You are on page 1of 4

SALUBRIZARE STRADALA

1. CURĂŢENIA CĂILOR PUBLICE Această prestaţie constă din măturarea manuală sau mecanică a străzilor şi trotuarelor, stropitul carosabilului, spălatul carosabilului, răzuirea rigolei şi transportul deşeurilor rezultate din aceste operaţii la depozitele de deşeuri. Măturatul mecan !at constă din executarea unei operaţii de măturare cu ajutorul utilajelor specifice (autoperii colectoare) care acţionează pe carosabil şi pe trotuare. Este o operaţiune ce se desfăşoară de regulă pe timpul nopţii pe arterele aferente traseelor mijloacelor de transport, cu respectarea concomitentă a următoarelor condiţii: !uprafaţa carosabilă sau a trotuarelor este constituită din asfalt" !uprafaţa carosabilă sau a trotuarelor nu este acoperită cu zăpadă, g#eaţă sau polei" $ăturatul mecanic al carosabilului se face pe o lăţime de % m măsurată de la bordură, iar măturatul mecanic al trotuarelor se efectueaza pe toată lăţimea trotuarului. Măturatul manual al străzilor constă &n executarea operaţiei de măturare a carosabilului şi trotuarelor prin folosirea unor unelte indi'iduale (mături de nuiele, mături de paie, perii din diferite materiale). (e asemenea sunt colectate diferitele obiecte aruncate pe stradă, sunt golite coşurile stradale &n saci de plastic şi ulterior e'acuate. Este o operaţie care se desfăşoară pe toate arterele aferente traseelor mijloacelor de transport &n comun, care de regulă nu pot fi supuse operaţiunii de măturat mecanizat şi a altor artere cu trafic intens conform unui program con'enit cu beneficiarul lucrărilor. S"ălatul car#$a% lulu constă &n executarea unei succesiuni de operaţii prin folosirea unor substanţe speciale cu rol de curăţare, urmată de &ndepărtarea acestora cu jet puternic de apă. Str#" tul car#$a% lulu constă &n dispersarea cu presiune a apei pe suprafaţa carosabilului, pentru e'itarea formării prafului, crearea unui climat fa'orabil şi &mbunătăţirea gradului de confort şi igienă citadină. )ucrările se realizează cu utilaje specializate. !e recomandă e'itarea utilizării unor ec#ipamente care nu realizează dispersia apei cu presiune. Ră!u tul r &#lel#r constă &n &ndepărtarea cu ajutorul lopeţilor şi periilor a noroiului, nisipului, prafului sau resturilor organice aglomerate pe o porţiune de cca *+ cm pe carosabil l,ngă bordură, sau din zonele unde a stagnat apa. $aterialele rezultate se precolectează &n saci sau europubele. E'acuarea lor se face &n cel mult %- de ore de la efectuarea operaţiunii de răzuire, fiind interzisă depozitarea lor peste această limită pe trotuare, carosabil sau spaţii 'erzi.

++. a statiilor:refugiilor 3.++ +=. 'aruit si curatat gard 'iu. de recomandat noaptea &n inter'alul orar %%. n tema.7. indiferent de anotimp" nu se aplică atunci c. semanat gazon si ta'alugit. Baun. &n pieţe. 1entru efectuarea acestui complex de lucrări se &ntrebuinţează mijloace mecanice specializate sau generale şi forţă de muncă umană acolo unde nu se pot folosi mijloace mecanice. administrarea de ingrasaminte. &n #ale agroalimentare. plantat flori anuale. udat.6. 1entru aceste lucrari se utilizeaza solutie ecologica E5.(2<22 (E A1)25A3E: măturatul mecanizat se aplică ziua şi:sau noaptea. pe trotuare.protejarea arborilor si arbustilor.>* ? %. tuns.peraţiunea se execută lunar şi este urmată de operaţiuni de măturat mecanic sau manual. stropit. • se 'a e'ita introducerea gunoiului in reteaua de canalizare" măturatul mecanizat se efectuează pe o lăţime de +.* metri de la bordură sau de la rigola centrală" descărcarea deşeurilor &n depozitul de deşeuri &n cazul unor 'e#icule mari (2@E5. decopertat si incarcat pamant. 7A9 pentru topirea g#etii si zapezii. 9assa) care 'or fi transportate in scopul descarcarii in depozite ecologice. de odi#nă şi de agrement" 5. '.A. /am ale$ la ntam"lare Maturatul mecan !at 7e#nologia de măturat (periat) mecanizat constă &n măturatul căilor publice cu ajutorul unor autoperii colectoare ec#ipate pentru acest scop cu perii cilindrice şi circulare. !e execută numai pe partea carosabila a strazilor..nd arterele sunt acoperite de zăpadă sau g#eaţă" se 'a e'ita afectarea circulatiei rutiere sau pietonale" se aplică pe arterele cu &mbrăcăminţi asfaltice sau pa'ele. INTRETINEREA SI AMENA(AREA SPATIILOR )ERZI 1rin acti'itatea de intretinere si amenajare a spatiilor 'erzi se inteleg urmatoarele operatiuni :plantat arbori si arbusti ornamentali.) sau intai &ntr un container metalic &n cazul unor 'e#icule mai mici (Aaerc#er. &n parcări. a aleelor.. sapat. anexe ale căilor de circulaţie. .)E28)82 (eszăpezirea constă &n efectuarea unor lucrări specifice de &ndepărtare a zăpezii. arbori si arbusti.etal ata c#n-#rm cer ntel#r . %. taieri de formare si de intretinere a arborilor si arbustilor ornamentali. $A. )ucrările se desfăşoară pe arterele aferente traseelor mijloacelor de transport &n comun şi a celor care asigură accesul la obiecti'e sociale şi economice importante. eliberat terenul de resturile 'egetale Detal at* +#"erat e . (E!/01E/23EA 42 5.$6A7E3EA 1. tuns gazon. maruntit si ni'elat pamant... depozitata pe alta locatie a !5 8rban. g#eţii şi combatere a poleiului &n scopul asigurării circulaţiei auto'e#iculelor şi persoanelor &n condiţii de siguranţă.

dotarea cu găleată şi săculeţ cu material absorbant D * = > E F C+ !e 'or e'ita scurgerile accidentale la punctul de alimentare E'itarea arderilor inutile de carburant !e e'ită formarea prafului 1rotejarea elementelor de periere )a locul indicat de administratorii depozitelor !e e'ită formarea prafului E'itarea arderilor inutile de carburant E'itarea pierderilor de ulei şi carburant" 2gienizarea utilajului efectuată la staţia de spălare auto" 8tilizarea periilor p. u C E'aluarea aspectelor de mediu ce pot apărea &n teren % @erificarea stării te#nice a auto'e#iculului Alimentarea cu carburanţi. cr#n#l#& ce Crt. 7ransmiterea sarcinilor zilnice in documente spedifice acti'itatii Brec'enţa C trecere:zi C trecere:zi C trecere:% D zile % treceri:zi C#n.nă la terminarea ei (eplasarea la garaj @erificarea stării te#nice. lubrifianţi şi apă (alimentarea cu apă doar la temperaturi mai mari de zero grade) (eplasarea &n sectorul de muncă $ăturatul mecanizat al suprafeţelor programate (eplasarea la locul de depozitare ( groapa. 2 . depozit ) (escărcarea deşeurilor 3eluarea acti'ităţii p.Brec'enţa minimă de execuţie: 7ipul străzilor 6ule'arde !trăzi principale !trăzi secundare /one aglomerate (esfasurarea acti'itatii: Nr. apa. galeata. rampă. parii laterale si centrale.e Me.nă la uzura maximă CC !emnalarea aspectelor de mediu sesizate 3esurse: 8mane: conducator auto. 0a!e +"a1 . $ateriale: utilaj. remedierea e'entualelor defecţiuni şi igienizarea utilajului 1redarea documentele specifice E'itarea pierderilor de carburant şi ulei. saculet material absorbant 5riterii de 'erificare a acti'itatii: lipsa deşeurilor de pe suprafaţa salubrizată" urme de măturat pe suprafaţa salubrizată" .

%+C+ . nr.+=.rdin CC+:%++> pri'ind aprobarea 3egulamentului cadru al ser'iciului de salubrizare a localităţilor" • )egea nr.CF*:%++* pri'ind protecţia mediului • )egea -F:+E..H.+=.%++= pentru aprobarea . nr.%++= pentru aprobarea .+=.8.+D.orme in 'iguare pri'ind protectia mediului: ● G5H$6 nr. C%+:D+.CF*:%++% pri'ind circulaţia pe drumurile 1ublice .8..H. CCF:D+. %=*:%F.ormele de salubritate şi normele de igienizare ale municipiului 6ucureşti" • .%+C+ ? 3egulamentul de organizare şi funcţionare a ser'iciilor publice de salubrizare &n municipiul 6ucureşti" ● G5H$6 nr..