FIDIC 1999

Condiţii de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FIDIC este acronimul din limba franceză pentru Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi.

FIDIC a fost fondată în anul 1913 de către trei asociaţii naţionale de consultanţă inginerească din Europa. Obiectivele formării acestei federaţii au fost de a promova în comun interesele profesionale ale asociaţiilor membre şi de a difuza informaţii de interes membrilor asociaţiilor naţionale componente. Astăzi FIDIC numără peste 60 de ţări membre din toate părţile globului, iar federaţia reprezintă cea mai mare parte a practicii private de consultanţă inginerească din lume. FIDIC organizează seminarii, conferinţe şi alte evenimente în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite: menţinerea unor standarde etice şi profesionale la nivel înalt, schimburi de informaţii şi puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun între asociaţiile membre şi reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale; şi promovarea industriei de consultanţă inginerească în ţările în curs de dezvoltare. Publicaţiile FIDIC includ rapoarte ale diferitelor conferinţe şi seminarii, informaţii pentru inginerii de consultanţă, beneficiari şi agenţii internaţionale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale şi acorduri client / consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elveţia.

CONDIŢII GENERALE

GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE

Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ, ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI

şi Banca Mondială. IATASA. Whitman Breed Abbott & Morgan. SwedPower. Inginer consultant. Dan W. Constructorii Internaţionali din Europa. Inginer Consultant. Ihab Abu-Zahra. unde s-a considerat potrivit. Beca Carter Hollings & Ferner. Tonny Jensen (Preşedinte al Comitetului FIDIC de Management al Calităţii). RU. Schmidt Reuter Partner. Suedia. FIDIC doreşte să-şi exprime aprecierea faţă de timpul şi efortul alocat de către toţi cei menţionaţi mai sus. SWECO-VBB. Iordania. RU. VDMA. RU. Seppala (Jurist). Graham. Germania. împreuna cu K. Danemarca. David R. şi Axel-Volkmar Jaeger. Bowcock. inclusiv cele enumerate mai jos. Inginer consultant. TYPSA. Documentul a fost elaborat sub îndrumarea Comitetului FIDIC de Contracte care a reunit următoarele persoane: John B. Ian Fraser. Nael G. CRC – Hassan Dorra. Oxford University. Khalef. Franta. China. Booen (Redactor Principal). Spania. Michael Mortimer-Hawkins. RU. Bristows Cooke & Carpmael. Victoria Russell & Paul J. RU. Inginer consultant. . (Tony) Norris în calitate de Consultant Special. RU (Preşedinte). Speziale. Germania. Geoffrey F. Irlanda. Comentariile acestora au fost analizate în detaliu de către Grupul de Lucru pentru Actualizare şi. Danemarca. Mark Griffiths. Pakistan. Pablo Bueno. Egipt. Peter L. Bosen He. au influenţat formularea clauzelor. Asociaţia Inginerilor Consultanţi Japonezi. Christopher R. RU.B. Taylor. Peter Batty. Noua Zeelandă. Africa de Sud. RU. Elsamprojekt. Gordon L. Suedia. Wightman & Gerlando Butera. Decizia finală privind forma şi conţinutul acestui document constituie responsabilitatea FIDIC. David S. Fichtner. Philip Loots & Associates. Hesse & Steinberger. Mulţumirile adresate celor care au revizuit variantele preliminare nu înseamnă că aceste persoane sau organizaţii sunt de acord cu formularea clauzelor. Hvilsted. RU. Roy Goode. Totterdill. Tianjin University. Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane şi organizaţii. Neil McCole. Germania. Post Buckley International. Inginer & Avocat. Mushtaq Ahmad. Berrymans Lace Mawer. Hawker. Roeland Bertrams. Chapman. GIBB Ltd. Griffiths & Armour. Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine. Matthew Needham-Laing. SUA. Peter H. Banca Asiatică de Dezvoltare. NESPAK. Nabarro Nathanson. Asociaţia Internaţională a Barourilor. Bunni. Poul E. Germania. RU. Olanda. şi José F. Argentina. ORGAnisme de Liaison Industries Métalliques Européennes ("ORGALIME"). COWI. Lahmeyer International. Clifford Chance. RU. Brian W. Merz and McLellan.FIDIC) exprimă mulţumiri deosebite următorilor membri ai Grupului de Lucru pentru Actualizare: Christopher Wade (Liderul Grupului). Jaynes. Hermann Bayerlein.MULTUMIRI Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi . RU. Manfred Breege. White & Case. Asociaţia Internaţională a Antreprenorilor de Dragaje. J.

Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract.INTRODUCERE Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internatională a Inginerilor Consultanţi . această formă de contract poate. electrice şi / sau de construcţii. sau unor lucrări de scurtă durată. pentru a facilita inserarea acestora în fiecare contract. 1 . Primele Ediţii a patru noi forme standard de contract: Condiţiile de Contract pentru Construcţii. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia (dacă există). electrice şi / sau de construcţii proiectate de către Antreprenor. Totuşi.FIDIC) a publicat. la cheie. În funcţie de tipul de lucrare şi de circumstanţe. Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare. mecanice. în 1999. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti cu valoare relativ redusă. lucrări civile. mecanice. Formele de contract sunt recomandate pentru uz general în cazurile în care se organizează licitaţii internaţionale. mecanice. unde (i) este cerut un grad mai mare de siguranţă referitor la costul final şi durata de execuţie. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. electrice şi / sau de construcţii. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. Subclauzele pentru care s-a considerat că se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse în Condiţiile Generale. mai ales în cazul în care Condiţiile urmează a fi folosite pentru contracte interne. Antreprenorul realizează Proiectarea. proiectate de către Antreprenor. Antreprenorul. întocmeşte proiectul şi furnizează echipamente şi / sau execută lucrări care pot include orice combinaţie de lucrări civile. a unui proces tehnologic. există şi unele sub-clauze care trebuie în mod necesar modificate pentru a corespunde circumstanţelor relevante unui anumit contract. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti proiectate de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia. lucrările pot include unele elemente pentru lucrări civile. Achiziţia şi Construcţia (PAC). care se recomandă pentru furnizarea echipamentelor electrice şi / sau mecanice şi pentru proiectarea şi execuţia clădirilor sau lucrărilor inginereşti. sau cuprinde integral. La elaborarea prezentelor Condiţii de Contract pentru Construcţii. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar. Condiţiile de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie. Beneficiarul implicându-se în mică măsură. furnizând un produs complet. în conformitate cu cerinţele Beneficiarului. pregătit pentru a fi pus în funcţiune ("la cheie"). s-a recunoscut faptul că deşi există multe sub-clauze care au aplicabilitate generală. şi (ii) Antreprenorul îşi asumă responsabilitatea totală pentru proiectarea şi execuţia proiectului. în special pentru lucrări relativ simple sau lucrări repetitive. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru proiectele "la cheie". a unui proiect de infrastructură sau alt tip de proiect. care pot să corespundă asigurării. de asemenea. În anumite jurisdicţii pot fi necesare modificări ale formelor de contract. Inginerul. a unei uzine sau instalaţii similare. dar această formă de contract poate de asemenea să fie potrivită pentru un contract care include. să fie potrivită pentru contracte cu valoare mai mare. Forma Scurtă a Contractului. FIDIC consideră că textele oficiale şi autentice sunt versiunile în limba engleză. a unei centrale electrice.

tehnice şi de achiziţie. acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime contextului specific. inclusiv cu aspecte contractuale. exemple de formulare pentru alte prevederi şi alte materiale explicative şi exemple de formulare care să ajute la elaborarea Condiţiilor Speciale şi a altor documente de ofertă sunt incluse în această publicaţie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale. Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare. acolo unde o sub-clauză din Condiţiile Generale tratează o problemă în care este posibil ca termeni contractuali diferiţi să se aplice unor contracte diferite. sau în alte cazuri. Acordul Contractual şi alternative pentru Acordul de Soluţionare a Disputelor. principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost următoarele: (a) utilizatorii vor găsi mai convenabil faptul că unele prevederi pe care aceştia nu doresc să le aplice pot fi pur şi simplu anulate sau neevocate. Antreprenor şi persoana desemnată pentru a funcţiona ca membru unic CSD sau ca membru al unei comisii de soluţionare a 2 .2 [Plată în avans] este inclusă pentru uzul cititorilor ci nu datorită vreunei strategii FIDIC referitoare la plăţile în avans. Anexă la Ofertă (care furnizează o listă de verificare a sub-clauzelor care se referă la această Anexă). Publicaţia se încheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Ofertă. Sub-Clauza 14. Această Sub-Clauză devine inaplicabilă (chiar daca nu este anulată) dacă se ignoră prin nespecificarea sumei de plată în avans. În ceea ce priveşte această ediţie. sau inserate de către Ofertant. Va fi necesar să se elaboreze Condiţii Speciale pentru fiecare contract în parte. prin aplicarea tarifelor şi preţurilor din Listele de Cantităţi. (iii) (b) De exemplu. Este esenţial ca toate aceste sarcini preliminare şi întregul proces de pregătire a documentelor de licitaţie să fie încredinţat unui personal cu experienţă relevantă. acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerată a fi necorespunzătoare. în comparaţie cu redactarea unui text adiţional (în Condiţiile Speciale) deoarece Condiţiile Generale nu acoperă cerinţele lor. Alte informaţii referitoare la aceste aspecte. dacă nu. De aceea este de reţinut că unele dintre prevederile conţinute în Condiţiile Generale pot să nu se potrivească unui contract aparent tipic. Condiţiile Generale au fost elaborate pe baza următoarelor principii: (i) (ii) plăţile interimare şi finale vor fi stabilite prin măsurători. sub-clauza conţine prevederi care s-a considerat că pot fi aplicate majorităţii contractelor. datele fiind stabilite de către Beneficiar. atunci (cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt atât de descriptive încât trebuie să fie detaliate în Specificaţii) sub-clauza face referire la acele date conţinute în Anexa la Ofertă.Condiţiile Generale şi Condiţiile Speciale vor alcătui împreună Condiţiile de Contract care guvernează drepturile şi obligaţiile părţilor. dacă formularea Condiţiilor Generale necesită date suplimentare. Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte modificări sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale. Acest Acord de Soluţionare a Disputelor furnizează textul pentru acordul între Beneficiar. şi să se ia în considerare acele sub-clauze din Condiţiile Generale care menţionează Condiţiile Speciale. aceasta trebuie modificată.

3.disputelor formată din trei persoane şi include (prin referinţa) termenii din Anexa la Condiţiile Generale.4 & 9.4 & 14.13 Data de Referinţă Data de Începere a Lucrărilor Garanţia de Bună Execuţie Certificatul Interimar de Plată Durata de Execuţie (conform prelungirii potrivit 8. O altă importantă publicaţie FIDIC este "Procedura de Licitaţie" care prezintă o abordare sistematică a selectării ofertanţilor.1.7 & 14.1.2 1.4) Teste la Terminare Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Teste după Terminare (dacă este cazul) Perioada de Notificare a Defectelor (conform prelungirii potrivit 11.3.1.2 1. 1. Diagramele sunt informative şi nu trebuie să fie luate în considerare în interpretarea Condiţiilor de Contract.6.1.1 1.1.5 & 10.3 & 8.1 1.3.3.4. în diagramele respective). se poate face referire la diagramele prezentate pe următoarele două pagini şi la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-Clauze sunt menţionate.1 & 13. prezentării şi evaluării ofertelor.8 & 11.3.1.7 1.7 & 11.2 & 8.9 1. de asemenea.1.4.3) Certificat de Recepţie Finală Certificatul Final de Plată 3 .6 & 12.3.6 & 4.1. FIDIC intenţionează să publice un ghid de utilizare a Condiţiilor de Contract pentru Construcţii.1 1.1 1. pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare şi pentru PAC/Proiecte la Cheie. Pentru clarificarea secvenţei activităţilor de Contract.3 1.3.3.1.1.1.1 1.

2 Emiterea Garanţiei de Bună Execuţie 9.Elaborarea Documentelor de ofertă Predarea Ofertei Emiterea Scrisorii de Acceptare 8. 4 . la care se adaugă orice prelungiri.2 Durata de execuţie1 28z <28z Întârzieri datorate Antreprenorului2 11 Notificarea defectelor <21z Perioadă de ofertare 4. graficul de mai sus se bazează pe situaţia în care Antreprenorul nu reuşeşte să se conformeze Sub-Clauzei 8. 3.1 Data de Începere a Lucrărilor 10.3. conform Sub-Clauzei 11. 2.2.4. Pentru indicarea secvenţei evenimentelor. Durata de Execuţie trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile la care se adaugă orice prelungiri. conform Sub-Clauzei 8.9 Emiterea Certificatului de Recepţie Finală Data de Referinţă 8.1 Emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Perioada de Notificare a Defectelor3 11.2 Returnarea Garanţiei de Bună Execuţie Secvenţă tipică a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Construcţii 1. Perioada de Notificare a Defectelor trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile.1 Teste la Terminarea Lucrărilor2 Remedierea defectelor 4.

4 Una din părţi supune CSD o dispută 20.1Data de Începere a Lucrărilor 20.2 Părţile numesc CSD 20.11 Antreprerorul transmite Inginerului proiectul de situaţie finală de lucrări 14.6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plată 14.6 Una din părţi poate iniţia procesul de arbitraj Părţile prezintă documentele către CSD Soluţionare pe cale amiabilă <28z <84z <28z >56z CSD decide Numirea arbitrului/lor Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul disputelor prevăzute în Clauza 20 5 .13 Inginerul emite Certificatul Final de Plată 14.11 Antreprenorul transmite Situaţia Finală de Lucrări şi descărcarea.7 Beneficiarul efectueză plata Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul plăţilor prevăzute în Clauza 14 8.3 Antreprenorul prezintă Inginerului Situaţia de Lucrări 14.14.4 Una din părţi poate emite o “notă de neacceptare” 20.7 Beneficiarul face plata către Antreprenor Fiecare dintre plăţile lunare (sau alte plăţi) interimare <56z <28z Plata finală Inginerul verifică situaţia de lucrări. Antreprenorul transmite informaţii <28z <56z 14.12 14. conform Sub-Clauzei 14.

CONDIŢII GENERALE GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE. ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR Condiţii Generale FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ. ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI 6 .

13 1. permise sau aprobări Personalul Beneficiarului Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Reclamaţiile Beneficiarului 3.CONDIŢII GENERALE CUPRINS 1.14 Definiţii Interpretare Comunicări Legea şi limba Prioritatea documentelor Acordul Contractual Cesiune Păstrarea şi furnizarea documentelor Erori în Cerinţele Beneficiarului Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor Informaţii confidenţiale Respectarea legilor Responsabilitate solidară şi indivizibilă 2.5 1.6 1.1 2.7 4. INGINERUL 3.12 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie Reprezentantul Antreprenorului Subantreprenorii Subantreprenorii nominalizaţi Cooperarea Poziţionarea Proceduri de siguranţă Asigurarea calităţii Informaţii despre Şantier Suficienţa Valorii de Contract Acceptate Condiţii fizice Imprevizibile 7 .3 2.1 3.4 3.2 4. ANTREPRENORUL 4.11 4.3 1.10 1.12 1.9 4.8 4.8 1.5 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Delegarea de către Inginer Dispoziţiile Inginerului Înlocuirea Inginerului Hotărâri 4.7 1.3 3.10 4.11 1.1 4.4 4. BENEFICIARUL 2.4 1.1 1.3 4.9 1.2 3.5 4. PREVEDERI GENERALE 1.2 2.2 1.6 4.5 Dreptul de acces pe Şantier Autorizaţii.4 2.

4 6.22 4.8 Modul de execuţie Probe Inspecţia Testarea Respingerea Lucrările de remediere Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor Redevenţe 8.5 5.24 Drepturile de trecere şi facilităţile Evitarea interferenţelor Căile de acces Transportul Bunurilor Utilajele Antreprenorului Protecţia mediului Electricitate.2 6.21 4. apă şi gaz Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit Rapoartele de progres Securitatea Şantierului Activităţile Antreprenorului pe Şantier Vestigii arheologice 5.1 5. PROIECTARE 5.3 6.4 7. PERSONALUL ŞI FORŢA DE MUNCĂ 6. ÎNCEPEREA.8 6.23 4.14 4.17 4. ECHIPAMENTE.3 5.20 4. ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDAREA LUCRĂRILOR 8 .11 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă Persoanele în serviciul Beneficiarului Legislaţia muncii Programul de lucru Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Administrarea de către Antreprenor Personalul Antreprenorului Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Conduită necorespunzătoare 7.6 6. MATERIALE ŞI MANOPERĂ 7.16 4.13 4.2 7.3 7.2 5.18 4.7 7.6 5.5 7.9 6.1 7.19 4.1 6.10 6.8 Obligaţii generale de proiectare Documentele Antreprenorului Obligaţii asumate de către Antreprenor Standarde şi normative tehnice Instruire Documente conforme cu execuţia Manuale de exploatare şi întreţinere Erori de proiectare 6.15 4.7 5.4 5.4.6 7.5 6.7 6.

3 12.5 8.10 8.10 11.9 8.4 Procedura pentru Teste după Terminare Întârzieri în efectuarea testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare 13.2 8.1 11. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE 11. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR 10.4 8. MODIFICĂRI ŞI AJUSTĂRI 13.3 9.9 11.7 8.8 11.4 Obligaţiile Antreprenorului Întârzieri în efectuarea Testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare 10.5 11.8 8.3 8.3 11.1 Dreptul de a modifica 9 .1 12.2 10.1 10. TESTE LA TERMINARE 9.11 8.2 9.12 Începerea lucrărilor Durata de Execuţie Programul de execuţie Prelungirea Duratei de Execuţie Întârzieri cauzate de autorităţi Ritmul progresului Penalităţi pentru întârziere Suspendarea lucrărilor Consecinţele suspendării Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Suspendare prelungită Reluarea lucrărilor 9.4 11.11 Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Costul remedierii defectelor Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Neremedierea defectelor Înlăturarea lucrărilor defectuoase Teste suplimentare Dreptul de acces Investigare de către Antreprenor Certificatul de Recepţie Finală Obligaţii neîndeplinite Eliberarea Şantierului 12. TESTE DUPĂ TERMINARE 12.1 9.8.6 11.7 11.1 8.4 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Interferenţa cu Testele la Terminare Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială 11.6 8.3 10.2 12.2 11.

SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA DE CĂTRE ANTREPRENOR 16.2 13.2 14.13.4 15.1 14.7 13.3 17.6 14.5 14.4 17.5 17. REZILIEREA DE CĂTRE BENEFICIAR 15.3 13.10 14.1 15.8 14.3 15. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE 14.12 14. RISCURI ŞI RĂSPUNDERI 17.11 14.3 14.6 Despăgubiri Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Riscurile Beneficiarului Consecinţele riscurilor Beneficiarului Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială Limitarea responsabilităţii 18.4 13.3 16.5 13.2 17.5 Înştiinţarea de remediere Rezilierea Contractului de către Beneficiar Evaluarea la data rezilierii Plata după rezilierea de către Beneficiar Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul 16.7 14.6 13.1 17.8 Optimizarea proiectului Procedura de modificare Plata în monedele stabilite Sume Provizionate Lucrări în regie Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Ajustări generate de schimbări ale Costurilor 14. ASIGURĂRI 10 .1 16.4 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Rezilierea Contractului de către Antreprenor Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului Plata după rezilierea de către Antreprenor 17.14 14.15 Preţul Contractului Plata în avans Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Graficul de Plăţi Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Plata Întârzieri în efectuarea plăţilor Plata Sumelor Reţinute Situaţia de Lucrări la terminare Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări Scrisoarea de descărcare Emiterea Certificatului Final de Plată Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Monede de plată 15.13 14.4 14.9 14.2 15.2 16.

6 20.7 Definiţia Forţei Majore Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Consecinţele Forţei Majore Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Rezilierea opţională.5 19.1 19. FORŢA MAJORĂ 19.3 19.7 20.4 Cerinţe generale pentru asigurări Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Personalului Antreprenorului 19.4 19.3 18. RECLAMAŢII.3 20.5 20.1 20.2 18.8 Reclamaţiile Antreprenorului Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Soluţionarea pe cale amiabilă Arbitrajul Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor ANEXA CONDIŢII GENERALE ALE ACORDULUI DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR INDEXUL SUB-CLAUZELOR 11 .2 20.6 19.1 18. plata şi exonerarea Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii 20.2 19. DISPUTE ŞI ARBITRAJ 20.4 20.18.

2.1.1.5.9 1.3 1.1.1.9 1.5.1.5.2 1.9 1.4.2.8 Acord Contractual an Anexă la Ofertă Antreprenor Beneficiar Bunuri Cerinţele Beneficiarului Certificat de Plată Certificat de Recepţie Finală Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificat Interimar de Plată Contract Cost CSL Data de Începere a Lucrărilor Data de Referinţă Documentele Antreprenorului Durata de Execuţie Echipamente FIDIC Forţa Majoră Garanţie de Bună Execuţie Grafic de Plăţi Imprevizibil Inginer Legi Liste Liste de Garanţii Lucrări Lucrări Provizorii Lucrările Permanente Materiale Modificare Moneda Locală Monedă Străină Ofertă 12 .1.1.3.1.7 1.6.1.1.1.1.5 1.10 1.1.6.1.1.8 1.3.3.6.1 1.3 1.6.6.1.8 1.2 1.5 1.5.1.5.4.1.1.2.1.1.2.1.8 1.3 1.Definiţii în ordine alfabetică 1.4 1.1.5 1.6 1.4 1.7 1.1.3 1.1.4.1.5 1.4 1.1.1.4.10 1.1.2 1.1.1.1.1 1.1.6 1.1.1.1.3.1.1.6 1.1.9 1.10 1.9 1.4.3.8 1.1.1.2 1.1.1.4 1.5.4.2.1.1 1.6.3.1.

2.1.7 1.1.1.1.7 1.5.1.1.2.3.4.1.1.4.1 1.1.3.3 1.1.1.3 1.5 1.1.1 1.4.4 1.6.5.1 1.1.1.1.2.4.12 1.1.6.1.4.2 1.7 1.4.4 1.1.1.2.1.1.2.3.6 1.1.1.6 1.5 1.1.11 1.10 1.1.2 1.3.9 Parte Perioada de Notificare a Defectelor Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Preţul Contractului Propunerea Antreprenorului Provizion Reprezentantul Antreprenorului Şantier Scrisoare de Acceptare Scrisoare de Ofertă Sector Situaţie de Lucrări Situaţie Finală de Lucrări Subantreprenor Sume Reţinute Ţara Teste după Terminare Teste la Terminare Utilajele Antreprenorului Utilajele Beneficiarului Valoarea de Contract Acceptată zi 13 .7 1.8 1.1.1.6 1.6.

semnată de către Beneficiar. 1. “Cerinţele Beneficiarului” înseamnă documentul intitulat cerinţele beneficiarului. Listele. şi orice modificări sau adăugiri făcute acestui document în conformitate cu prevederile Contractului.1.1.4 1.1. inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Părţi.1.1. semnată şi adresată Beneficiarului.3 1. “Liste” înseamnă documentul (documentele) intitulat(e) liste.6 14 . Acest document specifică destinaţia. aşa cum sunt incluse în Contract. cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel.1.Condiţii Generale Prevederi Generale 1.1.1.6 [Acordul Contractual]. care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru Lucrări.1. Cuvintele care indică persoane sau părţi includ societăţi sau alte entităţi legale. Scrisoarea de Ofertă. scopul şi / sau proiectul şi / sau alte criterii tehnice ale Lucrărilor. completate de către Antreprenor şi transmise împreună cu Scrisoarea de Ofertă. “Scrisoare de Ofertă” înseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă. Propunerea Antreprenorului şi celelalte documente (dacă există) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare. tabele şi grafice de plăţi şi / sau liste de preţuri.5 1.1 Contractul 1.1.1 “Contract” înseamnă Acordul Contractual.1 Definiţii În Condiţiile de Contract (“prezentele Condiţii”). Scrisoarea de Acceptare. Asemenea documente pot include date. “Scrisoare de Acceptare” înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii de Ofertă.1.2 1. Dacă nu există o astfel de scrisoare de acceptare. care includ Condiţiile Speciale şi prezentele Condiţii Generale. iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual. expresia “Scrisoare de Acceptare” înseamnă Acordul Contractual. 1.1. aşa cum este inclus în Contract. semnate de acestea. Cerinţele Beneficiarului. prezentele Condiţii. următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţia specificată.1. “Acord Contractual” înseamnă acordul contractual (dacă există) la care se face referire în Sub-Clauza 1.

15 1.4 1.1.9 1.2. care acţionează în numele Antreprenorului.1. forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Inginerului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului.1.2 Părţile şi persoanele 1.2.1.2 1. “Antreprenor” înseamnă persoana (persoanele) numită(e) antreprenor în Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesorii legali ai acestei persoane. sau altă persoană desemnată uneori de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului.1 1. “Beneficiar” înseamnă persoana numită ca beneficiar în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane. “Personalul Beneficiarului” înseamnă Inginerul.4 [Înlocuirea Inginerului].1.6 . transmis de către Antreprenor împreuna cu Scrisoarea de Oferta. “Liste de Garanţii” şi “Grafic de Plăţi” înseamnă documentele numite astfel (dacă există). 1.2 [Delegarea de către Inginer] şi tot restul personalului. aşa cum este inclus în Contract.2.5 1.3 [Reprezentantul Antreprenorului].7 “Propunerea Antreprenorului” înseamnă documentul intitulat propunere.1.1. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.1. “Inginer” înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să acţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care este nominalizată în Anexa la Ofertă.2.8 1.1.10 1. de către Beneficiar sau Inginer.1.2.1.1. “Anexă la Ofertă” înseamnă formularele completate.1.3 “Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul. care sunt cuprinse în Liste.2. care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac parte din aceasta.1.1.şi / sau “Ofertă” înseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate celelalte documente incluse în Contract. intitulate anexa la ofertă. Acest document poate include şi proiectul preliminar al Antreprenorului. pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă. după cum cere contextul. asistenţii la care se face referire în Sub-Clauza 3. ca Personal al Beneficiarului. “Reprezentantul Antreprenorului” înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 4.1.

1 [Începerea lucrărilor].1.1. “Durata de Execuţie” înseamnă timpul pentru terminarea Lucrărilor sau a unui Sector (după caz) potrivit prevederilor SubClauzei 8. “Data de Începere a Lucrărilor” înseamnă data notificată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1.3.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3.3 1.7 “Personalul Antreprenorului” înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier.1.9 1. care poate include personalul.3.10 1.2 “Data de Referinţă” înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei. “Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. “Subantreprenorul” înseamnă orice persoană numită în Contract subantreprenor. teste. alţi angajaţi ai Antreprenorului. şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor.1.2. 1.4 1. forţa de muncă.3.1.8 1. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor SubClauzei 8.1. calculată de la Data de Începere a Lucrărilor.2.2.1. sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector (după caz) să fie recepţionate de către Beneficiar. federaţia internaţională a inginerilor consultanţi.2. 1.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. “FIDIC” înseamnă Fédération Internationale des IngénieursConseils.2 [Durata de Execuţie]. sau altă(e) persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. ai fiecărui Subantreprenor.3 Date. “CSD” înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în Contract.1 1. perioade şi terminare 1.3.1.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. sau orice persoană desemnată ca subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.1.5 16 .1. “Teste la Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părţi.

“Monedă Străină” înseamnă o monedă în care se plăteşte parţial (sau integral) Preţul Contractului.1.6 “Teste după Terminare” înseamnă testele (dacă există) care sunt specificate în Contract şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 12 [Teste după Terminare] după ce Lucrările sau un Sector (după caz) sunt recepţionate de către Beneficiar.7 1. “Cost” înseamnă toate cheltuielile suportate (sau care urmează a fi suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor. exclusiv profitul.1.1.4.4. “Preţul Contractului” înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 14.1.1 “Valoarea de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defectelor.3.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor]. 1.8 1.4 Monedă şi plată 1.6 .4.1.1.1.1.4.3.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări]. inclusiv cheltuieli indirecte sau costuri similare.5 1. “Zi” înseamnă o zi calendaristică şi “an” înseamnă 365 de zile.4. “Situaţie Finală de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor].3.13 [Emiterea Certificatului Final de Plată]. “Certificat de Recepţie Finală” înseamnă certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1.1.3. “Perioada de Notificare a Defectelor” înseamnă perioada de notificare a defectelor apărute la Lucrări sau Sectoare (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. indiferent dacă sunt efectuate pe sau în afara Şantierului. 17 1.9 [Certificatul de Recepţie Finală]. dar nu Moneda Locală.9 1.2 1.4. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor SubClauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor]. calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Preţul Contractului] şi include ajustările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului.1.1.4 1. “Certificat Final de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 1.

4.4.7 “Certificat Interimar de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. 1. după caz.2 1.5.1. potrivit prevederilor Contractului.3 1.5.5.10 1.5. maşinile.5 Lucrări şi Bunuri 1.1.4 . Utilajele Beneficiarului (dacă există).1. altul decât Certificatul Final de Plată. “Bunuri” înseamnă Utilajele Antreprenorului.1.5 [Sume Provizionate].4.1 “Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate aparatele.4.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le plăteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. care vor fi furnizate de către Antreprenor. “Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.1. “Certificat de Plată” înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].11 1.4. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. “Lucrările Permanente” înseamnă lucrările permanente ce 18 1.1.4.1.12 1. sau oricare din acestea. Materialele şi altele asemenea. “Sumă Provizionată” înseamnă o sumă (dacă există) care este specificată în Contract ca sumă provizionată pentru execuţia oricărei părţi a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente. “Sume Reţinute” înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1. care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.1. Sunt excluse Lucrările Provizorii.9 [Plata Sumelor Reţinute].1.9 1. “Situaţie de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a unei solicitări potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].1. vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. Materialele. Echipamentele şi Lucrările Provizorii. inclusiv simpla furnizare de materiale (dacă este cazul). Materiale sau Servicii. “Moneda Locală” înseamnă moneda Ţării. Echipamentele.1.8 1. pentru emiterea unui certificat de plată.

3 1. maşinile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente. dacă există) constituită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6. “Legi” înseamnă toată legislaţia naţională (sau ale Statului).5 1.5. “Garanţie de Bună Execuţie” înseamnă garanţia (sau garanţiile. modele şi alte documente tehnice (dacă există).5.4 1. şi 19 1.1. “Sector” înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există). “Ţara” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai mare parte a acestuia).1.2 [Documentele Antreprenorului].trebuie executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.1.5.1. după caz. “Şantier” înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele. furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului.1 “Documentele Antreprenorului” înseamnă toate notele de calcul.1. “Lucrări” înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii sau una dintre acestea. unde vor fi executate Lucrările Permanente.8 1.6.7 . reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite.1.6.1.5 1. decretele.1.6. “Utilajele Beneficiarului” înseamnă toate aparatele.1. “Forţa Majoră” este definită în Clauza 19 [Forţa Majoră].6.6. Alte definiţii 1. manuale.6 1. “Lucrări Provizorii” înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului). după cum este indicat în Cerinţele Beneficiarului.2 1.6 1. programele informatice şi alt software. dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către Beneficiar. 1.1.7 “Echipamente” înseamnă aparatele.2 [Garanţia de Bună Execuţie].5. ordonanţele şi alte legi.6. necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecte. maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuţia Lucrărilor. aşa cum sunt descrise în Sub-Clauza 5.6. planşe.1.1. 1.

3 Comunicări Ori de câte ori prezentele Condiţii prevăd transmiterea sau emiterea unor aprobări. Cuvintele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare în interpretarea prezentelor Condiţii. Totuşi: (i) (ii) dacă destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei. comunicările vor fi livrate în consecinţă. până la data depunerii Ofertei.1. “Modificare” înseamnă orice schimbare a Cerinţelor Beneficiarului sau a Lucrărilor.2 Interpretare În Contract. 1. dactilografiat. 1. iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul. cu excepţia situaţiilor în care contextul cere altfel: (a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile. trimise prin poştă sau curier. (c) prevederile care includ cuvintele “a conveni”. consimţăminte. înştiinţări sau solicitări.oricare alte locuri specificate în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului. “convenit” sau ”acord” impun ca acel acord să fie înregistrat în scris. 20 . hotărâri.1. tipărit sau redactat electronic. şi (d) “scris” sau “în scris” înseamnă scris de mână. şi (b) vor fi livrate. iar dacă destinatarul nu a specificat o altă adresă atunci când solicită o aprobare sau un consimţământ.9 1.6. (b) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul.6. aceste comunicări: (a) se vor face în scris şi livrate direct (cu confirmare de primire). şi care rezultă într-o înregistrare permanentă. trimise sau transmise la adresa de contact a destinatarului după cum este specificată în Anexa la Ofertă. sau transmise folosind orice sistem de transmitere electronică acceptat. care se dispune sau se aprobă ca şi modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. certificate. 1. după cum este specificat în Anexa la Ofertă.8 “Imprevizibil” înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un antreprenor cu experienţă.

după caz. Costurile aferente taxelor 21 . Părţile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. Acordul Contractual va fi bazat pe forma anexată la Condiţiile Speciale.6 Acordul Contractual Dacă nu s-a convenit altfel. Inginerul trebuie să emită toate clarificările sau dispoziţiile necesare. 1. emitentul va trimite o copie şi celeilalte Părţi. Limba folosită pentru comunicare va fi cea specificată în Anexa la Ofertă. de către cealaltă Parte sau de către Inginer. trebuie trimisă o copie şi Inginerului sau celeilalte Părţi. consimţămintele şi hotărârile nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Prezentele Condiţii Generale. Atunci când unei Părţi i se emite un certificat. Listele. Cerinţele Beneficiarului. Aprobările. şi Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract. Scrisoarea de Ofertă. Dacă nu se specifică nicio limbă în Anexa la Ofertă.4 Legea şi limba Contractul va fi guvernat de legea ţării (sau a altei jurisdicţii) specificată în Anexa la Ofertă. Scrisoarea de Acceptare. 1.răspunsul poate fi trimis la adresa de la care s-a emis solicitarea. va prevala versiunea în limba de referinţă specificată în Anexa la Ofertă. Condiţiile Speciale. limba folosită pentru comunicări va fi limba în care este scris Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract scrise în mai mult de o limbă. prioritatea documentelor va fi în conformitate cu următoarea ordine: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Acordul Contractual (dacă există). Când se transmite o înştiinţare unei Părţi. În scopul interpretării. În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor. 1.5 Prioritatea documentelor Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. certificatele.

Antreprenorul va furniza Inginerului şase copii ale fiecărui Document al Antreprenorului.1 [Obligaţii generale de proiectare]. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. nu ar fi descoperit această eroare în momentul studierii Cerinţelor Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. sau ce va deveni datorată. va fi îndreptăţit la: 22 . atunci Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul va păstra pe Şantier o copie a Contractului.9 Erori în Cerinţele Beneficiarului Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a unei eroare în Cerinţele Beneficiarului. a publicaţiilor menţionate în Cerinţele Beneficiarului. exercitând toată atenţia cuvenită.de timbru sau alte cheltuieli similare (dacă există) impuse de lege în legătură cu încheierea Acordului Contractual vor fi suportate de Beneficiar. 1. cu titlu de garanţie constituită în favoarea unei bănci sau a unei instituţii financiare. iar un antreprenor experimentat. Totuşi.8 Păstrarea şi furnizarea documentelor Fiecare dintre Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi în grija Antreprenorului. a Modificărilor şi a altor comunicări purtate potrivit prevederilor Contractului. cesiona dreptul său la orice sumă datorată. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. 1. şi (b) poate. 1. această Parte va transmite cu promptitudine celeilalte Părţi o înştiinţare cu privire la acest defect sau eroare. oricare dintre Părţi: (a) poate cesiona o parte sau întregul Contract cu acordul prealabil al celeilalte Părţi şi numai la latitudinea exclusivă a acelei Părţi. a Documentelor Antreprenorului. Dacă o Parte ia cunoştinţă despre o eroare sau un defect de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor.7 Cesiune Nicio Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract. sau orice beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil. până la preluarea acestora de către Beneficiar.

1. Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi altor documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia). inclusiv pentru efectuarea de modificări şi folosirea acestora.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar În relaţia dintre Părţi. să folosească şi să transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării. 23 . în alte scopuri decât cele permise în prezenta Sub-Clauză. în măsura stabilită. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor descrise în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. folosi şi transmite Documentele Antreprenorului. modificării. ajustării. şi (c) în cazul Documentelor Antreprenorului care se găsesc sub forma unor programe informatice sau alt tip de software. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. reparării şi demolării Lucrărilor. exploatării. transferabilă. datorată întârzierii. fără consimţământul Antreprenorului. întreţinerii.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. să copieze.(a) prelungirea perioadei de execuţie. inclusiv înlocuirea oricăror calculatoare furnizate de către Antreprenor. care vor fi incluse în Preţul Contractului. copiate sau transmise unei terţe părţi de către Beneficiar (sau în numele acestuia). Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi. (b) va conferi oricărei persoane care se află în posesia licită a unei părţi relevante a Lucrărilor. scutită de redevenţă. neexclusivă. pentru a copia. va permite folosirea acestora pe orice calculator de pe Şantier sau alte locuri prevăzute în Contract. După primirea acestei înştiinţări. Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Beneficiarului o licenţă permanentă. Această licenţă: (a) va fi valabilă pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale Lucrărilor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. folosite.

12 Informaţii confidenţiale 1. 1. 1. execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. Beneficiarul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Cerinţelor Beneficiarului şi altor documente elaborate de Beneficiar (sau în numele lui). consorţiu sau altă grupare de două sau mai multe persoane: (a) aceste persoane vor fi responsabile solidar şi indivizibil faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului. să copieze. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio consecinţă datorată neîndeplinirii acestor obligaţii. folosite sau comunicate unei terţe părţi de către Antreprenor. va plăti toate taxele. în conformitate cu Legile. cu excepţia situaţiilor de necesitate pentru scopurile Contractului. fără consimţământul Beneficiarului. Antreprenorul va divulga toate informaţiile confidenţiale sau de altă natură pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului. şi (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor În relaţia dintre Părţi. Antreprenorul poate. pe cheltuiala sa. permisele şi aprobările.13 Respectarea legilor În implementarea Contractului.1. (b) aceste persoane vor înştiinţa Beneficiarul cu privire la 24 . impozitele şi tarifele şi va obţine toate autorizaţiile. Acestea. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio consecinţă datorată eşecului obţinerii acestor autorizaţii. autorizaţiile de construire sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte autorizaţii descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar.14 Responsabilitate solidară şi indivizibilă Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legii în vigoare) o asociere. pentru proiectarea. Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. nu vor putea fi copiate. să folosească şi să îi fie transmise aceste documente în scopurile Contractului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obţinut (sau trebuie să obţină) certificatele de urbanism.

3 [Programul de execuţie].1 Dreptul de acces pe Şantier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la toate părţile Şantierului şi posesiunea lor. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi posesiunea lui la termene care să permită Antreprenorului să acţioneze în conformitate cu programul transmis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. structuri. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Beneficiarul poate refuza să acorde dreptul de acces sau posesiunea până la primirea Garanţiei de Bună Execuţie. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. care vor fi incluse în Preţul Contractului. datorată întârzierii. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. echipamente sau mijloace de acces. Dacă niciun astfel de termen nu este specificat în Anexa la Ofertă. Totuşi.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. şi (c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal. Beneficiarului i se va solicita să acorde (Antreprenorului) posesiunea unor fundaţii. în termenul (sau termenele) specificat(e) în Anexa la Ofertă. Dacă potrivit prevederilor Contractului. dacă şi în măsura în care eşecul Beneficiarului a fost cauzat de orice eroare sau întârziere a Antreprenorului. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a eşecului Beneficiarului de a acorda acest drept de acces sau posesiune.identitatea liderului lor. Beneficiarul va trebui să acţioneze astfel la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului. Totuşi.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.Beneficiarul 2. care va avea autoritatea de a-şi asuma obligaţii în numele şi pe seama Antreprenorului şi a fiecăreia dintre aceste persoane. 2. Acest drept şi această posesiune pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. inclusiv o 25 . Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. După primirea acestei înştiinţări. fără consimţământul prealabil al Beneficiarului.

26 . la costuri suplimentare sau profit. acesta trebuie să înştiinţeze Antreprenorul şi să prezinte detaliile necesare.2 Autorizaţii. sau o întârziere în transmiterea acestora.eroare în oricare dintre Documentele Antreprenorului.6 [Cooperarea]. în 28 de zile de la primirea oricărei solicitări din partea Antreprenorului. dovezile rezonabile prin care se arată că au fost stabilite şi sunt menţinute aranjamentele financiare care vor permite Beneficiarului să plătească Preţul Contractului (estimat până la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. (ii) pentru livrarea Bunurilor. inclusiv proceduri vamale.3 Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului şi alţi antreprenori ai Beneficiarului aflaţi pe Şantier: (a) să coopereze la eforturile Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. 2. 2.4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Beneficiarul va prezenta. Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit la respectiva prelungire a perioadei de execuţie. asistenţă rezonabilă: (a) prin obţinerea de copii după Legile Ţării care sunt relevante în privinţa Contractului dar care nu sunt disponibile în mod direct şi uşor. permise sau aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor Ţării: (i) pe care Antreprenorul trebuie să le obţină potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor]. (b) şi (c) ale Sub-Clauzei 4. Dacă Beneficiarul intenţionează să schimbe semnificativ aranjamentele sale financiare. şi (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului atunci când sunt retrase de pe Şantier.18 [Protecţia mediului].8 [Proceduri de siguranţă] şi potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. şi (b) pentru obţinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaţii. şi (b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor subparagrafelor (a). 2. permise sau aprobări Beneficiarul (unde este în măsură) va asigura Antreprenorului. la solicitarea acestuia.

înştiinţarea nu este necesară pentru plăţi datorate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 Reclamaţiile Beneficiarului Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la orice plată potrivit prevederilor oricărei Clauze din prezentele Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul şi / sau la orice prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor. Totuşi. 3.1 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini îndatoririle care îi revin potrivit prevederilor Contractului. O înştiinţare legată de prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor trebuie să fie transmisă înainte de expirarea acestei perioade. 27 . Beneficiarul nu este îndreptăţit să compenseze sau să facă o deducere dintr-o sumă aprobată într-un Certificat de Plată. În continuare. Personalul Inginerului va include ingineri cu calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini îndatoririle. Această sumă poate fi inclusă în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată ca o deducere. apă şi gaz]. Beneficiarul sau Inginerul vor transmite Antreprenorului o înştiinţare şi vor prezenta detaliile necesare. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere după ce Beneficiarul a luat cunoştinţă de evenimentul sau circumstanţele care generează reclamaţia. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.2.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî (i) suma (dacă este cazul) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi / sau (ii) prelungirea (dacă este cazul) Perioadei de Notificare a Defectelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor].20 [Utilajele Beneficiarului şi materiale asigurate gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza reclamaţiei sau altă bază de fundamentare a acesteia şi trebuie să includă o justificare a sumei şi / sau prelungirii la care Beneficiarul consideră că este îndreptăţit în legătură cu Contractul. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. Inginerul nu are autoritatea de a amenda Contractul. Inginerul 3. sau să emită o reclamaţie împotriva Antreprenorului In alt mod decât în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.19 [Electricitate.

pentru anumite atribuţii. Beneficiarul se obligă să nu impună alte constrângeri asupra autorităţii Inginerului. verificare. cu excepţia celor convenite cu Antreprenorul.2 Delegarea de către Inginer Inginerul poate uneori să atribuie îndatoriri şi să delege autoritate asistenţilor săi şi să revoce aceste atribuiri sau delegări. obligaţii sau răspunderi prevăzute în Contract. se va considera (pentru scopurile Contractului) că aprobarea Beneficiarului a fost dată. Contract. Inginerul nu va putea delega autoritatea de a hotărî asupra oricărei probleme în conformitate cu prevederile SubClauzei 3. solicitare. înştiinţare. test sau alte acţiuni similare ale Inginerului (inclusiv lipsa dezaprobării) nu va absolvi Antreprenorul de nicio răspundere pe care acesta o are potrivit prevederilor Contractului. discrepanţe şi neconformităţi. consimţământ. Atribuirea de îndatoriri. Totuşi. Aceşti asistenţi pot include un inginer rezident şi / sau inspectori independenţi numiţi pentru inspecţia şi / sau testarea unor părţi ale Echipamentelor sau Materialelor. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii: (a) de fiecare dată când îşi îndeplineşte îndatoririle sau îşi exercită autoritatea. Dacă. Totuşi. sau care rezultă în mod necesar din. se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului. examinare. omisiuni. Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea. Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare. specificată în sau care rezultă în mod necesar din Contract. inclusiv răspunderea pentru erori. delegarea sau revocarea va fi făcută în scris şi nu va intra în vigoare decât după primirea unor copii de către ambele Părţi. inspecţie.5 [Hotărâri]. 3. propunere. aceste cerinţe vor fi specificate în Condiţiile Speciale.Inginerul va exercita autoritatea atribuită Inginerului conform celor specificate în. certificat. şi (c) orice aprobare. (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de orice îndatoriri. cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. dispoziţie. care au competenţă pentru îndeplinirea îndatoririlor şi exercitarea 28 . de fiecare dată când Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului.

hotărârea sau dispoziţia. prin transmiterea către Beneficiar a unei înştiinţări însoţită de detalii justificative. Dacă o dispoziţie reprezintă o Modificare.3 Dispoziţiile Inginerului Inginerul poate (în orice moment) să transmită Antreprenorului dispoziţii care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte.4 Înlocuirea Inginerului Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul. toate în conformitate cu prevederile Contractului. Echipamente sau Materiale nu va fi considerată aprobare. certificare. va retrage sau va modifica. inspecţie. va fi autorizat să emită dispoziţii către Antreprenor numai în limita definită prin delegare. Antreprenorul va respecta dispoziţiile primite de la Inginer sau de la asistenţi delegaţi. 29 . care va confirma. test sau orice acţiune similară efectuată de către un asistent în conformitate cu această delegare. dispoziţie. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. solicitare. acesta va transmite Antreprenorului.4 [Legea şi limba]. cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire. (b) dacă Antreprenorul pune la îndoială orice hotărâre sau dispoziţie emisă de un asistent. deci nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge astfel de lucrări. consimţământ. Orice aprobare. verificare. Fiecare asistent căruia i s-au atribuit îndatoriri sau căruia i-a fost delegată autoritate. Echipamente sau Materiale. Beneficiarul nu va înlocui Inginerul cu o persoană împotriva căreia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile. cu promptitudine. Antreprenorul va primi dispoziţii numai de la Inginer sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea relevantă potrivit prevederilor prezentei Clauze. adresa şi experienţa relevantă a înlocuitorului propus. 3. Antreprenorul poate să prezinte problema Inginerului. propunere. înştiinţare. cu privire la orice problemă în legătură cu Contractul. examinare. va avea acelaşi efect ca şi cum ar fi fost efectuată de către Inginer.autorităţii delegate şi care cunosc bine limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. Totuşi: (a) orice omisiune de a respinge unele lucrări. 3. o înştiinţare cu numele. Aceste dispoziţii vor fi date în scris.

5 Hotărâri De fiecare dată când prezentele Condiţii prevăd ca Inginerul să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze 3. terminarea Lucrărilor şi remedierea defectelor. Bunurile. prezentând detalii justificative.1 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Antreprenorul va proiecta. luând în considerare toate circumstanţele relevante. execuţia. ANTREPRENORUL 4. Dacă nu se ajunge la un acord. Fiecare Parte se va conforma fiecărui acord sau hotărâre până când intervine. Antreprenorul va transmite detalii despre măsurile şi metodele pe care acesta propune să le adopte pentru execuţia Lucrărilor. Propunerea Antreprenorului şi Listele.5 pentru a conveni sau hotărî asupra oricărei probleme. 4. dacă intervine. Inginerul va transmite ambelor Părţi o înştiinţare asupra fiecărui acord sau hotărâre. Inginerul va lua o hotărâre echitabilă în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului specificate în Contract. aşa cum sunt definite în Contract. Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. sau pe care Contractul o implică. Lucrările trebuie să includă orice lucrare necesară pentru a satisface Cerinţele Beneficiarului. precum şi tot Personalul Antreprenorului. La terminare. executa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Dispute şi Arbitraj]. 30 . De fiecare dată când Inginerul solicită astfel. Lucrările trebuie să corespundă scopurilor prevăzute pentru Lucrări. consumabilele şi alte produse şi servicii. Nu se vor face modificări substanţiale ale acestor măsuri sau metode fără înştiinţarea prealabilă a Inginerului. provizorii sau permanente. ale tuturor metodelor de construcţie şi ale tuturor Lucrărilor. terminarea sau exploatarea adecvată şi în siguranţă a Lucrărilor. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de pe Şantier.3. Antreprenorul va fi responsabil pentru caracterul adecvat. o revizuire potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. necesare pentru proiectarea. şi toate lucrările care (cu toate că nu sunt menţionate în Contract) sunt necesare pentru stabilitatea.

Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până când Antreprenorul a executat şi terminat Lucrările şi a remediat orice defecte. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobată de către Beneficiar şi va fi în forma anexată la Condiţiile Speciale sau în altă formă aprobată de către Beneficiar. sau (d) se creează circumstanţe care îl îndreptăţesc pe Beneficiar să rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. prezenta Sub-Clauză nu se aplică. în valoarea şi în monedele specificate în Anexa la Ofertă. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că 31 . caz în care Beneficiarul poate reclama întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. fie ca urmare a unui acord încheiat de către Antreprenor sau a unei hotărâri adoptate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi orice defecte vor fi remediate. nu a devenit îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală. decât pentru valorile la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. iar Antreprenorul. în termen de 42 de zile de la data acordului sau hotărârii. în următoarele cazuri: (a) Antreprenorul eşuează să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie aşa cum este descris în paragraful anterior. Garanţia de Bună Execuţie în termen de 28 de zile de la data primirii Scrisorii de Acceptare şi va transmite o copie a acesteia şi Inginerului. Beneficiarul nu va reclama executarea Garanţiei de Bună Execuţie. indiferent dacă s-a transmis sau nu o înştiinţare de reziliere. Antreprenorul va furniza Beneficiarului. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia. (c) Antreprenorul eşuează să remedieze un neajuns în termen de 42 de zile de la primirea înştiinţării de la Beneficiar prin care se solicită remedierea neajunsului. cu 28 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei.4. Dacă nu este specificată nicio valoare în Anexa la Ofertă. (b) Antreprenorul eşuează să plătească Beneficiarului o anumită sumă datorată.2 Garanţia de Bună Execuţie Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea adecvată a Lucrărilor.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. Dispute şi Arbitraj].

Dacă acest consimţământ este refuzat sau revocat ulterior. Reprezentantul Antreprenorului va primi. cu consimţământul prealabil al Inginerului.3 Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi să îi atribuie acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. va transmite numele şi detaliile altei persoane potrivită pentru a fi numită Reprezentantul său. numele şi detalii relevante ale persoanei propusă de către Antreprenor pentru a fi numită Reprezentantul Antreprenorului. funcţii sau autoritate şi poate în orice moment să revoce o astfel de delegare. în numele Antreprenorului. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de Reprezentantul Antreprenorului. Antreprenorul. În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului lipseşte temporar de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrărilor. dispoziţii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3. un înlocuitor potrivit trebuie să fie numit. în care să fie numită persoana delegată şi care să 32 . înainte de Data de Începere a Lucrărilor. sau dacă persoana numită eşuează să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fără consimţământul prealabil al Inginerului. Antreprenorul va transmite. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta dintr-o reclamaţie privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la o astfel de reclamaţie.3 [Dispoziţiile Inginerului]. în mod similar. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. orice împuternicire. 4. spre consimţământul Inginerului.Antreprenorul nu este afectat de nicio daună. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în întregime coordonării executării Contractului de către Antreprenor. Cu excepţia cazului în care Reprezentantul Antreprenorului este nominalizat în Contract. Reprezentantul Antreprenorului poate să delege oricărei persoane competente. în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Certificatului de Recepţie Finală. Inginerul fiind înştiinţat în consecinţă.

4. a unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract. următorilor: (a) Personalului Beneficiarului. (b) oricăror alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar. Reprezentantul Antreprenorului şi toate aceste persoane vor cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în SubClauza 1. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) nu i se va solicita Antreprenorului să obţină consimţământ pentru furnizorii de Materiale. 4. funcţiile şi autorităţile delegate sau revocate.specifice împuternicirea.4 [Legea şi limba]. Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor oricărui Subantreprenor.6 Cooperarea 33 . potrivit Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. sau pentru subcontractare în cazul în care Subantreprenorul este nominalizat în Contract. “Subantreprenor nominalizat” înseamnă un Subantreprenor pe care Inginerul. (b) consimţământul prealabil al Inginerului trebuie să fie obţinut pentru alţi Subantreprenori propuşi. cu detalii justificative. conform prevederilor Contractului sau dispoziţiilor Inginerului. care pot fi angajaţi pentru execuţia. agenţilor sau angajaţilor săi. ca şi cum ar fi acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului. Antreprenorul nu va fi obligat să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile într-o înştiinţare pe care o transmite Inginerului fără întârziere. dispune să fie angajat ca şi Subantreprenor de către Antreprenor. Antreprenorul. va oferi prilejul să execute lucrări. pe sau în zona Şantierului. şi (c) personalului oricărei autorităţi publice legal constituite. şi (c) Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 28 de zile înainte.4 Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta integralitatea Lucrărilor. 4.5 Subantreprenorii nominalizaţi În prezenta Sub-Clauză. asupra datei propuse pentru începerea lucrărilor fiecărui Subantreprenor şi asupra începerii unor astfel de lucrări pe Şantier.

Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri la execuţia unei lucrări necesare ca urmare a unei erori în aceste puncte de referinţă. dacă şi în măsura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. identifica această eroare şi evita aceste întârzieri şi / sau Costuri. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. cotă. dar Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a verifica acurateţea acestora înainte de folosirea lor. potrivit prevederilor Contractului. datorată întârzierii. Antreprenorul va fi responsabil pentru poziţionarea corectă a tuturor părţilor din Lucrare şi va rectifica orice eroare de poziţie. 4. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].7 Poziţionarea Antreprenorul va poziţiona Lucrările în funcţie de coordonatele. Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului. a Lucrărilor Provizorii sau a măsurilor de acces pentru care este responsabil Antreprenorul. specificate în Contract sau printr-o înştiinţare transmisă de către Inginer. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.Orice astfel de dispoziţie va reprezenta o Modificare. echipamente sau mijloace de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului. dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. iar un antreprenor experimentat nu ar fi putut. Dacă. care vor fi incluse în Preţul Contractului. 34 . în mod rezonabil. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Antreprenorul va fi responsabil pentru activităţile sale de construcţie pe Şantier şi trebuie să coordoneze activităţile sale proprii cu cele ale altor antreprenori în măsură (dacă există) specificată în Cerinţele Beneficiarului. structuri. Beneficiarului i se va solicita să acorde Antreprenorului posesiunea unor fundaţii. Beneficiarul va fi responsabil pentru orice eroare legată de aceste puncte de referinţă specificate în Contract sau printr-o înştiinţare. Antreprenorul va transmite astfel de documente Inginerului la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. liniile şi cotele de referinţă originale.

în măsura stabilită. dovada aprobării anterioare de către însuşi Antreprenorul trebuie să apară clar pe documentul respectiv. (d) asigura împrejmuirea. pentru a evita expunerea la pericol a acestor persoane. obligaţiile sau răspunderile sale potrivit prevederilor Contractului. a proprietarilor şi a ocupanţilor terenurilor adiacente. 35 . 4. paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. datorită execuţiei Lucrărilor. 4. (c) depune eforturi rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de orice obstacol inutil. şi (e) executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise spre informarea Inginerului înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. (b) avea grijă de siguranţa tuturor persoanelor îndreptăţite să se afle pe Şantier. Inginerul va fi îndreptăţit să verifice orice aspect al acestui sistem. La emiterea oricărui document de natură tehnică adresat Inginerului.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. trotuare. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.8 Proceduri de siguranţă Antreprenorul va: (a) respecta toate reglementările în vigoare în materie de siguranţă. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus.9 Asigurarea calităţii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor Contractului. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va absolvi Antreprenorul de niciuna dintre îndatoririle. spre folosinţa şi protecţia publicului.După primirea acestei înştiinţări. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile specificate în Contract. iluminarea. parapeţi şi garduri) care pot fi necesare.

datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile. înainte de Data de Referinţă. energie. procedurile şi practicile în domeniul muncii ale Ţării . examinările şi satisfacerea exigenţelor Antreprenorului în privinţa tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4. dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru proiectarea. Valoarea de Contract Acceptată acoperă toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele legate de Sume Provizionate.10 [Informaţii despre Şantier] şi orice alte date relevante pentru proiectul Antreprenorului. apă şi alte servicii. facilităţi. informaţiile necesare. De asemenea. şi că. toate datele relevante aflate în posesia Beneficiarului legate de condiţiile hidrologice şi subterane de pe Şantier. execuţia şi terminarea adecvate ale Lucrărilor şi 36 .11 Suficienţa Valorii de Contract Acceptată Se considera că : (a) Antreprenorul este satisfăcut în privinţa corectitudinii şi suficienţei a Valorii de Contract Acceptată. şi (b) Valoarea de Contract Acceptată este fundamentată cu datele. inclusiv condiţiile subterane. se va considera că Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri. inspecţiile.4. şi (e) cerinţele Antreprenorului legate de acces. (b) condiţiile hidrologice şi climatice. cazare. transport. personal. s-a socotit satisfăcut în privinţa tuturor problemelor relevante. În aceeaşi măsură. înainte de depunerea Ofertei. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. inclusiv aspectele legate de mediu. se va considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul. Antreprenorul va fi responsabil pentru interpretarea tuturor acestor date. inclusiv următoarelor (fără a se limita la acestea): (a) forma şi natura Şantierului. interpretările. 4. (d) Legile. Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului toate aceste date care vor intra în posesia Beneficiarului după Data de Referinţă. (c) volumul şi natura lucrărilor şi a Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. împrejurimile acestuia. În măsura în care acest lucru era posibil (ţinând cont de costuri şi timp).10 Informaţii despre Şantier Beneficiarul trebuie să fi pus la dispoziţia Antreprenorului pentru informarea acestuia. evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările.

4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. folosind metode rezonabile şi adecvate pentru astfel de condiţii fizice şi va respecta orice dispoziţie primită de la Inginer. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. şi va prezenta motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile. înainte de a finaliza acordul sau hotărârea asupra Costurilor suplimentare potrivit prevederilor subparagrafului (ii). şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus.12 Condiţii fizice Imprevizibile În prezenta Sub-clauză. în limita stabilită. Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice. pe care Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuţia Lucrărilor. 4. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare fără întârziere. transmite înştiinţarea menţionată către Inginer şi suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri datorită acestor condiţii. şi (b) plata acestor Costuri. “condiţii fizice” înseamnă condiţii fizice naturale şi alte obstacole fizice sau realizate de mâna omului şi poluanţi. Inginerul poate revedea dacă alte condiţii fizice în părţi similare ale Lucrărilor (dacă există) au fost mai favorabile decât se putea 37 . inclusiv condiţiile hidrologice şi subterane. inspecţia şi / sau investigarea acestor condiţii fizice.remedierea oricăror defecte. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Antreprenorul va continua execuţia Lucrărilor. Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care sunt Imprevizibile. Dacă o astfel de dispoziţie reprezintă o Modificare. În cazul în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice defavorabile pe care le consideră ca fiind Imprevizibile.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau hotărî dacă şi (în caz pozitiv) până la ce limită aceste condiţii erau Imprevizibile. cu excepţia condiţiilor climaterice.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Totuşi. După primirea unei astfel de înştiinţări. Antreprenorul. astfel încât Inginerul să le poată inspecta. datorată întârzierii. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.

prevedea în mod rezonabil atunci când Antreprenorul a depus Oferta. Dacă şi în măsura în care aceste condiţii mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra reducerilor de Costuri datorate acestor condiţii, care pot fi incluse (ca şi deduceri) în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată. Totuşi, efectul net al tuturor ajustărilor potrivit prevederilor subparagrafului (b) şi al tuturor acestor reduceri, pentru toate condiţiile fizice întâlnite în părţi similare ale Lucrărilor, nu poate avea ca rezultat o reducere netă a Preţului Contractului. Inginerul poate lua în considerare orice dovadă a condiţiilor fizice prevăzute de către Antreprenor la momentul depunerii Ofertei şi pe care Antreprenorul le poate face disponibile, dar nu va fi obligat să accepte astfel de dovezi. 4.13 Drepturile de trecere şi facilităţile Antreprenorul va suporta toate costurile şi cheltuielile pentru drepturile de trecere speciale şi / sau temporare,care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, pe riscul şi cheltuiala sa, orice facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare în scopurile Lucrărilor. Antreprenorul nu va interfera în mod inutil sau inadecvat cu: (a) libertatea de mişcare şi confortul publicului, sau (b) accesul la toate drumurile şi trotuarele precum şi folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice, în posesiunea Beneficiarului sau a altora. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din asemenea interferenţe inutile sau inadecvate. 4.15 Căile de acces Se consideră că Antreprenorul s-a socotit satisfăcut în privinţa caracterului potrivit şi disponibilităţii ale căilor de acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradări oricăror drumuri sau poduri datorate traficului Antreprenorului sau datorate Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include folosirea corespunzătoare a vehiculelor şi a căilor de acces. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii:
38

4.14 Evitarea interferenţelor

(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) pentru orice întreţinere a căilor de acces care poate fi necesară în legătură cu folosirea acestora de către Antreprenor; (b) Antreprenorul va furniza toate marcajele şi indicatoarele necesare de-a lungul căilor de acces şi va obţine toate avizele necesare de la autorităţile competente, pentru folosirea căilor de acces, a semnelor şi a indicatoarelor; (c) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nicio reclamaţie care poate apărea în legătură cu folosirea oricăror căi de acces sau în altă privinţă referitoare la oricare cale de acces; (d) Beneficiarul nu garantează disponibilitatea sau caracterul potrivit al niciunei căi de acces anume, şi (e) Costurile datorate indisponibilităţii sau caracterului inadecvat ale căilor de acces pentru folosirea acestora de către Antreprenor, vor fi suportate de Antreprenor. 4.16 Transportul Bunurilor Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care vor fi livrate pe Şantier orice Echipament sau elemente importante ale altor Bunuri, (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare Lucrărilor, şi (c) Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din transportul Bunurilor şi va negocia toate reclamaţiile generate de transportul acestora şi va plăti sumele aferente. 4.17 Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va fi responsabil pentru toate Utilajele Antreprenorului. Atunci când sunt aduse pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate a fi destinate în mod exclusiv execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Totuşi, consimţământul nu va fi necesar pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor şi afectării populaţiei şi proprietăţilor, ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii
39

4.18 Protecţia mediului

sale. Antreprenorul se va asigura că emisiile, descărcările de reziduuri şi deversările rezultate din activităţile Antreprenorului nu vor depăşi valorile indicate în Cerinţele Beneficiarului şi nu vor depăşi valorile impuse de Legea în vigoare. 4.19 Electricitate, apă şi gaz Cu excepţia celor specificate mai jos, Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea electricităţii, a apei şi a altor servicii necesare acestuia. Antreprenorul va fi îndreptăţit să folosească, în scopurile Lucrărilor, serviciile de electricitate, apă, gaz şi alte servicii care pot fi disponibile pe Şantier şi ale căror detalii şi preţuri sunt menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul, pe riscul şi cheltuiala sa, va furniza orice aparat necesar pentru folosirea acestor servicii şi pentru măsurarea cantităţilor consumate. Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) pentru astfel de servicii vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. 4.20 Utilajele Beneficiarului şi Materialele asigurate gratuit Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului Utilajele Beneficiarului (dacă există), pentru execuţia Lucrărilor, în conformitate cu detaliile, modalităţile şi preţurile indicate în Cerinţele Beneficiarului. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului: (a) Beneficiarul va fi responsabil pentru Utilajele Beneficiarului, cu excepţia faptului că (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului atunci când oricare membru al Personalului Antreprenorului îl exploatează, conduce, coordonează, îl are în posesiune sau îl controlează. Cantităţile corespunzătoare şi sumele datorate (conform preţurilor specificate) pentru folosirea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, gratuit, “materialele asigurate gratuit” (dacă există) în conformitate cu detaliile indicate în Cerinţele
40

Beneficiarul. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere a Lucrărilor. rapoartele vor fi înaintate lunar. în termen de 7 zile de la ultima zi a perioadei de raportare. După această inspecţie vizuală. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. şi transportul şi sosirea pe Şantier. fabricaţie. punere în funcţiune şi probe de exploatare. defecte sau neajunsuri ale acestor materiale. pe riscul şi cheltuiala sa. inclusiv fiecare etapă de proiectare. numele producătorului. Ulterior. achiziţii. montaj. procentul progresului şi datele reale sau planificate pentru: (i) (ii) (iii) (iv) începerea fabricaţiei. (d) detaliile descrise în Sub-Clauza 6.Beneficiarului. defect sau neajuns care nu ar apărea la o inspecţie vizuală. livrare pe Şantier.10 [Raportări privind 41 . Beneficiarul va rectifica imediat lipsurile. Antreprenorul va elabora rapoarte lunare de progres şi va înainta Inginerului 6 copii ale acestora. Documentele Antreprenorului. 4.21 Rapoartele de progres Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. materialele asigurate gratuit vor intra în grija şi custodia Antreprenorului şi sub controlul său. locul de fabricaţie. construcţie. testare. (b) fotografii care arată stadiul de fabricaţie şi progresul pe Şantier. Raportarea va continua până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. (c) pentru fabricaţia fiecărui element important al Echipamentelor şi Materialelor. Fiecare raport va include: (a) grafice şi descrieri detaliate ale progresului. Antreprenorul va inspecta vizual materialele şi va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra oricăror lipsuri. inspecţiile de către Antreprenor teste. lua în grijă şi custodie şi de a controla aceste materiale nu vor absolvi Beneficiarul de responsabilitatea sa pentru orice lipsă. va procure aceste materiale la termenul şi în locul specificate în Contract. Apoi. defectele sau neajunsurile menţionate în înştiinţare. Obligaţiile Antreprenorului de a inspecta.

statistici privind siguranţa. înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a păstra Personalul său şi Utilajele sale în interiorul Şantierului şi al acestor zone suplimentare. şi la orice alte persoane identificate.(e) (f) (g) (h) Personalul şi Utilajele Antreprenorului]. Antreprenorul va curăţa şi înlătura. 4. toate Utilajele Antreprenorului. 42 . 4. ca fiind personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. inclusiv detalii asupra oricăror incidente şi activităţi periculoase legate de mediul înconjurător şi de relaţii cu publicul. cu detalii asupra oricăror evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va curăţa şi îndepărta de pe Şantier orice resturi. şi măsurile care sunt (sau vor fi) adoptate pentru a surmonta întârzierile. rebuturi şi Lucrări Provizorii care nu mai sunt necesare. Pe perioada execuţiei Lucrărilor. de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. şi compararea între progresul real şi cel planificat. şi a îndepărta Personalul său şi Utilajele sale din terenurile adiacente. Antreprenorul va păstra Şantierul liber de orice obstacol inutil şi va depozita sau înlătura Utilajele Antreprenorului şi orice exces de materiale. lista Modificărilor.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. şi (b) persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului şi la Personalul Beneficiarului. printr-o înştiinţare transmisă Antreprenorului de către Beneficiar sau Inginer.23 Activităţile Antreprenorului pe Şantier Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii în limitele Şantierului şi în limitele oricăror zone suplimentare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi despre care Inginerul convine să fie zone de lucru.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. copii ale documentelor de asigurare a calităţii. rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale.22 Securitatea Şantierului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va fi responsabil pentru interzicerea accesului pe Şantier al persoanelor neautorizate. La emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. excesele de materiale.

24 Vestigii arheologice Toate fosilele. acele Bunuri care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul poate păstra pe Şantier. Proiectare 5.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Antreprenorul se angajează ca proiectanţii să fie disponibili să 43 . dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. datorată întârzierii. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului.1 Obligaţii generale de proiectare Antreprenorul va executa. proiectarea Lucrărilor. La descoperirea unor astfel de obiecte sau lucruri. proiectanţii şi Subantreprenorii săi de proiectare au experienţa şi capacitatea necesare pentru proiectare.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].resturile. antichităţile sau structurile sau alte rămăşiţe sau lucruri de interes geologic sau arheologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. După primirea acestei înştiinţări adiţionale. 4. Totuşi. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va transmite o înştiinţare adiţională Inginerului şi. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Constructorul garantează că el. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii. monedele. şi (b) plata acestor Costuri. Antreprenorul trebuie să înştiinţeze cu promptitudine Inginerul care va emite dispoziţii despre modul de tratare a acestora. pe Perioada de Notificare a Defectelor. Antreprenorul va lăsa acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor curată şi în siguranţă. obiectele de valoare. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul va lua măsurile de precauţie rezonabile pentru a preveni ca Personalul Antreprenorului sau alte persoane să înlăture sau să deterioreze oricare din aceste descoperiri. Antreprenorul va transmite spre consimţământul Inginerului numele si detalii relevante ale fiecărui proiectant şi Subantreprenor de proiectare propuşi. ingineri sau alţi specialişti care îndeplinesc criteriile (daca există) specificate în Cerinţele Beneficiarului. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi. si va fi responsabil pentru. 5. rebuturile şi Lucrările Provizorii.

1 [Începerea lucrărilor].6 [Documentele conforme cu execuţia] si Sub-Clauza 5.2 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor include documentele tehnice specificate în Cerinţele Beneficiarului.4 [Legea si Limba]. greşeala şi alte defecte identificate în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste elemente de referinţă. oriunde acestea sunt elaborate.7 [Poziţionarea]. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi de asemenea va elabora orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Dacă Cerinţele Beneficiarului descriu acele Documente ale Antreprenorului care urmează a fi transmise Inginerului spre revizuire şi / sau aprobare. dacă există) precum şi elementele de referinţă menţionate în Sub-Clauza 4. documentele necesare pentru obţinerea tuturor aprobărilor cerute de reglementare şi documentele descrise în Sub-Clauza 5. calculat de la Data de Începere a Lucrărilor. La primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. (i) “perioada de revizuire” înseamnă perioada necesară pentru revizuire şi (dacă este specificat în acest fel) pentru aprobare de către Inginer şi (ii) “Documentele Antreprenorului’’ exclud orice documente cu privire 44 . După primirea acestei înştiinţări. până la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor relevante. În termenul specificat în Anexa la Ofertă. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să inspecteze elaborarea tuturor acestor documente. Documentele Antreprenorului vor fi scrise în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. În următoarele prevederi ale prezentei Sub-Clauze. împreună cu o înştiinţare după cum este descris mai jos. 5. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. greşeala sau celelalte defecte la examinarea Şantierului şi a Cerinţelor Beneficiarului înaintea de depunerea Ofertei. acestea vor fi transmise în consecinţă. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare referitoare la orice eroare. Inginerul va stabili dacă trebuie să fie aplicate prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări] şi va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. atunci Durata de Execuţie nu va fi prelungită iar Preţul Contractului nu va fi ajustat. Dacă şi în măsura în care (ţinând cont de cost şi timp) un antreprenor experimentat exercitând toată atenţia cuvenită ar fi descoperit eroarea.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere].participe la discuţii cu Inginerul în orice moment rezonabil. Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele proiectului.

aprobat) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.la care nu este specificată obligaţia să fie transmise spre revizuire şi / sau aprobare. pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă un Document al Antreprenorului este astfel neconform. (b) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe înainte de 45 . şi. va fi rectificat. cu sau fără comentarii. dacă există specificaţie în acest fel) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze şi pentru folosire. calculate de la data la care Inginerul primeşte un Document al Antreprenorului şi înştiinţarea Antreprenorului. Pentru fiecare parte din Lucrări şi cu excepţia situaţiei în care aprobarea sau consimţământul Inginerului a fost obţinut în prealabil: (a) în cazul în care un Document al Antreprenorului a fost transmis (aşa cum este specificat) spre aprobarea Inginerului : (i) Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare prin care este aprobat Documentul Antreprenorului. fiecare perioadă de revizuire nu va depăşi 21 de zile. sau care să arate că (şi să specifice măsura în care) Documentul Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului: (ii) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe până când Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului. (iii) se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acestei părţi. înainte de acest termen. atât pentru revizuire (şi aprobare. Înştiinţarea va specifica de asemenea că Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului. în conformitate cu prevederile subparagrafului (i). retransmis si revizuit (dacă este specificat în acest fel. Inginerul poate transmite o înştiinţare Antreprenorului care să arate că (şi să specifice măsura în care) un Document al Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului. În perioada de revizuire. o înştiinţare care prevede altceva. Această înştiinţare va specifica faptul că Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat. cu excepţia cazului în care Inginerul a transmis. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. sau măsura în care nu este în conformitate.

după cum sunt completate sau schimbate prin Modificări. şi (b) documentele care fac parte din Contract. Antreprenorul va transmite imediat o înştiinţare Inginerului. şi (d) dacă Antreprenorul doreşte să modifice orice proiect sau document care a fost transmis anterior spre revizuire (şi. execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările terminate vor fi în conformitate cu: (a) Legile Ţării. Documentele Antreprenorului. Antreprenorul le va pregăti cu promptitudine. 5. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi 46 . spre aprobare). vor fi cele în vigoare la data recepţiei la terminare a Lucrărilor sau a Sectorului. sau orice revizuire (potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau în alt fel) nu va exonera Antreprenorul de nicio obligaţie sau responsabilitate. Legile în vigoare pentru produsele obţinute ca rezultat al Lucrărilor şi alte standarde specificate în Cerinţele Beneficiarului.expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia sa. aplicabile Lucrărilor. de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector. sau definite de Legile în vigoare. Legile referitoare la execuţia lucrărilor. execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările odată terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice ale Ţării.3 Obligaţii asumate de către Antreprenor Antreprenorul se angajează ca proiectul. Toate aceste Legi. Orice astfel de aprobare sau consimţământ. Dacă standarde modificate sau noi întra în vigoare în Ţară după Data de Referinţă. construcţii şi mediul înconjurător. 5. dacă este specificat.4 Standarde şi normative tehnice Proiectul. dacă este specificat. Apoi. aprobate). (c) execuţia acestei părţi din Lucrări se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului aşa cum au fost revizuite (şi. Documentele Antreprenorului. Dacă Inginerul dispune că alte Documente ale Antreprenorului sunt necesare. Cu excepţia altor prevederi. Antreprenorul va transmite Inginerului documentele modificate în conformitate cu procedura de mai sus. referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţiile în vigoare la Data de Referinţă.

5.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte aceste documente. Două copii ale acestor înregistrări vor fi furnizate Inginerului înaintea începerii Testelor la Terminare. Dacă în Contract este specificat ca instruirea să fie efectuată înainte de recepţia Lucrărilor la terminare.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când această instruire este finalizata. în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 5. la sistemul de referinţă şi alte detalii relevante.(dacă este cazul) va transmite propuneri pentru punerea în conformitate. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. şi (b) propunerile pentru punerea în conformitate reprezintă o Modificare. în măsura specificată în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va elabora şi va păstra actualizat un set complet de înregistrări ale execuţiei Lucrărilor “conforme cu execuţia”. Înainte de emiterea oricărui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. În cazul în care: (a) Inginerul stabileşte că punerea în conformitate este necesară. Antreprenorul va furniza Inginerului numărul şi tipurile de copii specificate ale planşelor conforme cu execuţia relevante. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe Şantier si vor fi folosite exclusiv în scopurile prezentei Sub-Clauze. Antreprenorul va obţine consimţământul Inginerului referitor la dimensiunile lor. reprezentând Lucrările aşa cum au fost executate. Antreprenorul va furniza Inginerului planşe ale Lucrărilor conforme cu execuţia. În completare.2 [Documentele Antreprenorului].5 Instruire Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea şi întreţinerea Lucrărilor. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. atunci Inginerul va iniţia o Modificare în conformitate cu prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări].6 Documente conforme cu execuţia 47 . şi le va transmite Inginerului spre revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. arătând poziţiile. dimensiunile si detaliile exacte şi conforme ale lucrărilor executate.

omisiuni. imigrare şi emigrare. întreţine. Antreprenorul va face aranjamentele necesare pentru angajarea întregului personal şi a forţei de muncă. masa şi transportul acestora.3 Persoanele în serviciul Beneficiarului 6. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare nivelurilor de salarizare şi condiţiilor de muncă practicate pe plan local de către alţi angajatori din aceeaşi branşă cu Antreprenorul. 6. suficient de detaliate astfel încât Beneficiarul să poată exploata. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă. la nivelul cerut de detalii.8 Erori de proiectare Dacă sunt identificate erori. Antreprenorul va furniza Inginerului manuale de exploatare şi întreţinere.7 Manuale de exploatare şi întreţinere Înainte de începerea Testelor la Terminare. cazarea.2 Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă 6. care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte forma finală a manualelor de exploatare şi întreţinere. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. precum şi pentru plata.4 Legislaţia muncii 48 . Antreprenorul va respecta toate Legile din domeniul muncii care se aplică Personalului Antreprenorului. inclusiv Legile referitoare la angajare. precum şi orice alte manuale specificate în Cerinţele Beneficiarului în aceste scopuri. 6. ambiguităţi. 5. reasambla. securitate. acestea precum şi Lucrările vor fi corectate pe cheltuiala Antreprenorului. în formă preliminară.5. demonta. aspecte inadecvate sau alte defecte în Documentele Antreprenorului. ajusta şi repara Echipamentele. discrepanţe. asistenţă socială. Personalul şi Forţa de Muncă 6. sănătate. Antreprenorul nu va recruta sau încerca să recruteze personalul sau forţa de muncă din cadrul Personalului Beneficiarului.1 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului. fără a lua în considerare niciun consimţământ sau aprobare potrivit prevederilor prezentei Clauze. din zonă sau din altă parte. Dacă nu sunt aplicabile niveluri de salarizare sau condiţii de muncă stabilite.

sau (c) activitatea nu poate fi evitată. Antreprenorul va asigura facilităţi şi pentru Personalul Beneficiarului. 6. Antreprenorul se va asigura că personal medical.5 Programul de lucru Activitatea pe Şantier nu se va desfăşura în zilele recunoscute pe plan local ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în Anexa la Ofertă. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor. caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.7 Sănătatea şi securitatea muncii Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a păstra sănătatea şi securitatea Personalului Antreprenorului. Antreprenorul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor Legilor în vigoare. care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor. infirmerie şi serviciu de ambulanţă sunt disponibile în permanenţă pe Şantier şi în orice loc de cazare a Personalului Antreprenorului şi a Personalului Beneficiarului. 6. şi că măsuri potrivite sunt luate pentru asigurarea tuturor condiţiilor de trai şi igienă necesare.6 Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului. conform celor indicate în Cerinţele Beneficiarului.şi îi va asigura acestuia toate drepturile conferite de lege. În colaborare cu autorităţile locale de sănătate. 6. precum şi pentru prevenirea epidemiilor. inclusiv celor legate de securitatea muncii. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. Antreprenorul îi va furniza acestei persoane 49 . De asemenea. Antreprenorul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru Personalul Antreprenorului. Antreprenorul nu va permite niciunuia dintre angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din Lucrările Permanente. Antreprenorul va numi un responsabil cu prevenirea accidentelor pe Şantier. cu următoarele excepţii: (a) se specifică altfel în Contract. sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor. (b) Inginerul îşi dă consimţământul. facilităţi de prim ajutor.

managementului.toate cele necesare pentru a-şi exercita răspunderea şi autoritatea. securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor şi privind daunele aduse proprietăţii. În situaţia producerii oricărui accident. 6. 6. Aceste informaţii vor Antreprenorului 50 . dacă este cazul. care: (a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate. (c) nu respectă oricare din prevederile Contractului. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea. va asigura administrarea necesară planificării. Antreprenorul va transmite Inginerului. pericolele posibile şi metodele de prevenire a accidentelor) pentru execuţia în bune condiţii şi în siguranţă a Lucrărilor. competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate. direcţionării. detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va numi un înlocuitor potrivit (sau va dispune numirea unui asemenea înlocuitor).4 [Legea şi limba]) şi ale operaţiunilor care trebuie efectuate (inclusiv metodele şi tehnicile necesare.8 Administrarea de către Antreprenor Antreprenorul. aranjării. pe parcursul proiectării şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului. conform cerinţelor rezonabile ale Inginerului. inclusiv Reprezentantul Antreprenorului. inspectării şi testării lucrărilor. (b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă. 6. sănătatea sau protecţia mediului.9 Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea. Inginerul poate solicita Antreprenorului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturată) orice persoană angajată pe Şantier sau pentru Lucrări. sau (d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa. dacă este cazul. Administrarea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să aibă cunoştinţe adecvate ale limbii folosite pentru comunicare (definită în Sub-Clauza 1. fără întârziere. Apoi.10 Raportări privind Antreprenorul va transmite Inginerului detalii privind numărul Personalul şi Utilajele fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului şi al fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier.

Echipamente. va fi îndreptăţit să examineze. producerea şi fabricaţia Materialelor şi toate cele necesare execuţiei Lucrărilor: (a) în maniera (dacă există) specificată în Contract. şi (b) probe suplimentare dispuse de Inginer ca şi Modificare. 7. (b) cu grijă şi profesionalism. într-o forma aprobată de Inginer.3 Inspecţia Personalul Beneficiarului. 6.2 [Documentele Antreprenorului]: (a) probe standard ale producătorului de Materiale şi probe specificate în Contract. şi (c) utilizând facilităţi dotate corespunzător şi Materiale care nu prezintă riscuri.fi transmise lunar. dezordine sau conduită necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului şi pentru păstrarea liniştii şi protecţia persoanelor şi a proprietăţilor de pe Şantier şi din vecinătatea Şantierului. şi (b) pe parcursul producţiei. toate pe cheltuiala Antreprenorului. 51 .11 Conduită necorespunzătoare Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a preveni orice ilegalitate. fabricaţiei şi construcţiei (pe Şantier sau în altă parte). în conformitate cu bunele practici recunoscute. Fiecare probă va fi etichetată cu menţiunea originii şi a modului propus de folosire în Lucrări.2 Probe Antreprenorul va transmite următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante spre revizuire de către Inginer în conformitate cu procedurile pentru Documentele Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.1 Modul de execuţie Antreprenorul va realiza fabricaţia Echipamentelor. 7. Materiale şi Manoperă 7. 7. cu excepţia cazului în care se specifică altfel în Contract. până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. în orice moment rezonabil: (a) va avea acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obţin Materiale naturale.

va trebui să descopere lucrarea şi după aceea să efectueze remedierile şi reinstalările necesare. fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare.inspecteze. Antreprenorul poate începe realizarea testelor. 7. cu cel puţin 24 de ore înainte. toate necesare pentru efectuarea eficientă a testelor specificate. Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor. sau va transmite cu promptitudine Antreprenorului o înştiinţare conform căreia Inginerul nu doreşte efectuarea acestor activităţi. inclusiv prin asigurarea accesului. Apoi. Materialele sau calitatea execuţiei testate nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. să modifice locul sau detaliile unor teste specificate sau poate da o dispoziţie Antreprenorului să efectueze teste suplimentare. forţă de muncă. Inginerul va efectua. Inginerul poate. Inginerul va înştiinţa Antreprenorul. toate pe cheltuiala sa. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să fie acoperită. inspecţia. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele. dacă şi când este solicitat de către Inginer. fără întârzieri irezonabile. examinarea. Antreprenorul va conveni cu Inginerul data şi locul pentru efectuarea testelor specificate pentru Echipamente. Dacă Inginerul nu se prezintă la data şi locul convenite. Antreprenorul va furniza aparate. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. cu privire la intenţia Inginerului de a participa la efectuarea testelor. iar testele vor fi considerate a fi fost 52 .4 Testarea Prezenta Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract. avizelor şi echipamentelor de protecţie. Antreprenorul va oferi Personalului Beneficiarului prilejul de a desfăşura aceste activităţi. măsoare şi testeze materialele şi calitatea execuţiei şi să verifice progresul fabricaţiei Echipamentelor şi producerii şi fabricaţiei Materialelor. documente şi alte informaţii. utilaje. Aceste activităţi nu vor absolvi Antreprenorul de nicio obligaţie sau răspundere. consumabile. instrumente. electricitate. combustibil. costurile pentru efectuarea acestei Modificări vor fi suportate de Antreprenor. Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea. atunci. altele decât Testele după Terminare (dacă există). măsurătorile sau testele necesare. asistenţă. cu excepţia cazului în care Inginerul dispune altfel. ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. facilităţilor.

verificate în mod corespunzător. Dacă Inginerul solicită refacerea testelor pentru aceste Echipamente. 7. Dacă Inginerul nu a participat la teste. care vor fi incluse în Preţul Contractului. proiecte sau calitatea execuţiei unor lucrări ca fiind deficiente sau în alt fel neconforme cu prevederile Contractului. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme.6 Lucrările de remediere Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare. Materiale. Atunci când testele specificate sunt trecute cu succes. Inginerul poate respinge aceste Echipamente. proiecte sau lucrări. După primirea acestei înştiinţări. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii sau ca urmare a unei întârzieri pentru care Inginerul este responsabil. Materialele. Materiale. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. Dacă respingerea şi refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare.efectuate în prezenţa Inginerului. datorată întârzierii. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20.5 Respingerea Dacă în urma examinării. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. prin transmiterea unei înştiinţări motivate către Antreprenor. Inginerul va contrasemna certificatul de teste ale Antreprenorului sau va emite către Antreprenor un certificat în acest sens. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. testele vor fi repetate în aceiaşi termeni şi condiţii. Inginerul poate dispune ca Antreprenorul: 53 . măsurătorilor sau testării. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind testele. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. inspecţiei. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul respins şi remediat îndeplineşte cerinţele Contractului. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. proiecte sau lucrări.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. se identifică Echipamente. se consideră că acceptă acurateţea acestora. 7.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].

Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate costurile rezultate din această neîndeplinire. şi (c) să execute orice lucrare care este necesară şi urgentă pentru siguranţa Lucrărilor. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 Redevenţe Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. 54 . Antreprenorul va plăti toate redevenţele.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. (b) să înlăture şi să execute din nou orice altă lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească dispoziţia. fiecare element al Echipamentelor şi Materialelor va intra în proprietatea Beneficiarului. 7. chiriile şi alte cheltuieli pentru: (a) Materiale naturale obţinute din afara Şantierului. liber de orice privilegii sau alte sarcini. fie datorită unui accident. (b) când Antreprenorul este îndreptăţit să primească plata pentru valoarea Echipamentelor şi Materialelor.10 [Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării].7 Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor În măsura în care prezenta prevedere este în conformitate cu Legile Ţării. unui eveniment imprevizibil fie datorită altor factori. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. 7. Cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul ar fi îndreptăţit la plată pentru lucrare. Beneficiarul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane pentru realizarea lucrării. Antreprenorul va îndeplini dispoziţia într-un interval de timp rezonabil.(a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Materiale care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. în momentul în care se produce prima (în ordinea cronologică) dintre următoarele situaţii: (a) când este livrat pe Şantier. cu excepţia cazului şi în măsura în care zone de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract. sau imediat dacă se specifică regimul de urgenţă potrivit prevederilor subparagrafului (c). şi anume perioada specificată (dacă este cazul) în dispoziţie. şi (b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavaţii şi a altor materiale în exces (naturale sau fabricate).

Începerea. (c) secvenţa şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract. construcţie. punere în funcţiune şi probe de exploatare. Fiecare program va include: (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să realizeze Lucrările. aprobări şi consimţăminte specificate în Cerinţele Beneficiarului. şi (d) un raport justificativ care să includă: 55 . Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârziere. inclusiv: (a) trecerea cu succes a Testelor la Terminare. 8. montaj. Documente ale Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. şi (b) terminarea tuturor lucrărilor specificate în Contract ca fiind necesare pentru ca Lucrările sau Sectorul să fie considerate terminate pentru a fi recepţionate potrivit prevederilor SubClauzei 10. şi fiecare Secţiune (dacă există). 8.1 Începerea lucrărilor Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. inclusiv termenele anticipate pentru realizarea fiecărei etape de proiectare. achiziţii. (b) perioadele pentru revizuiri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. livrare pe Şantier.8.3 Programul de execuţie Antreprenorul va transmite Inginerului un program detaliat al perioadelor de execuţie.1 [Începerea lucrărilor]. până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz). De asemenea. inspecţie.2 Durata de Execuţie Antreprenorul va termina toate Lucrările.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor]. Antreprenorul va transmite un program revizuit de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde progresului real sau obligaţiilor Antreprenorului. în termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Documentele Antreprenorului] şi pentru orice alte transmiteri. testare. Data de Începere a Lucrărilor va fi în termen de 42 de zile de la data primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare. fabricaţie. întârzierea şi suspendarea lucrărilor 8.

cu condiţia respectării celorlalte obligaţii care îi revin potrivit prevederilor Contractului. 56 . 8.3 [Procedura de Modificare]).(i) (ii) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le adopte. Inginerul poate solicita ca Antreprenorul să transmită o estimare a efectului anticipat al acestor evenimente sau circumstanţe şi / sau o propunere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor.4 Prelungirea Duratei de Execuţie Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. şi detalii indicând estimările rezonabile ale Antreprenorului cu privire la numărul de Personal al Antreprenorului. transmite Antreprenorului o înştiinţare arătând măsura în care programul nu respectă prevederile Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să se bazeze pe acest program atunci când îşi planifică activităţile. în termen de 21 de zile de la primirea programului. care pot afecta negativ lucrările.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] este sau va fi întârziată datorită oricăreia dintre următoarele cauze: (a) o Modificare (cu excepţia cazului în care s-a convenit o ajustare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor SubClauzei 13. pe fiecare categorie. Antreprenorul va transmite Inginerului un program revizuit în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra unor evenimente sau circumstanţe specifice a căror apariţie în viitor este probabilă. şi a principalelor etape. Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul. în execuţia Lucrărilor. Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu îndeplineşte (în măsura specificată) prevederile Contractului sau nu corespunde progresului real şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului. (b) un motiv de întârziere care îndreptăţeşte la o prelungire a perioadei de execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze a prezentelor Condiţii. necesare pe Şantier pentru fiecare etapă principală. Cu excepţia cazului în care Inginerul. Dacă.1 [Reclamaţiile Antreprenorului] Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor în scopurile Sub-Clauzei 10.3 [Procedura de Modificare]. în orice moment. şi numărul fiecărui tip de Utilaje ale Antreprenorului.

atunci Inginerul poate dispune ca Antreprenorul să transmită. 8. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. (b) aceste autorităţi întârzie sau împiedică lucrările Antreprenorului.5 Întârzieri cauzate de autorităţi . Dacă sunt aplicabile următoarele condiţii: (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice relevante legal constituite. un program revizuit şi un raport justificativ care să descrie metodele revizuite pe care Antreprenorul propune să le adopte pentru accelerarea progresului şi terminarea lucrărilor până la expirarea Duratei de Execuţie. Cu excepţia cazului în care Inginerul transmite o înştiinţare cu alte 57 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. impediment sau obstacol cauzat sau atribuibil Beneficiarului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].3 [Programul de execuţie].(c) condiţii climatice adverse excepţionale. Inginerul va revedea hotărârile anterioare şi va putea majora. şi / sau (b) progresul rămâne (sau va rămâne) în urmă faţă de programul actual potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.6 Ritmul progresului Dacă. şi (c) întârzierea sau obstrucţionarea lucrărilor erau Imprevizibile. atunci această întârziere sau obstrucţionare va fi considerată o cauză de întârziere potrivit prevederilor subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 8. în orice moment: (a) progresul real este prea lent pentru ca lucrările să poată fi terminate până la expirarea Duratei de Execuţie. prelungirea totală a perioadei de execuţie.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. dar nu reduce.3 [Programul de execuţie]. cauzată de epidemii sau acţiuni guvernamentale. (d) lipsa Imprevizibilă de personal sau de Bunuri. În cazul în care Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie. din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8. sau (e) orice întârziere. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. din Ţară. Atunci când hotărăşte asupra fiecărei prelungiri a perioadei de execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.

Pe perioada suspendării. De asemenea. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului.9 Consecinţele Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca 58 .7 de mai jos.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. sau de orice alte îndatoriri. Totuşi. Antreprenorul va proteja. Aceste penalităţi de întârziere vor fi singurele penalităţi datorate de Antreprenor pentru această neîndeplinire.8 Suspendarea lucrărilor Inginerul poate în orice moment dispune Antreprenorului suspendarea unei părţi sau a tuturor Lucrărilor. Aceste penalităţi nu vor absolvi Antreprenorul de obligaţia sa de a termina Lucrările. 8. altele decât cele datorate în cazul rezilierii înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. obligaţii sau răspunderi care îi revin potrivit prevederilor Contractului.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Dacă şi în măsura în care această cauza este notificată prin înştiinţare şi intră sub răspunderea Antreprenorului.prevederi. pierderi sau daune.11 nu se vor aplica.10 şi 8. suma totală datorată potrivit prevederilor prezentei SubClauze nu va depăşi suma maximă a penalităţilor de întârziere (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă.7 Penalităţi de întârziere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească prevederile SubClauzei 8. Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere pentru această neîndeplinire. 8. atunci prevederile următoarelor Sub-Clauze 8. depozita şi va asigura paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva oricăror deteriorări. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. Inginerul poate transmite o înştiinţare referitoare la cauza suspendării lucrărilor.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. 8. Antreprenorul va adopta aceste metode revizuite.9. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar. care pot necesita majorarea orelor de muncă şi / sau a numărului Personalului Antreprenorului şi / sau a Bunurilor.2 [Durata de Execuţie]. 8. cuantumul acestor penalităţi de întârziere va fi cel specificat în Anexa la Ofertă şi va fi plătit pentru fiecare zi scursă între data expirării Duratei de Execuţie şi data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. precum şi penalităţi de întârziere (dacă este cazul) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.

de execuţie sau legate de materiale. pentru timpul şi Costurile suportate în remedierea consecinţelor unor greşeli ale Antreprenorului. în conformitate cu dispoziţiile Inginerului.8 [Suspendarea lucrărilor] a durat mai mult de 84 de zile.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. a depozita sau a asigura paza în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8. Dacă suspendarea afectează întreaga Lucrare.8 [Suspendarea lucrărilor] şi / sau ca urmare a reluării lucrărilor. care vor fi incluse în Preţul Contractului. 8. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. şi (b) Antreprenorul a marcat Echipamentele şi / sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la o astfel de prelungire. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. şi (b) plata acestor Costuri. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. poate trata suspendarea ca pe o omisiune. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. datorată întârzierii.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. fie de proiectare. 8. sau de plată. Dacă Inginerul nu dă permisiunea în termen de 28 de zile de la solicitarea acesteia. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. După primirea acestei înştiinţări. Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere.10 Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii (la data suspendării) Echipamentelor şi / sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier. atunci Antreprenorul.suspendării urmare a îndeplinirii dispoziţiilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea.11 Suspendare prelungită Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea lucrărilor]. 59 . prin transmiterea unei înştiinţări Inginerului. dacă: (a) lucrările la Echipamente sau livrarea Echipamentelor şi / sau Materialelor au fost suspendate mai mult de 28 de zile. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. a părţii afectate din Lucrări. sau a consecinţelor neîndeplinirii de către Antreprenor a obligaţiei de a proteja.

Antreprenorul şi Inginerul vor examina împreună Lucrările. în toate condiţiile de exploatare realizabile. Echipamentelor sau Materialelor.1 Obligaţiile Antreprenorului După furnizarea documentelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 5. 9. când Lucrările sunt exploatate în condiţii stabile. care vor include inspecţiile adecvate şi teste funcţionale („la rece” sau „la cald”) pentru a demonstra că fiecare element ale Echipamentelor poate să fie supus următoarei etape.8.6 [Documente conforme cu execuţia] şi ale Sub-Clauzei 5. la o dată sau la datele stabilite printr-o dispoziţie a Inginerului.4 [Testarea]. (b) teste la punerea în funcţiune. Antreprenorul va remedia orice deteriorare. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze fiecare dintre Testele la Terminare. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. defect sau pierdere a Lucrărilor. în condiţii de siguranţă. Teste la Terminare 9. care vor include testele operaţionale specificate pentru a demonstra că Lucrările sau Sectorul pot fi exploatate în condiţii de siguranţă şi conform cu cele specificate. care s-a produs în timpul suspendării. În timpul probelor de exploatare. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare informând că Lucrările sunt pregătite pentru efectuarea oricăror alte Teste la Terminare. Testele la Terminare vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată. şi (c) probe de exploatare. Testele la Terminare vor fi efectuate în secvenţa următoare: (a) teste înainte de punerea în funcţiune. care vor demonstra că Lucrările sau Sectorul au performanţe fiabile şi în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare în conformitate cu prevederile prezentei Clauze şi ale Sub-Clauzei 7. (b). Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere].12 Reluarea lucrărilor După primirea permisiunii sau a dispoziţiei de a relua activitatea. inclusiv teste de performanţă pentru a demonstra dacă Lucrările îndeplinesc atât criteriile specificate în 60 .

9. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Beneficiar.4. iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. Imediat după ce Lucrările. sau un Sector. Inginerul va fi Testelor la Terminare îndreptăţit: 61 9. iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea. Rezultate necorespunzătoare ale potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Interferenţa cu Testele la Terminare]. sau un Sector.3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările.3 [Retestarea].5 [Respingerea]. Dacă Lucrările. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare. Efectuarea probelor de exploatare nu va reprezenta recepţie la terminare potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Aceste Teste la Terminare vor fi considerate apoi ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. nu trec Testele la Terminare. (b) sau (c). Inginerul va lua în considerare efectele folosirii Lucrărilor de către Beneficiar asupra performanţelor sau altor caracteristici ale Lucrărilor. sau un Sector. să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii. care vor fi stabilite de către Antreprenor şi despre care va înştiinţa Inginerul. Antreprenorul va transmite Inginerului un raport verificat asupra rezultatelor acestor Teste.4 [Testarea] (paragraful cinci) şi / sau Sub-Clauza 10.2 Întârzieri în efectuarea Testelor . se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7. descris în subparagrafele (a). Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în acest termen de 21 de zile. printr-o înştiinţare. Inginerul poate. să solicite Antreprenorului să efectueze Testele în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. au trecut cu succes fiecare dintre Testele la Terminare. orice produs obţinut din funcţionarea Lucrărilor în timpul probelor de exploatare va fi în proprietatea Beneficiarului. Personalul Beneficiarului poate efectua aceste Teste. din această perioadă. nu trec Testele la Terminare repetate 9. se vor aplica Sub-Clauza 7.Cerinţele Beneficiarului cât şi Lista de Garanţii. Antreprenorul va efectua Testele la o dată sau la date.

incluzând problemele descrise în Sub-Clauza 8. În cazul menţionat la subparagraful (c). Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. printr-o înştiinţare trimisă Inginerului cu cel mult 14 zile înainte ca. dacă Beneficiarul solicită acest lucru. 10. dacă acest eşec privează Beneficiarul. eventualitate în care Beneficiarul va avea aceleaşi remedii ca şi cele stipulate în subparagraful (c) al Sub-Clauzei 11.3. Lucrările să fie terminate şi pregătite pentru recepţie. să respingă Lucrările sau Sectorul (după caz). Cu excepţia cazului în care reducerea corespunzătoare pentru această neîndeplinire (sau metoda de calcul a acesteia) este specificată în Contract. emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru fiecare Sector. În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării de la Antreprenor. Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar 10. Antreprenorul poate solicita. Antreprenorul va proceda în conformitate cu toate celelalte obligaţii potrivit prevederilor Contractului.4 [Eşecul în remedierea defectelor].(a) (b) (c) să dispună o nouă repetare a Testelor la Terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9. şi (ii) a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau se consideră că a fost emis în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. în opinia Antreprenorului. Beneficiarul poate solicita ca reducerea să fie (i) convenită de ambele Părţi (doar pentru remedierea integrală a acestei neîndepliniri) şi plătită înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. sau (ii) hotărâtă şi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Hotărâri].1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 9. Dacă Lucrările sunt împărţite în Sectoare. sau să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. de întregul beneficiu al Lucrărilor sau Sectorului.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.4 [Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare]. Beneficiarul va recepţiona Lucrările atunci când: (i) Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. în mod similar. în substanţă.2 [Durata de Execuţie] şi cu excepţiile prevăzute în subparagraful (a) de mai jos. iar Preţul Contractului va fi redus cu suma adecvată pentru a acoperi valoarea redusă primită de Beneficiar ca rezultat al acestei neîndepliniri. 62 .

Dacă Inginerul. se va considera că Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile. Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract. în acest termen de 28 de zile. până când Inginerul emite. un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a unor defecte care nu afectează substanţial folosirea Lucrărilor sau a Sectorului în scopul prevăzut (fie până la momentul la care sau în timp ce aceste lucrări sunt terminate iar aceste defecte remediate).Inginerul: (a) va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Dacă Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor: (a) partea care este folosită va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început folosirea acesteia. fie este convenită de ambele Părţi). 63 . iar Lucrările sau Sectorul (după caz) sunt realizate în mod substanţial în conformitate cu prevederile Contractului.2 Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Inginerul poate. precizând data la care Lucrările sau Sectorul au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. la latitudinea exclusivă a Beneficiarului. moment în care răspunderea va trece în sarcina Beneficiarului. (b) Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu această dată. Inginerul va emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de către Antreprenor pentru a face posibilă emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Apoi. şi (c) la solicitarea Antreprenorului. dacă emite. nu reuşeşte să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau să respingă solicitarea Antreprenorului. emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente. sau (b) va respinge solicitarea. Antreprenorul va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. 10.

Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminare fără întârziere. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector). Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) şi. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. datorită unei cauze pentru care Beneficiarul este responsabil. Apoi Inginerul va emite în consecinţă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. să efectueze Testele la Terminare.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor proporţii. penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi reduse.3 Interferenţa cu Testele la Terminare Dacă Antreprenorul este împiedicat. şi nu vor afecta limita maximă a acestor penalităţi. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 3. pentru mai mult de 14 zile. Testele la Terminare ar fi fost terminate. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor corespunzătoare. Inginerul va transmite o înştiinţare şi va 64 . penalităţile de întârziere pentru ce rămâne de executat din Sectorul (dacă există) în care este inclusă această parte vor fi. se va considera că Beneficiarul a recepţionat Lucrările sau Sectorul (după caz) la data la care. Antreprenorului i se va acorda cât mai urgent posibilitatea să ia toate măsurile necesare pentru efectuarea oricăror Teste la Terminare ar fi rămase nerealizate. Pentru orice perioadă de întârziere după data specificată în acest Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.7 [Penalităţi de Întârziere]. altele decât acele folosiri specificate în Contract sau convenite cu Antreprenorul. 10.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor. După primirea acestei înştiinţări. În mod similar. Prevederile prezentului paragraf se vor aplica numai la cuantumul zilnic al penalităţilor de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. de asemenea. iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare fără întârziere. Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a recepţiei şi / sau folosirii de către Beneficiar a unei părţi din Lucrări.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi asupra acestui profit. va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil.După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări. reduse. reducerea proporţională a acestor penalităţi de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionate şi valoarea totală a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz). Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. altfel.

11. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau Sector (după caz). dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. După primirea acestei înştiinţări. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. într-o perioadă rezonabilă definită. care vor fi incluse în Preţul Contractului. nu se va considera că un certificat de recepţie emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor certifică terminarea lucrărilor necesare de aducere la starea iniţială a oricărui teren sau a altor suprafeţe. şi (b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor sau daunelor.4 Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială Cu excepţia cazului în care se specifică altfel într-un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Pentru ca Lucrările.1. Responsabilitatea pentru defecte 11. printr-o dispoziţie. şi fiecare Sector. să fie în condiţiile cerute de Contract (cu excepţia uzurii normale) până la data expirării Perioadei de Notificare a Defectelor sau cât mai curând posibil. de către Inginer. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a acestei întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare. Documentaţia Antreprenorului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. 10. 65 . cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.solicita ca Testele la Terminare să fie efectuate în termen de 14 zile de la data înştiinţării şi în conformitate cu prevederile relevante din Contract. Antreprenorul: (a) va termina orice lucrare rămasă neexecutată la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. aşa cum poate fi înştiinţat de către Beneficiar (sau în numele acestuia). datorată întârzierii. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].

Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către Beneficiar (sau o altă persoană în numele acestuia). o Perioadă de Notificare a Defectelor nu va fi prelungită cu mai mult de doi ani. Sectorul sau o componentă majoră a Echipamentelor (în funcţie de caz şi după recepţie) nu pot fi folosite în scopul prevăzut din cauza unor defecte sau daune.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Beneficiarul va fi îndreptăţit. Totuşi.7 sau în alt fel). la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau pentru un Sector dacă şi în măsura în care Lucrările. Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. 11. eşecul Antreprenorului de a îndeplini oricare altă obligaţie. Echipamentelor.4 Neremedierea defectelor Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze orice defect sau daună într-o perioadă rezonabilă. (d) Dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile oricăror alte cauze.5 la 5. Antreprenorul va fi înştiinţat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile SubClauzei 13.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. cu excepţia părţii din proiect (dacă este cazul) pentru care este responsabil Beneficiarul. altfel.3 [Procedură de Modificare]. dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile: (a) (b) (c) proiectării Lucrărilor. 11. 11. Dacă livrarea şi / sau montarea Echipamentelor şi / sau Materialelor a fost suspendată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. cu condiţia respectării Sub-Clauzei 2. Beneficiarul (sau o persoană în numele 66 . sau unei exploatări sau întreţineri inadecvate şi atribuibile unor probleme pentru care este responsabil Antreprenorul (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor de la 5.2 Costul remedierii defectelor Toate lucrările la care se face referire în subparagraful (b) al SubClauzei 11.8 [Suspendarea lucrărilor] sau Sub-Clauzei 16.Dacă apar astfel de defecte sau se produc daune. Perioada de Notificare a Defectelor pentru Echipamente şi / sau Materiale ar fi expirat.1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările]. obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor prezentei Clauze nu se vor aplica niciunor defecte sau daune produse la mai mult de doi ani după ce.

cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. Inginerul poate ordona repetarea oricărora dintre testele descrise în Contract. Beneficiarul va fi apoi îndreptăţit să recupereze toate sumele plătite pentru Lucrările sau pentru acea parte (după caz).acestuia) poate stabili o dată la care sau până la care defectul sau dauna va trebui să fie remediat.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] cheltuielile rezonabile suportate de Beneficiar pentru remedierea defectului sau daunei. referitoare la această dată.5 [Hotărâri]. Fără a prejudicia orice alte drepturi. Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) să execute lucrarea cu forţe proprii sau prin terţi. iar aceste lucrări de remediere trebuiau executate pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.6 Teste suplimentare . dar Antreprenorul nu va avea niciun fel de răspundere pentru astfel de lucrări. Dacă defectul sau dauna nu poate fi remediat cu promptitudine pe Şantier. potrivit prevederilor Contractului sau în alt mod. iar Beneficiarul îşi dă consimţământul. sau să elibereze o altă garanţie adecvată. plus costurile de finanţare şi costurile aferente demolării lucrărilor respective.5 Înlăturarea lucrărilor defectuoase 11. Beneficiarul de întregul beneficiu al Lucrărilor sau al oricăror părţi importante din Lucrări.2 [Costul Remedierii Defectelor]. în scopul reparării. (b) să solicite Inginerului să convină sau să hotărască asupra unei reduceri rezonabile a Preţului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Se va transmite Antreprenorului o înştiinţare. de fapt. sau (c) dacă defectul sau dauna privează. acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimţământ poate obliga Antreprenorul să majoreze valoarea Garanţiei de Bună Execuţie cu valoarea integrală de înlocuire a acestor componente. Dacă lucrările de remediere a oricărui defect sau daună pot afecta performanţele Lucrărilor. să rezilieze Contractul în întregime sau numai pentru acele părţi din Lucrări care nu pot fi folosite în scopul prevăzut. Antreprenorul va plăti Beneficiarului. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defectul sau dauna până la data stabilită în înştiinţare. Această solicitare va fi făcută printr-o 67 11. cu preaviz rezonabil. eliberării Şantierului şi returnării Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului. într-o manieră rezonabilă şi pe cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul poate înlătura de pe Şantier. inclusiv Teste la Terminare sau Teste după Terminare.

Aceste teste vor fi efectuate în conformitate cu termenii aplicabili testelor anterioare. Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 de zile de la expirarea ultimei Perioade de Notificare a Defectelor sau cât mai repede după acest termen cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările inclusiv remedierea oricăror defecte. specificând data la care Antreprenorul şi-a îndeplinit obligaţiile potrivit prevederilor Contractului.10 Obligaţii neîndeplinite După emiterea Certificatului de Recepţie Finală. fiecare Parte va răspunde în continuare de îndeplinirea oricărei obligaţii rămase neîndeplinite la acel moment. În scopul stabilirii naturii şi întinderii 68 . 11.2 [Costul remedierii defectelor] pentru costul lucrărilor de remediere. Antreprenorul va investiga cauzele oricărui defect.2 [Costul remedierii defectelor].7 Dreptul de acces Până la emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Costurile investigării şi un profit rezonabil vor fi convenite sau hotărâte de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. cu excepţia faptului că acestea vor fi efectuate pe riscul şi cheltuiala Părţii responsabile. O copie a Certificatului de Recepţie Finală va fi transmisă Beneficiarului.8 Investigare de către Antreprenor 11. La solicitarea Inginerului. potrivit indicaţiilor Inginerului. Numai Certificatul de Recepţie Finală va fi considerat ca reprezentând recepţia Lucrărilor. Antreprenorul va avea drept de acces la toate părţile ale Lucrărilor şi la înregistrări privind exploatarea şi performanţa Lucrărilor.5 [Hotărâri] şi vor fi incluse în Preţul Contractului. 11.9 Certificatul de Recepţie Finală Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu va fi considerată a fi încheiată până când Inginerul emite Certificatul de Recepţie Finală către Antreprenor. cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. 11.înştiinţare în termen de 28 de zile după remedierea defectului sau daunei. Cu excepţia cazului în care remedierea defectului se face pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. potrivit prevederilor SubClauzei 11.

rebuturile şi Lucrările Provizorii. Testele după Terminare vor fi efectuate fără întârziere după ce Beneficiarul a efectuat recepţia la terminarea Lucrărilor sau a Sectoarelor. 69 . toate necesare pentru efectuarea eficientă a Testelor după Terminare.7 [Manuale de Exploatare şi Întreţinere] şi cu îndrumarea pe care Antreprenorul poate fi solicitat să o acorde în timpul efectuării acestor Teste. utilaje. Contractul se consideră a rămâne în vigoare. la o dată sau date stabilite de către Beneficiar. resturile. surplusurile de materiale. Orice diferenţă de bani rămasă în urma vânzării va fi plătită Antreprenorului.unor astfel de obligaţii neîndeplinite. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiile Speciale. prevederile Teste după Terminare prezentei Clauze se vor aplica. Dacă suma astfel obţinută nu acoperă costurile Beneficiarului. instrumente.11 Eliberarea Şantierului La primirea Certificatului de Recepţie Finală. Beneficiarul: (a) va furniza electricitate. Teste după Terminare 12. aceste Teste vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată. 12. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel. Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de orice obiect rămas pe Şantier. Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferenţa neacoperită. Antreprenorul va înlătura de pe Şantier toate Utilajele Antreprenorului. Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor suportate în legătură cu. Beneficiarul va transmite Antreprenorului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data de la care vor fi efectuate Testele după Terminare. şi (b) va efectua Testele după Terminare în conformitate cu manualele furnizate de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.1 Procedura pentru Dacă în Contract sunt specificate Teste după Terminare. forţă de muncă. combustibil. şi în prezenţa Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre Părţi o poate solicita în mod rezonabil. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare. 11. sau cauzate de aceste vânzări sau depozitări şi acţiuni de restabilire ale Şantierului. Dacă acestea nu au fost îndepărtate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul primeşte o copie a Certificatului de Recepţie Finală.

cauzate de către Beneficiar. un Test după Terminare al Lucrărilor sau al oricărui Sector nu poate fi terminat în Perioada de Notificare a Defectelor (sau în orice altă perioadă asupra căreia ambele Părţi au convenit). sau un Sector. la plata oricărui astfel de Costuri şi a unui profit rezonabil. Se va ţine cont în mod adecvat de efectul folosirii prealabile a Lucrărilor de către Beneficiar.Dacă Antreprenorul nu se prezintă la data şi locul convenite. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Beneficiarul poate începe efectuarea Testelor după Terminare. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit. care vor fi considerate a fi fost efectuate în prezenţa Antreprenorului.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] se vor aplica. nu trec Testele după Terminare: (a) prevederile subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 11. 12. din motive care nu sunt atribuibile Antreprenorului.2 [Costul remedierii defectelor] şi conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar. Dacă. Dacă şi în măsura în care acest eşec şi această retestare sunt atribuibile oricăreia dintre cauzele enumerate în subparagrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11.3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările. şi (b) oricare Parte poate ulterior solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele după Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii.5 [Reclamaţiile 70 12. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. După primirea acestei înştiinţări. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit. Rezultatele Testelor după Terminare vor fi redactate şi evaluate de ambele Părţi.2 Întârzieri în efectuarea Testelor . iar Antreprenorul va accepta acurateţea lor. Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile în efectuarea Testelor după Terminare. atunci se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes acest Test după Terminare.

5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit. Antreprenorul va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că Lucrările sau Sectorul (după caz) au trecut cu succes acel Test după Terminare. se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes aceste Teste după Terminare. 71 . într-un termen rezonabil de la primirea înştiinţării de către Beneficiar (sau în numele acestuia) referitoare la acea perioadă convenabilă pentru Beneficiar. care vor fi incluse în Preţul Contractului.Beneficiarului]. Dacă Antreprenorul suportă Costuri suplimentare ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile. sau un Sector.4 Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Lucrările. fie pentru a realiza orice ajustări sau modificări. dacă Antreprenorul nu primeşte această înştiinţare în Perioada de Notificare a Defectelor. cauzate de către Beneficiar. nu au trecut vreunul dintre sau toate Testele după Terminare. fie pentru a investiga cauzele unui eşec în a trece un Test după Terminare. 12. Totuşi. Dacă Lucrările sau un Sector nu trec un Test după Terminare iar Antreprenorul propune să realizeze ajustări sau modificări ale Lucrărilor sau ale unui astfel de Sector. se poate dispune de către Beneficiar (sau în numele acestuia) ca dreptul de acces la Lucrări sau Sector să nu fie acordat Antreprenorului decât după o perioadă convenabilă pentru Beneficiar.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit. După primirea acestei înştiinţări. la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. şi (c) Antreprenorul plăteşte această sumă relevantă în Perioada de Notificare a Defectelor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. (b) suma relevantă plătibilă cu titlu de despăgubire pentru această neîndeplinire este specificată (sau metoda ei de calcul este definită) în Contract. atunci. Apoi Antreprenorul va rămâne responsabil să realizeze ajustările sau modificările şi să treacă acel Test. în acordarea către Antreprenor a dreptului de acces la Lucrări sau Echipamente.

72 . (b) propunerea Antreprenorului pentru orice modificare necesară a programului conform Sub-Clauzei 8. (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea pentru Beneficiar a Lucrărilor terminate. (i) va accelera terminarea Lucrărilor. confirma sau modifica dispoziţia.3 [Procedura de Modificare]. Antreprenorul va răspunde în scris fără întârziere.3 Procedura de Modificare Dacă Inginerul solicită o propunere. şi (c) propunerea Antreprenorului pentru ajustarea Preţului Contractului.3 [Programul de execuţie] şi a Duratei de Execuţie. 13. Modificări şi Ajustări 13. 13.2 Optimizarea proiectului Antreprenorul poate. întreţinere sau exploatare a Lucrărilor. O Modificare nu poate să conţină omiterea oricărei lucrări care să fie executată de alţii. fie printr-o solicitare adresată Antreprenorului de-a transmite o propunere. (ii) va reduce pentru Beneficiar costurile de construcţie. cu excepţia cazului în care Antreprenorul transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului specificând (cu detalii justificative) faptul că (i) Antreprenorul nu poate obţine în mod direct şi uşor Bunurile necesare pentru Modificare. să transmită Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului). fie prin prezentarea motivelor pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul). Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13. La primirea acestei înştiinţări. în orice moment. fie prin transmiterea următoarelor elemente: (a) o descriere a proiectului şi / sau lucrării propuse pentru a fi executate şi un program de execuţie a acestora. înainte de a dispune o Modificare. în orice alt mod.13. (ii) aceasta va reduce siguranţa Lucrărilor sau caracterul potrivit al acestora. Beneficiarului. fie printr-o dispoziţie. Inginerul va anula. sau (iv) va profita. dacă este adoptată. sau (iii) aceasta va avea un impact negativ asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. Antreprenorul va executa fiecare Modificare şi va fi obligat faţă de aceasta.1 Dreptul de a modifica Modificările pot fi iniţiate de către Inginer în orice moment înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

decât în conformitate cu dispoziţiile Inginerului iar Preţul Contractului va fi ajustat în consecinţă. furnizări de bunuri sau servicii pentru care este constituită Suma Provizionată. 13. Pentru fiecare Sumă Provizionată.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra ajustărilor la Preţul Contractului şi la Graficul de Plăţi. Fiecare dispoziţie referitoare la execuţia unei Modificări. aprobată sau hotărâtă aşa cum se specifică mai sus.După primirea unei astfel de propuneri (potrivit prevederilor SubClauzei 13. de fiecare dată când o ajustare este convenită. Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate) de către Antreprenor şi evaluate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. Inginerul poate emite următoarele dispoziţii: (a) anumite lucrări să fie executate (inclusiv Echipamentele. fără întârziere. Inginerul. Aceste ajustări vor include un profit rezonabil şi vor ţine cont. se vor specifica sumele plătibile în fiecare din monedele stabilite. se va face referire la proporţia reală sau anticipată a monedelor din Costul lucrărilor modificate precum şi la proporţia diferitelor monede specificate pentru plata Preţului Contractului.3 [Procedura de Modificare]. care va confirma primirea acesteia. Materiale sau servicii să fie achiziţionate de către Antreprenor şi pentru evaluarea cărora vor fi incluse în Preţul Contractului: 73 . În acest scop.2 [Optimizarea Proiectului]. Antreprenorul nu va întârzia nicio lucrare în timp ce aşteaptă un răspuns. respingere sau cu comentarii. În momentul dispunerii sau aprobării unei Modificări. va fi emisă de către Inginer Antreprenorului. însoţită de orice cerinţă privind înregistrarea Costurilor.2 [Optimizarea proiectului] sau în alt mod). de propunerile transmise de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 Sume Provizionate Fiecare Sumă Provizionată nu va fi folosită. 13. va răspunde prin aprobare. şi / sau (b) anumite Echipamente. dacă este cazul. integral sau parţial. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer pentru lucrări. atunci.4 Plata în monedele În cazul în care Contractul prevede ca plata Preţului Contractului să stabilite fie făcută în mai multe monede. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.

înainte ca acestea să fie incluse în următoarea Situaţie de Lucrări. dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. şi o sumă pentru cheltuieli indirecte şi profit. funcţia şi orele prestate ale Personalului Antreprenorului. calculată ca procent din aceste sume efectiv plătite sau datorate. Dacă lista de lucrări în regie nu este inclusă în Contract. Astfel. spre justificare. Atunci când solicită o plată.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. Antreprenorul va transmite apoi Inginerului situaţii cu preţurile acestor resurse. se va aplica rata procentuală specificată în Anexa la Ofertă.7 Ajustări generate de schimbări ale Preţul Contractului va fi ajustat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costurilor rezultate din schimbarea Legilor Ţării 74 . dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. va fi semnată de Inginer şi returnată Antreprenorului. şi cantităţile şi tipurile de Echipamente şi Materiale folosite. facturi. pentru orice Bunuri. O copie a fiecărei situaţii. identificarea. devize. dacă este corectă sau când este convenită. lucrările vor fi evaluate în conformitate cu listele de lucrări în regie incluse în Contract şi se va aplica procedura de mai jos. Înainte de a comanda Bunuri pentru lucrare. care vor include următoarele detalii referitoare la resursele folosite în execuţia lucrărilor din ziua anterioară: (a) (b) (c) numele.(i) (ii) sumele efectiv plătite (sau datorate) de către Antreprenor. prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Antreprenorul va furniza. 13. La solicitarea Inginerului. prin aplicarea ratei procentuale relevante (dacă există) specificate în Lista adecvată. 13. Antreprenorul va transmite facturi. Cu excepţia articolelor pentru care lista de lucrări în regie specifică faptul că nu se fac plăţi. Inginerul poate dispune ca o Modificare să fie executată pe baza lucrărilor în regie. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaţii corecte. Antreprenorul va transmite Inginerului devize. Dacă nu există o astfel de rată procentuală.6 Lucrări în regie Pentru lucrări minore sau de natură incidentală. tipul şi orele prestate ale Echipamentului Antreprenorului şi ale Lucrărilor Temporare. în dublu exemplar.

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica dacă nu există un astfel de tabel al datelor de ajustare. După primirea acestei înştiinţări. efectuate după Data de Referinţă. În măsura în care prevederile prezentei Clauze sau a altor Clauze din Contract nu acoperă o compensare totală pentru orice creşteri sau scăderi ale costurilor. Nu se aplică nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costurilor sau a preţurilor 75 . sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşteri sau scăderi ale costului forţei de muncă. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. prin adăugarea sau scăderea unor valori stabilite cu ajutorul formulelor stabilite în prezenta Sub-Clauză. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Bunurilor şi altor resurse ale Lucrărilor. datorată întârzierii. guvernamentale. schimbare efectuată după Data de Referinţă şi care afectează Antreprenorul în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. după cum este evaluată în conformitate cu Lista adecvată şi aprobată în Certificatele de Plată.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Ajustarea ce se aplică valorii altfel plătibilă Antreprenorului.legislaţiei (inclusiv introducerea unor noi Legi sau abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau interpretării juridice sau oficiale. se va considera că Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi posibilitatea altor creşteri sau scăderi ale costurilor. şi (b) plata acestor Costuri. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. care vor fi incluse în Preţul Contractului. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.8 Ajustări generate de schimbări ale Costurilor În prezenta Sub-Clauză.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. a acestor Legi. “tabelul datelor de ajustare” înseamnă tabelul completat cu datele de ajustare inclus în Anexa la Ofertă. Dacă se vor aplica prevederile prezentei Sub-Clauze. va fi stabilită conform formulelor pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul Contractului. 13. Dacă Antreprenorul suferă (sau va suferi) întârzieri şi / sau suportă (sau va suporta) Costuri suplimentare ca urmare a acestor schimbări ale Legilor sau interpretărilor.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme.

. “a” este un coeficient fix. aceasta va fi stabilită de către Inginer.. deşi aceste date (şi în consecinţă aceste valori) pot să nu corespundă cu indicii de cost de bază. “b”.. respectiv cinci din tabel) în scopul clarificării sursei. cu excepţia altor prevederi ale Anexei la Ofertă. utilaje şi materiale. specificat în tabelul relevant al datelor de ajustare. reprezentând proporţia neajustabilă a plăţilor contractuale.. Indicii de cost sau preţurile de referinţă specificaţi în tabelul datelor de ajustare vor fi folosiţi.. sunt coeficienţi reprezentând proporţia estimată a fiecărui element de cost legat de execuţia Lucrărilor. şi “Lo”. unde: “Pn” este indicele de ajustare ce se aplică valorii contractuale estimate în moneda relevantă a lucrărilor realizate în perioada “n”. Inginerul va stabili un indice provizoriu pentru emiterea 76 . ”d”. fiecare aplicându-se elementului relevant de cost din tabel la Data de Referinţă. această perioadă fiind de o lună. Formulele vor fi de tipul următor: Pn = a + b(Ln/L0) + c(En/E0) + d(Mn/M0) + ……. . aşa cum se specifică în tabelul datelor de ajustare. Dacă există îndoieli asupra sursei lor. “Mo”. fiecare dintre aceştia aplicându-se elementului relevant de cost din tabel. exprimaţi în moneda relevantă de plată. “Ln”. . pentru care se cere să se aplice indicele. fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată la cursul de vânzare a acestei monede stabilit de banca centrală a Ţării la data menţionată mai sus. reprezintă indicii de cost sau preţurile de referinţă de bază. “Mn”.. astfel de elemente de cost din tabel pot fi indicatori ai resurselor precum forţa de muncă. ”c”. se va face referire la valorile indicilor la datele specificate (menţionate în coloanele patru. În acest scop. exprimaţi în moneda relevantă de plată. “En”. cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv).. Până la momentul la care fiecare indice de cost curent este disponibil. reprezintă indicii curenţi de cost sau preţurile de referinţă pentru perioada “n”.curente. În cazurile în care “moneda indicilor” (specificată în tabel) nu este moneda relevantă de plată. “Eo”.

Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost specificaţi în tabelul (tabelele) datelor de ajustare nu pot fi ajustate decât dacă au devenit irezonabile. Preţul Contractului va fi stabilit în consecinţă. iar Preţul Contractului nu va fi revizuit pentru astfel de costuri. impozitele şi tarifele datorate potrivit prevederilor Contractului. ca urmare a Modificărilor. (c) orice cantităţi definite într-o Listă sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţile reale şi corecte ale Lucrărilor pe care Antreprenorul trebuie să le execute. 14. (b) Antreprenorul va plăti toate taxele. făcând obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. în funcţie de alternativa cea mai avantajoasă pentru Beneficiar. ajustarea preţurilor după acest termen se va face utilizând fie (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data expirării Duratei de Execuţie a Lucrărilor. şi (d) orice cantităţi sau date referitoare la preţuri definite într-o Listă vor fi folosite în scopurile specificate în această Listă şi pot fi neaplicabile în alte scopuri.2 Plata în avans Beneficiarul va efectua o plată în avans. ajustarea se va recalcula în consecinţă. sub forma unui împrumut fără dobândă în vederea mobilizării şi proiectării.Certificatului Interimar de Plată. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie. după ce Antreprenorul va transmite o garanţie în conformitate cu prevederile 77 . 14.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei].1 Preţul Contractului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va face obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. Preţul Contractului şi plăţile 14. cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13. prevederile referitoare la măsurare şi evaluare vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. dezechilibrate sau inaplicabile. sau (ii) indicele sau preţul curent. Totuşi. Atunci când un indice curent va fi disponibil. dacă vreo parte a Lucrărilor urmează a fi plătită în conformitate cu cantităţile furnizate sau lucrările efectuate.

2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată. până în momentul în care plata în avans este rambursată. Până când Beneficiarul primeşte. Antreprenorul se va asigura că această garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la rambursarea avansului. Această garanţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar şi va avea forma anexată Condiţiilor Speciale sau altă formă aprobată de către Beneficiar. Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea integrală a plăţii în avans. vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. Valoarea totală a plăţii în avans. Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea de către Beneficiar]. Dacă termenii garanţiei specifică data de expirare a acesteia. sau dacă valoarea totală a plăţii în avans nu este specificată în Anexa la Ofertă. dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor. monedele de plată şi proporţiile acestora. prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. dacă primeşte. precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) depăşesc zece procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptată mai puţin Sumele Provizionate. numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una). şi (b) deducerile vor fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecărui Certificat de Plată (cu excepţia plăţii în avans. Cu excepţia cazului în care alte procente sunt specificate în Anexa la Ofertă: (a) deducerile vor începe în acel Certificat de Plată în care totalul plăţilor intermediare aprobate (cu excepţia plăţii în avans. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranşă a avansului după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.prezentei Sub-clauze. Clauzei 16 [Suspendarea şi rezilierea de către 78 . iar plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei. precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) în monedele şi proporţiile acestora în plata în avans. această garanţie. aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după primirea de către Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună Execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.

după caz. (f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi cuvenite potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. 14.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] şi Sub-Clauzei 13. după sfârşitul perioadei de plăţi specificată în Contract (sau la sfârşitul fiecărei luni. dacă nu este specificată nicio perioadă). dar excluzând elementele descrise în subparagrafele de la (b) la (g) de mai jos).Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz). în care vor fi prezentate detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit. împreună cu documentele justificative care vor include raportul relevant de progres. şi (g) deducerea totalului sumelor aprobate în toate Certificatele de Plată anterioare. (c) orice sumă care trebuie dedusă ca reţinere. la totalul sumelor de mai sus. o Situaţie de Lucrări.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor]. inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. 14. într-o formă aprobată de Inginer.4 Graficul de Plăţi Dacă în Contract este inclus un Grafic de Plăţi care să specifice 79 .2 [Plata în avans]. în ordinea de mai jos: (a) valoarea contractuală estimată a Lucrărilor executate şi a Documentelor Antreprenorului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările. (e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. în şase exemplare. în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13. Situaţia de Lucrări va include următoarele elemente. până când suma astfel reţinută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă. (b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă pentru schimbările ale legislaţiei şi schimbările ale costurilor. care vor fi exprimate în diferitele monede în care Preţul Contractului este plătibil. în conformitate cu prevederile SubClauzei 4. calculată prin aplicarea procentului de reţinere specificat în Anexa la Ofertă. diferenţa rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului. (d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări în conformitate cu prevederile SubClauzei 14. Dispute şi Arbitraj].3 Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Antreprenorul va transmite Inginerului.21 [Rapoartele de Progres].8 [Ajustări generate de schimbări ale costurilor].

atunci. (i) o sumă pentru Echipamentele şi Materialele care au fost expediate pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente. Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. iar dacă se constată că progresul real este mai lent decât cel care stă la baza acestui Grafic de Plăţi. (b) (c) Dacă în Contract nu este inclus un Grafic de Plăţi. prevederile Sub-Clauzei 14. până la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica. care să ia în considerare măsura în care progresul este mai lent decât cel care a stat la baza estimării tranşelor. 14. cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic: (a) tranşele prevăzute în acest Grafic de Plăţi vor fi valorile contractuale estimate în scopurile subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Antreprenorul: 80 . Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale plăţilor pe care Antreprenorul apreciază că vor deveni datorate pentru fiecare trimestru. atunci prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. şi dacă aceste tranşe nu sunt definite cu referire la progresul real înregistrat în execuţia Lucrărilor. Inginerul va stabili şi va aproba fiecare adăugare în Certificatele Interimare de Plată.5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Dacă se aplică prevederile prezentei Sub-Clauze. şi (ii) o deducere când valoarea contractuală a acestor Echipamente şi Materiale este inclusă ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14.tranşele în care va fi plătit Preţul Contractului. potrivit prevederilor subparagrafului (e) din Sub-Clauza 14. atunci.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra tranşelor de plată revizuite.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. Estimările revizuite vor fi transmise trimestrial.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor. Dacă listele la care se face referire în subparagrafele (b)(i) sau (c)(i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertă. Certificatele Interimare de Plată vor include.

în conformitate cu prevederile Contractului. şi (iii) sunt descrise într-un aviz de expediţie sau într-un alt document de expediere. sau (c) Echipamentele şi Materialele respective: (i) (ii) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la livrarea pe Şantier. daune sau deteriorări şi par a fi în conformitate cu prevederile Contractului. cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil precum şi cu o garanţie bancară emisă într-o formă şi de către o entitate aprobate de Beneficiar. sunt protejate împotriva oricăror pierderi. care a fost transmis Inginerului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurărilor. şi a transmis o situaţie pentru Costurile de achiziţionare şi livrare a Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier.(i) (ii) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă. de asemenea: (b) Echipamentele şi Materialele respective: (i) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la expedierea spre Şantier. în drum spre Şantier. chitanţele. iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare. Costurile şi folosirea Echipamentelor şi Materialelor). 81 .2 [Plata în Avans] şi va fi valabilă până când Echipamentele şi Materialele vor fi depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate împotriva oricăror pierderi. în valorile şi monedele egale cu suma datorată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: această garanţie poate avea o formă similară cu forma la care se face referire în Sub-Clauza 14. (ii) au fost expediate spre Ţară. însoţită de documente justificative. ţinând cont de documentele menţionate în prezenta Sub-Clauză şi de valoarea contractuală a Echipamentelor şi Materialelor. şi au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier. Suma suplimentară care urmează a fi aprobată în Certificatele Interimare de Plată va fi echivalentul a optzeci de procente din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier). daune sau deteriorări. şi.

împreună cu detalii justificative. Certificatul de Plată va include deducerea aplicabilă care va fi echivalentă cu această sumă suplimentară pentru Echipamentele şi Materialele respective. valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până când acea lucrare va fi terminată sau acea obligaţie va fi îndeplinită. la oricare dintre Certificatele de Plată anterioare. în termen de 28 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative. 14. înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. Apoi. costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea au fost terminate. Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. şi în aceleaşi monede şi proporţii. Nu se va considera că un Certificat de Plată indică acceptarea. consimţământul sau satisfacţia Inginerului. Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat pentru niciun alt motiv cu excepţia următoarelor: (a) dacă vreun bun furnizat sau vreo lucrare efectuată de Antreprenor nu este în conformitate cu prevederile Contractului. Inginerul nu va fi obligat să emită un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după reţineri şi alte deduceri) ar fi mai mică decât valoarea minimă (dacă există) a Certificatelor Interimare de Plată specificată în Anexa la Ofertă. 82 . aprobarea. Totuşi. În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă orice corecţie sau modificare care trebuie făcută. în mod adecvat. În această situaţie. Inginerul va emite către Beneficiar un Certificat Interimar de Plată care va specifica suma stabilită în mod echitabil de către Inginer ca fiind datorată. şi / sau (b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie în conformitate cu prevederile Contractului şi a fost înştiinţat de Inginer în acest sens.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Nicio sumă nu va fi aprobată printr-un Certificat de Plată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bună Execuţie.Monedele de plată pentru aceste sume suplimentare vor fi aceleaşi cu cele în care plata va deveni datorată atunci când valoarea contractuală va fi inclusă în subparagraful (a) al Sub-Clauzei 14. La acel moment.

Inginerul va aproba. în termen de 56 de zile de la primirea de către Inginer a Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative. şi (c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată. şi vor fi plătite în acea monedă. Antreprenorul va fi îndreptăţit să primească costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere pentru suma neplătită (la care se vor adăuga lunar costurile de finanţare).7 Plata Beneficiarul va plăti Antreprenorului: (a) prima tranşă din plata în avans. pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii. procentul relevant al primei jumătăţi din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit după ce Sectorul trece cu succes toate testele. 83 . Această perioadă se va considera că începe de la data plăţii specificată în Sub-Clauza 14. aceste costuri de finanţare vor fi calculate la rata dobânzii anuale de trei puncte procentuale peste rata de scont a băncii centrale din ţara monedei de plată. 14. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis pentru un Sector. Dacă Antreprenorul nu primeşte plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plata].8 Întârzieri în efectuarea plăţilor 14.14. atunci. în termen de 42 de zile după emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile de la primirea documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. şi în ţara (pentru plăţi în această monedă) specificată în Contract. dacă există). Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. (b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată.2 [Plata în Avans].7 [Plata]. Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată fără ca o înştiinţare sau o aprobare prin Certificat de Plată oficiale să fie necesare. în termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Plată de către Beneficiar. prin Certificat de Plată. Plata sumei datorate în fiecare monedă se va face într-un cont bancar. plata către Antreprenor a primei jumătăţi din Sumele Reţinute. precizat de Antreprenor. indiferent (în cazul subparagrafului (b) al acesteia) de data la care a fost emis Certificatul Interimar de Plată.9 Plata Sumelor Reţinute După emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi după ce Lucrările au trecut cu succes toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14. şi fără prejudicierea oricărui alt drept sau remediu.

Procentul relevant pentru fiecare Sector va fi valoarea procentuală a Sectorului. 14. Inginerul va emite un Certificat de Plată în conformitate cu Sub-Clauza 14. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis pentru un Sector.11 Prezentarea Situaţiei Finale de În termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finală. Totuşi. specificată în Anexa la Ofertă. în situaţia în care rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Responsabilitatea pentru Defecte] sau Clauzei 12 [Teste după Terminare]. Dacă valoarea procentuală a unui Sector nu este specificată în Anexa la Ofertă. 84 .6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată]. şi (c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul consideră că îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. în conformitate cu prevederile SubClauzei 14. 14.Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadelor de Notificare a Defectelor. Sumele estimate vor fi prezentate separat în această Situaţie de Lucrări la terminare. Situaţia de Lucrări la terminare însoţită de documentele justificative. Antreprenorul va transmite Inginerului. Antreprenorul va transmite Inginerului. (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit.10 Situaţia de Lucrări la terminare În termen de 84 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Apoi.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] care să conţină: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. procentul relevant din a doua jumătate din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit imediat după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor pentru acest Sector. Inginerul va fi îndreptăţit să refuze aprobarea costului estimat pentru aceste lucrări până la terminarea acestora. restul de plată din Sumele Reţinute va fi aprobat de Inginer pentru plata către Antreprenor. în şase exemplare. în şase exemplare. niciun procent din prima sau a doua jumătate din Sumele Reţinute nu va fi autorizat potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze în legătură cu acel Sector.

în urma discuţiilor între Inginer şi Antreprenor şi a schimbărilor efectuate de comun acord în proiectul de situaţie finală de lucrări. în acest proiect. următoarele: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va elabora şi va transmite Inginerului situaţia finală de lucrări. În prezentele Condiţii. în conformitate cu cele convenite. 14. Inginerul va emite către Beneficiar (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru acele părţi din proiectul de situaţie finală de lucrări asupra cărora există un acord. Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua. expresia “Situaţie Finală de Lucrări” se referă la această situaţie de lucrări convenită de comun acord. în final. Antreprenorul va transmite o scrisoare de descărcare care să confirme că totalul Situaţiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea completă şi finală a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. şi (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. caz în care scrisoarea de descărcare va intra în vigoare la data respectivă. schimbările convenite de comun acord.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă]. Apoi. dacă disputa este soluţionată. atunci Antreprenorul va elabora şi va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Inginerului) o Situaţie Finală de Lucrări.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. Apoi. Dacă Inginerul nu este de acord cu sau nu poate verifica orice parte a proiectului de situaţie finală de lucrări.Lucrări un proiect de situaţie finală de lucrări însoţit de documente justificative care să prezinte în detaliu.12 Scrisoarea de descărcare La transmiterea Situaţiei Finale de Lucrări. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. într-o formă aprobată de Inginer. 14. Această scrisoare de descărcare poate specifica faptul că va intra în vigoare atunci când Antreprenorul va primi Garanţia de Bună Execuţie precum şi restul de plată datorată. Dacă.13 Emiterea Certificatului Final de Plată În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 85 . devine totuşi evident faptul că există o dispută.

Dacă Antreprenorul nu a prezentat Situaţia Finală de Lucrări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Beneficiarul nu va fi responsabil faţă de Antreprenor în niciun fel şi în nicio privinţă potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta sau cu execuţia Lucrărilor. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi nesăbuită a Beneficiarului. Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru suma pe care o va hotărî în mod corect ca fiind datorată.14.14 Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Totuşi.15 Monede de plată Preţul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele nominalizate în Anexa la Ofertă.12 [Scrisoarea de descărcare]. plăţile vor fi efectuate după cum urmează: (a) dacă Valoarea de Contract Acceptată a fost exprimată exclusiv în Moneda Locală: 86 . Inginerul va solicita Antreprenorului prezentarea acesteia. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. 14.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14. Inginerul va emite către Beneficiar Certificatul Final de Plată. după cum este cazul. şi de asemenea (cu excepţia problemelor sau situaţiilor apărute după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor) Situaţia de Lucrări la Terminare descrisă în Sub-Clauza14. diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor.10 [Situaţia de Lucrări la Terminare]. dacă sunt nominalizate astfel două sau mai multe monede. 14. care va specifica: (a) suma finală datorată.12 [Scrisoarea de descărcare]. prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului cu privire la obligaţiile de despăgubire sau responsabilităţile Beneficiarului în caz de fraudă. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să prezinte această Situaţie în termen de 28 de zile. şi (b) după luarea în considerare a tuturor sumelor plătite anterior de către Beneficiar şi a tuturor sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit. în: (a) (b) Situaţia Finală de Lucrări. cu excepţia cazului în care şi în măsura în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă în acest sens.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14.

(i) proporţiile sau sumele în Moneda Locală şi Monede Străine. (c) alte plăţi ale Antreprenorului către Beneficiar vor fi efectuate în moneda în care Beneficiarul a efectuat cheltuiala respectivă.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile aplicabile acestora. şi cursurile fixe de schimb ce vor fi folosite pentru calcularea plăţilor. (ii) plăţile şi deducerile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. 15. stabilite de banca centrală a Ţării. sau în moneda care este convenită de ambele Părţi. Rezilierea de către Beneficiar 15. şi (iii) alte plăţi şi deduceri potrivit prevederilor subparagrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14. Inginerul poate să solicite Antreprenorului. printr-o înştiinţare. cu excepţia cazului în care ambele Părţi au convenit altfel. şi (e) dacă în Anexa la Ofertă nu este specificat niciun curs de schimb. dacă Antreprenorul: (a) nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Sub-Clauza 4.1 Înştiinţarea de remediere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. (b) plata penalităţilor specificate în Anexa la Ofertă vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în Anexa la Ofertă. vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. (d) dacă o sumă plătibilă Beneficiarului de către Antreprenor într-o anumită monedă depăşeşte suma plătibilă Antreprenorului de către Beneficiar în acea monedă. Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul. să corecteze această neîndeplinire şi să-o remedieze într-o perioadă rezonabilă şi specificată. Beneficiarul poate recupera diferenţa dintre aceste sume din sumele ce trebuie plătite Antreprenorului în alte monede.2 Rezilierea Contractului de către Beneficiar 87 .3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în subparagraful (a)(i) de mai sus.2 15.5 [Sume Provizionate] şi Sub-Clauzei 13. atunci se vor aplica cursurile de schimb din Data de Referinţă.

(b) abandonează Lucrările sau în alt mod demonstrează fără echivoc intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit prevederilor Contractului. fără justificări rezonabile: (i) (ii) să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea. oferirea de stimulente şi recompense legale Personalului Antreprenorului nu conferă dreptul la rezilierea Contractului. sau a defavoriza sau nu. oricare persoană care are legătură cu Contractul. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii. ca stimulent sau recompensă: (i) (ii) pentru a efectua sau a nu efectua orice acţiune în legătură cu Contractul. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei. sau se produce orice situaţie. renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar. în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. (c) nu reuşeşte.[Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele cuprinse într-o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de remediere]. în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor. gratuitate. sau (f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane orice mită. întârzierea şi suspendarea lucrărilor]. Totuşi. dar. (e) devine falit sau insolvabil. Beneficiarul. (d) subcontractează integralitatea Lucrărilor sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară. sau să respecte cerinţele cuprinse într-o înştiinţare emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7. sau dacă oricare dintre membrii Personalului Antreprenorului. orice astfel de stimulente sau recompense în modul descris în subparagraful (f). judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune. În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe.6 [Lucrările de remediere]. Totuşi.5 [Respingerea] sau Sub-Clauzei 7. va putea să rezilieze Contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier. comision sau alte lucruri de valoare. sau pentru a favoriza sau nu. în cazurile descrise în 88 . agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane. intră în proces de lichidare.

Beneficiarul va putea. Inginerul.4 Plata după rezilierea de către Beneficiar 89 . Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate. printr-o înştiinţare. fără întârziere. Antreprenorul va organiza cu promptitudine retragerea lor. va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. 15. Beneficiarul poate să termine Lucrările prin forţe proprii şi / sau prin intermediul oricăror alte entităţi desemnate de Beneficiar în acest scop. dacă până la această dată. După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare. Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care va informa că Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Temporare vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Beneficiarului. Beneficiarul poate: 15. şi (ii) pentru a proteja viaţa.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare. Documente ale Antreprenorului şi alte documentaţii de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. rezilia Contractul imediat. toate Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de. Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului. Totuşi. Beneficiarul şi aceste alte entităţi vor putea folosi apoi orice Bunuri. sau pentru Antreprenor. a Bunurilor şi a Documentelor Antreprenorului precum şi a oricăror altor sume datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Apoi. conferit prin Contract sau în alt mod. Totuşi. Antreprenorul va depune toate eforturile pentru a respecta imediat orice dispoziţie rezonabilă inclusă în înştiinţare (i) pentru cesiunea oricărui contract de subantrepriză. proprietatea sau siguranţa Lucrărilor. aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar în scopul recuperării datoriei. După reziliere. Orice diferenţă pozitivă rezultată din aceste tranzacţii va fi plătită apoi Antreprenorului.subparagrafele (e) sau (f).3 Evaluarea la data rezilierii După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. Apoi.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra valorii Lucrărilor.

16.3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului] şi va fi plătit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.(a) acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. După această reziliere. Antreprenorul poate. plata şi exonerarea]. după caz şi în conformitate cu cele descrise în înştiinţare.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată] sau Beneficiarul nu reuşeşte să respecte prevederile SubClauzei 2. terminare şi remediere a oricăror defecte. După acoperirea acestor pierderi. execuţie. Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.5 Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul Beneficiarul va fi îndreptăţit. Beneficiarul va plăti Antreprenorului diferenţa. şi / sau (c) recupera de la Antreprenor orice pierderi şi daune suportate de Beneficiar şi oricare costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor. Certificatul de Plată.1 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Dacă Inginerul nu reuşeşte să emită Certificate de Plată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. dovada rezonabilă despre aranjamentele financiare ale Beneficiarului.3 [Evaluarea la data rezilierii]. Rezilierea va fi efectivă la 28 de zile după ce Antreprenorul primeşte această înştiinţare şi după ce Beneficiarul returnează Garanţia de Bună Execuţie. să suspende lucrările (sau să reducă ritmul de execuţie) până când Antreprenorul primeşte. după luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit Sub-Clauzei 15. să denunţe unilateral Contractul printr-o înştiinţare de denunţare unilaterală adresată Antreprenorului. daune datorate întârzierii în terminarea Lucrărilor (dacă există). Suspendarea şi rezilierea de către Antreprenor 16.7 [Plata]. daune şi costuri suplimentare. (b) sista plăţile către Antreprenor până când costurile de proiectare.6 [Rezilierea opţională. 90 . dacă primeşte.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. 15. sau plata. au fost stabilite. la cel puţin 21 de zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. şi toate celelalte costuri suportate de către Beneficiar. Beneficiarul nu poate denunţa unilateral Contractul potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către un alt antreprenor. în orice moment şi numai la latitudinea Beneficiarului.4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului] sau SubClauzei 14.

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. care vor fi incluse în Preţul Contractului. dovada sau plata (aşa cum este menţionat în Sub-Clauza relevantă şi în înştiinţarea menţionată mai sus) înainte de a transmite o înştiinţare de reziliere a Contractului. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. în care trebuie efectuată plata (cu excepţia oricărei deduceri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. Dacă.7 [Plata]. Antreprenorul va relua activitatea normală de lucru fără întârzieri irezonabile. După primirea acestei înştiinţări. în termen de 42 de zile de la transmiterea înştiinţării trimise potrivit prevederilor SubClauzei 16.8 [Întârzieri în efectuarea plăţilor] şi la rezilierea Contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. dovada rezonabilă referitoare la respectarea prevederilor Sub-Clauzei 2. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. datorată întârzierii. ulterior. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. 16. Antreprenorul primeşte Certificatul de Plată.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi.2 [Rezilierea de către Antreprenor].Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile sale la costuri de finanţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările]. (c) Antreprenorul nu primeşte suma datorată potrivit unui Certificat Interimar de Plată în termen de 42 de zile de la expirarea perioadei specificate în Sub-Clauza 14.2 Rezilierea Contractului de către Antreprenor Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă: (a) Antreprenorul nu primeşte. Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată relevant. (d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile 91 .4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului]. (b) în termen de 56 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a suspendării lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) conform prezentei Sub-Clauze.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]).

Beneficiarul.6 [Acordul Contractual] sau Sub-Clauza 1. în cazurile descrise în subparagrafele (f) sau (g). renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar. Antreprenorul va putea.potrivit prevederilor Contractului. va putea să rezilieze Contractul. (f) o suspendare prelungită afectează toate Lucrările după cum este descris în Sub-Clauza 8. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei. Antreprenorul. printr-o înştiinţare. Materialele şi alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Sub-Clauzei 19. intră în proces de lichidare. cu excepţia celor necesare pentru siguranţă şi va părăsi Şantierul. cu promptitudine: (a) va înceta toate lucrările.11 [Suspendare prelungită]. cu promptitudine: 16. Sub-Clauzei 16. 16.7 [Cesiunea de Contract]. Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului conferit prin Contract sau în alt mod. rezilia Contractul imediat. (e) Beneficiarul nu reuşeşte să respecte Sub-Clauza 1. După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar.6 [Rezilierea opţională. În oricare dintre aceste evenimente sau circumstanţe. şi (c) va retrage toate celelalte Bunuri de pe Şantier.5 [Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul]. sau (g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil.3 Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului 92 . Totuşi.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare. plata şi exonerarea] a intrat în vigoare.4 Plata după rezilierea de către Antreprenor După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. Antreprenorul. judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune. (b) va preda Documentele Antreprenorului. sau se produce orice situaţie. Echipamentele. cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor.

(a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. (b) va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile SubClauzei 19. în măsura în care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a. (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18.1 Despăgubiri Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul.6 [Rezilierea opţională. daună. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar. maladii sau decesul oricărei persoane. după cum este descris în subparagrafele (d)(i). acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar. Personalul Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie. maladii sau deces. Riscuri şi Răspunderi 17. daună. produse ca urmare a. şi (c) va plăti Antreprenorului valoarea oricăror pierderi de profit sau alte pierderi sau daune suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri. agenţii acestora. îmbolnăviri. atribuibile unor neglijenţe. Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora şi (2) problemele pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din poliţa de asigurare. pe parcursul sau din cauza. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru (1) vătămări corporale. Personalul Beneficiarului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie.3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte. şi (b) daune sau pierderi asupra oricărei proprietăţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările). sau de oricare alte persoane angajate direct sau indirect de către aceştia. 93 . Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru: (a) vătămări corporale. şi (ii) sunt atribuibile unor neglijenţe. proiectului. plata şi exonerarea]. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Antreprenor. pe parcursul sau din cauza. cu excepţia cazului în care acestea sunt atribuibile unor neglijenţe. Personalul Antreprenorului. Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora. 17. îmbolnăviri. proiectului.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau pagubă care se produce după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor dar care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul a fost responsabil. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. (d) muniţii de război. în interiorul Ţării. materiale explozive. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. revoluţie. Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului. Dacă se emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau este considerat a fi emis) pentru oricare Sector sau parte a Lucrărilor. 17. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau daună. insurecţie.4 de mai jos sunt: (a) război.3 Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17. radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive. acţiuni ale duşmanilor străini.3 [Riscurile Beneficiarului]. aplicarea stării de urgenţă. când răspunderea pentru îngrijirea Lucrărilor este transferată Beneficiarului.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor]. până când această lucrare neexecutată este terminată. în interiorul Ţării. dintr-o cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.17. răspunderea pentru îngrijirea Sectorului sau a părţii din Lucrări va fi transferată Beneficiarului în acel moment. cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către 94 . astfel încât Lucrările. lovitură de stat sau război civil. Dacă se produc pierderi sau daune asupra Lucrărilor. invazii. cauzată de orice acţiune efectuată de către Antreprenor după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va răspunde de îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. (b) rebeliune.2 Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Antreprenorul îşi va asuma întreaga răspundere pentru îngrijirea Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data de Începere a Lucrărilor până când Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis (sau este considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. terorism. pe parcursul perioadei în care Antreprenorul răspunde de îngrijirea lor. tulburări sau dezordine în interiorul Ţării. (c) revoltă. Antreprenorul va recupera pierderea sau dauna. După ce răspunderea a fost astfel transferată Beneficiarului. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). De asemenea.

(e) (f) (g) (h) Antreprenor a acestor muniţii. şi orice desfăşurare a forţelor naturii care este Imprevizibilă sau împotriva căreia nu se poate aştepta în mod rezonabil ca un antreprenor cu experienţă să fi luat masuri de prevenire adecvate. cu excepţia celor specificate în Contract. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme.3 [Riscurile Beneficiarului]. folosirea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi din Lucrările Permanente.4 Consecinţele riscurilor Beneficiarului Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în SubClauza 17. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare adiţională şi.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. materiale explozibile. un profit rezonabil se va adăuga Costurilor. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a recuperării acestor pierderi sau daune. desen sau model 95 . datorată întârzierii. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului.5 Drepturile de proprietate intelectuală şi În prezenta Sub-Clauză. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. După primirea acestei înştiinţări adiţionale. În cazurile descrise în subparagrafele (f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17. 17. radiaţii sau radioactivităţii. unde de presiune produse de avioane sau alte dispozitive de zbor care se deplasează cu viteza sunetului sau viteze supersonice. şi (b) plata acestor Costuri care vor fi incluse în Preţul Contractului. 17. dacă este cazul. proiectarea oricărei părţi din Lucrări de către Personalul Beneficiarului sau de alte persoane pentru care este responsabil Beneficiarul. Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera această pierdere sau daună în măsura solicitată de Inginer.3 de mai sus produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. “încălcare” înseamnă o încălcare (sau o suspiciune de încălcare) a oricărui brevet.

Dacă o Parte nu transmite celeilalte Părţi. Cealaltă Parte. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio reclamaţie generată de. se va considera că prima Parte a renunţat la orice de drept de a primi despăgubire potrivit prevederilor prezentei SubClauze. secret comercial sau altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială în legătură cu Lucrările. sau care poate fi dedus în mod rezonabil din Contract. Această altă Parte (şi Personalul său) nu va face nicio declaraţie care ar putea aduce prejudiciu Părţii care despăgubeşte. cu excepţia cazului în care o asemenea folosire a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Referinţă sau este specificată în Contract.. cu excepţia cazului în care Partea care despăgubeşte nu a reuşit să conducă negocieri. 17.6 Limitarea Nicio Parte nu va fi responsabilă faţă de cealaltă Parte. litigii sau arbitraje. sau (iii) folosirea adecvată a Lucrărilor. sau (b) un rezultat al folosirii oricăror Lucrări de către Beneficiar: (i) (ii) în alt scop decât cel indicat prin Contract. o înştiinţare referitoare la această reclamaţie. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio reclamaţie privind o încălcare care este sau a fost: (a) un rezultat inevitabil al respectării prevederilor Cerinţelor Beneficiarului de către Antreprenor. la solicitarea şi pe cheltuiala Părţii care despăgubeşte. sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului. Partea care despăgubeşte poate (pe cheltuiala sa) să conducă negocieri pentru soluţionarea reclamaţiei precum şi orice litigii sau arbitraje care pot decurge din aceasta. fabricaţia. Dacă o Parte este îndreptăţită să primească despăgubiri potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. marcă înregistrată. denumire comercială. drept de autor. construcţia sau execuţia Lucrărilor. va asista la contestarea reclamaţiei. pentru 96 .industrială industrial înregistrat. în termen de 28 de zile de la primirea unei reclamaţii. sau în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor. după ce i s-a solicitat astfel de către cealaltă Parte. (ii) folosirea Utilajelor Antreprenorului. şi “reclamaţie” înseamnă o reclamaţie (sau proceduri urmând unei reclamaţii) privind o încălcare.

Sub-Clauzei 4. nu va depăşi suma specificată în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este astfel specificată nicio sumă) Valoarea de Contract Acceptată. pierderea oricărui contract sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau cu caracter de consecinţă. Ori de câte ori Beneficiarul este Partea asigurătoare. Responsabilitatea totală a Antreprenorului faţă de Beneficiar. 18. fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni aprobaţi de către Beneficiar. fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni compatibili cu detaliile anexate la Condiţiile Speciale. în cadrul acestei asigurări. alta decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.1 [Despăgubiri] şi Sub-Clauzei 17. cu excepţia că Beneficiarul va acţiona 97 . Aceşti termeni vor fi compatibili cu orice termeni conveniţi de ambele Părţi înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi neglijentă a Părţii în culpă.20 [Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit].1 [Despăgubiri]. pierderi de profit. Dacă se solicită ca o poliţă de asigurare să despăgubească mai multe persoane asigurate împreună.1 Cerinţe generale pentru asigurări În prezenta Clauză. Ori de câte ori Antreprenorul este Partea asigurătoare. Sub-Clauzei 17. pentru fiecare tip de asigurare. altele decât persoanele asigurate specificate în prezenta Clauză (i) Antreprenorul va acţiona. Dacă o poliţă de asigurare despăgubeşte şi alte persoane asigurate împreună. Partea responsabilă pentru încheierea şi menţinerea în vigoare a asigurărilor specificate în Sub-Clauza relevantă. asigurarea se va aplica separat fiecăreia dintre persoanele asigurate împreună ca şi când ar fi fost emisă o poliţă de asigurare separată pentru fiecare persoană. potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. “Partea asigurătoare” înseamnă. altele decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. Prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în orice caz de fraudă. în numele acestor alte persoane. Asigurări 18. Acest acord asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor prezentei Clauze. apă şi gaz].4 [Plata după rezilierea de către Antreprenor] şi Sub-Clauzei 17. suferite de cealaltă Parte în legătură cu Contractul.5 [Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială].19 [Electricitate.responsabilităţii pierderi rezultând din nefolosirea oricăror Lucrări.

Dacă un asigurator face (sau încearcă să facă) orice modificare.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18. Partea asigurătoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificare relevantă în execuţia Lucrărilor şi se va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile prezentei Clauze. (ii) aceste alte persoane nu vor fi îndreptăţite să primească plăţi direct de la asigurator sau să trateze direct cu acesta. Partea asigurătoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime. Partea asigurătoare relevantă va transmite celeilalte Părţi. Plăţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru recuperarea pierderilor şi daunelor.3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. sau nu reuşeşte să furnizeze dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Ori de câte ori dovezi sau poliţe sunt transmise. Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare de substanţă a termenilor oricărei asigurări fără aprobarea prealabilă a celeilalte Părţi. şi (b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18. prima Parte înştiinţată de către asigurator va transmite cu promptitudine o înştiinţare celeilalte Părţi. cealaltă Parte (la opţiunea sa şi fără a prejudicia orice alt drept sau remediu) poate să încheie o asigurare care să acopere cele relevante şi să plătească primele datorate. Partea asigurătoare va transmite celeilalte Părţi dovada plăţii. După ce fiecare primă de asigurare este plătită. iar Preţul Contractului va fi 98 .în numele Personalului Beneficiarului. Fiecare poliţă de asigurare împotriva pierderilor sau daunelor trebuie să prevadă efectuarea de plăţi în monedele necesare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune. în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculată de la Data de Începere a Lucrărilor): (a) dovada faptului că asigurările descrise în prezenta Clauză au fost încheiate. Dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările necesare a fi încheiate şi menţinute în vigoare potrivit prevederilor Contractului. şi (iii) Partea asigurătoare va solicita tuturor acestor alte persoane să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare. Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Partea asigurătoare va transmite o înştiinţare şi Inginerului.

modificat în consecinţă. Nimic din cele prevăzute în prezenta Sub-Clauză nu limitează obligaţiile, responsabilităţile sau răspunderile Antreprenorului sau ale Beneficiarului potrivit celorlalte prevederi ale Contractului sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi / sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, responsabilităţi sau răspunderi. Totuşi, dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare o asigurare care este disponibilă şi care trebuie să fie încheiată şi menţinută în vigoare potrivit prevederilor Contractului, iar cealaltă Parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu încheie asigurări care să furnizeze acoperirea relevantă, atunci orice sumă care ar fi putut fi recuperată potrivit acestei asigurări va fi plătită de către Partea asigurătoare. Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor fi făcute cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului], după caz. 18.2 Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Partea asigurătoare trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Partea asigurătoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care Antreprenorul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul oricăror alte operaţiuni (inclusiv acelea la care se face referire în Clauza 11 [Responsabilitatea pentru defecte] şi în Clauza 12 [Teste după Terminare]). Partea asigurătoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe Şantier. Pentru fiecare dintre Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre Şantier şi până în momentul în care utilajul nu
99

mai este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, care vor fi îndreptăţite împreună să primească plăţi de la asiguratori, plăţi care vor fi păstrate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, (c) vor acoperi toate pierderile şi daunele datorate oricăror cauze care nu sunt enumerate în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], (d) vor acoperi de asemenea pierderile sau daunele apărute la o parte a Lucrărilor care sunt atribuibile folosirii sau ocupării de către Beneficiar a altei părţi a Lucrărilor şi vor acoperi pierderile sau daunele datorate riscurilor enumerate în subparagrafele (c), (g) şi (h) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu sunt asigurabile în termeni comerciali rezonabili, cu franşize deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în Anexa la Ofertă (dacă nu este specificată nicio sumă, atunci prezentul subparagraf (d) nu se va aplica) şi (e) totuşi, pot exclude pierderi, daune şi refaceri la: (i) o parte a Lucrărilor care este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei (dar vor acoperi orice altă parte care suportă pierderi sau daune ca urmare directă a acestei stări deficiente şi nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos), (ii) o parte a Lucrărilor care este pierdută sau deteriorată pentru a reface oricare altă parte a Lucrărilor dacă aceasta din urma este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei, (iii) o parte a Lucrărilor care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor].

Dacă, la mai mult de un an după Data de Referinţă, poliţa descrisă în subparagraful (d) de mai sus încetează să fie disponibilă în
100

termeni comerciali rezonabili, Antreprenorul (ca Parte asigurătoare) va transmite Beneficiarului o înştiinţare cu detalii justificative. Apoi, (i) Beneficiarul va fi îndreptăţit cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] la plata unei sume echivalente cu aceşti termeni comerciali rezonabili pe care Antreprenorul ar fi trebuit să îi plătească pentru o astfel de poliţă şi (ii) se va considera că Beneficiarul aprobă această omitere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], cu excepţia cazului în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comerciali rezonabili. 18.3 Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Partea asigurătoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta orice proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului]) sau orice persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), care pot fi generate de executarea Contractului de către Antreprenor şi care se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment care nu va fi inferioară valorii specificate în Anexa la Ofertă şi fără să fie limitat numărul de evenimente. Dacă, în Anexa la Ofertă nu este specificată nicio valoare, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în prezenta Sub-Clauză: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de către Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, (c) vor acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietăţii Beneficiarului (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), generate de executarea Contractului de către Antreprenor, şi (d) totuşi, pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge: (i) din dreptul Beneficiarului ca Lucrările Permanente să fie executate pe, peste, sub, în sau prin orice teren şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, dintr-o daună care este rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi
101

(ii)

daunelor. Pentru angajaţii unui Subantreprenor. 18. maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului. 102 . şi (iii) dintr-o cauză enumerată în Sub-Clauza 17. nu a putut în mod rezonabil fi evitat sau surmontat de această Parte. pierderilor şi cheltuielilor (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din vătămări corporale. asigurarea poate fi încheiată de către Subantreprenor.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului Antreprenorul va încheia şi va menţine în vigoare asigurarea împotriva reclamaţiilor. 19. cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. Beneficiarul şi Inginerul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare. dar Antreprenorul va fi responsabil pentru respectarea prezentei Clauze. Forţa Majoră poate include. invazii. la evenimentele sau circumstanţele excepţionale de tipul celor menţionate mai jos.de a remedia orice defecte. (b) pe care această Parte nu l-ar fi putut preveni în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului. Forţa Majoră 19. Asigurarea va fi menţinută în deplină vigoare pe toată perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus: (i) război. (c) care odată apărut. “Forţa Majoră” înseamnă o circumstanţă sau un eveniment excepţional: (a) care este în afara controlului unei Părţi. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). exceptând măsura în care o poliţă de acoperire este disponibilă în termeni comerciali rezonabili. îmbolnăviri. acţiuni ale duşmanilor străini.3 [Riscurile Beneficiarului].1 Definiţia Forţei Majore În prezenta Clauză. şi (d) a cărui apariţie nu poate fi atribuită în mod substanţial celeilalte Părţi. dar nu se limitează.

materiale explozive. insurecţie. această Parte va transmite o înştiinţare celeilalte Părţi.3 Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Fiecare Parte va depune în permanenţă toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forţei Majore. după transmiterea înştiinţării. terorism. atât timp cât Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească. lovitură de stat sau război civil. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră. radiaţii sau radioactivităţii. Fără a lua în considerare oricare alte prevederi ale prezentei Clauze. de circumstanţa sau evenimentul relevant.2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră] şi Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă 103 19. cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către Antreprenor a acestor muniţii. grevă sau lock-out. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile de când această Parte a luat cunoştinţă. care constituie Forţa Majoră. radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive. uragane. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-şi îndeplinească oricare din obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore. sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă. 19. taifunuri sau erupţii vulcanice. 19. (iv) muniţii de război. atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţa Majoră şi va specifica obligaţiile care nu pot sau nu vor putea să fie îndeplinite. tulburări. revoluţie. aplicarea stării de urgenţă. va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii. şi (v) catastrofe naturale precum: cutremure. materiale explozibile. Această Parte.2 Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră .4 Consecinţele Forţei Majore Dacă Antreprenorul este împiedicat să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore pentru care înştiinţarea relevantă a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. în executarea Contractului. dezordine. (iii) revoltă. Forţa Majoră nu se va aplica şi în cazul obligaţiilor oricărei Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului.(ii) rebeliune.

4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.Costuri ca urmare a acestei Forţe Majore. rezilierea se va produce în termen de 7 zile de la transmiterea înştiinţării de reziliere iar Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 16. Dacă. Inginerul va stabili valoarea lucrărilor efectuate şi va emite un Certificat de Plată care va include: (a) sumele datorate pentru orice lucrare executată pentru care un preţ este specificat în Contract. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorate aceleiaşi Forţe Majore pentru care s-a transmis înştiinţare. şi (b) plata acestor Costuri. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Antreprenorul. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.6 Rezilierea opţională. în cazul subparagrafelor de la (ii) la (iv). După o astfel de reziliere.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. 19.3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului]. în substanţă. se produc în Ţară. datorată întârzierii.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de reziliere a Contractului. plata şi exonerarea . astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau cu definiţie mai largă nu vor exonera Antreprenorul de execuţia Lucrărilor şi nici nu îl vor îndreptăţi să invoce prezenta Clauză. (b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate Antreprenorului sau pentru 104 19.5 Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Dacă un subantreprenor este îndreptăţit. potrivit prevederilor unui contract sau acord referitor la Lucrări. să invoce forţa majoră în termeni mai largi sau suplimentari faţă de cei specificaţi în prezenta Clauză. dacă evenimentul sau circumstanţa sunt de tipul celor descrise în subparagrafele de la (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. execuţia tuturor Lucrărilor în derulare este împiedicată pe o perioadă continuă de 84 de zile datorită Forţei Majore pentru care o înştiinţare a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră].1 [Definiţia Forţei Majore] şi. În acest caz. După primirea acestei înştiinţări. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.

6. Forţa Majoră). Dispute şi Arbitraj 20. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie evenimentul sau circumstanţa care a generat reclamaţia. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere. în 105 . (c) orice alte Costuri sau obligaţii care în circumstanţele relevante au fost angajate în mod rezonabil de către Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor. (d) Costul de retragere de pe Şantier a Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului şi de întoarcere a acestora la alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa (sau la orice altă destinaţie dar nu la un cost mai mare). fie ale ambelor.care Antreprenorul este obligat să accepte livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor intra în proprietatea Beneficiarului (şi sub responsabilitatea acestuia) atunci când vor fi plătite de către Beneficiar. care. fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului.7 Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Fără a lua în considerare alte prevederi ale prezentei Clauze. dacă apare orice eveniment sau circumstanţă în afara controlului Părţilor (inclusiv. 20. 19. printr-o înştiinţare transmisă de oricare Parte celeilalte Părţi cu privire la acest eveniment sau la această circumstanţă: (a) Părţile vor fi eliberate de responsabilitatea continuării executării Lucrărilor. şi (e) Costuri de repatriere a Personalului şi forţei de muncă ale Antreprenorului.1 Reclamaţiile Antreprenorului Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la orice prelungire a Duratei de Execuţie şi / sau la orice plată suplimentară. care face imposibilă sau ilegală îndeplinirea obligaţiilor contractuale fie ale unei Părţi. sau care.6 [Rezilierea opţională. îndreptăţesc Părţile să fie exonerate de continuarea executării Contractului. atunci. Reclamaţii. potrivit prevederilor oricărei Clauze ale prezentelor Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul. iar Antreprenorul le va pune la dispoziţia Beneficiarului. potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul. plata şi exonerarea] în cazul în care Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. la data rezilierii. erau angajaţi exclusiv în legătură cu Lucrările. dar nu limitat la. şi (b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va avea aceeaşi valoare cu cea care ar fi fost plătibilă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.

Antreprenorul va trimite Inginerului o reclamaţie pe deplin detaliată care va include toate detaliile justificative referitoare la motivul reclamaţiei şi la prelungirea perioadei de execuţie şi / sau plăţile suplimentare reclamate. Antreprenorul va păstra. Antreprenorul va trimite în continuare. monitoriza păstrarea acestor înregistrări şi / sau dispune ca Antreprenorul să păstreze şi înregistrări curente suplimentare. Durata de Execuţie nu va fi extinsă. de asemenea. care să prezinte întârzierile cumulate şi / sau valorile reclamate.termen de 28 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de acest eveniment sau această circumstanţă. orice alte notificări solicitate prin Contract şi documente justificative ale reclamaţiei. (c) 106 . Inginerul poate. lunar. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate aceste înregistrări şi (dacă se dispune) va transmite Inginerului copii ale acestora. Fără să recunoască responsabilitatea Beneficiarului. În celelalte cazuri. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită o înştiinţare de reclamaţie în acest termen de 28 de zile. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer. după primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. fie în alt loc acceptat de către Inginer. Dacă evenimentul sau circumstanţa care au generat reclamaţia au un efect continuu. toate înregistrările curente pe perioada Contractului care pot fi necesare pentru a fundamenta orice reclamaţie. fie pe Şantier. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la plată suplimentară iar Beneficiarul va fi eliberat de orice responsabilitate în legătură cu reclamaţia. şi Antreprenorul va trimite o reclamaţie finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul producerii efectelor generate de acest eveniment sau circumstanţă. următoarele prevederile ale prezentei Sub-Clauze se vor aplica. În termen de 42 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă (sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă) de acest eveniment sau această circumstanţă care a generat reclamaţia. reclamaţii interimare. Antreprenorul va transmite. atunci: (a) (b) această reclamaţie pe deplin detaliată va fi considerată interimară. împreună cu detaliile pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil. toate în funcţie de relevanţa cu evenimentul sau circumstanţa. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer.

Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. orice prelungire de timp şi / sau plată suplimentară va ţine cont (dacă este cazul) de măsura în care procesul de investigare adecvată a reclamaţiei a fost împiedicat sau prejudiciat de acest eşec al Antreprenorului. CSD va fi compusă. după cum se specifică în Anexa la Ofertă. în cazul în care confirmă. sau printr-o respingere cu comentarii detaliate. Inginerul va răspunde printr-o aprobare. din una sau din trei persoane având calificare corespunzătoare 107 . potrivit Sub-Clauzei 8. Fiecare Certificat de Plată va include acele sume aferente oricărei reclamaţii care. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile prezentei Sub-Clauze sau ale altei Sub-Clauze în legătură cu o reclamaţie. Cerinţele prezentei Sub-Clauze se adaugă la cerinţele altor Subclauze care se pot aplica unei reclamaţii. şi / sau (ii) unor plăţi suplimentare (dacă este cazul) la care Antreprenorul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. sau în alt termen propus de către Inginer şi aprobat de Antreprenor. cu excepţia cazului în care reclamaţia este respinsă potrivit prevederilor celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit decât la plata acelei părţi a reclamaţiei pe care a reuşit să o fundamenteze.2 Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Disputele vor fi soluţionate de o Comisie de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra (i) unei prelungiri (dacă este cazul) a Duratei de Execuţie (înainte sau după expirarea acesteia). va transmite oricum răspunsul său referitor la principiile care au fundamentat reclamaţia. în acest termen. sunt confirmate ca fiind datorate potrivit prevederilor relevante din Contract.În termen de 42 de zile de la primirea unei reclamaţii sau a oricăror detalii suplimentare de justificare a unei reclamaţii anterioare. De asemenea. întreaga reclamaţie. el poate solicita orice detaliu suplimentar necesar. Părţile vor numi de comun acord o Comisie de Soluţionare a Disputelor în termen de 28 de zile de când o Parte transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la intenţia sa de a supune o dispută Comisiei de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 20. 20.4. în mod rezonabil. dar.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. Pană când detaliile furnizate sunt suficiente pentru a confirma.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].

108 . CSD va fi compusă din trei persoane. mandatul CSD (inclusiv mandatul fiecărui membru CSD) va expira în momentul în care CSD a dat o decizie asupra disputei care îi a fost supus potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. cu excepţia cazului în care. Totuşi. Numirea înlocuitorului se va face prin procedura aplicabilă pentru nominalizarea sau acordul asupra persoanei înlocuite.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. demisiei sau rezilierii numirii. va cuprinde. numirea va intra în vigoare dacă un membru CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din această remuneraţie. pentru a înlocui unul sau mai mulţi membri ai CSD.4. după cum este descrisă în prezenta Sub-Clauză. acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane. în afară de cei care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CSD. dacă în Contract este inclusă o listă cu membri potenţiali. alte dispute au fost supuse Comisiei de Soluţionare a Disputelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. care va fi supus aprobării de către cealaltă Parte. Condiţiile de remunerare a membrului unic CSD sau a fiecăruia din cei trei membri CSD vor fi convenite de comun acord de către Părţi în momentul în care se convin condiţiile numirii. pană în acel moment. Părţile convin astfel. în orice moment.(“membrii CSD”). prin referire. cu calificare corespunzătoare. sau între Părţi şi fiecare din cei trei membri CSD. Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor din Anexa la aceste Condiţii Generale. Acordul între Părţi şi singurul membru (“membrul unic CSD”). care va fi numit ca preşedinte. Dacă CSD trebuie să cuprindă trei persoane. incapacităţii de muncă. Mandatul oricărui membru CSD poate fi revocat prin acordul comun al ambelor Părţi. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. Dacă. dar nu de către Beneficiar sau Antreprenor acţionând separat. membrii CSD vor fi selectaţi dintre cei nominalizaţi pe listă. caz în care data relevantă va fi cea în care CSD dă de asemenea decizii asupra acestor dispute. Dacă nu se specifică niciun număr iar Părţile nu convin în alt fel. fiecare Parte va nominaliza un membru CSD. Cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel. Părţile vor consulta aceşti doi membri CSD şi vor conveni asupra celui de-al treilea membru CSD. cu amendamentele convenite de către semnatari.

(b) oricare Parte nu reuşeşte. 20. se va considera că cererea este primită de CSD la data la care este primită de către preşedintele CSD. la solicitarea fie a uneia. Această cerere va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. dispoziţie. Se va considera că CSD nu acţionează în calitate de arbitru (arbitri). entitatea sau oficialitatea responsabilă pentru a face numiri. sau (d) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii unui înlocuitor în termen de 42 de zile de la data la care membrul unic CSD sau unul dintre cei trei membri CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului. Ambele Părţi vor pune cu promptitudine la dispoziţia CSD toate informaţiile.2. nominalizată în Anexa la Ofertă. va numi acest membru al CSD. după ce o Comisie de Soluţionare a Disputelor a fost numită potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 20. atunci. trimiţând copii celeilalte Părţi şi Inginerului. 109 . Această numire va fi definitivă şi irevocabilă.20. opinie sau evaluare a Inginerului. (c) Părţile nu reuşesc.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. accesul pe Şantier şi facilităţi potrivite după cum pot fi solicitate de CSD în scopul de a lua o decizie cu privire la această dispută. În cazul unei CSD compusă din trei persoane. incapacităţii de muncă. oricare Parte poate supune disputa în scris Comisiei de Soluţionare a Disputelor pentru a obţine decizia acesteia. să convină asupra numirii celui de-al treilea membru (care va acţiona ca preşedinte) al CSD. inclusiv orice dispută referitoare la un certificat. hotărâre.3 Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă oricare din următoarele condiţii este îndeplinită. fie a ambelor Părţi şi după consultări cu ambele Părţi.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi 20. până la acea dată. demisiei sau revocării mandatului. şi anume: (a) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii membrului unic al CSD până la data specificată în primul paragraf al SubClauzei 20. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din remuneraţia entităţii sau oficialităţii responsabile pentru a face numiri. să nominalizeze un membru CSD (în vederea aprobării de către cealaltă Parte) al unei CSD compusă din trei persoane. atunci.4 Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor. până la acea dată.

care trebuie să fie argumentată şi să specifice faptul că este dată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. în 28 de zile de la primirea deciziei. atunci oricare Parte poate.Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor. Dacă CSD a dat o decizie asupra unei probleme în dispută între cele două Părţi şi nicio înştiinţare de dezacord nu a fost transmisă de niciuna din Părţi în termen de 28 de zile de la primirea deciziei CSD. Antreprenorul va continua Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului. această înştiinţare de dezacord va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.În termen de 84 de zile de la primirea unei astfel de cereri şi a plăţii în avans la care se face referire în Clauza 6 din Anexă . atunci decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi. nicio Parte nu va fi îndreptăţită să înceapă arbitrajul unei dispute decât dacă o înştiinţare de dezacord a fost transmisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.7 [Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi în Sub-Clauza 20.5 Soluţionarea pe cale amiabilă În cazul în care s-a transmis o înştiinţare de dezacord potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. În oricare dintre cazuri.4 de mai sus. atunci oricare Parte poate. Totuşi. CSD va da o decizie. care o vor pune în aplicare cu promptitudine până când intervine. Cu excepţia cazului în care Contractul a fost deja abandonat. să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord. şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) dezacordului. transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord. dacă intervine. sau în alt termen după cum poate fi propus de CSD şi aprobat de ambele Părţi. o revizuire prin soluţionare pe cale amiabilă sau prin sentinţă arbitrală după cum este descris mai jos.8 [Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. denunţat sau reziliat. dacă niciuna din Părţi nu a plătit în întregime facturile transmise de către fiecare membru CSD potrivit prevederilor Clauzei 6 din Anexă. în termen de 28 de zile de la expirarea acestei perioade. ambele Părţi vor încerca 110 . 20. Dacă oricare dintre Părţi este în dezacord cu decizia CSD. Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 20. Dacă CSD nu reuşeşte să ia o decizie în perioada de 84 de zile (sau în altă perioadă după cum sa aprobat) de la primirea cererii de soluţionare sau a plăţii în avans. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi. cele două condiţii fiind necesare. CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când aceste facturi vor fi plătite în întregime.

6 Arbitrajul Cu excepţia disputelor soluţionate pe cale amiabilă. de probele sau argumentele prezentate anterior în faţa CSD în vederea obţinerii deciziei sale. (b) decizia relevantă (dacă există) dată de CSD a devenit definitivă şi obligatorie. referitoare la orice problemă relevantă în privinţa disputei. dispoziţie. (b) disputa va fi soluţionată de trei arbitrii numiţi în conformitate cu aceste Reguli. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi: (a) disputa va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ. Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor.7 Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor În cazul în care: (a) niciuna dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de dezacord în termenul specificat în Sub-Clauza 20. Nimic nu poate să împiedice ca Inginerul să fie chemat ca martor şi să prezinte probe în faţa arbitrilor.să soluţioneze disputa pe cale amiabilă înainte de începerea arbitrajului. opinie sau evaluare a Inginerului. Arbitrul (arbitrii) va (vor) avea autoritatea deplină de a deschide. sau de motivele de dezacord prezentate în înştiinţarea de dezacord.4 [Legea şi limba]. relevante în privinţa disputei.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată. în acţiunile sale în faţa arbitrilor. 111 . arbitrajul poate să înceapă după 56 de zile de la data transmiterii înştiinţării de dezacord. Totuşi. analiza şi revizui orice certificat. şi orice decizie a CSD. hotărâre. şi (c) arbitrajul se va desfăşura în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. cu excepţia cazului în care ambele Părţi convin altfel. Obligaţiile Părţilor. 20. orice dispută pentru care decizia CSD (dacă există) nu a devenit definitivă şi obligatorie va fi soluţionată definitiv prin arbitraj internaţional. Orice decizie dată de CSD va fi admisibilă ca probă în procedura de arbitraj. şi (c) o Parte nu reuşeşte să respecte această decizie. chiar dacă nu s-a făcut nicio încercare de soluţionare pe cale amiabilă. 20. ale Inginerului şi ale CSD nu vor fi modificate datorită derulării unei proceduri de arbitraj în timpul executării Lucrărilor.

supune însăşi nerespectarea deciziei. 112 . Prevederile Sub-Clauzei 20. la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitraj].5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica în această situaţie. fie pentru că mandatul CSD a expirat sau din alte motive. fără a prejudicia orice alt drept pe care îl poate avea.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica. ca atare. atunci: (a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20. şi (b) disputa poate fi supusă direct arbitrajului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. 20.6 [Arbitraj].atunci cealaltă Parte poate.8 Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor şi nu funcţionează nicio CSD.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.

sunt numite CSD (sau “Comisia de Soluţionare a Disputelor”) şi.ANEXA Condiţii Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor 1. Garanţii Membrul CSD garantează şi convine că este şi va fi imparţial şi independent faţă de Beneficiar. în acest caz. fiecare. care cuprinde şi prezenta Anexă. acesta va fi nul şi neavenit. Prevederi Generale Acordul de Soluţionare a Disputelor va intra în vigoare atunci când Beneficiarul. şi (c) “Membrul CSD” care este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor ca fiind: (i) membrul unic al “CSD” (sau “membrul unic CSD”) şi. sau (ii) una din cele trei persoane care. nicio referire la “Ceilalţi Membri CSD” nu se aplică. Nicio cesiune sau sub-contractare a Acordului de Soluţionare a Disputelor nu este permisă fără acordul scris şi prealabil al tuturor părţilor precum şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există). Dacă Membrul CSD nu primeşte vreuna din înştiinţări în termen de şase luni de la semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor. 2. Definiţii Fiecare “Acord de Soluţionare a Disputelor” este un acord tripartit încheiat de către şi între: (a) “Beneficiar”. împreună. În momentul în care Acordul de Soluţionare a Disputelor a intrat în vigoare. 3. (b) “Antreprenor”. cuvintele şi expresiile care nu sunt definite altfel vor avea semnificaţiile care le sunt destinate în Contract. Antreprenorul şi fiecare din Membri CSD (sau Membrul CSD) au semnat. care este denumit “Contract” şi este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor. atât Beneficiarul cât şi Antreprenorul vor transmite Membrului CSD câte o înştiinţare în consecinţă. Beneficiarul şi Antreprenorul au încheiat (sau intenţionează să încheie) un contract. În Acordul de Soluţionare a Disputelor. Angajarea Membrului CSD este o numire personală. de Antreprenor şi de Inginer. câte un acord de soluţionare a disputelor. în acest caz. celelalte două persoane sunt numite “Ceilalţi Membri CSD”. Membrul CSD va aduce cu promptitudine la cunoştinţa tuturor 113 .

Antreprenor sau Inginer. (f) nu va face recomandări Beneficiarului. Antreprenorul sau Inginerul şi niciun interes financiar ce ar decurge din Contract. (b) nu a fost angajat anterior ca şi consultant sau altfel de către Beneficiar. La numirea Membrului CSD. şi (c) cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în Contract. (c) a adus în scris la cunoştinţa Beneficiarului. Obligaţiile generale ale Membrului CSD Membrul CSD: (a) nu va avea niciun interes financiar sau de altă natură în raport cu Beneficiarul. funcţionar sau angajat al Beneficiarului. orice circumstanţă sau fapt care ar putea să pară incompatibil cu garanţia dată şi acordul să fie imparţial şi independent. Antreprenorului şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). cu excepţia plăţii potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. Beneficiarul şi Antreprenorul se bazează pe prezentările Membrului CSD conform cărora: (a) are experienţă în genul de lucrări pe care Antreprenorul trebuie să le execute potrivit prevederilor Contractului. nu va intra în negocieri sau nu va încheia niciun acord cu Beneficiarul.4 a Condiţiilor de Contract. nu va fi angajat în calitate de consultant sau altfel de către Beneficiar. Antreprenor sau Inginer. cu excepţia acelor circumstanţe aduse în scris la cunoştinţa Beneficiarului şi Antreprenorului înainte ca aceştia să semneze Acordul de Soluţionare a Disputelor. (g) atât timp cât este Membru CSD. referitor la angajarea lui de către oricare dintre aceştia. (e) va respecta regulile de procedură anexate şi prevederile Sub-Clauzei 20. 4. înainte de semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor şi folosindu-se de toată cunoştinţa şi memoria sa. Antreprenorul sau Inginerul.acestora şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). orice relaţie profesională sau personală avută cu oricare director. Antreprenor şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există). Antreprenorului sau Personalului Beneficiarului sau Antreprenorului referitoare la modul de administrare a Contractului. şi orice implicare anterioară în proiectul global din care Contractul face parte. fie în calitate de consultant sau 114 . (d) pe durata Acordului de Soluţionare a Disputelor. cu excepţia situaţiilor convenite în scris de către Beneficiar. Antreprenorului sau Inginerului. altfel decât în conformitate cu regulile de procedură anexate. (b) are experienţă în interpretarea documentelor de contract.

(i) va trata detaliile Contractului şi toate activităţile şi audierile CSD ca fiind private şi confidenţiale şi nu le va publica sau aduce la cunoştinţa cuiva fără consimţământul prealabil şi scris al Beneficiarului. conform necesităţilor. altfel decât în cursul normal al activităţilor CSD potrivit prevederilor Contractului şi Acordului de Soluţionare a Disputelor. Prin acest Acord. Beneficiarul şi Antreprenorul vor fi responsabili pentru respectarea prezentei prevederi de către Personalul Beneficiarului şi. sau (c) să nu fie responsabil pentru nicio reclamaţie legată de orice acţiune sau omitere în îndeplinirea sau în pretinsa îndeplinire a funcţiilor de Membru CSD. cu excepţia cazurilor în care Beneficiarul. Antreprenorul. Beneficiarul şi Antreprenorul se angajează unul faţă de celălalt şi faţă de Membrul CSD. împreună şi individual. respectiv. 5. Membrul CSD şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) convin altfel în scris. după încheierea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. al Antreprenorului. vor despăgubi Membrul CSD şi se vor asigura că Membrul CSD nu este afectat de nicio reclamaţie pentru care este eliberat de responsabilităţi potrivit prevederilor paragrafului precedent. Antreprenorul şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi-au dat acordul în prealabil.altfel. 6. Antreprenorului şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există). Obligaţiile generale ale Beneficiarului şi Antreprenorului Beneficiarul. dovezi în faţa unui arbitru (unor arbitri) numit (numiţi) în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului. (h) va fi disponibil pentru toate vizitele pe şantier şi audieri. Beneficiarul şi Antreprenorul. în legătură cu orice dispută. cu excepţia cazului în care acţiunea sau omiterea se dovedesc a fi fost făcute cu rea credinţă. (b) să nu fie chemat ca martor pentru a prezenta. Antreprenorul. Personalul Beneficiarului şi Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandări de la sau consultări cu Membrul CSD referitoare la Contract. ca Membrul CSD: (a) să nu fie numit ca arbitru în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului. în moneda nominalizată în Acordul de Soluţionare a Disputelor: 115 . Plata Membrul CSD va fi plătit după cum urmează. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul.

cu o copie către Beneficiar. şi (c) orice taxe percepute în mod adecvat în Ţară. Imediat după intrarea în vigoare a Acordului de Soluţionare a Disputelor. Membrul CSD va transmite Antreprenorului. şi fiecare zi sau parte de zi până la cel mult două zile de călătorie în fiecare direcţie pentru transportul între domiciliul Membrului CSD şi şantier. Membrul CSD nu va fi obligat să întreprindă activităţi potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor până când fiecare dintre Membri CSD a primit plata integrală a facturilor transmise potrivit prevederilor prezentului paragraf. taxe de curierat. sau alt loc de întâlnire cu Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi / sau Beneficiarul şi Antreprenorul. cheltuieli de transport. transmitere de faxuri şi telexuri. CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când facturile pentru toate onorariile zilnice şi cheltuielile ale 116 . (ii) (b) toate cheltuielile rezonabile suportate în legătură cu îndatoririle Membrului CSD. o factură pentru (a) un avans de douăzeci şi cinci (25) la sută din valoarea totală estimată a onorariilor zilnice la care va fi îndreptăţit şi (b) un avans echivalent cu valoarea totală estimată a cheltuielilor pe care le va suporta în legătură cu îndatoririle sale. asupra plăţilor efectuate către Membrul CSD potrivit prevederilor prezentei Clauze 6 (cu excepţia cazului în care acesta este cetăţean al Ţării sau rezident permanent în Ţară). facturi pentru onorariile zilnice şi cheltuielile deducând sumele avansate. Apoi. participarea la audieri (dacă este cazul). Membrul CSD. Plata acestei facturi va fi efectuată de către Antreprenor imediat după recepţionarea facturii. Onorariul zilnic va fi cel specificat în Acordul de Soluţionare a Disputelor. convorbiri telefonice. costurile de cazare şi subzistenţă: pentru fiecare element cu o valoare de peste cinci la sută din onorariul zilnic la care se face referire în subparagraful (a) al prezentei Clauze va fi necesară o chitanţă. cu o copie către Beneficiar. pregătirea deciziilor sau efectuarea de vizite pe şantier (dacă este cazul). înainte să întreprindă oricare activitate potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. inclusiv costurile pentru servicii de secretariat.(a) un onorariu zilnic care va fi considerat ca plată integrală pentru: (i) fiecare zi lucrătoare petrecută în citirea documentaţiei depuse. va transmite Antreprenorului.

Membrul CSD poate (i) să suspende serviciile sale (fără nicio înştiinţare). Antreprenorul va plăti integral fiecare factură a Membrului CSD în termen de 28 de zile calendaristice de la primirea fiecărei facturi şi va solicita Beneficiarului (în Situaţiile de Lucrări făcute potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumătăţi din valoarea acestor facturi. Beneficiarul va fi îndreptăţit la rambursarea tuturor sumelor plătite care depăşesc jumătate din aceste plăţi. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să plătească Membrului CSD suma la care acesta este îndreptăţit potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. O astfel de înştiinţare va fi definitivă şi obligatorie pentru Beneficiar. Dispute . Antreprenor şi Membrul CSD. Orice dispută sau reclamaţie decurgând din sau în legătură cu Acordul de Soluţionare a Disputelor. până în momentul primirii plăţii.fiecărui Membru CSD şi aferente luării deciziei vor fi plătite integral. sau orice încălcare. Neîndeplinirea obligaţiilor Membrului CSD Dacă Membrul CSD nu reuşeşte să îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Clauzei 4. Beneficiarul va plăti suma datorată Membrului CSD şi orice alte sume necesare pentru menţinerea în funcţiune a Comisiei de Soluţionare a Disputelor. 7. fără a prejudicia orice alte drepturi ale acestora. şi / sau (ii) să demisioneze prin transmiterea către Beneficiar şi Antreprenor a unei înştiinţări. Apoi. acesta nu va fi îndreptăţit la niciun onorariu sau cheltuială potrivit prezentelor condiţii. Înştiinţarea va întra în vigoare la primirea de către ambii destinatari. fără a prejudicia drepturile Beneficiarului şi remediile la dispoziţia sa. În afară de toate celelalte drepturi care decurg din acest neajuns. la care se adaugă toate costurile de recuperare a acestor sume precum şi costurile de finanţare calculate la rata specificată în Sub-Clauza 14. Dacă Membrul CSD nu primeşte plata sumei datorate în termen de 28 de zile de la transmiterea unei facturi valabile.8 din Condiţiile de Contract. Beneficiarul va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile Contractului. toate onorariile şi cheltuielile primite de Membrul CSD şi de Ceilalţi Membri CSD (dacă există) pentru acţiuni sau decizii de către CSD (dacă există) care au devenit nule sau neavenite. şi va rambursa atât Beneficiarului cât şi Antreprenorului. Cu excepţia cazului în care plăţile au fost efectuate mai repede în conformitate cu prevederile de mai sus. reziliere 117 8.

sau invaliditate a acestuia. va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ de un arbitru numit în conformitate cu aceste Reguli de Arbitraj. 118 .

să refuze admiterea sau prezenţa la audieri a oricăror persoane.4 şi prezentelor Reguli. altele decât reprezentanţii Beneficiarului. Toate comunicările dintre CSD şi Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise în copie şi celeilalte Părţi. şi să acţioneze în continuare în cazul absenţei oricărei Părţi despre care CSD este satisfăcut că a primit o înştiinţare de audiere. CSD poate conduce o audiere privind disputa. caz în care va decide data şi locul audierii şi poate solicita ca documentaţie şi argumente scrise să fie prezentate CSD de către Beneficiar sau Antreprenor înaintea audierii sau în timpul acesteia. şi (b) va adopta proceduri corespunzătoare disputei. evitând întârzieri sau cheltuieli inutile. Beneficiarul şi Antreprenorul vor transmite fiecăreia dintre aceste persoane copii ale documentelor solicitate şi ale acestor comunicări. 3. Antreprenorului şi Inginerului. 4. inclusiv documente de Contract. CSD: (a) va acţiona corect şi imparţial între Antreprenor şi Beneficiar. dar CSD va avea libertatea de a decide dacă şi în ce măsură această autoritate poate fi exercitată. certificate şi alte documente relevante pentru obiectul disputei. Beneficiarul şi Antreprenorul vor furniza CSD o copie a tuturor documentelor pe care acesta le poate solicita. În funcţie de timpul disponibil pentru a transmite o înştiinţare de decizie şi de alţi factori relevanţi. rapoarte de progres. Beneficiarul şi Antreprenorul împuternicesc CSD. 5. CSD va avea autoritatea să adopte o procedură cu rol activ. Dacă CSD este compusă din trei persoane. 119 . oferind fiecăruia posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta cauza şi de a da un răspuns faţă de cauza celuilalt.ANEXA REGULI DE PROCEDURĂ 1. printre altele: 2. CSD va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. dispoziţii de modificare. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel în scris de către Beneficiar şi Antreprenor.

(a) să stabilească procedura care va fi aplicată în soluţionarea unei dispute, (b) să decidă asupra propriei jurisdicţii şi asupra domeniului oricărei dispute care i se prezintă, (c) să conducă orice audiere după cum consideră că este potrivit, fără a fi legat de orice alte reguli sau proceduri decât de cele conţinute în Contract şi în prezentele Reguli, (d) să ia iniţiativa verificării faptelor şi problemelor, după cum este necesar pentru luarea unei decizii, (e) să folosească propriile cunoştinţe de specialitate, dacă există, (f) să decidă asupra plăţii unor costuri de finanţare în conformitate cu prevederile Contractului, (g) să decidă asupra unor remedieri provizorii cum ar fi măsuri interimare sau conservatoare, şi (h) să deschidă, analizeze şi revizuiască orice certificat, decizie, hotărâre, dispoziţie, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante în privinţa disputei. 6.

În timpul audierilor, CSD nu-şi va exprima nicio părere cu privire la valoarea oricăror argumente avansate de Părţi. Apoi, CSD va elabora şi va da decizia sa în conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4, sau în alt mod convenit în scris de către Beneficiar şi Antreprenor. Dacă CSD este compusă din trei persoane: (a) se va întruni în particular, după o audiere, dacă există, pentru a avea discuţii şi a pregăti decizia; (b) se va încerca să se ajungă la o decizie unanimă: dacă acest lucru se dovedeşte a fi imposibil, decizia aplicabilă va fi decizia luată de majoritatea Membrilor CSD, care poate solicita Membrului CSD aflat în minoritate să elaboreze un raport scris care să fie transmis Beneficiarului şi Antreprenorului; şi (c) dacă un Membru CSD nu reuşeşte să participe la o şedinţă sau la o audiere, sau să-şi îndeplinească vreuna din funcţiile necesare, ceilalţi doi Membri CSD pot totuşi acţiona pentru luarea unei decizii, cu excepţia cazului în care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu sunt de acord cu acest lucru, sau (ii) Membrul CSD absent este preşedintele şi dispune ca ceilalţi Membri CSD să nu ia o decizie.

120

INDEX AL SUB-CLAUZELOR
Sub-Clauză Acces (dreptul de acces după Recepţia la Terminarea Lucrărilor) Acces pe Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Acces pentru inspecţie Acordul Contractual Administrarea de către Antreprenor Adrese pentru comunicări Adrese pentru înştiinţări Ajustări generate de schimbări ale Costurilor Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Alţi antreprenori Antreprenor (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Antreprenor (administrare de către Antreprenor) Antreprenor (Documentele Antreprenorului) Antreprenor (dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările) Antreprenor (investigare de către Antreprenor) Antreprenor (limitarea responsabilităţii) Antreprenor (obligaţii asumate de către Antreprenor) Antreprenor (obligaţii de proiectare) Antreprenor (obligaţii generale) Antreprenor (obligaţiile Antreprenorului: Teste la Terminare) Antreprenor (Personalul Antreprenorului) Antreprenor (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Antreprenor (reclamaţiile Antreprenorului) Antreprenor (Reprezentant) Antreprenor (Utilaje) Antreprenor (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) Apă şi gaz Aprobarea Documentelor Antreprenorului Aprobări (autorizaţii, permise sau aprobări) Arbitrajul Asigurare de răspundere civilă Asigurarea calităţii 11.7 2.1 7.3 1.6 6.8 1.3 1.3 13.8 13.7 4.6 4.23 6.8 5.2 16.1 11.8 17.6 5.3 5.1 4.1 9.1 6.9 6.10 20.1 4.3 4.17 1.10 4.19 5.2 2.2 20.6 18.3 4.9

121

Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea Personalului Antreprenorului Asigurări (cerinţe generale pentru asigurări) Asistenţă de către Beneficiar Asistenţii Inginerului Autorităţi (întârzieri cauzate de autorităţi) Autorizaţii, permise sau aprobări Avans (plata în avans) Beneficiar (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Beneficiar (consecinţele riscurilor Beneficiarului) Beneficiar (dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul) Beneficiar (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Beneficiar (monede de plată pentru reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (Personalul Beneficiarului) Beneficiar (reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (riscurile Beneficiarului) Beneficiar (Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit) Beneficiar (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Bună Execuţie (Garanţie) Bunuri (transport) Căile de acces Cerinţele Beneficiarului (erori în Cerinţele Beneficiarului) Certificat (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificate (copii de trimis ale certificatelor) Certificate Interimare de Plată Certificate Interimare de Plată (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Certificatul de Recepţie Finală Cesiunea Comisie de Soluţionare Comunicări

18.3 18.2 18.4 18.1 2.2 3.2 8.5 2.2 14.2 2.4 17.4 15.5 14.14 14.15 2.3 2.5 17.3 4.20 1.11 4.2 4.16 4.15 1.9 14.11 10.1 14.13 1.3 14.6 14.3 11.9 1.7 20.2 1.3

122

5 11.8 1.4 20.4 11.3 20.1 4.5 14.8 11.8 20.5 1.1 1.6 20.2 15.5 1.8 20.3 20.7 20.3 4. reglementărilor şi legilor) Defecte (înlăturarea lucrărilor defectuoase) Defecte (investigare de către Antreprenor) Defecte (neremedierea defectelor) Defecte (prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor) Defecte (remedierea defectelor) Definiţii Delegare de către Inginer Denunţarea unilaterală a Contractului (la latitudinea Beneficiarului) Denunţarea unilaterală a Contractului de către Beneficiar Descărcare Despăgubiri Dispoziţii de către Inginer Dispute (arbitraj) Dispute (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (soluţionarea pe cale amiabilă) Documente (păstrarea şi furnizarea documentelor) Documente (prioritatea documentelor) Documente (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) 1.3 11.12 14.1 3.4 1.5 15.13 11.12 17.10 123 .1 3.2 20.11 1.7 20.6 13.Comunicări (transmiterea electronică pentru comunicări) Condiţii fizice Imprevizibile Conduită necorespunzătoare Confidenţial (informaţii confidenţiale) Contract (Preţul Contractului) Cooperarea Costuri (ajustări generate de schimbări ale Costurilor) CSD (Comisie de Soluţionare a Disputelor) CSD (eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Decrete (respectarea decretelor.12 6.

5 17.7 5. apă şi gaz Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie Finală Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Erori ale Antreprenorului Erori de proiectare Evaluarea la data rezilierii Evitarea interferenţelor Execuţie (Durata de Execuţie) Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Exploatare (manuale de exploatare şi întreţinere) Facilităţi suplimentare Final (emiterea Certificatului Final de Plată) Final (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Finanţe (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Forţă de muncă (angajarea personalului şi a forţei de muncă) Forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Forţa Majoră (consecinţele Forţei Majore) 1.Documente (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Documente conforme cu execuţia Documentele Antreprenorului Dreptul de a modifica Drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului Drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor Beneficiarului Drepturile de proprietate industrială Drepturile de proprietate intelectuală (reclamaţii pentru încălcare) Drepturile de trecere şi facilităţile Durata de Execuţie Durata de Execuţie (prelungire) Echipamente şi Materiale (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Echipamente şi Materiale (proprietate) Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor (plata pentru) Electricitate.7 14.4 124 .3 4.8 15.11 4.8 5.6 19.11 5.7 4.13 14.2 13.2 19.19 11.10 7.13 14.4 8.5 4.10 17.5 4.1 6.4 6.6 5.23 5.11 1.2 8.11 2.14 8.1 1.13 8.

6 19.2 3.3 14.4 6.8 8.3 4.5 4.5 10.10 3.1 3.3 3.1 17.6 1.2 19.16 15.13 1.2 11.1 19.5 4.4 3.2 4.4 3.Forţa Majoră (definiţia Forţei Majore) Forţa Majoră (înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră) Forţa Majoră (reziliere opţională) Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Garanţia de Bună Execuţie Gaz. electricitate.2 3.4 4.12 4.7 125 .3 5.14 14.5 1.19 14.4 13.1 7.1 8.5 3. apă Graficul de Plăţi Hotărârile Inginerului Imprevizibile (condiţii fizice) Informaţii despre Şantier Inginer (delegare de către) Inginer (dispoziţii de către) Inginer (hotărâri) Inginer (înlocuire) Inginerul acţionează pentru Beneficiar Inspecţia Instruire Interferenţa cu Testele la Terminare Interferenţe (evitare) Interimar (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Interimare (emiterea Certificatelor Interimare de Plată) Interpretarea Investigare de către Antreprenor Începerea Lucrărilor Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Îngrijirea Lucrărilor Înlocuirea Inginerului Înştiinţare privind intenţia de a livra Înştiinţarea de remediere Întârzieri cauzate de autorităţi Legea (respectarea legilor) Legea aplicabilă Legislaţia muncii Legislaţie (ajustări generate de schimbări ale legislaţiei) 19.

20 4.1 15.2 13.1 16.4 7.7 8.10 14.10 11.3 13.5 5.4 11.7 14.6 5.4 9.7 2.1 13.Limba Limba folosită pentru comunicare Liste de Garanţii Lucrări (îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor) Lucrări în Regie Lucrări şi Utilajele Antreprenorului (asigurări) Lucrările de remediere Manuale de exploatare şi întreţinere Materiale (plata Materialelor în cazul suspendării) Materiale (plata pentru Materiale neincorporate în Lucrări) Materiale (proprietate) Materiale livrate de către Beneficiar Mediu (protecţie) Modificări Modificări (procedura de modificare) Modificări: monede aplicabile Modul de execuţie Monede de plată Monede pentru plata Modificărilor Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (înştiinţare) Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (reziliere) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (dreptul de a suspenda lucrările) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (reziliere) Nominalizat (Subantreprenori nominalizaţi) Normative (standarde şi normative tehnice) Obligaţii (după emiterea Certificatului de Recepţie Finală) Obligaţii neîndeplinite Obligaţiile generale ale Antreprenorului Optimizarea proiectului Penalităţi pentru întârziere Perioada de plată Permise (autorizaţii.4 1.2 16.15 13.5 7.1 13.6 18.1 126 .2 8.2 4.1 17.18 13.3 6.10 4.2 7.2 6.7 4.1 14.4 15. permise sau aprobări) Persoanele în serviciul Beneficiarului Personal (angajarea personalului şi a forţei de muncă) 1.

6 5.7 8.2 11.5 4.10 3.10 6.4 15.1 4.9 127 .4 14.1 4.4 10.4 6.1 10.4 14.15 19.4 11.21 8.Personal (asigurarea Personalului Antreprenorului) Personal (conduita necorespunzătoare) Personal (instruire) Personal şi forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Personal şi Utilaje (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Plata Plata (Graficul de Plăţi) Plata (întârzieri în efectuarea plăţilor) Plată (monede de plată) Plata către Antreprenor ca urmare a Forţei Majore Plata după rezilierea de către Antreprenor Plata după rezilierea de către Beneficiar Plata în avans Plata în monede stabilite Plata pentru Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Poziţionarea Prelungirea Duratei de Execuţie Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Preşedinte (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Probe Proceduri de siguranţă Programul de execuţie Programul de lucru Progres (rapoarte) Progres (ritmul progresului) Proiectare (obligaţii generale de proiectare) Rapoarte de progres Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Răspundere neafectată de aprobările Inginerului Răspundere pentru Lucrările Recepţia la Terminarea Lucrărilor (aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială) Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Recepţie Finală (Certificatul de Recepţie Finală) 18.9 2.3 20.3 14.7 14.5 4.6 6.8 8.2 7.8 14.3 6.1 10.5 6.2 13.4 16.2 4.4 4.21 6.11 5.

5 7.3 16.8 1.4 19.14 2.1 2. nelimitată de asigurări Responsabilităţile Antreprenorului (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Restabilirea suprafeţelor de teren Reţineri (deducerea Sumelor Reţinute) Retragerea Utilajelor Antreprenorului după reziliere Reziliere (evaluarea la data rezilierii) Reziliere (încetarea execuţiei Lucrărilor) Reziliere (plata după rezilierea de către Antreprenor) Reziliere opţională ca urmare a Forţei Majore Reziliere prin imposibilitatea executării Contractului Rezilierea Contractului de către Antreprenor Rezilierea Contractului de către Beneficiar Rezilierea de către Beneficiar (plata după rezilierea de către Beneficiar) Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare Riscurile Beneficiarului Salarizare şi condiţii de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Securitatea muncii şi sănătate Situaţia de Lucrări la terminare 20.7 6.3 9.3 16.4 14.7 14.5 17.5 10.10 128 .3 3.4 12.Reclamaţii (procedura de reclamaţie) Reclamaţii (Reclamaţiile Beneficiarului) Redevenţe Reglementări (respectarea reglementărilor şi legilor) Reluarea lucrărilor Remedierea defectelor Remedierea defectelor (costul remedierii defectelor) Remedierea defectelor (neremedierea defectelor) Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor după Terminare Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor la Terminare Reprezentantul Antreprenorului Reprezentantul Inginerului Respingerea Responsabilitate (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Responsabilitate (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Responsabilitate (limitarea responsabilităţii) Responsabilitate (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Responsabilitate.6 1.1 2.4 9.3 6.4 12.14 18.2 7.2 15.3 16.3 15.12 11.5 14.13 8.2 15.7 16.3 4.2 6.6 19.4 17.2 11.1 11.

1 12.9 8.11 4.5 14.3 12.16 129 .1 11.1 7.11 16.22 5.1 12.4 19.4 11.23 2.10 8.5 5.10 11.1 9.5 13.1 8.3 9.4 12.14 20.4 9.3 1.10 4.4 14.11 14.9 8.6 4.4 4.8 4.Situaţia Finală de Lucrări Situaţii Interimare de Lucrări Solidar (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Soluţionarea pe cale amiabilă Standarde şi normative tehnice Subantreprenori Subantreprenori (Forţa Majoră care afectează subantreprenorii) Subantreprenori nominalizaţi Sume Provizionate Sume Reţinute (plata Sumelor Reţinute) Suspendare (consecinţele suspendării) Suspendare (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Suspendare (reluarea lucrărilor) Suspendare prelungită Suspendarea din cauza neîndeplinirii obligaţiilor Beneficiarului Suspendarea lucrărilor Şantier (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Şantier (eliberare) Şantier (informaţii despre Şantier) Şantier (securitate) Tehnice (standarde şi normative tehnice) Terminare (Situaţia de Lucrări la terminare) Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Testarea Teste după Terminare Teste după Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste după Terminare (repetarea Testelor) Teste după Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste la Terminare Teste la Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste la Terminare (interferenţa cu Testele la Terminare) Teste la Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste suplimentare Transportul Bunurilor 14.5 4.12 8.2 10.

Valoarea de Contract Acceptată (suficienţa) Vestigii arheologice 4.11 4.24 130 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful