You are on page 1of 2

Ioana Em. PETRESCU Eminescu.

Modele cosmologice si viziune poetica Editia a II-a, ingrijita si pre atata de Irina Petras, Editura Paralela !", Colectia #$esc%ideri&, Seria #Universitas&, Pitesti, '(((, '"' p., !(((( lei

) doua editie a cartii Ioanei Em. Petrescu, dupa cea de la Editura Minerva din *+,- .si dupa a doua editie aparuta la /unimea in *++!, cu titlul originar0 Eminescu 1 poet tragic2 apare la Editura Paralela !", ingrijita si post atata de Irina Petras. Unica in peisajul e3egezelor eminesciene, neegalata nici pina azi in su4tilitatea analizei si in originalitatea ipotezelor, Eminescu. Modele cosmologice si viziune poetica a insemnat pentru mai multe generatii nu doar o alta privire asupra operei eminesciene .dupa cele doua0 cea canonica, a lui 5. Calinescu si cea 1 neconventionala 1 a lui I. 6egoitescu, 4azate iecare pe un alt raport de valorizare0 antume7postume2, ci si o cale de a iesi din stereotipiile panegirice la adresa #poetului national&8 in contrast cu acestea, Ioana Em. Petrescu revine la instrumentele analizei, la concepte printre care cel undamental, de #model cosmologic&, este de init ast el0 #consideram ca modelul cosmologic constituie o realitate de pro unzime a viziunii, depasind in adincime si nivelul constiintei teoretice .stiinti ice2, dar si nivelul materialismului mitic din care se constituie viziunile cosmologice e3plicite din operele literare pentru ca modelul cosmologic este e3presia sentimentului e3istentei in lume, a raporturilor originare pe care iinta le sta4ileste cu universul&. E3ista trei ast el de modele in opera eminesciana0 pitagoreic, platonician si 9antian, succesiunea lor iind vizi4ila in alternanta etapelor creatiei.

$emersul autoarei trece dincolo de distinctia antum7postum, ca si de cele de gen .poezie7proza28 de asemenea, aceasta viziune glo4ala asupra operei eminesciene ace ca un numar mai mare de teme undamentale sa ie su4sumate unui concept uni icator0 asa se intimpla cu #instrainarea& sau #criza comunicarii& a late su4 semnul a ceea ce Ioana Em. Petrescu numeste Constitutia istorica si drama instrainarii spiritului in timp, iar teme ca0 poezia, somnul si moartea, magia, sentimentul patriei si sensul istoriei, iu4irea sint incadrate in vasta categorie a Universurilor contemplative, ca #rezultat al e ortului de reautenti icare a e3istentei&. Capitole distincte sint dedicate vastului poem Memento mori .:glinda de aur2 si :dei .In metru antic2. Unicitatea creatiei lui Eminescu, asa cum autoarea o a irma, nu mai este doar tematica si stilistica .avind ca unitati cuvintul sau imaginea2, ci e una de natura ontologica si, mai mult decit atit, ea rezida in vocatia epistemologica0 #In universul lui Eminescu se postuleaza coe3istenta unei pluralitati de ;lim4aje<, o pluralitate de moduri de articulare a sensului gindirii, a carei unitate prima nu e cuvintul, ci e3istenta o4iectului, a iintei sau a lumii ;gindite<&.

cu titlul de Intimplare cu Ioana Em. Un minus al acestei editii il constituie. din pacate. pornind de la un nucleu 4iogra ic si a carei eroina este insasi autoarea cartii de ata. )laturi de aceste consideratii 1 o scurta privire asupra volumului Eminescu si mutatiile poeziei romanesti . Un ragment inedit. identi icind totodata in universul eminescian #cronotopi undamentali& ca unda si cumpana.*+-+2 si o nota 4io-4i4liogra ica. Petrescu succede pre etei0 un el de proza evocatoare cu accente lirice. Petrescu ramine una de e3ceptie.Pre ata Irinei Petras a4ordeaza lucrarea Ioanei Em. . care nu reuseste sa depaseasca stereotipiile de manual unic de literatura. design-ul copertei. Petrescu pornind de la viziunea calinesciana. $ar cartea Ioanei Em. a carei reeditare constituie deopotriva o necesitate si un eveniment.