You are on page 1of 3

Imperiul colonial spaniol

În secolul al XVI-lea, cea mai mare putere a lumii era Spania. Sus ținută de un imperiu colonial impresionant, Spania Habsburgică a cunoscut în acea vreme perioada ei de glorie, rămasă în istoria Spaniei ca „Secolul de Aur !"#"$-"%&&'. Imperiul colonial spaniol, unul din primele imperii globale din epoca modernă, s-a întins pe cinci continente și a avut o durată de aproape cinci secole, de la descoperirea americii în "()* p+nă la independen ța ultimei colonii a,ricane spaniole, în anii -%& ai secolului XX. Cea mai importantă unitate administrativă a acestui vast imperiu a fost viceregatul Peru, ce cuprindea aproape întreaga Americă de Sud: din Panama în Nord până în sudul continentului, din Peru în vest și până la La Plata în est, cu excepția Bra iliei, !u"anei și #ene uelei$ %ra un teritoriu vast, &ogat, care a pre entat numeroase pro&leme de administrare$ Cucerirea onei începe în primele decenii ale secolului al '#()lea$ Prima tentativă *eșuată+ de explorare și cucerire datea ă din ,-.- când, după cucerirea istmului Panama, conc/istadorii au primit informații în sud există un stat mare și, încă și mai important, &ogat în metale prețioase$ 0upă eșecul primei încercări de cucerire, intră în scene două persona1e importante: 0iego Almagro și 2rancisco Pi arro, cei care vor reuși supunerea imperiului (nca în fața Spaniei$ Pi arro călătorește la sud de Panama în ,-.3 și o&servă &ogăția regiunii din punct de vedere al metalelor prețioase$ Se duce apoi în Spania, pentru a o&ține din partea Coroanei autori ația oficială de cucerire a teritoriului, iar în ,-4. începe expediția, având la dispo iție foarte puțini oameni$ Spaniolii au profitat de faptul că, la momentul respectiv, imperiul inca era consumat de un ră &oi civil născut din luptele pentru tron dintre Ata/ualpa și 5uascar$ 6n aceste condiții, statul incaș era mult mai fragil și a putut fi cucerit mai ușor$ Spaniolii se implică în lupta pentru troni dintre cei doi frați7 după ce 5uascar e ucis la ordinul fratelui său, spaniolii îl capturea ă pe Ata/ualpa și, după o înscenare 1udiciară, îl vor executa$ 6n ,-44, ocupă capitala imperiului inca, Cu co, iar un an mai târ iu fondea ă orașul Lima$ Pi arro, cel care e a i cunoscut ca și cuceritorul (mperiului (nca, a fost însoțit în expediția de cucerire de 0iego Almagro și de frații acestuia$ 0upă cum era de așteptat, având în vedere tentația repre entată de &ogăția statului incaș, a apărut rapid o rivalitate între Pi arro și Almagro$ 6ncepe astfel un ră &oi civil între conc/istadori, în perioada ,-43),-48, în urma căruia Almagro și parti anii săi vor fi învinși$ 0upă ce Almagro e executat, Pi arro îi încredințea ă lui Pedro de #aldivia misiunea de cucerire a teritoriilor din Sud$ %xpediția începe în ,-9:$ 6n mod uimitor, #aldivia și oamenii săi au reușit traversarea deșertului Atacama, o aventură care și astă i pune multe pro&leme celor care îndrâ nesc să parcurgă acel drum$ #aldivia înaintea ă spre sud, spre C/ile de astă i, și fondea ă orașul Santiago$ 6n ,-9,, reîncep luptele dintre Pi arro și vec/ii parti ani ai lui Almagro, conduși de unul din frații acestuia, ;%l <o o=$ Acesta reușește să)l omoare pe Pi arro, dar va fi ucis la rândul său de trimișii Coroanei *Carol ( trimite soldați în America de Sud pentru a asigura încetarea luptelor dintre conc/istadori+$ Luptele împotriva incașilor continuă în tot acest timp și se vor sfârși a&ia în ,-3., odată cu moartea ultimului mem&ru al dinastiei ce conducea imperiul$ >upac Amaru, născut după venirea spaniolilor pe continent, e capturat și executat de spanioli prin spân urare$ Pentru administrarea teritoriului și controlarea populației indigene a fost instituit un sistem de purta numele deencomienda$ 2uncționarii regali acordau conc/istadorilor, în &a a unei Carte, anumite teritorii$ Cel care primea teritorii de la rege, numit encomendero, tre&uia să asigure siguranța și &unăstarea indienilor *encomendados+ce locuiau pe teritoriile respective7 el avea,

s)a urmărit o mai eficientă planificare a misiunilor de evang/eli are și apărarea indienilor împotriva muncii forțate$ Legile nu au fost însă aplicate din cau a unei revolte a coloniștilor ce se opuneau măsurilor impuse de Coroană$ ( &ucnește un adevărat ră &oi civil între coloniști *conduși de !on alo Pi arro.B4 din totalul populației masculine adulte era recrutată pentru a munci în cadrul acestui sistem7 muncitorii *numiți mitaios+ primeau o anumită sumă pentru munca prestată$ >eritoriile cedate conc/istadorilor s)au transformat rapid în proprietăți ereditare ale acestora. coloniștii au fost nevoiți să cola&ore e cu elitele locale *numiți caci@ues sau curacas+$ Aceștia asigurau colectarea tri&uturilor de la &ăștinași și îl transmiteau mai departe către encomenderos$ Sistemul impo itului în muncă ? denumit mita ? a fost. misiunea de a)i evang/eli a pe &ăștinași$ Pentru protecția oferită. teritoriul urma să revină în proprietatea Coroanei$ Apoi. Coroana a vrut să ia măsuri și împotriva exploatării &ăștinașilor prin munca forțată$ S)a încercat limitarea drepturilor conc/isdatorilor printr)o lege *din . su& diferite forme: &ani *mai rar+. preluat din tradiția precolum&iană$ Acesta a fost preluat de spanioli în vederea valorificării resurselor noului teritoriu$ Potrivit acestui sistem. până când Coroana va reuși să)l elimine$ 0in cau a revoltei conc/isdatorilor și a opo iției ferme a acestora.8. iar în prima parte a secolului al '(')lea *. indienii erau o&ligați să muncească o anumită perioadă de timp *A luni în agricultură. ca populația să plătească tri&ut su& forma muncii$ Acei encomenderos i)au alungatpe indieni de pe terenurile fertile și i)au forțat să muncească pe terenuri proaste. administrația viceregatului nu va cunoaște sc/im&ări semnificative$ 0upă Dă &oiul de Succesiune pentru tronul la Spaniei și venirea Bour&onilor la conducerea imperiului.. .-9. sunt adoptate legile cunoscute su& denumirea de Le"es Nuevas. Carol ( a dat înapoi și a acceptat resta&ilirea caracterului ereditar al teritoriilor acordate prin sistemul encomienda$ Clterior.: luni în minierit+ pentru coloniști$ Circa . sistemul ? care era de fapt un sistem de muncă forțată? continua tradiția existentă în imperiul inca.83E+$ . iar !on alo Pi arro e proclamat vicerege$ %l va conduce practic Peru)ul între anii . fratele vitreg al lui 2rancisco+ și trupele trimise de 6mpărat$ #iceregele e executat de ta&ăra coloniștilor. generații *el și primul său urmaș+7 după aceea. în . se va încerca implementarea unor reforme$ 6nsă spre sfârșitul secolului al '#((()lea numărul revoltelor crește semnificativ *se remarcă răscoala condusă de un &ăștinaș care și)a luat numele de >upac Amaru al (()lea+. prin care s)a încercat ameliorarea sistemului encomienda$ 6n primul rând. indienii plăteau un soi de tri&ut. a fost inter isă transmiterea pe cale ereditară a teritoriilor date de Coroană$ 6n al doilea rând. produse sau muncă$ Practic.9+ Peru își câștigă independența *recunoscută de Spania a&ia în .de asemenea.-99).-98.-4A+ prin care teritoriul dat unui conc/isdator era acordat familiei sale pentru . spre nemulțumirea Coroanei spaniole. după cum am spus. care a încercat să ia măsuri în acest sens pentru a evita formarea unei clase feudale puternice ce putea u urpa autoritatea centrală$ 0e asemenea. de pe urma cărora a&ia dacă reușeau să supraviețuiască$ Pentru funcționarea sistemului și supunerea indigenilor.