You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4
Matapelajaran
Kelas
Bil. Murid
Tarikh dan masa
Standard kandungan
Fokus

Sejarah
4 Anugerah
40 orang
7 April 2014 (12.50 1.20 petang)
2.1 Zaman Air Batu.
Standard Pembelajaran
2.1.1 Menyatakan maksud zaman batu

Objektif

K 2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.


Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat :
i.
ii.

Aktiviti

iii.
1.
2.
3.

EMK

Menyatakan maksud zaman air batu dengan


tepat.
Menyatakan contoh benua dan lautan yang
terbentuk hasil daripada zaman air batu.
Menyenaraikan cara menghargai alam sekitar.
Menyatakan maksud zaman air batu dan contoh
benua dan lautan menggunakan slaid powerpoint.
Membuat aktiviti berkumpulan untuk menyiapkan
tuigasan.
Melihat tayangan video untuk mengingat kembali isi
pelajaran dan menyiapkan lembaran kerja di dalam
buku latihan.

Nilai murni
: menghargai alam sekitar, kerjasama.
Kemahiran Belajar : mengingat kembali, mengaitkan
Kemahiran Berfikir : meneliti bahagian-bahagian kecil
KPS
: mencari sumber

Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran :


Bil.
1.
2.
3.
4.
5.

Bahan sumber
LCD dan slaid powerpoint
Kertas sebak
Ais dan tin makanan
Pen marker
Buku latihan Sejarah

Kuantiti
1
6
1
7
40

Strategi pengajaran dan pembelajaran:


Prosedur Pelaksanaan

Elemen Pengurusan Catatan (Penerapan


Pembelajaran

Nilai Murni/ /Unsur

Bestari/Kemahiran

Patriotisme/Sumber

Generik

Pengajaran
Pembelajaran)

Set induksi (3 minit)


KB mengaitkan
1. Guru memanggil beberapa orang
murid untuk tampil ke hadapan
untuk merasa benda yang ada di
dalam baldi.
2. Guru bersoal jawab dengan murid
dan mengaitkan isi pelajaran pada
hari ini.

Bahan sumber : ais


batu, tin biskut.

Langkah 1 (10 minit)


1. Guru menayangkan slaid
powerpoint mengenai maksud
zaman air batu.
2. Murid-murid diminta menamakan
benua dan lautan yang mereka
ketahui.
3. Murid-murid ditanya bagaimana
menghargai alam sekitar.

KB: mengingat
kembali

Bahan sumber : slaid


powerpoint, LCD.
i - Think (circle map)

Nilai murni : menjaga


alam sekitar

Langkah 2 (15 minit)


1. Murid di dalam kumpulan akan
menyiapkan tugasan mengenai
maksud zaman air batu dan contoh
benua dan lautan.
2. Hasil kerja kumpulan dibentangkan
di hadapan kelas.

Penutup ( 3 minit)

KPS : mencari
sumber

Bahan sumber: kertas


sebak dan pen
marker.
Nilai murni: kerjasama

Bahan sumber: Buku

1. Guru membuat rumusan dengan


menayangkan video.
2. Murid diminta untuk melengkapkan
lembaran kerja di dalam buku
latihan Sejarah muka surat 29 dan
30.

KB : mengingat
kembali

latihan Sejarah dan


video.

Refleksi :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ulasan Guru Pembimbing:


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ulasan Pensyarah:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________