PRACTICA GÂNDIRII POZITIVE

Bucureşti - 2007 DECENEU

Tehnoredactare şi copertă: Gabriela Popa

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României M RP!"# $O%EP! Practica &ân'irii (o)iti*e !o"eph #urph$% trad& Dan Bo'aru& - Bucureşti : Editura Deceneu( 2007 )*BN +7,-+7--+.//-01-, )& Bo'aru( Dan 2trad&3 01+&+11
/ Copyright © 1963 Joseph Murphy

Collected boo4" o5 !o"eph #urph$
1954-1963

Copyright © 2007 - Editura DECE E!" #oate drepturi$e asupra a%estei $u%r&ri apar'i( )"C" Editura DECE E! )*+" *eprodu%erea i(tegra$& sau par'ia$& a te,tu$ui este i(ter-is& .i /a 0i pedepsit& %o(0or1 $egii"

...ţt CUPRINS Ca(itol+l .i %3.i pe a$'ii ""25 8de/&rata se1(i0i%a'ie a iu2irii de si(e""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""26 9ri( ap$i%area regu$ii de aur: u( 2&r2ai" a 4(%etat s& se 1ai %o(da1(e pe e$ 4(su.area tuturor 0or'e$or 2e(e0i%e""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""16 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""19 Capitolul 2 CUM SĂ DEVII CONŞTIENT DE FORŢA TA COSMICĂ """22 Co(.tii('a %os1i%& a a5utat o 0e1eie s&-.i i(duse (oro%u$""""""""""""""""""""""""""""""""""""17 !( a5utor 4( 1edita'ie pe(tru des%&tu..terea de si(e a5u(ge1 $a apre%ierea propriei 0ii('e""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""30 Mu$'u1it& u(ei (oi apre%ieri pe(tru propria persoa(&: 4.i"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""27 9ri( %u(oa....i re%3.i apre%iere o purt&1 4( si(e"""""""""""""""""""""""""""16 !( (egustor de tere(uri 4. SECRETUL FORŢEI MIRACULOASE...10 Cheia %&tre %ea 1ai 1are tai(& a $u1ii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11 Dreptu$ $a 2og&'ii spiritua$e ...tie(tu$ui t&u """13 Crede pro0u(d %eea %e g3(de..i 1o2i$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""37 .tige respe%tu$ de si(e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""23 u1ai %i(e se respe%t& pe si(e poate respe%ta .i 1ateria$e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""12 Des%oper& puterea e.tig& s&(&tatea"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""31 .traordi(ar& a su2%o(..ti""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""14 Cheia spre su%%es . 0or1u$& pe(tru su%%es 4( a0a%eri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""33 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""34 Ca(itol+l NOROCUL Şl SUCCESUL""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""36 +egea /ie'ii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""36 <ii trea..

..46 4(/&'&toru$ $e 1i5$o%e.area ....te-'i g3(duri$e""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""40 ?iitoru$ 'i-$ 1ode$e-i si(gur""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""41 !r1&rit de ghi(io(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""41 @a(sa se poate (a..ti spre 2i(e ..i e0e%tu$ 0or1ea-& u(itatea"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""37 Era =ur1&rit de ghi(io(=""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""36 ...6 Jos p! Mu"p!# Cau-a .a1e(ii =2u(i= su(t totdeau(a (edrept&'i'i>"""""""""""""""""""""""""36 )u%%es 0ragi$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""40 u te sup&ra di( %au-a oa1e(i$or r&i"""""""""""""""""""""""""""""""""""40 +i1pe-e..is& totdeau(a o so$u'ie"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""56 Modu$ de a pro%eda a$ u(ui a0a%erist p$i( de su%%es""""""""""""59 )o$u'ia u(ei pro2$e1e deose2ite""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""59 *e$a..teapt& peste tot""""""""""""""""""""""""""""""43 8 sa$/at o /ia'&: dar (i1e(i (u i-a 1u$'u1it""""""""""""""""""""""""""44 )& (&-uie.o rug&%iu(e""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""54 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""54 Ca(itol+l / LE&EA SECRETĂ A &'IDĂRII INTERIOARE"""""""""""""""""""""57 !r1ea-&-'i i(tui'ia""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""57 E...i-a reg&sit 4(%rederea 4( si(e 50 Ci(e dispu(e de 4(%redere 4( si(e ti(de spre %e-i 1ai 2u(""51 Cu1 au de/e(it rea$itate 4(%hipuiri$e u(ei /&du/e"""""""""""""""""51 =4( /ia'a 1ea se petre% %u ade/&rat 1ira%o$e=""""""""""""""""""""""53 4(%rederea 4( si(e este 4(%rederea 4( Du1(e-eu ..i s&-$ o2'ii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""44 +as&-7 pe Do1(u$ s& /or2eas%& prir0ti(e#A/"""""""""""""""""""""""""44 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/"""""""""""""""B""""""""""""""""""""""45 Ca(itol+l ..i di( (e0eri%ire"""""""""""""""""""""""""42 )urpri-e i1pu(&toare a... CUM SĂ$ŢI %NSUŞEŞTI %NCREDEREA %N SINE"""""""""""""""""47 8de/&rata se1(i0i%a'ie a 4(%rederii 4( si(e ..i re%epti/itatea su(t pre1ise$e 4(dru1&rii i(terioare """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""60 ..te e$e/i$or s&i 4(%rederea 4( si(e"""""""""49 !( a0a%erist %are a 0a$i1e(tat .....te %hiar ...

P"a(ti(a g3(dirii po-iti/e 7 Mi(a de aur a i(tui'iei"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61 Co1oara idei$or""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""62 Cu1 s& o2'i(e1 ser/i%iu$ %orespu(-&tor""""""""""""""""""""""""""""""63 .urati%& $a (oro% 4( %&s(i%ie"""""""""""""66 .ti dru1u$ spre $i(i. rug&%iu(e pe(tru %ei %&s&tori'i""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""66 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""69 Ca(itol+l 0 CUM CREŞTE PROSPERITATEA TA CU AJUTORUL PRINCIPIULUI INFINITEI EVOLUŢII"""""""""""""""""""""""""""""""""""93 . 1a1& %hi(uit& dep&. =/i%ti1& a 41pre5ur&ri$or= 4(%et& de a 1ai 0i /i%ti1&"""""""""""74 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""76 Capitolul * SURSA )UCURIEI %N DRA&OSTE Şl %N CĂSNICIE"""""""""""79 +egea atra%'iei . rug&%iu(e pe(tru 4(dru1are di/i(&"""""""""""""""""""""""""""""""""""64 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""65 Capitolul 6 CUM NE %NCĂRCĂM )ATERIILE SPIRITUALE Şl SUFLETEŞTI"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""67 Co(%e(trarea asupra i(terese$or i1porta(te a$e /ie'ii"""""""""""67 .i ade/&rata %a1araderie su(t posi2i$e %hiar .i e%hi$i2ru"""71 Cu1 po'i re-o$/a %o(0$i%te$e i(terioare""""""""""""""""""""""""""""""""""72 .dat& %u 4(%rederea 4( e/o$u'ia sa: se 412og&'i""""""""""""""""""94 Ce$ %e se 2u%ur& de su%%esu$ a$tora: e/o$uea-&"""""""""""""""""""95 .i 4( =a(ii de aur="""""""""""""""""""""""""""""""""""""62 Ea 4(tre2&C =s& di/or'e->="""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""63 Cu1 i(te(si0i%& e$ 2u%uria 4( %&s(i%ie"""""""""""""""""""""""""""""""""""64 Cu1 a5u(se o 0e1eie u.i a ar1o(i-&rii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""60 Ca$ea sigur& de a atrage 2&r2atu$ potri/it"""""""""""""""""""""""""""""60 8titudi(ea potri/it& pe(tru a a$ege 0e1eia idea$&""""""""""""""""""61 7u2irea .tea su0$eteas%& .i =2oa$a sa de i(i1&=""""""""""""""""""""""""69 Cu1 4'i p&stre-i u( su0$et se(i("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""70 Cu1 g&se.

.i /i se /a da="""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""99 .""""""""""""""107 !( 1edi% s-a /i(de%at de sup&rarea %e-i proyo%a 2oa$a""" 106 *e1ediu$ pe(tru u( 2&r2at %e ura pe Du1(e-eu""""""""""""""""""""""""109 .tie(tu$ u(ui 1u-i%ia( a 0&%ut 1ira%o$e / pe(tru a%esta""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 0or1u$& de 1edita'ie pe(tru %o(e%tarea (oastr& $a su%%es"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""101 idei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""102 Capitolul ..i 4( /i(de%area su0$etes%-spiritua$&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""119 Cu1 e$i2era u( preot puterea /i(de%&toare"""""""""""""""""""""""""""""""""120 Cheia spre /i(de%area su0$etes%-spiritua$&""""""""""""""""""""""""""""""""""121 *e/e(irea sa de pe pragu$ 1or'ii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""121 .+ Jos p! Mu"p!# Mira%u$oasa sporire a u$ti1u$ui s&u do$ar"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""96 9rosperitatea se a0$& $a 4(de13(a ori%ui""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""96 *epre-e(tarea sa a a(ti%ipat /iitoru$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""97 Ce 4i 4(gr&dea e/o$u'ia ././ SURSA MIRACULOASĂ A VINDECĂRII"""""""""""""""""""""""""""""""""""115 Despre 2a-a /i(de%&rii ori%&rei 2o$i"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""115 9ri( s%hi12area %redi('ei sa$e: ea p&r&si s%au(u$ %u roti$e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""115 !12$a1 pri( %redi('&: (u pri( /edere""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""117 #eh(i%a /i(de%&rii $a dista('&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""116 ?i(de%area 1ira%u$oas& a u(ui %opi$ 2o$(a/ de 0e2r&""""""""""""""""""116 9a. atitudi(e 0i$o-o0i%& 2i(e%u/3(tat& 0a'& de a$'ii"""""""""""""""""""""""""""111 Cheia pe(tru re$a'ii i(teru1a(e 2u(e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""112 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""112 Capitolul ."""""""7B""""""""""""""104 Cu1 a pro1o/at u( %he$(er 4( postu$ de dire%tor"\"""""""""""""""""""""""105 8 4('e$ege totu$ 4(sea1(& a ierta totu$"""""""""""""""""""""""""""""\"""""""""""106 )u2%o(.i %u1 a s%hi12at a%east& stare """"96 =Cere'i . FORŢA INFINITĂ %N ARMONI-AREA RELAŢIILOR TALE CU SEMENII""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""D"""""""""""""""""""""104 Cu1 te des%ur%i %u a$'ii""""""""""""""""""""""""""""""""""yf.

i pierderi$e 0i(a(%iare pot 0i 4(dreptate"""""""""""""""""""""""""""""""135 Char$es +i(d2ergh""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""136 Dep&.i spre rug&%iu(ea e0i%ie(t&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""139 .2 TINEREŢE FĂRĂ )ĂTR6NEŢE"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""142 Modu$ (ostru ero(at de a g3(di este %e$ %are deter1i(& 412&tr3(irea pre1atur&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""143 F&tr3(e'ea repre-i(t& si12o$u$ 4('e$ep%iu(ii""""""""""""""""""""""""""""""""143 )u(te'i .. 7(e$u$ %u 2ri$ia(te pierdut""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""134 8$i(ierea spiritu$ui"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""135 Chiar . rug&%iu(e pe(tru %a. %NVAŢĂ CUM SĂ TE RO&I EFICIENT""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""130 E3(duri$e ta$e su(t rug&%iu(ea ta""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""131 7ertarea %a pre-u1'ie pe(tru rug&%iu(ea e0i%ie(t&"""""""""""""""""""""""132 *ubconştientul tău cunoaşte re6eta&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0-.i /e'i r&13(e t3(&r da%& /& /e'i si1'i t3(&r""""""""""""""""""""145 De 1u$te ori: p&ru$ a$2 %o(stituie u( a/a(ta5""""""""""""""""""""""""""""""""146 #ea1a de 2&tr3(e'e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""146 9e(sia: o (ou& a/e(tur&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""146 u tre2uie s& /& %o(sidera'i u( pri-o(ier a$ so%iet&'ii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""146 )e%retu$ ti(ere'ii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""149 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""150 .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 .ti $a dis%re'ia Do1(u$ui"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""136 9atru pa.irea %erturi$or"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""136 )o$u'ia pe(tru toate pro2$e1e$e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""137 #i/u$ hai(ei"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""137 E.de 2oa$&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""139 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""140 Capitolul . *&sp$ata este /i(de%area""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""123 ?i(de%area pe 2a-a u(ui 1e%a(is1 i1perios""""""""""""""""""""""""""""""124 7dei 0or'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""125 Capitolul .

cea"ta 9n"ea7nă că e<işti pe pă7=nt pentru a atin8e 9n toate do7eniile cele 7ai inten"e trăiri& E<işti pentru a duce o :ia6ă 5ru7oa"ă( 5ericită şi lu7inoa"ă( cu alte cu:inte( o :ia6ă pe deplin 97plinită& E"te dreptul tău( de 5apt "en"ul e<i"ten6ei tale& >ecunoaşte că te'aurul ne7ă"uratelor bo8ă6ii ale in5initului "e 8ă"eşte 9n cele 7ai pro5unde "traturi ?ile "ubconştientului tău& 9ncepe prin a e<plora acea"tă @7ină de aur@ şi "coate la lu7ină tot ce-6i trebuie .Capitolul . SECRETUL FORŢEI MIRACULOASE Prin naştere( o7ul a pri7it de la Du7ne'eu dreptul de a 5i bo8at 9n orice pri:in6ă& .nu nu7ai bani( ci şi 5ru7u"e6e( bucurie( to:arăşi de dru7 şi un lăcaş al 5ericirii tale& Toate 5aptele bune şi binecu:=ntările :ie6ii "unt 9n ra'a ta de ac6iune& Po6i ob6ine orice 6i-ai dori dacă ai cunoştin6ă de ade:ăratul @AnoB-hoB@& Bătr=nul 7eu prieten Ca:e CoBe 7i-a po:e"tit de"pre doi 8eolo8i care au cre"cut şi au 9n:ă6at 9n acelaşi oraş( la acelaşi cole8iu& Unul dintre ei ştia de"pre te'aurul "piritual -"u5lete"c al Eu-lui "ău interior( celălalt( un "peciali"t pa"ionat( cu o puternică orientare 7ateriali"tă( nu ştia ni7ic de"pre acea"ta& .ce"t o7 de ştiin6ă( care de 5apt era un 8eolo8 5oarte bun( a pro"pectat "ub"olul unui do7eniu al Utah-ului ti7p de trei "ăptă7=ni( 5olo"ind cele 7ai 7oderne aparate( şi nu a 8ă"it ni7ic& Celălalt 9n "chi7b( 5olo"i pe l=n8ă @dotarea@ tehnică şi una "pirituală core"pun'ătoare şi( 9n cel 7ai "curt ti7p( de"coperi un 5ilon de uraniu şi unul de ar8int& Unde "e a5lau de 5apt ace"te bo8ă6iiD Ele "e a5lau 9n .

.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 00 8=ndirea şi credin6a 8eolo8ului& El credea 9n principiul călău'itor din "ubconştientul "ău şi era pro5und con:in" că ace"t principiu 9l :a conduce la bo8ă6iile a"cun"e ale "ub"olului& C! ia (7t" ( a 8ai 8a" tai27 a lu8ii Unele per"oane con"ideră călătoria 9n Eurul lu7ii "au 5i"iunea nucleară ca cel 7ai 7are "ecret al lu7ii& Chiar deună'i( 9n cur"ul unei con:er"a6ii( un o7 "ocoti că cel 7ai 7are "ecret ar 5i de natură 8enetică şi că ace"ta "-ar a5la 5oarte aproape de "olu6ie( deoarece 9n cur=nd( datorită cuceririlor &ştiin6elor 7oderne( :a putea 5i 7odi5icată 8ena o7enea"că şi @:or putea 5i produşi at=6ia Ein"tein-i( Beetho:en-i "au Edi"oni c=6i dori7@& . Care ne dă cu belşug toate.cea"ta 9n"ea7nă că 9n propriul "ău "ubconştient "e 8ă"e"c 9n6elepciunea ne7ăr8inită( puterea 5ără 7ar8ini( iubirea inepui'abilă şi "olu6ia pentru orice proble7ă& F7ul caută pretutindeni 7area taină a lu7ii( nu7ai 9n interiorul "ău nu& 9ncepe acu7( i7ediat( lea8ă-te la uriaşele 5or6e din interiorul tău& . ."ălăşluieşte 9n 5iin6a o7enea"că& 9n realitate( o7ul nu con"tă doar din trup "au din caracteri"ticile ori aptitudinile 7oştenite şi( din punct de :edere "piritual( nu poate 5i redu" la "u7a tuturor 5actorilor ereditari& 9n orice ca'( o7ul "e poate tran"5or7a 9n 7od 5unda7ental( şi anu7e( prin "chi7barea con6inutului 8=ndirii şi credin6ei "ale& Ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii 2>o7ani 02( 23& .cea"ta e"te cheia către cel 7ai 7are "ecret al lu7ii( care 'ice: împărăţia lui Dumnezeu se află în om.şa :ei ob6ine 5ericire şi 97plinire( 7ul6u7ită lui Dumnezeu.ce"t o7 nu a reali'at că "piritul :iu ."pirit 9n "piritul "ău 2Du7ne'eu3( acelaşi 9n eternitate( i7uabil şi totdeauna ade:ărat . Cel viu.

pro"pera 9n"ea7nă a pro8re"a at=t "piritual( c=t şi intelectual( "u5leteşte( "ocial( econo7ic( 7aterial% pe "curt( 9n toate direc6iile& .cea"ta e"te la 5el de :alabil şi pentru oa7enii ce "u5eră lip"uri "pirituale "au "u5leteşti& E"te dreptul tău şi alor tăi "ă po"ede hrană bună( 97brăcă7inte 5ru7oa"ă( o ca"ă co7odă( 9n'e"trată cu tot con5ortul( şi banii nece"ari pentru o :ia6ă decentă% e"te un drept dat de Du7ne'eu de a a:ea "ucce" şi de a 5i 5ericit& 9n ulti7ă in"tan6ă( pentru propria-6i pro"peritate e"te nece"ar "ă-6i 8ă"eşti 'ilnic ti7pul pentru a 7edita "au pentru a te ru8a% 9n ace"t 5el( 9n ti7pul rela<ării totale( po6i "ă-6i 7ateriali'e'i :i"urile& .02 Jos p! Mu"p!# spre îndulcirea noastră 2Ti7otei 0:/(073& Do7nul 'ice: Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă 2)oan 00( 003& D" ptul la 9o07:ii spi"itual .i 8at "ial E"te nor7al şi natural "ă 96i doreşti bună"tare( "ucce" şi apreciere& .r trebui "ă ai "u5icien6i bani pentru a 5ace ceea ce 96i doreşti& *ărăcia nu e"te o :irtute( ci o boală "piritual"u5letea"că ce trebuie eradicată& Bo8ă6ia e"te 9nainte de toate o "tare "pirituală( la 5el ca "ărăcia& #ahalalele şi cartierele "ăracilor :or di"părea la ni:el 7ondial abia atunci c=nd din 7intea şi "piritul oa7enilor :a 5i 9nlăturată pre7editarea şi credin6a 9n nece"itatea lip"urilor şi a 7i'eriei& 9n ti7pul şedin6elor 7ele de con"ultan6ă aud 7ereu şi 7ereu propo'i6ia: @Toate proble7ele 7ele "-au re'ol:at cu aEutorul c=tor:a 7ii de dolari@& Fa7enii "tra7tora6i 5inanciar nu ştiu că bună"tarea e"te e<pre"ia unei repre'entări pla"tice şi că( 5olo"ind creator tehnicile "i7ple e<pu"e 9n acea"tă carte( :or trăi a5lu<ul unor nebănuite bo8ă6ii& .

p"a(ti(a g3(dirii po-iti/e 0- D s(op "7 put " a <t"ao"3i2a"7 a su9(o2."i"ten6a 7edicală a 5a7iliei "ale( de pildă( era achitată de 5ratele "ău& De ani de 'ile o7ul 9ncerca "ă :=ndă o parte din terenul "ău a8ricol% dar ni7eni nu :roia "ă-0 cu7pere& El 9şi con"idera :ia6a @ratată@& )-a7 e<plicat că in5inita 9n6elepciune din "ubconştientului "ău iar putea de':ălui 9ntotdeauna tot ce trebuie "ă ştie( că iar putea "u8era in"pira6ii( idei creatoare şi( bine9n6ele"( "olu6ia proble7elor "ale 5inanciare şi l-ar putea conduce 5ără 8reş către "copurile "ale& Dacă :a 9ntipări 9n "ubconştientul "ău repre'entări corecte( i-a7 "pu"( acea"ta 9i :a aduce at=6ia bani c=6i are ne:oie pentru a-şi a"i8ura independen6a 5inanciară şi pentru a "căpa pentru totdeauna de 8riEile "ale& )-a7 reco7andat "ă-şi i7a8ine'e 9n 7od pla"tic bo8ă6ia şi "ucce"ul& . acceptat că e<i"tă pe"te tot bo8ă6ii şi că el "-a nă"cut pentru a 9n:in8e 9n lupta cu :ia6a( deoarece in5inita lui putere interioară nu-0 :a lă"a "ă eşue'e& După cu7 l-a7 "5ătuit( "e rela<a acu7( "eară de "eară( 9şi 9nchipuia că e"te cal7 şi liniştit şi "punea 9ncet( cu un "enti7ent pro5und şi plin de 9n6ele8ere: @bo8ă6ie( "ucce"( bo8ă6ie( "ucce"@& 9n 5iecare "eară ador7ea cu acea"tă i7a8ine( cu acea"tă repre'entare pla"tică de"pre bo8ă6ie şi "ucce"( ob6inută prin cu:intele de 7=i "u"& Credea pro5und că tot ce i-a 9ntipărit "ubconştientului "ău :a apărea a7pli5icat pe ecranul 9ncăperii( adică 9n :ia6a "a& 9n ace"t 7od "i7plu( 9nainte de a aluneca 9n "o7n( 9şi i7pre8na "ubconştientul cu ulti7ele i7a8ini conştiente& 9n .ti 2tului t7u Nu de7ult a7 purtat o di"cu6ie cu un bărbat care( după c=te "punea( era ur7ărit de @8hinion@& Ca"a 9i era ipotecată şi nu a:ea bani de"tui pentru a achita dob=nda ipotecară( nici pentru 9ntre6inerea 7ini7ală a 5a7iliei "ale& .

