You are on page 1of 14

PLANTAS C3

Plantas C3

Caracterzanse por empregar unicamente o Ciclo de Calvin para a fixacion de carbono. Emprega o enzima fixador de CO2 rubisco. O primeiro producto estable resultante un composto de 3 carbonos, de ah o seu nome. Arredor do 85% de especies de plantas que coecemos son de tipo C3.

Ciclo de Calvin
- Ten lugar no estroma dos cloroplastos. - Consiste na fixacion de CO2 e no seu procesamento para convertilo en moleculas oganicas. - Realizase en 3 fases.

PLANTAS C4

PLANTAS C4
As plantas C4 conteen dous enzimas fijxadoras de CO2 distintas a fosfoenolpivurato carboxilasa e rubisco; teen una anatoma foliar especializada.

O ciclo de Calvin faise na vaina do haz descarboxilacin do cido de 4 Carbonos.

vascular por

Folla de planta tpica con fotosntesis C4


Epidermis adaxial Vaina del haz vascular Parnquima en empalizada

Anatoma de Krantz

Epidermis abaxial estoma

Folla da planta tpica con fotosntesis C4

Planta de sorgo (C4). Cloroplastos da vaina vascular (parte inferior) non poseen granas e teen pouca actividad FSII. Cloroplastos do mesfilo foliar (parte superior) conteen todos os sistemas de membranas requeridos para as reacciones de luz pero moi poca ou nada de RuBisCo

Mecanismo Fotosinttico C4 4 FASES


1.-Asimilacin de CO2: carboxilacin del PEP nas clulas do mesofilo pola enzima PEP-carboxilasa 2.-Transporte dos cidos de 4 carbonos (malato e aspartato) as clulas da vaina vascular 3.-Descarboxilacin dos cidos de 4 carbonos (malato y aspartato) dentro das clulas da vaina vascular

4.-Transporte dos cidos de 3 carbonos (piruvato) de novo as clulas do mesofilo e rexeneracin de PEP

CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS C4

VANTAXES C4 FRONTE A C3