You are on page 1of 1

Sekcja Naukowa Studentw przy Centrum Ceraneum

Studencko-doktorancka konferencja naukowa

Kim jest Romajos ?


d
2526 kwietnia 2014 r.

Obrady odbywaj si w Bibliotece Uniwersytetu dzkiego, ul. Matejki !" #, w sali nr 102. $apraszamy%