Jos p! Mu"p!# 5iecare "eară( c=nd 9şi "u8era @bo8ă6ie şi "ucce"@( el acti:a puterile ador7ite ale "ubconştientului "ău şi ace"tea "e declanşau( 9ntruc=t le8ile 8=ndirii şi ale credin6ei "unt tot at=t de i7perioa"e ca şi cele ale naturii& Cine 8=ndeşte a"t5el e"te 5or6at din interior "ă aducă bo8ă6ia şi "ucce"ul la lu7ina 'ilei& *ubconştientul no"tru latura du7ne'eia"că din o7 ..cu7 terenul era "olicitat pentru o con"truc6ie nouă( 7oti: ce a deter7inat o5erta 8eneroa"ă& Două "ăptă7=ni după acea"tă 9ntor"ătură 5ericită( el 9şi 8ă"i o nouă "luEbă( unde( 9n calitate de şe5 de "ec6ie 9ntr-o 9ntreprindere de co7er6( c=şti8a 7ai 7ult dec=t dublul "alariului anterior& .ti F :ădu:ă( care a"culta 9n 5iecare 'i e7i"iunea 7ea de di7inea6ă( la radio( 7i-a "cri" de cur=nd o "cri"oare 5oarte 5ru7oa"ă& *o6ul ei a 7urit de un an& 9n ti7pul :ie6ii el nu a con"iderat nece"ară 9ncheierea :reunei a"i8urări( aşa 9nc=t .e"te cea 7ai bună "ur"ă de in"pira6ie şi "tă "cri" că o7ul ce o 5olo"eşte nu e"te lă"at niciodată 9n i7pa"( cerin6ele 9i "unt "ati"5ăcute( de 7ulte ori 9n 7od "urprin'ător( indi5erent de 97preEurările e<terne& .e<i"tau nenu7ărate bo8ă6ii& Prin puterea 8=ndirii şi credin6ei "ale( el a "tabilit le8ătura cu co7oara "piritului in5init& )n5inita 9n6elepciune a "ubconştientului tău poate 5ace pentru tine nu7ai ceea ce poate reali'a prin tine& G=ndirea( credin6a şi "i76irea ta i6i "tăp=ne"c "oarta& C" 3 p"o=u23 ( a ( 0123 ..şa şi 9n ca'ul ace"tui bărbat& Din "enin( el ob6inu o o5ertă de 21000 de dolari pentru partea de teren pe care o po"eda de 00 ani şi 9ncerca de 7ult ti7p "ă o :=ndă( 5ără "ucce"& .ca( de alt5el( 9n propriul "ău interior .ce"t o7 a de"coperit că 9n anturaEul "ău .

Eu le voi răspunde şi. cu slavă. Eu îi voi fi ascultat 2)"aia /1( 2. întru !ristos Iisus 2Gilipeni . grăind ei încă.3J& #-a7 aşe'at şi 7-a7 abandonat 8=ndului ca Du7ne'eu :a 9ndeplini toate ne:oile 7ele şi :a a"culta ru8a 7ea& .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 01 na "e a5la acu7 9n "itua6ia de a a:ea 100 de dolari( trei copii 7ici şi o ca"ă ipotecată p=nă la li7ita "uportabilului& P=nă şi 9n7or7=ntarea "o6ului au plătit-o nişte prieteni& Ge7eia "cria: @H-a7 au'it la radio cit=nd din Biblie: Iar Dumnezeul meu să împlinească toată lipsa voastră după bogăţia a.6i :orbit 9n detaliu de"pre acea"ta şi a6i "pu": IDacă ne acordă7 cu in5initul din 5iin6a noa"tră şi crede7 9n 7i7a noa"tră( atunci pre'en6a du7ne'eia"că :a reac6iona ne7iElocit( indi5erent de ceea ce ne e"te nece"ar pentru pro"peritatea noa"tră( pentru con"olarea "au in"pirarea inoa"tră( aşa cu7 "tă "cri": "i înainte de a #ă chema pe $#ine.ce"t 8=nd 7-a u7plut 9n totalitate& Credea7 pro5und ceea ce 8=ndea7& Ki( deodată( un puternic "i76ă7=nt al păcii şi al ar7oniei coboară a"upra 7ea& Hreo două ore 7ai t=r'iu( intră cu7natul 7eu şi a5ir7ă că ştie de"pre "itua6ia 7ea penibilă( ca şi de"pre 7ania de a ri"ipi şi e<tra:a8an6a co"ti"itoare a 5ratelui "ău decedat&@ Bărbatul 9i e<plică rudei "ale că dorea "ă "e 9n8riEea"că de ea şi de cei trei copii şi o a"i8ură că niciunul dintre ei nu a:ea "ă "e lip"ea"că de con5ortul unei :ie6i decente& El 9i dădu :ădu:ei un cec de 00&000 de dolari şi 9i a"i8ură o rentă :ia8eră& Ge7eia a recuno"cut că Du7ne'eu i-a 9ndeplinit toate cererile şi că re'ol:area oricărei proble7e re'ida 9n ea 9n"ăşi& Datorită 8=ndirii şi credin6ei "ale ea de:eni conştientă de di:initatea din 5iin6a "a şi totodată părtaşă la darul ace"tei inepui'abile co7ori de care di"pune orice o7& .( 0+3& .

.6 Jos p! Mu"p!# C! ia sp" su(( s .cea"ta 9n"ea7nă că orice e:eni7ent pe care 6i-0 9nchipui cu "i76ire şi con:in8ere :a a:ea ca e5ect trăirea e<perien6ei re"pecti:e& )-a7 reco7andat a:ocatului un te"t de 7edita6ie concret& )a7 "u8erat "ă-şi a7intea"că 7ereu că 9n "ubconştientul "ău "e 8ă"e"c toate co7orile in5initului şi( rela<=ndu-"e( "ă "e roa8e 9ncet( cal7 şi plin de "enti7ent: @."tă'i e"te 'iua Do7nului& #ă hotără"c pentru ar7onie( "ucce"( bună"tare( .i ap" (i " o pu"t78 >2 si2 Un t=năr a:ocat( care pierdu"e 7ai 7ulte proce"e( era 9n ) pra8ul di"perării& *e 9ndoia de aptitudinile "ale şi "e epui'a 9n autocritică şi reproşuri& Colac pe"te pupă'ă( datorităL unor in:e"ti6ii proa"te( "u5eri şi pe plan 5inanciar şi aEun"e datornic& M-a7 lă7urit pe o7 că 5ondul 8=ndirii şi credin6ei "ale ac6ionea'ă 9n 7od creator şi că "itua6iile( e:eni7entele şi e<perien6ele deter7inante ale :ie6ii "ale repre'intă o8lindirea e<actă a 8=ndirii "ale obişnuite( 7ai ale" a repre'entărilor "ale pla"tice( a i7a8inilor& )-a7 e<plicat că( pe ba'a 8=ndirii "ale di"tructi:e( şi-a creat lip"uri şi re"tric6ii 9n :ia6a "a% dacă 9n"ă 9n locul ace"tora 9şi :a proiecta re8ulat şi "i"te7atic i7a8ini pla"tice ale păcii interioare( ale "ucce"ului şi ale ac6iunii corecte( dacă "e :a con:in8e că e"te o nouă per"onalitate( aşa cu7 şi-o dorea( şi "e :a "i76i ca atare( atunci ace"te idei "e :or 7ateriali'a e5ecti: 9n :ia6a "a& >eal7ente( totul "e petrece la 5el ca 9n natură: o7ul nu recoltea'ă "tru8uri de pe tu5e de 7ăceş( nici "7ochine de pe ciulini& Pentru o7 e"te :alabilă le8ea naturii( con5or7 căreia :ia6a "a core"punde cu ceea ce 8=ndeşte el 9ntrea8a 'i& Con"tituie un 7inunat ade:ăr 5aptul că o 8=ndire po'iti:ă( a5ir7ati:ă( con"tructi:ă e"te 7ai puternică dec=t orice raporturi "au condi6ii de :ia6ă contradictorii& .

"tă'i e"te un cuno"cut apărător 9n do7eniul dreptului interna6ional& Dacă 8=ndurile tale "unt 8=ndurile Do7nului( atunci 5or6a *a e"te 9nlăuntrul tău şi dă naştere 7inunatelor 8=nduri "pre cele bune& U2 2 0usto" 3 t " 2u"i >."ă 5ie atent de a nu "e 9ndoi de cele a5ir7ate 9n şinele "ău& Ki dacă 9l năpăde"c 5rica "au autocritica( atunci "ă a5ir7e cu con:in8ere: Domnul mă paşte şi nimic nu$mi va lipsi 2P"al7 22(03& 9n anii ce?ti ur7at a:ocatul a atin" un 7are "ucce" şi recunoaşterea& .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 .i i23us 2o"o(ul După una dintre con5erin6ele 7ele du7inicale( "e 9ndrepta "pre 7ine un a8ent i7obiliar şi 7ă ru8ă "ă-0 aEut& *pu"e că a5acerile "ale au re8re"at rapid( că datoriile 9i cre"c( 9ntruc=t a:ea obli8a6ii 5inanciare ridicate& De luni de 'ile n-a 7ai reuşit "ă :=ndă :reun teren "au :reo ca"ă& Din di"cu6ia ce a7 purtat-o a reieşit cur=nd că a:ea obiceiul "ă critice practica şi procedurile de :=n'are ale .l-a7 ru8at .1 "i8uran6ă şi ac6iune plăcută Do7nului& )n5inita 9n6elepciune a Do7nului ce "ălăşluieşte 9nlăuntrul 7eu 97i de':ăluie calea prin care reali'e' 'ilnic ce:a tot 7ai bun& *unt un 7a8net "u5lete"c-"piritual: atra8 ire'i"tibil 5e7ei şi bărba6i care( prin "5aturile 7ele şi deci'iile luate de 7ine 9n intere"ul lor( "unt binecu:=nta6i( 7=n8=ia6i şi 7ul6u7i6i& *unt condu" 9n 5iecare 'i de 5or6a di:ină din 7ine şi tot ce 5ac 97i reuşeşte& Dreptatea di:ină( ordinea di:ină şi "upunerea di:ină "tăp=ne"c toate ac6iunile 9ntreprin"e de 7ine şi tot ceea ce 9ncep duce la "ucce"& Cuno"c le8ile di:inului şi "unt conştient că ace"te ade:ăruri( odată e:ocate( coboară 9n "ubconştientul 7eu şi "e :or 7ateriali'a con5or7 con6inutului lor& E"te 7inunat@& .:ocatul trebuia .

nceput "ă le dorea"că cole8ilor "ăi 9n 7od "incer "ucce"( bună"tare şi toate bine5acerile :ie6ii& N >u8ăciunea de 7ai Eo" 0-a aEutat la acea"ta: N @*unt copilul Do7nului şi bo8ă6iile "ale cur8 "pE-e 7ine liber( ne"tin8herit( pro:enind din "ur"e de ne"ecat& Oilnic "unt 97bo8ă6it 9n toate pri:in6ele& Fb6in "ucce"( noroc şi bună"tare& >eali'e' :=n'ări "trălucite& #ă racorde' la "ur"ele bo8ate ale "ubconştientului 7eu .şi re'ultatele :or 5i 7inunate& Ktiu că :oi cule8e ceea ce "e7ăn( deoarece "tă "cri": C%nd te vei hotărî să faci un lucru.3@& .a" a tutu"o" =o": lo" 9 2 =i( Dacă :ei parcur8e cu con"ec:en6ă ur7ătorul e<erci6iu de 7edita6ie( ace"ta te :a aEuta "ă 9nlături toate acele 9n8rădiri ce "tau 9n calea unei :ie6i 97plinite( bo8ate& .."tă'i( o7ul e"te şe5 şi 9n:a6ă pe al6ii cu7 "ă :=ndă 9n 7od prudent( 9n6elept şi con"tructi:& U2 a?uto" >2 8 3ita:i p 2t"u 3 s(7tu.+ Jos p! Mu"p!# altor a5acerişti din do7eniu( 9n bună 7ă"ură datorită in:idiei şi 8elo'iei( 9ntruc=t aceşti @concuren6i@ 9ncheiau aproape 'ilnic c=te o a5acere& )-a7 e<plicat că in:idia şi 8elo'ia l-au du" la "ărăcie& )-a7 "pu" că atitudinea ne8ati:i"tă pe plan "enti7ental( c=t şi "piritual( trebuiau "ă-i aducă nu7ai lip"uri( re"tric6ii şi "ărăcie( deoarece o a"e7enea 8=ndire şi "i76ire au ur7ări di"tructi:e şi( a"t5el( tot ce 8=ndea şi dorea altora "e 9ntorcea a"upra "a& 9n lu7ea "a( 5iecare o7 e"te propriul Eudecător şi e"te ră"pun'ător pentru 7odul 9n care 8=ndeşte de"pre "ine şi de"pre al6ii( 9ntruc=t con6inutul 8=ndurilor "ale pre5i8urea'ă :ia6a "a& Co7erciantul şi-a "chi7bat atitudinea?-a. lucrul îl vei izbuti şi lumina va străluci pe toate drumurile tale 2)o: 22( 2.di:inul din 7ine .

s(irit 'in s(irit+l l+i D+mne)e+ . .4 Om+l se a2l3 (e (3mânt (entr+ a '+ce o *iaţ3 5mbel6+&at3# o *iaţ3 (lin3 'e 2ericire# b+c+rie# s3n3tate 6i 5m(linire4 Este 're(t+l t3+ 6i# 'e 2a(t# sens+l e7istenţei laie4 84 A'e*3ratele bo&3ţii se &3sesc 5n s+bcon6tient+l t3+4 n &eolo&# ce cre'ea 5n (rinci(i+l s3+ con'+c3tor s+bcon6tient# a &3sit 5n tim( minim +n )3c3mânt 'e +rani+ 6i 'e ar&int9 5n sc:imb# cole&+l s3+# care se ba)a (e cea mai mo'ern3 a(arat+r3# n+ a reali)at nimic '+(3 o c3+tare 'e trei s3(t3mâni4 -4 Cel mai mare secret al l+mii const3 5n aceea c3 s(irit+l *i+ .Practica &ân'irii (o)iti*e 0+ @Ktiu că Ia pro"peraJ 9n"ea7nă "ă creşti 9n toate pri:in6ele& Du7ne'eu 97i per7ite acu7 "ă pro"per at=t "piritual"u5leteşte( c=t şi 5i'ic şi 7aterial% pe "curt( 9n toate pri:in6ele& Puterea lui Du7ne'eu "e de"5ăşoară 9n 7ine ne9ncetat şi de':oltă prin inter7ediul "ubconştientului 7eu idei ce 97i per7it "ă a7 parte de "ănătate( bună"tare şi de o di:ină 97plinire de "ine& Tre"ar 9n interiorul 7eu şi "i7t cu7 :ia6a Do7nului acaparea'ă 9ntrea8a 7ea e<i"ten6ă& Ktiu că di:inul 7ă 97plineşte şi 7ă 9ntăreşte& F "ănătate radioa"ă şi o ener8ie :itală "unt e<pre"ia e<terioară a puterii 7ele interioare& Pro5e"ia 7ea e"te o acti:itate di:ină şi din ace"t 7oti: ea e"te e5icace şi 5olo"itoare pentru bună"tarea 7ea& 97i 9nchipui şi "i7t că 9n trupul 7eu( 9n "u5letul şi 9n "piritul 7eu operea'ă inte8ritatea interioară& *unt 7ul6u7it şi 7ă bucur de :ia6a 7ea 97plinită( bo8ată&@ I'ei 2orţ3 .

o "tare "u5letea"că& Crede 9ntr-o :ia6ă 97plinită din toate &punctele de :edere şi o :ei ob6ine( o :ei reali'a& 9nainte de 9nlăturarea cartierelor de "ăraci şi a cartierelor 7i'eriei din 7arile oraşe( de pildă( ar trebui "ă "e a5le conştienti'area şi credin6a 9n nece"itatea 9nlăturării "ărăciei şi ne:oilor din "piritul oa7enilor& .de alt5el( ca şi "ărăcia .2/ Jos p! Mu"p!# "ălăşluieşte 9n interiorul o7ului& Dar cei 7ai 7ul6i oa7eni caută pe"te tot "ucce"ul( 5ericirea( bo8ă6ia şi 97plinirea( nu7ai 9n interiorul lor nu caută& Du7ne'eu e"te principiul :ie6ii( 9n6elepciunea in5inită şi puterea ne7ăr8inită 9n o7 şi ac6ionea'ă 9n 5iecare dintre noi prin 7intea( prin 8=ndirea noa"tră şi prin con6inutul propriilor noa"tre repre'entări& *ărăcia e"te o boală "u5lete"c .& 1& Po6i "ă te a8ă6i de bo8ă6iile "ubconştientului tău prin aceea că te ro8i pentru 97plinire( bo8ă6ie( "i8uran6ă şi corectitudine 9n ac6iunile tale& Gă-6i un obicei din a 7edita a"upra ace"tor ade:ăruri( iar "ubconştientul tău :a reac6iona 9n 7od core"pun'ător& Dacă "eara( 9nainte de a ador7i( te :ei rela<a şi :ei i7pri7a "ubconştientului( prin "pirit şi "i76ă7inte( repre'entarea de @bo8ă6ie şi "ucce"@( atunci acea"tă "u8e"tie acti:ea'ă 5or6ele di:ine latente din tine& .ce"tea "e eliberea'ă şi( pornind din interiorul tău( :or 5i "ilite "ă aducă 9n :ia6a ta bo8ă6ie( "ucce" şi bună"tare 9n 7odul cel 7ai :i'ibil( cel 7ai concret& /& Ne7ăr8inita 9n6elepciune din "ubconştientul tău poate de:eni e5icace nu7ai prin tine 9n"u6i& G=ndurile tale( credin6a şi "enti7entele "tăp=ne"c de"tinul tău& ."pirituală( căci credin6a 9n "ărăcie şi lip"uri cau'ea'ă doar ne:oi şi "tr=7torări& Bo8ă6ia( 9n "chi7b( e"te 9nainte de toate .

Dac3 *ei 2i con*ins c3 nem3r&inita 5nţele(ci+ne ce s3l36l+ie6te 5n s+bcon6tient+l t3+ reacţionea)3 5n mo' s(ontan# nat+ral# la r+&3minţile tale *ei obţine tot'ea+na +n r3s(+ns# a'esea 5n mo'+l cel mai nea6te(tat4 14 Gân'+rile tale s+nt creatoare 6i (rin aceasta 5ţi 'etermin3 com(ortament+l4 Gân'+rile 5n're(tate s(re 'e)*oltare# b+n3stare# e7(ansi+ne 6i s+cces se materiali)ea)3# (res+(+nân' c3 6i cre)i ceea ce <ân'e6ti4 Dac3 n+ 2aci aceasta# at+nci (roce'e)i ca 6i c+m ai amesteca +n aci' c+ o ba)3# care# a6a c+m se 6tie# se ne+trali)ea)34 =ine c+ consec*enţ3 la &ân'+rile laie (o)iti*e# 'eoarece &ân'+rile re(re)int3 2orţ34 Tot ceea ce &ân'e6ti# atra&i# 6i tot ceea ce 5ţi ima&ine)i# 'e*ii# 'eoarece conţin+t+l &ân'+rilor tale mo'elea)3 *iaţa ta4 04 >ii atent s3 n+ in*i'ie)i (e alţii (entr+ s+cces+l sa+ b+n3starea lor4 Gân'irea ta este creatoare 6i 'ac3 o6ti critic# in*i'ios sa+ &elos (e oamenii bine (o)iţionaţi si 5nst3riţi# te s3r3ce6ti (e tine 5n toate (ri*inţele4 Ceea ce &ân'e6ti 'es(re alţii# aceasta *ei 'obân'i c+ certit+'ine 5n (ro(ria ta *iaţ34 +& I'eile (e care le consi'eri a'e*3rate 6i cele (entr+ care te :ot3r36ti (rin interme'i+l cre'inţei 6i con*in&erilor tale se *or reali)a4 !ot3r36te. şi lumina va străluci pe toate drumurile tale ?Io*488# 80@4 .te (entr+ s3n3tate# 2r+m+seţe# si&+ranţ3# b+n3stare 6i 2a(te b+ne4 Când te vei hotărî să faci un lucru.A4 Pentr+ a aB+n&e la o *iaţa 5m(linit3# bo&at3# e2ect+ea)3 c+ consec*enţ3 e7erciţiile 'e me'itaţie4 . vei izbuti.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 8.

usu)l)ai pe d%nsul peste lucrul m%inilor 'ale.Capitolul 2 CUM SĂ DEVII CONŞTIENT DE FORŢA TA COSMICĂ Una dintre dorin6ele cele 7ai pro5unde şi no"tal8ice ale o7ului e"te de a ob6ine recunoaşte5ea :alorii "ale . (una şi stelele. îmi zic*+Ce este omul. toate0 încă şi dobitoacele c%mpului.i aminteşti de el D au fiul omului. lucrul m%inilor &'ale. cu mărire şi cu cinste l)ai încununat pe el . cele ce străbat cărările mărilor 2P"al7 .( --. păsările cerului şi peştii mării. toate le)ai supus sub picioarele lui. /ile şi boii.3& 9n cu:inte con:in8ătoare( 5ru7oa"e( :orbeşte Da:id aici de"pre po"ibilită6ile nenu7ărate ale o7ului& Ki noi a'i trăi7 5aptul că o7ul cercetea'ă co"7o"ul( a păşit pe Mună şi( cu "i8uran6ă( 9ncă 9n 'ilele noa"tre :a 'bura "pre alte planete& *unte7 7artorii ac6iunii in5initei 9n6elepciuni a o7ului( pe care o recunoaşte7 9n re:ăr"area de"coperirilor şi cuceririlor u7ane& Fa7enii de ştiin6ă "pun că trăi7 9n epoca lu7inii şi a :ite'elor 7ari( a electricită6ii şi a electronicii( a radioului şi a radarului( şi toate ace"te 7inuni pro:in din "piritul o7ului& Un 7ate7atician 7i-a a5ir7at că lu7ea ar putea 5i . că)l cercetezi pe el#icşoratu)l)ai pe d%nsul cu puţin faţă de îngeri. pe care 'u le)ai întemeiat.de a 5i "ti7at( iubit şi apreciat& *criitorul şi i"toricul *co6ian Tho7a" Carl$le "punea: @Unul dintre lucrurile cu caracter di:in 9n acea"tă lu7e e"te "ti7area :alorii o7eneşti de cEătre ceilal6i@& P"al7i"tul pre:ine o7ul cu ur7ătoarele cu:inte 7aie"tuoa"e( pline de 9n6elepciune( de a-şi aprecia propriul Eu: C%nd privesc cerurile. că).

