FIDIC 1999

Condiţii de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FIDIC este acronimul din limba franceză pentru Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi.

FIDIC a fost fondată în anul 1913 de către trei asociaţii naţionale de consultanţă inginerească din Europa. Obiectivele formării acestei federaţii au fost de a promova în comun interesele profesionale ale asociaţiilor membre şi de a difuza informaţii de interes membrilor asociaţiilor naţionale componente. Astăzi FIDIC numără peste 60 de ţări membre din toate părţile globului, iar federaţia reprezintă cea mai mare parte a practicii private de consultanţă inginerească din lume. FIDIC organizează seminarii, conferinţe şi alte evenimente în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite: menţinerea unor standarde etice şi profesionale la nivel înalt, schimburi de informaţii şi puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun între asociaţiile membre şi reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale; şi promovarea industriei de consultanţă inginerească în ţările în curs de dezvoltare. Publicaţiile FIDIC includ rapoarte ale diferitelor conferinţe şi seminarii, informaţii pentru inginerii de consultanţă, beneficiari şi agenţii internaţionale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale şi acorduri client / consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elveţia.

CONDIŢII GENERALE

GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE

Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ, ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI

RU. au influenţat formularea clauzelor. TYPSA. Wightman & Gerlando Butera. Christopher R. Clifford Chance. Khalef. Elsamprojekt. Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine. Taylor. Peter L. CRC – Hassan Dorra. Hvilsted. Lahmeyer International. Bosen He. Nael G. Seppala (Jurist). Africa de Sud. Tianjin University. Constructorii Internaţionali din Europa. Peter Batty. Noua Zeelandă. Documentul a fost elaborat sub îndrumarea Comitetului FIDIC de Contracte care a reunit următoarele persoane: John B. Irlanda. Iordania. David S. GIBB Ltd. Jaynes. Spania. David R. Banca Asiatică de Dezvoltare. Hesse & Steinberger. Manfred Breege. RU (Preşedinte). VDMA. Merz and McLellan. Griffiths & Armour. Olanda. Dan W. RU. Nabarro Nathanson. Germania. Philip Loots & Associates. J. Gordon L. Germania. SwedPower. Peter H. Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane şi organizaţii. RU. Asociaţia Inginerilor Consultanţi Japonezi. Asociaţia Internaţională a Antreprenorilor de Dragaje. Inginer Consultant. (Tony) Norris în calitate de Consultant Special. Comentariile acestora au fost analizate în detaliu de către Grupul de Lucru pentru Actualizare şi. RU. Roy Goode. Whitman Breed Abbott & Morgan. FIDIC doreşte să-şi exprime aprecierea faţă de timpul şi efortul alocat de către toţi cei menţionaţi mai sus. Inginer consultant. unde s-a considerat potrivit. Michael Mortimer-Hawkins. Booen (Redactor Principal). Berrymans Lace Mawer. Poul E. inclusiv cele enumerate mai jos. Beca Carter Hollings & Ferner. Hawker. şi Banca Mondială.B. Danemarca. RU. . Suedia. Franta. Mulţumirile adresate celor care au revizuit variantele preliminare nu înseamnă că aceste persoane sau organizaţii sunt de acord cu formularea clauzelor. Totterdill. Victoria Russell & Paul J. Egipt. Hermann Bayerlein. NESPAK. Speziale. RU. Brian W. Pakistan. Danemarca. Neil McCole. RU. RU. Inginer consultant. SUA. Germania. Post Buckley International. Matthew Needham-Laing. Inginer consultant. SWECO-VBB. Tonny Jensen (Preşedinte al Comitetului FIDIC de Management al Calităţii). Roeland Bertrams. Mark Griffiths. Argentina.FIDIC) exprimă mulţumiri deosebite următorilor membri ai Grupului de Lucru pentru Actualizare: Christopher Wade (Liderul Grupului). Bunni.MULTUMIRI Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi . Schmidt Reuter Partner. Chapman. Graham. împreuna cu K. White & Case. RU. RU. Germania. Oxford University. Inginer & Avocat. Ihab Abu-Zahra. ORGAnisme de Liaison Industries Métalliques Européennes ("ORGALIME"). Asociaţia Internaţională a Barourilor. COWI. Geoffrey F. Suedia. Bowcock. RU. IATASA. Bristows Cooke & Carpmael. Pablo Bueno. şi Axel-Volkmar Jaeger. şi José F. Decizia finală privind forma şi conţinutul acestui document constituie responsabilitatea FIDIC. China. Ian Fraser. Mushtaq Ahmad. Fichtner.

întocmeşte proiectul şi furnizează echipamente şi / sau execută lucrări care pot include orice combinaţie de lucrări civile. sau cuprinde integral. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia (dacă există). unde (i) este cerut un grad mai mare de siguranţă referitor la costul final şi durata de execuţie. Subclauzele pentru care s-a considerat că se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse în Condiţiile Generale. a unei uzine sau instalaţii similare. La elaborarea prezentelor Condiţii de Contract pentru Construcţii. electrice şi / sau de construcţii proiectate de către Antreprenor. Forma Scurtă a Contractului. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. mecanice. mai ales în cazul în care Condiţiile urmează a fi folosite pentru contracte interne. În funcţie de tipul de lucrare şi de circumstanţe. sau unor lucrări de scurtă durată. Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare. care se recomandă pentru furnizarea echipamentelor electrice şi / sau mecanice şi pentru proiectarea şi execuţia clădirilor sau lucrărilor inginereşti. În anumite jurisdicţii pot fi necesare modificări ale formelor de contract. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar. FIDIC consideră că textele oficiale şi autentice sunt versiunile în limba engleză. în conformitate cu cerinţele Beneficiarului. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. pregătit pentru a fi pus în funcţiune ("la cheie"). mecanice. a unui proiect de infrastructură sau alt tip de proiect. electrice şi / sau de construcţii. în special pentru lucrări relativ simple sau lucrări repetitive. pentru a facilita inserarea acestora în fiecare contract. a unui proces tehnologic. furnizând un produs complet.INTRODUCERE Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internatională a Inginerilor Consultanţi .FIDIC) a publicat. lucrări civile. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. această formă de contract poate. dar această formă de contract poate de asemenea să fie potrivită pentru un contract care include. 1 . în 1999. Beneficiarul implicându-se în mică măsură. Totuşi. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti cu valoare relativ redusă. Formele de contract sunt recomandate pentru uz general în cazurile în care se organizează licitaţii internaţionale. Inginerul. lucrările pot include unele elemente pentru lucrări civile. Condiţiile de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie. proiectate de către Antreprenor. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru proiectele "la cheie". la cheie. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti proiectate de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia. care pot să corespundă asigurării. de asemenea. Antreprenorul. electrice şi / sau de construcţii. Antreprenorul realizează Proiectarea. există şi unele sub-clauze care trebuie în mod necesar modificate pentru a corespunde circumstanţelor relevante unui anumit contract. Primele Ediţii a patru noi forme standard de contract: Condiţiile de Contract pentru Construcţii. mecanice. a unei centrale electrice. să fie potrivită pentru contracte cu valoare mai mare. şi (ii) Antreprenorul îşi asumă responsabilitatea totală pentru proiectarea şi execuţia proiectului. Achiziţia şi Construcţia (PAC). s-a recunoscut faptul că deşi există multe sub-clauze care au aplicabilitate generală.

Va fi necesar să se elaboreze Condiţii Speciale pentru fiecare contract în parte. sau în alte cazuri. (iii) (b) De exemplu. Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte modificări sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale. sub-clauza conţine prevederi care s-a considerat că pot fi aplicate majorităţii contractelor.Condiţiile Generale şi Condiţiile Speciale vor alcătui împreună Condiţiile de Contract care guvernează drepturile şi obligaţiile părţilor. Sub-Clauza 14. Publicaţia se încheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Ofertă. Anexă la Ofertă (care furnizează o listă de verificare a sub-clauzelor care se referă la această Anexă). Este esenţial ca toate aceste sarcini preliminare şi întregul proces de pregătire a documentelor de licitaţie să fie încredinţat unui personal cu experienţă relevantă. acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerată a fi necorespunzătoare. Condiţiile Generale au fost elaborate pe baza următoarelor principii: (i) (ii) plăţile interimare şi finale vor fi stabilite prin măsurători. acolo unde o sub-clauză din Condiţiile Generale tratează o problemă în care este posibil ca termeni contractuali diferiţi să se aplice unor contracte diferite. De aceea este de reţinut că unele dintre prevederile conţinute în Condiţiile Generale pot să nu se potrivească unui contract aparent tipic. exemple de formulare pentru alte prevederi şi alte materiale explicative şi exemple de formulare care să ajute la elaborarea Condiţiilor Speciale şi a altor documente de ofertă sunt incluse în această publicaţie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale. Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare. Antreprenor şi persoana desemnată pentru a funcţiona ca membru unic CSD sau ca membru al unei comisii de soluţionare a 2 .2 [Plată în avans] este inclusă pentru uzul cititorilor ci nu datorită vreunei strategii FIDIC referitoare la plăţile în avans. Acordul Contractual şi alternative pentru Acordul de Soluţionare a Disputelor. aceasta trebuie modificată. atunci (cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt atât de descriptive încât trebuie să fie detaliate în Specificaţii) sub-clauza face referire la acele date conţinute în Anexa la Ofertă. Acest Acord de Soluţionare a Disputelor furnizează textul pentru acordul între Beneficiar. dacă formularea Condiţiilor Generale necesită date suplimentare. inclusiv cu aspecte contractuale. tehnice şi de achiziţie. dacă nu. Această Sub-Clauză devine inaplicabilă (chiar daca nu este anulată) dacă se ignoră prin nespecificarea sumei de plată în avans. în comparaţie cu redactarea unui text adiţional (în Condiţiile Speciale) deoarece Condiţiile Generale nu acoperă cerinţele lor. acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime contextului specific. şi să se ia în considerare acele sub-clauze din Condiţiile Generale care menţionează Condiţiile Speciale. prin aplicarea tarifelor şi preţurilor din Listele de Cantităţi. Alte informaţii referitoare la aceste aspecte. principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost următoarele: (a) utilizatorii vor găsi mai convenabil faptul că unele prevederi pe care aceştia nu doresc să le aplice pot fi pur şi simplu anulate sau neevocate. sau inserate de către Ofertant. datele fiind stabilite de către Beneficiar. În ceea ce priveşte această ediţie.

în diagramele respective).disputelor formată din trei persoane şi include (prin referinţa) termenii din Anexa la Condiţiile Generale.1. prezentării şi evaluării ofertelor.3.3) Certificat de Recepţie Finală Certificatul Final de Plată 3 .1.4.1.9 1. 1.1.1.2 1.1 1.3 1.4 & 9.3. pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare şi pentru PAC/Proiecte la Cheie.2 1.6.3 & 8.6 & 4.13 Data de Referinţă Data de Începere a Lucrărilor Garanţia de Bună Execuţie Certificatul Interimar de Plată Durata de Execuţie (conform prelungirii potrivit 8.1 1.7 & 14.3. se poate face referire la diagramele prezentate pe următoarele două pagini şi la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-Clauze sunt menţionate.3.1 1.2 & 8.1 & 13.1.1 1.1.5 & 10.4. Pentru clarificarea secvenţei activităţilor de Contract.1 1.3.3.1. de asemenea. O altă importantă publicaţie FIDIC este "Procedura de Licitaţie" care prezintă o abordare sistematică a selectării ofertanţilor.3.7 & 11.1.8 & 11.1.1.4 & 14.3. Diagramele sunt informative şi nu trebuie să fie luate în considerare în interpretarea Condiţiilor de Contract. FIDIC intenţionează să publice un ghid de utilizare a Condiţiilor de Contract pentru Construcţii.7 1.4) Teste la Terminare Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Teste după Terminare (dacă este cazul) Perioada de Notificare a Defectelor (conform prelungirii potrivit 11.6 & 12.

Pentru indicarea secvenţei evenimentelor.2 Returnarea Garanţiei de Bună Execuţie Secvenţă tipică a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Construcţii 1. Perioada de Notificare a Defectelor trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile.1 Emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Perioada de Notificare a Defectelor3 11. 2. conform Sub-Clauzei 11.3. Durata de Execuţie trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile la care se adaugă orice prelungiri.2.9 Emiterea Certificatului de Recepţie Finală Data de Referinţă 8. la care se adaugă orice prelungiri.1 Teste la Terminarea Lucrărilor2 Remedierea defectelor 4. graficul de mai sus se bazează pe situaţia în care Antreprenorul nu reuşeşte să se conformeze Sub-Clauzei 8.4.2 Durata de execuţie1 28z <28z Întârzieri datorate Antreprenorului2 11 Notificarea defectelor <21z Perioadă de ofertare 4.1 Data de Începere a Lucrărilor 10. 4 .2 Emiterea Garanţiei de Bună Execuţie 9.Elaborarea Documentelor de ofertă Predarea Ofertei Emiterea Scrisorii de Acceptare 8. conform Sub-Clauzei 8. 3.

Antreprenorul transmite informaţii <28z <56z 14. conform Sub-Clauzei 14.4 Una din părţi supune CSD o dispută 20.7 Beneficiarul efectueză plata Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul plăţilor prevăzute în Clauza 14 8.3 Antreprenorul prezintă Inginerului Situaţia de Lucrări 14.2 Părţile numesc CSD 20.4 Una din părţi poate emite o “notă de neacceptare” 20.11 Antreprerorul transmite Inginerului proiectul de situaţie finală de lucrări 14.12 14.14.11 Antreprenorul transmite Situaţia Finală de Lucrări şi descărcarea.6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plată 14.1Data de Începere a Lucrărilor 20.6 Una din părţi poate iniţia procesul de arbitraj Părţile prezintă documentele către CSD Soluţionare pe cale amiabilă <28z <84z <28z >56z CSD decide Numirea arbitrului/lor Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul disputelor prevăzute în Clauza 20 5 .13 Inginerul emite Certificatul Final de Plată 14.7 Beneficiarul face plata către Antreprenor Fiecare dintre plăţile lunare (sau alte plăţi) interimare <56z <28z Plata finală Inginerul verifică situaţia de lucrări.

ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR Condiţii Generale FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ. ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI 6 .CONDIŢII GENERALE GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE.

CONDIŢII GENERALE CUPRINS 1.3 2.12 1.5 1.14 Definiţii Interpretare Comunicări Legea şi limba Prioritatea documentelor Acordul Contractual Cesiune Păstrarea şi furnizarea documentelor Erori în Cerinţele Beneficiarului Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor Informaţii confidenţiale Respectarea legilor Responsabilitate solidară şi indivizibilă 2.3 3.8 1.10 1.2 2.3 4.4 2.7 4.4 4.9 4.10 4.11 4.5 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Delegarea de către Inginer Dispoziţiile Inginerului Înlocuirea Inginerului Hotărâri 4.1 2.4 3. permise sau aprobări Personalul Beneficiarului Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Reclamaţiile Beneficiarului 3.1 1.13 1.1 3.4 1.1 4.5 4. BENEFICIARUL 2.5 Dreptul de acces pe Şantier Autorizaţii.11 1.2 1. INGINERUL 3.12 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie Reprezentantul Antreprenorului Subantreprenorii Subantreprenorii nominalizaţi Cooperarea Poziţionarea Proceduri de siguranţă Asigurarea calităţii Informaţii despre Şantier Suficienţa Valorii de Contract Acceptate Condiţii fizice Imprevizibile 7 .6 1.2 3.7 1. ANTREPRENORUL 4.9 1. PREVEDERI GENERALE 1.8 4.6 4.2 4.3 1.

14 4.1 5.3 6.11 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă Persoanele în serviciul Beneficiarului Legislaţia muncii Programul de lucru Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Administrarea de către Antreprenor Personalul Antreprenorului Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Conduită necorespunzătoare 7.13 4.17 4.7 5. ECHIPAMENTE.20 4.8 Modul de execuţie Probe Inspecţia Testarea Respingerea Lucrările de remediere Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor Redevenţe 8.1 7.7 6.2 7.2 5.7 7.4 7. PERSONALUL ŞI FORŢA DE MUNCĂ 6.21 4.3 7.9 6.8 6.5 7.24 Drepturile de trecere şi facilităţile Evitarea interferenţelor Căile de acces Transportul Bunurilor Utilajele Antreprenorului Protecţia mediului Electricitate.16 4.19 4. PROIECTARE 5.5 5.1 6.2 6.15 4.4 5.6 5. MATERIALE ŞI MANOPERĂ 7.4.23 4. ÎNCEPEREA.4 6.6 6.18 4.3 5.5 6. apă şi gaz Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit Rapoartele de progres Securitatea Şantierului Activităţile Antreprenorului pe Şantier Vestigii arheologice 5.6 7.8 Obligaţii generale de proiectare Documentele Antreprenorului Obligaţii asumate de către Antreprenor Standarde şi normative tehnice Instruire Documente conforme cu execuţia Manuale de exploatare şi întreţinere Erori de proiectare 6.10 6. ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDAREA LUCRĂRILOR 8 .22 4.

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR 10.2 10.1 11.8 11.4 Obligaţiile Antreprenorului Întârzieri în efectuarea Testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare 10.8.3 9. TESTE LA TERMINARE 9.10 11.1 10.7 8.9 8.10 8.1 Dreptul de a modifica 9 .2 8.1 9. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE 11.7 11.5 8.12 Începerea lucrărilor Durata de Execuţie Programul de execuţie Prelungirea Duratei de Execuţie Întârzieri cauzate de autorităţi Ritmul progresului Penalităţi pentru întârziere Suspendarea lucrărilor Consecinţele suspendării Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Suspendare prelungită Reluarea lucrărilor 9.11 Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Costul remedierii defectelor Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Neremedierea defectelor Înlăturarea lucrărilor defectuoase Teste suplimentare Dreptul de acces Investigare de către Antreprenor Certificatul de Recepţie Finală Obligaţii neîndeplinite Eliberarea Şantierului 12.8 8.6 11.4 8.6 8.3 10.4 Procedura pentru Teste după Terminare Întârzieri în efectuarea testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare 13.2 11.3 11.2 9.3 8. MODIFICĂRI ŞI AJUSTĂRI 13.4 11.9 11.11 8. TESTE DUPĂ TERMINARE 12.1 8.4 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Interferenţa cu Testele la Terminare Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială 11.1 12.5 11.2 12.3 12.

REZILIEREA DE CĂTRE BENEFICIAR 15.2 13.5 13.4 13.5 17.15 Preţul Contractului Plata în avans Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Graficul de Plăţi Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Plata Întârzieri în efectuarea plăţilor Plata Sumelor Reţinute Situaţia de Lucrări la terminare Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări Scrisoarea de descărcare Emiterea Certificatului Final de Plată Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Monede de plată 15.7 14.2 16.4 15.5 Înştiinţarea de remediere Rezilierea Contractului de către Beneficiar Evaluarea la data rezilierii Plata după rezilierea de către Beneficiar Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul 16.2 15.3 14.8 14.6 13.6 Despăgubiri Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Riscurile Beneficiarului Consecinţele riscurilor Beneficiarului Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială Limitarea responsabilităţii 18.3 13.5 14.2 14.10 14.4 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Rezilierea Contractului de către Antreprenor Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului Plata după rezilierea de către Antreprenor 17. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE 14. ASIGURĂRI 10 .1 17. RISCURI ŞI RĂSPUNDERI 17.8 Optimizarea proiectului Procedura de modificare Plata în monedele stabilite Sume Provizionate Lucrări în regie Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Ajustări generate de schimbări ale Costurilor 14.2 17.6 14.3 17.3 16.1 14.1 16.14 14.7 13.4 17.11 14.13.4 14.12 14.9 14.3 15.1 15.13 14. SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA DE CĂTRE ANTREPRENOR 16.

FORŢA MAJORĂ 19.2 19.3 20.4 20.7 20.5 20. plata şi exonerarea Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii 20.8 Reclamaţiile Antreprenorului Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Soluţionarea pe cale amiabilă Arbitrajul Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor ANEXA CONDIŢII GENERALE ALE ACORDULUI DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR INDEXUL SUB-CLAUZELOR 11 .6 19.1 20.18.4 19.4 Cerinţe generale pentru asigurări Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Personalului Antreprenorului 19.3 19.6 20.2 20.7 Definiţia Forţei Majore Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Consecinţele Forţei Majore Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Rezilierea opţională.3 18.2 18.1 19. RECLAMAŢII.5 19.1 18. DISPUTE ŞI ARBITRAJ 20.

Definiţii în ordine alfabetică 1.6.1.1.1.10 1.1.1.1.4.6 1.6.3 1.8 1.6.1.1.1.1.1.1.1.3 1.7 1.1.1.4 1.10 1.2.4.1.3.1.1.2 1.1.4.1.5.5.1.3.5 1.1.5 1.3.1.1.1.1.8 Acord Contractual an Anexă la Ofertă Antreprenor Beneficiar Bunuri Cerinţele Beneficiarului Certificat de Plată Certificat de Recepţie Finală Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificat Interimar de Plată Contract Cost CSL Data de Începere a Lucrărilor Data de Referinţă Documentele Antreprenorului Durata de Execuţie Echipamente FIDIC Forţa Majoră Garanţie de Bună Execuţie Grafic de Plăţi Imprevizibil Inginer Legi Liste Liste de Garanţii Lucrări Lucrări Provizorii Lucrările Permanente Materiale Modificare Moneda Locală Monedă Străină Ofertă 12 .7 1.1 1.5.5 1.2.2.9 1.6 1.5.3.8 1.1.6.4 1.3 1.1.6.5.10 1.1.1.2 1.5 1.1.9 1.6.1.4 1.1.9 1.8 1.6 1.1.2 1.1.1.8 1.1.2 1.2.5.3 1.1 1.4.1.1.1.9 1.1 1.1.4.3.2.1.9 1.1.1.4.4 1.3.1.

2.1.1.1.3 1.1.1 1.1.4.3.1.1.4 1.8 1.1.9 Parte Perioada de Notificare a Defectelor Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Preţul Contractului Propunerea Antreprenorului Provizion Reprezentantul Antreprenorului Şantier Scrisoare de Acceptare Scrisoare de Ofertă Sector Situaţie de Lucrări Situaţie Finală de Lucrări Subantreprenor Sume Reţinute Ţara Teste după Terminare Teste la Terminare Utilajele Antreprenorului Utilajele Beneficiarului Valoarea de Contract Acceptată zi 13 .2.6 1.4 1.6 1.1.7 1.2.7 1.4.3.4.2 1.2.11 1.6.1.5.7 1.1.3 1.5 1.1 1.1.6 1.1.12 1.1.4.4.4.1 1.5.1.1.1.1.5 1.1.10 1.1.2 1.1.7 1.1.1.1.6.1.6.2.1.3.3.1.

scopul şi / sau proiectul şi / sau alte criterii tehnice ale Lucrărilor. semnată de către Beneficiar.1. care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru Lucrări.1. iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual. Cuvintele care indică persoane sau părţi includ societăţi sau alte entităţi legale.1. aşa cum sunt incluse în Contract. “Scrisoare de Ofertă” înseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă.1. “Scrisoare de Acceptare” înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii de Ofertă.1. Cerinţele Beneficiarului.1.1 Contractul 1.1. aşa cum este inclus în Contract. prezentele Condiţii. Scrisoarea de Acceptare. semnată şi adresată Beneficiarului. expresia “Scrisoare de Acceptare” înseamnă Acordul Contractual.1. Scrisoarea de Ofertă.3 1. inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Părţi. următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţia specificată. “Liste” înseamnă documentul (documentele) intitulat(e) liste. “Cerinţele Beneficiarului” înseamnă documentul intitulat cerinţele beneficiarului.1. cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel. Propunerea Antreprenorului şi celelalte documente (dacă există) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare.1.1.1 Definiţii În Condiţiile de Contract (“prezentele Condiţii”).4 1. Acest document specifică destinaţia. tabele şi grafice de plăţi şi / sau liste de preţuri.6 [Acordul Contractual]. completate de către Antreprenor şi transmise împreună cu Scrisoarea de Ofertă.1 “Contract” înseamnă Acordul Contractual.6 14 . Asemenea documente pot include date. Dacă nu există o astfel de scrisoare de acceptare. 1.5 1. care includ Condiţiile Speciale şi prezentele Condiţii Generale. Listele. 1.Condiţii Generale Prevederi Generale 1.2 1.1. “Acord Contractual” înseamnă acordul contractual (dacă există) la care se face referire în Sub-Clauza 1. semnate de acestea.1. şi orice modificări sau adăugiri făcute acestui document în conformitate cu prevederile Contractului.

de către Beneficiar sau Inginer.1.9 1. Acest document poate include şi proiectul preliminar al Antreprenorului.1. ca Personal al Beneficiarului. pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă.2. “Inginer” înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să acţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care este nominalizată în Anexa la Ofertă. asistenţii la care se face referire în Sub-Clauza 3. aşa cum este inclus în Contract.1.1.2 Părţile şi persoanele 1. care sunt cuprinse în Liste.2 1. forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Inginerului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului.1.1 1.3 [Reprezentantul Antreprenorului]. intitulate anexa la ofertă.1.2 [Delegarea de către Inginer] şi tot restul personalului.2.1. “Personalul Beneficiarului” înseamnă Inginerul. transmis de către Antreprenor împreuna cu Scrisoarea de Oferta. “Reprezentantul Antreprenorului” înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 4. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.1. care acţionează în numele Antreprenorului.1. “Anexă la Ofertă” înseamnă formularele completate. sau altă persoană desemnată uneori de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului.4 1. după cum cere contextul.10 1.1.1.3 “Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul.1. 1.6 . “Beneficiar” înseamnă persoana numită ca beneficiar în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane. care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac parte din aceasta.1.8 1.1.2. 15 1.7 “Propunerea Antreprenorului” înseamnă documentul intitulat propunere.2.1. “Antreprenor” înseamnă persoana (persoanele) numită(e) antreprenor în Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesorii legali ai acestei persoane.5 1.1. “Liste de Garanţii” şi “Grafic de Plăţi” înseamnă documentele numite astfel (dacă există).şi / sau “Ofertă” înseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate celelalte documente incluse în Contract.4 [Înlocuirea Inginerului].2.2.

“Data de Începere a Lucrărilor” înseamnă data notificată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie].1.7 “Personalul Antreprenorului” înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier. “FIDIC” înseamnă Fédération Internationale des IngénieursConseils.1.3. perioade şi terminare 1. “Teste la Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părţi.8 1. sau altă(e) persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2. “CSD” înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în Contract. şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor. 1.1.2.3.1.3.1. sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector (după caz) să fie recepţionate de către Beneficiar. ai fiecărui Subantreprenor.3.1.2 “Data de Referinţă” înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei. “Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar].3. sau orice persoană desemnată ca subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.5 16 . federaţia internaţională a inginerilor consultanţi.3 1.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. calculată de la Data de Începere a Lucrărilor.4 1. alţi angajaţi ai Antreprenorului.1 1. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor SubClauzei 8.1. forţa de muncă. care poate include personalul. teste.1.1 [Începerea lucrărilor]. 1.2.10 1.1.2. “Durata de Execuţie” înseamnă timpul pentru terminarea Lucrărilor sau a unui Sector (după caz) potrivit prevederilor SubClauzei 8.1.3 Date. “Subantreprenorul” înseamnă orice persoană numită în Contract subantreprenor.1.9 1.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor].

“Perioada de Notificare a Defectelor” înseamnă perioada de notificare a defectelor apărute la Lucrări sau Sectoare (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.4 Monedă şi plată 1.2 1. “Certificat de Recepţie Finală” înseamnă certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1.1.1. exclusiv profitul.13 [Emiterea Certificatului Final de Plată].1.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări]. “Preţul Contractului” înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 14.1 [Preţul Contractului] şi include ajustările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului.4.3. indiferent dacă sunt efectuate pe sau în afara Şantierului.3. dar nu Moneda Locală.4. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor SubClauzei 11.1. “Certificat Final de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3.1. “Situaţie Finală de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1.1. 17 1.1.6 .9 [Certificatul de Recepţie Finală].3 1.9 1.4.6 “Teste după Terminare” înseamnă testele (dacă există) care sunt specificate în Contract şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 12 [Teste după Terminare] după ce Lucrările sau un Sector (după caz) sunt recepţionate de către Beneficiar. “Cost” înseamnă toate cheltuielile suportate (sau care urmează a fi suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor.4.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor].8 1.1.1. 1.4.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor]. “Monedă Străină” înseamnă o monedă în care se plăteşte parţial (sau integral) Preţul Contractului. “Zi” înseamnă o zi calendaristică şi “an” înseamnă 365 de zile.7 1.3.5 1.1 “Valoarea de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defectelor.4.4 1.1.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor]. inclusiv cheltuieli indirecte sau costuri similare. calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.

inclusiv simpla furnizare de materiale (dacă este cazul).10 1. maşinile.5.4. Sunt excluse Lucrările Provizorii.11 1.4. altul decât Certificatul Final de Plată. pentru emiterea unui certificat de plată.4. “Bunuri” înseamnă Utilajele Antreprenorului.1.1. care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.12 1. Echipamentele.3 1.1.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le plăteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. 1. “Sumă Provizionată” înseamnă o sumă (dacă există) care este specificată în Contract ca sumă provizionată pentru execuţia oricărei părţi a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente. Materialele.1. “Situaţie de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a unei solicitări potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].1.4.1.1.4 . Materialele şi altele asemenea. “Certificat de Plată” înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].5.9 [Plata Sumelor Reţinute]. “Moneda Locală” înseamnă moneda Ţării. potrivit prevederilor Contractului.1.1.1.1 “Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate aparatele.1. “Lucrările Permanente” înseamnă lucrările permanente ce 18 1.9 1. Echipamentele şi Lucrările Provizorii. “Sume Reţinute” înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 Lucrări şi Bunuri 1. după caz. Utilajele Beneficiarului (dacă există). care vor fi furnizate de către Antreprenor.1. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate]. vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. “Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente. Materiale sau Servicii.5.2 1.7 “Certificat Interimar de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. sau oricare din acestea.5.8 1.4.4.

1 “Documentele Antreprenorului” înseamnă toate notele de calcul.5.3 1.1. necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecte. “Utilajele Beneficiarului” înseamnă toate aparatele. modele şi alte documente tehnice (dacă există). dacă există) constituită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. “Lucrări Provizorii” înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului). “Ţara” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai mare parte a acestuia).1.6 1. după caz. programele informatice şi alt software.2 [Garanţia de Bună Execuţie].2 1.6. dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către Beneficiar. “Forţa Majoră” este definită în Clauza 19 [Forţa Majoră]. 1.6. decretele.7 .trebuie executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.6. reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite. furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului. “Lucrări” înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii sau una dintre acestea.6. “Şantier” înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele.6.1.5 1. aşa cum sunt descrise în Sub-Clauza 5.6 1. maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuţia Lucrărilor. “Sector” înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există). “Legi” înseamnă toată legislaţia naţională (sau ale Statului).1.1.6.5.7 “Echipamente” înseamnă aparatele.1.1.5. maşinile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.6.2 [Documentele Antreprenorului].1. Alte definiţii 1.1. şi 19 1. planşe. ordonanţele şi alte legi. 1.5. după cum este indicat în Cerinţele Beneficiarului.5 1.6. manuale. unde vor fi executate Lucrările Permanente.8 1. “Garanţie de Bună Execuţie” înseamnă garanţia (sau garanţiile.1.1.1.4 1.

şi care rezultă într-o înregistrare permanentă. comunicările vor fi livrate în consecinţă. sau transmise folosind orice sistem de transmitere electronică acceptat. cu excepţia situaţiilor în care contextul cere altfel: (a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile.3 Comunicări Ori de câte ori prezentele Condiţii prevăd transmiterea sau emiterea unor aprobări. dactilografiat. iar dacă destinatarul nu a specificat o altă adresă atunci când solicită o aprobare sau un consimţământ. 1. trimise sau transmise la adresa de contact a destinatarului după cum este specificată în Anexa la Ofertă. consimţăminte. “convenit” sau ”acord” impun ca acel acord să fie înregistrat în scris. 20 . 1. care se dispune sau se aprobă ca şi modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. “Modificare” înseamnă orice schimbare a Cerinţelor Beneficiarului sau a Lucrărilor. (b) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul. trimise prin poştă sau curier.oricare alte locuri specificate în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului. hotărâri.1. şi (b) vor fi livrate. tipărit sau redactat electronic.1.2 Interpretare În Contract. (c) prevederile care includ cuvintele “a conveni”.9 1. certificate. până la data depunerii Ofertei. aceste comunicări: (a) se vor face în scris şi livrate direct (cu confirmare de primire). Totuşi: (i) (ii) dacă destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei. 1. înştiinţări sau solicitări. după cum este specificat în Anexa la Ofertă. iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul.6.6. Cuvintele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare în interpretarea prezentelor Condiţii. şi (d) “scris” sau “în scris” înseamnă scris de mână.8 “Imprevizibil” înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un antreprenor cu experienţă.

Cerinţele Beneficiarului. Inginerul trebuie să emită toate clarificările sau dispoziţiile necesare. Listele. Prezentele Condiţii Generale. Atunci când unei Părţi i se emite un certificat.4 Legea şi limba Contractul va fi guvernat de legea ţării (sau a altei jurisdicţii) specificată în Anexa la Ofertă. Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract scrise în mai mult de o limbă. şi Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract. Limba folosită pentru comunicare va fi cea specificată în Anexa la Ofertă. În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor. 1. Costurile aferente taxelor 21 . 1. trebuie trimisă o copie şi Inginerului sau celeilalte Părţi. emitentul va trimite o copie şi celeilalte Părţi. prioritatea documentelor va fi în conformitate cu următoarea ordine: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Acordul Contractual (dacă există). Acordul Contractual va fi bazat pe forma anexată la Condiţiile Speciale. Când se transmite o înştiinţare unei Părţi. va prevala versiunea în limba de referinţă specificată în Anexa la Ofertă. după caz. consimţămintele şi hotărârile nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. 1. Părţile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. Dacă nu se specifică nicio limbă în Anexa la Ofertă. de către cealaltă Parte sau de către Inginer. În scopul interpretării. limba folosită pentru comunicări va fi limba în care este scris Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). Scrisoarea de Ofertă. Scrisoarea de Acceptare. Aprobările.6 Acordul Contractual Dacă nu s-a convenit altfel.răspunsul poate fi trimis la adresa de la care s-a emis solicitarea. Condiţiile Speciale.5 Prioritatea documentelor Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. certificatele.

exercitând toată atenţia cuvenită. Dacă o Parte ia cunoştinţă despre o eroare sau un defect de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. până la preluarea acestora de către Beneficiar. această Parte va transmite cu promptitudine celeilalte Părţi o înştiinţare cu privire la acest defect sau eroare. 1. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil. şi (b) poate. nu ar fi descoperit această eroare în momentul studierii Cerinţelor Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.de timbru sau alte cheltuieli similare (dacă există) impuse de lege în legătură cu încheierea Acordului Contractual vor fi suportate de Beneficiar. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. va fi îndreptăţit la: 22 . cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.9 Erori în Cerinţele Beneficiarului Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a unei eroare în Cerinţele Beneficiarului. sau orice beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. potrivit prevederilor Contractului.8 Păstrarea şi furnizarea documentelor Fiecare dintre Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi în grija Antreprenorului. 1.7 Cesiune Nicio Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract. Antreprenorul va păstra pe Şantier o copie a Contractului.1 [Obligaţii generale de proiectare]. 1. atunci Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. cesiona dreptul său la orice sumă datorată. sau ce va deveni datorată. Antreprenorul va furniza Inginerului şase copii ale fiecărui Document al Antreprenorului. Totuşi. a publicaţiilor menţionate în Cerinţele Beneficiarului. oricare dintre Părţi: (a) poate cesiona o parte sau întregul Contract cu acordul prealabil al celeilalte Părţi şi numai la latitudinea exclusivă a acelei Părţi. cu titlu de garanţie constituită în favoarea unei bănci sau a unei instituţii financiare. a Documentelor Antreprenorului. a Modificărilor şi a altor comunicări purtate potrivit prevederilor Contractului. iar un antreprenor experimentat.

întreţinerii.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar În relaţia dintre Părţi. Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi. După primirea acestei înştiinţări.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. inclusiv înlocuirea oricăror calculatoare furnizate de către Antreprenor. Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi altor documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia).(a) prelungirea perioadei de execuţie. Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Beneficiarului o licenţă permanentă. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. (b) va conferi oricărei persoane care se află în posesia licită a unei părţi relevante a Lucrărilor. modificării. să copieze. 23 . exploatării. în măsura stabilită. copiate sau transmise unei terţe părţi de către Beneficiar (sau în numele acestuia). folosi şi transmite Documentele Antreprenorului. în alte scopuri decât cele permise în prezenta Sub-Clauză. inclusiv pentru efectuarea de modificări şi folosirea acestora. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. să folosească şi să transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării. transferabilă. reparării şi demolării Lucrărilor. neexclusivă. fără consimţământul Antreprenorului. care vor fi incluse în Preţul Contractului. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor descrise în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. datorată întârzierii. ajustării. scutită de redevenţă. va permite folosirea acestora pe orice calculator de pe Şantier sau alte locuri prevăzute în Contract. 1. şi (c) în cazul Documentelor Antreprenorului care se găsesc sub forma unor programe informatice sau alt tip de software. pentru a copia. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. folosite.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Această licenţă: (a) va fi valabilă pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale Lucrărilor.

folosite sau comunicate unei terţe părţi de către Antreprenor. Antreprenorul poate. pe cheltuiala sa. nu vor putea fi copiate. autorizaţiile de construire sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte autorizaţii descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar. 1. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obţinut (sau trebuie să obţină) certificatele de urbanism. pentru proiectarea.13 Respectarea legilor În implementarea Contractului.12 Informaţii confidenţiale 1. Antreprenorul va divulga toate informaţiile confidenţiale sau de altă natură pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului.1. să folosească şi să îi fie transmise aceste documente în scopurile Contractului. consorţiu sau altă grupare de două sau mai multe persoane: (a) aceste persoane vor fi responsabile solidar şi indivizibil faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului. fără consimţământul Beneficiarului.14 Responsabilitate solidară şi indivizibilă Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legii în vigoare) o asociere. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio consecinţă datorată eşecului obţinerii acestor autorizaţii. 1. în conformitate cu Legile. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio consecinţă datorată neîndeplinirii acestor obligaţii. impozitele şi tarifele şi va obţine toate autorizaţiile. (b) aceste persoane vor înştiinţa Beneficiarul cu privire la 24 . execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. permisele şi aprobările. cu excepţia situaţiilor de necesitate pentru scopurile Contractului. să copieze. va plăti toate taxele.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor În relaţia dintre Părţi. Acestea. Beneficiarul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Cerinţelor Beneficiarului şi altor documente elaborate de Beneficiar (sau în numele lui). Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. şi (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările.

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. care vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea acestei înştiinţări. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. care va avea autoritatea de a-şi asuma obligaţii în numele şi pe seama Antreprenorului şi a fiecăreia dintre aceste persoane. datorată întârzierii.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Totuşi. fără consimţământul prealabil al Beneficiarului. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi posesiunea lui la termene care să permită Antreprenorului să acţioneze în conformitate cu programul transmis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. dacă şi în măsura în care eşecul Beneficiarului a fost cauzat de orice eroare sau întârziere a Antreprenorului. 2. Beneficiarul poate refuza să acorde dreptul de acces sau posesiunea până la primirea Garanţiei de Bună Execuţie. Totuşi.identitatea liderului lor.3 [Programul de execuţie]. şi (c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Beneficiarul va trebui să acţioneze astfel la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului. Acest drept şi această posesiune pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului.Beneficiarul 2. în termenul (sau termenele) specificat(e) în Anexa la Ofertă. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. echipamente sau mijloace de acces. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a eşecului Beneficiarului de a acorda acest drept de acces sau posesiune. structuri. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. Dacă niciun astfel de termen nu este specificat în Anexa la Ofertă.1 Dreptul de acces pe Şantier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la toate părţile Şantierului şi posesiunea lor. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Beneficiarului i se va solicita să acorde (Antreprenorului) posesiunea unor fundaţii. Dacă potrivit prevederilor Contractului. inclusiv o 25 . cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.

8 [Proceduri de siguranţă] şi potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului şi alţi antreprenori ai Beneficiarului aflaţi pe Şantier: (a) să coopereze la eforturile Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. la costuri suplimentare sau profit.4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Beneficiarul va prezenta. permise sau aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor Ţării: (i) pe care Antreprenorul trebuie să le obţină potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1.6 [Cooperarea]. dovezile rezonabile prin care se arată că au fost stabilite şi sunt menţinute aranjamentele financiare care vor permite Beneficiarului să plătească Preţul Contractului (estimat până la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit la respectiva prelungire a perioadei de execuţie.2 Autorizaţii.13 [Respectarea Legilor]. şi (b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor subparagrafelor (a). inclusiv proceduri vamale. 2. (ii) pentru livrarea Bunurilor. permise sau aprobări Beneficiarul (unde este în măsură) va asigura Antreprenorului.eroare în oricare dintre Documentele Antreprenorului. la solicitarea acestuia. în 28 de zile de la primirea oricărei solicitări din partea Antreprenorului. acesta trebuie să înştiinţeze Antreprenorul şi să prezinte detaliile necesare. 2. 2.18 [Protecţia mediului]. şi (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului atunci când sunt retrase de pe Şantier. (b) şi (c) ale Sub-Clauzei 4. asistenţă rezonabilă: (a) prin obţinerea de copii după Legile Ţării care sunt relevante în privinţa Contractului dar care nu sunt disponibile în mod direct şi uşor. sau o întârziere în transmiterea acestora. şi (b) pentru obţinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaţii. Dacă Beneficiarul intenţionează să schimbe semnificativ aranjamentele sale financiare. 26 .

19 [Electricitate. Beneficiarul sau Inginerul vor transmite Antreprenorului o înştiinţare şi vor prezenta detaliile necesare. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. Personalul Inginerului va include ingineri cu calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini îndatoririle. 3.1 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini îndatoririle care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Această sumă poate fi inclusă în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată ca o deducere. Inginerul nu are autoritatea de a amenda Contractul. Beneficiarul nu este îndreptăţit să compenseze sau să facă o deducere dintr-o sumă aprobată într-un Certificat de Plată.5 Reclamaţiile Beneficiarului Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la orice plată potrivit prevederilor oricărei Clauze din prezentele Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul şi / sau la orice prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor.2. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. O înştiinţare legată de prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor trebuie să fie transmisă înainte de expirarea acestei perioade. înştiinţarea nu este necesară pentru plăţi datorate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi materiale asigurate gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor. Totuşi. În continuare. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere după ce Beneficiarul a luat cunoştinţă de evenimentul sau circumstanţele care generează reclamaţia.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî (i) suma (dacă este cazul) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi / sau (ii) prelungirea (dacă este cazul) Perioadei de Notificare a Defectelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza reclamaţiei sau altă bază de fundamentare a acesteia şi trebuie să includă o justificare a sumei şi / sau prelungirii la care Beneficiarul consideră că este îndreptăţit în legătură cu Contractul. sau să emită o reclamaţie împotriva Antreprenorului In alt mod decât în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. 27 . Inginerul 3.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor]. apă şi gaz].

Contract. verificare. Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare. Inginerul nu va putea delega autoritatea de a hotărî asupra oricărei probleme în conformitate cu prevederile SubClauzei 3. propunere. şi (c) orice aprobare. Aceşti asistenţi pot include un inginer rezident şi / sau inspectori independenţi numiţi pentru inspecţia şi / sau testarea unor părţi ale Echipamentelor sau Materialelor. Atribuirea de îndatoriri. se va considera (pentru scopurile Contractului) că aprobarea Beneficiarului a fost dată. inclusiv răspunderea pentru erori.2 Delegarea de către Inginer Inginerul poate uneori să atribuie îndatoriri şi să delege autoritate asistenţilor săi şi să revoce aceste atribuiri sau delegări. dispoziţie. Beneficiarul se obligă să nu impună alte constrângeri asupra autorităţii Inginerului. sau care rezultă în mod necesar din. Totuşi. omisiuni. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii: (a) de fiecare dată când îşi îndeplineşte îndatoririle sau îşi exercită autoritatea. discrepanţe şi neconformităţi. (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de orice îndatoriri. cu excepţia celor convenite cu Antreprenorul. consimţământ. inspecţie. certificat. delegarea sau revocarea va fi făcută în scris şi nu va intra în vigoare decât după primirea unor copii de către ambele Părţi. 3. cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea. se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului. Dacă.Inginerul va exercita autoritatea atribuită Inginerului conform celor specificate în. care au competenţă pentru îndeplinirea îndatoririlor şi exercitarea 28 . specificată în sau care rezultă în mod necesar din Contract. examinare.5 [Hotărâri]. pentru anumite atribuţii. test sau alte acţiuni similare ale Inginerului (inclusiv lipsa dezaprobării) nu va absolvi Antreprenorul de nicio răspundere pe care acesta o are potrivit prevederilor Contractului. solicitare. aceste cerinţe vor fi specificate în Condiţiile Speciale. de fiecare dată când Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului. Totuşi. înştiinţare. obligaţii sau răspunderi prevăzute în Contract.

înştiinţare. consimţământ. care va confirma. Antreprenorul poate să prezinte problema Inginerului. propunere. 29 . Beneficiarul nu va înlocui Inginerul cu o persoană împotriva căreia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile. Antreprenorul va primi dispoziţii numai de la Inginer sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea relevantă potrivit prevederilor prezentei Clauze. examinare. va avea acelaşi efect ca şi cum ar fi fost efectuată de către Inginer. hotărârea sau dispoziţia. (b) dacă Antreprenorul pune la îndoială orice hotărâre sau dispoziţie emisă de un asistent. Antreprenorul va respecta dispoziţiile primite de la Inginer sau de la asistenţi delegaţi. cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire. prin transmiterea către Beneficiar a unei înştiinţări însoţită de detalii justificative.3 Dispoziţiile Inginerului Inginerul poate (în orice moment) să transmită Antreprenorului dispoziţii care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. Echipamente sau Materiale nu va fi considerată aprobare. Echipamente sau Materiale. Aceste dispoziţii vor fi date în scris. adresa şi experienţa relevantă a înlocuitorului propus. test sau orice acţiune similară efectuată de către un asistent în conformitate cu această delegare. o înştiinţare cu numele. inspecţie. Fiecare asistent căruia i s-au atribuit îndatoriri sau căruia i-a fost delegată autoritate. Dacă o dispoziţie reprezintă o Modificare.4 [Legea şi limba]. acesta va transmite Antreprenorului. va retrage sau va modifica. cu privire la orice problemă în legătură cu Contractul. verificare. certificare. dispoziţie. cu promptitudine. solicitare. 3. deci nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge astfel de lucrări. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. va fi autorizat să emită dispoziţii către Antreprenor numai în limita definită prin delegare.4 Înlocuirea Inginerului Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul. 3. Totuşi: (a) orice omisiune de a respinge unele lucrări.autorităţii delegate şi care cunosc bine limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. Orice aprobare. toate în conformitate cu prevederile Contractului.

Inginerul va transmite ambelor Părţi o înştiinţare asupra fiecărui acord sau hotărâre. necesare pentru proiectarea. Dacă nu se ajunge la un acord. executa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. dacă intervine. La terminare. luând în considerare toate circumstanţele relevante. execuţia. ale tuturor metodelor de construcţie şi ale tuturor Lucrărilor. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de pe Şantier. şi toate lucrările care (cu toate că nu sunt menţionate în Contract) sunt necesare pentru stabilitatea. provizorii sau permanente. precum şi tot Personalul Antreprenorului. Nu se vor face modificări substanţiale ale acestor măsuri sau metode fără înştiinţarea prealabilă a Inginerului.5 pentru a conveni sau hotărî asupra oricărei probleme. consumabilele şi alte produse şi servicii. o revizuire potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii.1 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Antreprenorul va proiecta. aşa cum sunt definite în Contract. 4. Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului specificate în Contract. Fiecare Parte se va conforma fiecărui acord sau hotărâre până când intervine. Inginerul va lua o hotărâre echitabilă în conformitate cu prevederile Contractului. ANTREPRENORUL 4. Lucrările trebuie să corespundă scopurilor prevăzute pentru Lucrări. Propunerea Antreprenorului şi Listele. Antreprenorul va transmite detalii despre măsurile şi metodele pe care acesta propune să le adopte pentru execuţia Lucrărilor. Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. De fiecare dată când Inginerul solicită astfel. 30 . Lucrările trebuie să includă orice lucrare necesară pentru a satisface Cerinţele Beneficiarului. prezentând detalii justificative. Dispute şi Arbitraj]. Bunurile. terminarea Lucrărilor şi remedierea defectelor.5 Hotărâri De fiecare dată când prezentele Condiţii prevăd ca Inginerul să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze 3. terminarea sau exploatarea adecvată şi în siguranţă a Lucrărilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru caracterul adecvat.3. sau pe care Contractul o implică.

caz în care Beneficiarul poate reclama întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. în următoarele cazuri: (a) Antreprenorul eşuează să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie aşa cum este descris în paragraful anterior. indiferent dacă s-a transmis sau nu o înştiinţare de reziliere. Dispute şi Arbitraj]. cu 28 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobată de către Beneficiar şi va fi în forma anexată la Condiţiile Speciale sau în altă formă aprobată de către Beneficiar. fie ca urmare a unui acord încheiat de către Antreprenor sau a unei hotărâri adoptate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. (b) Antreprenorul eşuează să plătească Beneficiarului o anumită sumă datorată. iar Antreprenorul. Dacă nu este specificată nicio valoare în Anexa la Ofertă.2 Garanţia de Bună Execuţie Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea adecvată a Lucrărilor.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. Beneficiarul nu va reclama executarea Garanţiei de Bună Execuţie. Antreprenorul va furniza Beneficiarului. prezenta Sub-Clauză nu se aplică. Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până când Antreprenorul a executat şi terminat Lucrările şi a remediat orice defecte. în termen de 42 de zile de la data acordului sau hotărârii. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că 31 . sau (d) se creează circumstanţe care îl îndreptăţesc pe Beneficiar să rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.4. Garanţia de Bună Execuţie în termen de 28 de zile de la data primirii Scrisorii de Acceptare şi va transmite o copie a acesteia şi Inginerului. nu a devenit îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală. (c) Antreprenorul eşuează să remedieze un neajuns în termen de 42 de zile de la primirea înştiinţării de la Beneficiar prin care se solicită remedierea neajunsului. decât pentru valorile la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi orice defecte vor fi remediate. în valoarea şi în monedele specificate în Anexa la Ofertă.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia.

pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta dintr-o reclamaţie privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la o astfel de reclamaţie. Antreprenorul.Antreprenorul nu este afectat de nicio daună. funcţii sau autoritate şi poate în orice moment să revoce o astfel de delegare.3 [Dispoziţiile Inginerului]. Reprezentantul Antreprenorului poate să delege oricărei persoane competente. în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Certificatului de Recepţie Finală. numele şi detalii relevante ale persoanei propusă de către Antreprenor pentru a fi numită Reprezentantul Antreprenorului. în mod similar. Cu excepţia cazului în care Reprezentantul Antreprenorului este nominalizat în Contract. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de Reprezentantul Antreprenorului. 4. un înlocuitor potrivit trebuie să fie numit. Inginerul fiind înştiinţat în consecinţă. cu consimţământul prealabil al Inginerului. Antreprenorul va transmite. va transmite numele şi detaliile altei persoane potrivită pentru a fi numită Reprezentantul său. în numele Antreprenorului. Dacă acest consimţământ este refuzat sau revocat ulterior. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fără consimţământul prealabil al Inginerului. În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului lipseşte temporar de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrărilor. Reprezentantul Antreprenorului va primi. orice împuternicire.3 Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi să îi atribuie acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. înainte de Data de Începere a Lucrărilor. în care să fie numită persoana delegată şi care să 32 . spre consimţământul Inginerului. sau dacă persoana numită eşuează să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. dispoziţii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în întregime coordonării executării Contractului de către Antreprenor.

dispune să fie angajat ca şi Subantreprenor de către Antreprenor. Antreprenorul. agenţilor sau angajaţilor săi. şi (c) Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 28 de zile înainte. următorilor: (a) Personalului Beneficiarului. conform prevederilor Contractului sau dispoziţiilor Inginerului. şi (c) personalului oricărei autorităţi publice legal constituite. a unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract. ca şi cum ar fi acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului. sau pentru subcontractare în cazul în care Subantreprenorul este nominalizat în Contract.5 Subantreprenorii nominalizaţi În prezenta Sub-Clauză. cu detalii justificative.6 Cooperarea 33 . (b) consimţământul prealabil al Inginerului trebuie să fie obţinut pentru alţi Subantreprenori propuşi. pe sau în zona Şantierului. Reprezentantul Antreprenorului şi toate aceste persoane vor cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în SubClauza 1. Antreprenorul nu va fi obligat să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile într-o înştiinţare pe care o transmite Inginerului fără întârziere.specifice împuternicirea.4 [Legea şi limba]. “Subantreprenor nominalizat” înseamnă un Subantreprenor pe care Inginerul. 4. 4. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) nu i se va solicita Antreprenorului să obţină consimţământ pentru furnizorii de Materiale. potrivit Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. (b) oricăror alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar.4 Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta integralitatea Lucrărilor. asupra datei propuse pentru începerea lucrărilor fiecărui Subantreprenor şi asupra începerii unor astfel de lucrări pe Şantier. 4. funcţiile şi autorităţile delegate sau revocate. va oferi prilejul să execute lucrări. Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor oricărui Subantreprenor. care pot fi angajaţi pentru execuţia.

4. cotă.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. datorată întârzierii. iar un antreprenor experimentat nu ar fi putut. dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. specificate în Contract sau printr-o înştiinţare transmisă de către Inginer. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. 34 . în mod rezonabil. Antreprenorul va fi responsabil pentru activităţile sale de construcţie pe Şantier şi trebuie să coordoneze activităţile sale proprii cu cele ale altor antreprenori în măsură (dacă există) specificată în Cerinţele Beneficiarului. Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului. care vor fi incluse în Preţul Contractului. identifica această eroare şi evita aceste întârzieri şi / sau Costuri.Orice astfel de dispoziţie va reprezenta o Modificare. Antreprenorul va fi responsabil pentru poziţionarea corectă a tuturor părţilor din Lucrare şi va rectifica orice eroare de poziţie. Antreprenorul va transmite astfel de documente Inginerului la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului. Dacă. liniile şi cotele de referinţă originale. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. dacă şi în măsura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri la execuţia unei lucrări necesare ca urmare a unei erori în aceste puncte de referinţă. potrivit prevederilor Contractului.7 Poziţionarea Antreprenorul va poziţiona Lucrările în funcţie de coordonatele. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Beneficiarul va fi responsabil pentru orice eroare legată de aceste puncte de referinţă specificate în Contract sau printr-o înştiinţare. echipamente sau mijloace de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului. structuri. a Lucrărilor Provizorii sau a măsurilor de acces pentru care este responsabil Antreprenorul. Beneficiarului i se va solicita să acorde Antreprenorului posesiunea unor fundaţii.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. dar Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a verifica acurateţea acestora înainte de folosirea lor.

datorită execuţiei Lucrărilor. parapeţi şi garduri) care pot fi necesare. a proprietarilor şi a ocupanţilor terenurilor adiacente. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile specificate în Contract. (d) asigura împrejmuirea. (c) depune eforturi rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de orice obstacol inutil. şi (e) executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri. dovada aprobării anterioare de către însuşi Antreprenorul trebuie să apară clar pe documentul respectiv. La emiterea oricărui document de natură tehnică adresat Inginerului. pentru a evita expunerea la pericol a acestor persoane. iluminarea. (b) avea grijă de siguranţa tuturor persoanelor îndreptăţite să se afle pe Şantier.8 Proceduri de siguranţă Antreprenorul va: (a) respecta toate reglementările în vigoare în materie de siguranţă. obligaţiile sau răspunderile sale potrivit prevederilor Contractului. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. în măsura stabilită. 35 .După primirea acestei înştiinţări.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. Inginerul va fi îndreptăţit să verifice orice aspect al acestui sistem. spre folosinţa şi protecţia publicului. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va absolvi Antreprenorul de niciuna dintre îndatoririle. 4. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. trotuare. 4.9 Asigurarea calităţii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor Contractului. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise spre informarea Inginerului înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie.

inclusiv aspectele legate de mediu. Valoarea de Contract Acceptată acoperă toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele legate de Sume Provizionate. se va considera că Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri. dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru proiectarea. examinările şi satisfacerea exigenţelor Antreprenorului în privinţa tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4. facilităţi. interpretările. şi (e) cerinţele Antreprenorului legate de acces. inclusiv condiţiile subterane. datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile. apă şi alte servicii. evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. inclusiv următoarelor (fără a se limita la acestea): (a) forma şi natura Şantierului. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. 4. se va considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul.11 Suficienţa Valorii de Contract Acceptată Se considera că : (a) Antreprenorul este satisfăcut în privinţa corectitudinii şi suficienţei a Valorii de Contract Acceptată. energie. (d) Legile. În măsura în care acest lucru era posibil (ţinând cont de costuri şi timp). transport. procedurile şi practicile în domeniul muncii ale Ţării . cazare. toate datele relevante aflate în posesia Beneficiarului legate de condiţiile hidrologice şi subterane de pe Şantier. (b) condiţiile hidrologice şi climatice. personal. informaţiile necesare.10 [Informaţii despre Şantier] şi orice alte date relevante pentru proiectul Antreprenorului. şi (b) Valoarea de Contract Acceptată este fundamentată cu datele. înainte de Data de Referinţă. execuţia şi terminarea adecvate ale Lucrărilor şi 36 . împrejurimile acestuia. s-a socotit satisfăcut în privinţa tuturor problemelor relevante.10 Informaţii despre Şantier Beneficiarul trebuie să fi pus la dispoziţia Antreprenorului pentru informarea acestuia.4. În aceeaşi măsură. De asemenea. înainte de depunerea Ofertei. Antreprenorul va fi responsabil pentru interpretarea tuturor acestor date. (c) volumul şi natura lucrărilor şi a Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. şi că. Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului toate aceste date care vor intra în posesia Beneficiarului după Data de Referinţă. inspecţiile.

folosind metode rezonabile şi adecvate pentru astfel de condiţii fizice şi va respecta orice dispoziţie primită de la Inginer. care vor fi incluse în Preţul Contractului. datorată întârzierii. Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care sunt Imprevizibile. Antreprenorul. Dacă o astfel de dispoziţie reprezintă o Modificare. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. inspecţia şi / sau investigarea acestor condiţii fizice.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau hotărî dacă şi (în caz pozitiv) până la ce limită aceste condiţii erau Imprevizibile. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. şi (b) plata acestor Costuri.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. în limita stabilită. pe care Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuţia Lucrărilor. Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice. şi va prezenta motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile.remedierea oricăror defecte. Totuşi. Inginerul poate revedea dacă alte condiţii fizice în părţi similare ale Lucrărilor (dacă există) au fost mai favorabile decât se putea 37 . potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. Antreprenorul va continua execuţia Lucrărilor.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare fără întârziere. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. 4. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. “condiţii fizice” înseamnă condiţii fizice naturale şi alte obstacole fizice sau realizate de mâna omului şi poluanţi. După primirea unei astfel de înştiinţări. cu excepţia condiţiilor climaterice. În cazul în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice defavorabile pe care le consideră ca fiind Imprevizibile. transmite înştiinţarea menţionată către Inginer şi suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri datorită acestor condiţii. inclusiv condiţiile hidrologice şi subterane. astfel încât Inginerul să le poată inspecta. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus.12 Condiţii fizice Imprevizibile În prezenta Sub-clauză. înainte de a finaliza acordul sau hotărârea asupra Costurilor suplimentare potrivit prevederilor subparagrafului (ii).

prevedea în mod rezonabil atunci când Antreprenorul a depus Oferta. Dacă şi în măsura în care aceste condiţii mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra reducerilor de Costuri datorate acestor condiţii, care pot fi incluse (ca şi deduceri) în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată. Totuşi, efectul net al tuturor ajustărilor potrivit prevederilor subparagrafului (b) şi al tuturor acestor reduceri, pentru toate condiţiile fizice întâlnite în părţi similare ale Lucrărilor, nu poate avea ca rezultat o reducere netă a Preţului Contractului. Inginerul poate lua în considerare orice dovadă a condiţiilor fizice prevăzute de către Antreprenor la momentul depunerii Ofertei şi pe care Antreprenorul le poate face disponibile, dar nu va fi obligat să accepte astfel de dovezi. 4.13 Drepturile de trecere şi facilităţile Antreprenorul va suporta toate costurile şi cheltuielile pentru drepturile de trecere speciale şi / sau temporare,care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, pe riscul şi cheltuiala sa, orice facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare în scopurile Lucrărilor. Antreprenorul nu va interfera în mod inutil sau inadecvat cu: (a) libertatea de mişcare şi confortul publicului, sau (b) accesul la toate drumurile şi trotuarele precum şi folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice, în posesiunea Beneficiarului sau a altora. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din asemenea interferenţe inutile sau inadecvate. 4.15 Căile de acces Se consideră că Antreprenorul s-a socotit satisfăcut în privinţa caracterului potrivit şi disponibilităţii ale căilor de acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradări oricăror drumuri sau poduri datorate traficului Antreprenorului sau datorate Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include folosirea corespunzătoare a vehiculelor şi a căilor de acces. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii:
38

4.14 Evitarea interferenţelor

(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) pentru orice întreţinere a căilor de acces care poate fi necesară în legătură cu folosirea acestora de către Antreprenor; (b) Antreprenorul va furniza toate marcajele şi indicatoarele necesare de-a lungul căilor de acces şi va obţine toate avizele necesare de la autorităţile competente, pentru folosirea căilor de acces, a semnelor şi a indicatoarelor; (c) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nicio reclamaţie care poate apărea în legătură cu folosirea oricăror căi de acces sau în altă privinţă referitoare la oricare cale de acces; (d) Beneficiarul nu garantează disponibilitatea sau caracterul potrivit al niciunei căi de acces anume, şi (e) Costurile datorate indisponibilităţii sau caracterului inadecvat ale căilor de acces pentru folosirea acestora de către Antreprenor, vor fi suportate de Antreprenor. 4.16 Transportul Bunurilor Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care vor fi livrate pe Şantier orice Echipament sau elemente importante ale altor Bunuri, (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare Lucrărilor, şi (c) Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din transportul Bunurilor şi va negocia toate reclamaţiile generate de transportul acestora şi va plăti sumele aferente. 4.17 Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va fi responsabil pentru toate Utilajele Antreprenorului. Atunci când sunt aduse pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate a fi destinate în mod exclusiv execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Totuşi, consimţământul nu va fi necesar pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor şi afectării populaţiei şi proprietăţilor, ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii
39

4.18 Protecţia mediului

sale. Antreprenorul se va asigura că emisiile, descărcările de reziduuri şi deversările rezultate din activităţile Antreprenorului nu vor depăşi valorile indicate în Cerinţele Beneficiarului şi nu vor depăşi valorile impuse de Legea în vigoare. 4.19 Electricitate, apă şi gaz Cu excepţia celor specificate mai jos, Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea electricităţii, a apei şi a altor servicii necesare acestuia. Antreprenorul va fi îndreptăţit să folosească, în scopurile Lucrărilor, serviciile de electricitate, apă, gaz şi alte servicii care pot fi disponibile pe Şantier şi ale căror detalii şi preţuri sunt menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul, pe riscul şi cheltuiala sa, va furniza orice aparat necesar pentru folosirea acestor servicii şi pentru măsurarea cantităţilor consumate. Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) pentru astfel de servicii vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. 4.20 Utilajele Beneficiarului şi Materialele asigurate gratuit Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului Utilajele Beneficiarului (dacă există), pentru execuţia Lucrărilor, în conformitate cu detaliile, modalităţile şi preţurile indicate în Cerinţele Beneficiarului. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului: (a) Beneficiarul va fi responsabil pentru Utilajele Beneficiarului, cu excepţia faptului că (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului atunci când oricare membru al Personalului Antreprenorului îl exploatează, conduce, coordonează, îl are în posesiune sau îl controlează. Cantităţile corespunzătoare şi sumele datorate (conform preţurilor specificate) pentru folosirea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, gratuit, “materialele asigurate gratuit” (dacă există) în conformitate cu detaliile indicate în Cerinţele
40

Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. Antreprenorul va elabora rapoarte lunare de progres şi va înainta Inginerului 6 copii ale acestora. procentul progresului şi datele reale sau planificate pentru: (i) (ii) (iii) (iv) începerea fabricaţiei. După această inspecţie vizuală.21 Rapoartele de progres Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere a Lucrărilor.Beneficiarului. numele producătorului. inclusiv fiecare etapă de proiectare. defecte sau neajunsuri ale acestor materiale. livrare pe Şantier. Beneficiarul. va procure aceste materiale la termenul şi în locul specificate în Contract. pe riscul şi cheltuiala sa. Beneficiarul va rectifica imediat lipsurile. punere în funcţiune şi probe de exploatare. defectele sau neajunsurile menţionate în înştiinţare. (c) pentru fabricaţia fiecărui element important al Echipamentelor şi Materialelor. locul de fabricaţie. testare. Fiecare raport va include: (a) grafice şi descrieri detaliate ale progresului. materialele asigurate gratuit vor intra în grija şi custodia Antreprenorului şi sub controlul său. (b) fotografii care arată stadiul de fabricaţie şi progresul pe Şantier. Apoi. defect sau neajuns care nu ar apărea la o inspecţie vizuală. în termen de 7 zile de la ultima zi a perioadei de raportare. Documentele Antreprenorului. fabricaţie. (d) detaliile descrise în Sub-Clauza 6. şi transportul şi sosirea pe Şantier. Ulterior. lua în grijă şi custodie şi de a controla aceste materiale nu vor absolvi Beneficiarul de responsabilitatea sa pentru orice lipsă. montaj. Obligaţiile Antreprenorului de a inspecta. rapoartele vor fi înaintate lunar. 4. construcţie. Antreprenorul va inspecta vizual materialele şi va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra oricăror lipsuri.10 [Raportări privind 41 . achiziţii. inspecţiile de către Antreprenor teste. Raportarea va continua până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. statistici privind siguranţa. Antreprenorul va curăţa şi înlătura. 4. rebuturi şi Lucrări Provizorii care nu mai sunt necesare. copii ale documentelor de asigurare a calităţii. toate Utilajele Antreprenorului. şi măsurile care sunt (sau vor fi) adoptate pentru a surmonta întârzierile. Antreprenorul va curăţa şi îndepărta de pe Şantier orice resturi. Pe perioada execuţiei Lucrărilor. şi compararea între progresul real şi cel planificat. şi (b) persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului şi la Personalul Beneficiarului. ca fiind personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale. şi a îndepărta Personalul său şi Utilajele sale din terenurile adiacente.22 Securitatea Şantierului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va fi responsabil pentru interzicerea accesului pe Şantier al persoanelor neautorizate. inclusiv detalii asupra oricăror incidente şi activităţi periculoase legate de mediul înconjurător şi de relaţii cu publicul. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a păstra Personalul său şi Utilajele sale în interiorul Şantierului şi al acestor zone suplimentare.23 Activităţile Antreprenorului pe Şantier Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii în limitele Şantierului şi în limitele oricăror zone suplimentare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi despre care Inginerul convine să fie zone de lucru.(e) (f) (g) (h) Personalul şi Utilajele Antreprenorului]. lista Modificărilor. şi la orice alte persoane identificate. 4. 42 . La emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va păstra Şantierul liber de orice obstacol inutil şi va depozita sau înlătura Utilajele Antreprenorului şi orice exces de materiale. excesele de materiale. printr-o înştiinţare transmisă Antreprenorului de către Beneficiar sau Inginer. înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. cu detalii asupra oricăror evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului. de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

După primirea acestei înştiinţări adiţionale. monedele. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. ingineri sau alţi specialişti care îndeplinesc criteriile (daca există) specificate în Cerinţele Beneficiarului. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi. Antreprenorul va transmite spre consimţământul Inginerului numele si detalii relevante ale fiecărui proiectant şi Subantreprenor de proiectare propuşi.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].resturile.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. rebuturile şi Lucrările Provizorii. 5. proiectanţii şi Subantreprenorii săi de proiectare au experienţa şi capacitatea necesare pentru proiectare. Proiectare 5. şi (b) plata acestor Costuri. Antreprenorul trebuie să înştiinţeze cu promptitudine Inginerul care va emite dispoziţii despre modul de tratare a acestora. care vor fi incluse în Preţul Contractului.24 Vestigii arheologice Toate fosilele. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. antichităţile sau structurile sau alte rămăşiţe sau lucruri de interes geologic sau arheologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. proiectarea Lucrărilor. Antreprenorul se angajează ca proiectanţii să fie disponibili să 43 .1 Obligaţii generale de proiectare Antreprenorul va executa. obiectele de valoare. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul va lăsa acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor curată şi în siguranţă. Totuşi. Antreprenorul poate păstra pe Şantier. si va fi responsabil pentru. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. pe Perioada de Notificare a Defectelor. datorată întârzierii. Antreprenorul va lua măsurile de precauţie rezonabile pentru a preveni ca Personalul Antreprenorului sau alte persoane să înlăture sau să deterioreze oricare din aceste descoperiri. La descoperirea unor astfel de obiecte sau lucruri. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii. Constructorul garantează că el. 4. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. acele Bunuri care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul va transmite o înştiinţare adiţională Inginerului şi.

documentele necesare pentru obţinerea tuturor aprobărilor cerute de reglementare şi documentele descrise în Sub-Clauza 5. Inginerul va stabili dacă trebuie să fie aplicate prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări] şi va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să inspecteze elaborarea tuturor acestor documente. oriunde acestea sunt elaborate. greşeala sau celelalte defecte la examinarea Şantierului şi a Cerinţelor Beneficiarului înaintea de depunerea Ofertei.4 [Legea si Limba]. (i) “perioada de revizuire” înseamnă perioada necesară pentru revizuire şi (dacă este specificat în acest fel) pentru aprobare de către Inginer şi (ii) “Documentele Antreprenorului’’ exclud orice documente cu privire 44 . calculat de la Data de Începere a Lucrărilor. După primirea acestei înştiinţări. În următoarele prevederi ale prezentei Sub-Clauze. greşeala şi alte defecte identificate în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste elemente de referinţă.1 [Începerea lucrărilor]. împreună cu o înştiinţare după cum este descris mai jos. La primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere].7 [Poziţionarea]. atunci Durata de Execuţie nu va fi prelungită iar Preţul Contractului nu va fi ajustat. Documentele Antreprenorului vor fi scrise în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. Dacă şi în măsura în care (ţinând cont de cost şi timp) un antreprenor experimentat exercitând toată atenţia cuvenită ar fi descoperit eroarea.6 [Documentele conforme cu execuţia] si Sub-Clauza 5. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare referitoare la orice eroare. 5. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi de asemenea va elabora orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele proiectului. Dacă Cerinţele Beneficiarului descriu acele Documente ale Antreprenorului care urmează a fi transmise Inginerului spre revizuire şi / sau aprobare.participe la discuţii cu Inginerul în orice moment rezonabil.2 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor include documentele tehnice specificate în Cerinţele Beneficiarului. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. acestea vor fi transmise în consecinţă. În termenul specificat în Anexa la Ofertă. până la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor relevante. dacă există) precum şi elementele de referinţă menţionate în Sub-Clauza 4.

dacă există specificaţie în acest fel) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze şi pentru folosire. În perioada de revizuire. cu excepţia cazului în care Inginerul a transmis. Înştiinţarea va specifica de asemenea că Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului. Pentru fiecare parte din Lucrări şi cu excepţia situaţiei în care aprobarea sau consimţământul Inginerului a fost obţinut în prealabil: (a) în cazul în care un Document al Antreprenorului a fost transmis (aşa cum este specificat) spre aprobarea Inginerului : (i) Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare prin care este aprobat Documentul Antreprenorului. fiecare perioadă de revizuire nu va depăşi 21 de zile. (iii) se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acestei părţi. aprobat) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. şi. va fi rectificat. atât pentru revizuire (şi aprobare. retransmis si revizuit (dacă este specificat în acest fel. cu sau fără comentarii. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. o înştiinţare care prevede altceva. pe cheltuiala Antreprenorului. în conformitate cu prevederile subparagrafului (i). sau măsura în care nu este în conformitate. sau care să arate că (şi să specifice măsura în care) Documentul Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului: (ii) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe până când Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului. (b) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe înainte de 45 .la care nu este specificată obligaţia să fie transmise spre revizuire şi / sau aprobare. calculate de la data la care Inginerul primeşte un Document al Antreprenorului şi înştiinţarea Antreprenorului. Dacă un Document al Antreprenorului este astfel neconform. Inginerul poate transmite o înştiinţare Antreprenorului care să arate că (şi să specifice măsura în care) un Document al Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului. înainte de acest termen. Această înştiinţare va specifica faptul că Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat.

referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector. construcţii şi mediul înconjurător. Legile în vigoare pentru produsele obţinute ca rezultat al Lucrărilor şi alte standarde specificate în Cerinţele Beneficiarului. după cum sunt completate sau schimbate prin Modificări. spre aprobare). execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările odată terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice ale Ţării. dacă este specificat. şi (d) dacă Antreprenorul doreşte să modifice orice proiect sau document care a fost transmis anterior spre revizuire (şi. de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Antreprenorul le va pregăti cu promptitudine.3 Obligaţii asumate de către Antreprenor Antreprenorul se angajează ca proiectul. şi (b) documentele care fac parte din Contract. vor fi cele în vigoare la data recepţiei la terminare a Lucrărilor sau a Sectorului. referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţiile în vigoare la Data de Referinţă. aplicabile Lucrărilor. Orice astfel de aprobare sau consimţământ. Apoi. sau orice revizuire (potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau în alt fel) nu va exonera Antreprenorul de nicio obligaţie sau responsabilitate. Cu excepţia altor prevederi. execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările terminate vor fi în conformitate cu: (a) Legile Ţării. Antreprenorul va transmite Inginerului documentele modificate în conformitate cu procedura de mai sus. Dacă standarde modificate sau noi întra în vigoare în Ţară după Data de Referinţă. (c) execuţia acestei părţi din Lucrări se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului aşa cum au fost revizuite (şi. Dacă Inginerul dispune că alte Documente ale Antreprenorului sunt necesare.expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia sa. Antreprenorul va transmite imediat o înştiinţare Inginerului. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi 46 . 5. aprobate). Legile referitoare la execuţia lucrărilor. Toate aceste Legi. 5.4 Standarde şi normative tehnice Proiectul. Documentele Antreprenorului. sau definite de Legile în vigoare. Documentele Antreprenorului. dacă este specificat.

în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.2 [Documentele Antreprenorului]. reprezentând Lucrările aşa cum au fost executate.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când această instruire este finalizata.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte aceste documente. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe Şantier si vor fi folosite exclusiv în scopurile prezentei Sub-Clauze. În cazul în care: (a) Inginerul stabileşte că punerea în conformitate este necesară. Dacă în Contract este specificat ca instruirea să fie efectuată înainte de recepţia Lucrărilor la terminare. Antreprenorul va obţine consimţământul Inginerului referitor la dimensiunile lor.(dacă este cazul) va transmite propuneri pentru punerea în conformitate. 5. Înainte de emiterea oricărui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.6 Documente conforme cu execuţia 47 . şi (b) propunerile pentru punerea în conformitate reprezintă o Modificare. În completare. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. arătând poziţiile. şi le va transmite Inginerului spre revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Două copii ale acestor înregistrări vor fi furnizate Inginerului înaintea începerii Testelor la Terminare. în măsura specificată în Cerinţele Beneficiarului. 5. dimensiunile si detaliile exacte şi conforme ale lucrărilor executate. Antreprenorul va elabora şi va păstra actualizat un set complet de înregistrări ale execuţiei Lucrărilor “conforme cu execuţia”. Antreprenorul va furniza Inginerului planşe ale Lucrărilor conforme cu execuţia. Antreprenorul va furniza Inginerului numărul şi tipurile de copii specificate ale planşelor conforme cu execuţia relevante. atunci Inginerul va iniţia o Modificare în conformitate cu prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. la sistemul de referinţă şi alte detalii relevante.5 Instruire Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea şi întreţinerea Lucrărilor.

cazarea. aspecte inadecvate sau alte defecte în Documentele Antreprenorului.1 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului. acestea precum şi Lucrările vor fi corectate pe cheltuiala Antreprenorului.8 Erori de proiectare Dacă sunt identificate erori. Personalul şi Forţa de Muncă 6.3 Persoanele în serviciul Beneficiarului 6. inclusiv Legile referitoare la angajare.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte forma finală a manualelor de exploatare şi întreţinere. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă. reasambla. asistenţă socială. precum şi pentru plata. 6.4 Legislaţia muncii 48 . care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.7 Manuale de exploatare şi întreţinere Înainte de începerea Testelor la Terminare. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare nivelurilor de salarizare şi condiţiilor de muncă practicate pe plan local de către alţi angajatori din aceeaşi branşă cu Antreprenorul. din zonă sau din altă parte.5. 6. omisiuni. demonta. Antreprenorul va furniza Inginerului manuale de exploatare şi întreţinere. fără a lua în considerare niciun consimţământ sau aprobare potrivit prevederilor prezentei Clauze. discrepanţe. 5. întreţine. ajusta şi repara Echipamentele. Antreprenorul nu va recruta sau încerca să recruteze personalul sau forţa de muncă din cadrul Personalului Beneficiarului. imigrare şi emigrare. securitate.2 Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă 6. Antreprenorul va face aranjamentele necesare pentru angajarea întregului personal şi a forţei de muncă. sănătate. în formă preliminară. la nivelul cerut de detalii. suficient de detaliate astfel încât Beneficiarul să poată exploata. precum şi orice alte manuale specificate în Cerinţele Beneficiarului în aceste scopuri. Dacă nu sunt aplicabile niveluri de salarizare sau condiţii de muncă stabilite. masa şi transportul acestora. Antreprenorul va respecta toate Legile din domeniul muncii care se aplică Personalului Antreprenorului. ambiguităţi.

6. De asemenea. În colaborare cu autorităţile locale de sănătate. 6. Antreprenorul se va asigura că personal medical. conform celor indicate în Cerinţele Beneficiarului. caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. inclusiv celor legate de securitatea muncii. (b) Inginerul îşi dă consimţământul. Antreprenorul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru Personalul Antreprenorului.7 Sănătatea şi securitatea muncii Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a păstra sănătatea şi securitatea Personalului Antreprenorului. precum şi pentru prevenirea epidemiilor. cu următoarele excepţii: (a) se specifică altfel în Contract. Antreprenorul îi va furniza acestei persoane 49 . sau (c) activitatea nu poate fi evitată.5 Programul de lucru Activitatea pe Şantier nu se va desfăşura în zilele recunoscute pe plan local ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în Anexa la Ofertă.şi îi va asigura acestuia toate drepturile conferite de lege. Antreprenorul va asigura facilităţi şi pentru Personalul Beneficiarului. infirmerie şi serviciu de ambulanţă sunt disponibile în permanenţă pe Şantier şi în orice loc de cazare a Personalului Antreprenorului şi a Personalului Beneficiarului. şi că măsuri potrivite sunt luate pentru asigurarea tuturor condiţiilor de trai şi igienă necesare. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor Legilor în vigoare. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.6 Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul nu va permite niciunuia dintre angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din Lucrările Permanente. facilităţi de prim ajutor. care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor. 6. sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor. Antreprenorul va numi un responsabil cu prevenirea accidentelor pe Şantier.

inspectării şi testării lucrărilor. 6. Antreprenorul va transmite Inginerului.10 Raportări privind Antreprenorul va transmite Inginerului detalii privind numărul Personalul şi Utilajele fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului şi al fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. pe parcursul proiectării şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea. (b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă. aranjării. inclusiv Reprezentantul Antreprenorului. fără întârziere. 6. dacă este cazul. dacă este cazul. detalii referitoare la producerea accidentului.toate cele necesare pentru a-şi exercita răspunderea şi autoritatea. competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate. pericolele posibile şi metodele de prevenire a accidentelor) pentru execuţia în bune condiţii şi în siguranţă a Lucrărilor.8 Administrarea de către Antreprenor Antreprenorul. sănătatea sau protecţia mediului. securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor şi privind daunele aduse proprietăţii. În situaţia producerii oricărui accident. Administrarea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să aibă cunoştinţe adecvate ale limbii folosite pentru comunicare (definită în Sub-Clauza 1.9 Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea. (c) nu respectă oricare din prevederile Contractului.4 [Legea şi limba]) şi ale operaţiunilor care trebuie efectuate (inclusiv metodele şi tehnicile necesare. 6. va asigura administrarea necesară planificării. sau (d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa. conform cerinţelor rezonabile ale Inginerului. Inginerul poate solicita Antreprenorului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturată) orice persoană angajată pe Şantier sau pentru Lucrări. Aceste informaţii vor Antreprenorului 50 . Antreprenorul va numi un înlocuitor potrivit (sau va dispune numirea unui asemenea înlocuitor). Apoi. managementului. direcţionării. care: (a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate.

3 Inspecţia Personalul Beneficiarului.2 [Documentele Antreprenorului]: (a) probe standard ale producătorului de Materiale şi probe specificate în Contract. 7. 7. Materiale şi Manoperă 7. fabricaţiei şi construcţiei (pe Şantier sau în altă parte). va fi îndreptăţit să examineze. (b) cu grijă şi profesionalism. 7.1 Modul de execuţie Antreprenorul va realiza fabricaţia Echipamentelor.11 Conduită necorespunzătoare Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a preveni orice ilegalitate. şi (b) pe parcursul producţiei. cu excepţia cazului în care se specifică altfel în Contract. Fiecare probă va fi etichetată cu menţiunea originii şi a modului propus de folosire în Lucrări. Echipamente. în orice moment rezonabil: (a) va avea acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obţin Materiale naturale.2 Probe Antreprenorul va transmite următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante spre revizuire de către Inginer în conformitate cu procedurile pentru Documentele Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.fi transmise lunar. toate pe cheltuiala Antreprenorului. dezordine sau conduită necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului şi pentru păstrarea liniştii şi protecţia persoanelor şi a proprietăţilor de pe Şantier şi din vecinătatea Şantierului. până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 6. în conformitate cu bunele practici recunoscute. într-o forma aprobată de Inginer. şi (c) utilizând facilităţi dotate corespunzător şi Materiale care nu prezintă riscuri. producerea şi fabricaţia Materialelor şi toate cele necesare execuţiei Lucrărilor: (a) în maniera (dacă există) specificată în Contract. şi (b) probe suplimentare dispuse de Inginer ca şi Modificare. 51 .

combustibil. Dacă Inginerul nu se prezintă la data şi locul convenite. iar testele vor fi considerate a fi fost 52 . va trebui să descopere lucrarea şi după aceea să efectueze remedierile şi reinstalările necesare. măsoare şi testeze materialele şi calitatea execuţiei şi să verifice progresul fabricaţiei Echipamentelor şi producerii şi fabricaţiei Materialelor. 7. cu cel puţin 24 de ore înainte. atunci. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. sau va transmite cu promptitudine Antreprenorului o înştiinţare conform căreia Inginerul nu doreşte efectuarea acestor activităţi. avizelor şi echipamentelor de protecţie. fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. Antreprenorul va furniza aparate. inclusiv prin asigurarea accesului. instrumente. Antreprenorul va oferi Personalului Beneficiarului prilejul de a desfăşura aceste activităţi. Antreprenorul poate începe realizarea testelor. inspecţia. Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor. măsurătorile sau testele necesare. utilaje. toate necesare pentru efectuarea eficientă a testelor specificate. să modifice locul sau detaliile unor teste specificate sau poate da o dispoziţie Antreprenorului să efectueze teste suplimentare. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare. Apoi. altele decât Testele după Terminare (dacă există). fără întârzieri irezonabile.inspecteze. Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea. facilităţilor. examinarea. cu excepţia cazului în care Inginerul dispune altfel. documente şi alte informaţii. dacă şi când este solicitat de către Inginer.4 Testarea Prezenta Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract. consumabile. Inginerul va înştiinţa Antreprenorul. toate pe cheltuiala sa. Antreprenorul va conveni cu Inginerul data şi locul pentru efectuarea testelor specificate pentru Echipamente. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele. Aceste activităţi nu vor absolvi Antreprenorul de nicio obligaţie sau răspundere. Inginerul va efectua. ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. Materialele sau calitatea execuţiei testate nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. costurile pentru efectuarea acestei Modificări vor fi suportate de Antreprenor. cu privire la intenţia Inginerului de a participa la efectuarea testelor. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să fie acoperită. electricitate. asistenţă. Inginerul poate. forţă de muncă.

proiecte sau lucrări. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii sau ca urmare a unei întârzieri pentru care Inginerul este responsabil. Materiale. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.6 Lucrările de remediere Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare. Dacă Inginerul nu a participat la teste. Inginerul poate dispune ca Antreprenorul: 53 . măsurătorilor sau testării. Atunci când testele specificate sunt trecute cu succes. se identifică Echipamente. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. proiecte sau calitatea execuţiei unor lucrări ca fiind deficiente sau în alt fel neconforme cu prevederile Contractului. După primirea acestei înştiinţări. inspecţiei. datorată întârzierii. 7. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind testele. Inginerul poate respinge aceste Echipamente. care vor fi incluse în Preţul Contractului. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul respins şi remediat îndeplineşte cerinţele Contractului.5 Respingerea Dacă în urma examinării. testele vor fi repetate în aceiaşi termeni şi condiţii. Dacă Inginerul solicită refacerea testelor pentru aceste Echipamente. Materiale. Inginerul va contrasemna certificatul de teste ale Antreprenorului sau va emite către Antreprenor un certificat în acest sens. 7.efectuate în prezenţa Inginerului. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. Materialele. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. prin transmiterea unei înştiinţări motivate către Antreprenor. se consideră că acceptă acurateţea acestora.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Dacă respingerea şi refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. proiecte sau lucrări. verificate în mod corespunzător. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului.

10 [Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării]. fiecare element al Echipamentelor şi Materialelor va intra în proprietatea Beneficiarului. chiriile şi alte cheltuieli pentru: (a) Materiale naturale obţinute din afara Şantierului. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. sau imediat dacă se specifică regimul de urgenţă potrivit prevederilor subparagrafului (c). şi (c) să execute orice lucrare care este necesară şi urgentă pentru siguranţa Lucrărilor. unui eveniment imprevizibil fie datorită altor factori. în momentul în care se produce prima (în ordinea cronologică) dintre următoarele situaţii: (a) când este livrat pe Şantier. 54 . potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor În măsura în care prezenta prevedere este în conformitate cu Legile Ţării. Beneficiarul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane pentru realizarea lucrării. 7. 7. cu excepţia cazului şi în măsura în care zone de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract. fie datorită unui accident. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească dispoziţia. şi anume perioada specificată (dacă este cazul) în dispoziţie. şi (b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavaţii şi a altor materiale în exces (naturale sau fabricate).(a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Materiale care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va îndeplini dispoziţia într-un interval de timp rezonabil. Antreprenorul va plăti toate redevenţele.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. Cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul ar fi îndreptăţit la plată pentru lucrare.8 Redevenţe Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. liber de orice privilegii sau alte sarcini. Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate costurile rezultate din această neîndeplinire. (b) să înlăture şi să execute din nou orice altă lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului. (b) când Antreprenorul este îndreptăţit să primească plata pentru valoarea Echipamentelor şi Materialelor.

şi (b) terminarea tuturor lucrărilor specificate în Contract ca fiind necesare pentru ca Lucrările sau Sectorul să fie considerate terminate pentru a fi recepţionate potrivit prevederilor SubClauzei 10. construcţie. şi fiecare Secţiune (dacă există). în termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. inclusiv termenele anticipate pentru realizarea fiecărei etape de proiectare. inspecţie. şi (d) un raport justificativ care să includă: 55 . (c) secvenţa şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract. livrare pe Şantier. 8. inclusiv: (a) trecerea cu succes a Testelor la Terminare. punere în funcţiune şi probe de exploatare. Începerea. până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz). (b) perioadele pentru revizuiri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. Documente ale Antreprenorului. montaj. Fiecare program va include: (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să realizeze Lucrările. aprobări şi consimţăminte specificate în Cerinţele Beneficiarului. testare. Antreprenorul va transmite un program revizuit de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde progresului real sau obligaţiilor Antreprenorului. fabricaţie. 8.8. întârzierea şi suspendarea lucrărilor 8. achiziţii.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor].2 Durata de Execuţie Antreprenorul va termina toate Lucrările.1 [Începerea lucrărilor].3 Programul de execuţie Antreprenorul va transmite Inginerului un program detaliat al perioadelor de execuţie.2 [Documentele Antreprenorului] şi pentru orice alte transmiteri. De asemenea. Data de Începere a Lucrărilor va fi în termen de 42 de zile de la data primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.1 Începerea lucrărilor Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârziere.

Dacă.(i) (ii) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le adopte. în termen de 21 de zile de la primirea programului.3 [Procedura de Modificare]). cu condiţia respectării celorlalte obligaţii care îi revin potrivit prevederilor Contractului. în execuţia Lucrărilor. şi numărul fiecărui tip de Utilaje ale Antreprenorului. şi detalii indicând estimările rezonabile ale Antreprenorului cu privire la numărul de Personal al Antreprenorului. (b) un motiv de întârziere care îndreptăţeşte la o prelungire a perioadei de execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze a prezentelor Condiţii. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să se bazeze pe acest program atunci când îşi planifică activităţile. Cu excepţia cazului în care Inginerul. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra unor evenimente sau circumstanţe specifice a căror apariţie în viitor este probabilă. transmite Antreprenorului o înştiinţare arătând măsura în care programul nu respectă prevederile Contractului.3 [Procedura de Modificare]. Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul. 8.1 [Reclamaţiile Antreprenorului] Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor în scopurile Sub-Clauzei 10. Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu îndeplineşte (în măsura specificată) prevederile Contractului sau nu corespunde progresului real şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului. majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Inginerul poate solicita ca Antreprenorul să transmită o estimare a efectului anticipat al acestor evenimente sau circumstanţe şi / sau o propunere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. care pot afecta negativ lucrările. 56 . în orice moment. necesare pe Şantier pentru fiecare etapă principală.4 Prelungirea Duratei de Execuţie Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul va transmite Inginerului un program revizuit în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. pe fiecare categorie. şi a principalelor etape.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] este sau va fi întârziată datorită oricăreia dintre următoarele cauze: (a) o Modificare (cu excepţia cazului în care s-a convenit o ajustare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor SubClauzei 13.

prelungirea totală a perioadei de execuţie. dar nu reduce. (b) aceste autorităţi întârzie sau împiedică lucrările Antreprenorului. 8. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Dacă sunt aplicabile următoarele condiţii: (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice relevante legal constituite.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. În cazul în care Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie. şi / sau (b) progresul rămâne (sau va rămâne) în urmă faţă de programul actual potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. cauzată de epidemii sau acţiuni guvernamentale. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. Cu excepţia cazului în care Inginerul transmite o înştiinţare cu alte 57 8.5 Întârzieri cauzate de autorităţi . şi (c) întârzierea sau obstrucţionarea lucrărilor erau Imprevizibile.3 [Programul de execuţie]. Atunci când hotărăşte asupra fiecărei prelungiri a perioadei de execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. sau (e) orice întârziere. din Ţară.3 [Programul de execuţie]. din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8. (d) lipsa Imprevizibilă de personal sau de Bunuri. impediment sau obstacol cauzat sau atribuibil Beneficiarului. în orice moment: (a) progresul real este prea lent pentru ca lucrările să poată fi terminate până la expirarea Duratei de Execuţie. atunci Inginerul poate dispune ca Antreprenorul să transmită. atunci această întârziere sau obstrucţionare va fi considerată o cauză de întârziere potrivit prevederilor subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 8.6 Ritmul progresului Dacă. Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. Inginerul va revedea hotărârile anterioare şi va putea majora.(c) condiţii climatice adverse excepţionale. un program revizuit şi un raport justificativ care să descrie metodele revizuite pe care Antreprenorul propune să le adopte pentru accelerarea progresului şi terminarea lucrărilor până la expirarea Duratei de Execuţie.

altele decât cele datorate în cazul rezilierii înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Pe perioada suspendării.prevederi. 8.10 şi 8.5 [Reclamaţiile Beneficiarului].11 nu se vor aplica. Dacă şi în măsura în care această cauza este notificată prin înştiinţare şi intră sub răspunderea Antreprenorului. 8. care pot necesita majorarea orelor de muncă şi / sau a numărului Personalului Antreprenorului şi / sau a Bunurilor.7 Penalităţi de întârziere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească prevederile SubClauzei 8. Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere pentru această neîndeplinire.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. pierderi sau daune.9.2 [Durata de Execuţie].7 de mai jos. De asemenea. precum şi penalităţi de întârziere (dacă este cazul) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va proteja. Inginerul poate transmite o înştiinţare referitoare la cauza suspendării lucrărilor. Aceste penalităţi nu vor absolvi Antreprenorul de obligaţia sa de a termina Lucrările.8 Suspendarea lucrărilor Inginerul poate în orice moment dispune Antreprenorului suspendarea unei părţi sau a tuturor Lucrărilor. Totuşi. Aceste penalităţi de întârziere vor fi singurele penalităţi datorate de Antreprenor pentru această neîndeplinire. 8.9 Consecinţele Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca 58 . Antreprenorul va adopta aceste metode revizuite. 8. obligaţii sau răspunderi care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. depozita şi va asigura paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva oricăror deteriorări. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar. cuantumul acestor penalităţi de întârziere va fi cel specificat în Anexa la Ofertă şi va fi plătit pentru fiecare zi scursă între data expirării Duratei de Execuţie şi data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. sau de orice alte îndatoriri. suma totală datorată potrivit prevederilor prezentei SubClauze nu va depăşi suma maximă a penalităţilor de întârziere (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă. atunci prevederile următoarelor Sub-Clauze 8.

a depozita sau a asigura paza în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.suspendării urmare a îndeplinirii dispoziţiilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Dacă suspendarea afectează întreaga Lucrare. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la o astfel de prelungire. sau de plată. de execuţie sau legate de materiale.8 [Suspendarea lucrărilor] şi / sau ca urmare a reluării lucrărilor. atunci Antreprenorul. care vor fi incluse în Preţul Contractului.10 Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii (la data suspendării) Echipamentelor şi / sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier. în conformitate cu dispoziţiile Inginerului. 59 . Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. fie de proiectare. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].8 [Suspendarea lucrărilor] a durat mai mult de 84 de zile. şi (b) Antreprenorul a marcat Echipamentele şi / sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Dacă Inginerul nu dă permisiunea în termen de 28 de zile de la solicitarea acesteia. Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. 8.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. poate trata suspendarea ca pe o omisiune. prin transmiterea unei înştiinţări Inginerului.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. dacă: (a) lucrările la Echipamente sau livrarea Echipamentelor şi / sau Materialelor au fost suspendate mai mult de 28 de zile. sau a consecinţelor neîndeplinirii de către Antreprenor a obligaţiei de a proteja. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. a părţii afectate din Lucrări. După primirea acestei înştiinţări. şi (b) plata acestor Costuri. pentru timpul şi Costurile suportate în remedierea consecinţelor unor greşeli ale Antreprenorului.11 Suspendare prelungită Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. 8.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. datorată întârzierii.8 [Suspendarea lucrărilor].

(b) teste la punerea în funcţiune. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare în conformitate cu prevederile prezentei Clauze şi ale Sub-Clauzei 7. Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare. care vor include testele operaţionale specificate pentru a demonstra că Lucrările sau Sectorul pot fi exploatate în condiţii de siguranţă şi conform cu cele specificate. în condiţii de siguranţă. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze fiecare dintre Testele la Terminare.6 [Documente conforme cu execuţia] şi ale Sub-Clauzei 5. (b). Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare informând că Lucrările sunt pregătite pentru efectuarea oricăror alte Teste la Terminare. la o dată sau la datele stabilite printr-o dispoziţie a Inginerului. care s-a produs în timpul suspendării. Echipamentelor sau Materialelor.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere]. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. şi (c) probe de exploatare. Testele la Terminare vor fi efectuate în secvenţa următoare: (a) teste înainte de punerea în funcţiune. în toate condiţiile de exploatare realizabile. În timpul probelor de exploatare.4 [Testarea]. când Lucrările sunt exploatate în condiţii stabile.8. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel.1 Obligaţiile Antreprenorului După furnizarea documentelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 5. care vor demonstra că Lucrările sau Sectorul au performanţe fiabile şi în conformitate cu prevederile Contractului. 9. Antreprenorul şi Inginerul vor examina împreună Lucrările. Teste la Terminare 9. care vor include inspecţiile adecvate şi teste funcţionale („la rece” sau „la cald”) pentru a demonstra că fiecare element ale Echipamentelor poate să fie supus următoarei etape.12 Reluarea lucrărilor După primirea permisiunii sau a dispoziţiei de a relua activitatea. defect sau pierdere a Lucrărilor. inclusiv teste de performanţă pentru a demonstra dacă Lucrările îndeplinesc atât criteriile specificate în 60 . Testele la Terminare vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată. Antreprenorul va remedia orice deteriorare.

pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului.Cerinţele Beneficiarului cât şi Lista de Garanţii. nu trec Testele la Terminare. Efectuarea probelor de exploatare nu va reprezenta recepţie la terminare potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în acest termen de 21 de zile. Imediat după ce Lucrările. sau un Sector.3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările.4 [Testarea] (paragraful cinci) şi / sau Sub-Clauza 10. Inginerul poate. din această perioadă.2 Întârzieri în efectuarea Testelor . nu trec Testele la Terminare repetate 9. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Beneficiar. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare. Dacă Lucrările. printr-o înştiinţare. iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. Personalul Beneficiarului poate efectua aceste Teste. să solicite Antreprenorului să efectueze Testele în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării. Antreprenorul va transmite Inginerului un raport verificat asupra rezultatelor acestor Teste. iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea. Aceste Teste la Terminare vor fi considerate apoi ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului. orice produs obţinut din funcţionarea Lucrărilor în timpul probelor de exploatare va fi în proprietatea Beneficiarului. se vor aplica Sub-Clauza 7.5 [Respingerea].3 [Interferenţa cu Testele la Terminare]. (b) sau (c). Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor. Inginerul va lua în considerare efectele folosirii Lucrărilor de către Beneficiar asupra performanţelor sau altor caracteristici ale Lucrărilor.4. au trecut cu succes fiecare dintre Testele la Terminare. se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7. Antreprenorul va efectua Testele la o dată sau la date. Inginerul va fi Testelor la Terminare îndreptăţit: 61 9.3 [Retestarea]. Rezultate necorespunzătoare ale potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9. să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii. 9. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. descris în subparagrafele (a). sau un Sector. sau un Sector. care vor fi stabilite de către Antreprenor şi despre care va înştiinţa Inginerul.

(a) (b) (c) să dispună o nouă repetare a Testelor la Terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9. În cazul menţionat la subparagraful (c).4 [Eşecul în remedierea defectelor]. sau să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Beneficiarul poate solicita ca reducerea să fie (i) convenită de ambele Părţi (doar pentru remedierea integrală a acestei neîndepliniri) şi plătită înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. de întregul beneficiu al Lucrărilor sau Sectorului. Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării de la Antreprenor. dacă Beneficiarul solicită acest lucru. eventualitate în care Beneficiarul va avea aceleaşi remedii ca şi cele stipulate în subparagraful (c) al Sub-Clauzei 11. dacă acest eşec privează Beneficiarul.3.4 [Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare]. în substanţă. să respingă Lucrările sau Sectorul (după caz). 62 . Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar 10.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3. Cu excepţia cazului în care reducerea corespunzătoare pentru această neîndeplinire (sau metoda de calcul a acesteia) este specificată în Contract. şi (ii) a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau se consideră că a fost emis în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. iar Preţul Contractului va fi redus cu suma adecvată pentru a acoperi valoarea redusă primită de Beneficiar ca rezultat al acestei neîndepliniri. emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru fiecare Sector.5 [Hotărâri]. 10. Dacă Lucrările sunt împărţite în Sectoare. sau (ii) hotărâtă şi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. Antreprenorul va proceda în conformitate cu toate celelalte obligaţii potrivit prevederilor Contractului. Lucrările să fie terminate şi pregătite pentru recepţie. Antreprenorul poate solicita.2 [Durata de Execuţie] şi cu excepţiile prevăzute în subparagraful (a) de mai jos. în opinia Antreprenorului. incluzând problemele descrise în Sub-Clauza 8. Beneficiarul va recepţiona Lucrările atunci când: (i) Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului.1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 9. printr-o înştiinţare trimisă Inginerului cu cel mult 14 zile înainte ca. în mod similar.

Dacă Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor: (a) partea care este folosită va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început folosirea acesteia. Apoi. 10. fie este convenită de ambele Părţi). la latitudinea exclusivă a Beneficiarului. Antreprenorul va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. şi (c) la solicitarea Antreprenorului. până când Inginerul emite. precizând data la care Lucrările sau Sectorul au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. 63 . emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente. Inginerul va emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Inginerul.2 Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Inginerul poate. nu reuşeşte să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau să respingă solicitarea Antreprenorului. prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de către Antreprenor pentru a face posibilă emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. (b) Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu această dată. dacă emite. în acest termen de 28 de zile. iar Lucrările sau Sectorul (după caz) sunt realizate în mod substanţial în conformitate cu prevederile Contractului. moment în care răspunderea va trece în sarcina Beneficiarului. se va considera că Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile. cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a unor defecte care nu afectează substanţial folosirea Lucrărilor sau a Sectorului în scopul prevăzut (fie până la momentul la care sau în timp ce aceste lucrări sunt terminate iar aceste defecte remediate). sau (b) va respinge solicitarea. Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract.Inginerul: (a) va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

altele decât acele folosiri specificate în Contract sau convenite cu Antreprenorul. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminare fără întârziere. reducerea proporţională a acestor penalităţi de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionate şi valoarea totală a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz). Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector). reduse. de asemenea. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor. să efectueze Testele la Terminare. Antreprenorului i se va acorda cât mai urgent posibilitatea să ia toate măsurile necesare pentru efectuarea oricăror Teste la Terminare ar fi rămase nerealizate. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 3. şi nu vor afecta limita maximă a acestor penalităţi. penalităţile de întârziere pentru ce rămâne de executat din Sectorul (dacă există) în care este inclusă această parte vor fi. datorită unei cauze pentru care Beneficiarul este responsabil. Pentru orice perioadă de întârziere după data specificată în acest Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Testele la Terminare ar fi fost terminate. În mod similar. va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. 10. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor corespunzătoare.3 Interferenţa cu Testele la Terminare Dacă Antreprenorul este împiedicat.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor proporţii. Inginerul va transmite o înştiinţare şi va 64 . Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) şi.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi asupra acestui profit. altfel. penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi reduse.7 [Penalităţi de Întârziere]. După primirea acestei înştiinţări. se va considera că Beneficiarul a recepţionat Lucrările sau Sectorul (după caz) la data la care. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a recepţiei şi / sau folosirii de către Beneficiar a unei părţi din Lucrări. Prevederile prezentului paragraf se vor aplica numai la cuantumul zilnic al penalităţilor de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Apoi Inginerul va emite în consecinţă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare fără întârziere. pentru mai mult de 14 zile. care vor fi incluse în Preţul Contractului.

5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. datorată întârzierii. nu se va considera că un certificat de recepţie emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor certifică terminarea lucrărilor necesare de aducere la starea iniţială a oricărui teren sau a altor suprafeţe.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. care vor fi incluse în Preţul Contractului.solicita ca Testele la Terminare să fie efectuate în termen de 14 zile de la data înştiinţării şi în conformitate cu prevederile relevante din Contract.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. 11.1. Documentaţia Antreprenorului. 10. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. într-o perioadă rezonabilă definită. de către Inginer. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. Responsabilitatea pentru defecte 11.4 Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială Cu excepţia cazului în care se specifică altfel într-un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. După primirea acestei înştiinţări. până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau Sector (după caz). aşa cum poate fi înştiinţat de către Beneficiar (sau în numele acestuia). Antreprenorul: (a) va termina orice lucrare rămasă neexecutată la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Pentru ca Lucrările. printr-o dispoziţie. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a acestei întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare. şi fiecare Sector. 65 . să fie în condiţiile cerute de Contract (cu excepţia uzurii normale) până la data expirării Perioadei de Notificare a Defectelor sau cât mai curând posibil. şi (b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor sau daunelor.

11. 11.7 sau în alt fel). Antreprenorul va fi înştiinţat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile SubClauzei 13. Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către Beneficiar (sau o altă persoană în numele acestuia). la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau pentru un Sector dacă şi în măsura în care Lucrările. sau unei exploatări sau întreţineri inadecvate şi atribuibile unor probleme pentru care este responsabil Antreprenorul (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor de la 5. 11. (d) Dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile oricăror alte cauze.1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările].5 la 5. Echipamentelor. Beneficiarul (sau o persoană în numele 66 .3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Beneficiarul va fi îndreptăţit.2 Costul remedierii defectelor Toate lucrările la care se face referire în subparagraful (b) al SubClauzei 11.4 Neremedierea defectelor Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze orice defect sau daună într-o perioadă rezonabilă. cu excepţia părţii din proiect (dacă este cazul) pentru care este responsabil Beneficiarul. Totuşi. Dacă livrarea şi / sau montarea Echipamentelor şi / sau Materialelor a fost suspendată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. cu condiţia respectării Sub-Clauzei 2. o Perioadă de Notificare a Defectelor nu va fi prelungită cu mai mult de doi ani. eşecul Antreprenorului de a îndeplini oricare altă obligaţie.8 [Suspendarea lucrărilor] sau Sub-Clauzei 16.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. altfel. Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.Dacă apar astfel de defecte sau se produc daune. Sectorul sau o componentă majoră a Echipamentelor (în funcţie de caz şi după recepţie) nu pot fi folosite în scopul prevăzut din cauza unor defecte sau daune.3 [Procedură de Modificare]. obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor prezentei Clauze nu se vor aplica niciunor defecte sau daune produse la mai mult de doi ani după ce. dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile: (a) (b) (c) proiectării Lucrărilor.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Perioada de Notificare a Defectelor pentru Echipamente şi / sau Materiale ar fi expirat.

2 [Costul Remedierii Defectelor]. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defectul sau dauna până la data stabilită în înştiinţare. Antreprenorul poate înlătura de pe Şantier. Dacă defectul sau dauna nu poate fi remediat cu promptitudine pe Şantier. iar aceste lucrări de remediere trebuiau executate pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. Beneficiarul va fi apoi îndreptăţit să recupereze toate sumele plătite pentru Lucrările sau pentru acea parte (după caz). sau (c) dacă defectul sau dauna privează. Acest consimţământ poate obliga Antreprenorul să majoreze valoarea Garanţiei de Bună Execuţie cu valoarea integrală de înlocuire a acestor componente. eliberării Şantierului şi returnării Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului. Fără a prejudicia orice alte drepturi. Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) să execute lucrarea cu forţe proprii sau prin terţi.6 Teste suplimentare . cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. inclusiv Teste la Terminare sau Teste după Terminare. sau să elibereze o altă garanţie adecvată.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti Beneficiarului. să rezilieze Contractul în întregime sau numai pentru acele părţi din Lucrări care nu pot fi folosite în scopul prevăzut. dar Antreprenorul nu va avea niciun fel de răspundere pentru astfel de lucrări.acestuia) poate stabili o dată la care sau până la care defectul sau dauna va trebui să fie remediat. Inginerul poate ordona repetarea oricărora dintre testele descrise în Contract. iar Beneficiarul îşi dă consimţământul.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] cheltuielile rezonabile suportate de Beneficiar pentru remedierea defectului sau daunei. Această solicitare va fi făcută printr-o 67 11. de fapt. potrivit prevederilor Contractului sau în alt mod. într-o manieră rezonabilă şi pe cheltuiala Antreprenorului. în scopul reparării. acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Se va transmite Antreprenorului o înştiinţare. cu preaviz rezonabil. Dacă lucrările de remediere a oricărui defect sau daună pot afecta performanţele Lucrărilor. plus costurile de finanţare şi costurile aferente demolării lucrărilor respective.5 Înlăturarea lucrărilor defectuoase 11. referitoare la această dată. Beneficiarul de întregul beneficiu al Lucrărilor sau al oricăror părţi importante din Lucrări. (b) să solicite Inginerului să convină sau să hotărască asupra unei reduceri rezonabile a Preţului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.

potrivit indicaţiilor Inginerului. 11.înştiinţare în termen de 28 de zile după remedierea defectului sau daunei. La solicitarea Inginerului. cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.2 [Costul remedierii defectelor] pentru costul lucrărilor de remediere.5 [Hotărâri] şi vor fi incluse în Preţul Contractului.2 [Costul remedierii defectelor]. potrivit prevederilor SubClauzei 11. 11.9 Certificatul de Recepţie Finală Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu va fi considerată a fi încheiată până când Inginerul emite Certificatul de Recepţie Finală către Antreprenor. Aceste teste vor fi efectuate în conformitate cu termenii aplicabili testelor anterioare. În scopul stabilirii naturii şi întinderii 68 . specificând data la care Antreprenorul şi-a îndeplinit obligaţiile potrivit prevederilor Contractului. Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 de zile de la expirarea ultimei Perioade de Notificare a Defectelor sau cât mai repede după acest termen cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările inclusiv remedierea oricăror defecte. Costurile investigării şi un profit rezonabil vor fi convenite sau hotărâte de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Cu excepţia cazului în care remedierea defectului se face pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. Antreprenorul va avea drept de acces la toate părţile ale Lucrărilor şi la înregistrări privind exploatarea şi performanţa Lucrărilor.8 Investigare de către Antreprenor 11.10 Obligaţii neîndeplinite După emiterea Certificatului de Recepţie Finală. 11. cu excepţia faptului că acestea vor fi efectuate pe riscul şi cheltuiala Părţii responsabile. fiecare Parte va răspunde în continuare de îndeplinirea oricărei obligaţii rămase neîndeplinite la acel moment. O copie a Certificatului de Recepţie Finală va fi transmisă Beneficiarului. Numai Certificatul de Recepţie Finală va fi considerat ca reprezentând recepţia Lucrărilor.7 Dreptul de acces Până la emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Antreprenorul va investiga cauzele oricărui defect.

Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel. forţă de muncă. şi (b) va efectua Testele după Terminare în conformitate cu manualele furnizate de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. instrumente. aceste Teste vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată. 69 . Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor suportate în legătură cu. 12. Dacă suma astfel obţinută nu acoperă costurile Beneficiarului. 11. Contractul se consideră a rămâne în vigoare. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare.11 Eliberarea Şantierului La primirea Certificatului de Recepţie Finală.7 [Manuale de Exploatare şi Întreţinere] şi cu îndrumarea pe care Antreprenorul poate fi solicitat să o acorde în timpul efectuării acestor Teste. Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferenţa neacoperită. Beneficiarul: (a) va furniza electricitate. Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de orice obiect rămas pe Şantier. sau cauzate de aceste vânzări sau depozitări şi acţiuni de restabilire ale Şantierului. toate necesare pentru efectuarea eficientă a Testelor după Terminare. Testele după Terminare vor fi efectuate fără întârziere după ce Beneficiarul a efectuat recepţia la terminarea Lucrărilor sau a Sectoarelor. şi în prezenţa Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre Părţi o poate solicita în mod rezonabil. resturile.unor astfel de obligaţii neîndeplinite. Beneficiarul va transmite Antreprenorului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data de la care vor fi efectuate Testele după Terminare. la o dată sau date stabilite de către Beneficiar. rebuturile şi Lucrările Provizorii. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiile Speciale. combustibil.1 Procedura pentru Dacă în Contract sunt specificate Teste după Terminare. Antreprenorul va înlătura de pe Şantier toate Utilajele Antreprenorului. Dacă acestea nu au fost îndepărtate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul primeşte o copie a Certificatului de Recepţie Finală. Orice diferenţă de bani rămasă în urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. utilaje. surplusurile de materiale. prevederile Teste după Terminare prezentei Clauze se vor aplica. Teste după Terminare 12.

Dacă Antreprenorul nu se prezintă la data şi locul convenite. Se va ţine cont în mod adecvat de efectul folosirii prealabile a Lucrărilor de către Beneficiar. După primirea acestei înştiinţări. la plata oricărui astfel de Costuri şi a unui profit rezonabil. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. care vor fi incluse în Preţul Contractului. atunci se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes acest Test după Terminare.2 [Costul remedierii defectelor] şi conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit. cauzate de către Beneficiar.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. şi (b) oricare Parte poate ulterior solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele după Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii.5 [Reclamaţiile 70 12. Dacă. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. care vor fi considerate a fi fost efectuate în prezenţa Antreprenorului. Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile în efectuarea Testelor după Terminare. Beneficiarul poate începe efectuarea Testelor după Terminare.2 Întârzieri în efectuarea Testelor . iar Antreprenorul va accepta acurateţea lor.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] se vor aplica.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. un Test după Terminare al Lucrărilor sau al oricărui Sector nu poate fi terminat în Perioada de Notificare a Defectelor (sau în orice altă perioadă asupra căreia ambele Părţi au convenit).3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările. din motive care nu sunt atribuibile Antreprenorului. nu trec Testele după Terminare: (a) prevederile subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 11. Dacă şi în măsura în care acest eşec şi această retestare sunt atribuibile oricăreia dintre cauzele enumerate în subparagrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11. 12. Rezultatele Testelor după Terminare vor fi redactate şi evaluate de ambele Părţi. sau un Sector. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului.

Totuşi.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. care vor fi incluse în Preţul Contractului. 71 . dacă Antreprenorul nu primeşte această înştiinţare în Perioada de Notificare a Defectelor. în acordarea către Antreprenor a dreptului de acces la Lucrări sau Echipamente. (b) suma relevantă plătibilă cu titlu de despăgubire pentru această neîndeplinire este specificată (sau metoda ei de calcul este definită) în Contract. nu au trecut vreunul dintre sau toate Testele după Terminare. fie pentru a realiza orice ajustări sau modificări. Antreprenorul va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că Lucrările sau Sectorul (după caz) au trecut cu succes acel Test după Terminare. atunci. 12. Apoi Antreprenorul va rămâne responsabil să realizeze ajustările sau modificările şi să treacă acel Test. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. fie pentru a investiga cauzele unui eşec în a trece un Test după Terminare. Dacă Antreprenorul suportă Costuri suplimentare ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile.Beneficiarului]. se poate dispune de către Beneficiar (sau în numele acestuia) ca dreptul de acces la Lucrări sau Sector să nu fie acordat Antreprenorului decât după o perioadă convenabilă pentru Beneficiar. şi (c) Antreprenorul plăteşte această sumă relevantă în Perioada de Notificare a Defectelor. După primirea acestei înştiinţări. Dacă Lucrările sau un Sector nu trec un Test după Terminare iar Antreprenorul propune să realizeze ajustări sau modificări ale Lucrărilor sau ale unui astfel de Sector. la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. sau un Sector.4 Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Lucrările. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit. într-un termen rezonabil de la primirea înştiinţării de către Beneficiar (sau în numele acestuia) referitoare la acea perioadă convenabilă pentru Beneficiar. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. cauzate de către Beneficiar. se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes aceste Teste după Terminare.

să transmită Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului). (ii) va reduce pentru Beneficiar costurile de construcţie. Modificări şi Ajustări 13. (b) propunerea Antreprenorului pentru orice modificare necesară a programului conform Sub-Clauzei 8.13. în orice moment. Antreprenorul va executa fiecare Modificare şi va fi obligat faţă de aceasta. dacă este adoptată. sau (iv) va profita. Antreprenorul va răspunde în scris fără întârziere. Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13. (ii) aceasta va reduce siguranţa Lucrărilor sau caracterul potrivit al acestora. Beneficiarului. (i) va accelera terminarea Lucrărilor. fie prin transmiterea următoarelor elemente: (a) o descriere a proiectului şi / sau lucrării propuse pentru a fi executate şi un program de execuţie a acestora. confirma sau modifica dispoziţia. fie prin prezentarea motivelor pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul). La primirea acestei înştiinţări. 13. înainte de a dispune o Modificare.3 [Programul de execuţie] şi a Duratei de Execuţie. fie printr-o dispoziţie. sau (iii) aceasta va avea un impact negativ asupra îndeplinirii Listei de Garanţii.3 [Procedura de Modificare]. fie printr-o solicitare adresată Antreprenorului de-a transmite o propunere. O Modificare nu poate să conţină omiterea oricărei lucrări care să fie executată de alţii. cu excepţia cazului în care Antreprenorul transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului specificând (cu detalii justificative) faptul că (i) Antreprenorul nu poate obţine în mod direct şi uşor Bunurile necesare pentru Modificare. întreţinere sau exploatare a Lucrărilor. 13. şi (c) propunerea Antreprenorului pentru ajustarea Preţului Contractului. în orice alt mod. 72 . (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea pentru Beneficiar a Lucrărilor terminate.2 Optimizarea proiectului Antreprenorul poate.1 Dreptul de a modifica Modificările pot fi iniţiate de către Inginer în orice moment înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.3 Procedura de Modificare Dacă Inginerul solicită o propunere. Inginerul va anula.

Fiecare dispoziţie referitoare la execuţia unei Modificări.3 [Procedura de Modificare]. 13. decât în conformitate cu dispoziţiile Inginerului iar Preţul Contractului va fi ajustat în consecinţă. fără întârziere. care va confirma primirea acesteia. se vor specifica sumele plătibile în fiecare din monedele stabilite.4 Plata în monedele În cazul în care Contractul prevede ca plata Preţului Contractului să stabilite fie făcută în mai multe monede. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer pentru lucrări.2 [Optimizarea Proiectului].După primirea unei astfel de propuneri (potrivit prevederilor SubClauzei 13. aprobată sau hotărâtă aşa cum se specifică mai sus. Inginerul poate emite următoarele dispoziţii: (a) anumite lucrări să fie executate (inclusiv Echipamentele. şi / sau (b) anumite Echipamente. Aceste ajustări vor include un profit rezonabil şi vor ţine cont. însoţită de orice cerinţă privind înregistrarea Costurilor. Antreprenorul nu va întârzia nicio lucrare în timp ce aşteaptă un răspuns. Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate) de către Antreprenor şi evaluate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra ajustărilor la Preţul Contractului şi la Graficul de Plăţi. de fiecare dată când o ajustare este convenită. În momentul dispunerii sau aprobării unei Modificări. va răspunde prin aprobare. dacă este cazul. În acest scop.5 Sume Provizionate Fiecare Sumă Provizionată nu va fi folosită. Pentru fiecare Sumă Provizionată. integral sau parţial. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Materiale sau servicii să fie achiziţionate de către Antreprenor şi pentru evaluarea cărora vor fi incluse în Preţul Contractului: 73 . va fi emisă de către Inginer Antreprenorului. respingere sau cu comentarii. de propunerile transmise de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea proiectului] sau în alt mod). atunci. se va face referire la proporţia reală sau anticipată a monedelor din Costul lucrărilor modificate precum şi la proporţia diferitelor monede specificate pentru plata Preţului Contractului. Inginerul. 13. furnizări de bunuri sau servicii pentru care este constituită Suma Provizionată.

prin aplicarea ratei procentuale relevante (dacă există) specificate în Lista adecvată.6 Lucrări în regie Pentru lucrări minore sau de natură incidentală. Astfel. Inginerul poate dispune ca o Modificare să fie executată pe baza lucrărilor în regie. prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Dacă lista de lucrări în regie nu este inclusă în Contract. şi cantităţile şi tipurile de Echipamente şi Materiale folosite. devize. va fi semnată de Inginer şi returnată Antreprenorului. funcţia şi orele prestate ale Personalului Antreprenorului.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. identificarea. Antreprenorul va transmite Inginerului devize. 13. înainte ca acestea să fie incluse în următoarea Situaţie de Lucrări. spre justificare. lucrările vor fi evaluate în conformitate cu listele de lucrări în regie incluse în Contract şi se va aplica procedura de mai jos. Cu excepţia articolelor pentru care lista de lucrări în regie specifică faptul că nu se fac plăţi. pentru orice Bunuri. dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. se va aplica rata procentuală specificată în Anexa la Ofertă. Înainte de a comanda Bunuri pentru lucrare. O copie a fiecărei situaţii. Antreprenorul va transmite apoi Inginerului situaţii cu preţurile acestor resurse. dacă este corectă sau când este convenită. facturi. calculată ca procent din aceste sume efectiv plătite sau datorate. dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. care vor include următoarele detalii referitoare la resursele folosite în execuţia lucrărilor din ziua anterioară: (a) (b) (c) numele.7 Ajustări generate de schimbări ale Preţul Contractului va fi ajustat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costurilor rezultate din schimbarea Legilor Ţării 74 . Antreprenorul va furniza. La solicitarea Inginerului. Atunci când solicită o plată. şi o sumă pentru cheltuieli indirecte şi profit. 13. în dublu exemplar. Dacă nu există o astfel de rată procentuală.(i) (ii) sumele efectiv plătite (sau datorate) de către Antreprenor. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaţii corecte. tipul şi orele prestate ale Echipamentului Antreprenorului şi ale Lucrărilor Temporare. Antreprenorul va transmite facturi.

se va considera că Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi posibilitatea altor creşteri sau scăderi ale costurilor. care vor fi incluse în Preţul Contractului. efectuate după Data de Referinţă. Dacă se vor aplica prevederile prezentei Sub-Clauze. Nu se aplică nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costurilor sau a preţurilor 75 . şi (b) plata acestor Costuri. sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşteri sau scăderi ale costului forţei de muncă. După primirea acestei înştiinţări. În măsura în care prevederile prezentei Clauze sau a altor Clauze din Contract nu acoperă o compensare totală pentru orice creşteri sau scăderi ale costurilor. “tabelul datelor de ajustare” înseamnă tabelul completat cu datele de ajustare inclus în Anexa la Ofertă.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. datorată întârzierii.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. va fi stabilită conform formulelor pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul Contractului. după cum este evaluată în conformitate cu Lista adecvată şi aprobată în Certificatele de Plată. Dacă Antreprenorul suferă (sau va suferi) întârzieri şi / sau suportă (sau va suporta) Costuri suplimentare ca urmare a acestor schimbări ale Legilor sau interpretărilor.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Ajustarea ce se aplică valorii altfel plătibilă Antreprenorului. a acestor Legi. Prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica dacă nu există un astfel de tabel al datelor de ajustare.legislaţiei (inclusiv introducerea unor noi Legi sau abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau interpretării juridice sau oficiale.8 Ajustări generate de schimbări ale Costurilor În prezenta Sub-Clauză. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. prin adăugarea sau scăderea unor valori stabilite cu ajutorul formulelor stabilite în prezenta Sub-Clauză. guvernamentale. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. 13. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. schimbare efectuată după Data de Referinţă şi care afectează Antreprenorul în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Bunurilor şi altor resurse ale Lucrărilor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.

Până la momentul la care fiecare indice de cost curent este disponibil. această perioadă fiind de o lună.. aşa cum se specifică în tabelul datelor de ajustare. pentru care se cere să se aplice indicele.. Dacă există îndoieli asupra sursei lor. “Ln”. Formulele vor fi de tipul următor: Pn = a + b(Ln/L0) + c(En/E0) + d(Mn/M0) + ……. fiecare aplicându-se elementului relevant de cost din tabel la Data de Referinţă. exprimaţi în moneda relevantă de plată. fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată la cursul de vânzare a acestei monede stabilit de banca centrală a Ţării la data menţionată mai sus. reprezintă indicii de cost sau preţurile de referinţă de bază. “Eo”. reprezintă indicii curenţi de cost sau preţurile de referinţă pentru perioada “n”. “b”. ”c”. În cazurile în care “moneda indicilor” (specificată în tabel) nu este moneda relevantă de plată. aceasta va fi stabilită de către Inginer. şi “Lo”. se va face referire la valorile indicilor la datele specificate (menţionate în coloanele patru. Indicii de cost sau preţurile de referinţă specificaţi în tabelul datelor de ajustare vor fi folosiţi. specificat în tabelul relevant al datelor de ajustare.. Inginerul va stabili un indice provizoriu pentru emiterea 76 . În acest scop.. “En”. sunt coeficienţi reprezentând proporţia estimată a fiecărui element de cost legat de execuţia Lucrărilor. “a” este un coeficient fix. ”d”. respectiv cinci din tabel) în scopul clarificării sursei. astfel de elemente de cost din tabel pot fi indicatori ai resurselor precum forţa de muncă. “Mn”. fiecare dintre aceştia aplicându-se elementului relevant de cost din tabel.. reprezentând proporţia neajustabilă a plăţilor contractuale. unde: “Pn” este indicele de ajustare ce se aplică valorii contractuale estimate în moneda relevantă a lucrărilor realizate în perioada “n”.. deşi aceste date (şi în consecinţă aceste valori) pot să nu corespundă cu indicii de cost de bază.curente. utilaje şi materiale. .. “Mo”. cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv). exprimaţi în moneda relevantă de plată. . cu excepţia altor prevederi ale Anexei la Ofertă.

Totuşi. 14. sau (ii) indicele sau preţul curent. Preţul Contractului va fi stabilit în consecinţă. după ce Antreprenorul va transmite o garanţie în conformitate cu prevederile 77 .2 Plata în avans Beneficiarul va efectua o plată în avans. ajustarea preţurilor după acest termen se va face utilizând fie (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data expirării Duratei de Execuţie a Lucrărilor. şi (d) orice cantităţi sau date referitoare la preţuri definite într-o Listă vor fi folosite în scopurile specificate în această Listă şi pot fi neaplicabile în alte scopuri. Preţul Contractului şi plăţile 14. Atunci când un indice curent va fi disponibil. (c) orice cantităţi definite într-o Listă sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţile reale şi corecte ale Lucrărilor pe care Antreprenorul trebuie să le execute. prevederile referitoare la măsurare şi evaluare vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. 14. ca urmare a Modificărilor.1 Preţul Contractului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va face obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. dacă vreo parte a Lucrărilor urmează a fi plătită în conformitate cu cantităţile furnizate sau lucrările efectuate. dezechilibrate sau inaplicabile. ajustarea se va recalcula în consecinţă. în funcţie de alternativa cea mai avantajoasă pentru Beneficiar. sub forma unui împrumut fără dobândă în vederea mobilizării şi proiectării. (b) Antreprenorul va plăti toate taxele. impozitele şi tarifele datorate potrivit prevederilor Contractului. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie. Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost specificaţi în tabelul (tabelele) datelor de ajustare nu pot fi ajustate decât dacă au devenit irezonabile. iar Preţul Contractului nu va fi revizuit pentru astfel de costuri. făcând obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.Certificatului Interimar de Plată.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei].

vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. Până când Beneficiarul primeşte.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după primirea de către Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună Execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.prezentei Sub-clauze. sau dacă valoarea totală a plăţii în avans nu este specificată în Anexa la Ofertă. dacă primeşte. şi (b) deducerile vor fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecărui Certificat de Plată (cu excepţia plăţii în avans. dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor. Valoarea totală a plăţii în avans. precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) depăşesc zece procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptată mai puţin Sumele Provizionate. Antreprenorul se va asigura că această garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la rambursarea avansului. Dacă termenii garanţiei specifică data de expirare a acesteia. Această garanţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar şi va avea forma anexată Condiţiilor Speciale sau altă formă aprobată de către Beneficiar. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranşă a avansului după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) în monedele şi proporţiile acestora în plata în avans. Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea integrală a plăţii în avans. Cu excepţia cazului în care alte procente sunt specificate în Anexa la Ofertă: (a) deducerile vor începe în acel Certificat de Plată în care totalul plăţilor intermediare aprobate (cu excepţia plăţii în avans. aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. monedele de plată şi proporţiile acestora. Clauzei 16 [Suspendarea şi rezilierea de către 78 . Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea de către Beneficiar]. până în momentul în care plata în avans este rambursată. numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una). această garanţie. iar plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei.

(f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi cuvenite potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. în şase exemplare.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] şi Sub-Clauzei 13. până când suma astfel reţinută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă.Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz). 14.3 Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Antreprenorul va transmite Inginerului. şi (g) deducerea totalului sumelor aprobate în toate Certificatele de Plată anterioare.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor]. calculată prin aplicarea procentului de reţinere specificat în Anexa la Ofertă. Situaţia de Lucrări va include următoarele elemente. dar excluzând elementele descrise în subparagrafele de la (b) la (g) de mai jos). (b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă pentru schimbările ale legislaţiei şi schimbările ale costurilor. în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.2 [Plata în avans]. în ordinea de mai jos: (a) valoarea contractuală estimată a Lucrărilor executate şi a Documentelor Antreprenorului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările. după sfârşitul perioadei de plăţi specificată în Contract (sau la sfârşitul fiecărei luni. într-o formă aprobată de Inginer.21 [Rapoartele de Progres].8 [Ajustări generate de schimbări ale costurilor]. (e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. care vor fi exprimate în diferitele monede în care Preţul Contractului este plătibil. (c) orice sumă care trebuie dedusă ca reţinere. inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. la totalul sumelor de mai sus. după caz.4 Graficul de Plăţi Dacă în Contract este inclus un Grafic de Plăţi care să specifice 79 . în conformitate cu prevederile SubClauzei 4. (d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări în conformitate cu prevederile SubClauzei 14. împreună cu documentele justificative care vor include raportul relevant de progres. diferenţa rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului. dacă nu este specificată nicio perioadă). Dispute şi Arbitraj]. 14. în care vor fi prezentate detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit. o Situaţie de Lucrări.

iar dacă se constată că progresul real este mai lent decât cel care stă la baza acestui Grafic de Plăţi. Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Estimările revizuite vor fi transmise trimestrial. Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale plăţilor pe care Antreprenorul apreciază că vor deveni datorate pentru fiecare trimestru. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Antreprenorul: 80 . potrivit prevederilor subparagrafului (e) din Sub-Clauza 14. atunci. (i) o sumă pentru Echipamentele şi Materialele care au fost expediate pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente. Certificatele Interimare de Plată vor include. care să ia în considerare măsura în care progresul este mai lent decât cel care a stat la baza estimării tranşelor. Dacă listele la care se face referire în subparagrafele (b)(i) sau (c)(i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertă. până la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. şi (ii) o deducere când valoarea contractuală a acestor Echipamente şi Materiale este inclusă ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări].5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra tranşelor de plată revizuite.tranşele în care va fi plătit Preţul Contractului. Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor. (b) (c) Dacă în Contract nu este inclus un Grafic de Plăţi. Inginerul va stabili şi va aproba fiecare adăugare în Certificatele Interimare de Plată.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica. atunci. 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. prevederile Sub-Clauzei 14. cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic: (a) tranşele prevăzute în acest Grafic de Plăţi vor fi valorile contractuale estimate în scopurile subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14. şi dacă aceste tranşe nu sunt definite cu referire la progresul real înregistrat în execuţia Lucrărilor.5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Dacă se aplică prevederile prezentei Sub-Clauze. atunci prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.3.

care a fost transmis Inginerului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurărilor. în drum spre Şantier. în valorile şi monedele egale cu suma datorată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: această garanţie poate avea o formă similară cu forma la care se face referire în Sub-Clauza 14. 81 .(i) (ii) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă. daune sau deteriorări şi par a fi în conformitate cu prevederile Contractului. ţinând cont de documentele menţionate în prezenta Sub-Clauză şi de valoarea contractuală a Echipamentelor şi Materialelor. Costurile şi folosirea Echipamentelor şi Materialelor). sau (c) Echipamentele şi Materialele respective: (i) (ii) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la livrarea pe Şantier. în conformitate cu prevederile Contractului. sunt protejate împotriva oricăror pierderi. de asemenea: (b) Echipamentele şi Materialele respective: (i) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la expedierea spre Şantier. şi. şi (iii) sunt descrise într-un aviz de expediţie sau într-un alt document de expediere. chitanţele. iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare. şi au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier.2 [Plata în Avans] şi va fi valabilă până când Echipamentele şi Materialele vor fi depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate împotriva oricăror pierderi. cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil precum şi cu o garanţie bancară emisă într-o formă şi de către o entitate aprobate de Beneficiar. daune sau deteriorări. (ii) au fost expediate spre Ţară. şi a transmis o situaţie pentru Costurile de achiziţionare şi livrare a Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier. însoţită de documente justificative. Suma suplimentară care urmează a fi aprobată în Certificatele Interimare de Plată va fi echivalentul a optzeci de procente din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier).

3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă orice corecţie sau modificare care trebuie făcută.Monedele de plată pentru aceste sume suplimentare vor fi aceleaşi cu cele în care plata va deveni datorată atunci când valoarea contractuală va fi inclusă în subparagraful (a) al Sub-Clauzei 14. Certificatul de Plată va include deducerea aplicabilă care va fi echivalentă cu această sumă suplimentară pentru Echipamentele şi Materialele respective.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Nicio sumă nu va fi aprobată printr-un Certificat de Plată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bună Execuţie. În această situaţie. Inginerul nu va fi obligat să emită un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după reţineri şi alte deduceri) ar fi mai mică decât valoarea minimă (dacă există) a Certificatelor Interimare de Plată specificată în Anexa la Ofertă. Totuşi. şi în aceleaşi monede şi proporţii. aprobarea. costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea au fost terminate. 82 . în mod adecvat. La acel moment. la oricare dintre Certificatele de Plată anterioare. consimţământul sau satisfacţia Inginerului. Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. 14. Nu se va considera că un Certificat de Plată indică acceptarea. înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până când acea lucrare va fi terminată sau acea obligaţie va fi îndeplinită. Inginerul va emite către Beneficiar un Certificat Interimar de Plată care va specifica suma stabilită în mod echitabil de către Inginer ca fiind datorată. în termen de 28 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative. împreună cu detalii justificative. Apoi. şi / sau (b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie în conformitate cu prevederile Contractului şi a fost înştiinţat de Inginer în acest sens. Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat pentru niciun alt motiv cu excepţia următoarelor: (a) dacă vreun bun furnizat sau vreo lucrare efectuată de Antreprenor nu este în conformitate cu prevederile Contractului.

2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14. Dacă Antreprenorul nu primeşte plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. în termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Plată de către Beneficiar. Plata sumei datorate în fiecare monedă se va face într-un cont bancar.9 Plata Sumelor Reţinute După emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi după ce Lucrările au trecut cu succes toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis pentru un Sector. Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată fără ca o înştiinţare sau o aprobare prin Certificat de Plată oficiale să fie necesare. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale.2 [Plata în Avans]. aceste costuri de finanţare vor fi calculate la rata dobânzii anuale de trei puncte procentuale peste rata de scont a băncii centrale din ţara monedei de plată. prin Certificat de Plată. Antreprenorul va fi îndreptăţit să primească costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere pentru suma neplătită (la care se vor adăuga lunar costurile de finanţare). şi (c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată. indiferent (în cazul subparagrafului (b) al acesteia) de data la care a fost emis Certificatul Interimar de Plată.7 [Plata]. în termen de 42 de zile după emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile de la primirea documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii. şi vor fi plătite în acea monedă. (b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată.7 Plata Beneficiarul va plăti Antreprenorului: (a) prima tranşă din plata în avans. 83 . 14. şi fără prejudicierea oricărui alt drept sau remediu.14. Inginerul va aproba. plata către Antreprenor a primei jumătăţi din Sumele Reţinute. şi în ţara (pentru plăţi în această monedă) specificată în Contract.7 [Plata]. atunci.8 Întârzieri în efectuarea plăţilor 14. în termen de 56 de zile de la primirea de către Inginer a Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative. precizat de Antreprenor. dacă există). Această perioadă se va considera că începe de la data plăţii specificată în Sub-Clauza 14. procentul relevant al primei jumătăţi din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit după ce Sectorul trece cu succes toate testele.

Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadelor de Notificare a Defectelor. Antreprenorul va transmite Inginerului. 84 . Situaţia de Lucrări la terminare însoţită de documentele justificative. Procentul relevant pentru fiecare Sector va fi valoarea procentuală a Sectorului. specificată în Anexa la Ofertă.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată]. Antreprenorul va transmite Inginerului. în situaţia în care rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Responsabilitatea pentru Defecte] sau Clauzei 12 [Teste după Terminare]. Sumele estimate vor fi prezentate separat în această Situaţie de Lucrări la terminare. şi (c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul consideră că îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. 14.10 Situaţia de Lucrări la terminare În termen de 84 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Inginerul va fi îndreptăţit să refuze aprobarea costului estimat pentru aceste lucrări până la terminarea acestora. niciun procent din prima sau a doua jumătate din Sumele Reţinute nu va fi autorizat potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze în legătură cu acel Sector. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis pentru un Sector.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] care să conţină: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. în şase exemplare. restul de plată din Sumele Reţinute va fi aprobat de Inginer pentru plata către Antreprenor. Inginerul va emite un Certificat de Plată în conformitate cu Sub-Clauza 14. Dacă valoarea procentuală a unui Sector nu este specificată în Anexa la Ofertă. în conformitate cu prevederile SubClauzei 14. 14. Apoi. Totuşi.11 Prezentarea Situaţiei Finale de În termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finală. (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit. în şase exemplare. procentul relevant din a doua jumătate din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit imediat după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor pentru acest Sector.

Dacă Inginerul nu este de acord cu sau nu poate verifica orice parte a proiectului de situaţie finală de lucrări. Această scrisoare de descărcare poate specifica faptul că va intra în vigoare atunci când Antreprenorul va primi Garanţia de Bună Execuţie precum şi restul de plată datorată.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă]. în acest proiect. Inginerul va emite către Beneficiar (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru acele părţi din proiectul de situaţie finală de lucrări asupra cărora există un acord. 14. Apoi. caz în care scrisoarea de descărcare va intra în vigoare la data respectivă. într-o formă aprobată de Inginer. În prezentele Condiţii. Dacă. în final.Lucrări un proiect de situaţie finală de lucrări însoţit de documente justificative care să prezinte în detaliu. expresia “Situaţie Finală de Lucrări” se referă la această situaţie de lucrări convenită de comun acord. şi (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. dacă disputa este soluţionată. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. în conformitate cu cele convenite. următoarele: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va transmite o scrisoare de descărcare care să confirme că totalul Situaţiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea completă şi finală a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua. atunci Antreprenorul va elabora şi va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Inginerului) o Situaţie Finală de Lucrări.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. Apoi. în urma discuţiilor între Inginer şi Antreprenor şi a schimbărilor efectuate de comun acord în proiectul de situaţie finală de lucrări. devine totuşi evident faptul că există o dispută.13 Emiterea Certificatului Final de Plată În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 85 . 14. schimbările convenite de comun acord. Antreprenorul va elabora şi va transmite Inginerului situaţia finală de lucrări.12 Scrisoarea de descărcare La transmiterea Situaţiei Finale de Lucrări.

14 Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Totuşi. care va specifica: (a) suma finală datorată.14. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi nesăbuită a Beneficiarului.15 Monede de plată Preţul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele nominalizate în Anexa la Ofertă. prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului cu privire la obligaţiile de despăgubire sau responsabilităţile Beneficiarului în caz de fraudă. dacă sunt nominalizate astfel două sau mai multe monede.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14. cu excepţia cazului în care şi în măsura în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă în acest sens. în: (a) (b) Situaţia Finală de Lucrări. Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru suma pe care o va hotărî în mod corect ca fiind datorată. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. Beneficiarul nu va fi responsabil faţă de Antreprenor în niciun fel şi în nicio privinţă potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta sau cu execuţia Lucrărilor. Inginerul va solicita Antreprenorului prezentarea acesteia.12 [Scrisoarea de descărcare]. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să prezinte această Situaţie în termen de 28 de zile. diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor. după cum este cazul.12 [Scrisoarea de descărcare].10 [Situaţia de Lucrări la Terminare]. Inginerul va emite către Beneficiar Certificatul Final de Plată. plăţile vor fi efectuate după cum urmează: (a) dacă Valoarea de Contract Acceptată a fost exprimată exclusiv în Moneda Locală: 86 . Dacă Antreprenorul nu a prezentat Situaţia Finală de Lucrări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. 14. 14. şi (b) după luarea în considerare a tuturor sumelor plătite anterior de către Beneficiar şi a tuturor sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit. şi de asemenea (cu excepţia problemelor sau situaţiilor apărute după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor) Situaţia de Lucrări la Terminare descrisă în Sub-Clauza14.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14.

Rezilierea de către Beneficiar 15.2 15. stabilite de banca centrală a Ţării. dacă Antreprenorul: (a) nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Sub-Clauza 4.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în subparagraful (a)(i) de mai sus. cu excepţia cazului în care ambele Părţi au convenit altfel. Beneficiarul poate recupera diferenţa dintre aceste sume din sumele ce trebuie plătite Antreprenorului în alte monede.2 Rezilierea Contractului de către Beneficiar 87 . sau în moneda care este convenită de ambele Părţi. şi (e) dacă în Anexa la Ofertă nu este specificat niciun curs de schimb. Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul. (d) dacă o sumă plătibilă Beneficiarului de către Antreprenor într-o anumită monedă depăşeşte suma plătibilă Antreprenorului de către Beneficiar în acea monedă. şi cursurile fixe de schimb ce vor fi folosite pentru calcularea plăţilor. atunci se vor aplica cursurile de schimb din Data de Referinţă. să corecteze această neîndeplinire şi să-o remedieze într-o perioadă rezonabilă şi specificată.5 [Sume Provizionate] şi Sub-Clauzei 13.(i) proporţiile sau sumele în Moneda Locală şi Monede Străine. printr-o înştiinţare. şi (iii) alte plăţi şi deduceri potrivit prevederilor subparagrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14. 15. vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. (c) alte plăţi ale Antreprenorului către Beneficiar vor fi efectuate în moneda în care Beneficiarul a efectuat cheltuiala respectivă. (ii) plăţile şi deducerile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. (b) plata penalităţilor specificate în Anexa la Ofertă vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în Anexa la Ofertă.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile aplicabile acestora.1 Înştiinţarea de remediere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Inginerul poate să solicite Antreprenorului.

sau pentru a favoriza sau nu.5 [Respingerea] sau Sub-Clauzei 7. oricare persoană care are legătură cu Contractul. în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor. dar. fără justificări rezonabile: (i) (ii) să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea. în cazurile descrise în 88 . Beneficiarul.[Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele cuprinse într-o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. sau să respecte cerinţele cuprinse într-o înştiinţare emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7. sau (f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane orice mită. (d) subcontractează integralitatea Lucrărilor sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară. în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. sau dacă oricare dintre membrii Personalului Antreprenorului. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii. judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune. orice astfel de stimulente sau recompense în modul descris în subparagraful (f). comision sau alte lucruri de valoare. În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe. (c) nu reuşeşte. va putea să rezilieze Contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier. sau a defavoriza sau nu. sau se produce orice situaţie. ca stimulent sau recompensă: (i) (ii) pentru a efectua sau a nu efectua orice acţiune în legătură cu Contractul. agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane. Totuşi. întârzierea şi suspendarea lucrărilor]. oferirea de stimulente şi recompense legale Personalului Antreprenorului nu conferă dreptul la rezilierea Contractului.6 [Lucrările de remediere]. gratuitate. renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei. Totuşi. (b) abandonează Lucrările sau în alt mod demonstrează fără echivoc intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit prevederilor Contractului. (e) devine falit sau insolvabil.1 [Înştiinţarea de remediere]. intră în proces de lichidare.

subparagrafele (e) sau (f). Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului. şi (ii) pentru a proteja viaţa. Beneficiarul va putea. După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. Orice diferenţă pozitivă rezultată din aceste tranzacţii va fi plătită apoi Antreprenorului. a Bunurilor şi a Documentelor Antreprenorului precum şi a oricăror altor sume datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului. Totuşi. Beneficiarul şi aceste alte entităţi vor putea folosi apoi orice Bunuri.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare. toate Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de. 15. printr-o înştiinţare. conferit prin Contract sau în alt mod. dacă până la această dată.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra valorii Lucrărilor. Apoi.3 Evaluarea la data rezilierii După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.4 Plata după rezilierea de către Beneficiar 89 . va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar în scopul recuperării datoriei. Inginerul. Antreprenorul va depune toate eforturile pentru a respecta imediat orice dispoziţie rezonabilă inclusă în înştiinţare (i) pentru cesiunea oricărui contract de subantrepriză. Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine retragerea lor. Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care va informa că Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Temporare vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Beneficiarului. Apoi. După reziliere.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare. fără întârziere. Beneficiarul poate să termine Lucrările prin forţe proprii şi / sau prin intermediul oricăror alte entităţi desemnate de Beneficiar în acest scop. rezilia Contractul imediat. Beneficiarul poate: 15. proprietatea sau siguranţa Lucrărilor. Totuşi. Documente ale Antreprenorului şi alte documentaţii de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. sau pentru Antreprenor.

au fost stabilite. dacă primeşte. după luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit Sub-Clauzei 15. daune datorate întârzierii în terminarea Lucrărilor (dacă există). şi / sau (c) recupera de la Antreprenor orice pierderi şi daune suportate de Beneficiar şi oricare costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor. (b) sista plăţile către Antreprenor până când costurile de proiectare. Suspendarea şi rezilierea de către Antreprenor 16.3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului] şi va fi plătit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19. la cel puţin 21 de zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar.1 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Dacă Inginerul nu reuşeşte să emită Certificate de Plată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. dovada rezonabilă despre aranjamentele financiare ale Beneficiarului. după caz şi în conformitate cu cele descrise în înştiinţare.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. şi toate celelalte costuri suportate de către Beneficiar. Certificatul de Plată. terminare şi remediere a oricăror defecte. 15.(a) acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. daune şi costuri suplimentare. Beneficiarul nu poate denunţa unilateral Contractul potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către un alt antreprenor. Antreprenorul poate. să suspende lucrările (sau să reducă ritmul de execuţie) până când Antreprenorul primeşte. Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.5 Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul Beneficiarul va fi îndreptăţit.4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului] sau SubClauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată] sau Beneficiarul nu reuşeşte să respecte prevederile SubClauzei 2. Rezilierea va fi efectivă la 28 de zile după ce Antreprenorul primeşte această înştiinţare şi după ce Beneficiarul returnează Garanţia de Bună Execuţie. sau plata. execuţie. După acoperirea acestor pierderi.3 [Evaluarea la data rezilierii]. în orice moment şi numai la latitudinea Beneficiarului.6 [Rezilierea opţională. 90 . 16. După această reziliere. să denunţe unilateral Contractul printr-o înştiinţare de denunţare unilaterală adresată Antreprenorului.7 [Plata]. plata şi exonerarea]. Beneficiarul va plăti Antreprenorului diferenţa.

(c) Antreprenorul nu primeşte suma datorată potrivit unui Certificat Interimar de Plată în termen de 42 de zile de la expirarea perioadei specificate în Sub-Clauza 14.2 [Rezilierea de către Antreprenor]. dovada rezonabilă referitoare la respectarea prevederilor Sub-Clauzei 2.4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului]. Dacă.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. 16.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. (d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile 91 .5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a suspendării lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) conform prezentei Sub-Clauze. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. ulterior.2 Rezilierea Contractului de către Antreprenor Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă: (a) Antreprenorul nu primeşte. Antreprenorul va relua activitatea normală de lucru fără întârzieri irezonabile. datorată întârzierii. (b) în termen de 56 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată relevant. dovada sau plata (aşa cum este menţionat în Sub-Clauza relevantă şi în înştiinţarea menţionată mai sus) înainte de a transmite o înştiinţare de reziliere a Contractului. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]). potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Întârzieri în efectuarea plăţilor] şi la rezilierea Contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. care vor fi incluse în Preţul Contractului. în care trebuie efectuată plata (cu excepţia oricărei deduceri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.7 [Plata].1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările]. în termen de 42 de zile de la transmiterea înştiinţării trimise potrivit prevederilor SubClauzei 16.Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile sale la costuri de finanţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. După primirea acestei înştiinţări. Antreprenorul primeşte Certificatul de Plată. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil.

cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. intră în proces de lichidare. cu excepţia celor necesare pentru siguranţă şi va părăsi Şantierul.5 [Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul]. Beneficiarul. Antreprenorul.6 [Rezilierea opţională. cu promptitudine: (a) va înceta toate lucrările. renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar. Materialele şi alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit. Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului conferit prin Contract sau în alt mod. 16. sau se produce orice situaţie. (e) Beneficiarul nu reuşeşte să respecte Sub-Clauza 1.potrivit prevederilor Contractului.6 [Acordul Contractual] sau Sub-Clauza 1. Antreprenorul va putea. Echipamentele. Antreprenorul. După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. printr-o înştiinţare. cu promptitudine: 16. rezilia Contractul imediat. va putea să rezilieze Contractul.7 [Cesiunea de Contract]. (b) va preda Documentele Antreprenorului.11 [Suspendare prelungită]. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare. În oricare dintre aceste evenimente sau circumstanţe. şi (c) va retrage toate celelalte Bunuri de pe Şantier. judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Sub-Clauzei 19. (f) o suspendare prelungită afectează toate Lucrările după cum este descris în Sub-Clauza 8. sau (g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil. plata şi exonerarea] a intrat în vigoare.3 Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului 92 . în cazurile descrise în subparagrafele (f) sau (g). Sub-Clauzei 16. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii. Totuşi.4 Plata după rezilierea de către Antreprenor După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.

pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru (1) vătămări corporale. 17. (b) va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile SubClauzei 19. Personalul Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie. atribuibile unor neglijenţe. pe parcursul sau din cauza. şi (b) daune sau pierderi asupra oricărei proprietăţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările).(a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. cu excepţia cazului în care acestea sunt atribuibile unor neglijenţe. în măsura în care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar.1 Despăgubiri Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul. Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora şi (2) problemele pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din poliţa de asigurare. Personalul Beneficiarului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie. plata şi exonerarea]. îmbolnăviri. şi (c) va plăti Antreprenorului valoarea oricăror pierderi de profit sau alte pierderi sau daune suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri. şi (ii) sunt atribuibile unor neglijenţe. produse ca urmare a. maladii sau deces. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru: (a) vătămări corporale. Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora. îmbolnăviri. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Antreprenor. daună. daună. proiectului. maladii sau decesul oricărei persoane. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul. Riscuri şi Răspunderi 17. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte. agenţii acestora. sau de oricare alte persoane angajate direct sau indirect de către aceştia. după cum este descris în subparagrafele (d)(i).6 [Rezilierea opţională. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte. proiectului.3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18. Personalul Antreprenorului. pe parcursul sau din cauza. 93 . acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar.

dintr-o cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17. răspunderea pentru îngrijirea Sectorului sau a părţii din Lucrări va fi transferată Beneficiarului în acel moment. (c) revoltă. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului.17. pe parcursul perioadei în care Antreprenorul răspunde de îngrijirea lor. terorism. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Dacă se emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau este considerat a fi emis) pentru oricare Sector sau parte a Lucrărilor. când răspunderea pentru îngrijirea Lucrărilor este transferată Beneficiarului. (d) muniţii de război. în interiorul Ţării. lovitură de stat sau război civil. astfel încât Lucrările. De asemenea.2 Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Antreprenorul îşi va asuma întreaga răspundere pentru îngrijirea Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data de Începere a Lucrărilor până când Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis (sau este considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. tulburări sau dezordine în interiorul Ţării. Antreprenorul va răspunde de îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. până când această lucrare neexecutată este terminată. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor.3 Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau daună. revoluţie. aplicarea stării de urgenţă. în interiorul Ţării.4 de mai jos sunt: (a) război. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). insurecţie. Dacă se produc pierderi sau daune asupra Lucrărilor.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor]. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau pagubă care se produce după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor dar care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul a fost responsabil. materiale explozive. cauzată de orice acţiune efectuată de către Antreprenor după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.3 [Riscurile Beneficiarului]. invazii. Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului. 17. cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către 94 . acţiuni ale duşmanilor străini. (b) rebeliune. Antreprenorul va recupera pierderea sau dauna. După ce răspunderea a fost astfel transferată Beneficiarului. radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive.

1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. 17. “încălcare” înseamnă o încălcare (sau o suspiciune de încălcare) a oricărui brevet. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. şi (b) plata acestor Costuri care vor fi incluse în Preţul Contractului. radiaţii sau radioactivităţii.3 [Riscurile Beneficiarului]. şi orice desfăşurare a forţelor naturii care este Imprevizibilă sau împotriva căreia nu se poate aştepta în mod rezonabil ca un antreprenor cu experienţă să fi luat masuri de prevenire adecvate. materiale explozibile. proiectarea oricărei părţi din Lucrări de către Personalul Beneficiarului sau de alte persoane pentru care este responsabil Beneficiarul.3 de mai sus produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor. desen sau model 95 .4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera această pierdere sau daună în măsura solicitată de Inginer. un profit rezonabil se va adăuga Costurilor. După primirea acestei înştiinţări adiţionale. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 Consecinţele riscurilor Beneficiarului Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în SubClauza 17. În cazurile descrise în subparagrafele (f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme.5 Drepturile de proprietate intelectuală şi În prezenta Sub-Clauză. cu excepţia celor specificate în Contract. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. unde de presiune produse de avioane sau alte dispozitive de zbor care se deplasează cu viteza sunetului sau viteze supersonice. folosirea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi din Lucrările Permanente. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare adiţională şi. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a recuperării acestor pierderi sau daune. dacă este cazul. datorată întârzierii. 17. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.(e) (f) (g) (h) Antreprenor a acestor muniţii.

Dacă o Parte nu transmite celeilalte Părţi. Partea care despăgubeşte poate (pe cheltuiala sa) să conducă negocieri pentru soluţionarea reclamaţiei precum şi orice litigii sau arbitraje care pot decurge din aceasta. şi “reclamaţie” înseamnă o reclamaţie (sau proceduri urmând unei reclamaţii) privind o încălcare. drept de autor. fabricaţia.. construcţia sau execuţia Lucrărilor. secret comercial sau altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială în legătură cu Lucrările. marcă înregistrată. Această altă Parte (şi Personalul său) nu va face nicio declaraţie care ar putea aduce prejudiciu Părţii care despăgubeşte. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio reclamaţie privind o încălcare care este sau a fost: (a) un rezultat inevitabil al respectării prevederilor Cerinţelor Beneficiarului de către Antreprenor. denumire comercială. o înştiinţare referitoare la această reclamaţie. va asista la contestarea reclamaţiei. litigii sau arbitraje. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio reclamaţie generată de. la solicitarea şi pe cheltuiala Părţii care despăgubeşte. pentru 96 . cu excepţia cazului în care Partea care despăgubeşte nu a reuşit să conducă negocieri. sau (iii) folosirea adecvată a Lucrărilor.industrială industrial înregistrat. sau care poate fi dedus în mod rezonabil din Contract. sau (b) un rezultat al folosirii oricăror Lucrări de către Beneficiar: (i) (ii) în alt scop decât cel indicat prin Contract.6 Limitarea Nicio Parte nu va fi responsabilă faţă de cealaltă Parte. în termen de 28 de zile de la primirea unei reclamaţii. 17. se va considera că prima Parte a renunţat la orice de drept de a primi despăgubire potrivit prevederilor prezentei SubClauze. (ii) folosirea Utilajelor Antreprenorului. după ce i s-a solicitat astfel de către cealaltă Parte. sau în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor. cu excepţia cazului în care o asemenea folosire a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Referinţă sau este specificată în Contract. Dacă o Parte este îndreptăţită să primească despăgubiri potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. Cealaltă Parte. sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului.

20 [Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit]. pentru fiecare tip de asigurare. suferite de cealaltă Parte în legătură cu Contractul. Sub-Clauzei 4. Dacă se solicită ca o poliţă de asigurare să despăgubească mai multe persoane asigurate împreună. cu excepţia că Beneficiarul va acţiona 97 . fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni compatibili cu detaliile anexate la Condiţiile Speciale.19 [Electricitate. nu va depăşi suma specificată în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este astfel specificată nicio sumă) Valoarea de Contract Acceptată.responsabilităţii pierderi rezultând din nefolosirea oricăror Lucrări.1 [Despăgubiri].1 [Despăgubiri] şi Sub-Clauzei 17. în cadrul acestei asigurări. Acest acord asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor prezentei Clauze. Responsabilitatea totală a Antreprenorului faţă de Beneficiar.1 Cerinţe generale pentru asigurări În prezenta Clauză. Dacă o poliţă de asigurare despăgubeşte şi alte persoane asigurate împreună. pierderea oricărui contract sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau cu caracter de consecinţă. Sub-Clauzei 17. în numele acestor alte persoane. asigurarea se va aplica separat fiecăreia dintre persoanele asigurate împreună ca şi când ar fi fost emisă o poliţă de asigurare separată pentru fiecare persoană. potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în orice caz de fraudă. Partea responsabilă pentru încheierea şi menţinerea în vigoare a asigurărilor specificate în Sub-Clauza relevantă.4 [Plata după rezilierea de către Antreprenor] şi Sub-Clauzei 17. alta decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. “Partea asigurătoare” înseamnă. fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni aprobaţi de către Beneficiar. Aceşti termeni vor fi compatibili cu orice termeni conveniţi de ambele Părţi înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi neglijentă a Părţii în culpă.5 [Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială]. altele decât persoanele asigurate specificate în prezenta Clauză (i) Antreprenorul va acţiona. Ori de câte ori Antreprenorul este Partea asigurătoare. Ori de câte ori Beneficiarul este Partea asigurătoare. apă şi gaz]. pierderi de profit. 18. altele decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. Asigurări 18.

Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. şi (iii) Partea asigurătoare va solicita tuturor acestor alte persoane să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare. în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculată de la Data de Începere a Lucrărilor): (a) dovada faptului că asigurările descrise în prezenta Clauză au fost încheiate. Plăţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru recuperarea pierderilor şi daunelor.în numele Personalului Beneficiarului. Dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările necesare a fi încheiate şi menţinute în vigoare potrivit prevederilor Contractului. După ce fiecare primă de asigurare este plătită. Dacă un asigurator face (sau încearcă să facă) orice modificare. Fiecare poliţă de asigurare împotriva pierderilor sau daunelor trebuie să prevadă efectuarea de plăţi în monedele necesare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune.3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare de substanţă a termenilor oricărei asigurări fără aprobarea prealabilă a celeilalte Părţi. Partea asigurătoare relevantă va transmite celeilalte Părţi. cealaltă Parte (la opţiunea sa şi fără a prejudicia orice alt drept sau remediu) poate să încheie o asigurare care să acopere cele relevante şi să plătească primele datorate.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18. sau nu reuşeşte să furnizeze dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. şi (b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18. Ori de câte ori dovezi sau poliţe sunt transmise. Partea asigurătoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime. Partea asigurătoare va transmite celeilalte Părţi dovada plăţii. Partea asigurătoare va transmite o înştiinţare şi Inginerului. iar Preţul Contractului va fi 98 . (ii) aceste alte persoane nu vor fi îndreptăţite să primească plăţi direct de la asigurator sau să trateze direct cu acesta. prima Parte înştiinţată de către asigurator va transmite cu promptitudine o înştiinţare celeilalte Părţi. Partea asigurătoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificare relevantă în execuţia Lucrărilor şi se va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile prezentei Clauze.

modificat în consecinţă. Nimic din cele prevăzute în prezenta Sub-Clauză nu limitează obligaţiile, responsabilităţile sau răspunderile Antreprenorului sau ale Beneficiarului potrivit celorlalte prevederi ale Contractului sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi / sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, responsabilităţi sau răspunderi. Totuşi, dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare o asigurare care este disponibilă şi care trebuie să fie încheiată şi menţinută în vigoare potrivit prevederilor Contractului, iar cealaltă Parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu încheie asigurări care să furnizeze acoperirea relevantă, atunci orice sumă care ar fi putut fi recuperată potrivit acestei asigurări va fi plătită de către Partea asigurătoare. Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor fi făcute cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului], după caz. 18.2 Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Partea asigurătoare trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Partea asigurătoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care Antreprenorul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul oricăror alte operaţiuni (inclusiv acelea la care se face referire în Clauza 11 [Responsabilitatea pentru defecte] şi în Clauza 12 [Teste după Terminare]). Partea asigurătoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe Şantier. Pentru fiecare dintre Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre Şantier şi până în momentul în care utilajul nu
99

mai este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, care vor fi îndreptăţite împreună să primească plăţi de la asiguratori, plăţi care vor fi păstrate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, (c) vor acoperi toate pierderile şi daunele datorate oricăror cauze care nu sunt enumerate în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], (d) vor acoperi de asemenea pierderile sau daunele apărute la o parte a Lucrărilor care sunt atribuibile folosirii sau ocupării de către Beneficiar a altei părţi a Lucrărilor şi vor acoperi pierderile sau daunele datorate riscurilor enumerate în subparagrafele (c), (g) şi (h) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu sunt asigurabile în termeni comerciali rezonabili, cu franşize deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în Anexa la Ofertă (dacă nu este specificată nicio sumă, atunci prezentul subparagraf (d) nu se va aplica) şi (e) totuşi, pot exclude pierderi, daune şi refaceri la: (i) o parte a Lucrărilor care este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei (dar vor acoperi orice altă parte care suportă pierderi sau daune ca urmare directă a acestei stări deficiente şi nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos), (ii) o parte a Lucrărilor care este pierdută sau deteriorată pentru a reface oricare altă parte a Lucrărilor dacă aceasta din urma este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei, (iii) o parte a Lucrărilor care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor].

Dacă, la mai mult de un an după Data de Referinţă, poliţa descrisă în subparagraful (d) de mai sus încetează să fie disponibilă în
100

termeni comerciali rezonabili, Antreprenorul (ca Parte asigurătoare) va transmite Beneficiarului o înştiinţare cu detalii justificative. Apoi, (i) Beneficiarul va fi îndreptăţit cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] la plata unei sume echivalente cu aceşti termeni comerciali rezonabili pe care Antreprenorul ar fi trebuit să îi plătească pentru o astfel de poliţă şi (ii) se va considera că Beneficiarul aprobă această omitere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], cu excepţia cazului în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comerciali rezonabili. 18.3 Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Partea asigurătoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta orice proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului]) sau orice persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), care pot fi generate de executarea Contractului de către Antreprenor şi care se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment care nu va fi inferioară valorii specificate în Anexa la Ofertă şi fără să fie limitat numărul de evenimente. Dacă, în Anexa la Ofertă nu este specificată nicio valoare, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în prezenta Sub-Clauză: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de către Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, (c) vor acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietăţii Beneficiarului (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), generate de executarea Contractului de către Antreprenor, şi (d) totuşi, pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge: (i) din dreptul Beneficiarului ca Lucrările Permanente să fie executate pe, peste, sub, în sau prin orice teren şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, dintr-o daună care este rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi
101

(ii)

dar nu se limitează. Asigurarea va fi menţinută în deplină vigoare pe toată perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. la evenimentele sau circumstanţele excepţionale de tipul celor menţionate mai jos. (c) care odată apărut. “Forţa Majoră” înseamnă o circumstanţă sau un eveniment excepţional: (a) care este în afara controlului unei Părţi. invazii. acţiuni ale duşmanilor străini. dar Antreprenorul va fi responsabil pentru respectarea prezentei Clauze. îmbolnăviri. Forţa Majoră 19. 19.1 Definiţia Forţei Majore În prezenta Clauză. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. nu a putut în mod rezonabil fi evitat sau surmontat de această Parte. şi (iii) dintr-o cauză enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului]. şi (d) a cărui apariţie nu poate fi atribuită în mod substanţial celeilalte Părţi. 102 . daunelor.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului Antreprenorul va încheia şi va menţine în vigoare asigurarea împotriva reclamaţiilor. pierderilor şi cheltuielilor (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din vătămări corporale. Forţa Majoră poate include. atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus: (i) război. Pentru angajaţii unui Subantreprenor. asigurarea poate fi încheiată de către Subantreprenor. 18. (b) pe care această Parte nu l-ar fi putut preveni în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului. Beneficiarul şi Inginerul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare. exceptând măsura în care o poliţă de acoperire este disponibilă în termeni comerciali rezonabili. maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului.de a remedia orice defecte.

de circumstanţa sau evenimentul relevant.3 Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Fiecare Parte va depune în permanenţă toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forţei Majore. (iii) revoltă. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-şi îndeplinească oricare din obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore.(ii) rebeliune. sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile de când această Parte a luat cunoştinţă. revoluţie. materiale explozibile. va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii. Această Parte. tulburări. 19.2 Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră . cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către Antreprenor a acestor muniţii.4 Consecinţele Forţei Majore Dacă Antreprenorul este împiedicat să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore pentru care înştiinţarea relevantă a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. această Parte va transmite o înştiinţare celeilalte Părţi. Forţa Majoră nu se va aplica şi în cazul obligaţiilor oricărei Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului. dezordine. 19. şi (v) catastrofe naturale precum: cutremure.2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră] şi Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă 103 19. după transmiterea înştiinţării. radiaţii sau radioactivităţii. taifunuri sau erupţii vulcanice. uragane. lovitură de stat sau război civil. terorism. materiale explozive. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră. radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive. (iv) muniţii de război. Fără a lua în considerare oricare alte prevederi ale prezentei Clauze. care constituie Forţa Majoră. aplicarea stării de urgenţă. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor. grevă sau lock-out. atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţa Majoră şi va specifica obligaţiile care nu pot sau nu vor putea să fie îndeplinite. atât timp cât Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească. insurecţie. în executarea Contractului.

şi (b) plata acestor Costuri. execuţia tuturor Lucrărilor în derulare este împiedicată pe o perioadă continuă de 84 de zile datorită Forţei Majore pentru care o înştiinţare a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. Antreprenorul. 19. astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau cu definiţie mai largă nu vor exonera Antreprenorul de execuţia Lucrărilor şi nici nu îl vor îndreptăţi să invoce prezenta Clauză. datorată întârzierii. Inginerul va stabili valoarea lucrărilor efectuate şi va emite un Certificat de Plată care va include: (a) sumele datorate pentru orice lucrare executată pentru care un preţ este specificat în Contract. dacă evenimentul sau circumstanţa sunt de tipul celor descrise în subparagrafele de la (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. se produc în Ţară. în cazul subparagrafelor de la (ii) la (iv). Dacă. în substanţă. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.Costuri ca urmare a acestei Forţe Majore. În acest caz.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului].1 [Definiţia Forţei Majore] şi. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. După primirea acestei înştiinţări. să invoce forţa majoră în termeni mai largi sau suplimentari faţă de cei specificaţi în prezenta Clauză.5 Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Dacă un subantreprenor este îndreptăţit.2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră].4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorate aceleiaşi Forţe Majore pentru care s-a transmis înştiinţare. După o astfel de reziliere. potrivit prevederilor unui contract sau acord referitor la Lucrări.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. (b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate Antreprenorului sau pentru 104 19.6 Rezilierea opţională. plata şi exonerarea . rezilierea se va produce în termen de 7 zile de la transmiterea înştiinţării de reziliere iar Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 16. atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de reziliere a Contractului.

6 [Rezilierea opţională. plata şi exonerarea] în cazul în care Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. (d) Costul de retragere de pe Şantier a Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului şi de întoarcere a acestora la alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa (sau la orice altă destinaţie dar nu la un cost mai mare). dar nu limitat la.care Antreprenorul este obligat să accepte livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor intra în proprietatea Beneficiarului (şi sub responsabilitatea acestuia) atunci când vor fi plătite de către Beneficiar. Forţa Majoră). fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului. îndreptăţesc Părţile să fie exonerate de continuarea executării Contractului. iar Antreprenorul le va pune la dispoziţia Beneficiarului. printr-o înştiinţare transmisă de oricare Parte celeilalte Părţi cu privire la acest eveniment sau la această circumstanţă: (a) Părţile vor fi eliberate de responsabilitatea continuării executării Lucrărilor. 20. în 105 . dacă apare orice eveniment sau circumstanţă în afara controlului Părţilor (inclusiv. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie evenimentul sau circumstanţa care a generat reclamaţia. la data rezilierii. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere. erau angajaţi exclusiv în legătură cu Lucrările. Dispute şi Arbitraj 20. sau care. care. fie ale ambelor. 19. atunci.6. potrivit prevederilor oricărei Clauze ale prezentelor Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul.7 Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Fără a lua în considerare alte prevederi ale prezentei Clauze. Reclamaţii. potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul. (c) orice alte Costuri sau obligaţii care în circumstanţele relevante au fost angajate în mod rezonabil de către Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor. şi (b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va avea aceeaşi valoare cu cea care ar fi fost plătibilă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. care face imposibilă sau ilegală îndeplinirea obligaţiilor contractuale fie ale unei Părţi.1 Reclamaţiile Antreprenorului Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la orice prelungire a Duratei de Execuţie şi / sau la orice plată suplimentară. şi (e) Costuri de repatriere a Personalului şi forţei de muncă ale Antreprenorului.

Antreprenorul va păstra. Antreprenorul va trimite Inginerului o reclamaţie pe deplin detaliată care va include toate detaliile justificative referitoare la motivul reclamaţiei şi la prelungirea perioadei de execuţie şi / sau plăţile suplimentare reclamate. împreună cu detaliile pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil. monitoriza păstrarea acestor înregistrări şi / sau dispune ca Antreprenorul să păstreze şi înregistrări curente suplimentare. Fără să recunoască responsabilitatea Beneficiarului.termen de 28 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de acest eveniment sau această circumstanţă. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer. Antreprenorul va trimite în continuare. fie în alt loc acceptat de către Inginer. Durata de Execuţie nu va fi extinsă. În termen de 42 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă (sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă) de acest eveniment sau această circumstanţă care a generat reclamaţia. şi Antreprenorul va trimite o reclamaţie finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul producerii efectelor generate de acest eveniment sau circumstanţă. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la plată suplimentară iar Beneficiarul va fi eliberat de orice responsabilitate în legătură cu reclamaţia. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate aceste înregistrări şi (dacă se dispune) va transmite Inginerului copii ale acestora. atunci: (a) (b) această reclamaţie pe deplin detaliată va fi considerată interimară. care să prezinte întârzierile cumulate şi / sau valorile reclamate. de asemenea. lunar. reclamaţii interimare. următoarele prevederile ale prezentei Sub-Clauze se vor aplica. Inginerul poate. fie pe Şantier. toate înregistrările curente pe perioada Contractului care pot fi necesare pentru a fundamenta orice reclamaţie. după primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită o înştiinţare de reclamaţie în acest termen de 28 de zile. toate în funcţie de relevanţa cu evenimentul sau circumstanţa. Dacă evenimentul sau circumstanţa care au generat reclamaţia au un efect continuu. În celelalte cazuri. Antreprenorul va transmite. orice alte notificări solicitate prin Contract şi documente justificative ale reclamaţiei. (c) 106 .

Fiecare Certificat de Plată va include acele sume aferente oricărei reclamaţii care. Pană când detaliile furnizate sunt suficiente pentru a confirma. şi / sau (ii) unor plăţi suplimentare (dacă este cazul) la care Antreprenorul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile prezentei Sub-Clauze sau ale altei Sub-Clauze în legătură cu o reclamaţie. după cum se specifică în Anexa la Ofertă. sunt confirmate ca fiind datorate potrivit prevederilor relevante din Contract. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.2 Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Disputele vor fi soluţionate de o Comisie de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit decât la plata acelei părţi a reclamaţiei pe care a reuşit să o fundamenteze. va transmite oricum răspunsul său referitor la principiile care au fundamentat reclamaţia. 20. potrivit Sub-Clauzei 8. în cazul în care confirmă. orice prelungire de timp şi / sau plată suplimentară va ţine cont (dacă este cazul) de măsura în care procesul de investigare adecvată a reclamaţiei a fost împiedicat sau prejudiciat de acest eşec al Antreprenorului.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra (i) unei prelungiri (dacă este cazul) a Duratei de Execuţie (înainte sau după expirarea acesteia).4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Părţile vor numi de comun acord o Comisie de Soluţionare a Disputelor în termen de 28 de zile de când o Parte transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la intenţia sa de a supune o dispută Comisiei de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 20. Cerinţele prezentei Sub-Clauze se adaugă la cerinţele altor Subclauze care se pot aplica unei reclamaţii.4. în acest termen. în mod rezonabil. sau în alt termen propus de către Inginer şi aprobat de Antreprenor. De asemenea. dar. sau printr-o respingere cu comentarii detaliate. Inginerul va răspunde printr-o aprobare. din una sau din trei persoane având calificare corespunzătoare 107 . CSD va fi compusă.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. întreaga reclamaţie.În termen de 42 de zile de la primirea unei reclamaţii sau a oricăror detalii suplimentare de justificare a unei reclamaţii anterioare. cu excepţia cazului în care reclamaţia este respinsă potrivit prevederilor celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze. el poate solicita orice detaliu suplimentar necesar.

care va fi supus aprobării de către cealaltă Parte. Acordul între Părţi şi singurul membru (“membrul unic CSD”). cu calificare corespunzătoare. Dacă. după cum este descrisă în prezenta Sub-Clauză. în orice moment. CSD va fi compusă din trei persoane. Dacă CSD trebuie să cuprindă trei persoane. pentru a înlocui unul sau mai mulţi membri ai CSD.4. Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor din Anexa la aceste Condiţii Generale. caz în care data relevantă va fi cea în care CSD dă de asemenea decizii asupra acestor dispute. cu excepţia cazului în care. incapacităţii de muncă. Dacă nu se specifică niciun număr iar Părţile nu convin în alt fel. dacă în Contract este inclusă o listă cu membri potenţiali. Părţile convin astfel. Numirea înlocuitorului se va face prin procedura aplicabilă pentru nominalizarea sau acordul asupra persoanei înlocuite. prin referire. acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane. va cuprinde. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. Cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel. 108 . Totuşi. dar nu de către Beneficiar sau Antreprenor acţionând separat. Părţile vor consulta aceşti doi membri CSD şi vor conveni asupra celui de-al treilea membru CSD. care va fi numit ca preşedinte. cu amendamentele convenite de către semnatari. alte dispute au fost supuse Comisiei de Soluţionare a Disputelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. fiecare Parte va nominaliza un membru CSD. pană în acel moment.(“membrii CSD”). demisiei sau rezilierii numirii. Condiţiile de remunerare a membrului unic CSD sau a fiecăruia din cei trei membri CSD vor fi convenite de comun acord de către Părţi în momentul în care se convin condiţiile numirii. în afară de cei care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CSD. Mandatul oricărui membru CSD poate fi revocat prin acordul comun al ambelor Părţi. numirea va intra în vigoare dacă un membru CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. sau între Părţi şi fiecare din cei trei membri CSD. mandatul CSD (inclusiv mandatul fiecărui membru CSD) va expira în momentul în care CSD a dat o decizie asupra disputei care îi a fost supus potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din această remuneraţie. membrii CSD vor fi selectaţi dintre cei nominalizaţi pe listă.

Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din remuneraţia entităţii sau oficialităţii responsabile pentru a face numiri. 20.2. demisiei sau revocării mandatului. nominalizată în Anexa la Ofertă. entitatea sau oficialitatea responsabilă pentru a face numiri. Această numire va fi definitivă şi irevocabilă. fie a ambelor Părţi şi după consultări cu ambele Părţi. trimiţând copii celeilalte Părţi şi Inginerului. inclusiv orice dispută referitoare la un certificat. (c) Părţile nu reuşesc. după ce o Comisie de Soluţionare a Disputelor a fost numită potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 20. 109 . incapacităţii de muncă. În cazul unei CSD compusă din trei persoane. atunci. oricare Parte poate supune disputa în scris Comisiei de Soluţionare a Disputelor pentru a obţine decizia acesteia. va numi acest membru al CSD. până la acea dată. şi anume: (a) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii membrului unic al CSD până la data specificată în primul paragraf al SubClauzei 20. la solicitarea fie a uneia.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi 20. accesul pe Şantier şi facilităţi potrivite după cum pot fi solicitate de CSD în scopul de a lua o decizie cu privire la această dispută. se va considera că cererea este primită de CSD la data la care este primită de către preşedintele CSD. Ambele Părţi vor pune cu promptitudine la dispoziţia CSD toate informaţiile.3 Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă oricare din următoarele condiţii este îndeplinită. atunci. până la acea dată. dispoziţie. hotărâre. sau (d) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii unui înlocuitor în termen de 42 de zile de la data la care membrul unic CSD sau unul dintre cei trei membri CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului. Această cerere va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.4 Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor. Se va considera că CSD nu acţionează în calitate de arbitru (arbitri).20. să convină asupra numirii celui de-al treilea membru (care va acţiona ca preşedinte) al CSD.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. să nominalizeze un membru CSD (în vederea aprobării de către cealaltă Parte) al unei CSD compusă din trei persoane. (b) oricare Parte nu reuşeşte. opinie sau evaluare a Inginerului.

În oricare dintre cazuri. şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) dezacordului. Dacă CSD nu reuşeşte să ia o decizie în perioada de 84 de zile (sau în altă perioadă după cum sa aprobat) de la primirea cererii de soluţionare sau a plăţii în avans. Dacă oricare dintre Părţi este în dezacord cu decizia CSD. 20.4 de mai sus. Antreprenorul va continua Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului.5 Soluţionarea pe cale amiabilă În cazul în care s-a transmis o înştiinţare de dezacord potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.8 [Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor].Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor. această înştiinţare de dezacord va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. Cu excepţia cazului în care Contractul a fost deja abandonat. Totuşi. dacă niciuna din Părţi nu a plătit în întregime facturile transmise de către fiecare membru CSD potrivit prevederilor Clauzei 6 din Anexă. Dacă CSD a dat o decizie asupra unei probleme în dispută între cele două Părţi şi nicio înştiinţare de dezacord nu a fost transmisă de niciuna din Părţi în termen de 28 de zile de la primirea deciziei CSD. sau în alt termen după cum poate fi propus de CSD şi aprobat de ambele Părţi. care o vor pune în aplicare cu promptitudine până când intervine.În termen de 84 de zile de la primirea unei astfel de cereri şi a plăţii în avans la care se face referire în Clauza 6 din Anexă . CSD va da o decizie. atunci decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi. ambele Părţi vor încerca 110 .7 [Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi în Sub-Clauza 20. atunci oricare Parte poate. o revizuire prin soluţionare pe cale amiabilă sau prin sentinţă arbitrală după cum este descris mai jos. dacă intervine. cele două condiţii fiind necesare. CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când aceste facturi vor fi plătite în întregime. în 28 de zile de la primirea deciziei. nicio Parte nu va fi îndreptăţită să înceapă arbitrajul unei dispute decât dacă o înştiinţare de dezacord a fost transmisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. denunţat sau reziliat. atunci oricare Parte poate. să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord. transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord. care trebuie să fie argumentată şi să specifice faptul că este dată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 20. în termen de 28 de zile de la expirarea acestei perioade.

Totuşi. opinie sau evaluare a Inginerului. 111 . ale Inginerului şi ale CSD nu vor fi modificate datorită derulării unei proceduri de arbitraj în timpul executării Lucrărilor.6 Arbitrajul Cu excepţia disputelor soluţionate pe cale amiabilă. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi: (a) disputa va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ. şi (c) o Parte nu reuşeşte să respecte această decizie. Nimic nu poate să împiedice ca Inginerul să fie chemat ca martor şi să prezinte probe în faţa arbitrilor. referitoare la orice problemă relevantă în privinţa disputei. (b) disputa va fi soluţionată de trei arbitrii numiţi în conformitate cu aceste Reguli. de probele sau argumentele prezentate anterior în faţa CSD în vederea obţinerii deciziei sale. dispoziţie. Obligaţiile Părţilor.să soluţioneze disputa pe cale amiabilă înainte de începerea arbitrajului. 20. Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. relevante în privinţa disputei. Arbitrul (arbitrii) va (vor) avea autoritatea deplină de a deschide.4 [Legea şi limba]. şi (c) arbitrajul se va desfăşura în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1.7 Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor În cazul în care: (a) niciuna dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de dezacord în termenul specificat în Sub-Clauza 20. arbitrajul poate să înceapă după 56 de zile de la data transmiterii înştiinţării de dezacord. Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată. (b) decizia relevantă (dacă există) dată de CSD a devenit definitivă şi obligatorie. Orice decizie dată de CSD va fi admisibilă ca probă în procedura de arbitraj. 20. în acţiunile sale în faţa arbitrilor. şi orice decizie a CSD. cu excepţia cazului în care ambele Părţi convin altfel. chiar dacă nu s-a făcut nicio încercare de soluţionare pe cale amiabilă.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. analiza şi revizui orice certificat. sau de motivele de dezacord prezentate în înştiinţarea de dezacord. orice dispută pentru care decizia CSD (dacă există) nu a devenit definitivă şi obligatorie va fi soluţionată definitiv prin arbitraj internaţional. hotărâre.

5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica în această situaţie. supune însăşi nerespectarea deciziei. fără a prejudicia orice alt drept pe care îl poate avea.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica. la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. Prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20. 112 .atunci cealaltă Parte poate. şi (b) disputa poate fi supusă direct arbitrajului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. ca atare. atunci: (a) prevederile Sub-Clauzei 20. 20. fie pentru că mandatul CSD a expirat sau din alte motive.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.8 Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor şi nu funcţionează nicio CSD.6 [Arbitraj].6 [Arbitraj].

împreună. Garanţii Membrul CSD garantează şi convine că este şi va fi imparţial şi independent faţă de Beneficiar. nicio referire la “Ceilalţi Membri CSD” nu se aplică. şi (c) “Membrul CSD” care este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor ca fiind: (i) membrul unic al “CSD” (sau “membrul unic CSD”) şi. în acest caz. Nicio cesiune sau sub-contractare a Acordului de Soluţionare a Disputelor nu este permisă fără acordul scris şi prealabil al tuturor părţilor precum şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există). Beneficiarul şi Antreprenorul au încheiat (sau intenţionează să încheie) un contract. Dacă Membrul CSD nu primeşte vreuna din înştiinţări în termen de şase luni de la semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor. Membrul CSD va aduce cu promptitudine la cunoştinţa tuturor 113 . cuvintele şi expresiile care nu sunt definite altfel vor avea semnificaţiile care le sunt destinate în Contract. de Antreprenor şi de Inginer. Angajarea Membrului CSD este o numire personală. (b) “Antreprenor”. care cuprinde şi prezenta Anexă. fiecare. 3. sunt numite CSD (sau “Comisia de Soluţionare a Disputelor”) şi. în acest caz.ANEXA Condiţii Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor 1. În Acordul de Soluţionare a Disputelor. celelalte două persoane sunt numite “Ceilalţi Membri CSD”. care este denumit “Contract” şi este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor. câte un acord de soluţionare a disputelor. acesta va fi nul şi neavenit. atât Beneficiarul cât şi Antreprenorul vor transmite Membrului CSD câte o înştiinţare în consecinţă. Prevederi Generale Acordul de Soluţionare a Disputelor va intra în vigoare atunci când Beneficiarul. În momentul în care Acordul de Soluţionare a Disputelor a intrat în vigoare. 2. sau (ii) una din cele trei persoane care. Definiţii Fiecare “Acord de Soluţionare a Disputelor” este un acord tripartit încheiat de către şi între: (a) “Beneficiar”. Antreprenorul şi fiecare din Membri CSD (sau Membrul CSD) au semnat.

referitor la angajarea lui de către oricare dintre aceştia. (c) a adus în scris la cunoştinţa Beneficiarului. nu va intra în negocieri sau nu va încheia niciun acord cu Beneficiarul. nu va fi angajat în calitate de consultant sau altfel de către Beneficiar. Antreprenorul sau Inginerul şi niciun interes financiar ce ar decurge din Contract. Antreprenorului şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). (e) va respecta regulile de procedură anexate şi prevederile Sub-Clauzei 20. Antreprenorului sau Personalului Beneficiarului sau Antreprenorului referitoare la modul de administrare a Contractului. cu excepţia plăţii potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor.acestora şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). (g) atât timp cât este Membru CSD. şi orice implicare anterioară în proiectul global din care Contractul face parte.4 a Condiţiilor de Contract. Antreprenorului sau Inginerului. (d) pe durata Acordului de Soluţionare a Disputelor. (b) nu a fost angajat anterior ca şi consultant sau altfel de către Beneficiar. funcţionar sau angajat al Beneficiarului. Beneficiarul şi Antreprenorul se bazează pe prezentările Membrului CSD conform cărora: (a) are experienţă în genul de lucrări pe care Antreprenorul trebuie să le execute potrivit prevederilor Contractului. fie în calitate de consultant sau 114 . (f) nu va face recomandări Beneficiarului. cu excepţia acelor circumstanţe aduse în scris la cunoştinţa Beneficiarului şi Antreprenorului înainte ca aceştia să semneze Acordul de Soluţionare a Disputelor. orice relaţie profesională sau personală avută cu oricare director. Antreprenorul sau Inginerul. Antreprenor şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există). orice circumstanţă sau fapt care ar putea să pară incompatibil cu garanţia dată şi acordul să fie imparţial şi independent. Antreprenor sau Inginer. altfel decât în conformitate cu regulile de procedură anexate. Obligaţiile generale ale Membrului CSD Membrul CSD: (a) nu va avea niciun interes financiar sau de altă natură în raport cu Beneficiarul. cu excepţia situaţiilor convenite în scris de către Beneficiar. (b) are experienţă în interpretarea documentelor de contract. La numirea Membrului CSD. 4. Antreprenor sau Inginer. şi (c) cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în Contract. înainte de semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor şi folosindu-se de toată cunoştinţa şi memoria sa.

(h) va fi disponibil pentru toate vizitele pe şantier şi audieri. 5. împreună şi individual. Membrul CSD şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) convin altfel în scris. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul.altfel. după încheierea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. Antreprenorului şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există). Plata Membrul CSD va fi plătit după cum urmează. în moneda nominalizată în Acordul de Soluţionare a Disputelor: 115 . ca Membrul CSD: (a) să nu fie numit ca arbitru în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului. al Antreprenorului. (b) să nu fie chemat ca martor pentru a prezenta. respectiv. Prin acest Acord. în legătură cu orice dispută. 6. Antreprenorul. Personalul Beneficiarului şi Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandări de la sau consultări cu Membrul CSD referitoare la Contract. Obligaţiile generale ale Beneficiarului şi Antreprenorului Beneficiarul. vor despăgubi Membrul CSD şi se vor asigura că Membrul CSD nu este afectat de nicio reclamaţie pentru care este eliberat de responsabilităţi potrivit prevederilor paragrafului precedent. altfel decât în cursul normal al activităţilor CSD potrivit prevederilor Contractului şi Acordului de Soluţionare a Disputelor. Antreprenorul. sau (c) să nu fie responsabil pentru nicio reclamaţie legată de orice acţiune sau omitere în îndeplinirea sau în pretinsa îndeplinire a funcţiilor de Membru CSD. Beneficiarul şi Antreprenorul. cu excepţia cazurilor în care Beneficiarul. Antreprenorul şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi-au dat acordul în prealabil. (i) va trata detaliile Contractului şi toate activităţile şi audierile CSD ca fiind private şi confidenţiale şi nu le va publica sau aduce la cunoştinţa cuiva fără consimţământul prealabil şi scris al Beneficiarului. Beneficiarul şi Antreprenorul vor fi responsabili pentru respectarea prezentei prevederi de către Personalul Beneficiarului şi. Beneficiarul şi Antreprenorul se angajează unul faţă de celălalt şi faţă de Membrul CSD. dovezi în faţa unui arbitru (unor arbitri) numit (numiţi) în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului. conform necesităţilor. cu excepţia cazului în care acţiunea sau omiterea se dovedesc a fi fost făcute cu rea credinţă.

şi fiecare zi sau parte de zi până la cel mult două zile de călătorie în fiecare direcţie pentru transportul între domiciliul Membrului CSD şi şantier. Imediat după intrarea în vigoare a Acordului de Soluţionare a Disputelor. va transmite Antreprenorului. Apoi. participarea la audieri (dacă este cazul). cu o copie către Beneficiar. Membrul CSD nu va fi obligat să întreprindă activităţi potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor până când fiecare dintre Membri CSD a primit plata integrală a facturilor transmise potrivit prevederilor prezentului paragraf. CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când facturile pentru toate onorariile zilnice şi cheltuielile ale 116 . convorbiri telefonice. Membrul CSD va transmite Antreprenorului. Membrul CSD. facturi pentru onorariile zilnice şi cheltuielile deducând sumele avansate. costurile de cazare şi subzistenţă: pentru fiecare element cu o valoare de peste cinci la sută din onorariul zilnic la care se face referire în subparagraful (a) al prezentei Clauze va fi necesară o chitanţă. Onorariul zilnic va fi cel specificat în Acordul de Soluţionare a Disputelor. o factură pentru (a) un avans de douăzeci şi cinci (25) la sută din valoarea totală estimată a onorariilor zilnice la care va fi îndreptăţit şi (b) un avans echivalent cu valoarea totală estimată a cheltuielilor pe care le va suporta în legătură cu îndatoririle sale. pregătirea deciziilor sau efectuarea de vizite pe şantier (dacă este cazul). taxe de curierat. inclusiv costurile pentru servicii de secretariat. Plata acestei facturi va fi efectuată de către Antreprenor imediat după recepţionarea facturii. înainte să întreprindă oricare activitate potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. şi (c) orice taxe percepute în mod adecvat în Ţară. cheltuieli de transport. asupra plăţilor efectuate către Membrul CSD potrivit prevederilor prezentei Clauze 6 (cu excepţia cazului în care acesta este cetăţean al Ţării sau rezident permanent în Ţară). sau alt loc de întâlnire cu Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi / sau Beneficiarul şi Antreprenorul.(a) un onorariu zilnic care va fi considerat ca plată integrală pentru: (i) fiecare zi lucrătoare petrecută în citirea documentaţiei depuse. transmitere de faxuri şi telexuri. (ii) (b) toate cheltuielile rezonabile suportate în legătură cu îndatoririle Membrului CSD. cu o copie către Beneficiar.

acesta nu va fi îndreptăţit la niciun onorariu sau cheltuială potrivit prezentelor condiţii. Orice dispută sau reclamaţie decurgând din sau în legătură cu Acordul de Soluţionare a Disputelor. fără a prejudicia drepturile Beneficiarului şi remediile la dispoziţia sa. O astfel de înştiinţare va fi definitivă şi obligatorie pentru Beneficiar. 7. şi / sau (ii) să demisioneze prin transmiterea către Beneficiar şi Antreprenor a unei înştiinţări. Antreprenor şi Membrul CSD. Beneficiarul va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile Contractului. Membrul CSD poate (i) să suspende serviciile sale (fără nicio înştiinţare). fără a prejudicia orice alte drepturi ale acestora. În afară de toate celelalte drepturi care decurg din acest neajuns. la care se adaugă toate costurile de recuperare a acestor sume precum şi costurile de finanţare calculate la rata specificată în Sub-Clauza 14. toate onorariile şi cheltuielile primite de Membrul CSD şi de Ceilalţi Membri CSD (dacă există) pentru acţiuni sau decizii de către CSD (dacă există) care au devenit nule sau neavenite. Apoi. Beneficiarul va fi îndreptăţit la rambursarea tuturor sumelor plătite care depăşesc jumătate din aceste plăţi. Neîndeplinirea obligaţiilor Membrului CSD Dacă Membrul CSD nu reuşeşte să îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Clauzei 4. reziliere 117 8. Antreprenorul va plăti integral fiecare factură a Membrului CSD în termen de 28 de zile calendaristice de la primirea fiecărei facturi şi va solicita Beneficiarului (în Situaţiile de Lucrări făcute potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumătăţi din valoarea acestor facturi. Dispute . Cu excepţia cazului în care plăţile au fost efectuate mai repede în conformitate cu prevederile de mai sus. Beneficiarul va plăti suma datorată Membrului CSD şi orice alte sume necesare pentru menţinerea în funcţiune a Comisiei de Soluţionare a Disputelor. şi va rambursa atât Beneficiarului cât şi Antreprenorului. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să plătească Membrului CSD suma la care acesta este îndreptăţit potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor.fiecărui Membru CSD şi aferente luării deciziei vor fi plătite integral. Înştiinţarea va întra în vigoare la primirea de către ambii destinatari. sau orice încălcare. până în momentul primirii plăţii.8 din Condiţiile de Contract. Dacă Membrul CSD nu primeşte plata sumei datorate în termen de 28 de zile de la transmiterea unei facturi valabile.

118 .sau invaliditate a acestuia. va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ de un arbitru numit în conformitate cu aceste Reguli de Arbitraj.

altele decât reprezentanţii Beneficiarului. Beneficiarul şi Antreprenorul vor furniza CSD o copie a tuturor documentelor pe care acesta le poate solicita. Toate comunicările dintre CSD şi Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise în copie şi celeilalte Părţi. Beneficiarul şi Antreprenorul împuternicesc CSD.4 şi prezentelor Reguli. printre altele: 2. 4. Beneficiarul şi Antreprenorul vor transmite fiecăreia dintre aceste persoane copii ale documentelor solicitate şi ale acestor comunicări. şi (b) va adopta proceduri corespunzătoare disputei. să refuze admiterea sau prezenţa la audieri a oricăror persoane. 3. CSD va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. şi să acţioneze în continuare în cazul absenţei oricărei Părţi despre care CSD este satisfăcut că a primit o înştiinţare de audiere. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel în scris de către Beneficiar şi Antreprenor. oferind fiecăruia posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta cauza şi de a da un răspuns faţă de cauza celuilalt. inclusiv documente de Contract.ANEXA REGULI DE PROCEDURĂ 1. dar CSD va avea libertatea de a decide dacă şi în ce măsură această autoritate poate fi exercitată. dispoziţii de modificare. Antreprenorului şi Inginerului. evitând întârzieri sau cheltuieli inutile. CSD: (a) va acţiona corect şi imparţial între Antreprenor şi Beneficiar. rapoarte de progres. certificate şi alte documente relevante pentru obiectul disputei. caz în care va decide data şi locul audierii şi poate solicita ca documentaţie şi argumente scrise să fie prezentate CSD de către Beneficiar sau Antreprenor înaintea audierii sau în timpul acesteia. CSD va avea autoritatea să adopte o procedură cu rol activ. CSD poate conduce o audiere privind disputa. Dacă CSD este compusă din trei persoane. 119 . 5. În funcţie de timpul disponibil pentru a transmite o înştiinţare de decizie şi de alţi factori relevanţi.

(a) să stabilească procedura care va fi aplicată în soluţionarea unei dispute, (b) să decidă asupra propriei jurisdicţii şi asupra domeniului oricărei dispute care i se prezintă, (c) să conducă orice audiere după cum consideră că este potrivit, fără a fi legat de orice alte reguli sau proceduri decât de cele conţinute în Contract şi în prezentele Reguli, (d) să ia iniţiativa verificării faptelor şi problemelor, după cum este necesar pentru luarea unei decizii, (e) să folosească propriile cunoştinţe de specialitate, dacă există, (f) să decidă asupra plăţii unor costuri de finanţare în conformitate cu prevederile Contractului, (g) să decidă asupra unor remedieri provizorii cum ar fi măsuri interimare sau conservatoare, şi (h) să deschidă, analizeze şi revizuiască orice certificat, decizie, hotărâre, dispoziţie, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante în privinţa disputei. 6.

În timpul audierilor, CSD nu-şi va exprima nicio părere cu privire la valoarea oricăror argumente avansate de Părţi. Apoi, CSD va elabora şi va da decizia sa în conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4, sau în alt mod convenit în scris de către Beneficiar şi Antreprenor. Dacă CSD este compusă din trei persoane: (a) se va întruni în particular, după o audiere, dacă există, pentru a avea discuţii şi a pregăti decizia; (b) se va încerca să se ajungă la o decizie unanimă: dacă acest lucru se dovedeşte a fi imposibil, decizia aplicabilă va fi decizia luată de majoritatea Membrilor CSD, care poate solicita Membrului CSD aflat în minoritate să elaboreze un raport scris care să fie transmis Beneficiarului şi Antreprenorului; şi (c) dacă un Membru CSD nu reuşeşte să participe la o şedinţă sau la o audiere, sau să-şi îndeplinească vreuna din funcţiile necesare, ceilalţi doi Membri CSD pot totuşi acţiona pentru luarea unei decizii, cu excepţia cazului în care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu sunt de acord cu acest lucru, sau (ii) Membrul CSD absent este preşedintele şi dispune ca ceilalţi Membri CSD să nu ia o decizie.

120

INDEX AL SUB-CLAUZELOR
Sub-Clauză Acces (dreptul de acces după Recepţia la Terminarea Lucrărilor) Acces pe Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Acces pentru inspecţie Acordul Contractual Administrarea de către Antreprenor Adrese pentru comunicări Adrese pentru înştiinţări Ajustări generate de schimbări ale Costurilor Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Alţi antreprenori Antreprenor (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Antreprenor (administrare de către Antreprenor) Antreprenor (Documentele Antreprenorului) Antreprenor (dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările) Antreprenor (investigare de către Antreprenor) Antreprenor (limitarea responsabilităţii) Antreprenor (obligaţii asumate de către Antreprenor) Antreprenor (obligaţii de proiectare) Antreprenor (obligaţii generale) Antreprenor (obligaţiile Antreprenorului: Teste la Terminare) Antreprenor (Personalul Antreprenorului) Antreprenor (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Antreprenor (reclamaţiile Antreprenorului) Antreprenor (Reprezentant) Antreprenor (Utilaje) Antreprenor (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) Apă şi gaz Aprobarea Documentelor Antreprenorului Aprobări (autorizaţii, permise sau aprobări) Arbitrajul Asigurare de răspundere civilă Asigurarea calităţii 11.7 2.1 7.3 1.6 6.8 1.3 1.3 13.8 13.7 4.6 4.23 6.8 5.2 16.1 11.8 17.6 5.3 5.1 4.1 9.1 6.9 6.10 20.1 4.3 4.17 1.10 4.19 5.2 2.2 20.6 18.3 4.9

121

Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea Personalului Antreprenorului Asigurări (cerinţe generale pentru asigurări) Asistenţă de către Beneficiar Asistenţii Inginerului Autorităţi (întârzieri cauzate de autorităţi) Autorizaţii, permise sau aprobări Avans (plata în avans) Beneficiar (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Beneficiar (consecinţele riscurilor Beneficiarului) Beneficiar (dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul) Beneficiar (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Beneficiar (monede de plată pentru reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (Personalul Beneficiarului) Beneficiar (reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (riscurile Beneficiarului) Beneficiar (Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit) Beneficiar (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Bună Execuţie (Garanţie) Bunuri (transport) Căile de acces Cerinţele Beneficiarului (erori în Cerinţele Beneficiarului) Certificat (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificate (copii de trimis ale certificatelor) Certificate Interimare de Plată Certificate Interimare de Plată (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Certificatul de Recepţie Finală Cesiunea Comisie de Soluţionare Comunicări

18.3 18.2 18.4 18.1 2.2 3.2 8.5 2.2 14.2 2.4 17.4 15.5 14.14 14.15 2.3 2.5 17.3 4.20 1.11 4.2 4.16 4.15 1.9 14.11 10.1 14.13 1.3 14.6 14.3 11.9 1.7 20.2 1.3

122

1 3.1 3.7 20.6 20.8 1.8 20.1 1.5 1.11 1.2 20.4 1.12 14.6 13.1 4.7 20.8 11. reglementărilor şi legilor) Defecte (înlăturarea lucrărilor defectuoase) Defecte (investigare de către Antreprenor) Defecte (neremedierea defectelor) Defecte (prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor) Defecte (remedierea defectelor) Definiţii Delegare de către Inginer Denunţarea unilaterală a Contractului (la latitudinea Beneficiarului) Denunţarea unilaterală a Contractului de către Beneficiar Descărcare Despăgubiri Dispoziţii de către Inginer Dispute (arbitraj) Dispute (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (soluţionarea pe cale amiabilă) Documente (păstrarea şi furnizarea documentelor) Documente (prioritatea documentelor) Documente (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) 1.10 123 .8 20.12 6.3 20.3 20.Comunicări (transmiterea electronică pentru comunicări) Condiţii fizice Imprevizibile Conduită necorespunzătoare Confidenţial (informaţii confidenţiale) Contract (Preţul Contractului) Cooperarea Costuri (ajustări generate de schimbări ale Costurilor) CSD (Comisie de Soluţionare a Disputelor) CSD (eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Decrete (respectarea decretelor.4 20.5 14.5 15.5 1.2 15.13 11.4 11.3 4.3 11.5 11.12 17.

1 1.11 1.6 19.2 8.13 14.19 11.Documente (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Documente conforme cu execuţia Documentele Antreprenorului Dreptul de a modifica Drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului Drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor Beneficiarului Drepturile de proprietate industrială Drepturile de proprietate intelectuală (reclamaţii pentru încălcare) Drepturile de trecere şi facilităţile Durata de Execuţie Durata de Execuţie (prelungire) Echipamente şi Materiale (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Echipamente şi Materiale (proprietate) Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor (plata pentru) Electricitate.7 14.7 5.8 15.13 8.11 5.3 4.4 6.5 4.14 8.23 5.13 14.10 17.7 4.2 19.8 5.6 5.4 8.2 13.4 124 .11 2.10 7.5 4. apă şi gaz Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie Finală Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Erori ale Antreprenorului Erori de proiectare Evaluarea la data rezilierii Evitarea interferenţelor Execuţie (Durata de Execuţie) Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Exploatare (manuale de exploatare şi întreţinere) Facilităţi suplimentare Final (emiterea Certificatului Final de Plată) Final (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Finanţe (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Forţă de muncă (angajarea personalului şi a forţei de muncă) Forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Forţa Majoră (consecinţele Forţei Majore) 1.11 4.1 6.5 17.

6 19.5 1.Forţa Majoră (definiţia Forţei Majore) Forţa Majoră (înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră) Forţa Majoră (reziliere opţională) Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Garanţia de Bună Execuţie Gaz.2 11.13 1.3 5. apă Graficul de Plăţi Hotărârile Inginerului Imprevizibile (condiţii fizice) Informaţii despre Şantier Inginer (delegare de către) Inginer (dispoziţii de către) Inginer (hotărâri) Inginer (înlocuire) Inginerul acţionează pentru Beneficiar Inspecţia Instruire Interferenţa cu Testele la Terminare Interferenţe (evitare) Interimar (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Interimare (emiterea Certificatelor Interimare de Plată) Interpretarea Investigare de către Antreprenor Începerea Lucrărilor Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Îngrijirea Lucrărilor Înlocuirea Inginerului Înştiinţare privind intenţia de a livra Înştiinţarea de remediere Întârzieri cauzate de autorităţi Legea (respectarea legilor) Legea aplicabilă Legislaţia muncii Legislaţie (ajustări generate de schimbări ale legislaţiei) 19.4 3.8 8.3 3.3 14.2 3.7 125 .4 13.14 14.4 6.2 3.10 3.2 4.1 19.6 1.1 8.1 7.5 4.1 3.2 19.5 10.1 17.4 3.4 4.5 3.12 4.3 4.16 15.19 14. electricitate.5 4.

10 14.6 5.1 14.7 14.2 4.20 4.3 13.7 8.1 16.5 7.3 6.2 6.4 9.4 11.6 18.2 13.4 1.1 15.2 8.2 16.1 13.1 17. permise sau aprobări) Persoanele în serviciul Beneficiarului Personal (angajarea personalului şi a forţei de muncă) 1.10 11.15 13.4 7.1 126 .2 7.10 4.7 2.4 15.18 13.7 4.5 5.1 13.Limba Limba folosită pentru comunicare Liste de Garanţii Lucrări (îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor) Lucrări în Regie Lucrări şi Utilajele Antreprenorului (asigurări) Lucrările de remediere Manuale de exploatare şi întreţinere Materiale (plata Materialelor în cazul suspendării) Materiale (plata pentru Materiale neincorporate în Lucrări) Materiale (proprietate) Materiale livrate de către Beneficiar Mediu (protecţie) Modificări Modificări (procedura de modificare) Modificări: monede aplicabile Modul de execuţie Monede de plată Monede pentru plata Modificărilor Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (înştiinţare) Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (reziliere) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (dreptul de a suspenda lucrările) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (reziliere) Nominalizat (Subantreprenori nominalizaţi) Normative (standarde şi normative tehnice) Obligaţii (după emiterea Certificatului de Recepţie Finală) Obligaţii neîndeplinite Obligaţiile generale ale Antreprenorului Optimizarea proiectului Penalităţi pentru întârziere Perioada de plată Permise (autorizaţii.

11 5.7 8.4 15.5 4.2 4.8 8.2 7.1 10.4 4.4 16.4 14.1 4.8 14.6 5.21 6.2 11.3 14.5 4.1 4.10 3.3 20.15 19.6 6.4 14.3 6.2 13.4 10.7 14.1 10.10 6.5 6.9 127 .21 8.9 2.4 6.4 11.Personal (asigurarea Personalului Antreprenorului) Personal (conduita necorespunzătoare) Personal (instruire) Personal şi forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Personal şi Utilaje (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Plata Plata (Graficul de Plăţi) Plata (întârzieri în efectuarea plăţilor) Plată (monede de plată) Plata către Antreprenor ca urmare a Forţei Majore Plata după rezilierea de către Antreprenor Plata după rezilierea de către Beneficiar Plata în avans Plata în monede stabilite Plata pentru Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Poziţionarea Prelungirea Duratei de Execuţie Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Preşedinte (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Probe Proceduri de siguranţă Programul de execuţie Programul de lucru Progres (rapoarte) Progres (ritmul progresului) Proiectare (obligaţii generale de proiectare) Rapoarte de progres Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Răspundere neafectată de aprobările Inginerului Răspundere pentru Lucrările Recepţia la Terminarea Lucrărilor (aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială) Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Recepţie Finală (Certificatul de Recepţie Finală) 18.

7 16.7 14.3 16.4 12.5 10.2 15.4 17.3 16.12 11.3 9.1 2.3 15.5 7.3 3.3 4.4 19.3 6.13 8.4 9. nelimitată de asigurări Responsabilităţile Antreprenorului (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Restabilirea suprafeţelor de teren Reţineri (deducerea Sumelor Reţinute) Retragerea Utilajelor Antreprenorului după reziliere Reziliere (evaluarea la data rezilierii) Reziliere (încetarea execuţiei Lucrărilor) Reziliere (plata după rezilierea de către Antreprenor) Reziliere opţională ca urmare a Forţei Majore Reziliere prin imposibilitatea executării Contractului Rezilierea Contractului de către Antreprenor Rezilierea Contractului de către Beneficiar Rezilierea de către Beneficiar (plata după rezilierea de către Beneficiar) Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare Riscurile Beneficiarului Salarizare şi condiţii de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Securitatea muncii şi sănătate Situaţia de Lucrări la terminare 20.7 6.2 7.2 6.5 17.1 2.4 14.3 16.8 1.2 15.5 14.14 18.2 11.14 2.1 11.10 128 .6 1.Reclamaţii (procedura de reclamaţie) Reclamaţii (Reclamaţiile Beneficiarului) Redevenţe Reglementări (respectarea reglementărilor şi legilor) Reluarea lucrărilor Remedierea defectelor Remedierea defectelor (costul remedierii defectelor) Remedierea defectelor (neremedierea defectelor) Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor după Terminare Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor la Terminare Reprezentantul Antreprenorului Reprezentantul Inginerului Respingerea Responsabilitate (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Responsabilitate (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Responsabilitate (limitarea responsabilităţii) Responsabilitate (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Responsabilitate.6 19.4 12.

4 14.9 8.4 11.3 1.9 8.4 19.1 12.1 11.16 129 .2 10.11 4.10 8.5 4.11 16.Situaţia Finală de Lucrări Situaţii Interimare de Lucrări Solidar (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Soluţionarea pe cale amiabilă Standarde şi normative tehnice Subantreprenori Subantreprenori (Forţa Majoră care afectează subantreprenorii) Subantreprenori nominalizaţi Sume Provizionate Sume Reţinute (plata Sumelor Reţinute) Suspendare (consecinţele suspendării) Suspendare (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Suspendare (reluarea lucrărilor) Suspendare prelungită Suspendarea din cauza neîndeplinirii obligaţiilor Beneficiarului Suspendarea lucrărilor Şantier (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Şantier (eliberare) Şantier (informaţii despre Şantier) Şantier (securitate) Tehnice (standarde şi normative tehnice) Terminare (Situaţia de Lucrări la terminare) Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Testarea Teste după Terminare Teste după Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste după Terminare (repetarea Testelor) Teste după Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste la Terminare Teste la Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste la Terminare (interferenţa cu Testele la Terminare) Teste la Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste suplimentare Transportul Bunurilor 14.5 13.6 4.10 11.22 5.1 9.1 12.10 4.3 9.4 9.8 4.5 5.12 8.4 12.1 7.4 4.3 12.23 2.5 14.1 8.14 20.11 14.

Valoarea de Contract Acceptată (suficienţa) Vestigii arheologice 4.11 4.24 130 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful