‫נתנו ע"פ הבור ונגר הנגרר שבת קכד‪-‬ו‬

‫בס"ד‬

‫נגר שיש בראשו גלוסטרא‬

‫נתנו על פי הבור או על פי הדות ונתן שם אבן‬

‫‪1‬‬
‫מאת ספר תבנית כלים על מסכת כלים‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫נתנו ע"פ הבור ונגר הנגרר שבת קכד‪-‬ו‬

‫בס"ד‬

‫נתנו על פי הבור או על פי הדות ונתן שם אבן‬

‫מאת ספר מראות חיים על מסכת כלים‬

‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫נתנו ע"פ הבור ונגר הנגרר שבת קכד‪-‬ו‬

‫בס"ד‬

‫נגר‬

‫מאת ספר מראות חיים על מסכת כלים‬

‫כל שקשור ותלוי וראשו מגיע לארץ‬

‫נגר נגרר‬

‫מאת ספר פירוש חי על מסכת עירובין‬
‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful