Αρίστος Δοξιάδης (Με λίγα λόγια η ακτινογραφία της Ελληνικής οικονομίας.

Τα λέει
όλα ο κερατάς σε μερικά λεπτά, και δεν αφήνει τίποτα να πει και κανένας άλλος)
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1354#.U0jpSjkZtU.facebook
“…..Στην Ελλάδα δεν έχουν εκχωρηθεί οι μεγάλοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι σε
ολιγάρχες όπως στην Ρωσία του Γέλτσιν γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε φυσικούς
πόρους και πετρέλαιο. Αν είχαμε θα είχαν εκχωρηθεί κατά πάσα πιθανότητα. Το
Ελληνικό κράτος έχει ευνοήσει την συγκέντρωση του μεγάλου κεφαλαίου μέσα από
την αγοραστική του δύναμη. Οι κρατικές δαπάνες και οι δαπάνες των ΔΕΚΟ, είναι ο
πιο εύκολος τρόπος στην Ελλάδα για να πετύχει μία επιχείρηση μεγάλους τζίρους.
Δεν υπάρχουν συνθήκες ανταγωνισμού ώστε οι επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν
πολλούς μικρούς πελάτες, και έτσι αν καταφέρουν να κερδίσουν τον ένα μεγάλο
πελάτη, το κράτος, γίνονται ισχυρές........
.........Ένας συμπληρωματικός τρόπος συγκέντρωσης μεγάλου κεφαλαίου στην
Ελλάδα, εκτός από τις δημόσιες δαπάνες, είναι η παροχή κάποιων υπηρεσιών πχ
υγεία, τράπεζες, τηλεφωνία, για την παροχή των οποίων δίνονται λίγες και συχνά με
κλειστό τρόπο άδειες, και άρα εξαρτώνται και αυτές από την πρόσβαση στην
πολιτική εξουσία, και έχουν προστασία από τον διεθνή ανταγωνισμό.....
.......Επειδή οι μεγάλοι εργοδότες ζουν από τις δημόσιες δαπάνες, δεν θέτουν θέματα
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, όπως σε άλλες χώρες. Τα ΜΜΕ που ελέγχονται
από αυτούς, δεν θέτουν θέμα μείωσης των δημοσίων δαπανών, αφού τα έσοδα τους
προέρχονται από αυτές τις δημόσιες δαπάνες, ούτε ζήτησαν ποτέ να ιδιωτικοποιηθούν
οι ΔΕΚΟ, γιατί οι νέοι ιδιοκτήτες των ΔΕΚΟ μπορεί να μην τους χρησιμοποιούσαν
σαν προμηθευτές. Δεν ζήτησαν ποτέ να μειωθεί η γραφειοκρατία, γιατί η
γραφειοκρατία είναι καλή άμυνα απέναντι στους ξένους επενδυτές, που έρχονται
στην Ελλάδα, μπερδεύονται με την γραφειοκρατία, και φεύγουν
......Ο μόνος Ελληνικός κλάδος που είναι διεθνώς ανταγωνιστικός είναι η ναυτιλία, η
οποία είναι ταυτόχρονα ανταγωνιστική και Ελληνική, αλλά ο λόγος είναι ότι δεν
επηρεάζεται από το Ελληνικό κράτος, και τους θεσμούς που αυτό έχει χτίσει......
...Επειδή δεν υπήρχαν τόσες πολλές επιχειρήσεις όπως στις άλλες αναπτυγμένες
χώρες, και δεν υπήρχαν αρκετές καλές θέσεις εργασίας σε τέτοιες επιχειρήσεις, οι
οικογένειες προτιμούσαν τα ικανά παιδιά τους να παρακολουθήσουν τις σπουδές των
ελευθέρων επαγγελμάτων. Το κράτος για να ικανοποιήσει την απαίτηση αυτού του
ισχυρού κοινωνικού στρώματος, δημιουργούσε νέες θέσεις σε τέτοιες σχολές.
Υπήρχε επίσης η απαίτηση όταν όλοι αυτοί έμπαιναν στην αγορά εργασίας να έχουν
ένα καλό επίπεδο διαβίωσης.

Επειδή όμως αυτό δεν μπορούσαν να το εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά, παρενέβαινε
το κράτος, και τους το εξασφάλιζε με τεχνητό τρόπο. Είτε θέτοντας μίνιμουμ

αμοιβές, είτε καθορίζοντας άχρηστες υπηρεσίες, αναγκάζοντας τον πολίτη να
πληρώνει παραπάνω.
....Αυτή η μισή μεσαία τάξη, είναι η μεσαία τάξη που είχαμε, και που λειτουργούσε
παρασιτικά. Η άλλη μισή μεσαία που δεν είχαμε, είναι τα στελέχη των εταιρειών, που
επειδή δεν υπήρχε, δεν πίεζε για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.....
http://www.scribd.com/iakovosal/documents

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful