FIDIC 1999

Condiţii de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FIDIC este acronimul din limba franceză pentru Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi.

FIDIC a fost fondată în anul 1913 de către trei asociaţii naţionale de consultanţă inginerească din Europa. Obiectivele formării acestei federaţii au fost de a promova în comun interesele profesionale ale asociaţiilor membre şi de a difuza informaţii de interes membrilor asociaţiilor naţionale componente. Astăzi FIDIC numără peste 60 de ţări membre din toate părţile globului, iar federaţia reprezintă cea mai mare parte a practicii private de consultanţă inginerească din lume. FIDIC organizează seminarii, conferinţe şi alte evenimente în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite: menţinerea unor standarde etice şi profesionale la nivel înalt, schimburi de informaţii şi puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun între asociaţiile membre şi reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale; şi promovarea industriei de consultanţă inginerească în ţările în curs de dezvoltare. Publicaţiile FIDIC includ rapoarte ale diferitelor conferinţe şi seminarii, informaţii pentru inginerii de consultanţă, beneficiari şi agenţii internaţionale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale şi acorduri client / consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elveţia.

CONDIŢII GENERALE

GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE

Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ, ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI

Argentina. Iordania. Africa de Sud. Victoria Russell & Paul J. Nael G. David R. Asociaţia Inginerilor Consultanţi Japonezi. Asociaţia Internaţională a Antreprenorilor de Dragaje. Germania. CRC – Hassan Dorra. Hvilsted. SUA. . Whitman Breed Abbott & Morgan. RU. Inginer consultant. RU. COWI. Mark Griffiths. Peter Batty. Taylor. Matthew Needham-Laing. (Tony) Norris în calitate de Consultant Special. Constructorii Internaţionali din Europa. RU. Bristows Cooke & Carpmael. FIDIC doreşte să-şi exprime aprecierea faţă de timpul şi efortul alocat de către toţi cei menţionaţi mai sus. Egipt.B. RU. J. Berrymans Lace Mawer. Bunni. Pakistan. Seppala (Jurist). Oxford University. Speziale. Asociaţia Internaţională a Barourilor. David S. Nabarro Nathanson. inclusiv cele enumerate mai jos. Banca Asiatică de Dezvoltare. Noua Zeelandă.FIDIC) exprimă mulţumiri deosebite următorilor membri ai Grupului de Lucru pentru Actualizare: Christopher Wade (Liderul Grupului). şi José F. ORGAnisme de Liaison Industries Métalliques Européennes ("ORGALIME"). Hermann Bayerlein. Fichtner. Schmidt Reuter Partner. Poul E. RU. Roy Goode. Totterdill. RU. Mulţumirile adresate celor care au revizuit variantele preliminare nu înseamnă că aceste persoane sau organizaţii sunt de acord cu formularea clauzelor. RU. Inginer consultant. Geoffrey F. Graham. Suedia. Danemarca. Manfred Breege. Comentariile acestora au fost analizate în detaliu de către Grupul de Lucru pentru Actualizare şi. Inginer consultant. Peter H. au influenţat formularea clauzelor. Franta. SWECO-VBB. Chapman. Peter L. Germania. RU. IATASA. Khalef. China. Spania. Inginer Consultant. VDMA. Tianjin University. Gordon L. Lahmeyer International. Jaynes. Dan W. Inginer & Avocat. Philip Loots & Associates. Brian W. Clifford Chance. Post Buckley International. Christopher R. TYPSA. RU. Documentul a fost elaborat sub îndrumarea Comitetului FIDIC de Contracte care a reunit următoarele persoane: John B. RU.MULTUMIRI Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi . Germania. Danemarca. şi Axel-Volkmar Jaeger. Tonny Jensen (Preşedinte al Comitetului FIDIC de Management al Calităţii). Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine. unde s-a considerat potrivit. Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane şi organizaţii. Wightman & Gerlando Butera. Beca Carter Hollings & Ferner. Hawker. Bowcock. Ian Fraser. Olanda. Roeland Bertrams. Booen (Redactor Principal). Germania. Ihab Abu-Zahra. Bosen He. Pablo Bueno. NESPAK. Suedia. Hesse & Steinberger. împreuna cu K. Neil McCole. Michael Mortimer-Hawkins. SwedPower. Mushtaq Ahmad. Merz and McLellan. RU. Griffiths & Armour. Decizia finală privind forma şi conţinutul acestui document constituie responsabilitatea FIDIC. RU (Preşedinte). White & Case. şi Banca Mondială. Irlanda. Elsamprojekt. GIBB Ltd.

unde (i) este cerut un grad mai mare de siguranţă referitor la costul final şi durata de execuţie. Formele de contract sunt recomandate pentru uz general în cazurile în care se organizează licitaţii internaţionale. a unei uzine sau instalaţii similare. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru proiectele "la cheie". a unui proiect de infrastructură sau alt tip de proiect. de asemenea. La elaborarea prezentelor Condiţii de Contract pentru Construcţii. a unui proces tehnologic. sau unor lucrări de scurtă durată. a unei centrale electrice. Subclauzele pentru care s-a considerat că se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse în Condiţiile Generale. Forma Scurtă a Contractului. s-a recunoscut faptul că deşi există multe sub-clauze care au aplicabilitate generală. Antreprenorul realizează Proiectarea. mecanice. În funcţie de tipul de lucrare şi de circumstanţe. Inginerul. în 1999. pregătit pentru a fi pus în funcţiune ("la cheie"). care se recomandă pentru furnizarea echipamentelor electrice şi / sau mecanice şi pentru proiectarea şi execuţia clădirilor sau lucrărilor inginereşti. Beneficiarul implicându-se în mică măsură. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia (dacă există). în conformitate cu cerinţele Beneficiarului. electrice şi / sau de construcţii. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar. 1 . Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. pentru a facilita inserarea acestora în fiecare contract. mai ales în cazul în care Condiţiile urmează a fi folosite pentru contracte interne. electrice şi / sau de construcţii. la cheie. Primele Ediţii a patru noi forme standard de contract: Condiţiile de Contract pentru Construcţii. întocmeşte proiectul şi furnizează echipamente şi / sau execută lucrări care pot include orice combinaţie de lucrări civile. electrice şi / sau de construcţii proiectate de către Antreprenor. şi (ii) Antreprenorul îşi asumă responsabilitatea totală pentru proiectarea şi execuţia proiectului. această formă de contract poate. Antreprenorul. care pot să corespundă asigurării. În anumite jurisdicţii pot fi necesare modificări ale formelor de contract. sau cuprinde integral. să fie potrivită pentru contracte cu valoare mai mare. mecanice. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti proiectate de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia. Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare. în special pentru lucrări relativ simple sau lucrări repetitive. Condiţiile de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie. proiectate de către Antreprenor. dar această formă de contract poate de asemenea să fie potrivită pentru un contract care include. FIDIC consideră că textele oficiale şi autentice sunt versiunile în limba engleză. lucrările pot include unele elemente pentru lucrări civile.INTRODUCERE Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internatională a Inginerilor Consultanţi . Achiziţia şi Construcţia (PAC). există şi unele sub-clauze care trebuie în mod necesar modificate pentru a corespunde circumstanţelor relevante unui anumit contract. lucrări civile. furnizând un produs complet. mecanice.FIDIC) a publicat. Totuşi. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti cu valoare relativ redusă.

acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime contextului specific.2 [Plată în avans] este inclusă pentru uzul cititorilor ci nu datorită vreunei strategii FIDIC referitoare la plăţile în avans. atunci (cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt atât de descriptive încât trebuie să fie detaliate în Specificaţii) sub-clauza face referire la acele date conţinute în Anexa la Ofertă. Sub-Clauza 14. prin aplicarea tarifelor şi preţurilor din Listele de Cantităţi. inclusiv cu aspecte contractuale. Condiţiile Generale au fost elaborate pe baza următoarelor principii: (i) (ii) plăţile interimare şi finale vor fi stabilite prin măsurători. aceasta trebuie modificată. sau inserate de către Ofertant. exemple de formulare pentru alte prevederi şi alte materiale explicative şi exemple de formulare care să ajute la elaborarea Condiţiilor Speciale şi a altor documente de ofertă sunt incluse în această publicaţie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale. dacă nu. Este esenţial ca toate aceste sarcini preliminare şi întregul proces de pregătire a documentelor de licitaţie să fie încredinţat unui personal cu experienţă relevantă. În ceea ce priveşte această ediţie. Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte modificări sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale. tehnice şi de achiziţie. Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare. principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost următoarele: (a) utilizatorii vor găsi mai convenabil faptul că unele prevederi pe care aceştia nu doresc să le aplice pot fi pur şi simplu anulate sau neevocate. Anexă la Ofertă (care furnizează o listă de verificare a sub-clauzelor care se referă la această Anexă). în comparaţie cu redactarea unui text adiţional (în Condiţiile Speciale) deoarece Condiţiile Generale nu acoperă cerinţele lor. (iii) (b) De exemplu. De aceea este de reţinut că unele dintre prevederile conţinute în Condiţiile Generale pot să nu se potrivească unui contract aparent tipic. şi să se ia în considerare acele sub-clauze din Condiţiile Generale care menţionează Condiţiile Speciale. Acordul Contractual şi alternative pentru Acordul de Soluţionare a Disputelor. acolo unde o sub-clauză din Condiţiile Generale tratează o problemă în care este posibil ca termeni contractuali diferiţi să se aplice unor contracte diferite.Condiţiile Generale şi Condiţiile Speciale vor alcătui împreună Condiţiile de Contract care guvernează drepturile şi obligaţiile părţilor. sau în alte cazuri. Această Sub-Clauză devine inaplicabilă (chiar daca nu este anulată) dacă se ignoră prin nespecificarea sumei de plată în avans. Alte informaţii referitoare la aceste aspecte. Va fi necesar să se elaboreze Condiţii Speciale pentru fiecare contract în parte. acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerată a fi necorespunzătoare. sub-clauza conţine prevederi care s-a considerat că pot fi aplicate majorităţii contractelor. Acest Acord de Soluţionare a Disputelor furnizează textul pentru acordul între Beneficiar. datele fiind stabilite de către Beneficiar. Publicaţia se încheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Ofertă. dacă formularea Condiţiilor Generale necesită date suplimentare. Antreprenor şi persoana desemnată pentru a funcţiona ca membru unic CSD sau ca membru al unei comisii de soluţionare a 2 .

3 & 8.7 1.1 & 13. pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare şi pentru PAC/Proiecte la Cheie. prezentării şi evaluării ofertelor.3.4 & 9.5 & 10.6.1.1. 1.1.9 1. O altă importantă publicaţie FIDIC este "Procedura de Licitaţie" care prezintă o abordare sistematică a selectării ofertanţilor.3.1.13 Data de Referinţă Data de Începere a Lucrărilor Garanţia de Bună Execuţie Certificatul Interimar de Plată Durata de Execuţie (conform prelungirii potrivit 8.3.1 1.1.1.1 1. în diagramele respective).4.1.6 & 4.2 1. se poate face referire la diagramele prezentate pe următoarele două pagini şi la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-Clauze sunt menţionate.4) Teste la Terminare Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Teste după Terminare (dacă este cazul) Perioada de Notificare a Defectelor (conform prelungirii potrivit 11. Diagramele sunt informative şi nu trebuie să fie luate în considerare în interpretarea Condiţiilor de Contract.6 & 12.3.3 1.1 1.3.1.1 1.3) Certificat de Recepţie Finală Certificatul Final de Plată 3 .2 & 8.3.1.4 & 14.3.disputelor formată din trei persoane şi include (prin referinţa) termenii din Anexa la Condiţiile Generale.4.7 & 11.8 & 11.7 & 14. de asemenea.1.1 1.1. FIDIC intenţionează să publice un ghid de utilizare a Condiţiilor de Contract pentru Construcţii.2 1. Pentru clarificarea secvenţei activităţilor de Contract.3.

1 Emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Perioada de Notificare a Defectelor3 11. Perioada de Notificare a Defectelor trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile.Elaborarea Documentelor de ofertă Predarea Ofertei Emiterea Scrisorii de Acceptare 8.1 Teste la Terminarea Lucrărilor2 Remedierea defectelor 4.4.3. la care se adaugă orice prelungiri. Durata de Execuţie trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile la care se adaugă orice prelungiri. 2. 4 . conform Sub-Clauzei 11.2. 3.2 Returnarea Garanţiei de Bună Execuţie Secvenţă tipică a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Construcţii 1. graficul de mai sus se bazează pe situaţia în care Antreprenorul nu reuşeşte să se conformeze Sub-Clauzei 8. Pentru indicarea secvenţei evenimentelor.2 Emiterea Garanţiei de Bună Execuţie 9.9 Emiterea Certificatului de Recepţie Finală Data de Referinţă 8.2 Durata de execuţie1 28z <28z Întârzieri datorate Antreprenorului2 11 Notificarea defectelor <21z Perioadă de ofertare 4. conform Sub-Clauzei 8.1 Data de Începere a Lucrărilor 10.

7 Beneficiarul face plata către Antreprenor Fiecare dintre plăţile lunare (sau alte plăţi) interimare <56z <28z Plata finală Inginerul verifică situaţia de lucrări.11 Antreprerorul transmite Inginerului proiectul de situaţie finală de lucrări 14.12 14.4 Una din părţi supune CSD o dispută 20.3 Antreprenorul prezintă Inginerului Situaţia de Lucrări 14.6 Una din părţi poate iniţia procesul de arbitraj Părţile prezintă documentele către CSD Soluţionare pe cale amiabilă <28z <84z <28z >56z CSD decide Numirea arbitrului/lor Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul disputelor prevăzute în Clauza 20 5 .7 Beneficiarul efectueză plata Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul plăţilor prevăzute în Clauza 14 8. conform Sub-Clauzei 14.11 Antreprenorul transmite Situaţia Finală de Lucrări şi descărcarea.4 Una din părţi poate emite o “notă de neacceptare” 20. Antreprenorul transmite informaţii <28z <56z 14.6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plată 14.2 Părţile numesc CSD 20.13 Inginerul emite Certificatul Final de Plată 14.14.1Data de Începere a Lucrărilor 20.

CONDIŢII GENERALE GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE. ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI 6 . ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR Condiţii Generale FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ.

11 4.5 1. ANTREPRENORUL 4.1 3.10 4.2 2.12 1. INGINERUL 3.2 1.8 1.CONDIŢII GENERALE CUPRINS 1.13 1.1 4.4 3.6 1. BENEFICIARUL 2. permise sau aprobări Personalul Beneficiarului Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Reclamaţiile Beneficiarului 3.4 1.4 2.3 2.10 1.9 4.5 Dreptul de acces pe Şantier Autorizaţii.2 4.3 3.8 4.1 1.6 4. PREVEDERI GENERALE 1.7 1.5 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Delegarea de către Inginer Dispoziţiile Inginerului Înlocuirea Inginerului Hotărâri 4.1 2.9 1.7 4.2 3.3 1.5 4.4 4.14 Definiţii Interpretare Comunicări Legea şi limba Prioritatea documentelor Acordul Contractual Cesiune Păstrarea şi furnizarea documentelor Erori în Cerinţele Beneficiarului Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor Informaţii confidenţiale Respectarea legilor Responsabilitate solidară şi indivizibilă 2.11 1.12 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie Reprezentantul Antreprenorului Subantreprenorii Subantreprenorii nominalizaţi Cooperarea Poziţionarea Proceduri de siguranţă Asigurarea calităţii Informaţii despre Şantier Suficienţa Valorii de Contract Acceptate Condiţii fizice Imprevizibile 7 .3 4.

1 5.13 4.4.22 4.3 7.7 5.4 5.9 6.4 7.5 6.6 7.6 6.6 5. ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDAREA LUCRĂRILOR 8 .11 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă Persoanele în serviciul Beneficiarului Legislaţia muncii Programul de lucru Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Administrarea de către Antreprenor Personalul Antreprenorului Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Conduită necorespunzătoare 7.24 Drepturile de trecere şi facilităţile Evitarea interferenţelor Căile de acces Transportul Bunurilor Utilajele Antreprenorului Protecţia mediului Electricitate.1 7. ÎNCEPEREA.2 5.1 6. MATERIALE ŞI MANOPERĂ 7.4 6.21 4.20 4.17 4.19 4. PERSONALUL ŞI FORŢA DE MUNCĂ 6.16 4.5 7.14 4.7 6.2 7.2 6.7 7.15 4.23 4. ECHIPAMENTE.3 6.18 4.5 5.10 6.8 Obligaţii generale de proiectare Documentele Antreprenorului Obligaţii asumate de către Antreprenor Standarde şi normative tehnice Instruire Documente conforme cu execuţia Manuale de exploatare şi întreţinere Erori de proiectare 6.8 Modul de execuţie Probe Inspecţia Testarea Respingerea Lucrările de remediere Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor Redevenţe 8.8 6.3 5. PROIECTARE 5. apă şi gaz Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit Rapoartele de progres Securitatea Şantierului Activităţile Antreprenorului pe Şantier Vestigii arheologice 5.

1 8.7 8.2 9.4 11.4 Procedura pentru Teste după Terminare Întârzieri în efectuarea testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare 13.11 8.3 11.6 8.2 8.11 Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Costul remedierii defectelor Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Neremedierea defectelor Înlăturarea lucrărilor defectuoase Teste suplimentare Dreptul de acces Investigare de către Antreprenor Certificatul de Recepţie Finală Obligaţii neîndeplinite Eliberarea Şantierului 12.4 8.1 10. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR 10.7 11.1 11. TESTE DUPĂ TERMINARE 12.2 11.8 8.2 10.3 12.3 8.6 11.8 11.3 10.1 Dreptul de a modifica 9 .5 11.4 Obligaţiile Antreprenorului Întârzieri în efectuarea Testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare 10.2 12. MODIFICĂRI ŞI AJUSTĂRI 13.5 8.10 8.9 11.1 9.10 11. TESTE LA TERMINARE 9.12 Începerea lucrărilor Durata de Execuţie Programul de execuţie Prelungirea Duratei de Execuţie Întârzieri cauzate de autorităţi Ritmul progresului Penalităţi pentru întârziere Suspendarea lucrărilor Consecinţele suspendării Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Suspendare prelungită Reluarea lucrărilor 9.4 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Interferenţa cu Testele la Terminare Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială 11. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE 11.8.1 12.9 8.3 9.

4 17.8 14.9 14.1 14.1 15.12 14.3 13. SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA DE CĂTRE ANTREPRENOR 16.3 14.3 16.11 14.5 13.2 14.2 17.6 13.5 17.4 13.6 Despăgubiri Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Riscurile Beneficiarului Consecinţele riscurilor Beneficiarului Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială Limitarea responsabilităţii 18.2 15.8 Optimizarea proiectului Procedura de modificare Plata în monedele stabilite Sume Provizionate Lucrări în regie Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Ajustări generate de schimbări ale Costurilor 14.4 14.3 17.10 14. RISCURI ŞI RĂSPUNDERI 17.2 16.4 15.1 16.6 14.13 14.2 13.5 Înştiinţarea de remediere Rezilierea Contractului de către Beneficiar Evaluarea la data rezilierii Plata după rezilierea de către Beneficiar Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul 16.14 14.1 17.4 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Rezilierea Contractului de către Antreprenor Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului Plata după rezilierea de către Antreprenor 17.7 13.7 14.15 Preţul Contractului Plata în avans Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Graficul de Plăţi Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Plata Întârzieri în efectuarea plăţilor Plata Sumelor Reţinute Situaţia de Lucrări la terminare Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări Scrisoarea de descărcare Emiterea Certificatului Final de Plată Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Monede de plată 15. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE 14. ASIGURĂRI 10 .13.3 15.5 14. REZILIEREA DE CĂTRE BENEFICIAR 15.

6 19.2 19.4 Cerinţe generale pentru asigurări Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Personalului Antreprenorului 19.1 20.7 Definiţia Forţei Majore Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Consecinţele Forţei Majore Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Rezilierea opţională.18. RECLAMAŢII.5 20.4 19.7 20. plata şi exonerarea Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii 20.3 18.4 20.6 20.3 19.3 20.8 Reclamaţiile Antreprenorului Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Soluţionarea pe cale amiabilă Arbitrajul Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor ANEXA CONDIŢII GENERALE ALE ACORDULUI DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR INDEXUL SUB-CLAUZELOR 11 . FORŢA MAJORĂ 19.1 19. DISPUTE ŞI ARBITRAJ 20.1 18.2 20.2 18.5 19.

1.1.1.9 1.1.9 1.5 1.1.3.6.1.8 1.4.1.4 1.1.1.2 1.2.5 1.8 1.1.1.5 1.9 1.8 1.1.5.7 1.1.1.5.5.4.4.4.6.8 1.1.10 1.3 1.1.3.1.6 1.1.1.1.1.3 1.2.1.6.6.4.1.3.1.4 1.1.9 1.6 1.1.4 1.6 1.1.1.4.3 1.6.10 1.Definiţii în ordine alfabetică 1.2 1.1.1.9 1.1.2.5 1.5.1.1.2 1.1.2.10 1.6.1.1.3.3 1.1.2 1.1 1.3.1.7 1.1.1.4 1.3.1.1 1.5.1.1 1.1.1.8 Acord Contractual an Anexă la Ofertă Antreprenor Beneficiar Bunuri Cerinţele Beneficiarului Certificat de Plată Certificat de Recepţie Finală Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificat Interimar de Plată Contract Cost CSL Data de Începere a Lucrărilor Data de Referinţă Documentele Antreprenorului Durata de Execuţie Echipamente FIDIC Forţa Majoră Garanţie de Bună Execuţie Grafic de Plăţi Imprevizibil Inginer Legi Liste Liste de Garanţii Lucrări Lucrări Provizorii Lucrările Permanente Materiale Modificare Moneda Locală Monedă Străină Ofertă 12 .2.1.5.

2.7 1.1.1.1.3.1.1.4.4.1.6.1.12 1.2 1.11 1.6 1.1.1.1.1.1.1 1.5.9 Parte Perioada de Notificare a Defectelor Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Preţul Contractului Propunerea Antreprenorului Provizion Reprezentantul Antreprenorului Şantier Scrisoare de Acceptare Scrisoare de Ofertă Sector Situaţie de Lucrări Situaţie Finală de Lucrări Subantreprenor Sume Reţinute Ţara Teste după Terminare Teste la Terminare Utilajele Antreprenorului Utilajele Beneficiarului Valoarea de Contract Acceptată zi 13 .4.4.1.4 1.1.4.1 1.7 1.6 1.3.2.2 1.7 1.4.1.6.5.1.1.3.1.1.6.1.1.5 1.8 1.1 1.6 1.3 1.2.1.3 1.10 1.2.1.1.4 1.1.5 1.7 1.2.1.3.1.

“Scrisoare de Acceptare” înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii de Ofertă.1 “Contract” înseamnă Acordul Contractual. semnată şi adresată Beneficiarului. Propunerea Antreprenorului şi celelalte documente (dacă există) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare. următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţia specificată.1 Definiţii În Condiţiile de Contract (“prezentele Condiţii”).1. cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel. care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru Lucrări.1. Cuvintele care indică persoane sau părţi includ societăţi sau alte entităţi legale. 1. care includ Condiţiile Speciale şi prezentele Condiţii Generale. Dacă nu există o astfel de scrisoare de acceptare. Cerinţele Beneficiarului. semnate de acestea.1.1. expresia “Scrisoare de Acceptare” înseamnă Acordul Contractual. 1.1.1. iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual. Acest document specifică destinaţia.1. Listele.2 1.1.6 [Acordul Contractual]. scopul şi / sau proiectul şi / sau alte criterii tehnice ale Lucrărilor. Scrisoarea de Acceptare. inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Părţi. “Liste” înseamnă documentul (documentele) intitulat(e) liste.1. completate de către Antreprenor şi transmise împreună cu Scrisoarea de Ofertă.6 14 .1 Contractul 1.Condiţii Generale Prevederi Generale 1.1.4 1. “Cerinţele Beneficiarului” înseamnă documentul intitulat cerinţele beneficiarului.1.5 1.1.1. semnată de către Beneficiar. tabele şi grafice de plăţi şi / sau liste de preţuri. “Scrisoare de Ofertă” înseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă. Asemenea documente pot include date.3 1. aşa cum sunt incluse în Contract. “Acord Contractual” înseamnă acordul contractual (dacă există) la care se face referire în Sub-Clauza 1. şi orice modificări sau adăugiri făcute acestui document în conformitate cu prevederile Contractului. Scrisoarea de Ofertă. aşa cum este inclus în Contract. prezentele Condiţii.

3 [Reprezentantul Antreprenorului].1.4 1.2. transmis de către Antreprenor împreuna cu Scrisoarea de Oferta. după cum cere contextul. “Inginer” înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să acţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care este nominalizată în Anexa la Ofertă.1. “Personalul Beneficiarului” înseamnă Inginerul.1.4 [Înlocuirea Inginerului].2. 15 1.5 1. care sunt cuprinse în Liste.2.şi / sau “Ofertă” înseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate celelalte documente incluse în Contract.1.2. Acest document poate include şi proiectul preliminar al Antreprenorului.1.2 [Delegarea de către Inginer] şi tot restul personalului.1 1.7 “Propunerea Antreprenorului” înseamnă documentul intitulat propunere. ca Personal al Beneficiarului. care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac parte din aceasta.1.2 Părţile şi persoanele 1. forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Inginerului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului.8 1.6 .1. intitulate anexa la ofertă.1.1.1.1. “Antreprenor” înseamnă persoana (persoanele) numită(e) antreprenor în Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesorii legali ai acestei persoane.1. aşa cum este inclus în Contract.2.1. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.1.3 “Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul. “Anexă la Ofertă” înseamnă formularele completate. “Liste de Garanţii” şi “Grafic de Plăţi” înseamnă documentele numite astfel (dacă există). care acţionează în numele Antreprenorului. asistenţii la care se face referire în Sub-Clauza 3. sau altă persoană desemnată uneori de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului.2 1.1.9 1. “Reprezentantul Antreprenorului” înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 4.1. 1. “Beneficiar” înseamnă persoana numită ca beneficiar în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane. pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă.10 1. de către Beneficiar sau Inginer.2.

“Data de Începere a Lucrărilor” înseamnă data notificată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 1.1. sau orice persoană desemnată ca subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.3.1. forţa de muncă.1.10 1. care poate include personalul. ai fiecărui Subantreprenor. alţi angajaţi ai Antreprenorului.2.3.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor].1.2 “Data de Referinţă” înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei. 1.1.3 1.2.2 [Durata de Execuţie].1. “Subantreprenorul” înseamnă orice persoană numită în Contract subantreprenor.2.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor SubClauzei 8.1.1.1 [Începerea lucrărilor].2. federaţia internaţională a inginerilor consultanţi. şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor. “FIDIC” înseamnă Fédération Internationale des IngénieursConseils.1. perioade şi terminare 1.7 “Personalul Antreprenorului” înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier. “Durata de Execuţie” înseamnă timpul pentru terminarea Lucrărilor sau a unui Sector (după caz) potrivit prevederilor SubClauzei 8.9 1.1. teste.5 16 . “CSD” înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în Contract.3. “Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar].1 1. sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector (după caz) să fie recepţionate de către Beneficiar.3.3. “Teste la Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părţi. calculată de la Data de Începere a Lucrărilor. 1.1.3 Date.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20. sau altă(e) persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 1.

3.4.1.2 1. exclusiv profitul.4.4.8 1.1. “Zi” înseamnă o zi calendaristică şi “an” înseamnă 365 de zile.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări]. 17 1.3 1. “Monedă Străină” înseamnă o monedă în care se plăteşte parţial (sau integral) Preţul Contractului. “Perioada de Notificare a Defectelor” înseamnă perioada de notificare a defectelor apărute la Lucrări sau Sectoare (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1.7 1. dar nu Moneda Locală. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor SubClauzei 11.4.1 [Preţul Contractului] şi include ajustările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului. “Certificat de Recepţie Finală” înseamnă certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. inclusiv cheltuieli indirecte sau costuri similare. indiferent dacă sunt efectuate pe sau în afara Şantierului.13 [Emiterea Certificatului Final de Plată]. calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.3.5 1.9 1.6 “Teste după Terminare” înseamnă testele (dacă există) care sunt specificate în Contract şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 12 [Teste după Terminare] după ce Lucrările sau un Sector (după caz) sunt recepţionate de către Beneficiar.4.1. “Preţul Contractului” înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 14.4 1.1 “Valoarea de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defectelor.1.1.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor].9 [Certificatul de Recepţie Finală].3.4 Monedă şi plată 1.1.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor].1. “Cost” înseamnă toate cheltuielile suportate (sau care urmează a fi suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor.3.1. “Certificat Final de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. “Situaţie Finală de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1.4.1.6 .1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor].1. 1.

4.5.1.1. vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte.1. 1. “Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.9 [Plata Sumelor Reţinute].1.8 1. maşinile. “Situaţie de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a unei solicitări potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. Echipamentele.1.5. pentru emiterea unui certificat de plată. inclusiv simpla furnizare de materiale (dacă este cazul).4. “Moneda Locală” înseamnă moneda Ţării. Utilajele Beneficiarului (dacă există). Materialele şi altele asemenea.1.11 1.4.10 1. Materialele. sau oricare din acestea. altul decât Certificatul Final de Plată.1.5.9 1.5.1.3 1. potrivit prevederilor Contractului. “Bunuri” înseamnă Utilajele Antreprenorului. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.4. Sunt excluse Lucrările Provizorii.1.12 1.4 .5 [Sume Provizionate].4. “Certificat de Plată” înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].1.4.1.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le plăteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. “Lucrările Permanente” înseamnă lucrările permanente ce 18 1. “Sume Reţinute” înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente. Echipamentele şi Lucrările Provizorii.5 Lucrări şi Bunuri 1. “Sumă Provizionată” înseamnă o sumă (dacă există) care este specificată în Contract ca sumă provizionată pentru execuţia oricărei părţi a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente.7 “Certificat Interimar de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. care vor fi furnizate de către Antreprenor.2 1.1 “Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate aparatele. Materiale sau Servicii. după caz.1.

6. reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite.1.1.5.6.3 1.1.6. “Şantier” înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele. după caz.1. unde vor fi executate Lucrările Permanente.1.1. maşinile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.6.1.5.1. ordonanţele şi alte legi. planşe.5.6.5 1. manuale. Alte definiţii 1. 1. “Lucrări” înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii sau una dintre acestea.7 “Echipamente” înseamnă aparatele. modele şi alte documente tehnice (dacă există).7 . “Garanţie de Bună Execuţie” înseamnă garanţia (sau garanţiile. “Sector” înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există). furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului. decretele.4 1.1.1. dacă există) constituită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 1.2 [Garanţia de Bună Execuţie]. 1.1 “Documentele Antreprenorului” înseamnă toate notele de calcul.6 1.6. aşa cum sunt descrise în Sub-Clauza 5.5 1.8 1.5. necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecte.6.1. programele informatice şi alt software. “Lucrări Provizorii” înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului). maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuţia Lucrărilor.2 [Documentele Antreprenorului]. “Forţa Majoră” este definită în Clauza 19 [Forţa Majoră]. după cum este indicat în Cerinţele Beneficiarului. “Ţara” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai mare parte a acestuia). şi 19 1.1. “Legi” înseamnă toată legislaţia naţională (sau ale Statului).6 1.6.trebuie executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către Beneficiar. “Utilajele Beneficiarului” înseamnă toate aparatele.

20 . (c) prevederile care includ cuvintele “a conveni”. hotărâri. “convenit” sau ”acord” impun ca acel acord să fie înregistrat în scris. sau transmise folosind orice sistem de transmitere electronică acceptat. (b) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul. 1. trimise sau transmise la adresa de contact a destinatarului după cum este specificată în Anexa la Ofertă.9 1. comunicările vor fi livrate în consecinţă. înştiinţări sau solicitări. iar dacă destinatarul nu a specificat o altă adresă atunci când solicită o aprobare sau un consimţământ. certificate.1.2 Interpretare În Contract. consimţăminte. după cum este specificat în Anexa la Ofertă. 1. şi (d) “scris” sau “în scris” înseamnă scris de mână. Totuşi: (i) (ii) dacă destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei. “Modificare” înseamnă orice schimbare a Cerinţelor Beneficiarului sau a Lucrărilor.6.3 Comunicări Ori de câte ori prezentele Condiţii prevăd transmiterea sau emiterea unor aprobări. trimise prin poştă sau curier. până la data depunerii Ofertei.8 “Imprevizibil” înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un antreprenor cu experienţă.oricare alte locuri specificate în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului. cu excepţia situaţiilor în care contextul cere altfel: (a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile. aceste comunicări: (a) se vor face în scris şi livrate direct (cu confirmare de primire). Cuvintele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare în interpretarea prezentelor Condiţii.1. care se dispune sau se aprobă ca şi modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. dactilografiat. 1. şi (b) vor fi livrate.6. iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul. şi care rezultă într-o înregistrare permanentă. tipărit sau redactat electronic.

prioritatea documentelor va fi în conformitate cu următoarea ordine: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Acordul Contractual (dacă există). Limba folosită pentru comunicare va fi cea specificată în Anexa la Ofertă.6 Acordul Contractual Dacă nu s-a convenit altfel.5 Prioritatea documentelor Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. Părţile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. Cerinţele Beneficiarului. Atunci când unei Părţi i se emite un certificat. Condiţiile Speciale. Când se transmite o înştiinţare unei Părţi.răspunsul poate fi trimis la adresa de la care s-a emis solicitarea. Acordul Contractual va fi bazat pe forma anexată la Condiţiile Speciale. Listele. consimţămintele şi hotărârile nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Prezentele Condiţii Generale. certificatele.4 Legea şi limba Contractul va fi guvernat de legea ţării (sau a altei jurisdicţii) specificată în Anexa la Ofertă. 1. Costurile aferente taxelor 21 . 1. şi Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract. În scopul interpretării. limba folosită pentru comunicări va fi limba în care este scris Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). după caz. 1. de către cealaltă Parte sau de către Inginer. Scrisoarea de Acceptare. trebuie trimisă o copie şi Inginerului sau celeilalte Părţi. Scrisoarea de Ofertă. Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract scrise în mai mult de o limbă. Dacă nu se specifică nicio limbă în Anexa la Ofertă. Aprobările. În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor. va prevala versiunea în limba de referinţă specificată în Anexa la Ofertă. emitentul va trimite o copie şi celeilalte Părţi. Inginerul trebuie să emită toate clarificările sau dispoziţiile necesare.

nu ar fi descoperit această eroare în momentul studierii Cerinţelor Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Antreprenorul va furniza Inginerului şase copii ale fiecărui Document al Antreprenorului. a Documentelor Antreprenorului. sau ce va deveni datorată. 1.8 Păstrarea şi furnizarea documentelor Fiecare dintre Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi în grija Antreprenorului. Dacă o Parte ia cunoştinţă despre o eroare sau un defect de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor. sau orice beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Totuşi. această Parte va transmite cu promptitudine celeilalte Părţi o înştiinţare cu privire la acest defect sau eroare. va fi îndreptăţit la: 22 .1 [Obligaţii generale de proiectare]. a Modificărilor şi a altor comunicări purtate potrivit prevederilor Contractului. cesiona dreptul său la orice sumă datorată. atunci Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.de timbru sau alte cheltuieli similare (dacă există) impuse de lege în legătură cu încheierea Acordului Contractual vor fi suportate de Beneficiar. cu titlu de garanţie constituită în favoarea unei bănci sau a unei instituţii financiare. potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul va păstra pe Şantier o copie a Contractului. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. 1. iar un antreprenor experimentat.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. 1. a publicaţiilor menţionate în Cerinţele Beneficiarului.9 Erori în Cerinţele Beneficiarului Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a unei eroare în Cerinţele Beneficiarului. şi (b) poate.7 Cesiune Nicio Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract. oricare dintre Părţi: (a) poate cesiona o parte sau întregul Contract cu acordul prealabil al celeilalte Părţi şi numai la latitudinea exclusivă a acelei Părţi. până la preluarea acestora de către Beneficiar. exercitând toată atenţia cuvenită. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil.

După primirea acestei înştiinţări. inclusiv înlocuirea oricăror calculatoare furnizate de către Antreprenor. va permite folosirea acestora pe orice calculator de pe Şantier sau alte locuri prevăzute în Contract. Această licenţă: (a) va fi valabilă pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale Lucrărilor. pentru a copia. copiate sau transmise unei terţe părţi de către Beneficiar (sau în numele acestuia). modificării. care vor fi incluse în Preţul Contractului. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor descrise în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. scutită de redevenţă. neexclusivă. Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Beneficiarului o licenţă permanentă. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. în alte scopuri decât cele permise în prezenta Sub-Clauză. transferabilă. inclusiv pentru efectuarea de modificări şi folosirea acestora. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. ajustării. 1. şi (c) în cazul Documentelor Antreprenorului care se găsesc sub forma unor programe informatice sau alt tip de software. Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. în măsura stabilită. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. datorată întârzierii.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].(a) prelungirea perioadei de execuţie. exploatării. întreţinerii. 23 .10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar În relaţia dintre Părţi. folosi şi transmite Documentele Antreprenorului. să folosească şi să transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. să copieze. reparării şi demolării Lucrărilor. (b) va conferi oricărei persoane care se află în posesia licită a unei părţi relevante a Lucrărilor. fără consimţământul Antreprenorului. folosite. Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi altor documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia).

Antreprenorul poate. permisele şi aprobările. cu excepţia situaţiilor de necesitate pentru scopurile Contractului. execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. pe cheltuiala sa.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor În relaţia dintre Părţi. şi (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările. va plăti toate taxele. Acestea. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio consecinţă datorată neîndeplinirii acestor obligaţii. Antreprenorul va divulga toate informaţiile confidenţiale sau de altă natură pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului. pentru proiectarea.14 Responsabilitate solidară şi indivizibilă Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legii în vigoare) o asociere. impozitele şi tarifele şi va obţine toate autorizaţiile. consorţiu sau altă grupare de două sau mai multe persoane: (a) aceste persoane vor fi responsabile solidar şi indivizibil faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului.1. 1. să copieze. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obţinut (sau trebuie să obţină) certificatele de urbanism. 1. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio consecinţă datorată eşecului obţinerii acestor autorizaţii.12 Informaţii confidenţiale 1. autorizaţiile de construire sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte autorizaţii descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar. fără consimţământul Beneficiarului. nu vor putea fi copiate. în conformitate cu Legile. Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. folosite sau comunicate unei terţe părţi de către Antreprenor.13 Respectarea legilor În implementarea Contractului. Beneficiarul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Cerinţelor Beneficiarului şi altor documente elaborate de Beneficiar (sau în numele lui). să folosească şi să îi fie transmise aceste documente în scopurile Contractului. (b) aceste persoane vor înştiinţa Beneficiarul cu privire la 24 .

va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.1 Dreptul de acces pe Şantier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la toate părţile Şantierului şi posesiunea lor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.3 [Programul de execuţie]. Totuşi. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi posesiunea lui la termene care să permită Antreprenorului să acţioneze în conformitate cu programul transmis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. inclusiv o 25 . care vor fi incluse în Preţul Contractului. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Beneficiarului i se va solicita să acorde (Antreprenorului) posesiunea unor fundaţii. Acest drept şi această posesiune pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. fără consimţământul prealabil al Beneficiarului. Dacă potrivit prevederilor Contractului. 2. structuri. Totuşi. şi (c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal. datorată întârzierii. După primirea acestei înştiinţări.identitatea liderului lor.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].Beneficiarul 2.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Dacă niciun astfel de termen nu este specificat în Anexa la Ofertă. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a eşecului Beneficiarului de a acorda acest drept de acces sau posesiune. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. în termenul (sau termenele) specificat(e) în Anexa la Ofertă.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Beneficiarul va trebui să acţioneze astfel la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului. echipamente sau mijloace de acces. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. care va avea autoritatea de a-şi asuma obligaţii în numele şi pe seama Antreprenorului şi a fiecăreia dintre aceste persoane. Beneficiarul poate refuza să acorde dreptul de acces sau posesiunea până la primirea Garanţiei de Bună Execuţie. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. dacă şi în măsura în care eşecul Beneficiarului a fost cauzat de orice eroare sau întârziere a Antreprenorului.

18 [Protecţia mediului]. 26 . la costuri suplimentare sau profit. permise sau aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor Ţării: (i) pe care Antreprenorul trebuie să le obţină potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1. asistenţă rezonabilă: (a) prin obţinerea de copii după Legile Ţării care sunt relevante în privinţa Contractului dar care nu sunt disponibile în mod direct şi uşor.13 [Respectarea Legilor]. (b) şi (c) ale Sub-Clauzei 4. 2. dovezile rezonabile prin care se arată că au fost stabilite şi sunt menţinute aranjamentele financiare care vor permite Beneficiarului să plătească Preţul Contractului (estimat până la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. inclusiv proceduri vamale.6 [Cooperarea]. (ii) pentru livrarea Bunurilor. permise sau aprobări Beneficiarul (unde este în măsură) va asigura Antreprenorului. sau o întârziere în transmiterea acestora. 2.2 Autorizaţii.3 Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului şi alţi antreprenori ai Beneficiarului aflaţi pe Şantier: (a) să coopereze la eforturile Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de siguranţă] şi potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit la respectiva prelungire a perioadei de execuţie. acesta trebuie să înştiinţeze Antreprenorul şi să prezinte detaliile necesare. 2.4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Beneficiarul va prezenta.eroare în oricare dintre Documentele Antreprenorului. şi (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului atunci când sunt retrase de pe Şantier. în 28 de zile de la primirea oricărei solicitări din partea Antreprenorului. şi (b) pentru obţinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaţii. la solicitarea acestuia. şi (b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor subparagrafelor (a). Dacă Beneficiarul intenţionează să schimbe semnificativ aranjamentele sale financiare.

O înştiinţare legată de prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor trebuie să fie transmisă înainte de expirarea acestei perioade. 27 . Inginerul 3. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza reclamaţiei sau altă bază de fundamentare a acesteia şi trebuie să includă o justificare a sumei şi / sau prelungirii la care Beneficiarul consideră că este îndreptăţit în legătură cu Contractul. Beneficiarul nu este îndreptăţit să compenseze sau să facă o deducere dintr-o sumă aprobată într-un Certificat de Plată.19 [Electricitate.2. Beneficiarul sau Inginerul vor transmite Antreprenorului o înştiinţare şi vor prezenta detaliile necesare. Totuşi.20 [Utilajele Beneficiarului şi materiale asigurate gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor. Personalul Inginerului va include ingineri cu calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini îndatoririle. 3.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor]. apă şi gaz]. sau să emită o reclamaţie împotriva Antreprenorului In alt mod decât în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Inginerul nu are autoritatea de a amenda Contractul. înştiinţarea nu este necesară pentru plăţi datorate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 Reclamaţiile Beneficiarului Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la orice plată potrivit prevederilor oricărei Clauze din prezentele Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul şi / sau la orice prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor.1 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini îndatoririle care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî (i) suma (dacă este cazul) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi / sau (ii) prelungirea (dacă este cazul) Perioadei de Notificare a Defectelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere după ce Beneficiarul a luat cunoştinţă de evenimentul sau circumstanţele care generează reclamaţia. În continuare. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. Această sumă poate fi inclusă în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată ca o deducere.

inclusiv răspunderea pentru erori. Beneficiarul se obligă să nu impună alte constrângeri asupra autorităţii Inginerului. care au competenţă pentru îndeplinirea îndatoririlor şi exercitarea 28 . dispoziţie. cu excepţia celor convenite cu Antreprenorul. cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. examinare. verificare. discrepanţe şi neconformităţi. delegarea sau revocarea va fi făcută în scris şi nu va intra în vigoare decât după primirea unor copii de către ambele Părţi.Inginerul va exercita autoritatea atribuită Inginerului conform celor specificate în. Dacă. obligaţii sau răspunderi prevăzute în Contract. Atribuirea de îndatoriri. inspecţie. de fiecare dată când Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului. Totuşi. se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului. Totuşi. (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de orice îndatoriri. propunere. certificat. Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii: (a) de fiecare dată când îşi îndeplineşte îndatoririle sau îşi exercită autoritatea. 3.2 Delegarea de către Inginer Inginerul poate uneori să atribuie îndatoriri şi să delege autoritate asistenţilor săi şi să revoce aceste atribuiri sau delegări. aceste cerinţe vor fi specificate în Condiţiile Speciale. omisiuni. Inginerul nu va putea delega autoritatea de a hotărî asupra oricărei probleme în conformitate cu prevederile SubClauzei 3. consimţământ. pentru anumite atribuţii.5 [Hotărâri]. şi (c) orice aprobare. Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea. Aceşti asistenţi pot include un inginer rezident şi / sau inspectori independenţi numiţi pentru inspecţia şi / sau testarea unor părţi ale Echipamentelor sau Materialelor. se va considera (pentru scopurile Contractului) că aprobarea Beneficiarului a fost dată. specificată în sau care rezultă în mod necesar din Contract. înştiinţare. solicitare. sau care rezultă în mod necesar din. test sau alte acţiuni similare ale Inginerului (inclusiv lipsa dezaprobării) nu va absolvi Antreprenorul de nicio răspundere pe care acesta o are potrivit prevederilor Contractului. Contract.

verificare. (b) dacă Antreprenorul pune la îndoială orice hotărâre sau dispoziţie emisă de un asistent. test sau orice acţiune similară efectuată de către un asistent în conformitate cu această delegare.4 [Legea şi limba]. Orice aprobare. cu promptitudine. va fi autorizat să emită dispoziţii către Antreprenor numai în limita definită prin delegare. inspecţie. va retrage sau va modifica. acesta va transmite Antreprenorului. Echipamente sau Materiale. solicitare. propunere.3 Dispoziţiile Inginerului Inginerul poate (în orice moment) să transmită Antreprenorului dispoziţii care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. Fiecare asistent căruia i s-au atribuit îndatoriri sau căruia i-a fost delegată autoritate. cu privire la orice problemă în legătură cu Contractul. Antreprenorul va respecta dispoziţiile primite de la Inginer sau de la asistenţi delegaţi. Beneficiarul nu va înlocui Inginerul cu o persoană împotriva căreia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile. prin transmiterea către Beneficiar a unei înştiinţări însoţită de detalii justificative. 29 . deci nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge astfel de lucrări. o înştiinţare cu numele. dispoziţie. Totuşi: (a) orice omisiune de a respinge unele lucrări. înştiinţare. adresa şi experienţa relevantă a înlocuitorului propus. 3. certificare. Dacă o dispoziţie reprezintă o Modificare. 3. Antreprenorul va primi dispoziţii numai de la Inginer sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea relevantă potrivit prevederilor prezentei Clauze. Antreprenorul poate să prezinte problema Inginerului. examinare.4 Înlocuirea Inginerului Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul.autorităţii delegate şi care cunosc bine limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. toate în conformitate cu prevederile Contractului. Echipamente sau Materiale nu va fi considerată aprobare. Aceste dispoziţii vor fi date în scris. va avea acelaşi efect ca şi cum ar fi fost efectuată de către Inginer. hotărârea sau dispoziţia. cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire. consimţământ. care va confirma.

Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. şi toate lucrările care (cu toate că nu sunt menţionate în Contract) sunt necesare pentru stabilitatea. terminarea Lucrărilor şi remedierea defectelor. Antreprenorul va fi responsabil pentru caracterul adecvat. Propunerea Antreprenorului şi Listele. ale tuturor metodelor de construcţie şi ale tuturor Lucrărilor. sau pe care Contractul o implică.3. Fiecare Parte se va conforma fiecărui acord sau hotărâre până când intervine. Inginerul va lua o hotărâre echitabilă în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă nu se ajunge la un acord. provizorii sau permanente. ANTREPRENORUL 4. De fiecare dată când Inginerul solicită astfel. 30 . stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de pe Şantier. Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului specificate în Contract.1 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Antreprenorul va proiecta. 4. Inginerul va transmite ambelor Părţi o înştiinţare asupra fiecărui acord sau hotărâre. prezentând detalii justificative. execuţia. Antreprenorul va transmite detalii despre măsurile şi metodele pe care acesta propune să le adopte pentru execuţia Lucrărilor.5 pentru a conveni sau hotărî asupra oricărei probleme. aşa cum sunt definite în Contract. luând în considerare toate circumstanţele relevante. Bunurile. necesare pentru proiectarea. consumabilele şi alte produse şi servicii. Lucrările trebuie să corespundă scopurilor prevăzute pentru Lucrări.5 Hotărâri De fiecare dată când prezentele Condiţii prevăd ca Inginerul să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze 3. executa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. dacă intervine. Dispute şi Arbitraj]. La terminare. o revizuire potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. precum şi tot Personalul Antreprenorului. terminarea sau exploatarea adecvată şi în siguranţă a Lucrărilor. Nu se vor face modificări substanţiale ale acestor măsuri sau metode fără înştiinţarea prealabilă a Inginerului. Lucrările trebuie să includă orice lucrare necesară pentru a satisface Cerinţele Beneficiarului.

indiferent dacă s-a transmis sau nu o înştiinţare de reziliere.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobată de către Beneficiar şi va fi în forma anexată la Condiţiile Speciale sau în altă formă aprobată de către Beneficiar. prezenta Sub-Clauză nu se aplică. în valoarea şi în monedele specificate în Anexa la Ofertă. sau (d) se creează circumstanţe care îl îndreptăţesc pe Beneficiar să rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. nu a devenit îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală. iar Antreprenorul.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. în termen de 42 de zile de la data acordului sau hotărârii. în următoarele cazuri: (a) Antreprenorul eşuează să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie aşa cum este descris în paragraful anterior. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că 31 .4. Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi orice defecte vor fi remediate. cu 28 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei. Beneficiarul nu va reclama executarea Garanţiei de Bună Execuţie. fie ca urmare a unui acord încheiat de către Antreprenor sau a unei hotărâri adoptate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până când Antreprenorul a executat şi terminat Lucrările şi a remediat orice defecte.2 Garanţia de Bună Execuţie Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea adecvată a Lucrărilor. decât pentru valorile la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. (b) Antreprenorul eşuează să plătească Beneficiarului o anumită sumă datorată. (c) Antreprenorul eşuează să remedieze un neajuns în termen de 42 de zile de la primirea înştiinţării de la Beneficiar prin care se solicită remedierea neajunsului. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia. Antreprenorul va furniza Beneficiarului. caz în care Beneficiarul poate reclama întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. Garanţia de Bună Execuţie în termen de 28 de zile de la data primirii Scrisorii de Acceptare şi va transmite o copie a acesteia şi Inginerului. Dispute şi Arbitraj]. Dacă nu este specificată nicio valoare în Anexa la Ofertă.

3 Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi să îi atribuie acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. 4. în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Certificatului de Recepţie Finală. înainte de Data de Începere a Lucrărilor. cu consimţământul prealabil al Inginerului. funcţii sau autoritate şi poate în orice moment să revoce o astfel de delegare. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în întregime coordonării executării Contractului de către Antreprenor. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de Reprezentantul Antreprenorului. în mod similar. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fără consimţământul prealabil al Inginerului. Reprezentantul Antreprenorului poate să delege oricărei persoane competente. Antreprenorul va transmite. un înlocuitor potrivit trebuie să fie numit. Cu excepţia cazului în care Reprezentantul Antreprenorului este nominalizat în Contract. Dacă acest consimţământ este refuzat sau revocat ulterior. dispoziţii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3. sau dacă persoana numită eşuează să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului. în numele Antreprenorului. orice împuternicire. numele şi detalii relevante ale persoanei propusă de către Antreprenor pentru a fi numită Reprezentantul Antreprenorului. va transmite numele şi detaliile altei persoane potrivită pentru a fi numită Reprezentantul său. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. Antreprenorul. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta dintr-o reclamaţie privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la o astfel de reclamaţie. Reprezentantul Antreprenorului va primi. în care să fie numită persoana delegată şi care să 32 . În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului lipseşte temporar de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrărilor.3 [Dispoziţiile Inginerului]. Inginerul fiind înştiinţat în consecinţă. spre consimţământul Inginerului.Antreprenorul nu este afectat de nicio daună.

şi (c) personalului oricărei autorităţi publice legal constituite. (b) oricăror alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar. “Subantreprenor nominalizat” înseamnă un Subantreprenor pe care Inginerul. următorilor: (a) Personalului Beneficiarului. cu detalii justificative. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) nu i se va solicita Antreprenorului să obţină consimţământ pentru furnizorii de Materiale. şi (c) Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 28 de zile înainte. conform prevederilor Contractului sau dispoziţiilor Inginerului. dispune să fie angajat ca şi Subantreprenor de către Antreprenor. a unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract. Reprezentantul Antreprenorului şi toate aceste persoane vor cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în SubClauza 1. Antreprenorul nu va fi obligat să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile într-o înştiinţare pe care o transmite Inginerului fără întârziere. (b) consimţământul prealabil al Inginerului trebuie să fie obţinut pentru alţi Subantreprenori propuşi. sau pentru subcontractare în cazul în care Subantreprenorul este nominalizat în Contract. pe sau în zona Şantierului.5 Subantreprenorii nominalizaţi În prezenta Sub-Clauză. agenţilor sau angajaţilor săi. va oferi prilejul să execute lucrări. 4.6 Cooperarea 33 .4 Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta integralitatea Lucrărilor. funcţiile şi autorităţile delegate sau revocate. Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor oricărui Subantreprenor. 4. asupra datei propuse pentru începerea lucrărilor fiecărui Subantreprenor şi asupra începerii unor astfel de lucrări pe Şantier. ca şi cum ar fi acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului.specifice împuternicirea. Antreprenorul. care pot fi angajaţi pentru execuţia.4 [Legea şi limba]. 4. potrivit Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări].

Beneficiarului i se va solicita să acorde Antreprenorului posesiunea unor fundaţii. Dacă. 4.7 Poziţionarea Antreprenorul va poziţiona Lucrările în funcţie de coordonatele. liniile şi cotele de referinţă originale. dar Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a verifica acurateţea acestora înainte de folosirea lor. Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului. structuri. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Antreprenorul va fi responsabil pentru activităţile sale de construcţie pe Şantier şi trebuie să coordoneze activităţile sale proprii cu cele ale altor antreprenori în măsură (dacă există) specificată în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite astfel de documente Inginerului la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului. identifica această eroare şi evita aceste întârzieri şi / sau Costuri. dacă şi în măsura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul va fi responsabil pentru poziţionarea corectă a tuturor părţilor din Lucrare şi va rectifica orice eroare de poziţie.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. datorată întârzierii. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. care vor fi incluse în Preţul Contractului. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Beneficiarul va fi responsabil pentru orice eroare legată de aceste puncte de referinţă specificate în Contract sau printr-o înştiinţare. a Lucrărilor Provizorii sau a măsurilor de acces pentru care este responsabil Antreprenorul.Orice astfel de dispoziţie va reprezenta o Modificare. iar un antreprenor experimentat nu ar fi putut. cotă. specificate în Contract sau printr-o înştiinţare transmisă de către Inginer. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. 34 . Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri la execuţia unei lucrări necesare ca urmare a unei erori în aceste puncte de referinţă. echipamente sau mijloace de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. în mod rezonabil. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi.

35 . a proprietarilor şi a ocupanţilor terenurilor adiacente. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise spre informarea Inginerului înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie.9 Asigurarea calităţii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor Contractului. 4. obligaţiile sau răspunderile sale potrivit prevederilor Contractului. Inginerul va fi îndreptăţit să verifice orice aspect al acestui sistem. în măsura stabilită. La emiterea oricărui document de natură tehnică adresat Inginerului.8 Proceduri de siguranţă Antreprenorul va: (a) respecta toate reglementările în vigoare în materie de siguranţă. 4. spre folosinţa şi protecţia publicului. dovada aprobării anterioare de către însuşi Antreprenorul trebuie să apară clar pe documentul respectiv. paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. (d) asigura împrejmuirea. (b) avea grijă de siguranţa tuturor persoanelor îndreptăţite să se afle pe Şantier. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. (c) depune eforturi rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de orice obstacol inutil. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va absolvi Antreprenorul de niciuna dintre îndatoririle. pentru a evita expunerea la pericol a acestor persoane.După primirea acestei înştiinţări. datorită execuţiei Lucrărilor.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. iluminarea. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile specificate în Contract. şi (e) executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri. parapeţi şi garduri) care pot fi necesare. trotuare. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus.

În aceeaşi măsură.10 Informaţii despre Şantier Beneficiarul trebuie să fi pus la dispoziţia Antreprenorului pentru informarea acestuia. informaţiile necesare. împrejurimile acestuia. inclusiv condiţiile subterane. înainte de depunerea Ofertei. cazare. evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. În măsura în care acest lucru era posibil (ţinând cont de costuri şi timp). se va considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul. toate datele relevante aflate în posesia Beneficiarului legate de condiţiile hidrologice şi subterane de pe Şantier. înainte de Data de Referinţă. Valoarea de Contract Acceptată acoperă toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele legate de Sume Provizionate. (c) volumul şi natura lucrărilor şi a Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. 4. interpretările. inclusiv următoarelor (fără a se limita la acestea): (a) forma şi natura Şantierului. examinările şi satisfacerea exigenţelor Antreprenorului în privinţa tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4. personal.4. inclusiv aspectele legate de mediu.10 [Informaţii despre Şantier] şi orice alte date relevante pentru proiectul Antreprenorului. (d) Legile. dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru proiectarea. De asemenea. inspecţiile. (b) condiţiile hidrologice şi climatice. şi că.11 Suficienţa Valorii de Contract Acceptată Se considera că : (a) Antreprenorul este satisfăcut în privinţa corectitudinii şi suficienţei a Valorii de Contract Acceptată. energie. se va considera că Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri. şi (b) Valoarea de Contract Acceptată este fundamentată cu datele. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. apă şi alte servicii. Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului toate aceste date care vor intra în posesia Beneficiarului după Data de Referinţă. facilităţi. şi (e) cerinţele Antreprenorului legate de acces. execuţia şi terminarea adecvate ale Lucrărilor şi 36 . procedurile şi practicile în domeniul muncii ale Ţării . Antreprenorul va fi responsabil pentru interpretarea tuturor acestor date. s-a socotit satisfăcut în privinţa tuturor problemelor relevante. datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile. transport.

şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. şi va prezenta motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile. “condiţii fizice” înseamnă condiţii fizice naturale şi alte obstacole fizice sau realizate de mâna omului şi poluanţi.12 Condiţii fizice Imprevizibile În prezenta Sub-clauză. Totuşi. înainte de a finaliza acordul sau hotărârea asupra Costurilor suplimentare potrivit prevederilor subparagrafului (ii). Antreprenorul. După primirea unei astfel de înştiinţări. Inginerul poate revedea dacă alte condiţii fizice în părţi similare ale Lucrărilor (dacă există) au fost mai favorabile decât se putea 37 . datorată întârzierii. în limita stabilită. inspecţia şi / sau investigarea acestor condiţii fizice. În cazul în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice defavorabile pe care le consideră ca fiind Imprevizibile. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări].1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. şi (b) plata acestor Costuri.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau hotărî dacă şi (în caz pozitiv) până la ce limită aceste condiţii erau Imprevizibile. Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care sunt Imprevizibile. care vor fi incluse în Preţul Contractului. astfel încât Inginerul să le poată inspecta. 4. pe care Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuţia Lucrărilor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. inclusiv condiţiile hidrologice şi subterane. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. Antreprenorul va continua execuţia Lucrărilor. transmite înştiinţarea menţionată către Inginer şi suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri datorită acestor condiţii.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice. folosind metode rezonabile şi adecvate pentru astfel de condiţii fizice şi va respecta orice dispoziţie primită de la Inginer. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare fără întârziere.remedierea oricăror defecte. Dacă o astfel de dispoziţie reprezintă o Modificare. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. cu excepţia condiţiilor climaterice.

prevedea în mod rezonabil atunci când Antreprenorul a depus Oferta. Dacă şi în măsura în care aceste condiţii mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra reducerilor de Costuri datorate acestor condiţii, care pot fi incluse (ca şi deduceri) în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată. Totuşi, efectul net al tuturor ajustărilor potrivit prevederilor subparagrafului (b) şi al tuturor acestor reduceri, pentru toate condiţiile fizice întâlnite în părţi similare ale Lucrărilor, nu poate avea ca rezultat o reducere netă a Preţului Contractului. Inginerul poate lua în considerare orice dovadă a condiţiilor fizice prevăzute de către Antreprenor la momentul depunerii Ofertei şi pe care Antreprenorul le poate face disponibile, dar nu va fi obligat să accepte astfel de dovezi. 4.13 Drepturile de trecere şi facilităţile Antreprenorul va suporta toate costurile şi cheltuielile pentru drepturile de trecere speciale şi / sau temporare,care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, pe riscul şi cheltuiala sa, orice facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare în scopurile Lucrărilor. Antreprenorul nu va interfera în mod inutil sau inadecvat cu: (a) libertatea de mişcare şi confortul publicului, sau (b) accesul la toate drumurile şi trotuarele precum şi folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice, în posesiunea Beneficiarului sau a altora. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din asemenea interferenţe inutile sau inadecvate. 4.15 Căile de acces Se consideră că Antreprenorul s-a socotit satisfăcut în privinţa caracterului potrivit şi disponibilităţii ale căilor de acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradări oricăror drumuri sau poduri datorate traficului Antreprenorului sau datorate Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include folosirea corespunzătoare a vehiculelor şi a căilor de acces. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii:
38

4.14 Evitarea interferenţelor

(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) pentru orice întreţinere a căilor de acces care poate fi necesară în legătură cu folosirea acestora de către Antreprenor; (b) Antreprenorul va furniza toate marcajele şi indicatoarele necesare de-a lungul căilor de acces şi va obţine toate avizele necesare de la autorităţile competente, pentru folosirea căilor de acces, a semnelor şi a indicatoarelor; (c) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nicio reclamaţie care poate apărea în legătură cu folosirea oricăror căi de acces sau în altă privinţă referitoare la oricare cale de acces; (d) Beneficiarul nu garantează disponibilitatea sau caracterul potrivit al niciunei căi de acces anume, şi (e) Costurile datorate indisponibilităţii sau caracterului inadecvat ale căilor de acces pentru folosirea acestora de către Antreprenor, vor fi suportate de Antreprenor. 4.16 Transportul Bunurilor Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care vor fi livrate pe Şantier orice Echipament sau elemente importante ale altor Bunuri, (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare Lucrărilor, şi (c) Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din transportul Bunurilor şi va negocia toate reclamaţiile generate de transportul acestora şi va plăti sumele aferente. 4.17 Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va fi responsabil pentru toate Utilajele Antreprenorului. Atunci când sunt aduse pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate a fi destinate în mod exclusiv execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Totuşi, consimţământul nu va fi necesar pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor şi afectării populaţiei şi proprietăţilor, ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii
39

4.18 Protecţia mediului

sale. Antreprenorul se va asigura că emisiile, descărcările de reziduuri şi deversările rezultate din activităţile Antreprenorului nu vor depăşi valorile indicate în Cerinţele Beneficiarului şi nu vor depăşi valorile impuse de Legea în vigoare. 4.19 Electricitate, apă şi gaz Cu excepţia celor specificate mai jos, Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea electricităţii, a apei şi a altor servicii necesare acestuia. Antreprenorul va fi îndreptăţit să folosească, în scopurile Lucrărilor, serviciile de electricitate, apă, gaz şi alte servicii care pot fi disponibile pe Şantier şi ale căror detalii şi preţuri sunt menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul, pe riscul şi cheltuiala sa, va furniza orice aparat necesar pentru folosirea acestor servicii şi pentru măsurarea cantităţilor consumate. Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) pentru astfel de servicii vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. 4.20 Utilajele Beneficiarului şi Materialele asigurate gratuit Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului Utilajele Beneficiarului (dacă există), pentru execuţia Lucrărilor, în conformitate cu detaliile, modalităţile şi preţurile indicate în Cerinţele Beneficiarului. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului: (a) Beneficiarul va fi responsabil pentru Utilajele Beneficiarului, cu excepţia faptului că (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului atunci când oricare membru al Personalului Antreprenorului îl exploatează, conduce, coordonează, îl are în posesiune sau îl controlează. Cantităţile corespunzătoare şi sumele datorate (conform preţurilor specificate) pentru folosirea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, gratuit, “materialele asigurate gratuit” (dacă există) în conformitate cu detaliile indicate în Cerinţele
40

defect sau neajuns care nu ar apărea la o inspecţie vizuală. (b) fotografii care arată stadiul de fabricaţie şi progresul pe Şantier. punere în funcţiune şi probe de exploatare. achiziţii. Ulterior. Raportarea va continua până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 4. Obligaţiile Antreprenorului de a inspecta. Beneficiarul. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere a Lucrărilor. Documentele Antreprenorului. numele producătorului. testare. inspecţiile de către Antreprenor teste. construcţie. Beneficiarul va rectifica imediat lipsurile. va procure aceste materiale la termenul şi în locul specificate în Contract. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. (d) detaliile descrise în Sub-Clauza 6. Antreprenorul va inspecta vizual materialele şi va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra oricăror lipsuri.10 [Raportări privind 41 . şi transportul şi sosirea pe Şantier. pe riscul şi cheltuiala sa. montaj. Antreprenorul va elabora rapoarte lunare de progres şi va înainta Inginerului 6 copii ale acestora. defectele sau neajunsurile menţionate în înştiinţare. procentul progresului şi datele reale sau planificate pentru: (i) (ii) (iii) (iv) începerea fabricaţiei.Beneficiarului. defecte sau neajunsuri ale acestor materiale. locul de fabricaţie. materialele asigurate gratuit vor intra în grija şi custodia Antreprenorului şi sub controlul său.21 Rapoartele de progres Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. inclusiv fiecare etapă de proiectare. (c) pentru fabricaţia fiecărui element important al Echipamentelor şi Materialelor. livrare pe Şantier. fabricaţie. în termen de 7 zile de la ultima zi a perioadei de raportare. lua în grijă şi custodie şi de a controla aceste materiale nu vor absolvi Beneficiarul de responsabilitatea sa pentru orice lipsă. rapoartele vor fi înaintate lunar. După această inspecţie vizuală. Apoi. Fiecare raport va include: (a) grafice şi descrieri detaliate ale progresului.

La emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. statistici privind siguranţa. Antreprenorul va păstra Şantierul liber de orice obstacol inutil şi va depozita sau înlătura Utilajele Antreprenorului şi orice exces de materiale. excesele de materiale. toate Utilajele Antreprenorului. printr-o înştiinţare transmisă Antreprenorului de către Beneficiar sau Inginer.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. lista Modificărilor. Antreprenorul va curăţa şi îndepărta de pe Şantier orice resturi. şi măsurile care sunt (sau vor fi) adoptate pentru a surmonta întârzierile. copii ale documentelor de asigurare a calităţii. Antreprenorul va curăţa şi înlătura. rebuturi şi Lucrări Provizorii care nu mai sunt necesare. şi a îndepărta Personalul său şi Utilajele sale din terenurile adiacente.23 Activităţile Antreprenorului pe Şantier Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii în limitele Şantierului şi în limitele oricăror zone suplimentare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi despre care Inginerul convine să fie zone de lucru. şi (b) persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului şi la Personalul Beneficiarului.(e) (f) (g) (h) Personalul şi Utilajele Antreprenorului]. 42 .22 Securitatea Şantierului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va fi responsabil pentru interzicerea accesului pe Şantier al persoanelor neautorizate. şi compararea între progresul real şi cel planificat. şi la orice alte persoane identificate. 4. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a păstra Personalul său şi Utilajele sale în interiorul Şantierului şi al acestor zone suplimentare. 4. inclusiv detalii asupra oricăror incidente şi activităţi periculoase legate de mediul înconjurător şi de relaţii cu publicul. ca fiind personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale. Pe perioada execuţiei Lucrărilor. cu detalii asupra oricăror evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului.

Antreprenorul va transmite o înştiinţare adiţională Inginerului şi. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi. Antreprenorul va lăsa acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor curată şi în siguranţă. Antreprenorul trebuie să înştiinţeze cu promptitudine Inginerul care va emite dispoziţii despre modul de tratare a acestora. Antreprenorul va lua măsurile de precauţie rezonabile pentru a preveni ca Personalul Antreprenorului sau alte persoane să înlăture sau să deterioreze oricare din aceste descoperiri. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Proiectare 5. rebuturile şi Lucrările Provizorii. obiectele de valoare.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. pe Perioada de Notificare a Defectelor. ingineri sau alţi specialişti care îndeplinesc criteriile (daca există) specificate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre consimţământul Inginerului numele si detalii relevante ale fiecărui proiectant şi Subantreprenor de proiectare propuşi. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Antreprenorul poate păstra pe Şantier.1 Obligaţii generale de proiectare Antreprenorul va executa. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii. La descoperirea unor astfel de obiecte sau lucruri.24 Vestigii arheologice Toate fosilele. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. proiectanţii şi Subantreprenorii săi de proiectare au experienţa şi capacitatea necesare pentru proiectare.resturile. şi (b) plata acestor Costuri.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. datorată întârzierii. antichităţile sau structurile sau alte rămăşiţe sau lucruri de interes geologic sau arheologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. Totuşi. 5. si va fi responsabil pentru. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. 4. acele Bunuri care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor potrivit prevederilor Contractului. După primirea acestei înştiinţări adiţionale. Antreprenorul se angajează ca proiectanţii să fie disponibili să 43 . Constructorul garantează că el. proiectarea Lucrărilor. monedele.

participe la discuţii cu Inginerul în orice moment rezonabil. (i) “perioada de revizuire” înseamnă perioada necesară pentru revizuire şi (dacă este specificat în acest fel) pentru aprobare de către Inginer şi (ii) “Documentele Antreprenorului’’ exclud orice documente cu privire 44 . În termenul specificat în Anexa la Ofertă. Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele proiectului. După primirea acestei înştiinţări. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să inspecteze elaborarea tuturor acestor documente.6 [Documentele conforme cu execuţia] si Sub-Clauza 5. atunci Durata de Execuţie nu va fi prelungită iar Preţul Contractului nu va fi ajustat. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. În următoarele prevederi ale prezentei Sub-Clauze. greşeala sau celelalte defecte la examinarea Şantierului şi a Cerinţelor Beneficiarului înaintea de depunerea Ofertei. greşeala şi alte defecte identificate în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste elemente de referinţă. Dacă şi în măsura în care (ţinând cont de cost şi timp) un antreprenor experimentat exercitând toată atenţia cuvenită ar fi descoperit eroarea. acestea vor fi transmise în consecinţă. La primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor include documentele tehnice specificate în Cerinţele Beneficiarului. Documentele Antreprenorului vor fi scrise în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. până la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor relevante.1 [Începerea lucrărilor]. documentele necesare pentru obţinerea tuturor aprobărilor cerute de reglementare şi documentele descrise în Sub-Clauza 5. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi de asemenea va elabora orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere]. oriunde acestea sunt elaborate. împreună cu o înştiinţare după cum este descris mai jos.4 [Legea si Limba]. calculat de la Data de Începere a Lucrărilor. 5. Dacă Cerinţele Beneficiarului descriu acele Documente ale Antreprenorului care urmează a fi transmise Inginerului spre revizuire şi / sau aprobare.7 [Poziţionarea]. Inginerul va stabili dacă trebuie să fie aplicate prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări] şi va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare referitoare la orice eroare. dacă există) precum şi elementele de referinţă menţionate în Sub-Clauza 4.

cu sau fără comentarii. atât pentru revizuire (şi aprobare. în conformitate cu prevederile subparagrafului (i). Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. Această înştiinţare va specifica faptul că Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat. o înştiinţare care prevede altceva. aprobat) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. înainte de acest termen. calculate de la data la care Inginerul primeşte un Document al Antreprenorului şi înştiinţarea Antreprenorului.la care nu este specificată obligaţia să fie transmise spre revizuire şi / sau aprobare. pe cheltuiala Antreprenorului. sau care să arate că (şi să specifice măsura în care) Documentul Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului: (ii) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe până când Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului. cu excepţia cazului în care Inginerul a transmis. va fi rectificat. Înştiinţarea va specifica de asemenea că Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului. dacă există specificaţie în acest fel) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze şi pentru folosire. (b) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe înainte de 45 . sau măsura în care nu este în conformitate. şi. În perioada de revizuire. (iii) se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acestei părţi. Dacă un Document al Antreprenorului este astfel neconform. Pentru fiecare parte din Lucrări şi cu excepţia situaţiei în care aprobarea sau consimţământul Inginerului a fost obţinut în prealabil: (a) în cazul în care un Document al Antreprenorului a fost transmis (aşa cum este specificat) spre aprobarea Inginerului : (i) Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare prin care este aprobat Documentul Antreprenorului. Inginerul poate transmite o înştiinţare Antreprenorului care să arate că (şi să specifice măsura în care) un Document al Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului. fiecare perioadă de revizuire nu va depăşi 21 de zile. retransmis si revizuit (dacă este specificat în acest fel.

construcţii şi mediul înconjurător. şi (d) dacă Antreprenorul doreşte să modifice orice proiect sau document care a fost transmis anterior spre revizuire (şi. de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi 46 . dacă este specificat. Dacă standarde modificate sau noi întra în vigoare în Ţară după Data de Referinţă. sau definite de Legile în vigoare.4 Standarde şi normative tehnice Proiectul. aplicabile Lucrărilor. sau orice revizuire (potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau în alt fel) nu va exonera Antreprenorul de nicio obligaţie sau responsabilitate. Legile referitoare la execuţia lucrărilor. Legile în vigoare pentru produsele obţinute ca rezultat al Lucrărilor şi alte standarde specificate în Cerinţele Beneficiarului. referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector. Apoi. vor fi cele în vigoare la data recepţiei la terminare a Lucrărilor sau a Sectorului. aprobate).expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia sa. Documentele Antreprenorului. Documentele Antreprenorului. execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările odată terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice ale Ţării. execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările terminate vor fi în conformitate cu: (a) Legile Ţării. referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţiile în vigoare la Data de Referinţă. Antreprenorul le va pregăti cu promptitudine. Antreprenorul va transmite Inginerului documentele modificate în conformitate cu procedura de mai sus. 5. şi (b) documentele care fac parte din Contract. după cum sunt completate sau schimbate prin Modificări. Dacă Inginerul dispune că alte Documente ale Antreprenorului sunt necesare. Antreprenorul va transmite imediat o înştiinţare Inginerului. Orice astfel de aprobare sau consimţământ. dacă este specificat. (c) execuţia acestei părţi din Lucrări se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului aşa cum au fost revizuite (şi.3 Obligaţii asumate de către Antreprenor Antreprenorul se angajează ca proiectul. Toate aceste Legi. Cu excepţia altor prevederi. spre aprobare). 5.

Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte aceste documente. în măsura specificată în Cerinţele Beneficiarului. În cazul în care: (a) Inginerul stabileşte că punerea în conformitate este necesară. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. În completare. şi (b) propunerile pentru punerea în conformitate reprezintă o Modificare. Înainte de emiterea oricărui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.5 Instruire Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea şi întreţinerea Lucrărilor.(dacă este cazul) va transmite propuneri pentru punerea în conformitate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe Şantier si vor fi folosite exclusiv în scopurile prezentei Sub-Clauze. Două copii ale acestor înregistrări vor fi furnizate Inginerului înaintea începerii Testelor la Terminare. dimensiunile si detaliile exacte şi conforme ale lucrărilor executate. Antreprenorul va elabora şi va păstra actualizat un set complet de înregistrări ale execuţiei Lucrărilor “conforme cu execuţia”. 5. arătând poziţiile. atunci Inginerul va iniţia o Modificare în conformitate cu prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. Dacă în Contract este specificat ca instruirea să fie efectuată înainte de recepţia Lucrărilor la terminare.6 Documente conforme cu execuţia 47 . 5. şi le va transmite Inginerului spre revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Antreprenorul va furniza Inginerului numărul şi tipurile de copii specificate ale planşelor conforme cu execuţia relevante. Antreprenorul va furniza Inginerului planşe ale Lucrărilor conforme cu execuţia. la sistemul de referinţă şi alte detalii relevante. reprezentând Lucrările aşa cum au fost executate. în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.2 [Documentele Antreprenorului]. Antreprenorul va obţine consimţământul Inginerului referitor la dimensiunile lor.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când această instruire este finalizata.

suficient de detaliate astfel încât Beneficiarul să poată exploata. 5. Antreprenorul nu va recruta sau încerca să recruteze personalul sau forţa de muncă din cadrul Personalului Beneficiarului.8 Erori de proiectare Dacă sunt identificate erori. în formă preliminară. securitate. Antreprenorul va furniza Inginerului manuale de exploatare şi întreţinere. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă. acestea precum şi Lucrările vor fi corectate pe cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul va face aranjamentele necesare pentru angajarea întregului personal şi a forţei de muncă. ambiguităţi. 6. Antreprenorul va respecta toate Legile din domeniul muncii care se aplică Personalului Antreprenorului.4 Legislaţia muncii 48 . precum şi pentru plata. demonta. aspecte inadecvate sau alte defecte în Documentele Antreprenorului. masa şi transportul acestora. precum şi orice alte manuale specificate în Cerinţele Beneficiarului în aceste scopuri. cazarea.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte forma finală a manualelor de exploatare şi întreţinere.5. întreţine. 6.1 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. asistenţă socială. omisiuni.7 Manuale de exploatare şi întreţinere Înainte de începerea Testelor la Terminare. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare nivelurilor de salarizare şi condiţiilor de muncă practicate pe plan local de către alţi angajatori din aceeaşi branşă cu Antreprenorul. Dacă nu sunt aplicabile niveluri de salarizare sau condiţii de muncă stabilite. sănătate.3 Persoanele în serviciul Beneficiarului 6. care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. din zonă sau din altă parte. imigrare şi emigrare. Personalul şi Forţa de Muncă 6. inclusiv Legile referitoare la angajare. fără a lua în considerare niciun consimţământ sau aprobare potrivit prevederilor prezentei Clauze. la nivelul cerut de detalii.2 Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă 6. discrepanţe. ajusta şi repara Echipamentele. reasambla.

5 Programul de lucru Activitatea pe Şantier nu se va desfăşura în zilele recunoscute pe plan local ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în Anexa la Ofertă. 6. facilităţi de prim ajutor. sau (c) activitatea nu poate fi evitată. 6. infirmerie şi serviciu de ambulanţă sunt disponibile în permanenţă pe Şantier şi în orice loc de cazare a Personalului Antreprenorului şi a Personalului Beneficiarului. În colaborare cu autorităţile locale de sănătate. Antreprenorul va numi un responsabil cu prevenirea accidentelor pe Şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. Antreprenorul îi va furniza acestei persoane 49 . De asemenea. Antreprenorul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru Personalul Antreprenorului. conform celor indicate în Cerinţele Beneficiarului. sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor. Antreprenorul va asigura facilităţi şi pentru Personalul Beneficiarului. şi că măsuri potrivite sunt luate pentru asigurarea tuturor condiţiilor de trai şi igienă necesare.7 Sănătatea şi securitatea muncii Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a păstra sănătatea şi securitatea Personalului Antreprenorului. care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor.şi îi va asigura acestuia toate drepturile conferite de lege. Antreprenorul nu va permite niciunuia dintre angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din Lucrările Permanente. 6. caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.6 Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor Legilor în vigoare. precum şi pentru prevenirea epidemiilor. Antreprenorul se va asigura că personal medical. (b) Inginerul îşi dă consimţământul. cu următoarele excepţii: (a) se specifică altfel în Contract. inclusiv celor legate de securitatea muncii. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor.

inclusiv Reprezentantul Antreprenorului. direcţionării. care: (a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate. competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate. sănătatea sau protecţia mediului. Aceste informaţii vor Antreprenorului 50 . inspectării şi testării lucrărilor. aranjării. dacă este cazul. Antreprenorul va transmite Inginerului. securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor şi privind daunele aduse proprietăţii. (b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă. 6. Administrarea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să aibă cunoştinţe adecvate ale limbii folosite pentru comunicare (definită în Sub-Clauza 1. 6. În situaţia producerii oricărui accident. conform cerinţelor rezonabile ale Inginerului. Antreprenorul va numi un înlocuitor potrivit (sau va dispune numirea unui asemenea înlocuitor). pericolele posibile şi metodele de prevenire a accidentelor) pentru execuţia în bune condiţii şi în siguranţă a Lucrărilor.toate cele necesare pentru a-şi exercita răspunderea şi autoritatea. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea. Apoi. 6. managementului. detalii referitoare la producerea accidentului. pe parcursul proiectării şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului. sau (d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa.4 [Legea şi limba]) şi ale operaţiunilor care trebuie efectuate (inclusiv metodele şi tehnicile necesare. Inginerul poate solicita Antreprenorului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturată) orice persoană angajată pe Şantier sau pentru Lucrări. dacă este cazul.9 Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea.10 Raportări privind Antreprenorul va transmite Inginerului detalii privind numărul Personalul şi Utilajele fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului şi al fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. fără întârziere. (c) nu respectă oricare din prevederile Contractului.8 Administrarea de către Antreprenor Antreprenorul. va asigura administrarea necesară planificării.

producerea şi fabricaţia Materialelor şi toate cele necesare execuţiei Lucrărilor: (a) în maniera (dacă există) specificată în Contract.2 Probe Antreprenorul va transmite următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante spre revizuire de către Inginer în conformitate cu procedurile pentru Documentele Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5. 7. cu excepţia cazului în care se specifică altfel în Contract. 7. în conformitate cu bunele practici recunoscute. Materiale şi Manoperă 7.fi transmise lunar. toate pe cheltuiala Antreprenorului.11 Conduită necorespunzătoare Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a preveni orice ilegalitate. (b) cu grijă şi profesionalism. fabricaţiei şi construcţiei (pe Şantier sau în altă parte). va fi îndreptăţit să examineze. dezordine sau conduită necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului şi pentru păstrarea liniştii şi protecţia persoanelor şi a proprietăţilor de pe Şantier şi din vecinătatea Şantierului.3 Inspecţia Personalul Beneficiarului.1 Modul de execuţie Antreprenorul va realiza fabricaţia Echipamentelor. într-o forma aprobată de Inginer. şi (b) pe parcursul producţiei. Echipamente. 7. şi (c) utilizând facilităţi dotate corespunzător şi Materiale care nu prezintă riscuri. 51 . 6.2 [Documentele Antreprenorului]: (a) probe standard ale producătorului de Materiale şi probe specificate în Contract. şi (b) probe suplimentare dispuse de Inginer ca şi Modificare. până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Fiecare probă va fi etichetată cu menţiunea originii şi a modului propus de folosire în Lucrări. în orice moment rezonabil: (a) va avea acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obţin Materiale naturale.

Antreprenorul poate începe realizarea testelor.4 Testarea Prezenta Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract. cu excepţia cazului în care Inginerul dispune altfel. electricitate. instrumente. combustibil. Inginerul va înştiinţa Antreprenorul. cu cel puţin 24 de ore înainte. fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. va trebui să descopere lucrarea şi după aceea să efectueze remedierile şi reinstalările necesare. Antreprenorul va oferi Personalului Beneficiarului prilejul de a desfăşura aceste activităţi. asistenţă. iar testele vor fi considerate a fi fost 52 . Aceste activităţi nu vor absolvi Antreprenorul de nicio obligaţie sau răspundere. Antreprenorul va conveni cu Inginerul data şi locul pentru efectuarea testelor specificate pentru Echipamente. documente şi alte informaţii. toate necesare pentru efectuarea eficientă a testelor specificate. avizelor şi echipamentelor de protecţie. 7. Inginerul va efectua. ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. utilaje. fără întârzieri irezonabile. atunci. inspecţia. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să fie acoperită. cu privire la intenţia Inginerului de a participa la efectuarea testelor. sau va transmite cu promptitudine Antreprenorului o înştiinţare conform căreia Inginerul nu doreşte efectuarea acestor activităţi. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele. să modifice locul sau detaliile unor teste specificate sau poate da o dispoziţie Antreprenorului să efectueze teste suplimentare. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare. altele decât Testele după Terminare (dacă există). inclusiv prin asigurarea accesului. examinarea. Antreprenorul va furniza aparate. măsoare şi testeze materialele şi calitatea execuţiei şi să verifice progresul fabricaţiei Echipamentelor şi producerii şi fabricaţiei Materialelor. Inginerul poate. facilităţilor. toate pe cheltuiala sa. consumabile. măsurătorile sau testele necesare. Dacă Inginerul nu se prezintă la data şi locul convenite. Apoi. Materialele sau calitatea execuţiei testate nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. forţă de muncă. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. costurile pentru efectuarea acestei Modificări vor fi suportate de Antreprenor. Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor.inspecteze. dacă şi când este solicitat de către Inginer. Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea.

inspecţiei. verificate în mod corespunzător. Dacă Inginerul nu a participat la teste. Materialele. După primirea acestei înştiinţări. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Dacă respingerea şi refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. proiecte sau lucrări.5 Respingerea Dacă în urma examinării. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii sau ca urmare a unei întârzieri pentru care Inginerul este responsabil. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Dacă Inginerul solicită refacerea testelor pentru aceste Echipamente. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind testele.6 Lucrările de remediere Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Atunci când testele specificate sunt trecute cu succes. datorată întârzierii.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. proiecte sau calitatea execuţiei unor lucrări ca fiind deficiente sau în alt fel neconforme cu prevederile Contractului. Inginerul poate respinge aceste Echipamente. măsurătorilor sau testării. Inginerul poate dispune ca Antreprenorul: 53 . Inginerul va contrasemna certificatul de teste ale Antreprenorului sau va emite către Antreprenor un certificat în acest sens. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului. Materiale. se identifică Echipamente. testele vor fi repetate în aceiaşi termeni şi condiţii. proiecte sau lucrări.5 [Reclamaţiile Beneficiarului].efectuate în prezenţa Inginerului. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. se consideră că acceptă acurateţea acestora. prin transmiterea unei înştiinţări motivate către Antreprenor. 7. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul respins şi remediat îndeplineşte cerinţele Contractului. Materiale. 7.

(a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Materiale care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească dispoziţia. 7. liber de orice privilegii sau alte sarcini. 54 . Antreprenorul va îndeplini dispoziţia într-un interval de timp rezonabil. (b) când Antreprenorul este îndreptăţit să primească plata pentru valoarea Echipamentelor şi Materialelor.7 Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor În măsura în care prezenta prevedere este în conformitate cu Legile Ţării. Antreprenorul va plăti toate redevenţele. 7.8 Redevenţe Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. şi (b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavaţii şi a altor materiale în exces (naturale sau fabricate). chiriile şi alte cheltuieli pentru: (a) Materiale naturale obţinute din afara Şantierului. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării]. Cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul ar fi îndreptăţit la plată pentru lucrare. fiecare element al Echipamentelor şi Materialelor va intra în proprietatea Beneficiarului. cu excepţia cazului şi în măsura în care zone de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract. (b) să înlăture şi să execute din nou orice altă lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului. Beneficiarul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane pentru realizarea lucrării. sau imediat dacă se specifică regimul de urgenţă potrivit prevederilor subparagrafului (c). unui eveniment imprevizibil fie datorită altor factori. Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate costurile rezultate din această neîndeplinire. în momentul în care se produce prima (în ordinea cronologică) dintre următoarele situaţii: (a) când este livrat pe Şantier. şi (c) să execute orice lucrare care este necesară şi urgentă pentru siguranţa Lucrărilor.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. fie datorită unui accident. şi anume perioada specificată (dacă este cazul) în dispoziţie.

aprobări şi consimţăminte specificate în Cerinţele Beneficiarului. punere în funcţiune şi probe de exploatare. inspecţie. Documente ale Antreprenorului.2 Durata de Execuţie Antreprenorul va termina toate Lucrările. Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârziere. (c) secvenţa şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract. 8.8.1 Începerea lucrărilor Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. achiziţii. Antreprenorul va transmite un program revizuit de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde progresului real sau obligaţiilor Antreprenorului. până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz). montaj. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. întârzierea şi suspendarea lucrărilor 8.3 Programul de execuţie Antreprenorul va transmite Inginerului un program detaliat al perioadelor de execuţie. inclusiv termenele anticipate pentru realizarea fiecărei etape de proiectare.2 [Documentele Antreprenorului] şi pentru orice alte transmiteri.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor]. şi fiecare Secţiune (dacă există). în termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. livrare pe Şantier. (b) perioadele pentru revizuiri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. testare. De asemenea. 8. inclusiv: (a) trecerea cu succes a Testelor la Terminare. şi (d) un raport justificativ care să includă: 55 . Data de Începere a Lucrărilor va fi în termen de 42 de zile de la data primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.1 [Începerea lucrărilor]. Fiecare program va include: (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să realizeze Lucrările. Începerea. şi (b) terminarea tuturor lucrărilor specificate în Contract ca fiind necesare pentru ca Lucrările sau Sectorul să fie considerate terminate pentru a fi recepţionate potrivit prevederilor SubClauzei 10. construcţie. fabricaţie.

în execuţia Lucrărilor.(i) (ii) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le adopte.3 [Procedura de Modificare]). cu condiţia respectării celorlalte obligaţii care îi revin potrivit prevederilor Contractului. în orice moment. şi numărul fiecărui tip de Utilaje ale Antreprenorului. Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul. (b) un motiv de întârziere care îndreptăţeşte la o prelungire a perioadei de execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze a prezentelor Condiţii.4 Prelungirea Duratei de Execuţie Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să se bazeze pe acest program atunci când îşi planifică activităţile. pe fiecare categorie.1 [Reclamaţiile Antreprenorului] Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor în scopurile Sub-Clauzei 10. 56 . Inginerul poate solicita ca Antreprenorul să transmită o estimare a efectului anticipat al acestor evenimente sau circumstanţe şi / sau o propunere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra unor evenimente sau circumstanţe specifice a căror apariţie în viitor este probabilă. care pot afecta negativ lucrările. şi detalii indicând estimările rezonabile ale Antreprenorului cu privire la numărul de Personal al Antreprenorului. transmite Antreprenorului o înştiinţare arătând măsura în care programul nu respectă prevederile Contractului. 8. şi a principalelor etape. necesare pe Şantier pentru fiecare etapă principală. majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Cu excepţia cazului în care Inginerul. Antreprenorul va transmite Inginerului un program revizuit în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.3 [Procedura de Modificare]. Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu îndeplineşte (în măsura specificată) prevederile Contractului sau nu corespunde progresului real şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului. Dacă.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] este sau va fi întârziată datorită oricăreia dintre următoarele cauze: (a) o Modificare (cu excepţia cazului în care s-a convenit o ajustare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor SubClauzei 13. în termen de 21 de zile de la primirea programului.

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. atunci această întârziere sau obstrucţionare va fi considerată o cauză de întârziere potrivit prevederilor subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 8.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. cauzată de epidemii sau acţiuni guvernamentale. Inginerul va revedea hotărârile anterioare şi va putea majora. şi (c) întârzierea sau obstrucţionarea lucrărilor erau Imprevizibile. din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8. (b) aceste autorităţi întârzie sau împiedică lucrările Antreprenorului. sau (e) orice întârziere.3 [Programul de execuţie].5 Întârzieri cauzate de autorităţi .4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. 8. Dacă sunt aplicabile următoarele condiţii: (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice relevante legal constituite.6 Ritmul progresului Dacă. un program revizuit şi un raport justificativ care să descrie metodele revizuite pe care Antreprenorul propune să le adopte pentru accelerarea progresului şi terminarea lucrărilor până la expirarea Duratei de Execuţie.3 [Programul de execuţie]. În cazul în care Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie. Cu excepţia cazului în care Inginerul transmite o înştiinţare cu alte 57 8. şi / sau (b) progresul rămâne (sau va rămâne) în urmă faţă de programul actual potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. prelungirea totală a perioadei de execuţie. Atunci când hotărăşte asupra fiecărei prelungiri a perioadei de execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. (d) lipsa Imprevizibilă de personal sau de Bunuri. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. dar nu reduce.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].(c) condiţii climatice adverse excepţionale. în orice moment: (a) progresul real este prea lent pentru ca lucrările să poată fi terminate până la expirarea Duratei de Execuţie. Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. impediment sau obstacol cauzat sau atribuibil Beneficiarului. atunci Inginerul poate dispune ca Antreprenorul să transmită. din Ţară.

atunci prevederile următoarelor Sub-Clauze 8. cuantumul acestor penalităţi de întârziere va fi cel specificat în Anexa la Ofertă şi va fi plătit pentru fiecare zi scursă între data expirării Duratei de Execuţie şi data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. care pot necesita majorarea orelor de muncă şi / sau a numărului Personalului Antreprenorului şi / sau a Bunurilor.10 şi 8. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.prevederi. altele decât cele datorate în cazul rezilierii înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. Dacă şi în măsura în care această cauza este notificată prin înştiinţare şi intră sub răspunderea Antreprenorului. depozita şi va asigura paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva oricăror deteriorări.9. Inginerul poate transmite o înştiinţare referitoare la cauza suspendării lucrărilor.2 [Durata de Execuţie].7 de mai jos. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar. sau de orice alte îndatoriri. 8.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. Aceste penalităţi de întârziere vor fi singurele penalităţi datorate de Antreprenor pentru această neîndeplinire. pierderi sau daune.7 Penalităţi de întârziere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească prevederile SubClauzei 8. Pe perioada suspendării. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului.11 nu se vor aplica. Aceste penalităţi nu vor absolvi Antreprenorul de obligaţia sa de a termina Lucrările. 8. Antreprenorul va adopta aceste metode revizuite. precum şi penalităţi de întârziere (dacă este cazul) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. obligaţii sau răspunderi care îi revin potrivit prevederilor Contractului. 8. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului. Totuşi. De asemenea. Antreprenorul va proteja. Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere pentru această neîndeplinire. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. suma totală datorată potrivit prevederilor prezentei SubClauze nu va depăşi suma maximă a penalităţilor de întârziere (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă. 8.9 Consecinţele Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca 58 .8 Suspendarea lucrărilor Inginerul poate în orice moment dispune Antreprenorului suspendarea unei părţi sau a tuturor Lucrărilor.

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. 8. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi.10 Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii (la data suspendării) Echipamentelor şi / sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier. pentru timpul şi Costurile suportate în remedierea consecinţelor unor greşeli ale Antreprenorului. şi (b) Antreprenorul a marcat Echipamentele şi / sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.8 [Suspendarea lucrărilor] şi / sau ca urmare a reluării lucrărilor.8 [Suspendarea lucrărilor]. Dacă suspendarea afectează întreaga Lucrare. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la o astfel de prelungire. prin transmiterea unei înştiinţări Inginerului. în conformitate cu dispoziţiile Inginerului. a părţii afectate din Lucrări. datorată întârzierii. dacă: (a) lucrările la Echipamente sau livrarea Echipamentelor şi / sau Materialelor au fost suspendate mai mult de 28 de zile. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. fie de proiectare.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. a depozita sau a asigura paza în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8. După primirea acestei înştiinţări.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor].8 [Suspendarea lucrărilor] a durat mai mult de 84 de zile.suspendării urmare a îndeplinirii dispoziţiilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Dacă Inginerul nu dă permisiunea în termen de 28 de zile de la solicitarea acesteia.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. sau a consecinţelor neîndeplinirii de către Antreprenor a obligaţiei de a proteja. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. atunci Antreprenorul. şi (b) plata acestor Costuri.11 Suspendare prelungită Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. poate trata suspendarea ca pe o omisiune. 59 .5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere. 8. sau de plată. de execuţie sau legate de materiale.

în toate condiţiile de exploatare realizabile. Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul şi Inginerul vor examina împreună Lucrările. care s-a produs în timpul suspendării.6 [Documente conforme cu execuţia] şi ale Sub-Clauzei 5. Antreprenorul va remedia orice deteriorare.8. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze fiecare dintre Testele la Terminare. (b) teste la punerea în funcţiune. care vor include inspecţiile adecvate şi teste funcţionale („la rece” sau „la cald”) pentru a demonstra că fiecare element ale Echipamentelor poate să fie supus următoarei etape. care vor demonstra că Lucrările sau Sectorul au performanţe fiabile şi în conformitate cu prevederile Contractului. şi (c) probe de exploatare. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare informând că Lucrările sunt pregătite pentru efectuarea oricăror alte Teste la Terminare. Testele la Terminare vor fi efectuate în secvenţa următoare: (a) teste înainte de punerea în funcţiune.1 Obligaţiile Antreprenorului După furnizarea documentelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 5. (b). la o dată sau la datele stabilite printr-o dispoziţie a Inginerului. Testele la Terminare vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere]. Teste la Terminare 9.4 [Testarea]. în condiţii de siguranţă. În timpul probelor de exploatare. care vor include testele operaţionale specificate pentru a demonstra că Lucrările sau Sectorul pot fi exploatate în condiţii de siguranţă şi conform cu cele specificate. când Lucrările sunt exploatate în condiţii stabile. defect sau pierdere a Lucrărilor. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel. Echipamentelor sau Materialelor. inclusiv teste de performanţă pentru a demonstra dacă Lucrările îndeplinesc atât criteriile specificate în 60 . 9.12 Reluarea lucrărilor După primirea permisiunii sau a dispoziţiei de a relua activitatea. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare în conformitate cu prevederile prezentei Clauze şi ale Sub-Clauzei 7. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale.

sau un Sector.4 [Testarea] (paragraful cinci) şi / sau Sub-Clauza 10. Inginerul poate. Aceste Teste la Terminare vor fi considerate apoi ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului. nu trec Testele la Terminare. Imediat după ce Lucrările.2 Întârzieri în efectuarea Testelor . Efectuarea probelor de exploatare nu va reprezenta recepţie la terminare potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar].3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările. Inginerul va fi Testelor la Terminare îndreptăţit: 61 9. iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. din această perioadă. printr-o înştiinţare. care vor fi stabilite de către Antreprenor şi despre care va înştiinţa Inginerul. să solicite Antreprenorului să efectueze Testele în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării. se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7. sau un Sector. descris în subparagrafele (a). să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii. au trecut cu succes fiecare dintre Testele la Terminare.5 [Respingerea]. Antreprenorul va efectua Testele la o dată sau la date. (b) sau (c). Rezultate necorespunzătoare ale potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9. Personalul Beneficiarului poate efectua aceste Teste. sau un Sector.Cerinţele Beneficiarului cât şi Lista de Garanţii.3 [Interferenţa cu Testele la Terminare]. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Beneficiar. orice produs obţinut din funcţionarea Lucrărilor în timpul probelor de exploatare va fi în proprietatea Beneficiarului. Dacă Lucrările. Inginerul va lua în considerare efectele folosirii Lucrărilor de către Beneficiar asupra performanţelor sau altor caracteristici ale Lucrărilor. nu trec Testele la Terminare repetate 9. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în acest termen de 21 de zile. se vor aplica Sub-Clauza 7.3 [Retestarea].4. 9. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor. Antreprenorul va transmite Inginerului un raport verificat asupra rezultatelor acestor Teste.

emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru fiecare Sector. de întregul beneficiu al Lucrărilor sau Sectorului. În cazul menţionat la subparagraful (c). în mod similar. sau (ii) hotărâtă şi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. Lucrările să fie terminate şi pregătite pentru recepţie.(a) (b) (c) să dispună o nouă repetare a Testelor la Terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.4 [Eşecul în remedierea defectelor]. eventualitate în care Beneficiarul va avea aceleaşi remedii ca şi cele stipulate în subparagraful (c) al Sub-Clauzei 11. În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării de la Antreprenor.3.4 [Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare]. Dacă Lucrările sunt împărţite în Sectoare. 10.1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 9. Cu excepţia cazului în care reducerea corespunzătoare pentru această neîndeplinire (sau metoda de calcul a acesteia) este specificată în Contract. Antreprenorul va proceda în conformitate cu toate celelalte obligaţii potrivit prevederilor Contractului. şi (ii) a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau se consideră că a fost emis în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Beneficiarul poate solicita ca reducerea să fie (i) convenită de ambele Părţi (doar pentru remedierea integrală a acestei neîndepliniri) şi plătită înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.5 [Hotărâri]. dacă acest eşec privează Beneficiarul. să respingă Lucrările sau Sectorul (după caz). Beneficiarul va recepţiona Lucrările atunci când: (i) Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. 62 . incluzând problemele descrise în Sub-Clauza 8. în opinia Antreprenorului. sau să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. iar Preţul Contractului va fi redus cu suma adecvată pentru a acoperi valoarea redusă primită de Beneficiar ca rezultat al acestei neîndepliniri. Antreprenorul poate solicita. Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar 10.2 [Durata de Execuţie] şi cu excepţiile prevăzute în subparagraful (a) de mai jos. în substanţă. printr-o înştiinţare trimisă Inginerului cu cel mult 14 zile înainte ca.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3. dacă Beneficiarul solicită acest lucru.

fie este convenită de ambele Părţi). Dacă Inginerul. precizând data la care Lucrările sau Sectorul au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. la latitudinea exclusivă a Beneficiarului. nu reuşeşte să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau să respingă solicitarea Antreprenorului.Inginerul: (a) va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. iar Lucrările sau Sectorul (după caz) sunt realizate în mod substanţial în conformitate cu prevederile Contractului. (b) Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu această dată.2 Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Inginerul poate. moment în care răspunderea va trece în sarcina Beneficiarului. emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente. 63 . în acest termen de 28 de zile. Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract. până când Inginerul emite. Dacă Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor: (a) partea care este folosită va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început folosirea acesteia. cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a unor defecte care nu afectează substanţial folosirea Lucrărilor sau a Sectorului în scopul prevăzut (fie până la momentul la care sau în timp ce aceste lucrări sunt terminate iar aceste defecte remediate). prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de către Antreprenor pentru a face posibilă emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Inginerul va emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Antreprenorul va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. 10. şi (c) la solicitarea Antreprenorului. sau (b) va respinge solicitarea. se va considera că Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile. Apoi. un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. dacă emite.

şi nu vor afecta limita maximă a acestor penalităţi. penalităţile de întârziere pentru ce rămâne de executat din Sectorul (dacă există) în care este inclusă această parte vor fi.3 Interferenţa cu Testele la Terminare Dacă Antreprenorul este împiedicat. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminare fără întârziere.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 3. Prevederile prezentului paragraf se vor aplica numai la cuantumul zilnic al penalităţilor de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări. altfel. de asemenea.7 [Penalităţi de Întârziere]. datorită unei cauze pentru care Beneficiarul este responsabil. reduse. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a recepţiei şi / sau folosirii de către Beneficiar a unei părţi din Lucrări. Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector). altele decât acele folosiri specificate în Contract sau convenite cu Antreprenorul. să efectueze Testele la Terminare. va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. 10.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor proporţii. După primirea acestei înştiinţări. În mod similar. Pentru orice perioadă de întârziere după data specificată în acest Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi reduse. se va considera că Beneficiarul a recepţionat Lucrările sau Sectorul (după caz) la data la care. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) şi. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor corespunzătoare. Testele la Terminare ar fi fost terminate.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi asupra acestui profit. reducerea proporţională a acestor penalităţi de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionate şi valoarea totală a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz). care vor fi incluse în Preţul Contractului. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare fără întârziere. Apoi Inginerul va emite în consecinţă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Inginerul va transmite o înştiinţare şi va 64 . pentru mai mult de 14 zile. Antreprenorului i se va acorda cât mai urgent posibilitatea să ia toate măsurile necesare pentru efectuarea oricăror Teste la Terminare ar fi rămase nerealizate. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor.

de către Inginer. într-o perioadă rezonabilă definită. datorată întârzierii.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. să fie în condiţiile cerute de Contract (cu excepţia uzurii normale) până la data expirării Perioadei de Notificare a Defectelor sau cât mai curând posibil. Antreprenorul: (a) va termina orice lucrare rămasă neexecutată la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 65 .solicita ca Testele la Terminare să fie efectuate în termen de 14 zile de la data înştiinţării şi în conformitate cu prevederile relevante din Contract. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. 10.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. 11. Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Pentru ca Lucrările. Documentaţia Antreprenorului. până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau Sector (după caz). care vor fi incluse în Preţul Contractului.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. nu se va considera că un certificat de recepţie emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor certifică terminarea lucrărilor necesare de aducere la starea iniţială a oricărui teren sau a altor suprafeţe.4 Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială Cu excepţia cazului în care se specifică altfel într-un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. şi fiecare Sector. aşa cum poate fi înştiinţat de către Beneficiar (sau în numele acestuia). printr-o dispoziţie. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.1. Responsabilitatea pentru defecte 11. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. După primirea acestei înştiinţări. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a acestei întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare. şi (b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor sau daunelor.

11. cu excepţia părţii din proiect (dacă este cazul) pentru care este responsabil Beneficiarul. (d) Dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile oricăror alte cauze. sau unei exploatări sau întreţineri inadecvate şi atribuibile unor probleme pentru care este responsabil Antreprenorul (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor de la 5. o Perioadă de Notificare a Defectelor nu va fi prelungită cu mai mult de doi ani.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau pentru un Sector dacă şi în măsura în care Lucrările. 11.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Beneficiarul va fi îndreptăţit. Dacă livrarea şi / sau montarea Echipamentelor şi / sau Materialelor a fost suspendată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea lucrărilor] sau Sub-Clauzei 16. altfel.7 sau în alt fel). 11. Antreprenorul va fi înştiinţat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile SubClauzei 13. Totuşi.2 Costul remedierii defectelor Toate lucrările la care se face referire în subparagraful (b) al SubClauzei 11.1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările].3 [Procedură de Modificare]. Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. Perioada de Notificare a Defectelor pentru Echipamente şi / sau Materiale ar fi expirat. Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către Beneficiar (sau o altă persoană în numele acestuia). Sectorul sau o componentă majoră a Echipamentelor (în funcţie de caz şi după recepţie) nu pot fi folosite în scopul prevăzut din cauza unor defecte sau daune. dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile: (a) (b) (c) proiectării Lucrărilor. eşecul Antreprenorului de a îndeplini oricare altă obligaţie. cu condiţia respectării Sub-Clauzei 2. obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor prezentei Clauze nu se vor aplica niciunor defecte sau daune produse la mai mult de doi ani după ce. Beneficiarul (sau o persoană în numele 66 . Echipamentelor.Dacă apar astfel de defecte sau se produc daune.4 Neremedierea defectelor Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze orice defect sau daună într-o perioadă rezonabilă.5 [Reclamaţiile Beneficiarului].5 la 5.

inclusiv Teste la Terminare sau Teste după Terminare. de fapt. potrivit prevederilor Contractului sau în alt mod. Antreprenorul va plăti Beneficiarului. eliberării Şantierului şi returnării Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului. referitoare la această dată.6 Teste suplimentare . sau (c) dacă defectul sau dauna privează.acestuia) poate stabili o dată la care sau până la care defectul sau dauna va trebui să fie remediat. Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) să execute lucrarea cu forţe proprii sau prin terţi. Fără a prejudicia orice alte drepturi. să rezilieze Contractul în întregime sau numai pentru acele părţi din Lucrări care nu pot fi folosite în scopul prevăzut. Beneficiarul va fi apoi îndreptăţit să recupereze toate sumele plătite pentru Lucrările sau pentru acea parte (după caz). dar Antreprenorul nu va avea niciun fel de răspundere pentru astfel de lucrări. sau să elibereze o altă garanţie adecvată. Beneficiarul de întregul beneficiu al Lucrărilor sau al oricăror părţi importante din Lucrări.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] cheltuielile rezonabile suportate de Beneficiar pentru remedierea defectului sau daunei.5 [Hotărâri]. Acest consimţământ poate obliga Antreprenorul să majoreze valoarea Garanţiei de Bună Execuţie cu valoarea integrală de înlocuire a acestor componente.5 Înlăturarea lucrărilor defectuoase 11. cu preaviz rezonabil. Antreprenorul poate înlătura de pe Şantier. Această solicitare va fi făcută printr-o 67 11. Inginerul poate ordona repetarea oricărora dintre testele descrise în Contract. acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate.2 [Costul Remedierii Defectelor]. (b) să solicite Inginerului să convină sau să hotărască asupra unei reduceri rezonabile a Preţului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. în scopul reparării. Dacă defectul sau dauna nu poate fi remediat cu promptitudine pe Şantier. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. Dacă lucrările de remediere a oricărui defect sau daună pot afecta performanţele Lucrărilor. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defectul sau dauna până la data stabilită în înştiinţare. iar aceste lucrări de remediere trebuiau executate pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. într-o manieră rezonabilă şi pe cheltuiala Antreprenorului. iar Beneficiarul îşi dă consimţământul. Se va transmite Antreprenorului o înştiinţare. plus costurile de finanţare şi costurile aferente demolării lucrărilor respective.

specificând data la care Antreprenorul şi-a îndeplinit obligaţiile potrivit prevederilor Contractului. Cu excepţia cazului în care remedierea defectului se face pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.9 Certificatul de Recepţie Finală Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu va fi considerată a fi încheiată până când Inginerul emite Certificatul de Recepţie Finală către Antreprenor. fiecare Parte va răspunde în continuare de îndeplinirea oricărei obligaţii rămase neîndeplinite la acel moment.5 [Hotărâri] şi vor fi incluse în Preţul Contractului. potrivit prevederilor SubClauzei 11. potrivit indicaţiilor Inginerului.2 [Costul remedierii defectelor]. Antreprenorul va avea drept de acces la toate părţile ale Lucrărilor şi la înregistrări privind exploatarea şi performanţa Lucrărilor.8 Investigare de către Antreprenor 11. În scopul stabilirii naturii şi întinderii 68 . La solicitarea Inginerului. 11.10 Obligaţii neîndeplinite După emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Numai Certificatul de Recepţie Finală va fi considerat ca reprezentând recepţia Lucrărilor. cu excepţia faptului că acestea vor fi efectuate pe riscul şi cheltuiala Părţii responsabile.7 Dreptul de acces Până la emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Antreprenorul va investiga cauzele oricărui defect.înştiinţare în termen de 28 de zile după remedierea defectului sau daunei. Costurile investigării şi un profit rezonabil vor fi convenite sau hotărâte de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. 11.2 [Costul remedierii defectelor] pentru costul lucrărilor de remediere. O copie a Certificatului de Recepţie Finală va fi transmisă Beneficiarului. Aceste teste vor fi efectuate în conformitate cu termenii aplicabili testelor anterioare. 11. Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 de zile de la expirarea ultimei Perioade de Notificare a Defectelor sau cât mai repede după acest termen cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările inclusiv remedierea oricăror defecte.

forţă de muncă. Beneficiarul va transmite Antreprenorului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data de la care vor fi efectuate Testele după Terminare.1 Procedura pentru Dacă în Contract sunt specificate Teste după Terminare. Dacă acestea nu au fost îndepărtate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul primeşte o copie a Certificatului de Recepţie Finală. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiile Speciale. sau cauzate de aceste vânzări sau depozitări şi acţiuni de restabilire ale Şantierului. Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de orice obiect rămas pe Şantier. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare. surplusurile de materiale. toate necesare pentru efectuarea eficientă a Testelor după Terminare. şi (b) va efectua Testele după Terminare în conformitate cu manualele furnizate de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel. Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferenţa neacoperită. la o dată sau date stabilite de către Beneficiar. Orice diferenţă de bani rămasă în urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. instrumente. Antreprenorul va înlătura de pe Şantier toate Utilajele Antreprenorului. Teste după Terminare 12. 12.11 Eliberarea Şantierului La primirea Certificatului de Recepţie Finală. resturile. utilaje. combustibil. Testele după Terminare vor fi efectuate fără întârziere după ce Beneficiarul a efectuat recepţia la terminarea Lucrărilor sau a Sectoarelor. 11. rebuturile şi Lucrările Provizorii. aceste Teste vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată. Dacă suma astfel obţinută nu acoperă costurile Beneficiarului. prevederile Teste după Terminare prezentei Clauze se vor aplica.7 [Manuale de Exploatare şi Întreţinere] şi cu îndrumarea pe care Antreprenorul poate fi solicitat să o acorde în timpul efectuării acestor Teste.unor astfel de obligaţii neîndeplinite. 69 . Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor suportate în legătură cu. Contractul se consideră a rămâne în vigoare. Beneficiarul: (a) va furniza electricitate. şi în prezenţa Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre Părţi o poate solicita în mod rezonabil.

După primirea acestei înştiinţări. Dacă şi în măsura în care acest eşec şi această retestare sunt atribuibile oricăreia dintre cauzele enumerate în subparagrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11.2 Întârzieri în efectuarea Testelor . nu trec Testele după Terminare: (a) prevederile subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 11. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. 12. cauzate de către Beneficiar. iar Antreprenorul va accepta acurateţea lor. un Test după Terminare al Lucrărilor sau al oricărui Sector nu poate fi terminat în Perioada de Notificare a Defectelor (sau în orice altă perioadă asupra căreia ambele Părţi au convenit).1 [Reclamaţiile Antreprenorului].Dacă Antreprenorul nu se prezintă la data şi locul convenite. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. care vor fi considerate a fi fost efectuate în prezenţa Antreprenorului. şi (b) oricare Parte poate ulterior solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele după Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii. care vor fi incluse în Preţul Contractului. atunci se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes acest Test după Terminare. sau un Sector. din motive care nu sunt atribuibile Antreprenorului. Beneficiarul poate începe efectuarea Testelor după Terminare. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Dacă.2 [Costul remedierii defectelor] şi conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] se vor aplica. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului.5 [Reclamaţiile 70 12.3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările. la plata oricărui astfel de Costuri şi a unui profit rezonabil. Se va ţine cont în mod adecvat de efectul folosirii prealabile a Lucrărilor de către Beneficiar.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit. Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile în efectuarea Testelor după Terminare. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit. Rezultatele Testelor după Terminare vor fi redactate şi evaluate de ambele Părţi.

se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes aceste Teste după Terminare. în acordarea către Antreprenor a dreptului de acces la Lucrări sau Echipamente. Apoi Antreprenorul va rămâne responsabil să realizeze ajustările sau modificările şi să treacă acel Test.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. se poate dispune de către Beneficiar (sau în numele acestuia) ca dreptul de acces la Lucrări sau Sector să nu fie acordat Antreprenorului decât după o perioadă convenabilă pentru Beneficiar. dacă Antreprenorul nu primeşte această înştiinţare în Perioada de Notificare a Defectelor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. fie pentru a investiga cauzele unui eşec în a trece un Test după Terminare. atunci.4 Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Lucrările. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit. Antreprenorul va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că Lucrările sau Sectorul (după caz) au trecut cu succes acel Test după Terminare. Dacă Lucrările sau un Sector nu trec un Test după Terminare iar Antreprenorul propune să realizeze ajustări sau modificări ale Lucrărilor sau ale unui astfel de Sector. După primirea acestei înştiinţări. cauzate de către Beneficiar.Beneficiarului]. nu au trecut vreunul dintre sau toate Testele după Terminare. într-un termen rezonabil de la primirea înştiinţării de către Beneficiar (sau în numele acestuia) referitoare la acea perioadă convenabilă pentru Beneficiar. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. (b) suma relevantă plătibilă cu titlu de despăgubire pentru această neîndeplinire este specificată (sau metoda ei de calcul este definită) în Contract. 12. şi (c) Antreprenorul plăteşte această sumă relevantă în Perioada de Notificare a Defectelor. 71 . Totuşi. sau un Sector. fie pentru a realiza orice ajustări sau modificări. care vor fi incluse în Preţul Contractului. la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. Dacă Antreprenorul suportă Costuri suplimentare ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit.

(ii) va reduce pentru Beneficiar costurile de construcţie. (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea pentru Beneficiar a Lucrărilor terminate. în orice alt mod. 13. fie prin prezentarea motivelor pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul). fie printr-o dispoziţie. (ii) aceasta va reduce siguranţa Lucrărilor sau caracterul potrivit al acestora. Inginerul va anula.1 Dreptul de a modifica Modificările pot fi iniţiate de către Inginer în orice moment înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. şi (c) propunerea Antreprenorului pentru ajustarea Preţului Contractului. Antreprenorul va executa fiecare Modificare şi va fi obligat faţă de aceasta.3 [Procedura de Modificare]. Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13. în orice moment. O Modificare nu poate să conţină omiterea oricărei lucrări care să fie executată de alţii.3 Procedura de Modificare Dacă Inginerul solicită o propunere.2 Optimizarea proiectului Antreprenorul poate.3 [Programul de execuţie] şi a Duratei de Execuţie. sau (iv) va profita. 13. 72 . Antreprenorul va răspunde în scris fără întârziere. La primirea acestei înştiinţări. confirma sau modifica dispoziţia. sau (iii) aceasta va avea un impact negativ asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. să transmită Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului). fie prin transmiterea următoarelor elemente: (a) o descriere a proiectului şi / sau lucrării propuse pentru a fi executate şi un program de execuţie a acestora. înainte de a dispune o Modificare. Modificări şi Ajustări 13. (b) propunerea Antreprenorului pentru orice modificare necesară a programului conform Sub-Clauzei 8.13. fie printr-o solicitare adresată Antreprenorului de-a transmite o propunere. întreţinere sau exploatare a Lucrărilor. cu excepţia cazului în care Antreprenorul transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului specificând (cu detalii justificative) faptul că (i) Antreprenorul nu poate obţine în mod direct şi uşor Bunurile necesare pentru Modificare. dacă este adoptată. (i) va accelera terminarea Lucrărilor. Beneficiarului.

aprobată sau hotărâtă aşa cum se specifică mai sus. şi / sau (b) anumite Echipamente. Pentru fiecare Sumă Provizionată. se va face referire la proporţia reală sau anticipată a monedelor din Costul lucrărilor modificate precum şi la proporţia diferitelor monede specificate pentru plata Preţului Contractului. furnizări de bunuri sau servicii pentru care este constituită Suma Provizionată. fără întârziere. Aceste ajustări vor include un profit rezonabil şi vor ţine cont. atunci. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 Sume Provizionate Fiecare Sumă Provizionată nu va fi folosită. Fiecare dispoziţie referitoare la execuţia unei Modificări.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra ajustărilor la Preţul Contractului şi la Graficul de Plăţi. Materiale sau servicii să fie achiziţionate de către Antreprenor şi pentru evaluarea cărora vor fi incluse în Preţul Contractului: 73 . În acest scop.După primirea unei astfel de propuneri (potrivit prevederilor SubClauzei 13. Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate) de către Antreprenor şi evaluate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. În momentul dispunerii sau aprobării unei Modificări. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer pentru lucrări. 13.2 [Optimizarea Proiectului]. se vor specifica sumele plătibile în fiecare din monedele stabilite. Inginerul poate emite următoarele dispoziţii: (a) anumite lucrări să fie executate (inclusiv Echipamentele. însoţită de orice cerinţă privind înregistrarea Costurilor.3 [Procedura de Modificare]. Inginerul. dacă este cazul. Antreprenorul nu va întârzia nicio lucrare în timp ce aşteaptă un răspuns. integral sau parţial. care va confirma primirea acesteia.2 [Optimizarea proiectului] sau în alt mod).4 Plata în monedele În cazul în care Contractul prevede ca plata Preţului Contractului să stabilite fie făcută în mai multe monede. respingere sau cu comentarii. va fi emisă de către Inginer Antreprenorului. 13. de propunerile transmise de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. va răspunde prin aprobare. de fiecare dată când o ajustare este convenită. decât în conformitate cu dispoziţiile Inginerului iar Preţul Contractului va fi ajustat în consecinţă.

devize. facturi. pentru orice Bunuri.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. Astfel. prin aplicarea ratei procentuale relevante (dacă există) specificate în Lista adecvată.7 Ajustări generate de schimbări ale Preţul Contractului va fi ajustat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costurilor rezultate din schimbarea Legilor Ţării 74 . funcţia şi orele prestate ale Personalului Antreprenorului. spre justificare. O copie a fiecărei situaţii. prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Dacă lista de lucrări în regie nu este inclusă în Contract. şi o sumă pentru cheltuieli indirecte şi profit. Atunci când solicită o plată. se va aplica rata procentuală specificată în Anexa la Ofertă. 13. şi cantităţile şi tipurile de Echipamente şi Materiale folosite. Cu excepţia articolelor pentru care lista de lucrări în regie specifică faptul că nu se fac plăţi. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. Dacă nu există o astfel de rată procentuală. înainte ca acestea să fie incluse în următoarea Situaţie de Lucrări. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaţii corecte.6 Lucrări în regie Pentru lucrări minore sau de natură incidentală. 13. va fi semnată de Inginer şi returnată Antreprenorului. lucrările vor fi evaluate în conformitate cu listele de lucrări în regie incluse în Contract şi se va aplica procedura de mai jos. identificarea. calculată ca procent din aceste sume efectiv plătite sau datorate. Antreprenorul va transmite Inginerului devize. tipul şi orele prestate ale Echipamentului Antreprenorului şi ale Lucrărilor Temporare. La solicitarea Inginerului. dacă este corectă sau când este convenită. Înainte de a comanda Bunuri pentru lucrare. Antreprenorul va transmite facturi. Antreprenorul va transmite apoi Inginerului situaţii cu preţurile acestor resurse. care vor include următoarele detalii referitoare la resursele folosite în execuţia lucrărilor din ziua anterioară: (a) (b) (c) numele. în dublu exemplar.(i) (ii) sumele efectiv plătite (sau datorate) de către Antreprenor. Antreprenorul va furniza. Inginerul poate dispune ca o Modificare să fie executată pe baza lucrărilor în regie.

Dacă se vor aplica prevederile prezentei Sub-Clauze. Prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica dacă nu există un astfel de tabel al datelor de ajustare. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. prin adăugarea sau scăderea unor valori stabilite cu ajutorul formulelor stabilite în prezenta Sub-Clauză. sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşteri sau scăderi ale costului forţei de muncă. 13. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. şi (b) plata acestor Costuri. După primirea acestei înştiinţări. a acestor Legi.8 Ajustări generate de schimbări ale Costurilor În prezenta Sub-Clauză.legislaţiei (inclusiv introducerea unor noi Legi sau abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau interpretării juridice sau oficiale. “tabelul datelor de ajustare” înseamnă tabelul completat cu datele de ajustare inclus în Anexa la Ofertă. după cum este evaluată în conformitate cu Lista adecvată şi aprobată în Certificatele de Plată. guvernamentale. care vor fi incluse în Preţul Contractului. schimbare efectuată după Data de Referinţă şi care afectează Antreprenorul în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. va fi stabilită conform formulelor pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul Contractului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. În măsura în care prevederile prezentei Clauze sau a altor Clauze din Contract nu acoperă o compensare totală pentru orice creşteri sau scăderi ale costurilor. Bunurilor şi altor resurse ale Lucrărilor. Nu se aplică nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costurilor sau a preţurilor 75 . efectuate după Data de Referinţă. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. se va considera că Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi posibilitatea altor creşteri sau scăderi ale costurilor. Ajustarea ce se aplică valorii altfel plătibilă Antreprenorului. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. datorată întârzierii. Dacă Antreprenorul suferă (sau va suferi) întârzieri şi / sau suportă (sau va suporta) Costuri suplimentare ca urmare a acestor schimbări ale Legilor sau interpretărilor.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].

Indicii de cost sau preţurile de referinţă specificaţi în tabelul datelor de ajustare vor fi folosiţi. fiecare aplicându-se elementului relevant de cost din tabel la Data de Referinţă. pentru care se cere să se aplice indicele. respectiv cinci din tabel) în scopul clarificării sursei. cu excepţia altor prevederi ale Anexei la Ofertă.curente. “Mo”. . . sunt coeficienţi reprezentând proporţia estimată a fiecărui element de cost legat de execuţia Lucrărilor. utilaje şi materiale. exprimaţi în moneda relevantă de plată. fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată la cursul de vânzare a acestei monede stabilit de banca centrală a Ţării la data menţionată mai sus. “En”. aceasta va fi stabilită de către Inginer. Formulele vor fi de tipul următor: Pn = a + b(Ln/L0) + c(En/E0) + d(Mn/M0) + ……. Până la momentul la care fiecare indice de cost curent este disponibil. astfel de elemente de cost din tabel pot fi indicatori ai resurselor precum forţa de muncă. ”d”. “Eo”... reprezintă indicii de cost sau preţurile de referinţă de bază. În cazurile în care “moneda indicilor” (specificată în tabel) nu este moneda relevantă de plată. “b”. şi “Lo”.. reprezentând proporţia neajustabilă a plăţilor contractuale. reprezintă indicii curenţi de cost sau preţurile de referinţă pentru perioada “n”. se va face referire la valorile indicilor la datele specificate (menţionate în coloanele patru. ”c”. Inginerul va stabili un indice provizoriu pentru emiterea 76 . specificat în tabelul relevant al datelor de ajustare. unde: “Pn” este indicele de ajustare ce se aplică valorii contractuale estimate în moneda relevantă a lucrărilor realizate în perioada “n”. Dacă există îndoieli asupra sursei lor. “a” este un coeficient fix. deşi aceste date (şi în consecinţă aceste valori) pot să nu corespundă cu indicii de cost de bază. fiecare dintre aceştia aplicându-se elementului relevant de cost din tabel. aşa cum se specifică în tabelul datelor de ajustare. exprimaţi în moneda relevantă de plată. “Ln”... cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv). În acest scop. această perioadă fiind de o lună... “Mn”.

făcând obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. Totuşi. dacă vreo parte a Lucrărilor urmează a fi plătită în conformitate cu cantităţile furnizate sau lucrările efectuate. ajustarea se va recalcula în consecinţă. sau (ii) indicele sau preţul curent. Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost specificaţi în tabelul (tabelele) datelor de ajustare nu pot fi ajustate decât dacă au devenit irezonabile. prevederile referitoare la măsurare şi evaluare vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. ca urmare a Modificărilor. dezechilibrate sau inaplicabile. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie. sub forma unui împrumut fără dobândă în vederea mobilizării şi proiectării. iar Preţul Contractului nu va fi revizuit pentru astfel de costuri. impozitele şi tarifele datorate potrivit prevederilor Contractului. (c) orice cantităţi definite într-o Listă sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţile reale şi corecte ale Lucrărilor pe care Antreprenorul trebuie să le execute.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei]. 14.1 Preţul Contractului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va face obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. Preţul Contractului şi plăţile 14. Preţul Contractului va fi stabilit în consecinţă.2 Plata în avans Beneficiarul va efectua o plată în avans.Certificatului Interimar de Plată. ajustarea preţurilor după acest termen se va face utilizând fie (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data expirării Duratei de Execuţie a Lucrărilor. Atunci când un indice curent va fi disponibil. cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13. 14. (b) Antreprenorul va plăti toate taxele. în funcţie de alternativa cea mai avantajoasă pentru Beneficiar. după ce Antreprenorul va transmite o garanţie în conformitate cu prevederile 77 . şi (d) orice cantităţi sau date referitoare la preţuri definite într-o Listă vor fi folosite în scopurile specificate în această Listă şi pot fi neaplicabile în alte scopuri.

sau dacă valoarea totală a plăţii în avans nu este specificată în Anexa la Ofertă. dacă primeşte. până în momentul în care plata în avans este rambursată. monedele de plată şi proporţiile acestora. Dacă termenii garanţiei specifică data de expirare a acesteia. prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Clauzei 16 [Suspendarea şi rezilierea de către 78 . Valoarea totală a plăţii în avans. dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor. Cu excepţia cazului în care alte procente sunt specificate în Anexa la Ofertă: (a) deducerile vor începe în acel Certificat de Plată în care totalul plăţilor intermediare aprobate (cu excepţia plăţii în avans. vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una). Până când Beneficiarul primeşte. şi (b) deducerile vor fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecărui Certificat de Plată (cu excepţia plăţii în avans.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după primirea de către Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună Execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea de către Beneficiar]. Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea integrală a plăţii în avans. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranşă a avansului după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. această garanţie. aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată. precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) în monedele şi proporţiile acestora în plata în avans. precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) depăşesc zece procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptată mai puţin Sumele Provizionate. Antreprenorul se va asigura că această garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la rambursarea avansului.prezentei Sub-clauze. iar plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei. Această garanţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar şi va avea forma anexată Condiţiilor Speciale sau altă formă aprobată de către Beneficiar.

o Situaţie de Lucrări. (f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi cuvenite potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. după caz.21 [Rapoartele de Progres]. în şase exemplare. la totalul sumelor de mai sus. diferenţa rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului. (e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. în ordinea de mai jos: (a) valoarea contractuală estimată a Lucrărilor executate şi a Documentelor Antreprenorului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările. după sfârşitul perioadei de plăţi specificată în Contract (sau la sfârşitul fiecărei luni.Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz). şi (g) deducerea totalului sumelor aprobate în toate Certificatele de Plată anterioare. în conformitate cu prevederile SubClauzei 4. (c) orice sumă care trebuie dedusă ca reţinere. (d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări în conformitate cu prevederile SubClauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor]. într-o formă aprobată de Inginer. până când suma astfel reţinută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă. 14. în care vor fi prezentate detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit.2 [Plata în avans]. care vor fi exprimate în diferitele monede în care Preţul Contractului este plătibil. Dispute şi Arbitraj]. inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii.3 Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Antreprenorul va transmite Inginerului. 14. împreună cu documentele justificative care vor include raportul relevant de progres.4 Graficul de Plăţi Dacă în Contract este inclus un Grafic de Plăţi care să specifice 79 .8 [Ajustări generate de schimbări ale costurilor]. în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13. dar excluzând elementele descrise în subparagrafele de la (b) la (g) de mai jos). (b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă pentru schimbările ale legislaţiei şi schimbările ale costurilor. dacă nu este specificată nicio perioadă). Situaţia de Lucrări va include următoarele elemente. calculată prin aplicarea procentului de reţinere specificat în Anexa la Ofertă.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] şi Sub-Clauzei 13.

5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Dacă se aplică prevederile prezentei Sub-Clauze. prevederile Sub-Clauzei 14. atunci.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. Dacă listele la care se face referire în subparagrafele (b)(i) sau (c)(i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertă. iar dacă se constată că progresul real este mai lent decât cel care stă la baza acestui Grafic de Plăţi.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica. şi (ii) o deducere când valoarea contractuală a acestor Echipamente şi Materiale este inclusă ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14. Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale plăţilor pe care Antreprenorul apreciază că vor deveni datorate pentru fiecare trimestru.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra tranşelor de plată revizuite. potrivit prevederilor subparagrafului (e) din Sub-Clauza 14. Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. Inginerul va stabili şi va aproba fiecare adăugare în Certificatele Interimare de Plată. Certificatele Interimare de Plată vor include. atunci prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Estimările revizuite vor fi transmise trimestrial. până la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor. atunci. (b) (c) Dacă în Contract nu este inclus un Grafic de Plăţi. 14. (i) o sumă pentru Echipamentele şi Materialele care au fost expediate pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente.tranşele în care va fi plătit Preţul Contractului. care să ia în considerare măsura în care progresul este mai lent decât cel care a stat la baza estimării tranşelor.3. cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic: (a) tranşele prevăzute în acest Grafic de Plăţi vor fi valorile contractuale estimate în scopurile subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Antreprenorul: 80 . şi dacă aceste tranşe nu sunt definite cu referire la progresul real înregistrat în execuţia Lucrărilor.

(ii) au fost expediate spre Ţară. iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare.2 [Plata în Avans] şi va fi valabilă până când Echipamentele şi Materialele vor fi depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate împotriva oricăror pierderi. şi au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier. şi a transmis o situaţie pentru Costurile de achiziţionare şi livrare a Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier. Suma suplimentară care urmează a fi aprobată în Certificatele Interimare de Plată va fi echivalentul a optzeci de procente din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier). daune sau deteriorări şi par a fi în conformitate cu prevederile Contractului. daune sau deteriorări. 81 .(i) (ii) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă. în conformitate cu prevederile Contractului. ţinând cont de documentele menţionate în prezenta Sub-Clauză şi de valoarea contractuală a Echipamentelor şi Materialelor. sau (c) Echipamentele şi Materialele respective: (i) (ii) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la livrarea pe Şantier. de asemenea: (b) Echipamentele şi Materialele respective: (i) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la expedierea spre Şantier. şi. în drum spre Şantier. care a fost transmis Inginerului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurărilor. în valorile şi monedele egale cu suma datorată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: această garanţie poate avea o formă similară cu forma la care se face referire în Sub-Clauza 14. însoţită de documente justificative. cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil precum şi cu o garanţie bancară emisă într-o formă şi de către o entitate aprobate de Beneficiar. şi (iii) sunt descrise într-un aviz de expediţie sau într-un alt document de expediere. Costurile şi folosirea Echipamentelor şi Materialelor). chitanţele. sunt protejate împotriva oricăror pierderi.

La acel moment. Apoi. În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă orice corecţie sau modificare care trebuie făcută.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Nicio sumă nu va fi aprobată printr-un Certificat de Plată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bună Execuţie. 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. la oricare dintre Certificatele de Plată anterioare. împreună cu detalii justificative. în termen de 28 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative. consimţământul sau satisfacţia Inginerului. şi în aceleaşi monede şi proporţii. înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. Inginerul nu va fi obligat să emită un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după reţineri şi alte deduceri) ar fi mai mică decât valoarea minimă (dacă există) a Certificatelor Interimare de Plată specificată în Anexa la Ofertă. În această situaţie. Certificatul de Plată va include deducerea aplicabilă care va fi echivalentă cu această sumă suplimentară pentru Echipamentele şi Materialele respective. Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat pentru niciun alt motiv cu excepţia următoarelor: (a) dacă vreun bun furnizat sau vreo lucrare efectuată de Antreprenor nu este în conformitate cu prevederile Contractului. aprobarea. Totuşi.Monedele de plată pentru aceste sume suplimentare vor fi aceleaşi cu cele în care plata va deveni datorată atunci când valoarea contractuală va fi inclusă în subparagraful (a) al Sub-Clauzei 14. costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea au fost terminate. Nu se va considera că un Certificat de Plată indică acceptarea. şi / sau (b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie în conformitate cu prevederile Contractului şi a fost înştiinţat de Inginer în acest sens. în mod adecvat. valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până când acea lucrare va fi terminată sau acea obligaţie va fi îndeplinită. Inginerul va emite către Beneficiar un Certificat Interimar de Plată care va specifica suma stabilită în mod echitabil de către Inginer ca fiind datorată. 82 .

2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14.9 Plata Sumelor Reţinute După emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi după ce Lucrările au trecut cu succes toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare. şi vor fi plătite în acea monedă. Plata sumei datorate în fiecare monedă se va face într-un cont bancar. Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată fără ca o înştiinţare sau o aprobare prin Certificat de Plată oficiale să fie necesare. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. procentul relevant al primei jumătăţi din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit după ce Sectorul trece cu succes toate testele. dacă există). Dacă Antreprenorul nu primeşte plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. şi fără prejudicierea oricărui alt drept sau remediu.14.7 [Plata].2 [Plata în Avans]. în termen de 56 de zile de la primirea de către Inginer a Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative. Această perioadă se va considera că începe de la data plăţii specificată în Sub-Clauza 14. şi (c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată. în termen de 42 de zile după emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile de la primirea documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii.8 Întârzieri în efectuarea plăţilor 14. indiferent (în cazul subparagrafului (b) al acesteia) de data la care a fost emis Certificatul Interimar de Plată. aceste costuri de finanţare vor fi calculate la rata dobânzii anuale de trei puncte procentuale peste rata de scont a băncii centrale din ţara monedei de plată. prin Certificat de Plată. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis pentru un Sector.7 Plata Beneficiarul va plăti Antreprenorului: (a) prima tranşă din plata în avans. atunci. precizat de Antreprenor.7 [Plata]. 83 . Antreprenorul va fi îndreptăţit să primească costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere pentru suma neplătită (la care se vor adăuga lunar costurile de finanţare). Inginerul va aproba. (b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată. şi în ţara (pentru plăţi în această monedă) specificată în Contract. 14. plata către Antreprenor a primei jumătăţi din Sumele Reţinute. în termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Plată de către Beneficiar.

procentul relevant din a doua jumătate din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit imediat după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor pentru acest Sector. specificată în Anexa la Ofertă. 14. niciun procent din prima sau a doua jumătate din Sumele Reţinute nu va fi autorizat potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze în legătură cu acel Sector. în şase exemplare. Sumele estimate vor fi prezentate separat în această Situaţie de Lucrări la terminare.11 Prezentarea Situaţiei Finale de În termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finală.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] care să conţină: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. în conformitate cu prevederile SubClauzei 14. (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit. Antreprenorul va transmite Inginerului.Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadelor de Notificare a Defectelor. Dacă valoarea procentuală a unui Sector nu este specificată în Anexa la Ofertă. 84 . Apoi.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată]. în situaţia în care rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Responsabilitatea pentru Defecte] sau Clauzei 12 [Teste după Terminare]. restul de plată din Sumele Reţinute va fi aprobat de Inginer pentru plata către Antreprenor. în şase exemplare. Inginerul va fi îndreptăţit să refuze aprobarea costului estimat pentru aceste lucrări până la terminarea acestora. 14. Procentul relevant pentru fiecare Sector va fi valoarea procentuală a Sectorului. Antreprenorul va transmite Inginerului.10 Situaţia de Lucrări la terminare În termen de 84 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. şi (c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul consideră că îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis pentru un Sector. Situaţia de Lucrări la terminare însoţită de documentele justificative. Inginerul va emite un Certificat de Plată în conformitate cu Sub-Clauza 14. Totuşi.

expresia “Situaţie Finală de Lucrări” se referă la această situaţie de lucrări convenită de comun acord.13 Emiterea Certificatului Final de Plată În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 85 .Lucrări un proiect de situaţie finală de lucrări însoţit de documente justificative care să prezinte în detaliu. în urma discuţiilor între Inginer şi Antreprenor şi a schimbărilor efectuate de comun acord în proiectul de situaţie finală de lucrări.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. schimbările convenite de comun acord. caz în care scrisoarea de descărcare va intra în vigoare la data respectivă. Dacă. În prezentele Condiţii. Antreprenorul va transmite o scrisoare de descărcare care să confirme că totalul Situaţiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea completă şi finală a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Antreprenorul va elabora şi va transmite Inginerului situaţia finală de lucrări. şi (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel.12 Scrisoarea de descărcare La transmiterea Situaţiei Finale de Lucrări. Apoi. dacă disputa este soluţionată. Dacă Inginerul nu este de acord cu sau nu poate verifica orice parte a proiectului de situaţie finală de lucrări. 14. Apoi. într-o formă aprobată de Inginer. Această scrisoare de descărcare poate specifica faptul că va intra în vigoare atunci când Antreprenorul va primi Garanţia de Bună Execuţie precum şi restul de plată datorată. în final. Inginerul va emite către Beneficiar (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru acele părţi din proiectul de situaţie finală de lucrări asupra cărora există un acord. devine totuşi evident faptul că există o dispută. 14.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. atunci Antreprenorul va elabora şi va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Inginerului) o Situaţie Finală de Lucrări. următoarele: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului. în conformitate cu cele convenite. Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua. în acest proiect.

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14. Dacă Antreprenorul nu a prezentat Situaţia Finală de Lucrări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Beneficiarul nu va fi responsabil faţă de Antreprenor în niciun fel şi în nicio privinţă potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta sau cu execuţia Lucrărilor. după cum este cazul. prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului cu privire la obligaţiile de despăgubire sau responsabilităţile Beneficiarului în caz de fraudă. plăţile vor fi efectuate după cum urmează: (a) dacă Valoarea de Contract Acceptată a fost exprimată exclusiv în Moneda Locală: 86 . dacă sunt nominalizate astfel două sau mai multe monede. cu excepţia cazului în care şi în măsura în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă în acest sens. 14. şi (b) după luarea în considerare a tuturor sumelor plătite anterior de către Beneficiar şi a tuturor sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit. Inginerul va solicita Antreprenorului prezentarea acesteia.14. în: (a) (b) Situaţia Finală de Lucrări.12 [Scrisoarea de descărcare]. şi de asemenea (cu excepţia problemelor sau situaţiilor apărute după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor) Situaţia de Lucrări la Terminare descrisă în Sub-Clauza14. diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor.10 [Situaţia de Lucrări la Terminare].11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14. 14. Inginerul va emite către Beneficiar Certificatul Final de Plată.12 [Scrisoarea de descărcare]. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi nesăbuită a Beneficiarului. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să prezinte această Situaţie în termen de 28 de zile. Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru suma pe care o va hotărî în mod corect ca fiind datorată. care va specifica: (a) suma finală datorată.15 Monede de plată Preţul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele nominalizate în Anexa la Ofertă.14 Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Totuşi.

1 Înştiinţarea de remediere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor Contractului.(i) proporţiile sau sumele în Moneda Locală şi Monede Străine.2 Rezilierea Contractului de către Beneficiar 87 . şi (iii) alte plăţi şi deduceri potrivit prevederilor subparagrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14. dacă Antreprenorul: (a) nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Sub-Clauza 4.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile aplicabile acestora.2 15. şi cursurile fixe de schimb ce vor fi folosite pentru calcularea plăţilor. (ii) plăţile şi deducerile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. (d) dacă o sumă plătibilă Beneficiarului de către Antreprenor într-o anumită monedă depăşeşte suma plătibilă Antreprenorului de către Beneficiar în acea monedă. 15. sau în moneda care este convenită de ambele Părţi.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în subparagraful (a)(i) de mai sus. şi (e) dacă în Anexa la Ofertă nu este specificat niciun curs de schimb. stabilite de banca centrală a Ţării. Rezilierea de către Beneficiar 15. (b) plata penalităţilor specificate în Anexa la Ofertă vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în Anexa la Ofertă. cu excepţia cazului în care ambele Părţi au convenit altfel. atunci se vor aplica cursurile de schimb din Data de Referinţă.5 [Sume Provizionate] şi Sub-Clauzei 13. Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul. printr-o înştiinţare. (c) alte plăţi ale Antreprenorului către Beneficiar vor fi efectuate în moneda în care Beneficiarul a efectuat cheltuiala respectivă. să corecteze această neîndeplinire şi să-o remedieze într-o perioadă rezonabilă şi specificată. vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. Beneficiarul poate recupera diferenţa dintre aceste sume din sumele ce trebuie plătite Antreprenorului în alte monede. Inginerul poate să solicite Antreprenorului.

6 [Lucrările de remediere]. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei. sau să respecte cerinţele cuprinse într-o înştiinţare emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7. judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune. gratuitate. Totuşi.1 [Înştiinţarea de remediere]. în cazurile descrise în 88 . (d) subcontractează integralitatea Lucrărilor sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară. sau a defavoriza sau nu. întârzierea şi suspendarea lucrărilor]. fără justificări rezonabile: (i) (ii) să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea. (e) devine falit sau insolvabil. În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe. Beneficiarul. oricare persoană care are legătură cu Contractul. oferirea de stimulente şi recompense legale Personalului Antreprenorului nu conferă dreptul la rezilierea Contractului. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii. agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane. dar.[Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele cuprinse într-o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. intră în proces de lichidare. în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor. sau (f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane orice mită. (b) abandonează Lucrările sau în alt mod demonstrează fără echivoc intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit prevederilor Contractului. ca stimulent sau recompensă: (i) (ii) pentru a efectua sau a nu efectua orice acţiune în legătură cu Contractul. orice astfel de stimulente sau recompense în modul descris în subparagraful (f). sau pentru a favoriza sau nu. Totuşi. renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar. sau se produce orice situaţie. va putea să rezilieze Contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier.5 [Respingerea] sau Sub-Clauzei 7. comision sau alte lucruri de valoare. (c) nu reuşeşte. sau dacă oricare dintre membrii Personalului Antreprenorului.

Beneficiarul şi aceste alte entităţi vor putea folosi apoi orice Bunuri. Antreprenorul va organiza cu promptitudine retragerea lor.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra valorii Lucrărilor. Beneficiarul poate să termine Lucrările prin forţe proprii şi / sau prin intermediul oricăror alte entităţi desemnate de Beneficiar în acest scop. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate. va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Inginerul. sau pentru Antreprenor.3 Evaluarea la data rezilierii După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. 15.4 Plata după rezilierea de către Beneficiar 89 . printr-o înştiinţare. Documente ale Antreprenorului şi alte documentaţii de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. rezilia Contractul imediat. fără întârziere. şi (ii) pentru a proteja viaţa. toate Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de.subparagrafele (e) sau (f). Totuşi.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare. dacă până la această dată. Antreprenorul va depune toate eforturile pentru a respecta imediat orice dispoziţie rezonabilă inclusă în înştiinţare (i) pentru cesiunea oricărui contract de subantrepriză. Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului. Apoi. Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Beneficiarului. conferit prin Contract sau în alt mod. Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care va informa că Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Temporare vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. După reziliere. Beneficiarul poate: 15. proprietatea sau siguranţa Lucrărilor. Apoi. Orice diferenţă pozitivă rezultată din aceste tranzacţii va fi plătită apoi Antreprenorului.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare. a Bunurilor şi a Documentelor Antreprenorului precum şi a oricăror altor sume datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului. Totuşi. aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar în scopul recuperării datoriei. Beneficiarul va putea.

Rezilierea va fi efectivă la 28 de zile după ce Antreprenorul primeşte această înştiinţare şi după ce Beneficiarul returnează Garanţia de Bună Execuţie. 90 .(a) acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.1 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Dacă Inginerul nu reuşeşte să emită Certificate de Plată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului] sau SubClauzei 14. sau plata. Certificatul de Plată. După această reziliere.3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului] şi va fi plătit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea opţională. Beneficiarul va plăti Antreprenorului diferenţa. Beneficiarul nu poate denunţa unilateral Contractul potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către un alt antreprenor. la cel puţin 21 de zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. terminare şi remediere a oricăror defecte. au fost stabilite. daune şi costuri suplimentare. execuţie. dovada rezonabilă despre aranjamentele financiare ale Beneficiarului. 15. să suspende lucrările (sau să reducă ritmul de execuţie) până când Antreprenorul primeşte. după luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit Sub-Clauzei 15. (b) sista plăţile către Antreprenor până când costurile de proiectare.5 Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul Beneficiarul va fi îndreptăţit. 16. După acoperirea acestor pierderi. şi toate celelalte costuri suportate de către Beneficiar. daune datorate întârzierii în terminarea Lucrărilor (dacă există). în orice moment şi numai la latitudinea Beneficiarului.3 [Evaluarea la data rezilierii]. dacă primeşte. să denunţe unilateral Contractul printr-o înştiinţare de denunţare unilaterală adresată Antreprenorului.5 [Reclamaţiile Beneficiarului].7 [Plata]. Antreprenorul poate. şi / sau (c) recupera de la Antreprenor orice pierderi şi daune suportate de Beneficiar şi oricare costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor. plata şi exonerarea]. după caz şi în conformitate cu cele descrise în înştiinţare. Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată] sau Beneficiarul nu reuşeşte să respecte prevederile SubClauzei 2. Suspendarea şi rezilierea de către Antreprenor 16.

1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările]. în termen de 42 de zile de la transmiterea înştiinţării trimise potrivit prevederilor SubClauzei 16. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. datorată întârzierii. (c) Antreprenorul nu primeşte suma datorată potrivit unui Certificat Interimar de Plată în termen de 42 de zile de la expirarea perioadei specificate în Sub-Clauza 14. După primirea acestei înştiinţări. dovada sau plata (aşa cum este menţionat în Sub-Clauza relevantă şi în înştiinţarea menţionată mai sus) înainte de a transmite o înştiinţare de reziliere a Contractului. (b) în termen de 56 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Întârzieri în efectuarea plăţilor] şi la rezilierea Contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. (d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile 91 .4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului].2 Rezilierea Contractului de către Antreprenor Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă: (a) Antreprenorul nu primeşte.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20.Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile sale la costuri de finanţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată relevant. dovada rezonabilă referitoare la respectarea prevederilor Sub-Clauzei 2. Antreprenorul primeşte Certificatul de Plată. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a suspendării lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) conform prezentei Sub-Clauze.7 [Plata]. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. Dacă. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. 16. care vor fi incluse în Preţul Contractului. în care trebuie efectuată plata (cu excepţia oricărei deduceri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. ulterior.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].2 [Rezilierea de către Antreprenor]. Antreprenorul va relua activitatea normală de lucru fără întârzieri irezonabile.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]).5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme.

judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune. renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare. şi (c) va retrage toate celelalte Bunuri de pe Şantier. rezilia Contractul imediat.11 [Suspendare prelungită]. Sub-Clauzei 16. Antreprenorul. Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului conferit prin Contract sau în alt mod.6 [Acordul Contractual] sau Sub-Clauza 1.7 [Cesiunea de Contract]. cu promptitudine: 16. După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. Echipamentele. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii. Antreprenorul va putea.4 Plata după rezilierea de către Antreprenor După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. va putea să rezilieze Contractul. cu promptitudine: (a) va înceta toate lucrările. în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. (f) o suspendare prelungită afectează toate Lucrările după cum este descris în Sub-Clauza 8. Materialele şi alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit. intră în proces de lichidare. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei. în cazurile descrise în subparagrafele (f) sau (g). plata şi exonerarea] a intrat în vigoare. printr-o înştiinţare. (b) va preda Documentele Antreprenorului.potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul. cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Sub-Clauzei 19. sau (g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil. (e) Beneficiarul nu reuşeşte să respecte Sub-Clauza 1. cu excepţia celor necesare pentru siguranţă şi va părăsi Şantierul. sau se produce orice situaţie. În oricare dintre aceste evenimente sau circumstanţe. Beneficiarul. Totuşi.5 [Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul].3 Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului 92 .6 [Rezilierea opţională. 16.

acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru (1) vătămări corporale.3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Antreprenor. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar.6 [Rezilierea opţională. Personalul Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte.1 Despăgubiri Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul. 93 . (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18. în măsura în care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a. îmbolnăviri. după cum este descris în subparagrafele (d)(i). maladii sau decesul oricărei persoane. daună. maladii sau deces. Personalul Beneficiarului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie. pe parcursul sau din cauza. îmbolnăviri. Personalul Antreprenorului. agenţii acestora. plata şi exonerarea]. şi (ii) sunt atribuibile unor neglijenţe. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte. atribuibile unor neglijenţe.(a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. Riscuri şi Răspunderi 17. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru: (a) vătămări corporale. cu excepţia cazului în care acestea sunt atribuibile unor neglijenţe. proiectului. produse ca urmare a. Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora şi (2) problemele pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din poliţa de asigurare. Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora. pe parcursul sau din cauza. 17. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul. sau de oricare alte persoane angajate direct sau indirect de către aceştia. proiectului. şi (c) va plăti Antreprenorului valoarea oricăror pierderi de profit sau alte pierderi sau daune suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri. daună. (b) va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile SubClauzei 19. şi (b) daune sau pierderi asupra oricărei proprietăţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările).

3 [Riscurile Beneficiarului]. în interiorul Ţării.4 de mai jos sunt: (a) război.17. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. răspunderea pentru îngrijirea Sectorului sau a părţii din Lucrări va fi transferată Beneficiarului în acel moment. materiale explozive. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau daună. cauzată de orice acţiune efectuată de către Antreprenor după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor. până când această lucrare neexecutată este terminată. invazii. Dacă se emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau este considerat a fi emis) pentru oricare Sector sau parte a Lucrărilor. Antreprenorul va recupera pierderea sau dauna. dintr-o cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17. astfel încât Lucrările. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau pagubă care se produce după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor dar care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul a fost responsabil. lovitură de stat sau război civil. terorism. După ce răspunderea a fost astfel transferată Beneficiarului. cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către 94 . Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului. acţiuni ale duşmanilor străini. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. aplicarea stării de urgenţă. (b) rebeliune.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor]. tulburări sau dezordine în interiorul Ţării. pe parcursul perioadei în care Antreprenorul răspunde de îngrijirea lor. când răspunderea pentru îngrijirea Lucrărilor este transferată Beneficiarului. în interiorul Ţării. Dacă se produc pierderi sau daune asupra Lucrărilor.2 Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Antreprenorul îşi va asuma întreaga răspundere pentru îngrijirea Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data de Începere a Lucrărilor până când Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis (sau este considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. 17. insurecţie.3 Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive. (c) revoltă. Antreprenorul va răspunde de îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. De asemenea. revoluţie. (d) muniţii de război.

datorată întârzierii. un profit rezonabil se va adăuga Costurilor. 17. şi orice desfăşurare a forţelor naturii care este Imprevizibilă sau împotriva căreia nu se poate aştepta în mod rezonabil ca un antreprenor cu experienţă să fi luat masuri de prevenire adecvate. unde de presiune produse de avioane sau alte dispozitive de zbor care se deplasează cu viteza sunetului sau viteze supersonice. dacă este cazul. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare adiţională şi. 17. În cazurile descrise în subparagrafele (f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17.4 Consecinţele riscurilor Beneficiarului Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în SubClauza 17.(e) (f) (g) (h) Antreprenor a acestor muniţii. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a recuperării acestor pierderi sau daune.3 de mai sus produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor. desen sau model 95 .5 Drepturile de proprietate intelectuală şi În prezenta Sub-Clauză. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. radiaţii sau radioactivităţii.3 [Riscurile Beneficiarului]. şi (b) plata acestor Costuri care vor fi incluse în Preţul Contractului. materiale explozibile. După primirea acestei înştiinţări adiţionale.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. “încălcare” înseamnă o încălcare (sau o suspiciune de încălcare) a oricărui brevet. Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera această pierdere sau daună în măsura solicitată de Inginer. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. proiectarea oricărei părţi din Lucrări de către Personalul Beneficiarului sau de alte persoane pentru care este responsabil Beneficiarul. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. cu excepţia celor specificate în Contract.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. folosirea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi din Lucrările Permanente. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.

marcă înregistrată. se va considera că prima Parte a renunţat la orice de drept de a primi despăgubire potrivit prevederilor prezentei SubClauze. secret comercial sau altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială în legătură cu Lucrările. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio reclamaţie privind o încălcare care este sau a fost: (a) un rezultat inevitabil al respectării prevederilor Cerinţelor Beneficiarului de către Antreprenor. Dacă o Parte nu transmite celeilalte Părţi. o înştiinţare referitoare la această reclamaţie. sau (iii) folosirea adecvată a Lucrărilor. cu excepţia cazului în care o asemenea folosire a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Referinţă sau este specificată în Contract. 17. sau (b) un rezultat al folosirii oricăror Lucrări de către Beneficiar: (i) (ii) în alt scop decât cel indicat prin Contract. Partea care despăgubeşte poate (pe cheltuiala sa) să conducă negocieri pentru soluţionarea reclamaţiei precum şi orice litigii sau arbitraje care pot decurge din aceasta. pentru 96 . sau în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor. sau care poate fi dedus în mod rezonabil din Contract.. fabricaţia. Această altă Parte (şi Personalul său) nu va face nicio declaraţie care ar putea aduce prejudiciu Părţii care despăgubeşte. şi “reclamaţie” înseamnă o reclamaţie (sau proceduri urmând unei reclamaţii) privind o încălcare. denumire comercială. la solicitarea şi pe cheltuiala Părţii care despăgubeşte. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio reclamaţie generată de. va asista la contestarea reclamaţiei. Dacă o Parte este îndreptăţită să primească despăgubiri potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.industrială industrial înregistrat. în termen de 28 de zile de la primirea unei reclamaţii. cu excepţia cazului în care Partea care despăgubeşte nu a reuşit să conducă negocieri. litigii sau arbitraje. Cealaltă Parte. după ce i s-a solicitat astfel de către cealaltă Parte. construcţia sau execuţia Lucrărilor. drept de autor.6 Limitarea Nicio Parte nu va fi responsabilă faţă de cealaltă Parte. (ii) folosirea Utilajelor Antreprenorului. sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului.

“Partea asigurătoare” înseamnă. Prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în orice caz de fraudă. potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. suferite de cealaltă Parte în legătură cu Contractul. apă şi gaz]. alta decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. pentru fiecare tip de asigurare.1 [Despăgubiri] şi Sub-Clauzei 17.20 [Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit]. asigurarea se va aplica separat fiecăreia dintre persoanele asigurate împreună ca şi când ar fi fost emisă o poliţă de asigurare separată pentru fiecare persoană. fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni compatibili cu detaliile anexate la Condiţiile Speciale. în cadrul acestei asigurări. Dacă o poliţă de asigurare despăgubeşte şi alte persoane asigurate împreună. 18.1 [Despăgubiri]. altele decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. altele decât persoanele asigurate specificate în prezenta Clauză (i) Antreprenorul va acţiona.responsabilităţii pierderi rezultând din nefolosirea oricăror Lucrări. Ori de câte ori Antreprenorul este Partea asigurătoare. fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni aprobaţi de către Beneficiar. pierderea oricărui contract sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau cu caracter de consecinţă. Responsabilitatea totală a Antreprenorului faţă de Beneficiar. Dacă se solicită ca o poliţă de asigurare să despăgubească mai multe persoane asigurate împreună. Asigurări 18. Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate.5 [Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială]. pierderi de profit.4 [Plata după rezilierea de către Antreprenor] şi Sub-Clauzei 17. Partea responsabilă pentru încheierea şi menţinerea în vigoare a asigurărilor specificate în Sub-Clauza relevantă. cu excepţia că Beneficiarul va acţiona 97 . nu va depăşi suma specificată în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este astfel specificată nicio sumă) Valoarea de Contract Acceptată. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi neglijentă a Părţii în culpă. în numele acestor alte persoane. Sub-Clauzei 17. Aceşti termeni vor fi compatibili cu orice termeni conveniţi de ambele Părţi înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare.1 Cerinţe generale pentru asigurări În prezenta Clauză. Ori de câte ori Beneficiarul este Partea asigurătoare. Acest acord asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor prezentei Clauze.

După ce fiecare primă de asigurare este plătită. iar Preţul Contractului va fi 98 .3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. Partea asigurătoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime. în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculată de la Data de Începere a Lucrărilor): (a) dovada faptului că asigurările descrise în prezenta Clauză au fost încheiate. şi (b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.în numele Personalului Beneficiarului.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18. Partea asigurătoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificare relevantă în execuţia Lucrărilor şi se va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile prezentei Clauze. Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Ori de câte ori dovezi sau poliţe sunt transmise. Dacă un asigurator face (sau încearcă să facă) orice modificare. şi (iii) Partea asigurătoare va solicita tuturor acestor alte persoane să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare. (ii) aceste alte persoane nu vor fi îndreptăţite să primească plăţi direct de la asigurator sau să trateze direct cu acesta. cealaltă Parte (la opţiunea sa şi fără a prejudicia orice alt drept sau remediu) poate să încheie o asigurare care să acopere cele relevante şi să plătească primele datorate. Partea asigurătoare va transmite celeilalte Părţi dovada plăţii. Partea asigurătoare relevantă va transmite celeilalte Părţi. Dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările necesare a fi încheiate şi menţinute în vigoare potrivit prevederilor Contractului. Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare de substanţă a termenilor oricărei asigurări fără aprobarea prealabilă a celeilalte Părţi. sau nu reuşeşte să furnizeze dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. prima Parte înştiinţată de către asigurator va transmite cu promptitudine o înştiinţare celeilalte Părţi. Partea asigurătoare va transmite o înştiinţare şi Inginerului. Plăţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru recuperarea pierderilor şi daunelor. Fiecare poliţă de asigurare împotriva pierderilor sau daunelor trebuie să prevadă efectuarea de plăţi în monedele necesare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune.

modificat în consecinţă. Nimic din cele prevăzute în prezenta Sub-Clauză nu limitează obligaţiile, responsabilităţile sau răspunderile Antreprenorului sau ale Beneficiarului potrivit celorlalte prevederi ale Contractului sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi / sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, responsabilităţi sau răspunderi. Totuşi, dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare o asigurare care este disponibilă şi care trebuie să fie încheiată şi menţinută în vigoare potrivit prevederilor Contractului, iar cealaltă Parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu încheie asigurări care să furnizeze acoperirea relevantă, atunci orice sumă care ar fi putut fi recuperată potrivit acestei asigurări va fi plătită de către Partea asigurătoare. Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor fi făcute cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului], după caz. 18.2 Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Partea asigurătoare trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Partea asigurătoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care Antreprenorul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul oricăror alte operaţiuni (inclusiv acelea la care se face referire în Clauza 11 [Responsabilitatea pentru defecte] şi în Clauza 12 [Teste după Terminare]). Partea asigurătoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe Şantier. Pentru fiecare dintre Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre Şantier şi până în momentul în care utilajul nu
99

mai este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, care vor fi îndreptăţite împreună să primească plăţi de la asiguratori, plăţi care vor fi păstrate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, (c) vor acoperi toate pierderile şi daunele datorate oricăror cauze care nu sunt enumerate în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], (d) vor acoperi de asemenea pierderile sau daunele apărute la o parte a Lucrărilor care sunt atribuibile folosirii sau ocupării de către Beneficiar a altei părţi a Lucrărilor şi vor acoperi pierderile sau daunele datorate riscurilor enumerate în subparagrafele (c), (g) şi (h) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu sunt asigurabile în termeni comerciali rezonabili, cu franşize deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în Anexa la Ofertă (dacă nu este specificată nicio sumă, atunci prezentul subparagraf (d) nu se va aplica) şi (e) totuşi, pot exclude pierderi, daune şi refaceri la: (i) o parte a Lucrărilor care este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei (dar vor acoperi orice altă parte care suportă pierderi sau daune ca urmare directă a acestei stări deficiente şi nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos), (ii) o parte a Lucrărilor care este pierdută sau deteriorată pentru a reface oricare altă parte a Lucrărilor dacă aceasta din urma este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei, (iii) o parte a Lucrărilor care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor].

Dacă, la mai mult de un an după Data de Referinţă, poliţa descrisă în subparagraful (d) de mai sus încetează să fie disponibilă în
100

termeni comerciali rezonabili, Antreprenorul (ca Parte asigurătoare) va transmite Beneficiarului o înştiinţare cu detalii justificative. Apoi, (i) Beneficiarul va fi îndreptăţit cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] la plata unei sume echivalente cu aceşti termeni comerciali rezonabili pe care Antreprenorul ar fi trebuit să îi plătească pentru o astfel de poliţă şi (ii) se va considera că Beneficiarul aprobă această omitere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], cu excepţia cazului în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comerciali rezonabili. 18.3 Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Partea asigurătoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta orice proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului]) sau orice persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), care pot fi generate de executarea Contractului de către Antreprenor şi care se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment care nu va fi inferioară valorii specificate în Anexa la Ofertă şi fără să fie limitat numărul de evenimente. Dacă, în Anexa la Ofertă nu este specificată nicio valoare, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în prezenta Sub-Clauză: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de către Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, (c) vor acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietăţii Beneficiarului (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), generate de executarea Contractului de către Antreprenor, şi (d) totuşi, pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge: (i) din dreptul Beneficiarului ca Lucrările Permanente să fie executate pe, peste, sub, în sau prin orice teren şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, dintr-o daună care este rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi
101

(ii)

de a remedia orice defecte. Asigurarea va fi menţinută în deplină vigoare pe toată perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. 19. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). 102 . Beneficiarul şi Inginerul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare. (c) care odată apărut. daunelor. invazii. Pentru angajaţii unui Subantreprenor. exceptând măsura în care o poliţă de acoperire este disponibilă în termeni comerciali rezonabili. la evenimentele sau circumstanţele excepţionale de tipul celor menţionate mai jos. cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. 18. “Forţa Majoră” înseamnă o circumstanţă sau un eveniment excepţional: (a) care este în afara controlului unei Părţi. dar nu se limitează. (b) pe care această Parte nu l-ar fi putut preveni în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului.1 Definiţia Forţei Majore În prezenta Clauză. şi (d) a cărui apariţie nu poate fi atribuită în mod substanţial celeilalte Părţi. acţiuni ale duşmanilor străini. atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus: (i) război. îmbolnăviri. nu a putut în mod rezonabil fi evitat sau surmontat de această Parte. asigurarea poate fi încheiată de către Subantreprenor. Forţa Majoră 19.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului Antreprenorul va încheia şi va menţine în vigoare asigurarea împotriva reclamaţiilor. şi (iii) dintr-o cauză enumerată în Sub-Clauza 17. dar Antreprenorul va fi responsabil pentru respectarea prezentei Clauze. pierderilor şi cheltuielilor (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din vătămări corporale. maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului.3 [Riscurile Beneficiarului]. Forţa Majoră poate include.

şi (v) catastrofe naturale precum: cutremure. sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă.(ii) rebeliune. 19. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră. atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţa Majoră şi va specifica obligaţiile care nu pot sau nu vor putea să fie îndeplinite. de circumstanţa sau evenimentul relevant. care constituie Forţa Majoră. Această Parte. uragane. terorism. tulburări. aplicarea stării de urgenţă. grevă sau lock-out. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-şi îndeplinească oricare din obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore. atât timp cât Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească. 19. radiaţii sau radioactivităţii. va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii. taifunuri sau erupţii vulcanice. radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive. Fără a lua în considerare oricare alte prevederi ale prezentei Clauze. această Parte va transmite o înştiinţare celeilalte Părţi. dezordine. în executarea Contractului. (iii) revoltă. revoluţie. cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către Antreprenor a acestor muniţii.2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră] şi Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă 103 19. materiale explozibile. Forţa Majoră nu se va aplica şi în cazul obligaţiilor oricărei Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului.3 Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Fiecare Parte va depune în permanenţă toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forţei Majore. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor. insurecţie. lovitură de stat sau război civil. materiale explozive. (iv) muniţii de război. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile de când această Parte a luat cunoştinţă. după transmiterea înştiinţării.4 Consecinţele Forţei Majore Dacă Antreprenorul este împiedicat să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore pentru care înştiinţarea relevantă a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră .

cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de reziliere a Contractului.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. După o astfel de reziliere.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. şi (b) plata acestor Costuri.1 [Definiţia Forţei Majore] şi. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Dacă un subantreprenor este îndreptăţit. să invoce forţa majoră în termeni mai largi sau suplimentari faţă de cei specificaţi în prezenta Clauză. datorată întârzierii.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. plata şi exonerarea . 19. potrivit prevederilor unui contract sau acord referitor la Lucrări. În acest caz. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.6 Rezilierea opţională. Dacă.Costuri ca urmare a acestei Forţe Majore. în cazul subparagrafelor de la (ii) la (iv). se produc în Ţară. (b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate Antreprenorului sau pentru 104 19. execuţia tuturor Lucrărilor în derulare este împiedicată pe o perioadă continuă de 84 de zile datorită Forţei Majore pentru care o înştiinţare a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau cu definiţie mai largă nu vor exonera Antreprenorul de execuţia Lucrărilor şi nici nu îl vor îndreptăţi să invoce prezenta Clauză. sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorate aceleiaşi Forţe Majore pentru care s-a transmis înştiinţare. rezilierea se va produce în termen de 7 zile de la transmiterea înştiinţării de reziliere iar Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 16. Inginerul va stabili valoarea lucrărilor efectuate şi va emite un Certificat de Plată care va include: (a) sumele datorate pentru orice lucrare executată pentru care un preţ este specificat în Contract. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului]. în substanţă. După primirea acestei înştiinţări. Antreprenorul. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră]. dacă evenimentul sau circumstanţa sunt de tipul celor descrise în subparagrafele de la (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.

iar Antreprenorul le va pune la dispoziţia Beneficiarului. fie ale ambelor. la data rezilierii. 19. Dispute şi Arbitraj 20. care face imposibilă sau ilegală îndeplinirea obligaţiilor contractuale fie ale unei Părţi. Reclamaţii. şi (b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va avea aceeaşi valoare cu cea care ar fi fost plătibilă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului.7 Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Fără a lua în considerare alte prevederi ale prezentei Clauze. sau care. în 105 . potrivit prevederilor oricărei Clauze ale prezentelor Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul.care Antreprenorul este obligat să accepte livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor intra în proprietatea Beneficiarului (şi sub responsabilitatea acestuia) atunci când vor fi plătite de către Beneficiar. (d) Costul de retragere de pe Şantier a Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului şi de întoarcere a acestora la alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa (sau la orice altă destinaţie dar nu la un cost mai mare).1 Reclamaţiile Antreprenorului Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la orice prelungire a Duratei de Execuţie şi / sau la orice plată suplimentară. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere. dacă apare orice eveniment sau circumstanţă în afara controlului Părţilor (inclusiv. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie evenimentul sau circumstanţa care a generat reclamaţia. dar nu limitat la. care.6. 20. printr-o înştiinţare transmisă de oricare Parte celeilalte Părţi cu privire la acest eveniment sau la această circumstanţă: (a) Părţile vor fi eliberate de responsabilitatea continuării executării Lucrărilor. atunci. îndreptăţesc Părţile să fie exonerate de continuarea executării Contractului. şi (e) Costuri de repatriere a Personalului şi forţei de muncă ale Antreprenorului. Forţa Majoră). potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul. (c) orice alte Costuri sau obligaţii care în circumstanţele relevante au fost angajate în mod rezonabil de către Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor. plata şi exonerarea] în cazul în care Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. erau angajaţi exclusiv în legătură cu Lucrările.6 [Rezilierea opţională.

(c) 106 . Antreprenorul va trimite Inginerului o reclamaţie pe deplin detaliată care va include toate detaliile justificative referitoare la motivul reclamaţiei şi la prelungirea perioadei de execuţie şi / sau plăţile suplimentare reclamate. Antreprenorul va transmite. care să prezinte întârzierile cumulate şi / sau valorile reclamate. Fără să recunoască responsabilitatea Beneficiarului. Antreprenorul va păstra. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la plată suplimentară iar Beneficiarul va fi eliberat de orice responsabilitate în legătură cu reclamaţia. atunci: (a) (b) această reclamaţie pe deplin detaliată va fi considerată interimară. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate aceste înregistrări şi (dacă se dispune) va transmite Inginerului copii ale acestora. fie pe Şantier. fie în alt loc acceptat de către Inginer. În celelalte cazuri. Durata de Execuţie nu va fi extinsă. şi Antreprenorul va trimite o reclamaţie finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul producerii efectelor generate de acest eveniment sau circumstanţă. Antreprenorul va trimite în continuare. toate în funcţie de relevanţa cu evenimentul sau circumstanţa. orice alte notificări solicitate prin Contract şi documente justificative ale reclamaţiei. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer. monitoriza păstrarea acestor înregistrări şi / sau dispune ca Antreprenorul să păstreze şi înregistrări curente suplimentare. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită o înştiinţare de reclamaţie în acest termen de 28 de zile. de asemenea.termen de 28 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de acest eveniment sau această circumstanţă. lunar. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer. În termen de 42 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă (sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă) de acest eveniment sau această circumstanţă care a generat reclamaţia. după primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. toate înregistrările curente pe perioada Contractului care pot fi necesare pentru a fundamenta orice reclamaţie. Inginerul poate. următoarele prevederile ale prezentei Sub-Clauze se vor aplica. împreună cu detaliile pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil. Dacă evenimentul sau circumstanţa care au generat reclamaţia au un efect continuu. reclamaţii interimare.

De asemenea. Cerinţele prezentei Sub-Clauze se adaugă la cerinţele altor Subclauze care se pot aplica unei reclamaţii.În termen de 42 de zile de la primirea unei reclamaţii sau a oricăror detalii suplimentare de justificare a unei reclamaţii anterioare.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra (i) unei prelungiri (dacă este cazul) a Duratei de Execuţie (înainte sau după expirarea acesteia).4. în cazul în care confirmă. din una sau din trei persoane având calificare corespunzătoare 107 . Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. potrivit Sub-Clauzei 8. în acest termen. CSD va fi compusă. orice prelungire de timp şi / sau plată suplimentară va ţine cont (dacă este cazul) de măsura în care procesul de investigare adecvată a reclamaţiei a fost împiedicat sau prejudiciat de acest eşec al Antreprenorului. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit decât la plata acelei părţi a reclamaţiei pe care a reuşit să o fundamenteze.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Inginerul va răspunde printr-o aprobare. şi / sau (ii) unor plăţi suplimentare (dacă este cazul) la care Antreprenorul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. după cum se specifică în Anexa la Ofertă. el poate solicita orice detaliu suplimentar necesar.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. sunt confirmate ca fiind datorate potrivit prevederilor relevante din Contract. Fiecare Certificat de Plată va include acele sume aferente oricărei reclamaţii care. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile prezentei Sub-Clauze sau ale altei Sub-Clauze în legătură cu o reclamaţie. Părţile vor numi de comun acord o Comisie de Soluţionare a Disputelor în termen de 28 de zile de când o Parte transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la intenţia sa de a supune o dispută Comisiei de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 20. în mod rezonabil. 20. Pană când detaliile furnizate sunt suficiente pentru a confirma. cu excepţia cazului în care reclamaţia este respinsă potrivit prevederilor celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze.2 Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Disputele vor fi soluţionate de o Comisie de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. sau printr-o respingere cu comentarii detaliate. întreaga reclamaţie. va transmite oricum răspunsul său referitor la principiile care au fundamentat reclamaţia. dar. sau în alt termen propus de către Inginer şi aprobat de Antreprenor.

cu amendamentele convenite de către semnatari.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. CSD va fi compusă din trei persoane. Condiţiile de remunerare a membrului unic CSD sau a fiecăruia din cei trei membri CSD vor fi convenite de comun acord de către Părţi în momentul în care se convin condiţiile numirii. cu excepţia cazului în care. membrii CSD vor fi selectaţi dintre cei nominalizaţi pe listă. Numirea înlocuitorului se va face prin procedura aplicabilă pentru nominalizarea sau acordul asupra persoanei înlocuite. acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane. pentru a înlocui unul sau mai mulţi membri ai CSD. Dacă CSD trebuie să cuprindă trei persoane. numirea va intra în vigoare dacă un membru CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului. cu calificare corespunzătoare.4. va cuprinde. Cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel. Totuşi. Acordul între Părţi şi singurul membru (“membrul unic CSD”). Părţile vor consulta aceşti doi membri CSD şi vor conveni asupra celui de-al treilea membru CSD. sau între Părţi şi fiecare din cei trei membri CSD. alte dispute au fost supuse Comisiei de Soluţionare a Disputelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. care va fi supus aprobării de către cealaltă Parte. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. fiecare Parte va nominaliza un membru CSD. dacă în Contract este inclusă o listă cu membri potenţiali. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din această remuneraţie. Mandatul oricărui membru CSD poate fi revocat prin acordul comun al ambelor Părţi. în orice moment. dar nu de către Beneficiar sau Antreprenor acţionând separat. prin referire. care va fi numit ca preşedinte. pană în acel moment. demisiei sau rezilierii numirii. caz în care data relevantă va fi cea în care CSD dă de asemenea decizii asupra acestor dispute. Părţile convin astfel. după cum este descrisă în prezenta Sub-Clauză. în afară de cei care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CSD. Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor din Anexa la aceste Condiţii Generale. Dacă nu se specifică niciun număr iar Părţile nu convin în alt fel. incapacităţii de muncă. 108 . Dacă. mandatul CSD (inclusiv mandatul fiecărui membru CSD) va expira în momentul în care CSD a dat o decizie asupra disputei care îi a fost supus potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.(“membrii CSD”).

să convină asupra numirii celui de-al treilea membru (care va acţiona ca preşedinte) al CSD. şi anume: (a) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii membrului unic al CSD până la data specificată în primul paragraf al SubClauzei 20. va numi acest membru al CSD. accesul pe Şantier şi facilităţi potrivite după cum pot fi solicitate de CSD în scopul de a lua o decizie cu privire la această dispută. să nominalizeze un membru CSD (în vederea aprobării de către cealaltă Parte) al unei CSD compusă din trei persoane. (b) oricare Parte nu reuşeşte. se va considera că cererea este primită de CSD la data la care este primită de către preşedintele CSD. oricare Parte poate supune disputa în scris Comisiei de Soluţionare a Disputelor pentru a obţine decizia acesteia.3 Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă oricare din următoarele condiţii este îndeplinită. (c) Părţile nu reuşesc. Ambele Părţi vor pune cu promptitudine la dispoziţia CSD toate informaţiile. fie a ambelor Părţi şi după consultări cu ambele Părţi. la solicitarea fie a uneia. hotărâre. În cazul unei CSD compusă din trei persoane. Se va considera că CSD nu acţionează în calitate de arbitru (arbitri). sau (d) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii unui înlocuitor în termen de 42 de zile de la data la care membrul unic CSD sau unul dintre cei trei membri CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului. până la acea dată. trimiţând copii celeilalte Părţi şi Inginerului. incapacităţii de muncă. inclusiv orice dispută referitoare la un certificat. 109 . 20.4 Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor. atunci.20. Această numire va fi definitivă şi irevocabilă. atunci.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. demisiei sau revocării mandatului.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi 20. dispoziţie. entitatea sau oficialitatea responsabilă pentru a face numiri. după ce o Comisie de Soluţionare a Disputelor a fost numită potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 20.2. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din remuneraţia entităţii sau oficialităţii responsabile pentru a face numiri. până la acea dată. opinie sau evaluare a Inginerului. nominalizată în Anexa la Ofertă. Această cerere va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.

Antreprenorul va continua Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi.7 [Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi în Sub-Clauza 20. Dacă CSD a dat o decizie asupra unei probleme în dispută între cele două Părţi şi nicio înştiinţare de dezacord nu a fost transmisă de niciuna din Părţi în termen de 28 de zile de la primirea deciziei CSD. sau în alt termen după cum poate fi propus de CSD şi aprobat de ambele Părţi. care trebuie să fie argumentată şi să specifice faptul că este dată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. dacă niciuna din Părţi nu a plătit în întregime facturile transmise de către fiecare membru CSD potrivit prevederilor Clauzei 6 din Anexă. atunci oricare Parte poate.În termen de 84 de zile de la primirea unei astfel de cereri şi a plăţii în avans la care se face referire în Clauza 6 din Anexă . atunci decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi. denunţat sau reziliat. să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord. Totuşi. această înştiinţare de dezacord va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. 20. Dacă CSD nu reuşeşte să ia o decizie în perioada de 84 de zile (sau în altă perioadă după cum sa aprobat) de la primirea cererii de soluţionare sau a plăţii în avans. transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord. Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 20.Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor. CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când aceste facturi vor fi plătite în întregime. Cu excepţia cazului în care Contractul a fost deja abandonat. în termen de 28 de zile de la expirarea acestei perioade.4 de mai sus. Dacă oricare dintre Părţi este în dezacord cu decizia CSD. CSD va da o decizie. ambele Părţi vor încerca 110 . care o vor pune în aplicare cu promptitudine până când intervine. atunci oricare Parte poate. nicio Parte nu va fi îndreptăţită să înceapă arbitrajul unei dispute decât dacă o înştiinţare de dezacord a fost transmisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) dezacordului. În oricare dintre cazuri.8 [Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. în 28 de zile de la primirea deciziei. dacă intervine.5 Soluţionarea pe cale amiabilă În cazul în care s-a transmis o înştiinţare de dezacord potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. o revizuire prin soluţionare pe cale amiabilă sau prin sentinţă arbitrală după cum este descris mai jos. cele două condiţii fiind necesare.

orice dispută pentru care decizia CSD (dacă există) nu a devenit definitivă şi obligatorie va fi soluţionată definitiv prin arbitraj internaţional. Nimic nu poate să împiedice ca Inginerul să fie chemat ca martor şi să prezinte probe în faţa arbitrilor. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi: (a) disputa va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ.7 Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor În cazul în care: (a) niciuna dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de dezacord în termenul specificat în Sub-Clauza 20. şi (c) arbitrajul se va desfăşura în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. dispoziţie.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. Obligaţiile Părţilor. analiza şi revizui orice certificat. 20. hotărâre. Orice decizie dată de CSD va fi admisibilă ca probă în procedura de arbitraj. referitoare la orice problemă relevantă în privinţa disputei. relevante în privinţa disputei. Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. chiar dacă nu s-a făcut nicio încercare de soluţionare pe cale amiabilă. sau de motivele de dezacord prezentate în înştiinţarea de dezacord. (b) disputa va fi soluţionată de trei arbitrii numiţi în conformitate cu aceste Reguli. cu excepţia cazului în care ambele Părţi convin altfel. opinie sau evaluare a Inginerului.6 Arbitrajul Cu excepţia disputelor soluţionate pe cale amiabilă. Totuşi. şi (c) o Parte nu reuşeşte să respecte această decizie. Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată. (b) decizia relevantă (dacă există) dată de CSD a devenit definitivă şi obligatorie. arbitrajul poate să înceapă după 56 de zile de la data transmiterii înştiinţării de dezacord.să soluţioneze disputa pe cale amiabilă înainte de începerea arbitrajului. de probele sau argumentele prezentate anterior în faţa CSD în vederea obţinerii deciziei sale. ale Inginerului şi ale CSD nu vor fi modificate datorită derulării unei proceduri de arbitraj în timpul executării Lucrărilor. 111 . 20. Arbitrul (arbitrii) va (vor) avea autoritatea deplină de a deschide.4 [Legea şi limba]. şi orice decizie a CSD. în acţiunile sale în faţa arbitrilor.

supune însăşi nerespectarea deciziei.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20. şi (b) disputa poate fi supusă direct arbitrajului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.atunci cealaltă Parte poate.8 Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor şi nu funcţionează nicio CSD. la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.6 [Arbitraj]. Prevederile Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica în această situaţie. fără a prejudicia orice alt drept pe care îl poate avea. ca atare. fie pentru că mandatul CSD a expirat sau din alte motive.6 [Arbitraj]. atunci: (a) prevederile Sub-Clauzei 20. 112 . 20.

Definiţii Fiecare “Acord de Soluţionare a Disputelor” este un acord tripartit încheiat de către şi între: (a) “Beneficiar”. Membrul CSD va aduce cu promptitudine la cunoştinţa tuturor 113 . Angajarea Membrului CSD este o numire personală. cuvintele şi expresiile care nu sunt definite altfel vor avea semnificaţiile care le sunt destinate în Contract. Nicio cesiune sau sub-contractare a Acordului de Soluţionare a Disputelor nu este permisă fără acordul scris şi prealabil al tuturor părţilor precum şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există). câte un acord de soluţionare a disputelor. nicio referire la “Ceilalţi Membri CSD” nu se aplică. şi (c) “Membrul CSD” care este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor ca fiind: (i) membrul unic al “CSD” (sau “membrul unic CSD”) şi. în acest caz.ANEXA Condiţii Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor 1. Garanţii Membrul CSD garantează şi convine că este şi va fi imparţial şi independent faţă de Beneficiar. În momentul în care Acordul de Soluţionare a Disputelor a intrat în vigoare. 3. În Acordul de Soluţionare a Disputelor. fiecare. Beneficiarul şi Antreprenorul au încheiat (sau intenţionează să încheie) un contract. în acest caz. acesta va fi nul şi neavenit. împreună. care cuprinde şi prezenta Anexă. celelalte două persoane sunt numite “Ceilalţi Membri CSD”. Dacă Membrul CSD nu primeşte vreuna din înştiinţări în termen de şase luni de la semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor. Prevederi Generale Acordul de Soluţionare a Disputelor va intra în vigoare atunci când Beneficiarul. care este denumit “Contract” şi este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor. 2. Antreprenorul şi fiecare din Membri CSD (sau Membrul CSD) au semnat. atât Beneficiarul cât şi Antreprenorul vor transmite Membrului CSD câte o înştiinţare în consecinţă. sunt numite CSD (sau “Comisia de Soluţionare a Disputelor”) şi. sau (ii) una din cele trei persoane care. de Antreprenor şi de Inginer. (b) “Antreprenor”.

(b) nu a fost angajat anterior ca şi consultant sau altfel de către Beneficiar. cu excepţia acelor circumstanţe aduse în scris la cunoştinţa Beneficiarului şi Antreprenorului înainte ca aceştia să semneze Acordul de Soluţionare a Disputelor. cu excepţia situaţiilor convenite în scris de către Beneficiar. Antreprenorului sau Inginerului. altfel decât în conformitate cu regulile de procedură anexate. Antreprenorul sau Inginerul. Antreprenorului sau Personalului Beneficiarului sau Antreprenorului referitoare la modul de administrare a Contractului. orice circumstanţă sau fapt care ar putea să pară incompatibil cu garanţia dată şi acordul să fie imparţial şi independent. nu va intra în negocieri sau nu va încheia niciun acord cu Beneficiarul. Obligaţiile generale ale Membrului CSD Membrul CSD: (a) nu va avea niciun interes financiar sau de altă natură în raport cu Beneficiarul. referitor la angajarea lui de către oricare dintre aceştia. înainte de semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor şi folosindu-se de toată cunoştinţa şi memoria sa. (d) pe durata Acordului de Soluţionare a Disputelor.acestora şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). şi orice implicare anterioară în proiectul global din care Contractul face parte. La numirea Membrului CSD. fie în calitate de consultant sau 114 . (e) va respecta regulile de procedură anexate şi prevederile Sub-Clauzei 20. Beneficiarul şi Antreprenorul se bazează pe prezentările Membrului CSD conform cărora: (a) are experienţă în genul de lucrări pe care Antreprenorul trebuie să le execute potrivit prevederilor Contractului. şi (c) cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în Contract. Antreprenor sau Inginer. funcţionar sau angajat al Beneficiarului. orice relaţie profesională sau personală avută cu oricare director. Antreprenorului şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). nu va fi angajat în calitate de consultant sau altfel de către Beneficiar. Antreprenor şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există). (b) are experienţă în interpretarea documentelor de contract. cu excepţia plăţii potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor.4 a Condiţiilor de Contract. (f) nu va face recomandări Beneficiarului. (c) a adus în scris la cunoştinţa Beneficiarului. Antreprenorul sau Inginerul şi niciun interes financiar ce ar decurge din Contract. 4. Antreprenor sau Inginer. (g) atât timp cât este Membru CSD.

Obligaţiile generale ale Beneficiarului şi Antreprenorului Beneficiarul. Membrul CSD şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) convin altfel în scris. (b) să nu fie chemat ca martor pentru a prezenta. sau (c) să nu fie responsabil pentru nicio reclamaţie legată de orice acţiune sau omitere în îndeplinirea sau în pretinsa îndeplinire a funcţiilor de Membru CSD. (h) va fi disponibil pentru toate vizitele pe şantier şi audieri. 5. 6.altfel. Antreprenorul. respectiv. Beneficiarul şi Antreprenorul. ca Membrul CSD: (a) să nu fie numit ca arbitru în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului. în legătură cu orice dispută. altfel decât în cursul normal al activităţilor CSD potrivit prevederilor Contractului şi Acordului de Soluţionare a Disputelor. cu excepţia cazurilor în care Beneficiarul. Antreprenorul. Antreprenorul şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi-au dat acordul în prealabil. Personalul Beneficiarului şi Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandări de la sau consultări cu Membrul CSD referitoare la Contract. împreună şi individual. Antreprenorului şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există). al Antreprenorului. Beneficiarul şi Antreprenorul vor fi responsabili pentru respectarea prezentei prevederi de către Personalul Beneficiarului şi. în moneda nominalizată în Acordul de Soluţionare a Disputelor: 115 . Beneficiarul şi Antreprenorul se angajează unul faţă de celălalt şi faţă de Membrul CSD. conform necesităţilor. (i) va trata detaliile Contractului şi toate activităţile şi audierile CSD ca fiind private şi confidenţiale şi nu le va publica sau aduce la cunoştinţa cuiva fără consimţământul prealabil şi scris al Beneficiarului. Prin acest Acord. dovezi în faţa unui arbitru (unor arbitri) numit (numiţi) în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului. vor despăgubi Membrul CSD şi se vor asigura că Membrul CSD nu este afectat de nicio reclamaţie pentru care este eliberat de responsabilităţi potrivit prevederilor paragrafului precedent. Plata Membrul CSD va fi plătit după cum urmează. după încheierea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul. cu excepţia cazului în care acţiunea sau omiterea se dovedesc a fi fost făcute cu rea credinţă.

cu o copie către Beneficiar. Membrul CSD. şi fiecare zi sau parte de zi până la cel mult două zile de călătorie în fiecare direcţie pentru transportul între domiciliul Membrului CSD şi şantier. asupra plăţilor efectuate către Membrul CSD potrivit prevederilor prezentei Clauze 6 (cu excepţia cazului în care acesta este cetăţean al Ţării sau rezident permanent în Ţară). Apoi. taxe de curierat. Membrul CSD nu va fi obligat să întreprindă activităţi potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor până când fiecare dintre Membri CSD a primit plata integrală a facturilor transmise potrivit prevederilor prezentului paragraf. (ii) (b) toate cheltuielile rezonabile suportate în legătură cu îndatoririle Membrului CSD. convorbiri telefonice. sau alt loc de întâlnire cu Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi / sau Beneficiarul şi Antreprenorul. Plata acestei facturi va fi efectuată de către Antreprenor imediat după recepţionarea facturii. transmitere de faxuri şi telexuri. facturi pentru onorariile zilnice şi cheltuielile deducând sumele avansate. inclusiv costurile pentru servicii de secretariat. cu o copie către Beneficiar. înainte să întreprindă oricare activitate potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. va transmite Antreprenorului. şi (c) orice taxe percepute în mod adecvat în Ţară. participarea la audieri (dacă este cazul). Membrul CSD va transmite Antreprenorului. costurile de cazare şi subzistenţă: pentru fiecare element cu o valoare de peste cinci la sută din onorariul zilnic la care se face referire în subparagraful (a) al prezentei Clauze va fi necesară o chitanţă. CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când facturile pentru toate onorariile zilnice şi cheltuielile ale 116 . Imediat după intrarea în vigoare a Acordului de Soluţionare a Disputelor.(a) un onorariu zilnic care va fi considerat ca plată integrală pentru: (i) fiecare zi lucrătoare petrecută în citirea documentaţiei depuse. cheltuieli de transport. pregătirea deciziilor sau efectuarea de vizite pe şantier (dacă este cazul). Onorariul zilnic va fi cel specificat în Acordul de Soluţionare a Disputelor. o factură pentru (a) un avans de douăzeci şi cinci (25) la sută din valoarea totală estimată a onorariilor zilnice la care va fi îndreptăţit şi (b) un avans echivalent cu valoarea totală estimată a cheltuielilor pe care le va suporta în legătură cu îndatoririle sale.

fără a prejudicia drepturile Beneficiarului şi remediile la dispoziţia sa. toate onorariile şi cheltuielile primite de Membrul CSD şi de Ceilalţi Membri CSD (dacă există) pentru acţiuni sau decizii de către CSD (dacă există) care au devenit nule sau neavenite.8 din Condiţiile de Contract. acesta nu va fi îndreptăţit la niciun onorariu sau cheltuială potrivit prezentelor condiţii. Antreprenorul va plăti integral fiecare factură a Membrului CSD în termen de 28 de zile calendaristice de la primirea fiecărei facturi şi va solicita Beneficiarului (în Situaţiile de Lucrări făcute potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumătăţi din valoarea acestor facturi. fără a prejudicia orice alte drepturi ale acestora. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să plătească Membrului CSD suma la care acesta este îndreptăţit potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. Apoi. şi / sau (ii) să demisioneze prin transmiterea către Beneficiar şi Antreprenor a unei înştiinţări.fiecărui Membru CSD şi aferente luării deciziei vor fi plătite integral. 7. Neîndeplinirea obligaţiilor Membrului CSD Dacă Membrul CSD nu reuşeşte să îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Clauzei 4. În afară de toate celelalte drepturi care decurg din acest neajuns. până în momentul primirii plăţii. Beneficiarul va fi îndreptăţit la rambursarea tuturor sumelor plătite care depăşesc jumătate din aceste plăţi. O astfel de înştiinţare va fi definitivă şi obligatorie pentru Beneficiar. sau orice încălcare. Dispute . Cu excepţia cazului în care plăţile au fost efectuate mai repede în conformitate cu prevederile de mai sus. Beneficiarul va plăti suma datorată Membrului CSD şi orice alte sume necesare pentru menţinerea în funcţiune a Comisiei de Soluţionare a Disputelor. şi va rambursa atât Beneficiarului cât şi Antreprenorului. la care se adaugă toate costurile de recuperare a acestor sume precum şi costurile de finanţare calculate la rata specificată în Sub-Clauza 14. Beneficiarul va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile Contractului. Membrul CSD poate (i) să suspende serviciile sale (fără nicio înştiinţare). Antreprenor şi Membrul CSD. Înştiinţarea va întra în vigoare la primirea de către ambii destinatari. Dacă Membrul CSD nu primeşte plata sumei datorate în termen de 28 de zile de la transmiterea unei facturi valabile. reziliere 117 8. Orice dispută sau reclamaţie decurgând din sau în legătură cu Acordul de Soluţionare a Disputelor.

sau invaliditate a acestuia. va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ de un arbitru numit în conformitate cu aceste Reguli de Arbitraj. 118 .

4 şi prezentelor Reguli. Beneficiarul şi Antreprenorul împuternicesc CSD. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel în scris de către Beneficiar şi Antreprenor. CSD poate conduce o audiere privind disputa. CSD va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. Toate comunicările dintre CSD şi Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise în copie şi celeilalte Părţi. 5. CSD: (a) va acţiona corect şi imparţial între Antreprenor şi Beneficiar. să refuze admiterea sau prezenţa la audieri a oricăror persoane. 3. şi (b) va adopta proceduri corespunzătoare disputei. Beneficiarul şi Antreprenorul vor transmite fiecăreia dintre aceste persoane copii ale documentelor solicitate şi ale acestor comunicări. şi să acţioneze în continuare în cazul absenţei oricărei Părţi despre care CSD este satisfăcut că a primit o înştiinţare de audiere. Beneficiarul şi Antreprenorul vor furniza CSD o copie a tuturor documentelor pe care acesta le poate solicita. certificate şi alte documente relevante pentru obiectul disputei. printre altele: 2. dar CSD va avea libertatea de a decide dacă şi în ce măsură această autoritate poate fi exercitată. dispoziţii de modificare. Dacă CSD este compusă din trei persoane. caz în care va decide data şi locul audierii şi poate solicita ca documentaţie şi argumente scrise să fie prezentate CSD de către Beneficiar sau Antreprenor înaintea audierii sau în timpul acesteia. altele decât reprezentanţii Beneficiarului. rapoarte de progres. 119 . CSD va avea autoritatea să adopte o procedură cu rol activ.ANEXA REGULI DE PROCEDURĂ 1. 4. În funcţie de timpul disponibil pentru a transmite o înştiinţare de decizie şi de alţi factori relevanţi. evitând întârzieri sau cheltuieli inutile. inclusiv documente de Contract. Antreprenorului şi Inginerului. oferind fiecăruia posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta cauza şi de a da un răspuns faţă de cauza celuilalt.

(a) să stabilească procedura care va fi aplicată în soluţionarea unei dispute, (b) să decidă asupra propriei jurisdicţii şi asupra domeniului oricărei dispute care i se prezintă, (c) să conducă orice audiere după cum consideră că este potrivit, fără a fi legat de orice alte reguli sau proceduri decât de cele conţinute în Contract şi în prezentele Reguli, (d) să ia iniţiativa verificării faptelor şi problemelor, după cum este necesar pentru luarea unei decizii, (e) să folosească propriile cunoştinţe de specialitate, dacă există, (f) să decidă asupra plăţii unor costuri de finanţare în conformitate cu prevederile Contractului, (g) să decidă asupra unor remedieri provizorii cum ar fi măsuri interimare sau conservatoare, şi (h) să deschidă, analizeze şi revizuiască orice certificat, decizie, hotărâre, dispoziţie, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante în privinţa disputei. 6.

În timpul audierilor, CSD nu-şi va exprima nicio părere cu privire la valoarea oricăror argumente avansate de Părţi. Apoi, CSD va elabora şi va da decizia sa în conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4, sau în alt mod convenit în scris de către Beneficiar şi Antreprenor. Dacă CSD este compusă din trei persoane: (a) se va întruni în particular, după o audiere, dacă există, pentru a avea discuţii şi a pregăti decizia; (b) se va încerca să se ajungă la o decizie unanimă: dacă acest lucru se dovedeşte a fi imposibil, decizia aplicabilă va fi decizia luată de majoritatea Membrilor CSD, care poate solicita Membrului CSD aflat în minoritate să elaboreze un raport scris care să fie transmis Beneficiarului şi Antreprenorului; şi (c) dacă un Membru CSD nu reuşeşte să participe la o şedinţă sau la o audiere, sau să-şi îndeplinească vreuna din funcţiile necesare, ceilalţi doi Membri CSD pot totuşi acţiona pentru luarea unei decizii, cu excepţia cazului în care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu sunt de acord cu acest lucru, sau (ii) Membrul CSD absent este preşedintele şi dispune ca ceilalţi Membri CSD să nu ia o decizie.

120

INDEX AL SUB-CLAUZELOR
Sub-Clauză Acces (dreptul de acces după Recepţia la Terminarea Lucrărilor) Acces pe Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Acces pentru inspecţie Acordul Contractual Administrarea de către Antreprenor Adrese pentru comunicări Adrese pentru înştiinţări Ajustări generate de schimbări ale Costurilor Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Alţi antreprenori Antreprenor (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Antreprenor (administrare de către Antreprenor) Antreprenor (Documentele Antreprenorului) Antreprenor (dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările) Antreprenor (investigare de către Antreprenor) Antreprenor (limitarea responsabilităţii) Antreprenor (obligaţii asumate de către Antreprenor) Antreprenor (obligaţii de proiectare) Antreprenor (obligaţii generale) Antreprenor (obligaţiile Antreprenorului: Teste la Terminare) Antreprenor (Personalul Antreprenorului) Antreprenor (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Antreprenor (reclamaţiile Antreprenorului) Antreprenor (Reprezentant) Antreprenor (Utilaje) Antreprenor (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) Apă şi gaz Aprobarea Documentelor Antreprenorului Aprobări (autorizaţii, permise sau aprobări) Arbitrajul Asigurare de răspundere civilă Asigurarea calităţii 11.7 2.1 7.3 1.6 6.8 1.3 1.3 13.8 13.7 4.6 4.23 6.8 5.2 16.1 11.8 17.6 5.3 5.1 4.1 9.1 6.9 6.10 20.1 4.3 4.17 1.10 4.19 5.2 2.2 20.6 18.3 4.9

121

Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea Personalului Antreprenorului Asigurări (cerinţe generale pentru asigurări) Asistenţă de către Beneficiar Asistenţii Inginerului Autorităţi (întârzieri cauzate de autorităţi) Autorizaţii, permise sau aprobări Avans (plata în avans) Beneficiar (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Beneficiar (consecinţele riscurilor Beneficiarului) Beneficiar (dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul) Beneficiar (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Beneficiar (monede de plată pentru reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (Personalul Beneficiarului) Beneficiar (reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (riscurile Beneficiarului) Beneficiar (Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit) Beneficiar (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Bună Execuţie (Garanţie) Bunuri (transport) Căile de acces Cerinţele Beneficiarului (erori în Cerinţele Beneficiarului) Certificat (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificate (copii de trimis ale certificatelor) Certificate Interimare de Plată Certificate Interimare de Plată (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Certificatul de Recepţie Finală Cesiunea Comisie de Soluţionare Comunicări

18.3 18.2 18.4 18.1 2.2 3.2 8.5 2.2 14.2 2.4 17.4 15.5 14.14 14.15 2.3 2.5 17.3 4.20 1.11 4.2 4.16 4.15 1.9 14.11 10.1 14.13 1.3 14.6 14.3 11.9 1.7 20.2 1.3

122

4 20.6 13. reglementărilor şi legilor) Defecte (înlăturarea lucrărilor defectuoase) Defecte (investigare de către Antreprenor) Defecte (neremedierea defectelor) Defecte (prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor) Defecte (remedierea defectelor) Definiţii Delegare de către Inginer Denunţarea unilaterală a Contractului (la latitudinea Beneficiarului) Denunţarea unilaterală a Contractului de către Beneficiar Descărcare Despăgubiri Dispoziţii de către Inginer Dispute (arbitraj) Dispute (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (soluţionarea pe cale amiabilă) Documente (păstrarea şi furnizarea documentelor) Documente (prioritatea documentelor) Documente (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) 1.1 1.6 20.8 1.12 17.4 1.4 11.10 123 .3 11.5 1.7 20.8 20.5 11.3 20.12 6.5 14.13 11.12 14.5 15.1 3.2 15.2 20.11 1.7 20.3 4.1 4.8 20.5 1.3 20.1 3.Comunicări (transmiterea electronică pentru comunicări) Condiţii fizice Imprevizibile Conduită necorespunzătoare Confidenţial (informaţii confidenţiale) Contract (Preţul Contractului) Cooperarea Costuri (ajustări generate de schimbări ale Costurilor) CSD (Comisie de Soluţionare a Disputelor) CSD (eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Decrete (respectarea decretelor.8 11.

5 17.6 5.10 7.11 1.4 124 .13 14.5 4.11 4.2 8. apă şi gaz Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie Finală Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Erori ale Antreprenorului Erori de proiectare Evaluarea la data rezilierii Evitarea interferenţelor Execuţie (Durata de Execuţie) Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Exploatare (manuale de exploatare şi întreţinere) Facilităţi suplimentare Final (emiterea Certificatului Final de Plată) Final (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Finanţe (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Forţă de muncă (angajarea personalului şi a forţei de muncă) Forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Forţa Majoră (consecinţele Forţei Majore) 1.5 4.2 13.23 5.4 8.1 6.1 1.4 6.11 5.7 14.7 4.13 8.13 14.3 4.6 19.10 17.2 19.Documente (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Documente conforme cu execuţia Documentele Antreprenorului Dreptul de a modifica Drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului Drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor Beneficiarului Drepturile de proprietate industrială Drepturile de proprietate intelectuală (reclamaţii pentru încălcare) Drepturile de trecere şi facilităţile Durata de Execuţie Durata de Execuţie (prelungire) Echipamente şi Materiale (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Echipamente şi Materiale (proprietate) Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor (plata pentru) Electricitate.11 2.7 5.14 8.8 15.19 11.8 5.

2 3.2 3.6 1.2 11.3 5.4 3.19 14.5 3.10 3.3 14.4 6.4 13.6 19.Forţa Majoră (definiţia Forţei Majore) Forţa Majoră (înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră) Forţa Majoră (reziliere opţională) Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Garanţia de Bună Execuţie Gaz.1 7.13 1. electricitate.5 1.3 3.4 3.4 4.5 4.1 19. apă Graficul de Plăţi Hotărârile Inginerului Imprevizibile (condiţii fizice) Informaţii despre Şantier Inginer (delegare de către) Inginer (dispoziţii de către) Inginer (hotărâri) Inginer (înlocuire) Inginerul acţionează pentru Beneficiar Inspecţia Instruire Interferenţa cu Testele la Terminare Interferenţe (evitare) Interimar (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Interimare (emiterea Certificatelor Interimare de Plată) Interpretarea Investigare de către Antreprenor Începerea Lucrărilor Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Îngrijirea Lucrărilor Înlocuirea Inginerului Înştiinţare privind intenţia de a livra Înştiinţarea de remediere Întârzieri cauzate de autorităţi Legea (respectarea legilor) Legea aplicabilă Legislaţia muncii Legislaţie (ajustări generate de schimbări ale legislaţiei) 19.2 19.1 8.1 17.3 4.14 14.1 3.5 4.5 10.16 15.8 8.12 4.7 125 .2 4.

3 13.Limba Limba folosită pentru comunicare Liste de Garanţii Lucrări (îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor) Lucrări în Regie Lucrări şi Utilajele Antreprenorului (asigurări) Lucrările de remediere Manuale de exploatare şi întreţinere Materiale (plata Materialelor în cazul suspendării) Materiale (plata pentru Materiale neincorporate în Lucrări) Materiale (proprietate) Materiale livrate de către Beneficiar Mediu (protecţie) Modificări Modificări (procedura de modificare) Modificări: monede aplicabile Modul de execuţie Monede de plată Monede pentru plata Modificărilor Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (înştiinţare) Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (reziliere) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (dreptul de a suspenda lucrările) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (reziliere) Nominalizat (Subantreprenori nominalizaţi) Normative (standarde şi normative tehnice) Obligaţii (după emiterea Certificatului de Recepţie Finală) Obligaţii neîndeplinite Obligaţiile generale ale Antreprenorului Optimizarea proiectului Penalităţi pentru întârziere Perioada de plată Permise (autorizaţii.1 16.5 7.1 126 .2 13.2 16.7 14.10 4.1 13.10 11.4 1.7 8.3 6.4 9.2 6.6 5.2 7.1 14.4 11.7 4.10 14.15 13.1 17.2 4.1 15.7 2.5 5.20 4.18 13.6 18.1 13.2 8. permise sau aprobări) Persoanele în serviciul Beneficiarului Personal (angajarea personalului şi a forţei de muncă) 1.4 15.4 7.

5 4.3 14.4 6.21 6.10 3.4 14.3 6.9 127 .6 6.11 5.1 10.10 6.2 11.6 5.Personal (asigurarea Personalului Antreprenorului) Personal (conduita necorespunzătoare) Personal (instruire) Personal şi forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Personal şi Utilaje (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Plata Plata (Graficul de Plăţi) Plata (întârzieri în efectuarea plăţilor) Plată (monede de plată) Plata către Antreprenor ca urmare a Forţei Majore Plata după rezilierea de către Antreprenor Plata după rezilierea de către Beneficiar Plata în avans Plata în monede stabilite Plata pentru Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Poziţionarea Prelungirea Duratei de Execuţie Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Preşedinte (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Probe Proceduri de siguranţă Programul de execuţie Programul de lucru Progres (rapoarte) Progres (ritmul progresului) Proiectare (obligaţii generale de proiectare) Rapoarte de progres Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Răspundere neafectată de aprobările Inginerului Răspundere pentru Lucrările Recepţia la Terminarea Lucrărilor (aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială) Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Recepţie Finală (Certificatul de Recepţie Finală) 18.1 4.4 10.1 4.8 14.4 14.2 4.4 4.5 4.4 16.21 8.1 10.5 6.9 2.7 8.15 19.8 8.4 15.4 11.7 14.2 13.2 7.3 20.

5 14.3 3.13 8.2 15.3 16.3 16.1 11.2 11.14 2.7 14.4 12.10 128 .6 19.4 12.4 9.4 14.3 6.8 1.3 4.4 17.1 2.5 10.5 7.5 17.2 6.7 6.12 11. nelimitată de asigurări Responsabilităţile Antreprenorului (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Restabilirea suprafeţelor de teren Reţineri (deducerea Sumelor Reţinute) Retragerea Utilajelor Antreprenorului după reziliere Reziliere (evaluarea la data rezilierii) Reziliere (încetarea execuţiei Lucrărilor) Reziliere (plata după rezilierea de către Antreprenor) Reziliere opţională ca urmare a Forţei Majore Reziliere prin imposibilitatea executării Contractului Rezilierea Contractului de către Antreprenor Rezilierea Contractului de către Beneficiar Rezilierea de către Beneficiar (plata după rezilierea de către Beneficiar) Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare Riscurile Beneficiarului Salarizare şi condiţii de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Securitatea muncii şi sănătate Situaţia de Lucrări la terminare 20.Reclamaţii (procedura de reclamaţie) Reclamaţii (Reclamaţiile Beneficiarului) Redevenţe Reglementări (respectarea reglementărilor şi legilor) Reluarea lucrărilor Remedierea defectelor Remedierea defectelor (costul remedierii defectelor) Remedierea defectelor (neremedierea defectelor) Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor după Terminare Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor la Terminare Reprezentantul Antreprenorului Reprezentantul Inginerului Respingerea Responsabilitate (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Responsabilitate (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Responsabilitate (limitarea responsabilităţii) Responsabilitate (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Responsabilitate.3 9.1 2.4 19.2 7.3 16.7 16.2 15.14 18.3 15.6 1.

9 8.12 8.14 20.4 11.23 2.16 129 .Situaţia Finală de Lucrări Situaţii Interimare de Lucrări Solidar (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Soluţionarea pe cale amiabilă Standarde şi normative tehnice Subantreprenori Subantreprenori (Forţa Majoră care afectează subantreprenorii) Subantreprenori nominalizaţi Sume Provizionate Sume Reţinute (plata Sumelor Reţinute) Suspendare (consecinţele suspendării) Suspendare (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Suspendare (reluarea lucrărilor) Suspendare prelungită Suspendarea din cauza neîndeplinirii obligaţiilor Beneficiarului Suspendarea lucrărilor Şantier (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Şantier (eliberare) Şantier (informaţii despre Şantier) Şantier (securitate) Tehnice (standarde şi normative tehnice) Terminare (Situaţia de Lucrări la terminare) Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Testarea Teste după Terminare Teste după Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste după Terminare (repetarea Testelor) Teste după Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste la Terminare Teste la Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste la Terminare (interferenţa cu Testele la Terminare) Teste la Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste suplimentare Transportul Bunurilor 14.5 4.9 8.10 11.1 8.10 8.3 9.4 14.1 12.1 12.6 4.1 11.10 4.5 5.8 4.3 12.11 16.2 10.11 14.4 4.4 9.5 13.1 7.11 4.4 19.4 12.5 14.22 5.3 1.1 9.

Valoarea de Contract Acceptată (suficienţa) Vestigii arheologice 4.11 4.24 130 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful