Bolonja 2013/14

Predmet CRTANJE I HISTORIJA UMJETNOSTI STAROG VIJEKA LIKOVNA TEHNOLOGIJA I UVOD U LIKOVNE UMJETNOSTI SOCIOLOGIJA SPORT I ZDRAVLJE I CRTANJE II HISTORIJA UMJETNOSTI SREDNJEG VIJEKA LIKOVNA TEHNOLOGIJA II PEDAGOGIJA SPORT I ZDRAVLJE II NORMA I KULTURA KNJIŽEVNOG JEZIKA IZBORNI PREDMET (polažu 1) INKLUZIJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU CRTANJE III HISTORIJA UMJETNOSTI NOVOG VIJEKA I PSIHOLOGIJA VISOKI TISAK IZBORNI PREDMETI (polažu 2) NASTAVNI SISTEMI RELIGIJE SUVREMENOG SVIJETA CRTANJE IV HISTORIJA UMJETNOSTI NOVOG VIJEKA II DUBOKI TISAK METODIKA LIKOVNE KULTURE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA IZBORNI PREDMETI (polažu 2) METODSKA PRAKSA LIKOVNE KULTURE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA INFORMATIKA SLIKARSTVO I MODELIRANJE I HISTORIJA UMJETNOSTI XX STOLJEDA I NACIONALNA HISTORIJA UMJETNOSTI IZBORNI PREDMETI polažu 2) PRIMJENA RAČUNARA U LIKOVNOM OBRAZOVANJU SAVREMENE SOCIOLOŠKE TEORIJE

Likovne umjetnosti
PRVI TERMIN Datum Sati Učionica PRVI SEMESTAR Nastavnik red. prof. Mirsad Begovid doc. dr. Asja Mandid doc. Đenita Kuštrid dr.sc.Salko Pezo, van.prof. dr.sc.Elvira Islamovid, van.prof. doc. dr. Rijad Novakovid red. prof. Mirsad Begovid doc.dr. Asja Mandid doc. Đenita Kuštrid dr.sc.Husejn Musid, van.prof. doc. dr. Rijad Novakovid doc.dr. Elvira Dilberovid dr.sc.Husejn Musid, van.prof. red. prof. Mirsad Begovid doc. dr. Asja Mandid dr.sc Jasna Bogdanovid - Čurid, van.prof. doc. Dženita Huseinovid dr.sc.Husejn Musid, van.prof. prof. dr. Asim Peco red. prof. Mirsad Begovid doc. dr. Asja Mandid doc. Dženita Huseinovid dr.sc.Salko Pezo, van.prof. dr.sc.Salko Pezo, van.prof. doc. dr. Zanin Vejzovid red. prof. Mirsad Begovid red. prof. Mustafa Skopljak doc. dr. Asja Mandid doc. dr. Asja Mandid doc. dr. Zanin Vejzovid dr.sc.Asim Peco, van.prof. ECTS 6,5 5 6,5 5 4 3 6,5 4 5 4 3 4 3,5 6,5 5 4 6,5 4 4 6,5 5 6,5 4 4 4 6,5 6,5 5 4 4 4

Aprilski ispitni rok

PRVA GODINA

14.04.

14h

103 Sp. Dv.

11.04. 11h DRUGI SEMESTAR

18.04.

11h

Sp. Dv.

DRUGA GODINA

07.04. 14h TREĆI SEMESTAR 01.04. 14h 03.04. 14h 04.04. 14h 18.04. 14h 07.04. 14h 15.04. 14h ČETVRTI SEMESTAR 02.04. 14h 09.04. 14h 21.04. 14h 14.04. 14h 16.04. 14h 08.04. 13h PETI SEMESTAR 09.04. 14h 04.04. 14h 03.04. 14h 11.04. 14h 08.04. 14.04. 13h 14h

207 105 103 204 107 207
uč.br.1

105 103 107 103 103 GF 104 108 103 103 GF
uč.br.1

GODINA

TREĆA GODINA

1 od 4

14h 103 22.04. Dubravka Pozderac . 14h 30.prof. 22.5 6. Mirsad Begovid red. doc.04. dr.Asim Peco. Mirsad Begovid red. dr. 14h 24. prof. 14h 108 07.04. van.04. dr.sc. 14h OSMI SEMESTAR 11.04. Dubravka Pozderac .Mirsad Begovid doc. van.04.04.Salko Pezo. 14h 21.Bolonja 2013/14 Predmet TREĆA GODINA SLIKARSTVO II MODELIRANJE II HISTORIJA UMJETNOSTI XX STOLJEDA II METODIKA LIKOVNE KULTURE SREDNJEŠKOLSKOG UZRASTA IZBORNI PREDMETI (polažu 2) METODSKA PRAKSA LIKOVNE KULTURE SREDNJEŠKOLSKOG UZRASTA SOCIOLOGIJA KULTURE I UMJETNOSTI OPŠTA ESTETIKA CRTEŽ AKTA I MODUL: SLIKARSTVO SLIKARSTVO III KOLAŽNE TEHNIKE U SLIKARSTVU I SLIKARSKA TEHNOLOGIJA MODUL: GRAFIKA KOMBINIRANE GRAFIČKE TEHNIKE I GRAFIKA I HISTORIJA GRAFIKE LIKOVNA ESTETIKA CRTEŽ AKTA II MODUL: SLIKARSTVO SLIKARSTVO IV KOLAŽNE TEHNIKE U SLIKARSTVU II SLIKARSTVO PLEIN-AIR-a MODUL: GRAFIKA KOMBINIRANE GRAFIČKE TEHNIKE II GRAFIKA II KOMPJUTERSKA GRAFIKA Likovne umjetnosti PRVI TERMIN Datum Sati Učionica ŠESTI SEMESTAR 02.04. 14h SEDMI SEMESTAR 04.04.Lejlid red. Dženita Huseinovid doc.04. prof. 14h 05.sc.Mirsad Begovid red.04.5 5 4 4 4 3. 21. 22. dr. 14h 103 21. 14h 10.prof.Salko Pezo. prof.04.Mirsad Begovid red.Lejlid red.04. Dženita Huseinovid doc.5 6. Dženita Huseinovid doc. Mirsad Begovid red.5 8 8 4 8 8 4 3. Asja Mandid doc. dr. 30.prof. Dženita Huseinovid ECTS 6.04.Mirsad Begovid red.prof. 18. 14h 104 10.04.04. 16.prof. dr. 14h 25. Dženita Huseinovid doc. Mustafa Skopljak doc.04.04.Mirsad Begovid doc.5 8 8 4 8 8 4 Aprilski ispitni rok ČETVRTA GODINA 25. Asja Mandid dr. 14h 23. 14h 14h 14h 14h 14h 14h 2 od 4 . prof. Đenita Kuštrid doc.prof. van.04.04.04. 18.04. 14h 14h 14h 103 MOSPORT 107 104 104 104 103 107 107 103 107 104 104 104 104 107 107 107 Nastavnik red.5 6.sc.prof.prof.

04.sc. 30.prof.04.MASTER TEORIJA UMJETNOSTI I UMJETNOST AVANGARDE.04. Dženita Huseinovid red. dr.04. van. dr. 14H 14h 14h 14h 107 103 206 103 kabinet 307 kabinet 310 104 107 108 107 103 doc. prof. Milenko Kundačina dr. 30. Mirsad Begovid doc.Lejlid doc. prof. Mustafa Skopljak doc. NEOAVANGARDE I POSTAVANGARDE AKADEMSKO PISANJE SAVREMENE TEORIJE I METODE NASTAVE LIKOVNE KULTURE PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA SOCIOLOGIJA MULTIKULTURALIZMA MODUL: SLIKARSTVO SLIKARSTVO MODUL: GRAFIKA GRAFIKA MODUL: VAJARSTVO VAJARSTVO TEORIJA UMJETNOSTI II DEMATERIJALIZACIJA UMJETNOSTI PRVI SEMESTAR 04.sc. red. 14H 3 od 4 . 14H 16.Lejlid doc. dr. Dubravka Pozderac .04.04. dr.Asim Peco.prof. 14H 18. van. 14h 10. 23.04. 14H 08.Husejn Musid.04. dr. Dubravka Pozderac . Salko Pezo. Asja Mandid prof.Bolonja 2013/14 Predmet Likovne umjetnosti Datum PRVI TERMIN Sati Učionica Nastavnik ECTS Aprilski ispitni rok DRUGI CIKLUS STUDIJA .04. van.sc. 14h DRUGI SEMESTAR 11. 14h 03.04.dr. Asja Mandid 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 30. dr.04.prof.

11.04.04.sc.04.dr. Dženita Huseinovid red. PRVI TERMIN Sati Učionica 14h 103 9h 102 14h 13h 9h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 9h 104 GF 102 103 107 104 108 103 103 107 104 107 108 103 103 107 uč.sc. 11.04. Asja Mandid doc.04.prof. 08. prof.04. 10. 03. Zanin Vejzovid ddr. Dženita Huseinovid red.dr. Mirsad Begovid doc. Salko Pezo. prof. van.04. dr. 08.04.Lejlid v.04. Mirsad Begovid red. prof. red. van. dr.prof. 08. ddr. 10. van. IZBORNI ČETVRTA TREĆA DRUGA 207 102 4 od 4 .sc.br. Mustafa Skopljak doc.04.04.1 Aprilski ispitni rok Nastavnik dr.04. Asja Mandid doc. dr. 09.04. Dijana Gupta ddr. Asim Peco doc. dr. Mustafa Skopljak doc.04.04.04. 14.04.04. Dubravka Pozderac . 01.Elvira Islamovid.sc. Asja Mandid doc. prof. van. doc.Elvira Islamovid.04. 03. 08. 04.prof.04. 09.Lejlid red.Stari nastavni plan i program Predmet UVOD U LIKOVNE UMJETNOSTI SOCIOLOGIJA SA SOCIOLOGIJOM UMJETNOSTI CRTANJE II OSNOVI INFORMATIKE GRAĐANSKO OBRAZOVANJE HISTORIJA UMJETNOSTI II GRAFIKA SLIKARSTVO VAJARSTVO HISTORIJA UMJETNOSTI III NACIONALNA HISTORIJA UMJETNOSTI I OPŠTA ESTETIKA IZBORNA: SLIKARSTVO IZBORNA: GRAFIKA IZBORNA: VAJARSTVO HISTORIJA UMJETNOSTI XX STOLJEDA NACIONALNA HISTORIJA UMJETNOSTI II LIKOVNA ESTETIKA RELIGIJE SVIJETA KOMUNIKACIJE I MEDIJI UVOD U FILOZOFIJU PRVA Likovna kultura Datum 14. dr. Asja Mandid doc. dr. dr. 09.04. 15. prof. 01. prof. 10.Elvira Islamovid.prof. dr. Asja Mandid doc. 01. Dubravka Pozderac . Mirsad Begovid doc.