You are on page 1of 2

4

DETALJNA RJESENJA ZADATAKA IZ UDZBENIKA MATEMATIKA 4 ZA 4. RAZRED GIMNAZIJE

Zadatak 18.

Odredi ekstreme funkcija: 1) f (x) = x2 ex ; x ; 3) f (x) = ln x 5) f (x) = x 2 ln x . 2) f (x) = x exx ;


2

4) f (x) = x2 ln x ;

Rjes enje.

1) f (x) = 2xex x2 ex = x(2 x)ex = (2x x2 )ex , f (x) = ke rac unamo iz (2 2x)ex (2x x2 )ex = (2 4x + x2 )ex . Stacionarne toc x(2 x) = 0 = x1 = 0 i x2 = 2 . f (0) = 2 > 0 ; f (2) = e2 (2) < 0 ka lokalnog minimuma, a x2 = 2 toc ka lokalnog pa slijedi da je x1 = 0 toc ki x2 = 2 maksimuma. Vrijednost funkcije u toc ki x1 = 0 je f (0) = 0 , a u toc 4 2 je f (2) = 4e . Ekstremi funkcije su toc ke m(0, 0) i M 2, 2 . e 2 2 2 2) f (x) = exx + x(1 2x)exx = (1 + x 2x2 )exx , f (x) = 2 2 (1 4x)exx + (1 + x 2x2 )(1 2x)exx = (1 4x + 1 + x 2x2 2 2 2x 2x2 + 4x3 )exx = (4x3 4x2 5x + 2)exx . Stacionarne toc ke rac u1 2 namo iz 1 + x 2x = 0 = (1 x)(1 + 2x) = 0 = x1 = 1 , x2 = . 2 1 5 1 3 f (1) = 4 4 5 + 2 = 3 < 0 i f = 1+ +2 e 4 = 2 2 2 3 1 ka lokalnog maksimuma, a x2 = 3e 4 > 0 pa slijedi da je x1 = 1 toc 2 toc ka lokalnog minimuma. Vrijednost funkcije u toc ki x1 = 1 je f (1) = 1 , a 1 1 3 1 = e 4 . Ekstremi funkcije su toc u toc ki x2 = je f ke M (1, 1) , 2 2 2 1 1 . m , 2 2 4 e3 2 ln2 x (ln x 1) ln x ln x 1 x x = ln x 2 ln x + 2 = 3) f (x) = , f (x) = 2 4 ln x ln x x ln3 x 2 ln x ln x 1 . Stacionarne toc ke traz imo iz = 0 = ln x 1 = 0 = x ln3 x ln2 x 1 ln x = 1 = x = e . f (e) = > 0 pa je x = e toc ka lokalnog minimuma. e Vrijednost funkcije u toj toc ki je f (e) = e . Ekstrem funkcije je toc ka m(e, e) . 2 4) f (x) = 2x ln x + x = x(1 + 2 ln x) , f (x) = 1 + 2 ln x + x = 3 + 2 ln x . x 1 1 Stacionarne toc ke traz imo iz (1 + 2 ln x) = 0 = x = . f = e e 1 1 = 2 > 0 pa je x = toc ka lokalnog minimuma. Vrijednost 3+2 2 e 1 1 1 1 = . Ekstrem funkcije je = funkcije u toj toc ki je f e 2 2e e 1 1 . toc ka m , e 2e 2 2 5) f (x) = 1 , f (x) = 2 . Stacionarne toc ke traz imo iz izraza x x

DETALJNA RJESENJA ZADATAKA IZ UDZBENIKA MATEMATIKA 4 ZA 4. RAZRED GIMNAZIJE

2 2 1 = 0 = = 1 = x = 2 . f (2) = > 0 pa je x = 2 x x 2 toc ka lokalnog minimuma. Vrijednost funkcije u toj toc ki je f (2) = 2 2 ln 2 . Ekstrem funkcije je toc ka m(2, 2 2 ln 2) . 1