FIDIC 1999

Condiţii de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FIDIC este acronimul din limba franceză pentru Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi.

FIDIC a fost fondată în anul 1913 de către trei asociaţii naţionale de consultanţă inginerească din Europa. Obiectivele formării acestei federaţii au fost de a promova în comun interesele profesionale ale asociaţiilor membre şi de a difuza informaţii de interes membrilor asociaţiilor naţionale componente. Astăzi FIDIC numără peste 60 de ţări membre din toate părţile globului, iar federaţia reprezintă cea mai mare parte a practicii private de consultanţă inginerească din lume. FIDIC organizează seminarii, conferinţe şi alte evenimente în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite: menţinerea unor standarde etice şi profesionale la nivel înalt, schimburi de informaţii şi puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun între asociaţiile membre şi reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale; şi promovarea industriei de consultanţă inginerească în ţările în curs de dezvoltare. Publicaţiile FIDIC includ rapoarte ale diferitelor conferinţe şi seminarii, informaţii pentru inginerii de consultanţă, beneficiari şi agenţii internaţionale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale şi acorduri client / consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elveţia.

CONDIŢII GENERALE

GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE

Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ, ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI

Bunni. Philip Loots & Associates. Iordania. Germania. COWI. Mulţumirile adresate celor care au revizuit variantele preliminare nu înseamnă că aceste persoane sau organizaţii sunt de acord cu formularea clauzelor. inclusiv cele enumerate mai jos. Griffiths & Armour. Roy Goode. Tonny Jensen (Preşedinte al Comitetului FIDIC de Management al Calităţii). Totterdill. Seppala (Jurist). Schmidt Reuter Partner. Post Buckley International. RU. Inginer consultant. Dan W. SWECO-VBB. împreuna cu K. Inginer Consultant. Mushtaq Ahmad. Inginer consultant. Tianjin University. Nael G. China. Suedia. Khalef. RU. RU. Geoffrey F. Bowcock.MULTUMIRI Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi . Peter L. RU. Poul E. Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine. Graham. Pakistan. GIBB Ltd. Victoria Russell & Paul J.B. J. Beca Carter Hollings & Ferner. Argentina. Danemarca. Suedia. Gordon L. Hermann Bayerlein. Bristows Cooke & Carpmael. Constructorii Internaţionali din Europa. White & Case. Elsamprojekt. şi Banca Mondială. RU. RU. Olanda. Comentariile acestora au fost analizate în detaliu de către Grupul de Lucru pentru Actualizare şi. Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane şi organizaţii. Michael Mortimer-Hawkins. au influenţat formularea clauzelor. RU (Preşedinte). RU. Decizia finală privind forma şi conţinutul acestui document constituie responsabilitatea FIDIC. RU. Pablo Bueno. RU. Ihab Abu-Zahra. Christopher R. Brian W. NESPAK. (Tony) Norris în calitate de Consultant Special. Taylor. Matthew Needham-Laing. Inginer consultant. Danemarca. David R. Irlanda. Spania. Manfred Breege. şi José F. Merz and McLellan. Chapman. Booen (Redactor Principal). SwedPower. Franta. Asociaţia Internaţională a Antreprenorilor de Dragaje. IATASA. Egipt. Wightman & Gerlando Butera. RU. Fichtner. Whitman Breed Abbott & Morgan. unde s-a considerat potrivit. Ian Fraser. CRC – Hassan Dorra. Asociaţia Inginerilor Consultanţi Japonezi. Peter Batty. Germania. Documentul a fost elaborat sub îndrumarea Comitetului FIDIC de Contracte care a reunit următoarele persoane: John B. Peter H. David S.FIDIC) exprimă mulţumiri deosebite următorilor membri ai Grupului de Lucru pentru Actualizare: Christopher Wade (Liderul Grupului). Oxford University. Nabarro Nathanson. SUA. Jaynes. TYPSA. Noua Zeelandă. FIDIC doreşte să-şi exprime aprecierea faţă de timpul şi efortul alocat de către toţi cei menţionaţi mai sus. ORGAnisme de Liaison Industries Métalliques Européennes ("ORGALIME"). Hawker. Berrymans Lace Mawer. Hesse & Steinberger. Clifford Chance. Neil McCole. RU. şi Axel-Volkmar Jaeger. Mark Griffiths. Inginer & Avocat. Asociaţia Internaţională a Barourilor. Banca Asiatică de Dezvoltare. VDMA. Roeland Bertrams. . Africa de Sud. Lahmeyer International. Speziale. Hvilsted. Germania. Germania. Bosen He.

în 1999.FIDIC) a publicat. lucrări civile. există şi unele sub-clauze care trebuie în mod necesar modificate pentru a corespunde circumstanţelor relevante unui anumit contract. lucrările pot include unele elemente pentru lucrări civile. Forma Scurtă a Contractului. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia (dacă există). mecanice. în conformitate cu cerinţele Beneficiarului. a unui proces tehnologic. s-a recunoscut faptul că deşi există multe sub-clauze care au aplicabilitate generală. la cheie. Condiţiile de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie. La elaborarea prezentelor Condiţii de Contract pentru Construcţii. Totuşi. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract.INTRODUCERE Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internatională a Inginerilor Consultanţi . unde (i) este cerut un grad mai mare de siguranţă referitor la costul final şi durata de execuţie. a unei centrale electrice. electrice şi / sau de construcţii proiectate de către Antreprenor. mai ales în cazul în care Condiţiile urmează a fi folosite pentru contracte interne. furnizând un produs complet. a unui proiect de infrastructură sau alt tip de proiect. care pot să corespundă asigurării. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. proiectate de către Antreprenor. şi (ii) Antreprenorul îşi asumă responsabilitatea totală pentru proiectarea şi execuţia proiectului. pregătit pentru a fi pus în funcţiune ("la cheie"). 1 . mecanice. În funcţie de tipul de lucrare şi de circumstanţe. Antreprenorul. mecanice. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. În anumite jurisdicţii pot fi necesare modificări ale formelor de contract. de asemenea. Beneficiarul implicându-se în mică măsură. sau unor lucrări de scurtă durată. această formă de contract poate. Subclauzele pentru care s-a considerat că se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse în Condiţiile Generale. Primele Ediţii a patru noi forme standard de contract: Condiţiile de Contract pentru Construcţii. Inginerul. a unei uzine sau instalaţii similare. întocmeşte proiectul şi furnizează echipamente şi / sau execută lucrări care pot include orice combinaţie de lucrări civile. Antreprenorul realizează Proiectarea. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti proiectate de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia. care se recomandă pentru furnizarea echipamentelor electrice şi / sau mecanice şi pentru proiectarea şi execuţia clădirilor sau lucrărilor inginereşti. în special pentru lucrări relativ simple sau lucrări repetitive. FIDIC consideră că textele oficiale şi autentice sunt versiunile în limba engleză. electrice şi / sau de construcţii. Formele de contract sunt recomandate pentru uz general în cazurile în care se organizează licitaţii internaţionale. Achiziţia şi Construcţia (PAC). sau cuprinde integral. dar această formă de contract poate de asemenea să fie potrivită pentru un contract care include. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru proiectele "la cheie". pentru a facilita inserarea acestora în fiecare contract. Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare. electrice şi / sau de construcţii. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti cu valoare relativ redusă. să fie potrivită pentru contracte cu valoare mai mare. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar.

Publicaţia se încheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Ofertă. principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost următoarele: (a) utilizatorii vor găsi mai convenabil faptul că unele prevederi pe care aceştia nu doresc să le aplice pot fi pur şi simplu anulate sau neevocate. Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte modificări sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale. Acordul Contractual şi alternative pentru Acordul de Soluţionare a Disputelor. exemple de formulare pentru alte prevederi şi alte materiale explicative şi exemple de formulare care să ajute la elaborarea Condiţiilor Speciale şi a altor documente de ofertă sunt incluse în această publicaţie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale. acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime contextului specific. sau inserate de către Ofertant. acolo unde o sub-clauză din Condiţiile Generale tratează o problemă în care este posibil ca termeni contractuali diferiţi să se aplice unor contracte diferite. dacă nu. aceasta trebuie modificată.Condiţiile Generale şi Condiţiile Speciale vor alcătui împreună Condiţiile de Contract care guvernează drepturile şi obligaţiile părţilor. sub-clauza conţine prevederi care s-a considerat că pot fi aplicate majorităţii contractelor. sau în alte cazuri. tehnice şi de achiziţie. Va fi necesar să se elaboreze Condiţii Speciale pentru fiecare contract în parte. (iii) (b) De exemplu. Este esenţial ca toate aceste sarcini preliminare şi întregul proces de pregătire a documentelor de licitaţie să fie încredinţat unui personal cu experienţă relevantă. şi să se ia în considerare acele sub-clauze din Condiţiile Generale care menţionează Condiţiile Speciale. Alte informaţii referitoare la aceste aspecte. în comparaţie cu redactarea unui text adiţional (în Condiţiile Speciale) deoarece Condiţiile Generale nu acoperă cerinţele lor. Sub-Clauza 14. acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerată a fi necorespunzătoare. atunci (cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt atât de descriptive încât trebuie să fie detaliate în Specificaţii) sub-clauza face referire la acele date conţinute în Anexa la Ofertă. prin aplicarea tarifelor şi preţurilor din Listele de Cantităţi. De aceea este de reţinut că unele dintre prevederile conţinute în Condiţiile Generale pot să nu se potrivească unui contract aparent tipic.2 [Plată în avans] este inclusă pentru uzul cititorilor ci nu datorită vreunei strategii FIDIC referitoare la plăţile în avans. În ceea ce priveşte această ediţie. Antreprenor şi persoana desemnată pentru a funcţiona ca membru unic CSD sau ca membru al unei comisii de soluţionare a 2 . Condiţiile Generale au fost elaborate pe baza următoarelor principii: (i) (ii) plăţile interimare şi finale vor fi stabilite prin măsurători. dacă formularea Condiţiilor Generale necesită date suplimentare. Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare. inclusiv cu aspecte contractuale. Această Sub-Clauză devine inaplicabilă (chiar daca nu este anulată) dacă se ignoră prin nespecificarea sumei de plată în avans. datele fiind stabilite de către Beneficiar. Anexă la Ofertă (care furnizează o listă de verificare a sub-clauzelor care se referă la această Anexă). Acest Acord de Soluţionare a Disputelor furnizează textul pentru acordul între Beneficiar.

7 & 14.1.2 1. Diagramele sunt informative şi nu trebuie să fie luate în considerare în interpretarea Condiţiilor de Contract.8 & 11.1 1.1 1. prezentării şi evaluării ofertelor.3.6 & 4.1 1.3.1. O altă importantă publicaţie FIDIC este "Procedura de Licitaţie" care prezintă o abordare sistematică a selectării ofertanţilor.1. de asemenea.13 Data de Referinţă Data de Începere a Lucrărilor Garanţia de Bună Execuţie Certificatul Interimar de Plată Durata de Execuţie (conform prelungirii potrivit 8.1.6.2 & 8.3. 1.disputelor formată din trei persoane şi include (prin referinţa) termenii din Anexa la Condiţiile Generale.6 & 12. Pentru clarificarea secvenţei activităţilor de Contract.3.1.3.3.7 1.5 & 10.3 1.1.3) Certificat de Recepţie Finală Certificatul Final de Plată 3 .4.4. pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare şi pentru PAC/Proiecte la Cheie.4 & 9.4) Teste la Terminare Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Teste după Terminare (dacă este cazul) Perioada de Notificare a Defectelor (conform prelungirii potrivit 11.1.3 & 8.1. FIDIC intenţionează să publice un ghid de utilizare a Condiţiilor de Contract pentru Construcţii. în diagramele respective). se poate face referire la diagramele prezentate pe următoarele două pagini şi la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-Clauze sunt menţionate.9 1.1 1.1 & 13.1 1.4 & 14.3.3.7 & 11.1.1.1.2 1.

Perioada de Notificare a Defectelor trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile. 3.3. 4 . Durata de Execuţie trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile la care se adaugă orice prelungiri.4. graficul de mai sus se bazează pe situaţia în care Antreprenorul nu reuşeşte să se conformeze Sub-Clauzei 8.1 Emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Perioada de Notificare a Defectelor3 11.2 Durata de execuţie1 28z <28z Întârzieri datorate Antreprenorului2 11 Notificarea defectelor <21z Perioadă de ofertare 4. la care se adaugă orice prelungiri.2 Emiterea Garanţiei de Bună Execuţie 9. conform Sub-Clauzei 8.Elaborarea Documentelor de ofertă Predarea Ofertei Emiterea Scrisorii de Acceptare 8. conform Sub-Clauzei 11.1 Data de Începere a Lucrărilor 10.2.1 Teste la Terminarea Lucrărilor2 Remedierea defectelor 4. Pentru indicarea secvenţei evenimentelor. 2.2 Returnarea Garanţiei de Bună Execuţie Secvenţă tipică a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Construcţii 1.9 Emiterea Certificatului de Recepţie Finală Data de Referinţă 8.

11 Antreprerorul transmite Inginerului proiectul de situaţie finală de lucrări 14.1Data de Începere a Lucrărilor 20.12 14.3 Antreprenorul prezintă Inginerului Situaţia de Lucrări 14.4 Una din părţi supune CSD o dispută 20. Antreprenorul transmite informaţii <28z <56z 14.11 Antreprenorul transmite Situaţia Finală de Lucrări şi descărcarea.6 Una din părţi poate iniţia procesul de arbitraj Părţile prezintă documentele către CSD Soluţionare pe cale amiabilă <28z <84z <28z >56z CSD decide Numirea arbitrului/lor Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul disputelor prevăzute în Clauza 20 5 .4 Una din părţi poate emite o “notă de neacceptare” 20.14.2 Părţile numesc CSD 20. conform Sub-Clauzei 14.6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plată 14.7 Beneficiarul efectueză plata Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul plăţilor prevăzute în Clauza 14 8.7 Beneficiarul face plata către Antreprenor Fiecare dintre plăţile lunare (sau alte plăţi) interimare <56z <28z Plata finală Inginerul verifică situaţia de lucrări.13 Inginerul emite Certificatul Final de Plată 14.

ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR Condiţii Generale FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ. ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI 6 .CONDIŢII GENERALE GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE.

2 3.2 2.1 2.3 1.1 1. INGINERUL 3.1 4.5 4.6 4.3 2.9 1.7 1. ANTREPRENORUL 4.9 4.11 4.4 2.7 4.10 1.5 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Delegarea de către Inginer Dispoziţiile Inginerului Înlocuirea Inginerului Hotărâri 4.3 4.CONDIŢII GENERALE CUPRINS 1.4 1. PREVEDERI GENERALE 1.5 Dreptul de acces pe Şantier Autorizaţii.6 1.4 3.13 1.10 4.8 1.8 4. BENEFICIARUL 2.11 1.14 Definiţii Interpretare Comunicări Legea şi limba Prioritatea documentelor Acordul Contractual Cesiune Păstrarea şi furnizarea documentelor Erori în Cerinţele Beneficiarului Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor Informaţii confidenţiale Respectarea legilor Responsabilitate solidară şi indivizibilă 2.4 4.2 4.2 1.12 1.5 1. permise sau aprobări Personalul Beneficiarului Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Reclamaţiile Beneficiarului 3.1 3.3 3.12 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie Reprezentantul Antreprenorului Subantreprenorii Subantreprenorii nominalizaţi Cooperarea Poziţionarea Proceduri de siguranţă Asigurarea calităţii Informaţii despre Şantier Suficienţa Valorii de Contract Acceptate Condiţii fizice Imprevizibile 7 .

7 7.8 Modul de execuţie Probe Inspecţia Testarea Respingerea Lucrările de remediere Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor Redevenţe 8.8 Obligaţii generale de proiectare Documentele Antreprenorului Obligaţii asumate de către Antreprenor Standarde şi normative tehnice Instruire Documente conforme cu execuţia Manuale de exploatare şi întreţinere Erori de proiectare 6.9 6. MATERIALE ŞI MANOPERĂ 7.6 7.1 6.7 5.3 7.6 6.17 4.2 5. PERSONALUL ŞI FORŢA DE MUNCĂ 6.2 6.1 7. PROIECTARE 5. ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDAREA LUCRĂRILOR 8 .14 4. ÎNCEPEREA.16 4.24 Drepturile de trecere şi facilităţile Evitarea interferenţelor Căile de acces Transportul Bunurilor Utilajele Antreprenorului Protecţia mediului Electricitate.3 5.13 4.5 6.1 5.19 4.22 4.2 7.4 7.10 6.11 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă Persoanele în serviciul Beneficiarului Legislaţia muncii Programul de lucru Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Administrarea de către Antreprenor Personalul Antreprenorului Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Conduită necorespunzătoare 7. apă şi gaz Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit Rapoartele de progres Securitatea Şantierului Activităţile Antreprenorului pe Şantier Vestigii arheologice 5.18 4.6 5.4.21 4.20 4.15 4.5 5.4 6.8 6.7 6.3 6. ECHIPAMENTE.5 7.23 4.4 5.

3 10.11 Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Costul remedierii defectelor Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Neremedierea defectelor Înlăturarea lucrărilor defectuoase Teste suplimentare Dreptul de acces Investigare de către Antreprenor Certificatul de Recepţie Finală Obligaţii neîndeplinite Eliberarea Şantierului 12. MODIFICĂRI ŞI AJUSTĂRI 13.3 8.1 11.6 11.8. TESTE LA TERMINARE 9.3 9.11 8.8 11.5 8.9 8.7 8.1 9.4 11.4 8.2 12.3 12.2 10.1 Dreptul de a modifica 9 .1 8. TESTE DUPĂ TERMINARE 12.1 10.4 Obligaţiile Antreprenorului Întârzieri în efectuarea Testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare 10.7 11.4 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Interferenţa cu Testele la Terminare Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială 11.9 11.8 8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR 10.6 8.2 11.2 8.12 Începerea lucrărilor Durata de Execuţie Programul de execuţie Prelungirea Duratei de Execuţie Întârzieri cauzate de autorităţi Ritmul progresului Penalităţi pentru întârziere Suspendarea lucrărilor Consecinţele suspendării Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Suspendare prelungită Reluarea lucrărilor 9.4 Procedura pentru Teste după Terminare Întârzieri în efectuarea testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare 13.10 8.3 11.2 9.1 12.10 11.5 11. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE 11.

13.3 15.5 17.14 14.1 16. SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA DE CĂTRE ANTREPRENOR 16.4 13.5 14.3 16.7 14.2 15.8 Optimizarea proiectului Procedura de modificare Plata în monedele stabilite Sume Provizionate Lucrări în regie Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Ajustări generate de schimbări ale Costurilor 14.3 14.6 Despăgubiri Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Riscurile Beneficiarului Consecinţele riscurilor Beneficiarului Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială Limitarea responsabilităţii 18. REZILIEREA DE CĂTRE BENEFICIAR 15.2 17. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE 14.3 13. ASIGURĂRI 10 .4 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Rezilierea Contractului de către Antreprenor Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului Plata după rezilierea de către Antreprenor 17.1 15.12 14.4 15.8 14.3 17.2 16.1 17.15 Preţul Contractului Plata în avans Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Graficul de Plăţi Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Plata Întârzieri în efectuarea plăţilor Plata Sumelor Reţinute Situaţia de Lucrări la terminare Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări Scrisoarea de descărcare Emiterea Certificatului Final de Plată Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Monede de plată 15.10 14.7 13.1 14.5 13.4 14.2 14.11 14.6 14. RISCURI ŞI RĂSPUNDERI 17.13 14.2 13.4 17.9 14.6 13.5 Înştiinţarea de remediere Rezilierea Contractului de către Beneficiar Evaluarea la data rezilierii Plata după rezilierea de către Beneficiar Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul 16.

6 19. plata şi exonerarea Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii 20.18.7 20.1 20.5 20.3 20.2 19.6 20.7 Definiţia Forţei Majore Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Consecinţele Forţei Majore Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Rezilierea opţională. DISPUTE ŞI ARBITRAJ 20. RECLAMAŢII. FORŢA MAJORĂ 19.1 18.5 19.8 Reclamaţiile Antreprenorului Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Soluţionarea pe cale amiabilă Arbitrajul Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor ANEXA CONDIŢII GENERALE ALE ACORDULUI DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR INDEXUL SUB-CLAUZELOR 11 .3 19.4 Cerinţe generale pentru asigurări Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Personalului Antreprenorului 19.2 18.4 20.3 18.2 20.4 19.1 19.

1.4.1.9 1.4 1.6 1.1.1.1.2.6.1.2.9 1.1.10 1.3 1.6.1.2.1 1.1.1.1.8 1.1.1.3.4.8 Acord Contractual an Anexă la Ofertă Antreprenor Beneficiar Bunuri Cerinţele Beneficiarului Certificat de Plată Certificat de Recepţie Finală Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificat Interimar de Plată Contract Cost CSL Data de Începere a Lucrărilor Data de Referinţă Documentele Antreprenorului Durata de Execuţie Echipamente FIDIC Forţa Majoră Garanţie de Bună Execuţie Grafic de Plăţi Imprevizibil Inginer Legi Liste Liste de Garanţii Lucrări Lucrări Provizorii Lucrările Permanente Materiale Modificare Moneda Locală Monedă Străină Ofertă 12 .1 1.6.3.1.1.1.6.2 1.2.5.1.1.4 1.7 1.8 1.3 1.4.7 1.8 1.1.4.3.Definiţii în ordine alfabetică 1.3.1.3.9 1.2.1.1.1.5 1.1.1.6.3.1.1.1.1.1.3 1.1.1.1.2 1.1.10 1.6 1.3 1.4.1.1 1.2 1.1.1.5 1.1.2 1.5.5.1.5.1.1.4.8 1.4 1.5.1.9 1.1.10 1.5 1.1.5.1.6 1.6.9 1.4 1.5 1.

1.1.3.3.6 1.1.5.5 1.1.4 1.1.4.2.1.1 1.1.1.1 1.11 1.5.2.2 1.3 1.1.1.4 1.1.1.3.1.6.1.7 1.4.6.1.4.2.1.4.2 1.8 1.1.6 1.1.1.6 1.1.1.12 1.2.10 1.3 1.4.6.1.5 1.1.7 1.2.4.9 Parte Perioada de Notificare a Defectelor Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Preţul Contractului Propunerea Antreprenorului Provizion Reprezentantul Antreprenorului Şantier Scrisoare de Acceptare Scrisoare de Ofertă Sector Situaţie de Lucrări Situaţie Finală de Lucrări Subantreprenor Sume Reţinute Ţara Teste după Terminare Teste la Terminare Utilajele Antreprenorului Utilajele Beneficiarului Valoarea de Contract Acceptată zi 13 .1.7 1.3.1.7 1.1.1 1.1.

5 1. “Cerinţele Beneficiarului” înseamnă documentul intitulat cerinţele beneficiarului.4 1.1.1. inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Părţi. şi orice modificări sau adăugiri făcute acestui document în conformitate cu prevederile Contractului. “Liste” înseamnă documentul (documentele) intitulat(e) liste. Listele. 1. cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel. aşa cum este inclus în Contract.1.1. expresia “Scrisoare de Acceptare” înseamnă Acordul Contractual.1 “Contract” înseamnă Acordul Contractual. care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru Lucrări. 1. iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual. semnată şi adresată Beneficiarului. semnate de acestea.1. Scrisoarea de Acceptare.1.Condiţii Generale Prevederi Generale 1.1. scopul şi / sau proiectul şi / sau alte criterii tehnice ale Lucrărilor. Cuvintele care indică persoane sau părţi includ societăţi sau alte entităţi legale. “Acord Contractual” înseamnă acordul contractual (dacă există) la care se face referire în Sub-Clauza 1.1. care includ Condiţiile Speciale şi prezentele Condiţii Generale. Scrisoarea de Ofertă.1.6 14 . Propunerea Antreprenorului şi celelalte documente (dacă există) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare. semnată de către Beneficiar. Asemenea documente pot include date. completate de către Antreprenor şi transmise împreună cu Scrisoarea de Ofertă.1 Definiţii În Condiţiile de Contract (“prezentele Condiţii”).1 Contractul 1. Dacă nu există o astfel de scrisoare de acceptare.1. “Scrisoare de Acceptare” înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii de Ofertă. Cerinţele Beneficiarului. prezentele Condiţii. aşa cum sunt incluse în Contract.1.2 1. următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţia specificată. tabele şi grafice de plăţi şi / sau liste de preţuri.3 1.1.1. Acest document specifică destinaţia. “Scrisoare de Ofertă” înseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă.6 [Acordul Contractual].

“Personalul Beneficiarului” înseamnă Inginerul. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.2 [Delegarea de către Inginer] şi tot restul personalului. ca Personal al Beneficiarului.1. care acţionează în numele Antreprenorului.7 “Propunerea Antreprenorului” înseamnă documentul intitulat propunere.4 [Înlocuirea Inginerului].5 1. “Antreprenor” înseamnă persoana (persoanele) numită(e) antreprenor în Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesorii legali ai acestei persoane. 15 1.1.1.4 1.1.9 1. “Inginer” înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să acţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care este nominalizată în Anexa la Ofertă.6 .1.8 1.şi / sau “Ofertă” înseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate celelalte documente incluse în Contract. aşa cum este inclus în Contract.1.3 “Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul.1. de către Beneficiar sau Inginer. “Beneficiar” înseamnă persoana numită ca beneficiar în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane. care sunt cuprinse în Liste.1. “Reprezentantul Antreprenorului” înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 4.2.3 [Reprezentantul Antreprenorului]. “Liste de Garanţii” şi “Grafic de Plăţi” înseamnă documentele numite astfel (dacă există).2.10 1.1.2.2.1. sau altă persoană desemnată uneori de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului.1.1.2. transmis de către Antreprenor împreuna cu Scrisoarea de Oferta. intitulate anexa la ofertă.1.1. după cum cere contextul.1 1.1. pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă.2 1. forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Inginerului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului. care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac parte din aceasta.2. “Anexă la Ofertă” înseamnă formularele completate.2 Părţile şi persoanele 1. 1.1. asistenţii la care se face referire în Sub-Clauza 3. Acest document poate include şi proiectul preliminar al Antreprenorului.

1. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor SubClauzei 8. sau orice persoană desemnată ca subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane. alţi angajaţi ai Antreprenorului.3. ai fiecărui Subantreprenor.1.1.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].1. care poate include personalul.2. forţa de muncă. federaţia internaţională a inginerilor consultanţi.1 1.1.1 [Începerea lucrărilor].1.3. perioade şi terminare 1.1. şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor. “CSD” înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în Contract.9 1.3. “Subantreprenorul” înseamnă orice persoană numită în Contract subantreprenor.3 Date. “Teste la Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părţi.1.3 1.4 1.1.3.2.2 “Data de Referinţă” înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei. “Data de Începere a Lucrărilor” înseamnă data notificată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 1. sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector (după caz) să fie recepţionate de către Beneficiar.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. “Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. “Durata de Execuţie” înseamnă timpul pentru terminarea Lucrărilor sau a unui Sector (după caz) potrivit prevederilor SubClauzei 8.5 16 .3. 1.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20. teste.1.8 1.2. calculată de la Data de Începere a Lucrărilor.2 [Durata de Execuţie].7 “Personalul Antreprenorului” înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier. 1.2. “FIDIC” înseamnă Fédération Internationale des IngénieursConseils.1. sau altă(e) persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.

4 1.13 [Emiterea Certificatului Final de Plată]. inclusiv cheltuieli indirecte sau costuri similare. “Certificat de Recepţie Finală” înseamnă certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3.1 “Valoarea de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defectelor. “Preţul Contractului” înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 14.1.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor]. “Perioada de Notificare a Defectelor” înseamnă perioada de notificare a defectelor apărute la Lucrări sau Sectoare (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3.9 1.5 1.1.1. “Situaţie Finală de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1 [Preţul Contractului] şi include ajustările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului. 17 1.1.4.9 [Certificatul de Recepţie Finală].1.4. indiferent dacă sunt efectuate pe sau în afara Şantierului. 1.1.2 1.6 “Teste după Terminare” înseamnă testele (dacă există) care sunt specificate în Contract şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 12 [Teste după Terminare] după ce Lucrările sau un Sector (după caz) sunt recepţionate de către Beneficiar.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor].1. “Zi” înseamnă o zi calendaristică şi “an” înseamnă 365 de zile.3 1.1.3.6 .11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări]. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor SubClauzei 11.4. “Monedă Străină” înseamnă o monedă în care se plăteşte parţial (sau integral) Preţul Contractului.4.3.1.8 1. exclusiv profitul. “Cost” înseamnă toate cheltuielile suportate (sau care urmează a fi suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor.4. dar nu Moneda Locală.1.4 Monedă şi plată 1.1.4.7 1. “Certificat Final de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1. calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor].

inclusiv simpla furnizare de materiale (dacă este cazul). “Sume Reţinute” înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4. care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente. Utilajele Beneficiarului (dacă există).4. “Lucrările Permanente” înseamnă lucrările permanente ce 18 1.5 Lucrări şi Bunuri 1.1.7 “Certificat Interimar de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].1. “Sumă Provizionată” înseamnă o sumă (dacă există) care este specificată în Contract ca sumă provizionată pentru execuţia oricărei părţi a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente.12 1. 1.1.1. “Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.5.10 1. Echipamentele. “Certificat de Plată” înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].5.5 [Sume Provizionate]. “Moneda Locală” înseamnă moneda Ţării.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le plăteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Materiale sau Servicii.1.9 [Plata Sumelor Reţinute].1. vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. “Bunuri” înseamnă Utilajele Antreprenorului. potrivit prevederilor Contractului.11 1.4 . Materialele.9 1.1. care vor fi furnizate de către Antreprenor. sau oricare din acestea. pentru emiterea unui certificat de plată.1 “Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate aparatele.4.3 1. “Situaţie de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a unei solicitări potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].1. Materialele şi altele asemenea.1.1. după caz.4.5. Echipamentele şi Lucrările Provizorii.1. altul decât Certificatul Final de Plată. Sunt excluse Lucrările Provizorii. maşinile. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5.4.8 1.1.4.2 1.

după caz. 1. programele informatice şi alt software.6. “Legi” înseamnă toată legislaţia naţională (sau ale Statului).1 “Documentele Antreprenorului” înseamnă toate notele de calcul. după cum este indicat în Cerinţele Beneficiarului. “Garanţie de Bună Execuţie” înseamnă garanţia (sau garanţiile.trebuie executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.2 1.1.1.6.6 1.7 “Echipamente” înseamnă aparatele.5.2 [Documentele Antreprenorului].5.1. “Lucrări” înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii sau una dintre acestea. necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecte. planşe. maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuţia Lucrărilor.1.1.1. dacă există) constituită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. şi 19 1. 1. Alte definiţii 1.6.2 [Garanţia de Bună Execuţie].1. maşinile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.5. “Lucrări Provizorii” înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului).6.1. “Forţa Majoră” este definită în Clauza 19 [Forţa Majoră]. “Utilajele Beneficiarului” înseamnă toate aparatele.5 1. decretele. “Şantier” înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele.1.6 1.5 1. “Ţara” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai mare parte a acestuia).1.7 .3 1. dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către Beneficiar.4 1. aşa cum sunt descrise în Sub-Clauza 5.6.8 1.6. unde vor fi executate Lucrările Permanente. modele şi alte documente tehnice (dacă există). furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului.6. manuale.1.5. ordonanţele şi alte legi. reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite.1.6. “Sector” înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există).

până la data depunerii Ofertei. iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul. dactilografiat. şi (b) vor fi livrate.8 “Imprevizibil” înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un antreprenor cu experienţă. trimise sau transmise la adresa de contact a destinatarului după cum este specificată în Anexa la Ofertă. Totuşi: (i) (ii) dacă destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei. şi care rezultă într-o înregistrare permanentă. 1. sau transmise folosind orice sistem de transmitere electronică acceptat. consimţăminte. 20 .6.oricare alte locuri specificate în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului.2 Interpretare În Contract. trimise prin poştă sau curier. “convenit” sau ”acord” impun ca acel acord să fie înregistrat în scris. “Modificare” înseamnă orice schimbare a Cerinţelor Beneficiarului sau a Lucrărilor. cu excepţia situaţiilor în care contextul cere altfel: (a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile. Cuvintele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare în interpretarea prezentelor Condiţii. certificate.1. (b) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul. care se dispune sau se aprobă ca şi modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări].6. 1.9 1. comunicările vor fi livrate în consecinţă. tipărit sau redactat electronic. (c) prevederile care includ cuvintele “a conveni”.3 Comunicări Ori de câte ori prezentele Condiţii prevăd transmiterea sau emiterea unor aprobări. hotărâri. iar dacă destinatarul nu a specificat o altă adresă atunci când solicită o aprobare sau un consimţământ. aceste comunicări: (a) se vor face în scris şi livrate direct (cu confirmare de primire). 1. după cum este specificat în Anexa la Ofertă.1. înştiinţări sau solicitări. şi (d) “scris” sau “în scris” înseamnă scris de mână.

de către cealaltă Parte sau de către Inginer. Părţile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. limba folosită pentru comunicări va fi limba în care este scris Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). Acordul Contractual va fi bazat pe forma anexată la Condiţiile Speciale. consimţămintele şi hotărârile nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor. şi Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract. emitentul va trimite o copie şi celeilalte Părţi. Costurile aferente taxelor 21 . 1. după caz. certificatele. Aprobările. Când se transmite o înştiinţare unei Părţi. Dacă nu se specifică nicio limbă în Anexa la Ofertă. trebuie trimisă o copie şi Inginerului sau celeilalte Părţi. Prezentele Condiţii Generale.răspunsul poate fi trimis la adresa de la care s-a emis solicitarea. Atunci când unei Părţi i se emite un certificat. Inginerul trebuie să emită toate clarificările sau dispoziţiile necesare. 1. Scrisoarea de Acceptare. Limba folosită pentru comunicare va fi cea specificată în Anexa la Ofertă. Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract scrise în mai mult de o limbă.6 Acordul Contractual Dacă nu s-a convenit altfel. prioritatea documentelor va fi în conformitate cu următoarea ordine: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Acordul Contractual (dacă există).5 Prioritatea documentelor Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. Cerinţele Beneficiarului. Scrisoarea de Ofertă. 1. Condiţiile Speciale.4 Legea şi limba Contractul va fi guvernat de legea ţării (sau a altei jurisdicţii) specificată în Anexa la Ofertă. Listele. va prevala versiunea în limba de referinţă specificată în Anexa la Ofertă. În scopul interpretării.

7 Cesiune Nicio Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract. 1. cu titlu de garanţie constituită în favoarea unei bănci sau a unei instituţii financiare.9 Erori în Cerinţele Beneficiarului Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a unei eroare în Cerinţele Beneficiarului. Totuşi. atunci Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. va fi îndreptăţit la: 22 . şi (b) poate. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. până la preluarea acestora de către Beneficiar. cesiona dreptul său la orice sumă datorată. Antreprenorul va furniza Inginerului şase copii ale fiecărui Document al Antreprenorului. a Modificărilor şi a altor comunicări purtate potrivit prevederilor Contractului. această Parte va transmite cu promptitudine celeilalte Părţi o înştiinţare cu privire la acest defect sau eroare. oricare dintre Părţi: (a) poate cesiona o parte sau întregul Contract cu acordul prealabil al celeilalte Părţi şi numai la latitudinea exclusivă a acelei Părţi. potrivit prevederilor Contractului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil. nu ar fi descoperit această eroare în momentul studierii Cerinţelor Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. exercitând toată atenţia cuvenită.8 Păstrarea şi furnizarea documentelor Fiecare dintre Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi în grija Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. a Documentelor Antreprenorului. iar un antreprenor experimentat. a publicaţiilor menţionate în Cerinţele Beneficiarului.1 [Obligaţii generale de proiectare]. 1. Antreprenorul va păstra pe Şantier o copie a Contractului. Dacă o Parte ia cunoştinţă despre o eroare sau un defect de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor. sau ce va deveni datorată.de timbru sau alte cheltuieli similare (dacă există) impuse de lege în legătură cu încheierea Acordului Contractual vor fi suportate de Beneficiar. 1. sau orice beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului.

fără consimţământul Antreprenorului. neexclusivă. şi (c) în cazul Documentelor Antreprenorului care se găsesc sub forma unor programe informatice sau alt tip de software. modificării. datorată întârzierii. Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi. pentru a copia. va permite folosirea acestora pe orice calculator de pe Şantier sau alte locuri prevăzute în Contract. Această licenţă: (a) va fi valabilă pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale Lucrărilor. transferabilă. ajustării.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. întreţinerii. inclusiv înlocuirea oricăror calculatoare furnizate de către Antreprenor.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar În relaţia dintre Părţi. (b) va conferi oricărei persoane care se află în posesia licită a unei părţi relevante a Lucrărilor. să copieze. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. După primirea acestei înştiinţări. în măsura stabilită. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. reparării şi demolării Lucrărilor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. inclusiv pentru efectuarea de modificări şi folosirea acestora.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. folosi şi transmite Documentele Antreprenorului. folosite. scutită de redevenţă. 1. copiate sau transmise unei terţe părţi de către Beneficiar (sau în numele acestuia). care vor fi incluse în Preţul Contractului. să folosească şi să transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor descrise în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. exploatării. 23 . Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Beneficiarului o licenţă permanentă. în alte scopuri decât cele permise în prezenta Sub-Clauză.(a) prelungirea perioadei de execuţie. Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi altor documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia).

Antreprenorul va divulga toate informaţiile confidenţiale sau de altă natură pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor În relaţia dintre Părţi. cu excepţia situaţiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.1. în conformitate cu Legile. pentru proiectarea. (b) aceste persoane vor înştiinţa Beneficiarul cu privire la 24 . fără consimţământul Beneficiarului. pe cheltuiala sa.14 Responsabilitate solidară şi indivizibilă Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legii în vigoare) o asociere. Acestea. impozitele şi tarifele şi va obţine toate autorizaţiile. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obţinut (sau trebuie să obţină) certificatele de urbanism. autorizaţiile de construire sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte autorizaţii descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar. 1. Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. permisele şi aprobările. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio consecinţă datorată eşecului obţinerii acestor autorizaţii. să copieze. Antreprenorul poate. Beneficiarul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Cerinţelor Beneficiarului şi altor documente elaborate de Beneficiar (sau în numele lui). să folosească şi să îi fie transmise aceste documente în scopurile Contractului. 1. nu vor putea fi copiate. consorţiu sau altă grupare de două sau mai multe persoane: (a) aceste persoane vor fi responsabile solidar şi indivizibil faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului. şi (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio consecinţă datorată neîndeplinirii acestor obligaţii.13 Respectarea legilor În implementarea Contractului. execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. va plăti toate taxele.12 Informaţii confidenţiale 1. folosite sau comunicate unei terţe părţi de către Antreprenor.

şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. şi (c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal. în termenul (sau termenele) specificat(e) în Anexa la Ofertă.Beneficiarul 2. care va avea autoritatea de a-şi asuma obligaţii în numele şi pe seama Antreprenorului şi a fiecăreia dintre aceste persoane.3 [Programul de execuţie].5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. dacă şi în măsura în care eşecul Beneficiarului a fost cauzat de orice eroare sau întârziere a Antreprenorului. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Beneficiarul poate refuza să acorde dreptul de acces sau posesiunea până la primirea Garanţiei de Bună Execuţie. Totuşi. După primirea acestei înştiinţări. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a eşecului Beneficiarului de a acorda acest drept de acces sau posesiune. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Beneficiarului i se va solicita să acorde (Antreprenorului) posesiunea unor fundaţii. Acest drept şi această posesiune pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. fără consimţământul prealabil al Beneficiarului.1 Dreptul de acces pe Şantier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la toate părţile Şantierului şi posesiunea lor. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi posesiunea lui la termene care să permită Antreprenorului să acţioneze în conformitate cu programul transmis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Totuşi. structuri. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. echipamente sau mijloace de acces. Dacă niciun astfel de termen nu este specificat în Anexa la Ofertă. Beneficiarul va trebui să acţioneze astfel la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.identitatea liderului lor. 2.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. inclusiv o 25 . datorată întârzierii. Dacă potrivit prevederilor Contractului. care vor fi incluse în Preţul Contractului. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.

sau o întârziere în transmiterea acestora. dovezile rezonabile prin care se arată că au fost stabilite şi sunt menţinute aranjamentele financiare care vor permite Beneficiarului să plătească Preţul Contractului (estimat până la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. (b) şi (c) ale Sub-Clauzei 4. permise sau aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor Ţării: (i) pe care Antreprenorul trebuie să le obţină potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1.eroare în oricare dintre Documentele Antreprenorului. 2. şi (b) pentru obţinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaţii.18 [Protecţia mediului]. acesta trebuie să înştiinţeze Antreprenorul şi să prezinte detaliile necesare. inclusiv proceduri vamale. 2. Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit la respectiva prelungire a perioadei de execuţie. şi (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului atunci când sunt retrase de pe Şantier.13 [Respectarea Legilor]. la solicitarea acestuia.3 Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului şi alţi antreprenori ai Beneficiarului aflaţi pe Şantier: (a) să coopereze la eforturile Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. la costuri suplimentare sau profit. (ii) pentru livrarea Bunurilor. Dacă Beneficiarul intenţionează să schimbe semnificativ aranjamentele sale financiare. şi (b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor subparagrafelor (a). 2. în 28 de zile de la primirea oricărei solicitări din partea Antreprenorului.8 [Proceduri de siguranţă] şi potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. permise sau aprobări Beneficiarul (unde este în măsură) va asigura Antreprenorului.2 Autorizaţii. asistenţă rezonabilă: (a) prin obţinerea de copii după Legile Ţării care sunt relevante în privinţa Contractului dar care nu sunt disponibile în mod direct şi uşor. 26 .6 [Cooperarea].4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Beneficiarul va prezenta.

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate. apă şi gaz].2.5 Reclamaţiile Beneficiarului Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la orice plată potrivit prevederilor oricărei Clauze din prezentele Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul şi / sau la orice prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor. Inginerul 3. înştiinţarea nu este necesară pentru plăţi datorate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. Această sumă poate fi inclusă în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată ca o deducere. În continuare. sau să emită o reclamaţie împotriva Antreprenorului In alt mod decât în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.20 [Utilajele Beneficiarului şi materiale asigurate gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor. 27 . Beneficiarul sau Inginerul vor transmite Antreprenorului o înştiinţare şi vor prezenta detaliile necesare.1 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini îndatoririle care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Inginerul nu are autoritatea de a amenda Contractul.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî (i) suma (dacă este cazul) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi / sau (ii) prelungirea (dacă este cazul) Perioadei de Notificare a Defectelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11. Totuşi. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza reclamaţiei sau altă bază de fundamentare a acesteia şi trebuie să includă o justificare a sumei şi / sau prelungirii la care Beneficiarul consideră că este îndreptăţit în legătură cu Contractul. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere după ce Beneficiarul a luat cunoştinţă de evenimentul sau circumstanţele care generează reclamaţia. O înştiinţare legată de prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor trebuie să fie transmisă înainte de expirarea acestei perioade. Beneficiarul nu este îndreptăţit să compenseze sau să facă o deducere dintr-o sumă aprobată într-un Certificat de Plată. Personalul Inginerului va include ingineri cu calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini îndatoririle. 3.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor]. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.

Atribuirea de îndatoriri. Dacă. test sau alte acţiuni similare ale Inginerului (inclusiv lipsa dezaprobării) nu va absolvi Antreprenorul de nicio răspundere pe care acesta o are potrivit prevederilor Contractului. aceste cerinţe vor fi specificate în Condiţiile Speciale. Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare. specificată în sau care rezultă în mod necesar din Contract. certificat.2 Delegarea de către Inginer Inginerul poate uneori să atribuie îndatoriri şi să delege autoritate asistenţilor săi şi să revoce aceste atribuiri sau delegări. pentru anumite atribuţii. omisiuni. 3. Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea.5 [Hotărâri]. inspecţie. verificare. solicitare. inclusiv răspunderea pentru erori. înştiinţare. obligaţii sau răspunderi prevăzute în Contract. Totuşi. Beneficiarul se obligă să nu impună alte constrângeri asupra autorităţii Inginerului.Inginerul va exercita autoritatea atribuită Inginerului conform celor specificate în. Totuşi. dispoziţie. (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de orice îndatoriri. care au competenţă pentru îndeplinirea îndatoririlor şi exercitarea 28 . cu excepţia celor convenite cu Antreprenorul. delegarea sau revocarea va fi făcută în scris şi nu va intra în vigoare decât după primirea unor copii de către ambele Părţi. şi (c) orice aprobare. Aceşti asistenţi pot include un inginer rezident şi / sau inspectori independenţi numiţi pentru inspecţia şi / sau testarea unor părţi ale Echipamentelor sau Materialelor. propunere. examinare. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii: (a) de fiecare dată când îşi îndeplineşte îndatoririle sau îşi exercită autoritatea. se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului. Inginerul nu va putea delega autoritatea de a hotărî asupra oricărei probleme în conformitate cu prevederile SubClauzei 3. cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. Contract. sau care rezultă în mod necesar din. discrepanţe şi neconformităţi. se va considera (pentru scopurile Contractului) că aprobarea Beneficiarului a fost dată. consimţământ. de fiecare dată când Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului.

va fi autorizat să emită dispoziţii către Antreprenor numai în limita definită prin delegare. cu privire la orice problemă în legătură cu Contractul. prin transmiterea către Beneficiar a unei înştiinţări însoţită de detalii justificative. 3. deci nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge astfel de lucrări.4 Înlocuirea Inginerului Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul. acesta va transmite Antreprenorului. examinare. Echipamente sau Materiale. Fiecare asistent căruia i s-au atribuit îndatoriri sau căruia i-a fost delegată autoritate. adresa şi experienţa relevantă a înlocuitorului propus. care va confirma. hotărârea sau dispoziţia. Beneficiarul nu va înlocui Inginerul cu o persoană împotriva căreia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile. dispoziţie. Antreprenorul va primi dispoziţii numai de la Inginer sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea relevantă potrivit prevederilor prezentei Clauze. va retrage sau va modifica. Echipamente sau Materiale nu va fi considerată aprobare. Antreprenorul va respecta dispoziţiile primite de la Inginer sau de la asistenţi delegaţi. solicitare. cu promptitudine.4 [Legea şi limba]. test sau orice acţiune similară efectuată de către un asistent în conformitate cu această delegare. consimţământ. propunere. va avea acelaşi efect ca şi cum ar fi fost efectuată de către Inginer. verificare. Totuşi: (a) orice omisiune de a respinge unele lucrări. certificare. înştiinţare. 29 . (b) dacă Antreprenorul pune la îndoială orice hotărâre sau dispoziţie emisă de un asistent. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări].3 Dispoziţiile Inginerului Inginerul poate (în orice moment) să transmită Antreprenorului dispoziţii care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. inspecţie. Dacă o dispoziţie reprezintă o Modificare. Antreprenorul poate să prezinte problema Inginerului.autorităţii delegate şi care cunosc bine limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. Orice aprobare. Aceste dispoziţii vor fi date în scris. cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire. toate în conformitate cu prevederile Contractului. 3. o înştiinţare cu numele.

sau pe care Contractul o implică.5 pentru a conveni sau hotărî asupra oricărei probleme. provizorii sau permanente. Dispute şi Arbitraj]. terminarea sau exploatarea adecvată şi în siguranţă a Lucrărilor. Fiecare Parte se va conforma fiecărui acord sau hotărâre până când intervine. 30 . Inginerul va transmite ambelor Părţi o înştiinţare asupra fiecărui acord sau hotărâre.1 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Antreprenorul va proiecta.5 Hotărâri De fiecare dată când prezentele Condiţii prevăd ca Inginerul să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze 3. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de pe Şantier. Antreprenorul va transmite detalii despre măsurile şi metodele pe care acesta propune să le adopte pentru execuţia Lucrărilor. Inginerul va lua o hotărâre echitabilă în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va fi responsabil pentru caracterul adecvat. terminarea Lucrărilor şi remedierea defectelor. 4. La terminare. execuţia. necesare pentru proiectarea. ale tuturor metodelor de construcţie şi ale tuturor Lucrărilor. Propunerea Antreprenorului şi Listele. o revizuire potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. prezentând detalii justificative. Nu se vor face modificări substanţiale ale acestor măsuri sau metode fără înştiinţarea prealabilă a Inginerului.3. Dacă nu se ajunge la un acord. Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului specificate în Contract. consumabilele şi alte produse şi servicii. luând în considerare toate circumstanţele relevante. Lucrările trebuie să corespundă scopurilor prevăzute pentru Lucrări. dacă intervine. precum şi tot Personalul Antreprenorului. Lucrările trebuie să includă orice lucrare necesară pentru a satisface Cerinţele Beneficiarului. executa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. aşa cum sunt definite în Contract. ANTREPRENORUL 4. De fiecare dată când Inginerul solicită astfel. Bunurile. Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. şi toate lucrările care (cu toate că nu sunt menţionate în Contract) sunt necesare pentru stabilitatea.

nu a devenit îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală. prezenta Sub-Clauză nu se aplică.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. în valoarea şi în monedele specificate în Anexa la Ofertă. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobată de către Beneficiar şi va fi în forma anexată la Condiţiile Speciale sau în altă formă aprobată de către Beneficiar. Dacă nu este specificată nicio valoare în Anexa la Ofertă. Antreprenorul va furniza Beneficiarului. decât pentru valorile la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului.2 Garanţia de Bună Execuţie Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea adecvată a Lucrărilor. (c) Antreprenorul eşuează să remedieze un neajuns în termen de 42 de zile de la primirea înştiinţării de la Beneficiar prin care se solicită remedierea neajunsului. iar Antreprenorul. indiferent dacă s-a transmis sau nu o înştiinţare de reziliere. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Dispute şi Arbitraj]. Beneficiarul nu va reclama executarea Garanţiei de Bună Execuţie. (b) Antreprenorul eşuează să plătească Beneficiarului o anumită sumă datorată. fie ca urmare a unui acord încheiat de către Antreprenor sau a unei hotărâri adoptate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.4. Garanţia de Bună Execuţie în termen de 28 de zile de la data primirii Scrisorii de Acceptare şi va transmite o copie a acesteia şi Inginerului. în termen de 42 de zile de la data acordului sau hotărârii. caz în care Beneficiarul poate reclama întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până când Antreprenorul a executat şi terminat Lucrările şi a remediat orice defecte. sau (d) se creează circumstanţe care îl îndreptăţesc pe Beneficiar să rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. cu 28 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei. în următoarele cazuri: (a) Antreprenorul eşuează să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie aşa cum este descris în paragraful anterior. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că 31 . Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi orice defecte vor fi remediate.

4. funcţii sau autoritate şi poate în orice moment să revoce o astfel de delegare. Antreprenorul va transmite. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de Reprezentantul Antreprenorului. în mod similar. dispoziţii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3. înainte de Data de Începere a Lucrărilor. în numele Antreprenorului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în întregime coordonării executării Contractului de către Antreprenor. sau dacă persoana numită eşuează să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta dintr-o reclamaţie privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la o astfel de reclamaţie. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fără consimţământul prealabil al Inginerului. Reprezentantul Antreprenorului poate să delege oricărei persoane competente. numele şi detalii relevante ale persoanei propusă de către Antreprenor pentru a fi numită Reprezentantul Antreprenorului. cu consimţământul prealabil al Inginerului. în care să fie numită persoana delegată şi care să 32 . Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. Inginerul fiind înştiinţat în consecinţă. Antreprenorul. Reprezentantul Antreprenorului va primi.Antreprenorul nu este afectat de nicio daună. În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului lipseşte temporar de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrărilor.3 Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi să îi atribuie acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. orice împuternicire.3 [Dispoziţiile Inginerului]. Cu excepţia cazului în care Reprezentantul Antreprenorului este nominalizat în Contract. va transmite numele şi detaliile altei persoane potrivită pentru a fi numită Reprezentantul său. un înlocuitor potrivit trebuie să fie numit. Dacă acest consimţământ este refuzat sau revocat ulterior. în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Certificatului de Recepţie Finală. spre consimţământul Inginerului.

a unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract. 4. “Subantreprenor nominalizat” înseamnă un Subantreprenor pe care Inginerul. cu detalii justificative. Reprezentantul Antreprenorului şi toate aceste persoane vor cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în SubClauza 1. Antreprenorul. (b) oricăror alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar. care pot fi angajaţi pentru execuţia. funcţiile şi autorităţile delegate sau revocate. şi (c) Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 28 de zile înainte. va oferi prilejul să execute lucrări.specifice împuternicirea. sau pentru subcontractare în cazul în care Subantreprenorul este nominalizat în Contract. (b) consimţământul prealabil al Inginerului trebuie să fie obţinut pentru alţi Subantreprenori propuşi. dispune să fie angajat ca şi Subantreprenor de către Antreprenor. 4. şi (c) personalului oricărei autorităţi publice legal constituite. Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor oricărui Subantreprenor. următorilor: (a) Personalului Beneficiarului. Antreprenorul nu va fi obligat să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile într-o înştiinţare pe care o transmite Inginerului fără întârziere. agenţilor sau angajaţilor săi.4 [Legea şi limba]. asupra datei propuse pentru începerea lucrărilor fiecărui Subantreprenor şi asupra începerii unor astfel de lucrări pe Şantier.6 Cooperarea 33 . Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) nu i se va solicita Antreprenorului să obţină consimţământ pentru furnizorii de Materiale. conform prevederilor Contractului sau dispoziţiilor Inginerului. pe sau în zona Şantierului. ca şi cum ar fi acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului.4 Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta integralitatea Lucrărilor. potrivit Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări].5 Subantreprenorii nominalizaţi În prezenta Sub-Clauză. 4.

Dacă. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. dacă şi în măsura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. iar un antreprenor experimentat nu ar fi putut. identifica această eroare şi evita aceste întârzieri şi / sau Costuri. 4. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri la execuţia unei lucrări necesare ca urmare a unei erori în aceste puncte de referinţă. potrivit prevederilor Contractului. Beneficiarului i se va solicita să acorde Antreprenorului posesiunea unor fundaţii. Antreprenorul va fi responsabil pentru activităţile sale de construcţie pe Şantier şi trebuie să coordoneze activităţile sale proprii cu cele ale altor antreprenori în măsură (dacă există) specificată în Cerinţele Beneficiarului. Beneficiarul va fi responsabil pentru orice eroare legată de aceste puncte de referinţă specificate în Contract sau printr-o înştiinţare. în mod rezonabil. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. cotă. dar Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a verifica acurateţea acestora înainte de folosirea lor.7 Poziţionarea Antreprenorul va poziţiona Lucrările în funcţie de coordonatele. structuri. dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. liniile şi cotele de referinţă originale. Antreprenorul va transmite astfel de documente Inginerului la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil pentru poziţionarea corectă a tuturor părţilor din Lucrare şi va rectifica orice eroare de poziţie. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. echipamente sau mijloace de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului. care vor fi incluse în Preţul Contractului. specificate în Contract sau printr-o înştiinţare transmisă de către Inginer. a Lucrărilor Provizorii sau a măsurilor de acces pentru care este responsabil Antreprenorul. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. datorată întârzierii.Orice astfel de dispoziţie va reprezenta o Modificare. 34 .

Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. şi (e) executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri. (c) depune eforturi rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de orice obstacol inutil. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va absolvi Antreprenorul de niciuna dintre îndatoririle. 4. pentru a evita expunerea la pericol a acestor persoane. 35 . iluminarea. La emiterea oricărui document de natură tehnică adresat Inginerului. trotuare. dovada aprobării anterioare de către însuşi Antreprenorul trebuie să apară clar pe documentul respectiv. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise spre informarea Inginerului înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. a proprietarilor şi a ocupanţilor terenurilor adiacente.9 Asigurarea calităţii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor Contractului. Inginerul va fi îndreptăţit să verifice orice aspect al acestui sistem. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. 4.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. datorită execuţiei Lucrărilor. în măsura stabilită. (b) avea grijă de siguranţa tuturor persoanelor îndreptăţite să se afle pe Şantier.8 Proceduri de siguranţă Antreprenorul va: (a) respecta toate reglementările în vigoare în materie de siguranţă.După primirea acestei înştiinţări. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile specificate în Contract. obligaţiile sau răspunderile sale potrivit prevederilor Contractului. spre folosinţa şi protecţia publicului. parapeţi şi garduri) care pot fi necesare. (d) asigura împrejmuirea.

10 Informaţii despre Şantier Beneficiarul trebuie să fi pus la dispoziţia Antreprenorului pentru informarea acestuia. procedurile şi practicile în domeniul muncii ale Ţării . facilităţi. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. 4. inclusiv condiţiile subterane. se va considera că Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri. înainte de depunerea Ofertei. inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea. dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru proiectarea. execuţia şi terminarea adecvate ale Lucrărilor şi 36 . energie. împrejurimile acestuia. înainte de Data de Referinţă. (b) condiţiile hidrologice şi climatice. şi (b) Valoarea de Contract Acceptată este fundamentată cu datele. În aceeaşi măsură. şi că. Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului toate aceste date care vor intra în posesia Beneficiarului după Data de Referinţă. În măsura în care acest lucru era posibil (ţinând cont de costuri şi timp). Antreprenorul va fi responsabil pentru interpretarea tuturor acestor date. datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile.10 [Informaţii despre Şantier] şi orice alte date relevante pentru proiectul Antreprenorului. cazare. apă şi alte servicii. inspecţiile. toate datele relevante aflate în posesia Beneficiarului legate de condiţiile hidrologice şi subterane de pe Şantier.11 Suficienţa Valorii de Contract Acceptată Se considera că : (a) Antreprenorul este satisfăcut în privinţa corectitudinii şi suficienţei a Valorii de Contract Acceptată. transport. se va considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul. evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările.4. s-a socotit satisfăcut în privinţa tuturor problemelor relevante. (c) volumul şi natura lucrărilor şi a Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. (d) Legile. Valoarea de Contract Acceptată acoperă toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele legate de Sume Provizionate. interpretările. personal. inclusiv următoarelor (fără a se limita la acestea): (a) forma şi natura Şantierului. examinările şi satisfacerea exigenţelor Antreprenorului în privinţa tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4. informaţiile necesare. şi (e) cerinţele Antreprenorului legate de acces.

care vor fi incluse în Preţul Contractului. pe care Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuţia Lucrărilor. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. datorată întârzierii. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare fără întârziere. cu excepţia condiţiilor climaterice. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. “condiţii fizice” înseamnă condiţii fizice naturale şi alte obstacole fizice sau realizate de mâna omului şi poluanţi. Antreprenorul. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].remedierea oricăror defecte. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. transmite înştiinţarea menţionată către Inginer şi suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri datorită acestor condiţii. Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care sunt Imprevizibile. inspecţia şi / sau investigarea acestor condiţii fizice. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. Antreprenorul va continua execuţia Lucrărilor. 4. astfel încât Inginerul să le poată inspecta. După primirea unei astfel de înştiinţări. folosind metode rezonabile şi adecvate pentru astfel de condiţii fizice şi va respecta orice dispoziţie primită de la Inginer. inclusiv condiţiile hidrologice şi subterane. Inginerul poate revedea dacă alte condiţii fizice în părţi similare ale Lucrărilor (dacă există) au fost mai favorabile decât se putea 37 . Totuşi. Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice. şi va prezenta motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. şi (b) plata acestor Costuri. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Dacă o astfel de dispoziţie reprezintă o Modificare. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau hotărî dacă şi (în caz pozitiv) până la ce limită aceste condiţii erau Imprevizibile. în limita stabilită. În cazul în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice defavorabile pe care le consideră ca fiind Imprevizibile. înainte de a finaliza acordul sau hotărârea asupra Costurilor suplimentare potrivit prevederilor subparagrafului (ii).12 Condiţii fizice Imprevizibile În prezenta Sub-clauză.

prevedea în mod rezonabil atunci când Antreprenorul a depus Oferta. Dacă şi în măsura în care aceste condiţii mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra reducerilor de Costuri datorate acestor condiţii, care pot fi incluse (ca şi deduceri) în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată. Totuşi, efectul net al tuturor ajustărilor potrivit prevederilor subparagrafului (b) şi al tuturor acestor reduceri, pentru toate condiţiile fizice întâlnite în părţi similare ale Lucrărilor, nu poate avea ca rezultat o reducere netă a Preţului Contractului. Inginerul poate lua în considerare orice dovadă a condiţiilor fizice prevăzute de către Antreprenor la momentul depunerii Ofertei şi pe care Antreprenorul le poate face disponibile, dar nu va fi obligat să accepte astfel de dovezi. 4.13 Drepturile de trecere şi facilităţile Antreprenorul va suporta toate costurile şi cheltuielile pentru drepturile de trecere speciale şi / sau temporare,care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, pe riscul şi cheltuiala sa, orice facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare în scopurile Lucrărilor. Antreprenorul nu va interfera în mod inutil sau inadecvat cu: (a) libertatea de mişcare şi confortul publicului, sau (b) accesul la toate drumurile şi trotuarele precum şi folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice, în posesiunea Beneficiarului sau a altora. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din asemenea interferenţe inutile sau inadecvate. 4.15 Căile de acces Se consideră că Antreprenorul s-a socotit satisfăcut în privinţa caracterului potrivit şi disponibilităţii ale căilor de acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradări oricăror drumuri sau poduri datorate traficului Antreprenorului sau datorate Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include folosirea corespunzătoare a vehiculelor şi a căilor de acces. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii:
38

4.14 Evitarea interferenţelor

(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) pentru orice întreţinere a căilor de acces care poate fi necesară în legătură cu folosirea acestora de către Antreprenor; (b) Antreprenorul va furniza toate marcajele şi indicatoarele necesare de-a lungul căilor de acces şi va obţine toate avizele necesare de la autorităţile competente, pentru folosirea căilor de acces, a semnelor şi a indicatoarelor; (c) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nicio reclamaţie care poate apărea în legătură cu folosirea oricăror căi de acces sau în altă privinţă referitoare la oricare cale de acces; (d) Beneficiarul nu garantează disponibilitatea sau caracterul potrivit al niciunei căi de acces anume, şi (e) Costurile datorate indisponibilităţii sau caracterului inadecvat ale căilor de acces pentru folosirea acestora de către Antreprenor, vor fi suportate de Antreprenor. 4.16 Transportul Bunurilor Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care vor fi livrate pe Şantier orice Echipament sau elemente importante ale altor Bunuri, (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare Lucrărilor, şi (c) Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din transportul Bunurilor şi va negocia toate reclamaţiile generate de transportul acestora şi va plăti sumele aferente. 4.17 Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va fi responsabil pentru toate Utilajele Antreprenorului. Atunci când sunt aduse pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate a fi destinate în mod exclusiv execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Totuşi, consimţământul nu va fi necesar pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor şi afectării populaţiei şi proprietăţilor, ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii
39

4.18 Protecţia mediului

sale. Antreprenorul se va asigura că emisiile, descărcările de reziduuri şi deversările rezultate din activităţile Antreprenorului nu vor depăşi valorile indicate în Cerinţele Beneficiarului şi nu vor depăşi valorile impuse de Legea în vigoare. 4.19 Electricitate, apă şi gaz Cu excepţia celor specificate mai jos, Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea electricităţii, a apei şi a altor servicii necesare acestuia. Antreprenorul va fi îndreptăţit să folosească, în scopurile Lucrărilor, serviciile de electricitate, apă, gaz şi alte servicii care pot fi disponibile pe Şantier şi ale căror detalii şi preţuri sunt menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul, pe riscul şi cheltuiala sa, va furniza orice aparat necesar pentru folosirea acestor servicii şi pentru măsurarea cantităţilor consumate. Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) pentru astfel de servicii vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. 4.20 Utilajele Beneficiarului şi Materialele asigurate gratuit Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului Utilajele Beneficiarului (dacă există), pentru execuţia Lucrărilor, în conformitate cu detaliile, modalităţile şi preţurile indicate în Cerinţele Beneficiarului. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului: (a) Beneficiarul va fi responsabil pentru Utilajele Beneficiarului, cu excepţia faptului că (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului atunci când oricare membru al Personalului Antreprenorului îl exploatează, conduce, coordonează, îl are în posesiune sau îl controlează. Cantităţile corespunzătoare şi sumele datorate (conform preţurilor specificate) pentru folosirea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, gratuit, “materialele asigurate gratuit” (dacă există) în conformitate cu detaliile indicate în Cerinţele
40

inspecţiile de către Antreprenor teste. procentul progresului şi datele reale sau planificate pentru: (i) (ii) (iii) (iv) începerea fabricaţiei. livrare pe Şantier. testare. Documentele Antreprenorului. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere a Lucrărilor. Beneficiarul. punere în funcţiune şi probe de exploatare. defectele sau neajunsurile menţionate în înştiinţare. (b) fotografii care arată stadiul de fabricaţie şi progresul pe Şantier. rapoartele vor fi înaintate lunar. şi transportul şi sosirea pe Şantier. După această inspecţie vizuală.10 [Raportări privind 41 . (c) pentru fabricaţia fiecărui element important al Echipamentelor şi Materialelor. lua în grijă şi custodie şi de a controla aceste materiale nu vor absolvi Beneficiarul de responsabilitatea sa pentru orice lipsă. defecte sau neajunsuri ale acestor materiale.Beneficiarului. Antreprenorul va elabora rapoarte lunare de progres şi va înainta Inginerului 6 copii ale acestora. Beneficiarul va rectifica imediat lipsurile. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. va procure aceste materiale la termenul şi în locul specificate în Contract. materialele asigurate gratuit vor intra în grija şi custodia Antreprenorului şi sub controlul său. Fiecare raport va include: (a) grafice şi descrieri detaliate ale progresului.21 Rapoartele de progres Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. inclusiv fiecare etapă de proiectare. montaj. construcţie. locul de fabricaţie. fabricaţie. Antreprenorul va inspecta vizual materialele şi va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra oricăror lipsuri. Obligaţiile Antreprenorului de a inspecta. Raportarea va continua până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 4. Ulterior. Apoi. pe riscul şi cheltuiala sa. (d) detaliile descrise în Sub-Clauza 6. în termen de 7 zile de la ultima zi a perioadei de raportare. defect sau neajuns care nu ar apărea la o inspecţie vizuală. numele producătorului. achiziţii.

copii ale documentelor de asigurare a calităţii. 4.23 Activităţile Antreprenorului pe Şantier Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii în limitele Şantierului şi în limitele oricăror zone suplimentare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi despre care Inginerul convine să fie zone de lucru.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. şi (b) persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului şi la Personalul Beneficiarului. şi compararea între progresul real şi cel planificat. ca fiind personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. 42 . Pe perioada execuţiei Lucrărilor. rebuturi şi Lucrări Provizorii care nu mai sunt necesare. statistici privind siguranţa. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a păstra Personalul său şi Utilajele sale în interiorul Şantierului şi al acestor zone suplimentare. şi la orice alte persoane identificate. 4. înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. printr-o înştiinţare transmisă Antreprenorului de către Beneficiar sau Inginer. cu detalii asupra oricăror evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului. lista Modificărilor. inclusiv detalii asupra oricăror incidente şi activităţi periculoase legate de mediul înconjurător şi de relaţii cu publicul. rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. La emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. şi a îndepărta Personalul său şi Utilajele sale din terenurile adiacente. excesele de materiale.(e) (f) (g) (h) Personalul şi Utilajele Antreprenorului].22 Securitatea Şantierului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va fi responsabil pentru interzicerea accesului pe Şantier al persoanelor neautorizate. Antreprenorul va păstra Şantierul liber de orice obstacol inutil şi va depozita sau înlătura Utilajele Antreprenorului şi orice exces de materiale. şi măsurile care sunt (sau vor fi) adoptate pentru a surmonta întârzierile. de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. toate Utilajele Antreprenorului. Antreprenorul va curăţa şi îndepărta de pe Şantier orice resturi. Antreprenorul va curăţa şi înlătura.

1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Antreprenorul trebuie să înştiinţeze cu promptitudine Inginerul care va emite dispoziţii despre modul de tratare a acestora. antichităţile sau structurile sau alte rămăşiţe sau lucruri de interes geologic sau arheologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. care vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea acestei înştiinţări adiţionale. Antreprenorul va lua măsurile de precauţie rezonabile pentru a preveni ca Personalul Antreprenorului sau alte persoane să înlăture sau să deterioreze oricare din aceste descoperiri. obiectele de valoare. Constructorul garantează că el.24 Vestigii arheologice Toate fosilele. proiectanţii şi Subantreprenorii săi de proiectare au experienţa şi capacitatea necesare pentru proiectare. 4. pe Perioada de Notificare a Defectelor. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Antreprenorul va transmite spre consimţământul Inginerului numele si detalii relevante ale fiecărui proiectant şi Subantreprenor de proiectare propuşi.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Totuşi.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. acele Bunuri care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor potrivit prevederilor Contractului. Proiectare 5. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. proiectarea Lucrărilor.resturile. Antreprenorul poate păstra pe Şantier. La descoperirea unor astfel de obiecte sau lucruri. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. ingineri sau alţi specialişti care îndeplinesc criteriile (daca există) specificate în Cerinţele Beneficiarului. monedele.1 Obligaţii generale de proiectare Antreprenorul va executa. şi (b) plata acestor Costuri. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. Antreprenorul va transmite o înştiinţare adiţională Inginerului şi. si va fi responsabil pentru. Antreprenorul se angajează ca proiectanţii să fie disponibili să 43 . datorată întârzierii. 5. rebuturile şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor curată şi în siguranţă.

participe la discuţii cu Inginerul în orice moment rezonabil. greşeala şi alte defecte identificate în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste elemente de referinţă. acestea vor fi transmise în consecinţă.6 [Documentele conforme cu execuţia] si Sub-Clauza 5.2 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor include documentele tehnice specificate în Cerinţele Beneficiarului.4 [Legea si Limba]. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. oriunde acestea sunt elaborate. atunci Durata de Execuţie nu va fi prelungită iar Preţul Contractului nu va fi ajustat. Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele proiectului.7 [Poziţionarea]. până la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor relevante. După primirea acestei înştiinţări. Documentele Antreprenorului vor fi scrise în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. (i) “perioada de revizuire” înseamnă perioada necesară pentru revizuire şi (dacă este specificat în acest fel) pentru aprobare de către Inginer şi (ii) “Documentele Antreprenorului’’ exclud orice documente cu privire 44 . Inginerul va stabili dacă trebuie să fie aplicate prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări] şi va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. documentele necesare pentru obţinerea tuturor aprobărilor cerute de reglementare şi documentele descrise în Sub-Clauza 5. 5. În termenul specificat în Anexa la Ofertă. În următoarele prevederi ale prezentei Sub-Clauze. împreună cu o înştiinţare după cum este descris mai jos. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi de asemenea va elabora orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. calculat de la Data de Începere a Lucrărilor. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare referitoare la orice eroare. Dacă Cerinţele Beneficiarului descriu acele Documente ale Antreprenorului care urmează a fi transmise Inginerului spre revizuire şi / sau aprobare.1 [Începerea lucrărilor]. greşeala sau celelalte defecte la examinarea Şantierului şi a Cerinţelor Beneficiarului înaintea de depunerea Ofertei.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere]. La primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. dacă există) precum şi elementele de referinţă menţionate în Sub-Clauza 4. Dacă şi în măsura în care (ţinând cont de cost şi timp) un antreprenor experimentat exercitând toată atenţia cuvenită ar fi descoperit eroarea. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să inspecteze elaborarea tuturor acestor documente.

În perioada de revizuire. va fi rectificat. Inginerul poate transmite o înştiinţare Antreprenorului care să arate că (şi să specifice măsura în care) un Document al Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului. atât pentru revizuire (şi aprobare. cu sau fără comentarii. sau care să arate că (şi să specifice măsura în care) Documentul Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului: (ii) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe până când Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului. cu excepţia cazului în care Inginerul a transmis. şi. calculate de la data la care Inginerul primeşte un Document al Antreprenorului şi înştiinţarea Antreprenorului. Înştiinţarea va specifica de asemenea că Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului. în conformitate cu prevederile subparagrafului (i). retransmis si revizuit (dacă este specificat în acest fel. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. înainte de acest termen. (iii) se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acestei părţi. o înştiinţare care prevede altceva. pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă un Document al Antreprenorului este astfel neconform. sau măsura în care nu este în conformitate. dacă există specificaţie în acest fel) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze şi pentru folosire.la care nu este specificată obligaţia să fie transmise spre revizuire şi / sau aprobare. Pentru fiecare parte din Lucrări şi cu excepţia situaţiei în care aprobarea sau consimţământul Inginerului a fost obţinut în prealabil: (a) în cazul în care un Document al Antreprenorului a fost transmis (aşa cum este specificat) spre aprobarea Inginerului : (i) Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare prin care este aprobat Documentul Antreprenorului. Această înştiinţare va specifica faptul că Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat. fiecare perioadă de revizuire nu va depăşi 21 de zile. (b) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe înainte de 45 . aprobat) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.

(c) execuţia acestei părţi din Lucrări se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului aşa cum au fost revizuite (şi. referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţiile în vigoare la Data de Referinţă. Dacă Inginerul dispune că alte Documente ale Antreprenorului sunt necesare. Documentele Antreprenorului. vor fi cele în vigoare la data recepţiei la terminare a Lucrărilor sau a Sectorului. Cu excepţia altor prevederi. Apoi. Legile referitoare la execuţia lucrărilor. Antreprenorul va transmite Inginerului documentele modificate în conformitate cu procedura de mai sus. Dacă standarde modificate sau noi întra în vigoare în Ţară după Data de Referinţă. de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. dacă este specificat. execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările terminate vor fi în conformitate cu: (a) Legile Ţării. şi (d) dacă Antreprenorul doreşte să modifice orice proiect sau document care a fost transmis anterior spre revizuire (şi. Orice astfel de aprobare sau consimţământ. sau orice revizuire (potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau în alt fel) nu va exonera Antreprenorul de nicio obligaţie sau responsabilitate. spre aprobare).4 Standarde şi normative tehnice Proiectul. construcţii şi mediul înconjurător. aprobate). dacă este specificat. sau definite de Legile în vigoare. Documentele Antreprenorului. 5. Antreprenorul le va pregăti cu promptitudine. aplicabile Lucrărilor. după cum sunt completate sau schimbate prin Modificări.expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia sa. Toate aceste Legi.3 Obligaţii asumate de către Antreprenor Antreprenorul se angajează ca proiectul. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi 46 . execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările odată terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice ale Ţării. Legile în vigoare pentru produsele obţinute ca rezultat al Lucrărilor şi alte standarde specificate în Cerinţele Beneficiarului. şi (b) documentele care fac parte din Contract. Antreprenorul va transmite imediat o înştiinţare Inginerului. 5. referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector.

1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când această instruire este finalizata. Dacă în Contract este specificat ca instruirea să fie efectuată înainte de recepţia Lucrărilor la terminare. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe Şantier si vor fi folosite exclusiv în scopurile prezentei Sub-Clauze. Antreprenorul va elabora şi va păstra actualizat un set complet de înregistrări ale execuţiei Lucrărilor “conforme cu execuţia”. Înainte de emiterea oricărui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.6 Documente conforme cu execuţia 47 . şi (b) propunerile pentru punerea în conformitate reprezintă o Modificare. Antreprenorul va furniza Inginerului planşe ale Lucrărilor conforme cu execuţia. Antreprenorul va furniza Inginerului numărul şi tipurile de copii specificate ale planşelor conforme cu execuţia relevante. Antreprenorul va obţine consimţământul Inginerului referitor la dimensiunile lor. 5. arătând poziţiile. Două copii ale acestor înregistrări vor fi furnizate Inginerului înaintea începerii Testelor la Terminare.5 Instruire Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea şi întreţinerea Lucrărilor. În completare.2 [Documentele Antreprenorului]. în măsura specificată în Cerinţele Beneficiarului.(dacă este cazul) va transmite propuneri pentru punerea în conformitate. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. În cazul în care: (a) Inginerul stabileşte că punerea în conformitate este necesară. atunci Inginerul va iniţia o Modificare în conformitate cu prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări].1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte aceste documente. în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. dimensiunile si detaliile exacte şi conforme ale lucrărilor executate. 5. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. la sistemul de referinţă şi alte detalii relevante. şi le va transmite Inginerului spre revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. reprezentând Lucrările aşa cum au fost executate.

5. Antreprenorul va respecta toate Legile din domeniul muncii care se aplică Personalului Antreprenorului. omisiuni. demonta. întreţine. Dacă nu sunt aplicabile niveluri de salarizare sau condiţii de muncă stabilite.1 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului.2 Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă 6. ambiguităţi. Antreprenorul va furniza Inginerului manuale de exploatare şi întreţinere. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare nivelurilor de salarizare şi condiţiilor de muncă practicate pe plan local de către alţi angajatori din aceeaşi branşă cu Antreprenorul. precum şi orice alte manuale specificate în Cerinţele Beneficiarului în aceste scopuri. din zonă sau din altă parte. sănătate. Antreprenorul nu va recruta sau încerca să recruteze personalul sau forţa de muncă din cadrul Personalului Beneficiarului. discrepanţe.8 Erori de proiectare Dacă sunt identificate erori. Antreprenorul va face aranjamentele necesare pentru angajarea întregului personal şi a forţei de muncă. inclusiv Legile referitoare la angajare. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. cazarea. securitate. care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. la nivelul cerut de detalii. aspecte inadecvate sau alte defecte în Documentele Antreprenorului. suficient de detaliate astfel încât Beneficiarul să poată exploata.5. asistenţă socială.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte forma finală a manualelor de exploatare şi întreţinere.4 Legislaţia muncii 48 . acestea precum şi Lucrările vor fi corectate pe cheltuiala Antreprenorului. 6. imigrare şi emigrare. masa şi transportul acestora. Personalul şi Forţa de Muncă 6.7 Manuale de exploatare şi întreţinere Înainte de începerea Testelor la Terminare. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă. fără a lua în considerare niciun consimţământ sau aprobare potrivit prevederilor prezentei Clauze. reasambla. precum şi pentru plata.3 Persoanele în serviciul Beneficiarului 6. 6. ajusta şi repara Echipamentele. în formă preliminară.

şi că măsuri potrivite sunt luate pentru asigurarea tuturor condiţiilor de trai şi igienă necesare.5 Programul de lucru Activitatea pe Şantier nu se va desfăşura în zilele recunoscute pe plan local ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în Anexa la Ofertă. conform celor indicate în Cerinţele Beneficiarului.6 Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului.şi îi va asigura acestuia toate drepturile conferite de lege. sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor. De asemenea. cu următoarele excepţii: (a) se specifică altfel în Contract. sau (c) activitatea nu poate fi evitată. (b) Inginerul îşi dă consimţământul. inclusiv celor legate de securitatea muncii. precum şi pentru prevenirea epidemiilor. În colaborare cu autorităţile locale de sănătate. Antreprenorul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor Legilor în vigoare. facilităţi de prim ajutor. Antreprenorul se va asigura că personal medical. 6. Antreprenorul îi va furniza acestei persoane 49 . 6. care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor.7 Sănătatea şi securitatea muncii Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a păstra sănătatea şi securitatea Personalului Antreprenorului. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor. caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. Antreprenorul va asigura facilităţi şi pentru Personalul Beneficiarului. Antreprenorul nu va permite niciunuia dintre angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din Lucrările Permanente. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. infirmerie şi serviciu de ambulanţă sunt disponibile în permanenţă pe Şantier şi în orice loc de cazare a Personalului Antreprenorului şi a Personalului Beneficiarului. 6. Antreprenorul va numi un responsabil cu prevenirea accidentelor pe Şantier. Antreprenorul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru Personalul Antreprenorului.

securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor şi privind daunele aduse proprietăţii.4 [Legea şi limba]) şi ale operaţiunilor care trebuie efectuate (inclusiv metodele şi tehnicile necesare. aranjării. (c) nu respectă oricare din prevederile Contractului. detalii referitoare la producerea accidentului. va asigura administrarea necesară planificării.8 Administrarea de către Antreprenor Antreprenorul. 6. managementului. 6. (b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă. pe parcursul proiectării şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului. pericolele posibile şi metodele de prevenire a accidentelor) pentru execuţia în bune condiţii şi în siguranţă a Lucrărilor. fără întârziere. 6. care: (a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate. competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate. Antreprenorul va numi un înlocuitor potrivit (sau va dispune numirea unui asemenea înlocuitor). inspectării şi testării lucrărilor. sănătatea sau protecţia mediului. conform cerinţelor rezonabile ale Inginerului. sau (d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa. Aceste informaţii vor Antreprenorului 50 . Apoi.9 Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea.toate cele necesare pentru a-şi exercita răspunderea şi autoritatea. inclusiv Reprezentantul Antreprenorului. Inginerul poate solicita Antreprenorului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturată) orice persoană angajată pe Şantier sau pentru Lucrări. Administrarea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să aibă cunoştinţe adecvate ale limbii folosite pentru comunicare (definită în Sub-Clauza 1. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea. direcţionării. În situaţia producerii oricărui accident. dacă este cazul.10 Raportări privind Antreprenorul va transmite Inginerului detalii privind numărul Personalul şi Utilajele fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului şi al fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. Antreprenorul va transmite Inginerului. dacă este cazul.

va fi îndreptăţit să examineze. 51 .1 Modul de execuţie Antreprenorul va realiza fabricaţia Echipamentelor. 7. 7. şi (b) pe parcursul producţiei. 6.11 Conduită necorespunzătoare Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a preveni orice ilegalitate. toate pe cheltuiala Antreprenorului. fabricaţiei şi construcţiei (pe Şantier sau în altă parte). 7. cu excepţia cazului în care se specifică altfel în Contract. şi (c) utilizând facilităţi dotate corespunzător şi Materiale care nu prezintă riscuri.2 [Documentele Antreprenorului]: (a) probe standard ale producătorului de Materiale şi probe specificate în Contract. (b) cu grijă şi profesionalism. producerea şi fabricaţia Materialelor şi toate cele necesare execuţiei Lucrărilor: (a) în maniera (dacă există) specificată în Contract. Echipamente. dezordine sau conduită necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului şi pentru păstrarea liniştii şi protecţia persoanelor şi a proprietăţilor de pe Şantier şi din vecinătatea Şantierului.fi transmise lunar. în conformitate cu bunele practici recunoscute.3 Inspecţia Personalul Beneficiarului. în orice moment rezonabil: (a) va avea acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obţin Materiale naturale. Materiale şi Manoperă 7. până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Fiecare probă va fi etichetată cu menţiunea originii şi a modului propus de folosire în Lucrări. într-o forma aprobată de Inginer. şi (b) probe suplimentare dispuse de Inginer ca şi Modificare.2 Probe Antreprenorul va transmite următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante spre revizuire de către Inginer în conformitate cu procedurile pentru Documentele Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.

avizelor şi echipamentelor de protecţie. cu cel puţin 24 de ore înainte. consumabile.inspecteze. Aceste activităţi nu vor absolvi Antreprenorul de nicio obligaţie sau răspundere. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare. Dacă Inginerul nu se prezintă la data şi locul convenite. altele decât Testele după Terminare (dacă există). instrumente.4 Testarea Prezenta Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract. Antreprenorul poate începe realizarea testelor. Inginerul va efectua. fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. costurile pentru efectuarea acestei Modificări vor fi suportate de Antreprenor. Inginerul va înştiinţa Antreprenorul. examinarea. va trebui să descopere lucrarea şi după aceea să efectueze remedierile şi reinstalările necesare. inclusiv prin asigurarea accesului. dacă şi când este solicitat de către Inginer. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele. utilaje. electricitate. ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să fie acoperită. Antreprenorul va furniza aparate. Apoi. Inginerul poate. fără întârzieri irezonabile. inspecţia. toate necesare pentru efectuarea eficientă a testelor specificate. cu excepţia cazului în care Inginerul dispune altfel. măsoare şi testeze materialele şi calitatea execuţiei şi să verifice progresul fabricaţiei Echipamentelor şi producerii şi fabricaţiei Materialelor. Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor. să modifice locul sau detaliile unor teste specificate sau poate da o dispoziţie Antreprenorului să efectueze teste suplimentare. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. forţă de muncă. măsurătorile sau testele necesare. facilităţilor. 7. Materialele sau calitatea execuţiei testate nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea. documente şi alte informaţii. combustibil. sau va transmite cu promptitudine Antreprenorului o înştiinţare conform căreia Inginerul nu doreşte efectuarea acestor activităţi. Antreprenorul va conveni cu Inginerul data şi locul pentru efectuarea testelor specificate pentru Echipamente. Antreprenorul va oferi Personalului Beneficiarului prilejul de a desfăşura aceste activităţi. atunci. asistenţă. iar testele vor fi considerate a fi fost 52 . toate pe cheltuiala sa. cu privire la intenţia Inginerului de a participa la efectuarea testelor.

Atunci când testele specificate sunt trecute cu succes. 7. se identifică Echipamente. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. verificate în mod corespunzător.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. testele vor fi repetate în aceiaşi termeni şi condiţii. prin transmiterea unei înştiinţări motivate către Antreprenor.efectuate în prezenţa Inginerului. Inginerul va contrasemna certificatul de teste ale Antreprenorului sau va emite către Antreprenor un certificat în acest sens. Inginerul poate dispune ca Antreprenorul: 53 . cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. inspecţiei. 7. Dacă Inginerul solicită refacerea testelor pentru aceste Echipamente. datorată întârzierii. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. se consideră că acceptă acurateţea acestora. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind testele. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 Respingerea Dacă în urma examinării. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul respins şi remediat îndeplineşte cerinţele Contractului. proiecte sau calitatea execuţiei unor lucrări ca fiind deficiente sau în alt fel neconforme cu prevederile Contractului. măsurătorilor sau testării. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii sau ca urmare a unei întârzieri pentru care Inginerul este responsabil. proiecte sau lucrări.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. După primirea acestei înştiinţări. Materiale. Dacă respingerea şi refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. Dacă Inginerul nu a participat la teste.6 Lucrările de remediere Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare. proiecte sau lucrări.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Materialele.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Materiale. Inginerul poate respinge aceste Echipamente.

liber de orice privilegii sau alte sarcini. Beneficiarul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane pentru realizarea lucrării. în momentul în care se produce prima (în ordinea cronologică) dintre următoarele situaţii: (a) când este livrat pe Şantier. Antreprenorul va plăti toate redevenţele. 7. sau imediat dacă se specifică regimul de urgenţă potrivit prevederilor subparagrafului (c). cu excepţia cazului şi în măsura în care zone de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească dispoziţia. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor În măsura în care prezenta prevedere este în conformitate cu Legile Ţării. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. Antreprenorul va îndeplini dispoziţia într-un interval de timp rezonabil. unui eveniment imprevizibil fie datorită altor factori.8 Redevenţe Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. şi anume perioada specificată (dacă este cazul) în dispoziţie. Cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul ar fi îndreptăţit la plată pentru lucrare. 7. fie datorită unui accident. Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate costurile rezultate din această neîndeplinire. 54 .10 [Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării]. (b) când Antreprenorul este îndreptăţit să primească plata pentru valoarea Echipamentelor şi Materialelor. fiecare element al Echipamentelor şi Materialelor va intra în proprietatea Beneficiarului.(a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Materiale care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. chiriile şi alte cheltuieli pentru: (a) Materiale naturale obţinute din afara Şantierului. şi (b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavaţii şi a altor materiale în exces (naturale sau fabricate).5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. (b) să înlăture şi să execute din nou orice altă lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului. şi (c) să execute orice lucrare care este necesară şi urgentă pentru siguranţa Lucrărilor.

Antreprenorul va transmite un program revizuit de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde progresului real sau obligaţiilor Antreprenorului. Fiecare program va include: (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să realizeze Lucrările. De asemenea. inclusiv termenele anticipate pentru realizarea fiecărei etape de proiectare.2 Durata de Execuţie Antreprenorul va termina toate Lucrările. şi (b) terminarea tuturor lucrărilor specificate în Contract ca fiind necesare pentru ca Lucrările sau Sectorul să fie considerate terminate pentru a fi recepţionate potrivit prevederilor SubClauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor]. Începerea. punere în funcţiune şi probe de exploatare. Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârziere. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. (b) perioadele pentru revizuiri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. (c) secvenţa şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract. aprobări şi consimţăminte specificate în Cerinţele Beneficiarului. Documente ale Antreprenorului. inspecţie. livrare pe Şantier.3 Programul de execuţie Antreprenorul va transmite Inginerului un program detaliat al perioadelor de execuţie. 8. testare. Data de Începere a Lucrărilor va fi în termen de 42 de zile de la data primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.8. construcţie. întârzierea şi suspendarea lucrărilor 8. şi (d) un raport justificativ care să includă: 55 . şi fiecare Secţiune (dacă există).1 Începerea lucrărilor Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz).1 [Începerea lucrărilor]. montaj. fabricaţie.2 [Documentele Antreprenorului] şi pentru orice alte transmiteri. 8. în termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. achiziţii. inclusiv: (a) trecerea cu succes a Testelor la Terminare.

pe fiecare categorie. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra unor evenimente sau circumstanţe specifice a căror apariţie în viitor este probabilă. în termen de 21 de zile de la primirea programului. transmite Antreprenorului o înştiinţare arătând măsura în care programul nu respectă prevederile Contractului. Inginerul poate solicita ca Antreprenorul să transmită o estimare a efectului anticipat al acestor evenimente sau circumstanţe şi / sau o propunere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.(i) (ii) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le adopte. în orice moment. şi detalii indicând estimările rezonabile ale Antreprenorului cu privire la numărul de Personal al Antreprenorului. necesare pe Şantier pentru fiecare etapă principală.3 [Procedura de Modificare]. majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor.4 Prelungirea Duratei de Execuţie Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. în execuţia Lucrărilor. care pot afecta negativ lucrările. şi a principalelor etape. Cu excepţia cazului în care Inginerul. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să se bazeze pe acest program atunci când îşi planifică activităţile. (b) un motiv de întârziere care îndreptăţeşte la o prelungire a perioadei de execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze a prezentelor Condiţii. 56 . Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu îndeplineşte (în măsura specificată) prevederile Contractului sau nu corespunde progresului real şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului. Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul. cu condiţia respectării celorlalte obligaţii care îi revin potrivit prevederilor Contractului. şi numărul fiecărui tip de Utilaje ale Antreprenorului. Antreprenorul va transmite Inginerului un program revizuit în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. 8.3 [Procedura de Modificare]). Dacă.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] este sau va fi întârziată datorită oricăreia dintre următoarele cauze: (a) o Modificare (cu excepţia cazului în care s-a convenit o ajustare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor SubClauzei 13.1 [Reclamaţiile Antreprenorului] Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor în scopurile Sub-Clauzei 10.

(d) lipsa Imprevizibilă de personal sau de Bunuri. 8. impediment sau obstacol cauzat sau atribuibil Beneficiarului. Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.(c) condiţii climatice adverse excepţionale. prelungirea totală a perioadei de execuţie. (b) aceste autorităţi întârzie sau împiedică lucrările Antreprenorului. un program revizuit şi un raport justificativ care să descrie metodele revizuite pe care Antreprenorul propune să le adopte pentru accelerarea progresului şi terminarea lucrărilor până la expirarea Duratei de Execuţie. sau (e) orice întârziere. Atunci când hotărăşte asupra fiecărei prelungiri a perioadei de execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. atunci această întârziere sau obstrucţionare va fi considerată o cauză de întârziere potrivit prevederilor subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 8. Dacă sunt aplicabile următoarele condiţii: (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice relevante legal constituite.5 Întârzieri cauzate de autorităţi .4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. din Ţară. şi (c) întârzierea sau obstrucţionarea lucrărilor erau Imprevizibile. în orice moment: (a) progresul real este prea lent pentru ca lucrările să poată fi terminate până la expirarea Duratei de Execuţie. Cu excepţia cazului în care Inginerul transmite o înştiinţare cu alte 57 8. Inginerul va revedea hotărârile anterioare şi va putea majora.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].1 [Reclamaţiile Antreprenorului].3 [Programul de execuţie]. cauzată de epidemii sau acţiuni guvernamentale. atunci Inginerul poate dispune ca Antreprenorul să transmită.3 [Programul de execuţie]. În cazul în care Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie. dar nu reduce. şi / sau (b) progresul rămâne (sau va rămâne) în urmă faţă de programul actual potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].6 Ritmul progresului Dacă.

cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. Dacă şi în măsura în care această cauza este notificată prin înştiinţare şi intră sub răspunderea Antreprenorului. De asemenea. precum şi penalităţi de întârziere (dacă este cazul) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. 8. depozita şi va asigura paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva oricăror deteriorări. 8. Pe perioada suspendării. altele decât cele datorate în cazul rezilierii înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. obligaţii sau răspunderi care îi revin potrivit prevederilor Contractului.10 şi 8.9. cuantumul acestor penalităţi de întârziere va fi cel specificat în Anexa la Ofertă şi va fi plătit pentru fiecare zi scursă între data expirării Duratei de Execuţie şi data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 8.7 Penalităţi de întârziere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească prevederile SubClauzei 8. Totuşi. pierderi sau daune.2 [Durata de Execuţie]. Antreprenorul va adopta aceste metode revizuite. Aceste penalităţi de întârziere vor fi singurele penalităţi datorate de Antreprenor pentru această neîndeplinire. Inginerul poate transmite o înştiinţare referitoare la cauza suspendării lucrărilor.11 nu se vor aplica. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului.8 Suspendarea lucrărilor Inginerul poate în orice moment dispune Antreprenorului suspendarea unei părţi sau a tuturor Lucrărilor.7 de mai jos. 8.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. atunci prevederile următoarelor Sub-Clauze 8. care pot necesita majorarea orelor de muncă şi / sau a numărului Personalului Antreprenorului şi / sau a Bunurilor. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. suma totală datorată potrivit prevederilor prezentei SubClauze nu va depăşi suma maximă a penalităţilor de întârziere (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă. Aceste penalităţi nu vor absolvi Antreprenorul de obligaţia sa de a termina Lucrările. Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere pentru această neîndeplinire.prevederi. Antreprenorul va proteja. sau de orice alte îndatoriri.9 Consecinţele Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca 58 . cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar.5 [Reclamaţiile Beneficiarului].

dacă: (a) lucrările la Echipamente sau livrarea Echipamentelor şi / sau Materialelor au fost suspendate mai mult de 28 de zile.11 Suspendare prelungită Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. După primirea acestei înştiinţări. în conformitate cu dispoziţiile Inginerului. atunci Antreprenorul. poate trata suspendarea ca pe o omisiune.8 [Suspendarea lucrărilor] a durat mai mult de 84 de zile. Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Dacă suspendarea afectează întreaga Lucrare.suspendării urmare a îndeplinirii dispoziţiilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea lucrărilor] şi / sau ca urmare a reluării lucrărilor.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. a depozita sau a asigura paza în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8. 8.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. sau a consecinţelor neîndeplinirii de către Antreprenor a obligaţiei de a proteja. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la o astfel de prelungire. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. pentru timpul şi Costurile suportate în remedierea consecinţelor unor greşeli ale Antreprenorului. 8. de execuţie sau legate de materiale. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. a părţii afectate din Lucrări. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. şi (b) Antreprenorul a marcat Echipamentele şi / sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Dacă Inginerul nu dă permisiunea în termen de 28 de zile de la solicitarea acesteia. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea lucrărilor]. care vor fi incluse în Preţul Contractului.10 Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii (la data suspendării) Echipamentelor şi / sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. fie de proiectare. datorată întârzierii. prin transmiterea unei înştiinţări Inginerului. sau de plată. 59 . şi (b) plata acestor Costuri.

care vor include testele operaţionale specificate pentru a demonstra că Lucrările sau Sectorul pot fi exploatate în condiţii de siguranţă şi conform cu cele specificate. În timpul probelor de exploatare. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel. în toate condiţiile de exploatare realizabile. Teste la Terminare 9. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze fiecare dintre Testele la Terminare. Testele la Terminare vor fi efectuate în secvenţa următoare: (a) teste înainte de punerea în funcţiune. şi (c) probe de exploatare. care vor include inspecţiile adecvate şi teste funcţionale („la rece” sau „la cald”) pentru a demonstra că fiecare element ale Echipamentelor poate să fie supus următoarei etape. la o dată sau la datele stabilite printr-o dispoziţie a Inginerului. Antreprenorul şi Inginerul vor examina împreună Lucrările.8. care s-a produs în timpul suspendării. defect sau pierdere a Lucrărilor. inclusiv teste de performanţă pentru a demonstra dacă Lucrările îndeplinesc atât criteriile specificate în 60 . Echipamentelor sau Materialelor. Antreprenorul va remedia orice deteriorare. care vor demonstra că Lucrările sau Sectorul au performanţe fiabile şi în conformitate cu prevederile Contractului.4 [Testarea].12 Reluarea lucrărilor După primirea permisiunii sau a dispoziţiei de a relua activitatea. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale.6 [Documente conforme cu execuţia] şi ale Sub-Clauzei 5. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare în conformitate cu prevederile prezentei Clauze şi ale Sub-Clauzei 7. (b) teste la punerea în funcţiune. Testele la Terminare vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată. 9.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere]. (b). Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare. în condiţii de siguranţă. când Lucrările sunt exploatate în condiţii stabile. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare informând că Lucrările sunt pregătite pentru efectuarea oricăror alte Teste la Terminare.1 Obligaţiile Antreprenorului După furnizarea documentelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 5.

pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. din această perioadă. Aceste Teste la Terminare vor fi considerate apoi ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului. 9. orice produs obţinut din funcţionarea Lucrărilor în timpul probelor de exploatare va fi în proprietatea Beneficiarului. care vor fi stabilite de către Antreprenor şi despre care va înştiinţa Inginerul. iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea. Inginerul va lua în considerare efectele folosirii Lucrărilor de către Beneficiar asupra performanţelor sau altor caracteristici ale Lucrărilor. Efectuarea probelor de exploatare nu va reprezenta recepţie la terminare potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Rezultate necorespunzătoare ale potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9. sau un Sector. (b) sau (c). Antreprenorul va efectua Testele la o dată sau la date.5 [Respingerea].3 [Interferenţa cu Testele la Terminare]. Inginerul va fi Testelor la Terminare îndreptăţit: 61 9.Cerinţele Beneficiarului cât şi Lista de Garanţii. nu trec Testele la Terminare.2 Întârzieri în efectuarea Testelor .3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările.4 [Testarea] (paragraful cinci) şi / sau Sub-Clauza 10. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii. descris în subparagrafele (a). Antreprenorul va transmite Inginerului un raport verificat asupra rezultatelor acestor Teste. Personalul Beneficiarului poate efectua aceste Teste. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Beneficiar. se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor. au trecut cu succes fiecare dintre Testele la Terminare.3 [Retestarea]. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare. nu trec Testele la Terminare repetate 9. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în acest termen de 21 de zile. Dacă Lucrările. să solicite Antreprenorului să efectueze Testele în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării. Imediat după ce Lucrările. se vor aplica Sub-Clauza 7. Inginerul poate. sau un Sector. sau un Sector. printr-o înştiinţare.4.

de întregul beneficiu al Lucrărilor sau Sectorului. dacă acest eşec privează Beneficiarul. Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar 10. Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 9. în substanţă.5 [Hotărâri].5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3. în mod similar. dacă Beneficiarul solicită acest lucru.(a) (b) (c) să dispună o nouă repetare a Testelor la Terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9. Antreprenorul va proceda în conformitate cu toate celelalte obligaţii potrivit prevederilor Contractului. şi (ii) a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau se consideră că a fost emis în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.2 [Durata de Execuţie] şi cu excepţiile prevăzute în subparagraful (a) de mai jos. Antreprenorul poate solicita.4 [Eşecul în remedierea defectelor].4 [Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare]. 62 . incluzând problemele descrise în Sub-Clauza 8. printr-o înştiinţare trimisă Inginerului cu cel mult 14 zile înainte ca. Lucrările să fie terminate şi pregătite pentru recepţie. sau (ii) hotărâtă şi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. Cu excepţia cazului în care reducerea corespunzătoare pentru această neîndeplinire (sau metoda de calcul a acesteia) este specificată în Contract. În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării de la Antreprenor. 10. Beneficiarul poate solicita ca reducerea să fie (i) convenită de ambele Părţi (doar pentru remedierea integrală a acestei neîndepliniri) şi plătită înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. În cazul menţionat la subparagraful (c). iar Preţul Contractului va fi redus cu suma adecvată pentru a acoperi valoarea redusă primită de Beneficiar ca rezultat al acestei neîndepliniri. eventualitate în care Beneficiarul va avea aceleaşi remedii ca şi cele stipulate în subparagraful (c) al Sub-Clauzei 11.3. în opinia Antreprenorului. Dacă Lucrările sunt împărţite în Sectoare. sau să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Beneficiarul va recepţiona Lucrările atunci când: (i) Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. să respingă Lucrările sau Sectorul (după caz). emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru fiecare Sector.

şi (c) la solicitarea Antreprenorului. un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor: (a) partea care este folosită va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început folosirea acesteia. precizând data la care Lucrările sau Sectorul au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. 63 . Apoi. Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract. Dacă Inginerul. nu reuşeşte să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau să respingă solicitarea Antreprenorului. până când Inginerul emite. iar Lucrările sau Sectorul (după caz) sunt realizate în mod substanţial în conformitate cu prevederile Contractului.2 Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Inginerul poate. la latitudinea exclusivă a Beneficiarului. dacă emite. fie este convenită de ambele Părţi). în acest termen de 28 de zile. prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de către Antreprenor pentru a face posibilă emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente. sau (b) va respinge solicitarea. cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a unor defecte care nu afectează substanţial folosirea Lucrărilor sau a Sectorului în scopul prevăzut (fie până la momentul la care sau în timp ce aceste lucrări sunt terminate iar aceste defecte remediate). Antreprenorul va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.Inginerul: (a) va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Inginerul va emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. (b) Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu această dată. 10. moment în care răspunderea va trece în sarcina Beneficiarului. se va considera că Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile.

cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. În mod similar. penalităţile de întârziere pentru ce rămâne de executat din Sectorul (dacă există) în care este inclusă această parte vor fi. Antreprenorului i se va acorda cât mai urgent posibilitatea să ia toate măsurile necesare pentru efectuarea oricăror Teste la Terminare ar fi rămase nerealizate. datorită unei cauze pentru care Beneficiarul este responsabil. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminare fără întârziere. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 3. Prevederile prezentului paragraf se vor aplica numai la cuantumul zilnic al penalităţilor de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Apoi Inginerul va emite în consecinţă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare fără întârziere.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi asupra acestui profit. Inginerul va transmite o înştiinţare şi va 64 . va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector). şi nu vor afecta limita maximă a acestor penalităţi.3 Interferenţa cu Testele la Terminare Dacă Antreprenorul este împiedicat.După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor proporţii.7 [Penalităţi de Întârziere]. pentru mai mult de 14 zile. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor corespunzătoare. să efectueze Testele la Terminare. reduse. reducerea proporţională a acestor penalităţi de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionate şi valoarea totală a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz). Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a recepţiei şi / sau folosirii de către Beneficiar a unei părţi din Lucrări. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor. altfel. altele decât acele folosiri specificate în Contract sau convenite cu Antreprenorul. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) şi. Pentru orice perioadă de întârziere după data specificată în acest Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Testele la Terminare ar fi fost terminate. se va considera că Beneficiarul a recepţionat Lucrările sau Sectorul (după caz) la data la care. de asemenea. 10. După primirea acestei înştiinţări. penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi reduse.

Documentaţia Antreprenorului. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. 65 . şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. nu se va considera că un certificat de recepţie emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor certifică terminarea lucrărilor necesare de aducere la starea iniţială a oricărui teren sau a altor suprafeţe.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. de către Inginer. datorată întârzierii. până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau Sector (după caz). Responsabilitatea pentru defecte 11. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. aşa cum poate fi înştiinţat de către Beneficiar (sau în numele acestuia). 10. Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Pentru ca Lucrările.1. Antreprenorul: (a) va termina orice lucrare rămasă neexecutată la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. şi (b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor sau daunelor. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. care vor fi incluse în Preţul Contractului.4 Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială Cu excepţia cazului în care se specifică altfel într-un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. să fie în condiţiile cerute de Contract (cu excepţia uzurii normale) până la data expirării Perioadei de Notificare a Defectelor sau cât mai curând posibil. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a acestei întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare. şi fiecare Sector. printr-o dispoziţie. 11. într-o perioadă rezonabilă definită.solicita ca Testele la Terminare să fie efectuate în termen de 14 zile de la data înştiinţării şi în conformitate cu prevederile relevante din Contract.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. După primirea acestei înştiinţări.

cu excepţia părţii din proiect (dacă este cazul) pentru care este responsabil Beneficiarul. Dacă livrarea şi / sau montarea Echipamentelor şi / sau Materialelor a fost suspendată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile: (a) (b) (c) proiectării Lucrărilor.3 [Procedură de Modificare]. la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau pentru un Sector dacă şi în măsura în care Lucrările.8 [Suspendarea lucrărilor] sau Sub-Clauzei 16. 11. Beneficiarul (sau o persoană în numele 66 . Antreprenorul va fi înştiinţat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile SubClauzei 13.2 Costul remedierii defectelor Toate lucrările la care se face referire în subparagraful (b) al SubClauzei 11. Totuşi.4 Neremedierea defectelor Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze orice defect sau daună într-o perioadă rezonabilă.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. o Perioadă de Notificare a Defectelor nu va fi prelungită cu mai mult de doi ani.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor prezentei Clauze nu se vor aplica niciunor defecte sau daune produse la mai mult de doi ani după ce. Sectorul sau o componentă majoră a Echipamentelor (în funcţie de caz şi după recepţie) nu pot fi folosite în scopul prevăzut din cauza unor defecte sau daune.Dacă apar astfel de defecte sau se produc daune. sau unei exploatări sau întreţineri inadecvate şi atribuibile unor probleme pentru care este responsabil Antreprenorul (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor de la 5. (d) Dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile oricăror alte cauze.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Beneficiarul va fi îndreptăţit. Echipamentelor. 11. cu condiţia respectării Sub-Clauzei 2.5 la 5. 11.7 sau în alt fel). Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către Beneficiar (sau o altă persoană în numele acestuia).1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările]. Perioada de Notificare a Defectelor pentru Echipamente şi / sau Materiale ar fi expirat. Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. eşecul Antreprenorului de a îndeplini oricare altă obligaţie. altfel.

cu preaviz rezonabil. să rezilieze Contractul în întregime sau numai pentru acele părţi din Lucrări care nu pot fi folosite în scopul prevăzut.2 [Costul Remedierii Defectelor]. Antreprenorul va plăti Beneficiarului.5 [Hotărâri].acestuia) poate stabili o dată la care sau până la care defectul sau dauna va trebui să fie remediat. sau să elibereze o altă garanţie adecvată. Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) să execute lucrarea cu forţe proprii sau prin terţi. eliberării Şantierului şi returnării Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului. Beneficiarul va fi apoi îndreptăţit să recupereze toate sumele plătite pentru Lucrările sau pentru acea parte (după caz). Fără a prejudicia orice alte drepturi. dar Antreprenorul nu va avea niciun fel de răspundere pentru astfel de lucrări. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defectul sau dauna până la data stabilită în înştiinţare. într-o manieră rezonabilă şi pe cheltuiala Antreprenorului. Această solicitare va fi făcută printr-o 67 11. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. inclusiv Teste la Terminare sau Teste după Terminare.6 Teste suplimentare .5 Înlăturarea lucrărilor defectuoase 11. acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Dacă defectul sau dauna nu poate fi remediat cu promptitudine pe Şantier. plus costurile de finanţare şi costurile aferente demolării lucrărilor respective. Dacă lucrările de remediere a oricărui defect sau daună pot afecta performanţele Lucrărilor. sau (c) dacă defectul sau dauna privează. în scopul reparării. Inginerul poate ordona repetarea oricărora dintre testele descrise în Contract. Acest consimţământ poate obliga Antreprenorul să majoreze valoarea Garanţiei de Bună Execuţie cu valoarea integrală de înlocuire a acestor componente.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] cheltuielile rezonabile suportate de Beneficiar pentru remedierea defectului sau daunei. Se va transmite Antreprenorului o înştiinţare. (b) să solicite Inginerului să convină sau să hotărască asupra unei reduceri rezonabile a Preţului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. referitoare la această dată. iar Beneficiarul îşi dă consimţământul. Beneficiarul de întregul beneficiu al Lucrărilor sau al oricăror părţi importante din Lucrări. de fapt. Antreprenorul poate înlătura de pe Şantier. potrivit prevederilor Contractului sau în alt mod. iar aceste lucrări de remediere trebuiau executate pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.

Numai Certificatul de Recepţie Finală va fi considerat ca reprezentând recepţia Lucrărilor. potrivit indicaţiilor Inginerului. fiecare Parte va răspunde în continuare de îndeplinirea oricărei obligaţii rămase neîndeplinite la acel moment. specificând data la care Antreprenorul şi-a îndeplinit obligaţiile potrivit prevederilor Contractului.5 [Hotărâri] şi vor fi incluse în Preţul Contractului.9 Certificatul de Recepţie Finală Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu va fi considerată a fi încheiată până când Inginerul emite Certificatul de Recepţie Finală către Antreprenor. În scopul stabilirii naturii şi întinderii 68 . cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.înştiinţare în termen de 28 de zile după remedierea defectului sau daunei. O copie a Certificatului de Recepţie Finală va fi transmisă Beneficiarului. potrivit prevederilor SubClauzei 11. La solicitarea Inginerului. Antreprenorul va investiga cauzele oricărui defect. cu excepţia faptului că acestea vor fi efectuate pe riscul şi cheltuiala Părţii responsabile. Antreprenorul va avea drept de acces la toate părţile ale Lucrărilor şi la înregistrări privind exploatarea şi performanţa Lucrărilor.8 Investigare de către Antreprenor 11. Cu excepţia cazului în care remedierea defectului se face pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul remedierii defectelor] pentru costul lucrărilor de remediere.10 Obligaţii neîndeplinite După emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Costurile investigării şi un profit rezonabil vor fi convenite sau hotărâte de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.7 Dreptul de acces Până la emiterea Certificatului de Recepţie Finală. 11. Aceste teste vor fi efectuate în conformitate cu termenii aplicabili testelor anterioare.2 [Costul remedierii defectelor]. 11. Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 de zile de la expirarea ultimei Perioade de Notificare a Defectelor sau cât mai repede după acest termen cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările inclusiv remedierea oricăror defecte. 11.

Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de orice obiect rămas pe Şantier. Beneficiarul va transmite Antreprenorului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data de la care vor fi efectuate Testele după Terminare. Dacă acestea nu au fost îndepărtate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul primeşte o copie a Certificatului de Recepţie Finală. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiile Speciale. Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferenţa neacoperită. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel. 12. Antreprenorul va înlătura de pe Şantier toate Utilajele Antreprenorului.11 Eliberarea Şantierului La primirea Certificatului de Recepţie Finală. aceste Teste vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată. 11. Teste după Terminare 12. forţă de muncă.unor astfel de obligaţii neîndeplinite. resturile. utilaje. Beneficiarul: (a) va furniza electricitate. rebuturile şi Lucrările Provizorii. prevederile Teste după Terminare prezentei Clauze se vor aplica. sau cauzate de aceste vânzări sau depozitări şi acţiuni de restabilire ale Şantierului. instrumente. şi în prezenţa Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre Părţi o poate solicita în mod rezonabil.1 Procedura pentru Dacă în Contract sunt specificate Teste după Terminare.7 [Manuale de Exploatare şi Întreţinere] şi cu îndrumarea pe care Antreprenorul poate fi solicitat să o acorde în timpul efectuării acestor Teste. Contractul se consideră a rămâne în vigoare. Dacă suma astfel obţinută nu acoperă costurile Beneficiarului. combustibil. toate necesare pentru efectuarea eficientă a Testelor după Terminare. Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor suportate în legătură cu. la o dată sau date stabilite de către Beneficiar. 69 . Orice diferenţă de bani rămasă în urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Testele după Terminare vor fi efectuate fără întârziere după ce Beneficiarul a efectuat recepţia la terminarea Lucrărilor sau a Sectoarelor. şi (b) va efectua Testele după Terminare în conformitate cu manualele furnizate de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. surplusurile de materiale.

şi (b) oricare Parte poate ulterior solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele după Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii. nu trec Testele după Terminare: (a) prevederile subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 11. atunci se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes acest Test după Terminare.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit. din motive care nu sunt atribuibile Antreprenorului. După primirea acestei înştiinţări.3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările. Dacă şi în măsura în care acest eşec şi această retestare sunt atribuibile oricăreia dintre cauzele enumerate în subparagrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11. sau un Sector. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Reclamaţiile 70 12.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] se vor aplica.2 [Costul remedierii defectelor] şi conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar. Rezultatele Testelor după Terminare vor fi redactate şi evaluate de ambele Părţi. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului. Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile în efectuarea Testelor după Terminare. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit. cauzate de către Beneficiar. Dacă. care vor fi considerate a fi fost efectuate în prezenţa Antreprenorului. iar Antreprenorul va accepta acurateţea lor.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. la plata oricărui astfel de Costuri şi a unui profit rezonabil.2 Întârzieri în efectuarea Testelor .Dacă Antreprenorul nu se prezintă la data şi locul convenite. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Se va ţine cont în mod adecvat de efectul folosirii prealabile a Lucrărilor de către Beneficiar. Beneficiarul poate începe efectuarea Testelor după Terminare. 12. un Test după Terminare al Lucrărilor sau al oricărui Sector nu poate fi terminat în Perioada de Notificare a Defectelor (sau în orice altă perioadă asupra căreia ambele Părţi au convenit).

Totuşi.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. cauzate de către Beneficiar. (b) suma relevantă plătibilă cu titlu de despăgubire pentru această neîndeplinire este specificată (sau metoda ei de calcul este definită) în Contract. atunci. Dacă Lucrările sau un Sector nu trec un Test după Terminare iar Antreprenorul propune să realizeze ajustări sau modificări ale Lucrărilor sau ale unui astfel de Sector. 71 . nu au trecut vreunul dintre sau toate Testele după Terminare. Apoi Antreprenorul va rămâne responsabil să realizeze ajustările sau modificările şi să treacă acel Test. După primirea acestei înştiinţări. la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Antreprenorul va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că Lucrările sau Sectorul (după caz) au trecut cu succes acel Test după Terminare.Beneficiarului]. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit. şi (c) Antreprenorul plăteşte această sumă relevantă în Perioada de Notificare a Defectelor. Dacă Antreprenorul suportă Costuri suplimentare ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile. în acordarea către Antreprenor a dreptului de acces la Lucrări sau Echipamente. se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes aceste Teste după Terminare. dacă Antreprenorul nu primeşte această înştiinţare în Perioada de Notificare a Defectelor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit. se poate dispune de către Beneficiar (sau în numele acestuia) ca dreptul de acces la Lucrări sau Sector să nu fie acordat Antreprenorului decât după o perioadă convenabilă pentru Beneficiar.4 Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Lucrările. 12. sau un Sector. fie pentru a realiza orice ajustări sau modificări. fie pentru a investiga cauzele unui eşec în a trece un Test după Terminare. într-un termen rezonabil de la primirea înştiinţării de către Beneficiar (sau în numele acestuia) referitoare la acea perioadă convenabilă pentru Beneficiar.

1 Dreptul de a modifica Modificările pot fi iniţiate de către Inginer în orice moment înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.13. cu excepţia cazului în care Antreprenorul transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului specificând (cu detalii justificative) faptul că (i) Antreprenorul nu poate obţine în mod direct şi uşor Bunurile necesare pentru Modificare. (i) va accelera terminarea Lucrărilor. şi (c) propunerea Antreprenorului pentru ajustarea Preţului Contractului. sau (iii) aceasta va avea un impact negativ asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. fie prin transmiterea următoarelor elemente: (a) o descriere a proiectului şi / sau lucrării propuse pentru a fi executate şi un program de execuţie a acestora. sau (iv) va profita. Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13. 13. confirma sau modifica dispoziţia. (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea pentru Beneficiar a Lucrărilor terminate. în orice alt mod.2 Optimizarea proiectului Antreprenorul poate.3 Procedura de Modificare Dacă Inginerul solicită o propunere. Antreprenorul va răspunde în scris fără întârziere. înainte de a dispune o Modificare.3 [Programul de execuţie] şi a Duratei de Execuţie.3 [Procedura de Modificare]. Antreprenorul va executa fiecare Modificare şi va fi obligat faţă de aceasta. (ii) va reduce pentru Beneficiar costurile de construcţie. Beneficiarului. întreţinere sau exploatare a Lucrărilor. în orice moment. fie prin prezentarea motivelor pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul). (b) propunerea Antreprenorului pentru orice modificare necesară a programului conform Sub-Clauzei 8. fie printr-o dispoziţie. Inginerul va anula. dacă este adoptată. La primirea acestei înştiinţări. 72 . să transmită Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului). 13. fie printr-o solicitare adresată Antreprenorului de-a transmite o propunere. O Modificare nu poate să conţină omiterea oricărei lucrări care să fie executată de alţii. Modificări şi Ajustări 13. (ii) aceasta va reduce siguranţa Lucrărilor sau caracterul potrivit al acestora.

fără întârziere. decât în conformitate cu dispoziţiile Inginerului iar Preţul Contractului va fi ajustat în consecinţă. însoţită de orice cerinţă privind înregistrarea Costurilor.2 [Optimizarea Proiectului].După primirea unei astfel de propuneri (potrivit prevederilor SubClauzei 13. Pentru fiecare Sumă Provizionată.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra ajustărilor la Preţul Contractului şi la Graficul de Plăţi. va fi emisă de către Inginer Antreprenorului. dacă este cazul. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Inginerul poate emite următoarele dispoziţii: (a) anumite lucrări să fie executate (inclusiv Echipamentele. 13.2 [Optimizarea proiectului] sau în alt mod). 13. În acest scop. Materiale sau servicii să fie achiziţionate de către Antreprenor şi pentru evaluarea cărora vor fi incluse în Preţul Contractului: 73 . se va face referire la proporţia reală sau anticipată a monedelor din Costul lucrărilor modificate precum şi la proporţia diferitelor monede specificate pentru plata Preţului Contractului. În momentul dispunerii sau aprobării unei Modificări. atunci. furnizări de bunuri sau servicii pentru care este constituită Suma Provizionată. şi / sau (b) anumite Echipamente. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer pentru lucrări. Antreprenorul nu va întârzia nicio lucrare în timp ce aşteaptă un răspuns. Fiecare dispoziţie referitoare la execuţia unei Modificări. Aceste ajustări vor include un profit rezonabil şi vor ţine cont. care va confirma primirea acesteia. Inginerul. de propunerile transmise de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate) de către Antreprenor şi evaluate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. aprobată sau hotărâtă aşa cum se specifică mai sus.4 Plata în monedele În cazul în care Contractul prevede ca plata Preţului Contractului să stabilite fie făcută în mai multe monede. de fiecare dată când o ajustare este convenită.5 Sume Provizionate Fiecare Sumă Provizionată nu va fi folosită. va răspunde prin aprobare.3 [Procedura de Modificare]. respingere sau cu comentarii. integral sau parţial. se vor specifica sumele plătibile în fiecare din monedele stabilite.

O copie a fiecărei situaţii.6 Lucrări în regie Pentru lucrări minore sau de natură incidentală. Atunci când solicită o plată. înainte ca acestea să fie incluse în următoarea Situaţie de Lucrări. dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. Cu excepţia articolelor pentru care lista de lucrări în regie specifică faptul că nu se fac plăţi. 13. şi cantităţile şi tipurile de Echipamente şi Materiale folosite. La solicitarea Inginerului. Dacă nu există o astfel de rată procentuală. spre justificare. pentru orice Bunuri. dacă este corectă sau când este convenită. şi o sumă pentru cheltuieli indirecte şi profit. prin aplicarea ratei procentuale relevante (dacă există) specificate în Lista adecvată. Dacă lista de lucrări în regie nu este inclusă în Contract. Antreprenorul va transmite apoi Inginerului situaţii cu preţurile acestor resurse. Antreprenorul va transmite Inginerului devize. 13. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaţii corecte.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Antreprenorul va furniza. Înainte de a comanda Bunuri pentru lucrare. calculată ca procent din aceste sume efectiv plătite sau datorate. identificarea.7 Ajustări generate de schimbări ale Preţul Contractului va fi ajustat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costurilor rezultate din schimbarea Legilor Ţării 74 . dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. în dublu exemplar. prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Antreprenorul va transmite facturi.(i) (ii) sumele efectiv plătite (sau datorate) de către Antreprenor. funcţia şi orele prestate ale Personalului Antreprenorului. care vor include următoarele detalii referitoare la resursele folosite în execuţia lucrărilor din ziua anterioară: (a) (b) (c) numele. Astfel. va fi semnată de Inginer şi returnată Antreprenorului. se va aplica rata procentuală specificată în Anexa la Ofertă. devize. tipul şi orele prestate ale Echipamentului Antreprenorului şi ale Lucrărilor Temporare. lucrările vor fi evaluate în conformitate cu listele de lucrări în regie incluse în Contract şi se va aplica procedura de mai jos. Inginerul poate dispune ca o Modificare să fie executată pe baza lucrărilor în regie. facturi.

schimbare efectuată după Data de Referinţă şi care afectează Antreprenorul în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului. şi (b) plata acestor Costuri.legislaţiei (inclusiv introducerea unor noi Legi sau abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau interpretării juridice sau oficiale.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. va fi stabilită conform formulelor pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul Contractului. Nu se aplică nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costurilor sau a preţurilor 75 . care vor fi incluse în Preţul Contractului. Dacă Antreprenorul suferă (sau va suferi) întârzieri şi / sau suportă (sau va suporta) Costuri suplimentare ca urmare a acestor schimbări ale Legilor sau interpretărilor. Ajustarea ce se aplică valorii altfel plătibilă Antreprenorului. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. datorată întârzierii. După primirea acestei înştiinţări. 13. efectuate după Data de Referinţă.8 Ajustări generate de schimbări ale Costurilor În prezenta Sub-Clauză. prin adăugarea sau scăderea unor valori stabilite cu ajutorul formulelor stabilite în prezenta Sub-Clauză. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. Dacă se vor aplica prevederile prezentei Sub-Clauze.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica dacă nu există un astfel de tabel al datelor de ajustare. sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşteri sau scăderi ale costului forţei de muncă. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. a acestor Legi. “tabelul datelor de ajustare” înseamnă tabelul completat cu datele de ajustare inclus în Anexa la Ofertă. guvernamentale. În măsura în care prevederile prezentei Clauze sau a altor Clauze din Contract nu acoperă o compensare totală pentru orice creşteri sau scăderi ale costurilor. Bunurilor şi altor resurse ale Lucrărilor. după cum este evaluată în conformitate cu Lista adecvată şi aprobată în Certificatele de Plată. se va considera că Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi posibilitatea altor creşteri sau scăderi ale costurilor.

aşa cum se specifică în tabelul datelor de ajustare. unde: “Pn” este indicele de ajustare ce se aplică valorii contractuale estimate în moneda relevantă a lucrărilor realizate în perioada “n”... specificat în tabelul relevant al datelor de ajustare.. se va face referire la valorile indicilor la datele specificate (menţionate în coloanele patru. deşi aceste date (şi în consecinţă aceste valori) pot să nu corespundă cu indicii de cost de bază. fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată la cursul de vânzare a acestei monede stabilit de banca centrală a Ţării la data menţionată mai sus. “b”. reprezintă indicii de cost sau preţurile de referinţă de bază. Indicii de cost sau preţurile de referinţă specificaţi în tabelul datelor de ajustare vor fi folosiţi. cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv). fiecare dintre aceştia aplicându-se elementului relevant de cost din tabel. cu excepţia altor prevederi ale Anexei la Ofertă. .. . exprimaţi în moneda relevantă de plată. ”c”. “Ln”. şi “Lo”.. pentru care se cere să se aplice indicele. “Mo”. În cazurile în care “moneda indicilor” (specificată în tabel) nu este moneda relevantă de plată. “En”. această perioadă fiind de o lună. sunt coeficienţi reprezentând proporţia estimată a fiecărui element de cost legat de execuţia Lucrărilor. “Eo”.. Inginerul va stabili un indice provizoriu pentru emiterea 76 . aceasta va fi stabilită de către Inginer. ”d”. exprimaţi în moneda relevantă de plată. În acest scop. reprezintă indicii curenţi de cost sau preţurile de referinţă pentru perioada “n”. astfel de elemente de cost din tabel pot fi indicatori ai resurselor precum forţa de muncă. utilaje şi materiale. fiecare aplicându-se elementului relevant de cost din tabel la Data de Referinţă.curente. respectiv cinci din tabel) în scopul clarificării sursei. reprezentând proporţia neajustabilă a plăţilor contractuale. Până la momentul la care fiecare indice de cost curent este disponibil. Dacă există îndoieli asupra sursei lor. “a” este un coeficient fix. Formulele vor fi de tipul următor: Pn = a + b(Ln/L0) + c(En/E0) + d(Mn/M0) + ……. “Mn”..

ca urmare a Modificărilor. după ce Antreprenorul va transmite o garanţie în conformitate cu prevederile 77 . Preţul Contractului şi plăţile 14.Certificatului Interimar de Plată. în funcţie de alternativa cea mai avantajoasă pentru Beneficiar. 14. sub forma unui împrumut fără dobândă în vederea mobilizării şi proiectării. făcând obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. impozitele şi tarifele datorate potrivit prevederilor Contractului. Preţul Contractului va fi stabilit în consecinţă.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei]. dacă vreo parte a Lucrărilor urmează a fi plătită în conformitate cu cantităţile furnizate sau lucrările efectuate. iar Preţul Contractului nu va fi revizuit pentru astfel de costuri. Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost specificaţi în tabelul (tabelele) datelor de ajustare nu pot fi ajustate decât dacă au devenit irezonabile. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie. dezechilibrate sau inaplicabile. (b) Antreprenorul va plăti toate taxele. ajustarea se va recalcula în consecinţă. ajustarea preţurilor după acest termen se va face utilizând fie (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data expirării Duratei de Execuţie a Lucrărilor.2 Plata în avans Beneficiarul va efectua o plată în avans. şi (d) orice cantităţi sau date referitoare la preţuri definite într-o Listă vor fi folosite în scopurile specificate în această Listă şi pot fi neaplicabile în alte scopuri. sau (ii) indicele sau preţul curent. 14.1 Preţul Contractului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va face obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. Totuşi. (c) orice cantităţi definite într-o Listă sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţile reale şi corecte ale Lucrărilor pe care Antreprenorul trebuie să le execute. Atunci când un indice curent va fi disponibil. prevederile referitoare la măsurare şi evaluare vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.

dacă primeşte.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după primirea de către Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună Execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. şi (b) deducerile vor fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecărui Certificat de Plată (cu excepţia plăţii în avans. dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor. prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată. Dacă termenii garanţiei specifică data de expirare a acesteia. Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea de către Beneficiar].2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans.prezentei Sub-clauze. iar plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei. Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea integrală a plăţii în avans. aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. până în momentul în care plata în avans este rambursată. Antreprenorul se va asigura că această garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la rambursarea avansului. sau dacă valoarea totală a plăţii în avans nu este specificată în Anexa la Ofertă. Clauzei 16 [Suspendarea şi rezilierea de către 78 . Această garanţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar şi va avea forma anexată Condiţiilor Speciale sau altă formă aprobată de către Beneficiar. Până când Beneficiarul primeşte. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranşă a avansului după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Valoarea totală a plăţii în avans. monedele de plată şi proporţiile acestora. această garanţie. vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) depăşesc zece procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptată mai puţin Sumele Provizionate. Cu excepţia cazului în care alte procente sunt specificate în Anexa la Ofertă: (a) deducerile vor începe în acel Certificat de Plată în care totalul plăţilor intermediare aprobate (cu excepţia plăţii în avans. precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) în monedele şi proporţiile acestora în plata în avans. numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una).

Dispute şi Arbitraj].3 Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Antreprenorul va transmite Inginerului. (c) orice sumă care trebuie dedusă ca reţinere. în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.2 [Plata în avans].4 Graficul de Plăţi Dacă în Contract este inclus un Grafic de Plăţi care să specifice 79 . inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] şi Sub-Clauzei 13. care vor fi exprimate în diferitele monede în care Preţul Contractului este plătibil. împreună cu documentele justificative care vor include raportul relevant de progres. (e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. într-o formă aprobată de Inginer. dacă nu este specificată nicio perioadă). Situaţia de Lucrări va include următoarele elemente. după sfârşitul perioadei de plăţi specificată în Contract (sau la sfârşitul fiecărei luni.21 [Rapoartele de Progres]. (b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă pentru schimbările ale legislaţiei şi schimbările ale costurilor. diferenţa rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului. (f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi cuvenite potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. în ordinea de mai jos: (a) valoarea contractuală estimată a Lucrărilor executate şi a Documentelor Antreprenorului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările. la totalul sumelor de mai sus. calculată prin aplicarea procentului de reţinere specificat în Anexa la Ofertă.8 [Ajustări generate de schimbări ale costurilor]. până când suma astfel reţinută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă. 14. după caz. (d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări în conformitate cu prevederile SubClauzei 14. în care vor fi prezentate detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit. şi (g) deducerea totalului sumelor aprobate în toate Certificatele de Plată anterioare. în şase exemplare. 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor].Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz). dar excluzând elementele descrise în subparagrafele de la (b) la (g) de mai jos). o Situaţie de Lucrări. în conformitate cu prevederile SubClauzei 4.

5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica. Estimările revizuite vor fi transmise trimestrial. Certificatele Interimare de Plată vor include. iar dacă se constată că progresul real este mai lent decât cel care stă la baza acestui Grafic de Plăţi. (i) o sumă pentru Echipamentele şi Materialele care au fost expediate pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente. potrivit prevederilor subparagrafului (e) din Sub-Clauza 14. şi (ii) o deducere când valoarea contractuală a acestor Echipamente şi Materiale este inclusă ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3. Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra tranşelor de plată revizuite. atunci. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Antreprenorul: 80 . prevederile Sub-Clauzei 14. Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale plăţilor pe care Antreprenorul apreciază că vor deveni datorate pentru fiecare trimestru.tranşele în care va fi plătit Preţul Contractului. care să ia în considerare măsura în care progresul este mai lent decât cel care a stat la baza estimării tranşelor. Inginerul va stabili şi va aproba fiecare adăugare în Certificatele Interimare de Plată. Dacă listele la care se face referire în subparagrafele (b)(i) sau (c)(i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertă.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. atunci prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Dacă se aplică prevederile prezentei Sub-Clauze. şi dacă aceste tranşe nu sunt definite cu referire la progresul real înregistrat în execuţia Lucrărilor. 14. atunci. Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic: (a) tranşele prevăzute în acest Grafic de Plăţi vor fi valorile contractuale estimate în scopurile subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14. (b) (c) Dacă în Contract nu este inclus un Grafic de Plăţi.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. până la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

şi au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier. şi (iii) sunt descrise într-un aviz de expediţie sau într-un alt document de expediere.(i) (ii) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă. 81 . de asemenea: (b) Echipamentele şi Materialele respective: (i) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la expedierea spre Şantier. şi. cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil precum şi cu o garanţie bancară emisă într-o formă şi de către o entitate aprobate de Beneficiar. sau (c) Echipamentele şi Materialele respective: (i) (ii) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la livrarea pe Şantier. Costurile şi folosirea Echipamentelor şi Materialelor). chitanţele. care a fost transmis Inginerului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurărilor. sunt protejate împotriva oricăror pierderi. în conformitate cu prevederile Contractului. Suma suplimentară care urmează a fi aprobată în Certificatele Interimare de Plată va fi echivalentul a optzeci de procente din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier). şi a transmis o situaţie pentru Costurile de achiziţionare şi livrare a Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier. iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare. daune sau deteriorări. (ii) au fost expediate spre Ţară.2 [Plata în Avans] şi va fi valabilă până când Echipamentele şi Materialele vor fi depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate împotriva oricăror pierderi. însoţită de documente justificative. în drum spre Şantier. în valorile şi monedele egale cu suma datorată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: această garanţie poate avea o formă similară cu forma la care se face referire în Sub-Clauza 14. ţinând cont de documentele menţionate în prezenta Sub-Clauză şi de valoarea contractuală a Echipamentelor şi Materialelor. daune sau deteriorări şi par a fi în conformitate cu prevederile Contractului.

Nu se va considera că un Certificat de Plată indică acceptarea. în termen de 28 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative. La acel moment.Monedele de plată pentru aceste sume suplimentare vor fi aceleaşi cu cele în care plata va deveni datorată atunci când valoarea contractuală va fi inclusă în subparagraful (a) al Sub-Clauzei 14. înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. şi în aceleaşi monede şi proporţii. În această situaţie. şi / sau (b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie în conformitate cu prevederile Contractului şi a fost înştiinţat de Inginer în acest sens. Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. Certificatul de Plată va include deducerea aplicabilă care va fi echivalentă cu această sumă suplimentară pentru Echipamentele şi Materialele respective. Apoi. consimţământul sau satisfacţia Inginerului. Inginerul va emite către Beneficiar un Certificat Interimar de Plată care va specifica suma stabilită în mod echitabil de către Inginer ca fiind datorată. Totuşi. la oricare dintre Certificatele de Plată anterioare. În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă orice corecţie sau modificare care trebuie făcută. Inginerul nu va fi obligat să emită un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după reţineri şi alte deduceri) ar fi mai mică decât valoarea minimă (dacă există) a Certificatelor Interimare de Plată specificată în Anexa la Ofertă.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. împreună cu detalii justificative.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Nicio sumă nu va fi aprobată printr-un Certificat de Plată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bună Execuţie. valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până când acea lucrare va fi terminată sau acea obligaţie va fi îndeplinită. 14. costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea au fost terminate. Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat pentru niciun alt motiv cu excepţia următoarelor: (a) dacă vreun bun furnizat sau vreo lucrare efectuată de Antreprenor nu este în conformitate cu prevederile Contractului. 82 . în mod adecvat. aprobarea.

83 . Antreprenorul va fi îndreptăţit să primească costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere pentru suma neplătită (la care se vor adăuga lunar costurile de finanţare).7 Plata Beneficiarul va plăti Antreprenorului: (a) prima tranşă din plata în avans. în termen de 42 de zile după emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile de la primirea documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. şi fără prejudicierea oricărui alt drept sau remediu. şi în ţara (pentru plăţi în această monedă) specificată în Contract. aceste costuri de finanţare vor fi calculate la rata dobânzii anuale de trei puncte procentuale peste rata de scont a băncii centrale din ţara monedei de plată. în termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Plată de către Beneficiar.9 Plata Sumelor Reţinute După emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi după ce Lucrările au trecut cu succes toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare. precizat de Antreprenor.14. plata către Antreprenor a primei jumătăţi din Sumele Reţinute. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis pentru un Sector. şi vor fi plătite în acea monedă.2 [Plata în Avans]. 14. prin Certificat de Plată. (b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată. în termen de 56 de zile de la primirea de către Inginer a Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative. Inginerul va aproba. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată fără ca o înştiinţare sau o aprobare prin Certificat de Plată oficiale să fie necesare. şi (c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată. dacă există). pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii. Dacă Antreprenorul nu primeşte plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14. procentul relevant al primei jumătăţi din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit după ce Sectorul trece cu succes toate testele.8 Întârzieri în efectuarea plăţilor 14. Plata sumei datorate în fiecare monedă se va face într-un cont bancar. indiferent (în cazul subparagrafului (b) al acesteia) de data la care a fost emis Certificatul Interimar de Plată. atunci. Această perioadă se va considera că începe de la data plăţii specificată în Sub-Clauza 14.7 [Plata].7 [Plata].

Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadelor de Notificare a Defectelor. (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit. Dacă valoarea procentuală a unui Sector nu este specificată în Anexa la Ofertă. procentul relevant din a doua jumătate din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit imediat după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor pentru acest Sector. Inginerul va emite un Certificat de Plată în conformitate cu Sub-Clauza 14. Inginerul va fi îndreptăţit să refuze aprobarea costului estimat pentru aceste lucrări până la terminarea acestora.11 Prezentarea Situaţiei Finale de În termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finală. Situaţia de Lucrări la terminare însoţită de documentele justificative. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis pentru un Sector. Antreprenorul va transmite Inginerului. în conformitate cu prevederile SubClauzei 14. 14. Totuşi. în şase exemplare. şi (c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul consideră că îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului.10 Situaţia de Lucrări la terminare În termen de 84 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Sumele estimate vor fi prezentate separat în această Situaţie de Lucrări la terminare. niciun procent din prima sau a doua jumătate din Sumele Reţinute nu va fi autorizat potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze în legătură cu acel Sector. specificată în Anexa la Ofertă. restul de plată din Sumele Reţinute va fi aprobat de Inginer pentru plata către Antreprenor. 84 . în situaţia în care rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Responsabilitatea pentru Defecte] sau Clauzei 12 [Teste după Terminare]. 14. Antreprenorul va transmite Inginerului. în şase exemplare. Procentul relevant pentru fiecare Sector va fi valoarea procentuală a Sectorului.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată].3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] care să conţină: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Apoi.

dacă disputa este soluţionată. Antreprenorul va elabora şi va transmite Inginerului situaţia finală de lucrări. expresia “Situaţie Finală de Lucrări” se referă la această situaţie de lucrări convenită de comun acord. Inginerul va emite către Beneficiar (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru acele părţi din proiectul de situaţie finală de lucrări asupra cărora există un acord.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă]. Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua. devine totuşi evident faptul că există o dispută.Lucrări un proiect de situaţie finală de lucrări însoţit de documente justificative care să prezinte în detaliu. şi (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. în final. schimbările convenite de comun acord. atunci Antreprenorul va elabora şi va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Inginerului) o Situaţie Finală de Lucrări. Dacă Inginerul nu este de acord cu sau nu poate verifica orice parte a proiectului de situaţie finală de lucrări. următoarele: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului. în conformitate cu cele convenite. 14. Apoi. în urma discuţiilor între Inginer şi Antreprenor şi a schimbărilor efectuate de comun acord în proiectul de situaţie finală de lucrări. Apoi.13 Emiterea Certificatului Final de Plată În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 85 .12 Scrisoarea de descărcare La transmiterea Situaţiei Finale de Lucrări. într-o formă aprobată de Inginer.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. În prezentele Condiţii. caz în care scrisoarea de descărcare va intra în vigoare la data respectivă. Antreprenorul va transmite o scrisoare de descărcare care să confirme că totalul Situaţiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea completă şi finală a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Această scrisoare de descărcare poate specifica faptul că va intra în vigoare atunci când Antreprenorul va primi Garanţia de Bună Execuţie precum şi restul de plată datorată. Dacă. 14. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. în acest proiect.

10 [Situaţia de Lucrări la Terminare]. Beneficiarul nu va fi responsabil faţă de Antreprenor în niciun fel şi în nicio privinţă potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta sau cu execuţia Lucrărilor. diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor. cu excepţia cazului în care şi în măsura în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă în acest sens.12 [Scrisoarea de descărcare]. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să prezinte această Situaţie în termen de 28 de zile. Dacă Antreprenorul nu a prezentat Situaţia Finală de Lucrări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. după cum este cazul.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14. care va specifica: (a) suma finală datorată. Inginerul va emite către Beneficiar Certificatul Final de Plată.12 [Scrisoarea de descărcare]. dacă sunt nominalizate astfel două sau mai multe monede. în: (a) (b) Situaţia Finală de Lucrări.14. plăţile vor fi efectuate după cum urmează: (a) dacă Valoarea de Contract Acceptată a fost exprimată exclusiv în Moneda Locală: 86 . Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru suma pe care o va hotărî în mod corect ca fiind datorată. şi (b) după luarea în considerare a tuturor sumelor plătite anterior de către Beneficiar şi a tuturor sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit.14 Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Totuşi.15 Monede de plată Preţul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele nominalizate în Anexa la Ofertă. prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului cu privire la obligaţiile de despăgubire sau responsabilităţile Beneficiarului în caz de fraudă.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14. şi de asemenea (cu excepţia problemelor sau situaţiilor apărute după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor) Situaţia de Lucrări la Terminare descrisă în Sub-Clauza14. 14. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi nesăbuită a Beneficiarului. Inginerul va solicita Antreprenorului prezentarea acesteia. 14.

atunci se vor aplica cursurile de schimb din Data de Referinţă. şi cursurile fixe de schimb ce vor fi folosite pentru calcularea plăţilor. şi (iii) alte plăţi şi deduceri potrivit prevederilor subparagrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14. Inginerul poate să solicite Antreprenorului. Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile aplicabile acestora. şi (e) dacă în Anexa la Ofertă nu este specificat niciun curs de schimb. vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă.2 15. (d) dacă o sumă plătibilă Beneficiarului de către Antreprenor într-o anumită monedă depăşeşte suma plătibilă Antreprenorului de către Beneficiar în acea monedă.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în subparagraful (a)(i) de mai sus. 15. (c) alte plăţi ale Antreprenorului către Beneficiar vor fi efectuate în moneda în care Beneficiarul a efectuat cheltuiala respectivă. printr-o înştiinţare. să corecteze această neîndeplinire şi să-o remedieze într-o perioadă rezonabilă şi specificată.(i) proporţiile sau sumele în Moneda Locală şi Monede Străine. (ii) plăţile şi deducerile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. (b) plata penalităţilor specificate în Anexa la Ofertă vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în Anexa la Ofertă. cu excepţia cazului în care ambele Părţi au convenit altfel. dacă Antreprenorul: (a) nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Sub-Clauza 4.2 Rezilierea Contractului de către Beneficiar 87 . stabilite de banca centrală a Ţării.5 [Sume Provizionate] şi Sub-Clauzei 13.1 Înştiinţarea de remediere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Rezilierea de către Beneficiar 15. Beneficiarul poate recupera diferenţa dintre aceste sume din sumele ce trebuie plătite Antreprenorului în alte monede. sau în moneda care este convenită de ambele Părţi.

5 [Respingerea] sau Sub-Clauzei 7. sau (f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane orice mită. judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei. Totuşi.[Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele cuprinse într-o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. sau se produce orice situaţie. dar. sau pentru a favoriza sau nu. oferirea de stimulente şi recompense legale Personalului Antreprenorului nu conferă dreptul la rezilierea Contractului. renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar. (e) devine falit sau insolvabil. în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor. oricare persoană care are legătură cu Contractul. Totuşi. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii. (c) nu reuşeşte. (b) abandonează Lucrările sau în alt mod demonstrează fără echivoc intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit prevederilor Contractului. ca stimulent sau recompensă: (i) (ii) pentru a efectua sau a nu efectua orice acţiune în legătură cu Contractul.6 [Lucrările de remediere]. gratuitate. sau a defavoriza sau nu. intră în proces de lichidare. În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe. sau dacă oricare dintre membrii Personalului Antreprenorului. (d) subcontractează integralitatea Lucrărilor sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară. întârzierea şi suspendarea lucrărilor]. agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane. comision sau alte lucruri de valoare. va putea să rezilieze Contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier.1 [Înştiinţarea de remediere]. sau să respecte cerinţele cuprinse într-o înştiinţare emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7. Beneficiarul. în cazurile descrise în 88 . orice astfel de stimulente sau recompense în modul descris în subparagraful (f). fără justificări rezonabile: (i) (ii) să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea. în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

Orice diferenţă pozitivă rezultată din aceste tranzacţii va fi plătită apoi Antreprenorului. va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Beneficiarul şi aceste alte entităţi vor putea folosi apoi orice Bunuri. dacă până la această dată. sau pentru Antreprenor. toate Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de. Inginerul. printr-o înştiinţare. Beneficiarul poate să termine Lucrările prin forţe proprii şi / sau prin intermediul oricăror alte entităţi desemnate de Beneficiar în acest scop. Totuşi. Documente ale Antreprenorului şi alte documentaţii de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. 15.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra valorii Lucrărilor. Apoi. Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine retragerea lor. Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care va informa că Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Temporare vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate. fără întârziere. proprietatea sau siguranţa Lucrărilor. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. rezilia Contractul imediat. şi (ii) pentru a proteja viaţa. conferit prin Contract sau în alt mod. Antreprenorul va depune toate eforturile pentru a respecta imediat orice dispoziţie rezonabilă inclusă în înştiinţare (i) pentru cesiunea oricărui contract de subantrepriză.4 Plata după rezilierea de către Beneficiar 89 . Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Beneficiarului. Beneficiarul poate: 15. Beneficiarul va putea. aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar în scopul recuperării datoriei.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare. Apoi.subparagrafele (e) sau (f).3 Evaluarea la data rezilierii După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. a Bunurilor şi a Documentelor Antreprenorului precum şi a oricăror altor sume datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului. După reziliere.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare. Totuşi.

Certificatul de Plată. 90 . Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16. Suspendarea şi rezilierea de către Antreprenor 16.7 [Plata].4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului] sau SubClauzei 14.5 [Reclamaţiile Beneficiarului].(a) acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.1 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Dacă Inginerul nu reuşeşte să emită Certificate de Plată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. dovada rezonabilă despre aranjamentele financiare ale Beneficiarului. şi / sau (c) recupera de la Antreprenor orice pierderi şi daune suportate de Beneficiar şi oricare costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor. plata şi exonerarea]. după caz şi în conformitate cu cele descrise în înştiinţare. daune şi costuri suplimentare. execuţie. 15. la cel puţin 21 de zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. După acoperirea acestor pierderi.5 Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul Beneficiarul va fi îndreptăţit. după luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit Sub-Clauzei 15. Beneficiarul va plăti Antreprenorului diferenţa. terminare şi remediere a oricăror defecte. au fost stabilite. să denunţe unilateral Contractul printr-o înştiinţare de denunţare unilaterală adresată Antreprenorului. Rezilierea va fi efectivă la 28 de zile după ce Antreprenorul primeşte această înştiinţare şi după ce Beneficiarul returnează Garanţia de Bună Execuţie. să suspende lucrările (sau să reducă ritmul de execuţie) până când Antreprenorul primeşte. 16.3 [Evaluarea la data rezilierii]. daune datorate întârzierii în terminarea Lucrărilor (dacă există).6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată] sau Beneficiarul nu reuşeşte să respecte prevederile SubClauzei 2. şi toate celelalte costuri suportate de către Beneficiar. După această reziliere.6 [Rezilierea opţională. Beneficiarul nu poate denunţa unilateral Contractul potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către un alt antreprenor. Antreprenorul poate. (b) sista plăţile către Antreprenor până când costurile de proiectare. în orice moment şi numai la latitudinea Beneficiarului. dacă primeşte. sau plata.3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului] şi va fi plătit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.

Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a suspendării lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) conform prezentei Sub-Clauze. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. Antreprenorul va relua activitatea normală de lucru fără întârzieri irezonabile. (c) Antreprenorul nu primeşte suma datorată potrivit unui Certificat Interimar de Plată în termen de 42 de zile de la expirarea perioadei specificate în Sub-Clauza 14. Dacă.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. (d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile 91 .4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Antreprenorul primeşte Certificatul de Plată. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi.2 [Rezilierea de către Antreprenor]. dovada rezonabilă referitoare la respectarea prevederilor Sub-Clauzei 2. După primirea acestei înştiinţări. (b) în termen de 56 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. dovada sau plata (aşa cum este menţionat în Sub-Clauza relevantă şi în înştiinţarea menţionată mai sus) înainte de a transmite o înştiinţare de reziliere a Contractului.1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările]. în termen de 42 de zile de la transmiterea înştiinţării trimise potrivit prevederilor SubClauzei 16. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil.Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile sale la costuri de finanţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.7 [Plata].4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului]. Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată relevant.8 [Întârzieri în efectuarea plăţilor] şi la rezilierea Contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 Rezilierea Contractului de către Antreprenor Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă: (a) Antreprenorul nu primeşte. care vor fi incluse în Preţul Contractului.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]). 16. ulterior.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. datorată întârzierii. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. în care trebuie efectuată plata (cu excepţia oricărei deduceri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.

judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune.11 [Suspendare prelungită]. În oricare dintre aceste evenimente sau circumstanţe.3 Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului 92 . După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.potrivit prevederilor Contractului. în cazurile descrise în subparagrafele (f) sau (g). Beneficiarul. sau (g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil.5 [Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul]. va putea să rezilieze Contractul. 16. (f) o suspendare prelungită afectează toate Lucrările după cum este descris în Sub-Clauza 8.6 [Acordul Contractual] sau Sub-Clauza 1. sau se produce orice situaţie. Totuşi. Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului conferit prin Contract sau în alt mod. Antreprenorul. plata şi exonerarea] a intrat în vigoare. cu excepţia celor necesare pentru siguranţă şi va părăsi Şantierul. Sub-Clauzei 16. printr-o înştiinţare. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii. cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. cu promptitudine: 16. (e) Beneficiarul nu reuşeşte să respecte Sub-Clauza 1.6 [Rezilierea opţională.4 Plata după rezilierea de către Antreprenor După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei. intră în proces de lichidare.7 [Cesiunea de Contract]. cu promptitudine: (a) va înceta toate lucrările. în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. Materialele şi alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit. Antreprenorul va putea. (b) va preda Documentele Antreprenorului. Echipamentele.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Sub-Clauzei 19.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare. Antreprenorul. şi (c) va retrage toate celelalte Bunuri de pe Şantier. renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar. rezilia Contractul imediat.

atribuibile unor neglijenţe. (b) va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile SubClauzei 19. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar. îmbolnăviri. şi (ii) sunt atribuibile unor neglijenţe. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar. plata şi exonerarea]. sau de oricare alte persoane angajate direct sau indirect de către aceştia.(a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. 93 . acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Antreprenor. Personalul Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte. şi (b) daune sau pierderi asupra oricărei proprietăţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările). Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora. după cum este descris în subparagrafele (d)(i). Personalul Antreprenorului. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru (1) vătămări corporale. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru: (a) vătămări corporale. maladii sau decesul oricărei persoane. proiectului. daună. produse ca urmare a. agenţii acestora.6 [Rezilierea opţională. în măsura în care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul.3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. Riscuri şi Răspunderi 17. şi (c) va plăti Antreprenorului valoarea oricăror pierderi de profit sau alte pierderi sau daune suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri. maladii sau deces. 17. cu excepţia cazului în care acestea sunt atribuibile unor neglijenţe. îmbolnăviri. proiectului. Personalul Beneficiarului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie. Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora şi (2) problemele pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din poliţa de asigurare. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte.1 Despăgubiri Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul. daună. (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18. pe parcursul sau din cauza. pe parcursul sau din cauza.

(c) revoltă. în interiorul Ţării. Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului. Dacă se emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau este considerat a fi emis) pentru oricare Sector sau parte a Lucrărilor. când răspunderea pentru îngrijirea Lucrărilor este transferată Beneficiarului. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor. acţiuni ale duşmanilor străini. pe parcursul perioadei în care Antreprenorul răspunde de îngrijirea lor. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). revoluţie. dintr-o cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către 94 . (b) rebeliune. insurecţie.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor].3 Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17. răspunderea pentru îngrijirea Sectorului sau a părţii din Lucrări va fi transferată Beneficiarului în acel moment. 17. Antreprenorul va răspunde de îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. tulburări sau dezordine în interiorul Ţării. (d) muniţii de război. Antreprenorul va recupera pierderea sau dauna. aplicarea stării de urgenţă.3 [Riscurile Beneficiarului]. astfel încât Lucrările.17. în interiorul Ţării.4 de mai jos sunt: (a) război. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. materiale explozive. terorism. până când această lucrare neexecutată este terminată. radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive. Dacă se produc pierderi sau daune asupra Lucrărilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau daună. invazii. După ce răspunderea a fost astfel transferată Beneficiarului. lovitură de stat sau război civil. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau pagubă care se produce după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor dar care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul a fost responsabil. cauzată de orice acţiune efectuată de către Antreprenor după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. De asemenea.2 Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Antreprenorul îşi va asuma întreaga răspundere pentru îngrijirea Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data de Începere a Lucrărilor până când Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis (sau este considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.

4 Consecinţele riscurilor Beneficiarului Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în SubClauza 17. şi orice desfăşurare a forţelor naturii care este Imprevizibilă sau împotriva căreia nu se poate aştepta în mod rezonabil ca un antreprenor cu experienţă să fi luat masuri de prevenire adecvate. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare adiţională şi. cu excepţia celor specificate în Contract. În cazurile descrise în subparagrafele (f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17. proiectarea oricărei părţi din Lucrări de către Personalul Beneficiarului sau de alte persoane pentru care este responsabil Beneficiarul. radiaţii sau radioactivităţii. unde de presiune produse de avioane sau alte dispozitive de zbor care se deplasează cu viteza sunetului sau viteze supersonice. folosirea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi din Lucrările Permanente. “încălcare” înseamnă o încălcare (sau o suspiciune de încălcare) a oricărui brevet.3 de mai sus produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor. desen sau model 95 . şi (b) plata acestor Costuri care vor fi incluse în Preţul Contractului.(e) (f) (g) (h) Antreprenor a acestor muniţii. dacă este cazul. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a recuperării acestor pierderi sau daune.3 [Riscurile Beneficiarului].5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. 17. materiale explozibile.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera această pierdere sau daună în măsura solicitată de Inginer. datorată întârzierii. După primirea acestei înştiinţări adiţionale.5 Drepturile de proprietate intelectuală şi În prezenta Sub-Clauză. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. un profit rezonabil se va adăuga Costurilor. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. 17.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].

. în termen de 28 de zile de la primirea unei reclamaţii. şi “reclamaţie” înseamnă o reclamaţie (sau proceduri urmând unei reclamaţii) privind o încălcare.6 Limitarea Nicio Parte nu va fi responsabilă faţă de cealaltă Parte. (ii) folosirea Utilajelor Antreprenorului. Partea care despăgubeşte poate (pe cheltuiala sa) să conducă negocieri pentru soluţionarea reclamaţiei precum şi orice litigii sau arbitraje care pot decurge din aceasta. marcă înregistrată. Cealaltă Parte. va asista la contestarea reclamaţiei. 17. secret comercial sau altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială în legătură cu Lucrările. cu excepţia cazului în care Partea care despăgubeşte nu a reuşit să conducă negocieri. Dacă o Parte este îndreptăţită să primească despăgubiri potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. la solicitarea şi pe cheltuiala Părţii care despăgubeşte. drept de autor. sau care poate fi dedus în mod rezonabil din Contract. sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului. Dacă o Parte nu transmite celeilalte Părţi. fabricaţia. sau în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor. Această altă Parte (şi Personalul său) nu va face nicio declaraţie care ar putea aduce prejudiciu Părţii care despăgubeşte. cu excepţia cazului în care o asemenea folosire a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Referinţă sau este specificată în Contract.industrială industrial înregistrat. denumire comercială. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio reclamaţie privind o încălcare care este sau a fost: (a) un rezultat inevitabil al respectării prevederilor Cerinţelor Beneficiarului de către Antreprenor. o înştiinţare referitoare la această reclamaţie. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio reclamaţie generată de. sau (b) un rezultat al folosirii oricăror Lucrări de către Beneficiar: (i) (ii) în alt scop decât cel indicat prin Contract. se va considera că prima Parte a renunţat la orice de drept de a primi despăgubire potrivit prevederilor prezentei SubClauze. sau (iii) folosirea adecvată a Lucrărilor. litigii sau arbitraje. pentru 96 . după ce i s-a solicitat astfel de către cealaltă Parte. construcţia sau execuţia Lucrărilor.

altele decât persoanele asigurate specificate în prezenta Clauză (i) Antreprenorul va acţiona.1 Cerinţe generale pentru asigurări În prezenta Clauză. Sub-Clauzei 4.5 [Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială]. cu excepţia că Beneficiarul va acţiona 97 . Prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în orice caz de fraudă. alta decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. Sub-Clauzei 17.1 [Despăgubiri] şi Sub-Clauzei 17. Acest acord asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor prezentei Clauze. altele decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi neglijentă a Părţii în culpă.20 [Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit]. apă şi gaz]. Aceşti termeni vor fi compatibili cu orice termeni conveniţi de ambele Părţi înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare.19 [Electricitate. potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Responsabilitatea totală a Antreprenorului faţă de Beneficiar. Ori de câte ori Beneficiarul este Partea asigurătoare.4 [Plata după rezilierea de către Antreprenor] şi Sub-Clauzei 17. Ori de câte ori Antreprenorul este Partea asigurătoare. nu va depăşi suma specificată în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este astfel specificată nicio sumă) Valoarea de Contract Acceptată. pentru fiecare tip de asigurare. fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni aprobaţi de către Beneficiar. “Partea asigurătoare” înseamnă. Partea responsabilă pentru încheierea şi menţinerea în vigoare a asigurărilor specificate în Sub-Clauza relevantă. în numele acestor alte persoane.1 [Despăgubiri]. în cadrul acestei asigurări. pierderi de profit. fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni compatibili cu detaliile anexate la Condiţiile Speciale. pierderea oricărui contract sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau cu caracter de consecinţă. suferite de cealaltă Parte în legătură cu Contractul. Dacă o poliţă de asigurare despăgubeşte şi alte persoane asigurate împreună.responsabilităţii pierderi rezultând din nefolosirea oricăror Lucrări. asigurarea se va aplica separat fiecăreia dintre persoanele asigurate împreună ca şi când ar fi fost emisă o poliţă de asigurare separată pentru fiecare persoană. 18. Asigurări 18. Dacă se solicită ca o poliţă de asigurare să despăgubească mai multe persoane asigurate împreună.

2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18. După ce fiecare primă de asigurare este plătită. (ii) aceste alte persoane nu vor fi îndreptăţite să primească plăţi direct de la asigurator sau să trateze direct cu acesta.3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. Fiecare poliţă de asigurare împotriva pierderilor sau daunelor trebuie să prevadă efectuarea de plăţi în monedele necesare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune. şi (b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18. Dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările necesare a fi încheiate şi menţinute în vigoare potrivit prevederilor Contractului. Ori de câte ori dovezi sau poliţe sunt transmise. Partea asigurătoare relevantă va transmite celeilalte Părţi. Partea asigurătoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificare relevantă în execuţia Lucrărilor şi se va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile prezentei Clauze. cealaltă Parte (la opţiunea sa şi fără a prejudicia orice alt drept sau remediu) poate să încheie o asigurare care să acopere cele relevante şi să plătească primele datorate. în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculată de la Data de Începere a Lucrărilor): (a) dovada faptului că asigurările descrise în prezenta Clauză au fost încheiate. Partea asigurătoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime. Plăţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru recuperarea pierderilor şi daunelor. Partea asigurătoare va transmite celeilalte Părţi dovada plăţii. prima Parte înştiinţată de către asigurator va transmite cu promptitudine o înştiinţare celeilalte Părţi. Partea asigurătoare va transmite o înştiinţare şi Inginerului. Dacă un asigurator face (sau încearcă să facă) orice modificare.în numele Personalului Beneficiarului. Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. iar Preţul Contractului va fi 98 . şi (iii) Partea asigurătoare va solicita tuturor acestor alte persoane să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare. Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare de substanţă a termenilor oricărei asigurări fără aprobarea prealabilă a celeilalte Părţi. sau nu reuşeşte să furnizeze dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.

modificat în consecinţă. Nimic din cele prevăzute în prezenta Sub-Clauză nu limitează obligaţiile, responsabilităţile sau răspunderile Antreprenorului sau ale Beneficiarului potrivit celorlalte prevederi ale Contractului sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi / sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, responsabilităţi sau răspunderi. Totuşi, dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare o asigurare care este disponibilă şi care trebuie să fie încheiată şi menţinută în vigoare potrivit prevederilor Contractului, iar cealaltă Parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu încheie asigurări care să furnizeze acoperirea relevantă, atunci orice sumă care ar fi putut fi recuperată potrivit acestei asigurări va fi plătită de către Partea asigurătoare. Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor fi făcute cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului], după caz. 18.2 Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Partea asigurătoare trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Partea asigurătoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care Antreprenorul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul oricăror alte operaţiuni (inclusiv acelea la care se face referire în Clauza 11 [Responsabilitatea pentru defecte] şi în Clauza 12 [Teste după Terminare]). Partea asigurătoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe Şantier. Pentru fiecare dintre Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre Şantier şi până în momentul în care utilajul nu
99

mai este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, care vor fi îndreptăţite împreună să primească plăţi de la asiguratori, plăţi care vor fi păstrate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, (c) vor acoperi toate pierderile şi daunele datorate oricăror cauze care nu sunt enumerate în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], (d) vor acoperi de asemenea pierderile sau daunele apărute la o parte a Lucrărilor care sunt atribuibile folosirii sau ocupării de către Beneficiar a altei părţi a Lucrărilor şi vor acoperi pierderile sau daunele datorate riscurilor enumerate în subparagrafele (c), (g) şi (h) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu sunt asigurabile în termeni comerciali rezonabili, cu franşize deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în Anexa la Ofertă (dacă nu este specificată nicio sumă, atunci prezentul subparagraf (d) nu se va aplica) şi (e) totuşi, pot exclude pierderi, daune şi refaceri la: (i) o parte a Lucrărilor care este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei (dar vor acoperi orice altă parte care suportă pierderi sau daune ca urmare directă a acestei stări deficiente şi nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos), (ii) o parte a Lucrărilor care este pierdută sau deteriorată pentru a reface oricare altă parte a Lucrărilor dacă aceasta din urma este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei, (iii) o parte a Lucrărilor care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor].

Dacă, la mai mult de un an după Data de Referinţă, poliţa descrisă în subparagraful (d) de mai sus încetează să fie disponibilă în
100

termeni comerciali rezonabili, Antreprenorul (ca Parte asigurătoare) va transmite Beneficiarului o înştiinţare cu detalii justificative. Apoi, (i) Beneficiarul va fi îndreptăţit cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] la plata unei sume echivalente cu aceşti termeni comerciali rezonabili pe care Antreprenorul ar fi trebuit să îi plătească pentru o astfel de poliţă şi (ii) se va considera că Beneficiarul aprobă această omitere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], cu excepţia cazului în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comerciali rezonabili. 18.3 Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Partea asigurătoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta orice proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului]) sau orice persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), care pot fi generate de executarea Contractului de către Antreprenor şi care se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment care nu va fi inferioară valorii specificate în Anexa la Ofertă şi fără să fie limitat numărul de evenimente. Dacă, în Anexa la Ofertă nu este specificată nicio valoare, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în prezenta Sub-Clauză: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de către Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, (c) vor acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietăţii Beneficiarului (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), generate de executarea Contractului de către Antreprenor, şi (d) totuşi, pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge: (i) din dreptul Beneficiarului ca Lucrările Permanente să fie executate pe, peste, sub, în sau prin orice teren şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, dintr-o daună care este rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi
101

(ii)

de a remedia orice defecte. îmbolnăviri. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). invazii. şi (d) a cărui apariţie nu poate fi atribuită în mod substanţial celeilalte Părţi. dar Antreprenorul va fi responsabil pentru respectarea prezentei Clauze. “Forţa Majoră” înseamnă o circumstanţă sau un eveniment excepţional: (a) care este în afara controlului unei Părţi. dar nu se limitează. atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus: (i) război. acţiuni ale duşmanilor străini. 102 . cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. şi (iii) dintr-o cauză enumerată în Sub-Clauza 17. pierderilor şi cheltuielilor (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din vătămări corporale. Forţa Majoră 19. (b) pe care această Parte nu l-ar fi putut preveni în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului. daunelor. Beneficiarul şi Inginerul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare.3 [Riscurile Beneficiarului].1 Definiţia Forţei Majore În prezenta Clauză. asigurarea poate fi încheiată de către Subantreprenor. Asigurarea va fi menţinută în deplină vigoare pe toată perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. Forţa Majoră poate include.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului Antreprenorul va încheia şi va menţine în vigoare asigurarea împotriva reclamaţiilor. (c) care odată apărut. Pentru angajaţii unui Subantreprenor. la evenimentele sau circumstanţele excepţionale de tipul celor menţionate mai jos. 18. maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului. 19. nu a putut în mod rezonabil fi evitat sau surmontat de această Parte. exceptând măsura în care o poliţă de acoperire este disponibilă în termeni comerciali rezonabili.

(iii) revoltă. radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive. aplicarea stării de urgenţă. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră. de circumstanţa sau evenimentul relevant. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile de când această Parte a luat cunoştinţă. (iv) muniţii de război. materiale explozive.(ii) rebeliune. 19.3 Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Fiecare Parte va depune în permanenţă toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forţei Majore. care constituie Forţa Majoră. şi (v) catastrofe naturale precum: cutremure. grevă sau lock-out. lovitură de stat sau război civil. radiaţii sau radioactivităţii. sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă. Această Parte. insurecţie. va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii. tulburări. terorism. cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către Antreprenor a acestor muniţii. uragane. atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţa Majoră şi va specifica obligaţiile care nu pot sau nu vor putea să fie îndeplinite. taifunuri sau erupţii vulcanice. 19. dezordine. atât timp cât Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească. revoluţie. în executarea Contractului. Fără a lua în considerare oricare alte prevederi ale prezentei Clauze. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor.4 Consecinţele Forţei Majore Dacă Antreprenorul este împiedicat să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore pentru care înştiinţarea relevantă a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. după transmiterea înştiinţării.2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră] şi Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă 103 19. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-şi îndeplinească oricare din obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore. Forţa Majoră nu se va aplica şi în cazul obligaţiilor oricărei Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului. materiale explozibile.2 Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră . această Parte va transmite o înştiinţare celeilalte Părţi.

1 [Reclamaţiile Antreprenorului].2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră]. şi (b) plata acestor Costuri. Antreprenorul. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. În acest caz. sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorate aceleiaşi Forţe Majore pentru care s-a transmis înştiinţare.5 Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Dacă un subantreprenor este îndreptăţit.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. datorată întârzierii. 19.3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului]. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.1 [Definiţia Forţei Majore] şi. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. potrivit prevederilor unui contract sau acord referitor la Lucrări. în cazul subparagrafelor de la (ii) la (iv). plata şi exonerarea . execuţia tuturor Lucrărilor în derulare este împiedicată pe o perioadă continuă de 84 de zile datorită Forţei Majore pentru care o înştiinţare a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. se produc în Ţară. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. rezilierea se va produce în termen de 7 zile de la transmiterea înştiinţării de reziliere iar Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 16. astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau cu definiţie mai largă nu vor exonera Antreprenorul de execuţia Lucrărilor şi nici nu îl vor îndreptăţi să invoce prezenta Clauză. în substanţă. Inginerul va stabili valoarea lucrărilor efectuate şi va emite un Certificat de Plată care va include: (a) sumele datorate pentru orice lucrare executată pentru care un preţ este specificat în Contract. dacă evenimentul sau circumstanţa sunt de tipul celor descrise în subparagrafele de la (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.6 Rezilierea opţională.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de reziliere a Contractului. să invoce forţa majoră în termeni mai largi sau suplimentari faţă de cei specificaţi în prezenta Clauză. Dacă. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. După primirea acestei înştiinţări. (b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate Antreprenorului sau pentru 104 19.Costuri ca urmare a acestei Forţe Majore. După o astfel de reziliere.

erau angajaţi exclusiv în legătură cu Lucrările.6. în 105 . potrivit prevederilor oricărei Clauze ale prezentelor Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul. Dispute şi Arbitraj 20. sau care. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere.care Antreprenorul este obligat să accepte livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor intra în proprietatea Beneficiarului (şi sub responsabilitatea acestuia) atunci când vor fi plătite de către Beneficiar. Forţa Majoră). dar nu limitat la. îndreptăţesc Părţile să fie exonerate de continuarea executării Contractului. atunci. şi (b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va avea aceeaşi valoare cu cea care ar fi fost plătibilă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. dacă apare orice eveniment sau circumstanţă în afara controlului Părţilor (inclusiv. 19. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie evenimentul sau circumstanţa care a generat reclamaţia. printr-o înştiinţare transmisă de oricare Parte celeilalte Părţi cu privire la acest eveniment sau la această circumstanţă: (a) Părţile vor fi eliberate de responsabilitatea continuării executării Lucrărilor. (c) orice alte Costuri sau obligaţii care în circumstanţele relevante au fost angajate în mod rezonabil de către Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor. fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului. care.6 [Rezilierea opţională. şi (e) Costuri de repatriere a Personalului şi forţei de muncă ale Antreprenorului. iar Antreprenorul le va pune la dispoziţia Beneficiarului. 20. plata şi exonerarea] în cazul în care Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul. la data rezilierii.7 Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Fără a lua în considerare alte prevederi ale prezentei Clauze.1 Reclamaţiile Antreprenorului Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la orice prelungire a Duratei de Execuţie şi / sau la orice plată suplimentară. Reclamaţii. fie ale ambelor. (d) Costul de retragere de pe Şantier a Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului şi de întoarcere a acestora la alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa (sau la orice altă destinaţie dar nu la un cost mai mare). care face imposibilă sau ilegală îndeplinirea obligaţiilor contractuale fie ale unei Părţi.

În termen de 42 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă (sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă) de acest eveniment sau această circumstanţă care a generat reclamaţia. următoarele prevederile ale prezentei Sub-Clauze se vor aplica. toate în funcţie de relevanţa cu evenimentul sau circumstanţa. reclamaţii interimare. monitoriza păstrarea acestor înregistrări şi / sau dispune ca Antreprenorul să păstreze şi înregistrări curente suplimentare. Fără să recunoască responsabilitatea Beneficiarului. (c) 106 . Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită o înştiinţare de reclamaţie în acest termen de 28 de zile. şi Antreprenorul va trimite o reclamaţie finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul producerii efectelor generate de acest eveniment sau circumstanţă. toate înregistrările curente pe perioada Contractului care pot fi necesare pentru a fundamenta orice reclamaţie. Antreprenorul va transmite. Durata de Execuţie nu va fi extinsă. fie în alt loc acceptat de către Inginer. orice alte notificări solicitate prin Contract şi documente justificative ale reclamaţiei. Antreprenorul va trimite Inginerului o reclamaţie pe deplin detaliată care va include toate detaliile justificative referitoare la motivul reclamaţiei şi la prelungirea perioadei de execuţie şi / sau plăţile suplimentare reclamate. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer. împreună cu detaliile pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil. Dacă evenimentul sau circumstanţa care au generat reclamaţia au un efect continuu. Antreprenorul va trimite în continuare.termen de 28 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de acest eveniment sau această circumstanţă. Antreprenorul va păstra. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer. de asemenea. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate aceste înregistrări şi (dacă se dispune) va transmite Inginerului copii ale acestora. În celelalte cazuri. fie pe Şantier. Inginerul poate. după primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. atunci: (a) (b) această reclamaţie pe deplin detaliată va fi considerată interimară. lunar. care să prezinte întârzierile cumulate şi / sau valorile reclamate. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la plată suplimentară iar Beneficiarul va fi eliberat de orice responsabilitate în legătură cu reclamaţia.

din una sau din trei persoane având calificare corespunzătoare 107 . Cerinţele prezentei Sub-Clauze se adaugă la cerinţele altor Subclauze care se pot aplica unei reclamaţii. cu excepţia cazului în care reclamaţia este respinsă potrivit prevederilor celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze. în mod rezonabil. sunt confirmate ca fiind datorate potrivit prevederilor relevante din Contract.2 Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Disputele vor fi soluţionate de o Comisie de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. după cum se specifică în Anexa la Ofertă. potrivit Sub-Clauzei 8. întreaga reclamaţie. Inginerul va răspunde printr-o aprobare. Fiecare Certificat de Plată va include acele sume aferente oricărei reclamaţii care.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. Pană când detaliile furnizate sunt suficiente pentru a confirma. şi / sau (ii) unor plăţi suplimentare (dacă este cazul) la care Antreprenorul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra (i) unei prelungiri (dacă este cazul) a Duratei de Execuţie (înainte sau după expirarea acesteia).4. el poate solicita orice detaliu suplimentar necesar. 20. în acest termen. orice prelungire de timp şi / sau plată suplimentară va ţine cont (dacă este cazul) de măsura în care procesul de investigare adecvată a reclamaţiei a fost împiedicat sau prejudiciat de acest eşec al Antreprenorului. sau printr-o respingere cu comentarii detaliate.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. în cazul în care confirmă. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile prezentei Sub-Clauze sau ale altei Sub-Clauze în legătură cu o reclamaţie. De asemenea. va transmite oricum răspunsul său referitor la principiile care au fundamentat reclamaţia. CSD va fi compusă. sau în alt termen propus de către Inginer şi aprobat de Antreprenor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. dar. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit decât la plata acelei părţi a reclamaţiei pe care a reuşit să o fundamenteze.În termen de 42 de zile de la primirea unei reclamaţii sau a oricăror detalii suplimentare de justificare a unei reclamaţii anterioare. Părţile vor numi de comun acord o Comisie de Soluţionare a Disputelor în termen de 28 de zile de când o Parte transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la intenţia sa de a supune o dispută Comisiei de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 20.

pană în acel moment. Cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel. demisiei sau rezilierii numirii. în orice moment. acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane. numirea va intra în vigoare dacă un membru CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului. Dacă nu se specifică niciun număr iar Părţile nu convin în alt fel.(“membrii CSD”). Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. alte dispute au fost supuse Comisiei de Soluţionare a Disputelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. după cum este descrisă în prezenta Sub-Clauză. dacă în Contract este inclusă o listă cu membri potenţiali. care va fi supus aprobării de către cealaltă Parte. 108 . caz în care data relevantă va fi cea în care CSD dă de asemenea decizii asupra acestor dispute. va cuprinde. în afară de cei care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CSD. Acordul între Părţi şi singurul membru (“membrul unic CSD”). cu calificare corespunzătoare. fiecare Parte va nominaliza un membru CSD. Dacă. Numirea înlocuitorului se va face prin procedura aplicabilă pentru nominalizarea sau acordul asupra persoanei înlocuite. dar nu de către Beneficiar sau Antreprenor acţionând separat. sau între Părţi şi fiecare din cei trei membri CSD. Părţile convin astfel. Totuşi. incapacităţii de muncă. care va fi numit ca preşedinte. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din această remuneraţie. Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor din Anexa la aceste Condiţii Generale. CSD va fi compusă din trei persoane. mandatul CSD (inclusiv mandatul fiecărui membru CSD) va expira în momentul în care CSD a dat o decizie asupra disputei care îi a fost supus potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. Părţile vor consulta aceşti doi membri CSD şi vor conveni asupra celui de-al treilea membru CSD.4. Dacă CSD trebuie să cuprindă trei persoane. prin referire.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. cu amendamentele convenite de către semnatari. cu excepţia cazului în care. membrii CSD vor fi selectaţi dintre cei nominalizaţi pe listă. pentru a înlocui unul sau mai mulţi membri ai CSD. Condiţiile de remunerare a membrului unic CSD sau a fiecăruia din cei trei membri CSD vor fi convenite de comun acord de către Părţi în momentul în care se convin condiţiile numirii. Mandatul oricărui membru CSD poate fi revocat prin acordul comun al ambelor Părţi.

Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din remuneraţia entităţii sau oficialităţii responsabile pentru a face numiri. până la acea dată. şi anume: (a) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii membrului unic al CSD până la data specificată în primul paragraf al SubClauzei 20. fie a ambelor Părţi şi după consultări cu ambele Părţi. Această cerere va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. se va considera că cererea este primită de CSD la data la care este primită de către preşedintele CSD. Se va considera că CSD nu acţionează în calitate de arbitru (arbitri).3 Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă oricare din următoarele condiţii este îndeplinită. Această numire va fi definitivă şi irevocabilă. oricare Parte poate supune disputa în scris Comisiei de Soluţionare a Disputelor pentru a obţine decizia acesteia. hotărâre. Ambele Părţi vor pune cu promptitudine la dispoziţia CSD toate informaţiile. sau (d) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii unui înlocuitor în termen de 42 de zile de la data la care membrul unic CSD sau unul dintre cei trei membri CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului. până la acea dată. opinie sau evaluare a Inginerului. trimiţând copii celeilalte Părţi şi Inginerului. inclusiv orice dispută referitoare la un certificat. (b) oricare Parte nu reuşeşte. dispoziţie. demisiei sau revocării mandatului. nominalizată în Anexa la Ofertă.20. la solicitarea fie a uneia. după ce o Comisie de Soluţionare a Disputelor a fost numită potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 20. 109 .4 Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor. 20.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi 20. entitatea sau oficialitatea responsabilă pentru a face numiri. (c) Părţile nu reuşesc.2. să convină asupra numirii celui de-al treilea membru (care va acţiona ca preşedinte) al CSD. incapacităţii de muncă. să nominalizeze un membru CSD (în vederea aprobării de către cealaltă Parte) al unei CSD compusă din trei persoane. atunci. atunci. În cazul unei CSD compusă din trei persoane. accesul pe Şantier şi facilităţi potrivite după cum pot fi solicitate de CSD în scopul de a lua o decizie cu privire la această dispută. va numi acest membru al CSD.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor].

CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când aceste facturi vor fi plătite în întregime. dacă niciuna din Părţi nu a plătit în întregime facturile transmise de către fiecare membru CSD potrivit prevederilor Clauzei 6 din Anexă. Dacă oricare dintre Părţi este în dezacord cu decizia CSD. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi. să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord. sau în alt termen după cum poate fi propus de CSD şi aprobat de ambele Părţi. în 28 de zile de la primirea deciziei.7 [Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi în Sub-Clauza 20.În termen de 84 de zile de la primirea unei astfel de cereri şi a plăţii în avans la care se face referire în Clauza 6 din Anexă . cele două condiţii fiind necesare. în termen de 28 de zile de la expirarea acestei perioade. care o vor pune în aplicare cu promptitudine până când intervine. nicio Parte nu va fi îndreptăţită să înceapă arbitrajul unei dispute decât dacă o înştiinţare de dezacord a fost transmisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. Cu excepţia cazului în care Contractul a fost deja abandonat. Totuşi. atunci oricare Parte poate.8 [Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. Dacă CSD a dat o decizie asupra unei probleme în dispută între cele două Părţi şi nicio înştiinţare de dezacord nu a fost transmisă de niciuna din Părţi în termen de 28 de zile de la primirea deciziei CSD. transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord. dacă intervine. CSD va da o decizie.Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor. Antreprenorul va continua Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului. denunţat sau reziliat. 20. această înştiinţare de dezacord va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. o revizuire prin soluţionare pe cale amiabilă sau prin sentinţă arbitrală după cum este descris mai jos.5 Soluţionarea pe cale amiabilă În cazul în care s-a transmis o înştiinţare de dezacord potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. atunci decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi. În oricare dintre cazuri. şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) dezacordului. care trebuie să fie argumentată şi să specifice faptul că este dată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. atunci oricare Parte poate.4 de mai sus. ambele Părţi vor încerca 110 . Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 20. Dacă CSD nu reuşeşte să ia o decizie în perioada de 84 de zile (sau în altă perioadă după cum sa aprobat) de la primirea cererii de soluţionare sau a plăţii în avans.

hotărâre. relevante în privinţa disputei. cu excepţia cazului în care ambele Părţi convin altfel. şi (c) arbitrajul se va desfăşura în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. (b) decizia relevantă (dacă există) dată de CSD a devenit definitivă şi obligatorie. Nimic nu poate să împiedice ca Inginerul să fie chemat ca martor şi să prezinte probe în faţa arbitrilor. Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. de probele sau argumentele prezentate anterior în faţa CSD în vederea obţinerii deciziei sale. chiar dacă nu s-a făcut nicio încercare de soluţionare pe cale amiabilă. opinie sau evaluare a Inginerului. Totuşi.să soluţioneze disputa pe cale amiabilă înainte de începerea arbitrajului. dispoziţie. Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată.4 [Legea şi limba]. în acţiunile sale în faţa arbitrilor. orice dispută pentru care decizia CSD (dacă există) nu a devenit definitivă şi obligatorie va fi soluţionată definitiv prin arbitraj internaţional. Obligaţiile Părţilor. arbitrajul poate să înceapă după 56 de zile de la data transmiterii înştiinţării de dezacord. Arbitrul (arbitrii) va (vor) avea autoritatea deplină de a deschide. 111 . şi orice decizie a CSD. (b) disputa va fi soluţionată de trei arbitrii numiţi în conformitate cu aceste Reguli.7 Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor În cazul în care: (a) niciuna dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de dezacord în termenul specificat în Sub-Clauza 20. analiza şi revizui orice certificat. referitoare la orice problemă relevantă în privinţa disputei. 20. 20. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi: (a) disputa va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ. Orice decizie dată de CSD va fi admisibilă ca probă în procedura de arbitraj. ale Inginerului şi ale CSD nu vor fi modificate datorită derulării unei proceduri de arbitraj în timpul executării Lucrărilor. sau de motivele de dezacord prezentate în înştiinţarea de dezacord. şi (c) o Parte nu reuşeşte să respecte această decizie.6 Arbitrajul Cu excepţia disputelor soluţionate pe cale amiabilă.

4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20. la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica în această situaţie. ca atare. supune însăşi nerespectarea deciziei. 112 .4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica. Prevederile Sub-Clauzei 20. 20.6 [Arbitraj]. fie pentru că mandatul CSD a expirat sau din alte motive. atunci: (a) prevederile Sub-Clauzei 20. şi (b) disputa poate fi supusă direct arbitrajului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. fără a prejudicia orice alt drept pe care îl poate avea.8 Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor şi nu funcţionează nicio CSD.atunci cealaltă Parte poate.6 [Arbitraj].

Nicio cesiune sau sub-contractare a Acordului de Soluţionare a Disputelor nu este permisă fără acordul scris şi prealabil al tuturor părţilor precum şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există). Membrul CSD va aduce cu promptitudine la cunoştinţa tuturor 113 . împreună. Angajarea Membrului CSD este o numire personală. Antreprenorul şi fiecare din Membri CSD (sau Membrul CSD) au semnat. Beneficiarul şi Antreprenorul au încheiat (sau intenţionează să încheie) un contract. În momentul în care Acordul de Soluţionare a Disputelor a intrat în vigoare. 3. În Acordul de Soluţionare a Disputelor. (b) “Antreprenor”.ANEXA Condiţii Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor 1. Dacă Membrul CSD nu primeşte vreuna din înştiinţări în termen de şase luni de la semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor. cuvintele şi expresiile care nu sunt definite altfel vor avea semnificaţiile care le sunt destinate în Contract. în acest caz. care este denumit “Contract” şi este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor. în acest caz. celelalte două persoane sunt numite “Ceilalţi Membri CSD”. Garanţii Membrul CSD garantează şi convine că este şi va fi imparţial şi independent faţă de Beneficiar. care cuprinde şi prezenta Anexă. şi (c) “Membrul CSD” care este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor ca fiind: (i) membrul unic al “CSD” (sau “membrul unic CSD”) şi. fiecare. atât Beneficiarul cât şi Antreprenorul vor transmite Membrului CSD câte o înştiinţare în consecinţă. sau (ii) una din cele trei persoane care. acesta va fi nul şi neavenit. de Antreprenor şi de Inginer. câte un acord de soluţionare a disputelor. Definiţii Fiecare “Acord de Soluţionare a Disputelor” este un acord tripartit încheiat de către şi între: (a) “Beneficiar”. sunt numite CSD (sau “Comisia de Soluţionare a Disputelor”) şi. nicio referire la “Ceilalţi Membri CSD” nu se aplică. Prevederi Generale Acordul de Soluţionare a Disputelor va intra în vigoare atunci când Beneficiarul. 2.

şi orice implicare anterioară în proiectul global din care Contractul face parte. altfel decât în conformitate cu regulile de procedură anexate. (f) nu va face recomandări Beneficiarului. orice relaţie profesională sau personală avută cu oricare director. nu va intra în negocieri sau nu va încheia niciun acord cu Beneficiarul. Antreprenorului sau Personalului Beneficiarului sau Antreprenorului referitoare la modul de administrare a Contractului. Antreprenor sau Inginer. Antreprenorului şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). fie în calitate de consultant sau 114 . nu va fi angajat în calitate de consultant sau altfel de către Beneficiar. cu excepţia situaţiilor convenite în scris de către Beneficiar. Antreprenorul sau Inginerul şi niciun interes financiar ce ar decurge din Contract. Antreprenorului sau Inginerului.4 a Condiţiilor de Contract. La numirea Membrului CSD. Antreprenor şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există). Antreprenorul sau Inginerul. (e) va respecta regulile de procedură anexate şi prevederile Sub-Clauzei 20. 4. (d) pe durata Acordului de Soluţionare a Disputelor. Obligaţiile generale ale Membrului CSD Membrul CSD: (a) nu va avea niciun interes financiar sau de altă natură în raport cu Beneficiarul. înainte de semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor şi folosindu-se de toată cunoştinţa şi memoria sa. cu excepţia acelor circumstanţe aduse în scris la cunoştinţa Beneficiarului şi Antreprenorului înainte ca aceştia să semneze Acordul de Soluţionare a Disputelor. (g) atât timp cât este Membru CSD. Beneficiarul şi Antreprenorul se bazează pe prezentările Membrului CSD conform cărora: (a) are experienţă în genul de lucrări pe care Antreprenorul trebuie să le execute potrivit prevederilor Contractului. şi (c) cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în Contract. cu excepţia plăţii potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. funcţionar sau angajat al Beneficiarului. (c) a adus în scris la cunoştinţa Beneficiarului. Antreprenor sau Inginer. orice circumstanţă sau fapt care ar putea să pară incompatibil cu garanţia dată şi acordul să fie imparţial şi independent.acestora şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). (b) are experienţă în interpretarea documentelor de contract. referitor la angajarea lui de către oricare dintre aceştia. (b) nu a fost angajat anterior ca şi consultant sau altfel de către Beneficiar.

Antreprenorul. conform necesităţilor.altfel. (i) va trata detaliile Contractului şi toate activităţile şi audierile CSD ca fiind private şi confidenţiale şi nu le va publica sau aduce la cunoştinţa cuiva fără consimţământul prealabil şi scris al Beneficiarului. Beneficiarul şi Antreprenorul se angajează unul faţă de celălalt şi faţă de Membrul CSD. Antreprenorul şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi-au dat acordul în prealabil. Obligaţiile generale ale Beneficiarului şi Antreprenorului Beneficiarul. Beneficiarul şi Antreprenorul vor fi responsabili pentru respectarea prezentei prevederi de către Personalul Beneficiarului şi. Plata Membrul CSD va fi plătit după cum urmează. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul. sau (c) să nu fie responsabil pentru nicio reclamaţie legată de orice acţiune sau omitere în îndeplinirea sau în pretinsa îndeplinire a funcţiilor de Membru CSD. Membrul CSD şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) convin altfel în scris. respectiv. dovezi în faţa unui arbitru (unor arbitri) numit (numiţi) în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului. după încheierea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. împreună şi individual. cu excepţia cazului în care acţiunea sau omiterea se dovedesc a fi fost făcute cu rea credinţă. (b) să nu fie chemat ca martor pentru a prezenta. în moneda nominalizată în Acordul de Soluţionare a Disputelor: 115 . 5. Prin acest Acord. vor despăgubi Membrul CSD şi se vor asigura că Membrul CSD nu este afectat de nicio reclamaţie pentru care este eliberat de responsabilităţi potrivit prevederilor paragrafului precedent. Beneficiarul şi Antreprenorul. (h) va fi disponibil pentru toate vizitele pe şantier şi audieri. 6. cu excepţia cazurilor în care Beneficiarul. al Antreprenorului. Personalul Beneficiarului şi Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandări de la sau consultări cu Membrul CSD referitoare la Contract. ca Membrul CSD: (a) să nu fie numit ca arbitru în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul. altfel decât în cursul normal al activităţilor CSD potrivit prevederilor Contractului şi Acordului de Soluţionare a Disputelor. în legătură cu orice dispută. Antreprenorului şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există).

cu o copie către Beneficiar. taxe de curierat. pregătirea deciziilor sau efectuarea de vizite pe şantier (dacă este cazul). şi (c) orice taxe percepute în mod adecvat în Ţară. CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când facturile pentru toate onorariile zilnice şi cheltuielile ale 116 . inclusiv costurile pentru servicii de secretariat. Imediat după intrarea în vigoare a Acordului de Soluţionare a Disputelor. sau alt loc de întâlnire cu Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi / sau Beneficiarul şi Antreprenorul. facturi pentru onorariile zilnice şi cheltuielile deducând sumele avansate. Membrul CSD nu va fi obligat să întreprindă activităţi potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor până când fiecare dintre Membri CSD a primit plata integrală a facturilor transmise potrivit prevederilor prezentului paragraf. cheltuieli de transport.(a) un onorariu zilnic care va fi considerat ca plată integrală pentru: (i) fiecare zi lucrătoare petrecută în citirea documentaţiei depuse. şi fiecare zi sau parte de zi până la cel mult două zile de călătorie în fiecare direcţie pentru transportul între domiciliul Membrului CSD şi şantier. (ii) (b) toate cheltuielile rezonabile suportate în legătură cu îndatoririle Membrului CSD. Plata acestei facturi va fi efectuată de către Antreprenor imediat după recepţionarea facturii. va transmite Antreprenorului. o factură pentru (a) un avans de douăzeci şi cinci (25) la sută din valoarea totală estimată a onorariilor zilnice la care va fi îndreptăţit şi (b) un avans echivalent cu valoarea totală estimată a cheltuielilor pe care le va suporta în legătură cu îndatoririle sale. înainte să întreprindă oricare activitate potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. asupra plăţilor efectuate către Membrul CSD potrivit prevederilor prezentei Clauze 6 (cu excepţia cazului în care acesta este cetăţean al Ţării sau rezident permanent în Ţară). Membrul CSD va transmite Antreprenorului. Apoi. cu o copie către Beneficiar. costurile de cazare şi subzistenţă: pentru fiecare element cu o valoare de peste cinci la sută din onorariul zilnic la care se face referire în subparagraful (a) al prezentei Clauze va fi necesară o chitanţă. convorbiri telefonice. transmitere de faxuri şi telexuri. Onorariul zilnic va fi cel specificat în Acordul de Soluţionare a Disputelor. participarea la audieri (dacă este cazul). Membrul CSD.

Orice dispută sau reclamaţie decurgând din sau în legătură cu Acordul de Soluţionare a Disputelor. până în momentul primirii plăţii. Dacă Membrul CSD nu primeşte plata sumei datorate în termen de 28 de zile de la transmiterea unei facturi valabile. Membrul CSD poate (i) să suspende serviciile sale (fără nicio înştiinţare). Apoi. la care se adaugă toate costurile de recuperare a acestor sume precum şi costurile de finanţare calculate la rata specificată în Sub-Clauza 14. reziliere 117 8. toate onorariile şi cheltuielile primite de Membrul CSD şi de Ceilalţi Membri CSD (dacă există) pentru acţiuni sau decizii de către CSD (dacă există) care au devenit nule sau neavenite. Înştiinţarea va întra în vigoare la primirea de către ambii destinatari. În afară de toate celelalte drepturi care decurg din acest neajuns. Beneficiarul va plăti suma datorată Membrului CSD şi orice alte sume necesare pentru menţinerea în funcţiune a Comisiei de Soluţionare a Disputelor. Antreprenorul va plăti integral fiecare factură a Membrului CSD în termen de 28 de zile calendaristice de la primirea fiecărei facturi şi va solicita Beneficiarului (în Situaţiile de Lucrări făcute potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumătăţi din valoarea acestor facturi. fără a prejudicia drepturile Beneficiarului şi remediile la dispoziţia sa.8 din Condiţiile de Contract. Beneficiarul va fi îndreptăţit la rambursarea tuturor sumelor plătite care depăşesc jumătate din aceste plăţi. Cu excepţia cazului în care plăţile au fost efectuate mai repede în conformitate cu prevederile de mai sus. fără a prejudicia orice alte drepturi ale acestora. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să plătească Membrului CSD suma la care acesta este îndreptăţit potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. şi va rambursa atât Beneficiarului cât şi Antreprenorului. sau orice încălcare. Neîndeplinirea obligaţiilor Membrului CSD Dacă Membrul CSD nu reuşeşte să îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Clauzei 4. Beneficiarul va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile Contractului. 7. şi / sau (ii) să demisioneze prin transmiterea către Beneficiar şi Antreprenor a unei înştiinţări.fiecărui Membru CSD şi aferente luării deciziei vor fi plătite integral. Dispute . acesta nu va fi îndreptăţit la niciun onorariu sau cheltuială potrivit prezentelor condiţii. Antreprenor şi Membrul CSD. O astfel de înştiinţare va fi definitivă şi obligatorie pentru Beneficiar.

sau invaliditate a acestuia. va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ de un arbitru numit în conformitate cu aceste Reguli de Arbitraj. 118 .

să refuze admiterea sau prezenţa la audieri a oricăror persoane. În funcţie de timpul disponibil pentru a transmite o înştiinţare de decizie şi de alţi factori relevanţi. oferind fiecăruia posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta cauza şi de a da un răspuns faţă de cauza celuilalt. 3. evitând întârzieri sau cheltuieli inutile. 4. caz în care va decide data şi locul audierii şi poate solicita ca documentaţie şi argumente scrise să fie prezentate CSD de către Beneficiar sau Antreprenor înaintea audierii sau în timpul acesteia. CSD va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. Beneficiarul şi Antreprenorul vor furniza CSD o copie a tuturor documentelor pe care acesta le poate solicita. certificate şi alte documente relevante pentru obiectul disputei. CSD: (a) va acţiona corect şi imparţial între Antreprenor şi Beneficiar.ANEXA REGULI DE PROCEDURĂ 1. şi (b) va adopta proceduri corespunzătoare disputei. şi să acţioneze în continuare în cazul absenţei oricărei Părţi despre care CSD este satisfăcut că a primit o înştiinţare de audiere.4 şi prezentelor Reguli. 5. Antreprenorului şi Inginerului. printre altele: 2. dispoziţii de modificare. rapoarte de progres. inclusiv documente de Contract. Beneficiarul şi Antreprenorul împuternicesc CSD. altele decât reprezentanţii Beneficiarului. Beneficiarul şi Antreprenorul vor transmite fiecăreia dintre aceste persoane copii ale documentelor solicitate şi ale acestor comunicări. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel în scris de către Beneficiar şi Antreprenor. CSD poate conduce o audiere privind disputa. Dacă CSD este compusă din trei persoane. CSD va avea autoritatea să adopte o procedură cu rol activ. dar CSD va avea libertatea de a decide dacă şi în ce măsură această autoritate poate fi exercitată. 119 . Toate comunicările dintre CSD şi Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise în copie şi celeilalte Părţi.

(a) să stabilească procedura care va fi aplicată în soluţionarea unei dispute, (b) să decidă asupra propriei jurisdicţii şi asupra domeniului oricărei dispute care i se prezintă, (c) să conducă orice audiere după cum consideră că este potrivit, fără a fi legat de orice alte reguli sau proceduri decât de cele conţinute în Contract şi în prezentele Reguli, (d) să ia iniţiativa verificării faptelor şi problemelor, după cum este necesar pentru luarea unei decizii, (e) să folosească propriile cunoştinţe de specialitate, dacă există, (f) să decidă asupra plăţii unor costuri de finanţare în conformitate cu prevederile Contractului, (g) să decidă asupra unor remedieri provizorii cum ar fi măsuri interimare sau conservatoare, şi (h) să deschidă, analizeze şi revizuiască orice certificat, decizie, hotărâre, dispoziţie, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante în privinţa disputei. 6.

În timpul audierilor, CSD nu-şi va exprima nicio părere cu privire la valoarea oricăror argumente avansate de Părţi. Apoi, CSD va elabora şi va da decizia sa în conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4, sau în alt mod convenit în scris de către Beneficiar şi Antreprenor. Dacă CSD este compusă din trei persoane: (a) se va întruni în particular, după o audiere, dacă există, pentru a avea discuţii şi a pregăti decizia; (b) se va încerca să se ajungă la o decizie unanimă: dacă acest lucru se dovedeşte a fi imposibil, decizia aplicabilă va fi decizia luată de majoritatea Membrilor CSD, care poate solicita Membrului CSD aflat în minoritate să elaboreze un raport scris care să fie transmis Beneficiarului şi Antreprenorului; şi (c) dacă un Membru CSD nu reuşeşte să participe la o şedinţă sau la o audiere, sau să-şi îndeplinească vreuna din funcţiile necesare, ceilalţi doi Membri CSD pot totuşi acţiona pentru luarea unei decizii, cu excepţia cazului în care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu sunt de acord cu acest lucru, sau (ii) Membrul CSD absent este preşedintele şi dispune ca ceilalţi Membri CSD să nu ia o decizie.

120

INDEX AL SUB-CLAUZELOR
Sub-Clauză Acces (dreptul de acces după Recepţia la Terminarea Lucrărilor) Acces pe Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Acces pentru inspecţie Acordul Contractual Administrarea de către Antreprenor Adrese pentru comunicări Adrese pentru înştiinţări Ajustări generate de schimbări ale Costurilor Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Alţi antreprenori Antreprenor (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Antreprenor (administrare de către Antreprenor) Antreprenor (Documentele Antreprenorului) Antreprenor (dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările) Antreprenor (investigare de către Antreprenor) Antreprenor (limitarea responsabilităţii) Antreprenor (obligaţii asumate de către Antreprenor) Antreprenor (obligaţii de proiectare) Antreprenor (obligaţii generale) Antreprenor (obligaţiile Antreprenorului: Teste la Terminare) Antreprenor (Personalul Antreprenorului) Antreprenor (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Antreprenor (reclamaţiile Antreprenorului) Antreprenor (Reprezentant) Antreprenor (Utilaje) Antreprenor (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) Apă şi gaz Aprobarea Documentelor Antreprenorului Aprobări (autorizaţii, permise sau aprobări) Arbitrajul Asigurare de răspundere civilă Asigurarea calităţii 11.7 2.1 7.3 1.6 6.8 1.3 1.3 13.8 13.7 4.6 4.23 6.8 5.2 16.1 11.8 17.6 5.3 5.1 4.1 9.1 6.9 6.10 20.1 4.3 4.17 1.10 4.19 5.2 2.2 20.6 18.3 4.9

121

Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea Personalului Antreprenorului Asigurări (cerinţe generale pentru asigurări) Asistenţă de către Beneficiar Asistenţii Inginerului Autorităţi (întârzieri cauzate de autorităţi) Autorizaţii, permise sau aprobări Avans (plata în avans) Beneficiar (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Beneficiar (consecinţele riscurilor Beneficiarului) Beneficiar (dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul) Beneficiar (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Beneficiar (monede de plată pentru reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (Personalul Beneficiarului) Beneficiar (reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (riscurile Beneficiarului) Beneficiar (Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit) Beneficiar (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Bună Execuţie (Garanţie) Bunuri (transport) Căile de acces Cerinţele Beneficiarului (erori în Cerinţele Beneficiarului) Certificat (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificate (copii de trimis ale certificatelor) Certificate Interimare de Plată Certificate Interimare de Plată (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Certificatul de Recepţie Finală Cesiunea Comisie de Soluţionare Comunicări

18.3 18.2 18.4 18.1 2.2 3.2 8.5 2.2 14.2 2.4 17.4 15.5 14.14 14.15 2.3 2.5 17.3 4.20 1.11 4.2 4.16 4.15 1.9 14.11 10.1 14.13 1.3 14.6 14.3 11.9 1.7 20.2 1.3

122

5 1.8 1.1 4.3 20.7 20.12 6.5 1.3 20.11 1.3 4.4 11.4 1.12 14.3 11.7 20.12 17.6 20.13 11.10 123 .Comunicări (transmiterea electronică pentru comunicări) Condiţii fizice Imprevizibile Conduită necorespunzătoare Confidenţial (informaţii confidenţiale) Contract (Preţul Contractului) Cooperarea Costuri (ajustări generate de schimbări ale Costurilor) CSD (Comisie de Soluţionare a Disputelor) CSD (eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Decrete (respectarea decretelor.2 20.5 15.8 20.4 20.1 1.6 13.8 11.8 20. reglementărilor şi legilor) Defecte (înlăturarea lucrărilor defectuoase) Defecte (investigare de către Antreprenor) Defecte (neremedierea defectelor) Defecte (prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor) Defecte (remedierea defectelor) Definiţii Delegare de către Inginer Denunţarea unilaterală a Contractului (la latitudinea Beneficiarului) Denunţarea unilaterală a Contractului de către Beneficiar Descărcare Despăgubiri Dispoziţii de către Inginer Dispute (arbitraj) Dispute (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (soluţionarea pe cale amiabilă) Documente (păstrarea şi furnizarea documentelor) Documente (prioritatea documentelor) Documente (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) 1.5 11.1 3.1 3.5 14.2 15.

11 2.6 5.8 5.13 14.3 4.7 14. apă şi gaz Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie Finală Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Erori ale Antreprenorului Erori de proiectare Evaluarea la data rezilierii Evitarea interferenţelor Execuţie (Durata de Execuţie) Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Exploatare (manuale de exploatare şi întreţinere) Facilităţi suplimentare Final (emiterea Certificatului Final de Plată) Final (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Finanţe (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Forţă de muncă (angajarea personalului şi a forţei de muncă) Forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Forţa Majoră (consecinţele Forţei Majore) 1.14 8.11 1.10 17.4 6.Documente (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Documente conforme cu execuţia Documentele Antreprenorului Dreptul de a modifica Drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului Drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor Beneficiarului Drepturile de proprietate industrială Drepturile de proprietate intelectuală (reclamaţii pentru încălcare) Drepturile de trecere şi facilităţile Durata de Execuţie Durata de Execuţie (prelungire) Echipamente şi Materiale (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Echipamente şi Materiale (proprietate) Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor (plata pentru) Electricitate.11 5.7 4.10 7.4 8.4 124 .1 6.13 8.8 15.2 13.5 4.6 19.5 17.2 8.13 14.7 5.23 5.19 11.5 4.11 4.2 19.1 1.

16 15.1 8.10 3.3 14.7 125 .1 3. electricitate.4 6.6 19.1 7.14 14.2 19.3 4.5 4.4 3.12 4.2 3.1 17.13 1.5 3.4 3.Forţa Majoră (definiţia Forţei Majore) Forţa Majoră (înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră) Forţa Majoră (reziliere opţională) Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Garanţia de Bună Execuţie Gaz.8 8.19 14.2 3.2 11. apă Graficul de Plăţi Hotărârile Inginerului Imprevizibile (condiţii fizice) Informaţii despre Şantier Inginer (delegare de către) Inginer (dispoziţii de către) Inginer (hotărâri) Inginer (înlocuire) Inginerul acţionează pentru Beneficiar Inspecţia Instruire Interferenţa cu Testele la Terminare Interferenţe (evitare) Interimar (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Interimare (emiterea Certificatelor Interimare de Plată) Interpretarea Investigare de către Antreprenor Începerea Lucrărilor Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Îngrijirea Lucrărilor Înlocuirea Inginerului Înştiinţare privind intenţia de a livra Înştiinţarea de remediere Întârzieri cauzate de autorităţi Legea (respectarea legilor) Legea aplicabilă Legislaţia muncii Legislaţie (ajustări generate de schimbări ale legislaţiei) 19.6 1.5 1.4 13.3 5.5 10.2 4.1 19.4 4.5 4.3 3.

2 6.1 14.2 8.2 7.2 4.4 1.5 7.4 15.3 6.1 126 .4 11.6 5.1 13.Limba Limba folosită pentru comunicare Liste de Garanţii Lucrări (îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor) Lucrări în Regie Lucrări şi Utilajele Antreprenorului (asigurări) Lucrările de remediere Manuale de exploatare şi întreţinere Materiale (plata Materialelor în cazul suspendării) Materiale (plata pentru Materiale neincorporate în Lucrări) Materiale (proprietate) Materiale livrate de către Beneficiar Mediu (protecţie) Modificări Modificări (procedura de modificare) Modificări: monede aplicabile Modul de execuţie Monede de plată Monede pentru plata Modificărilor Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (înştiinţare) Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (reziliere) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (dreptul de a suspenda lucrările) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (reziliere) Nominalizat (Subantreprenori nominalizaţi) Normative (standarde şi normative tehnice) Obligaţii (după emiterea Certificatului de Recepţie Finală) Obligaţii neîndeplinite Obligaţiile generale ale Antreprenorului Optimizarea proiectului Penalităţi pentru întârziere Perioada de plată Permise (autorizaţii.4 7.5 5.1 16.2 13.15 13.1 17.10 4.7 2.10 14.18 13.2 16.3 13.7 4.7 14.4 9.1 13.7 8.1 15.6 18.20 4. permise sau aprobări) Persoanele în serviciul Beneficiarului Personal (angajarea personalului şi a forţei de muncă) 1.10 11.

15 19.Personal (asigurarea Personalului Antreprenorului) Personal (conduita necorespunzătoare) Personal (instruire) Personal şi forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Personal şi Utilaje (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Plata Plata (Graficul de Plăţi) Plata (întârzieri în efectuarea plăţilor) Plată (monede de plată) Plata către Antreprenor ca urmare a Forţei Majore Plata după rezilierea de către Antreprenor Plata după rezilierea de către Beneficiar Plata în avans Plata în monede stabilite Plata pentru Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Poziţionarea Prelungirea Duratei de Execuţie Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Preşedinte (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Probe Proceduri de siguranţă Programul de execuţie Programul de lucru Progres (rapoarte) Progres (ritmul progresului) Proiectare (obligaţii generale de proiectare) Rapoarte de progres Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Răspundere neafectată de aprobările Inginerului Răspundere pentru Lucrările Recepţia la Terminarea Lucrărilor (aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială) Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Recepţie Finală (Certificatul de Recepţie Finală) 18.7 14.21 8.2 11.8 8.1 4.5 4.5 6.4 10.4 11.2 13.3 6.2 7.6 5.9 2.2 4.6 6.3 14.4 14.8 14.7 8.1 10.10 6.1 10.5 4.11 5.9 127 .1 4.21 6.4 6.4 16.10 3.4 15.4 14.3 20.4 4.

2 6.5 17.13 8.8 1.Reclamaţii (procedura de reclamaţie) Reclamaţii (Reclamaţiile Beneficiarului) Redevenţe Reglementări (respectarea reglementărilor şi legilor) Reluarea lucrărilor Remedierea defectelor Remedierea defectelor (costul remedierii defectelor) Remedierea defectelor (neremedierea defectelor) Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor după Terminare Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor la Terminare Reprezentantul Antreprenorului Reprezentantul Inginerului Respingerea Responsabilitate (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Responsabilitate (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Responsabilitate (limitarea responsabilităţii) Responsabilitate (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Responsabilitate.4 17.3 9.2 15.3 16.6 1.4 19.1 2.14 18.7 16.6 19.5 14.7 6.3 6.7 14.3 15. nelimitată de asigurări Responsabilităţile Antreprenorului (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Restabilirea suprafeţelor de teren Reţineri (deducerea Sumelor Reţinute) Retragerea Utilajelor Antreprenorului după reziliere Reziliere (evaluarea la data rezilierii) Reziliere (încetarea execuţiei Lucrărilor) Reziliere (plata după rezilierea de către Antreprenor) Reziliere opţională ca urmare a Forţei Majore Reziliere prin imposibilitatea executării Contractului Rezilierea Contractului de către Antreprenor Rezilierea Contractului de către Beneficiar Rezilierea de către Beneficiar (plata după rezilierea de către Beneficiar) Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare Riscurile Beneficiarului Salarizare şi condiţii de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Securitatea muncii şi sănătate Situaţia de Lucrări la terminare 20.2 7.12 11.4 9.3 3.2 15.2 11.5 7.3 16.14 2.3 16.4 12.1 2.1 11.4 14.5 10.4 12.3 4.10 128 .

4 14.5 14.8 4.4 11.22 5.5 5.5 4.11 16.4 4.10 8.10 4.11 4.1 9.6 4.11 14.1 11.4 12.4 19.Situaţia Finală de Lucrări Situaţii Interimare de Lucrări Solidar (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Soluţionarea pe cale amiabilă Standarde şi normative tehnice Subantreprenori Subantreprenori (Forţa Majoră care afectează subantreprenorii) Subantreprenori nominalizaţi Sume Provizionate Sume Reţinute (plata Sumelor Reţinute) Suspendare (consecinţele suspendării) Suspendare (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Suspendare (reluarea lucrărilor) Suspendare prelungită Suspendarea din cauza neîndeplinirii obligaţiilor Beneficiarului Suspendarea lucrărilor Şantier (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Şantier (eliberare) Şantier (informaţii despre Şantier) Şantier (securitate) Tehnice (standarde şi normative tehnice) Terminare (Situaţia de Lucrări la terminare) Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Testarea Teste după Terminare Teste după Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste după Terminare (repetarea Testelor) Teste după Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste la Terminare Teste la Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste la Terminare (interferenţa cu Testele la Terminare) Teste la Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste suplimentare Transportul Bunurilor 14.1 12.9 8.3 9.4 9.16 129 .1 12.12 8.2 10.1 8.9 8.10 11.14 20.23 2.3 12.5 13.3 1.1 7.

Valoarea de Contract Acceptată (suficienţa) Vestigii arheologice 4.24 130 .11 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful