FIDIC 1999

Condiţii de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FIDIC este acronimul din limba franceză pentru Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi.

FIDIC a fost fondată în anul 1913 de către trei asociaţii naţionale de consultanţă inginerească din Europa. Obiectivele formării acestei federaţii au fost de a promova în comun interesele profesionale ale asociaţiilor membre şi de a difuza informaţii de interes membrilor asociaţiilor naţionale componente. Astăzi FIDIC numără peste 60 de ţări membre din toate părţile globului, iar federaţia reprezintă cea mai mare parte a practicii private de consultanţă inginerească din lume. FIDIC organizează seminarii, conferinţe şi alte evenimente în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite: menţinerea unor standarde etice şi profesionale la nivel înalt, schimburi de informaţii şi puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun între asociaţiile membre şi reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale; şi promovarea industriei de consultanţă inginerească în ţările în curs de dezvoltare. Publicaţiile FIDIC includ rapoarte ale diferitelor conferinţe şi seminarii, informaţii pentru inginerii de consultanţă, beneficiari şi agenţii internaţionale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale şi acorduri client / consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elveţia.

CONDIŢII GENERALE

GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE

Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE, ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ, ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI

Argentina. Tianjin University. unde s-a considerat potrivit. Khalef. Franta. RU. J. Geoffrey F. RU. RU. Christopher R. Manfred Breege. şi Axel-Volkmar Jaeger. Ian Fraser. Roy Goode. Bowcock. David R. GIBB Ltd. Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine. Fichtner. Mark Griffiths. SUA. Inginer consultant. Hawker. Bristows Cooke & Carpmael. Documentul a fost elaborat sub îndrumarea Comitetului FIDIC de Contracte care a reunit următoarele persoane: John B. Totterdill. Griffiths & Armour. Nael G. Pablo Bueno. Germania. Iordania. Berrymans Lace Mawer. Speziale. Mushtaq Ahmad. Banca Asiatică de Dezvoltare. FIDIC doreşte să-şi exprime aprecierea faţă de timpul şi efortul alocat de către toţi cei menţionaţi mai sus. au influenţat formularea clauzelor. Irlanda. Seppala (Jurist). White & Case. Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane şi organizaţii. RU. Graham. China. (Tony) Norris în calitate de Consultant Special. IATASA. Hesse & Steinberger. Danemarca. Inginer consultant. RU. ORGAnisme de Liaison Industries Métalliques Européennes ("ORGALIME"). Spania. şi José F. . Inginer & Avocat. Mulţumirile adresate celor care au revizuit variantele preliminare nu înseamnă că aceste persoane sau organizaţii sunt de acord cu formularea clauzelor. Asociaţia Internaţională a Barourilor. Decizia finală privind forma şi conţinutul acestui document constituie responsabilitatea FIDIC. Asociaţia Internaţională a Antreprenorilor de Dragaje. Ihab Abu-Zahra. Booen (Redactor Principal). Suedia. SWECO-VBB. RU. Neil McCole. Philip Loots & Associates. David S. Roeland Bertrams. Pakistan. Matthew Needham-Laing. Peter Batty. Brian W. Egipt. Victoria Russell & Paul J. Post Buckley International. COWI. Clifford Chance. VDMA. Danemarca. Olanda. Gordon L. Germania. CRC – Hassan Dorra. Peter L. Hvilsted. Elsamprojekt. RU. Noua Zeelandă. TYPSA. Schmidt Reuter Partner. Hermann Bayerlein. Inginer consultant. Germania. Suedia. Poul E. Beca Carter Hollings & Ferner. Inginer Consultant. inclusiv cele enumerate mai jos. RU. RU (Preşedinte). Bunni.B. Nabarro Nathanson. Tonny Jensen (Preşedinte al Comitetului FIDIC de Management al Calităţii). RU. Constructorii Internaţionali din Europa. Germania. SwedPower. RU.FIDIC) exprimă mulţumiri deosebite următorilor membri ai Grupului de Lucru pentru Actualizare: Christopher Wade (Liderul Grupului). Whitman Breed Abbott & Morgan. Peter H. Merz and McLellan. şi Banca Mondială. Oxford University. Asociaţia Inginerilor Consultanţi Japonezi. Chapman. Lahmeyer International. împreuna cu K. Wightman & Gerlando Butera. Michael Mortimer-Hawkins. Africa de Sud. Comentariile acestora au fost analizate în detaliu de către Grupul de Lucru pentru Actualizare şi. RU.MULTUMIRI Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi . Taylor. NESPAK. Dan W. Bosen He. Jaynes.

pentru a facilita inserarea acestora în fiecare contract. Antreprenorul. Forma Scurtă a Contractului. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. care pot să corespundă asigurării. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia (dacă există). să fie potrivită pentru contracte cu valoare mai mare. Beneficiarul implicându-se în mică măsură. şi (ii) Antreprenorul îşi asumă responsabilitatea totală pentru proiectarea şi execuţia proiectului. Inginerul. pregătit pentru a fi pus în funcţiune ("la cheie"). electrice şi / sau de construcţii. La elaborarea prezentelor Condiţii de Contract pentru Construcţii. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. a unei uzine sau instalaţii similare. lucrări civile. a unui proces tehnologic. electrice şi / sau de construcţii proiectate de către Antreprenor. Achiziţia şi Construcţia (PAC). mecanice. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract. Primele Ediţii a patru noi forme standard de contract: Condiţiile de Contract pentru Construcţii. Formele de contract sunt recomandate pentru uz general în cazurile în care se organizează licitaţii internaţionale. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti proiectate de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia. întocmeşte proiectul şi furnizează echipamente şi / sau execută lucrări care pot include orice combinaţie de lucrări civile. a unui proiect de infrastructură sau alt tip de proiect. mai ales în cazul în care Condiţiile urmează a fi folosite pentru contracte interne. există şi unele sub-clauze care trebuie în mod necesar modificate pentru a corespunde circumstanţelor relevante unui anumit contract. mecanice. mecanice. această formă de contract poate. sau unor lucrări de scurtă durată. de asemenea. Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare.FIDIC) a publicat. În funcţie de tipul de lucrare şi de circumstanţe.INTRODUCERE Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internatională a Inginerilor Consultanţi . sau cuprinde integral. Antreprenorul realizează Proiectarea. în conformitate cu cerinţele Beneficiarului. la cheie. în 1999. unde (i) este cerut un grad mai mare de siguranţă referitor la costul final şi durata de execuţie. a unei centrale electrice. electrice şi / sau de construcţii. care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti cu valoare relativ redusă. FIDIC consideră că textele oficiale şi autentice sunt versiunile în limba engleză. 1 . dar această formă de contract poate de asemenea să fie potrivită pentru un contract care include. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar. care se recomandă pentru furnizarea echipamentelor electrice şi / sau mecanice şi pentru proiectarea şi execuţia clădirilor sau lucrărilor inginereşti. în special pentru lucrări relativ simple sau lucrări repetitive. proiectate de către Antreprenor. lucrările pot include unele elemente pentru lucrări civile. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru proiectele "la cheie". furnizând un produs complet. În anumite jurisdicţii pot fi necesare modificări ale formelor de contract. Totuşi. Condiţiile de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie. Subclauzele pentru care s-a considerat că se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse în Condiţiile Generale. s-a recunoscut faptul că deşi există multe sub-clauze care au aplicabilitate generală.

Alte informaţii referitoare la aceste aspecte. dacă nu. Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare. inclusiv cu aspecte contractuale. Este esenţial ca toate aceste sarcini preliminare şi întregul proces de pregătire a documentelor de licitaţie să fie încredinţat unui personal cu experienţă relevantă. acolo unde o sub-clauză din Condiţiile Generale tratează o problemă în care este posibil ca termeni contractuali diferiţi să se aplice unor contracte diferite. exemple de formulare pentru alte prevederi şi alte materiale explicative şi exemple de formulare care să ajute la elaborarea Condiţiilor Speciale şi a altor documente de ofertă sunt incluse în această publicaţie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale. Această Sub-Clauză devine inaplicabilă (chiar daca nu este anulată) dacă se ignoră prin nespecificarea sumei de plată în avans. Sub-Clauza 14. Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte modificări sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale. Acordul Contractual şi alternative pentru Acordul de Soluţionare a Disputelor. Acest Acord de Soluţionare a Disputelor furnizează textul pentru acordul între Beneficiar. atunci (cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt atât de descriptive încât trebuie să fie detaliate în Specificaţii) sub-clauza face referire la acele date conţinute în Anexa la Ofertă. prin aplicarea tarifelor şi preţurilor din Listele de Cantităţi. (iii) (b) De exemplu. Condiţiile Generale au fost elaborate pe baza următoarelor principii: (i) (ii) plăţile interimare şi finale vor fi stabilite prin măsurători.Condiţiile Generale şi Condiţiile Speciale vor alcătui împreună Condiţiile de Contract care guvernează drepturile şi obligaţiile părţilor. aceasta trebuie modificată. tehnice şi de achiziţie. În ceea ce priveşte această ediţie. Antreprenor şi persoana desemnată pentru a funcţiona ca membru unic CSD sau ca membru al unei comisii de soluţionare a 2 . Anexă la Ofertă (care furnizează o listă de verificare a sub-clauzelor care se referă la această Anexă). sau inserate de către Ofertant. dacă formularea Condiţiilor Generale necesită date suplimentare. principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost următoarele: (a) utilizatorii vor găsi mai convenabil faptul că unele prevederi pe care aceştia nu doresc să le aplice pot fi pur şi simplu anulate sau neevocate. sau în alte cazuri. De aceea este de reţinut că unele dintre prevederile conţinute în Condiţiile Generale pot să nu se potrivească unui contract aparent tipic. în comparaţie cu redactarea unui text adiţional (în Condiţiile Speciale) deoarece Condiţiile Generale nu acoperă cerinţele lor. acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerată a fi necorespunzătoare. Publicaţia se încheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Ofertă. acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime contextului specific. şi să se ia în considerare acele sub-clauze din Condiţiile Generale care menţionează Condiţiile Speciale. sub-clauza conţine prevederi care s-a considerat că pot fi aplicate majorităţii contractelor.2 [Plată în avans] este inclusă pentru uzul cititorilor ci nu datorită vreunei strategii FIDIC referitoare la plăţile în avans. datele fiind stabilite de către Beneficiar. Va fi necesar să se elaboreze Condiţii Speciale pentru fiecare contract în parte.

1 1.7 1. de asemenea. FIDIC intenţionează să publice un ghid de utilizare a Condiţiilor de Contract pentru Construcţii.3.1 1.disputelor formată din trei persoane şi include (prin referinţa) termenii din Anexa la Condiţiile Generale. Diagramele sunt informative şi nu trebuie să fie luate în considerare în interpretarea Condiţiilor de Contract.1.1. se poate face referire la diagramele prezentate pe următoarele două pagini şi la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-Clauze sunt menţionate.1.7 & 14.1 1.1.2 1.6 & 4. în diagramele respective).3. 1.3 1.1.1.3.2 1.3) Certificat de Recepţie Finală Certificatul Final de Plată 3 .3. pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare şi pentru PAC/Proiecte la Cheie.8 & 11.3.1.4) Teste la Terminare Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Teste după Terminare (dacă este cazul) Perioada de Notificare a Defectelor (conform prelungirii potrivit 11.3 & 8.1.1.1.2 & 8.3.4.1 & 13.13 Data de Referinţă Data de Începere a Lucrărilor Garanţia de Bună Execuţie Certificatul Interimar de Plată Durata de Execuţie (conform prelungirii potrivit 8. O altă importantă publicaţie FIDIC este "Procedura de Licitaţie" care prezintă o abordare sistematică a selectării ofertanţilor.9 1.6.1 1. prezentării şi evaluării ofertelor.1.7 & 11.3. Pentru clarificarea secvenţei activităţilor de Contract.6 & 12.4 & 9.5 & 10.4.4 & 14.3.1 1.

2 Emiterea Garanţiei de Bună Execuţie 9.2 Returnarea Garanţiei de Bună Execuţie Secvenţă tipică a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Construcţii 1.9 Emiterea Certificatului de Recepţie Finală Data de Referinţă 8.1 Emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Perioada de Notificare a Defectelor3 11.3. conform Sub-Clauzei 11.2.4. graficul de mai sus se bazează pe situaţia în care Antreprenorul nu reuşeşte să se conformeze Sub-Clauzei 8. conform Sub-Clauzei 8.Elaborarea Documentelor de ofertă Predarea Ofertei Emiterea Scrisorii de Acceptare 8. 3. 4 .2 Durata de execuţie1 28z <28z Întârzieri datorate Antreprenorului2 11 Notificarea defectelor <21z Perioadă de ofertare 4.1 Teste la Terminarea Lucrărilor2 Remedierea defectelor 4.1 Data de Începere a Lucrărilor 10. 2. Pentru indicarea secvenţei evenimentelor. Perioada de Notificare a Defectelor trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile. Durata de Execuţie trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile la care se adaugă orice prelungiri. la care se adaugă orice prelungiri.

6 Una din părţi poate iniţia procesul de arbitraj Părţile prezintă documentele către CSD Soluţionare pe cale amiabilă <28z <84z <28z >56z CSD decide Numirea arbitrului/lor Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul disputelor prevăzute în Clauza 20 5 .11 Antreprenorul transmite Situaţia Finală de Lucrări şi descărcarea. conform Sub-Clauzei 14.2 Părţile numesc CSD 20.12 14.13 Inginerul emite Certificatul Final de Plată 14.1Data de Începere a Lucrărilor 20.7 Beneficiarul face plata către Antreprenor Fiecare dintre plăţile lunare (sau alte plăţi) interimare <56z <28z Plata finală Inginerul verifică situaţia de lucrări.11 Antreprerorul transmite Inginerului proiectul de situaţie finală de lucrări 14.3 Antreprenorul prezintă Inginerului Situaţia de Lucrări 14. Antreprenorul transmite informaţii <28z <56z 14.4 Una din părţi poate emite o “notă de neacceptare” 20.6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plată 14.14.7 Beneficiarul efectueză plata Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul plăţilor prevăzute în Clauza 14 8.4 Una din părţi supune CSD o dispută 20.

ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI 6 .CONDIŢII GENERALE GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE Condiţii de contract de ECHIPAMENTE şi Construcţii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE. ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR Condiţii Generale FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ.

13 1.4 4.3 3.11 4.1 1.14 Definiţii Interpretare Comunicări Legea şi limba Prioritatea documentelor Acordul Contractual Cesiune Păstrarea şi furnizarea documentelor Erori în Cerinţele Beneficiarului Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor Informaţii confidenţiale Respectarea legilor Responsabilitate solidară şi indivizibilă 2.10 4.9 1.7 1.1 4.8 1. INGINERUL 3.2 2.5 Dreptul de acces pe Şantier Autorizaţii.5 1. PREVEDERI GENERALE 1.4 2.CONDIŢII GENERALE CUPRINS 1.2 3.1 3.6 1.11 1.2 1.2 4. ANTREPRENORUL 4.1 2.4 3. permise sau aprobări Personalul Beneficiarului Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Reclamaţiile Beneficiarului 3.10 1.3 4.8 4. BENEFICIARUL 2.6 4.12 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie Reprezentantul Antreprenorului Subantreprenorii Subantreprenorii nominalizaţi Cooperarea Poziţionarea Proceduri de siguranţă Asigurarea calităţii Informaţii despre Şantier Suficienţa Valorii de Contract Acceptate Condiţii fizice Imprevizibile 7 .7 4.3 2.9 4.3 1.4 1.5 4.12 1.5 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Delegarea de către Inginer Dispoziţiile Inginerului Înlocuirea Inginerului Hotărâri 4.

19 4.2 5.16 4.5 5.7 7.1 6.3 6.23 4.6 5. apă şi gaz Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit Rapoartele de progres Securitatea Şantierului Activităţile Antreprenorului pe Şantier Vestigii arheologice 5.5 6.14 4. PERSONALUL ŞI FORŢA DE MUNCĂ 6.18 4.4 5.10 6.6 7.20 4.3 7.24 Drepturile de trecere şi facilităţile Evitarea interferenţelor Căile de acces Transportul Bunurilor Utilajele Antreprenorului Protecţia mediului Electricitate.3 5.8 Modul de execuţie Probe Inspecţia Testarea Respingerea Lucrările de remediere Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor Redevenţe 8.17 4.4 6.21 4.6 6.2 7.5 7.2 6.4 7.7 5. ÎNCEPEREA. ECHIPAMENTE. PROIECTARE 5.7 6.8 6.15 4. ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDAREA LUCRĂRILOR 8 .8 Obligaţii generale de proiectare Documentele Antreprenorului Obligaţii asumate de către Antreprenor Standarde şi normative tehnice Instruire Documente conforme cu execuţia Manuale de exploatare şi întreţinere Erori de proiectare 6.4.1 5.13 4. MATERIALE ŞI MANOPERĂ 7.1 7.11 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă Persoanele în serviciul Beneficiarului Legislaţia muncii Programul de lucru Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Administrarea de către Antreprenor Personalul Antreprenorului Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Conduită necorespunzătoare 7.9 6.22 4.

1 12.8 8.11 Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Costul remedierii defectelor Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Neremedierea defectelor Înlăturarea lucrărilor defectuoase Teste suplimentare Dreptul de acces Investigare de către Antreprenor Certificatul de Recepţie Finală Obligaţii neîndeplinite Eliberarea Şantierului 12.1 Dreptul de a modifica 9 .4 8.6 8.1 11.9 8.1 8.2 12.12 Începerea lucrărilor Durata de Execuţie Programul de execuţie Prelungirea Duratei de Execuţie Întârzieri cauzate de autorităţi Ritmul progresului Penalităţi pentru întârziere Suspendarea lucrărilor Consecinţele suspendării Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Suspendare prelungită Reluarea lucrărilor 9.3 11.8.2 9.5 11.7 8.2 11.2 8.7 11.4 Procedura pentru Teste după Terminare Întârzieri în efectuarea testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare 13.3 9. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE 11.4 Obligaţiile Antreprenorului Întârzieri în efectuarea Testelor Repetarea Testelor Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare 10.10 11.4 11.8 11. TESTE DUPĂ TERMINARE 12.5 8.6 11.2 10.1 10.9 11.4 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Interferenţa cu Testele la Terminare Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială 11.3 12. TESTE LA TERMINARE 9.11 8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR 10.3 10.1 9. MODIFICĂRI ŞI AJUSTĂRI 13.3 8.10 8.

3 13.4 14.1 17.2 13.5 13.4 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Rezilierea Contractului de către Antreprenor Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului Plata după rezilierea de către Antreprenor 17.6 14.13 14.3 17.8 Optimizarea proiectului Procedura de modificare Plata în monedele stabilite Sume Provizionate Lucrări în regie Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Ajustări generate de schimbări ale Costurilor 14.7 13.11 14. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE 14.2 17. REZILIEREA DE CĂTRE BENEFICIAR 15.2 16.7 14.14 14. RISCURI ŞI RĂSPUNDERI 17.4 17.6 Despăgubiri Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Riscurile Beneficiarului Consecinţele riscurilor Beneficiarului Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială Limitarea responsabilităţii 18.9 14.15 Preţul Contractului Plata în avans Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Graficul de Plăţi Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Plata Întârzieri în efectuarea plăţilor Plata Sumelor Reţinute Situaţia de Lucrări la terminare Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări Scrisoarea de descărcare Emiterea Certificatului Final de Plată Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Monede de plată 15.5 Înştiinţarea de remediere Rezilierea Contractului de către Beneficiar Evaluarea la data rezilierii Plata după rezilierea de către Beneficiar Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul 16.3 16.2 14.4 13.5 17.1 14.3 15. ASIGURĂRI 10 .8 14.12 14.3 14.2 15.5 14.6 13.1 15.10 14.1 16. SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA DE CĂTRE ANTREPRENOR 16.13.4 15.

2 18. FORŢA MAJORĂ 19.7 Definiţia Forţei Majore Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Consecinţele Forţei Majore Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Rezilierea opţională.1 20.6 20.3 20.1 18.5 20.6 19.4 19.8 Reclamaţiile Antreprenorului Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Soluţionarea pe cale amiabilă Arbitrajul Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor ANEXA CONDIŢII GENERALE ALE ACORDULUI DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR INDEXUL SUB-CLAUZELOR 11 .2 19.4 Cerinţe generale pentru asigurări Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Personalului Antreprenorului 19. DISPUTE ŞI ARBITRAJ 20. RECLAMAŢII.7 20. plata şi exonerarea Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii 20.1 19.3 18.18.2 20.4 20.3 19.5 19.

2 1.5.1.8 1.1.2.1.3.5.1.9 1.4.2 1.2.3 1.1.6.7 1.1.1 1.4.9 1.1 1.1.1.4 1.1.1.1.2 1.1.3.1.1.4.1.9 1.6.1.5 1.Definiţii în ordine alfabetică 1.1.3.7 1.3.1.1.10 1.8 1.2.1.1.1 1.1.4.1.1.6 1.1.2.3 1.6 1.5.1.6.5 1.1.5.5.8 Acord Contractual an Anexă la Ofertă Antreprenor Beneficiar Bunuri Cerinţele Beneficiarului Certificat de Plată Certificat de Recepţie Finală Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificat Interimar de Plată Contract Cost CSL Data de Începere a Lucrărilor Data de Referinţă Documentele Antreprenorului Durata de Execuţie Echipamente FIDIC Forţa Majoră Garanţie de Bună Execuţie Grafic de Plăţi Imprevizibil Inginer Legi Liste Liste de Garanţii Lucrări Lucrări Provizorii Lucrările Permanente Materiale Modificare Moneda Locală Monedă Străină Ofertă 12 .2.4 1.1.3 1.1.1.4.1.5 1.10 1.2 1.1.9 1.6.4 1.1.6 1.3.9 1.3.1.8 1.1.3 1.1.6.1.10 1.1.1.1.5 1.1.1.1.1.5.1.6.8 1.4.4 1.

6 1.1.1.1.3.1.6.1.1.5 1.1.7 1.1.3.1.4.6 1.1.1.2.1 1.1.1 1.1.1.4.4.7 1.1.2.1.4 1.5.1.2 1.2.6 1.7 1.6.4 1.1.1 1.1.1.3 1.2.5 1.9 Parte Perioada de Notificare a Defectelor Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Preţul Contractului Propunerea Antreprenorului Provizion Reprezentantul Antreprenorului Şantier Scrisoare de Acceptare Scrisoare de Ofertă Sector Situaţie de Lucrări Situaţie Finală de Lucrări Subantreprenor Sume Reţinute Ţara Teste după Terminare Teste la Terminare Utilajele Antreprenorului Utilajele Beneficiarului Valoarea de Contract Acceptată zi 13 .3.10 1.5.2.3 1.1.1.4.4.1.12 1.2 1.4.1.1.1.6.1.11 1.8 1.3.7 1.

Propunerea Antreprenorului şi celelalte documente (dacă există) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare.1. şi orice modificări sau adăugiri făcute acestui document în conformitate cu prevederile Contractului.1. Dacă nu există o astfel de scrisoare de acceptare. Acest document specifică destinaţia. aşa cum este inclus în Contract. “Cerinţele Beneficiarului” înseamnă documentul intitulat cerinţele beneficiarului. aşa cum sunt incluse în Contract.1.1.1.1. iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual. 1. “Liste” înseamnă documentul (documentele) intitulat(e) liste.1.1 “Contract” înseamnă Acordul Contractual. scopul şi / sau proiectul şi / sau alte criterii tehnice ale Lucrărilor.Condiţii Generale Prevederi Generale 1.1 Contractul 1.1. inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Părţi. “Scrisoare de Ofertă” înseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă. completate de către Antreprenor şi transmise împreună cu Scrisoarea de Ofertă. Cerinţele Beneficiarului. semnată de către Beneficiar. care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru Lucrări. Cuvintele care indică persoane sau părţi includ societăţi sau alte entităţi legale. următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţia specificată. semnate de acestea.4 1. semnată şi adresată Beneficiarului. cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel.3 1. care includ Condiţiile Speciale şi prezentele Condiţii Generale. Scrisoarea de Ofertă.1.1 Definiţii În Condiţiile de Contract (“prezentele Condiţii”). “Scrisoare de Acceptare” înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii de Ofertă. prezentele Condiţii.6 [Acordul Contractual].1.5 1. Asemenea documente pot include date.2 1.1.1.6 14 . “Acord Contractual” înseamnă acordul contractual (dacă există) la care se face referire în Sub-Clauza 1. Listele. 1. Scrisoarea de Acceptare. tabele şi grafice de plăţi şi / sau liste de preţuri.1. expresia “Scrisoare de Acceptare” înseamnă Acordul Contractual.

1.7 “Propunerea Antreprenorului” înseamnă documentul intitulat propunere.9 1.1.1.2. de către Beneficiar sau Inginer. care acţionează în numele Antreprenorului. “Inginer” înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să acţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care este nominalizată în Anexa la Ofertă.3 [Reprezentantul Antreprenorului].1. transmis de către Antreprenor împreuna cu Scrisoarea de Oferta. pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă.10 1. sau altă persoană desemnată uneori de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului.2. “Beneficiar” înseamnă persoana numită ca beneficiar în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane.5 1. care sunt cuprinse în Liste. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.1. după cum cere contextul.1.2 1.1.2 [Delegarea de către Inginer] şi tot restul personalului.2.1.1.1. ca Personal al Beneficiarului. Acest document poate include şi proiectul preliminar al Antreprenorului.2 Părţile şi persoanele 1.4 [Înlocuirea Inginerului].6 . forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Inginerului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului.2. aşa cum este inclus în Contract.1.2. “Personalul Beneficiarului” înseamnă Inginerul.1. asistenţii la care se face referire în Sub-Clauza 3.4 1. “Reprezentantul Antreprenorului” înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 4.şi / sau “Ofertă” înseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate celelalte documente incluse în Contract.1.2. 1.1. intitulate anexa la ofertă. “Antreprenor” înseamnă persoana (persoanele) numită(e) antreprenor în Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesorii legali ai acestei persoane.1. “Liste de Garanţii” şi “Grafic de Plăţi” înseamnă documentele numite astfel (dacă există).1 1.8 1.3 “Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul. care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac parte din aceasta.1. “Anexă la Ofertă” înseamnă formularele completate. 15 1.

1.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. 1.1.3. “Data de Începere a Lucrărilor” înseamnă data notificată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie]. “Durata de Execuţie” înseamnă timpul pentru terminarea Lucrărilor sau a unui Sector (după caz) potrivit prevederilor SubClauzei 8.4 1. calculată de la Data de Începere a Lucrărilor. care poate include personalul.3. “Teste la Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părţi. sau altă(e) persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 1. alţi angajaţi ai Antreprenorului. teste.1.3.10 1. federaţia internaţională a inginerilor consultanţi.7 “Personalul Antreprenorului” înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier.3. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor SubClauzei 8. şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor. “Subantreprenorul” înseamnă orice persoană numită în Contract subantreprenor. “CSD” înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în Contract. “Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar].1. “FIDIC” înseamnă Fédération Internationale des IngénieursConseils. sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector (după caz) să fie recepţionate de către Beneficiar. perioade şi terminare 1.1.5 16 .1. ai fiecărui Subantreprenor.2. 1.2.2 “Data de Referinţă” înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei. sau orice persoană desemnată ca subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.8 1.1. forţa de muncă.1.3.2.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].3 1.2.3 Date.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.1.1.9 1.1.1 [Începerea lucrărilor].

