Boris Baiatul Rus

"Boala vine din incapacitatea oamenilor de a trăi în mod corespunzător şi de a fi fericiţi. Trebuie să îţi aşteptaţi jumătatea cosmică.

Un om nu ar trebui să se implice şi să încurce în destinele altor oameni. Oamenii nu ar trebui să sufere datorită greşelilor din trecut ci să înţeleagă ceea ce le este predestinat şi să încerce să ajungă la acele înălţimi şi să facă paşi spre îndeplinirea visele lor. Trebuie să fie mai sensibili şi mai inimoşi. !n cazul în care cineva te loveşte îmbrăţişează"ţi duşmanul cere"ţi scuze şi îngenunc#ează în faţa lui. !n cazul în care cineva te urăşte iubeşte"l cu toată dragostea şi devotamentul tău şi cere"i iertare. $cestea sunt regulile iubirii şi smereniei. %tii de ce au murit lemurienii& 'i nu au vrut să se mai dezvolte spiritual şi astfel s"a rupt unitatea planetei lor. 'i s"au rătăcit de la calea predestinată distrug(nd în acest fel integritatea planetei. )alea magiei duce la o înfundătură. *ubirea este adevărata magie+"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful