You are on page 1of 1

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Program de studii: Informatică Economică Anul universitar 2012-2013 Propuneri teme licență

/ dizertație 1. Sistem informatic entru gestiunea c!eltuielilor ersonale. 2. "estiunea electronică online a comen#ilor entru o S$. 3. Sistem informatic on-line entru arta%area &unurilor ersonale '(se )oget!er*. +. Sistem informatic entru cores ondența online: cadru didactic,student. -. Sistem informatic entru gestiunea activității unei asociații de locatari. .. Sistem informatic 'on-line* entru gestionarea activită/ii la nivelul unui service auto. 0. Sistem informatic online entru ca#area și reca#area studenților 1n cămine. 2. Proiectarea 3i de#voltarea unui sistem informatic dedicat gestionării activită/ii financiarconta&ile. 4&servații: 1. Se acce tă și teme ro use de studenți. 2. 5umăr ma6im de studenți 1ndrumați: . '3 licență și 3 master*.

Lect.dr. Adrian LUPAŞC