UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PROGRAMUL DE STUDII: PSIHOLOGIE TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2014 -

Disciplina: PSIHOLOGIE JUDICIARĂ Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI 1. Exigenţele psihologiei judiciare faţă de actul de justiţie. 2. Actul infracţional din perspectivă exploratorie - interpretarea comportamentelor criminogene în câmpul faptei (crima cu mobil sexual). 3. Actul infracţional din perspectivă exploratorie–infractorii organizaţi–infractorii neorganizaţi (criminalul în serie). 4. Personalitatea infractorului – particularităţi tipologice. 5. Cuplul penal agresor victimă (factori conjuncturali – situaţie declanşatoare – trecerea la fapt). 6. Psihologia infractorului recidivist. 7. Martorul şi mărturia din perspectiva aflării adevărului în procesul judiciar. 8. Consideraţii juridice asupra forţei probante a mărturiei în procesul judiciar. 9. Eveniment judiciar – Element testimonial (mărturia ca proces psihologic). 10. Perspectiva magistratului asupra forţei probante a mărturiei. 11. Repere particulare asupra mărturiei şi martorului minor. 12. Psihologia martorului minor. 13. Mărturia între bună şi rea credinţă. 14. Psihologia mărturiei şi a martorului mincinos. 15. Martorul între vulnerabilitate şi protecţie. 16. Problematica psihologică a relaţiei anchetat – anchetator. 17. Interogatoriul judiciar din perspectiva adunării dovezilor. 18. Psihologia confruntării – strategii psiho-tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate şi confruntare. 19. Psihologia comunicării non -verbale - identificare şi interpretare a comportamentului expresiv. 20. Sondarea sentimentului de vinovăţie - indicii orientativi aparenţi (mimico – gesticulari) -valorificare şi prudenţă. 21. Strategii psihotactice de interogare – forţa probantă a recunoaşterii faptei – 22. Coordonatele psihologice ale recunoaşterii comiterii faptelor – de la refuzul recunoaşterii la mărturisire – 23. Personalitatea anchetatorului (aspecte psihointelectuale şi moral afective).

1

Personalitatea magistratului – repere cognitive – afective şi volitive – 38.lie detector”. 28. Patologia vârstei a treia – factori psihosociali în determinarea evoluţiei şi prognosticului tulburărilor de memorie 4.. Intima convingere – între trăire psihologică şi realitate juridică – 36.criminogenă” în mediul penitenciar (transferul modurilor de operare).polygrapf – 27.24. 26.lie detector”-ului pe terenul interogatoriului. Detectarea ştiinţifică a conduitelor duplicitare ( simulate. dr. exigenţe profesionale. Avocatul. Psihologia judecăţii – imparţialitate şi echilibru în aprecierea probelor – 32. 44. Patologia medicamentului 5. Ciclurile vieţii şi tulburările psihice 3. Psihologia mediului privativ de libertate..adaptarea” penitenciară. mincinoase ) utilizarea tehnicii . exigenţe legale – în deliberare şi opinie separată – 35. Comportamentul simulat – aparent şi inaparent din perspectiva simptomaticii expresive – contribuţia . 47. PSIHIATRIE Coordonator ştiinţific: Prof. Relaţia terapeut-pacient – probleme actuale 2 . 45. Comportamentul simulat – semnificaţia şi sensul stimulilor declanşatori ai emoţiei – contribuţia . 31. Conduite dizarmonice şi personalităţi disfuncţionale – valenţe etiologic – criminogene 48. Perspectiva aplicativ practică asupra tehnicii polygrapf – valorificarea concluziilor examinării pe terenul urmăririi penale – 30. persuasiune. personalitate în templul justiţiei – (apărarea între ştiinţă şi arta valorificării probaţiunii). Garanţii psihologice şi de personalitate ale intimei convingeri – exigenţe morale. Psihologia acuzării – strategie şi tactică în duelul judiciar – raţionament juridic. implicaţie – 41. FLORIN TUDOSE 1. 43. Problematica psihologică a actului de administraţie publică – disfuncţie şi armonizare în relaţia funcţionar public – cetăţean – Disciplina: PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI MEDICALĂ. Eroarea judiciară – mecanisme psihologice – 42. Creativitatea . în mediul şcolar. Psihologia apărării – strategie şi tactică în duelul judiciar – sugestie. 25. univ. Metode de evaluare psihologică a eficacităţii unor psihotrope 6. Personalitatea magistratului (algoritmul sentinţei între litera legii şi spiritul legii) 37.... 39. la categorii vulnerabile de vârstă 2. improvizaţie – 40. Psihologia judecăţii – convingerea intimă între vulnerabilitate şi certitudine – 34.lie detector”-ului pe terenul interogatoriului. Tehnica polygrapf – între indicii orientativi şi forţă probantă – 29. Mecanisme şi surse de distorsiune psihologică pe terenul erorii judiciare. Argumente pro şi contra utilizării tehnicii polygrapf pe terenul urmăririi penale. Eroarea judiciară din perspectiva intimei convingeri. Psihologia judecăţii – raţionamentul juridic şi mecanismele contradicţiei – 33. Epidemiologia principalelor tulburări psihice în mediul universitar. Făptuitorul şi . 46. Detecţia comportamentelor simulate privită din perspectiva legislaţiei române în vigoare.

dr. Dezvoltarea relaţiei profesor-elev prin empatie reciprocă 9. Componentele educaţiei 8.7. Sănătatea mintală ca valoare a societăţii contemporane 15. Situaţia psihologică a pacientului cu diferite suferinţe somatice (5 teme) 18. 8. 9. PSIHOLOGIA MUNCII Coordonator ştiinţific: Conf. Comunicarea în psihoterapie 19.un fenomen actual Disciplina: PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ ŞI ANALIZA DATELOR. Abandonul copilului. BOGDAN DANCIU 1. LAURA GORAN 1. Metodologia instruirii şi relaţia profesor-elev 6. Devianţa şcolară-un fenomen actual 11. Pregătirea şcolară şi aptitudinea de şcolaritate 14. Niveluri şi forme de evaluare a performanţelor elevilor prin instruire 7. Socializarea copilului în familie-factor esenţial al integrării sociale 13. 3. Învăţarea şcolară. Pricipala cauză a instituţionalizării 2. Învăţare şcolară versus insucces şcolar 15. Calitatea vieţii în mediul spitalicesc 13. Toxicomaniile la nivelul mediilor şcolare 10. Boală mintală şi mass media 16. Determinanţii sociali şi pedagogici ai reuşitei şcolare 10. 5. 2. Abandonul şcolar. Politici educaţionale şi finalităţi: politici educaţionale implicate în reforma învăţământului 4. Influenţa factorilor de mediu în realizarea sarcinilor complexe Timpii de reacţie în relaţie cu stimulii auditivi Influenţa stimulilor vizuali asupra timpilor de reacţie Timpul de reacţie simplu – diferenţieri privind stimulii senzoriali Mediul extern şi interocepţia . Terapii alternative între realitate şi fantasme 11. Tulburări psihice în perioada peripuerperală – predicţia acestor tulburări 14. Analiza psihopedagogică a procesului învăţării la şcolar 5.dr. 4. Tulburări relaţionale în psihoza afectivă Disciplina: PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Coordonator ştiinţific: Conf. Relaţia medic-pacient în tulburările somatoforme 8. Evaluarea unor scale folosite în gerontopsihiatrie (3 teme) 17. Relaţii intrafamiliale şi tulburări psihice 9. Deteriorarea relaţiilor sociale în schizofrenie 20. Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD de vârstă şcolară mică 3. 7. Comunicarea didactică-comunicarea educaţională 12. Sistemul de asistenţă medicală în faţa reformei 12.proces complex de comunicare şi influenţare Percepţia vizuală şi senzaţiile kinestetice Percepţia auditivă şi senzaţiile statice Sarcinile complexe şi percepţia temporală Coordonarea spaţio-motorie şi atenţia distributivă 3 . 6. univ.univ.

Reprezentări ale consilierii şi consilierului 8. Iluziile perceptive . MATEI GEORGESCU 1. Rolul limbajului ţn mecanismul gândirii 17. Consiliere şi tradiţii spirituale 9. Pregătirea profesională 25. Percepţia ca factor de influenţă asupra procesului atenţiei 13. Comunicarea în procesul muncii 16. Relaţia comunicare-satisfacţie în procesul muncii 31. univ. Relaţia satisfacţie-motivaţie în procesul muncii 29. dr. Iluziile perceptive şi relaţia acestora cu timpul de reacţie 12. Dezvoltarea carierei 26. Consiliere şi Weltanschauung 10. Orientarea profesională 24. Asistenţa psihologică în procsul muncii 27. Procesul gândirii ca modalitate de influenţare a mecanismului recepţiei 15. Consilierea în situaţie de urgenţă spirituală 5. Suferinţă şi adresabilitate în consiliere 4 . Relaţia dintre gândire şi capacitatea mnezică 14. Mecanismele gândirii şi rolul lor în determinarea pragurilor senzoriale 20. Consilierea în situaţie de deces 6. Procesul mnezic în contextul influenţei asupra timpului de reacţie 16. Abordarea holistică în consiliere 2. Relaţia comunicare-motivaţie în procesul muncii 28. Consilierea muribundului 7. Integrarea personalului la locul de muncă 23.capacitatea de afectare a pragurilor senzoriale 19. Consilierea în situaţie de boală 3. Influenţa iluziilor perceptive asupra mecanismului mnezic 11. Fenomenul burn-out la locul de muncă 19.stres în procesul muncii 30. Relaţia satisfacţie-stres în procesul muncii 32. Consilierea în situaţie de diagnostic medical rezervat 4. Relaţia motivaţie-stres în procesul muncii 33. Recrutarea de personal 21. Comunicare şi conflict la locul de muncă 18. Relaţia comunicare. Selecţia personalului la locul de muncă 22. Memoria şi dezvoltarea limbajului 18. Ambianţa muncii şi stresul profesional Disciplina: INTRODUCERE ÎN CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ Coordonator ştiinţific: Conf.10. Trăsaturi de personalitate şi succes professional 20. Iluziile perceptive – distorsionanţi ai procesului gândirii 15. Stresul profesional la locul de muncă 17. Relaţia comunicare-motivaţie în procesul muncii 34.

22. ex. Jocuri psihologice specifice cuplurilor. 24. 17. Probleme specifice copiilor ai căror părinţi lucrează în străinătate pe termen lung. Psihologia cuantică şi definirea obiectului de studiu al psihologiei. Personalitate şi rezolvarea de probleme.dr. depresie.Disciplina: PSIHOLOGIE COGNITIVĂ. PSIHOLOGIA FAMILIEI ŞI A CUPLULUI. percepţia fenomenelor luminoase rare). Abordarea transgeneraţională a depresiei şi a suferinţei psihologice. 12. 16. Determinanţi transgeneraţionali în apariţia problemelor psihologice şi a tulburărilor psihice. Intervenţii specifice metodei Constelaţiilor Familiale în rezolvarea şi tratarea acestora. militar. didactic. 3. 23. Intervenţii asupra traumelor psihice prin psihoterapia sistemică de familie (abordarea transgeneraţională şi fenomenologică). Consecinţe psihospirituale ale educaţiei/ lipsei educaţiei religioase la copii/adolescenţi. Modalităţi de optimizare a creativităţii persoanelor din domeniul „X” (domeniul este la alegere. 4. 5. percepţia extrasenzorială. TEORII ŞI PARADIGME CONTEMPORANE ÎN PSIHOLOGIE Coordonator ştiinţific: Lect. Forme speciale de percepţie (percepţia subliminală.univ. anxietate. 5 . 18. 19. Efecte psiho-sociale ale setului perceptiv. medical. Aplicaţii ale metodei „constelaţiilor familiale” în dinamicile familiale disfuncţionale. Studiul comparativ asupra principalelor curente psihologice şi identificarea celor mai recente direcţii teoretice şi practice din psihologie. Identificarea şi schimbarea scenariului de viaţă prin intermediul creaţiilor artistice. 27. dependenţe etc. Modele şi teorii cognitive privind reprezentarea şi organizarea cunoştinţelor în memorie. 30. 15. Neuroştiinţa cognitivă: abordări contemporane în studiul şi înţelegerea creierului uman.abordare din perspectiva analizei tranzacţionale. ELENA-CLAUDIA RUSU 1. Abordarea holisitcă a fiinţei umane şi implicaţiile ei în psihoterapie. Problematici specifice cuplurilor din societatea românească actuală. Patologia gândirii şi intervenţii specifice psihoterapiilor cognitive în tratarea ei. 25.) din perspectiva integrativă. Tratarea tulburării psihice „X” (ex. 9. Profilul psihologic al persoanelor cu preocupări spirituale şi de dezvoltare personală.) 10. „Scenariile de viaţă” ale partenerilor de cuplu şi implicaţiile lor în viaţa acestuia. 14. Psihologia energetică şi intervenţiile ei în dezvoltarea personală şi psihoterapie. 28. 20. 21. 7. 6. 13. 29. Aspecte psihologice specifice copiilor din familiile monoparentale. 26. Efecte neuropsihologice ale meditaţiei de tip „mindfulness”. 2. Atenţia şi implicaţiile ei în diverse ocupaţii (profesii). 11. Utilizarea unor tehnici privind lucrul corporal în vindecarea traumelor psihologice. Intervenţii specifice psihologiei cognitive în optimizarea memoriei umane. Efecte ale practicii religioase ale unuia din parteneri în cuplurile căsătorite. 8. artistic etc. Studiu comparativ asupra înţelepciunii din perspectiva psihologiei cognitive şi a altor discipline conexe.

6. Psihoterapie individuală şi psihoterapie de grup – studiu comparativ al eficienţei modalităţilor de intervenţie 4. 7. 11. 6. 10. Stresul şi anxietatea: aspecte normale şi patologice. univ. 2. Efectele carentelor educative in procesul de socializare pentru copii aflati in intervalul de varsta 6 – 12 ani 11. 4. MIHAELA CORINA ŢUŢU 1. Factori de risc in abandonul noului nascut si a copilului pana la 3 ani Influenta stilului parental asupra succesului si insuccesului şcolar Formarea atasamentului securizant la copii Realitatea virtuala si dezvoltarea abilitatilor sociale la preadolescenti Imaginea de sine si tulburarile comportamentale la adolescent Modele culturale cu privire la parentalitate si influentele asupra dezvoltarii copiilor 8. 5. dr.dr. Atitudini şi valori – studiu comparativ pe generaţii. dr. 4. univ. Psihoterapie fără psihoterapeut? Analiza factorilor terapeutici în afara relaţiei cu psihoterapeutul profesionist. Relaţia motivaţie – satisfacţie – performanţă. Relaţia leadership – personalitate. Dezvoltarea inteligentei emotionale la adolescent 9. Angajamentul organizaţional. 2. Dinamica dezvoltarii cognitive in perioada prescolara si a scolaritatii mici. Credinţa religioasă – aspecte psihosociale. Aptitudinea empatică şi profesia de psiholog. 9. 5. Rolul familiei in educarea si dezvoltarea psihologica a copiilor 10. Workaholismul la locul de muncă. Metode calitative de cercetare in domeniul psihologiei copilului si adolescentului Disciplina: PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII. 8. Profilul psihologic al studenţilor aspiranţi la profesia de psihoterapeut 3. PSIHOLOGIA RELIGIEI Coordonator ştiinţific: Lect. PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONALMANAGERIALĂ. 7. Motivaţia de autorealizare şi perfomanţa profesională. 6 . Relaţia dintre tipul de personalitate şi interesele vocaţionale.univ. 13. ADELA MIHAELA ŢĂRANU 1. Mobbing-ul la locul de muncă. Evoluţia instituţională a şcolilor de psihoterapie în România 2. 3. 12. 3.Disciplina: PSIHOLOGIA DEZVOLT Ă RII I Coordonator ştiinţific: Lect. 5. Disciplina: PSIHOTERAPIE Coordonator ştiinţific: Conf. Stiluri de conducere în context situaţional. Psihoterapeutul la intrarea în carieră – aşteptări şi provocări. GRA Ţ IELA SION 1. Profiluri psihologice ale managerilor – analiză comparativă pe nivele ierarhice.

6. Literatura psihoterapeutică în România – direcţii. Tulburări calitative ale limbajului – studii de caz 18. Factori psihosociali în atracţia interpersonal 10. Relaţia dintre personalitatea premorbidă a pacientului şi tabloul actual al bolii. 4.explicaţii psihosociologice 8. SIMONA MARICA 1. Conţinuturi ale ideaţiei delirante în schizofrenie – studii de caz. Combaterea violenţei intrafamiliale Delincvenţa juvenilă : cauze. Relaţia psihoterapeutică din perspectiva diferitelor orientări psihoterapeutice. limitări. 3. Ruminaţii. 2. dr. Reprezentări sociale asupra conceptului de normalitate. univ. 14. obsesii . Reprezentări sociale ale profesiei de psiholog 2. 6. 9. Studii experimentale privind disonanţa cognitivă. Formare în psihoterapie – o anchetă cantitativă şi calitativă la nivelul centrului Bucureşti 9.media. Cauze ale agresivităţii la şcolar 7. 16. Disciplina: INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIE. Tulburările din spectrul autismului – tablouri clinice. îngrijorări. 13. 7. Criza adolescenţei. dezvoltări. Tehnici de manipulare folosite în mass. Dinamica status – rolurilor maritale în societatea contemporană. univ. 8. 15. Atribuirea în relaţiile interpersonale 9. Credinţe publice despre rolul psihologului şi psihoterapeutului în societatea românească – un studiu-anchetă 10. Caracteristici ale gândirii la pacientul depresiv. Personalităţi accentuate şi tulburări de personalitate – analiză comparativă. Caracteristici ale liderului în funcţie de natura grupului de muncă 5. 17. PSIHOPATOLOGIE Coordonator ştiinţific: Lect. 3. 7. 12. Conformism – nonconformism în grupurile de adolescenţi 4. forme şi modalităţi de prevenire Criza valorilor în societatea româneasca contemporană Familia – instanţa socializatoare Migraţia internaţionala a fortei de munca si impactul asupra familiei Planificarea familiala in Romania Probleme ale familiei studentesti in societatea romaneasca Reforme si inovatii in sistemul de invatamant superior Studiu asupra sistemului de protectie sociala in Romania 7 . dr. 6. Evaluarea neuropsihologică în demenţe. 5. Disciplina: INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA SOCIALĂ. DAN ROŞCA 1.diferenţierea funcţionării cognitive pe diferite populaţii de studenţi 8. PSIHOSOCIOLOGIE ORGANIZATIONAL-MANAGERIALĂ Coordonator ştiinţific: Lect. 11.

studiu de caz 12. Profilul psihologic al diferitelor profesii. Deficienţe fizice şi psihice controversate 10. Dimensiuni de personalitate implicate în examenul psihologic pentru orientarea profesională. Profilul psihologic al managerului. Polideficienţele . soluţionare 20.10. Motivaţie şi performanţă organizatională Disciplina: TESTAREA PSIHOLOGICĂ II.strategii şi tenhici 5. Violenta domestica 11. Trăsăturile accentuate şi adaptarea socio-profesională. ALINA ANDRIEŞ 1. Influenţa dimensiunilor temperamentale asupra randamentului profesional. univ. 3. Specificul terapiei autismului în România – posibilităţi şi limite 9. univ. Tendinţe accentuate de personalitate în diferite profesii. PSIHOLOGIA CREATIVITĂŢII Coordonator ştiinţific: Lect. Posibilităţi de recuperare în tulburările de comportament la copii 4.consecinte asupra imaginii de sine si a satisfactiei profesionale 16. Evaluarea personalităţii şi succesul profesional. Cauzalitate în tulburările de comportament în România de azi 12. dr. manifestare. Stresul organizational . Particularităţile recuperării în cazul deficienţei mintale 2. Analiza climatului organizaţional . 4. Intervenţie de optimizare în deficienţele fizice şi psihomotorii 11. 9. Efectele disfuncţionale ale instabilităţii emoţionale. Optimizarea copiilor cu hipoacuzie . 6. Influente ale personalitatii leaderului in rezolvarea conflictelor organizationale 14. Depistarea şi corectarea deficienţelor de limbaj 8 . PSIHODIAGNOZA PERSONALITĂŢII Coordonator ştiinţific: Lect. Stresul în organizatiile militare 15. Procesul de luare a deciziei în managementul modern 19. 2. 10. Viitorul organizaţiei de tip birocratic 18. Tipuri şi forme de organizare – analiză comparativă 17.posibilităţi de recuperare 8. Dimensiuni de personalitate ale liderului formal şi informal. Conflictul organizaţional: surse. 5. 8. Organizarea procesului instructiv-educativ pentru deficienţii de vedere 3. MONICA AVRAMESCU 1. Disciplina: DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE. Examenul psihologic şi evaluarea personalităţii în funcţie de solicitările postului. Etiologie şi diagnoză în logopedie 6. dr. 7. Rezistenţa la schimbare în organizatiile moderne 13. Specificul terapiei tulburărilor de limbaj în funcţie de categoriile de tulburări 7.

sensibilitate şi motricitate Caracterizarea psihologică a reprezentării. Rolul afecţiunii în viaţa psihică. Stimularea creativităţii la nivel organizaţional. Relaţia creativitate individuală . Importanţa metodelor de stimularea creativităţii asupra creativităţii de grup. 18. Rolul factorilor psihologici asupra nivelului creativităţii. 20. Specificul proceselor afective 10. Factorii socio-educaţionali şi succesul şcolar. Factorii socio-educaţionali şi influenţa acestora asupra succesului profesional. Actul voluntar. Specificul legilor în psihologie Metoda şi cunoaşterea ştiinţifică asupra comportamentului uman Valoarea conceptului de sistem psihic uman. 5. 16. Rolul creativităţii individuale şi de grup asupra succesului profesional în diferite domenii de activitate. 15. Aspecte ale psihopedagogiei creativităţii la diferite vârste.creativitate de grup. Reprezentări ale feminităţii şi influenţa lor asupra conduitelor specifice înţărcării 10. RODICA MATEI 1. 14. 4. Optimizarea funcţionalităţii memoriei. Disciplina: PSIHANALIZĂ Coordonator:: Lect . personalitate 9 . Clasificarea şi rolul reprezentărilor în cunoaşterea ştiinţifică. persoană. Centralitatea personalităţii în psihologie: individ. Stimularea potenţialului creator la preşcolar. 19. 6. raporturile dintre excitabilitate. Tipuri de ataşament şi performanţă şcolară la şcolarii mici Disciplina: FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI Coordonator ştiinţific: Prof. Optimum motivaţional. Relaţia dintre memorie şi uitare 7. NICOLAE RADU 1. Complexul Oedip în visele şi desenele copiilor de vârstă preşcolară 7.13. univ. individualitate. 3. 17.univ. Caracteristici şi structură Legile sensibilităţii. dr. dr. Apariţia tulburărilor psihosomatice pe fondul conduitelor de tip adictiv 6. Agresivitatea la copiii institutionalizaţi 5. Pulsiunea de ataşament şi simptomele de tip anxios 4. Modele explicative 8. 2. Fenomene contratransferenţiale în relaţia profesor – student 2. 21. Diferenţe individuale în atentie. Lege şi explicaţie în psihologie. Psihologia voinţei 11. 22. Rolul relaţiei părinte – copil în dinamica relaţiei de cuplu 3. Scenarii narcisice ale parentalităţii şi integrarea socială a copiilor mici 9. Structura jocului şi conflictualitate inconştientă – studiu asupra copiilor preşcolari 8. Motivaţie şi performanţă 9. Relaţia supradotare-creativitate şi importanţa asupra performanţelor şcolare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful