Radioactivitatea

-Generalitǎţi-

Ce este radioactivitatea? Radioactivitatea este o proprietate a nucleelor atomice de a se dezintegra spontan prin emisia unor radiaţii alfa, beta, gama. Unele nuclee emit spontan din interiorul lor particule sau radiatii care exista sau apar în procesele care se petrec acolo. Prin urmare, asemenea nuclee sunt instabile ,sau radioactive. n urma experimentelor s-a stabilit c! masa atomului "i toat! sarcina pozitiv! este concentrat! într-un volum mic in centrul atomului, zon! numit! nucleu atomic(alcatuit din protoni si neutroni#. n $urul nucleului graviteaz! un num!r de electroni care compenseaz! sarcina pozitiv! a nucleului. %enomenul radioactivitatii, desi spontan ,nu se petrece în afara timpului & exista o durata de viata, numita viata medie, a nucleelor unui element,dupa care numarul nucleelor ramase nedezintegrate se reduce.

Radiatiile alfa,beta si gamma

Radiaţia alfa. 'ercet!rile experimentale au ar!tat c! radiaţiile alfa
sunt constituite din particule înc!rcate pozitiv care s-au dovedit a fi nuclee de .
( )

*e în mi"care rapid!, av+nd o vitez! enorma,de aproximativ ), ⋅., /

-m s

Radiatia Alfa Radiaţia gama. 0ceste radiaţii nu sunt influenţate de c+mpul electric sau magnetic. 1le sunt de natur! electromagnetic! "i pot suferi fenomene de reflexie refracţie, difracţie "i interferenţ!.

Radiatia Gamma

Radiaţia beta. 2ai mult de $um!tate dintre nuclizii radioactivi
naturali posed! activitate beta. Radiaţia beta este format! din electroni sau − pozitroni care se deplaseaz! cu viteze foarte mari fiind numit! "i radiaţii β + respectiv β .

Radiatia Beta

Surse de poluare radioactive

3ursele radioactivitate sunt grupate in surse naturale si surse artificiale. a# Principalele surse artificiale de poluare radioactiv! sunt urm!toarele& .# 0ccidentele "i de"eurile de la reactoarele nucleare4 )# 1xperienţele "i accidentele cu arme nucleare4 /# 5ratamentele medicale ce utilizeaz! radiaţii sau radionuclizi4 (# diferite activit!ţi profesionale. .#Reactorii nucleari au fost folosiţi pentru producerea energiei înc! din anii '50. 1xist!, practic, dou! tipuri de reactori & reactori termici "i reactori rapizi. n reactorii termici frecvent utilizaţi - se fo.ose"te uraniu si uniniu. '+nd un neutron termic p!trunde intr-un nucleu de uraniuse produce fisiunea acestuia din urma cu o mare eliberare de energie, de alţi neutroni 6i de radiaţii 7. 8eutronii rezultaţi din fisiune sunt rapizi si nu sunt tot at+t de capabili de a produce noi fisiuni. 9in acest motiv, neutronii emi"i în urma fisiunii uraniului sunt încetiniţi, f!c+ndu-i s! semnat :a 2oscova tratatul de interzicere a experienţelor cu arma nuclear!, cu excepţia celor subterane, marile puteri an efectuat circa 6., teste nucleare în atmosfer!& circa /,, 3.U.0., .;, fosta UR33, )6 2area <ritanie "i ( %ranţa. P+n! în anii .=;6, %ranţa "i '>ina, singurele nesemnatare ale tratatului, au mai explodat in atmosfera (, si respectiv 25 bombe nucleare. 1nergia eliberat! în testele efectuate pana in .=?/ a fost de c+teva ori mai mare dec+t a tuturor explozivilor folosiţi în al doilea r!zboi mondial, sau a ),-a parte din puterea exploziv! nuclear! acumulat! în arsenalele americane "i sovietice in .=;. @exprimat! în combustibil exploziv convenţional aceasta putere a fost de ?,, megatone#. :n acela"i timp, aproximativ ., t plutoniu ,,neexplodatA s-a vaporizat si dispersat in atmosfera. 1xploziile nucleare sovietice, de"i mai puţine, au avut o putere dubla fata de cele americane @(6, megatone fata de .6,#, cea mai teribil! bomba sovietic! fund de aproximativ ( ,,, de ori mai puternic! dec+t ,,Bittle boCA, folosit! împotriva Daponiei. 9up! .=?/, testele cu arme nucleare an continuat in subteran. 9in .=?/ p+n! în .=;,, 3tatele Unite au mai efectuat cam (,, teste subterane cu bombe atomice, iar fosta Uniune 3ovietic! /,,, dar cu o putere exploziv! mult mai mare. Ba nivelul anului .=?/ se apreciaz! c! radionuclizii, proveniţi de la testele

cu arme nucleare, au produs o iradiere suplimentar! anual! de 430 m3v pe individ, în aproape întreaga emisfer! nordica @ma$oritatea exploziilor au fost efectuate în aceast! emisfer!#. 9up! acest an, valoarea iradierii suplimentare a sc!zut substanţial, p+n! la momentul 'ernob+l. /# n clinici "i spitale radiaţiile sunt folosite& - la radiografii4 - in scop terapeutic4 - în scopuri de investigaţie. (# Radiaţia artificiala este folosita in multe ramuri ale activit!ţii omene"ti. 9e exemplu, în industrie este folosita pentru controlul proceselor "i a calit!ţii produselor, iar in scop de studiu, este folosita in institute de cercetare "i înv!ţ!m+nt superior. 5ot aici trebuie inclusa "i activitatea medicilor sau a personalului sanitar care lucreaz! cu radiaţii. Ba acestea trebuie ad!ugate dozele pe care le prime"te omul 3i de la ceasurile luminate cu substanţe radioactive sau de la televizoare @televizoarele moderne sunt bine ecranate#. 3e apreciaz! ca din activit!ţi profesionale doza colectiva @produsul dintre ec>ivalentul dozei efectiv 6i nr. persoanelor care au activit!ţi profesionale legate de radiata# in 2area <ritanie, de exemplu, este de circa 450 3vEom "i an. b# Problema radiaţiilor nu este numai o consecinţa a progresului te>nic"tiinţific al omului modern. Radiaţia a existat întotdeauna in natura. 9up! opinia unor oameni de "tiinţ!, radiaţia cosmica a avut o mare importanţ! in evoluţia vieţii pe P!m+nt. 0stfel, apariţia reptilelor gigantice precum 6i evoluţia ulterioar! a speciilor animale 3i vegetale este pusa, de mulţi cercet!tori, sub semnul influentei exercitate de radiaţia cosmica primita de p!m+nt, din univers. Practic, exista doua componente ale iradierii naturale& o componenta cosmica 6i una telurica. Friginea radiaţiei cosmice este înc! neclara. Unii speciali"ti sunt de p!rere ca ar veni din galaxia noastr!, a."i ca ar veni din afara ci. 3oarele contribuie mai ales in perioadele de erupţii solare. Radiaţia cosmica p!trunde in cantitate mai mare pe :a poli dec+t pe la ecuator. 9e asemene, oamenii "i animalele care tr!iesc in munţi, la mari altitudini, sunt mai expu"i la acest tip de radiaţie dec+t cei aflaţi :a nivelul mani. Radiaţia telurica provine din faptul ca toate materialele din scoarţa p!m+ntului sunt radioactive. 3e crede ca mi"c!rile scoarţei sunt cauzate 6i de

radioactivitatea naturala. 'ele mai r!sp+ndite elemente radioactive din sol "i roci sunt& uraniul, toriul "i potasiul-(,.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful