You are on page 1of 1

30

25
20
15
10
5
35
0
7
1

b
u
l
d
o
z
e
r
1

e
x
c
a
v
a
t
o
r
10 10 10
13
16
24
12
22
40
40
32
24
1 2 5 10 46
48
106
109
111 121 127
138
141144 166 171
173
176
12 5 10 46
48
106
109
111 121 127
138
141144 166 171
173
176
32
34
31
12
50
Graficul resurselor umane/mecanizate
graficul resurselor umane
Plan calendaristic de tip grafic Gantt
r
i
t
i
S
i
m
b
o
l
p
r
o
c
e
s
N
r
.
p
r
o
c
e
s
M
o
d
e
x
e
c
u
[
i
e
Anul calendaristic 2014
Luni calendaristice
Zile calendaristice
Zile de execu[ie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ssv
Sg
Sm
F
Ss
S
Z
T
Te
P
Fi
U
Fa
E
x
e
c
u
[
i
e

n
s
u
c
c
e
s
i
u
n
e
1
1
3
5
22
19
7
11
10
7
2
32
1
1
7
10
10
10
3
8
8
12
2
12
7 3
1
1
1
1
3
7
5
10
22
10
19
10
7
3
7
3
11
8
10
8
7
12
2
2
32
12 12 5 10 46
48
106
109
111 121 127
138
141144 166 171
173
176
12 5 10 46
48
106
109
111 121 127
138
141144 166 171
173
176
scara absolut a timpului
scara relativ a timpului
E
x
e
c
u
[
i
e

p
r
i
n
s
i
n
c
r
o
n
i
z
a
r
e
E
x
.

n
p
a
r
a
l
e
l
Graficul resurselor umane/mecanizate
Planificarea lucrrilor pentru un bloc de locuin[e S+P+4E
Metoda poten[ialelor