Prijedlog

Klasa: Urbroj: Zagreb, Na temelju članka 12. stavaka 1. i 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, br. 152/2013 i 39/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________ 2014. godine donijela

RJEŠENJE o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, br. 152/2013 i 39/2014), Razdjela 025 - Ministarstvo financija, Glave 02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države, Aktivnosti 539019 - Proračunska zaliha, računa 385 Izvanredni rashodi, odobrava se Gradu Osijeku, iznos od 5.000.000,00 kuna, radi sufinanciranja dijela troškova za suzbijanje najezde komaraca na području Grada Osijeka u 2014. godini. Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Ministarstvo financija.

Dostaviti: - Ministarstvu financija - Ministarstvu zdravlja - Gradu Osijeku n/r gradonačelniku PREDSJEDNIK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful