You are on page 1of 2

Bekovi: Idua godina e trajati do 2026., do tada da spavamo i sanjamo!

Akademik Matija Bekovi najavljuje u intervjuu za Nedeljnik da e u 2014. nastojati da bude strpljiv kao i Srbija.

"Pogotovo sada kad smo dobili datum i kad je najdalja taka do koje dopire naa mata, snovi i vizije - ulazak u EU. Vaniji je taj veliki cilj od vremena koje ne treba da cepkamo na dane i godine. Idua godina e trajati do 2026. Do tada treba da spavamo i sanjarimo, a budilnik da navijemo da zvoni tek kad banemo pred Triumfalnu kapiju EU, odmorni, svei i ispavani." Vreme je za podvlaenje crte na odlazeu 2013. Kakve su vae impresije? ta smo kao nacija dobro, a ta loe uradili? Na kom polju smo dobili, a gde smo izgubili? I koje greke ne smemo da ponovimo 2014? Konano smo razumeli smisao bajke "Krcko Orai", koja je najpopularnija ba u ovo doba godine. Nemaki pisac Ernest Teodor Amadeus Hofman uz pomo ruskog kompozitora ajkovskog, poruio je da nam bez kralja mieva ne moe biti ni kralja ljudi. Na toj istini je organizovan sav ljudski ivot na zemaljskoj kugli. Kad tu poruku stavimo pod jelku, bie to znak da smo konano neto shvatili i zatitili se od mnogih nevolja. Bez pomoi mieva nema ni ljudi. Ako to u normalnim zemljama od ranog detinjstva shvata svako dete, moda je dolo vreme da to primi k znanju i jedan stari narod. Ako to nije u stanju da odgonetne sam, neka to uini uz pomo Rusa i Nemaca, ajkovskog i Hofmana, ko ta vie voli. Da smo ih na vreme uli, ne bismo se ovoliko iznenaivali, a kamoli vreali. Naalost, ta igraka se jo uvek ne moe nabaviti kod nas. Ovo je, ini se, bila kljuna godina za Kosovo i Metohiju. Narod je posle tog Briselskogsporazuma ostao s podeljenim oseanjima. Za jedne je to bio uspeh i konano kraj te kosovske drame, za druge izdaja. Pretpostavljam da ste vi blii ovoj drugoj opciji, ali kakvu pouku valja izvui iz tog procesa? ovek je postao toliko fleksibilan da izdaja vie nije ono to je bila i ne predstavlja senzaciju ni za koga. Evolucijom je izdaja postala rutinska reakcija. Nekad je to bila usamljena pojava, a danas je

to graanska dunost svakog razumnog i odgovornog oveka. U svakom sluaju, svakog onog koji eka da uemo u EU gde nas eka istaknuta uloga skupljaa loptica na teniskom terenu. Ili onih njihovih kolega koji deuraju iza golova i s najveim entuzijazmom vraaju loptu u teren. ansa da se istaknu ukazuje im se svaki put kad neko puca pored gola. Zahvaljujui tim pregaocima ni jedna lopta nije izgubljena. Uostalom, ako je Kosovo srce Srbije, to bi samo Albanci trgovali ljudskim organima? Dobili smo novog ministra kulture Ivana Tasovca. Gde je srpska kultura danas? I dokle je stigla sa 0,6 odsto izdvajanja iz dravnog budeta? Kulture ve toliko dugo nema da je sumnjiv svaki budet za neto to ne postoji. Trebalo bi proveriti za ta bi taj budet sluio i ta se danas pod kulturom vodi i podrazumeva. Manje bi kotalo da svako izdvoji malo vremena i u svojoj kui baci pogled na police i pronae davno zaboravljenu ukorienu kulturu koja se s tih polica osmehuje. Zahvaljujui ba tome to para za kulturu nema, spali smo na sopstvene unutranje rezerve. Moraemo, hteli ne hteli, da opet skidamo prainu s Dostojevskog, Njegoa, Tomasa Mana i drugih smorova i dosadnjakovia.