You are on page 1of 1

Asus viedtlrui.

Visiem Asus datortehnikas lietotjiem un piekritjiem, laba zia bija t, ka uzmums sk raot ne tikai dada veida datortehniku, bet ar viedtlruus. Mobilo sakaru tirgus, it sevii viedtlruu, pdjos gados ir attstjies visai strauki un patrtjiem tiek piedvti dadi viedtlrui (http://www.asusshop.lv/asus-viedtalruni/ ), dads cens ar atirgm opertjsistmm. Viedtlruu lietotji savus sakaru ldzekus izvlas pc dadiem kritrijiem, tau viens no noteicoajiem faktoriem noteikti ir cena. Pircjs vlas, lai ierce funkciontu teicami un taj btu visas nepiecieams funkcijas, kas nepiecieamas ne tikai izklaidei, bet biei vien ar darbam. Msdiens da tipa tlrui kalpo ar k datu nesji, tpc nepiecieams, lai visa taj atrodam informcija btu atrodama tri un rti bez aizerans.

FonePad.
FonePad ir viens no Asus raoto viedtlruu veidiem, kas apvieno planetes un viedtlrua pabas vien ierc. emot vr to, ka planetdatorus mdz dvt par tabletm, tad s ierces to lietotji ir iesaukui par fabletm, apvienojot vien vrd divus phone un tablet. is viedtlrua un planetdatora apvienojums ir ar 6.9 collu lielu ekrnu, kas paldz rti prlkot ierc esoos datus un veikt ar tiem nepiecieams darbbas. Ar diem ekrna parametriem Asus lauza visus stereotipus par viedtlruiem un to izmru, jo is bija pirmais 7 collu izmra tlrunis tirg.

PadFone.
Pirms diviem gadiem Asus pazioja par jauna produkta ienkanu tirg Asus PadFone. Ar ierce ir ar 7 collu lielu ekrnu un klaviatras pieslgvietu, lai datu un informcijas apstrde btu efektga un pilnvrtga. Atirba ai planetei no FonePad ir t, ka planetei ir piesldzams viedtlrunis un visa informcija automtiski pardsies ts ekrn. o divu gadu laik ierce ir attstjusies un piedv ne tikai 7 collu planeti ar 4 collu viedtlruni, bet ar 10 collu tableti un 4.7 collu lielu tlruni. Asus viedtlrui sev apvieno ne tikai perfektu dizainu, bet ar izcilu funkcionalitti un piedvjumu. ir lieliska iespja apvienot divas ierces vien un nebs vajadzbas izdot liekus naudas ldzekus, lai iegdtos divas atsevias ierces.