poi a7 "5ătuit-o "ă nu-şi 7ai curte'e rudele ."au Q3"iho4ine'ia 2PA3( adică in5luen6area proce"elor 7ateriale "au biolo8ice prin inter7ediul "piritului& Conştiin6a co"7ică a aEutat o 5e7eie "ăşi c=şti8e re"pectul de "ine De ce:a :re7e 7i-a "cri" o 5e7eie din .Practica &ân'irii (o)iti*e 2@ i aplicată nu7ai cu concepte ab"tracte şi că realită6ile actuale de pe "ol( apă "au aer pot 5i 9n6ele"e nu7ai de 5i'icieni şi 7ate7aticieni& Dar a"tă'i o7ul cercetea'ă şi oceanele "piritului "ău pro5und şi( treptat( de:ine conştient de 97pără6ia Do7nului 0:0 "ălăşluieşte 9n el& Cercetările parap"iholo8ice de la Uni:er"itatea PDu4e@ din Durha7( *U.( şi din 7ulte alte laboratoare ştiin6i5ice din lu7ea 9ntrea8ă( "e datorea'ă lor6elor "pirituale i7en"e ale o7ului( care "e 7ani5e"tă 9n capacită6ile ui7itoare( ca percep6ia e<tra"en'orială 2PE*3 cuno"cută 9ndeobşte ca @telepatie şi clar:edere@ .ri'ona că "oacra şi cu7nata ei nu ar a8rea-o şi i-ar 5i "pu" 9n 5a6ă că nora( re"pecti: cu7nata anterioară le-ar 5i 5o"t 7ult 7ai pe plac& Cele două 5e7ei nu o in:itau niciodată la ele şi 9l pri7eau pe "o6ul ei doar c=nd era "in8ur& Ki deşi 5e7eia 5ăcea tot po"ibilul pentru a le 5i pe plac( cele două rude 8ă"eau totdeauna ce:a de criticat% criticau 7odul ei de a 8ăti( locuin6a( 5elul de a "e 97brăca( 7odul de a :orbi& Ge7eia "punea că "e "i7te re"pin"ă şi in5erioară& Ea 9ncheia cu 9ntrebarea : @De ce 5ac acea"ta( ce nu le place la 7ineD@& 9n "cri"oarea 7ea de ră"pun" i-a7 e<plicat că "u5erea 5ără "ă 5ie ne:oie şi( de 5apt( 5ără 7oti:( că a:ea puterea "ă re"pin8ă toate a5ir7a6iile otră:ite( i7polite6ea şi inEuriile rudelor "ale& )a7 indicat că nu ea le-a creat pe "oacra şi cu7nata "a şi că nu e"te ră"pun'ătoare de 8elo'ia( in:idia şi co7ple<ele lor& .

ca şar7ul "ău( 5ar7ecul( 5irea prietenoa"ă şi 5elul "ău plăcut de a 5i "ă 5i "upărat pe cele două 5e7ei şi că o chinuiau din ace"t 7oti:& 9n 9ncheiere( i-a7 reco7andat "ă 9ntrerupă orice rela6ie cu cele două 5e7ei% "ă nu 7ai continue "ă "e "i7tă in5erioară( cre'=ndu-"e dependentă de ele& . dec%t dacă soţufmeu şi cu mine fe vom face o invitaţie .a7 adău8at .2A Jos p! Mu"p!# şi "ă nu "e 7ai la"e tratată ca un ni7ic& *e prea poate .cea"tă 5e7eie a:ea ne:oie "trin8entă de con"idera6ie şi apreciere pentru ea 9n"ăşi( aşa 9nc=t i-a7 tri7i" ur7ătoarea ru8ăciune pe care "ă o ro"tea"că de trRMor5pe'i: @9ncredin6e' pe cele două 5e7ei 9n 7od deplin şi n 9ntre8i7e Do7nului& Du7ne'eu le-a creat şi le 9ntre6ineL )radie' "pHe ele pace( prietenie şi bună:oin6ă şi le dore"c toate binecu:=ntările cerului& *unt copilul Do7nului& Du7ne'eu nEiă iubeşte şi are 8riEă de 7ine& Dacă 97i :ine :reun 8=nd ne8ati: de "upărare( 7=nie( de 5rică "au autocritică( de conda7nare( 9l 9nlocuie"c i7ediat cu 8=ndul "pre Do7nul care7 "ălăşluieşte 9n 7ine& Ktiu că a7 un control deplin a"upra 8=ndurilor şi "i76a7intelor 7ele& *unt un canal al di:inului& DiriEe' acu7 toate "i76ă7intele şi "enti7entele 7ele 9ntr-o direc6ie ar7onioa"ă( con"tructi:ă& *in8urele 8=nduri ce-7i :in 9n 7inte "unt ale Do7nului% ele aduc ar7onie( "ănătate şi pace& Dacă 7ă 9ncearcă "enti7entul in5eriorită6ii "au al 9nEo"irii( a5ir7 cu tărie: IMaudă Do7nului din 7ine& *unt una cu Do7nul şi 97preună cu Do7nul repre'int deEa o 7ul6i7e& Dacă Do7nul e"te cu 7ine( cine poate 5i 97potri:a 7eaDJ@& Doa7na 7i-a re"pectat reco7andarea şi "-a ru8at cu re8ularitate& De c=te:a 'ile 7i-a "cri" că ru8a ei a 5o"t a"cultată: 1 timate 2Domnufe ar. 3durph45 #ii de muCţumiri pentru scrisoarea şi rugăciunea ataşată. (e)am telefonat rudeCor mefe şi Ce)am spus să nu ne mai viziteze.

şi soţuCmeu mi)a spus ziCeCe trecute* :Iubita mea. consider%ndu)m% inferioară Cor. #. î)ampovestit. emnează d)na (. untem am%ndoi at%t de recunoscători. Ce s)a întămpCat cu tine-.l5red Tenn$"on "punea 29n traducere 7ot-a 7ot3: @Horbeşte cu El( căci te aude( iar "piritul cu "piritul "e pot 9nt=lni& E"te 7ai aproape ca re"pira6ia şi 7ai aproape dec=t 7=inile "au picioarele&@ 2The Ci8her Pantheu7( :er"et /3& 9n a5ară de acea"ta( ace"t cu:=nt 2aproapele3 repre'intă . 8ugăciunea a făcut minuni 9pentru mine.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 2B speciala. (e)am mai spus că Ce doresc numai 6ine. şi chiar aşa ţi g%ndeam. radiezi.i pe a$'ii Cu ce:a ti7p 9n ur7ă :orbea7 cu un :=n'ător( care "punea că e"te ti7id( e7oti:( 9ndurerat şi :edea lu7ea ca liind dură şi 9n5ricoşătoare& 9n realitate( el "e 5erea "ă-şi ia "oarta 9n propriile 7=ini( "u"6inea că "o6ia( şe5ul şi cole8ii "ăi nu l-ar aprecia( iar copiii 9l pri:e"c de "u"& >ăul 5unda7ental con"ta 9n aceea că o7ul a:ea un "enti7ent puternic 9nrădăcinat al ne"i8uran6ei şi al incapacită6ii şi nu "e a8rea pe "ine& 9ntreba: @ce pot 5ace ca ceilal6i "ă 7ă aprecie'eD@& )-a7 "pu" cu:intele *5intei *cripturi: 1 ă iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi1 2#atei 0+(0+3& Prin @aproapele@ trebuie "ă te 9n6ele8i 9n pri7ul r=nd pe tine( căci ade:ăratul tău @Eu@ e"te Do7nul din tine& Poetul Mord .1 Nu e"te de-a dreptul 7inunat ce poate reali'a conectarea "piritului o7ene"c la di7en"iunea "a co"7icăD u1ai %i(e se respe%t& pe si(e poate respe%ta . 7cum văd unde greşeam şi cum mă condamnam singură.

F7ul e"te o 7eta7or5o'are( o 9n5ă6işare a "piritului in5init şi e"te 9n'e"trat cu proprietă6i şi 5or6e di:ine( care nu aşteaptă dec=t "ă 5ie tre'ite şi "ă "e 7ani5e"te plenar& F7ul trebuie "ă-M iubea"că şi "ă-M re"pecte pe Do7nul ce "ălăşluieşte 9n el& A3 57"ata s 82i=i(a:i a iu9i"ii 3 si2 9n ade:ărata interpretare biblică( "ă te iubeşti pe tine 9n"u6i 9n"ea7nă "ă recunoşti( "ă "ti7e'i( "ă pre6uieşti( "ă re"pec6i şi "ă 5ii credincio" 9n 7od necondi6ionat "piritului :iu ce "ălăşluieşte 9n trupul tău& .ce"t "pirit( "u7a celei 7ai 9nalte 9n6elepciuni( te-a creat şi te 9ntre6ine( el e"te principiul :ie6ii 9n tine& F a"e7enea iubire de "ine nu are ni7ic co7un cu e8oi"7ul "au or8oliul .e"te "e7nul adora6iei pentru Di:inul ce pre5i8urea'ă dru7urile noa"tre& 9n Biblie "e "pune că trupul no"tru e"te te7plul lui Du7ne'eu% de aceea( aşa cu7 "pune Pa:el( slăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru 2Corinteni ) : /( 203& Dacă re"pec6i( cin"teşti şi iubeşti propriul tău *ine( atunci re"pec6i( cin"teşti şi iubeşti 9n 7od auto7at şi pe "e7enii tăi& H=n'ătorul 7-a a"cultat cu aten6ie şi a "pu" 9n cele din . sentimente şi convingeri în mod continuu0 şi ceea ce emană către alţii.di7potri:ă .umă#+mumt<i iit5iliii5lEEl 26 Jos p! Mu"p!# dra8o"tea 5a6ă de "e7enii tăi& )-a7 de':ăluit :=n'ătorului ade:ărul de"pre propria "a per"oană şi i-a7 e<plicat cu7 :a reuşi prin inter7ediul re5lec6iei de 7ai Eo" "ă "e aprecie'e pe "ine şi "ă "e iubea"că 7ai 7ult& Dacă un o7 "e con"ideră nede7n( "e 9nEo"eşte şi "e urăşte( nu le poate o5eri altora prietenie şi con"idera6ie( şi cu at=t 7ai pu6in 9i :a putea 97bărbăta "au :a putea re:ăr"a bucuria 9n "u5letul lor& Căci este o lege cosmică a spiritului că omul îşi proiectează propriile g%nduri. aceea şi primeşte înapoi.

celaşi lucru 9l po6i reali'a şi tuL 9n:a6ă "ă-6i iubeşti ade:ăratul @*ine@( propriul tău @*ine@ "uperior( aşa :ei 9n:ă6a "ă iubeşti şi "ă-6i re"pec6i "e7enii& /mule. dacă vezi ţăr%nă 2anoni73& P"i2 apli(a" a " 0ulii 3 au"C u2 97"9at a >2( tat s7 s 8ai (o23a82 p l >2su.cu7 ştiu e<act ce 8reşea7& Nu 7ă putea7 "uporta pe 7ine 9n"u7i( era7 plin de preEudecă6i( 7=nie şi a7ărăciune şi ceea ce e7itea7 către al6ii pri7ea7 9napoi& . dacă)( vezi pe Domnul.7 un "ucce" i7en" şi dore"c tuturor oa7enilor ceea ce 97i dore"c 7ie& 9n 7ine "-a in"taurat pacea@& F7ul şi-a 7odi5icat :ia6a 9n 7od 5unda7ental& Nu 7ai o"te ti7id( "5io" "au "en"ibil şi a:an"ea'ă cu paşi 7ari& . ţăr%nă.i De c=te:a luni 7i-a "cri" un bărbat că nu 9n6ele8ea de ce 5iecare o7 din anturaEul "ău 9l "upără& Ma reco7andarea 7ea( :eni la 7ine şi( din con:orbirea a:ută( a7 dedu" cur=nd că el era cel care 9n 7od i7placabil a:ea ce:a cu oa7enii& Nu "e putea "uporta pe "ine( "e 9n:inuia "in8ur& Tonul "ău era .cu7 :ăd clar 7 interiorul 7eu@& De 7ai 7ulte ori pe 'i o7ul 9şi "punea cu con:in8ere &ide:ărurile de 7ai Eo"( ştiind că din conştientul "ău ele :or t rece 9n "ubconştient şi că( a"e7enea "ă7=n6ei( :or da rod: @Ktiu că pot da nu7ai ceea ce a7& Din ace"t 7o7ent :oi a:ea re"pectul cu:enit 5a6ă de ade:ăratul 7eu *ine care e"te Du7ne'eu& *unt o e<pre"ie a Do7nului şi Do7nul are ne:oie de 7ine acolo unde "unt% alt5el nu aş 5i 9n ace"t loc& 9ncep=nd din ace"t 7o7ent re"pect( "ti7e' şi pre6uie"c Di:inul din to6i oa7enii de pe pă7=nt& *i7t :enera6ie 5a6ă de propriul @*ine@ "uperior al 5iecărui o7 şi 9l pre6uie"c& *unt una cu in5initul& . ceea ce vezi trebuie să devii* Dumnezeu.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 2* ur7ă: @9n 5elul ace"ta nu 7i-a e<plicat 9ncă ni7eni lucrurile& .

i-a7 "pu" .in"tabilitatea şi aro8an6a& El "-a hotăr=t "ă 9ntipărea"că "ubconştientului "ău 8=ndurile e<pri7ate 9n ur7ătoarea 5or7ulă: @9ncep=nd din ace"t 7o7ent aplic re8ula de aur con5or7 căreia 8=nde"c( :orbe"c şi 7ă port 5a6ă de "e7enii 7ei aşa cu7 dore"c "ă 8=ndea"că( "ă :orbea"că şi "ă "e poarte ei cu 7ine& 97i ur7e' calea "enin şi "unt liber 9ntruc=t le dore"c tuturor libertatea& Dore"c 5iecărui o7 pe care-0 9nt=lne"c o pace "inceră( bună"tare şi "ucce"& *unt cal7( "enin şi liniştit& Pacea Do7nului "trăbate "piritul şi toata 5iin6a 7ea& .l6ii 7ă "ti7ea'ă şi 7ă re"pectă aşa precu7 7ă "ti7e' eu 9n"u7i& Hia6a 7ă 5ace "ă 7ă "i7t re7arcat pe"te 7ă"ură( deoarece "e 9n8riEeşte pentru 7ine 9n 7od 9nde"tulător& #icile neaEun"uri ale :ie6ii nu 7ă 7ai "upără& Dacă 7ă năpăde"c 5rica( 8riEile( di"perarea "au critica :enită de la al6ii( atunci credin6a 9n bine( ade:ăr şi 5ru7u"e6e u7ple "piritul 7eu şi ni7ic dăunător nu e"te ad7i"( nu-0 poate pătrunde& .2+ Jos p! Mu"p!# iritat şi 6=5no"( 7odul "ău de a :orbi te ener:a pur şi "i7plu& G=ndea de"pre "ine 9n 7od Eo"nic( iar 5a6ă de al6ii era cinic şi de ne"uportat& )-a7 e<plicat că el 9şi 9nchipuie că nu are nicio :ină 9n e<perien6ele cu ceilal6i( dar că 9n realitate rela6iile "ale cu al6ii "unt de'a:antaEate din cau'a di"pre6ului "ău 5a6ă de propria per"oană şi de "enti7entele "ale de in5erioritate& )-a7 "u8erat că( at=ta ti7p c=t nu "e :a tolera pe "ine( nu putea aştepta "ă "i7tă prietenie şi re"pect pentru al6ii( deoarece( con5or7 unei le8i a "piritului( el 9şi proiectea'ă 8=ndurile ş@ "enti7entele a"upra oa7enilor din anturaEul "ău& F7ul 9n6ele"e că( at=ta :re7e c=t iradia7 "pre al6ii nu7ai "enti7ente de 7=nie şi ură preconcepute şi di"pre6( pri7ea 9napoi acelaşi lucru( 9ntruc=t lu7ea "a era o8lindirea co7porta7entului şi "tării "ale "u5leteşti& )-a7 dat o 5or7ulă "pirituală cu aEutorul căreia putea "ă-şi 9n:in8ă .

@?A.1 *cri"oarea o8lindeşte cu7 poate un o7 "ă treacă pe"te "tarea de iritabilitate şi de depreciere 5a6ă de "ine 9n"uşi şi 5a6ă de "e7enii "ăi& F7ul a recuno"cut că rădăcinile di5icultă6ilor "ale "e a5lau 9n "ine 9n"uşi& El hotăr9 "ă-şi "chi7be 7odul obişnuit de a 8=ndi( "enti7entele şi reac6iile şi şi-a atin" "copul& Frice o7 poate reali'a ace"t lucru& Nu e"te ne:oie dec=t de hotăr=re( per"e:eren6ă şi dorin6a "inceră de "chi7bare& #ergi şi fă şi tu asemenea 2Muca 00( -73& . Declara6iile şi "u8e"tiile altora nu 7ai au nicio putere a"upra 7ea& Doar propria 7ea 8=ndire e"te puternică& Dacă 8=nde"c( Kinele( puterea Do7nului şi o in5inită 5or6ă 9n de':oltarea şi de"5ăşurarea binelui 7ă 9n"o6e"c@& . #ă descurc bine şi în ultimele două luni am fost avansat de două ori.. #urph4. "tiu de ce am o părere bună at%t despre mine c%t şi despre ceilalţi oameni #ă stimez pe mine însumi şi.cu7 c=te:a 'ile a7 pri7it o "cri"oare de la el: 1 timate 2Domnule dr. Cunosc acum adevărul cuvintelor* :"i Eu. #ă aflu în posibilitatea de a mă dezvolta în orice sens şi de a desfăşura capacităţile mele. ST& B.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 2. 9n:ă6at toată ru8a pe dina5ară şi punea 9n cu:intele "ale dra8o"te şi :ia6ă( le dădea un "en" deplin şi( ca prin o"7o'ă( con6inutul 8=ndirii "ale conştiente "e "trecura 9n "traturile pro5unde ale "ubconştientului "ău şi "e i7pre8na 9n ace"tea& .. "tiu prea bine că sunt cauzate de noua înţelegere a spiritului meu şi a modului său de acţiune. îi voi ridica pe toţi la #ine. % =reau să vă mulţumesc înt%i pentru sentimenteCe mele de linişte şi fericire pe care le trăiesc acum.ce"te ade:ăruri o7ul le repeta di7inea6a( la pr=n' şi "eara& . făc%nd aceasta.. c%nd #ă voi înălţa. 2Ioan >?. îl stimez pe 2Domnul0 acum ştiu aceasta. Cu recunoştinţă.

"t5el i-a :enit 9n 7inte că( de 5apt( 9n acea"tă lu7e el "e a5lă @la capătul 7ic@ al tele"copului şi ace"t capăt era cel i7portant% recuno"cu a"t5el că Du7ne'eu( 9ntre8ul 7i"ter al crea6iei şi eni87a Uni:er"ului( trebuie căutat şi 8ă"ii 9n interiorul o7ului& 9n:ă6=nd "ă "e cunoa"că pe "ine( o7ul 9n:a6ă "ă curioa"că Uni:er"ul& E"te 7o7entul "ă caute( "ă cercete'e cercetătorulL 9n 9ncercarea "a de a a5la 5ericirea( pacea şi bună"tarea 9n a5ara "a( o7ul a o7i" "ă pri:ea"că 9n interiorul "ău( a"upra co7orii in5inite a "piritului "ău( prin care e"te parte a "piritului co"7ic& Unde "ă 8ă"eşti cal7ul( pacea şi 5ericirea( dacă nu 9n propriul tău "pirit( pe ba'a echilibrului tău "piritual-"u5lete"c şi a "enti7entului de a 5i totuna cu :eşnicul ade:ăr şi cu :alorile i7uabile ale :ie6iiD Uillia7 *ha4e"peare 'icea: @Ce capodoperă e"te o7ulL C=t de nobil prin ra6iuneL C=t de neli7itat 9n capacită6iL C=t de repre'entati: şi :rednic de ad7ira6ie la chip şi 9n 7işcare( iar 9n ceea ce 5ace c=t de a"e7ănător unui 9n8erL 9n 9n6elepciune( c=t de a"e7ănător unui OeuL@& )ar >al5 Ualdo E7er"on 'icea: @E<i"tă un "pirit co7un tuturor oa7enilor şi 5iecare o7 repre'intă o porti6ă de intrare pentru ace"ta şi( 9n acelaşi ti7p( e"te 9ntru totul ace"ta@& Ki 7ai departe: @Cel ce are acce"ul direct la ra6iune( acela e"te 7ae"trul 9ntre8ii a:u6ii@& Crede acea"taL >ecunoaşte că in5inita 9n6elepciune a "piritului de di7en"iuni co"7ice "e a5lă 9n interiorul tău şi că .t " a 3 si2 a?u20 8 la ap" (i " a p"op"i i =ii2: Un a"trono7( prieten de-al 7eu( 7i-a po:e"tit că ani de 'ile a cercetat cerul cu aEutorul tele"copului pentru a de"coperi 7i"terele crea6iei şi ale Uni:er"ului( dar 9n ulti7a :re7e a 9nceput "ă pri:ea"că 9nlăuntrul "ău& .@/ Jos p! Mu"p!# P"i2 (u2oa.

i " (1.reaînalt1 2P"al7 .şi că atribui7 lui Platon "au altor eroi ai "piritului 7ărirea deoarece( 9n ac6iunile lor( ei "e 8hidau nu7ai după ceea ce con"iderau ei ca ade:ărat( şi nu după ceea ce "e7enii lor credeau "au 9ncercau "ă le in"u5le& Ur7ăreşte "ă-6i 5or7e'i de"pre tine o i7a8ine nobilă şi 7eritorie şi 8=ndeşte-te la cu:intele p"al7ului: Eu am zis* 1Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai celui .ti07 s727tat a *cri"oarea unei doa7ne( care a 8ă"it dru7ul către o nouă apreciere 5a6ă de ea 9n"ăşi( :orbeşte de la "ine: .0( /3& Mul:u8it7 u2 i 2oi ap" (i "i p 2t"u p"op"ia p "soa27C >.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 -0 in5inita putere de :indecare a Do7nului c=r7uieşte or8anele laie :itale( c=t şi proce"ele biolo8ice şi 5unc6iunile trupului )au& Di"pui de capacitatea de a te hotăr9 "ă pui 9n 7işcare capacită6ile tale interioare şi 5or6e colo"ale& Dacă 5olo"eşti ace"t lucru 9n 7od conştient( hotăr=t şi con"tructi:( de:ii( aşa cu7 'icea E7er"on: @7ae"trul 9ntre8ii a:u6ii@& Cu o pro5undă 9n6ele8ere a lucrurilor te "ti7ulea'ă r&7er"on la interpretarea lăr8ită a "inelui: @Ceea ce a 8=ndit lVlaton poate 8=ndi 5iecare% ceea ce a "i76it un "5=nt( poate "i76i oricine% ceea ce i-a trecut prin cap c=nd:a :reunui o7( poate "ă 9n6elea8ă oricine& Cine are acce" la "piritul uni:er"al u"te o parte a tot ceea ce e<i"tă "au poate 5i 5ăcut( căci ace"t S&pirit e"te unicul( "u:eranul 5ăptuitor@& >alph Ualdo E7er"on a 5o"t cel 7ai 7are 5ilo'o5 a7erican W(&i unul dintre cei 7ai 7ari 8=nditori ai tuturor ti7purilor& )Vira totdeauna acordat cu in5initul şi deter7ina oa7enii "ă-şi elibere'e ne"5=rşitele lor capacită6i şi po"ibilită6i interioare& )V&7er"on 9n:ă6a oa7enii "ă de:ină conştien6i de de7nitatea şi de 7ăre6ia lor şi e<plica a"cultătorilor "ăi că oa7enii @7ari@ ne apar a"t5el deoarece noi "tă7 9n 8enunchi .

în ultimele trei luni. unt stăp%nită de $ustiţia şi de ordinea divină. din cauza altei femei. că trupul meu este templul 2Dumnezeului celui viu şi că eu îl preamăresc pe 2Domnul în trupul meu. #i)e limpede că sunt un copil al 2Domnului şi că 2Dumnezeu mă iubeşte şi are gri$ă de mine. în ultimele trei luni mi)am repetat zilnic. #ă rugam şi pentru eD)soţulmeu. 2Doctorulmeu este fascinat şi eu de asemenea. la pr%nz şi seara. $7m suferit de o asemenea ură înc%t doctorul meu susţinea că apariţia bruscă a artritei mi)a fost declanşată printr)un şoc emoţional. Bim încetat să mă pl%ng şi să mă văicăresc. aşa cum recomandaţi dumneavoastră.#. B(m citit Cucrarea mereu şi mereu. întăream în mine g%ndul că iubirea 2Domnului pătrunde fiecare atom al fiinţei mele şi că prezenţa a cerească umple toată fiinţa mea. zilnic. de şaisprezece ori0 dar şi mai des am folosit tehnicilcpe care le)aţi recomandat. în trupul meu se petrecu o transformare vrednică de observat0 edemele şi durerile insuportabile au dispărut..1 . "tiu că această nouă atitudine de preţuire de sine produce minuni în viaţa mea. oţul meu m)a părăsit acum un an. 2D)na F. de supărare şi m%nie. timp de circa >C minute. #urph4 B(ş vrea să vă mulţumesc că aţi scris cartea :#inunile spirituali tău. elasticitatea şi mobilitatea încheieturilor mele s)au ameliorat simţitor şi depozitele de calciu se dizolvă treptat. =ă sunt veşnic recunoscătoare pentru scrierile dumneavoastră. E'oată ura împotriva fostului meu soţ s)a spulberat şi sunt pe cale de a) mi rec%ştiga deplina sănătate.m @2 Bt22c Jos p! Mu"p!# 1 timate 2Domnule dr. dimineaţa. nu mai sunt amăr%tă sau p fină de ură.

P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 @@ .cea"tă 5e7eie a de"coperit ce poate 5ace puterea unei reale e:aluări a propriului *ine& 9n 7o7entul 9n care a 9nceput "ă 8=ndea"că de"pre "ine ca de"pre te7plul lui ) 3u7ne'eu şi a 9nceput "ă re"pecte şi "ă pre6uia"că pre'en6a di:ină din interiorul "ău( a 8ă"it dru7ul "pre o nouă atitudine ce "-a 7ateriali'at printr-o "tare de pace şi 9ncredere 9n W%ine( de bucurie( :italitate( inte8ritate şi o bună:oin6ă prietenoa"ă& C=nd a 9nceput "ă "e re"pecte şi "ă "e trate'e pe "ine cu bună:oin6ă( 9ntrea8a "a ură di"păru ca prin 5ar7ec şi 8olul &0 părut "e u7plu de a7abilitate( de bucurie& F 5ire prietenoa"ă e"te o 8aran6ie a "ănătă6ii( a 5ericirii şi a bună"tării& CC D O =o"8ul7 p 2t"u su(( s >2 a=a( "i Un cuno"cut o7 de a5aceri din Mo" .plic=nd şi tu acea"tă 5or7ulă "i7plă( te :ei re"pecta şi l&e :ei iubi 7ai 7ult& Ki :ei :edea pietrele :orbindu-6i( copaci( ani7ale şi r=uri "pu7oa"e ce :or c=nta( :ei de"coperi pe Du7ne'eu 9n toate şi :ei "aluta pe Do7nul din "e7enii Măi& .n8ele" 7i-a po:ş"tit că "ecretul "ucce"ului "ău şi a bună"tării "ale era un ade:ăr pe care 0-a in:entat şi pe care 9l de7on"tra 'ilnic& )ată 5or7ula "a: @Ktiu că 9n 5iecare o7 "ălăşluieşte Di:inul( la 5el ca 9n 7ine% de aceea ştiu că( rănind pe "e7enul 7eu( 7ă răne"c pe 7ine şi a"ta ar 5i de neiertat& Deoarece ştiu acea"ta( 5olo"e"c cea 7ai 5ru7oa"ă dintre toate 5or7ulele& *alut şi pre6uie"c ceea ce e"te bun 9n 5iecare o7 cu care a7 de-a 5ace& 97i lac un obicei din a 9ncuraEa pe l=n8ă intere"ele 7ele şi pe ale celuilalt şi ştiu că( 5ăc=nd acea"ta( procede' 9n a:antaEul 7eu& Ktiu că dacă el 9şi atin8e "copul( 7i-0 atin8 şi eu pe al 7eu&@ .

J=( @A ??=( Jos p! Mu"p!# I3 i =o":7 0& Una dintre cele 7ai ad=nc 9nrădăcinate dorin6e ale o7ului con"tă 9n a 8ă"i recunoaşterea ade:ăratei "ale :alori şi acea"ta 9n"ea7nă "ă 5ie re"pectat( apreciat şi iubit& 2& Cercetări ştiin6i5ice din 9ntrea8a lu7e de':ăluie 5or6ele colo"ale( latente din 5iecare o7( de e<e7plu capacită6ile "ale de a :edea( au'i( "i76i independent de or8anele "ale de "i76 ceea ce parap"iholo8ii nu7e"c percep6ie e<tra"en'orială 2PE*3& -& .& @)ubeşte-6i aproapele ca pe tine 9n"u6i@ 9n"ea7nă "ă re"pec6i( "ă lau'i( "ă pre6uieşti( "ă iubeşti şi "ă 5ii pe deplin credincio" puterii di:ine ce "ălăşluieşte 9n interiorul tău( propriul tău *ine di:in& .i po"ibilitatea de a 9ndepărta de la tine toate "u8e"tiile ne8ati:e şi ob"er:a6iile critice ale altora& 9n orice clipă c=nd ai tendin6a de a te critica prea a"pru( de a te 9nEo"i "au de a te conda7na( "pune-6i: @pre6uie"c pe Do7nul din 7ine@& .de:ărata dra8o"te de "ine nu are ni7ic co7un cu e8oi"7ul( 9năl6area propriei per"oane "au e8ocentri"7ul 7orbid& Di7potri:ă( e"te "e7nul re"pectului 5a6ă de Di:inul din tine( 5a6ă de ade:ărata realitate a tuturor oa7enilor& 1& Ceea ce dai "e re5lectă 9napoi a"upra ta& Hia6a e"te o8linda 8=ndurilor tale& 9nt=7pină( de aceea( pe orice o7 şi lu7ea 9ntrea8ă cu bună:oin6ă prietenoa"ă şi cu dorin6a de a 5i părtaş la 5aptele bune ale Do7nului( şi nenu7ărate haruri "e :or re:ăr"a a"upra ta& 9ntăreşte-te 9n propria-6i apreciere de "ine( 7edit=nd conştient a"upra ur7ătoarelor ade:ăruri: @Ktiu că pot da nu7ai ceea ce a7& Din ace"t 7o7ent :oi a:ea re"pectul cu:enit ade:ăratului .

& Cdn"truieşte-6i de"pre tine 9n"u6i o repre'entare ca de"pre un o7 nobil şi de7n şi 8=ndeşte-te la cu:intele p"al7ului: Eu am zis* 1Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai celui .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 @B 7eu *ine( care e"te Du7ne'eu& *i7t :enera6ie pentru Kinele di:in al oricărui o7 şi 9l aprecie'@& /& Dacă te de"con"ideri pe tine( nu po6i 8=ndi bine de"pre al6ii( pentru că proiecte'i 9ntotdeauna a"upra altora 8=ndirea ta depreciatoare şi "enti7entele de in5erioritate& >e8ula de aur o aplici dacă 8=ndeşti( :orbeşti şi trate'i pe al6ii aşa cu7 ai :rea ca ei "ă X=ndea"că de"pre tine şi "ă te trate'e& Doreşte-le tuturor oa7enilor ceea ce 96i doreşti 6ie şi :ei a5la nenu7ărate haruri& 7& Du7ne'eu "e a5lă 9n interiorul 5iecăruia dintre noi& 97pără6ia Do7nului "e 8ă"eşte 9n interiorul no"tru& 9n :i"tieria "piritului no"tru( prin care "unte7 parte a( "piritului uni:er"al& Tot "ecretul crea6iei şi eni87a co"7o"ului "unt cuprin"e 9n 5iin6a o7enea"că& Dacă o7ul 9şi cercetea'ă cu ade:ărat pro5un'i7ea "a( de"coperă Uni:er"ul& .0( /3& +& Dacă 9ncepi "ă-0 iubeşti( "ă-0 re"pec6i şi "ă-0 lau'i pe Do7nul dinlăuntrul tău( :or di"părea 9ntrea8a a7ărăciune şi toată ura& )ubirea con"tituie 97plinirea pre7i"elor de "ănătate( 5ericire şi linişte "u5letea"că& 00& Cea 7ai e5icientă 5or7ulă pentru cu:enita apreciere de "ine şi pentru re"pectul 5a6ă de al6ii "e ha'ea'ă pe recunoaşterea 5aptului că Di:inul din interiorul lău "e a5lă şi 9n 5iin6a altora şi că( atunci c=nd "ati"5aci intere"ele "e7enilor tăi( 6i le "ati"5aci şi pe cele proprii& Dacă celălalt e"te 5ericit( tu 9n"u6i :ei 5i 5ericit& .reaînalt1 2P"al7 .

lan6ul cau'elor şi e5ectelor ."ă-şi 5acă o ba'ă pentru ) e<i"ten6a "a( e"te harnic( a7bi6io" şi conştiincio" 9n 7unca S "a( care 9i 5ace plăcere& 9n "chi7b( un o7 care p=ndeşte 9n m .ce"t o7 reuşeşte .23 "punea odată: @To6i oa7enii 9n"o6i6i de "ucce" 9n :ia6ă au recuno"cut că "unt cau'alişti@& Ei credeau că ni7ic nu e"te lă"at la :oia 9nt=7plării( ci că orice e:eni7ent are la ba'ă o le8e de5inită% ei erau con:inşi că 9n lan6ul ce lea8ă 9nceputul de "5=rşit .Ca(itol+l NOROCUL Şl SUCCESUL • Gilo"o5ul a7erican >alph Ualdo E7er"on 20.) prin 7unca "pirituală "au 5i'ică ..nu e<i"tă nicio :eri8ă "labă& Fa7enii "uper5iciali nu cred 9n cau'ă şi e5ect& +egea /ie'ii Me8ea :ie6ii e"te le8ea credin6ei& Tot ceea ce "e i7pre8nea'ă 9n "piritul tău( tot ceea ce cre'i cu ade:ărat "e :a reali'a 9ntr-o bună 'i& 9n:a6ă "ă cre'i 9n 5unc6iunile "ubconştientului tău( con:in8e-te că tot ceea ce "e i7pre8nea'ă 9n "ubconştientul tău "e :a 7ateriali'a 9n 5inal& Ceea ce 8=ndeşti cu ade:ărat şi "i76i 9n "tră5undul 5iin6ei tale deter7ină( 9n cele din ur7ă( toate 5a'ele :ie6ii tale& Crede 9n noroc şi :ei a:ea norocL Bine9n6ele"( nu 7ă re5er la 5aptul "ă aştep6i ca din "enin "ă cadă norocul pe"te tine( de pildă o 7oştenire "au un c=şti8 7are la loto& F7ul 9şi poate in5luen6a şi chiar canali'a :ia6a prin "i7pla atitudine S a "piritului "ău& 9nchipuie-6i un o7 con:in" de 5aptul că "-a S nă"cut pentru o :ia6ă bo8ată( care ştie că e"te 9n'e"trat cu YS haruri ce 8arantea'ă pro"peritatea "a& .0--0.

după cu7 "pune )rance'ul: Gui vive.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 @* per7anen6ă norocul e"te de re8ulă de"curaEat şi 8ă"eşte oric=nd un 7oti: de a "e la7enta& ."t5el( Zlandurile bune aduc roade bune( iar 8=ndurile rele( 9n 7od lo8ic( roade rele& .o con"ideră ade:ărată "au o acceptă ca 5iind ade:ărată prinde rădăcini ad=nci 9n "ubconştient şi( 7ai de:re7e "au 7ai l=r'iu( dacă "e o5eră oca'ia( "e tran"5or7ă 9n 5apte& .i = (tul =o"8 a47 u2itat a . Din toate po"ibilită6ile care i "e o5eră( el l&rebuie "ă alea8ă ceea ce e"te 9n a:antaEul "ău şi nu trebuie "ă aştepte "ă 5ie ră"plătit pentru tr=ndă:ie( apatie şi lene& Cau4a .5ori"7ul: @F7ul e"te aşa precu7 8=ndeşte 9n pro5un'i7ea "a@ re5lectă toate condi6iile :ie6ii u7ane& F7ul o"te e<act ceea ce 8=ndeşte şi "i7te 9ntrea8a 'i şi caracterul "ău e"te "u7a 8=ndurilor "ale& Me8ea cau'ei şi a e5ectului nu:e nea'ă la 5el de i7perio" 9n lu7ea 8=ndurilor noa"tre( c=t şi 9n lu7ea 7aterială& Pentru a a:ea noroc şi a-i a"i8ura de"tinului tău o turnură norocoa"ă trebuie "ă-6i 5ie clar că eşti "tăp=nul 8=ndurilor şi "enti7entelor tale( al reac6iilor tale la "chi7bările :ie6ii& Da( "e poate chiar "pune că depinde nu7ai de tine cu7 "e 5a"onea'ă pre7i"ele( e<perien6ele şi 9nt=7plările din :ia6a ta& Frice repre'entare pe care 7intea ta .ce"t tip de noroc( de"pre care credea că :a cădea din "enin pe"te el( "e ba'ea'ă pe 9nt=7plare& Fa7enii de "ucce"( 9n "chi7b( "e ba'ea'ă pe caracterul lor( iar caracterul repre'intă totdeauna de"tinul& Fii t" a4 .i 8o9il #ar4 TBain "pune: @Norocul bate la uşa 5iecărui o7( dar 9n 7ulte "itua6ii o7ul e"te plecat 9n :ecini şi nu aude ciocănitul@& F7ul trebuie "ă 5ie trea'( 7obil .conştientul tău .

aceştia nu :alori5icau talentele "ale 9n 7od deplin& Prin atitudinea "a :eşnic critică şi ranchiunoa"ă aEun"e ca şe5ii "ăi "ă-0 caracteri'e'e drept 9ncre'ut( ne9n6ele8ător şi indi5erent şi( a"t5el( "ă-şi piardă locurile de 7uncă% de"pre toate 5ir7ele pentru care lucra"e nu putea "ă a5ir7e dec=t că erau @9ntreprinderi 5ără "u5let@& 9n cele din ur7ă( o7ul 9n:ă6ă "ă-şi 9nt=7pine colaboratorii şi şe5ii cu :oie bună şi bucurie& 9n6ele"e nece"itatea unei bune colaborări cu cole8ii "ăi& Pre7i"a 9n acea"tă "chi7bare de atitudine era 5aptul că şi-a 7odi5icat 9nt=i 7odul de 8=ndire( 9ntrea8a "a :ia6ă pro5e"ională "-a "chi7bat( căci acu7 ştie şi "i7te că 5iecare o7 e"te 5ăuritorul propriului "ău noroc& Oa8 2ii E9u2iE su2t tot3 au2a 2 3" pt7:i:iF Cu pu6in ti7p 9n ur7ă a7 pri7it o "cri"oare de la o doa7nă care 97i punea ur7ătoarea 9ntrebare: @De ce "unt .@+ Jos p! Mu"p!# Nu o "oartă crudă aduce o7ul 9n 9nchi"oare "au la a'ilul de "ăraci( ci o 8=ndire de5ectuoa"ă( de"co7pu"ă "au chiar cri7inală( pe care el o hrăneşte 9ntr-a"cun" 9n ad=ncul 5iin6ei "ale& E"a Eu"87"it 3 0!i2io2E Cuno"c un bărbat t=năr( 5oarte inteli8ent( ce a 5o"t pro7o:at la una dintre cele 7ai bune uni:er"ită6i a7ericane( 9ntr-o 'i el 7i "e pl=n"e că pentru 7o7ent era ur7ărit de 8hinion& 9n repetate r=nduri şi-a pierdut locul de 7uncă& 9ntre6in=ndu-7ă cu el a7 con"tatat cur=nd că unul dintre 7oti:ele ace"tui @8hinion@ con"ta 9n raporturile proa"te pe care le a:ea cu colaboratorii "ăi& El "e e"chi:a de la 7unca "a( ba chiar "e "i76ea 9ndreptă6it "ă-şi 9nşele şe5ii( deoareca .după cu7 "u"6inea el .

şa-nu7i6ii @oa7eni răi@ cred 9n "ucce"( bună"tare( N9ntr-o "ănătate per5ectă şi ade"ea ace"te con:in8eri 9şi arată roadele& Frice le8e a :ie6ii e"te :alabilă 5ără re5erire directă la per"oană& *oarele "trăluceşte a"upra celor drep6i( dar şi a"upra celor nedrep6i şi le8ile :ie6ii nu "e ba'ea'ă pe 5unda7entele 7orale& Dacă un uci8aş ştie "ă 9noate( apa 9l :a purta la 5el ca pe un "5=nt& Un cri7inal poate re"pira la 5el de liber ca un o7 credincio"& Un o7 aparent bun poate li 7ăcinat de 8=nduri ur=cioa"e şi răutăcioa"e şi :a 5i atacat 9n 5inal de toate "u5erin6ele care 9şi au ori8inea 9n ace"t 7od de 8=ndire care de"co7pune& Nu po6i pri:i niciodată 9nlăuntrul o7ului( nu po6i recunoaşte te7erile "ale cele 7ai inti7e( 7=nia "a( a7ărăciunea( ura şi in:idia "a şi totuşi ne lă"ă7 totdeauna "eduşi 9n a aprecia un o7 după aparen6ele e<terioare& Nu ceea ce 5ace un o7 pentru a i7pre"iona şi a 5i lăudat e"te hotăr=tor& Ceea ce contea'ă e"te di"po'i6ia "a "u5letea"că "u7a celor ce 8=ndeşte( "i7te şi crede& . "ili6i oa7enii buni şi cin"ti6i "ă treacă ade"ea prin at=tea 9ncercări( 9n ti7p ce at=6ia ne7ernici au noroc 9n orice 97preEurareD@& Trebuie "ă recuno"c că nu ştiu e<act ce 9n6ele8ea acea"tă doa7nă prin @bun@& Poate că aprecia dintr-un punct de :edere "uper5icial( con5or7 căruia "unt buni oa7enii ce 7er8 re8ulat la bi"erică( "unt cin"ti6i 9n a5aceri( prietenoşi cu ceilal6i oa7eni( 7ilo"ti:i 5a6ă de "ăraci şi iubitori 9n propria 5a7ilie& Po"ibil pe de altă parte .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 @.ca 9n :i'iunea autoarei "cri"orii( to6i cei care nu "unt reli8ioşi( care 9nşeală( lură( beau şi nea8ă puterea "uperioară "ă 5ie ticăloşi& Dacă X=ndea 9n ace"t 7od( părerea ace"tei doa7ne e"te 5oarte "uper5icială& .

A/ Jos p! Mu"p!# Su(( s ="a0il Un o7 poate lucra 0.şi totuşi aEun8e la bună"tare( dacă e"te con:in" că :a a:ea "ucce" şi :a 5i bo8at& Core"pun'ător credin6ei "ale( el :a aEun8e la bo8ă6ie& Fa7enii necin"ti6i( @răi@ 9şi atra8( la 5el ca oa7enii cin"ti6i( aparent @buni@( acele "u5erin6e pe care le produce 8=ndirea lor interioară& #area le8e a :ie6ii e"te 9ntru totul dreaptă şi nu ră"plăteşte răul cu bine( nici nu pedep"eşte binele ctr5=u& 9n cele din ur7ă( tot răul "e autodi"tru8e& Nu t sup7"a 3i2 (au4a oa8 2ilo" "7i @#orile Do7nului 7acină 9ncet( dar 7acină 5oarte 7ărunt@& @. "au 0/ ore pe 'i 5ără a ob6ine ni7ic( dacă 9şi "u8erea'ă că nu poate a:ea "ucce" "au dacă "e "i7te :ino:at ori :rednic de pedeap"ă: de ceea ce te te7i( nu "capi( "e :a 97plini c=nd:a& Me8ea do7inantă a :ie6ii e"te le8ea credin6ei& Un o7 poate 5i necin"tit( poate chiar conte"ta e<i"ten6a lui Du7ne'eu .t $:i 0123u"il Hi"ea'ă :i"e 9nalte( a"piră "pre idealuri( ur7ea'ă dru7ul puterii tale de 9nchipuire şi 9ncearcă "ă-6i reali'e'i idealurile& [ine-te cu "trăşnicie de repre'entarea acelui lucru pe care . 7ea e"te ră'bunarea@( 'ice Do7nul& G=ndeşte-te că "ubconştientul tău "e a"ea7ănă cu un CD care redă tot ce i-a 5o"t i7pri7at& De aceea( nu te "upăra pe răutatea altor oa7eni: "ubconştientul lor 9nre8i"trea'ă cu "i8uran6ă răul din 8=ndirea şi 5aptele lor( şi ur7ările "e :ăd le"ne& Tu( 9n "chi7b( "ă-6i 5olo"eşti "piritul 9n 7od creator şi "ă nu te intere"e'e ce 5ac al6ii& Doreşte-le ace"tora( cu tot cal7ul( nu7ai bineleL Li8p 4 .

P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 .7 9ncercat "ă-i e<plic ace"tui 8hinioni"t că toc7ai liica "a per7anentă de nenorociri a7enin6ătoare ar putea . a:ut 7ai 7ulte accidente( 7aşina i-a 0Vo"t 5urată( pră:ălia i-a luat 5oc şi 9n cele din ur7ă ne:a"ta 9l pără"i şi "e că"ători cu altul% chiar şi 5iul "ău 9i 9ntorcea "patele şi nici 7ăcar nu 7ai :orbea cu el& .0 :rei "ă-0 ob6ii şi 9ncetea'ă "ă te pl=n8i şi "ă te la7ente'i de"pre nenorocire "au 8hinion& 9ntre6ine idealul tău şi "i7te ar7onia nu7ii tale( 8=ndeşte-te la in5inita 5ru7u"e6e a naturii( aşa cu7 a 5o"t ea creată de Du7ne'eu& >epre'entarea ta e"te o pro7i"iune clară a ceea ce :ei de:eni 9ntr-o bună 'i& Viito"ul :i$l 8o3 l 4i si20u" F7ul care nu reuşeşte "ă 8=ndea"că creator şi ar7onio"( care e"te leneş şi co7od şi :ede nu7ai "upra5a6a lucrurilor :orbeşte 7ereu de"pre noroc şi 9nt=7plare& De aceea( 9i au'i lYe oa7eni "pun=nd 7ereu: @Ce noroc are L&&& @& C=nd :e'i pe 8hea6ă o patinatoare dră8u6ă( per5ectă W lin punct de :edere tehnic( eşti 9nclinat "ă "pui: @Ei( da( a a:ut toate şan"ele şi a:antaEele@& Dar "ă nu treci cu :ederea 7ultiplele 9ncercări nereuşite( că'ăturile( rănile( orele 9ndelun8ate de antrena7ent dur( tot ce şi-a a"u7at pentru a-şi atin8e "copul& E<i"tă 7ul6i oa7eni care nu "e 8=nde"c niciodată la de':oltare( ci :ăd nu7ai re'ultatul uce"teia( pe care 9l denu7e"c 9n 7od ne8=ndit: @noroc@& U"87"it 3 0!i2io2 .7 cuno"cut odată un bărbat care( pri:it "uper5icial( era deo"ebit de credincio"& Era 5oarte acti: 9n co7unitatea "a( la ale cărei cere7onii participa cu re8ularitate& Totuşi( credea că 9l p=ndeşte nenorocirea şi trecea prin toate chinurile unui conda7nat& .

t (!ia" .A2 Jos p! Mu"p!# 5a:ori'a şi declanşa tot 5elul de 8hinioane& 9n loc de acea"ta( 7ai bine "-ar 9ncrede 9n ar7onia di:ină( 5ru7u"e6ea :ie6ii( iubirea Do7nului 5a6ă de o7( care 9i era de"tinată şi lui& M-a7 lă7urit 9n 5inal că era la latitudinea "a "ă aibă "ucce" şi "ă treacă pe"te 8reută6i% trebuia doar "ă 9nceapă "ă creadă 9n Eu"te6ea 5aptelor "ale( 9n şan"ele "ale şi( 9nainte de toate( 9n 9n6elepciunea Do7nului care( 9n cele din ur7ă( diriEea'ă V toate actele "ale& V După ce-şi 7odi5ică con:in8erile "pirituale 9n ace"t "en"( :ia6a "a luă o 9ntor"ătură: 9n ti7p ce 9nainte era ur7ărit doar E de 8hinion( acu7 părea 9ntruchiparea norocului& .i 3i2 2 = "i(i" Fric=t de 8rea ar 5i "itua6ia 9n care te a5li( po6i *T/ 9ndrep6i "pre bine şi "ă pro5i6i de ea& Frice proble7ă( orice di5icultate poate 5i tran"5or7ată 9ntr-o şan"ă( care poate "chi7ba 7er"ul :ie6ii tale şi te poate propul"a& @9n orice nenorocire "e a5lă şi "ă7=n6a unei po"ibilită6i 5a:orabile&@ Decedatul dr& Carr$ Ga'e po:e"tea de"pre Dan :( #or8an( un "trălucit orator( care 9ntr-o "eară de du7inică ni7eri 9ntr-un orăşel din NeB En8land pentru a declanşa prin inter7ediul bi"ericii o colectă( ce ur7a "ă 5ie 5olo"ită % 9ntr-un "cop de bine5acere& . trebuit "ă a5le 9n 7od a7ar că "piritul a"cultă totdeauna ordinele pe ! care le dă7 "ubconştientului no"tru& Dacă :ei i7pri7a "ubconştientului tău ideea că te a7enin6ă o nenorocire( :ei aEun8e 9ntr-ade:ăr la "itua6ia că E noi di5icultă6i 96i :or apărea 7ereu 9n 8ale( că :orapărea eri& alte E a7=nări( piedici şi tot 5elul de proble7e şi neplăc Şa2sa s poat 2a. i'bucnit o 5urtună puternică( V 'ăpada şi 8rindina cădeau 5ără 9ncetare( aşa 9nc=t ni7eni nu cute'a "ă ia"ă 9n "tradă& Fratorul "e hotăr9 totuşi "ă 9n5runte 5urtuna( deşi "e 9ndoia că ar putea :eni cine:a la bi"erică& 9n .

t apt7 p st tot Dacă te a5li 9ntr-o "itua6ie di5icilă( dar reuşeşti "ă-6i controle'i "piritul( "ă 8=ndeşti la obiect şi "ă procede'i ca atare( :ei 8ă"i oric=nd o cale de ieşire& F t=nără 5ată 97i "punea odată că era hotăr=tă "ă "e la"e totdeauna 9n :oia unor "urpri'e plăcute( ba chiar 7inunate( indi5erent de locul unde "e a5la& >e'ultatul ace"tei atitudini e"te că toate călătoriile "ale i-au 5a:ori'at e:eni7ente şi i7pre"ii dintre cele 7ai 7ăre6e şi 5ru7oa"e& *i7plul 7oti: al ace"tei bo8ă6ii a trăirilor "ale e"te con:in8erea i7pri7ată "ubconştientului "ău că oriunde şi oric=nd e<i"tă ce:a de nd7irat 9n lu7e& Ma o 5ir7ă "-au anun6at cinci"pre'ece per"oane tinere concur=nd pentru un po"t& Unul dintre tineri( care "e a5la la capătul r=ndului( tri7i"e şe5ului de per"onal un bile6el po care "cri"e"e: @Nu an8aEa6i pe ni7eni p=nă nu 7ă :ode6i şi pe 7ine@& El ob6inu po"tul& Ki-a 5olo"it 7intea cu7 l&rebuie( "e 9ncre'u"e 9n @ce:a@ din interiorul "ău( care a:ea .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 A@ li nai( 9ntr-ade:ăr nu apăru ni7eni dec=t paracli"erul şi 9ncă două doa7ne 9n :=r"tă& Dan #or8an 9şi "pu"e: @.7 :enit "ă :orbe"c( ei bine( :oi :orbi@& Dr& Carr$ Ga'e po:e"teşte că do7nul #or8an le-a 6inut color două a"cultătoare "in8ulare un di"cur" 7inunat şi că 7 5inal una dintre cele două doa7ne dona "u7a de 01&000 do dolari& Ca ur7are( a doua doa7nă "pu"e: @Ei bine( e"te pentru un "cop nobil şi( dacă du7nea:oa"tră pute6i dona ) 1&000 de dolari( pot şi eu "ă 5ac acea"ta@& Do7nul #or8an po:e"tea 7ai t=r'iu că 9n acea"tă "in8ură @adunare@ el a ob6inut o dona6ie 7ai 7are dec=t 9n oricare nlta dintre călătoriile "ale oratorice( deşi la ace"tea din ur7ă participa"eră 7ult 7ai 7ulte per"oane& Su"p"i4 i8pu27toa" a.

AA GHIHHHIHJHIII$JHHHIIJ Jos p! Mu"p!# "ă-0 aEute "ă "pună şi "ă 5acă ceea ce trebuie la 7o7entul potri:it& *ucce"ul nu :enea de aiurea( ci decur8ea dintr-un "ubconştient i7pre8nat de 9ncredere( de "i8uran6ă& A sal5at o 5ia:7C 3a" 2i8 2i 2u i$a 8ul:u8it #i "-a pl=n" odată un bărbat că un do7n pe care 0-a "al:at de la 9nec nici 7ăcar nu i-a 7ul6u7it( nicidecu7 "ă-i 5i o5erit o reco7pen"ă( deşi el ."al:atorul .i s7$l o9:ii Un :echi pro:erb "pune: @.şi-a ri"cat propria :ia6ă& Nu putea7 "ă-i "pun dec=t că :ia6a 9n"ăşi 9l :a ră"plăti pentru acea"tă 5aptă% nu a:ea :oie "ă aştepte ră"plata ca :enind de la un o7 anu7e& >ă"plata pentru tot binele pe care 9l 5aci nu trebuie "ă :ină totdeauna din acel "ector 9n care l-ai 5ăcut& S7 274ui .runcă un o7 5ericit 9n Nil şi el :a re:eni cu un peşte 9n 8ură@& Cu credin6a 9n Du7ne'eu şi 9n bine po6i ieşi din orice "itua6ie 9ntărit şi 97bo8ă6it& Frice lucru "i'Yre care nă'uieşti 9l :ei ob6ine( dacă "copurile tale 96i "unt li7pe'i 9n 7inte şi dacă "olici6i conştient ceea ce :rei "ă dob=ndeşti& Entu'ia"7ea'ă-te 9n nă'uin6a ta şi "piritul tău :a aduce 9n cele din ur7ă 97plinirea dorin6elor tale& Certitudinea că-6i :ei putea reali'a orice nă'uin6ă prin 5or6a "piritului nu :a lă"a 9n tine "pa6iu pentru bala"tul "upli7entar ca ne"i8uran6a( 5rica( 7=nia "au ura& Las7$I p Do82ul s7 5o"9 as(7 p"i2 ti2 Gii trea' şi 7obil( "i7te-te :iu prin "piritul Do7nului care "ălăşluieşte 9n tine& G=ndeşte-te că ace"t "pirit te :a lă"a "ă 8ă"eşti 9n orice "itua6ie cu:intele potri:ite& .ti sp" 9i2 .

cea"tă i"torioară arată nu nu7ai pre'en6a ile "pirit a tatălui 7eu( ci şi con:in8erea "a 5er7ă că din orice cala7itate şi orice di5icultate e<i"tă totdeauna ieşire& 1Dacă Dumnezeu este pentru noi.& Cotăr=toare nu "unt 5ra'ele 76"incere( ci atitudinea "u5letea"că& 8oale( declara6iile 1& Nu te "upăra pentru răutatea altora% "ubconştientul lor 9nre8i"trea'ă cu "i8uran6ă răul din 8=ndirea şi 5aptele lor şi ur7ările "e :ăd le"ne& .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 AB Tatăl 7eu( de pildă( "tătea odată pe un pod şi pri:ea 9n apă& Din "enin( l=n8ă el apăru un o7 care 9i "pu"e: @Du7ne'eu 7i-a poruncit "ă te arunc pe"te pod 9n apă@& Tatălui 7eu i-a 5o"t i7ediat li7pede că are de-a 5ace cu un nebun şi ră"pun"e liniştit: @Bine9n6ele"( Do7nul poate orice( ilar n-ar 5i 7ai intere"ant dacă a7 cobor9 pe 7al şi ai 9ncerca %ă 7ă arunci de acolo 9n "u"( pe podD@& Nebunul acceptă şi( W i"t5el( tatăl 7eu "căpă de atacul "ău& Nebunul a 5o"t prin" şi predat poli6iei& . cine este împotriva noastră-1 2>o7ani .( -03& Dacă :rei ca lucrurile( "itua6iile Siii "e "chi7be 9n a:antaEul tău şi ca tot ce 9ntreprin'i "ă ii o 9ncununat de noroc şi "ucce"( crede cu tărie 9n ace"t &ide:ăr& I3 i =o":7 0& Me8ea :ie6ii e"te le8ea credin6ei& *ă cre'i 9n ce:a 9n"ea7nă "ă recunoşti acel ce:a ca ade:ăr şi tot ceea ce :ei accepta ca ade:ăr "e :a 97plini& 2& Po"ibilită6i pe care le po6i 5olo"i 9n a:antaEul tău 9nt=lneşti la tot pa"ul& 9n:a6ă "ă le 5olo"eşti pentru tine& )ii trea' şi 7obil& -& *ecretul "i7plu al norocului şi al "ucce"ului con"tă 9n a 8=ndi( "i76i şi proceda 9n nu7ele unui "cop& .

Crede 9n ace"t ade:ăr şi toate lucrurile "e :or orienta 9n bine pentru tine& .& Dă-i "ubconştientului tău ordinele potri:ite& Dacă 96i 9nchipui că te paşte nenorocirea( "ubconştientul tău :a reac6iona la acea"ta şi 96i :a pro:oca tot 5elul de di5icultă6i& +& 9n orice nenorocire "e a5lă deEa "ă7=n6a unei şan"e 5a:orabile& 00& )7pri7ă-i "ubconştientului tău con:in8erea că :ei a:ea noroc şi norocul "e :a in"taura& 00& Norocul e"te totdeauna reac6ia "ubconştientului tău la credin6a ta 9n noroc& N 02& Nu aştepta "ă 5ii ră"plătit pentru 5apte bune de o per"oană anu7e& Hia6a 9n"ăşi te :a ră"plăti cu 7ărini7ie& D 0-& Dacă Dumnezeu e pentru noi.A6 Jos p! Mu"p!# /& 9nchipuirea ta de"pre tine şi de"pre ceea ce :rei "ă reali'e'i 9ntr-o bună 'i e"te deEa o pro7i"iune pentru ceea ce "e :a ade:eri odată& 7& E<i"tă totdeauna oa7eni care nu 9n6ele8 o"teneala unei de':oltări treptate şi :ăd doar re'ultatele( pe care le cla"i5ică ne8=ndit ca @noroc@& . cine este împotriva noastră.

i 9ncredere 9n tine& Frice ini7ă aEun8e 9n :ibra6ie prin acordarea cor'ilor de ar8int ale 9ncrederii& .cceptă locul pe care 6i 0-a hotăr=t pre:ederea di:ină( acceptă "ocietatea conte7poranilor tăi( corelarea tuturor 9nt=7plărilor 9n :ia6a ta& #arii oa7eni au 5ăcut totdeauna ace"t lucru& )u "-au re7i" lucrurilor de7ne de 9ncredere( 7oti:ate 9n ini7a lor şi care ac6ionau prin 7=inile lor( care "tăp=neau 9ntrea8a lor 5iin6ă@& Prin ace"te cu:inte( E7er"on e<pri7ă 5aptul că Du7ne'eu "ălăşluieşte 9n interiorul 5iecărui o7( că 5iecare o7 are 9n ini7a "a ce:a ce e"te pe deplin de7n de 9ncredere şi că 5iecare trebuie doar "ă-şi acorde'e 5iin6a cu in5initul dinlăuntrul "ău pentru a 5i de"chi" bine5acerilor tDi bo8ă6iilor :ie6ii& Ki E7er"on 7ai "pune că: tu eşti :ia6ă( "pirit di:in de:enit :i'ibil( tu eşti un in"tru7ent prin care "e 7ani5e"tă :ia6a& Eşti unic% nu 7ai e<i"tă pe pă7=nt ni7eni care "ă 5ie la 5el ca tine& Că o"te :orba de ur7a de8etului tău 7are "au de rit7ul bătăilor laie cardiace( ace"tea şi 9ncă 7ulte altele "unt alt5el dec=t la un alt o7% la 5el( 8=ndurile tale( "enti7entele( con:in8erile& .Capitolul A CUM SĂ$ŢI %NSUŞEŞTI %NCREDEREA %N SINE M-aş cita aici 9ncă o dată pe 5ilo'o5ul a7erican >alph U& E7er"on& 9n e"eul "ău de"pre 9ncrederea 9n "ine "crie: @.i :enit 9n lu7e cu talente bine de5inite( 9n'e"trări şi o 'e"tre oreditară& Ki te a5li aici pe pă7=nt pentru a pune 9n :aloare lot 7ai 7ult din pre'en6a du7ne'eia"că ce "ălăşluieşte 9n tine şi pentru a cunoaşte bucuria unei :ie6i 97plinite ideal& .

a:ea 9ncredere 9n"ea7nă "i8uran6ă interioară( pe care o ai doar prin inter7ediul credin6ei& .A+ Jos p! Mu"p!# 9n 7od natural eşti 9n'e"trat ideal pentru a e<pri7a :ia6a( şi anu7e( 9ntr-un 7od unic( cu7 n-o poate 5ace ni7eni altul& E"te :orba de"pre :ia6a ta. 9nchipuie-6i ce 6i-ar place "ă 5ii şi "ă 5aci şi doreşte-6i a"pectele po'iti:e ale :ie6ii& Toate ace"tea le po6i ob6ine dacă di"pui de 5ante'ie( capacitate de 8=ndire şi puterea de a ale8e şi de a ac6iona& *i7te :ia6a pul"=nd 9n tine& >e"i7teo ca o ar7onie( iubire( bucurie şi "ănătate& Pri:eşte "en"ul :ie6ii tale 9n de"coperirea 5ru7o"ului şi a ade:ărului şi pro"peritatea :a apare de la "ine& A3 57"ata s 82i=i(a:i a >2(" 3 "ii >2 si2 . crede con"tituie o atitudine a "piritului( ce "e barea'ă pe<9n6ele8erea 7ecani"7elor "u5leteşti-"pirituale( adică pe cunoaşterea inconştientă a 5aptului că "ubiectele 8=ndurilor şi "enti7entelor tale 96i 7odelea'ă :ia6a( 96i deter7ină de"tinul& Trebuie "ă pleci de la con"tatarea că orice repre'entare pe care o accep6i 9n 7od conştient şi o con"ideri ade:ărată prin "i76urile tale "e 9ntipăreşte "ubconştientului tă%u şi apoi( prin ac6ionarea autono7ă a 5aptelor şi co7porta7entului tău de către "ubconştientul deEa i7pri7at( "e 7ateriali'ea'ă 9n :ia6a ta& De aceea actuali'ea'ă pre'en6a şi 5or6a Do7nului( a "piritului :iu( atotputernic din ini7a ta& Dacă te acorde'i cu pre'en6a di:ină dinlăuntrul tău( po6i trece prin :ia6ă cu 5er7a 9ncredere şi con:in8erea că( 7ul6u7ită puterii di:ine care te 9ntăreşte( po6i literal7ente orice& Hei :edea că 9nlături cu uşurin6ă piedici şi di5icultă6i şi că "tăp=neşti 9n 7od "trălucit pro:ocările :ie6ii& .

3& Un 9n:ă6ător din Ma" He8a" 7i-a po:e"tit că 7ul6i dintre nli6:ii cla"ei "ale erau ti7i'i( "5ioşi şi ne"i8uri şi a:eau i o7ple<e de in5erioritate :i'ibile& Pentru a-i aEuta( el a "cri" pe tablă: @*unt un copil al Do7nului Celui :iu& Du7ne'eu 7ă iubeşte şi are 8riEă de 7ine& Eu "unt alt5el dec=t al6ii şi Du7ne'eu ar reali'a prin 7ine ce:a deo"ebit& Du7ne'eu 7ă pă'eşte şi 7ă conduce% cre"c 9n tărie( putere şi 9n6elepciune@& Tinerii au copiat acea"tă a5ir7a6ie "u8e"ti:ă şi 9n:ă6ătorul )o a "pu" "-o repete 9n 5iecare "eară( ti7p de 1 7inute( 9nainte Zlc a ador7i& )-a ru8at totodată "ă creadă cu tărie 9n ade:ărul 2nn6inut de acea"tă a5ir7a6ie bene5ică şi "-o repete 'ilnic( n"l&5el :or c=şti8a 9n tărie( putere şi 9n6elepciune% a"t5el :or Cc:eni ele:i buni( :or a:ea "ucce" la cole8iu şi :or de:eni p&irtaşi la bine5acerile :ie6ii& Pentru 9n:ă6ător a 5o"t o bucurie "ă con"tate cu7 @lo:ii 9n5loreau( "e de':oltau şi de:eneau 7ai "i8uri pe ei& De':oltarea lor po'iti:ă "-a re5lectat 9n 7od 5a:orabil şi n"upra raporturilor ele:ilor cu părin6ii şi a"upra reali'ărilor şcolare& 9ntre ti7p( tinerii au ter7inat Ci8h *chool şi 7ai 7ul6i dintre ei au ob6inut bur"e pentru continuarea "tudiilor& @Gac pro8re"e@( 7i-a "pu" 9n:ă6ătorul nu de7ult de"pre proteEa6ii "ăi( @la care( cu toată 9ncrederea 7ea( nici eu nu 7ă aştepta7@ & .'2(ti(a 0123i"ii po4iti5 A. >257:7to"ul l 8i?lo( .t l 5ilo" s7i >2(" 3 " a >2 si2 Hu e scris în legea voastră că 1Eu am zis* dumnezei nmteţi12)oan 00(-.ceşti tineri au 9n:ă6at "ă "e roa8e "i7plu de tot şi au n Cat apoi 9n :ia6ă( că acel ce:a din ini7a lor care 7erită 9ncrederea ab"olută e"te 7oti:at şi ac6ionea'ă oric=nd prin ei& .

(-03& >u8ăciunea reco7andată a 5ăcut @7iracole@ pentru a5aceri"tul 9n cau'ă& 9n 5iecare di7inea6ă( pri:indu-"e 9n o8lindă 9şi repeta cu con:i'i8ere: @Dacă Do7nul e"te 9n( 7ine( cine poate 5i 97potri:a 7eaD Datorită 5or6ei di:ine ) ce 7ă 9ntăreşte( pot "ă 5ac şi "ă ob6in orice& *ucce"ul 97i% e"te de"tinat( bo8ă6iile 97i "unt "ortite& #ul6u7e"c pentru6E binecu:=ntarea di:ină din :ia6a 7ea@& .cea"tă 9ncredere?e"te7olip"itoare: produce o e7ana6ie de "i8uran6ă şi a57onie şiYca un 7a8net( atra8e binele din toate păr6ile& N Una dintre biEuteriile ade:ărurilor "pirituale ale Bibliei "e 8ă"eşte 9n Epi"tola către ro7ani: Dacă Dumnezeu este pentru noi.i-a reg&sit 4(%rederea 4( si(e *ub i7pul"ul unei a7are autocritici( un a5aceri"t 7i-a po:e"tit că a 5ali7entat& Din ace"t 7oti:( "e "i76ea in5erior şi 9şi 5ăcea o 7ul6i7e de reproşuri& )-a7 e<plicat "ă aibă 9ncredere şi credin6ă 9n in5inita 9n6elepciune a Do7nului ce "ălăşluieşte 9n şinele "ău( căci acea"ta nu cunoaşte piedici şi 9i poate o5eri tot ceea ce trebuie "ă ştie pentru a redob=ndi "ucce"ul& )-a7 "pu": @Eşti nă"cut pentru a triu75a 9n :ia6ă( căci 9n6elepciunea di:ină de care ai parte nu poate eşua( pentru că nu e<i"tă ni7ic ce i "e poate 97potri:i .totputernicului şi care "ă-0 poată "5ida "au 5r=na@& )-a7 reco7andat o7ului o ru8ăciune "pecială( care "ă-i in"u5le 9ncredere 9n di:inul ce "ălăşluia 9n trupul "ău& .B/ Jos p! Mu"p!# !( a0a%erist %are a 0a$i1e(tat . cine este împotriva Inoastră.2>o7ani .u trecut c=te:a "ăptă7=ni şi o7ul cuno"cu o :ădu:ă& CeiQ doi "-au "i76it atraşi unul "pre altul% "-au că"ătorit şi "unt 5oarteL 5erici6i& Ge7eia i-a dat "o6ului "ău capitalul nece"ar pentruL de"chiderea unei noi a5aceri 9n care ea lucra pe po"t de contabilă( iE Perechea "e bucură de o 5oarte bună ci5ră de a5aceri& .

P"Mti(a g3(dirii po-iti/e 10 Ci2 3ispu2 3 >2(" 3 " >2 si2 ti23 sp" ( $i 8ai 9u2 Principiul :ie6ii e"te de natură "pirituală& ."pre bună"tarea ta( dar şi ii "e7enilor tăi& >alph U& E7er"on 'ice: @Ni7eni nu te poate 9nşela 9n pri:in6a "ucce"ului tău( dec=t nu7ai tu 9n"u6i@& *criitorul( i"toricul şi "ocial-politicianul en8le' Tho7a" Carl$le( 5idel ideali"7ului 8er7an( 'icea: @Bo8ă6ia o7ului con"tă 9n "u7a ii iot ceea ce el iubeşte şi binecu:=ntea'ă şi care( la r=ndul 77( 9l iubeşte şi 9l binecu:=ntea'ă@& Nu de"tinul 96i barea'ă dru7ul "pre "ucce" "au bo8ă6ie( aici lip"a de bani( reco7andări ori rela6ii& Tu 9n"u6i 96i "tai ni cale& Ki pentru a "chi7ba acea"ta( nu trebuie dec=t "ă-6i 7odi5ici odată pentru totdeauna atitudinea "pirituală& Gă-6i a 00 obicei din a 8=ndi: @*ucce"ul 97i e"te de"tinat& *unt un W anal al in5initului@& Con6inutul 8=ndirii şi credin6ei tale e"te creator: de:ii i oea ce cre'i 'i de 'i 9n ad=ncul "u5letului tău& Cu8 au 3 5 2it " alitat >2(!ipui"il u2 i 573u5 F :ădu:ă( 7a7ă a doi băie6i( :eni la 7ine plină de 8riEi: @Nu-7i aEun8 banii@( 'icea ea( @"alariul 7eu "ăptă7=nal nu depăşeşte 020 dolari& Băie6ii 7ei nu au haine ca lu7ea şi nu-i .ce"t Di:in Slin tine 9ncearcă "ă "e e<pri7e prin inter7ediul tău pe planuri tot 7ai 9nalte& De aceea( 9n :ia6ă tinde "ă ob6ii tot ce o"ie 7ai bun şi nu te 7ul6u7i cu locul doi& Concentrea'ă-6i uaridirea( credin6a şi "i76ă7intele a"upra pro5e"iei tale şi 5ii i onştient că in5inita 9n6elepciune a "piritului tău 96i :a 5urni'a iu per7anen6ă noi idei 7ăre6e( creatoare şi 96i :a de"chide i7en"e po"ibilită6i de a te a5ir7a .

:oioa"ă şi liberăJ şi 7ul6u7eşte-i pentru acea"ta Do7nului@& Doa7na a pu" la ini7ă "5atul 7eu& 9n 5iecare "eară 9şi i7a8ina( pentru "ine şi băie6ii "ăi( nu7ai binele şi( 9n acea"tă di"po'i6ie 5ericită( 7ul6u7ea Do7nului de la care :ine tot ce e"te bun& C=nd a7 re:ă'ut-o( după apro<i7ati: şa"e luni( era că"ătorită& @Bărbatul ace"ta@( 'i"e ea radioa"ă( @repre'intă 97plinirea deplină a dorin6elor şi ru8ăciunilor 7ele@& *ă-6i 5ie clar că binele "e a5lă la 9nde7=na ta& Tot ceea ce eşti 9n "tare "ă-6i 9nchipui "e :a 7ateriali'a 9n :ia6a ta( dacă eşti pe deplin con:in" de 97plinirea dorin6ei tale& .i dori cu "i8uran6ă "ă te că"ătoreşti( şi "enti7entul inelului din de8et repre'intă pentru tine că eşti pe dru7ul 9ncheierii unei că"ătorii cu un bărbat pe care din punct( de :edere "piritua9-"u5l?te"c 9l :e'i ideal& Gor7ularea-Icu acea"ta( :ă declar "o6 şi "o6ieJ e<pri7ă 5aptul că( 9n 7intea ta( nunta a şi a:ut loc% şi ceea ce ai reali'ai( "piritual trebuie "ă aibă loc 9n 7od obiecti:( chiar dacă aparent e<i"tă at=tea piedici şi di5icultă6i 9n calea reali'ării 9nchipuirilor tale& Ma "5=rşitul ace"tei plă"7uiri "pune-6i: I"unt fericită.B2 Jos p! Mu"p!# pot hrăni cu7 trebuie& Ki "unt "in8ură@& )-a7 reco7andat 5e7eii( 9n :=r"tă de :reo -0 de ani( aplicarea unei 5or7ule "u8e"tionale "i7ple( dai con5ir7ate& @9nchipuie-6i acu7 că eşti o 5e7eie plină dZ "ucce"& )7a8inea'ă-6i cu ochiul "piritual o ca"ă 5ru7oa"a( cu 8rădină pentru băie6ii tăi& Uită-te la copiii tăi cu7 "e Eoacă& *i7te-te 97brăcată 9n rochii 5ru7oa"e& *i7te un inel de dia7ant 9n de8etul tău şi a"cultă un prelat care "pune: ICu acea"ta( :ă declar "o6 şi "o6ieJ& Ki au'i-0 pe un 5unc6ionar la 8hişeul băncii "pun=nd că te 5elicită pentru noua "itua6ie a contului tău bancar& >epetă-6i 7ereu 9n 7inte ace"te repre'entări& .

cu7( atra8 cu7părători ce au bani şi care caută ncele terenuri pe care eu le pot o5eri şi care "e :or bucura do ele& *unt binecu:=ntat( şi ei de a"e7enea% sunt întărit în Domnul şi întru puterea tăriei (ui 2E5e"eni /(003& .7 "ucce"& *unt 5ericit& #ă bucur şi 7ul6u7e"c pentru 7inunile pe care )o trăie"c@& F7ul purta cu el biletul şi cu orice oca'ie 9şi actuali'a con6inutul anticipati: pentru "ucce"ul "ău& 9n ace"t 7od el 9şi con"truia o atitudine de 9ncredere 9n "ine şi 9şi de':olta capacitatea "a de :=n'ător& După una din con5erin6ele 7ele o5iciale( el "e apropie de 7ine şi "pu"e: @9n :ia6a 7ea au loc ade:ărate 7iracoleL 9n decur"ul ace"tei "ăptă7=ni a7 :=ndut 9n 'onă terenuri 9n :aloare de 7ai 7ult de o Eu7ătate de 7ilion de dolari@& Binecu:=ntarea Do7nului nu are li7ite& De"chide-6i "piritul şi ini7a ta tuturor bo8ă6iilor cărora le duci dorul& .P"t=(tl(a 0123i"ii po4iti5 B@ EI2 5ia:a 8 a s p t" ( (u a3 57"at 8i"a(ol E Un bărbat 9ncă relati: t=năr( ce co7erciali'a terenuri( nu-a "pu": @*itua6ia econo7ică e proa"tă& Hre7urile nu "unt iYroa 5a:orabile şi a5acerile 7er8 7i'erabil@& G=ndirea ace"tui li&irbat "e 9n:=rtea e:ident 9n Eurul lip"urilor şi a re"tric6iilor& Co"i8ur( cu o a"e7enea di"po'i6ie( nici nu :indea prea 7ult( cu at=t 7ai 7ult cu c=t "u5erea de un "enti7ent de i79nde"tulare şi era 5oarte ti7id& M-a7 ru8at "ă renun6e i7ediat la atitudinea "a di"tructi:ă IAJ 9n locul ace"teia "ă-şi 9nchipuie lucruri de7ne de dorit şi Cii-şi "u8ere'e acea"ta de 7ai 7ulte ori pe 'i% aşa :a putea W )o ter7ina o 9ntor"ătură "pre bine& *ecretara 7ea i-a tipărit lY26 un bilet ur7ătoarele con5ir7ări pe care trebuia "ă le in pete de cel pu6in 02 ori pe 'i( 9n tăcere "au( 7ai bine( cu :oce tare: @a7 deplină 9ncredere 9n conducerea şi "priEinul l to7nului& .

4 Ral(: E4 Emerson scrie s3 te 5ncre)i 5n tine 5ns+ţiF G>iecare inim3 aB+n&e 5n *ibraţie (rin acor'area cor)ilor 'e ar&int ale 5ncre'eriiH4 Ia contact c+ Di*in+l 'in tine 6i rec+noa6te c3 5m(re+n3 c+ D+mne)e+ orice 'e*ine (osibil4 Tratea)3 c+ total3 5ncre'ere tot ceea ce merit3 5ncre'erea ta4 Incearc3 s3 *e)i Di*in+l 'in 2iecare om4 84 E6ti +nicJ Pe (3mânt n+ e7ist3 alt+l i'entic c+ tine4 Ai m+lte ca(acit3ţi# 'ar+ri# talente4 Doar t+ e6ti 5n)estrat 'e la nat+r3 i'eal# ast2el 5ncât 5n mo'+l t3+ .ccept 9n "inea 7ea ade:ărul "pu"elor pe care le con5ir7 9n 7od con:in8ător& Di"pun acu7 ca puterea de :indecare a Do7nului "ă tran"5or7e 9ntre8ul 7eu trup( "ă 7ă :indece( "ă 7ă 9ntărea"că( "ă 7ă elibere'e& Cred( dintr-o ad=ncă con:in8ere interioară( că ru8a 7ea de credin6ă :a 5i au'ită& *unt "ănăto"( puternic şi liber& Du7ne'eu 7ă 8hidea'ă& Du7ne'eu 7ă iubeşte& )ubirea di:ină tra:er"ea'ă "piritul 7eu( "u5letul 7eu( trupul 7eu& !Ea tran"5or7ă( :indecă şi 9ntăreşte 5iecare ato7 al 5iin6ei 7ele& Percep o pace care pro:ine din 9ncrederea 7ea 9n Do7nul şi depăşeşte orice 9n6ele8ere&@ I3 i =o":7 . .cea"ta e"te :alabil at=t din punct de :edere 5i'ic( c=t şi "piritual-"u5lete"c& @Cred cu tărie 9n puterea de :indecare a Do7nului( de care a7 parte "piritual& Con6inutul 8=ndurilor 7ele( al credin6ei şi al "enti7entelor "e ar7oni'ea'ă unele cu altele& .59GG7 BA Jos p! Mu"p!# >2(" 3 " a >2 si2 st >2(" 3 " a >2 Du82 4 u $ o "u07(iu2 )i"u" a "pu": 1Credinţa ta te)a vindecat1.

I .

P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5

BB

+nic s3 &3se6ti 'r+m+l s(re reali)area 'e sine4 -4 E'+catorii 6i (ro2esorii ar treb+i s3 5n*eţe (e i KL(iii nesi&+ri# timi)i c3 s+nt co(iii Domn+l+i# c3 D+mne)e+ 5i i+be6te 6i 5i &:i'ea)34 5n 2el+l acesta# i o(iii *or câ6ti&a 5ncre'erea 6i si&+ranţa 'e sine4 .4 O 2orm+l3 a(roa(e ma&ic3 (entr+ constr+irea 5ncre'erii 5n sine const3 5n a se (ri*i 'imineaţa 5n ?M?Blin'3 6i# 5n 'e(lin3tatea con6tiinţei Di*in+l+i 'in om# (ron+nţarea tim( 'e / min+te a +rm3toarelor a2irmaţiiF NDac3 D+mne)e+ este 5n mine# cine este 5m(otri*a meaO M+lţ+mit3 (+terii Domn+l+i# care m3 5nt3re6te# lLot s3 2ac 6i s3 reali)e) orice acţi+ne bene2ic3N4 >3;ţi +n obicei 'in aceasta 6i# 5n 2el+l acesta# (lin 'e 5ncre'ere In sine 6i cre'inţ3 5n bine# *ei reali)a tot ceea ce a6te(ţi ?Ici la *iaţ34 /4 Tin'e c3tre tot ce este mai b+n 6i aceasta 5ţi *a ii 'at4 NNimeni n+;ţi (oate l+a s+cces+l# 'ecât t+ 5ns+ţiN# Dice Ral(: E4 Emerson# 6i are 're(tate9 e6ti +n canal al s(irit+l+i in2init 6i in2init+l n+ (oate e6+a4
/& Cre'inţa 5n D+mne)e+ 6i toate cele b+ne treb+ie
N;O

'emonstre)i *i)ibil# acas3# la ser*ici+# 5n relaţiile c+ alţi oameni 6i 5n orice 5m(reB+r3ri4 Cre'inţa ce n+ Icise la i*eal3 este moart34 Cre'e 5n (+terea creatoare a s(irit+l+i t3+# care este (3rta6 la s(irit+l Cosmic In2init4 14 5nc:i(+ie;ţi c3 e6ti (lin 'e s+cces# b+n3stare 6i loricit4 5ncearc3 s3 simţi aceast3 stare ca (e o realitate i rait3 6i# c+ toate 'i2ic+lt3ţile a(arente 6i (ie'icile ce;ţi Gia+ 5n cale# ima&inea ta re(re)entati*3 se *a reali)a4 CPa 56i (oate &3si 6i o *3'+*3 +n soţ4

B6

Jos p! Mu"p!#

,& Dacă :rei "ă :in'i terenuri "au orice altce:a( "u8erea'ă-6i că atra8i clien6ii potri:i6i( care au banii nece"ari şi 9şi dore"c e<act ceea ce po6i tu "ă le o5eri 6ii că - cel 7ai i7portant lucru - clientul tău :a 5i 7ul6u7it cu achi'i6ia 5ăcută& Cu o a"e7enea atitudine :ei ob6ino nu7ai "ucce"e& +& E<erci6iul de 7edita6ie indicat te aEută "ă atin8i o pace interioară ce :a 7ări 9ncrederea ta 9n Do7nul& Kl 9ncrederea 9n Du7ne'eu repre'intă 9ncredere 9n "ine&

Capitolul B LE&EA SECRETĂ A &'IDĂRII INTERIOARE
Cine nu a de'nădăEduit c=teodată( 5ără "5at şi cuprin" de iiV&i7ăD Cine( 9ntr-o "itua6ie dată a :ie6ii( nu "-a 9ntrebat ce-ar ii do 5ăcutD Dacă 6i "e 9nt=7plă acea"ta( atunci a7inteşte-6i ilZI :ocea ta interioară care te 9ndea7nă( te conduce pe toate S &nle tale şi dă o orientare :ie6ii tale( care 96i de':ăluie planul 2lol&ri:it atitudinii tale şi 96i arată calea de ur7at 9n ac6iunile i alo& *ecretul ace"tei conduceri interioare către un 7od corect ilZL :ia6ă con"tă 9n aceea că 9n "u5letul tău te "ubordone'i deEa &ulu6iei corecte( pe care o intuieşti 5ără a o cunoaşte( p=nă V iiud a5li ră"pun"ul e5ecti: din interiorul tău& )n5inita 9n6elepciune ador7ită 9n pro5un'i7ea "ubcon-Y #ontului tău e"te acce"ibilă pentru toate 9ntrebările şi proble7ele şi cunoaşte ră"pun"ul& >ă"pun"ul 96i apare i &0 un "enti7ent interior( ca o pre"i76ire ce "e potri:eşte Z ii certitudinea: ce:a te 97pin8e din interior "ă 5ii la locul potri:it( la ora potri:ită( "ă iei hotăr=rea potri:ită - pe "curt: W&ii 5aci ceea ce trebuie&

!r1ea-&-'i i(tui'ia
Un cleric( prieten de-al 7eu( 7i-a cerut odată "5atul& ;r li :rut "ă ştie dacă "ă "u"6ină 9n 5a6a con"iliului bi"erice"c cu7părarea unui teren o5erit "pre :=n'are 9n apropierea bi"ericii unde "luEea& Nici eu nu ştia7& Dar i-a7 propu": @Ne :o7 ru8a pentru ilu7inare şi :o7 ur7a calea ce ne :a 5i indicată@&

iiiKMiiiiiiiiiiiiLil')MM))MMHP B+ IG Jos p! Mu"p!# N $ O Pentru 9nceput nu ni "-a 9nt=7plat ni7ic care lă7urea"cl lucrurile( 5ie lui( 5ie 7ie& C=te:a 'ile 7ai t=r'iu( 7i-a tele5onat( Con"iliul "e :a 9ntruni c=t de cur=nd& *e :a ridica proble7\ achi'i6ionării terenului şi ea trebuie 9ncheiată& 9n ti7p ce 97Q :orbea( a7 "i76it 5oarte clar că ră"pun"ul nu putea 5i dec=t ne8ati:& Ki( pe c=nd continua( adău8ă că "i7te un @NU@ puternic ce 9l 97pre"oară& Din interior pornind( "-a in"talat şl la el un "enti7ent ce "e contura tot 7ai puternic şi repre'enta ră"pun"ul la 9ntrebare& .bia 7ult 7ai t=r'iu e:eni7entele ce a:ură loc au do:edit Eu"te6ea hotăr=rii "ale& E<is7 tot3 au2a o solu:i 9ntr-una din "cri"orile pri7ite de la a"cultătorii radio( de-a dreptul di"perată( o doa7nă "e pl=n8ea de proble7elo ei cu un chiriaş& Bărbatul "e co7porta at=t de ur=t( :ul8ar şi brutal( că to6i ceilal6i chiriaşi "e pl=n8eau de el& Che5urilo "ălbatice şi "candalurile la]Ye6ie erau la ordinea 'ilei& Dar nu :oia cu niciun pre6 "ă pără"ea"c=!ocuin6a& Pornind de la una dintre e7i"iunile 7ele radio( po care doa7na le cunoştea( i-a73 ră"pun" la 9ntrebare& Con5or7 reco7andării 7ele( doa7ha a 9nceput "ă "e roa8e pentru chiriaşul ei& Ea "e adre"ă 9n6elepciunii in5inite din "ubconştientul ace"tuia ca "ă-EA deter7ine pe chiriaş "ă o pără"ea"că de bună:oie şi+iă "e de"partă 9n pace& C9 9ncredere 9n "olu6ia ce "e i7punea de la "ine( ea 9şi repetai @Nu "unt "upărată pe el( nu 9i i7put ni7ic& Ha pleca de la "ine\ şi-0 la" "ă plece 9n pace şi 9i dore"c "ă 8ă"ea"că şi el pacea( iubirea şi 5ericirea@& 9n 7od neaşteptat( dorin6a e<pri7ată de ea 9n ru8ăciune "e 9ndeplini& Contrar aşteptărilor( o7ul plăti "ubit chiriile re"tante şi "e 7ută 5ără niciun 5el de inEurii( 5ără ne9n6ele8eri& Do7nea din nou liniştea şi pacea at=t 9n ca"ă( c=t şi 9n ini7a doa7nei& Ki nu a 5o"t o 9nt=7plare că( 9n "curt ti7p( ea 9şi 8ă"i un chiriaş liniştit şi de o 9naltă 6inută 7oral-"pirituală& .

=7$0 (ractica &ân'irii (o)iti*e 1+ Mo'+l 'e a (roce'a al +n+i a2acerist (lin 'e s+cces Un a5aceri"t recuno"cut pentru "ucce"ul şi dina7i"7ul I5tu 7i-a de':ăluit 9ntr-o bună 'i 9n ce 7od obişnuia "ă "e 00 i&i8e pentru călău'ire& El "e 5olo"eşte de o tehnică in8enioa"ă i7n "i7plitatea "a& 9nainte de a-şi 9ncepe treburile de di7inea6ă( "e retra8e in biroul "ău( unde nu e"te deranEat& Cu ochii 9nchişi in:ocă 7inunatele atribute ale Do7nului( de care( după cu7 ştie( JJ bucură şi el& .poi ro"teşte ur7ătoarea ru8ă "i7plă: @Tată( Tu( care le ştii piL toate( dă-7i ideea de care a7 ne:oie pentru a5acerea 7ea@& .cea"ta 9l tran"pune 9ntr-o "tare de pace )nterioară şi 9i dă 9ncredere 9n propria per"oană şi putere& .poi 9şi 9nchipuie că are "olu6ia potri:ită( o are pre8ătită W&piritual& Ki 9n 5iecare di7inea6ă 9şi 9ncheie intro"pec6ia "pirituală cu cu:intele: @*olu6ia e"te cea bună( o accept şi 96i 7ul6u7e"c pentru ea @& După acea"tă ru8ăciune "e 9ndreaptă "pre treburile 'ilnice şi "e ocupă din rutină cu toate lucrurile ce trebuie ro'ol:ate& *olu6ia căutată i "e de':ăluie 9ntr-un 7o7ent c=nd S&2L 8=ndeşte cel 7ai pu6in la ea& #-a a"i8urat că "olu6iile 9i apar pe nepu"ă 7a"ă( 9n 7od "pontan( ca un tră"net& Ki( 7tr-ade:ăr( colaboratorii şi partenerii "ăi de a5aceri con5ir7ă capacitatea "a de necre'ut de a aEun8e la "olu6iile cele 7ai bune cu :ite'a 5ul8erului& %ol+ţia +nei (robleme 'eosebite Un cuno"cut de-al 7eu( pro5e"or uni:er"itar( a:ea ne:oie ur8entă de c=te:a a7ănunte pentru 7cheierea uneia dintre lucrările "ale ştiin6i5ice( practic ter7inată& Era :orba de 5apte i"torice şi date din perioada 0100-0000 9nainte de Cri"to"& 9u 'adar a "cor7onit toate tratatele ştiin6i5ice ce i-au "tat .

de"ea recep6ionă7 "e7nale( i7pre"ii care( :enind din interior( trebuie"c atribuite unei 9ndru7ări di:ine& *ă 6ine7 .poate la opt 7ii de 7ile( la Briti"h #u"eu7 "au la trei 7ii de 7ile( la Public Mibrar$ NeB ^or4 Dar( 7-a a"i8urat( nici 7ăcar nu ştia e<act care opere "ă lZ "olicite de la bibliotecari& Era( 7ai 7ult "au 7ai pu6in( l&i capătul ştiin6ei "ale& . şi 9n "tarea rela<ată de :e8he dinaintea "o7nului "ă-şi repete 7ental( 7ereu şi 7ereu( ace"t cu:=nt-cheie& *ubconştientul e"te atotştiutor( el ştie ră"pun"ul corect& De acolo "olu6ia "e 7ani5e"tă 9n :i"( 5ie "ub 5or7a unei pre"i76iri copleşitoare( 5ie( pur şi "i7plu( "ub "e7nul unei certitudini interioare& *e in"talea'ă o "tare :ecină cu "i8uran6a că eşti condu" şi te a5li pedru7ul cel bun& Tehnica de"cri"ă 7ai "u"?a adu" re'ultatul "contat& 9n dru7ul "pre uni:er"itate( pro5e"orului i-a :enit "ubit che5ul unui ocol( prin 7a8a'ine( pentru a :i'ita un anu7e librar& De abia a intrat 9n 7a8a'inul( de alt5el de'or8ani'at( 9n care şi-a aruncat ochii pe ra5turile din apropierea uşii( că pri:irile i-au 5o"t atra"e de o anu7ită carte& [inea 9r 7=ini cartea pe care( 5ără "ă ştie( o căuta şi pe care 9n di7inea6a celei de-a treia 'i de la 9nceperea 7edita6iei o 8ă"iL R la<a" a .ce"te di5icultă6i a7enin6au "ă 9nt=r'ii publicarea lucrării "ale cu "ăptă7=ni de 'ile& )-a7 propu" "ă 5acă cel 7ai bun lucru 9ntr-o a"e7eneu "itua6ie& 9nainte de a ador7i "ă "e rela<e'e 5i'ic şi 7ental şi "ă 7edite'e a"t5el: @*ubconştientul 7eu cunoaşte ră"pun"ul şi 97i o5eră in5or7a6iile de care a7 ne:oie@& .i " ( pti5itat a su2t p" 8is l >23"u87"ii i2t "ioa" .poi "ă "e 9nchidă oricărot deliberări şi "ă "e concentre'e a"upra unui "in8ur cu:=nt& răspuns.6/ Jos p! Mu"p!# la di"po'i6ie& Nici 7ăcar nu putea preci'a unde "-ar puten a5la datele nece"are .

alt5el "pu" o in"truire pe care o pri7eşti din interiorul tău& Ea duce lip"ă de orice re5lectare a 7in6ii( de 8=ndirea co7parati:ă +0 e<a7inatoare& )n"pira6ia intuiti:ă 9ntrece orice li7ite ale 7in6ii& De 7inte te 5olo"eşti abia c=nd treci la reali'area .chiar obli8a6i( con"tr=nşi de a 5ace e<act S roa ce "i76i7 intuiti: că trebuie 5ăcut& De aceea( c=nd te ro8i pentru 9ndru7are interioară( nrbuie "ă cree'i pre7i"ele nece"are pentru acea"ta& 00 ebuie "ă 5ii rela<at at=t din punct de :edere 5i'ic( c=t şi iYiritual-"u5lete"c& 9n "tare de ten"iune 5i'ică "au 9ncordare interioară( "ub ten"iunea 5ricii "au a 8riEilor( nu :ei reuşi )) unic& Eliberea'ă-te 9nt=i din punct de :edere "piritual& i Yo"tinde-6i trupul& >ela<ea'ă-te& Minişteşte-te& .Cinetica &ân'irii (o)iti*e /0 @iii& de ace"tea şi "ă 5i7 totdeauna de"chişi unor a"e7enea ilnu'itori( "ă acceptă7 "e7nalele interioare& Dacă un piVV"enti7ent( un 5ir conducător "au o idee ne pre"ea'ă 9n @ii<l a"iduu( ar trebui "ă ne dă7 "ea7a de acea"ta 9n 7od 7iştient şi "ă nu ne 9nchide7 unei a"e7enea 9ndru7ări& 9n principiu( e<i"tă doar două 7oti:e pentru care nu percepe7( ace"te 9nde7nuri interioare& 9n pri7ul r=nd( c=nd o7ite7 ten"iona6i( nu le percepe7( nu le recunoaşte7& Frice inu"iune con"tituie o 5r=nă& Pe de altă parte( recunoaşterea i7 e"te inter'i"ă dacă( 9n 7o7entul c=nd in5or7a6ia "e ii7ni5e"tă( nu "unte7 clar-recepti:i pentru ea& 9ntr-o di"po'i6ie plină de 9ncredere 9n "ine "ănătoa"ă( 5ericită şi iln"chi"ă( nu :o7 trece cu :ederea a:erti'ările in"tantanee nlt6 intui6iei noa"tre& #ai 7ult: ne :o7 "i76i .bine9n6ele"( "ubiecti: :orbind .bia 9n "tarea ilc linişte interioară "e :a de"chide conştientul tău şi :a ilc:eni acce"ibil şi recepti: pentru i7pre"iile ce i':oră"c din intui6ia ta inconştientă& Mina 'e a+r a int+iţiei Cu:=ntul @intui6ie@ e<pri7ă o in"pira6ie "au .

cea"ta e"te cheia "ucce"ului "ău& în fiecare dimineaţă El dă la lumină dreptatea0 El nu lipseşte niciodată.H#de4$Ir D )ntui6ia 9ncuraEea'ă ideile noa"tre latente din inconştient& Din co7oara de idei a "ubconştientului "e pdt e<tra8e "lo8anuri de recla7ă aşa cu7 i "-a 9nt=7plat unei tir ere cunoştin6e de-a 7ele( care lucra la reali'area unor te<te de recla7ă& Tehnica ei e"te "i7plă& C=nd "e culcă( "e roa8ă "ă ob6ină @te<tul de recla7ă potri:it@ şi adoar7e cu ace"t cu:=nt pe bu'e( cu con:in8erea că ace"ta :a apărea& Ki in"pira6iile 9i :in& .62 Jos p! Mu"p!# in"pira6iei tale intuiti:e& )ntui6ia 9n "ine repre'intă o "e"i'arn 9ntr-un "in8ur act( un ră"pun" "pontan pe care-0 pri7eşti din inconştientul tău .9n acord cu 8=ndirea ta conştientă& Pentru oa7eni acti:i pro5e"ional şi pentru a5acerişti culti:area deprinderilor intuiti:e e"te de o i7portan6a deo"ebită& Prin inter7ediul intui6iei( "e ob6ine ade"e&i dintr-o "in8ură lo:itură un re'ultat care( prin inter7ediul 7in6ii( ar 5i nece"itat "ăptă7=ni "au luni 9ntre8i de 7unc5t inten"ă( de 9ncercări şi erori& Dacă 9n ur7a unor di5icultă6i aparent de ne9nlăturat şi 00 unor rătăciri 8=ndirea ne Eoacă 5e"te( toc7ai atunci intui6ia nu o5eră "olu6ia corectă& 9n ti7p ce 7intea noa"tră chib'uieşte şi "e chinuie cu de"co7punerea analitică( cu de':oltare%3 şi re"pin8erea unui 8=nd( intui6ia noa"tră "ubiecti:ă e"to eliberată "i7plu şi "pontan& Ea "tră5ul8era intelectul no"tru( ea apare 9n 8=ndirea noa"tră conştientă ca un 5ar călău'itor& )ntui6ia e"te aceea care( ca un 8la" pre:enitor( ne a:erti'ea'ă 9n 7ulte "itua6ii 9n le8ătură cu reali'area "au "upri7area unui anu7it plan& Co1oar. 2*o5onie -( 13& 9n 7od "i7ilar lucrea'ă o bună cunoştin6ă de-a 7ea( "criitoare( din Calcutta& *ecretul "ucce"ului "ău de .

7 reuşit "ă-0 in5luen6e' şi ci 9şi 5ăcu obiceiul de a "e ru8a după cu7 ur7ea'ă: @Cred %Ei( dincolo de orice 9ntrebare( accept cu ade:ărat 5aptul că 9n "ubconştientul 7eu ac6ionea'ă o inteli8en6ă creatoare .7 9ncercat "ă-0 aEut& Trebuia 9nt=i "ă aEun8ă la conclu'ia că pentru proble7a "a e<i"tă o "olu6ie( chiar dacă 7o7entan nu o :edea& )n5inita 9n6elepciune din "ubconştientul "ău cunoştea 5oarte bine capacită6ile "ale şi ştia şi cu7( şi unde 9şi :a putea de"5ăşura planurile& .cea"tă "criitoare ştia că "u8e"tia ei @ro7anul 7eu@ :a li 8ra:ată "ubconştientului "ău şi ace"ta :a reac6iona 9n 7od i ure"pun'ător& 9n şi 7ai 7ulte "itua6ii( ea "i76ea cur=nd un i7bold lăuntric de a "crie& Ki c=nd "e aşe'a la 7a"a de "cri"( in"pira6iile şi 5or7ulările :eneau 9n 'bor "pre ea& .Ci2 ti(a 0123i"ii po4iti5 6@ "criitoare( 97i "punea( "e datorea'ă ru8ăciunii re8ulate şi &i&iernatice& Ea trăia şi "e ru8a 9n credin6a că Du7ne'eu 00 călău'eşte paşii şi a binecu:=ntat-o cu darurile de a i7pre"iona lu7ea& >u8ăciunea ei 5a:orită era ur7ătoarea: @Du7ne'eu Qli26 totul& Do7nul e"te Kinele 7eu "uperior( e"te "piritul Wlin 7ine& Du7ne'eu "crie prin 7ine& El 97i o5eră te7atica( per"onaEele( in"pira6ia( a7ănuntele& El 5ace şi de"5ace inXăturile& Eu 7ul6u7e"c pentru toate "olu6iile( pe care ştiu ISii le :oi pri7i& Munec 9n "o7n cu cu:intele Iro7anul 7euJ QnV bu'e şi aşa 7ă cu5und 9n pro5un'i7ea "o7nului@& .ce"te e<e7ple do:ede"c ade:ărul 7iracolelor produ"e prin 9ndru7area di:ină şi la care cu to6ii pute7 de:eni părtaşi& Cu8 s7 o9:i2 8 s "5i(iul (o" spu247to" Un an8aEat co7ercial "e pl=n8ea cu a7ărăciune: @Caut i7 po"t core"pun'ător( aler8 din birou 9n birou& Ki ni7ere"c din lac 9n pu6L@& .

durat pu6in ti7p p=nă şi-a 8ă"it un "er:iciu potri:it( care 9l "ati"5ăcea din toate punctele do :edere& Cui "ă-i 5ie recuno"cător că a 8ă"it 5ir7a potri:ită( "luEba potri:ită şi cu:intele potri:ite( că a 5ăcut i7pre"ie bună şi a 5o"t an8aEatD 9ndru7area interioară i-a arătat calen şi 9l conducea& O "u07(iu2 p 2t"u >23"u8a" 3i5i27 @Ktiu că cererea deter7ină o5erta% acea"ta e"te o le8e& .7 7oti:ele potri:ite de ac6iune% dore"c "incer "ă 5ac 9n orice 7o7ent doar ceea ce e"te corect& Cele trebuincioa"e le pri7e"c& #ă 8ă"e"c acu7 la locul potri:it& Golo"e"c harurile 7ele 9n cel 7ai bun 7od şi pri7e"c binecu:=ntarea di:ină& F 9n6elepciune ne7ăr8inită 7ă conduce acu7 şi ac6ionea'ă prin 8=ndurile( cu:intele şi 5aptele 7ele& Frice 9ntreprind "e a5lă 9n 7=na Do7nului şi "e de"5ăşoară nu7ai şi nu7ai ca ur7are a 9ndru7ării "ale& N *i7t şi cred că Di:inul din 7ine 97i 5acilitea'ă dru7ul% pre"i7t( cred şi ştiu ace"t lucru& 9n6elepciunea di:ină 7ă in"piră şi 7ă conduce şi do7neşte pe"te3 7ine 9n tot ceea ce 9ntreprind% pri7e"c in"tantaneu ră"pun" la tot ceea ce trebuie "ă ştiu& )ubirea di:ină 7ă prec=de şi 7ă conduce pe cul7ile 9nalte ale păcii( iubirii( buciiriei şi 5ericirii& E"te 7inunat&@ .6A Jos p! Mu"p!? care ştie totul şi :ede totul& Eu "unt 9ndru7at e<act 9ntr-acol5l unde :ia6a 7ea pri7eşte un "en"% o ştiuL Nu pun 9ntrebări şi accept calea ce-7i e"te indicată prin puterea 9ndru7ării interioare& Gaptul că e<i"t 9n acea"tă lu7e are un "en"% 97E dore"c din ad=ncul ini7ii ca ace"t "en" "ă "e 9n5ăptuia"că@( *-a de"păr6it de 7ine cu ini7a uşurată( ba chiar 9n di"po'i6ie 5ericită& .

ră"pun"ul potri:it 96i :a 5i dat& Ki :ei ob6ine ace"t lucru& 2& )n5luen6a 9n6elepciunii din interiorul "ubcon-iJl lentului tău ştie şi :ede totul& 9ncrede-te 9n ea şi J)7a7-o& Nu7ai ea ştie ră"pun"urile la 9ntrebările tale& YDl le :ei a5la& -& Ur7ea'ă :ocea lăuntrică a intui6iei tale& .& 9nchipuie-6i 9n orice 7o7ent că e<i"tă totdeauna it "olu6ie& Porneşte de la ace"t ade:ăr şi rela<ea'ă-te total& Dacă apoi( 9n acea"tă "tare de rela<are corporală( ulYi rituală şi e7o6ională( te :ei ru8a( :ei a5la 7inuni lulăuntrul tău& 1& Fb6inerea unei 9ndru7ări 9n"ea7nă "ă por6i o di"cu6ie cu două căi: 9ntrebarea şi ră"pun"ul& Dacă nitr-o "tare de pro5undă 9ncredere :ei cere "piritului tău ră"pun"ul la o 9ntrebare( cu "i8uran6ă 9l :ei ob6ine& /& *ubconştientul tău 96i o5eră "olu6ii pe care nu )n cunoşti& *olu6ia "e poate a5la 9ntr-o carte ce-6i cade 9nt=7plător 9n 7=nă "au poate ră'bate dintr-o di"cu6ie iJc care o au'i 9nt=7plător& Po"ibilită6ile de a a5la ră"pun"ul "unt nenu7ărate& 7& Pentru pri7irea 9ndru7ării din interiorul no"tru trebuie "ă 5i7 deconecta6i şi de"chişi( recepti:i şi 9n orice 7o7ent 8ata de a pri7i& .P"a(ti(P g3(dirii po-iti/e 65 I3 i =o":7 0& 9ncrede-te 9n 8=nd şi "i76ire( 9n certitudinea i .de"ea ea pul runde "pontan 9n conştientul tău 5ără inter7ediari( W ti un tră"net& .ce"tea "unt pre'u76iile in care :o7 putea recunoaşte "u8e"tiile intui6iei noa"tre şi le :o7 putea ur7a& .

751$ 66 .

& Dacă :ia6a ta conştientă e"te eliberată dI ten"iuni şi "e 7en6ine un echilibru al păcii interioareJ( 9n6elepciunea şi cunoaşterea din "ubconştientul tău "It re:ar"ă pe"te pra8ul conştientului 9n ace"ta& Cu:=ntul cheie e"te rela<area& +& 9n "tarea rela<ată de "e7i-ador7it( repetă-6i ca pe un c=ntec de lea8ăn cu:=ntul @ră"pun"@ p=nă c=nd( cu ace"t cu:=nt pe bu'e( ador7i& >ă"pun"ul corect :a apărea& 00& )ntui6ia trece 7ult pe"te li7itele 8=ndirii& Do 7inte "ă te 5olo"eşti abia atunci c=nd treci la reali'area concretă a "u8e"tiilor pri7ite intuiti:& 00& Frice "crii ar trebui "ă "e 5acă "ub "e7nul 9ncrederii 9n 5aptul că "ubconştientul 96i 5urni'ea'ă te7a şi toate detaliile şi te conduce& Hei 5i "urprin" şl bucuro" de re'ultatele ob6inute& 9n6elepciunea din interiorul "ubconştientului tău te :a conduce acolo unde :ia6a ta capătă un "en" şi unde harurile tale a"cun"e "e pot de':olta şl de"5ăşura& ?< 02& 0-& 9ncrede-te 9n ru8ăciunea: @)ubirea di:ină 7ă precede şi 7odelea'ă :ia6a 7eal 9n 7od 5ericit şi 7inunat@& Cu ace"t 7otto "trăba6i un dru7 al "eninătă6ii şi al păcii interioare& .Jos p! Mu"p!L .

Capitolul 6 CUM NE %NCĂRCĂM )ATERIILE SPIRITUALE Şl SUFLETEŞTI 9n lu7ea noa"tră neliniştită( ne lă"ă7 prea de" pradă 5ricii cau'ate de 9nt=7plările e<terioare& Pentru a ne 5eri iln acea"ta( "ă ne re9ncărcă7 7ereu bateriile interioare cu cititorul 5or6ei in5inite& Co2( 2t"a" a asup"a i2t " s lo" i8po"ta2t al 5i :ii Un co7erciant( cu care purta"e7 o di"cu6ie 7ai lun8ă( 97i V&Q7"e 9n 9ncheiere: @Cu7 "ă-6i 7en6ii o 5ire liniştită 9n acea"tă lu7e con5u'ăD Ktiu că "e "pune Icu cal7ul 5aci 7ulteJ( dar 7i "unt con5u' şi 9n8riEorat( iar ştirile şi propa8anda din nare( radio şi din TH 7ă 9nnebune"c pe Eu7ătate@& )-a7 "u8erat că( dacă dorea( aş 9ncerca "ă-i aduc lu7ină in proble7a "a( "ă-0 apro:i'ione' cu un 7edica7ent "piritual i 7itra 8riEilor şi "ă-0 aEut 9n atin8erea acelei 5iri liniştite( S )) care @po6i 5ace 7ulte@& 9n pri7ul r=nd( i-a7 e<plicat că il&ică 9ntrea8a 'i 8=ndurile "ale "e 9n:=rt 9n Eurul ră'boiului (i t=lhăriei( a bolii( accidentelor şi nenorocirii( el "e a5undă in 7od auto7at 9ntr-o "tare de depri7are( 8riEi şi tea7ă& Dacă( 9n "chi7b( 9şi 9ndreaptă aten6ia( 7ăcar din ti7p 9n li 7p( a"upra le8ilor şi principiilor uni:er"ale ce 8u:ernea'ă 2o"7o"ul şi 5iecare :ia6ă 9n parte( atunci :a 5i ridicat 9n 7od .

( 273& .entru că Dumnezeu nu este al neor%nduielii ci al păcii 2Corinteni ) : 0. că întru 'ine ne punem năde$dea 2)"aia 2/( -3& .(03& @Ktiu că 9n6elepciunea cea 7ai 9naltă 7işcă planetele pZ-orbitele lor şi ac6ionea'ă 9ntre8ul uni:er"& Ktiu că e<i"tă : le8e di:ină şi o ordine di:ină care 5unc6ionea'ă 9n deplin(i "i8uran6ă şi diriEea'ă 9ntrea8a noa"tră lu7e( noaptea la"&i "telele "ă "e ridice pe cer şi 7işcă 8ala<iile 9n uni:er"% Du7ne'eu "tăp=neşte 9ntre8ul Uni:er"& #ă cu5und "piritual 9n liniştea ce do7neşte acu7 9n 9ntrea8a 7ea 5iin6ă şl conte7plu ace"te eterne ade:ăruri di:ine&@ Hăde$de neclintită.( --3& "i pacea lui !ristos. ă nu se tulbure inima voastră. pacea #ea o dau vouă. să stăp%nească în inimile voastre 2Colo"eni -( 013& Co7erciantul a 9ntor" "patele 8riEilor cotidiene şi te7erilor "ale şi 9şi 9ndreptă aten6ia către principiile şi ade:ărurile :ie6ii şi "e concentra a"upra lor& Uită de 7icile% "ale proble7e şi( 9n locul ace"tora( 9ncepu "a cu8ete a"upra celor 7ari( a"upra binelui şi a 7iraculo"ului & C=nd 9ncetă "a 7ai ia 9n con"iderare neliniştile "ale şi neca'urile lu7ii( ba chiar "e şi 5erea "ă :orbea"că de"pre ele 8riEile şi te7erile "ale "-au di7inuat şi( 9ntr-o lu7e e<terioară neliniştită( el in"taura o lu7e a liniştii interioare& El hotăr9 "ă la"e pacea Do7nului "ă "tăp=nea"că 9n ini7a "a& Ca ur7are a noii "ale di"po'i6ii( a5acerile "ale 7er8eau 7ai bine( 9ntruc=t reuşea "ă ia hotăr=ri 7ai 9n6elepte& . 'u ne vei păstra pacea noastră. nu precum vii dă lumea vă dau Eu. întru care aţi fost chemaţi să fiţi un singur trup.6+ ?os p! Mu"p!# auto7at 9n "5erele înalte ale "i8uran6ei şi "eninătă6ii& Ca ur7are( de trei ori pe 'i o7ul 9şi u7plea "piritul şi "u5letul cu ur7ătoarele ade:ăruri: Cerurile spun slavă lui Dumnezeu Yi facerea m%inilor (ui o vesteşte tăria 2P"al7 0. nici sIi se înfricoşeze 2)oan 0.ace vă las vouă.

co"ta declară că or8anic era per5ect "ănătoa"ă( dar că era plină de con5licte de intere"e şi( 9n 8eneral( "upărată pe toată lu7ea& )-a7 e<plicat doa7nei că ar putea "ă-şi depăşea"că "upărarea şi tulburarea "u5letea"că 5a6ă de 5a7ilia "a dacă :a ro"pecta un anu7it 7odel de ru8ăciune& Ki dacă "e :a acorda cu in5inita pre'en6ă şi 5or6ă a Do7nului( atunci ar7onia şi )ubirea( ordinea şi liniştea cu care :a aEun8e 9n contact 9n 7o7entele de e<a7inare liniştită a lucrurilor di:ine o :or pătrunde şi o :or năpădi 9n totalitate& )-a7 e<plicat că putea 7ai apoi "ă "e aştepte la o reac6ie auto7ată a "piritului "ău( i are o :a aEuta la a5larea cu7pătării( liniştii şi "eninătă6ii% 7 a5ară de acea"ta( :a căpăta un "enti7ent de bună:oin6ă prietenea"că 5a6ă de to6i oa7enii& . 1a1& %hi(uit& dep&. .'8(tl(a 0123i"ii po4iti5 6.7 accentuat că trebuie W&&i 9ncete'e de a 7ai :orbi de 9n8riEorările şi te7erile "ale 7 ce pri:eşte "itua6ia politică interna6ională( căci acea"ta 9i a7pli5ică proble7ele "ale interioare şi 9i 9nrăută6ea "tarea( deoarece "piritul inten"i5ică totdeauna ceea ce anali'ea'ă& Ea "e concentra a"upra ur7ătoarelor :er"ete biblice( Cooarece ştia acu7 că ade:ărurile con6inute 9n ace"tea coboară 9n "ubconştientul "ău şi o deter7ină "ă 5ie "enină( icricită( bucuroa"ă şi liberă& )ată :er"etele pe care i le-a7 notat: .i =2oa$a sa de i(i1&= F t=nără ca"nică( ce "u5erea de in"o7nie şi arit7ie i nrdiacă( era con:in"ă că e"te bolna:ă de ini7ă& Era ade"ea ilopri7ată( 5a6ă de "o6ul şi copiii "ăi era iritată( nerăbdătoare 6i duş7ănoa"ă& Titlurile principale ale ştirilor din 'iare o 7 i parau 9n8ro'itor( "cria 7ereu "cri"ori critice( otră:ite către 7pre'entantul partidului "ău& Ma reco7andarea 7ea "-a lă"at e<a7inată de un cardiolo8& .

niciî să te înspăim%ntezi. acolo m)a sălăşluit0 la apa odihnei m)a hrănit. "i mila 'a mă va urma în toate zilele vieţii mele. îţi poruncesc* Kii tare şi cura$os. oriunde vei merge 2)o"ua 0( +3& "i ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.3& (ăsaţi)i (ui toată gri$a voastră. împotriva celor ce mă necă$esc0 uns)ai cu J untdelemn capul meu şi paharul 'ău este adăp%ndu)mă ca E un puternic.*/ Jos p! Mu"p!. căci El are gri$ă de voi 2Petru 1( 73& Domnul mă paşte şi nimic nu)mi va lipsi. căci Domnul Dumnezeul tău este cu ţinti pretutindeni. să nu te temi. Q ca să locuiesc în casa Domnului. întru lungime de zile 2P"al7 5 22( 0-2 şi /-73& E Ca"nica( 7a7ă a 5a7iliei( şi-a 9ndreptat aten6ia "pre 5 acea"tă hrană "pirituală şi a a5lat 5oarte repede o pace 5 interioară care este mai presus dec%t orice raţiune. (a loc da păşune. E Cu8 >:i p7st" 4i u2 su=l t s 2i2 #ul6i a5acerişti şi an8aEa6i cu cele rha6 di5erite con:in8eri reli8ioa"e 7i-au po:e"tit că la7 anu7ite inter:ale de ti7p participă la 'ilele de recule8ere or8ani'ate ae bi"erică( unde a"cultă prele8eri de"pre Du7ne'eu( ru8ăciune? şi arta 7edita6iei şi petrec ore 9ntre8i 9n tăcere& 9n 5iecare di7inea6ă pri7e"c indica6ii şi 5ac e<erci6ii co7une de 7edita6ii( cu care trebuie "ă "e ocupe apoi pe"te 'i( 9n tăcere& După o a"e7enea 7edita6ie de di7inea6ă li "e "pune "ă "e 8=ndea"cQla cele au'ite şi "ă le recon"idere 9n "inea lor( aşa 9nc=t 9ncep=nd din acel 7o7ent "ă tacă ur7ătoarele c=te:a 'ile( chiar şi 9n ti7pul pr=n'urilor& 9n unani7itate declară că( după a"e7enea 'ile de recule8ere( re:in 9n& :ia6a de 'i cu 'i 7ai :ioi( 9ntări6i şi .( 2. J Iată. Lătit)al i masă înaintea mea. al celor care sunt chemaţi după voia (ui 2>o7ani .

