KEPERLUAN NUTREIN

OLEH TUMBUHAN
OBJEKTIF UTAMA:
1.
MENYATAKAN MAKSUD MAKRONUTREIN
2.
MENYENARAIKAN MAKRONUTREIN
3.
MENYATAKAN MAKSUD MIKRONUTRIEN.
4.
MENYENARAIKAN MIKRONUTREIN
5.
MENYATAKAN KESAN KEKURANGAN NITROGEN,
FOSFORUS DAN KALIUM DALAM PROSES
PERTUMBUHAN TUMBUHAN.
6.
MENYATAKAN FUNGSI UTAMA NITROGEN,
FOSFORUS DAN KALIUM DALAM PROSES
PERTUMBUHAN.

1

_________________ menyerap cahay matahari untuk ___________________________________________________. 5. Nutrein perlu larut dalam _____________ untuk membentuk ___________ dan kemudian diserap melalui ________________ tumbuhan. 2. _______________________________ ii. KEPERLUAN NUTREIN OLEH TUMBUHAN: 1._______________ dan air untuk menghasilkan _______________(makanan) dan ______________. Terdapat dua jenis nutrein: i. tumbuhan memerlukan ___________________. Dalam proses fotosintesis. Tumbuhan hijau menggunakan ___________________ dan nutrein untuk mengahasilkan makanan semasa proses ____________________.a. Persamaan fotosintesis Karbon dioksida + air cahaya __________ + ________ 4. _______________________________ 2 . 3.

________________________ iii. ________________________ vi. 2. ________________________ ii. Makronutrein ialah nutrein yang diperlukan oleh tumbuhan dalan kuantiti yang ____________.b. ________________________ iv. MAKRONUTREIN 1. _________________________ vii. Contoh makronutrein: i. _________________________ viii. ______________________ 3 . _________________________ v.

ix. 3 makronutrein yang sangat penting untuk tumbuhan: 4 . _________________________ 3. Fungsi setiap makronutrein : Makronutrein Karbon Simbol Fungsi untuk tumbuhan Hidrogen Oksigen Nitrogen Fosforus Kalium Kalsium Magnesium Sulfur 4.

_______________________ 2.1. _______________________ 5 . _______________________ 3.

3 1. 2.5. Isikan kotak kosong tersebut dengan jenis makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. 4 9 5 8 7 6 6 .

____________________ e. Fungsi setiap makronutrein : Mikronutrein Boron Simbol Fungsi untuk tumbuhan 7 . ____________________ 3. MIKRONUTREIN 1. 2. ____________________ d. Senarai mikronutrein yang penting dalam tumbuhan a. ____________________ i. ____________________ h. ____________________ g.c. ____________________ b. Mikronutrein ialah nutrein yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti ______________. ____________________ k. ____________________ c. _____________________ j. ____________________ f.

__________________________ 2. 8 . FOSFORUS DAN KALIUM DALAM TUMBUHAN 1. ___________________________ b. KESAN KEKURANGAN NITROGEN.Molybdenum Zink Mangan Kuprum Ferum D. __________________________ c. Tumbuhan tidak akan tumbuh dengan sihat sekiranya kekurangan salah satu daripada nutrein itu. 3 makronutrein yang sangat penting untuk tumbuhan: a.

Kekurangan nitrogen. SIMPTOM KEKURANGAN NITROGEN. Batang 9 . fosforus dan kalium menyebabkan tumbuhan akan ___________________.3. Daun 4.

bunga dan biji benih Akar Batang 6.Daun 5. SIMPTOM KEKURANGAN KALIUM. SIMPTON KEKURANGAN FOSFORUS Buah. Daun 10 .

Tumbuhan sihat Tumbuhan kekurangan nitrogen 11 Tumbuhan kekurangan fosforus Tumbuhan kekurangan kalium .

E. KITAR NITROGEN DAN KEPENTINGANNYA 12 .

4. Unsure nitrogen diperlukan untuk membentuk _____________________ dalam tumbuhan dan haiwan. Kitar nitrogen ialah kitar yang _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ________________. Tumbuhan memperolehi nitrogen daripada tanah dalam bentuk _________________ ________________ dalam air tanah. 3. 2.1. Rajah di bawah merujuk tentang kitar nitrogen 13 .

14 .

Semasa tibut petir. suhu yang tinggi menyebabkan ____________ dan oksigen bergabung membentuk __________. . 2. .Bakteria ini menukarkan ______________ di atmosfera menjadi sebatian nitrat di dalam tanah.Asid ini bergabung dengan ___________ di dalam tanah dan berubah menjadi __________________. 2 Penyerapan ( Asimilasi) Tumbuhan menyerap _____________ dalam air tanah melalui akar dan menggunakannya untuk membina ____________________. _________________ . . _________________ . 15 .__________________ ini hidup dalam nodul akar tumbuhan kekacang atau legume seperti kacang tanah dan kacang panjang.Peringkat-peringkat dalam kitar nitrogen: Proses 1 Pengikat nitrogen Penerangan Gas nitrogen di atmosfera berubah menjadi _____________ ( sebatian nitrogen) melalui 2 cara: 1.Gas ini kemudian ___________ dalam air hujan membentuk _________.

16 . 5 Penitriritan _______________ mengubah sebatian ammonium menjadi __________ 6 Pendenitritan __________________ mengubah sebatian nitrit menjadi ____________________. 4 Penguraian Setelah tumbuhan dan haiwan mati ______________ atau ______________ akan menguraikan tisu mati organisma ( atau hasil perkumuhan haiwan) kepada __________________.3 Asimilasi Apabila haiman memakan tumbuhan sebatian nitrogen ini diubah menjadi ________________________. 7 Pendenitritan _______________ mengurai nitrat dalam tanah menjadi ______________.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful