You are on page 1of 19

Penyebaran Islam Di Asia Tenggara

DIPERSEMBAHKAN OLEH
Mohana Sattiyan Khairul Iman Dinie Amsyar

Cara Penyebaran Islam


1. Perdagangan

2. Perkahwinan 3. Pengislaman raja dan golongan bangsawan


4. Kelahiran kerajaan Islam 5. Peranan pusat kebudayaan 6. Peranan mubaligh 7. Keistimewaan Islam

1 - PERDAGANGAN
1.Pedagang China, India dan Arab 2. Perhubungan di pelabuhan pelabuhan dan Selat Melaka, Telok Siam , Indo China, Kepulauan Rempah Seperti Maluku, dan Makasar. Pusat kegiatan manusia dan pelbagai tempat. 3. Islam menjadi ikutan kerana kemurnian Islam dan tingkah laku pendakwah serta pedagang. 4. Semangat ingin mendakwah wujudkan perkampungan Pedagang Islam. 5. Pedagang juga membawa para ulama 6. Sifat pedagang dan Ulama - berhemah, lemah lembut dan mahmudah- Sopan santun dan ikhlas 7. Wujud hubungan baik pedagang dengan penduduk Tempatan. Pemerintah tempatan beri kelebihan, beri peluang berdakwah. 8. Jawatan Shah bandar diberi kepada pedagang islam kerana Kejujuran dan amanah

2 - PERKAHWINAN
1. Melalui perkahwinan biasa dan Siasah. 2. Perkahwinan siasah dengan Kerabat di Raja. Mansor Shah dan Muzaffar Shah berkahwin dengan Puteri Raja Siak, Kampar, Inderagiri, dan Jambi. Puteri raja melaka di kahwinkan dengan Raja Pahang dan Kedah. 3. Perkahwinan biasa berlaku antara pedagang atau Ulama Islam atau Ulama dengan penduduk tempatan.

3 PENGISLAMAN RAJA DAN BANGSAWAN


1. Pengaruh Raja dan pembesar yang kuat membolehkan rakyat memeluk Islam. 2. Sebagai contoh : Megat Iskandar Shah Melaka, Raja Malik al Salih Pasai

4 - KELAHIRAN KERAJAAN ISLAM


1. Kerajaan Perlak, Samudera-Pasai, Melaka,Acheh, Demak, Mataram, Sulu dan Mindanoa. Brunei, Pattani, Johor Riau, Champa 3. Melaka sejak abad ke 15. Tun Perak Bendahara Melaka. Berjaya menawan pesisiran pantai Sumatera Utara, seperti Aru, Rokan, Siak, Kampar, dan Inderagiri.

2. Meluaskan kawasan pengaruhnya jadi pusat penyebaran Islam

4. Kerajaan Johor-Riau berusaha kembalikan keunggulan Kerajaan Melaka cuba menghalang penyebaran Kristian. 5. Demak sebarkan Islam ke Jawa dengan menguasai Majapahit, kemudian diikuti Pahang dan Mataram. 6. Acheh zaman Iskandar Muda, menjadi kuasa yg kuat. Langkah yang diambil untuk halang penyebaran Kristian.

5 - PERANAN PUSAT KEBUDAYAAN


3. Wujud Institusi pendidikan dan cerdik pandai 4. Zaman Samudera-Pasai menjadi pusat penterjemahan kitab Arab ke Melayu. Antaranya Kitab al-Dural al-Manzun dihantar oleh Sultan Mansur Shah. 5. Cerdik pandai Samudera-Pasai jadi pakar rujuk tentang agama.

1. Pusat kebudayaan telah wujud di Perlak, Samudera-Pasai, Riau, dan Acheh. 2. Pusat keilmuan dan penyebaran Islam.

6. Hasil kesusasteraan Zaman Melaka dipengaruhi tulisan Arab spt: Hikayat Muhamad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Muhamad Ali Hanafiah dan Amir Hamzah menjadi bahan bacaan dan semangat menentang musuh dalam perang. 7. Acheh karya puisi spt : Bustanus Salatin kisahkan sebuah kerajaan, istana kota dan taman-taman.

6 - PERANAN MUBALIGH.
1. Syeikh Ismail, Fakir Muhamad, Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani di Pasai 2. Melaka Syeikh Abdul Aziz , Maulana Abu Bakar, dan Maulana Yusuf.

3. Di Melaka ajar perkara asas secara tidak formal. Bila sudah berkembang cara formal. - Masjid, istana dan rumah menjadi tempat pembelajaran. 4. Institusi awal di pondok, atau pesantren. Acheh pondok dikenali sebagai Dayah.
5. Lahir tokoh seperti: Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkel, Shamsuddin al-Sumaterani. 6. Acheh jadikan ulama penasihat raja. 22 ulama ditugaskan di Balai Gadang. 7. Jawa Wali Songo ( Wali Sembilan ) 8. Demak dijadikan pusat pergerakan dakwah Islamiah. Dirikan masjid Agung Demak markas dakwah.

7 - KEISTIMEWAAN ISLAM
Mencakupi bidang kehidupan antaranya :

konsep Tuhan yang Maha Esa, atau Tauhid, Keadilan, hak individu dan masyarakat, kehidupan yang harmoni, menyanjung akhlak mulia, konsep kebahagian di dunia dan akhirat. Islam menuntut manusia berfikir secara rasional dan pemikiran ini diterima

LATIHAN OBJEKTIF
1. Apakah faktor penting yang membolehkan Melaka muncul sebagai pusat pertemuan pedagang secara tetap mengikut jangka waktu tertentu? (hlm. 174) a. Tiupan angin monsun mengikut musim b. Kedudukannya di tengah-tengah jalan perdagangan c. Menyediakan kemudahan perdagangan yang mencukupi d. Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan semua kawasan
2. Tiupan angin monsun memberi manfaat kepada kemakmuran pelabuhan Asia Tenggara kerana (hlm. 174) a. Mengelakkan ancaman lanun b. Mengelakkan bencana di laut c. Menentukan waktu kedatangan pedagang d. Menggalakkan kemudahan membaiki kapal

3. Pendapat John Crawford diperkukuhkan oleh bukti (hlm. 174) a. Catatan China b. Catatan Ibn Battuta c. Sumber senibina Arab d. Kesusasteraaan Nusantara 4. Emanuel Gadinho Eredia telah mengemukan pendapat bahawa Islam datang ke Asia Tenggara menerusi China. Apakah bukti kukuh yang terdapat di dalam teori tersebut (hlm. 177) a. Batu Bersurat Terengganu b. Beijing adalah pusat perdagangan c. Wujudnya ramai ulama di Negeri China d. Terdapat sebuah kerajaan Islam di China

5. Antara cara agama Islam tersebar luas di rantau Asia Tenggara adalah melalui proses perkahwinan siasah. Perkahwinan siasah tersebut biasanya melibatkan. a. Kerabat diraja dengan rakyat biasa yang berpengaruh b. Pedagang Islam dari Arab dan India dengan kerabat diraja c. Ulama Islam dari India dan Arab dengan penduduk tempatan d. Kerabat diraja negara Islam dengan kerabat diraja negara lain 6. Mengapakan pengislaman raja dan golongan bangsawan memainkan peranan penting dalam proses penyebaran Agama Islam di Asia Tenggara? (hlm.180) a. Rakyat dikongkong oleh konsep dewaraja b. Kuasa mutlak yang dimiliki oleh golongan pemerintah c. Masyarakat Asia Tenggara amat mentaati golongan d. pemerintah e. Kehidupan harian elaun sumber ekonomi dikuasai oleh f. golongan pemerintah.

1 (a) Peta di atas berkaitan dengan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Namakan wilayah X ?
Wilayah Gujerat dan Koromandel (b) Siapakah pengasas teori ini ? Snouck Hurgronje .

c) Apakah bukti yang menyokong teori di atas? Batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa i. Batu nisan Malik al-Salih di Pasai ii.
(d) Siapakah yang memerintah pada masa wilayah X menjadi wilayah yang penting? Pemerintahan Alaudin Khilji di India

(e) Apakah persamaan pendapat para sarjana Barat tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara? Kedatangan Islam melalui perdagangan

2 (a) Sebutkan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara? Perdagangan i. Perkahwinan ii. Peranan mubaligh iii (b) Islam mudah diterima oleh masyarakat tempatan kerana? Mudah difahami Menganjurkan akhlak mulia

c) Siapakah nama pentadbir pelabuhan yang memainkan peranan dalam penyebaran Islam? Syahbandar .. (d) Namakan 2 tokoh dalam bidang kesusasteraan di Acheh? Hamzah al-Fansuri i Abdul Rauf Singkel ii (e) Mengapakah Acheh terkenal sebagai Serambi Mekah? Persinggahan umat Islam sebelum ke Makkah .

TAMAT