Sejarah Tingkatan Dua BAB 7 : PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA (1) Perjuangan mengem a!"#an #e$au!

a%an $" Ke$a& 1. Pendudukan Siam di Kedah 2. Tentera Siam memusnahkan rumah, rampas barang, dan menangkap tawanan untuk dijadikan hamba. 3 Penjajahan Siam kejam dan zalim. 4 Sultan dan rakyat Kedah menentang Siam untuk mengembalikan kedaulatan Kedah. . Siam ditentang hebat !leh rakyat Kedah di bawah pimpinan Sultan "hmad Tajuddin. #. Perang pembebasan Kedah turut dipimpin !leh Tunku "bdullah, Tunku Kudin $Syed %ainal "bidin&, Tunku '!ng dan Tunku (uhammad Saad. ) Perjuangan dis!k!ng !leh T!k (! *is dan pemimpin agama seperti Syeikh "bdul Kadir. +. ,ritish bersubahat dgn Siam -. Tunku "bdullah .uba membebaskan Kedah daripada Siam melalui Seberang Perai. 1/. Serangan gagal kerana ,ritish membantu Siam. 11 Tunku Kudin menawan semula Kuala Kedah dari (elaka. 12. ,ritish hantar kapal perang untuk mengepung perairan. 13 Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar. 14. Tunku Kudin terk!rban 1 Sultan "hmad Tajuddin meran.ang menyerang Siam melalui ,ruas, Perak. 1# ,ritish berjaya mengesan gerakan ini 1). Sultan "hmad Tajuddin ditangkap. 1+. Kebangkitan menentang Siam di Kedah dipimpin !leh Tunku (uhammad Saad. 1-. Tentera Kedah berjaya menawan semula selatan Kedah, K!ta Kuala Kedah dan mara ke S!ngkla. 2/. ,ritish membantu Siam menguasai Kedah semula. 21. Semangat rakyat Kedah menyebabkan Siam ingin berdamai. 22. Sultan Kedah menghantar putera baginda, Tunku 0aei ke ,angk!k untuk berunding. 23. Pada tahun 1+42, Siam mengembalikan takhta Kedah kepada Sultan "hmad Tajuddin. 24. 1ilayah Perlis, Setul dan Kubang Pasu diasingkan dari Kedah. (') 1. 2. 3. (a) 1. Perjuangan D(! Sa"$ $" Nan"ng 2aning terletak ant *embau dengan negeri (elaka. Penghulu 2aning ialah 0!l Said. Pusat pentadbiran 2aning terletak di Tab!h. )a#%(r*+a#%(r ,enen%angan D(! Sa"$ $" Nan"ng Da#-aan Br"%".& * Nan"ng .e a&ag"an Me!a#a i. Tahun 1+24, ,ritish dan ,elanda tandatangani perjanjian 3nggeris4,elanda. ii. (elaka diserahkan kepada ,ritish iii. ,ritish mendakwa 2aning sebahagian (elaka. i5. ,ritish arahkan 2aning mematuhi peraturan 5. 0akwaan ,ritish tidak dapat diterima !leh Penghulu 0!l Said dan rakyat 2aning sendiri. 2. Menen%ang ,e!a#.anaan Un$ang*un$ang Br"%".&/ i. ,ritish memperkenalkan peraturan ii. Peraturan melarang penghulu membi.arakan kes jenayah. iii. 0!l Said diberi amaran !leh ,ritish kerana menyelesaikan kes jenayah di 2aning. i5. ,eliau diugut dilu.utkan jawatan sekiranya beliau tidak mematuhi arahan ,ritish. 3. Menen%ang a0aran 1u#a"/ i. (elalui 6ndang4undang 1+3/, ,ritish memaksa 2aning membayar .ukai satu per sepuluh daripada hasil keluaran pertanian. ( ) Perang Br"%".& Nan"ng Per%ama 1. ,ritish mengisytiharkan 0!l Said sebagai penderhaka. 2. ,ritish seramai 1 / !rang sep!i yang diketuai !leh Kapten 1yllie menyerang 0!l Said. 3. "ngkatan ,ritish berjaya ditewaskan !leh 0!l Said. 4. 0!l Said menggunakan taktik perang gerila. . 0!l Said mendapat bantuan daripada i. Seri (enanti ii. Sungai 6j!ng iii 7!h!l i5. (uar. #. 8amtuan (uda *aja "li dari *embau hantar pasukan bantuan yang diketuai !leh Syed Sha9aban. (1) Perang Br"%".& Nan"ng Ke$ua 1. ,ritish mendapati 2aning tidak mudah dikalahkan 2. ,ritish berunding dengan 8amtuan (uda *aja "li. 3. 8amtuan (uda *aja "li bersetuju membantu ,ritish 4. ,ritish memberi amaran kepada penduduk 2aning supaya tidak terlibat dalam perang 2aning. . Tahun 1+32, K!l!nel :erbert dibantu !leh *embau menyerang 2aning buat kali kedua. #. ,ritish berkubu di "l!r ;ajah 4 melan.arkan serangan kedua. ). Pakatan ,ritish4*embau mengalahkan 2aning. +. Tab!h ditawan dan rumah penduduk dibakar. -. 0!l Said berundur ke Seri (enanti dan menyerah diri kepada ,ritish. 1/. ,ritish menyatukan daerah 2aning dengan (elaka. 11. 0!l Said diberi pen.en dan rumah di (elaka. (2)

1. 2. 3. 4. . #. ). +.
-.

Perjuangan Ren%a, $" Sara-a# 2ama asal 4 'ibau 4bermaksud <peng!n.ang dunia=. 7uga digelar *aja 0arat. Pemimpin !rang 3ban di Sg. Skrang dan Sg. Saribas. Sl!gan *entap ialah <"gi 3dup, "gi 2gelaban= bermaksud selagi hidup selagi berjuang. *entap menentang ,r!!ke kerana keluarga ,r!!ke menganggap !rang 3ban di Sg Skrang sebagai lanun. 7ames ,r!!ke dirikan kubu di 2anga Skrang untuk mengawasi !rang 3ban. Tindakan 7ames ,r!!ke menghapuskan petempatan !rang 3ban di Sg Skrang .etuskan kebangkitan *entap serang kubu 7ames ,r!!ke di 2anga Skrang. Pasukan *entap berjaya.
Panitia Sejarah SMK Kamil, Pasir Puteh.

1

hing untuk mengusir keluar 7ames .runei&.hing bagi menggulingkan pemerintahan . Kewibawaan Shari@ (asah!r tergugat apabila Sarikei diletakkan di bawah pentadbiran .r!!ke bakar kubu serta rumah pengikut *entap.r!!ke. 1#. 7ames .i kerana mengharamkan perhambaan yang menjadi adat resam !rang (elayu 12. *aja "bdullah. mengurus kutipan .h tiba di Pasir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan mengambil hak memungut . Sebelum sempat meneruskan perjuangannya *entap telah meninggal dunia. 7ames . . 11.h. +. (enentang peluasan kuasa . 1 . .r!!ke sekali lagi memimpin pasukannya menyerang .r!!ke iaitu "llan 'ee terbunuh.un 1. 1/. Penghulu "sun 4 pemimpin !rang 3ban di Sg Kan!wit.ir.r!!ke. Pengikut *entap berundur ke .r!!ke menawan kubu *entap di Sungai 'ang dan seterus membakar perkampungan *entap.ujang Timbang iaitu sejenis meriam besi untuk menentang pasukan .ritish dianggap mengambil alih kuasa pentadbiran Shari@ (asah!r.Sejarah Tingkatan Dua 1/. (enimbulkan k!n@lik antara 7. 1+. .eliau mengusir Pangeran (atusin yang meny!k!ng peluasan kuasa 7ames . Tindakan 7ames . 2/.utkan kuasa Shari@ (asah!r menyebabkan kemarahan. 7ames .1. . Pembinaan kubu di Kan!wit dan pelantikan :enry Steele sebagai wakil . 7ames .erpengaruh di kalangan (elanau dan !rang 3ban. 3.ir. sultan dan pembesar Perak 4. Perjuangan (!e& Ban%"ng $an A. 24.ritish menyerang Pasir Salak. *entap digelar <*aja 6lu= 1#. 21.ukit Sad!k.r!!ke melu. .r!!ke untuk serang kubu *entap di . >harles .r!!ke ambil wilayah Sg *ajang daripada Sultan .ukit Sad!k. 4. *esiden berkuasa melantik hakim.h bakar rumah *aja 2gah Arang Perak kerana meneruskan kutipan .h menyimpan hamba perempuan di rumahnya.ir. Pentadbiran . Shari@ (asah!r ialah pembesar Sarikei di Sg *ajang. 1-. Kapal pasukan Shari@ (asah!r ditenggelamkan 1-.h memaksa Sultan "bdullah menandatangani pengisytiharan yang memb!lehkan . 0at!9 (aharaja 'ela 4 Arang .a&(r $" Sara-a# 1.ritish mengambil hak mengutip . . 2/.1.eliau ialah penghulu di Pasir Salak.r!!ke di wilayah mereka. Kejayaan mengharumkan nama *entap 12.ukit Sad!k. 0atu Patinggi "bdul . *aja 3smail dan 0at!9 (aharaja 'ela bermesyuarat di 0urian Sebatang 4 ambil keputusan untuk membunuh . ). 1/. Shari@ (asah!r berundur ke (ukah. Pasukan Shari@ (asah!r serang Kan!wit.r!!ke hantar Tuan (uda >harles . Shari@ (asah!r dgn 1 / buah perahu menyerang (ukah. 0at!9 (aharaja 'ela dan pengikutnya iaitu 0at!9 Sag!r. 23.id!r ). . Pasukan >harles .hapur. >harles .ir. *entap menggunakan .ritish berlaku 2 Panitia Sejarah SMK Kamil.r!!ke menghadapi kebangkitan penentangan pimpinan . 13.ir.r!!ke dengan bantuan . 1). 13.ukai bijih timah di .r!!ke paksa sultan .r!!ke. (3) Perjuangan S&ar"+ Ma. 1+. 7ames . .hapur dari Ku.ukit Sad!k dan dapat s!k!ngan padu penduduk 3ban.etawi.ir. Peristiwa membimbangkan ?r!pah di Sarawak.ir.r!!ke melu.runei menyerahkan (ukah dan menahan Shari@ (asah!r. 1 . Pertempuran pejuang Perak dgn . .hapur dan Temenggung :ashim dari Sad!ng membuat pakatan sulit untuk menyerang Ku.esar . 14. >harles . -. 11.h. 4. . *entap berundur ke ?ntabai 2 . 22. 7ames .h. Pasir Puteh. 1+.r!!ke gagal menewaskan *entap kerana kubu pertahanannya amat kukuh.ukit Sad!k dan membina kubu di situ. . 14. 13. 2.r!!ke +. Shari@ (asah!r menentang tindakan 7ames .h memperkenalkan beberapa .utkan kuasa Shari@ (asah!r di Sarikei.atang 'upar. 1#. Shari@ (asah!r. Shari@ (asah!r berpakat dengan 0atu Patinggi "bdul . 14.aginda diugut akan diturunkan takhta jika enggan menandatanganinya.ir.h diben. *entap dapat ditewaskan.ritish. Shari@ (asah!r dibuang negeri ke Singapura. 7ames . 21.ukai.ir.ukai !leh . 2.anting 4 pemimpin !rang 3ban di Sg . Pengisytiharan menyebabkan kuasa mentadbir negeri diserahkan kepada *esiden. . Penduduk Pasir Salak bertindak meng!yak surat 1).ukai baru.r!!ke menyerang *entap di .anting dan Penghulu "sun 3. .h.hapur dipenjarakan di . Pandak 3ndut dan Sepuntum menawarkan diri untuk membunuh . . (4) Perjuangan Da%(5 Ma&araja Le!a $" Pera# 1. tetapi beliau gagal menewaskan *entap.runei.erlapan Perak. Pegawai .ukit Sad!k. 12.r!!ke dari Sarawak. 0at!9 (aharaja 'ela dan pengikutnya mengambil kesempatan untuk membunuh . .r!!ke mempengaruhi !rang 3ban dan !rang (elayu supaya serang kubu *entap di . 0ilantik !leh Sultan "bdul (u9mein $Sultan . 1 . 1-.ir.elanda menahan 0atu Patinggi "bdul .r!!ke. #. 3.ritish -. 1). . Perjuangan *entap berjaya bertahan di . . 0atu Patinggi "bdul . #.ukai dan melantik penghulu. 11. Sultan "bdullah didesak menandatangani perisytiharan penyerahan kuasa kepada pihak .

ritish menyebabkan :ugh >li@@!rd menganggapnya sebagai penderhaka. Sultan "bdullah dan 2gah 3brahim dibuang negeri ke Pulau Sey.etuskan perang dengan . (urray.ahaman dilarang mengutip . -. Pertempuran dikenali sebagai Perang Perak.ahaman menentang tindakan .hi dengan Kuala Pilah. Sultan 1an "hmad dilantik mengetuai gerakan 21. 8amtuan "ntah diiktira@ sebagai 8amtuan . (6) -.ajah dan anaknya. 2.ahaman mematuhi arahan . 4.ritish tangkap 3 !rang pengikut 0at!9 . #.ritish memalukannya 12. 1-. 0at!9 Sag!r. 1/.".ahaman dianugerahkan gelaran Arang Kaya 0at!9 Setia Perkasa Pahlawan Semantan. 0at!9 . 0at!9 .ahaman bersumpah menghalau .ahaman menawan semula 'ubuk Terua. -. (at Kilau.eliau menganggap .erakan Sultan9 22. *aja 3smail dibuang negeri ke 7!h!r.esar di Seri (enanti.ritish meluaskan pengaruhnya ke 2egeri Sembilan. 0at!9 . . (aharaja "bu .ritish keluar dari Pahang. 8amtuan "ntah berundur ke . . Perjuangan Da%(5 Ba&aman $" Pa&ang 1. 11. #. :ubungan 8amtuan "ntah dengan 0at!9 Kelana bertambah merun. . 8amtuan "ntah menawan Par!i dan bina kubu .alai P!lis 'ubuk Terua. 0at!9 Siamang . Tindakan 0at!9 Kelana mengeruhkan hubungan antara 8amtuan "ntah dengan 0at!9 Kelana.ritish memaksa Sultan 1an "hmad menamatkan kebangkitan rakyat Pahang.ritish kerana ia membenarkan . 1ise mendirikan balai p!lis di 'ubuk Terua tanpa berunding dengannya terlebih dahulu. "nugerah diberikan kerana kegagahan dalam Perang Saudara di Pahang dan Perang Klang 3. 21. ). #.ritish di Sungai 6j!ng menghantar tentera dan juru ukur untuk membuat siasatan tentang pertikaian itu.ritish sekali lagi menyerang 'ubuk Terua.akar dari 7!h!r menasihati baginda supaya berdamai dengan pihak . +. 24.ent!ng.P.ritish 8amtuan "ntah berunding dengan .unung Pasir dan 7emp!l.ahaman dengan . 4. 0at!9 . 14.ritish menjadi serius apabila ?.er!b!h kawasannya serta mengan.ukit Putus dan seterusnya ke 7!h!r. 23. 24.ukai di daerah kekuasaannya iaitu Temerl!h. +. +. 3. . 7!h!l. 7elebu 5.erakan Sultan menawan kubu 0at!9 . Keengganan 0at!9 . Tindakan . Perjuangan Yam%uan An%a& $" Neger" Sem "!an 8amtuan "ntah sebagai 8amtuan Seri (enanti. 1 . 8amtuan "ntah tidak bersetuju dengan tindakan 0at!9 Kelana Syed "bdul *ahman dari Sg 6j!ng menandatangani perjanjian dengan .hi. .Sejarah Tingkatan Dua 2/. (7) 1. 13. (en.aben!r 2egeri4 2egeri Selat iaitu 1illiam 7er5!is. 2 .ritish. 1/.hi merupakan wilayah jajahan Seri (enanti yang sepatutnya di bawah kuasa 8amtuan "ntah. .ritish. . 0at!9 (aharaja 'ela dan 0at!9 Sag!r memimpin perjuangan mempertahankan Pasir Salak. Pandak 3ndut dan Sepuntum dijatuhi hukuman gantung sampai mati. 22. 2. 7.ritish.". ). 3. . 1#.eliau dilantik pembesar Temerl!h setelah kematian Arang Kaya 3ndera Segara.ritish memaksa Sultan "hmad melu.ahaman kerana mengutip hasil hutan tanpa kebenaran. 0at!9 . 8amtuan "ntah tidak iktira@ 0at!9 Kelana sebagai pemerintah Sungai 6j!ng.ritish dapat bantuan tentera dr 3ndia dan :!ng K!ng 4 akhirnya mengalahkan perjuangan di Perak. .ahaman. Pertikaian men. . 6lu (uar.etuskan pertempuran. 1).esar Tampin iii.agap di Seri (enanti membantah perdamaian dengan pihak . Pasukan .am kedudukannya. K!n@lik antara 0at!9 . 8amtuan "ntah menghantar pengikutnya menuntut supaya pihak . 2 . Panitia Sejarah SMK Kamil.erakan Sultan ditubuhkan.ritish melantik ?. ). . >li@@!rd meminta bantuan dari Singapura 1+. 1ilayah jajahan Seri (enanti 44 Tera.ahaman dan pengikutnya menyerang .hi sebagai wilayahnya.eliau tidak bersetuju dengan keputusan 8amtuan "ntah berdamai dengan . penduduk *embau i5. 0at!9 . 0at!9 . .ahaman dapat s!k!ngan T!k . *esiden . 23. 0at!9 (aharaja 'ela. P. Kebangkitan 8amtuan "ntah mendapat s!k!ngan i.utkan gelaran 0at!9 Setia Perkasa Semantan milik 0at!9 . 11. *undingan membuka peluang kepada . Tenku . 0at!9 Siamang .ritish berjaya dikalahkan.ritish di Pahang.helles. . 1/.ritish men.ritish masuk ke Sungai 6j!ng. *!dger turut serta dalam <.ritish menawan semula Par!i setelah mendapat bantuan tentera dari 2egeri42egeri Selat.ritish menghentikan tugas mengukur kawasan antara Tera. .7.eliau mempel!p!ri kebangkitan menentang . 4. Tindakan itu dibantah !leh 8amtuan "ntah kerana Tera. Pasukan tentera dinamakan .ahaman di .agap ii. Pasir Puteh. 1ise sebagai Pegawai (ajistret dan Pemungut :asil di daerah Temerl!h. >li@@!rd menawan semula 'ubuk Terua tetapi >li@@!rd tewas dalam pertempuran di Kelubi. 3 . 2.ing apabila 0at!9 Kelana mengisytiharkan Tera. 2/.

1+.a kesan perjuangan jihad !rang Sulu menentang Sepany!l di selatan Bilipina. (at Salleh dibenarkan mentadbir Tambunan. Kaum (urut membantah tindakan itu kerana mengikut keper. serang kubu (at Salleh 2+. #. tidak berupaya mengalahkan (at Salleh. Pejuang Pahang berundur ke Kelantan dan Terengganu.ritish hantar K!l!nel 1alker untuk menawan semula 7eram "mpai. 2-. 2). "ntan!m serta 4// !rang (urut terk!rban 2/. Perjuangan An%an(m $" Sa a& 1. +.ahaman. 3/.6. 23. Penentangan ini dikenali kebangkitan *undum.6. (at Salleh berketurunan . 12. 1-. (at Salleh dan pengikutnya diberi pengampunan. 4 . memperkenalkan peraturan baru yang amat membebankan seperti amalan buruh paksa.6. 21. (at Salleh tidak dilayan 11. . iaitu Pengarah 6rusan S. (at Salleh dikatakan mempunyai jaket kebal yang akan dipakai ketika berjuang menentang S. dijadikan buruh paksa 1/. "ntara .6. Kebangkitan (at Salleh berpun. 0at!9 . 7ika mereka ada dua !rang anak. S.ukai beras dan lesen perahu. "ntan!m menyerang *undum. Penduduk 3nanam yang melarikan diri semasa keka. #. Arang (urut dijadikan buruh paksa membina jalan di pedalaman. -.6. S. 32. . "ntan!m menyerang Pensiangan dan membakar bangunan kerajaan di situ. (at Salleh menyerang "mb!ng. (at Salleh dilahirkan di 3nanam 2. 1 . (8) (7) Perjuangan Ma% Sa!!e& $" Sa a& 1. Pejabat pentadbiran S. melarang mereka membuka tanah baru. beliau meninggalkan Sandakan. (enjadi pemerintah di Sungai Sugut. 1illiam >!wie.6. 13.aya.er!b!han ini akan mengganggu r!h nenek m!yang mereka. Tambunan 2). Panitia Sejarah SMK Kamil. men.ritish.auan dibenarkan kembali semula. Perjuangan (at Salleh diteruskan !leh pengikutnya iaitu (at Sat!r dan Kamunta.6.ritish menanggung hutang yang banyak. S. "ntan!m 4 ketua kaum (urut di *undum 2. 1/.ayaan mereka pen.ritish di Pahang.6. membakar dan musnahkan kampungnya. 31.ukai tanaman pindah dan . 3/. -. T!k . 0at!9 . . 22. "ntan!m membina kubu di Sungai Selangit . 6lama T!k Ku Pal!h menyemarakkan semangat pejuang Pahang berjihad menentang .6. (at Salleh diminta melap!rkan pergerakannya kepada S. 1#.aben!r . 13. 33.ukai yang membebankan ialah . 1 . 14. (at Salleh dan !rang pembesar tempatan ke Sandakan untuk berunding dgn . 4. (at Salleh membina kubu di Kampung Teb!h. 3ngin berunding tentang masalah . 0i Terengganu.aben!r .6. apabila S. .eau@!rd anggap (at Salleh mengan. S.6. (at Sallah terk!rban. (ereka dikenakan satu d!lar bagi setiap kali berkunjung. (at Salleh mendirikan kubu di *anau dan membakar Pulau . S. *undingan diadakan antara (at Salleh dengan >!wie di (enggatal 2/. :ak !rang (urut di..6. (ereka dipaksa memasang kawat telegra@ antara Ten!m dengan *undum.ukai kepala. 1). 11.C. 1+. di Sabah kerana S. 3.6. (ewarisi si@at kepahlawanan dan berani berperang.eau@!rd iaitu >. S. 21. (at Salleh rasa tertipu 2#. mengenakan tindakan tegas terhadap pengikut "ntan!m. "ntan!m memimpin !rang (urut 3. Peristiwa itu menandakan berakhirnya perang menentang .6. Kesannya mereka kekurangan beras kerana tidak dapat menanam padi di tanah baru. 12. hantar tentera menyerang kubu "ntan!m. Setelah menunggu 1/ hari. tidak menepati janji dan mengambil alih pentadbiran Tambunan 2 .er!b!h. .ajau dan Suluk 4. berjaya menewaskan (at Salleh 2-. 24. S.Sejarah Tingkatan Dua 2#. Sultan "hmad dipaksa selesaikan hutang. 14. salah se!rang daripadanya akan diambil !leh S.6. Kebangkitan menyebabkan . menawarkan hadiah kepada sesiapa yang berjaya menangkap (at Salleh. .6.ukai dan tindakan kekerasan pegawai S. (at Salleh menentang S.6. 1#. 1-. Pasir Puteh.ajah dan (at Kilau berundur ke Kelantan.ahaman tawan Kuala Tembeling dan 7eram "mpai. ).6. "ntan!m menyatukan !rang (urut menentang S. di *undum telah dimusnahkan. terhadap penduduk tempatan.ukai tangkapan ikan besar serta memelihara anjing. S. Suami isteri kaum (urut dikehendaki tinggal berasingan di sebelah4menyebelah tebing sungai. 2+. 1). ).6. 1illiam >!wie menawarkan perdamaian dan pengampunan kepada (at Salleh.am S.. +.. >reagh.er!b!h kawasan hutan untuk pembinaan jalan.

(ereka yang gagal membayar .ritish tawarkan hadiah sesiapa yang berjaya menangkap T!k 7anggut 3. T!k 7anggut mahir dalam ilmu silat.ritain menyerang Turki 6thmaniyah semasa Perang 0unia Pertama #. Arang (urut berpindah ke pedalaman Kalimantan sebagai tanda pr!tes terhadap S. 24. Tindakan tersebut dilakukan setelah mereka mengetahui . Kebangkitan tahun 1-22 i. S. Kebangkitan tahun 1-2 i.haru selama empat jam.u. Peraturan sama dikenakan jika penduduk menebang p!k!k dan mengutip hasil hutan Peraturan membebankan petani miskin. p!k!k pinang.ritish desak Sultan Sulaiman bertindak terhadap :aji "bdul *ahman 'imb!ng 5. Petani di Kuala Telem!ng menentang peraturan baru dengan membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran.ritish bakar rumah T!k 7anggut dan pengikutnya 21.ukai jauh di bandar. 24. Peraturan tanah mewajibkan penduduk menda@tar tanah mereka dengan bayaran.T!k 7anggut menyahut seruan itu dan menentang . Penduduk hadapi masalah membayar .ukai p!k!k kelapa berbuah. Penghulu "dam dan >he Sahak (erb!l menyerang Pasir Puteh. Saring.uas melarang penduduk memburu binatang liar. 1/. 0alam Pupuh. 22. 1. 14. #.uk tanah ii. (19) Perjuangan T(# Janggu% $" Ke!an%an 1. Sarjan >he 1an mati ditikam !leh T!k 7anggut. (ahkamah menerima hujah tersebut dan membebaskan para petani.uk tanam harus dapatkan pas kebenaran dgn bayaran / sen. 1-. sirih dan kerbau +. Petani berkumpul di Kuala Telem!ng untuk ber.ukai akan ditangkap dan didenda. . T!k 7anggut terk!rban.ritish akan memberi k!nsesi tanah tersebut kpd saudagar >ina 35 .ukai tetapi gagal. .esar.ritish gagal mematahkan hujahnya bahawa tanah adalah hak "llah dan bukan hak negeri. 0ikebumikan di Pasir Pekan. Kerajaan Turki 6thmaniah menyeru umat 3slam di seluruh dunia supaya berjihad menentang penjajahan .alai .hani si@atkan peraturan . T!k 7anggut beberapa kali pergi untuk membayar . 6ngku . ). 6ndang4undang Kawalan . (ayat T!k 7anggut diarak ke Pasir Puteh dan K!ta . +. -. (enurut :j "bdul *ahman 'imb!ng tanah adalah hak "llah dan rakyat bebas mengerjakannya :j (usa "bdul .. :aji "bdul *ahman 'imb!ng menjelaskan Panitia Sejarah SMK Kamil. 23. 2. T!k 7anggut menentang peraturan tanah yang mewajibkan petani membayar .esar 7eram iaitu Tuan "hmad dilantik sebagai *aja Pasir Puteh 1+. -. 4. 1/. i5.u. Kemaman mengajar agama. 2 .ukai. T!k 7anggut 4 pendidikan p!nd!k di Kelantan dan (akkah.erjuang membela petani yang ditindas dalam Kebangkitan Tani Peraturan tanah baru 4 petani yang ingin membuka tanah dan ber. iii.ritish menyerang T!k 7anggut yang berkubu di Kg. T!k 7anggut sebagai Perdana (enteri. Peraturan baru membebankan rakyat. ?n. .ritish. . .6. 'apan !rang kanan "ntan!m dibuang daerah ke Kudat. 1 . Sentimen anti4. 23. mengarahkan !rang (urut bersumpah taat setia. Pasir Puteh.esar 7eram. .ritish menangkap 43 !rang petani dan mendakwa mereka di (ahkamah. Tindakan itu menyebabkan T!k 7anggut menyerang Pasir Puteh lagi. iii.ritish menambah kemarahan penduduk tempatan 13.6. K!ta .inatang . .ritish di Pasir Puteh. 2. 3. 4. 1#. Sikap biadap pegawai . (ereka yang ingkar 4 dikenakan denda // d!lar dan senapang mereka akan dirampas. 1).ik "bdul 'ati@ iaitu Pegawai 0aerah Pasir Puteh menghantar Sarjan >he 1an menangkap T!k 7anggut yang gagal membayar .erjaya menduduki Pasir Puteh selama 3 hari dan isytiharkan Pasir Puteh bebas daripada .haru (ayat digantung s!ngsang di Padang . T!k 7anggut. 2 . . 11. 12 Perjuangan :j A $u! Ra&man $" Terengganu 0ikenali nama :j "bdul *ahman 'imb!ng kerana kerap ke 'imb!ng.eliau menetap di Kg.ukai kerana pejabat bayaran . ii. ).ritish sebagai bertentangan dengan syariah 3slam. 12.ritish meningkat apabila .arat. Pihak .ukai tanah . (11) 2/. "da pengikut menjadi buruh paksa memasang kawat telegra@ dari Kimanis hingga ke Keningau. 2ering dan bekerja sebagai petani dan peniaga. Petani dikehendaki membayar .Sejarah Tingkatan Dua 22. ?ngku . 11. (ereka membersihkan tanah milik Tengku 2ik (aimunah dan tanah milik kerajaan. .

ukai. 5ii. iE.Kuala Telem!ng D Kuala . 5. 13 Kebangkitan tahun 1-2+ i. isytiharkan perang terhadap .ritish di Kuala . .ritish meminta bantuan tentera 2egeri (elayu .!ng. 5iii. iii.arakan E.ritish mengan.erang telah menindas rakyat. . Pasir Puteh.erang dan mengibarkan bendera merah. .alai P!lis Kuala Terengganu 4 dibi.:aji "bdul *ahman 'imb!ng dibawa ke . :aji "bdul *ahman 'imb!ng ditangkap. # Panitia Sejarah SMK Kamil.erang.Sejarah Tingkatan Dua kepada sultan bahawa pentadbiran . Seramai 12 !rang petani terk!rban.menduduki balai p!lis serta bangunan kerajaan di Kuala . :aji "bdul *ahman 'imb!ng dijatuhi hukuman buang negeri ke (akkah.Pertempuran berlaku di Padang Ka. ii. i5.ersekutu 5i.am mengambil tindakan undang4undang terhadap petani yang enggan membayar .ritish. "n.aman itu menyebabkan petani berhimpun di (arang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful