You are on page 1of 3

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Program de studii: Informatică Economică Anul universitar 2012-2013 Propuneri teme licenţă

/ disertaţie 2013 Pror.dr.ing. Cornelia NOVAC-UDUDEC
1. Sistem informatic „in cloud computing” pentru iPad. 2. Sistem suport de decizie managerială. 3. Testarea şi validarea sistemelor software. 4. Sistem expert „in cloud computing”. 5. Platformă pentru achiziţia de cunoştinţe într-un domeniu dedicat. 6. Sistem suport de decizie pentru managementul documentelor.

Lect.dr. Adrian LUPAŞC
1. Sistem informatic pentru gestiunea cheltuielilor personale. 2. Gestiunea electronică online a comenzilor pentru o SC. 3. Sistem informatic on-line pentru partajarea bunurilor personale (Use Together). 4. Sistem informatic pentru corespondenţa online: cadru didactic–student. 5. Sistem informatic pentru gestiunea activităţii unei asociaţii de locatari. 6. Sistem informatic (on-line) pentru gestionarea activităţii la nivelul unui service auto. 7. Sistem informatic online pentru cazarea şi precazarea studenţilor în cămine. 8. Proiectarea şi dezvoltarea unui sistem informatic dedicat gestionării activităţii financiar-contabile.

Lect.dr. Maria Cristina ENACHE
1. Reprezentari grafice din calculul tabelar in sprijinul managerilor 2. Functiile financiare din calculul tabelar - modele de asistare a deciziilor manageriale 3. Instrumente de e-marketing utilizate în agentiile de turism 4. Instrumente de comunicare online. Analiza. Studii de caz. Comparatii. Tendinte 5. Instrumente de plata online utilizate în România.Comparatii.Tendinte 6. Instrumente de webpromovare. Studii de caz. 7. Instrumente IT&C utilizate în dezvoltarea aplicatiilor web 8. Instrumente MS-Excel utilizate în modelarea deciziilor de marketing 9. Instrumente opensource utilizate în realizarea e-licitatiilor tematice. Studii de caz 10. Instrumentele industriei IT&C si societatea informationala. Studii de caz. 11. Instrumentelor IT&C utilizate în gestionarea si promovarea evenimentelor.Studii de caz

9. 6. Dinamici neliniare pe pieţele financiar. Dinamici neliniare.. Modelarea mecanismelor de reglare pe piata bunurilor si serviciilor 4. .Corina SBUGHEA 1.valutare 10. Sistem informatic pentru gestiunea activității unei societăți de plasare a forței de muncă 3. 7. Analiza activităţii unei unităţi economice prin modele ale cercetării operaţionale Lect. Modelarea mecanismelor de reglare pe piata fortei de munca 5. Optimizarea deciziilor de investiţii pe pieţele financiare. Sistem suport de decizie orientat pe date (Oracle/SQLServer) 6. folosind baze de date Oracle 4. Realizarea unui intranet pentru gestionarea contractelor și comenzilor la o societate comercială 7.. Utilizarea modelului IS – LM în analiza echilibrelor şi dezechilibrelor macroeconomice. Creșterea performanței prin reorganizarea sistemului informațional al SC . Gianina Mihai 1. Auditul exploatării resurselor IT la SC … 10. Modelarea cibernetică a relaţiei dintre inflaţie şi şomaj. Sistem informatic pentru gestiunea stocurilor la SC…. 9.. dr. Analiza și proiectarea unui sistem informatic pentru activitatea de distribuție la SC … 2. Implementarea unui sistem informatic pentru gestiunea integrată a organizației Observaţii: 1. aplicaţii în modelarea pieţei de capital. 2. Modelarea cibernetică a comportamentului consumatorului 2. 8. Prelucrarea informatiilor unei unitati de turism Lect. dr.12. Modelarea cibernetică a comportamentului producătorului 3. Modelarea cibernetică a sistemului unei economii deschise 11. Gestiunea resurselor organizației folosind sistemul ERP. Sistem informatic on-line pentru asistarea deciziei de creditare și stabilirea scoringului bancar pentru persoane fizice 5. Număr maxim de studenţi îndrumaţi de un singur cadru didactic: 6 (3 licenţă şi 3 master). Se acceptă şi teme propuse de studenţi. 8.