You are on page 1of 21

Jasmin Bajri Merima Harai Amina Hasagi

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj 1 Jasmin B. Merima H. Amina H. II-3 1

Paket koji je namijenjen za kancelarijsku obradu podataka. Razvijen je od strane Microsofta. U ovom paketu se nalaze : 1. Word 2. Excel 3. PowerPoint 4. Outlook 5. Access 6. FrontPage 7. Publisher Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj 2 Amina Hasagic II-3 3.3.2014

Program za tabelarne proraune ili spredit (engl. Spreadsheet )


Poto je sastavni dio MS OFFICE paketa javljao se kroz historiju u 7 izdanja.

Dokument u Excelu se naziva Radna Sveska (engl. Work Book).


Radnu Svesku ine Radni Listovi (engl. Work Sheet).

Radna tabela se sastoji od : 1. Redova (horizontalni niz) 2. Kolona (vertikalni niz) 3. elija (engl. Cell, presjek reda i kolone)

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

Amina Hasagic II-3 3.3.2014

Excel je pogodan za ekonomske analize,kalkulacije i druge raunske operacije.


Prorauni su najee za odreene periode (dnevno, sedmino, godinje ...). Svaka elija u Excel-u moe sadrati jedan od tri tipa podataka : 1. Broj 2. Tekst 3. Formula

Ekstenzija dokumenta u Excelu je .xls !!

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

Amina Hasagic II-3 3.3.2014

Prvi programi za tabelarni proraun krajem 1970-tih.


VisiCalc program baziran samo za tabelarni proraun. Razvoj elemenata koji omoguuju dodatne opcije za tabelarni proraun. Lotus 1-2-3 tabela u formi samostalnog dokumenta, oblikovanje tabele .. **Prvobitne verzije za MS DOS , a kasnije prilogaavanje za Windows Op. Sis.

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

Amina Hasagic II-3 3.3.2014

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

Amina Hasagic II-3 3.3.2014

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

Amina Hasagic II-3 3.3.2014

Svaki radni list podijeljen je pomou mree linija na veliki broj redova i kolona. REDOVA : 65536 ; KOLONA : 256 ** podaci iz MS EXCEL 97.
Kolone se biljee slovima, a redovi brojevima. Krianjem kolone i reda se stvara elija (engl. Cell). Adresa elije : slovo kolone i broj reda, npr. A1, C7.

Unos sadraja oznaimo eliju i upiemo tekst.


Brojevi se poravnavaju po desnoj strani, a tekst se poravnava po lijevoj strani.

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

Merima Haracic II-3 3.3.2014

Dostupan u 64-bitnoj verziji. Pristup fizikoj memoriji (RAM) iznad ogranienja od 2 GB. Bre premjetanje grafikona i mijenjanje veliine.

Rad u prikazu izgleda stranice.

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

Merima Haracic II-3 3.3.2014

Manji utroak vremena za filtriranje i sortiranje podataka. Otvaranje i spremanje velikih fajlova bre nego u prijanjim verzijama. Optimizacija za raunala visokih performansi (engl. High-Perfomance Computing, HPC)

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

10

Merima Haracic II-3 3.3.2014.

Vie tema i stilova nego u prethodnim verzijama MS EXCEL.

Pri odabiru teme, tekstovi ,grafikoni i tabele se mijenjaju da budu u skladu sa temom.

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

11

Merima Haracic II-3 3.3.2014

Traka (engl. Ribbon) prvi put predstavljena 2007. g., a zamijenila je izbornike i alatne trake. Organizirana da se sastoji od niza kartica (engl. tabs).

Kartica Datoteka (engl. File) zamjenjuje Office gumb (engl. Office button)

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

12

Merima Haracic II-3 3.3.2014

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

13

Merima Haracic II-3 3.3.2014

Sastoji se od 3 osnovne komponente : kartice , grupe, alati.


Kartice (engl. Tabs) na vrhu ekrana se nalazi njih 7. Svaka predstavlja osnovne zadatke koje se obavljaju u Excelu. Grupe (engl. Groups) svaka kartica sadrava grupe. Prikazuju srodne naredbe.

Alati (engl. Tools) alat je prikazan u obliku gumba koji poziva naredbu, izbornik..

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

14

Jasmin Bajric II-3 3.3.2014

Neke se kartice pojavljuju samo u radu sa pojedinim elementima Excel-a.

Kartice su : 1. Polazna (engl. Home) 2. Umetanje (engl. Insert) 3. Izgled stranice (engl. Page Layout) 4. Formule 5. Podaci (engl. Data) 6. Pregled (engl. Preview) 7. Prikaz (engl. View)

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

15

Jasmin Bajric II-3 3.3.2014

Raspon elija grupa elija koje su oznaene. ine ih susjedne elije koje obavezno moraju imati pravougli oblik.
Moe se odrediti pomou mia ili tastature. Kao podruje se moe odabrati red ili kolona u Excel-ovoj tabeli.

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

16

Jasmin Bajric II-3 3.3.2014.

Mogue je uiniti na 2 naina :

1. nain : Cut, Copy, Paste opcije na kartici Polazno (engl. Home)

2. nain : povlaenje pomou mia.

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

17

Jasmin Bajric II-3 3.3.2014

Lijepljenje s pretpregledom uivo ( engl. Paste with live preview)

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

18

Jasmin Bajric II-3 3.3.2014

Niz skup odreenih vrijednosti koje su poredane po nekom pravilu.


Linearni niz niz rastuih ili padajuih vrijednosti sa stalnim korakom izmeu tih vrijednosti. **1,2,3,4 korak izmeu vrijednosti je 1. **10,20,30 korak izmeu vrijednosti je 10. Rastui niz niz rastuih vrijednosti kod kojih je svaka sljedea vrijednost proizvod ranije vrijednosti i odreene konstante. **2,4,8,16,32 faktor je 2.

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

19

Jasmin Bajric II-3 3.3.2014

Vremenski i datumski niz niz podataka koji oznaavaju uzastopna vremena ili datume. Moe sadravati vremena ili datume s definiranim korakom. ** 5:30,6:30 niz vremena ( sati ) ** 1.1.2014, 2.1.2014 niz uzastopnih datuma.
AutoFill niz niz podataka kod kojih se jedan dio podatka ponavlja, a drugi dio ini niz.

Definirani niz - niz definiranih podataka napisanih odreenim slijedom koji se ponavljaju uvijek onako kako su poredani.

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

20

Jasmin Bajric II-3 3.3.2014

Mogui ispisi brojeva : 1. General (bos. Openito) 2. Number (bos. Broj) 3. Currency (bos. Valuta) 4. Accounting (bos. Raunovodstvo) 5. Date (bos. Datum) 6. Time (bos. Vrijeme) 7. Percentage (bos. Postotak) 8. Fraction (bos. Razlomak) 9. Scientific (bos. Nauka) 10. Text 11. Special (bos. Posebno) 12. Custom (bos. Prilagodi)

Gimnazija "Muhsin Rizvic" Kakanj

21

Jasmin Bajric II-3 3.3.2014