You are on page 1of 2

TEST DE EVALUARE INITIAL Anul scolar 2011-2012 Clasa a XII-a rp Numele si prenumele ele ului! Da"a sus"inerii "es"ului!

#en"ru re$ol area corec"% a "u"uror cerin"elor &in #ar"ea I si &in #ar"ea a II-a se acor&% '0 &e punc"e( Din o)iciu se acor&% 10 punc"e( Timpul e)ec"i &e lucru es"e &e *+ &e minu"e( Re$ol area su,iec"elor se )ace pe o )oaie separa"%( #ARTEA I -*+ &e punc"e. A. Pe harta de mai jos sunt reprezentate cateva tipuri de climat de pe Glob.

#e ,a$a aces"ei /%r"i0 preci$a"ii pe )oaia &e "es"! 1. Ce tip de climat este specific regiunii notate cu litera A si cum se numeste regiunea; 2. Cea mai mare cantitate de precipitatii medii anuale cade in tipul de clima notat cu litera: ; . Cele mai mici cantitati de precipitatii cad in tipul de clima notat cu litera:... ; !. "ipul de clima notat cu litera # apare in ........................... . 10 punc"e 1( $crieti% pe foaia de test% litera corespunz&toare r&spunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos: 1. Gazul cu cea mai mare pondere in compozitia atmosferei este: a.argonul b.azotul c.o'igenul d. ozonul + punc"e 2. Cea mai mare adancime de pe Glob se afla in (ceanul: a. Arctic b. Atlantic c. )ndian d. Pacific + punc"e . Cel mai populat stat din lume este: a. China b. )ndia c. )ndonezia d. $*A + punc"e ! $uprafata de pe care un rau isi aduna apele% prin intermediul afluentilor% se numeste: a. bazin hidrografic b. confluenta c. cumpana de ape d. delta. + punc"e

+. ,iltrarea radiatiilor ultraviolete este realizata de gazul atmosferic numit: a. argon b. hidrogen c. o'igen d. ozon - #os.ash este o forma de dezvoltare urbana cu mai multe orase numita: a. conurbatie b. megalopolis c. metropola d. microregiune urbana /. Cel mai intins stat ca suprafata% de pe Glob% este: a. Canada b. China c. ,ederatia 0usa d. $*A #ARTEA a II-a -*+ &e punc"e.

+ punc"e + punc"e + punc"e

Pe harta de la partea ) sunt reprezentate prin cifre de al 1 la 11 o serie de orase ale lumii. 1( Caracterizati% in ma'imum o jum&tate de pagin&% un oras din cele numerotate de la 1 la 11% la alegerea voastr&. )n caracterizare veti avea in vedere: asezarea geografica% tipul de clima% un rau sau fluviu care il traverseaza% functia detinuta% numarul de locuitori% planul orasului% obiective turistice. 21 punc"e 2( 0omania este o "ar& carpato 2 danubiano 2 pontic&. 3'plicati% pe scurt% ce inseamn&: a. carpatic; b. danubian; c. pontic. ' punc"e 2( 3'plicati% pe scurt faptul c& in tara noastr& este o clim& temperat&. + punc"e

*. Caracterizati relieful desertic precizand principalul agent de modelare% aria de raspandire% formele create. 10 punc"e