Diseinu eta Simulazio Elektronikoa

4. Gaia: Etapa anitzeko anplifikadoreak
Orokorrean, anplifikadore bat diseinatzerakoan, lortu nahi diren ezaugarriak (korronte eta tentsio irabazpenak, sarrera eta irteerako inpedantziak) ezin dira etapa bakar batekin lortu. Beraz, transistore bat baino gehiago erabili beharko da, etapa anitzeko anplifikadorea sortuz. Etapa bakoitzeko irteera, hurrengo etaparen sarrerara konektatzen da.

vi

1. ETAPA

v1

2. ETAPA

v2

3. ETAPA

vo

Ri

Ro

4.1. Tentsio irabazpena
Etapa anitzeko anplifikadorearen irabazpena, etapa bakoitzaren irabazpenaren biderketarekin lortzen da:  V  V  V  V  ∆v = ∆vent ⋅ ∆v1 ⋅ ∆v2 ⋅ ∆v3 =  i  ⋅  1  ⋅  2  ⋅  0  V  V   V  V   s  i  1  2

4.2. Tarte dinamikoa
Etapa anitzeko anplifikadorearen tarte dinamikoa, tarte dinamiko txikiena duen etaparena da. M ds = min[ M ds1 , M ds 2 , M ds 3 ] Etapa baten tarte dinamikoa kalkulatzerakoan aurreko etapek duten irabazpena kontutan izan behar da. M ds 3 = ∆vent ⋅ ∆v1 ⋅ ∆v2 ⋅ ∆v3 M do 3 ∆vent ⋅ ∆v1 ⋅ ∆v2 M do 2 ∆vent ⋅ ∆v1 M do1

M ds 2 =

M ds1 =

1

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa

4.3. Akoplamendu motak
Lortu nahi den maiztasunarekiko erantzunaren arabera, etapak elkar konektatzeko era desberdinak daude.

4.3.1 RC akoplamenduko anplifikadoreak
Seinale dinamikoak baino ezin dute anplifikatu, etapen arteko akoplamendua kondentsadoreen bidez egiten baita

4.3.2 Akoplamendu zuzeneko anplifikadoreak
Seinale estatikoak eta dinamikoak anplifikatu dezakete, etapen arteko akoplamendua zuzenean egiten baita.

2

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa

ANÁLISIS EN CONTINUA

Q1 es un JFET de canal n Suponemos Q1 en SATURACIÓN  V I D = I DS ⋅ 1 − GS  VT     
2

VGS ? ⇒ Malla de entrada VGS 2 = −0.33I D  − 0.33I D  I D = 25 ⋅ 1 −  −6   25 2 I D = ⋅ ( 6 − 0.33I D ) 36 2 0.0756 I D 2 − 3.75I D 2 + 25 = 0
2

3

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa

I D 2 = 41.65mA ⇒ VGS 2 = −13.74v ⇒ T 2 CORTADO ⇒ Niega la hipótesis inicial I D 2 = 7.93mA ⇒ VGS 2 = −2.62v ⇒ T 2 SATURADO ⇒ Confirma la hipótesis inicial V DS ? ⇒ Malla de salida 15 − VDS − 0.33I D = 0 15 − VDS − 0.33 ⋅ 7.93 = 0 V DS = 12.38v Comprobamos que T2 está en saturación VGS + V DS > VT 2.62 + 12.38 > 6

Vth =

15 ⋅ 20 = 10v 10 + 20 10 ⋅ 20 Rth = = 6.66 K 10 + 20

Q2 es un BJT de tipo PNP I E = I B + IC Suponemos Q2 en ACTIVA V EB = V EB ,ON = 0.7v

I C = β ⋅ I B ⇒ I E = I B + β ⋅ I B = (1 + β ) ⋅ I B

4

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa I C ? ⇒ I B ? ⇒ Malla de entrada 10 + 6.66 I B + VEB ,ON − 5 ⋅ (1 + β ) ⋅ I B − 15 = 0 10 + 6.66 I B + 0.7 − 5 ⋅ (1 + 150) ⋅ I B − 15 = 0 I B = 5.64 µA ⇒ I C = β ⋅ I B = 150 ⋅ 0.00564 = 0.846mA VCE ? ⇒ Malla de salida 15 − 5 ⋅ ( I B + I C ) − V EC − 5 I C = 0 15 − 5 I E − V EC − 5 I C = 0 15 + 6.66 I B + VEB ,ON − 5 I E − 15 = 0

15 − 5 ⋅ ( 0.00564 + 0.846 ) − V EC − 5 ⋅ 0.846 = 0 V EC = 6.51v > 0.2v = VEC , SAT ⇒ Suposición correcta

ANÁLISIS EN ALTERNA Calculamos ∆v, Rent y Rsal

∆v EC = −

' h fe ⋅ R L

hie

=−

150 ⋅ 5 = −163 4.6

' R L = RC = 5K

hie =

VT 0.026 = = 4.6 K I BQ 0.00564

5

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa g m ⋅ RL'' 4.69 ⋅ 0.294 = = 0.55 '' 1 + g m ⋅ RL 1 + ( 4.69 ⋅ 0.294)

∆vDC =

(

)

gm =

2 VT

I DS ⋅ I DQ =

2 25 ⋅ 7.93 = 4.69 mA V −6 1 = 0.294 K

RL'' = RS R1 R2 RI EC =

1 1 1 1 + + + 0.33 10 20 4.6

RI EC = hie = 2.6 K ∆v = VO = ∆v DC ⋅ ∆v EC = 0.55 ⋅ ( − 163) = −89.65 VI Rent = RG R I DC = RG = 10 M R I DC = ∞ Rsal = RC ROEC = RC = 5 K ROEC = ∞

6

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa

ANÁLISIS EN CONTINUA

Q1 y Q2 son dos es un BJT de tipo NPN I E = I B + IC Suponemos Q1 y Q2 en ACTIVA V BE = V BE ,ON = 0.7v

I C = β ⋅ I B ⇒ I E = I B + β ⋅ I B = (1 + β ) ⋅ I B ⇒ I 1 = I B 2 + I C1 = I B 2 + β ⋅ I B1 ⇒ I 2 = (1 + β ) I B 2 − I B1

VCC − RC ⋅ ( I B 2 + β ⋅ I B1 ) − V BE 2 − R3 ⋅ ( (1 + β ) I B 2 − I B1 ) = 0 9.3 − 990 I B1 − 1020 I B 2 = 0

⇒ VCC − RC ⋅ I 1 − V BE 2 − R3 ⋅ I 2 = 0

7

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa ⇒ V BE1 − ( R1 + R2 ) ⋅ I B1 − R3 ⋅ I 2 = 0 0.7 + 104 I B1 − 1010 I B 2 = 0 ⇒ I B1 = 7.83µA ⇒ I C1 = 0.783mA ⇒ I B 2 = 1.5µA ⇒ I C 2 = 0.15mA VCE1 ? ⇒ Malla de salida VCC − RC ⋅ I 1 − VCE1 = 0 VCE1 = 2.15v > 0.3v = VCE1,SAT ⇒ Suposición correcta VCE 2 ? ⇒ Malla de salida VCC − VCE 2 − R3 ⋅ I 2 = 0 VCE 2 = 8.49v > 0.3v = VCE 2, SAT ⇒ Suposición correcta

V BE1 − ( R1 + R2 ) ⋅ I B1 − R3 ⋅ ( (1 + β ) I B 2 − I B1 ) = 0

ANÁLISIS EN ALTERNA

Calculamos ∆v, Rent y Rsal ∆vCC = hie 2 + ( h fe 2 + 1) ⋅ R

(h

fe 2

' + 1) ⋅ R L

' L

=

(100 + 1) ⋅ 8.24 = 0.979 17.33 + (100 + 1) ⋅ 8.24
47 ⋅ 10 = 8.24 K 47 + 10

' R L = R2 R3 =

hie 2 =

VT 0.026 = = 17.33K I BQ 2 0.0015

8

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa
' h fe1 ⋅ R L'

∆v EC = −

hie1

=−

100 ⋅ 9.88 = −297.6 3.32

' R L' = RC R I CC =

10 ⋅ 849.57 = 9.88 K 10 + 849.57

' R I CC = hie 2 + ( h fe 2 + 1) ⋅ R L = 17.33 + (100 + 1) ⋅ 8.24 = 849.57 K

hie1 =

VT 0.026 = = 3.32 K I BQ1 0.00783

∆v = ∆vEC ⋅ ∆vCC = ( − 297.6 ) ⋅ 0.979 = −291.35 Rent = R1 RI EC = 47 ⋅ 3.32 = 3.1K 47 + 3.32

RI EC = hie1 = 3.32 K Rsal = R2 R3 ROCC = 1 = 1.41K 1 1 1 + + 47 10 1.71

ROCC =

' hie 2 ⋅ RS 17.33 ⋅ 10 = = 1.71K h fe 2 + 1 100 + 1

' RS = RC ROEC = RC = 10 K

ROEC = ∞

9

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa

4.4. Berrelikadura negatiboa
Berrelikadura negatiboaren abantaila nagusiena irabazpen egonkorragoa lortzean datza. Lau berrelikadura negatibo mota bereiziko ditugu: serie-paralelo, serie-serie, paraleloserie eta paralelo-paralelo.

4.4.1. Serie-Paralelo
Sarreran terminal komunera eta irteeran irteerara konektaturik

Zirkuitu baliokidea

4.4.2. Serie-Serie
Sarreran eta irteeran terminal komunera konektaturik

Zirkuitu baliokidea

10

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa

Miller-en teorema
Suposa dezagun “n” korapiloko zirkuitu bat, v1, v2…vn haien tentsioak direlarik eta n korapiloa masara konektatuta dagoelarik.

Suposa dezagun orain zirkuitu horren aldaketa bat.

Miller-en teoremaren arabera “i1” eta “i2” korronteak bi zirkuituetan berdinak dira Z1 eta Z2 erresistentziek ondorengo baldintzak betetzen badituzte  v  v1 ⋅ 1 − 2   v  v ⋅ (1 − K ) v1 − v2 1   M i1 = = = 1 = Z Z Z

v1 v = 1 Z Z1 1− KM

Z1 =

Z 1− KM

Z2 =

Z ⋅ KM KM −1

Beraz, Miller-en teorema aplikatu ahal izateko KM=v2/v1 erlazioa ezaguna izan behar da.

11

Diseinu eta Simulazio Elektronikoa

4.4.3. Paralelo-Serie
Sarreran, sarrerara eta irteeran terminal komunera konektaturik
v2 >> 1 v1

KM

v v v = 3 = 3* 2 v1 v2 v1

Q1 ⇒ E.K . ⇒

v Q 2 ⇒ K .K . ⇒ 3 ≈ 1 v2

K M >> 1

RM 1 =

RF 1− KM

RM 2 =

RF * K M ≈ RF KM −1

Zirkuitu baliokidea

4.4.4. Paralelo-Paralelo
Sarreran, sarrerara eta irteeran, irteerara konektaturik
Q1 ⇒ E.K . ⇒ v2 >> 1 v1

KM =

vo vo v2 = * v1 v2 v1

v Q 2 ⇒ E.K . ⇒ o >> 1 v2

K M >> 1

RM 1 =

RF 1− KM

RM 2 =

RF * K M ≈ RF K M −1

Zirkuitu baliokidea

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful