You are on page 1of 3

Prezentare de carte

Realizat de Spînu Valeria, studentă a grupei 15 „Psihopedagogie”

ceea ce face să ofere un suport la cunoştinţele obţinute în baza temelor. Galben este o culoare încărcată de optimism. predarea autoreglării învăţării. elev care doreşte să îşi dezvolte competenţele de învăţare autoreglată sau cadru didactic. instrumente ale învăţării autoreglate” conţine subiecte referitoare la stilul preferenţial de învăţare. activează memoria şi încurajează comunicarea. I secţiune “Coordonate teoretice şi metodologice ale învăţării autoreglate” prezintă subiecte despre conceptul învăţarea academică. linii. autorul fiind nu atît un mînuitor. lumină şi fericire.Svetlana Focşa-Semionov Titlul. Secţiunea a III-a “Autocunoaştere: examenpsihologic” conţine teste de aptitudini şi de personalitate. motivaţia.2010 Numărul de pagini. planificarea studiului academic.” . aplicaţii la fiecare temă. Subiectele abordate sunt bogate în informaţii ce au scopul de a releva valoarea ştiinţifică a cunoştinţelor. procrastinarea şi depăşirea ei.359 pagini Cartea care o prezint este de fapt o piatră preţioasă fasonată.Chişinău Editura. sugestii pentru profesori şi studenţi la stilul de învăţare.Epigraf Anul ediţiei. Lucrarea este constituită din 3 secţiuni principale. psiholog. Galbenul poartă promisiunea unui viitor pozitiv. Culoarea galben stimulează procesele psihice. despre strategiile de învăţare academică şi predarea lor cît şi evaluarea învăţării autoreglate. Secţiunea a II-a “Dimensiuni strategice. Toată esenţa lucrării pot să o identific cu cuvîntul “cheie”. Cartea “Învăţarea autoreglată” aduce în faţa noastră un tezaur informativ-formativ destul de bogat şi pot să menţionez o expresie ce ilustrează esenţa acestei cărţi: „Cînd un învingător îţi cere să te rogi pentru el . înseamnă că-ţi oferă victoria sa. simboluri. strategiile învăţării autoreglate precum luarea notiţelor şi organizatorii grafici. Secţiunea I şi II au la bază prezentarea teoretică a conţinutului abordat. Pentru înţelegerea conceptelor sunt utilizate diverse scheme. Lucrarea de faţă este de folos fiecărui student. care îşi are în scop formarea acestor competenţe la discipolii săi. energie. scoate cuvintele din starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie. caracteristicile studenţilor experţi în ARI. iar la evidenţierea unor definiţii. Astfel cartea este plină de lumină. metacogniţia şi reflecţia. Galbenul iese mereu în evidenţă dintr-o paletă de culoari şi insuflă optimism. Din toate culorile şi nuanţele. reprezentări grafice. tabele şi diagrame. Ceea ce face ca această lucrare să fie şi mai eficientă sunt aplicaţiile de la fiecare temă cu scopul de a exersa cunoştinţele şi capacităţile studenţilor. sugestii pentru studenţi şi cadre didactice. despre modelele învăţării autoreglate. cuvinte cheie sunt folosite chenare. pregătirea pentru examene. managementul anxietăţii şi stresului academic. sistemul nervos. mişcare.Autorul. culoarea galbenă este semnificativă pentru subiectul cărţii. precum şi gînduri creative. cît un mîntuitor al cuvintelor. Mesajul acestei cărţi pot să-l rezum la fraza următoare: “Stilul este meşteşugul de a da cuvintelor relief.Învăţarea autoreglată Oraşul. Bibliogafia cărţii este foarte numeroasă şi conţine autori internaţionali şi autohtoni care au abordat teoria şi practica învăţării autoreglate. Autorul cărţii promovează conceptul “învăţare autoreglată” pentru a dezvolta competenţele de autoreglare a propriei învăţări la beneficiarii educaţiei formale. culoare”. lumină ce vine să deschidă cugetul tuturor.

Un desen sugestiv care ar cuprinde esenţa cărţii : Această carte este valoroasă din considerentul că reprezintă un instrument eficient de învăţare autoreglată. comunicarea cu ceilalţi.Vorbind despre aspectul general al cărţii. angajament. elevilor care doresc să stăpînească propria învăţare. aceasta oferă un conţinut sugestiv. Culoarea albastră a copertei cu unele nuanţe de albastru-deschis simbolizează încredere. . Este o carte de folos atît studenţilor. anume albastrul exprimă exaltarea.Învăţarea autoreglată”.. Dacă vrei să devii o personalitate şi vrei ca drumul vieţii să -ţi fie mai luminos. este un toiag care susţine activitatea de învăţare a celor implicaţi în educaţie şi un pilon pe care se jalonează procesul instructiv-educativ. Albastrul este o culoare ce ajută mintea să se odihnească. măiestria şi împlinirea spirituală.Cartea te ajută să devii optimist. te îndemn să citeşti . cît şi pentru cadre didactice implicate în formarea tinerei generaţii. şi anume despre copertă. vei putea afla cum să-ţi creezi un studiu academic mai bogat şi mai plin de împliniri. vei culege din roadele cunoaşterii. Cealaltă parte a coperţii conţine un îndemn celor ce doresc să cunoască învăţarea autoreglată.