3. “Perioada de Notificare a Defectelor” înseamnă perioada de notificare a defectelor apărute la Lucrări sau Sectoare (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. “Situaţie Finală de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4.1 “Valoarea de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defectelor.1.4.3 1.6 “Teste după Terminare” înseamnă testele (dacă există) care sunt specificate în Contract şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 12 [Teste după Terminare] după ce Lucrările sau un Sector (după caz) sunt recepţionate de către Beneficiar.6 .11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări].1.7 1.4. dar nu Moneda Locală.1.3.1. “Monedă Străină” înseamnă o monedă în care se plăteşte parţial (sau integral) Preţul Contractului. “Preţul Contractului” înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 14. “Certificat de Recepţie Finală” înseamnă certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor SubClauzei 11.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor].3.4.5 1.1.1.1.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor].1. 1. calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. “Certificat Final de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4. exclusiv profitul.1.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor].1.1.3. inclusiv cheltuieli indirecte sau costuri similare. indiferent dacă sunt efectuate pe sau în afara Şantierului.2 1.1 [Preţul Contractului] şi include ajustările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului. 17 1.4 Monedă şi plată 1.1.9 1.4 1.8 1.13 [Emiterea Certificatului Final de Plată]. “Cost” înseamnă toate cheltuielile suportate (sau care urmează a fi suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor.9 [Certificatul de Recepţie Finală].4. “Zi” înseamnă o zi calendaristică şi “an” înseamnă 365 de zile.

“Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. care vor fi furnizate de către Antreprenor.4.4.4 .1.12 1. vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte.5.5 Lucrări şi Bunuri 1.1. după caz. “Lucrările Permanente” înseamnă lucrările permanente ce 18 1. Materialele şi altele asemenea.8 1. “Certificat de Plată” înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. “Sumă Provizionată” înseamnă o sumă (dacă există) care este specificată în Contract ca sumă provizionată pentru execuţia oricărei părţi a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente. Echipamentele şi Lucrările Provizorii.1.1.1. inclusiv simpla furnizare de materiale (dacă este cazul).4. pentru emiterea unui certificat de plată.5 [Sume Provizionate].1.7 “Certificat Interimar de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].4.1. “Situaţie de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a unei solicitări potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. “Moneda Locală” înseamnă moneda Ţării. potrivit prevederilor Contractului.11 1.3 1. altul decât Certificatul Final de Plată.4.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le plăteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. maşinile.10 1.1 “Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate aparatele. Echipamentele.5.1. “Sume Reţinute” înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reţinute]. Materialele. “Bunuri” înseamnă Utilajele Antreprenorului.1. 1.4.1.2 1. Utilajele Beneficiarului (dacă există).5. care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.1.1.9 1.5. Materiale sau Servicii. sau oricare din acestea. Sunt excluse Lucrările Provizorii.

“Garanţie de Bună Execuţie” înseamnă garanţia (sau garanţiile.2 [Garanţia de Bună Execuţie].trebuie executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.6. “Lucrări” înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii sau una dintre acestea.1.7 .1. “Şantier” înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele.4 1.2 1.5 1.1. programele informatice şi alt software. Alte definiţii 1. modele şi alte documente tehnice (dacă există).5 1.6 1. “Legi” înseamnă toată legislaţia naţională (sau ale Statului). aşa cum sunt descrise în Sub-Clauza 5.6 1. necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecte.3 1.1. “Utilajele Beneficiarului” înseamnă toate aparatele. decretele.6.6.1.1 “Documentele Antreprenorului” înseamnă toate notele de calcul.6.1. reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite.1. dacă există) constituită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Documentele Antreprenorului]. maşinile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.1.5.5.1. furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului.7 “Echipamente” înseamnă aparatele. ordonanţele şi alte legi. după cum este indicat în Cerinţele Beneficiarului. “Sector” înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există).1.6.1. dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către Beneficiar. 1. “Lucrări Provizorii” înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului). “Forţa Majoră” este definită în Clauza 19 [Forţa Majoră].5. manuale.5. planşe.8 1.6.6. după caz. maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuţia Lucrărilor. unde vor fi executate Lucrările Permanente. şi 19 1. “Ţara” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai mare parte a acestuia).1. 1.6.

iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul.9 1.2 Interpretare În Contract. şi (d) “scris” sau “în scris” înseamnă scris de mână. (c) prevederile care includ cuvintele “a conveni”. care se dispune sau se aprobă ca şi modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. şi care rezultă într-o înregistrare permanentă. iar dacă destinatarul nu a specificat o altă adresă atunci când solicită o aprobare sau un consimţământ. Totuşi: (i) (ii) dacă destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei. tipărit sau redactat electronic. hotărâri. 1. “Modificare” înseamnă orice schimbare a Cerinţelor Beneficiarului sau a Lucrărilor. (b) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul. consimţăminte. cu excepţia situaţiilor în care contextul cere altfel: (a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile.oricare alte locuri specificate în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului.8 “Imprevizibil” înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un antreprenor cu experienţă. până la data depunerii Ofertei. 1. şi (b) vor fi livrate.1. înştiinţări sau solicitări.6. comunicările vor fi livrate în consecinţă. Cuvintele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare în interpretarea prezentelor Condiţii. 20 . certificate.1. trimise sau transmise la adresa de contact a destinatarului după cum este specificată în Anexa la Ofertă.3 Comunicări Ori de câte ori prezentele Condiţii prevăd transmiterea sau emiterea unor aprobări.6. “convenit” sau ”acord” impun ca acel acord să fie înregistrat în scris. sau transmise folosind orice sistem de transmitere electronică acceptat. 1. trimise prin poştă sau curier. dactilografiat. aceste comunicări: (a) se vor face în scris şi livrate direct (cu confirmare de primire). după cum este specificat în Anexa la Ofertă.

Condiţiile Speciale. Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract scrise în mai mult de o limbă. 1. Acordul Contractual va fi bazat pe forma anexată la Condiţiile Speciale. de către cealaltă Parte sau de către Inginer.5 Prioritatea documentelor Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. Scrisoarea de Ofertă. Scrisoarea de Acceptare. prioritatea documentelor va fi în conformitate cu următoarea ordine: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Acordul Contractual (dacă există). Dacă nu se specifică nicio limbă în Anexa la Ofertă. va prevala versiunea în limba de referinţă specificată în Anexa la Ofertă.răspunsul poate fi trimis la adresa de la care s-a emis solicitarea. Când se transmite o înştiinţare unei Părţi. Prezentele Condiţii Generale. şi Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract. În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor. Costurile aferente taxelor 21 . Inginerul trebuie să emită toate clarificările sau dispoziţiile necesare. 1.4 Legea şi limba Contractul va fi guvernat de legea ţării (sau a altei jurisdicţii) specificată în Anexa la Ofertă.6 Acordul Contractual Dacă nu s-a convenit altfel. certificatele. consimţămintele şi hotărârile nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. după caz. Aprobările. limba folosită pentru comunicări va fi limba în care este scris Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). Limba folosită pentru comunicare va fi cea specificată în Anexa la Ofertă. Părţile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. trebuie trimisă o copie şi Inginerului sau celeilalte Părţi. 1. Cerinţele Beneficiarului. În scopul interpretării. Listele. emitentul va trimite o copie şi celeilalte Părţi. Atunci când unei Părţi i se emite un certificat.

această Parte va transmite cu promptitudine celeilalte Părţi o înştiinţare cu privire la acest defect sau eroare. cesiona dreptul său la orice sumă datorată. va fi îndreptăţit la: 22 .1 [Obligaţii generale de proiectare]. a Modificărilor şi a altor comunicări purtate potrivit prevederilor Contractului. Totuşi. Antreprenorul va păstra pe Şantier o copie a Contractului. şi (b) poate. cu titlu de garanţie constituită în favoarea unei bănci sau a unei instituţii financiare. exercitând toată atenţia cuvenită. până la preluarea acestora de către Beneficiar. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. a Documentelor Antreprenorului. sau orice beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. potrivit prevederilor Contractului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil. 1. nu ar fi descoperit această eroare în momentul studierii Cerinţelor Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. iar un antreprenor experimentat.7 Cesiune Nicio Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract.8 Păstrarea şi furnizarea documentelor Fiecare dintre Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi în grija Antreprenorului. atunci Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi.de timbru sau alte cheltuieli similare (dacă există) impuse de lege în legătură cu încheierea Acordului Contractual vor fi suportate de Beneficiar. oricare dintre Părţi: (a) poate cesiona o parte sau întregul Contract cu acordul prealabil al celeilalte Părţi şi numai la latitudinea exclusivă a acelei Părţi. Dacă o Parte ia cunoştinţă despre o eroare sau un defect de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor. 1. sau ce va deveni datorată.9 Erori în Cerinţele Beneficiarului Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a unei eroare în Cerinţele Beneficiarului. a publicaţiilor menţionate în Cerinţele Beneficiarului. 1. Antreprenorul va furniza Inginerului şase copii ale fiecărui Document al Antreprenorului.

Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Beneficiarului o licenţă permanentă. 1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar În relaţia dintre Părţi. folosite. Această licenţă: (a) va fi valabilă pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale Lucrărilor.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. pentru a copia. în măsura stabilită. întreţinerii. inclusiv înlocuirea oricăror calculatoare furnizate de către Antreprenor. fără consimţământul Antreprenorului. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor descrise în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. va permite folosirea acestora pe orice calculator de pe Şantier sau alte locuri prevăzute în Contract. transferabilă. După primirea acestei înştiinţări. reparării şi demolării Lucrărilor. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi altor documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia). scutită de redevenţă. Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi. exploatării. să folosească şi să transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării. 23 . neexclusivă. copiate sau transmise unei terţe părţi de către Beneficiar (sau în numele acestuia). modificării. ajustării. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. care vor fi incluse în Preţul Contractului.(a) prelungirea perioadei de execuţie. să copieze. în alte scopuri decât cele permise în prezenta Sub-Clauză. datorată întârzierii. (b) va conferi oricărei persoane care se află în posesia licită a unei părţi relevante a Lucrărilor. inclusiv pentru efectuarea de modificări şi folosirea acestora. folosi şi transmite Documentele Antreprenorului. şi (c) în cazul Documentelor Antreprenorului care se găsesc sub forma unor programe informatice sau alt tip de software. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obţinut (sau trebuie să obţină) certificatele de urbanism. Antreprenorul poate.1. va plăti toate taxele.13 Respectarea legilor În implementarea Contractului. Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. să folosească şi să îi fie transmise aceste documente în scopurile Contractului. 1. Acestea. Beneficiarul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Cerinţelor Beneficiarului şi altor documente elaborate de Beneficiar (sau în numele lui). Antreprenorul va divulga toate informaţiile confidenţiale sau de altă natură pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului. consorţiu sau altă grupare de două sau mai multe persoane: (a) aceste persoane vor fi responsabile solidar şi indivizibil faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului. impozitele şi tarifele şi va obţine toate autorizaţiile.14 Responsabilitate solidară şi indivizibilă Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legii în vigoare) o asociere. pentru proiectarea. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio consecinţă datorată eşecului obţinerii acestor autorizaţii. în conformitate cu Legile. să copieze. şi (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările. nu vor putea fi copiate. autorizaţiile de construire sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte autorizaţii descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor În relaţia dintre Părţi. fără consimţământul Beneficiarului. execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte.12 Informaţii confidenţiale 1. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio consecinţă datorată neîndeplinirii acestor obligaţii. pe cheltuiala sa. cu excepţia situaţiilor de necesitate pentru scopurile Contractului. (b) aceste persoane vor înştiinţa Beneficiarul cu privire la 24 . folosite sau comunicate unei terţe părţi de către Antreprenor. permisele şi aprobările. 1.

Dacă potrivit prevederilor Contractului. Beneficiarul poate refuza să acorde dreptul de acces sau posesiunea până la primirea Garanţiei de Bună Execuţie. fără consimţământul prealabil al Beneficiarului. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. dacă şi în măsura în care eşecul Beneficiarului a fost cauzat de orice eroare sau întârziere a Antreprenorului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Totuşi. Beneficiarul va trebui să acţioneze astfel la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului.Beneficiarul 2. Acest drept şi această posesiune pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Totuşi. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.identitatea liderului lor. Dacă niciun astfel de termen nu este specificat în Anexa la Ofertă. datorată întârzierii.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. 2. şi (c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal. care vor fi incluse în Preţul Contractului. echipamente sau mijloace de acces.1 Dreptul de acces pe Şantier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la toate părţile Şantierului şi posesiunea lor. După primirea acestei înştiinţări. Beneficiarului i se va solicita să acorde (Antreprenorului) posesiunea unor fundaţii. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a eşecului Beneficiarului de a acorda acest drept de acces sau posesiune. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi posesiunea lui la termene care să permită Antreprenorului să acţioneze în conformitate cu programul transmis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. în termenul (sau termenele) specificat(e) în Anexa la Ofertă. structuri. care va avea autoritatea de a-şi asuma obligaţii în numele şi pe seama Antreprenorului şi a fiecăreia dintre aceste persoane. inclusiv o 25 .4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].3 [Programul de execuţie]. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil.

4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului Beneficiarul va prezenta. 26 . Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit la respectiva prelungire a perioadei de execuţie.eroare în oricare dintre Documentele Antreprenorului. şi (b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor subparagrafelor (a).18 [Protecţia mediului]. (ii) pentru livrarea Bunurilor.3 Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului şi alţi antreprenori ai Beneficiarului aflaţi pe Şantier: (a) să coopereze la eforturile Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. acesta trebuie să înştiinţeze Antreprenorul şi să prezinte detaliile necesare. în 28 de zile de la primirea oricărei solicitări din partea Antreprenorului. inclusiv proceduri vamale. permise sau aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor Ţării: (i) pe care Antreprenorul trebuie să le obţină potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1. şi (b) pentru obţinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaţii. 2. la costuri suplimentare sau profit.2 Autorizaţii. asistenţă rezonabilă: (a) prin obţinerea de copii după Legile Ţării care sunt relevante în privinţa Contractului dar care nu sunt disponibile în mod direct şi uşor. Dacă Beneficiarul intenţionează să schimbe semnificativ aranjamentele sale financiare. şi (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului atunci când sunt retrase de pe Şantier.13 [Respectarea Legilor]. sau o întârziere în transmiterea acestora. la solicitarea acestuia. 2. (b) şi (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de siguranţă] şi potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. dovezile rezonabile prin care se arată că au fost stabilite şi sunt menţinute aranjamentele financiare care vor permite Beneficiarului să plătească Preţul Contractului (estimat până la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. 2. permise sau aprobări Beneficiarul (unde este în măsură) va asigura Antreprenorului.6 [Cooperarea].

sau să emită o reclamaţie împotriva Antreprenorului In alt mod decât în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.20 [Utilajele Beneficiarului şi materiale asigurate gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor. O înştiinţare legată de prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor trebuie să fie transmisă înainte de expirarea acestei perioade. Beneficiarul nu este îndreptăţit să compenseze sau să facă o deducere dintr-o sumă aprobată într-un Certificat de Plată. 27 . apă şi gaz]. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Beneficiarul sau Inginerul vor transmite Antreprenorului o înştiinţare şi vor prezenta detaliile necesare.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor].19 [Electricitate. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. 3. Inginerul nu are autoritatea de a amenda Contractul. Totuşi. Personalul Inginerului va include ingineri cu calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini îndatoririle. înştiinţarea nu este necesară pentru plăţi datorate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2. În continuare. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza reclamaţiei sau altă bază de fundamentare a acesteia şi trebuie să includă o justificare a sumei şi / sau prelungirii la care Beneficiarul consideră că este îndreptăţit în legătură cu Contractul. Această sumă poate fi inclusă în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată ca o deducere.5 Reclamaţiile Beneficiarului Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la orice plată potrivit prevederilor oricărei Clauze din prezentele Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul şi / sau la orice prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî (i) suma (dacă este cazul) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi / sau (ii) prelungirea (dacă este cazul) Perioadei de Notificare a Defectelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere după ce Beneficiarul a luat cunoştinţă de evenimentul sau circumstanţele care generează reclamaţia.1 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini îndatoririle care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Inginerul 3.

Inginerul nu va putea delega autoritatea de a hotărî asupra oricărei probleme în conformitate cu prevederile SubClauzei 3. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii: (a) de fiecare dată când îşi îndeplineşte îndatoririle sau îşi exercită autoritatea.Inginerul va exercita autoritatea atribuită Inginerului conform celor specificate în. examinare. cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. discrepanţe şi neconformităţi. solicitare. şi (c) orice aprobare. inspecţie. Contract. aceste cerinţe vor fi specificate în Condiţiile Speciale. omisiuni. delegarea sau revocarea va fi făcută în scris şi nu va intra în vigoare decât după primirea unor copii de către ambele Părţi. înştiinţare. consimţământ. Aceşti asistenţi pot include un inginer rezident şi / sau inspectori independenţi numiţi pentru inspecţia şi / sau testarea unor părţi ale Echipamentelor sau Materialelor. se va considera (pentru scopurile Contractului) că aprobarea Beneficiarului a fost dată. cu excepţia celor convenite cu Antreprenorul. Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare. verificare. Totuşi. care au competenţă pentru îndeplinirea îndatoririlor şi exercitarea 28 . 3. de fiecare dată când Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului. (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de orice îndatoriri.2 Delegarea de către Inginer Inginerul poate uneori să atribuie îndatoriri şi să delege autoritate asistenţilor săi şi să revoce aceste atribuiri sau delegări. specificată în sau care rezultă în mod necesar din Contract. propunere. Totuşi. certificat. dispoziţie. Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea. Atribuirea de îndatoriri. obligaţii sau răspunderi prevăzute în Contract. se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului. inclusiv răspunderea pentru erori. test sau alte acţiuni similare ale Inginerului (inclusiv lipsa dezaprobării) nu va absolvi Antreprenorul de nicio răspundere pe care acesta o are potrivit prevederilor Contractului.5 [Hotărâri]. pentru anumite atribuţii. Beneficiarul se obligă să nu impună alte constrângeri asupra autorităţii Inginerului. Dacă. sau care rezultă în mod necesar din.

solicitare. Totuşi: (a) orice omisiune de a respinge unele lucrări. inspecţie. 29 . Orice aprobare. va avea acelaşi efect ca şi cum ar fi fost efectuată de către Inginer. Dacă o dispoziţie reprezintă o Modificare. o înştiinţare cu numele. Fiecare asistent căruia i s-au atribuit îndatoriri sau căruia i-a fost delegată autoritate. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. Antreprenorul poate să prezinte problema Inginerului. va fi autorizat să emită dispoziţii către Antreprenor numai în limita definită prin delegare. care va confirma. test sau orice acţiune similară efectuată de către un asistent în conformitate cu această delegare. prin transmiterea către Beneficiar a unei înştiinţări însoţită de detalii justificative. hotărârea sau dispoziţia. consimţământ. Antreprenorul va primi dispoziţii numai de la Inginer sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea relevantă potrivit prevederilor prezentei Clauze. Antreprenorul va respecta dispoziţiile primite de la Inginer sau de la asistenţi delegaţi. examinare.3 Dispoziţiile Inginerului Inginerul poate (în orice moment) să transmită Antreprenorului dispoziţii care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. adresa şi experienţa relevantă a înlocuitorului propus. cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire. Beneficiarul nu va înlocui Inginerul cu o persoană împotriva căreia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile. propunere. (b) dacă Antreprenorul pune la îndoială orice hotărâre sau dispoziţie emisă de un asistent. acesta va transmite Antreprenorului. cu privire la orice problemă în legătură cu Contractul. verificare. cu promptitudine. deci nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge astfel de lucrări. toate în conformitate cu prevederile Contractului. Echipamente sau Materiale nu va fi considerată aprobare. dispoziţie.4 [Legea şi limba].4 Înlocuirea Inginerului Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul.autorităţii delegate şi care cunosc bine limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. 3. va retrage sau va modifica. Echipamente sau Materiale. înştiinţare. Aceste dispoziţii vor fi date în scris. 3. certificare.

Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului specificate în Contract. ale tuturor metodelor de construcţie şi ale tuturor Lucrărilor. execuţia. Nu se vor face modificări substanţiale ale acestor măsuri sau metode fără înştiinţarea prealabilă a Inginerului. o revizuire potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii.5 Hotărâri De fiecare dată când prezentele Condiţii prevăd ca Inginerul să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze 3. provizorii sau permanente. Inginerul va lua o hotărâre echitabilă în conformitate cu prevederile Contractului. precum şi tot Personalul Antreprenorului. executa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Lucrările trebuie să includă orice lucrare necesară pentru a satisface Cerinţele Beneficiarului.5 pentru a conveni sau hotărî asupra oricărei probleme. 4. Bunurile. luând în considerare toate circumstanţele relevante. terminarea sau exploatarea adecvată şi în siguranţă a Lucrărilor. Lucrările trebuie să corespundă scopurilor prevăzute pentru Lucrări.1 Obligaţiile generale ale Antreprenorului Antreprenorul va proiecta. Dispute şi Arbitraj]. ANTREPRENORUL 4. Fiecare Parte se va conforma fiecărui acord sau hotărâre până când intervine. consumabilele şi alte produse şi servicii. dacă intervine. sau pe care Contractul o implică. necesare pentru proiectarea. Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. De fiecare dată când Inginerul solicită astfel. Antreprenorul va transmite detalii despre măsurile şi metodele pe care acesta propune să le adopte pentru execuţia Lucrărilor. şi toate lucrările care (cu toate că nu sunt menţionate în Contract) sunt necesare pentru stabilitatea. Propunerea Antreprenorului şi Listele. Inginerul va transmite ambelor Părţi o înştiinţare asupra fiecărui acord sau hotărâre.3. terminarea Lucrărilor şi remedierea defectelor. 30 . prezentând detalii justificative. La terminare. Antreprenorul va fi responsabil pentru caracterul adecvat. Dacă nu se ajunge la un acord. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de pe Şantier. aşa cum sunt definite în Contract.

2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia. în valoarea şi în monedele specificate în Anexa la Ofertă. Dacă nu este specificată nicio valoare în Anexa la Ofertă. Garanţia de Bună Execuţie în termen de 28 de zile de la data primirii Scrisorii de Acceptare şi va transmite o copie a acesteia şi Inginerului. iar Antreprenorul. decât pentru valorile la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. Beneficiarul nu va reclama executarea Garanţiei de Bună Execuţie. nu a devenit îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că 31 . Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi orice defecte vor fi remediate. (c) Antreprenorul eşuează să remedieze un neajuns în termen de 42 de zile de la primirea înştiinţării de la Beneficiar prin care se solicită remedierea neajunsului. cu 28 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei. caz în care Beneficiarul poate reclama întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. sau (d) se creează circumstanţe care îl îndreptăţesc pe Beneficiar să rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. în următoarele cazuri: (a) Antreprenorul eşuează să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie aşa cum este descris în paragraful anterior. indiferent dacă s-a transmis sau nu o înştiinţare de reziliere.4.2 Garanţia de Bună Execuţie Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea adecvată a Lucrărilor. Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până când Antreprenorul a executat şi terminat Lucrările şi a remediat orice defecte. Antreprenorul va furniza Beneficiarului. Dispute şi Arbitraj]. (b) Antreprenorul eşuează să plătească Beneficiarului o anumită sumă datorată. prezenta Sub-Clauză nu se aplică. în termen de 42 de zile de la data acordului sau hotărârii.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. fie ca urmare a unui acord încheiat de către Antreprenor sau a unei hotărâri adoptate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobată de către Beneficiar şi va fi în forma anexată la Condiţiile Speciale sau în altă formă aprobată de către Beneficiar.

spre consimţământul Inginerului. Dacă acest consimţământ este refuzat sau revocat ulterior. va transmite numele şi detaliile altei persoane potrivită pentru a fi numită Reprezentantul său. un înlocuitor potrivit trebuie să fie numit. Inginerul fiind înştiinţat în consecinţă. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în întregime coordonării executării Contractului de către Antreprenor. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de Reprezentantul Antreprenorului. sau dacă persoana numită eşuează să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului. Reprezentantul Antreprenorului poate să delege oricărei persoane competente. funcţii sau autoritate şi poate în orice moment să revoce o astfel de delegare. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fără consimţământul prealabil al Inginerului. Cu excepţia cazului în care Reprezentantul Antreprenorului este nominalizat în Contract. înainte de Data de Începere a Lucrărilor. În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului lipseşte temporar de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrărilor. Reprezentantul Antreprenorului va primi.3 Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi să îi atribuie acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. dispoziţii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Dispoziţiile Inginerului]. în mod similar. Antreprenorul va transmite. numele şi detalii relevante ale persoanei propusă de către Antreprenor pentru a fi numită Reprezentantul Antreprenorului.Antreprenorul nu este afectat de nicio daună. în numele Antreprenorului. 4. în care să fie numită persoana delegată şi care să 32 . cu consimţământul prealabil al Inginerului. Antreprenorul. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta dintr-o reclamaţie privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la o astfel de reclamaţie. în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Certificatului de Recepţie Finală. orice împuternicire.

cu detalii justificative. conform prevederilor Contractului sau dispoziţiilor Inginerului.specifice împuternicirea.5 Subantreprenorii nominalizaţi În prezenta Sub-Clauză. şi (c) personalului oricărei autorităţi publice legal constituite. 4. şi (c) Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 28 de zile înainte. Antreprenorul nu va fi obligat să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul ridică obiecţii rezonabile într-o înştiinţare pe care o transmite Inginerului fără întârziere.6 Cooperarea 33 . a unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract. care pot fi angajaţi pentru execuţia. asupra datei propuse pentru începerea lucrărilor fiecărui Subantreprenor şi asupra începerii unor astfel de lucrări pe Şantier. potrivit Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. pe sau în zona Şantierului.4 Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta integralitatea Lucrărilor. următorilor: (a) Personalului Beneficiarului. agenţilor sau angajaţilor săi. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) nu i se va solicita Antreprenorului să obţină consimţământ pentru furnizorii de Materiale. va oferi prilejul să execute lucrări. funcţiile şi autorităţile delegate sau revocate. Antreprenorul. sau pentru subcontractare în cazul în care Subantreprenorul este nominalizat în Contract. 4. (b) oricăror alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar. ca şi cum ar fi acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului. dispune să fie angajat ca şi Subantreprenor de către Antreprenor. “Subantreprenor nominalizat” înseamnă un Subantreprenor pe care Inginerul. 4.4 [Legea şi limba]. Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau neîndeplinirea obligaţiilor oricărui Subantreprenor. (b) consimţământul prealabil al Inginerului trebuie să fie obţinut pentru alţi Subantreprenori propuşi. Reprezentantul Antreprenorului şi toate aceste persoane vor cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în SubClauza 1.

dar Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a verifica acurateţea acestora înainte de folosirea lor.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. iar un antreprenor experimentat nu ar fi putut. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. în mod rezonabil.Orice astfel de dispoziţie va reprezenta o Modificare. dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru activităţile sale de construcţie pe Şantier şi trebuie să coordoneze activităţile sale proprii cu cele ale altor antreprenori în măsură (dacă există) specificată în Cerinţele Beneficiarului. specificate în Contract sau printr-o înştiinţare transmisă de către Inginer.7 Poziţionarea Antreprenorul va poziţiona Lucrările în funcţie de coordonatele. Beneficiarul va fi responsabil pentru orice eroare legată de aceste puncte de referinţă specificate în Contract sau printr-o înştiinţare. Antreprenorul va fi responsabil pentru poziţionarea corectă a tuturor părţilor din Lucrare şi va rectifica orice eroare de poziţie. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. structuri. identifica această eroare şi evita aceste întârzieri şi / sau Costuri. Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri la execuţia unei lucrări necesare ca urmare a unei erori în aceste puncte de referinţă. 34 . potrivit prevederilor Contractului. dacă şi în măsura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. datorată întârzierii. cotă. Beneficiarului i se va solicita să acorde Antreprenorului posesiunea unor fundaţii. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. a Lucrărilor Provizorii sau a măsurilor de acces pentru care este responsabil Antreprenorul. 4. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Dacă. echipamente sau mijloace de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. liniile şi cotele de referinţă originale. Antreprenorul va transmite astfel de documente Inginerului la termenul şi în condiţiile indicate în Cerinţele Beneficiarului. care vor fi incluse în Preţul Contractului.

(d) asigura împrejmuirea. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. şi (e) executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri. pentru a evita expunerea la pericol a acestor persoane. 4. datorită execuţiei Lucrărilor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Inginerul va fi îndreptăţit să verifice orice aspect al acestui sistem. obligaţiile sau răspunderile sale potrivit prevederilor Contractului.După primirea acestei înştiinţări. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile specificate în Contract. iluminarea. parapeţi şi garduri) care pot fi necesare.8 Proceduri de siguranţă Antreprenorul va: (a) respecta toate reglementările în vigoare în materie de siguranţă. (b) avea grijă de siguranţa tuturor persoanelor îndreptăţite să se afle pe Şantier. trotuare. paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. spre folosinţa şi protecţia publicului. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise spre informarea Inginerului înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. 35 . a proprietarilor şi a ocupanţilor terenurilor adiacente. dovada aprobării anterioare de către însuşi Antreprenorul trebuie să apară clar pe documentul respectiv. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va absolvi Antreprenorul de niciuna dintre îndatoririle.9 Asigurarea calităţii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor Contractului.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî dacă şi (în caz pozitiv) în ce măsură eroarea nu putea fi descoperită în mod rezonabil. (c) depune eforturi rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de orice obstacol inutil. La emiterea oricărui document de natură tehnică adresat Inginerului. 4. în măsura stabilită.

interpretările. În măsura în care acest lucru era posibil (ţinând cont de costuri şi timp).10 [Informaţii despre Şantier] şi orice alte date relevante pentru proiectul Antreprenorului. înainte de Data de Referinţă. se va considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul. se va considera că Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri. şi (b) Valoarea de Contract Acceptată este fundamentată cu datele. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. personal. De asemenea. apă şi alte servicii. datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile. împrejurimile acestuia. energie. informaţiile necesare. execuţia şi terminarea adecvate ale Lucrărilor şi 36 . (b) condiţiile hidrologice şi climatice. evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului toate aceste date care vor intra în posesia Beneficiarului după Data de Referinţă.10 Informaţii despre Şantier Beneficiarul trebuie să fi pus la dispoziţia Antreprenorului pentru informarea acestuia. procedurile şi practicile în domeniul muncii ale Ţării . inclusiv condiţiile subterane. (d) Legile. inspecţiile. În aceeaşi măsură. s-a socotit satisfăcut în privinţa tuturor problemelor relevante. (c) volumul şi natura lucrărilor şi a Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. facilităţi.4. inclusiv aspectele legate de mediu. transport. 4. Valoarea de Contract Acceptată acoperă toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele legate de Sume Provizionate. inclusiv următoarelor (fără a se limita la acestea): (a) forma şi natura Şantierului. înainte de depunerea Ofertei. cazare. şi că. examinările şi satisfacerea exigenţelor Antreprenorului în privinţa tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4. dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru proiectarea. Antreprenorul va fi responsabil pentru interpretarea tuturor acestor date. şi (e) cerinţele Antreprenorului legate de acces.11 Suficienţa Valorii de Contract Acceptată Se considera că : (a) Antreprenorul este satisfăcut în privinţa corectitudinii şi suficienţei a Valorii de Contract Acceptată. toate datele relevante aflate în posesia Beneficiarului legate de condiţiile hidrologice şi subterane de pe Şantier.

În cazul în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice defavorabile pe care le consideră ca fiind Imprevizibile. Totuşi.12 Condiţii fizice Imprevizibile În prezenta Sub-clauză. cu excepţia condiţiilor climaterice. După primirea unei astfel de înştiinţări. în limita stabilită. şi (ii) a conveni sau a hotărî asupra problemelor menţionate în subparagrafele (a) şi (b) de mai sus. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare fără întârziere. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Antreprenorul va continua execuţia Lucrărilor. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. inclusiv condiţiile hidrologice şi subterane.remedierea oricăror defecte. Antreprenorul.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau hotărî dacă şi (în caz pozitiv) până la ce limită aceste condiţii erau Imprevizibile. şi (b) plata acestor Costuri.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice. Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care sunt Imprevizibile. 4. înainte de a finaliza acordul sau hotărârea asupra Costurilor suplimentare potrivit prevederilor subparagrafului (ii). “condiţii fizice” înseamnă condiţii fizice naturale şi alte obstacole fizice sau realizate de mâna omului şi poluanţi. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. transmite înştiinţarea menţionată către Inginer şi suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri datorită acestor condiţii. datorată întârzierii. şi va prezenta motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile. folosind metode rezonabile şi adecvate pentru astfel de condiţii fizice şi va respecta orice dispoziţie primită de la Inginer. astfel încât Inginerul să le poată inspecta. pe care Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuţia Lucrărilor. inspecţia şi / sau investigarea acestor condiţii fizice. Inginerul poate revedea dacă alte condiţii fizice în părţi similare ale Lucrărilor (dacă există) au fost mai favorabile decât se putea 37 . va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Dacă o astfel de dispoziţie reprezintă o Modificare.

prevedea în mod rezonabil atunci când Antreprenorul a depus Oferta. Dacă şi în măsura în care aceste condiţii mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra reducerilor de Costuri datorate acestor condiţii, care pot fi incluse (ca şi deduceri) în Preţul Contractului şi în Certificatele de Plată. Totuşi, efectul net al tuturor ajustărilor potrivit prevederilor subparagrafului (b) şi al tuturor acestor reduceri, pentru toate condiţiile fizice întâlnite în părţi similare ale Lucrărilor, nu poate avea ca rezultat o reducere netă a Preţului Contractului. Inginerul poate lua în considerare orice dovadă a condiţiilor fizice prevăzute de către Antreprenor la momentul depunerii Ofertei şi pe care Antreprenorul le poate face disponibile, dar nu va fi obligat să accepte astfel de dovezi. 4.13 Drepturile de trecere şi facilităţile Antreprenorul va suporta toate costurile şi cheltuielile pentru drepturile de trecere speciale şi / sau temporare,care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, pe riscul şi cheltuiala sa, orice facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare în scopurile Lucrărilor. Antreprenorul nu va interfera în mod inutil sau inadecvat cu: (a) libertatea de mişcare şi confortul publicului, sau (b) accesul la toate drumurile şi trotuarele precum şi folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice, în posesiunea Beneficiarului sau a altora. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din asemenea interferenţe inutile sau inadecvate. 4.15 Căile de acces Se consideră că Antreprenorul s-a socotit satisfăcut în privinţa caracterului potrivit şi disponibilităţii ale căilor de acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradări oricăror drumuri sau poduri datorate traficului Antreprenorului sau datorate Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include folosirea corespunzătoare a vehiculelor şi a căilor de acces. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în prezentele Condiţii:
38

4.14 Evitarea interferenţelor

(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) pentru orice întreţinere a căilor de acces care poate fi necesară în legătură cu folosirea acestora de către Antreprenor; (b) Antreprenorul va furniza toate marcajele şi indicatoarele necesare de-a lungul căilor de acces şi va obţine toate avizele necesare de la autorităţile competente, pentru folosirea căilor de acces, a semnelor şi a indicatoarelor; (c) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nicio reclamaţie care poate apărea în legătură cu folosirea oricăror căi de acces sau în altă privinţă referitoare la oricare cale de acces; (d) Beneficiarul nu garantează disponibilitatea sau caracterul potrivit al niciunei căi de acces anume, şi (e) Costurile datorate indisponibilităţii sau caracterului inadecvat ale căilor de acces pentru folosirea acestora de către Antreprenor, vor fi suportate de Antreprenor. 4.16 Transportul Bunurilor Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care vor fi livrate pe Şantier orice Echipament sau elemente importante ale altor Bunuri, (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare Lucrărilor, şi (c) Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care ar rezulta din transportul Bunurilor şi va negocia toate reclamaţiile generate de transportul acestora şi va plăti sumele aferente. 4.17 Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va fi responsabil pentru toate Utilajele Antreprenorului. Atunci când sunt aduse pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate a fi destinate în mod exclusiv execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Totuşi, consimţământul nu va fi necesar pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor şi afectării populaţiei şi proprietăţilor, ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii
39

4.18 Protecţia mediului

sale. Antreprenorul se va asigura că emisiile, descărcările de reziduuri şi deversările rezultate din activităţile Antreprenorului nu vor depăşi valorile indicate în Cerinţele Beneficiarului şi nu vor depăşi valorile impuse de Legea în vigoare. 4.19 Electricitate, apă şi gaz Cu excepţia celor specificate mai jos, Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea electricităţii, a apei şi a altor servicii necesare acestuia. Antreprenorul va fi îndreptăţit să folosească, în scopurile Lucrărilor, serviciile de electricitate, apă, gaz şi alte servicii care pot fi disponibile pe Şantier şi ale căror detalii şi preţuri sunt menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul, pe riscul şi cheltuiala sa, va furniza orice aparat necesar pentru folosirea acestor servicii şi pentru măsurarea cantităţilor consumate. Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) pentru astfel de servicii vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. 4.20 Utilajele Beneficiarului şi Materialele asigurate gratuit Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului Utilajele Beneficiarului (dacă există), pentru execuţia Lucrărilor, în conformitate cu detaliile, modalităţile şi preţurile indicate în Cerinţele Beneficiarului. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului: (a) Beneficiarul va fi responsabil pentru Utilajele Beneficiarului, cu excepţia faptului că (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului atunci când oricare membru al Personalului Antreprenorului îl exploatează, conduce, coordonează, îl are în posesiune sau îl controlează. Cantităţile corespunzătoare şi sumele datorate (conform preţurilor specificate) pentru folosirea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau hotărâte de Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, gratuit, “materialele asigurate gratuit” (dacă există) în conformitate cu detaliile indicate în Cerinţele
40

Beneficiarul va rectifica imediat lipsurile. 4. inclusiv fiecare etapă de proiectare. montaj. livrare pe Şantier.Beneficiarului. lua în grijă şi custodie şi de a controla aceste materiale nu vor absolvi Beneficiarul de responsabilitatea sa pentru orice lipsă. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. (b) fotografii care arată stadiul de fabricaţie şi progresul pe Şantier. Obligaţiile Antreprenorului de a inspecta. fabricaţie. pe riscul şi cheltuiala sa. defectele sau neajunsurile menţionate în înştiinţare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere a Lucrărilor. în termen de 7 zile de la ultima zi a perioadei de raportare. defect sau neajuns care nu ar apărea la o inspecţie vizuală. Fiecare raport va include: (a) grafice şi descrieri detaliate ale progresului. Beneficiarul. şi transportul şi sosirea pe Şantier. numele producătorului. Antreprenorul va elabora rapoarte lunare de progres şi va înainta Inginerului 6 copii ale acestora. rapoartele vor fi înaintate lunar.21 Rapoartele de progres Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. construcţie. Antreprenorul va inspecta vizual materialele şi va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra oricăror lipsuri. locul de fabricaţie. inspecţiile de către Antreprenor teste. defecte sau neajunsuri ale acestor materiale. va procure aceste materiale la termenul şi în locul specificate în Contract. procentul progresului şi datele reale sau planificate pentru: (i) (ii) (iii) (iv) începerea fabricaţiei. Documentele Antreprenorului. testare. (d) detaliile descrise în Sub-Clauza 6. materialele asigurate gratuit vor intra în grija şi custodia Antreprenorului şi sub controlul său. Raportarea va continua până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.10 [Raportări privind 41 . După această inspecţie vizuală. Ulterior. Apoi. punere în funcţiune şi probe de exploatare. (c) pentru fabricaţia fiecărui element important al Echipamentelor şi Materialelor. achiziţii.

rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale.(e) (f) (g) (h) Personalul şi Utilajele Antreprenorului]. La emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va păstra Şantierul liber de orice obstacol inutil şi va depozita sau înlătura Utilajele Antreprenorului şi orice exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi înlătura. excesele de materiale. înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. 4. statistici privind siguranţa. şi măsurile care sunt (sau vor fi) adoptate pentru a surmonta întârzierile. de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. ca fiind personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. inclusiv detalii asupra oricăror incidente şi activităţi periculoase legate de mediul înconjurător şi de relaţii cu publicul. printr-o înştiinţare transmisă Antreprenorului de către Beneficiar sau Inginer. toate Utilajele Antreprenorului.22 Securitatea Şantierului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Antreprenorul va fi responsabil pentru interzicerea accesului pe Şantier al persoanelor neautorizate.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. 4. rebuturi şi Lucrări Provizorii care nu mai sunt necesare. Pe perioada execuţiei Lucrărilor. şi compararea între progresul real şi cel planificat.23 Activităţile Antreprenorului pe Şantier Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii în limitele Şantierului şi în limitele oricăror zone suplimentare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi despre care Inginerul convine să fie zone de lucru. cu detalii asupra oricăror evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului. şi a îndepărta Personalul său şi Utilajele sale din terenurile adiacente. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a păstra Personalul său şi Utilajele sale în interiorul Şantierului şi al acestor zone suplimentare. şi (b) persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului şi la Personalul Beneficiarului. lista Modificărilor. Antreprenorul va curăţa şi îndepărta de pe Şantier orice resturi. şi la orice alte persoane identificate. copii ale documentelor de asigurare a calităţii. 42 .

monedele. proiectarea Lucrărilor. Antreprenorul va lua măsurile de precauţie rezonabile pentru a preveni ca Personalul Antreprenorului sau alte persoane să înlăture sau să deterioreze oricare din aceste descoperiri. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Totuşi. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. acele Bunuri care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor potrivit prevederilor Contractului. La descoperirea unor astfel de obiecte sau lucruri. ingineri sau alţi specialişti care îndeplinesc criteriile (daca există) specificate în Cerinţele Beneficiarului. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].1 Obligaţii generale de proiectare Antreprenorul va executa. antichităţile sau structurile sau alte rămăşiţe sau lucruri de interes geologic sau arheologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi. şi (b) plata acestor Costuri. Antreprenorul va lăsa acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor curată şi în siguranţă.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.resturile. 5. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. proiectanţii şi Subantreprenorii săi de proiectare au experienţa şi capacitatea necesare pentru proiectare. obiectele de valoare. Antreprenorul se angajează ca proiectanţii să fie disponibili să 43 . Antreprenorul poate păstra pe Şantier. Proiectare 5. Antreprenorul va transmite spre consimţământul Inginerului numele si detalii relevante ale fiecărui proiectant şi Subantreprenor de proiectare propuşi. Antreprenorul trebuie să înştiinţeze cu promptitudine Inginerul care va emite dispoziţii despre modul de tratare a acestora.24 Vestigii arheologice Toate fosilele. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. care vor fi incluse în Preţul Contractului. Constructorul garantează că el. rebuturile şi Lucrările Provizorii. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului. 4. Antreprenorul va transmite o înştiinţare adiţională Inginerului şi. datorată întârzierii. si va fi responsabil pentru. pe Perioada de Notificare a Defectelor. După primirea acestei înştiinţări adiţionale.

Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să inspecteze elaborarea tuturor acestor documente. Inginerul va stabili dacă trebuie să fie aplicate prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări] şi va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. greşeala şi alte defecte identificate în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste elemente de referinţă. Dacă Cerinţele Beneficiarului descriu acele Documente ale Antreprenorului care urmează a fi transmise Inginerului spre revizuire şi / sau aprobare.7 [Poziţionarea]. împreună cu o înştiinţare după cum este descris mai jos. La primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. atunci Durata de Execuţie nu va fi prelungită iar Preţul Contractului nu va fi ajustat. acestea vor fi transmise în consecinţă. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi de asemenea va elabora orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. calculat de la Data de Începere a Lucrărilor. până la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor relevante. În următoarele prevederi ale prezentei Sub-Clauze. Documentele Antreprenorului vor fi scrise în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. Dacă şi în măsura în care (ţinând cont de cost şi timp) un antreprenor experimentat exercitând toată atenţia cuvenită ar fi descoperit eroarea. dacă există) precum şi elementele de referinţă menţionate în Sub-Clauza 4. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare referitoare la orice eroare.participe la discuţii cu Inginerul în orice moment rezonabil.2 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor include documentele tehnice specificate în Cerinţele Beneficiarului.4 [Legea si Limba]. 5. documentele necesare pentru obţinerea tuturor aprobărilor cerute de reglementare şi documentele descrise în Sub-Clauza 5. (i) “perioada de revizuire” înseamnă perioada necesară pentru revizuire şi (dacă este specificat în acest fel) pentru aprobare de către Inginer şi (ii) “Documentele Antreprenorului’’ exclud orice documente cu privire 44 .6 [Documentele conforme cu execuţia] si Sub-Clauza 5. În termenul specificat în Anexa la Ofertă. oriunde acestea sunt elaborate.1 [Începerea lucrărilor]. greşeala sau celelalte defecte la examinarea Şantierului şi a Cerinţelor Beneficiarului înaintea de depunerea Ofertei. După primirea acestei înştiinţări. Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele proiectului.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere]. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului.

(iii) se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acestei părţi. Dacă un Document al Antreprenorului este astfel neconform. va fi rectificat. Pentru fiecare parte din Lucrări şi cu excepţia situaţiei în care aprobarea sau consimţământul Inginerului a fost obţinut în prealabil: (a) în cazul în care un Document al Antreprenorului a fost transmis (aşa cum este specificat) spre aprobarea Inginerului : (i) Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare prin care este aprobat Documentul Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. Această înştiinţare va specifica faptul că Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat. calculate de la data la care Inginerul primeşte un Document al Antreprenorului şi înştiinţarea Antreprenorului. pe cheltuiala Antreprenorului. aprobat) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. fiecare perioadă de revizuire nu va depăşi 21 de zile. cu excepţia cazului în care Inginerul a transmis. şi. dacă există specificaţie în acest fel) în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze şi pentru folosire. Înştiinţarea va specifica de asemenea că Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului.la care nu este specificată obligaţia să fie transmise spre revizuire şi / sau aprobare. În perioada de revizuire. sau care să arate că (şi să specifice măsura în care) Documentul Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului: (ii) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe până când Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului. în conformitate cu prevederile subparagrafului (i). înainte de acest termen. Inginerul poate transmite o înştiinţare Antreprenorului care să arate că (şi să specifice măsura în care) un Document al Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului. retransmis si revizuit (dacă este specificat în acest fel. cu sau fără comentarii. o înştiinţare care prevede altceva. (b) execuţia acestei părţi din Lucrări nu va începe înainte de 45 . atât pentru revizuire (şi aprobare. sau măsura în care nu este în conformitate.

şi (b) documentele care fac parte din Contract.4 Standarde şi normative tehnice Proiectul. Toate aceste Legi.expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia sa. execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările terminate vor fi în conformitate cu: (a) Legile Ţării. Documentele Antreprenorului. spre aprobare). dacă este specificat. Legile în vigoare pentru produsele obţinute ca rezultat al Lucrărilor şi alte standarde specificate în Cerinţele Beneficiarului. execuţia Lucrărilor precum şi Lucrările odată terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice ale Ţării. aplicabile Lucrărilor. Antreprenorul va transmite Inginerului documentele modificate în conformitate cu procedura de mai sus. Dacă Inginerul dispune că alte Documente ale Antreprenorului sunt necesare. construcţii şi mediul înconjurător. aprobate). 5. Legile referitoare la execuţia lucrărilor. 5. de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. după cum sunt completate sau schimbate prin Modificări. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi 46 . Documentele Antreprenorului. dacă este specificat. sau orice revizuire (potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau în alt fel) nu va exonera Antreprenorul de nicio obligaţie sau responsabilitate. (c) execuţia acestei părţi din Lucrări se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului aşa cum au fost revizuite (şi. Antreprenorul le va pregăti cu promptitudine. Cu excepţia altor prevederi. referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţiile în vigoare la Data de Referinţă. Apoi. referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector. Orice astfel de aprobare sau consimţământ. sau definite de Legile în vigoare. Antreprenorul va transmite imediat o înştiinţare Inginerului. şi (d) dacă Antreprenorul doreşte să modifice orice proiect sau document care a fost transmis anterior spre revizuire (şi. Dacă standarde modificate sau noi întra în vigoare în Ţară după Data de Referinţă.3 Obligaţii asumate de către Antreprenor Antreprenorul se angajează ca proiectul. vor fi cele în vigoare la data recepţiei la terminare a Lucrărilor sau a Sectorului.

Antreprenorul va obţine consimţământul Inginerului referitor la dimensiunile lor. în măsura specificată în Cerinţele Beneficiarului. 5. dimensiunile si detaliile exacte şi conforme ale lucrărilor executate. 5. reprezentând Lucrările aşa cum au fost executate. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.5 Instruire Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea şi întreţinerea Lucrărilor.6 Documente conforme cu execuţia 47 .2 [Documentele Antreprenorului]. Înainte de emiterea oricărui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.(dacă este cazul) va transmite propuneri pentru punerea în conformitate. Două copii ale acestor înregistrări vor fi furnizate Inginerului înaintea începerii Testelor la Terminare. În completare. În cazul în care: (a) Inginerul stabileşte că punerea în conformitate este necesară. la sistemul de referinţă şi alte detalii relevante. arătând poziţiile. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. Dacă în Contract este specificat ca instruirea să fie efectuată înainte de recepţia Lucrărilor la terminare. atunci Inginerul va iniţia o Modificare în conformitate cu prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. Antreprenorul va elabora şi va păstra actualizat un set complet de înregistrări ale execuţiei Lucrărilor “conforme cu execuţia”. şi le va transmite Inginerului spre revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte aceste documente. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe Şantier si vor fi folosite exclusiv în scopurile prezentei Sub-Clauze. în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când această instruire este finalizata. Antreprenorul va furniza Inginerului planşe ale Lucrărilor conforme cu execuţia. Antreprenorul va furniza Inginerului numărul şi tipurile de copii specificate ale planşelor conforme cu execuţia relevante. şi (b) propunerile pentru punerea în conformitate reprezintă o Modificare.

7 Manuale de exploatare şi întreţinere Înainte de începerea Testelor la Terminare. reasambla. Antreprenorul nu va recruta sau încerca să recruteze personalul sau forţa de muncă din cadrul Personalului Beneficiarului. Personalul şi Forţa de Muncă 6. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă.2 Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă 6. 6. masa şi transportul acestora. Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare nivelurilor de salarizare şi condiţiilor de muncă practicate pe plan local de către alţi angajatori din aceeaşi branşă cu Antreprenorul. în formă preliminară. 6. inclusiv Legile referitoare la angajare. Antreprenorul va furniza Inginerului manuale de exploatare şi întreţinere. discrepanţe. Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate în scopurile recepţiei la terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. Antreprenorul va respecta toate Legile din domeniul muncii care se aplică Personalului Antreprenorului. omisiuni.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] până când Inginerul primeşte forma finală a manualelor de exploatare şi întreţinere. precum şi pentru plata.1 Angajarea personalului şi a forţei de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului. aspecte inadecvate sau alte defecte în Documentele Antreprenorului. acestea precum şi Lucrările vor fi corectate pe cheltuiala Antreprenorului.5. întreţine. suficient de detaliate astfel încât Beneficiarul să poată exploata. imigrare şi emigrare. demonta.4 Legislaţia muncii 48 . care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. ajusta şi repara Echipamentele. Dacă nu sunt aplicabile niveluri de salarizare sau condiţii de muncă stabilite.8 Erori de proiectare Dacă sunt identificate erori. la nivelul cerut de detalii. 5. din zonă sau din altă parte. fără a lua în considerare niciun consimţământ sau aprobare potrivit prevederilor prezentei Clauze. ambiguităţi. Antreprenorul va face aranjamentele necesare pentru angajarea întregului personal şi a forţei de muncă.3 Persoanele în serviciul Beneficiarului 6. securitate. precum şi orice alte manuale specificate în Cerinţele Beneficiarului în aceste scopuri. cazarea. asistenţă socială. sănătate.

infirmerie şi serviciu de ambulanţă sunt disponibile în permanenţă pe Şantier şi în orice loc de cazare a Personalului Antreprenorului şi a Personalului Beneficiarului. De asemenea.şi îi va asigura acestuia toate drepturile conferite de lege. Antreprenorul va numi un responsabil cu prevenirea accidentelor pe Şantier. Antreprenorul îi va furniza acestei persoane 49 . conform celor indicate în Cerinţele Beneficiarului. sau (c) activitatea nu poate fi evitată. precum şi pentru prevenirea epidemiilor.6 Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă Cu excepţia cazului în care este indicat altfel în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul nu va permite niciunuia dintre angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din Lucrările Permanente. 6. facilităţi de prim ajutor. (b) Inginerul îşi dă consimţământul. caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. şi că măsuri potrivite sunt luate pentru asigurarea tuturor condiţiilor de trai şi igienă necesare. Antreprenorul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru Personalul Antreprenorului. 6.7 Sănătatea şi securitatea muncii Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a păstra sănătatea şi securitatea Personalului Antreprenorului. cu următoarele excepţii: (a) se specifică altfel în Contract. Antreprenorul va asigura facilităţi şi pentru Personalul Beneficiarului.5 Programul de lucru Activitatea pe Şantier nu se va desfăşura în zilele recunoscute pe plan local ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în Anexa la Ofertă. sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor. Antreprenorul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor Legilor în vigoare. inclusiv celor legate de securitatea muncii. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. În colaborare cu autorităţile locale de sănătate. Antreprenorul se va asigura că personal medical. care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor. 6. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor.

care: (a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate. În situaţia producerii oricărui accident. Inginerul poate solicita Antreprenorului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturată) orice persoană angajată pe Şantier sau pentru Lucrări. 6. (b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă. sau (d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa. sănătatea sau protecţia mediului.4 [Legea şi limba]) şi ale operaţiunilor care trebuie efectuate (inclusiv metodele şi tehnicile necesare. 6. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea. competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate. Antreprenorul va transmite Inginerului. inspectării şi testării lucrărilor.10 Raportări privind Antreprenorul va transmite Inginerului detalii privind numărul Personalul şi Utilajele fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului şi al fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. 6. managementului. Antreprenorul va numi un înlocuitor potrivit (sau va dispune numirea unui asemenea înlocuitor). Aceste informaţii vor Antreprenorului 50 . va asigura administrarea necesară planificării. aranjării.toate cele necesare pentru a-şi exercita răspunderea şi autoritatea. fără întârziere. pe parcursul proiectării şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului. inclusiv Reprezentantul Antreprenorului. direcţionării.8 Administrarea de către Antreprenor Antreprenorul. detalii referitoare la producerea accidentului. dacă este cazul. dacă este cazul. Apoi. securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor şi privind daunele aduse proprietăţii.9 Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea. pericolele posibile şi metodele de prevenire a accidentelor) pentru execuţia în bune condiţii şi în siguranţă a Lucrărilor. conform cerinţelor rezonabile ale Inginerului. (c) nu respectă oricare din prevederile Contractului. Administrarea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să aibă cunoştinţe adecvate ale limbii folosite pentru comunicare (definită în Sub-Clauza 1.

într-o forma aprobată de Inginer. în orice moment rezonabil: (a) va avea acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obţin Materiale naturale. şi (b) probe suplimentare dispuse de Inginer ca şi Modificare. 7. 7. dezordine sau conduită necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului şi pentru păstrarea liniştii şi protecţia persoanelor şi a proprietăţilor de pe Şantier şi din vecinătatea Şantierului. producerea şi fabricaţia Materialelor şi toate cele necesare execuţiei Lucrărilor: (a) în maniera (dacă există) specificată în Contract. Fiecare probă va fi etichetată cu menţiunea originii şi a modului propus de folosire în Lucrări. toate pe cheltuiala Antreprenorului. şi (c) utilizând facilităţi dotate corespunzător şi Materiale care nu prezintă riscuri.fi transmise lunar.2 Probe Antreprenorul va transmite următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante spre revizuire de către Inginer în conformitate cu procedurile pentru Documentele Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.1 Modul de execuţie Antreprenorul va realiza fabricaţia Echipamentelor. (b) cu grijă şi profesionalism. Materiale şi Manoperă 7. 6. şi (b) pe parcursul producţiei. va fi îndreptăţit să examineze. 51 . în conformitate cu bunele practici recunoscute. până când Antreprenorul termină toate lucrările cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.11 Conduită necorespunzătoare Antreprenorul va lua în permanenţă toate măsurile rezonabile de precauţie necesare pentru a preveni orice ilegalitate. Echipamente. fabricaţiei şi construcţiei (pe Şantier sau în altă parte).2 [Documentele Antreprenorului]: (a) probe standard ale producătorului de Materiale şi probe specificate în Contract.3 Inspecţia Personalul Beneficiarului. cu excepţia cazului în care se specifică altfel în Contract. 7.

Antreprenorul poate începe realizarea testelor. Inginerul va efectua. fără întârzieri irezonabile. Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea. Aceste activităţi nu vor absolvi Antreprenorul de nicio obligaţie sau răspundere. Inginerul poate. Inginerul va înştiinţa Antreprenorul. Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor. asistenţă. cu excepţia cazului în care Inginerul dispune altfel. documente şi alte informaţii. facilităţilor. instrumente. avizelor şi echipamentelor de protecţie. cu privire la intenţia Inginerului de a participa la efectuarea testelor. măsurătorile sau testele necesare. Materialele sau calitatea execuţiei testate nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. combustibil. sau va transmite cu promptitudine Antreprenorului o înştiinţare conform căreia Inginerul nu doreşte efectuarea acestor activităţi. electricitate.4 Testarea Prezenta Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract. toate necesare pentru efectuarea eficientă a testelor specificate. măsoare şi testeze materialele şi calitatea execuţiei şi să verifice progresul fabricaţiei Echipamentelor şi producerii şi fabricaţiei Materialelor. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele. Antreprenorul va conveni cu Inginerul data şi locul pentru efectuarea testelor specificate pentru Echipamente. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. costurile pentru efectuarea acestei Modificări vor fi suportate de Antreprenor. Antreprenorul va oferi Personalului Beneficiarului prilejul de a desfăşura aceste activităţi. 7. examinarea. va trebui să descopere lucrarea şi după aceea să efectueze remedierile şi reinstalările necesare. Dacă Inginerul nu se prezintă la data şi locul convenite. consumabile. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare. Apoi. inclusiv prin asigurarea accesului. inspecţia. forţă de muncă. dacă şi când este solicitat de către Inginer. să modifice locul sau detaliile unor teste specificate sau poate da o dispoziţie Antreprenorului să efectueze teste suplimentare. cu cel puţin 24 de ore înainte.inspecteze. utilaje. Antreprenorul va furniza aparate. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să fie acoperită. iar testele vor fi considerate a fi fost 52 . atunci. toate pe cheltuiala sa. altele decât Testele după Terminare (dacă există). fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului.

Materialele. proiecte sau lucrări. măsurătorilor sau testării. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. Dacă Inginerul nu a participat la teste. testele vor fi repetate în aceiaşi termeni şi condiţii.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. verificate în mod corespunzător.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind testele. proiecte sau calitatea execuţiei unor lucrări ca fiind deficiente sau în alt fel neconforme cu prevederile Contractului. proiecte sau lucrări. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. Inginerul va contrasemna certificatul de teste ale Antreprenorului sau va emite către Antreprenor un certificat în acest sens. Materiale. Dacă Inginerul solicită refacerea testelor pentru aceste Echipamente.efectuate în prezenţa Inginerului. Materiale.5 Respingerea Dacă în urma examinării.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. 7. care vor fi incluse în Preţul Contractului. datorată întârzierii. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a respectării acestor dispoziţii sau ca urmare a unei întârzieri pentru care Inginerul este responsabil. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului. 7. se consideră că acceptă acurateţea acestora.6 Lucrările de remediere Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20. Inginerul poate respinge aceste Echipamente. După primirea acestei înştiinţări. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. prin transmiterea unei înştiinţări motivate către Antreprenor. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. Dacă respingerea şi refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul respins şi remediat îndeplineşte cerinţele Contractului. inspecţiei.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. se identifică Echipamente. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Atunci când testele specificate sunt trecute cu succes. Inginerul poate dispune ca Antreprenorul: 53 . potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.

7 Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor În măsura în care prezenta prevedere este în conformitate cu Legile Ţării. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va îndeplini dispoziţia într-un interval de timp rezonabil. Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate costurile rezultate din această neîndeplinire. şi anume perioada specificată (dacă este cazul) în dispoziţie. şi (c) să execute orice lucrare care este necesară şi urgentă pentru siguranţa Lucrărilor.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. sau imediat dacă se specifică regimul de urgenţă potrivit prevederilor subparagrafului (c). fiecare element al Echipamentelor şi Materialelor va intra în proprietatea Beneficiarului.10 [Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării]. (b) să înlăture şi să execute din nou orice altă lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului.(a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Materiale care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 7. liber de orice privilegii sau alte sarcini. cu excepţia cazului şi în măsura în care zone de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract.8 Redevenţe Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului. Beneficiarul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane pentru realizarea lucrării. în momentul în care se produce prima (în ordinea cronologică) dintre următoarele situaţii: (a) când este livrat pe Şantier. şi (b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavaţii şi a altor materiale în exces (naturale sau fabricate). unui eveniment imprevizibil fie datorită altor factori. Antreprenorul va plăti toate redevenţele. fie datorită unui accident. (b) când Antreprenorul este îndreptăţit să primească plata pentru valoarea Echipamentelor şi Materialelor. 7. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească dispoziţia. chiriile şi alte cheltuieli pentru: (a) Materiale naturale obţinute din afara Şantierului. 54 . Cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul ar fi îndreptăţit la plată pentru lucrare. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2.

până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz). inspecţie. De asemenea. şi fiecare Secţiune (dacă există). Antreprenorul va transmite un program revizuit de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde progresului real sau obligaţiilor Antreprenorului.1 [Începerea lucrărilor]. (b) perioadele pentru revizuiri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârziere.2 [Documentele Antreprenorului] şi pentru orice alte transmiteri. achiziţii. Data de Începere a Lucrărilor va fi în termen de 42 de zile de la data primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare. 8.8. şi (b) terminarea tuturor lucrărilor specificate în Contract ca fiind necesare pentru ca Lucrările sau Sectorul să fie considerate terminate pentru a fi recepţionate potrivit prevederilor SubClauzei 10. întârzierea şi suspendarea lucrărilor 8. în termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Începerea. livrare pe Şantier.2 Durata de Execuţie Antreprenorul va termina toate Lucrările.1 Începerea lucrărilor Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. testare. şi (d) un raport justificativ care să includă: 55 . construcţie. 8. aprobări şi consimţăminte specificate în Cerinţele Beneficiarului.3 Programul de execuţie Antreprenorul va transmite Inginerului un program detaliat al perioadelor de execuţie. fabricaţie. inclusiv: (a) trecerea cu succes a Testelor la Terminare. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. punere în funcţiune şi probe de exploatare. inclusiv termenele anticipate pentru realizarea fiecărei etape de proiectare. Fiecare program va include: (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să realizeze Lucrările. Documente ale Antreprenorului. montaj. (c) secvenţa şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor].

Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu îndeplineşte (în măsura specificată) prevederile Contractului sau nu corespunde progresului real şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului. transmite Antreprenorului o înştiinţare arătând măsura în care programul nu respectă prevederile Contractului.3 [Procedura de Modificare]. Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul. pe fiecare categorie. în orice moment. Cu excepţia cazului în care Inginerul. majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. care pot afecta negativ lucrările. şi detalii indicând estimările rezonabile ale Antreprenorului cu privire la numărul de Personal al Antreprenorului.3 [Procedura de Modificare]). şi a principalelor etape. Inginerul poate solicita ca Antreprenorul să transmită o estimare a efectului anticipat al acestor evenimente sau circumstanţe şi / sau o propunere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. cu condiţia respectării celorlalte obligaţii care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să se bazeze pe acest program atunci când îşi planifică activităţile. în termen de 21 de zile de la primirea programului. (b) un motiv de întârziere care îndreptăţeşte la o prelungire a perioadei de execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze a prezentelor Condiţii. şi numărul fiecărui tip de Utilaje ale Antreprenorului. în execuţia Lucrărilor.(i) (ii) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le adopte. Antreprenorul va transmite Inginerului un program revizuit în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Dacă. 8.1 [Reclamaţiile Antreprenorului] Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor în scopurile Sub-Clauzei 10. necesare pe Şantier pentru fiecare etapă principală.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor] este sau va fi întârziată datorită oricăreia dintre următoarele cauze: (a) o Modificare (cu excepţia cazului în care s-a convenit o ajustare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor SubClauzei 13. 56 .4 Prelungirea Duratei de Execuţie Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare asupra unor evenimente sau circumstanţe specifice a căror apariţie în viitor este probabilă.

prelungirea totală a perioadei de execuţie. în orice moment: (a) progresul real este prea lent pentru ca lucrările să poată fi terminate până la expirarea Duratei de Execuţie. cauzată de epidemii sau acţiuni guvernamentale. din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8. Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. În cazul în care Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie. din Ţară.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. (b) aceste autorităţi întârzie sau împiedică lucrările Antreprenorului.3 [Programul de execuţie].3 [Programul de execuţie]. impediment sau obstacol cauzat sau atribuibil Beneficiarului.5 Întârzieri cauzate de autorităţi .4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. 8. Dacă sunt aplicabile următoarele condiţii: (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice relevante legal constituite. atunci Inginerul poate dispune ca Antreprenorul să transmită. atunci această întârziere sau obstrucţionare va fi considerată o cauză de întârziere potrivit prevederilor subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 8. (d) lipsa Imprevizibilă de personal sau de Bunuri. şi (c) întârzierea sau obstrucţionarea lucrărilor erau Imprevizibile. un program revizuit şi un raport justificativ care să descrie metodele revizuite pe care Antreprenorul propune să le adopte pentru accelerarea progresului şi terminarea lucrărilor până la expirarea Duratei de Execuţie.6 Ritmul progresului Dacă. Inginerul va revedea hotărârile anterioare şi va putea majora. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. dar nu reduce. Atunci când hotărăşte asupra fiecărei prelungiri a perioadei de execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. sau (e) orice întârziere.(c) condiţii climatice adverse excepţionale. Cu excepţia cazului în care Inginerul transmite o înştiinţare cu alte 57 8. şi / sau (b) progresul rămâne (sau va rămâne) în urmă faţă de programul actual potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].

obligaţii sau răspunderi care îi revin potrivit prevederilor Contractului. 8. altele decât cele datorate în cazul rezilierii înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. atunci prevederile următoarelor Sub-Clauze 8. Dacă şi în măsura în care această cauza este notificată prin înştiinţare şi intră sub răspunderea Antreprenorului. Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere pentru această neîndeplinire. De asemenea.7 Penalităţi de întârziere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească prevederile SubClauzei 8. sau de orice alte îndatoriri.9 Consecinţele Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca 58 .2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste penalităţi nu vor absolvi Antreprenorul de obligaţia sa de a termina Lucrările.11 nu se vor aplica.prevederi.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. 8. Aceste penalităţi de întârziere vor fi singurele penalităţi datorate de Antreprenor pentru această neîndeplinire. pierderi sau daune. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului.10 şi 8. depozita şi va asigura paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva oricăror deteriorări. 8. Inginerul poate transmite o înştiinţare referitoare la cauza suspendării lucrărilor. precum şi penalităţi de întârziere (dacă este cazul) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.9. 8.2 [Durata de Execuţie]. cuantumul acestor penalităţi de întârziere va fi cel specificat în Anexa la Ofertă şi va fi plătit pentru fiecare zi scursă între data expirării Duratei de Execuţie şi data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 2. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar. care pot necesita majorarea orelor de muncă şi / sau a numărului Personalului Antreprenorului şi / sau a Bunurilor. Pe perioada suspendării. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului.5 [Reclamaţiile Beneficiarului].8 Suspendarea lucrărilor Inginerul poate în orice moment dispune Antreprenorului suspendarea unei părţi sau a tuturor Lucrărilor. Antreprenorul va adopta aceste metode revizuite. Antreprenorul va proteja.7 de mai jos. Totuşi. suma totală datorată potrivit prevederilor prezentei SubClauze nu va depăşi suma maximă a penalităţilor de întârziere (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă.

a depozita sau a asigura paza în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.suspendării urmare a îndeplinirii dispoziţiilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. în conformitate cu dispoziţiile Inginerului. Dacă suspendarea afectează întreaga Lucrare. pentru timpul şi Costurile suportate în remedierea consecinţelor unor greşeli ale Antreprenorului. sau a consecinţelor neîndeplinirii de către Antreprenor a obligaţiei de a proteja. de execuţie sau legate de materiale.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. sau de plată.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. poate trata suspendarea ca pe o omisiune. şi (b) Antreprenorul a marcat Echipamentele şi / sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. şi (b) plata acestor Costuri.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări]. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.11 Suspendare prelungită Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. 59 . 8. Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. După primirea acestei înştiinţări. Dacă Inginerul nu dă permisiunea în termen de 28 de zile de la solicitarea acesteia. atunci Antreprenorul. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. dacă: (a) lucrările la Echipamente sau livrarea Echipamentelor şi / sau Materialelor au fost suspendate mai mult de 28 de zile.8 [Suspendarea lucrărilor]. 8. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la o astfel de prelungire. a părţii afectate din Lucrări.10 Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii (la data suspendării) Echipamentelor şi / sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier. care vor fi incluse în Preţul Contractului. fie de proiectare. prin transmiterea unei înştiinţări Inginerului.8 [Suspendarea lucrărilor] şi / sau ca urmare a reluării lucrărilor. datorată întârzierii.8 [Suspendarea lucrărilor] a durat mai mult de 84 de zile. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea.

şi (c) probe de exploatare. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze fiecare dintre Testele la Terminare.12 Reluarea lucrărilor După primirea permisiunii sau a dispoziţiei de a relua activitatea. (b).1 Obligaţiile Antreprenorului După furnizarea documentelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 5. care vor include testele operaţionale specificate pentru a demonstra că Lucrările sau Sectorul pot fi exploatate în condiţii de siguranţă şi conform cu cele specificate. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare în conformitate cu prevederile prezentei Clauze şi ale Sub-Clauzei 7. Antreprenorul va remedia orice deteriorare. Testele la Terminare vor fi efectuate în secvenţa următoare: (a) teste înainte de punerea în funcţiune. inclusiv teste de performanţă pentru a demonstra dacă Lucrările îndeplinesc atât criteriile specificate în 60 .6 [Documente conforme cu execuţia] şi ale Sub-Clauzei 5. la o dată sau la datele stabilite printr-o dispoziţie a Inginerului.7 [Manuale de exploatare şi întreţinere]. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare informând că Lucrările sunt pregătite pentru efectuarea oricăror alte Teste la Terminare. în condiţii de siguranţă. Antreprenorul şi Inginerul vor examina împreună Lucrările. În timpul probelor de exploatare. când Lucrările sunt exploatate în condiţii stabile.8. (b) teste la punerea în funcţiune. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel. Teste la Terminare 9. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. care vor demonstra că Lucrările sau Sectorul au performanţe fiabile şi în conformitate cu prevederile Contractului. în toate condiţiile de exploatare realizabile.4 [Testarea]. defect sau pierdere a Lucrărilor. 9. care s-a produs în timpul suspendării. Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare. care vor include inspecţiile adecvate şi teste funcţionale („la rece” sau „la cald”) pentru a demonstra că fiecare element ale Echipamentelor poate să fie supus următoarei etape. Testele la Terminare vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată. Echipamentelor sau Materialelor.

3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările.5 [Respingerea]. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Beneficiar. descris în subparagrafele (a). iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. Inginerul va fi Testelor la Terminare îndreptăţit: 61 9. să solicite Antreprenorului să efectueze Testele în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării.3 [Retestarea]. Rezultate necorespunzătoare ale potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9. sau un Sector. 9. se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7. orice produs obţinut din funcţionarea Lucrărilor în timpul probelor de exploatare va fi în proprietatea Beneficiarului.4. să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii. Efectuarea probelor de exploatare nu va reprezenta recepţie la terminare potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Personalul Beneficiarului poate efectua aceste Teste. printr-o înştiinţare. iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea. Antreprenorul va transmite Inginerului un raport verificat asupra rezultatelor acestor Teste. se vor aplica Sub-Clauza 7. nu trec Testele la Terminare.Cerinţele Beneficiarului cât şi Lista de Garanţii. au trecut cu succes fiecare dintre Testele la Terminare.2 Întârzieri în efectuarea Testelor . din această perioadă. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. (b) sau (c).3 [Interferenţa cu Testele la Terminare]. sau un Sector. Imediat după ce Lucrările. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în acest termen de 21 de zile. care vor fi stabilite de către Antreprenor şi despre care va înştiinţa Inginerul. Dacă Lucrările. nu trec Testele la Terminare repetate 9. Inginerul poate. sau un Sector.4 [Testarea] (paragraful cinci) şi / sau Sub-Clauza 10. Inginerul va lua în considerare efectele folosirii Lucrărilor de către Beneficiar asupra performanţelor sau altor caracteristici ale Lucrărilor. Aceste Teste la Terminare vor fi considerate apoi ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare. Antreprenorul va efectua Testele la o dată sau la date.

Beneficiarul poate solicita ca reducerea să fie (i) convenită de ambele Părţi (doar pentru remedierea integrală a acestei neîndepliniri) şi plătită înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar 10.3. Dacă Lucrările sunt împărţite în Sectoare. 62 . în mod similar. În cazul menţionat la subparagraful (c). sau (ii) hotărâtă şi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. Beneficiarul va recepţiona Lucrările atunci când: (i) Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. sau să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va proceda în conformitate cu toate celelalte obligaţii potrivit prevederilor Contractului. în opinia Antreprenorului.(a) (b) (c) să dispună o nouă repetare a Testelor la Terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9. să respingă Lucrările sau Sectorul (după caz). Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. şi (ii) a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau se consideră că a fost emis în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.4 [Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare]. iar Preţul Contractului va fi redus cu suma adecvată pentru a acoperi valoarea redusă primită de Beneficiar ca rezultat al acestei neîndepliniri. de întregul beneficiu al Lucrărilor sau Sectorului.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3. în substanţă. printr-o înştiinţare trimisă Inginerului cu cel mult 14 zile înainte ca. Antreprenorul poate solicita. eventualitate în care Beneficiarul va avea aceleaşi remedii ca şi cele stipulate în subparagraful (c) al Sub-Clauzei 11.2 [Durata de Execuţie] şi cu excepţiile prevăzute în subparagraful (a) de mai jos.4 [Eşecul în remedierea defectelor]. Lucrările să fie terminate şi pregătite pentru recepţie.5 [Hotărâri].1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 9. 10. Cu excepţia cazului în care reducerea corespunzătoare pentru această neîndeplinire (sau metoda de calcul a acesteia) este specificată în Contract. dacă acest eşec privează Beneficiarul. incluzând problemele descrise în Sub-Clauza 8. În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării de la Antreprenor. emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru fiecare Sector. dacă Beneficiarul solicită acest lucru.

2 Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Inginerul poate.Inginerul: (a) va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. în acest termen de 28 de zile. precizând data la care Lucrările sau Sectorul au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. fie este convenită de ambele Părţi). Apoi. dacă emite. Dacă Inginerul. iar Lucrările sau Sectorul (după caz) sunt realizate în mod substanţial în conformitate cu prevederile Contractului. (b) Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu această dată. emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente. Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract. sau (b) va respinge solicitarea. Dacă Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor: (a) partea care este folosită va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început folosirea acesteia. moment în care răspunderea va trece în sarcina Beneficiarului. nu reuşeşte să emită Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau să respingă solicitarea Antreprenorului. 63 . cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a unor defecte care nu afectează substanţial folosirea Lucrărilor sau a Sectorului în scopul prevăzut (fie până la momentul la care sau în timp ce aceste lucrări sunt terminate iar aceste defecte remediate). Antreprenorul va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. se va considera că Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile. 10. Inginerul va emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. până când Inginerul emite. un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. la latitudinea exclusivă a Beneficiarului. şi (c) la solicitarea Antreprenorului. prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de către Antreprenor pentru a face posibilă emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

În mod similar. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminare fără întârziere. Antreprenorului i se va acorda cât mai urgent posibilitatea să ia toate măsurile necesare pentru efectuarea oricăror Teste la Terminare ar fi rămase nerealizate.După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări. altfel. 10. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector). Pentru orice perioadă de întârziere după data specificată în acest Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Prevederile prezentului paragraf se vor aplica numai la cuantumul zilnic al penalităţilor de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. După primirea acestei înştiinţări. altele decât acele folosiri specificate în Contract sau convenite cu Antreprenorul. reduse.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor proporţii.7 [Penalităţi de Întârziere].1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. se va considera că Beneficiarul a recepţionat Lucrările sau Sectorul (după caz) la data la care. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor corespunzătoare. va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. şi nu vor afecta limita maximă a acestor penalităţi. penalităţile de întârziere pentru ce rămâne de executat din Sectorul (dacă există) în care este inclusă această parte vor fi. iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare fără întârziere. care vor fi incluse în Preţul Contractului.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi asupra acestui profit. Apoi Inginerul va emite în consecinţă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. reducerea proporţională a acestor penalităţi de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionate şi valoarea totală a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz). să efectueze Testele la Terminare. Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a recepţiei şi / sau folosirii de către Beneficiar a unei părţi din Lucrări. Inginerul va transmite o înştiinţare şi va 64 . datorită unei cauze pentru care Beneficiarul este responsabil. pentru mai mult de 14 zile. de asemenea.3 Interferenţa cu Testele la Terminare Dacă Antreprenorul este împiedicat. penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi reduse. Testele la Terminare ar fi fost terminate. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) şi. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.

să fie în condiţiile cerute de Contract (cu excepţia uzurii normale) până la data expirării Perioadei de Notificare a Defectelor sau cât mai curând posibil.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. Documentaţia Antreprenorului. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. de către Inginer. şi (b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor sau daunelor.1.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. 11. într-o perioadă rezonabilă definită.4 Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială Cu excepţia cazului în care se specifică altfel într-un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. aşa cum poate fi înştiinţat de către Beneficiar (sau în numele acestuia). cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. nu se va considera că un certificat de recepţie emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor certifică terminarea lucrărilor necesare de aducere la starea iniţială a oricărui teren sau a altor suprafeţe. până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau Sector (după caz).solicita ca Testele la Terminare să fie efectuate în termen de 14 zile de la data înştiinţării şi în conformitate cu prevederile relevante din Contract. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a acestei întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare. 65 . Responsabilitatea pentru defecte 11. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Antreprenorul: (a) va termina orice lucrare rămasă neexecutată la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 10. După primirea acestei înştiinţări. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. şi fiecare Sector. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. care vor fi incluse în Preţul Contractului. printr-o dispoziţie. Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Pentru ca Lucrările. datorată întârzierii.

3 [Procedură de Modificare].5 la 5. Echipamentelor.2 Costul remedierii defectelor Toate lucrările la care se face referire în subparagraful (b) al SubClauzei 11.1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările]. dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile: (a) (b) (c) proiectării Lucrărilor. Dacă livrarea şi / sau montarea Echipamentelor şi / sau Materialelor a fost suspendată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Totuşi. cu condiţia respectării Sub-Clauzei 2. Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. sau unei exploatări sau întreţineri inadecvate şi atribuibile unor probleme pentru care este responsabil Antreprenorul (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor de la 5. 11. (d) Dacă şi în măsura în care aceste lucrări sunt atribuibile oricăror alte cauze. Perioada de Notificare a Defectelor pentru Echipamente şi / sau Materiale ar fi expirat. la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau pentru un Sector dacă şi în măsura în care Lucrările.4 Neremedierea defectelor Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze orice defect sau daună într-o perioadă rezonabilă.8 [Suspendarea lucrărilor] sau Sub-Clauzei 16. 11. obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor prezentei Clauze nu se vor aplica niciunor defecte sau daune produse la mai mult de doi ani după ce.Dacă apar astfel de defecte sau se produc daune. Sectorul sau o componentă majoră a Echipamentelor (în funcţie de caz şi după recepţie) nu pot fi folosite în scopul prevăzut din cauza unor defecte sau daune.7 sau în alt fel). eşecul Antreprenorului de a îndeplini oricare altă obligaţie.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Beneficiarul va fi îndreptăţit.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. altfel. o Perioadă de Notificare a Defectelor nu va fi prelungită cu mai mult de doi ani. Beneficiarul (sau o persoană în numele 66 . Antreprenorul va fi înştiinţat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile SubClauzei 13. cu excepţia părţii din proiect (dacă este cazul) pentru care este responsabil Beneficiarul. 11. Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către Beneficiar (sau o altă persoană în numele acestuia).

iar Beneficiarul îşi dă consimţământul. sau să elibereze o altă garanţie adecvată. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2. (b) să solicite Inginerului să convină sau să hotărască asupra unei reduceri rezonabile a Preţului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] cheltuielile rezonabile suportate de Beneficiar pentru remedierea defectului sau daunei. să rezilieze Contractul în întregime sau numai pentru acele părţi din Lucrări care nu pot fi folosite în scopul prevăzut.2 [Costul Remedierii Defectelor]. Se va transmite Antreprenorului o înştiinţare. sau (c) dacă defectul sau dauna privează. Această solicitare va fi făcută printr-o 67 11. plus costurile de finanţare şi costurile aferente demolării lucrărilor respective. de fapt. Inginerul poate ordona repetarea oricărora dintre testele descrise în Contract. într-o manieră rezonabilă şi pe cheltuiala Antreprenorului.6 Teste suplimentare . dar Antreprenorul nu va avea niciun fel de răspundere pentru astfel de lucrări. eliberării Şantierului şi returnării Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului. potrivit prevederilor Contractului sau în alt mod. Dacă lucrările de remediere a oricărui defect sau daună pot afecta performanţele Lucrărilor. Antreprenorul va plăti Beneficiarului.5 Înlăturarea lucrărilor defectuoase 11.5 [Hotărâri]. în scopul reparării. Antreprenorul poate înlătura de pe Şantier. Dacă defectul sau dauna nu poate fi remediat cu promptitudine pe Şantier. Acest consimţământ poate obliga Antreprenorul să majoreze valoarea Garanţiei de Bună Execuţie cu valoarea integrală de înlocuire a acestor componente. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defectul sau dauna până la data stabilită în înştiinţare. Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) să execute lucrarea cu forţe proprii sau prin terţi. inclusiv Teste la Terminare sau Teste după Terminare. acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Fără a prejudicia orice alte drepturi. iar aceste lucrări de remediere trebuiau executate pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. Beneficiarul de întregul beneficiu al Lucrărilor sau al oricăror părţi importante din Lucrări. Beneficiarul va fi apoi îndreptăţit să recupereze toate sumele plătite pentru Lucrările sau pentru acea parte (după caz). cu preaviz rezonabil.acestuia) poate stabili o dată la care sau până la care defectul sau dauna va trebui să fie remediat. referitoare la această dată.

înştiinţare în termen de 28 de zile după remedierea defectului sau daunei.5 [Hotărâri] şi vor fi incluse în Preţul Contractului. O copie a Certificatului de Recepţie Finală va fi transmisă Beneficiarului.9 Certificatul de Recepţie Finală Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu va fi considerată a fi încheiată până când Inginerul emite Certificatul de Recepţie Finală către Antreprenor. cu excepţia faptului că acestea vor fi efectuate pe riscul şi cheltuiala Părţii responsabile. La solicitarea Inginerului. cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.7 Dreptul de acces Până la emiterea Certificatului de Recepţie Finală. fiecare Parte va răspunde în continuare de îndeplinirea oricărei obligaţii rămase neîndeplinite la acel moment. Antreprenorul va avea drept de acces la toate părţile ale Lucrărilor şi la înregistrări privind exploatarea şi performanţa Lucrărilor. potrivit indicaţiilor Inginerului. Cu excepţia cazului în care remedierea defectului se face pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 de zile de la expirarea ultimei Perioade de Notificare a Defectelor sau cât mai repede după acest termen cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările inclusiv remedierea oricăror defecte. specificând data la care Antreprenorul şi-a îndeplinit obligaţiile potrivit prevederilor Contractului.2 [Costul remedierii defectelor] pentru costul lucrărilor de remediere. Aceste teste vor fi efectuate în conformitate cu termenii aplicabili testelor anterioare. 11.10 Obligaţii neîndeplinite După emiterea Certificatului de Recepţie Finală.8 Investigare de către Antreprenor 11. Numai Certificatul de Recepţie Finală va fi considerat ca reprezentând recepţia Lucrărilor. 11. Costurile investigării şi un profit rezonabil vor fi convenite sau hotărâte de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. potrivit prevederilor SubClauzei 11. Antreprenorul va investiga cauzele oricărui defect. 11.2 [Costul remedierii defectelor]. În scopul stabilirii naturii şi întinderii 68 .

resturile. 12.11 Eliberarea Şantierului La primirea Certificatului de Recepţie Finală. Teste după Terminare 12.1 Procedura pentru Dacă în Contract sunt specificate Teste după Terminare.unor astfel de obligaţii neîndeplinite. la o dată sau date stabilite de către Beneficiar. aceste Teste vor fi efectuate în termen de 14 zile de la această dată. materiale şi personal cu calificare şi experienţă corespunzătoare. Dacă suma astfel obţinută nu acoperă costurile Beneficiarului. Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor suportate în legătură cu. Beneficiarul va transmite Antreprenorului o înştiinţare cu cel puţin 21 de zile înainte de data de la care vor fi efectuate Testele după Terminare. forţă de muncă. combustibil. şi în prezenţa Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre Părţi o poate solicita în mod rezonabil. toate necesare pentru efectuarea eficientă a Testelor după Terminare. instrumente. Antreprenorul va înlătura de pe Şantier toate Utilajele Antreprenorului. surplusurile de materiale. utilaje. şi (b) va efectua Testele după Terminare în conformitate cu manualele furnizate de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Dacă acestea nu au fost îndepărtate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul primeşte o copie a Certificatului de Recepţie Finală. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel. Contractul se consideră a rămâne în vigoare. Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de orice obiect rămas pe Şantier. prevederile Teste după Terminare prezentei Clauze se vor aplica. sau cauzate de aceste vânzări sau depozitări şi acţiuni de restabilire ale Şantierului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiile Speciale. Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferenţa neacoperită. Orice diferenţă de bani rămasă în urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. 69 . Beneficiarul: (a) va furniza electricitate. rebuturile şi Lucrările Provizorii.7 [Manuale de Exploatare şi Întreţinere] şi cu îndrumarea pe care Antreprenorul poate fi solicitat să o acorde în timpul efectuării acestor Teste. Testele după Terminare vor fi efectuate fără întârziere după ce Beneficiarul a efectuat recepţia la terminarea Lucrărilor sau a Sectoarelor. 11.

Dacă. cauzate de către Beneficiar. 12.2 [Costul remedierii defectelor] şi conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit. După primirea acestei înştiinţări. atunci se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes acest Test după Terminare. şi (b) oricare Parte poate ulterior solicita ca Testele care nu au fost trecute cu succes şi Testele după Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii. iar Antreprenorul va accepta acurateţea lor. Beneficiarul poate începe efectuarea Testelor după Terminare. Dacă Antreprenorul suportă Costuri ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile în efectuarea Testelor după Terminare. la plata oricărui astfel de Costuri şi a unui profit rezonabil. care vor fi incluse în Preţul Contractului.5 [Reclamaţiile 70 12. Rezultatele Testelor după Terminare vor fi redactate şi evaluate de ambele Părţi. sau un Sector. din motive care nu sunt atribuibile Antreprenorului.3 Repetarea Testelor Dacă Lucrările. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit. care vor fi considerate a fi fost efectuate în prezenţa Antreprenorului.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor] se vor aplica. nu trec Testele după Terminare: (a) prevederile subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 11.2 Întârzieri în efectuarea Testelor . Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Dacă şi în măsura în care acest eşec şi această retestare sunt atribuibile oricăreia dintre cauzele enumerate în subparagrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.Dacă Antreprenorul nu se prezintă la data şi locul convenite. un Test după Terminare al Lucrărilor sau al oricărui Sector nu poate fi terminat în Perioada de Notificare a Defectelor (sau în orice altă perioadă asupra căreia ambele Părţi au convenit).1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului. Se va ţine cont în mod adecvat de efectul folosirii prealabile a Lucrărilor de către Beneficiar.

dacă Antreprenorul nu primeşte această înştiinţare în Perioada de Notificare a Defectelor. sau un Sector. Totuşi. se poate dispune de către Beneficiar (sau în numele acestuia) ca dreptul de acces la Lucrări sau Sector să nu fie acordat Antreprenorului decât după o perioadă convenabilă pentru Beneficiar. atunci. şi (c) Antreprenorul plăteşte această sumă relevantă în Perioada de Notificare a Defectelor. fie pentru a investiga cauzele unui eşec în a trece un Test după Terminare. care vor fi incluse în Preţul Contractului. într-un termen rezonabil de la primirea înştiinţării de către Beneficiar (sau în numele acestuia) referitoare la acea perioadă convenabilă pentru Beneficiar. Antreprenorul va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că Lucrările sau Sectorul (după caz) au trecut cu succes acel Test după Terminare. la plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. cauzate de către Beneficiar. fie pentru a realiza orice ajustări sau modificări. nu au trecut vreunul dintre sau toate Testele după Terminare. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. 12.Beneficiarului]. Dacă Antreprenorul suportă Costuri suplimentare ca urmare a oricărei întârzieri irezonabile. După primirea acestei înştiinţări. Apoi Antreprenorul va rămâne responsabil să realizeze ajustările sau modificările şi să treacă acel Test.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. în acordarea către Antreprenor a dreptului de acces la Lucrări sau Echipamente. Dacă Lucrările sau un Sector nu trec un Test după Terminare iar Antreprenorul propune să realizeze ajustări sau modificări ale Lucrărilor sau ale unui astfel de Sector. Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o înştiinţare şi (ii) va fi îndreptăţit.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor Costuri şi profit.4 Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Lucrările. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. 71 . (b) suma relevantă plătibilă cu titlu de despăgubire pentru această neîndeplinire este specificată (sau metoda ei de calcul este definită) în Contract. se va considera că Lucrările sau Sectorul au trecut cu succes aceste Teste după Terminare.

fie prin transmiterea următoarelor elemente: (a) o descriere a proiectului şi / sau lucrării propuse pentru a fi executate şi un program de execuţie a acestora. Antreprenorul va răspunde în scris fără întârziere. 13.2 Optimizarea proiectului Antreprenorul poate. 13. La primirea acestei înştiinţări. cu excepţia cazului în care Antreprenorul transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului specificând (cu detalii justificative) faptul că (i) Antreprenorul nu poate obţine în mod direct şi uşor Bunurile necesare pentru Modificare. (ii) va reduce pentru Beneficiar costurile de construcţie. şi (c) propunerea Antreprenorului pentru ajustarea Preţului Contractului. sau (iii) aceasta va avea un impact negativ asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. 72 .1 Dreptul de a modifica Modificările pot fi iniţiate de către Inginer în orice moment înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. confirma sau modifica dispoziţia.3 Procedura de Modificare Dacă Inginerul solicită o propunere. să transmită Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului). (b) propunerea Antreprenorului pentru orice modificare necesară a programului conform Sub-Clauzei 8. dacă este adoptată. Inginerul va anula. Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13. în orice moment. în orice alt mod. înainte de a dispune o Modificare. întreţinere sau exploatare a Lucrărilor. O Modificare nu poate să conţină omiterea oricărei lucrări care să fie executată de alţii.3 [Procedura de Modificare].3 [Programul de execuţie] şi a Duratei de Execuţie. fie printr-o dispoziţie. (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea pentru Beneficiar a Lucrărilor terminate. Antreprenorul va executa fiecare Modificare şi va fi obligat faţă de aceasta. (i) va accelera terminarea Lucrărilor. (ii) aceasta va reduce siguranţa Lucrărilor sau caracterul potrivit al acestora. sau (iv) va profita. fie printr-o solicitare adresată Antreprenorului de-a transmite o propunere. Modificări şi Ajustări 13. Beneficiarului. fie prin prezentarea motivelor pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul).13.

respingere sau cu comentarii. Materiale sau servicii să fie achiziţionate de către Antreprenor şi pentru evaluarea cărora vor fi incluse în Preţul Contractului: 73 . atunci. va fi emisă de către Inginer Antreprenorului.2 [Optimizarea proiectului] sau în alt mod). Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer pentru lucrări. dacă este cazul.5 Sume Provizionate Fiecare Sumă Provizionată nu va fi folosită. furnizări de bunuri sau servicii pentru care este constituită Suma Provizionată. însoţită de orice cerinţă privind înregistrarea Costurilor. Pentru fiecare Sumă Provizionată. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Antreprenorul nu va întârzia nicio lucrare în timp ce aşteaptă un răspuns. integral sau parţial. aprobată sau hotărâtă aşa cum se specifică mai sus. decât în conformitate cu dispoziţiile Inginerului iar Preţul Contractului va fi ajustat în consecinţă. În acest scop. Inginerul poate emite următoarele dispoziţii: (a) anumite lucrări să fie executate (inclusiv Echipamentele. Inginerul.4 Plata în monedele În cazul în care Contractul prevede ca plata Preţului Contractului să stabilite fie făcută în mai multe monede.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra ajustărilor la Preţul Contractului şi la Graficul de Plăţi. de propunerile transmise de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. În momentul dispunerii sau aprobării unei Modificări. 13. fără întârziere. se vor specifica sumele plătibile în fiecare din monedele stabilite. care va confirma primirea acesteia. va răspunde prin aprobare. 13. Aceste ajustări vor include un profit rezonabil şi vor ţine cont. Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate) de către Antreprenor şi evaluate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. se va face referire la proporţia reală sau anticipată a monedelor din Costul lucrărilor modificate precum şi la proporţia diferitelor monede specificate pentru plata Preţului Contractului. de fiecare dată când o ajustare este convenită.3 [Procedura de Modificare].2 [Optimizarea Proiectului]. şi / sau (b) anumite Echipamente.După primirea unei astfel de propuneri (potrivit prevederilor SubClauzei 13. Fiecare dispoziţie referitoare la execuţia unei Modificări.

dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. şi cantităţile şi tipurile de Echipamente şi Materiale folosite. calculată ca procent din aceste sume efectiv plătite sau datorate.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. La solicitarea Inginerului.7 Ajustări generate de schimbări ale Preţul Contractului va fi ajustat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costurilor rezultate din schimbarea Legilor Ţării 74 . spre justificare. tipul şi orele prestate ale Echipamentului Antreprenorului şi ale Lucrărilor Temporare. Inginerul poate dispune ca o Modificare să fie executată pe baza lucrărilor în regie. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaţii corecte. şi o sumă pentru cheltuieli indirecte şi profit. O copie a fiecărei situaţii. în dublu exemplar. prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. 13. 13. Dacă lista de lucrări în regie nu este inclusă în Contract. se va aplica rata procentuală specificată în Anexa la Ofertă. dacă este corectă sau când este convenită. Atunci când solicită o plată. lucrările vor fi evaluate în conformitate cu listele de lucrări în regie incluse în Contract şi se va aplica procedura de mai jos. Dacă nu există o astfel de rată procentuală. prin aplicarea ratei procentuale relevante (dacă există) specificate în Lista adecvată. identificarea. Cu excepţia articolelor pentru care lista de lucrări în regie specifică faptul că nu se fac plăţi. care vor include următoarele detalii referitoare la resursele folosite în execuţia lucrărilor din ziua anterioară: (a) (b) (c) numele. funcţia şi orele prestate ale Personalului Antreprenorului. Antreprenorul va transmite Inginerului devize. pentru orice Bunuri. dovezi ale plăţii şi înregistrări contabile sau chitanţe. Antreprenorul va furniza. Antreprenorul va transmite apoi Inginerului situaţii cu preţurile acestor resurse. Astfel. facturi.6 Lucrări în regie Pentru lucrări minore sau de natură incidentală. înainte ca acestea să fie incluse în următoarea Situaţie de Lucrări. Antreprenorul va transmite facturi. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. va fi semnată de Inginer şi returnată Antreprenorului. Înainte de a comanda Bunuri pentru lucrare.(i) (ii) sumele efectiv plătite (sau datorate) de către Antreprenor. devize.

Bunurilor şi altor resurse ale Lucrărilor. Dacă se vor aplica prevederile prezentei Sub-Clauze. datorată întârzierii. Ajustarea ce se aplică valorii altfel plătibilă Antreprenorului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. efectuate după Data de Referinţă. După primirea acestei înştiinţări. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. guvernamentale.5 [Hotărâri] pentru (i) a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. se va considera că Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi posibilitatea altor creşteri sau scăderi ale costurilor. va fi stabilită conform formulelor pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul Contractului. şi (b) plata acestor Costuri. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. a acestor Legi. Nu se aplică nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costurilor sau a preţurilor 75 . dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi. “tabelul datelor de ajustare” înseamnă tabelul completat cu datele de ajustare inclus în Anexa la Ofertă. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Dacă Antreprenorul suferă (sau va suferi) întârzieri şi / sau suportă (sau va suporta) Costuri suplimentare ca urmare a acestor schimbări ale Legilor sau interpretărilor. sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşteri sau scăderi ale costului forţei de muncă. În măsura în care prevederile prezentei Clauze sau a altor Clauze din Contract nu acoperă o compensare totală pentru orice creşteri sau scăderi ale costurilor. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.8 Ajustări generate de schimbări ale Costurilor În prezenta Sub-Clauză.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. schimbare efectuată după Data de Referinţă şi care afectează Antreprenorul în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului.legislaţiei (inclusiv introducerea unor noi Legi sau abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau interpretării juridice sau oficiale. prin adăugarea sau scăderea unor valori stabilite cu ajutorul formulelor stabilite în prezenta Sub-Clauză. care vor fi incluse în Preţul Contractului. după cum este evaluată în conformitate cu Lista adecvată şi aprobată în Certificatele de Plată. Prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica dacă nu există un astfel de tabel al datelor de ajustare. 13.

fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată la cursul de vânzare a acestei monede stabilit de banca centrală a Ţării la data menţionată mai sus. fiecare aplicându-se elementului relevant de cost din tabel la Data de Referinţă. reprezentând proporţia neajustabilă a plăţilor contractuale. “Mn”. “Ln”... ”c”. . . reprezintă indicii curenţi de cost sau preţurile de referinţă pentru perioada “n”. În acest scop.curente. deşi aceste date (şi în consecinţă aceste valori) pot să nu corespundă cu indicii de cost de bază. În cazurile în care “moneda indicilor” (specificată în tabel) nu este moneda relevantă de plată. respectiv cinci din tabel) în scopul clarificării sursei. cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv). aceasta va fi stabilită de către Inginer. exprimaţi în moneda relevantă de plată.. “a” este un coeficient fix. sunt coeficienţi reprezentând proporţia estimată a fiecărui element de cost legat de execuţia Lucrărilor. aşa cum se specifică în tabelul datelor de ajustare. “Eo”. această perioadă fiind de o lună. ”d”. şi “Lo”. “b”. Dacă există îndoieli asupra sursei lor. “Mo”. astfel de elemente de cost din tabel pot fi indicatori ai resurselor precum forţa de muncă. exprimaţi în moneda relevantă de plată. Formulele vor fi de tipul următor: Pn = a + b(Ln/L0) + c(En/E0) + d(Mn/M0) + ……. unde: “Pn” este indicele de ajustare ce se aplică valorii contractuale estimate în moneda relevantă a lucrărilor realizate în perioada “n”. reprezintă indicii de cost sau preţurile de referinţă de bază.. “En”. Până la momentul la care fiecare indice de cost curent este disponibil. se va face referire la valorile indicilor la datele specificate (menţionate în coloanele patru. cu excepţia altor prevederi ale Anexei la Ofertă. pentru care se cere să se aplice indicele. fiecare dintre aceştia aplicându-se elementului relevant de cost din tabel... Indicii de cost sau preţurile de referinţă specificaţi în tabelul datelor de ajustare vor fi folosiţi. utilaje şi materiale.. specificat în tabelul relevant al datelor de ajustare. Inginerul va stabili un indice provizoriu pentru emiterea 76 .

iar Preţul Contractului nu va fi revizuit pentru astfel de costuri. ca urmare a Modificărilor. 14. după ce Antreprenorul va transmite o garanţie în conformitate cu prevederile 77 . (c) orice cantităţi definite într-o Listă sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţile reale şi corecte ale Lucrărilor pe care Antreprenorul trebuie să le execute. ajustarea se va recalcula în consecinţă.Certificatului Interimar de Plată. 14. făcând obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. şi (d) orice cantităţi sau date referitoare la preţuri definite într-o Listă vor fi folosite în scopurile specificate în această Listă şi pot fi neaplicabile în alte scopuri. Totuşi.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei]. prevederile referitoare la măsurare şi evaluare vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale.1 Preţul Contractului Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va face obiectul unor ajustări în conformitate cu prevederile Contractului. dacă vreo parte a Lucrărilor urmează a fi plătită în conformitate cu cantităţile furnizate sau lucrările efectuate. sau (ii) indicele sau preţul curent. dezechilibrate sau inaplicabile. în funcţie de alternativa cea mai avantajoasă pentru Beneficiar. ajustarea preţurilor după acest termen se va face utilizând fie (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data expirării Duratei de Execuţie a Lucrărilor.2 Plata în avans Beneficiarul va efectua o plată în avans. impozitele şi tarifele datorate potrivit prevederilor Contractului. sub forma unui împrumut fără dobândă în vederea mobilizării şi proiectării. (b) Antreprenorul va plăti toate taxele. Preţul Contractului va fi stabilit în consecinţă. Atunci când un indice curent va fi disponibil. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie. Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost specificaţi în tabelul (tabelele) datelor de ajustare nu pot fi ajustate decât dacă au devenit irezonabile. cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13. Preţul Contractului şi plăţile 14.

prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. sau dacă valoarea totală a plăţii în avans nu este specificată în Anexa la Ofertă. Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea integrală a plăţii în avans. aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. această garanţie. Dacă termenii garanţiei specifică data de expirare a acesteia.prezentei Sub-clauze. dacă primeşte. precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) depăşesc zece procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptată mai puţin Sumele Provizionate. şi (b) deducerile vor fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecărui Certificat de Plată (cu excepţia plăţii în avans. Până când Beneficiarul primeşte. dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranşă a avansului după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. iar plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei. Valoarea totală a plăţii în avans. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată. Clauzei 16 [Suspendarea şi rezilierea de către 78 . Cu excepţia cazului în care alte procente sunt specificate în Anexa la Ofertă: (a) deducerile vor începe în acel Certificat de Plată în care totalul plăţilor intermediare aprobate (cu excepţia plăţii în avans. Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea de către Beneficiar].3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după primirea de către Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună Execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. până în momentul în care plata în avans este rambursată. vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una). precum şi a deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) în monedele şi proporţiile acestora în plata în avans. Această garanţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar şi va avea forma anexată Condiţiilor Speciale sau altă formă aprobată de către Beneficiar. Antreprenorul se va asigura că această garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la rambursarea avansului.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans. monedele de plată şi proporţiile acestora.

o Situaţie de Lucrări.Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz). în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13. diferenţa rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului. la totalul sumelor de mai sus.3 Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări Antreprenorul va transmite Inginerului.2 [Plata în avans]. (d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări în conformitate cu prevederile SubClauzei 14. împreună cu documentele justificative care vor include raportul relevant de progres. în care vor fi prezentate detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit.4 Graficul de Plăţi Dacă în Contract este inclus un Grafic de Plăţi care să specifice 79 . după caz. şi (g) deducerea totalului sumelor aprobate în toate Certificatele de Plată anterioare. dar excluzând elementele descrise în subparagrafele de la (b) la (g) de mai jos).7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] şi Sub-Clauzei 13.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor]. inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaţii. până când suma astfel reţinută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există) specificată în Anexa la Ofertă. calculată prin aplicarea procentului de reţinere specificat în Anexa la Ofertă. Dispute şi Arbitraj]. dacă nu este specificată nicio perioadă). într-o formă aprobată de Inginer. după sfârşitul perioadei de plăţi specificată în Contract (sau la sfârşitul fiecărei luni. (c) orice sumă care trebuie dedusă ca reţinere. (b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă pentru schimbările ale legislaţiei şi schimbările ale costurilor. Situaţia de Lucrări va include următoarele elemente. în şase exemplare. 14. (f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi cuvenite potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. (e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.21 [Rapoartele de Progres]. în ordinea de mai jos: (a) valoarea contractuală estimată a Lucrărilor executate şi a Documentelor Antreprenorului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările. 14. în conformitate cu prevederile SubClauzei 4.8 [Ajustări generate de schimbări ale costurilor]. care vor fi exprimate în diferitele monede în care Preţul Contractului este plătibil.

Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale plăţilor pe care Antreprenorul apreciază că vor deveni datorate pentru fiecare trimestru. Dacă listele la care se face referire în subparagrafele (b)(i) sau (c)(i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertă. prevederile Sub-Clauzei 14.tranşele în care va fi plătit Preţul Contractului. şi dacă aceste tranşe nu sunt definite cu referire la progresul real înregistrat în execuţia Lucrărilor. potrivit prevederilor subparagrafului (e) din Sub-Clauza 14. şi (ii) o deducere când valoarea contractuală a acestor Echipamente şi Materiale este inclusă ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14. până la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic: (a) tranşele prevăzute în acest Grafic de Plăţi vor fi valorile contractuale estimate în scopurile subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14. (b) (c) Dacă în Contract nu este inclus un Grafic de Plăţi. Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. iar dacă se constată că progresul real este mai lent decât cel care stă la baza acestui Grafic de Plăţi.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra tranşelor de plată revizuite. 14. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: (a) Antreprenorul: 80 . Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor. Inginerul va stabili şi va aproba fiecare adăugare în Certificatele Interimare de Plată. Estimările revizuite vor fi transmise trimestrial.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica. (i) o sumă pentru Echipamentele şi Materialele care au fost expediate pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente. care să ia în considerare măsura în care progresul este mai lent decât cel care a stat la baza estimării tranşelor.5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Dacă se aplică prevederile prezentei Sub-Clauze.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. Certificatele Interimare de Plată vor include. atunci.3. atunci.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. atunci prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.

daune sau deteriorări. (ii) au fost expediate spre Ţară. care a fost transmis Inginerului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurărilor. sunt protejate împotriva oricăror pierderi. Costurile şi folosirea Echipamentelor şi Materialelor). chitanţele. şi a transmis o situaţie pentru Costurile de achiziţionare şi livrare a Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier.2 [Plata în Avans] şi va fi valabilă până când Echipamentele şi Materialele vor fi depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate împotriva oricăror pierderi. însoţită de documente justificative. în conformitate cu prevederile Contractului. 81 . în drum spre Şantier.(i) (ii) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă. cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil precum şi cu o garanţie bancară emisă într-o formă şi de către o entitate aprobate de Beneficiar. Suma suplimentară care urmează a fi aprobată în Certificatele Interimare de Plată va fi echivalentul a optzeci de procente din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier). iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare. şi (iii) sunt descrise într-un aviz de expediţie sau într-un alt document de expediere. daune sau deteriorări şi par a fi în conformitate cu prevederile Contractului. ţinând cont de documentele menţionate în prezenta Sub-Clauză şi de valoarea contractuală a Echipamentelor şi Materialelor. de asemenea: (b) Echipamentele şi Materialele respective: (i) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la expedierea spre Şantier. în valorile şi monedele egale cu suma datorată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: această garanţie poate avea o formă similară cu forma la care se face referire în Sub-Clauza 14. şi. şi au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier. sau (c) Echipamentele şi Materialele respective: (i) (ii) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertă pentru plata la livrarea pe Şantier.

Monedele de plată pentru aceste sume suplimentare vor fi aceleaşi cu cele în care plata va deveni datorată atunci când valoarea contractuală va fi inclusă în subparagraful (a) al Sub-Clauzei 14. înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. la oricare dintre Certificatele de Plată anterioare.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plată Nicio sumă nu va fi aprobată printr-un Certificat de Plată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bună Execuţie.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. În această situaţie. Inginerul va emite către Beneficiar un Certificat Interimar de Plată care va specifica suma stabilită în mod echitabil de către Inginer ca fiind datorată. aprobarea. Apoi. Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare în consecinţă. Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat pentru niciun alt motiv cu excepţia următoarelor: (a) dacă vreun bun furnizat sau vreo lucrare efectuată de Antreprenor nu este în conformitate cu prevederile Contractului. în termen de 28 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative. consimţământul sau satisfacţia Inginerului. Totuşi. Nu se va considera că un Certificat de Plată indică acceptarea. împreună cu detalii justificative. În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă orice corecţie sau modificare care trebuie făcută. costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea au fost terminate. şi / sau (b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie în conformitate cu prevederile Contractului şi a fost înştiinţat de Inginer în acest sens. Certificatul de Plată va include deducerea aplicabilă care va fi echivalentă cu această sumă suplimentară pentru Echipamentele şi Materialele respective. în mod adecvat. 82 . La acel moment. şi în aceleaşi monede şi proporţii. 14. Inginerul nu va fi obligat să emită un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după reţineri şi alte deduceri) ar fi mai mică decât valoarea minimă (dacă există) a Certificatelor Interimare de Plată specificată în Anexa la Ofertă. valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până când acea lucrare va fi terminată sau acea obligaţie va fi îndeplinită.

procentul relevant al primei jumătăţi din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit după ce Sectorul trece cu succes toate testele.8 Întârzieri în efectuarea plăţilor 14. şi vor fi plătite în acea monedă.7 [Plata]. Inginerul va aproba. plata către Antreprenor a primei jumătăţi din Sumele Reţinute.14.9 Plata Sumelor Reţinute După emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi după ce Lucrările au trecut cu succes toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare. Antreprenorul va fi îndreptăţit să primească costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere pentru suma neplătită (la care se vor adăuga lunar costurile de finanţare). prin Certificat de Plată. dacă există). şi în ţara (pentru plăţi în această monedă) specificată în Contract. Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată fără ca o înştiinţare sau o aprobare prin Certificat de Plată oficiale să fie necesare. 14. atunci. aceste costuri de finanţare vor fi calculate la rata dobânzii anuale de trei puncte procentuale peste rata de scont a băncii centrale din ţara monedei de plată. Dacă Antreprenorul nu primeşte plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans]. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis pentru un Sector.7 Plata Beneficiarul va plăti Antreprenorului: (a) prima tranşă din plata în avans. şi (c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată. 83 . şi fără prejudicierea oricărui alt drept sau remediu. pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14. în termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Plată de către Beneficiar.7 [Plata]. precizat de Antreprenor. indiferent (în cazul subparagrafului (b) al acesteia) de data la care a fost emis Certificatul Interimar de Plată. Această perioadă se va considera că începe de la data plăţii specificată în Sub-Clauza 14. Plata sumei datorate în fiecare monedă se va face într-un cont bancar. în termen de 42 de zile după emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile de la primirea documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. în termen de 56 de zile de la primirea de către Inginer a Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative. (b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată.

Sumele estimate vor fi prezentate separat în această Situaţie de Lucrări la terminare. niciun procent din prima sau a doua jumătate din Sumele Reţinute nu va fi autorizat potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze în legătură cu acel Sector.Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadelor de Notificare a Defectelor. Totuşi. Procentul relevant pentru fiecare Sector va fi valoarea procentuală a Sectorului.11 Prezentarea Situaţiei Finale de În termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finală. Inginerul va fi îndreptăţit să refuze aprobarea costului estimat pentru aceste lucrări până la terminarea acestora. Dacă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis pentru un Sector. restul de plată din Sumele Reţinute va fi aprobat de Inginer pentru plata către Antreprenor. Inginerul va emite un Certificat de Plată în conformitate cu Sub-Clauza 14. Dacă valoarea procentuală a unui Sector nu este specificată în Anexa la Ofertă. procentul relevant din a doua jumătate din Sumele Reţinute va fi aprobat şi plătit imediat după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor pentru acest Sector. 14. în şase exemplare. în conformitate cu prevederile SubClauzei 14. 84 .3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] care să conţină: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Apoi. Antreprenorul va transmite Inginerului. şi (c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul consideră că îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată].10 Situaţia de Lucrări la terminare În termen de 84 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. în situaţia în care rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Responsabilitatea pentru Defecte] sau Clauzei 12 [Teste după Terminare]. Antreprenorul va transmite Inginerului. în şase exemplare. specificată în Anexa la Ofertă. (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit. Situaţia de Lucrări la terminare însoţită de documentele justificative.

12 Scrisoarea de descărcare La transmiterea Situaţiei Finale de Lucrări. Această scrisoare de descărcare poate specifica faptul că va intra în vigoare atunci când Antreprenorul va primi Garanţia de Bună Execuţie precum şi restul de plată datorată. 14. şi (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.Lucrări un proiect de situaţie finală de lucrări însoţit de documente justificative care să prezinte în detaliu. Dacă. caz în care scrisoarea de descărcare va intra în vigoare la data respectivă. Apoi. 14. atunci Antreprenorul va elabora şi va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Inginerului) o Situaţie Finală de Lucrări. Antreprenorul va transmite o scrisoare de descărcare care să confirme că totalul Situaţiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea completă şi finală a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Apoi.13 Emiterea Certificatului Final de Plată În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 85 .5 [Soluţionarea pe cale amiabilă]. în urma discuţiilor între Inginer şi Antreprenor şi a schimbărilor efectuate de comun acord în proiectul de situaţie finală de lucrări.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. în acest proiect. în conformitate cu cele convenite. următoarele: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului. Inginerul va emite către Beneficiar (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru acele părţi din proiectul de situaţie finală de lucrări asupra cărora există un acord. În prezentele Condiţii. într-o formă aprobată de Inginer. Dacă Inginerul nu este de acord cu sau nu poate verifica orice parte a proiectului de situaţie finală de lucrări. dacă disputa este soluţionată. Antreprenorul va elabora şi va transmite Inginerului situaţia finală de lucrări. în final. Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua. expresia “Situaţie Finală de Lucrări” se referă la această situaţie de lucrări convenită de comun acord. schimbările convenite de comun acord. devine totuşi evident faptul că există o dispută.

14. prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului cu privire la obligaţiile de despăgubire sau responsabilităţile Beneficiarului în caz de fraudă. Inginerul va solicita Antreprenorului prezentarea acesteia. 14.15 Monede de plată Preţul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele nominalizate în Anexa la Ofertă.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14.14 Încetarea responsabilităţii Beneficiarului Totuşi. Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru suma pe care o va hotărî în mod corect ca fiind datorată.12 [Scrisoarea de descărcare]. cu excepţia cazului în care şi în măsura în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă în acest sens. şi (b) după luarea în considerare a tuturor sumelor plătite anterior de către Beneficiar şi a tuturor sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi nesăbuită a Beneficiarului. Beneficiarul nu va fi responsabil faţă de Antreprenor în niciun fel şi în nicio privinţă potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta sau cu execuţia Lucrărilor. dacă sunt nominalizate astfel două sau mai multe monede. plăţile vor fi efectuate după cum urmează: (a) dacă Valoarea de Contract Acceptată a fost exprimată exclusiv în Moneda Locală: 86 . Dacă Antreprenorul nu a prezentat Situaţia Finală de Lucrări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. şi de asemenea (cu excepţia problemelor sau situaţiilor apărute după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor) Situaţia de Lucrări la Terminare descrisă în Sub-Clauza14.12 [Scrisoarea de descărcare]. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale.10 [Situaţia de Lucrări la Terminare].11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14. care va specifica: (a) suma finală datorată. după cum este cazul. diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor.14. în: (a) (b) Situaţia Finală de Lucrări. Inginerul va emite către Beneficiar Certificatul Final de Plată. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să prezinte această Situaţie în termen de 28 de zile.

(i) proporţiile sau sumele în Moneda Locală şi Monede Străine. 15. vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. să corecteze această neîndeplinire şi să-o remedieze într-o perioadă rezonabilă şi specificată. şi (e) dacă în Anexa la Ofertă nu este specificat niciun curs de schimb. Rezilierea de către Beneficiar 15.7 [Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile aplicabile acestora. dacă Antreprenorul: (a) nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Sub-Clauza 4. Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul. şi cursurile fixe de schimb ce vor fi folosite pentru calcularea plăţilor. atunci se vor aplica cursurile de schimb din Data de Referinţă. printr-o înştiinţare.5 [Sume Provizionate] şi Sub-Clauzei 13. Beneficiarul poate recupera diferenţa dintre aceste sume din sumele ce trebuie plătite Antreprenorului în alte monede.2 Rezilierea Contractului de către Beneficiar 87 . (ii) plăţile şi deducerile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. stabilite de banca centrală a Ţării. cu excepţia cazului în care ambele Părţi au convenit altfel. sau în moneda care este convenită de ambele Părţi. (d) dacă o sumă plătibilă Beneficiarului de către Antreprenor într-o anumită monedă depăşeşte suma plătibilă Antreprenorului de către Beneficiar în acea monedă.1 Înştiinţarea de remediere Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. (b) plata penalităţilor specificate în Anexa la Ofertă vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în Anexa la Ofertă.2 15. Inginerul poate să solicite Antreprenorului. (c) alte plăţi ale Antreprenorului către Beneficiar vor fi efectuate în moneda în care Beneficiarul a efectuat cheltuiala respectivă.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] vor fi efectuate în monedele şi proporţiile specificate în subparagraful (a)(i) de mai sus. şi (iii) alte plăţi şi deduceri potrivit prevederilor subparagrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.

Beneficiarul. judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune.6 [Lucrările de remediere]. în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor. întârzierea şi suspendarea lucrărilor]. (c) nu reuşeşte. (d) subcontractează integralitatea Lucrărilor sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară. renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar. dar. în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. fără justificări rezonabile: (i) (ii) să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea. (e) devine falit sau insolvabil. sau dacă oricare dintre membrii Personalului Antreprenorului.1 [Înştiinţarea de remediere]. sau a defavoriza sau nu. În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe. comision sau alte lucruri de valoare. Totuşi. oferirea de stimulente şi recompense legale Personalului Antreprenorului nu conferă dreptul la rezilierea Contractului. în cazurile descrise în 88 . ca stimulent sau recompensă: (i) (ii) pentru a efectua sau a nu efectua orice acţiune în legătură cu Contractul. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei. (b) abandonează Lucrările sau în alt mod demonstrează fără echivoc intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit prevederilor Contractului. sau se produce orice situaţie. va putea să rezilieze Contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier. Totuşi. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii.[Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele cuprinse într-o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. sau pentru a favoriza sau nu. oricare persoană care are legătură cu Contractul. sau să respecte cerinţele cuprinse într-o înştiinţare emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauzei 7. sau (f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane orice mită. gratuitate. intră în proces de lichidare. agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) oricărei persoane. orice astfel de stimulente sau recompense în modul descris în subparagraful (f).

aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar în scopul recuperării datoriei. După reziliere. Apoi. fără întârziere. Beneficiarul şi aceste alte entităţi vor putea folosi apoi orice Bunuri. Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Beneficiarului. Apoi. toate Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de. Antreprenorul va depune toate eforturile pentru a respecta imediat orice dispoziţie rezonabilă inclusă în înştiinţare (i) pentru cesiunea oricărui contract de subantrepriză.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare.4 Plata după rezilierea de către Beneficiar 89 . dacă până la această dată. Inginerul. a Bunurilor şi a Documentelor Antreprenorului precum şi a oricăror altor sume datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Documente ale Antreprenorului şi alte documentaţii de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. Beneficiarul poate să termine Lucrările prin forţe proprii şi / sau prin intermediul oricăror alte entităţi desemnate de Beneficiar în acest scop.subparagrafele (e) sau (f). Totuşi. va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. printr-o înştiinţare. Totuşi.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare. Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului. şi (ii) pentru a proteja viaţa. Antreprenorul va organiza cu promptitudine retragerea lor. conferit prin Contract sau în alt mod. Beneficiarul poate: 15.3 Evaluarea la data rezilierii După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. sau pentru Antreprenor. Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care va informa că Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Temporare vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. rezilia Contractul imediat. 15. Orice diferenţă pozitivă rezultată din aceste tranzacţii va fi plătită apoi Antreprenorului.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra valorii Lucrărilor. proprietatea sau siguranţa Lucrărilor. Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate. Beneficiarul va putea.

Beneficiarul va plăti Antreprenorului diferenţa. sau plata. 16. Suspendarea şi rezilierea de către Antreprenor 16. şi toate celelalte costuri suportate de către Beneficiar. să suspende lucrările (sau să reducă ritmul de execuţie) până când Antreprenorul primeşte.4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului] sau SubClauzei 14. 90 . după luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit Sub-Clauzei 15.7 [Plata]. Certificatul de Plată. la cel puţin 21 de zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. execuţie. (b) sista plăţile către Antreprenor până când costurile de proiectare. 15. Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16. şi / sau (c) recupera de la Antreprenor orice pierderi şi daune suportate de Beneficiar şi oricare costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor. terminare şi remediere a oricăror defecte. dacă primeşte.5 Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul Beneficiarul va fi îndreptăţit.6 [Rezilierea opţională. După această reziliere.3 [Evaluarea la data rezilierii]. Rezilierea va fi efectivă la 28 de zile după ce Antreprenorul primeşte această înştiinţare şi după ce Beneficiarul returnează Garanţia de Bună Execuţie. plata şi exonerarea]. în orice moment şi numai la latitudinea Beneficiarului.(a) acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. Beneficiarul nu poate denunţa unilateral Contractul potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către un alt antreprenor.1 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările Dacă Inginerul nu reuşeşte să emită Certificate de Plată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Antreprenorul poate. să denunţe unilateral Contractul printr-o înştiinţare de denunţare unilaterală adresată Antreprenorului.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată] sau Beneficiarul nu reuşeşte să respecte prevederile SubClauzei 2. după caz şi în conformitate cu cele descrise în înştiinţare. dovada rezonabilă despre aranjamentele financiare ale Beneficiarului.3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului] şi va fi plătit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]. daune şi costuri suplimentare. daune datorate întârzierii în terminarea Lucrărilor (dacă există). După acoperirea acestor pierderi. au fost stabilite.

Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată relevant. După primirea acestei înştiinţări. în termen de 42 de zile de la transmiterea înştiinţării trimise potrivit prevederilor SubClauzei 16. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi.5 [Reclamaţiile Beneficiarului]). potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. (d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile 91 . Dacă. 16.8 [Întârzieri în efectuarea plăţilor] şi la rezilierea Contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. care vor fi incluse în Preţul Contractului.Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile sale la costuri de finanţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. în care trebuie efectuată plata (cu excepţia oricărei deduceri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. Antreprenorul va relua activitatea normală de lucru fără întârzieri irezonabile. cu condiţia respectării prevederilor SubClauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului].5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme.4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului]. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. (c) Antreprenorul nu primeşte suma datorată potrivit unui Certificat Interimar de Plată în termen de 42 de zile de la expirarea perioadei specificate în Sub-Clauza 14. ulterior. dovada rezonabilă referitoare la respectarea prevederilor Sub-Clauzei 2. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.2 [Rezilierea de către Antreprenor]. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a suspendării lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) conform prezentei Sub-Clauze.7 [Plata]. Antreprenorul primeşte Certificatul de Plată. dovada sau plata (aşa cum este menţionat în Sub-Clauza relevantă şi în înştiinţarea menţionată mai sus) înainte de a transmite o înştiinţare de reziliere a Contractului. (b) în termen de 56 de zile de la primirea unei Situaţii de Lucrări şi a documentelor justificative.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].2 Rezilierea Contractului de către Antreprenor Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă: (a) Antreprenorul nu primeşte. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările]. şi (b) plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil. datorată întârzierii.

2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Sub-Clauzei 19. în cazurile descrise în subparagrafele (f) sau (g). în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. care (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricăruia dintre aceste acţiuni sau situaţii. În oricare dintre aceste evenimente sau circumstanţe. Echipamentele.11 [Suspendare prelungită]. (f) o suspendare prelungită afectează toate Lucrările după cum este descris în Sub-Clauza 8. renegociază cu creditorii săi sau continuă derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar. Antreprenorul va putea. Antreprenorul. sau (g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil. Antreprenorul.4 Plata după rezilierea de către Antreprenor După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. judecător-sindic sau administrator în beneficiul creditorilor săi sau dacă este efectuată orice acţiune.7 [Cesiunea de Contract].6 [Rezilierea opţională. (b) va preda Documentele Antreprenorului.potrivit prevederilor Contractului. şi (c) va retrage toate celelalte Bunuri de pe Şantier. intră în proces de lichidare. rezilia Contractul imediat.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare. Totuşi. plata şi exonerarea] a intrat în vigoare.3 Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului 92 . va putea să rezilieze Contractul.6 [Acordul Contractual] sau Sub-Clauza 1. primeşte împotriva sa un ordin de poprire sau de administrare a datoriei. 16. sau se produce orice situaţie. cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului conferit prin Contract sau în alt mod. Beneficiarul. Materialele şi alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit. cu excepţia celor necesare pentru siguranţă şi va părăsi Şantierul. printr-o înştiinţare. După ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. cu promptitudine: 16. cu promptitudine: (a) va înceta toate lucrările. (e) Beneficiarul nu reuşeşte să respecte Sub-Clauza 1. Sub-Clauzei 16.5 [Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul].

3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. îmbolnăviri. daună. pe parcursul sau din cauza. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru: (a) vătămări corporale.1 Despăgubiri Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul. pierdere sau cheltuială (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) pentru (1) vătămări corporale. Personalul Beneficiarului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie. îmbolnăviri. şi (b) daune sau pierderi asupra oricărei proprietăţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările).6 [Rezilierea opţională. pe parcursul sau din cauza. atribuibile unor neglijenţe. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar. maladii sau deces. (b) va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile SubClauzei 19. în măsura în care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a.(a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie. produse ca urmare a. proiectului. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte. Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora. Riscuri şi Răspunderi 17. Personalul Antreprenorului. agenţii acestora. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul. şi (ii) sunt atribuibile unor neglijenţe. proiectului. Personalul Beneficiarului sau de oricare dintre agenţii acestora şi (2) problemele pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din poliţa de asigurare. execuţiei şi terminării Lucrărilor şi remedierii oricăror defecte. (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18. 17. acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Antreprenor. Personalul Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie. daună. şi (c) va plăti Antreprenorului valoarea oricăror pierderi de profit sau alte pierderi sau daune suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri. 93 . plata şi exonerarea]. maladii sau decesul oricărei persoane. cu excepţia cazului în care acestea sunt atribuibile unor neglijenţe. după cum este descris în subparagrafele (d)(i). acţiuni deliberate sau încălcări ale Contractului de către Beneficiar. sau de oricare alte persoane angajate direct sau indirect de către aceştia.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau daună. Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului. 17. pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Dacă se emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau este considerat a fi emis) pentru oricare Sector sau parte a Lucrărilor. Antreprenorul va recupera pierderea sau dauna. După ce răspunderea a fost astfel transferată Beneficiarului. răspunderea pentru îngrijirea Sectorului sau a părţii din Lucrări va fi transferată Beneficiarului în acel moment. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. materiale explozive.2 Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor Antreprenorul îşi va asuma întreaga răspundere pentru îngrijirea Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data de Începere a Lucrărilor până când Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor este emis (sau este considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către 94 . lovitură de stat sau război civil. Dacă se produc pierderi sau daune asupra Lucrărilor. De asemenea. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau pagubă care se produce după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor dar care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul a fost responsabil. acţiuni ale duşmanilor străini. când răspunderea pentru îngrijirea Lucrărilor este transferată Beneficiarului. cauzată de orice acţiune efectuată de către Antreprenor după emiterea unui Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. pe parcursul perioadei în care Antreprenorul răspunde de îngrijirea lor. terorism.4 de mai jos sunt: (a) război. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). insurecţie. revoluţie.17. (b) rebeliune. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor. în interiorul Ţării. invazii. (d) muniţii de război. dintr-o cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17. radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive. până când această lucrare neexecutată este terminată. astfel încât Lucrările. aplicarea stării de urgenţă. în interiorul Ţării.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor]. Antreprenorul va răspunde de îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.3 Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului]. (c) revoltă. tulburări sau dezordine în interiorul Ţării.

datorată întârzierii.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. un profit rezonabil se va adăuga Costurilor. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului.3 de mai sus produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20. După primirea acestei înştiinţări adiţionale. materiale explozibile. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. În cazurile descrise în subparagrafele (f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17.5 Drepturile de proprietate intelectuală şi În prezenta Sub-Clauză.3 [Riscurile Beneficiarului]. cu excepţia celor specificate în Contract. şi orice desfăşurare a forţelor naturii care este Imprevizibilă sau împotriva căreia nu se poate aştepta în mod rezonabil ca un antreprenor cu experienţă să fi luat masuri de prevenire adecvate. proiectarea oricărei părţi din Lucrări de către Personalul Beneficiarului sau de alte persoane pentru care este responsabil Beneficiarul.4 Consecinţele riscurilor Beneficiarului Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în SubClauza 17.(e) (f) (g) (h) Antreprenor a acestor muniţii. Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera această pierdere sau daună în măsura solicitată de Inginer. unde de presiune produse de avioane sau alte dispozitive de zbor care se deplasează cu viteza sunetului sau viteze supersonice.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. şi (b) plata acestor Costuri care vor fi incluse în Preţul Contractului.1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. 17. 17. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. desen sau model 95 . va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie. radiaţii sau radioactivităţii. “încălcare” înseamnă o încălcare (sau o suspiciune de încălcare) a oricărui brevet. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare adiţională şi. dacă este cazul. folosirea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi din Lucrările Permanente. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a recuperării acestor pierderi sau daune.

drept de autor. construcţia sau execuţia Lucrărilor. Această altă Parte (şi Personalul său) nu va face nicio declaraţie care ar putea aduce prejudiciu Părţii care despăgubeşte. Dacă o Parte este îndreptăţită să primească despăgubiri potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. va asista la contestarea reclamaţiei. sau (iii) folosirea adecvată a Lucrărilor. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este afectat de nicio reclamaţie generată de. sau în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor.industrială industrial înregistrat. în termen de 28 de zile de la primirea unei reclamaţii. litigii sau arbitraje. sau care poate fi dedus în mod rezonabil din Contract. Dacă o Parte nu transmite celeilalte Părţi.. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este afectat de nicio reclamaţie privind o încălcare care este sau a fost: (a) un rezultat inevitabil al respectării prevederilor Cerinţelor Beneficiarului de către Antreprenor. pentru 96 . Cealaltă Parte. denumire comercială. sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului. o înştiinţare referitoare la această reclamaţie. la solicitarea şi pe cheltuiala Părţii care despăgubeşte. sau (b) un rezultat al folosirii oricăror Lucrări de către Beneficiar: (i) (ii) în alt scop decât cel indicat prin Contract. cu excepţia cazului în care Partea care despăgubeşte nu a reuşit să conducă negocieri. Partea care despăgubeşte poate (pe cheltuiala sa) să conducă negocieri pentru soluţionarea reclamaţiei precum şi orice litigii sau arbitraje care pot decurge din aceasta. (ii) folosirea Utilajelor Antreprenorului.6 Limitarea Nicio Parte nu va fi responsabilă faţă de cealaltă Parte. şi “reclamaţie” înseamnă o reclamaţie (sau proceduri urmând unei reclamaţii) privind o încălcare. 17. se va considera că prima Parte a renunţat la orice de drept de a primi despăgubire potrivit prevederilor prezentei SubClauze. după ce i s-a solicitat astfel de către cealaltă Parte. secret comercial sau altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială în legătură cu Lucrările. marcă înregistrată. cu excepţia cazului în care o asemenea folosire a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Referinţă sau este specificată în Contract. fabricaţia.

Aceşti termeni vor fi compatibili cu orice termeni conveniţi de ambele Părţi înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare.19 [Electricitate. Ori de câte ori Beneficiarul este Partea asigurătoare. altele decât persoanele asigurate specificate în prezenta Clauză (i) Antreprenorul va acţiona. în cadrul acestei asigurări. cu excepţia că Beneficiarul va acţiona 97 . pierderi de profit. fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni compatibili cu detaliile anexate la Condiţiile Speciale. Acest acord asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor prezentei Clauze. Ori de câte ori Antreprenorul este Partea asigurătoare. în numele acestor alte persoane. suferite de cealaltă Parte în legătură cu Contractul. 18. pierderea oricărui contract sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau cu caracter de consecinţă.4 [Plata după rezilierea de către Antreprenor] şi Sub-Clauzei 17. Asigurări 18.1 [Despăgubiri] şi Sub-Clauzei 17. Prezenta Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în orice caz de fraudă. nu va depăşi suma specificată în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este astfel specificată nicio sumă) Valoarea de Contract Acceptată.20 [Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit]. Sub-Clauzei 4. asigurarea se va aplica separat fiecăreia dintre persoanele asigurate împreună ca şi când ar fi fost emisă o poliţă de asigurare separată pentru fiecare persoană.1 Cerinţe generale pentru asigurări În prezenta Clauză. Sub-Clauzei 17. alta decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială].responsabilităţii pierderi rezultând din nefolosirea oricăror Lucrări.1 [Despăgubiri]. Dacă o poliţă de asigurare despăgubeşte şi alte persoane asigurate împreună. pentru fiecare tip de asigurare. potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Responsabilitatea totală a Antreprenorului faţă de Beneficiar. Partea responsabilă pentru încheierea şi menţinerea în vigoare a asigurărilor specificate în Sub-Clauza relevantă. fiecare asigurare va fi încheiată cu asiguratori şi în termeni aprobaţi de către Beneficiar. altele decât potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. neîndeplinire deliberată a obligaţiilor sau purtare necorespunzătoare şi neglijentă a Părţii în culpă. “Partea asigurătoare” înseamnă. apă şi gaz]. Dacă se solicită ca o poliţă de asigurare să despăgubească mai multe persoane asigurate împreună.

şi (iii) Partea asigurătoare va solicita tuturor acestor alte persoane să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare. Partea asigurătoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificare relevantă în execuţia Lucrărilor şi se va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile prezentei Clauze. în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculată de la Data de Începere a Lucrărilor): (a) dovada faptului că asigurările descrise în prezenta Clauză au fost încheiate. şi (b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18. Ori de câte ori dovezi sau poliţe sunt transmise. Partea asigurătoare va transmite o înştiinţare şi Inginerului. Plăţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru recuperarea pierderilor şi daunelor. Fiecare poliţă de asigurare împotriva pierderilor sau daunelor trebuie să prevadă efectuarea de plăţi în monedele necesare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune. (ii) aceste alte persoane nu vor fi îndreptăţite să primească plăţi direct de la asigurator sau să trateze direct cu acesta. iar Preţul Contractului va fi 98 . prima Parte înştiinţată de către asigurator va transmite cu promptitudine o înştiinţare celeilalte Părţi.în numele Personalului Beneficiarului. Partea asigurătoare va transmite celeilalte Părţi dovada plăţii.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18. Dacă un asigurator face (sau încearcă să facă) orice modificare.3 [Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii]. Partea asigurătoare relevantă va transmite celeilalte Părţi. Dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările necesare a fi încheiate şi menţinute în vigoare potrivit prevederilor Contractului. Partea asigurătoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime. După ce fiecare primă de asigurare este plătită. Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. sau nu reuşeşte să furnizeze dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare de substanţă a termenilor oricărei asigurări fără aprobarea prealabilă a celeilalte Părţi. cealaltă Parte (la opţiunea sa şi fără a prejudicia orice alt drept sau remediu) poate să încheie o asigurare care să acopere cele relevante şi să plătească primele datorate.

modificat în consecinţă. Nimic din cele prevăzute în prezenta Sub-Clauză nu limitează obligaţiile, responsabilităţile sau răspunderile Antreprenorului sau ale Beneficiarului potrivit celorlalte prevederi ale Contractului sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi / sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, responsabilităţi sau răspunderi. Totuşi, dacă Partea asigurătoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare o asigurare care este disponibilă şi care trebuie să fie încheiată şi menţinută în vigoare potrivit prevederilor Contractului, iar cealaltă Parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu încheie asigurări care să furnizeze acoperirea relevantă, atunci orice sumă care ar fi putut fi recuperată potrivit acestei asigurări va fi plătită de către Partea asigurătoare. Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor fi făcute cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului], după caz. 18.2 Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Partea asigurătoare trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Partea asigurătoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care Antreprenorul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul oricăror alte operaţiuni (inclusiv acelea la care se face referire în Clauza 11 [Responsabilitatea pentru defecte] şi în Clauza 12 [Teste după Terminare]). Partea asigurătoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe Şantier. Pentru fiecare dintre Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre Şantier şi până în momentul în care utilajul nu
99

mai este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, care vor fi îndreptăţite împreună să primească plăţi de la asiguratori, plăţi care vor fi păstrate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, (c) vor acoperi toate pierderile şi daunele datorate oricăror cauze care nu sunt enumerate în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], (d) vor acoperi de asemenea pierderile sau daunele apărute la o parte a Lucrărilor care sunt atribuibile folosirii sau ocupării de către Beneficiar a altei părţi a Lucrărilor şi vor acoperi pierderile sau daunele datorate riscurilor enumerate în subparagrafele (c), (g) şi (h) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu sunt asigurabile în termeni comerciali rezonabili, cu franşize deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în Anexa la Ofertă (dacă nu este specificată nicio sumă, atunci prezentul subparagraf (d) nu se va aplica) şi (e) totuşi, pot exclude pierderi, daune şi refaceri la: (i) o parte a Lucrărilor care este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei (dar vor acoperi orice altă parte care suportă pierderi sau daune ca urmare directă a acestei stări deficiente şi nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos), (ii) o parte a Lucrărilor care este pierdută sau deteriorată pentru a reface oricare altă parte a Lucrărilor dacă aceasta din urma este într-o stare deficientă datorită unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a execuţiei, (iii) o parte a Lucrărilor care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia cazului şi în măsura în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor].

Dacă, la mai mult de un an după Data de Referinţă, poliţa descrisă în subparagraful (d) de mai sus încetează să fie disponibilă în
100

termeni comerciali rezonabili, Antreprenorul (ca Parte asigurătoare) va transmite Beneficiarului o înştiinţare cu detalii justificative. Apoi, (i) Beneficiarul va fi îndreptăţit cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaţiile Beneficiarului] la plata unei sume echivalente cu aceşti termeni comerciali rezonabili pe care Antreprenorul ar fi trebuit să îi plătească pentru o astfel de poliţă şi (ii) se va considera că Beneficiarul aprobă această omitere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe generale pentru asigurări], cu excepţia cazului în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comerciali rezonabili. 18.3 Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Partea asigurătoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta orice proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului]) sau orice persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), care pot fi generate de executarea Contractului de către Antreprenor şi care se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finală. Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment care nu va fi inferioară valorii specificate în Anexa la Ofertă şi fără să fie limitat numărul de evenimente. Dacă, în Anexa la Ofertă nu este specificată nicio valoare, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în prezenta Sub-Clauză: (a) vor fi încheiate şi menţinute în vigoare de către Antreprenor ca Parte asigurătoare, (b) vor fi încheiate în numele ambelor Părţi, (c) vor acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietăţii Beneficiarului (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), generate de executarea Contractului de către Antreprenor, şi (d) totuşi, pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge: (i) din dreptul Beneficiarului ca Lucrările Permanente să fie executate pe, peste, sub, în sau prin orice teren şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, dintr-o daună care este rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi
101

(ii)

şi (d) a cărui apariţie nu poate fi atribuită în mod substanţial celeilalte Părţi. dar nu se limitează. îmbolnăviri. dar Antreprenorul va fi responsabil pentru respectarea prezentei Clauze. Asigurarea va fi menţinută în deplină vigoare pe toată perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. asigurarea poate fi încheiată de către Subantreprenor. (c) care odată apărut. cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.3 [Riscurile Beneficiarului]. ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu). pierderilor şi cheltuielilor (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din vătămări corporale. 102 . Forţa Majoră poate include. Forţa Majoră 19. acţiuni ale duşmanilor străini. Pentru angajaţii unui Subantreprenor. 19.1 Definiţia Forţei Majore În prezenta Clauză. maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului. exceptând măsura în care o poliţă de acoperire este disponibilă în termeni comerciali rezonabili. şi (iii) dintr-o cauză enumerată în Sub-Clauza 17.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului Antreprenorul va încheia şi va menţine în vigoare asigurarea împotriva reclamaţiilor. daunelor. invazii. nu a putut în mod rezonabil fi evitat sau surmontat de această Parte. Beneficiarul şi Inginerul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare. 18. atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus: (i) război. “Forţa Majoră” înseamnă o circumstanţă sau un eveniment excepţional: (a) care este în afara controlului unei Părţi. la evenimentele sau circumstanţele excepţionale de tipul celor menţionate mai jos. (b) pe care această Parte nu l-ar fi putut preveni în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului.de a remedia orice defecte.

grevă sau lock-out. taifunuri sau erupţii vulcanice. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-şi îndeplinească oricare din obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore.3 Obligaţia de a reduce întârzierile la minim Fiecare Parte va depune în permanenţă toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forţei Majore. (iii) revoltă.(ii) rebeliune. lovitură de stat sau război civil. 19. care constituie Forţa Majoră. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră.2 Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră . atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţa Majoră şi va specifica obligaţiile care nu pot sau nu vor putea să fie îndeplinite. Această Parte. materiale explozive. terorism. atât timp cât Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească. tulburări. Fără a lua în considerare oricare alte prevederi ale prezentei Clauze. radiaţii ionizante sau contaminare cu substanţe radioactive.4 Consecinţele Forţei Majore Dacă Antreprenorul este împiedicat să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forţei Majore pentru care înştiinţarea relevantă a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. Forţa Majoră nu se va aplica şi în cazul obligaţiilor oricărei Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile de când această Parte a luat cunoştinţă. insurecţie. după transmiterea înştiinţării. uragane.2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră] şi Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă 103 19. (iv) muniţii de război. de circumstanţa sau evenimentul relevant. provocate de alte persoane decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului şi ai Subantreprenorilor. dezordine. cu excepţia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de către Antreprenor a acestor muniţii. aplicarea stării de urgenţă. şi (v) catastrofe naturale precum: cutremure. 19. radiaţii sau radioactivităţii. această Parte va transmite o înştiinţare celeilalte Părţi. revoluţie. în executarea Contractului. va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii. sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă. materiale explozibile.

1 [Reclamaţiile Antreprenorului]. execuţia tuturor Lucrărilor în derulare este împiedicată pe o perioadă continuă de 84 de zile datorită Forţei Majore pentru care o înştiinţare a fost transmisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea perioadei de execuţie.3 [Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.5 Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Dacă un subantreprenor este îndreptăţit. şi (b) plata acestor Costuri. să invoce forţa majoră în termeni mai largi sau suplimentari faţă de cei specificaţi în prezenta Clauză. Antreprenorul. în substanţă. în cazul subparagrafelor de la (ii) la (iv). Inginerul va stabili valoarea lucrărilor efectuate şi va emite un Certificat de Plată care va include: (a) sumele datorate pentru orice lucrare executată pentru care un preţ este specificat în Contract.6 Rezilierea opţională. 19.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme. astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau cu definiţie mai largă nu vor exonera Antreprenorul de execuţia Lucrărilor şi nici nu îl vor îndreptăţi să invoce prezenta Clauză.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. se produc în Ţară.Costuri ca urmare a acestei Forţe Majore. datorată întârzierii. dacă evenimentul sau circumstanţa sunt de tipul celor descrise în subparagrafele de la (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. plata şi exonerarea . (b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate Antreprenorului sau pentru 104 19. După o astfel de reziliere. Dacă.1 [Definiţia Forţei Majore] şi.2 [Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră]. rezilierea se va produce în termen de 7 zile de la transmiterea înştiinţării de reziliere iar Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile SubClauzei 16. potrivit prevederilor unui contract sau acord referitor la Lucrări. După primirea acestei înştiinţări. sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorate aceleiaşi Forţe Majore pentru care s-a transmis înştiinţare. În acest caz. atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de reziliere a Contractului. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.

îndreptăţesc Părţile să fie exonerate de continuarea executării Contractului. (c) orice alte Costuri sau obligaţii care în circumstanţele relevante au fost angajate în mod rezonabil de către Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor. printr-o înştiinţare transmisă de oricare Parte celeilalte Părţi cu privire la acest eveniment sau la această circumstanţă: (a) Părţile vor fi eliberate de responsabilitatea continuării executării Lucrărilor. dacă apare orice eveniment sau circumstanţă în afara controlului Părţilor (inclusiv. fie ale ambelor.6 [Rezilierea opţională. potrivit prevederilor oricărei Clauze ale prezentelor Condiţii sau altfel în legătură cu Contractul. erau angajaţi exclusiv în legătură cu Lucrările. şi (b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va avea aceeaşi valoare cu cea care ar fi fost plătibilă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. dar nu limitat la. Reclamaţii. atunci. Înştiinţarea va fi transmisă fără întârziere. potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul. sau care. şi (e) Costuri de repatriere a Personalului şi forţei de muncă ale Antreprenorului. 19. 20. Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie evenimentul sau circumstanţa care a generat reclamaţia.1 Reclamaţiile Antreprenorului Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la orice prelungire a Duratei de Execuţie şi / sau la orice plată suplimentară. iar Antreprenorul le va pune la dispoziţia Beneficiarului. în 105 .7 Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Fără a lua în considerare alte prevederi ale prezentei Clauze. care. (d) Costul de retragere de pe Şantier a Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului şi de întoarcere a acestora la alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa (sau la orice altă destinaţie dar nu la un cost mai mare). Forţa Majoră). Dispute şi Arbitraj 20. plata şi exonerarea] în cazul în care Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.care Antreprenorul este obligat să accepte livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor intra în proprietatea Beneficiarului (şi sub responsabilitatea acestuia) atunci când vor fi plătite de către Beneficiar.6. care face imposibilă sau ilegală îndeplinirea obligaţiilor contractuale fie ale unei Părţi. fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului. la data rezilierii.

împreună cu detaliile pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil. următoarele prevederile ale prezentei Sub-Clauze se vor aplica. fie pe Şantier. În termen de 42 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă (sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă) de acest eveniment sau această circumstanţă care a generat reclamaţia. (c) 106 . În celelalte cazuri. Antreprenorul va trimite în continuare. Dacă evenimentul sau circumstanţa care au generat reclamaţia au un efect continuu. toate înregistrările curente pe perioada Contractului care pot fi necesare pentru a fundamenta orice reclamaţie. atunci: (a) (b) această reclamaţie pe deplin detaliată va fi considerată interimară. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită o înştiinţare de reclamaţie în acest termen de 28 de zile. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate aceste înregistrări şi (dacă se dispune) va transmite Inginerului copii ale acestora. şi Antreprenorul va trimite o reclamaţie finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul producerii efectelor generate de acest eveniment sau circumstanţă. Antreprenorul va transmite.termen de 28 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunoştinţă sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de acest eveniment sau această circumstanţă. fie în alt loc acceptat de către Inginer. monitoriza păstrarea acestor înregistrări şi / sau dispune ca Antreprenorul să păstreze şi înregistrări curente suplimentare. de asemenea. Fără să recunoască responsabilitatea Beneficiarului. lunar. Antreprenorul va păstra. Antreprenorul va trimite Inginerului o reclamaţie pe deplin detaliată care va include toate detaliile justificative referitoare la motivul reclamaţiei şi la prelungirea perioadei de execuţie şi / sau plăţile suplimentare reclamate. după primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. Durata de Execuţie nu va fi extinsă. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la plată suplimentară iar Beneficiarul va fi eliberat de orice responsabilitate în legătură cu reclamaţia. care să prezinte întârzierile cumulate şi / sau valorile reclamate. sau în alt termen propus de către Antreprenor şi aprobat de Inginer. Inginerul poate. reclamaţii interimare. toate în funcţie de relevanţa cu evenimentul sau circumstanţa. orice alte notificări solicitate prin Contract şi documente justificative ale reclamaţiei.

în cazul în care confirmă. în mod rezonabil. sau în alt termen propus de către Inginer şi aprobat de Antreprenor. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit decât la plata acelei părţi a reclamaţiei pe care a reuşit să o fundamenteze. sunt confirmate ca fiind datorate potrivit prevederilor relevante din Contract. orice prelungire de timp şi / sau plată suplimentară va ţine cont (dacă este cazul) de măsura în care procesul de investigare adecvată a reclamaţiei a fost împiedicat sau prejudiciat de acest eşec al Antreprenorului. din una sau din trei persoane având calificare corespunzătoare 107 .4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. sau printr-o respingere cu comentarii detaliate. cu excepţia cazului în care reclamaţia este respinsă potrivit prevederilor celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze. dar.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra (i) unei prelungiri (dacă este cazul) a Duratei de Execuţie (înainte sau după expirarea acesteia). Pană când detaliile furnizate sunt suficiente pentru a confirma.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. după cum se specifică în Anexa la Ofertă. şi / sau (ii) unor plăţi suplimentare (dacă este cazul) la care Antreprenorul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. De asemenea.4. Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. el poate solicita orice detaliu suplimentar necesar. Părţile vor numi de comun acord o Comisie de Soluţionare a Disputelor în termen de 28 de zile de când o Parte transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la intenţia sa de a supune o dispută Comisiei de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile SubClauzei 20. întreaga reclamaţie. va transmite oricum răspunsul său referitor la principiile care au fundamentat reclamaţia.În termen de 42 de zile de la primirea unei reclamaţii sau a oricăror detalii suplimentare de justificare a unei reclamaţii anterioare. Cerinţele prezentei Sub-Clauze se adaugă la cerinţele altor Subclauze care se pot aplica unei reclamaţii. Inginerul va răspunde printr-o aprobare. CSD va fi compusă. potrivit Sub-Clauzei 8. în acest termen. Fiecare Certificat de Plată va include acele sume aferente oricărei reclamaţii care.2 Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor Disputele vor fi soluţionate de o Comisie de Soluţionare a Disputelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile prezentei Sub-Clauze sau ale altei Sub-Clauze în legătură cu o reclamaţie. 20.

(“membrii CSD”). caz în care data relevantă va fi cea în care CSD dă de asemenea decizii asupra acestor dispute. mandatul CSD (inclusiv mandatul fiecărui membru CSD) va expira în momentul în care CSD a dat o decizie asupra disputei care îi a fost supus potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. dacă în Contract este inclusă o listă cu membri potenţiali. Părţile vor consulta aceşti doi membri CSD şi vor conveni asupra celui de-al treilea membru CSD. numirea va intra în vigoare dacă un membru CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane. cu calificare corespunzătoare. Dacă CSD trebuie să cuprindă trei persoane. care va fi supus aprobării de către cealaltă Parte. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din această remuneraţie. prin referire. Părţile convin astfel. Mandatul oricărui membru CSD poate fi revocat prin acordul comun al ambelor Părţi. va cuprinde. dar nu de către Beneficiar sau Antreprenor acţionând separat. în afară de cei care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CSD. fiecare Parte va nominaliza un membru CSD. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi. membrii CSD vor fi selectaţi dintre cei nominalizaţi pe listă. cu amendamentele convenite de către semnatari. Dacă. Dacă nu se specifică niciun număr iar Părţile nu convin în alt fel. 108 . Numirea înlocuitorului se va face prin procedura aplicabilă pentru nominalizarea sau acordul asupra persoanei înlocuite. Acordul între Părţi şi singurul membru (“membrul unic CSD”).4. după cum este descrisă în prezenta Sub-Clauză. sau între Părţi şi fiecare din cei trei membri CSD. cu excepţia cazului în care. pană în acel moment. Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor din Anexa la aceste Condiţii Generale. Cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel. demisiei sau rezilierii numirii. Condiţiile de remunerare a membrului unic CSD sau a fiecăruia din cei trei membri CSD vor fi convenite de comun acord de către Părţi în momentul în care se convin condiţiile numirii. Totuşi. în orice moment. care va fi numit ca preşedinte. pentru a înlocui unul sau mai mulţi membri ai CSD. CSD va fi compusă din trei persoane. incapacităţii de muncă. alte dispute au fost supuse Comisiei de Soluţionare a Disputelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.

trimiţând copii celeilalte Părţi şi Inginerului. 20. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăţi din remuneraţia entităţii sau oficialităţii responsabile pentru a face numiri. să nominalizeze un membru CSD (în vederea aprobării de către cealaltă Parte) al unei CSD compusă din trei persoane. să convină asupra numirii celui de-al treilea membru (care va acţiona ca preşedinte) al CSD.3 Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă oricare din următoarele condiţii este îndeplinită. (b) oricare Parte nu reuşeşte. incapacităţii de muncă. Această numire va fi definitivă şi irevocabilă. fie a ambelor Părţi şi după consultări cu ambele Părţi. inclusiv orice dispută referitoare la un certificat. demisiei sau revocării mandatului. la solicitarea fie a uneia. 109 . opinie sau evaluare a Inginerului. după ce o Comisie de Soluţionare a Disputelor a fost numită potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 20. Ambele Părţi vor pune cu promptitudine la dispoziţia CSD toate informaţiile. până la acea dată.2.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. hotărâre. şi anume: (a) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii membrului unic al CSD până la data specificată în primul paragraf al SubClauzei 20. va numi acest membru al CSD. (c) Părţile nu reuşesc. sau (d) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii unui înlocuitor în termen de 42 de zile de la data la care membrul unic CSD sau unul dintre cei trei membri CSD renunţă să-şi exercite funcţia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului. dispoziţie.20. nominalizată în Anexa la Ofertă. atunci. Această cerere va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.4 Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi 20. se va considera că cererea este primită de CSD la data la care este primită de către preşedintele CSD. oricare Parte poate supune disputa în scris Comisiei de Soluţionare a Disputelor pentru a obţine decizia acesteia. până la acea dată. entitatea sau oficialitatea responsabilă pentru a face numiri. Se va considera că CSD nu acţionează în calitate de arbitru (arbitri). accesul pe Şantier şi facilităţi potrivite după cum pot fi solicitate de CSD în scopul de a lua o decizie cu privire la această dispută. atunci. În cazul unei CSD compusă din trei persoane.

transmite celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord.7 [Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi în Sub-Clauza 20. să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare de dezacord. care trebuie să fie argumentată şi să specifice faptul că este dată potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. această înştiinţare de dezacord va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. atunci oricare Parte poate. dacă niciuna din Părţi nu a plătit în întregime facturile transmise de către fiecare membru CSD potrivit prevederilor Clauzei 6 din Anexă. 20. o revizuire prin soluţionare pe cale amiabilă sau prin sentinţă arbitrală după cum este descris mai jos. CSD va da o decizie.8 [Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când aceste facturi vor fi plătite în întregime. în 28 de zile de la primirea deciziei. atunci decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi.5 Soluţionarea pe cale amiabilă În cazul în care s-a transmis o înştiinţare de dezacord potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.Condiţiile Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor. ambele Părţi vor încerca 110 . sau în alt termen după cum poate fi propus de CSD şi aprobat de ambele Părţi. nicio Parte nu va fi îndreptăţită să înceapă arbitrajul unei dispute decât dacă o înştiinţare de dezacord a fost transmisă potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. Cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 20. care o vor pune în aplicare cu promptitudine până când intervine. dacă intervine.4 de mai sus. în termen de 28 de zile de la expirarea acestei perioade. cele două condiţii fiind necesare. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi. Dacă CSD nu reuşeşte să ia o decizie în perioada de 84 de zile (sau în altă perioadă după cum sa aprobat) de la primirea cererii de soluţionare sau a plăţii în avans. şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) dezacordului. Dacă CSD a dat o decizie asupra unei probleme în dispută între cele două Părţi şi nicio înştiinţare de dezacord nu a fost transmisă de niciuna din Părţi în termen de 28 de zile de la primirea deciziei CSD.În termen de 84 de zile de la primirea unei astfel de cereri şi a plăţii în avans la care se face referire în Clauza 6 din Anexă . atunci oricare Parte poate. Dacă oricare dintre Părţi este în dezacord cu decizia CSD. Totuşi. Cu excepţia cazului în care Contractul a fost deja abandonat. În oricare dintre cazuri. denunţat sau reziliat. Antreprenorul va continua Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului.

Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor.4 [Legea şi limba]. orice dispută pentru care decizia CSD (dacă există) nu a devenit definitivă şi obligatorie va fi soluţionată definitiv prin arbitraj internaţional. Arbitrul (arbitrii) va (vor) avea autoritatea deplină de a deschide. analiza şi revizui orice certificat. opinie sau evaluare a Inginerului.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor]. (b) decizia relevantă (dacă există) dată de CSD a devenit definitivă şi obligatorie. arbitrajul poate să înceapă după 56 de zile de la data transmiterii înştiinţării de dezacord. sau de motivele de dezacord prezentate în înştiinţarea de dezacord. 20. chiar dacă nu s-a făcut nicio încercare de soluţionare pe cale amiabilă.7 Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor În cazul în care: (a) niciuna dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de dezacord în termenul specificat în Sub-Clauza 20. şi (c) arbitrajul se va desfăşura în limba folosită pentru comunicare definită în Sub-Clauza 1. şi (c) o Parte nu reuşeşte să respecte această decizie. Totuşi. 111 .să soluţioneze disputa pe cale amiabilă înainte de începerea arbitrajului. dispoziţie. de probele sau argumentele prezentate anterior în faţa CSD în vederea obţinerii deciziei sale. în acţiunile sale în faţa arbitrilor. Obligaţiile Părţilor. Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată. Orice decizie dată de CSD va fi admisibilă ca probă în procedura de arbitraj. (b) disputa va fi soluţionată de trei arbitrii numiţi în conformitate cu aceste Reguli.6 Arbitrajul Cu excepţia disputelor soluţionate pe cale amiabilă. ale Inginerului şi ale CSD nu vor fi modificate datorită derulării unei proceduri de arbitraj în timpul executării Lucrărilor. hotărâre. Nimic nu poate să împiedice ca Inginerul să fie chemat ca martor şi să prezinte probe în faţa arbitrilor. referitoare la orice problemă relevantă în privinţa disputei. 20. relevante în privinţa disputei. Cu excepţia cazului în care se convine altfel de către ambele Părţi: (a) disputa va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ. cu excepţia cazului în care ambele Părţi convin altfel. şi orice decizie a CSD.

atunci: (a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20. Prevederile Sub-Clauzei 20. fie pentru că mandatul CSD a expirat sau din alte motive.6 [Arbitraj]. 112 . şi (b) disputa poate fi supusă direct arbitrajului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. 20. la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica în această situaţie.5 [Soluţionarea pe cale amiabilă] nu se vor aplica. supune însăşi nerespectarea deciziei.atunci cealaltă Parte poate.4 [Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20. fără a prejudicia orice alt drept pe care îl poate avea.8 Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor Dacă apare între Părţi o dispută (de orice fel) decurgând din sau în legătură cu Contractul sau execuţia Lucrărilor şi nu funcţionează nicio CSD.6 [Arbitraj]. ca atare.

sunt numite CSD (sau “Comisia de Soluţionare a Disputelor”) şi. care cuprinde şi prezenta Anexă. 2. care este denumit “Contract” şi este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor. împreună. (b) “Antreprenor”. Dacă Membrul CSD nu primeşte vreuna din înştiinţări în termen de şase luni de la semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor. cuvintele şi expresiile care nu sunt definite altfel vor avea semnificaţiile care le sunt destinate în Contract. acesta va fi nul şi neavenit. atât Beneficiarul cât şi Antreprenorul vor transmite Membrului CSD câte o înştiinţare în consecinţă. Nicio cesiune sau sub-contractare a Acordului de Soluţionare a Disputelor nu este permisă fără acordul scris şi prealabil al tuturor părţilor precum şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există). şi (c) “Membrul CSD” care este definit în Acordul de Soluţionare a Disputelor ca fiind: (i) membrul unic al “CSD” (sau “membrul unic CSD”) şi. Membrul CSD va aduce cu promptitudine la cunoştinţa tuturor 113 . În Acordul de Soluţionare a Disputelor. câte un acord de soluţionare a disputelor. Beneficiarul şi Antreprenorul au încheiat (sau intenţionează să încheie) un contract. 3. Definiţii Fiecare “Acord de Soluţionare a Disputelor” este un acord tripartit încheiat de către şi între: (a) “Beneficiar”. Prevederi Generale Acordul de Soluţionare a Disputelor va intra în vigoare atunci când Beneficiarul. fiecare.ANEXA Condiţii Generale ale Acordului de Soluţionare a Disputelor 1. sau (ii) una din cele trei persoane care. în acest caz. În momentul în care Acordul de Soluţionare a Disputelor a intrat în vigoare. Antreprenorul şi fiecare din Membri CSD (sau Membrul CSD) au semnat. celelalte două persoane sunt numite “Ceilalţi Membri CSD”. Angajarea Membrului CSD este o numire personală. nicio referire la “Ceilalţi Membri CSD” nu se aplică. Garanţii Membrul CSD garantează şi convine că este şi va fi imparţial şi independent faţă de Beneficiar. în acest caz. de Antreprenor şi de Inginer.

Antreprenor şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există). orice relaţie profesională sau personală avută cu oricare director. Antreprenor sau Inginer. nu va intra în negocieri sau nu va încheia niciun acord cu Beneficiarul. (b) nu a fost angajat anterior ca şi consultant sau altfel de către Beneficiar. (g) atât timp cât este Membru CSD. Antreprenorului sau Personalului Beneficiarului sau Antreprenorului referitoare la modul de administrare a Contractului. şi orice implicare anterioară în proiectul global din care Contractul face parte. cu excepţia acelor circumstanţe aduse în scris la cunoştinţa Beneficiarului şi Antreprenorului înainte ca aceştia să semneze Acordul de Soluţionare a Disputelor. Antreprenorului sau Inginerului. (c) a adus în scris la cunoştinţa Beneficiarului. referitor la angajarea lui de către oricare dintre aceştia. funcţionar sau angajat al Beneficiarului. cu excepţia situaţiilor convenite în scris de către Beneficiar. Antreprenor sau Inginer. Antreprenorului şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). (f) nu va face recomandări Beneficiarului. altfel decât în conformitate cu regulile de procedură anexate. nu va fi angajat în calitate de consultant sau altfel de către Beneficiar. cu excepţia plăţii potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. Obligaţiile generale ale Membrului CSD Membrul CSD: (a) nu va avea niciun interes financiar sau de altă natură în raport cu Beneficiarul. Antreprenorul sau Inginerul.4 a Condiţiilor de Contract. fie în calitate de consultant sau 114 . orice circumstanţă sau fapt care ar putea să pară incompatibil cu garanţia dată şi acordul să fie imparţial şi independent. La numirea Membrului CSD. Beneficiarul şi Antreprenorul se bazează pe prezentările Membrului CSD conform cărora: (a) are experienţă în genul de lucrări pe care Antreprenorul trebuie să le execute potrivit prevederilor Contractului. Antreprenorul sau Inginerul şi niciun interes financiar ce ar decurge din Contract.acestora şi Celorlalţi Membri CSD (dacă există). (d) pe durata Acordului de Soluţionare a Disputelor. şi (c) cunoaşte bine limba folosită pentru comunicare definită în Contract. (e) va respecta regulile de procedură anexate şi prevederile Sub-Clauzei 20. 4. înainte de semnarea Acordului de Soluţionare a Disputelor şi folosindu-se de toată cunoştinţa şi memoria sa. (b) are experienţă în interpretarea documentelor de contract.

6. conform necesităţilor. sau (c) să nu fie responsabil pentru nicio reclamaţie legată de orice acţiune sau omitere în îndeplinirea sau în pretinsa îndeplinire a funcţiilor de Membru CSD. dovezi în faţa unui arbitru (unor arbitri) numit (numiţi) în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului.altfel. în legătură cu orice dispută. Membrul CSD şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) convin altfel în scris. Antreprenorul. împreună şi individual. altfel decât în cursul normal al activităţilor CSD potrivit prevederilor Contractului şi Acordului de Soluţionare a Disputelor. Personalul Beneficiarului şi Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandări de la sau consultări cu Membrul CSD referitoare la Contract. Prin acest Acord. Antreprenorul şi Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi-au dat acordul în prealabil. Beneficiarul şi Antreprenorul se angajează unul faţă de celălalt şi faţă de Membrul CSD. al Antreprenorului. ca Membrul CSD: (a) să nu fie numit ca arbitru în orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului. 5. (i) va trata detaliile Contractului şi toate activităţile şi audierile CSD ca fiind private şi confidenţiale şi nu le va publica sau aduce la cunoştinţa cuiva fără consimţământul prealabil şi scris al Beneficiarului. Antreprenorului şi al Celorlalţi Membri CSD (dacă există). după încheierea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. Antreprenorul. Beneficiarul şi Antreprenorul vor fi responsabili pentru respectarea prezentei prevederi de către Personalul Beneficiarului şi. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul. cu excepţia cazului în care acţiunea sau omiterea se dovedesc a fi fost făcute cu rea credinţă. respectiv. cu excepţia cazurilor în care Beneficiarul. în moneda nominalizată în Acordul de Soluţionare a Disputelor: 115 . (b) să nu fie chemat ca martor pentru a prezenta. Beneficiarul şi Antreprenorul. Obligaţiile generale ale Beneficiarului şi Antreprenorului Beneficiarul. vor despăgubi Membrul CSD şi se vor asigura că Membrul CSD nu este afectat de nicio reclamaţie pentru care este eliberat de responsabilităţi potrivit prevederilor paragrafului precedent. (h) va fi disponibil pentru toate vizitele pe şantier şi audieri. Plata Membrul CSD va fi plătit după cum urmează.

Membrul CSD nu va fi obligat să întreprindă activităţi potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor până când fiecare dintre Membri CSD a primit plata integrală a facturilor transmise potrivit prevederilor prezentului paragraf. înainte să întreprindă oricare activitate potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor. va transmite Antreprenorului. cu o copie către Beneficiar. facturi pentru onorariile zilnice şi cheltuielile deducând sumele avansate. costurile de cazare şi subzistenţă: pentru fiecare element cu o valoare de peste cinci la sută din onorariul zilnic la care se face referire în subparagraful (a) al prezentei Clauze va fi necesară o chitanţă. Plata acestei facturi va fi efectuată de către Antreprenor imediat după recepţionarea facturii. Apoi. o factură pentru (a) un avans de douăzeci şi cinci (25) la sută din valoarea totală estimată a onorariilor zilnice la care va fi îndreptăţit şi (b) un avans echivalent cu valoarea totală estimată a cheltuielilor pe care le va suporta în legătură cu îndatoririle sale. taxe de curierat.(a) un onorariu zilnic care va fi considerat ca plată integrală pentru: (i) fiecare zi lucrătoare petrecută în citirea documentaţiei depuse. şi (c) orice taxe percepute în mod adecvat în Ţară. pregătirea deciziilor sau efectuarea de vizite pe şantier (dacă este cazul). sau alt loc de întâlnire cu Ceilalţi Membri CSD (dacă există) şi / sau Beneficiarul şi Antreprenorul. cu o copie către Beneficiar. CSD nu va fi obligat să dea o decizie până când facturile pentru toate onorariile zilnice şi cheltuielile ale 116 . şi fiecare zi sau parte de zi până la cel mult două zile de călătorie în fiecare direcţie pentru transportul între domiciliul Membrului CSD şi şantier. asupra plăţilor efectuate către Membrul CSD potrivit prevederilor prezentei Clauze 6 (cu excepţia cazului în care acesta este cetăţean al Ţării sau rezident permanent în Ţară). (ii) (b) toate cheltuielile rezonabile suportate în legătură cu îndatoririle Membrului CSD. Imediat după intrarea în vigoare a Acordului de Soluţionare a Disputelor. Membrul CSD. convorbiri telefonice. cheltuieli de transport. Onorariul zilnic va fi cel specificat în Acordul de Soluţionare a Disputelor. transmitere de faxuri şi telexuri. Membrul CSD va transmite Antreprenorului. inclusiv costurile pentru servicii de secretariat. participarea la audieri (dacă este cazul).

şi / sau (ii) să demisioneze prin transmiterea către Beneficiar şi Antreprenor a unei înştiinţări.8 din Condiţiile de Contract. reziliere 117 8. Dacă Membrul CSD nu primeşte plata sumei datorate în termen de 28 de zile de la transmiterea unei facturi valabile. O astfel de înştiinţare va fi definitivă şi obligatorie pentru Beneficiar. şi va rambursa atât Beneficiarului cât şi Antreprenorului. la care se adaugă toate costurile de recuperare a acestor sume precum şi costurile de finanţare calculate la rata specificată în Sub-Clauza 14. Beneficiarul va plăti Antreprenorul în conformitate cu prevederile Contractului. până în momentul primirii plăţii. Membrul CSD poate (i) să suspende serviciile sale (fără nicio înştiinţare). Beneficiarul va plăti suma datorată Membrului CSD şi orice alte sume necesare pentru menţinerea în funcţiune a Comisiei de Soluţionare a Disputelor. Antreprenorul va plăti integral fiecare factură a Membrului CSD în termen de 28 de zile calendaristice de la primirea fiecărei facturi şi va solicita Beneficiarului (în Situaţiile de Lucrări făcute potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumătăţi din valoarea acestor facturi. Dispute . Cu excepţia cazului în care plăţile au fost efectuate mai repede în conformitate cu prevederile de mai sus. fără a prejudicia orice alte drepturi ale acestora. fără a prejudicia drepturile Beneficiarului şi remediile la dispoziţia sa. acesta nu va fi îndreptăţit la niciun onorariu sau cheltuială potrivit prezentelor condiţii.fiecărui Membru CSD şi aferente luării deciziei vor fi plătite integral. toate onorariile şi cheltuielile primite de Membrul CSD şi de Ceilalţi Membri CSD (dacă există) pentru acţiuni sau decizii de către CSD (dacă există) care au devenit nule sau neavenite. 7. Neîndeplinirea obligaţiilor Membrului CSD Dacă Membrul CSD nu reuşeşte să îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Clauzei 4. În afară de toate celelalte drepturi care decurg din acest neajuns. Apoi. Antreprenor şi Membrul CSD. Orice dispută sau reclamaţie decurgând din sau în legătură cu Acordul de Soluţionare a Disputelor. Beneficiarul va fi îndreptăţit la rambursarea tuturor sumelor plătite care depăşesc jumătate din aceste plăţi. sau orice încălcare. Înştiinţarea va întra în vigoare la primirea de către ambii destinatari. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să plătească Membrului CSD suma la care acesta este îndreptăţit potrivit prevederilor Acordului de Soluţionare a Disputelor.

sau invaliditate a acestuia. 118 . va fi soluţionată definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ de un arbitru numit în conformitate cu aceste Reguli de Arbitraj.

CSD va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. În funcţie de timpul disponibil pentru a transmite o înştiinţare de decizie şi de alţi factori relevanţi. Toate comunicările dintre CSD şi Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise în copie şi celeilalte Părţi. Beneficiarul şi Antreprenorul vor transmite fiecăreia dintre aceste persoane copii ale documentelor solicitate şi ale acestor comunicări. 5. rapoarte de progres. caz în care va decide data şi locul audierii şi poate solicita ca documentaţie şi argumente scrise să fie prezentate CSD de către Beneficiar sau Antreprenor înaintea audierii sau în timpul acesteia. altele decât reprezentanţii Beneficiarului. dar CSD va avea libertatea de a decide dacă şi în ce măsură această autoritate poate fi exercitată. 119 . Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel în scris de către Beneficiar şi Antreprenor. CSD poate conduce o audiere privind disputa. oferind fiecăruia posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta cauza şi de a da un răspuns faţă de cauza celuilalt. Antreprenorului şi Inginerului. dispoziţii de modificare. certificate şi alte documente relevante pentru obiectul disputei.ANEXA REGULI DE PROCEDURĂ 1. printre altele: 2. CSD: (a) va acţiona corect şi imparţial între Antreprenor şi Beneficiar. evitând întârzieri sau cheltuieli inutile. şi să acţioneze în continuare în cazul absenţei oricărei Părţi despre care CSD este satisfăcut că a primit o înştiinţare de audiere. inclusiv documente de Contract. să refuze admiterea sau prezenţa la audieri a oricăror persoane. şi (b) va adopta proceduri corespunzătoare disputei. 4. 3. Beneficiarul şi Antreprenorul împuternicesc CSD. Beneficiarul şi Antreprenorul vor furniza CSD o copie a tuturor documentelor pe care acesta le poate solicita. Dacă CSD este compusă din trei persoane.4 şi prezentelor Reguli. CSD va avea autoritatea să adopte o procedură cu rol activ.

(a) să stabilească procedura care va fi aplicată în soluţionarea unei dispute, (b) să decidă asupra propriei jurisdicţii şi asupra domeniului oricărei dispute care i se prezintă, (c) să conducă orice audiere după cum consideră că este potrivit, fără a fi legat de orice alte reguli sau proceduri decât de cele conţinute în Contract şi în prezentele Reguli, (d) să ia iniţiativa verificării faptelor şi problemelor, după cum este necesar pentru luarea unei decizii, (e) să folosească propriile cunoştinţe de specialitate, dacă există, (f) să decidă asupra plăţii unor costuri de finanţare în conformitate cu prevederile Contractului, (g) să decidă asupra unor remedieri provizorii cum ar fi măsuri interimare sau conservatoare, şi (h) să deschidă, analizeze şi revizuiască orice certificat, decizie, hotărâre, dispoziţie, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante în privinţa disputei. 6.

În timpul audierilor, CSD nu-şi va exprima nicio părere cu privire la valoarea oricăror argumente avansate de Părţi. Apoi, CSD va elabora şi va da decizia sa în conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4, sau în alt mod convenit în scris de către Beneficiar şi Antreprenor. Dacă CSD este compusă din trei persoane: (a) se va întruni în particular, după o audiere, dacă există, pentru a avea discuţii şi a pregăti decizia; (b) se va încerca să se ajungă la o decizie unanimă: dacă acest lucru se dovedeşte a fi imposibil, decizia aplicabilă va fi decizia luată de majoritatea Membrilor CSD, care poate solicita Membrului CSD aflat în minoritate să elaboreze un raport scris care să fie transmis Beneficiarului şi Antreprenorului; şi (c) dacă un Membru CSD nu reuşeşte să participe la o şedinţă sau la o audiere, sau să-şi îndeplinească vreuna din funcţiile necesare, ceilalţi doi Membri CSD pot totuşi acţiona pentru luarea unei decizii, cu excepţia cazului în care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu sunt de acord cu acest lucru, sau (ii) Membrul CSD absent este preşedintele şi dispune ca ceilalţi Membri CSD să nu ia o decizie.

120

INDEX AL SUB-CLAUZELOR
Sub-Clauză Acces (dreptul de acces după Recepţia la Terminarea Lucrărilor) Acces pe Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Acces pentru inspecţie Acordul Contractual Administrarea de către Antreprenor Adrese pentru comunicări Adrese pentru înştiinţări Ajustări generate de schimbări ale Costurilor Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei Alţi antreprenori Antreprenor (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Antreprenor (administrare de către Antreprenor) Antreprenor (Documentele Antreprenorului) Antreprenor (dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările) Antreprenor (investigare de către Antreprenor) Antreprenor (limitarea responsabilităţii) Antreprenor (obligaţii asumate de către Antreprenor) Antreprenor (obligaţii de proiectare) Antreprenor (obligaţii generale) Antreprenor (obligaţiile Antreprenorului: Teste la Terminare) Antreprenor (Personalul Antreprenorului) Antreprenor (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Antreprenor (reclamaţiile Antreprenorului) Antreprenor (Reprezentant) Antreprenor (Utilaje) Antreprenor (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) Apă şi gaz Aprobarea Documentelor Antreprenorului Aprobări (autorizaţii, permise sau aprobări) Arbitrajul Asigurare de răspundere civilă Asigurarea calităţii 11.7 2.1 7.3 1.6 6.8 1.3 1.3 13.8 13.7 4.6 4.23 6.8 5.2 16.1 11.8 17.6 5.3 5.1 4.1 9.1 6.9 6.10 20.1 4.3 4.17 1.10 4.19 5.2 2.2 20.6 18.3 4.9

121

Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea Personalului Antreprenorului Asigurări (cerinţe generale pentru asigurări) Asistenţă de către Beneficiar Asistenţii Inginerului Autorităţi (întârzieri cauzate de autorităţi) Autorizaţii, permise sau aprobări Avans (plata în avans) Beneficiar (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Beneficiar (consecinţele riscurilor Beneficiarului) Beneficiar (dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul) Beneficiar (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Beneficiar (monede de plată pentru reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (Personalul Beneficiarului) Beneficiar (reclamaţiile Beneficiarului) Beneficiar (riscurile Beneficiarului) Beneficiar (Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit) Beneficiar (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Bună Execuţie (Garanţie) Bunuri (transport) Căile de acces Cerinţele Beneficiarului (erori în Cerinţele Beneficiarului) Certificat (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Certificat Final de Plată Certificate (copii de trimis ale certificatelor) Certificate Interimare de Plată Certificate Interimare de Plată (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Certificatul de Recepţie Finală Cesiunea Comisie de Soluţionare Comunicări

18.3 18.2 18.4 18.1 2.2 3.2 8.5 2.2 14.2 2.4 17.4 15.5 14.14 14.15 2.3 2.5 17.3 4.20 1.11 4.2 4.16 4.15 1.9 14.11 10.1 14.13 1.3 14.6 14.3 11.9 1.7 20.2 1.3

122

Comunicări (transmiterea electronică pentru comunicări) Condiţii fizice Imprevizibile Conduită necorespunzătoare Confidenţial (informaţii confidenţiale) Contract (Preţul Contractului) Cooperarea Costuri (ajustări generate de schimbări ale Costurilor) CSD (Comisie de Soluţionare a Disputelor) CSD (eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) CSD (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Decrete (respectarea decretelor.8 20.4 1.2 20.12 17.1 3.5 14.11 1.1 3.5 11.5 15.10 123 .7 20.8 11.3 20.3 4.2 15.1 4.12 14.13 11.5 1. reglementărilor şi legilor) Defecte (înlăturarea lucrărilor defectuoase) Defecte (investigare de către Antreprenor) Defecte (neremedierea defectelor) Defecte (prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor) Defecte (remedierea defectelor) Definiţii Delegare de către Inginer Denunţarea unilaterală a Contractului (la latitudinea Beneficiarului) Denunţarea unilaterală a Contractului de către Beneficiar Descărcare Despăgubiri Dispoziţii de către Inginer Dispute (arbitraj) Dispute (Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Dispute (soluţionarea pe cale amiabilă) Documente (păstrarea şi furnizarea documentelor) Documente (prioritatea documentelor) Documente (utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar) 1.4 20.3 11.1 1.7 20.8 1.6 20.3 20.12 6.6 13.4 11.5 1.8 20.

3 4. apă şi gaz Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie Finală Eliberarea Şantierului după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Erori ale Antreprenorului Erori de proiectare Evaluarea la data rezilierii Evitarea interferenţelor Execuţie (Durata de Execuţie) Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii Exploatare (manuale de exploatare şi întreţinere) Facilităţi suplimentare Final (emiterea Certificatului Final de Plată) Final (prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări) Finanţe (aranjamentele financiare ale Beneficiarului) Forţă de muncă (angajarea personalului şi a forţei de muncă) Forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Forţa Majoră (consecinţele Forţei Majore) 1.23 5.19 11.13 14.2 13.5 17.10 17.4 124 .14 8.6 5.10 7.8 5.1 1.11 1.11 5.5 4.2 19.1 6.4 6.2 8.11 2.Documente (utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor) Documente conforme cu execuţia Documentele Antreprenorului Dreptul de a modifica Drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului Drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor Beneficiarului Drepturile de proprietate industrială Drepturile de proprietate intelectuală (reclamaţii pentru încălcare) Drepturile de trecere şi facilităţile Durata de Execuţie Durata de Execuţie (prelungire) Echipamente şi Materiale (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Echipamente şi Materiale (proprietate) Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor (plata pentru) Electricitate.7 4.11 4.13 8.6 19.7 5.8 15.4 8.13 14.7 14.5 4.

3 5.5 4.2 4.5 10. apă Graficul de Plăţi Hotărârile Inginerului Imprevizibile (condiţii fizice) Informaţii despre Şantier Inginer (delegare de către) Inginer (dispoziţii de către) Inginer (hotărâri) Inginer (înlocuire) Inginerul acţionează pentru Beneficiar Inspecţia Instruire Interferenţa cu Testele la Terminare Interferenţe (evitare) Interimar (prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări) Interimare (emiterea Certificatelor Interimare de Plată) Interpretarea Investigare de către Antreprenor Începerea Lucrărilor Îndatoririle şi autoritatea Inginerului Îngrijirea Lucrărilor Înlocuirea Inginerului Înştiinţare privind intenţia de a livra Înştiinţarea de remediere Întârzieri cauzate de autorităţi Legea (respectarea legilor) Legea aplicabilă Legislaţia muncii Legislaţie (ajustări generate de schimbări ale legislaţiei) 19.6 19.4 6.13 1.4 3.2 3. electricitate.19 14.Forţa Majoră (definiţia Forţei Majore) Forţa Majoră (înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră) Forţa Majoră (reziliere opţională) Forţa Majoră care afectează subantreprenorii Garanţia de Bună Execuţie Gaz.5 4.12 4.3 14.4 4.1 17.2 11.6 1.3 3.5 1.10 3.4 3.8 8.16 15.1 8.3 4.2 19.1 3.14 14.1 7.7 125 .4 13.5 3.1 19.2 3.

3 6.1 14.2 8.1 17.1 15.2 16.1 16.1 13.2 7.2 6.4 15.4 7.2 13.20 4.18 13.7 14.1 13.5 5.6 18.10 4.6 5.10 11. permise sau aprobări) Persoanele în serviciul Beneficiarului Personal (angajarea personalului şi a forţei de muncă) 1.7 8.15 13.Limba Limba folosită pentru comunicare Liste de Garanţii Lucrări (îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor) Lucrări în Regie Lucrări şi Utilajele Antreprenorului (asigurări) Lucrările de remediere Manuale de exploatare şi întreţinere Materiale (plata Materialelor în cazul suspendării) Materiale (plata pentru Materiale neincorporate în Lucrări) Materiale (proprietate) Materiale livrate de către Beneficiar Mediu (protecţie) Modificări Modificări (procedura de modificare) Modificări: monede aplicabile Modul de execuţie Monede de plată Monede pentru plata Modificărilor Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (înştiinţare) Neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului (reziliere) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (dreptul de a suspenda lucrările) Neîndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului (reziliere) Nominalizat (Subantreprenori nominalizaţi) Normative (standarde şi normative tehnice) Obligaţii (după emiterea Certificatului de Recepţie Finală) Obligaţii neîndeplinite Obligaţiile generale ale Antreprenorului Optimizarea proiectului Penalităţi pentru întârziere Perioada de plată Permise (autorizaţii.2 4.4 1.1 126 .7 4.10 14.3 13.7 2.4 11.5 7.4 9.

10 3.1 4.4 16.4 6.4 11.4 14.6 5.21 6.2 4.15 19.4 4.4 15.9 2.2 7.4 14.10 6.8 14.21 8.5 4.1 4.4 10.5 6.2 11.11 5.9 127 .3 14.7 8.3 20.3 6.6 6.8 8.5 4.2 13.1 10.Personal (asigurarea Personalului Antreprenorului) Personal (conduita necorespunzătoare) Personal (instruire) Personal şi forţă de muncă (facilităţi pentru personal şi forţa de muncă) Personal şi Utilaje (raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului) Personalul Antreprenorului Personalul Beneficiarului Plata Plata (Graficul de Plăţi) Plata (întârzieri în efectuarea plăţilor) Plată (monede de plată) Plata către Antreprenor ca urmare a Forţei Majore Plata după rezilierea de către Antreprenor Plata după rezilierea de către Beneficiar Plata în avans Plata în monede stabilite Plata pentru Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor Poziţionarea Prelungirea Duratei de Execuţie Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Preşedinte (numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor) Probe Proceduri de siguranţă Programul de execuţie Programul de lucru Progres (rapoarte) Progres (ritmul progresului) Proiectare (obligaţii generale de proiectare) Rapoarte de progres Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului Răspundere neafectată de aprobările Inginerului Răspundere pentru Lucrările Recepţia la Terminarea Lucrărilor (aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială) Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor Recepţia unor părţi ale Lucrărilor Recepţie Finală (Certificatul de Recepţie Finală) 18.1 10.7 14.

5 10.1 2.4 12.6 1.14 2.5 7.7 14.2 7.2 15.1 11.2 6. nelimitată de asigurări Responsabilităţile Antreprenorului (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Restabilirea suprafeţelor de teren Reţineri (deducerea Sumelor Reţinute) Retragerea Utilajelor Antreprenorului după reziliere Reziliere (evaluarea la data rezilierii) Reziliere (încetarea execuţiei Lucrărilor) Reziliere (plata după rezilierea de către Antreprenor) Reziliere opţională ca urmare a Forţei Majore Reziliere prin imposibilitatea executării Contractului Rezilierea Contractului de către Antreprenor Rezilierea Contractului de către Beneficiar Rezilierea de către Beneficiar (plata după rezilierea de către Beneficiar) Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare Riscurile Beneficiarului Salarizare şi condiţii de muncă Sănătatea şi securitatea muncii Securitatea muncii şi sănătate Situaţia de Lucrări la terminare 20.2 15.Reclamaţii (procedura de reclamaţie) Reclamaţii (Reclamaţiile Beneficiarului) Redevenţe Reglementări (respectarea reglementărilor şi legilor) Reluarea lucrărilor Remedierea defectelor Remedierea defectelor (costul remedierii defectelor) Remedierea defectelor (neremedierea defectelor) Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor după Terminare Repetarea Testelor în caz de eşec al Testelor la Terminare Reprezentantul Antreprenorului Reprezentantul Inginerului Respingerea Responsabilitate (încetarea responsabilităţii Beneficiarului) Responsabilitate (încetarea responsabilităţilor Antreprenorului) Responsabilitate (limitarea responsabilităţii) Responsabilitate (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Responsabilitate.4 14.3 16.10 128 .3 15.1 2.4 19.3 16.4 9.5 17.2 11.13 8.4 12.4 17.3 3.5 14.12 11.3 16.3 4.8 1.7 16.6 19.14 18.3 9.3 6.7 6.

4 11.5 5.9 8.11 16.Situaţia Finală de Lucrări Situaţii Interimare de Lucrări Solidar (responsabilitate solidară şi indivizibilă) Soluţionarea pe cale amiabilă Standarde şi normative tehnice Subantreprenori Subantreprenori (Forţa Majoră care afectează subantreprenorii) Subantreprenori nominalizaţi Sume Provizionate Sume Reţinute (plata Sumelor Reţinute) Suspendare (consecinţele suspendării) Suspendare (plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării) Suspendare (reluarea lucrărilor) Suspendare prelungită Suspendarea din cauza neîndeplinirii obligaţiilor Beneficiarului Suspendarea lucrărilor Şantier (activităţile Antreprenorului pe Şantier) Şantier (dreptul de acces pe Şantier) Şantier (eliberare) Şantier (informaţii despre Şantier) Şantier (securitate) Tehnice (standarde şi normative tehnice) Terminare (Situaţia de Lucrări la terminare) Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor Testarea Teste după Terminare Teste după Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste după Terminare (repetarea Testelor) Teste după Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste la Terminare Teste la Terminare (întârzieri în efectuarea Testelor) Teste la Terminare (interferenţa cu Testele la Terminare) Teste la Terminare (rezultate necorespunzătoare) Teste suplimentare Transportul Bunurilor 14.10 8.1 12.4 9.1 9.16 129 .5 14.6 4.3 12.4 19.5 13.4 14.1 8.3 1.11 4.4 12.1 12.12 8.23 2.5 4.9 8.1 11.4 4.2 10.3 9.10 11.22 5.8 4.10 4.14 20.1 7.11 14.

Valoarea de Contract Acceptată (suficienţa) Vestigii arheologice 4.11 4.24 130 .