You are on page 1of 24

Sheet1 nr pisma umowy data zawarcia Przedmiot umowy kontrachent

DM/1A/ZDM/11 1/ZDM/11 3A/ZDM/11 2/ZDM/11 5/ZDM/11 4/ZDM/11 7/ZDM/11 6/ZDM/11 9/ZDM/2011 8A/ZDM/11 8/ZDM/2011 11/ZDM/11 10A/ZDM/11 10/ZDM/11 11B/ZDM/11 11A/ZDM/11 12/ZDM/11 13/ZDM/11 13A/ZDM/11 16/ZDM/11 15/ZDM/11 14/ZDM/11 17/ZDM/11 18/ZDM/11 19/ZDM/11 20B/ZDM/11 20/ZDM/11 19A/ZDM/11 26A/ZDM/11 28/ZDM/11 22/ZDM/11

19 lipiec 2011 20 lipiec 2011 21 lipiec 2011 26 lipiec 2011 27 lipiec 2011 27 lipiec 2011 28 lipiec 2011 28 lipiec 2011 29 lipiec 2011 29 lipiec 2011 29 lipiec 2011 1 sierpie 2011 1 sierpie 2011 1 sierpie 2011 3 sierpie 2011 3 sierpie 2011 4 sierpie 2011 5 sierpie 2011 8 sierpie 2011 10 sierpie 2011 10 sierpie 2011 10 sierpie 2011 11 sierpie 2011 12 sierpie 2011 16 sierpie 2011 17 sierpie 2011 17 sierpie 2011 18 sierpie 2011 23 sierpie 2011 25 sierpie 2011 25 sierpie 2011

Penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad niej wymienionymi robotami budowlanymi w br any dorgowej: remont ul. Krochmalnej wraz z odcinkiem ul. Myskiej, remont al. Smorawiskiego, remont al. Kranickiej, remont al. Kompozytorw Polskich, remont odcinka drogi nr 835 w zakresie ulic: al. Spdzielczoci Pracy, Unickiej, Podzamcze, Lwowskiej. TEBODIN Poland Sp. z o.o. Udostpnienie danych ze zbioru danych Centralna Kartoteka Kontrahentw. Gmina Lublin ANEKS nr 1 do umowy 1040201730 z dnia 18-06-2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Sprawowanie nadzorw autorskich nad remontem zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy, zlokalizowanego na przedueniu ul. Zamojskiej w Lublinie. Realizacja podstawowego ukady komunikacyjnego polegajcego na budowie przeduenia ul. Krysztaowej na odcinku od zachodniej granicy dziaki nr ewid. 14/3 (obr. 70, ark. 2) do zjazdw na teren osiedla FREGATA. Realizacja podstawowego ukady komunikacyjnego polegajcego na budowie przeduenia ul. Krysztaowej na odcinku od wschodniej granicy dziaki nr ewid. 12/5 (obr. 70, ark. 2) do wschodniej granicy dziaki nr ewid. 14/3 (obr. 70, ark. 2). Dokumentacja projektowa dotyczca usunicia kolizji elektroenergetycznych w rejonie skrzyowania ul. Uroczej z przebudowywan ul. Liliow w Lublinie. ANEKS do umowy 35/DM/11 z dnia 28-04-2011 r. Umowa nr 1137/CP RH7-2/2011 Uiszczanie nalenoci w formie opaty z dou za wiadczenie usuug poczt owych. ANEKS do umowy nr 19/EM/2009 ANEKS do umowy nr 4771/DM/2009 z dnia 30-12-2009 r. Realizacja podstawowego ukady komunikacyjnego polegajcego na budowie przeduenia ul. Relaksowej na odcinku od ul. Poligonowej do pnocnej granicy dziaki nr ewid. 10/6 (obr. 32, ark. 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na: budow kanau technologicznego w ul. Radziwiowskiej, wzmocnienie studni telekomunikacyjnych w ul. Radziwiowskiej i 3-go maj oraz na przebudow kanalizacji deszczowej w ul. Radziwiowskiej i Staszica Realizacja podstawowego ukady komunikacyjnego polegajcego na budowie przeduenia ul. Relaksowej na odcinku od ul. Poligonowej do zjazdu na teren dziaki nr ewid. 13/3 (obr. 3, ark. 6) Wykonanie robt uzupeniajcych na inwestycji realizowanej p.n. Budowa ulicy Grygowej w Lublinie na odcinku od al. Witosa do ul. Droga Mczennikw Majdanka (wcznie ze skrzyowaniem z ul. Droga Mczennikw Majdanka) kable trakcji trolejbusowej. ANEKS nr 2 do umowy nr 1040201730 z dnia 28-06-2011 r. Realizacja podstawowego ukady komunikacyjnego polegajcego na budowie przeduenia ul. Strzeszewski ego na odcinku od dziaki nr ewid. 5/47 (obr.42, ark.4) do wschodniej granicy dziaki nr ewid. 5/5 (obr. 24, ark. 7). ANEKS nr 1 do umowy nr 97/IN/2010 z dnia 28-09-2011 r. UGODA Opracowanie aktualizacji studium wykonalnoci oraz projektu budowlano-wykonawczego na budow cieki rowerowej wzdu ul. Osmolickiej i ul. Cienistej w Lublinie. UMOWA o sta nr UmSTAZ/11/0380 UMOWA o sta nr UmSTAZ/11/0379 w ramach projektu "Ambitni i Przedsibiorczy" po kl 6.1.3/11 Budowa drogi Kazimierza Jagielloczyka na odcinku od ul. Droga mczennikw Majdanka do ul. Zygmunta Augusta oraz budowa ul. Zygmunta Augusta (na odcinku od ul. Kazimierza Jagielloczyka do projektowanego zjazdu km 0+111,17) w Lublinie wraz z infrastruktur techniczn. Wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej odwadniajcej ul ice: Rozmarynow, Kwiatw Polnych i Chabrow w Lublinie. ANEKS do umowy 31/DM/11 z dnia 22-04-2011 r. Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarw haasu pochodzcego z nowo wybudowanej ul. Dywizjonu 303 w Lublinie na odcinku od ul. Dugiej do ul. Kunickiego Wykonanie ANEKSU do projektu drogowego o projektu organizacj ruchu ulicy Stalowej. Realizacja podstawowego ukady komunikacyjnego polegajcego na budowie przeduenia ul. Krysztaowej na odcinku od skrzyowania z ul. Berylow do granicy z dziak nr ewid. 21 (obr. 27, ark. 12) wraz z sigaczem KDD oraz z przebudow ul. Berylowej. Budowa owietlenia drogowego w ul. Franciszka Grabowskiego w Lublinie. ANEKS do umowy 45/DM/11 z dnia 29-04-2011 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Zdrowej w Lublinie (odcinek od ul. Wygodnej do przychodni) oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Wrocaws kiej do ul. Roztocze odcinek 140 mb. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. M. Koyznowej w Lublinie, na odcinku od ronda gen. Berberecki ego do ul. Niepodlegoci o dugoci 442 mb oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowyciagu komuniacyjnego na dziace miejskiej zlokalizowanego przy posesji Koryznowej 2F w Lublinie o dugoci 70 mb oraz penienie nadzoru autorskiego. Wykonanie badania geologicznego gruntu w obrbie ul. Nadbystrzyckiej, ul. Muzycznej i ul. Gbokiej w Lublinie, poprzez wykonanie trzech odwiertw wraz z opracowaniem dokumentacji gotechnicznej. ANEKS do umowy 46/DM/11 z dnia 29-04-2011 r. PROMOST Biuro Projektowo-Badawcze Spdzielnia Mieszkaniowa "AZS" Spdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK EL-PRO Przedsibiorstwo Usugowo-Projektowe Instalacji i Urzdze Elektrycznych Jan Kret STRABAG Sp. z o.o. Poczta Polska S.A. PGE Dystrybucja S.A. KAMDEN Sp. z o.o. MIESZKANIA NA SPRZEDA Chrzanowscy Sp. z o.o. Biurem Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. WILLOWA II Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A., Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki S.A. NAP invest SAWA Sp. Z .o.o. Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A. Pracowania Projektowa "GRAMA"

Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Pracowania Projektowa "GRAMA" MOTA-ENGIL Europe S.A. PPM Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budownictwa Inynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. WIKANA S.A. Zakad Instalatorstwa Elektrycznego Firma Kowalczyk Zygmunt Kowalczyk Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. PU Europartners Sp. z o.o. MOTA-ENGIL Central Europe S.A.

21/ZDM/11 23/ZDM/11 27/ZDM/11

25 sierpie 2011 26 sierpie 2011 29 sierpie 2011

Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. PROINBUD Zakad Usug Inwestycyjnych Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o.

Page 1

Sheet1 Penienie kompleksowego nadzoru autorskiego w procesie realizacji budowy ul. Zwizkowej (na odcinku od ul. Bazylianwka do Walecznych), ul. Walecznych (na odcinku od ul. Truskawkowej do ul. Zwizkowej), ul. Jagodowej (na odcinku od ul. Walecznych do ul. Zwizkowej) Remont chodnika w pasie drogowym ul. elaznej w Lublinie. UGODA szkody w zakresie zniszczenia skadnikw rolinnych Weglin Pd. Dziaka nr ew. 5/12 przy ul. G siej 11. ANEKS do umowy 57/DM/2010 z dnia 30-08-2010 r. ANEKS do umowy2764/DM/2009 z dnia 27-08-2009 r. Parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeonym w pasie drogowym ul. Chopina. Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy odcinka ul. czyskiej w Lublinie od ul. Fabrycznej do drogi krajowej 12/17 al. Witosa oraz sprawowanie nadzorw autorskich nad realizacja inwestycji. UMOWA nr 349121 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego ulicy Pszczelej w Lublinie UMOWA nr 349087 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego ulicy Kukuczej w Lublinie Parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeonym w pasie drogowym ul. 1-maj. Parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeonym w pasie drogowym ul. 1-maj. Remont chodnika w pasie drogowym ul. Judyma w Lublinie. Budowa miejsc postojowych przy ul. Harnasie w Lublinie 9 szt. Penienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonaniu fundamentw supw trakcyjno-owietleniowych w procesie realizacji inwestycji "Budowa tracji trolejbusowej (uzupenienie dla ruchu w jednym kierunku) oraz owietlenia drogowego na ul. Wileskiej (od ul. Gbokiej do ul. Zana) i ul. Gbokiej (od ul. Filaretw do ul. Wileskiej) w Lublinie Budowa ul. Przyjacielskiej (ul. Naczowska ul. Skromna) i ul. Skromnej (od cigu pieszo jezdnego do ul. Przyjacielskiej) w Lublinie wraz z infrastruktur techniczn. ANEKS nr 1 do umowy nr 348667 z dnia 31-08-2010 r. Wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci przedwykonawczych oraz powykonawczych. Roboty dodatkowe do zamwienia podstawowego objtego umow nr 18/DM/11 z dnia 16-03-2011. Remont ul. Skierki w Lublinie, pooonej na dziakach miejskich. ANEKS nr 2 do umowy nr 75/IN/10 z dnia 25-08-2010 r. Budowa owietlenia drogowego wzdu fragmentu ul. Naczowskiej w Lublinie (etap I: odc. ul. Cisowa ul. Sobtki) ANEKS nr 1 do umowy 75/DM/11 z dnia 09-06-2011 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 1040201730 z dnia 28-06-2011 r. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu zlokalizowanego w cigu drogi powiatowej nr 2347L ulicy Antoniny Grygowej w Lyblinie dugoci 751,49 m, szerokoci 10,78 m o numerze JNI31000277. Budowa ul. Przelot i ul. Sportowej w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wielkiej wraz z infrastruktur techniczn. Remont chodnika w pasie drogowym ul. Parysa w Lublinie. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej o dugo ci 1855 mb. Przebudowa ul. Sawinkowskiej, polegajca na budowie chodnika przy ul. Liliowej w Lublinie. Realizacja prac porzdkowych na terenie miasta lublin, na dziakach bdcych w zarzdzie Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej o dugo ci 1855 mb. Umowa nr 349476 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego ulicy Nadrzecznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana w Lublinie. Zprojektowanie i wykonanie remontu al. Smorawiskiego w Lublinie na odcinku od skrzyowania z ul. Chodki do wiaduktw drogowych o dugoci 400 mb wraz z remontem chodnikw oraz cigu pieszo-rowerowego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ulicy Mickiewicza w Lublinie na odcinku od ul. Sowackiego do ul. Nadrzecznej oraz penienie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 2 do umowy 97/IN/10 z dnia 06-08-2010 . UMOWA Wsppracy nr Light/2011/2 w zakresie uyczenia opraw LED Wykonanie robt uzupeniajcych na inwestycji realizowanej p.n. Budowa ulicy Grygowej w Lublinie na odcinku od al. Witosa do ul. Droga Mczennikw Majdanka (wcznie ze skrzyowaniem z ul. Droga Mczennikw Majdanka) kable do owietlenia drogowego. Realizacja podstawowego ukady komunikacyjnego polegajcego na budowie ul. Limbowej oraz przeduenia ul. Kasztelaskiej na odcinku od wschodniej granicy dziaki nr ewid. 37 (obr. 31, ark.4) do ul. Relaksowej tj. do pnocnej granicy dziaki nr ewid. 104/10 (obr. 32, ark. 2), zgodnie z zacznikami nr 1 i 2. Remont chodnika w pasie drogowym ul. Romera w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Ponikwoda w Lublinie na odcinku od ul. Walecznych do ul. Koryznowej oraz peenie nadzoru autorskiego. UMOWA nr 355979 o przyczenie do sieci dystybucyjnej owietlenia wydzielonego w miejscowoci Lublin, ulica Poligonowa gm. Lublin. Page 2 Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Stanisaw Krl Czesawa Kijowska Spdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pizzeria NirVana Andrzej Demczuk URBAN MEDIA Ewa Urban PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. Jarosaw Paszkowski Tomasz Iwan Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Przedsibiorstwo Budowlane MARKA

25/ZDM/11 24/ZDM/11 36/ZDM/11 33/ZDM/11 32/ZDM/11 31/ZDM/11 26/ZDM/11 38/ZDM/11 37/ZDM/11 35/ZDM/11 34/ZDM/11 30/ZDM/11 29/ZDM/11

29 sierpie 2011 29 sierpie 2011 31 sierpie 2011 31 sierpie 2011 31 sierpie 2011 31 sierpie 2011 31 sierpie 2011 2 wrzesie 2011 2 wrzesie 2011 2 wrzesie 2011 2 wrzesie 2011 2 wrzesie 2011 2 wrzesie 2011

40/ZDM/11 41/ZDM/11 46/ZDM/11 42/ZDM/11 47/ZDM/11 44/ZDM/11 44A/ZDM/11 43/ZDM/11 72/ZDM/11 45A/ZDM/11 45/ZDM/11 48/ZDM/11 55/ZDM/11 50/ZDM/11 49/ZDM/11 54/ZDM/11 53/ZDM/11 52/ZDM/11 57/ZDM/11 56/ZDM/11 58A/ZDM/11 58/ZDM/11 88A/ZDM/11

6 wrzesie 2011 9 wrzesie 2011 12 wrzesie 2011 15 wrzesie 2011 16 wrzesie 2011 19 wrzesie 2011 20 wrzesie 2011 20 wrzesie 2011 20 wrzesie 2011 22 wrzesie 2011 22 wrzesie 2011 23 wrzesie 2011 26 wrzesie 2011 26 wrzesie 2011 26 wrzesie 2011 27 wrzesie 2011 27 wrzesie 2011 27 wrzesie 2011 ### ### 30 wrzesie 2011 30 wrzesie 2011 3 padziernik 2011

Projektowanie i Nadzory Budowlane mgr in. Jan Struk Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Biuro Usug Majtkowych i Wycen A-Z s.c. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. PROINBUD Zakad Usug Inwestycyjnych Zakad Instalatorstwa Elektrycznego Firma Kowalczyk Zygmunt Kowalczyk Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza STRABAG Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA WIKANA S.A. Zakad Robt Drogowych ZOSTA KOM-EKO S.A. BEST AUTO Sp. Z .o.o. PGE Dystrybucja S.A. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. PU Europartners Sp. z o.o. Projektowanie drg, ulic i mostw in. Grzegorz Rudnicki Philips Lightning Poland S.A. Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A. - LIDER WIKANA NIERUCHOMOCI Sp. z o.o. 03 MIASTECZKO Spka Komandytowo-Akcyjna STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Stanisaw Krl

60/ZDM/11 59/ZDM/11 62/ZDM/11 61/ZDM/11

4 padziernik 2011 4 padziernik 2011 5 padziernik 2011 5 padziernik 2011

PGE Dystrybucja S.A.

Sheet1 66/ZDM/11 63/ZDM/11 65/ZDM/11 64/ZDM/11 69/ZDM/11 68/ZDM/11 67/ZDM/11 70/ZDM/11 73/ZDM/11 79/ZDM/11 75A/ZDM/11 75/ZDM/11 6 padziernik 2011 6 padziernik 2011 7 padziernik 2011 7 padziernik 2011 Opracowania dokumentacji geodyzyjnej do ograniczenia praw wasnoci do dziaki nr 1088, obr. 33, ark . 21 pooonej przy ul. Wygon w Lublinie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modrzewiowej i ul. Rudnickiej w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od poseji Abramowicka 28 do posesji Abramowicka 48 oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Diamentowej w Lublinie, odcinek od ul. Krochmalnej do ul. Medalionw. PRO-GEO Danuta Siemion AMAR Sp. z o.o. STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Stanisaw Krl Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Usugowy Zakad Instalatorstwa Elektrycznego Marek Woosiski Wojewdzki Orodek Medycyny Pracy Centrum ProfilaktycznoLecznicze w Lublinie PGE Dystrybucja S.A. PU Europartners Sp. z o.o., Zakad Usugowy BEN-BRUK Henryk Socha Budownictwo Drogowe Zdzisaw Kozie Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakad Robt Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski

12 padziernik 2011 Budowa owietlenia przejcia podziemnego pod ul. Orkana (w pobliu ul. Zwycizkiej) w Lublinie 12 padziernik 2011 Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Samsonowicza od ul. Diamentowej, na d. 60 m. 12 padziernik 2011 Pena opieka profilaktyczna nad pracownikami okrelona obowizujacymi przepisami jako obligatoryjne dla pracodawcy. UMOWA nr 348598 sprzeday przycza elektroenergetycznego wraz z dokumentacj projektow przycza do zasilania w energi elektryczn 13 padziernik 2011 sygnalizacji wietlnej skrzyowania ulic al. Solidarnoci/Bolesawa Prusa/Dolna 3-go maj W Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegajcej na budowie chodnika w ul. Krnickiej na odcinku od istniejacego chodnika w rejonie posesji 14 padziernik 2011 Krnicka nr 71a do koca zjazdu do posesji Krnicka nr 57 w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. 18 padziernik 2011 Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni cigu pieszego pomidzy ulicami Struga i Krasiskiego na dugoci 170m. 18 padziernik 2011 ANEKS nr 1 do umowy udostpnienia nr 72/SRP/U/MK/2010 z dnia 02-09-2010 r. 18 padziernik 2011 Wykonanie budowy szafki owietlenia ulicznego wraz z zasilaniem w ul. Kazimierza Jagielloczyka w Lublinie. Realizacja inwestycji "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013, O Priorytetowa III Atrakcyjno obszarw miejskich i terenw inwestycyjnych, Dziaanie 3.1 Tworzenie 18 padziernik 2011 terenw inwestycyjnych UMOWA nr 356040 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego w miejscowoci Lublin, droga serwisowa przy al. Solidarnoci (od 20 padziernik 2011 wjazdu PZM do ul. Browarnej) 20 padziernik 2011 Chodnik w pasie drogowym ul. Beskidzkiej w Lublinie. 21 padziernik 2011 Chodnik w pasie drogowym ul. Samsonowicza w Lublinie.

74/ZDM/11 86/ZDM/11 77/ZDM/11 81/ZDM/11 80/ZDM/11 83/ZDM/11 82/ZDM/11 87/ZDM/11 86B/ZDM/11 85/ZDM/11 84/ZDM/11 87B/ZDM/11 87A/ZDM/11 88D/ZDM/11 88C/ZDM/11 88B/ZDM/11 89/ZDM/11 88/ZDM/11 92/ZDM/11 91/ZDM/11 90/ZDM/11 96/ZDM/11 95/ZDM/11 94/ZDM/11

MOTA-ENGIL Central Europe S.A. PGE Dystrybucja S.A. Zakad Robt Drogowych ZOSTA Zakad Robt Drogowych ZOSTA STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Stanisaw Krl

21 padziernik 2011 Chodnik w pasie drogowym ul. Struga w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika po nieparzystej stronie ul. Podwale w Lublinie, odcinek od posesji Podwale 3 do Placu Zamkowego oraz SQL Sp. z o.o. 24 padziernik 2011 penienie nadzoru autorskiego. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. 25 padziernik 2011 Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni chodnika oraz zjazdw w ul. Dobrej w Lublinie. Spoeczny Komitet Budowy Owietlenia ul. Franciszka Grabowskiego 26 padziernik 2011 Budowa owietlenia drogowego w ul. Franciszka Grabowskiego w Lublinie. UMOWA nr 16/RZ/11 Wojewdztwo Lubelskie a Miasto Lublin. Budowa chodnika, zatoki i zjazdu, do obsugi komunikacyjnej Lubelskiego Centrum 26 padziernik 2011 Konferencyjnego. Wojewdztwo Lubelskie Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej odwadniajcej ul. Batalionw Chopskich w Lublinie wraz z przebudow 26 padziernik 2011 kanalizacji teletechnicznej kolidujcej z projektowan sieci kanalizacji deszczowej oraz sprawowani e nadzorw autorskich nad realizacj inwestycji. Biuro Projektw Systemw Wodno-ciekowych "EKOSAN" Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. 26 padziernik 2011 Przebudowa ul. Wajdeloty w Lublinie, odcinek od skrzyowania z ul. Grayny do skrzyowania z ul. Wilesk. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 27 padziernik 2011 ANEKS nr 1 do umowy 100/DM/11 z dnia 28-06-2011 r. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 27 padziernik 2011 ANEKS nr 1 do umowy 101/DM/11 z dnia 28-06-2011 r. Przedsibiorstwo Budownictwa Inynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. 31 padziernik 2011 ANEKS nr 3 do umowy nr 2345/IN/2009 z dnia 01-07-2009 r. Zaprojektowanie i wybudowanie cieki rowerowej o dugoci ok. 5,5 km, wzdu ul. Osmolickiej na odcinku od km 2+700 opracowania OUTE SITK w BEN-BRUK Zakad Usugowy Henryk Socha, PU Europartners Lublinie do ul. Cienistej oraz wzdu ul. Cienistej od ul. Osmolickiej do ul. Krnickiej w Lublinie oraz Penienie nadzoru autorskiego. Sp. z o.o. 3 listopad 2011 ELPIE Sp. z o.o. 3 listopad 2011 Budowa owietlenia drogowego fragm. ul. Naczowskiej (etap II) odc. Od ul. Sobtki do ul. Ldzian. Przebudowa ul. Generaa Zajczka polegajca na budowie chodnika w pasie drogowym ul. Generaa Zajcz ka na odcinku od ul. Jana Sobieskiego do ul. Powstacw lskich. 4 listopad 2011 Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Penienie funkcji inspektora nadzoru do spraw zieleni w procesie realizacji inwestycji "Budowa trakc ji trolejbusowej (uzupenienie dla ruchu w jednym 4 listopad 2011 kiedunku) oraz owietlenia drogowego na ul. Wileskiej (od ul. Gbokiej do ul. Zana) i ul. Glbokiej (od ul. Filaretw do ul. Wileskiej) w Lublinie" Col-Garten EKO s.c. 7 listopad 2011 7 listopad 2011 7 listopad 2011 9 listopad 2011 9 listopad 2011 9 listopad 2011 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika w rejonie ul. Rycerskiej w Lublinie w obrbie dziaek nr 14/9 (obr. 30, ark. 1), 44, 16/5 (ob.r 30, ark. 2) Budownictwo Drogowe Zdzisaw Kozie Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Przeskok w Lublinie na odcinku od ul. Piekarskiej do zjazdu na posesj Przeskok 31 oraz penienie Przedsibiorstwo Usugowo-Handlowe SIGMAN Sawomir nadzoru autorskiego. Kowalczyk. Budowa owietlenia cigu pieszego od ul. Romera do budynku ul. Samsonowicza 1 w Lublinie. KZA Przedsibiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem cieki rowerowej w ul. Kiepury w Lublinie, odcinek od ul. Chciskiego do istniejcego przejcia w rejonie skrzyowania z al. Smorawiskiego w Lublinie. SQL Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie budowy parkingu w pasie drogowym ul. Dugosza (pomidzy ul. Leszczyskiego a ul. Przy Stawie) oraz penienie nadzoru autorskiego. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Zaprojektowanie i wykonanie budowy miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Orlika-Rckemana w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA

Page 3

Sheet1 93/ZDM/11 97/ZDM/11 98A/ZDM/11 97A/ZDM/11 9 listopad 2011 10 listopad 2011 14 listopad 2011 14 listopad 2011 Przebudowa ul. Zboowej, polegajca na budowie chodnika w pasie drogowym ul. Zboowej na odcinku od ul. Sawinkowskiej do ul. Jaworskiego oraz na STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. odcinku od ul. Araszkiewicza do ul. Ciepielewskiego. Stanisaw Krl Realizacja podstawowego ukady komunikacyjnego polegajcego na budowie przeduenia ul. Strzeszewski ego na odcinku od dziaki nr ewid. 5/5 (obr. 24, ark. 7) AUSSIE DEVELOPMENT BLUSZCZOWA Sp. z o.o. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. ANEKS do umowy 64/ZDM/11 z dnia 07-10-2011 r. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudow ul. Sawinkowskiej w Lublinie, na odcinku od ul. Zboowej do granic miasta, polegajcej na budowie chodnika i owietlenia drogowego. Stowarzyszenie Inynierw i technikw Komunikacji RP Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Budowa szafki owietleniowej wraz z przyczem zasilajcym szafk dla potrzeb oswietlenia ul. S. Wglarza w Lublinie sp. j. Budowa owietlenia drogowego w ul. Biskupiskiej w Lublinie. ADA-LIGHT Sp. Z .o.o. Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Wykonanie podziau na etapy projektu wykonawczego przebudowy ul. Guskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejwka do granic miasta sp. j. Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wlka Abramowicka Dominw, polegajca na budowie chodnika prz y ul. Strojnowskiego w gmnie Gusk Powiat Lubelski Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i parkingu w rejonie posesji Bursztynowa 24 w Lublinie Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budow chodnika i owietlenia drogowego w ul. Do ynkowej w Lublinie, na odcinku od istniejcego chodnika na wysokoci posesji nr 40 do ul. Orzechowej. Stowarzyszenie Inynierw i technikw Komunikacji RP Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegajcej na budowie chodnika w ul. Sawinkowskiej na odcinku od istniejacego chodnika w rejonie STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. zjazdu na boisko za ul. wierkow do ul. Zboowej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Stanisaw Krl POROZUMIENIE Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodocigowej w drodze dojazdowej do ul. Willowej w Lublinie, z przyczem wodocigowym do Spoeczny Komitet Budowy sieci wodocigowejw drodze posesji 34b. dojazdowej do ul. Willowej w Lublinie Spoeczny Komitet Budowy sieci wodocigowej w ul. Kredowej w Lublinie POROZUMIENIE Projekt budowlany sieci wodocigowej w ul. Kredowej w Lublinie POROZUMIENIE Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej w Lublinie z przyczem kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Spoeczny Komitet Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej nr 102 Robotniczej w Lublinie Spoeczny Komitet Budowy sieci wodocigowej i kanalizacji POROZUMIENIE Projekt budowlany sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Firlejowskej w Lublinie z przyczami do dziaki nr 8. sanitarnej w ul. Firlejowskej w Lublinie POROZUMIENIE Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodocigowej w drodze dojazdowej do ul. Puaskiego w Lublinie, z przyczem wodocigowym Spoeczny Komitet Budowy sieci wodocigowej w drodze do posesji przy ul. Puaskiego nr 18a. dojazdowej do ul. Puaskiego w Lublinie STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. witokrzyskiej o dugoci 130m. Stanisaw Krl Budowa miejsc postojowych przy ul. Rucianej 2 szt. Oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dziewanny 9 szt. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni cigu pieszego pomidzy ulicami Struga i Krasiskiego o powierzchni 40m 2 Budownictwo Drogowe Zdzisaw Kozie Sporzdzenie dokumentacji projektowej na budow miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Uanw w Lublinie (na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Dragonw) BUDWENT Sp. z o.o. Zapewnienie obsugi komunikacyjnej zwizanej z budow obiektw usugowo-handowych w lublinie, na dzi akach nr ewid. 17/18, 17/58, 17/62, 17/64, 17/66 (obr. 16, ark. 3) przy ul. Megiewskiej 16-18 w Lublinie oraz w zwizku z koniecznoci rozbirki czci zrealizowanych robt. ADV Por Develop S.A. Spka Komandytowo Akcyjna UMOWA Dzierawy ul. Krnicka 9. Krystyna Krzewiska Realizacja podstawowego ukady komunikacyjnego polegajcego na budowie ul. Ksawerego Dunikowskiego na odcinku od zjazdu na dziak nr ewid. 2/4 (obr. 10, ark. 6) do ostatniego zjazdu na dziak Inwestora, tj. do wysokoci nr ewid. 1/6 (obr. 10, ark. 6). INTERBUD-LUBLIN S.A. Przebudowa ul. Pana Balcera, na odcinku os skrzyowania z ul. Filaretw do skrzyowania z ul. Skrzatw IDEA INVEST Sp. z o.o. Budowa mejsc postojowych przy ul. Probostwo 8 szt. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA ARISCO Sp. z o.o. UMOWA udzielenia licencji oprogramowania TRANSFER nr 197/2011 Realizacja prac zwizanych ze sprawowaniem nadzoru nad skadowiskiem niegu przy ul. agiewnickiej w Lublinie KOM-EKO S.A. UMOWA nr 15/RZ/11 Wojewdztwo Lubelskie a Miasto Lublin. Budowa chodnika, zatoki i zjazdu, do obsugi komunikacyjnej siedziby Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwo Lubelskie Spoeczny Komitet Budowy sieci wodocigowej i kanalizacji POROZUMIENIE Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej z przyczami w ul. Ziemowita w Lublinie sanitarnej w ul. Ziemowita w Lublinie INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o. ANEKS do umowy 92/DM/11 z dnia 26-10-2010 r. Spoeczny Komitet Budowy sieci wodocigowej w drodze dojazdowej do ul. Willowej w Lublinie POROZUMIENIE Projekt budowlany sieci wodocigowej w drodze dojazdowej do ul. Willowej z przyczami do posesji 54b w Lublinie UMOWA nr 356672 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacja wietlna w Lublinie, ul. Muzyczna, ul. Zielona PGE Dystrybucja S.A. UMOWA nr 356666 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacja wietlna w Lublinie, ul. Gazowa, ul. Krochmalna PGE Dystrybucja S.A. UMOWA nr 356928 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego w Lublinie ulice Muzyczna, Zielona, Krochmalna. PGE Dystrybucja S.A. Budowa ul. Laurowej (ul. 010-KDD) na odcinku od ul. Doynkowej do zjazdu na teren dziaek nr 8/8 i 8/9. Ips Biuro Deweloperskie Piotr Szczurowski Dostarczenie dysku DVD z abonamentem na 14 stanowisk programu kosztorysowego NORMA PRO. F.H.U. Meritum W sprzwie przejcia praw i obowizkw NDM Projekt Sp z o.o. Lokafop 222 Sp. z o.o. Page 4

101/ZDM/11 100A/ZDM/11

15 listopad 2011 15 listopad 2011

100/ZDM/2011 99/ZDM/11 98/ZDM/11 101B/ZDM/11 101A/ZDM/11 111/ZDM/11 110/ZDM/11 109/ZDM/11 108/ZDM/11 107/ZDM/11 105/ZDM/11 104/ZDM/11 103/ZDM/11 102/ZDM/11 115/ZDM/11 114/ZDM/11 113/ZDM/11 112/ZDM/11 106/ZDM/11 116B/ZDM/11 116A/ZDM/11 86A/ZDM/11 118/ZDM/11 117B/ZDM/11 117/ZDM/11 140/ZDM/2011 139/ZDM/2011 141A/ZDM/2011 8/ZDM/12 9/ZDM/12 48/ZDM/12

15 listopad 2011 15 listopad 2011 15 listopad 2011 18 listopad 2011 18 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 22 listopad 2011 22 listopad 2011 22 listopad 2011 22 listopad 2011 22 listopad 2011 23 listopad 2011 23 listopad 2011 26 listopad 2011 28 listopad 2011 28 listopad 2011 28 listopad 2011 20 grudzie 2011 20 grudzie 2011 9 stycze 2012 26 stycze 2012 30 stycze 2012 1 luty 2012

Sheet1 47/ZDM/12 5/ZDM/12 20/ZDM/12 70/ZDM/12 44/ZDM/12 66/ZDM/12 52/ZDM/12 31/ZDM/12 77/ZDM/12 54/ZDM/12 55/ZDM/12 204/ZDM/12 75/ZDM/12 74/ZDM/12 73/ZDM/12 61/ZDM/12 109/ZDM/12 108/ZDM/12 58/ZDM/12 57/ZDM/12 56/ZDM/12 53/ZDM/12 60/ZDM/12 65/ZDM/12 76/ZDM/12 68/ZDM/12 67/ZDM/12 80/ZDM/12 14 luty 2012 17 luty 2012 20 luty 2012 1 marzec 2012 1 marzec 2012 2 marzec 2012 6 marzec 2012 7 marzec 2012 16 marzec 2012 16 marzec 2012 20 marzec 2012 25 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 30 marzec 2012 30 marzec 2012 30 marzec 2012 2 kwiecie 2012 3 kwiecie 2012 4 kwiecie 2012 11 kwiecie 2012 12 kwiecie 2012 12 kwiecie 2012 13 kwiecie 2012 Umowa nr TA/09/12 Bezgotwkowa sprzeda paliw pynnych. Usuga przemieszczenia przedmiotw tj wyposaenie biura (meble i dokumentacja) z ul. Wieniawska 14 Lublin do ul. Krochmalna 13 Lublin. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie ulicy Powojowej na odcinku od ul. Abramowickiej do jej wczenia do istniejcego przebiegu oraz przebudowa ul. Abramowickiej pomidzy zjazdem na dziak nr ewid. 16/5 ( obr. 1, ark. 14) a zjazdem na teren GPZ. Dostarczenie i uruchomienie w budynku przy ul. Krochmalnej 13 central telefoniczn. ANEKS nr 2 do umowy nr 137/CP RH7-2/2011 zawartej w dniu 29-07-2011. Dostarczenie, zamontowanie i podczenie zgodnie z uzgodnionym projektem rozbudowy przy ulicy Krochm alnej 13 w Lublinie osprzt sieciowy. Umowa cesji umowy o wiadczenie usug telekomunikacyjnych w sieci Plus nr 2/2012. Wykonanie robt polegajcych na wykonaniu montau, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . ANEKS nr 1 do umowy nr 338097 z dnia 07-05-2009. ANEKS nr 1 do umowy nr 338135 z dnia 07-05-2009. Dostarczy i zmontowa okablowanie strukturalne wraz z listwami kablowwymi, przecignicie w nich okablowania i zestawienie linku radiowego. ANEKS nr 1 do umowy Nr 85/ZDM/12 z dnia 2/5/12 w sprawie Budowy ul. Granatowej w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawa II do ul. Gsiej ANEKS nr 1 do umowy nr 339235 z dnia 31-08-2009. ANEKS nr 1 do umowy nr 339232 z dnia 31-08-2009. Wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznych w Lublinie przy ul. Nadrzecznej kolidujacych z proj ektowan budow drogi zgodnie z zalczonymi Warunkami Technicznymi usunicia Kolizji nr 44/2723/K/TU/2010 z dnia 09-04-2010. Aktualizacja systemu ewidencji drg i obiektw mostowych eDIOM. ANEKS nr 2 do umowy 97A/DM/2011 z dnia 14-11-2011. ANEKS nr 1 do umowy 24/ZDM/2011 z dnia 01-02-2011. UMOWA nr 359245 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego w miejscowoci Lublin, Warszawska (nowa), gm. Lublin UMOWA nr 359238 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego w miejscowoci Lublin, Warszawska (nowa), gm. Lublin UMOWA nr 359242 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego w miejscowoci Lublin, Warszawska (nowa), gm. Lublin Budowa odcinka ul. Pana Balcera od jej istniejcego przebiegu do granicy z dziakami nr ewid. 34/68 i 34/70 (obr. 28, ark. 2), zgodnie z zakresem zawartym w zaczniku. Budowa ul. Wigilijnej na odcinku od granicy z dziak nr ewid. 40/6 (obr. 28, ark. 5) do granicy z dziak nr ewid. 52/2 (obr. 28, ark. 5) zgodnie z zakresem zawartym w uzgodnionym pimie z dnia 23-03-2012 roku znak ZD-OU-I.7012.9.2012 projekcie budowlanym. Realizacja prac porzdkowych na terenie miasta lublin, na dziakach bdcych w zarzdzie Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. ANEKS nr 1 do umowy nr 348665 z dnia 31-08-2010. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Dugiej w Lublinie, odcinek od ul. Kracowej do ul. Pawiej oraz penienie nadzowu autorskiego. Wojewdzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Lublinie Przeprowadzki WEA Lublin TBV Sp. z o.o. Sprint S.A. O/Gdask Poczta Polska S.A. Asseco Business Solutions S.A. Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych "iKOM" Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. Technika Zabezpiecze "Alarm-Serwis" Grzegorz Michaek Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych So. Z o.o. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. Designers Andrzej Jagura, aneta Jagura Sp. J. Stowarzyszenie Inynierw i technikw Komunikacji RP Stowarzyszenie Inynierw i technikw Komunikacji RP PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. TBV PROPERTY Sp. z o.o. KS DEVELOPMENT Sp. z o.o. MPO SITA Lublin S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o.

Dostarczenie do siedziby Zamawiajcego (ZDiM) przy ul. Krochmalnej 13 w Lublinie materiaw eksploatacyjnych wyszczeglnionych w zaczniku nr 1. P.H.U. MEDIAKOM Przyczenie do sieci dystybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Instalacji Podmiotu Przyjczanego (Gmina Lublin), zakwalifikowanego do V grupy przylczeniowej, o mocy przyaczeniowej 14 kW, zgodnie z warunkami przyaczenia nr RE-1/84/63277 z dnia 13-02-2012. PGE Dystrybucja S.A. Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie nr I Wglin-Czuby, obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Granice r ejonu nr I Wglin-Czuby stanowi: ul. Naczowska, al. Kranicka, ul. Bohaterw Monte Cassino, ul. Armii Krajowej, ul. Jana Pawa II, ul. Nadbystrzycka, linia kolejowa Chem-Warszawa, granica miasta od linii kolejowej Chem-Warszawa do ul. Naczowskiej. Do rejonu nie nale: ul. Bohaterw Monte Cassino (od al. Kranickiej do ul. Armii Krajowej) i ul. Nadbystrzycka. ANEKS nr 1 do umowy nr 344115 z dnia 16-07-2010. W sprawie udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzdze owietlenia drogowego oraz eksp loatacji ul. Sawinkowska. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzdze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej.

69/ZDM/12 78/ZDM/12 209/ZDM/12 208/ZDM/12 137/ZDM/12 136/ZDM/12 140/ZDM/12 139/ZDM/12 123/ZDM/12 122/ZDM/12 124/ZDM/12 138/ZDM/12 121/ZDM/12 131/ZDM/12

13 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012 19 kwiecie 2012

Miejskie Przedsibiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. PGE Dystrybucja S.A. Wodzimierz Sokulski Ewa Sokulska Maria Lech Sawomir Chawryo Maciej Lech Hermina Lech Jan Dobrowolski Halina Dobrowolska Danuta Szymaska ukasz Szymaski Karolina Sowik Antoni Sowik

79/ZDM/12

24 kwiecie 2012

Wykonanie archeologicznych bada powierzchniowych i sondaowych poprzedzajcych ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na obszarze inwestycji "budowy drogi dojazdowej do wza drogowego "Dbrowica"" obwodnicy miasta Lublin w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19 przeduzenie al. Solidarnoci do granicy miasta, wraz z opracowaniem wynikw badazgodnie z decyzja Lubelskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw z dn. 28-03-2012. Archeo-Discover Stanisaw Petrykowski Page 5

Sheet1 82/ZDM/12 81/ZDM/12 86/ZDM/12 83/ZDM/12 85/ZDM/12 84/ZDM/12 25 kwiecie 2012 25 kwiecie 2012 27 kwiecie 2012 27 kwiecie 2012 2 maj 2012 4 maj 2012 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla remontu dwch wiaduktw nad ul. Uanw w cigu ul. Armii Krajowej w Lublinie. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla remontu dwch wiaduktw nad dolin "Przecz" w cigu ul.Filaretw w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy skrzyowania ulic: al. Solidarnoci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie oraz sprawowanie nadzorw autorskich nad realizacj inwestycji. Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie, odcinki ulic Osmolickiej i Zemborzyc kiej w Lublinie. Budowa ul. Granatowej w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawa II do ul. Gsiej. ANEKS nr 1 do umowy 60/ZDM/2011 z dnia 4 padziernik 2011. Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie nr VII rdmiecie, obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Granice r ejonu nr VII rdmiecie stanowi: al. Unii Lubelskiej, al. Zygmuntowskie, al. Pisudzkiego, ul. Lipowa, ul. Krakowskie Przedmiecie, ul. Ewangelicka, ul. Spokojna, ul. Czechowska, ul. Lubomelska, al. Solidarnoci, al. Tysiclecia. Do rejonu nie nale: al. Zygmuntowskie, al. Pisudzk iego, ul. Lipowa, ul. Lubomelska, al. Solidarnoci. ANEKS nr 1 do umowy nr 344561 z dnia 06-05-2010r. Aktualizacja studium wykonalnoci i analizy kosztw i korzyci zgodnie z przekazanym harmonogramem r zeczowo-finansowym 6egz. + wersja elektroniczna edytowalna 2 egz. Wniosku o potwierdzenie wkadu finansowego cz C (wyniki srudiw wykonalnoci) i E (analiza kosztw i korzyci) zgodnie z zaktualizowanym studium wykonalnoci i analiz kosztw i korzyci wersja elektroniczna e dytowalna. Przedmiaru robt oraz kosztorysw inwestorskich z podziaem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 3 egz. + wersja elektroniczna edytowalna 2 egz. Biece utrzymanie, kompleksow konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie II Czechw, obejmujacym wszelk ziele przyuliczn pozostajac w administrowaniu Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Granice rejonu nr II Czechw stanowi: al. Spdzielczoci pracy, ul. Lubartowska, al. Solidarnoci, al. Warszawszka, ul. Sawinkowska, granica miasta od ul. Sawinkowskiej do al. Spdzielczoci Pracy. Do rejonu nie nale ul. Lubartowska, ul. Sawinkowska, al. Warszawska, al. Solidarnoci. Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie nr VI Wieniawa, obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Granice r ejonu nr VI Wieniawa stanowi: ul. Sawinkowska, al. warszawska, al. solidarnoci, ul lubomelska, ul. wieniawska, ul. krakowskie Przedm iecie, ul. lipowa, ul. G. Narutowicza, ul. Gboka, ul. Naczowska, granica miasta od ul. Naczorskiej do ul. Sawinkowskiej. Do rejonu nie nale ul. Naczowska, ul. Gboka, ul. Krakowskie Przedmiecie. Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania wlcznie z budow podstacji "Kolejarz" i przebudowa owietl enia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacja skrzyowania ul. Unicka ul. Lubartowska ul. Obywatelska Al. Spdzielczoci Pracy w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ciagu pieszego pomiedzy Szko Podstawow nr 34 a Przedszkolem nr 56, od ul. Kurantowej w kierunku ul. Przniczki w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy trolejbusowej sieci trakcyjnej na ul. Granitowej w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawa II do ptli autobusowej. ANEKS nr 1 do umowy 100A/ZDM/2011 z dnia 15 listopad 2011. Wykonanie robt obejmujcych likwidacje kolizji trakcji trolejbusowej z komowami sygnalizacji wietl nej, oraz wykonanie obej projektowanych fundamentw supw istniejcymi kablami oswietleniowymi, przy budowie trakcji trolejbuzowej i owietlenia drogowego ul. Wileskiej i gbokiej w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka chodnika w ul. Elsnera w Lublinie oraz penienie nadzory autorskiego. W sprawie zasad udostepniania nieruchomoci w celu budowy sieci i urzdze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowska W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. Zorganizowanie i zarzdzanie stref patnego parkowania na terenie miasta Lublin Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Lwowskiej w Lublinie oraz panienie nadzoru autorskiego ANEKS nr 1 do umowy 26/ZDM/2011 z dnia 31-08-2011. ANEKS nr 1 do umowy nr 99/DM/11 (353387) z dnia 31-05-2011r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Samsonowicza w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego UGODA Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Dbowej w Lublinie od skrzyowania z ul. Godzikow do granic miasta. Dostawa sprztu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania. ANEKS nr 1 do umowy 128/ZDM/2011 z dnia 31-02-2011. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Jana Sawy w Lublinie, odcinek od skrzyowania z ul. Tomasza Zana do rejonu skrzyowania z ul. Kaliskoraz penienie nadzoru autorskiego. Umowa uyczenia samochodu ZX AUTO GRAND TIGER o numerach rejestracyjnych WZ8267E Wykonanie przegldw podstawowych (rocznych) dla 95 obiektw inynierskich zlokalizowanych w cigach drg na terenie Miasta Lublin. Wykonanie robt uzupeniajcych na inwestycji realizowanej p.n. Przebudowa drogi krajowej nr 12/17 na odcinku od granicy miasta Lublina do ul. Zboowej (km 602+545 do km 604+375), obejmujca remont istniejcych chodnikw i zjazdw, budow nowy ch odcinkw chodnika po lewej stronie al. Warszawskiej w Lublinie oraz budow nowych oraz budow owietlenia drogowego etap I (odcinek od ul. Zboowej do ul. Gwnej). Wykonanie remontu chodnikw od ul. Romera do posesji przy ul. Samsonowicza 3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla remontu ul. Megiewskiej w Lublinie polegajcej na zrealizowaniu projektu wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycj realizowan na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Page 6 ProtechniCon Konstrukcje Inynierskie Maciej uchowicz ProtechniCon Konstrukcje Inynierskie Maciej uchowicz SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. WIKANA NIERUCHOMOCI Sp. z o.o. 03 MIASTECZKO Spka Komandytowo-Akcyjna

94/ZDM/12 87/ZDM/12

5 maj 2012 7 maj 2012

Miejskie Przedsibiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. PGE Dystrybucja S.A.

90/ZDM/12

11 maj 2012

Mosty Katowice Sp. z o.o.

96/ZDM/12

14 maj 2012

HORTUS Architektura Zieleni

95/ZDM/12 89/ZDM/12 88/ZDM/12 91/ZDM/12 92/ZDM/12

14 maj 2012 14 maj 2012 16 maj 2012 17 maj 2012 18 maj 2012

HORTUS Architektura Zieleni TRAKCJA-TILTRA S.A. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA P.W. Elektrosystem s.c. ADALIGHT Sp. Z .o.o.

97/ZDM/12 93/ZDM/12 207/ZDM/12 206/ZDM/12 110/ZDM/12 99/ZDM/12 164/ZDM/12 218/ZDM/12 98/ZDM/12 119/ZDM/12 104/ZDM/12 163/ZDM/12 103/ZDM/12 102/ZDM/12 118/ZDM/12

21 maj 2012 22 maj 2012 23 maj 2012 23 maj 2012 25 maj 2012 28 maj 2012 28 maj 2012 28 maj 2012 29 maj 2012 29 maj 2012 29 maj 2012 31 maj 2012 1 czerwiec 2012 4 czerwiec 2012 6 czerwiec 2012

Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Stanisawa Zofia Jarocka Czesaw Jarocki Lider City Parking Group S.A. STRABAG Sp. z o.o. URBAN MEDIA Ewa Urban PGE Dystrybucja S.A. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Assecco Business Solutions S.A. Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. POL-MOT Warfama S.A. Designers Andrzej Jagura, aneta Jagura Sp. J.

114/ZDM/12 115/ZDM/12 165/ZDM/12

6 czerwiec 2012 6 czerwiec 2012 11 czerwiec 2012

STREDE INVESTMENTS Sp. z o.o. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Trasa Usugi Projektowe mgr in. Jerzy Kaliszuk

Sheet1 107/ZDM/12 106/ZDM/12 105/ZDM/12 116/ZDM/12 111/ZDM/12 112/ZDM/12 113/ZDM/12 145/ZDM/12 144/ZDM/12 143/ZDM/12 153/ZDM/12 117/ZDM/12 149/ZDM/12 148/ZDM/12 162/ZDM/12 155/ZDM/12 154/ZDM/12 156/ZDM/12 147/ZDM/12 157/ZDM/12 172/ZDM/12 168/ZDM/12 175/ZDM/12 234/ZDM/12 160/ZDM/12 173/ZDM/12 11 czerwiec 2012 11 czerwiec 2012 11 czerwiec 2012 12 czerwiec 2012 13 czerwiec 2012 14 czerwiec 2012 14 czerwiec 2012 19 czerwiec 2012 19 czerwiec 2012 19 czerwiec 2012 20 czerwiec 2012 20 czerwiec 2012 21 czerwiec 2012 21 czerwiec 2012 25 czerwiec 2012 25 czerwiec 2012 25 czerwiec 2012 26 czerwiec 2012 26 czerwiec 2012 27 czerwiec 2012 28 czerwiec 2012 28 czerwiec 2012 29 czerwiec 2012 29 czerwiec 2012 30 czerwiec 2012 2 lipiec 2012 Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w budynkach ZDiM w Lublinie, ul. Krochmalna 13i oraz 13j. Wykonanie 4 miejsc postojowych dla pojazdw osobowych przy ul. Krlowej Jadwigi w ramach zadania finansowanego w rezerwy celowej w Dzielnicy Felin pod nazw: "Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Krlowej Jadwigi nr 11 w pasie drogowym 4 szt." Aktualizacja oraz wydzielenie przedmiarw robt, kosztorysw ofertowych i inwestorskich na przebudow ul. Narutowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Okopowej do Gbokiej wraz odwodnieniem, owietleniem i trakcj trolejbusow. POROZUMIENIE Realizacja inwestycji drogowej ul. Granatowej w Lublinie na odcinku od al. Jana Pawa II do ul. Gsiej wraz z przebudow sieci wodocigowej z przyczami w granicach pasa drogowego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Bronowickiej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul.Wadysawa Jagiey w Lublinie oraz penienie nadz oru autorskiego Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu budowy sieci i urzadze owietlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sawinkowskiej. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Diamentowej w Lublinie, odcinek od ul. Medalionw do Olszews kiego oraz penienie nadzoru autorskiego. Zrealizowanie odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L ul. Lucyny Herc pooonego m.in. na dziace nr ewid. 12 (obr. 19, ark. 4) na odcinku od ulicy Lucyny Herc do wschodniej granicy dziaki nr ewid. 35/2 (obr. 19, ark. 4). Utrzymanie, oprnianie i podstawianie koszy ulicznych na odpady w rejonie II na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. Utrzymanie, oprnianie i podstawianie koszy ulicznych na odpady w rejonie I na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. Wykonanie przegldw szczegowych drogowych obiektw inynierskich. ANEKS do umowy 696/GK/2010 z dnia 24-02-2010. Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, na odcinku od ul. Filaretw do ul. Bolesawa miaego oraz penienie nadzoru autorskiego Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Koncertowej na odcinku od ul. Braci Wieniawskich do skrzyowania z al. Kompozytorw Polskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla przebudowy ul. Guskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejwk a do granic miasta. Dostawa i uruchomienie kopiarek na potrzeby Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie zatoki parkingowej w pasie drogowym ulicy Jana Pawa II w rejonie ul. Watykaskiej oraz penienie nadzoru autorskiego. wiadczenie kompleksowej usugi prawnej. ANEKS nr 1 do umowy 16/ZDM/12 z dnia 31-01-2012. ANEKS nr 1 do umowy 22/ZDM/12 z dnia 24-02-2012r. Oddanie oznakowanego miejsca w pasie drogowym ulicy Lipowej dla potrzeb parkowania na prawach wycznoci na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeonym. Zaprojektowanie i wybudowanie zatoki postojowej przy ul. Glbokiej w Lublinie dla obsugi Pomnika Of iar Katynia oraz penienie nadzorw autorskich. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy (remontu) dwch wiaduktw pnocnego i poudniowego w cigu drogi krajowej nr 19, stanowicej ul. Mieczysawa Smorawiskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Roztocze w Lublinie oraz penienie nadzoru autors kiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Krasickiego w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego W sprawie zasad udostpniania nieruchomoci w celu budowy sieci i urzdze owietlenia drogowego oraz eksploatacji ulica Doynkowa 38 Wykonanie monitoringu wiaduktu w ciagu drogi powiatowej nr 2374L - ul. Antoniny Grygowej w Lublinie (JNI 310002777) do koca 2012r. Wykonanie ekspertyzy mostu przez rzek Czechwk.

DROGBEST Andrzej Wanatowicz Biurem Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. DROGBEST Andrzej Wanatowicz BUDIMEX Budownictwo Sp. z o.o. Magorzata Wiesawa Kdzierska Zbigniew Roman Kdzierski Maciej Franciszek Lech Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. TORYS Sp. z o.o.; JURIMP Sp.z o.o.; MILENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. MPO SITA Lublin S.A. KOM-EKO S.A. Usugi Inynierskie Leszek Folta FLORES Aleksandra Igras SQL Sp. z o.o. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. mgr in. Robert Tkaczyk FOREKO CORRADO Konrad Burczyski SQL Sp. z o.o. Helena Huyk Elektroprojekt S.A. Oddzia w Lublinie STRABAG Sp. z o.o. MULTICO Sp. z o.o. "DROGBEST" Andrzej Wanatowicz

159/ZDM/12 158/ZDM/12 166/ZDM/12 150/ZDM/12 186/ZDM/12 180/ZDM/12

2 lipiec 2012 2 lipiec 2012 4 lipiec 2012 4 lipiec 2012 5 lipiec 2012 10 lipiec 2012

ProtechniCon Konstrukcje Inynierskie Maciej uchowicz Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Zakad Robt Drogowych ZOSTA Archidiecezja Lubelska Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza, Zakad Drg i Mostw "Drogmost Lubelskich" Sp. z o.o.

174/ZDM/12

10 lipiec 2012

Wykonanie przedinwestycyjnych bada wykopaliskowych oraz penienie nadzoru archeologicznego nad caoci prac ziemnych zgodnie z opini Lubelskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw znak IA.5151.2.1.2012 przy realizacji zadania pn. Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2269L ulicy Osmolickiej na odcinku od 2+700 opracowania OUTE STIK od ulicy Cienistej oraz drogi powiatowej nr 2335L ulicy Cienistej na odcinku od ul. Osmolickiej do ulicy Krnickiej w Lublinie w zakresie budowy cieki rowerowej, przebudowy linii telekomunikacyjnej, przebudowy przepustw, mgr Edmund Mitrus Pracownia Bada i Nadzorw przebudowy kabli energetycznych sn i kabla sterowniczego oraz budowy punktu monitoringu wizyjnego. Archeologicznych UMOWA nr NA-608/12 Penienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacj inwestycji "Budowa drogi dojazdowej do wza drogowego "Dbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyowani a al. Solidarnoci z al. Warszawsk do granic miasta)." Realizacja inwestycji planowana do wspfinansowania z europejskiego Fundusszu Spjnoci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sie TEN-T, Dziaanie 6.1: Rozwj sieci drogowej TEN- T. "TRAKT" Sp. z o.o. Spka Komandytowa Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnikw w kwadracie ulic: Weteranw-Czwartakw-Godebskiego-Langiewicza i Wysockiegooraz penienie nadzoru autorskiego Penienie funkcji inspektora nadzoru brany konstrukcyjnej przy wykonywaniu konstrukcji wspornych pod supy trakcyjno-owietleniowe na mocie nr 1 na rzece Bystrzycy w zwizku z realizacj zadania pn. Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania wacz nie z budow podstacji "Kolejarz" i przebudow owietlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacj skrzyowania: ul. Unicka - ul. Lubartowska - ul. Obywatelska al. Spdzielczoci Pracy w Lublinie. Projektowanie i Nadzory Budowlane mgr in. Jan Struk Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajcej ul. Batalionw Chopskich w Lublinie. Krzysztof Guz MASTER Page 7

184/ZDM/12 176/ZDM/12

11 lipiec 2012 13 lipiec 2012

195/ZDM/12 183/ZDM/12

16 lipiec 2012 17 lipiec 2012

Sheet1 182/ZDM/12 178/ZDM/12 177/ZDM/12 181/ZDM/12 179/ZDM/12 210/ZDM/12 17 lipiec 2012 17 lipiec 2012 17 lipiec 2012 18 lipiec 2012 19 lipiec 2012 19 lipiec 2012 Przebudowa ul. Zamkowej w Lublinie wraz z wiaduktami (na odcinku od bramy Grodzkiej do koca wiaduktu) wraz z obiektami towarzyszcymi: schody, mury oporowe i murki. Przebudowa dwupoziomowego skrzyowania ul. Kunickiego w Lublinie i linii kolejowej nr 7 Warszawa Wsc hodnia - Dorohusk Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Karkonoskiej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Wykonanie przegldw rocznych i Picioletnich drg krajowych, wojewdzkich, powiatowych i gmninnych na terenie miasta Lublin. Wykonanie 142 m2 chodnika w pasie drogowym przy ul. Wygodnej w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej w Dzielnicy Gusk pod nazw: "Wykonanie chodnika przy ul. Wygodnej w pasie drogowym". ANEKS nr 1 do umowy nr 25/ZDM/12 z dnia 27-02-2012r. Penienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacj inwestycji "Budowa drogi publicznej gminnej nr 106229L - ulicy Do Dysa w Lublinie na odcinku od Al. Spdzielczoci Pracy do ul. Choiny, ul. Stefczyka w Lublinie na odcinku od ul. Nasut owskiej do ul. Do Dysa wraz sieciami infrastruktury technicznej. Sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwizanymi z przebudow skrzyowania ul. Unicka - ul. Lubarotwska - ul. Obywatelska al. Spdzielczoci Pracy, w zwizku z realizacj zadania pn. "Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania wcznie z budow podstacji "Kolejarz" i przebudow owietlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacj sk rzyowania: ul. Unicka - ul. Lubartowska - ul. Obywatelska - al. Spdzielczoci Pracy w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Parysa w Lublinie oraz penienie nadzoru autorski ego. Wykonanie robt uzupeniajcych na inwestycji realizowanej p.n. "Budowa drogi dojazdowej do obwodnic y miasta Lublin - przeduenie ul. Megiewskiej w kierunku wza drogowego "Megiew" w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19" - budowa skrzyowania S-2 - roboty drogowe. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Urmowskiego i ul. Mieszka I w Lublinie oraz penienie nadzor u autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Koncertowej na odcinku od al. Kompozytorw Polskich do ul. Z elwerowicza oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Nakowskich w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. wiadczenie kompleksowej obsugi bhp i p.po. w zakresie okrelonym dla stanowiska pracy ds. bhp i p.po. w Regulaminie Organizacyjnym Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Wykonanie wszelskich prac zwizanych z biecym utrzymaniem, kompleksow konserwacj i renowacj zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie IX - Park Ludowy, obejmujc wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Granice rejonu nr IX - Park Ludowy stanowi: al. Pisudzkiego, ul. Nadbystrzycka, ul. Narutowicza, linia kolejowa Lublin-Warszawa, ul. Gazowa, ul. 1-go Maja, al. Zygmuntowskie. Wykonanie ekspertyzy nasypu pod drog powiatow nr 2410L ulic Prymasa Stefana Wyszyskiego w Lublinie. Tymczasowe podparcie dwigarw ustroju nonego wiaduktu nad stacj rozrzdow Lublin-Tatary w cigu ul. Grygowej w Lublinie. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Zemborzyckiej odcinek od ul. W. Kunicki ego do ul. Diamentowej. Dostawa, monta i uruchomienie klimatyzatorw na potrzeby ZDiM. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudow istniejcego odcinka oraz budow planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowicej acznik ulic: ul. Chodki i ul. Szeligowskiego), budow odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowicej cz acznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milejnijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejcej drogi wewntrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, wraz ze skrzyowaniami ulic: Chodki - KDL, KDL - Szeligowskiego - KDD w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytkw S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DROGBEST Andrzej Wanatowicz PNEUMOTECHNIKA Sp. z o.o. Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek AECOM Sp. z o.o.

194/ZDM/12

19 lipiec 2012

EKKOM Sp. z o.o.

196/ZDM/12 185/ZDM/12 197/ZDM/12 192/ZDM/12 198/ZDM/12 193/ZDM/12 199/ZDM/12

23 lipiec 2012 23 lipiec 2012 26 lipiec 2012 26 lipiec 2012 27 lipiec 2012 31 lipiec 2012 1 sierpie 2012

Pracownia Bada i Nadzorw Archeologicznych Edmund Mitrus Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. BUDIMEX SA Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. STRABAG Sp. z o.o. Przedsibiosrstwo Budowlane MARKA Kancelaria BHP i Prawa Pracy Jacek Siedlec

200/ZDM/12 216/ZDM/12 203/ZDM/12 201/ZDM/12 202/ZDM/12

2 sierpie 2012 3 sierpie 2012 3 sierpie 2012 3 sierpie 2012 6 sierpie 2012

MPO SITA Lublin Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o. Trasa Usugi Projektowe mgr in. Jerzy Kaliszuk Klima Import Sp. z o.o. Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j.

205/ZDM/12

7 sierpie 2012

215/ZDM/12 212/ZDM/12 211/ZDM/12 219/ZDM/12 213/ZDM/12 217/ZDM/12 221/ZDM/12 220/ZDM/12 226/ZDM/12 227/ZDM/12 225/ZDM/12 223/ZDM/12

8 sierpie 2012 10 sierpie 2012 10 sierpie 2012 13 sierpie 2012 14 sierpie 2012 16 sierpie 2012 16 sierpie 2012 16 sierpie 2012 20 sierpie 2012 21 sierpie 2012 21 sierpie 2012 21 sierpie 2012

Wykonanie wszelkich prac zwizanych z biecym utrzymaniem, kompleksow konserwacj i renowacj zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie VIII LSM, obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Granice rejonu VIII LSM stanowi: ul. Gboka, ul. Nadbystrzycka, ul. Pozytywistw, ul. Filaretw, ul. Bohaterw Monte Cassino, al. Kranicka. Do rejonu nie naley al. Kranicka. MPO SITA Lublin S.A. GOBI Adam Bory Dostawa i monta mebli biurowych oraz archiwum zakadowego przy ul. Krochmalnej 13i i 13j w Lublinie POROZUMIENIE w sprawie realizacji wsplnego zadania inwestycyjnego w zakresie budowy infrastruktury wodocigowej w ul. Dunikowskiego w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Kurantowej w Lublinie oraz penienie nadzowu autorskiego. Budowa 20 szt. Miejsc postojowych pasie drogowym przy ul. Zana w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej w Dzielnicy Konstantynw pod nazw: "Wykonanie parkingu przy ul. Zana w pasie drogowym". Zprojektowanie i wykonanie remontu al. Solidarnoci w Lublinie, odcinek od ul. Lubomelskiej do zakresu pzebudowy skrzyowania z ul. Dolnej 3-go maj oraz sprawowanie nadzowu autorskiego. Budowa owietlenia drogowego w ul. Dbrwki w Lublinie. W sprawie zasad udostpniania nieruchomoci w celu budowy sieci i urzdze owietlenia drogowego oraz eksploatacji ulica Pileckiego. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji wietlnej na przejciu dla pieszych przez ul. Kracow (na wysokoci Targu Bronowice) oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Harnasie, Zakopiaskiej oraz odcinka ulicy Paderewskiego od ul. Zakopiaskiej do ul. Leszetyckiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Penienie staego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi dojazdowej do wza drogowego "Dbrowica" obwodnicy miasta Lublin w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyowania al. Solidarnoci z Al. Warszawsk do granic miasta). W sprawie zasad udostpniania nieruchomoci w celu budowy sieci i urzdze owietlenia drogowego oraz eksploatacji ulica Sawinkowska. Page 8 Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Przedsibiorstwem Usug Elektrotechnicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o. TBV Sp. z o.o. Izolator Anna i Marian Dudek Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. PRO-ECO Sp. z o.o.

Sheet1 222/ZDM/12 235/ZDM/12 21 sierpie 2012 22 sierpie 2012 Budowa drogi dojazdowej do wza drogowego "Dbrowica" obwodnicy miasta Lublin w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyowania al. Solidarnoci z Al. Warszawsk do granic miasta) ANEKS nr 1 do umowy 147/ZDM/12 z dnia 26-06-2012r. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem tymczasowego podparcia dwigarw ustroju nonego wiaduktu nad stacj rozrzdow LublinTatary w ciagu ul. Grygowej w Lublinie. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: Budowy wiaduktu nad Sucha Dolin w km 0+435,00 w ul . Zelwerowicza w Lublinie, Budowy ekranw akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamiennej dokumentacji na budow kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza na odcinku od wiaduktu nad Such Doln do skrzyowania z projektowanym dojazdem do wza "Jakubowice" oraz sprawowanie nadzoru autors kiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Budowa drogi w ul. Gustawa Morcinka na odcinku od ul. Adama Mickiewicza do ul. Mikoaja Kopernika w Lublinie wraz rozbirk budynku w pasie drogowym oraz usuniciem kolizji istniejcych urzdze telekomunikacyjnych z realizowan inwestycj drogow. ANEKS do umowy nr 20/ZDM/11 z dnia 17-08-2011r. Budowa chodnikw i miejsc postojowych w cigu ul. Mieczysawa Romanowskiego na odcinku od ul. M. Bor elowskiego do ul. S. Brzski w Lublinie. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie odcinka ul. Makowej od ul. Ab ramowickiej do wschodniej granicy dziaki nr ewid. 5/1 (obr. 1, ark. 6). ANEKS nr 1 do umowy nr 89/ZDM/12 zawartej w dniu 14-05-2012r. Dostawa wraz z montaem koszy ulicznych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. ANEKS do umowy nr 153/ZDM/12 z dnia 20-06-2011r. Opracowanie dokumentacji prokejtowej dotyczcej remontu napowietrznej linii owietlenia drogowego fr agmentu ul. Poli Gojawiczyskiej (odcinek od posesji nr 13 do posesji nr 36) ANEKS do umowy nr 48/DM/10 z dnia 17-08-2010 r. Budowa nowych odcinkw trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Mczennikw Majdanka - od istniejcej ptli przy ul. Droga Mczennikw Majdanka do ul. Dowiadczalnej (z wyczeniem skrzyowania z ul. A.Grygowej) i fragment ul. Dowiadczalnej (z wyaczeniem skrzyzowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Dowiadczalnej (od ul. Droga Mczennikw Majdanka do ul. W.Jagiey) wraz z budow ptli autobusowej oraz budow podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnikw ul. Radziszewskiego i Akademickiej oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tulipanowej, od ul. wierkowej do ul. Liliowej w Lublinie, oraz penienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 224/ZDM/12 z dnia 14-08-2012r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Puawskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonanie budowy chodnika w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej w Dzielnicy Felin pod nazw: "Budowa chodnika przy ulicy Zygmunta Augusta w Lublinie na odcinku od istniejcego chodnika przy posesji nr 10 do posesji nr 2 o acznej dugoci 84,50m" Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Radoci w Lublinie, odcinek od skrzyowania z ul. Sympaty czn do skrzyowania z ul. Romantyczn (wraz z przebudow istniejcych i budow nowych miejsc postojowych) oraz penienie nadzoru autorskiego. Przebudowa ulicy Mireckiego na odcinku od km 0+018,73 do km 0+172,40 oraz ul. Reymonta na odcinku od km 0+007,00 do km 0+166,80 wraz z budow sieci kan. Deszczowej i wodocigowej oraz przebudow sieci energetycznych SN i NN, sieci teletechnicznych, sieci gazowej n/c. ANEKS nr 1 do umowy nr 222/ZDM/12 z dnia 21-08-2012r. Wykonanie przegldw szczegowych drogowych obiektw inynierskich. Zaprojektowanie iwykonanie przebudowy ulicy, polegajcej na budowie chodnika w ulicy Pszczelej w Lublinie na odcinku od ulicy Tczowej do cmentarza parafialnego oraz penienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 192/ZDM/12 z ndia 26-07-2012r. Posadowienie i monta supw trakcyjnych w ramach zadania "Budowa drgogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin - przeduenie ul. Megiewskiej w kierunku wza drogowego "Megiew" w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19" Czyszczenie kostki brukowej oraz pyt betonowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Rusaka w Lublinie oraz penienie nadzoru autorsk iego. ANEKS nr 2 do umowy nr 128/ZDM/11 z dnia 02.12.2011 r. Wytyczenie pasa drogowego czci ulic Abelarda, Krystaliczna, Jurajska o cznej dugoci do 5 km w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Piekarskiej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w rejonie posesji Wyynna 37 w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnikw ul. Lubartowskiej na odcinku ul. Probostwo - ul. Unick a oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych dla samochodw osobowych z aurowych pyt betonowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2337L - ulica Diamentowa przy ulicy Medalionw w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 198/ZDM/12 z dnia 27-07-2012r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Niepodlegoci w Lublinie oraz sprawowanie nadzowu autorskiego. BUDIMEX SA mgr in. Robert Tkaczyk FOREKO DDG Sp. z o.o. Spka komandytowa, M&K Kopacz Pracownia Architektoniczno-Budowlana, Zakad Usug TechnicznoMarketingowych

245/ZDM/12

23 sierpie 2012

231/ZDM/12 230/ZDM/12 228/ZDM/12 232/ZDM/12 229/ZDM/12 298/ZDM/12 240/ZDM/12 254/ZDM/12 250/ZDM/12 260/ZDM/12

23 sierpie 2012 23 sierpie 2012 23 sierpie 2012 24 sierpie 2012 24 sierpie 2012 29 sierpie 2012 29 sierpie 2012 29 sierpie 2012 30 sierpie 2012 30 sierpie 2012

ProtechniCon Konstrukcje Inynierskie Maciej uchowicz MIBRUK Wojciech Misztal WIKANA S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. AUTO-TECH Krzysztof Lewandowski, ukasz Lewandowski TRAKCJA-TILTRA S.A. KONSTALMET s.c. Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Usug Elektronicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

242/ZDM/12 241/ZDM/12 239/ZDM/12 270/ZDM/12 243/ZDM/12 253/ZDM/12 248/ZDM/12 247/ZDM/12 262/ZDM/12 258/ZDM/12 246/ZDM/12 269/ZDM/12 263/ZDM/12 256/ZDM/12 249/ZDM/10 281/ZDM/12 251/ZDM/12 252/ZDM/12 261/ZDM/12 259/ZDM/12 257/ZDM/12 274/ZDM/12 267/ZDM/12

31 sierpie 2012 31 sierpie 2012 31 sierpie 2012 31 sierpie 2012 3 wrzesie 2012 3 wrzesie 2012 4 wrzesie 2012 5 wrzesie 2012 5 wrzesie 2012 5 wrzesie 2012 6 wrzesie 2012 7 wrzesie 2012 7 wrzesie 2012 7 wrzesie 2012 10 wrzesie 2012 10 wrzesie 2012 10 wrzesie 2012 11 wrzesie 2012 12 wrzesie 2012 12 wrzesie 2012 12 wrzesie 2012 14 wrzesie 2012 14 wrzesie 2012

STRABAG Sp. z o.o. MIBRUK Wojciech Misztal Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Zakad Robt Drogowych ZOSTA Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. BUDIMEX SA Usugi Inynierskie Leszek Folta Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usugowe "ELEKTROPAKS" Stanisaw Jaroszek WIZEN S.C. Mariusz Ciechaski, Micha Gadysz Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. Zakad Usug Geodezyjnych - Stanisaw Jargio STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Stanisaw Krl Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Zakad Robt Drogowych ZOSTA STRABAG Sp. z o.o. Usugi Brukarskie Pan Marek Gozdek

Page 9

Sheet1 Wykonanie zamwienia dodatkowego na inwestycji realizowanej p.pn. "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007/2013, O Prioryteto wa III Atrakcyjno obszarw miejskich i terenw inwestycyjnych, Dziaanie 3.1 Tworzenie terenw inwestycyjnych" - przebudowa kolektora deszc zowego o rednicy 800mm. Realizacja w partnerstwie zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L ul. Zemborzyckiej w Lublinie o dugoci 1 885m" Budowa sygnalizacji wietlnej w ramach zadania "Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin - oprzeduenie ul. Megiewskiej w kierunku wza drogowego "Megiew" w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19" Realizacja w partnerstwie zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L ul. Zemborzyckiej w Lublinie o dugoci 1 885m" Wykonanie robt uzupeniajcych na zadaniu realizowanym pod nazw Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Puawskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie odcinka ulicy Skalskiego (KDL-G) oraz ulicy Urbanowicza (KDD-G) ANEKS nr 1 do umowy nr 171/ZDM/13 z dnia 23-07-2013 r. Parkowanie na prawach wycznoci na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeonym (2 szt.) w ul. Chopina. Aktualizacja systemu ewidencji drg i obiektw mostowych eDIOM. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Wielkopolskiej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 153/ZDM/12 z dnia 20-06-2011r. ANEKS do umowy nr 216/ZDM/12 z dnia 03-08-2012r.

268/ZDM/12 264/ZDM/12 272/ZDM/12 265/ZDM/12 273/ZDM/12 266/ZDM/12 290/ZDM/13 277/ZDM/12 285/ZDM/12 275/ZDM/12 326/ZDM/12 288/ZDM/12

17 wrzesie 2012 17 wrzesie 2012 17 wrzesie 2012 18 wrzesie 2012 19 wrzesie 2012 20 wrzesie 2012 20 wrzesie 2012 21 wrzesie 2012 24 wrzesie 2012 26 wrzesie 2012 28 wrzesie 2012 28 wrzesie 2012

MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Inynieryjnych Sp. z o.o. KZA Przedsibiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Miejskie Przedsibiorstwem Wodocigw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Zakad Robt Drogowych ZOSTA INTERBUD-LUBLIN S.A. Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A. Narodowy Bank Polski Designers Andrzej Jagura, aneta Jagura Sp. J. STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Stanisaw Krl Przedsiebiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Konsorcjum: Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A., INTERBUD-Lublin S.A., KROMISS-BIS Sp. z o.o., Miejskie przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Komunikacji RP iKOM Sp. z o.o.

303/ZDM/12 287/ZDM/12 280/ZDM/12 278/ZDM/12

28 wrzesie 2012 28 wrzesie 2012 28 wrzesie 2012 28 wrzesie 2012

305/ZDM/12 295/ZDM/12 290/ZDM/12 289/ZDM/12

1 padziernik 2012 1 padziernik 2012 3 padziernik 2012 3 padziernik 2012

Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania na ulicy Bohaterw Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do Al. Kranickiej oraz przebudowa skrzyowania ul. Bohaterw Monte Cassino - al. Kranicka w Lublinie w ramach projektu Zintrgrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Furmaskiej i Cyruliczej oraz penienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Droga Mczennikw Majdanka. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Nowy wiat w Lublinie. Biece utrzymanie i konserwacja urzdze ulicznych sygnalizacji wietlnych oraz innych elektrycznyc h urzdze zwizanych z infrastuktur drogow na terenie miasta Lublin w rejonie nr 1, ktrego granice stanowi: al.. Warszawska, Al.. Racawickie, ul. Lipowa, al. Pisudzkiego, Pl. Bychawski, ul. Kunickiego, ul. ABramowicka. poudniowo-zachodnia granica miasta. W skad rejonu nie wchodz ulice bdce jego granicami. iKOM Sp. z o.o. STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w rejonie posesji Wyynna 21 w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Stanisaw Krl Remont ul. Megiewskiej na dugoci od przebudowanego odcinka niniejszej ulicy o jezdniach rozdzielonych pasem zieleni do granicy dziaki kolejowej przed istniejcym pasem kolejowym w Lublinie. BUDIMEX SA Wykonanie pomiarw ruchu drogowego (koowego i pieszego) na wybranych skrzyowaniach i odcinkach midzywzowych ulic miasta Lublina, oraz aktualizacji bazy danych Operacyjnej Mapy Oznakowania. iKOM Sp. z o.o. Wykonanie wszelkich prac zwiazanych z biecym utrzymaniem i konserwacj urzdze ulicznych sygnalizacji wietlnych oraz innych elektrycznych urzadze zwizanych z infrastruktur drogow w rejonie nr 3, ktrego granice stanowi: ul. Abramowicka, ul. Kunickiego, Pl. Bychawski, ul. 1 Maja, al. Unii Lubelskiej, ul. Lwowska, ul. Podzamcze, ul. Unicka, al. Spdzielczoci Pracy, pnocno-wschodnia, wschodnia i poudniowo-wschodnia granica administracyjna miasta (od al. Spdzielczoi Pracy do ul. Abramowickiej). Ulice graniczne wschodza w skad rejonu.

297/ZDM/12

4 padziernik 2012

Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A.

296/ZDM/12 300/ZDM/12

4 padziernik 2012 5 padziernik 2012

Wykonanie wszelkich prac zwiazanych z biecym utrzymaniem i konserwacj urzdze ulicznych sygnalizacji wietlnych oraz innych elektrycznych urzadze zwizanych z infrastruktur drogow w rejonie nr 2, ktrego granice stanowi: al.. Spdzielczoi Pracy, ul. Unicka, ul. Podzamcze, ul. Lwowska, al. Unii Lubelskiej, ul. 1 Maja, Pl. Bychawski, al. Pisudzkiego, ul. Lipowa, Al. Racawickie, al. Warszawska, pnocna granica administracyjna miasta (od al. Warszawskiej do al. Spdzielczoci Pracy). Ulice al. Pisudzkiego, ul. Lipowa, Al. R acawickie, al. Warszawska wchodz w skad rejonu nr 2. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Wykonanie robt uzupeniajcych na zadaniu realizowanym pod nazw Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Niepodlegoci w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Usugi Brukarskie Pan Marek Gozdek Penienie funkcji Menedera Projektu inwestycji pn. Budowa nowych odcinkw trakcji trolejbusowej z s ystemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Mczennikw Majdanka - od istniejcej ptli przy ul. Droga Mczennikw Majdanka do ul. Dowiadczalnej (z wyaczeniem skrzyowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Dowiadczalnej (od ul. Droga Mczennikw Majdanka do ul. W.Jagiey) wraz z budow ptli trolejbusowej oraz budow podstacji trakcyjnej sieci trojebusowej w ramach Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Budowa chodnika i owietlenia drogowego w ul. Doynkowej w Lublinie, na odcinku od istniejcego chodnika na wysokoci posesji nr 40 do ul. Orzechowej. Wykonanie robt polegajcych na wykonaniu montau, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow ulicy Sawinkowskiej w Lublinie na odcinku od prz ejcia dla pieszych przy rondzie Regana do pnocnej granicy dziaki przy ul. Sawinkowskiej 27 oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i drogi rowerowej w pasie drogowym al. W.Andersa w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Penienie nadzoru autorskiego w brany elektrycznej w procesie realizacji inwestycji "budowa owietlenia drogowego ulicy Biskupiskiej i ulicy uyczan w Lublinie". Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Lipiskiego w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Trzeniowskiej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego.

294/ZDM/12 306/ZDM/12 304/ZDM/12 279/ZDM/13 299/ZDM/12 329/ZDM/12 301/ZDM/12 302/ZDM/12

8 padziernik 2012 10 padziernik 2012 10 padziernik 2012 11 padziernik 2012 12 padziernik 2012 15 padziernik 2012 15 padziernik 2012 15 padziernik 2012

Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Stanisaw Krl iKOM Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budownictwa Inynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Przedsibiosrstwo Usug Elektrotechnicznych i Handlowych "ELTO" Sp. z o.o. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA

Page 10

Sheet1 322/ZDM/12 317/ZDM/12 307/ZDM/12 342/ZDM/12 16 padziernik 2012 Udostepnienie nieodpatnego wejcia na dzik nr ewid. 1/17 (obr. 4, ark. 4) celem wykonania odwiert w geologicznych. Opracowanie koncepcji ukadu drogowego (z uwzgldnieniem parkingw) wraz z infrastruktur techniczn, tj. kanalizacj deszczow, owietleniem 16 padziernik 2012 ulicznym, kanaem technologicznym, dla terenu midzy ul. Doln 3 Maja a ul. Wodopojn i ul. Szewsk (wzdu rzeki Czechwki) w Lublinie. 16 padziernik 2012 Zaprojektowanie i wykonanie progw zwalniajcych na ulicach gminnych w os. Sawinek oraz penienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Langiewicza w Lublinie polegajcej na zrealizowaniu projektu wykonawczego oraz 18 padziernik 2012 sprawowanie nadzoru autorskiego. ECHO INVESTMENT S.A. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Stanisaw Krl Trasa Usugi Projektowe mgr in. Jerzy Kaliszuk

315/ZDM/12 316/ZDM/12

Wykonanie wszelskich prac zwizanych z biecym utrzymaniem urzadze bezpieczestwa ruchu i oznakowa nia ulic miasta Lublin w rejonie 6 (obejmujcym wszystkie ulice zaliczone do kategoriii drg publicznych, wewntrzne oraz parkingi, odj cia oraz schody bdce w zarzdzaniu przez Zarzd Drg i Mostw znajdujce si w tym rejonie), ktrego granice stanowi: granica miasta - Al. W arszawska - Al. Solidarnoci - Al. Sikorskiego - Al. iKOM Sp. z o.o. 19 padziernik 2012 Kranicka - granica miasta. W skad rejonu nie wchodz ulice: Al. Warszawska (granica miasta - al. Solidarnoci) i Al. Solidarnoci. 19 padziernik 2012 Remont wiaduktu nad al.. Smorawiskiego w cigu ulic Lipiskiego-Kiepury w Lublinie MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Wykonanie wszelkich prac zwizanych z biecym utrzymaniem urzdze bezpieczestwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie 5, ktrego granicami s: linia kolejowa Warszawa-Lublin - al. Kranicka - al. Sikorskiego - al. Solidarnoci - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Krakowskie Przedmiecie - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka - linia kolejowa Warszawa-Lublin. W skad rejonu nie wchodz ulice bdce jego granicami. Wykonanie wszelkich prac zwizanych z biecym utrzymaniem urzdze bezpieczestwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie nr 2, ktrego granice stanowi: granice miasta - al.. Spdzielczoci Pracy - al.. Smorawiskiego - al.. Kompozytorw Polskich - al. Solidarnoci - al. Tysiclecia - ul. Maegiewska - ul. Turystyczna - granica miasta. W skad rejonu nie wchodz ulice bdce jego granicami. Wykonanie wszelkich prac zwizanych z biecym utrzymaniem urzdze bezpieczestwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie nr 1, ktrego granice stanowi: granica miasta - al. Warszwska - al. Solidarnoci - al. Kompozytorw Polskich - al. Smorawiskiego - al. Spdzielczoci pracy - granica miasta. W skad rejonu nie wchodz ulice: al. Kompozytorw Polskich - al. Smorawiskiego - al. Spdzielczoci Pracy. Wykonanie wszelkich prac zwizanych z biecym utrzymaniem urzdze bezpieczestwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie 3, ktrego granice stanowi: granica miasta - ul. Turystyczna - ul. Megiewska - al.. Tysiclecia - linia kolejowa Lublin-Chem - ul Kunickiego - ul. Abramowicka granica miasta. W skad rejonu nie wchodz ulice: Turystyczna, Megiewska (odcinek od ul. Turystycznej - al. Tysicecia). ANEKS do umowy nr 227/ZDM/12 z dnia 21-08-2012r.

314/ZDM/12

19 padziernik 2012

iKOM Sp. z o.o.

313/ZDM/12

19 padziernik 2012

Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A.

312/ZDM/12

19 padziernik 2012

Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A.

311/ZDM/12 327/ZDM/12

19 padziernik 2012 22 padziernik 2012

Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o.

325/ZDM/12 321/ZDM/12

Wykonanie prac zwizanych z bieacym utrzymaniem urzadze bezpieczestwa ruchu i oznakowania ulic mi asta Lublin w rejonie 7 (obejmujacych wszystkie ulice zaliczone do kategorii drg publicznych, wewnetrzne oraz parkingi, dojcia oraz scho dy bdce w zarzadzaniu przez Zarzd Drg i Mostw znajdujce si w tym rejonie), ktrego granice stanowi: linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chem - ul. Nadbystrzycka - ul. Narutowicza - ul. Lipowa - ul. Krakowskie Przedmiecie - ul. Wieniawska - ul. Lubomelska - al. Solidarnoci - al. Tysi clecia - linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chem. W 22 padziernik 2012 skad rejonu nie wchodz ulice: al. Solidarnoci, al. Tysiclecia. Zaprojektowanie i wykonanie chodnikw w cigu ul. Mieczysawa Romanowskiego w Lublinie, odcinek od skrzyowania z ul. Baltazara Panikowskiego 22 padziernik 2012 do skrzyowania z ul. Stanisawa Brzski oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o.

320/ZDM/12 319/ZDM/12 308/ZDM/12 318/ZDM/12 309/ZDM/12 310/ZDM/12 359/ZDM/12 347/ZDM/12 331/ZDM/12 349/ZDM/12 332/ZDM/12 345/ZDM/12 334/ZDM/12 333/ZDM/12 328/ZDM/12 336/ZDM/12

22 padziernik 2012 22 padziernik 2012 22 padziernik 2012 23 padziernik 2012 23 padziernik 2012 24 padziernik 2012 29 padziernik 2012 29 padziernik 2012 29 padziernik 2012 31 padziernik 2012 31 padziernik 2012 2 listopad 2012 5 listopad 2012 5 listopad 2012 5 listopad 2012 8 listopad 2012

Lukpol-Construction ukasz Nowosad Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A., STRABAG Przebudowa skrzyowania ul. Jana Pawa II - ul. Armii Krajowej w Lublinie, oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania w ramach projektu Zintegrowany Sp. z o.o., Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Sp. z o.o. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Mickiewicza w Lublinie, odcinek od ul. W yzwolenia do ul. K.Dunikowskiego. Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Komunikacji RP Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na przebudowie odcinka ulicy Szewskiej od wjazdu na dziak nr 53 (obr. 36, ark. 2) do zachodniej granicy dziaki nr ewid. 51/2 (obr. 36, ark. 2) TK FINANS Tomasz Ksiopolski Wykonanie robt budowlanych polegajcych na remoncie napowietrznej linii owietlenia dorgowego fragm entu ul. Poli Gojawiczyskiej (odinek od supa Usugowy Zakad Instalatorstwa Elektrycznego Marek nr 3 do supa nr 9) Woosiski Kompleksowa realizacja usugi wdroenia systemu monitorowania pojazdw utrzymania zimowego, opartego na technologii GPS. HERTZ Systems LTD. Sp. z o.o. ToMaR-DROG Sp. j.Zesp Projektowania i Obsugi Opracowanie koncepcji na budow drogi z odwodnieniem, owietleniem i chodnikami w dniu Skrzynickiej w Lublinie. Inynierskiej Budownictwa Drogowego ANEKS nr 1 do umowy nr 63/ZDM/12 z dnia 04-04-2012r. KOMI Zdzisaw Kozikowski ANEKS do umowy 259/ZDM/12 z dnia 12-09-2012r. Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek ANEKS do umowy nr 241/ZDM/12 z dnia 30-08-2012r. MIBRUK Wojciech Misztal ANEKS do umowy 203/ZDM/12 z dnia 03-08-2012r. INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o. Budowa drogi dojazdowej do budynku Izby Skarbowej i Urzdu Skarbowego przy ul. Smorawiskiego w Lubl inie, z wczeniem do miejskiego ukadu komunikacyjnego niezalenym wjazdem z ul. Szeligowskiego. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Podczenie Lokalnego Systemu Alarmowego oraz obsuga zdarze alarmowych. Spdzielnia usugowa "PIAST" w Legnicy Wykonanie remontu chodnika przy ul. Nakowskich w Lublinie. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Przebudowa ul. Dowiadczalnej na odcinku od ptli trolejbusowej przy ul. W.Jagiey do al.. Wincentego Witosa w ramach zadania inwestycyjnego ZintegrowanySystem Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A. Budowa owietlenia drogowego fragmentu ul. Naczowskiej (etap III) odc. od ul. Sobtki od supa nr 1 do supa nr 11 (rejon szafki owietleniowej SzO- Zakad Instalatorstwa Elektrycznego Firma Kowalczyk Zygmunt 1000). Kowalczyk wiadczenie usuwania pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5t oraz przewocyhc materi ay niebezpieczne oraz prowadzenie parkingu strzeonego dla usuwanych pojazdw. FIRMA SZTYRLIC Ryszard Sturlis

Page 11

Sheet1 330/ZDM/12 335/ZDM/12 389/ZDM/12 338/ZDM/12 337/ZDM/12 341/ZDM/12 340/ZDM/12 376/ZDM/12 344/ZDM/12 8 listopad 2012 9 listopad 2012 9 listopad 2012 12 listopad 2012 13 listopad 2012 14 listopad 2012 14 listopad 2012 14 listopad 2012 15 listopad 2012 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem cieki rowerowej w ul. Kiepury w Lublinie, odcinek od ul. Chciskiego do istniejcego przejcia w rejonie skrzyowania z al. Smorawiskiego w Lublinie. Penienie nadzoru kompleksowego autorskiego w procesie realizacji inwestycji "Budowa ciagw komunikacyjnych w II etapie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie" Przyacznie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego ul. Skrzynickiej. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie chodnika czcego stacje pal iw z cigami pieszymi w rejonie mostu na rzece Bystrzyca oraz zapewni prawidow obsug komunikacyjn istniejecego parkingu na dziace ewid. 23/4 (obr. 37, ark. 12). Dostarczenie i podczenie sprztu serwerowego. Budowa drogi w ul. Wielkiej na odcinku od ul. Ustronie do ul. M.Koryznowej wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem przykanalikw z wpustami ulicznymi. Realizacja prac zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru nad skadowiskiem niegu przy ul. agiewickiej w Lublinie. Przebudowa ukadu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Kunickiego w Lublinie. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudow ulicy Armii Krajowej w lublinie, na odcinku od ronda b. ks. Emiliana Kowcza na zbiegu ulic al. Armii Krajowej, al. Janan Pawa II i ulicy Matki Teresy z Kalkuty do wiaduktu nad ul ic uanw oraz penienie nadzorw autorskich. Wykonanie wszelkich prac zwizanych z biecym utrzymaniem urzdze bezpieczestwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie nr 4 (obejmujcym wszystkie ulice zaliczone do kategorii grg publicznych, wewntrzne oraz parkingi, dojcia oraz schody bdce w zarzdzaniu przez Zarzd Drg i Mostw znajdujce si w tym rejonie), ktrego granice stanowi: granica miasta - ul. Abramowicka - ul. Kunickiego - linia kolejowa Warszawa-Lublin - granica miasta. W skad rejonu nie wchodz ulice: ul. Abramowicka i ul. Kunickiego. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie odcinka ul. Krysztaowej. Przebudowa ul. Filaretw w Lublinie polegajca na budowie dodatkowego pasa do skrtu w prawo w cigu ul. Filaretw do skrzyowania z ul. Gbok. Wykonanie robt ziemnych zwizanych z usuniciem nadmiaru ziemi w rejonie drogi 7 KDL-G na inwestycj i pn "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap" Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy dwch wiaduktw w cigu Al. Kompozytorw Polskich w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonanie miejsc parkingowych w ul. Wadysawa Jagiey oraz budowy chodnika w ul. Zygmunta Augusta w Lublinie w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej w Dzielnicy Felin pod nazw: "Wkonanie miejsc parkingowych na ul. Wadysawa Jagiey w pasie drogowym - 6 szt." Zaprojektowanie i wybudowanie zatoki postojowej przy ul. Gbokiej w Lublinie dla obsugi Pomnika Ofiar Katynia oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Pszczelej w Lublinie, polegajcej na budowie chodnika na odcinku od cmentarza do ulicy Kukuczej oraz penienie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 88C/ZDM/11 z dnia 03-11-2011r. Wykonanie projektu wykonawczego dotyczcego remontu napowietrznej linii owietlenia drogowego na terenie dawnej fabryki samochodw etap 1 "aleja Gwna" (biurowiec-"Megatem") Zakad Robt Drogowych SQL Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. KPA AUTO-CENTRUM s.j. Asseco Business Solutions ART-BRUK Monika Choody P.W. MAROS Marek Sobczyk STRABAG Sp. z o.o. Polska Inynieria Sp. z o.o.

343/ZDM/12 346/ZDM/12 348/ZDM/12 362/ZDM/12 354/ZDM/12

19 listopad 2012 21 listopad 2012 23 listopad 2012 26 listopad 2012 26 listopad 2012

ZEBRA-MAX, partner ZEBRA 2 Przedsibiorstwo Budowlane BUDOM s.j. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Sprztowo-Transportowe "POTR" Micha Rej

351/ZDM/12 355/ZDM/12 352/ZDM/12 350/ZDM/12 360/ZDM/12 357/ZDM/12 353/ZDM/12 380/ZDM/12 379/ZDM/12 377/ZDM/12 373/ZDM/12 372/ZDM/12 358/ZDM/12

27 listopad 2012 29 listopad 2012 29 listopad 2012 29 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 3 grudzie 2012

Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Zakad Usugowy BEN-BRUK, PU Europartners Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Techniczno-Usugowe "Elektra" Sp. z o.o. Biuro Obsugi Rynku Nieruchomoci s.c. - J.Leszczyski, M.Roszczewski, P.Szczepiski ARMAT Dariusz Oleksiejuk Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Komunikacji RP Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Komunikacji RP Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. iKOM Sp. z o.o. FLORES Aleksandra Igras

Wykonanie dokumentacji goedezyjnej dla ograniczenia praw wasnoci dla dziaek pooonych w Lublinie w rejonie ul. lan, ul. Ldzian. Wykonanie usugi mycia samochodw subowych. ANEKS do umowy 280/ZDM/12 z dnia 28-09-2012 r. ANEKS do umowy nr 319/ZDM/12 z dnia 22-10-2012r. el-Dok System ANEKS do umowy 278/ZDM/12 z dnia 28-09-12r. ANEKS do umowy 696/GK/2010 z dnia 24-02-2010r. Odbir frakcji mokrej odpadw komunalnych o kodzie (20 03 01) oraz frakcji suchej o kodzie (20 01 99) z nieruchomoci pooonej w Lublinie przy ulicy: Krochmalna 13i oraz Krochmalna 13j. KOM-EKO S.A.

365/ZDM/12

4 grudzie 2012

wiadczenie usug usuwania pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5t z drg publicznych oraz prowadzenie parkingu strzeonego dla usuwanych pojazdw w Rejonie III, ktrego granice przebiegaj wzdu nastpujcych ulic: granica adm inistracyjna Miasta Lublin - Al. Spdzielczoci Pracy - Al. Smorawiskiego - Al. Kompozytorw Polskich - Al. Solidarnoci - Al. Tysiclecia - al. Wi tosa - Linia Kolejowa Warszawa-Lublin-Chem - ul. Kunickiego - ul. Abramowicka - granica administracyjna Miasta Lublin. Ulice bdce granicami Rejonu III i wchodzce w jego obszar to: Al. Solidarnoci, Centrum Ratownictwa Drogowego i Pomocy Drogowej Al. Tysiclecia i Al. Witosa. AUTOPOMOC wiadczenie usug usuwania pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5t z drg publicznych oraz prowadzenie parkingu strzeonego dla usuwanych pojazdw w Rejonie II, ktrego granice przebiegaj wzdu nastpujcych ulic: granica admi nistracyjna Miasta Lublin - Al. Kranicka - Al. Sikorskiego - Al. Solidarnoci - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Krakowskie Przedmiecie - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka - ul. Krochmalna - Linia Kolejowa Warszawa-Lublin-Chem - ul. Kunickiego - ul. Abramowicka - granica administracyjna Miasta Lublin. Ulice bdce granicami Rejonu II i wchodzce w jego obszar to: ul. Lubomelska, ul. Wieniawska, ul. Krakowskie Prz edmiecie, ul. Lipowa, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka.

364/ZDM/12

4 grudzie 2012

Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

Page 12

Sheet1 wiadczenie usug usuwania pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5t z drg publicznych oraz prowadzenie parkingu strzeonego dla usuwanych pojazdw w Rejonie I, ktrego granice przebiegaj wzdu nastpujcych ulic: granica administracyjna Miasta Lublin - Al. Spdzielczoci Pracy - Al. Smorawiskiego - Al. Kompozytorw Polskich - Al. Solidarnoci - Al. Sikorskiego - Al. Kranicka - granica administracyjna Miasta Lublin. Ulice stanowice granice Rejonu I wchodz w obszar tego rejonu.

363/ZDM/12

4 grudzie 2012

Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

366/ZDM/12 368/ZDM/12 361/ZDM/12 392/ZDM/12 375/ZDM/12 374/ZDM/12 371/ZDM/12 382/ZDM/12 381/ZDM/12 385/ZDM/12 384/ZDM/12 383/ZDM/12 390/ZDM/12 388/ZDM/12 387/ZDM/12 406/ZDM/12 401/ZDM/12 393/ZDM/12 412/ZDM/12 411/ZDM/12 403/ZDM/12 398/ZDM/12 394/ZDM/12 408/ZDM/12 8/ZDM/13 3/ZDM/13

4 grudzie 2012 5 grudzie 2012 6 grudzie 2012 6 grudzie 2012 6 grudzie 2012 6 grudzie 2012 6 grudzie 2012 13 grudzie 2012 13 grudzie 2012 14 grudzie 2012 14 grudzie 2012 14 grudzie 2012 17 grudzie 2012 17 grudzie 2012 17 grudzie 2012 18 grudzie 2012 19 grudzie 2012 19 grudzie 2012 20 grudzie 2012 20 grudzie 2012 20 grudzie 2012 20 grudzie 2012 20 grudzie 2012 31 grudzie 2012 1 stycze 2013 2 stycze 2013

1/ZDM/13

3 stycze 2013

7/ZDM/13

8 stycze 2013

2/ZDM/13

8 stycze 2013

4/ZDM/13 90/ZDM/13 221/ZDM/13

10 stycze 2013 10 stycze 2013 11 stycze 2013

wiadczenie usug usuwania pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5t z drg publicznych na t erenie Miasta Lublin oraz przowadzenie parkingu strzeonego dla usuwanych pojazdw w Rejonie IV, ktrego granice przebiegaj wzdu nastepujcych ul ic: Al. Solidarnoci - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Krakowskie przedmiecie - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka - ul. Krochmalna - linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chem Al. Witosa - Al. Wysiclecia - Al. Solidarnoci. W obszar Rejonu IV nie wchodza ulice bdce jego gr anicami. Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow i przebudow ulicy Firlejowskiej w Lublini e od ul. czyskiej do rzeki Bystrzycy wraz z odwodnieniem i owietleniem oraz penienie nadzoru autorskiego. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Centralne Biuro Usug, Zakad Utrzymania i Higieny Obiektw Sprztanie w budynkach przy ul. Krochmalnej 13i i 13j wraz z zapewnieniem rodkw higienicznych, czystoci i dezynfekcyjnych. S.C. ANEKS nr 1 do umowy nr 2/ZDM/12 z dnia 09-01-2012r. Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie owietlenia drogowego ulicy Fiokowej na odcinku od ul. G.Zapolskiej do ul. Skoronkowej oraz sprawowanie nadzor autorskch. MANEVO Marek ukowski Budowa owietlenia drogowego ul. Pszczelej w Lublinie na dziakach nr ewid.: 1/3, 89 (obr.52 ark.1), 113, 124 (obr.52 ark.4), 1/15, 60, 61, 83 (obr.50 ark.1) PPHU ANMAX UMOWA nr 363800 o przyaczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego ul. Filaretw-Gboka w Lublinie. PGE Dystrybucja S.A. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie odcinka ul. Krysztaowej. LUK Jacek Wysokiski Budowa chodnika i owietlenia drogowego w ul. Sawinkowskiej w Lublinie na odcinku od ul.Zboowej do granic miasta. Wykonanie pasa wyaczenia do zjazdu na dziak nr 48/18 przy ul. Sawinkowskiej 49b w Lublinie z chodnikiem, na odcinku od ul. Zboowej do zjazdu na w/w dziak. Inynieria Drogowo-Ldowa CIVIL, MIBRUK Wojciech Misztal W sprawie zasad udostpniania nieruchomoci w celu budowy/przebudowy chodnika, budowy owietlenia ulicznego oraz przebudowy gazocigu przy ul. Jana Sawy. Lubelska Spdzielnia Mieszkaniowa W sprawie udostpnienia nieruchomoci w celu budowy/przebudowy chodnika oraz przebudowy linii kablowej SN przy ul. Jana Sawy. Lubelska Spdzielnia Mieszkaniowa Wykonanie Projektu budowlano - wykonawczego brany drogowej odcinka ul. Abramowickiej w Lublinie o dugoci 231 m. Biuro Projektw i Usug Technicznych HADRO Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe nowego odcinka ul. Nakowskich od ul. Romera do ul. eglarskiej w Lublinie wraz z cznikami projektowanej ulicy z urzdzon ulic Nakowskich oraz penienie nadzoru autorskiego. Polska Inynieria Sp. z o.o. Przeprowadzenie audytu BRD dla zadania inwestycyjnego pn "Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy miast a Lublin - przeduenie ul. Megiewskiej do wza drogowego "Megiew" w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19" EKKOM Sp. z o.o. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie odcinkw ulic Zalewskiego, Somkoskiego i Rodakiewicza. Przedsibiorstwo Budowlano-Montaowe BUDEXIM Bicz s.j. O wydanie i uywanie Kart Flotowych Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budetowej CARPATIA wiadczenie usug pocztowych, w tym usug pocztowych o charakterze powszechnym. Poczta Polska S.A. Zaprojektowanie i wybudowanie odcinkw sieci wod-kan do posesji nr 12 przy ul. Poabian w Lublinie. Przedsibiorstwo Produkcyjno-Budowlane SAN-BUD ANEKS nr 1 do umowy 178/ZDM/12 z dnia 17-07-2012r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. ANEKS nr 1 do umowy 348/ZDM/12 z dnia 23-11-2012r. ANEKS nr 1 do umowy 321/ZDM/12 z dnia 22-10-2012r. Lukpol-Construction ukasz Nowosad ANEKS do umowy nr 376/ZDM/12 z dnia 14-11-2012r. STRABAG Sp. z o.o. ANEKS nr 1 do umowy nr 352/ZDM/12 z dnia 29-11-2012r. Przedsibiobrstwo Budowlane MARKA wiadczenie kompleksowej obsugi rawnej Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Helena Huyk, Jerzy Mroczek wiadczenie kompleksowej obsugi bhp i p.po. w zakresie okrelonym dla stanowiska pracy ds. bhp i p.po. w Regulaminie Organizacyjnym Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Szkolpol s.c. M.Adamczyk, S.Lis Podczenie Lokalnego Systemu Alarmowego oraz obsuga zdarze alarmowych. Spdzielnia usugowa "PIAST" w Legnicy Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na przebudow ulic: Gocinna (ulica KDD) - w zakresie od ul. Radoci, do koca zakresu ulicy (istniejcy plac do zawracania samochodw w rejonie budynku nr 17); Romantyczna (ulica KDL) w Lublinie - w zakresie od ul. Janan Pawa II do rejonu istniejcego parkingu usytuowanego na terenie dziaki nr 62/2 Usugi Projektowe i Wykonawcze Marek Strumido Porozumienie w celu umoliwienia komunikacji z terenem/placem budowy realizowanej inwestycji pn "Budowa drg sojazdowych do wza drogowego "Dbrowica" obwodnicy miasta Lublin w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19" (odcinek od skrzyowania al. Solidarnoci z Al. Warszawsk do granic miasta) BUDIMEX SA Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania, oraz przebudowa owietlenia drogowego na ulicach: Jana Pawa II (od Armii Krajowej do Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od Nabystrzyckiej do Myskiej), Myskiej (od Krochmalnej do Dworcowej) oraz na skrzyowaniach Myska - Krochmalna - Gazowa i Myska - Dworcowa w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. ZUE S.A. Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudow ul. Rataja w Lublinie na odcinku od sk rzyowania z ul. Grenadierw do wiaduktu w ul. Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Grygowej oraz penienie nadzoru autorskiego. sp. j. ANEKS nr 1 do umowy 341/ZDM/12 z dnia 14-11-2012 r. ART.-BRUK Monika Choody ANEKS nr 1 do umowy nr 242/ZDM/12 z dnia 31-08-2012 r. STRABAG Sp. z o.o.

Page 13

Sheet1 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudow ulicy Bohaterw Monte Cassino w Lublinie od skrzyowania a ul. Krasiskiego do skrzyowania z ul. Zana oraz remont kadki dla pieszych nad ul. Bohaterw Monte Cassino (w rejonie skrzyowania z ul. Armii Krajowej) wraz z penieniem nadzorw autorskich). W ramach planowanej budowy serwisowej w cigu al. Solidarnoci wraz z przebudow odcinka ulicy Browarnej 1, wykonany zostanie zjazd na teren dziaki nr ewid. 26 (obr.7 ark.3) przy ul. Browarnej 1. Realizacji podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie tymczasowego odcinka ulicy Strzembosza od istniejcego odcinka do zjazdu na teren projektowanej zabudowy oraz odcinka ul. Cyprysowej od km 0+000 do km 0+120,26. ANEKS nr 1 do umowy nr 383/ZDM/12 z dnia 14-12-2012r. ANEKS nr 2 do umowy nr 222/ZDM/12 z dnia 21-08-2012r. ANEKS nr 1 do umowy nr 393/ZDM/12 z dnia 19-12-2012 r. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na przebudowie odcinka ulicy Gospodarczej od skrzyowania z ul. Megiewsk, do skrzyowania z ul. Montaow. Wykonanie robt polegajcych na wykonaniu montau, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . Wykonanie archeologicznych bada ratowniczych wraz z dokumentacj archeologiczn oraz wykonanie ewentualnych ekshumacji zachowanych pochwkw oraz ponowny pochwek - na inwestycji "Budowa drogi dojazdowej do wza drogowego Dbrowic a obwodnicy miasta Lublin w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19" Usuga transportu z parkingu do stacji demontau i usugi demontau pojazdw usunietych z drg publicznych. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie acznika ulic Fieldorfa i Mackiewicza na odcinku od istniejcego przebiegu ul. Fieldorfa do zachodniej granicy dziaki nr ewid. 19/3 wraz ze zjazdem na omawian dziak. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie skrzyowania ul. Szeligowskiego z ulic osiedlow acznie z przeniesieniem zatoki autobusowej oraz budow odcinka ulicy osiedlowej. Wycinka drzew oraz krzeww wraz z odkupieniem drewna pozyskanego z wycinki na drodze powiatowej nr 2344L - w Pasie drogowym ul. Filaretw w Lublinie. Dostawa fabrycznie nowych artykuow biurowych i papierniczych na potrzeby Zarzdu Drg i Mostw. Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacj "Porba" oraz przebudowa owietlenia drog owego na ulicach: Jana Pawa II (od Armii Krajowej do Granitowej), Armii Krajowej (od Janan Pawa II do Orkana) i Granitowej w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego.

5/ZDM/13 9/ZDM/13 6/ZDM/13 25/ZDM/13 12/ZDM/13 246/ZDM/13 10/ZDM/13 11/ZDM/13

14 stycze 2013 21 stycze 2013 21 stycze 2013 31 stycze 2013 1 luty 2013 8 luty 2013 12 luty 2013 13 luty 2013

Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Spdzielnia Usug Mleczarskich w Lublinie AUSSIE DEVELOPMENT CYPRYSOWA Sp. z o.o. Biuro Projektw i Usug Technicznych HADRO BUDIMEX SA Przedsibiorstwo Produkcyjno-Budowlane SAN-BUD BIK s.j. iKOM Sp. z o.o. mgr Edmund Mitrus Pracownia Bada i Nadzorw Archeologicznych KPA AUTO-CENTRUM s.j. TBV Sp. z o.o. "CENTRUM ZANA" S.A. Spka Komandytowa WITOSA Przedsibiorstwo Usugowo-Handlowo-Produkcyjne ATOS ANNEX Sp. z o.o.

17/ZDM/13 29/ZDM/13 18/ZDM/13 22/ZDM/13 24/ZDM/13 23/ZDM/13

15 luty 2013 18 luty 2013 19 luty 2013 20 luty 2013 21 luty 2013 21 luty 2013

31/ZDM/13

22 luty 2013

36/ZDM/13 30/ZDM/13 28/ZDM/13 32/ZDM/13 56/ZDM/13 61/ZDM/13 33/ZDM/13 37/ZDM/13

27 luty 2013 28 luty 2013 28 luty 2013 1 marzec 2013 1 marzec 2013 1 marzec 2013 4 marzec 2013 5 marzec 2013

ANEKS nr 3 do umowy nr 205/ZDM/12 z dnia 07-08-2012r. ANEKS do umowy nr 294/DM/2009 z dnia 10-02-2009r. Realizacja podstawowego ikadu komunikacyjnego polegajceg na budowie odcinka ul. Krysztaowej. ANEKS nr 1 do umowy nr 355/ZDM/12 z dnia 29-11-2012r. ANEKS do umowy nr 332/ZDM/12 z dnia 31-10-2012r. ANEKS do umowy nr 307/ZDM/12 z dnia 16.10.2012 r. Wykonanie monitoringu wiaduktu w cigu drogi powiatowej nr 2374L - ul. Antoniny Grygowej w Lublinie (JNI 310002777) do koca 2013 roku. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudow ulicy Symfonicznej w Lublinie wraz z budow miejsc postojowych przy budynku ul. elazowej Woli 11 oraz penienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudow i budow ulicy Wapiennej w Lublinie na odcinkach: przebudowa (etap I) od skrzyowania z ul. Nadbystrzyck w Rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu na parking uczelni, budowa (etap II) od zjazdu na parking uczelni do skrzyowania z ul. Nadbystrzyck w rejonie stacji paliw oraz sprawowanie nadzorw autorskich. Remont dwch wiaduktw nad ul. Uanw w cigu ul. Armii Krajowej w Lublinie. ANEKS nr 1 do umowy nr 344595 o przyczenie do sieci elektroenergetycznej owietlenia drogowego w ul. Poziomkowej Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgazieniami w granicach pasa drogowego do dziaek nr 101-106 oraz nr 113-118 - sigacz nr 1 do dziaek nr 119, nr 135-138 oraz nr 140, nr 141, nr 143, nr 144 - s igacz nr 2, 3, 4 - ul. lan w Lublinie zgodnie z zakresem okrelonym w protokole z negocjacji z dnia 11 marca 2013r. Penienie staego nadzoru geodezyjnego podczas realizacji inwestycji "Budowa drogi dojazdowej do wz a drogowego "Dbrowica" obwodnicy miasta Lublin w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyowania al.Solidarnoci z al. Warsz awsk do granic Miasta)" Budowa owietlenia drogowego w ul. Kwiatw Polnych w Lublinie wzdu posesji nr 14 i nr 16 z wczeniem do szafki owietleniowej przy ul. Rozmarynowej zgodnie z zakresem okrelonym w protokole z negocjacji z dnia 20 lutego 2013r. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie odcinkw Wapowskiego i Domeyk i. ANEKS nr 1 do umowy nr 113/ZDM/12 z dnia 14.06.2012r. ANEKS nr 2 do umowy nr 231/ZDM/12 z dnia 23-08-2012 r. Aktualizacja systemu ewidencji drg i obiektw mostowych eDIOM w zakresie remontw, przebudw i budw w latach 2011-2012. Przebudowa ulicy Guskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejwka do granic miasta. Monta urzdze bezpieczestwa ruchu (bariery energochonne) - ul. Do Dysa w Lublinie. Page 14

ZUE S.A. Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Wojewdzki Sd Administracyjny w Lublinie Przedsibiorstwo Budowlane BUDOM s.j. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. Stanisaw Krl Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza, Zakad Drg i Mostw URBAN MEDIA Ewa Urban

38/ZDM/13 41/ZDM/13 281/ZDM/13

8 marzec 2013 13 marzec 2013 15 marzec 2013

Zdzisaw Kozikowski KOMI Firma Inynieryjno-Budowlana "F.I.B. TALAGA" PGE Dystrybucja S.A. Przedsibiorstwo Budownictwa Inynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. Usugowy Zakad Instalatorstwa Elektrycznego Marek Woosiski LUK Jacek Wysokiski BUDIMEX SA ProtechniCon Konstrukcje Inynierskie Maciej uchowicz Designers Andrzej Jagura, aneta Jagura Sp. J. SKANSKA S.A. STRABAG Sp. z o.o.

40/ZDM/13 42/ZDM/13 43/ZDM/13 39/ZDM/13 50/ZDM/13 63/ZDM/13 45/ZDM/13 46/ZDM/13 47/ZDM/13

18 marzec 2013 19 marzec 2013 19 marzec 2013 19 marzec 2013 19 marzec 2013 20 marzec 2013 25 marzec 2013 26 marzec 2013 27 marzec 2013

Sheet1 Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. "TRAKT" Sp. z o.o. Spka Komandytowa PGE Dystrybucja S.A. Micha Rej KOMI Zdzisaw Kozikowski Spdzielnia usugowa "PIAST" w Legnicy Marek ukowski MANEVO PPHU ANMAX URBAN MEDIA Ewa Urban Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Przedsibiorstwo Budownictwo Inynieryjnego TORGAN Sp. z o.o. MPO SITA Lublin Sp. z o.o. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o.

49/ZDM/13 48/ZDM/13 62/ZDM/13 51/ZDM/13 102/ZDM/13 65/ZDM/13 57/ZDM/13 60/ZDM/13 105/ZDM/13

28 marzec 2013 28 marzec 2013 28 marzec 2013 29 marzec 2013 30 marzec 2013 2 kwiecie 2013 3 kwiecie 2013 3 kwiecie 2013 4 kwiecie 2013

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budow ul. Jemioowej w Lublinie we wszystkich branach. POROZUMIENIE w sprawie rozwizania umowy nr 184/ZDM/12 z dnia 11-07-2012 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 51/DM/11 z dnia 19.04.2011 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 354/ZDM/12 z dnia 26.11.2012 r. ANEKS nr 2 do umowy nr 63/ZDM/12 z dnia 04-04-2012 r. Ochrona w celu zabezpieczenia przed kradzie z wamaniem i dewastacj mienia Zleceniodawcy. ANEKS do umowy nr 375/ZDM/12 z dnia 06-12-2012r. ANEKS do umowy nr 374/ZDM/12 z dnia 06.12.2012 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 26/ZDM/11 z dnia 31-08-2011 r.

138/ZDM/13

9 kwiecie 2013

ANEKS nr 4 do umowy 205/ZDM/12 z dnia 07-08-2012 r.

104/ZDM/13 54/ZDM/13 59/ZDM/13 64/ZDM/13

9 kwiecie 2013 10 kwiecie 2013 12 kwiecie 2013 15 kwiecie 2013

ANEKS nr 4 do umowy nr 205/ZDM/12 z dnia 07-08-2012 r. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej sieci kanalizacji na odcinku od rzeki Czechwki do wysokoci posesji nr 59 przy ul. Ldzian w rejonie: ul. Wdolna-ul. lan-ul. Ldzian w Lublinie zgodnie z zakresem okrelonym w protokole z negocjacji z dnia 2 kwietnia 2013r. Oczyszczanie pasw drogowych na terenie miasta Lublin. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. migrd w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego.

66/ZDM/13

15 kwiecie 2013

Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie I - Wglin-Czuby obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowi: ul. Wojci echowska, al. Kranicka do granic miasta, ul. Bohaterw Monte Cassino (odcinek od al. Kranickiej do ul. Armii Krajowej), ul. Armii Krajowej, ul. Jana Pawa II, ul. Nadbystrzycka, linia kolejowa Chem - Warszawa, granica miasta od liniikolejowej Chem - Warszawa do ul. Wojciechowskiej. Do rejonu nie naley ul. Nabystrzycka. MPO SITA Lublin Sp. z o.o. Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie II - Czechw obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowi: al.. Sp dzielczoci Pracy, ul. Lubartowska, al. Solidarnoci, al. Warszawska, ul. Sawinkowska do granic miasta, granica miasta od ul. Sawinkowskiej do al. Spdzielczoci Pracy. Do rejonu nie nale ulice: ul. Sawinkowska, al. Warszawska, al. Solidarnoci. Architektura Zieleni HORTUS Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie III - Tatary obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowi: linia kolejowa ukw-Lublin, ul. turystyczna, ul. Megiewska, al. Tysiclecia, al. Witosa do granic miasta, granica miasta od al. Witosa do ul. Pliszczyskiej. Architektura Zieleni HORTUS Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie IX - Kalinowszczyzna-Ponikwoda obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu nr IX - Kalinowszczyzna-Ponikwoda stanowi: al. Spdzielczoci Pracy, ul. Lubartowska, al. Tysiclecia, ul. Megiewska, ul. Turystyczna, linia kolejowa ukw-Lublin, granica miasta od linii kolejowej ukw-Lublin do al. Spdzielczoci Pracy. Do rejonu nie nale: al. Spdzielczoci Pracy, ul. Lubarowska, al. Tysclecia, ul. Megiewska, ul. Turystyczna. Architektura Zieleni HORTUS Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie VII - LSM obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu nr VII - LSM stanowi: ul. Gboka, ul. Nadbystrzycka, ul. Zana, ul. Filaretw, ul. Jana Pawa II, ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterw Monte Cassino, al. Kranicka. Do rej onu nie nale: al. Kranicka, ul. Nadbystrzycka, ul. Jana Pawa II, ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterw Monte Cassino (odcinek od ul. Armii Krajowej do al . Kranickiej)

67/ZDM/13

15 kwiecie 2013

68/ZDM/13

15 kwiecie 2013

73/ZDM/13

16 kwiecie 2013

71/ZDM/13

16 kwiecie 2013

REMONDIS Sp. z o.o.

70/ZDM/13

16 kwiecie 2013

75/ZDM/13

16 kwiecie 2013

Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie VI - rdmiecie obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu nr VI - rdmiecie stanowi: rz. Bystrzyca, al. Unii Lubelskiej, al. Zygmuntowskie, al. Pisudskiego, ul. Lipowa, ul. Krakowskie Przedmiecie, ul. Wieniawska, ul. Lublom elska, al. Solidarm\noci, al. Tysiclecia. Do rejonu nie nale: al. Zygmuntowskie, al. Pisudskiego, ul. Lipowa, ul. Wieniawska, ul. Lubomelska, al. Solidarnoci. REMONDIS Sp. z o.o. Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie XI - Dziesita obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowi: linia kol ejowa Chem-Warszawa, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka, do granic miasta, granic miasta od ul. Abramowickiej do linii kolejowej Chem-Warszawa. REMONDIS Sp. z o.o. Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie X - Bronowice obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowi: al.. Witosa od granic miasta, al. Tysiclecia, rz. Bystrzyca, al. Unii Lubelskiej, ul. 1-go Maja, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka do granic miasta, granica miasta od ul. Abramowickiej do al. Witosa. Do rejonu nie nale: al. Witosa, al. Tysiclecia, al. Unii Lubelskiej, ul. 1-go Maja, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka. REMONDIS Sp. z o.o. Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie V - Wieniawa obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowi: ul. Sawi nkowska, al. Warszawska, al Solidarnoci, ul. Lubomelska, ul. Wieniawska, ul. Krakowskie Przedmiecie, ul. Lipowa, ul. Narutowicza, ul. Gboka, ul. Wojciechowska, do granic miasta, al. Kranicka do granic miasta, granica miasta od ul. Wojciechowskiej do ul. Sawinkowskiej. Do rejonu nie nale: ul. Wojciechowska, al. Kranicka, ul. Gboka, ul. Krakowskie Przedmiecie. REMONDIS Sp. z o.o.

74/ZDM/13

16 kwiecie 2013

69/ZDM/13

16 kwiecie 2013

Page 15

Sheet1 Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie IV - Rury obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowi: ul. Muzyczna, ul . Nadbystrzycka, ul. Zana, ul. Filaretw, ul. Jana Pawa II, ul. Nadbystrzycka, rz. Bystrzyca na odcinku od linii kolejowej Chem-Warszawa do ul. Muzyc znej. Do rejonu nie nale: ul. Jana Pawa II, ul. Filaretw, ul. Zana

77/ZDM/13

16 kwiecie 2013

Jacek Ochnio Ksztatowanie Terenw Zieleni OGRODY

58/ZDM/13

16 kwiecie 2013

Budowa dwch przepustw elbetowych wraz ze ciankami czoowymi w ramach robt zamiennych do projektu pn. "Budowa nowych odcinkw trakcji trlejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Mczennikw Majdanka - od istniejcej ptli przy ul. Droga Mczennikw Majdanka do ul. Dowiadczalnej (z wyaczeniem skrzyowania a ul. A. Grygowej) i fragment ul. Dowiadczalnej (od ul. Droga Mczennikw Majdanka do ul. W. Jagiey) wraz z budow ptli trolejbusowej oraz budow podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. STRABAG Sp. z o.o. Biece utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie VIII - Park Ludowy obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu nr VIII - Park Ludowy stanowi: ul. Narutowicza, ul. Muzyczna, rz. Bystrzyca, ul. Krochmalna, ul. Diamentowa, linia kolejowa Chem-Warszawa, ul. Kunickiego, ul. 1-go Maja, al. Zygmuntowskie, al. Pisudskiego. Do rejonu nie nale: ul. Narutowicza, ul. Muzyczna, ul. Diamentowa, ul. Kunickiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 54/DM/11 - 352716 z dnia 12-05-2011 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 231/ZDM/12 z dnia 23-08-2012 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnikw ul. Kruczkowskiego w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Budowa drogi gminnej nr 106619L - ul. Mieczysawa Romanowskiego w Lublinie, na odcinku od ul. Baltaz ara Panikowskiego do ul. Parysa wraz z owietleniem drogowym i odwodnieniem. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. ukowskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie remontu chodnikw ul. Bema, ul. Beliniakw i ul. Weteranw oraz penienie nadzoru autorskiego. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudow koletora kanalizacji deszczowej K-89 w ul. Grygowej (w rejonie ul. Rataja), na odcinku od studni D37, na wysokoci dziaki o nr ewid. 22/10 (obr. 12 ark. 2) do istniejcej komory elbetowej D34, z przeczeniem istniejcego kolektora Dn 1000 mm oraz przeliczenie przepustowoci kolektora K-89a" Remont ulicy Nowy wiat w Lublinie. ANEKS nr 1 do umowy nr 37/ZDM/13 z dnia 05-03-2013 r. Remont ulicy Adama Mickiewicza w Lublinie. Usuga polegajca na wykonaniu bada labolatoryjnych nawierzchni ulicy Filaretw na odcinku skrzyowania z ul. T.Zana do skrzyowania z ul. Jana Pawa II. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Bolesawa miaego w Lublinie oraz penienie nadzoru autors kiego.

72/ZDM/13 271/ZDM/13 94/ZDM/13 78/ZDM/13 85/ZDM/13 79/ZDM/13 80/ZDM/13

18 kwiecie 2013 19 kwiecie 2013 20 kwiecie 2013 22 kwiecie 2013 22 kwiecie 2013 23 kwiecie 2013 23 kwiecie 2013

TRADE PROJEKT PGE Dystrybucja S.A. ProtechniCon Konstrukcje Inynierskie Maciej uchowicz Inynieria Drogowo-Ldowa CIVIL mgr in.. Marcin Misztal Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Usugi Brukarskie Pan Marek Gozdek

81/ZDM/13 83/ZDM/13 140/ZDM/13 84/ZDM/13 88/ZDM/13 91/ZDM/13 89/ZDM/13

24 kwiecie 2013 29 kwiecie 2013 29 kwiecie 2013 30 kwiecie 2013 30 kwiecie 2013 6 maj 2013 7 maj 2013

Biuro Projektw udownictwa Komunalnego Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. URBAN MEDIA Ewa Urban MOTA-ENGIL Central Europe S.A. LABDROG - Labolatorium Drogowe Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o.

93/ZDM/13 92/ZDM/13 96/ZDM/13 95/ZDM/13 97/ZDM/13 98/ZDM/13 99/ZDM/13 103/ZDM/13 294/ZDM/13 100/ZDM/13 142/ZDM/2013 101/ZDM/13 247/ZDM/13

9 maj 2013 13 maj 2013 14 maj 2013 15 maj 2013 16 maj 2013 20 maj 2013 20 maj 2013 20 maj 2013 26 maj 2013 27 maj 2013 27 maj 2013 28 maj 2013 28 maj 2013

107/ZDM/13 106/ZDM/13 108/ZDM/13 136/ZDM/13

31 maj 2013 4 czerwiec 2013 5 czerwiec 2013 6 czerwiec 2013

111/ZDM/13

7 czerwiec 2013

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji wietlnej wlotu ul. Do Dysa do al.. Spdzielczoci Pracy oraz prawowanie nadzoru autorskiego. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Rozbudowa odcinka ulicy Filaretw w Lublinie, w zakresie od skrzyowania ul. Filaretw z ul. Gbok ro rejonu skrzyowania ul. Filaretw z ul. Tomasza Zana (rondo im. Por. Mariana Mokrskiego), wraz z owietleniem drogowym, odwodnieniem, przebudo trac ji trolejbusowej, przebudow sygnalizacji Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o., wietlnej, przebudow urzdze teletechnicznych wraz z owietlniem drogowym i odwodnieniem. Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A. Wykonanie i monta tablic z nazwami ulic: Handlowa, Mitowa, Masarska i Faliksa Strojnowskiego. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurocigu kablowego wzdu ul. Krochmalnej na odcinku od skrzyowania ulic Krochmalna - Jana Pawa II Przedsibiorstwo Innowacji Technicznych OPTRONIK Sp. z - Nadbystrzycka do skrzyowania ulic Krochmalna-Nadczna o.o. STRABAG Sp. z o.o. ANEKS do umowy nr 83/ZDM/13 z dnia 29-04-2013 r. Remont owietlenia na terenie dawnej FSC w Lublinie - etap I Aleja Gwna A.W.D. MIEDZIOCHA Andrzej Miedziocha Zaprojektowanie i wykonanie remontu cigw pieszych, pieszo-jezdnych oraz cieki rowrowej w osiedlu gi w Lublinie oraz enienie nadzoru STANDROG Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego in. autorskiego. Stanisaw Krl Przebudowa ulicy Urzdowskiej w Lublinie, na odcinku od posesji nr 1 do nr 74, polegajca na budowie chodnika, Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek ANEKS nr 2 do umowy nr 354/ZDM/12 z dnia 26-11-2012 r. Micha Rej ANEKS nr 1 do umowy nr 126/ZDM/11 z dnia 19-12-2011 r. Biuro Projektw i Usug Technicznych HADRO Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zmian do dokumentacji budowy trakcji trolejbusowej na ul. Zembrzyckiej i Diamentowej w Lublinie w zwizku z budow nowych zatok przystankowych. PW ELEKTROSYSTEM s.c. ANEKS nr 2 do umowy nr 86/ZDM/12 z dnia 27-04-2012 r. SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. Remont ul. Mariana Langiewicza w Lublinie MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Przedsibiorstwo Produkcyjno-Budowlane SAN-BUD ANEKS nr 2 do umowy nr 393/ZDM/12 z dnia 19-12-2012 r. Zaprojektowanie wraz z budow i przebudow zatok autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta Lublina (14 zatok) oraz penienie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budow systemu i nformacji pasaerskiej dla poprawy jakoci funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie. Lukpol-Construction ukasz Nowosad Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L, ul. Zemborzycka w Lublinie na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej. SKANSKA S.A. Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach zajmowanych przez ZDiM w Lublinie, ul. Krochmalna 13i oraz 13j. EDBUD Edward Wjcik Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. ANEKS do umowy nr 64/ZDM/13 z dnia 15-04-2013 r. Opracowanie operatu technicznego podziau nieruchomoci nr ewid. 16/13, pooonej w obrbie 7 - Czwartek ark. 3 oraz wykonanie mapy zbiorczej podziau dziek dla zadania: budowa drogi serwisowej w cigu drogi krajowej nr 12/17 - al.. Solidarnoci w Lublinie, od wjazdu do PZMOT do ul. Browarnej. BGRiL Page 16

Sheet1 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Filaretw w Lublinie na odcinku os skrzyowania z ul. T .Zana do skrzyowania z ul. Jana Pawa II wraz z penieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie remontu dwch wiaduktw nad dolin Przecz w cigu ul . Filaretw. Budowa miejsc postojowych wraz z pracami projektowymi przy ul. Faraona w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Noskowskiego w lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Trzesniowskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 92/ZDM/13 a dnia 13-05-2013 r. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na przebudowie odcinka ul. Gwnej. Dostawa, monta i uruchomienie klimatyzatorw na potrzeby ZDiM. Przebudowa ul. A. witochowskiego na odcinku od ul. M. Reja w kierunku ul. R.Traugutta w Lublinie i dwch cigw pieszych na tym odcinku wraz z budow przyczy kanalizacji deszczowej. Zaprojektowanie i wykonanie remontu drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i parkingiem od ul. Niepodlegoci do Przedszkola nr 59 w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Penienie nadzorw autorskich przy realizacji rozbudowy rkcji trolejbusowej i przebudowy skrzyowa w ramach projektu ZSMTP w Lublinie. Penienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacj inwestycji "Budowa Drogi dojazdowej do wza drogowego "Dbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyowania al. Solidarnoci z al. Warszawsk do granic Miasta) wspfinansowanej z europejskiego Funduszu Spjnoci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Prioryt et Vi: Drogowa i Lotnicza sie TEN-T, Dziaanie 6.1: Rozwj sieci drogowej TEN-T Wykonanie przegldw szczegowych drogowych obiektw inynierskich. Zaprojektowanie i wykonanie remontu miejsc postojowych w ul. Niepodlegoci w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Remont ul. Droga Mczennikw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. W. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadierw. Okrela szczegowe warunki budowy i przebudowy odcinkw al. Kranickich, ul. Jana Pawa II i ul. Gsiej w zwizku z zamiarem budowy budynku handlowo-usugowego UMOWA nr 366909 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego w miejscowoci Lublin, ul. Cmentarna, gm. Lublin. ANEKS nr 1 do umowy nr 368/ZDM/12 z dnia 05-12-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 5/ZDM/13 z dnia 14-01-2013 r. Dostawa i monta mebli biurowych w celu wyposaenia pokoi biurowych w pomieszczeniach zajmowanych przez ZDIM przy ul. Krochmalnej 13i i 13j w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu cigu pieszego od ul. Tumidajskiego do ul. Niepodlegoci 12 w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Budowa owietlenia drogowego w ul. Ldzian w Lublinie w kierunku dziaek nr ewid.360 i 393 obr. 73, ark. 13, zgodnie z zakresem okrelonym w protokole z negocjacji z dnia 28 czerwca 2013r. Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego tymczasowego odprowadzenia wd deszczowych z ul. Stefczyka (na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyowania ul. Stefczyka z ul. 040 KD) oraz z odcinka projektowanej ul. Nasutowskiej, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. ANEKS nr 1 do umowy nr 38/ZDM/13 z dnia 08-03-2013 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika ul. Samsonowicza w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowe ul. Zelwerowicza w Lublinie (od ul. Choiny do ul. Poligonowej) w zakresie opracowania mapy cyfrowej do celw projektowych z naniesion aktualizacj uzbrojenia, zagospodarowania i uzyskanie opinii ZUDP zgodnie z zakresem okrelonym w protokle z negocjacji z dnia 22-02-2013r. Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego usunicia kolizji energetycznych z projektowanym chodnikiem i zatok autobusow przy ul. Pilszczyskiej w Lublinie. Wytyczenie pasa drogowego czci ulic: Stary Gaj, drg w pnocnej czci dzielnicy Ponikwoda oraz innych pasw drogowych drg na terenie Miasta Lublin o cznej dugoci do 10 km. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. ywnego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacj "Zana" oraz przebudowa owietlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretw w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. ANEKS nr 1 do umowy nr 81/ZDM/13 z dnia 24-04-2013 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Kasztanowej i ul. Daszyskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Dostawa wraz z montaem koszy ulicznych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Karkonoskiej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 17/ZDM/13 z dnia 15-02-2013r. Zaprojektowanie i wykonanie: przebudowy ul. Cmentarnej w Lublinie, budowy cigu pieszego od ul. Droga Mczennikw Majdanka w Lublinie do bramy cmentarnej i budowy miejsc postojowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. UMOWA nr 33/RE-1/2013 w sprawie przeozenia urzdze elektroenergetycznych w pasie drogowym przy ul. Jemioowej. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o., Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Przedsibiorstwo Budowane MARKA Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. PROJEKT KMD Sp. z o.o. GIT Grupa Innowacyjnych Technologii MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzia w Lublinie

112/ZDM/13 115/ZDM/13 114/ZDM/13 122/ZDM/13 123/ZDM/13 126/ZDM/13 113/ZDM/13 117/ZDM/13 116/ZDM/13 118/ZDM/13 131/ZDM/13

10 czerwiec 2013 11 czerwiec 2013 12 czerwiec 2013 12 czerwiec 2013 12 czerwiec 2013 12 czerwiec 2013 14 czerwiec 2013 18 czerwiec 2013 18 czerwiec 2013 19 czerwiec 2013 20 czerwiec 2013

129/ZDM/13 119/ZDM/13 124/ZDM/13 125/ZDM/13 121//ZDM/13 146/ZDM/13 143/ZDM/13 225/ZDM/13 121/ZDM/13 139/ZDM/13 134/ZDM/13

20 czerwiec 2013 21 czerwiec 2013 24 czerwiec 2013 25 czerwiec 2013 25 czerwiec 2013 26 czerwiec 2013 27 czerwiec 2013 27 czerwiec 2013 28 czerwiec 2013 28 czerwiec 2013 28 czerwiec 2013

Mosty Katowice Sp. z o.o. Usugi Inynierskie Leszek Folta Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Selgros Sp. Z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. GOBI Adam Bory Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o. Zakad Instalacji Przemysowych i Sanitarnych Jan Pastwa

145/ZDM/13 240/ZDM/13 137/ZDM/13

28 czerwiec 2013 28 czerwiec 2013 1 lipiec 2013

34/ZDM/13 147/ZDM/13 151/ZDM/13 149/ZDM/13 150/ZDM/13 155/ZDM/13 156/ZDM/13 158/ZDM/13 154/ZDM/13 163/ZDM/13 157/ZDM/13 177/ZDM/13

3 lipiec 2013 8 lipiec 2013 8 lipiec 2013 9 lipiec 2013 11 lipiec 2013 12 lipiec 2013 12 lipiec 2013 12 lipiec 2013 15 lipiec 2013 15 lipiec 2013 16 lipiec 2013 16 lipiec 2013

Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. KOMI Zdzisaw Kozikowski Usugi Brukarskie Pan Marek Gozdek Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. ELEKTRO-KOMPLEKS Biuro Usug Inynierskich i Elektroinstalacyjnych Zakad Usug Geodezyjnych - Stanisaw Jargio KOM-EKO S.A. TRAKCJA S.A. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Zakad Robt Drogowych ZOSTA KONSTALMET s.c. Usugi Brukarskie Pan Marek Gozdek Pracownia Bada i Nadzorw Archeologicznych Edmund Mitrus STRABAG Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A.

Page 17

Sheet1 159/ZDM/13 160/ZDM/13 161/ZDM/13 164/ZDM/13 166/ZDM/13 174/ZDM/13 168/ZDM/13 169/ZDM/13 190/ZDM/13 165/ZDM/13 18 lipiec 2013 22 lipiec 2013 22 lipiec 2013 22 lipiec 2013 22 lipiec 2013 22 lipiec 2013 23 lipiec 2013 23 lipiec 2013 23 lipiec 2013 23 lipiec 2013 Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa owietlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyowaniu Nadbystrzycka Gboka - Narutowicza - Muzyczna w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Wykonanie przegldw podstawowych drg krajowych, wojewdzkich, powiatowych i gmninnych na terenie m iasta. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika wzdu posesji Pogodna 24 w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 83/ZDM/13 z dnia 29-04-2013 r. Zaprojektowanie i budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczcej budowy owietlenia drogowego w rejonie MOPR-u przy budynku ul. Gboka 11 Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o rednicy 500 mm z rur elbetonowych na rondzie im. Ks. E. Kowczy w Lublinie. Sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwizanymi z przebudow ul. Guskiej od mostu na rzece Czerniejwce do granic administracyjnych miasta Lublin. ANEKS do umowy nr 84/ZDM/13 z dnia 30-04-2013 r. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie odcinka ul. Krysztaowej. ZADANIE nr 1 - zaprojektowanie i budowa drg dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastruktur techniczn. ZADANIE nr 2 opracowanie kompletnej dokumenacji projektowej na budow przeduenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od al. Pisudskiego do planowanej ul. Muzycznej, ZADANIE nr 3 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow ul. Muzycznej od wysokoci zjazdu na teren budowanego Stadionu Miejskiego do skrzyowania z ulicami Narutowicza, Gbok, Nadbystrzyck wraz z penieniem nadzoru autorskiego dla kadego zadania. Wykonanie przegldw podstawowych (rocznych) dla 99 obiektw inynierskich zlokalizowanych w cigach drg na terenie miasta Lublina. Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz budowa cieki rowerowej midzy Zalewem Zemborzyckim, a Bik eParkiem, budowa cieek rowerowych i wytyczenie pasw rowerowych w ruchu miejskim oraz przygotowanie miejsc/nawierzchni/pod lokalizacje stacji rowerowych, wykonanie i monta tablic informacyjno-pamitkowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu pt. "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie." Zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych w ul. Bazylianwka w Lublinie na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariaskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 32/ZDM/12 z dnia 09-03-2012 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 157/ZDM/13 z dnia 16-07-2013 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 63/ZDM/12 z dnia 04-04-2012 r. ANEKS nr 2 do umowy nr 344/ZDM/12 z dnia 15-11-2012 r. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliu ul. Edwarda Wojtasa w Lublinie oraz penienie nadzorw autorskich. STRABAG Sp. z o.o. Designers Andrzej Jagura, aneta Jagura Sp. J. KOM-EKO S.A. STRABAG Sp. z o.o. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Pracownia Bada i Nadzorw Archeologicznych Edmund Mitrus MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Zakad Instalacji Przemysowych i Sanitarnych Jan Pastwa

171/ZDM/13 167/ZDM/13

23 lipiec 2013 24 lipiec 2013

Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A. Usugi Inynierskie Leszek Folta

170/ZDM/13 172/ZDM/13 192/ZDM/13 226/ZDM/13 239/ZDM/13 227/ZDM/13 175/ZDM/13

24 lipiec 2013 25 lipiec 2013 26 lipiec 2013 26 lipiec 2013 26 lipiec 2013 29 lipiec 2013 31 lipiec 2013

Przedsibiorstwo Budowlane "Rystal-Bud" Sp. z o.o. Zakad Instalacji Przemysowych i Sanitarnych Jan Pastwa Przedsibiorstwo Produkcyjno-Budowlane SAN-BUD STRABAG Sp. z o.o. KOMI Zdzisaw Kozikowski Polska Inynieria Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budownictwa Inynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia-Wschd" S.A. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. DROGBEST Andrzej Wanatowicz Asseco Business Solutions S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o.

178/ZDM/13 188/ZDM/13 173/ZDM/13 179/ZDM/13 182/ZDM/13 187/ZDM/13

1 sierpie 2013 1 sierpie 2013 1 sierpie 2013 1 sierpie 2013 1 sierpie 2013 2 sierpie 2013

Penienie nadzorw autorskich przy realizacji przebudowy ul. Guskiej od mostu na rzece Czerniejwka do granic administracyjnych miasta w Lublinie. UMOWA kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usug dystrybucji ne UK/09/2013 na supie przy ul Fezerw Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przeduenia ul. Kazimierza Jagielloczyka w Lublinie od skrzyowania z ul. Zygmunta Augusta do pnocnej granicy dziaki o numerze ewidencyjnym 21/1 obr.11 ark 5 oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Parysa w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autors kiego. Umowa na dostaw sprztu komputerowego i elektronicznego wraz oprogramowaniem. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Droga Mczennikw Majdanka w Lublinie, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Grabskiego oraz penienie nadzoru autorskiego.

191/ZDM/13 185/ZDM/13 180/ZDM/13 196/ZDM/13 184/ZDM/13 186/ZDM/13 181/ZDM/13 183/ZDM/13 201/ZDM/13 189/ZDM/13 195/ZDM/13

2 sierpie 2013 5 sierpie 2013 5 sierpie 2013 6 sierpie 2013 7 sierpie 2013 7 sierpie 2013 7 sierpie 2013 7 sierpie 2013 8 sierpie 2013 8 sierpie 2013 9 sierpie 2013

Wykonanie inwentaryzacji wykonanych robt budowlanych wraz z opini techniczn dla: zatoki autobusowej posadowionej w ulicy Kalinowszczyzna przy posesjach 52-58, zatoki autobusowej posadowionej przy ulicy Koryznowej przy posesjach 2B i 2F, zatok i autobusowej posadowionej w ulicy Biernackiego Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa miasta Lublin, zatoki autobusowej posadowionejw ulicy Kalinowszczyzna za skrzyowaniem z ulic Tatar sk miasta Lublin, zatoki autobusowej Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk posadowionej w ulicy Koryznowej przy posesjach 1A, 1B sp. j. Przebudowa skrzyowania ulic: Koncertowej, Kompozytorw Polskich i ulicy "bez nazwy" KDD w Lublinie na krzyowanie w postaci ronda turbinowego. Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych dla samochodw osobowych w pasie drogowym drogi dojazdowej do ulicy Walecznych w Lublinie po stronie Szkoy Podstawowej nr 23 przy krytej pywalni oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika przy posesji Wyynna 10 w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajcej na wybudowaniu chodnika w pasie drogowym ul icy Morwowej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie owietlenia drogowego w ulicy Cieszkowskiego w Lublinie z jego czciowym wykonaniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Bazylianwka w Lublinie i sprawowanie nadzoru autorskiego. Przeprowadzenia audytu bezpieczestwa ruchu drogowego dla zadania "Przebudowa skrzyowania ulic: al. Solidarnoci, al.. Sikorskiego, ul. Gen.B.Ducha." na etapie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego (wraz ze sta organizacj ruchu). Konserwacja, obsuga i remonty napowietrznych linii owietlenia drogowego na terenie dawnej fabryki FSC w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajcej na wykonaniu chodnika w ulicy Krnickiej w Lublinie na odcinku od posesji nr 57 w kierunku skrzyowania z ulic Leniskow oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Radzikowskiej i Piekarskiej w Lublinie oraz spraw owanie nadzoru autorskiego. Page 18 MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek KOM-EKO S.A. Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Usugowy Zakad Instalatorstwa Elektrycznego Marek Woosiski Przedsibiorstwo Budowlane MARKA TRAFFIC - Inynieria Drogowa Bronisaw Szafarczyk PGE Dystrybucja S.A. DoradcyWAW Adrian Luma Przedsibiorstwo Budowlane MARKA

Sheet1 Zaprojektowanie i wykonanie budowy parkingw w pasie drogowym ul. Uanw w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego, tj. Zadanie 1 - Wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Uanw w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonw do ul. Hetmaskiej), Zadanie 2 - Zaprojektowanie i wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Uanw w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonw do ul. Armii Krajowej) oraz penienie nadzoru autorskiego. FIN-BUD Marcin Nowicki Opracowanie studium wykonalnoci - 6 egz. + wersja elektroniczna dla projektu "Drogi dojazdowe do wza drogowego "Jakubowice" obwidnicy Miasta Lublin w cigu drg ekspresowych S12, S17, S19" Euro-Direct Consulting Arkadiusz Doba Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Jarmarcznej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Wykonanie zamwienia dodatkowego na zadaniu Remont dwch wiaduktw nad ul. Uanw w cigu ul. Armii Krajowej w Lublinie. Przebudowa ul. Narutowicza w Lublinie wraz z ulicami przylegymi (etap I) na odcinku od ul. Okopowej do skrzyowania ulic: Narutowicza - Pisudskiego - Lipowa wraz ze skrzyowaniem oraz przebudowa trakcji trolejbusowejw cigu ul. Narutowicza na odcinku od skrzyowania ulic: Narutowicza Pisudskiego - Lipowa (wraz ze skrzyowaniem) do ulicy Gbokiej - zadanie realizowane w ramach projektu: "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przylegymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Pastwowej Szkoy Muzycznej I i II stopnia im. T. Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A., Miejskie Szeligowskiego w Lublinie" Przedsibiorstwo Komunikacyjne - Lublin Sp. z o.o. Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Laury oraz penienie nadzoru autorskiego. sp. j. Opracowanie kompletnej dokumentacji na budow ulicy Robotniczej - na odcinku od ul. urawiej do ul. Wilczej oraz ul. Wilczej - na odcinku od ul. URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin Robotniczej do ul. Dugiej/Wyzwolenia w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. ukasiewicz ANEKS nr 1 do umowy nr 335/ZDM/12 z dnia 09-11-2012 r. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Wykonanie ekspertyzy kadki dla pieszych nad drog powiatow nr 2330L - al. Wadysawa Andersa w Lublinie (JNI 310002777) Drogmost Lubelski Sp. z o.o. DROGBEST Andrzej Wanatowicz Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Parysa i ul. Ofelii oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. iKOM Sp. z o.o. Wykonanie robt polegajcych na wykonaniu montau, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . Budowa ulicy Bogdanwka na odcinku od ulicy Bartniczej do ulicy Kasztelaskiej w Lublinie wraz z odwodnieniem, owietleniem drogowym oraz likwidacj kolizji sieci energetycznej i teletechnicznej. Zakad Instalacji Przemysowych i Sanitarnych Jan Pastwa Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Braci Wieniawskich w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. ZOSTA Zakad Robt Drogowych Stanisaw Kpka Penienie funkcji Menedera Projektu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarzdzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu w Lublinie. International Management Services Sp. z o.o. Penienie nadzorw autorskich przy realizacji przebudowy ul. Droga Mczennikw Majdanka od istniejc ej ptli trolejbusowej do ul. Dowiadczalnej oraz ul. Dowiadczalnej wraz z budow trakcji trolejbusowej i ptli trolejbusowej w Lublinie. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ANEKS do umowy nr 80/ZDM/13 z dnia 23-04-2013 r. Usugi Brukarskie Pan Marek Gozdek DoradcyWAW Adrian Luma Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Obrocw Pokoju w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudow ulicy Pana Woodyjowskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzorw autorskich. Budowa podstacji trolejbusowej BAZA przy ul. Pancerniakw w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Elektrobudowa S.A. Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk ANEKS nr 1 do umowy nr 49/ZDM/13 z dnia 28-03-2013 r. sp. j. ZADANIE nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al.. Smorawiskiego w Lublinie, na odcinku od rejonu skrzyowania z al. Kompozytorw Polskich do zakresu objtego remontem wiaduktw w cigu ulicy oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejcego chodnika po stronie poudniowej i wykonanie przebudowy istniejcego chodnika po stronie poudniowej al. Smorawiskiego, na odcinku od zakresu objtego remontem wiaduktw do rejonu skrzyowania z ul. Szeligowskiego wraz z penieniem nadzoru autorskiego, ZADANIE nr 2 - Remont dwch wiaduktw poudniowego i pnocnego w cigu drogi krajowej nr 19, ul. Smorawiskiego w Lublinie. MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcegi na budowie odcinka ul. liskiej. P.H.U. EKO-DAM Jacek Botniak Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika przy posesji Bursztynowa 35a w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. ZOSTA Zakad Robt Drogowych Stanisaw Kpka Wykonanie robt uzupeniajcych za zadaniu realizowanym pod nazw "Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Radzikowskiej i Piekarskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego" Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Zakad Robt Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski Remont i uruchomienie owietlenia drogowego fragmentu ul. Banacha w zwizku z zaistnia kradzie i dewastacj. Lubelskie Centrum Ratownictwa Drogowego i Pomocy Drogowej AUTOPOMOC ANEKS do umowy nr 365/ZDM/13 z dnia 04-12-2012r. ANEKS nr 4 do umowry nr 26/ZDM/11 z dnia 31-08-2011 r. URBAN MEDIA Ewa Urban Rozbudowa ul. Abramowickiej z budow trakcji trolejbusowej i ptli trolejbusowej w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. STRABAG Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Bronowickiej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow ul. Trzeniowskiej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Wykonanie robt uzupeniajcych na zadaniu realizowanym pod nazw "Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Braci Wieniawskich w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Zakad Robt Drogowych ZOSTA Zakad Robt Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski Remont i uruchomienie owietlenia drogowego fragmentu ul. Banacha w zwizku z zaistnia ponown kradzie i dewastacj. Page 19

200/ZDM/13 193/ZDM/13 197/ZDM/13 202/ZDM/13

9 sierpie 2013 12 sierpie 2013 13 sierpie 2013 13 sierpie 2013

199/ZDM/13

14 sierpie 2013

194/ZDM/13 204/ZDM/13 300/ZDM/13 198/ZDM/13 218/ZDM/13 203/ZDM/13 207/ZDM/13 206/ZDM/13 205/ZDM/13 210/ZDM/13 230/ZDM/13 216/ZDM/13 208/ZDM/13 209/ZDM/13

14 sierpie 2013 14 sierpie 2013 14 sierpie 2013 19 sierpie 2013 20 sierpie 2013 20 sierpie 2013 22 sierpie 2013 22 sierpie 2013 22 sierpie 2013 25 sierpie 2013 26 sierpie 2013 26 sierpie 2013 26 sierpie 2013 26 sierpie 2013

270/ZDM/13

27 sierpie 2013

212/ZDM/13 211/ZDM/13 213/ZDM/13 215/ZDM/13 220/ZDM/13 214/ZDM/13 370/ZDM/13 222/ZDM/13 219/ZDM/13

27 sierpie 2013 28 sierpie 2013 28 sierpie 2013 29 sierpie 2013 30 sierpie 2013 30 sierpie 2013 30 sierpie 2013 2 wrzesie 2013 2 wrzesie 2013

217/ZDM/13 231/ZDM/13 224/ZDM/13

4 wrzesie 2013 5 wrzesie 2013 6 wrzesie 2013

Sheet1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow :Przeduenia ulicy Grygowej/Dekutowskiego od istniejcego skrzyowania z ruchem okrnym przy ul. Droga Mczennikw Majdanka w kierunku poudniowo-wschodniej czci cmentarza w poczeniemz ulic Wyzwolenia" w Lublinie oraz sprawowaie nadzorw autorskich. Uywanie samochodu prywatnego do celw subowych. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajcej na wykonaniu chodnika w ulicy Krnickiej w Lublinie na odcinku od posesji nr 33 do skrzyowania z ulic Letniskow oraz penienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 84/ZDM/13 z dnia 30-04-2013 r i aneksu nr 190/ZDM/13 z dnia 23-07-2013 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Matejki w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

228/ZDM/13 223/ZDM/13 229/ZDM/13 254/ZDM/13 232/ZDM/13

9 wrzesie 2013 10 wrzesie 2013 11 wrzesie 2013 12 wrzesie 2013 12 wrzesie 2013

Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Arkadiusz Niezgoda DoradcyWAW Adrian Luma MOTA-ENGIL Central Europe S.A. KOM-EKO S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o., Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A., Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. iKOM Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Komunikacji RP Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Przedsibiorstwo Inynierii Miejskiej - Grzegorz Skaecki

238/ZDM/13 233/ZDM/13 264/ZDM/13 235/ZDM/13 236/ZDM/13 234/ZDM/13 237/ZDM/13 241/ZDM/13 245/ZDM/13 244/ZDM/13 242/ZDM/13 243/ZDM/13 339/ZDM/13 249/ZDM/13

12 wrzesie 2013 16 wrzesie 2013 17 wrzesie 2013 19 wrzesie 2013 19 wrzesie 2013 19 wrzesie 2013 19 wrzesie 2013 20 wrzesie 2013 23 wrzesie 2013 23 wrzesie 2013 23 wrzesie 2013 23 wrzesie 2013 24 wrzesie 2013 25 wrzesie 2013

ANEKS nr 1 do umowy nr 112/ZDM/13 z dnia 10-06-2013 r. Wykonanie robt polegajcych na wykonaniu montau, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nawami ulic. UMOWA nr 367817 o przyaczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia drogowego ul. Wlczaska Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Podchorych w Lublinie do ul. Bohaterw Monte Cassino oraz penienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi KDD-G midzy ul. Milenijn a ul. Szeligowskiego oraz penienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Dziewanny od wysokoci dziaki nr ewidenc yjny 1/9, obr.15, ark. 4 do poczenia z urzdzon ul. Dziewanny (dziaka nr ewidencyjny 2/86, obr. 15, ark. 4) oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajcej na wykonaniu chodnika w ulicy Wygodnej w Lublinie na odcinku od przystanku "Zdrowa 02" w kierunku granic miasta oraz penienie nadzoru autorskiego. Wykonanie przebudowy sieci wodocigowej o rednicy 200 mm zrur eliwnych na skrzyowaniu ulic Koncer towej i Kompozytorw Polskich w Lublinie. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji wietlnej na przejciu dla pieszych przez al. Wadysawa Ander sa w Lublinie na wysokoci skrzyowania z ul. Zawilcow oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

252/ZDM/13 266/ZDM/13 263/ZDM/13

26 wrzesie 2013 26 wrzesie 2013 26 wrzesie 2013

Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o.o. Zakad Usug Elektrycznych i Projektowych mgr in. Dariusz Zaprojektowanie i rozbudowa owietlenia drogowego w ulicy Powstacw lskich w Lublinie z jego wykonaniem oraz srawowanie nadzoru autorskiego. Lech Zaprojektowanie i rozbudowa owietlenia drogowego w ulicy Miodowej przy budynku OSP w Gusku oraz ul icy Zdrowej w Gusku z jego wykonaniem Zakad Projektowo-Wkonawczy Urzdze orazsprawowaniem nadzoru autorskiego. Elektroenergetycznych ELPIR s.c. Eugeniusz Pietras Zakad Projektowo-Wkonawczy Urzdze Zaprojektowanie i rozbudowa owietlenia drogowego w ulicy Zadbie w Lublinie z jego wykonaniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Elektroenergetycznych ELPIR s.c. Eugeniusz Pietras Polska Inynieria Sp. z o.o. ANEKS nr 1 do umowy nr 390/ZDM/12 z dnia 17-12-2012 r. Firma Inynieryjno-Budowlana "F.I.B. TALAGA" Wykonanie zamwienia dodatkowego na zadaniu Remont dwch wiaduktw nad ul. Uanw w cigu ul. Armii Krajowej w Lublinie. Budowa ulicy Goplan wraz z odwodnieniem, owietleniem drogowym, brakujcym odcinkiem sieci kanalizac ji sanitarnej i przebudow sieci wodocigowej z odgazieniami w granicach pasa drogowego oraz zaprojektowanie i wykonanie likwidacji kolizji istaniejcych urzdze elektroenergetycznych z realizowan inwestycj drogow wraz z penieniem nadzorw autorskich. ART.-BRUK Monika Choody ANEKS do umowy nr 106/ZDM/13 z dnia 04-06-2013 r. SKANSKA S.A. Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. ANEKS do umowy nr 187/ZDM/13 z dnia 02-08-2013 r. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudow ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda bdcego skrzyowaniem z ul. Pancerniakw do cznicy z ul. Metalurgiczn wraz z budow dwch wiaduktw i przebudow cznicy do ul. Rataja oraz penienie nadzorw autorskich. Biuro Usug Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem cieki rowerowej w ul. Kiepury w Lublinie, odcinek od ul. Chciskiego do istniejcego przejcia w rejonie skrzyowania z al. Smorawiskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Przebudowa ul. Guskiej w Lublinie na odcinku od wjazdu do szpitala (km 0+129,48) do mostu na rzece Czerniejwce. SKANSKA S.A. Usugowy Zakad Instalatorstwa Elektrycznego Marek Wykonanie robt budowlanych polegajcych na remoncie owietlenia przejcia podziemnego pod ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Jutrenki) Woosiski Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajcej na wykonaniu brakujcej czci chodnika w pasie drogowym ulicy Naczowskiej w Lublinie przy skrzywaniu z ulic Szerokie oraz przy skrzyowaniu z ulic Strumykow oraz penienie nadzoru autorskiego w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej Dzielnicy Szerokie. FIN-BUD Marcin Nowicki STRABAG Sp. z o.o. ANEKS nr 3 do umowy 376/ZDM/12 z dnia 14-11-2012 r. UMOWA nr 4/RE-1/2012 Przeoenia urzadze elektroenergetycznych w ul. Bielskiego PGE Dystrybucja S.A. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow owietlenia drogowego ulicy Wlczaskiej w Lublinie w zakresie od skrzyowania z ulic Zakad Projektowo-Wkonawczy Urzdze Feliksa Strojnowskiego do skrzyowania z ulic Odleg oraz penienie nadzoru autorskiego. Elektroenergetycznych ELPIR s.c. Eugeniusz Pietras Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow ul. Czapskiego w Lublinie na odcinku od ul . W.Chodki do skrzyowania z ul. Kisielewskiego i budow/przebudow ul. Kisielewskiego w Lublinie na odcinku od ul. Czapskiego do granicy dziaki nr ewid. 6/9 obr. 18 ark. 7 oraz URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin penienie nadzoru autorskiego. ukasiewicz Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w rejonie posesji Wyynna 47 w Lublinie oraz sprawowani e nadzoru autorskiego. Usugi Brukarskie Pan Marek Gozdek Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. wirki i Wigury w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Page 20

257/ZDM/13 258/ZDM/13 259/ZDM/13 255/ZDM/13

30 wrzesie 2013 30 wrzesie 2013 1 padziernik 2013 1 padziernik 2013

253/ZDM/13 347/ZDM/13 272/ZDM/13 261/ZDM/13

1 padziernik 2013 1 padziernik 2013 3 padziernik 2013 3 padziernik 2013

276/ZDM/13 268/ZDM/13 267/ZDM/13

4 padziernik 2013 7 padziernik 2013 7 padziernik 2013

Sheet1 273/ZDM/13 269/ZDM/13 275/ZDM/13 282/ZDM/13 278/ZDM/13 284/ZDM/13 285/ZDM/13 286/ZDM/13 310/ZDM/13 8 padziernik 2013 8 padziernik 2013 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz pomalowanie 108 stalowych supw owietleniowych zlokalizowanych w Ogrodzie Saskim w Lublinie Budowa ul. Nadrzecznej w Lublinie (na odcinku od ul. Adama Mickiewicza do ul. Tadeusza Rejtana). Wykonanie pomiarw ruchu drogowego (koowego i pieszego) na wybranych skrzyowaniach, odcinkach mid zywzowych i przejazdach kolejowych na terenie miasta Lublin. 8 padziernik 2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji [rpjektowej na budow owietlenia drogowego ulicy Baniowej, Bajkowej, Sielankowej, Kolorowej, Serdecznej, 9 padziernik 2013 Bratniej w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. 10 padziernik 2013 Budowa owietlenia drogowego fragmentu ul. Naczowskiej (etap IV) - odc. od supa nr 11 (rejon szaf ki SzO - 1000) do granic miasta. 11 padziernik 2013 UMOWA nr 1/RE-1/2012 w sprawie przeoenia urzdze elektroenergetycznych w pasie drogowym Al. Kompozytorw Polskich - ul. Koncertowa. Zakad Robt Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. iKOM Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Techniczno-Usugowe PROELBUD Zygmunt Szymczyk Przedsibiorstwo Techniczno-Usugowe ELEKTRA Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Przedsibiorstwo Techniczno-Usugowe PROELBUD Zygmunt Szymczyk Zakad Instalacji Przemysowych i Sanitarnych Jan Pastwa

11 padziernik 2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow owietlenia drogowego ulicy Cichej w Lubli nie oraz penienie nadzoru autorskiego. 11 padziernik 2013 ANEKS nr 1 do umowy nr 171/ZDM/13 z dnia 25-07-2013 r. Zaprojektowanie przebudowy drogi polegajcej na wykonaniu obustronnych chodnikw w pasie drogowym ul icy Gwnej w Lublinie na odcinku od posesji Biuro Projektw KRESKA Marta Zionkowska 14 padziernik 2013 Gwna 5a do posesji 10a oraz penienie nadzoru autorskiego. Budowa ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyowania z ulic Willow i ul. Gen.B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz budowa drogi gminnej 14 padziernik 2013 ul. A. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejcej ul. Poligonowej wraz z budow i przebudow infrastruktury technicznej. 14 padziernik 2013 ANEKS nr 2 do umowy nr 37/ZDM/13 z dnia 05-03-2013 r. 15 padziernik 2013 ANEKS nr 2 do umowy 92/ZDM/13 z dnia 13-05-2013 r. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji wietlnej na przejciu dla pieszych przez ul. Krochmaln w Lublinie na wysokoci dziaki nr ewid. 10 (obr. 17 ark. 18 padziernik 2013 5) oraz sprawowanie nadzoru zutorskiego. 21 padziernik 2013 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczcej budowy owietlenia dla wystawy plenerowej na ogodzeniu Ogrodu Saskiego w Lublinie. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w dzielnicy Hajdw-Zadbie (w rejonie ul. Rataja), na odcinku od studni D36 do istniejcej komory elbetowej D34, z przeczeniem istniejcego kolektora Dn 1000 mm - etap I; remowacja kanau deszczowego 2x2 pooonego wzdu wiaduktu w ul. 21 padziernik 2013 Grygowej - etap II. 24 padziernik 2013 Budowa ul. Dunikowskiego od ul. Wycigowej do ul. Reymonta w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajcej na wybudowaniu chodnikw i miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Elektrycznej w 24 padziernik 2013 Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. 28 padziernik 2013 Wykonanie i monta tablicy ul. Dominowska. Realizacja prac polegajcych na podstwieniu i oprnianiu kontenerw KP7 na terenie miasta Lublin w okolocach cmentarzy w okresie Wszystkich 29 padziernik 2013 witych. 30 padziernik 2013 ANEKS do umowy nr 41/ZDM/13 z dnia 13-03-2013 r. UMOWA DZIERAWY guntu niezabudowanego o powierzchni okoo 400m2, stanowicego pas drogowy drogi wojewdzkiej nr 835 - al. Unii Lubelskiej 30 padziernik 2013 (dziaki nr 36/2 i 38/2 obr. 34 ark. 4) 30 padziernik 2013 ANEKS nr 1 do umowy nr 170/ZDM-13 z dnia 24-07-2013 r. 31 padziernik 2013 Zaprojektowanie i wykonanie ptli autobusowej przy ulicy Wdolnej-Gwnej 4 listopad 2013 Wykonanie przebudowy kabli nn zsilajcych szafki owietleniowe SzO 674/2, SzO 674/3 na skrzyowaniu Jana Pawa II - Armii Krajowej. 4 listopad 2013 UMOWA nr 367992 o przyaczenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji wietlnej przejcia dla pieszych aleja W. Andersa - Zawilcowa. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajcej na przedueniu chodnika wzdu ulicy Krnickiej w Lublinie do ulicy Pasiecznej (do 5 listopad 2013 przejazdu kolejowego) oraz penieniu nadzoru autorskiego. Opracowanie dokumentacji na przebudow Al. Racawickich od Ronda Honorowych Krwiodawcw (wraz z rondem) do skrzyowania z ul. Lipow, ul. Poniatowskiego od Al. Racawickich do wiaduktu nad al. Solidarnoci, ul. Sowiskiego od Al. Racawic kich do skrzyowania z ul. Gbok, ul. Gbokiej od stacji benzynowej do skrzyowania z Filaretw, ul. Lipowej os skrzyowania z Al. Racawickimi do skrzyowania z ul. Narutowicza w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Zboowej w Lublinie na odcinku od posesji nr 89 do posesji nr 109 i przy posesjach 129-131 (dz. Nr 8081) oraz penienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy jezdni wraz z wykonaniem chodnika w ul. Rudnickiej w Lublinie, w rejonie skrzyowania z ul. Koryznowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Realizacja prac zwizanych ze sprawowaniem nadzoru nad skadowiskiem niegu przy ul. agiewnickiej w Lublinie Budowa ulicy Skalistej na odcinku od ul. Uroczej do ul. Sawinkowskiej w Lublinie wraz z odwodnieniem, odgazieniami w pasie drogowym wodocigowym i kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowaniei wykonaie zabezpieczenia lub przebudowy i stniejcych urzdze teletechnicznych kolidujcych z realizowan inwestycj drogow wraz z penieniem nadzoru autorskiego. UMOWA nr 368922 o przyaczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia ogrodzenia Ogrodu Saskiego, al. Racawickie. Penienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacj inwestycji "Rozbudowa ul. Abramowickiej z budow trakcji trolejbusowej i ptli trolejbusowej w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie."

340/ZDM/13 372/ZDM/13 283/ZDM/13 295/ZDM/13 291/ZDM/13

Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin ukasiewicz Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Usug Elektronicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o.

288/ZDM/13 299/ZDM/13 292/ZDM/13 296/ZDM/13 305/ZDM/13 314/ZDM/13 297/ZDM/13 357/ZDM/13 304/ZDM/13 309/ZDM/13 313/ZDM/13 301/ZDM/13

Przedsibiorstwo Inynierii Miejskiej - Grzegorz Skaecki Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek iKOM Sp. z o.o. MPO SITA Lublin Sp. z o.o. Firma Inynieryjno-Budowlana "F.I.B. TALAGA" LOTOS PALIWA Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budowlane RYSTAL-BUD FIN-BUD Marcin Nowicki KZA Przedsibiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. PGE Dystrybucja S.A. Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek

312/ZDM/13 302/ZDM/13 315/ZDM/13 311/ZDM/13

7 listopad 2013 7 listopad 2013 8 listopad 2013 12 listopad 2013

Mosty Katowice Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Komunalne Przedsibiorstwo Robt Drogowych Sp. z o.o. P.W. MAROS Marek Sobczyk

308/ZDM/13 317/ZDM/13 316/ZDM/13

12 listopad 2013 18 listopad 2013 20 listopad 2013

ART-BRUK Monika Choody PGE Dystrybucja S.A. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

Page 21

Sheet1 Opracowanie studiw wykonalnoci wraz z wersj elektroniczn: 1. Budowa ul. Muzycznej na odcinku od ul. Gbokiej do wysokoci zjazdu na teren budowanego Stadionu Miejskiego, o dugoci ok.. 1 km, wraz z przebudow skrzyowania (ul. Muzyczna - ul. Gboka - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka), budow mostu nad rzek Bystrzyc i budow trakcji trojelbusowej oraz przebudow ul. Narutowicza na odcinku od skrzyowania z ul. Lipow i ul. Pisudzkiego do ul. Muzycznej o dugoci ok. 0,22 km wraz z przebudow trakcji trolejbusowej; 2. Budowa ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od al. Pisudskiego do ul. Muzycznej, o dugoci ok. 0,6 km, wraz z budow trakcji trolejbusowej; 3. Budowa ronda Lubleski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejwce oraz przebudow ul. Fabrycznej wraz z przebudow trakcji trolejbusowej. Przedmiotem zamwienia jest wiadczenie usug usuwania pojazdw powyej 3,5t. Wykonanie usugi polegajcej na opracowaniu operatu szacunkowego dla dziaki nr 1028 przy ul. lan w Lublinie dotyczcego wyceny skadnikw budowlanych i rolinnych oraz rekultywacji gruntu w zwizku z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewidywanych szkd w trakcie planowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej, a take zmniejszenia wartoci dziaki ze wzgldu na usutuowanie na niej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ustanowienia przesyu. Wykonanie robt polegajcych na wykonaniu montau, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy miasta Lublin - przeduenie ul. Megiewskiej do wza drogowego "Megiew" w cigu drg ekspresowych S12, S17 i S19 wiadczenie usug usuwania pojazdw o dopuszczalnej nasie cakowitej do 3,5t w Rejonie I. wiadczenie usug usuwania pojazdw o dopuszczalnej nasie cakowitej do 3,5t w Rejonie II. wiadczenie usug usuwania pojazdw o dopuszczalnej nasie cakowitej do 3,5t w Rejonie III. wiadczenie usug usuwania pojazdw o dopuszczalnej nasie cakowitej do 3,5t w Rejonie IV. ANEKS nr 2 do umowy nr 5/ZDM/13 z dnia 14-01-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 204/ZDM/13 z dnia 14-08-2013 r. Budowa owietlenia drogowego w rejonie wietlicy MOPR przy ulicy Gbokiej 11 w Lublinie. Objcie wiadczeniami zdrowotnymi z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia oraz profilaktyczn opiek pracownikw. Prowadzenie prac zwizanych z konserwacj, obsug i remontami instalacji i urzdze iluminacji obiektw architektonicznych na terenie miasta Lublin. zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Jutrzenki w rejonie budynku Rana 5 w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego Usuga mycia samochodw subowych. Dostawa wraz z montaem koszy ulicznych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. ANEKS nr 1 do umowy nr 228/ZDM/13 z dnia 09-09-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 208/ZDM/13 z dnia 26-08-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 234/ZDM/13 z dnia 19-09-2013 r. ANEKS do umowy nr 60/ZDM/11 z dnia 04-10-2011 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 86/ZDM/12 z dnia 27-04-2012 r.

369/ZDM/13 326/ZDM/13

26 listopad 2013 27 listopad 2013

EKKOM Sp. z o.o. FIRMA SZTYRLIC Ryszard Sturlis

325/ZDM/13 322/ZDM/13 342/ZDM/13 329/ZDM/13 330/ZDM/13 331/ZDM/13 332/ZDM/13 373/ZDM/13 374/ZDM/13 337/ZDM/13 324/ZDM/13 341/ZDM/13 343//ZDM/13 348/ZDM/13 349/ZDM/13 378/ZDM/13 377/ZDM/13 376/ZDM/13 351/ZDM/13 380/ZDM/13

27 listopad 2013 27 listopad 2013 27 listopad 2013 28 listopad 2013 28 listopad 2013 28 listopad 2013 28 listopad 2013 29 listopad 2013 30 listopad 2013 2 grudzie 2013 2 grudzie 2013 4 grudzie 2013 4 grudzie 2013 9 grudzie 2013 9 grudzie 2013 12 grudzie 2013 12 grudzie 2013 12 grudzie 2013 13 grudzie 2013 13 grudzie 2013

ARS-TAX nieruchomoci s.c. iKOM Sp. z o.o. EKKOM Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin ukasiewicz Zakad Robt Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski Centrum Medyczne LUXMED IGE - Budownictwo-Energetyka Sp. z o.o. FIN-BUD Marcin Nowicki U Majora Rafa Czyydo Miejskie Przedsibiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. WIKANA NIERUCHOMOCI Sp. z o.o. 03 MIASTECZKO Spka Komandytowo-Akcyjna SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kowalski ANDRUS Sp. z o.o. Szkolpol s.c. M.Adamczyk, S.Lis Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe GARDA Zbigniew Kalamarz Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budetowej CARPATIA

381/ZDM/13 355/ZDM/13 354/ZDM/13 356/ZDM/13 358/ZDM/13 359/ZDM/13

14 grudzie 2013 17 grudzie 2013 17 grudzie 2013 18 grudzie 2013 19 grudzie 2013 19 grudzie 2013

ANEKS nr 1 do umowy nr 217/ZDM/13 z dnia 04-09-2013 r. wiadczenie kompleksowej obsugi prawnej Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. UMOWA DZIERAWY gruntu zabudowanego o powierzchni 1000 m2, stanowicy pas drogowy krajowej nr 82 - ul. Megiewskiej w Lublinie w Dzielnicy Tatary, oznaczony w ewidencji gruntw jako dziaka nr 38 (obr. 37 ark. 7) - przeznaczenie na stacj autogazu. wiadczenie kompleksowej obsugi bhp i p.po. w zakresie okrelonym dla stanowiska pracy ds. bhp i p.po. w Regulaminie Organizacyjnym Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Sprztanie w budynkach przy ul. Krochmalnej 13i i 13j wraz z zapewnieniem rodkw higienicznych, czystoci i dezynfekcyjnych. Wydanie i uywanie kart flotowych. ZADANIE 1: Budowa drogi publicznej gminnej nr 106821 ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budow kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, drogowej sygnalizacji wietlnej, budow i przebudow owietlenia ulicznego, przebudow sieci elektroenergetychnych i teletechnicznych, przebudow sieci ciepowniczej, wodocigowej, gazowej, budow wiaduktu nad Such Dolin i ekranw akustycznych. ZADANIE 2: Zaprojektowanie i wybudowanie drogowej sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulic: Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa w Lublinie oraz sprawowanie nadzorw autorskich. ANEKS nr 1 do umowy nr 276/ZDM/13 z dnia 04-10-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy 301/ZDM/13 z dnia 05-11-2013 r. Zaprojektowanie i wykonanie 9 miejsc postojowych dla samochodw osobowych w pasie drogowym ulicy Bohaterw Monte Cassino w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 175/ZDM/13 z dnia 31-07-2013 r. ANEKS nr 3 do umowy Nr 38/ZDM/2013 z dnia 08-03-2013 r. Page 22

362/ZDM/13 382/ZDM/13 364/ZDM/13 363/ZDM/13 375/ZDM/13 383/ZDM/2013

19 grudzie 2013 19 grudzie 2013 20 grudzie 2013 20 grudzie 2013 20 grudzie 2013 20 grudzie 2013

SKANSKA S.A. URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin ukasiewicz Zakad Usugowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Przedsibiorstwo Budowlane MARKA Przedsibiorstwo Budownictwa Inynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. Zdzisaw Kozikowski KOMI

Sheet1 384/ZDM/13 394/ZDM/13 391/ZDM/13 393/ZDM/13 366/ZDM/13 396/ZDM/13 23 grudzie 2013 23 grudzie 2013 24 grudzie 2013 24 grudzie 2013 27 grudzie 2013 30 grudzie 2013 ANEKS nr 2 do umowy nr 390/ZDM/12 z dnia 17-12-2012 r. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na zweniu odcinka drogi przy skrzyowaniu ul. Bohaterw Monte Cassino z ulic Armii Krajowej w Lublinie zgodnie z uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu. ANEKS do umowy nr 22/ZDM/13 z dnia 20-02-2013 r. Realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego polegajcego na budowie odcinka ul. Krysztaowej. UGODA w sprawie opaty za powstae szkody w zwizku z budow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgazieniem w kierunku sigacza od ul. lan, ktrej trasa przebiegaa wzdu dziaki o nr ewidencyjnym 1028 - obr. 73, ark. 13 - przy ul. lan 49. UMOWA nr 368550 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacja wietlne - skrzyowanie ulic Choiny, Zelwerowicza, Wojtasa Budowa planowanej drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDL-G (na odcinku od ul. Chodki do ul. Szeligowskiego w Lublinie cznie ze skrzyowaniem) wraz z owietleniem dorgowym, odwodnieniem do sieci kanalizacji deszczowej, kanaem technologicznym i przebudow sieci elektroenergetycznych wraz z budow przycza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalnego MPK oraz budowa odcinka planowanej drogi gminnej oznaczonej w MPZP symbolem KDD-G (na odcinku od ul. Szeligowskiego do istniejcej dorgi wewntrznej w km 0+032,17) Odbir frakcji mokrej odpadw komunalnych o kodzie (20 03 01) oraz frakcji suchej o kodzie (20 01 99) z nieruchomoci pooonej w Lublinie przy ulicy: Krochmalna 13i oraz Krochmalna 13j. wiadczenie usug pocztowych, w tym usug pocztowych o charakterze powszechnym w zakresie przesyek o masie do 50 g oraz powyej 50 g Wykonanie projektu zabezpieczenia skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wy szyskiego 4 w Lublinie na dugoci dziaki nr 62 Ochrona w celu zabezpieczenia przed kradzie z wamaniem i dewastacj mienia Zleceniodawcy. Obsuga Lokalnego Systemu Alarmowego wacznie z podejmowaniem odpowiednich dziaa. Uoenie darniny na pask z przybiciem kokami na skarpach rowu odpywowego w rejonie ul. Guskiej na odcinku od km 0+050 do km 0+220 w Lublinie. Opracowanie koncepcji rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzajcego wody w rejonie ulic: Poligonowej, Zelwerowicza, Willowej, gen. B.Ducha, Pnocnej, al. Solidarnoci z uwzgldnieniem urzdze podczyszczajacych scieki i ewentualnej retencj i wd. Wykonanie inwentaryzacji w terenie uszkodze (dokonanych w wyniku kradziey i dewastacji) owietlenia drogowego wybudowanego w roku 2012 wzdu ulic: Megiewska, Metalurgiczna i Grygowej oraz opracowanie dokumentacji odtworzenia owietlenia do stanu pierwotnego, zabezpieczenie urzadze, wymiany 10-ciu supw na supy przegubowe w rejonie do napowietrznej linni WN. Dzierawca przyjmuje do uywania grunt niezabudowany o powierzchni 314 m2, stanowicy pas drogowy dr ogi wojewdzkiej nr 822 - ul. Megiewskiej w Lublinie (dziaka nr 17/8 obr.13 ark. 5 oraz dziaka 17/69 obr.13 ark 6) POROZUMIENIE w sprawie przebudowy skrzyowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewdzkiej Nr 747 Przekazanie nieodpatnie pomocy rzeczowej w postaci wykonania owietlenia drogowego przy ul. Osmolickiej oraz ul. Prawiednickiej o wartoci 140156 z ANEKS nr 29/ZDM/14 do umowy nr 188/DM/2010 z dnia 18-01-2010 r. Wykonanie robt polegajcych na wykonaniu montau, utrzymaniu i konserwacji tablic z nazwami ulic. ANEKS do umowy dzierawy nr 354/ZDM/13 z dnia 17-12-2013 r. Wykonanie monitoringu wiaduktu w cigu drgoi powiatowej nr 2374L - ul. Antoniny Grygowej w Lublinie (JNI 31000277) w 2014 roku. ANEKS nr 2 do umowy nr 234/ZDM/13 z dnia 19-09-2013 r. Dostawa fabrycznie nowych artykuow biurowych i papierniczych na potrzeby Zarzdu Drg i Mostw. oczyszczanie pasw drogowych na terenie miasta Lublin Penienie kompleksowego nadzoru zutorskiego nad realizacj inwestycji "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny." ANEKS nr 28/ZDM/14 do umowy nr 454/DM/2010 z dnia 10-02-2010 r. Wyraenie zgody na udostpnienie swojej nieruchomoci w celu budowy wylotw kanalizacji deszczowej na w/w bieruchomoci oraz na wejcie sub budowalanych ze sprztem na teren Owiadczenie, e w zwizku z budow dwch budynkw mieszkalnych uytkownik drg zmuszony bdzie w dniach 20.02.2014-01.02.2016 prowadzi ruch pojazdw po trasie: ul. Nakowskich (od ul. eglarskiej do do ul. Wapowskiego), ul. Wapowskiego, odcinek drogi gruntowej d ok. 100m przy ul. Domeyki. Dostawa kompleksowego systemu wypoyczania rowerw jakim jest Lubelski Rower Miejski (LRM) Dzierawa kompleksowego systemu wypoyczania rower jakim jest LRM Sprzeda biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajcej na wybudowaniu chodnika wzdu cznika ul. Diamentowej, Samsonowicza w Lublinie oraz penienie nadzoru autorskiego Oczyszczanie 48 supw ogoszeniowych na terenie miasta Lublin ANEKS do umowy nr 135/ZDM/11 w sprawie konserwacji i obsugi sieci i urzdze owietlenia drogowego na terenie w granicach administracyjnych miasta Lublin Wykonanie rozbirki budynku mieszkalnego w Lublinie przy ul. Granicznej 29/ ul. Dolnej Panny Marii 37 Polska Inynieria Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubartw S.A CENTRUM ZANA SA Spka Komandytowa WITOSA P.W. SANITEX Sp. z o.o. Pawe Grski, Adam Grski PGE Dystrybucja S.A.

386/ZDM/13 387/ZDM/13 390/ZDM/13 1/ZDM/14 8/ZDM/14 7/ZDM/14 6/ZDM/14 2/ZDM/14

30 grudzie 2013 31 grudzie 2013 31 grudzie 2013 7 stycze 2014 13 stycze 2014 13 stycze 2014 13 stycze 2014 13 stycze 2014

Zakad Instalacji Przemysowych i Sanitarnych Jan Pastwa KOM-EKO S.A. Poczta Polska S.A. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. PIAST Group Sp. Z o.o. PIAST Group Sp. Z o.o. SKANSKA S.A. Biuro Projektw Systemw Wodno-ciekowych "EKOSAN"

3/ZDM/14 4/ZDM/14 39/ZDM/14 47/ZDM/14 29/ZDM/14 10/ZDM/14 11/ZDM/14 15/ZDM/14 23/ZDM/14 12/ZDM/14 16/ZDM/14

14 stycze 2014 21 stycze 2014 28 stycze 2014 28 stycze 2014 31 stycze 2014 3 luty 2014 5 luty 2014 7 luty 2014 9 luty 2014 12 luty 2014 13 luty 2014

MT Projekt Marcin Tymochowicz DOMO-SYSTEM Boena i Zbigniew Lisowscy s.j. Gmina Konopnica Gmina Gusk Lublin Grand Hotel Management Sp. z o.o. Lubelskie Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. ANDRUS Sp. z o.o. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. Z o.o. Agencja Handlowo-Usugowa WIDOK Sp. Z o.o. TRADE PROJEKT Zesp Projektowania i Obsugi Inynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Wojewdzki Sd Administracyjny w Lublinie Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych

14/ZDM/14 28/ZDM/14 20/ZDM/14

14 luty 2014 15 luty 2014 18 luty 2014

18/ZDM/14 21/ZDM/14 22/ZDM/14 19/ZDM/14 25/ZDM/14 40/ZDM/2014 45/ZDM/14 27/ZDM/14

19 luty 2014 21 luty 2014 21 luty 2014 21 luty 2014 28 luty 2014 1 marzec 2014 1 marzec 2014 10 marzec 2014

INSTALBUD-RZESZW Sp. z o.o. Nextbike Polska Sp. Z o.o. Nextbike Polska Sp. Z o.o. Grzegorz Maca - Dyrektor ZTM w Lublinie Zakad Usugowo Handlowy ESKAM Marek Suszek FLORES Aleksandra Igras PGE Dystrybucja S.A. Przedsibiorstwo Robt Drogowych Lubart S.S.

Page 23

Sheet1 30/ZDM/14 31/ZDM/14 32/ZDM/ 33/ZDM/14 34/ZDM/14 35/ZDM/14 36/ZDM/14 37/ZDM/14 38/ZDM/14 44/ZDM/14 43/ZDM/14 41/ZDM/14 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 18 marzec 2014 21 marzec 2014 24 marzec 2014 Przyaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grypy przyczeniowej o mocy przyczeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyaczeniowej o mocy przyczeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grypy przyczeniowej o mocy przyczeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyaczeniowej o mocy przyczeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grypy przyczeniowej o mocy przyczeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyaczeniowej o mocy przyczeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyaczeniowej o mocy przyczeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyaczeniowej o mocy przyczeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyaczeniowej o mocy przyczeniowej 11,00 kW W zwizku z planowan budow sieci kanalizacji deszczowej przewiduje si wystpienie szkody w zakresie zniszczenia skadnikw budowlanych i rolinnych oraz zmniejszenia powierzchni uytkowej gruntu. Warto odszkodowania. Pawe Tadeusz Grski i Adam Maciej Grski Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew liciastych (max. 850 szt.) oraz krzeww (max 1 200 szt.) na terenie Miasta Lublin Miejskie Przedsibiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. Okrela warunki budowy odcinka ul. Wrblem w zwizku z Budow budynkw mieszkalnych wielorodzinnych na dziakach nr ewid. 1009/4 i 1009/6 (obr. 71, ark. 11) w rejonie ul. Gsiej i Granitowej w Lublinie "LUK" Jacek Wysocki Owiadczenie, r w zwizku z realizacj inwestycji budowlanej (wielorodzinnej) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 z garaem podziemnym zmuszony bdzie od dnia 17/03/14 do dnia 31/12/14 prowadzi ruch pojazd na drogach Gminy Lublin po trasie: od ul. Jana Pawa II, ul. Przedsibiorstwo budowlano Montaowe "BUDEXIM" Bicz Gtanitow, ul. Berelow do posesji/dziaki 47, 33/13, 31/4, 31/2, 29/9, 29/8, 27/7, 27/8 przy ul. Onyksowej 9 Spka Jawna Szczegowe warunki budowy ulicy wraz z przebudow skrzyowania z ul. Koncertow oraz budow chodnikw i cieek rowerowych wzdu ul. Koncertowej w zwizku z zamiarem realizacji inwestycji polegajcej na budowie budynkw miezlanych wielorodzinnych przy ul. Koncertowej 8a na dziace nr ewid. 25/124 (obr 4 ark 7) TBV Sp. Jawna W. Dzioba, P. Bielecki Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji desczowej w ul. Abramowickiej od km 1+097,31 do km 1+525,62 w Lublinie WODEX Sp. Z o.o. Sp.k. ANEKS do umowy nr 266/ZDM/12 z dnia 20/09/2012 na realizacj budowy odcinkw ulicy Skalskiego i ulic y Urbanowicza w Lublinie INTERBUD-LUBLIN S.A. Przebudowa skrzyowania drogi powiatowej nr 2400L - al.. Warszawskiej z drog gminn nr 106181L - ul. Bukietow ELPRO EKON Sp. Z o.o. Sp. Kom.-ak. Wykonanie wszelkich prac zwizanych z biecym utrzymaniem, kompleksow konserwacj i renowacj zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie X Kalinowszczyzna-Ponikwoda, obejmujcym wszelk ziele przyuliczn pozostajc w administrowaniu Zarzdu Drg i Mostw w Lublinie. Granice rejonu X - Kalinowszczyzna-Ponikwoda stanowi: al. Spdzielczoci Pracy, ul. Lubartowska, al. Tysiclecia, ul. Turystyczna, Dzielnica Ponikwoda do granicy miasta. Do rajonu nie naley al. Spdzielczoci Pracy. ANEKS nr 2 do umowy 16/ZDM/12 z dnia 31-01-2012r.

52/ZDM/14

25 marzec 2014

42/ZDM/14 48/ZDM/14 53/ZDM/14 54//ZDM/14

26 marzec 2014 27 marzec 2014 31 marzec 2014 2 kwiecie 2014

214/ZDM/12 238/ZDM/12

7 siepnie 2012

Miejskie Przedsibiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzia w Lublinie

Page 24

You might also like