m păzească inimile voastre.după >&U& E7er"on .ceşti oa7eni au 9n:ă6at Iă "e rela<e'e şi "ă "e de"prindă din e8ocentri"7ul lor& Ei recuno"c( cin"te"c şi 5olo"e"c 9n6elepciunea şi 5or6a Do7nului nnre a creat toate cele :ă'ute şi ne:ă'ute şi care diriEea'ă ne9ncetat şi etern 9ntrea8a :ia6ă& .i (!ili9"u Dacă-6i :oi aduce cadou o carte( trebuie "ă 9ntin'i 7=na şi "ă o iei& *i7ilar "e petrec lucrurile cu bo8ă6iile Do7nului: ele "e a5lă 9n :ecinătatea ta( dar trebuie "ă te o"teneşti pu6in pentru a le lua% Du7ne'eu e"te dătătorul şi darul 9n acelaşi li7p( tu eşti pri7itorul& De"chide-6i "piritul şi ini7a şi la"ă "ă pătrundă pacea Do7nului( u7ple-6i cu ea 9ntrea8ă 5iin6ă( căci Du7ne'eu e"te pacea& Citeşte :er"etele p"al7ului al optulea( 8=ndeşte-te la nde:ărurile "pu"elor "ale şi :ei "i76i un "u5lu puternic de :ia6ă( iubire( linişte şi echilibru ce "e re:ar"ă pe"te 'onele .@"e a5lă aici 9ntr-o "ur='ătoare linişte@& Dacă eşti acordat cu Du7ne'eu( ener8ia( 5or6a( in"pira6ia( 9ndru7area şi 9n6elepciunea cre"c din tăcere şi din liniştea "u5letului şi a "piritului& .u cuno"cut o pace aşa cu7 o pre'ice #ihlia: Ki pacea lui Dumnezeu.II 9ra%ti%a g3(dirii po-iti/e 71 9ncărca6i "piritual-"u5leteşte& După 9ntoarcerea la :ia6a de luate 'ilele pă"trea'ă 9n 5iecare di7inea6ă şi "eară 01-20 7inute de tăcere totală& . întru Iisus !ristos 2Gilipeni .ti 3"u8ul sp" li2i.t a su=l t as(7 . care cov%rşeşte orice minte.( 73& 9n ace"t 7od aceşti oa7eni 9şi 9ncarcă bateriile "piritual-7i5 leteşti şi pot( plini de 9ncredere( credin6ă şi curaE( "ă lucre'e 7ai departe( "ă "e con5runte cu proble7e şi di5icultă6i( cu "tre"ul şi "upărările 'ilnice& Ei ştiu cu7 "ă-şi dob=ndea"că o nouă 5or6ă interioară: printr-o acordare cal7ă cu in5initul care .u hotăr=t "ă 7ear8ă pe dru7ul 9n6elepciunii& Căile ei sunt plăcute şi toate cărările ei 90unt căile păcii 2Pildele lui *olo7on -(073& Cu8 07s .

toate le)ai supus sub picioarele lui 2P"al7 . lucrul m%inilor 'ale. .#icşoratu)l)ai pe d%nsul cu puţin faţă de îngeri.*2 Jos p! Mu"p!# "ecate ale 5iin6ei tale şi "u5letul tău chinuit 9şi 8ă"eşte pacea& C%nd privesc cerurile.i aminteşti de el. că)> cercetezi pe el.aşa cu7 'ice p"al7ul .au fiul omului.cea"ta 96i con5eră un "enti7ent al propriei :alori( al de7nită6ii şi puterii( din care :ei crea 5or6a de care ai ne:oie pentru a-6i 5ace lucrul tău şi pentru a duce o :ia6ă "enină& Cu8 po:i " 4ol5a (o2=li(t l i2t "ioa" 9ntr-o bună 'i( 9n Be:erl$ Cill"( un bărbat 7i "e adre"ă pe "tradă: @Crede6i( "pu"e el( că pot "ă-7i 8ă"e"c liniştea "u5letea"căD De 7ai bine de două luni nu 7ai "unt eu 9n"u7i@& F7ul era "5=rtecat de con5licte interioare( era plin de te7eri şi 9ndoieli( dar şi plin de ură şi bi8oterie reli8ioa"ă& Era 5urio" pe 5iica "a( care "e 7ărita"e eu un bărbat de altă con5e"iune( iar pe 8inere 9l ura& CU 5iul "ău nu 7ai :orbea de c=nd ace"ta "-a 9nrolat( 9n tinip ce el 9n"uşi 5ăcea parte dintr-o 7işcare paci5i"tă& Ki colac pe"te pupă'ă( ne:a"tă-"a a intentat di:or6ul& De"i8ur( nu putea7 "ă-i acord prea 7ult ti7p 9n col6ul "tră'ii& Dar i-a7 "pu" totuşi "ă 5ie bucuro" că 5iica "-a 7ăritat cu bărbatul :i"urilor "ale şi( dacă 5iica 9şi iubeşte "o6ul( a .usu)l)ai pe d%nsul peste lucrul m%iniloi 'ale. îmi 'ic: Ce este omul că). (una şi stelele pe care 'u le)ai întemeiat.( --/3& Hei c=şti8a credin6ă( 9ncredere 9n "ine( 5or6ă şi "i8uran6a dacă 7edite'i a"upra ade:ărurilor :eşnice con6inute 9n ace"l p"al7( a"upra i7en"ită6ii uni:er"ului căruia 9i apar6ine7( a"upra "piritului in5init al 9n6elepciunii di:ine care ne-a creat( ne dă :ia6ă şi ne "u"6ine& *ă-6i 5ie li7pede că . cu mărire şi cu cinste l)ai încununat pe el.eşti "tăp=n pe"te 8=ndurile( "i76ă7intele( ac6iunile şi reac6iunile tale& .

iJra%ti%a g3(dirii po-iti/e 73 i&icut bine că "-a 7ăritat( 9ntruc=t dra8o"tea nu cunoaşte i a"e şi reli8ii "au @c=nd şi dar@& 9n a5ară de acea"ta( i-a7 )) Vco7andat "ă-i "crie 5iului "ău că 9l iubeşte şi că "e roa8ă pentru el& )-a7 e<plicat că trebuie "ă re"pecte hotăr=rea i7 lui "ău şi că putea inter:eni 9n :ia6a ace"tuia doar cu ilorin6e bune( binecu:=ntătoare pentru t=năr& 9n 5ond( i-a7 Wpu"( din cu:intele "ale a7 dedu" că di"putele conEu8ale "-ar ilatora probabil unui con5lict din copilărie( cu 7a7a "a( şi că el căuta 9n propria ne:a"ta un 9nlocuitor al 7a7ei& Pe un bilet i-a7 notat unul dintre ade:ărurile de netă8ăduit 7 :indecare şi care "ă-i 7ear8ă la ini7ă: 1Celui cu inima initernică.ce"t bărbat n-a 5ăcut altce:a dec=t "ă eli7ine din ini7a S%a toată ura şi 7=nia& Ki c=nd( cu aEutorul Do7nului( "-a 9ncredin6at 5lu<ului de pace interioară( totul "-a aranEat de la "ine 9ntr-o r=nduială di:ină& . îi dai pacea0 căci mă încred în 'ine1. M-a7 "5ătuit &L "e 9ndrepte "pre Du7ne'eu plin de 9ncredere( credin6ă şi con:in8ere( şi atunci :a "i76i cu7 un curent al :ie6ii( al iubirii 9MJ al liniştii "u5leteşti :a 9nde"tula ini7a "a& Ki c=nd 8=ndul (iiu "e 9ndreaptă către unul dintre ai "ăi( "ă "pună: @Pacea Do7nului u7ple "u5letul 7eu şi al "ău 2al ei3@& Ma ce:a :re7e( a7 pri7it o "cri"oare 9n care per"oana re"pecti:ă 97i "cria: @Hia6a a 5o"t pentru 7ine cel 7ai 7are i&id& Di7inea6a nu :roia7 "ă de"chid ochii şi 9n 5iecare "eară lua7 5enobarbital pentru a putea dor7i& Dar( după 9nt=lnirea cu d:"& 7i-a7 9ncredin6at 5a7ilia şi pe 7ine 9n"u7i lui Du7ne'eu şi a5ir7a7 şi-7i con5ir7a7 7ereu: IDo7nul uni dă pacea( pentru că 7ă 9ncred 9n ElJ& Ca ur7are( "-a petrecut cu 7ine o "chi7bare aproape de necre'ut& Hia6a e"te plină de bucurie şi 7inuni& *o6ia 7ea şi-a retra" inten6ia S )o di:or6( trăi7 din nou 97preună& Giicei 7ele( 8inerelui şi liului 7eu le-a7 "cri"( 9ntre noi to6i do7neşte pacea( ar7onia WDi 9n6ele8ereaL@& .

. împărăţia cerurilo.*A Jos p! Mu"p!# O E5i(ti87 a >8p" ?u"7"ilo"E >2( t7 3 a 8ai =i 5i(ti87 9n ti7pul lunilor de :ară( "pre bucuria 7ea( a7 reuşit& "ă 6in un "e7inar la Den:er( Colorado& Ma 5inele pri7ol con5erin6e( :eni "pre 7ine un bărbat care 97i "pu"e: @*unt( de'a7ă8it( ne5ericit şi total blocat 9n orice pri:in6ă& #i-aş :inde bucuro" 5er7a şi aş pleca( dar 7ă "i7t ca 9n 9nchi"oare şi "tau pur şi "i7plu lipit locului& 97preEurările e<terioare 7ă con"tr=n8@& )-a7 ră"pun": @Dacă te :oi hipnoti'a acu7( :ei crede că eşti ceea ce 96i "u8ere'( deoarece conştientul tău( care chib'uieşte( aprecia'ă şi c=ntăreşte( ar 5i deconectat( şi "ubconştientul tău ar accepta 5ără drept de apel "u8e"tiile 7ele& Dacă 6i-aş "u8era că eşti un indian la :=nătoare după un delic:ent( te :ei "trecura 9n 7un6i şi 9l :ei căuta& Dacă 6i-aş "u8era că eşti 9n 9nchi"oare şi po6i e:ada( :ei crede că eşti 9nchi" 9n "patele unor 'iduri şi 'ăbrele% la "u8e"tia 7ea( :ei 9ncerca 9n 7od di"perat "ă e:ade'i% :ei 9ncerca "ă e"calade'i 'idurile( "ă-6i procur:chei ş9N"ă te "al:e'i& Dar( 9n tot ti7pul ace"ta( te :ei a5la 9n ace"t "pş6iu de"chi"( liber ca :=ntul& Gaptele tale ar 5i unice( con"tituind doar ur7area recepti:ită6ii "ubconştientului tău la "u8e"tiile 7ele& Tu 9n"u6i ai "u8erat "ubconştientului tăii că nu po6i :inde 5er7a( că eşti 9nchi" acolo( că nu po6i pleca la Den:er şi "ă 5aci ceea ce 96i place( că eşti capti: *ubconştientul tău nu are altă po"ibilitate dec=t "ă aEeeepte acea"tă "u8e"tie( 9ntruc=t el e"te orb 5a6ă de tot şi toate( 9n a5ară de ceea ce 9i i7pre8ne'i tu& 9ntr-ade:ăr( acu7 te-ai hipnoti'at "in8ur& Man6urile tale( 9n8rădirile 6i le-ai plănuit şi 6i le i7p "in8ur% "u5eri din cau'a con:in8erilor şi concep6iilor tal 5al"e( nu7ai de aici pro:in con5lictele tale interioare@& M-a7 "5ătuit "ă ur7e'e ade:ărul :eşnic: 1 chimbaţi)vt prin înnoirea spiritului vostru. Căiţi)v%.

te căi 9n"ea7nă 9n ace"t ca' "ă te replie'i in tine( "ă cu8eti şi "ă 8=ndeşti prin pri"7a principiilor 5unda7entale ale "piritului şi ale ade:ărurilor :eşnice& )-a7 "pu" o7ului că( plin de 9ncredere( "ă ceară pentru @"ine tot ce e"te bun( deoarece( dacă e"te de bună-credin6ă( niic=nd poate ob6ine ace"te haruri& Dar trebuia "ă "e pre8ătea"că p"ihic "ă accepte binele( aşa :a 5i cu ade:ărat uproape de 97pără6ia cerurilor& .ce"te lucruri nu 7ă pri:e"cJ& Ktiu că :oi reuşi "ă oriente' S&piritul şi 9ntrea8a 7ea 5iin6ă "pre linişte( rela<are( cal7 şi nr7onie& 97i cree' o nouă lu7e a libertă6ii( a certitudinii şi &0 pro"perită6ii@& C=te:a "ăptă7=ni 7ai t=r'iu( bărbatul 7i-a tele5onat t. .r7onia şi "ănătatea( pacea şi bună"tarea "unt acu7 la 9nde7=na "a( trebuia doar "ă-şi dorea"că ace"te bine5aceri ale Do7nului şi "ă con"idere dorin6a ca reală& Ca @re6etă@ pentru 9n"ănătoşirea "a i-a7 "cri" o ru8ăciune( JnJ care "ă o ro"tea"că c=t 7ai de": @97i 9n"uşe"c acu7 ade:ărurile :eşnice( i7uabile ale ) lo7nului( care 7ă 5a"cinea'ă& 97i linişte"c "piritul şi( 9n 8=nd( n2:cept 7arele ade:ăr că Do7nul "ălăşluieşte 9n 7ine( "e 7işcă 6i :orbeşte 9n 7ine& 97i linişte"c "piritul şi ştiu că Du7ne'eu nulăşluieşte 9n 7ine& F ştiu şi o credL ICăci e"te plăcerea itilălui :o"tru "ă :ă dea 97pără6ia& 9ncredin6ea'ă Do7nului ii ru7urile tale şi "peră 9n El% o :a 5ace cu "i8uran6ăJ& Prin 5or6a 9n6elepciunii in5inite( atra8 pe acel cu7părător i &ire doreşte 5er7a 7ea şi :a petrece pe ea un ti7p pro"per% )) re loc un "chi7b plăcut Do7nului( care ne a:antaEea'ă pe 7n=ndoi& Cu7părătorul e"te cel potri:it şi pre6ul core"punde( i uren6ii pro5un'i ai "ubconştientului 7eu ne apropie 9ntr-o 97binare di:ină& Ktiu că pot ob6ine totul dacă "unt de bună-i redin6ă& Dacă 7ă năpăde"c 8riEile( "u"6in i7ediat cu tărie: W.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 *B a 2i apropiat1.J 7ia co7unicat că şi-a :=ndut 5er7a şi "e poate 7uta la .

N I3 i =o":7 .ce"tui bărbat i-a de:enit clar că 8=ndirea noa"tră e"to creatoare( că 9ntrea8ă "a de'a7ă8ire a luat a7ploare po ba'a "u8e"tiilor altora( pe care el( 9n loc "ă le re"pin8ă( le-a acceptat( şi că 9nt=7plări( "tări "au condi6ionări e<terioare nu con"tituie niciodată 7oti:ul "ucce"ului "au al eşecului& El a acceptat "ă-i 5ie "u8erate te7eri şi 9n8rădiri şi "-a co7plăcui( 9n ace"tea( 9n loc "ă le pro"crie( deoarece nu recunoşte9i 5aptul că prin 8=ndirea "a ne8ati:ă 9şi inducea 9n8rădirilo 9n :ia6a "a& #edita6ia repetată i-a o5erit puterea de a 8=ndi con"tructi: şi ia do:edit că po"edă capacitatea de a ale8e 9n 7od inteli8ent 9ntre di:er"e po"ibilită6i& Dacă te năpăde"c 8riEile( 5rica "au di"perarea( pă"trea'ă-6i echilibrul interior şi a5ir7ă-6i c$& tărie* 1îmi ridic ochii spre culmile înalte de unde îmi vine a$utorul şNaceste lucruri nu mă privesc1.*6 Jos p! Mu"p!# Den:er% acu7 nu 7ai era pri'onierul propriului "pirit( nu 7ai era un "acri5icat al circu7"tan6elor e<terioare& *punea: @.ţi s(irit+l s(re .4 Dac3 toat3 )i+a 5ţi baţi ca(+l c+ incon*enientele 'in l+me . crime# catastro2e# boBi 6i tra&e'ii .te s(irit+al 5n lini6tea interioar3 6i e7aminea)3 le&ile 6i (rinci(iile im+abile ce sta+ la ba)a t+t+ror l+cr+rilor4 Orientea)3.o l+me a *eneraţiei 2aţ3 'e tot ce este 'i*in4 84 Retra&e.7 9n6ele" că prin 8=ndirea 7ea ne8ati:ă 7-a7 bă8at "in8ur 9n "tr=n"oarea lip"urilor( a "tr=7torării şi 9n8rădirii( 9n6ele8 că 9ntr-ade:ăr 7-a7 hipnoti'at "in8ur@& . *ei 2i in2estat 'e &ân'irea ta morbi'3 6i 5ţi *ei atra&e 'e(rimarea 6i melancolia4 Rec+noa6te c3 l+mea este &+*ernat3 'e 're(t+l 'i*in 6i 'e or'inea 'i*in3 6i ast2el *ei 2i ri'icat 6i *ei intra 5ntr.

& )ritarea( "upărarea şi duş7ănia contra altora ne di'ol:ă 9n neant dacă practici arta unei ru8ăciuni e5iciente( care con"tă 9n aceea de a recon"idera ade:ărurile di:ine din cel 7ai 9nalt punct de :edere& 1& Prin repetarea lentă a P"al7ului 22 po6i linişti 7oara ce 7acină ne9ntrerupt "piritul tău& )7ediat apoi( ZQ&indeşte-te 0120 7inute la "en"ul ace"tor :er"ete pentru tine& Ki aşa :ei "olu6iona ca 9n Eoacă toate cerin6ele pe care 6i le i7pune :ia6a& /& Binele co"7ic e"te dătător şi dar totodată& )ar receptorul eşti tu& De"chide-te din punct de :edere "piritual şi "u5lete"c( pentru a recep6iona 5luidul de pace al Do7nului şi la"ă-0 "ă cur8ă prin trupul tău& Du7ne'eu e"te pacea şi acea"tă pace te aşteaptă pe line& De ce "ă 7ai aştep6iD Procură-6i-o chiar acu7( 9n acea"tă clipă& 7& P"al7ul al optulea "e pretea'ă e<traordinar de bine la a-i in"u5la 5irii tale ar7onie( 9ncredere( de7nitate şi ad=ncă :enera6ie 9n 5a6a Di:inului& E"te )) a 7edica7ent 7iraculo"( care 96i aEută 9n ob6inerea unei "ănătă6i pro5unde& .& Dacă două per"oane apar6in=nd unor reli8ii di5erite "e iube"c( atunci dra8o"tea lor 9n:in8e toate barierele reli8io'ită6ii "au do87ele in"titu6ionale şi cei doi ar trebui "ă "e că"ătorea"că& .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 ** Du7ne'eu( aşa :ei aEun8e la o 5ire "enină şi :ei atin8e Icopul dorin6elor tale& -& Gereşte-te de a-6i 'u8ră:i "i7pto7ele bolii tale( ale 8riEilor şi 7=hnirilor tale( şi ace"tea :or di"părea& G=ndeşte-te la lucrurile 5ru7oa"e şi 7ari şi acordea'ă-te cu Du7ne'eu& .

*+ Jos p! Mu"p!# +& Nu eşti o :icti7ă a 97preEurărilor "au condi6ionărilor e<terne( a creditorului "au a "ocietă6ii 9n care trăieşti& G=ndeşte con"tructi: şi( pe ba'a puterii creatoare a "piritului tău( :ei ob6ine re'ultate pe 7ă"ura 8=ndirii tale& .

nu 5ără &0 5i 9ndeplinite şi alte condi6ii 7ai i7portante .trac6ia 5i'ică "au 7aterială nu con"tituie un etalon :alabil( ce a"i8ură 5ericirea& .cea"ta nu repre'intă o to:ărăşie ade:ărată( deoarece nu "e ba'ea'ă pe iubirea ce con"tituie o unduire a ini7ii& *i7plul 5apt că "e 9ncheie o că"ătorie reli8ioa"ă nu "5in6eşte neapărat că"nicia .Capitolul * SURSA )UCURIEI %N DRA&OSTE Şl %N CĂSNICIE #ul6i oa7eni "e că"ătore"c 5ără "ă "e 5i ru8at 9n prealabil i9nntru 9ndru7are "au ac6ionare corectă& Pentru a 5i cu #tle:ărat 97plinită( o că"nicie trebuie "ă "e ba'e'e 9n pri7ul i .nd pe o puternică ar7onie "pirituală interioară& Ea trebuie S&a 5ie o 5u'iune a două ini7i& Unele 5e7ei 2"au chiar şi unii bărba6i3 :or "ă "e ni"ătorea"că pentru a 5i 9n "i8uran6ă "au pentru o căpătuire 00 şoară ori pentru că 9şi dore"c un că7in& F a"e7enea atitudine Si"te 8reşită& *i8uran6a "e dob=ndeşte prin acordarea cu &ur"a co"7ică de ener8ie( care aduce( 9n 7od cre"cător( tot 7ai 7ulte idei creatoare( ar7onie( pace( 5ericire( precu7 şi apărare şi 9ndru7are 9n toate pri:in6ele& Dacă un bărbat "e că"ătoreşte nu7ai pentru 5ru7u"e6ea lotei( pentru că e"te bo8ată "au pentru in5luen6a ei 9n Societate "au politică( el 9ncheie o a"ociere pe o ba'ă Ziieşită& .şi nu o 5ace chinte"en6a 97plinirilor( aşa cu7 trebuie "ă 5ie o ade:ărată că"nicie& .

omul să nu despartă 2#atei 0+(/3& Cal a si0u"7 3 a at"a0 97"9atul pot"i5it Q Dacă o 5e7eie :a "pune 9ii 5iecare "eară şi di7inea6ă ru8ăciunea de 7ai Eo"( conştientă că o "ă7=n6ă plantată 9n "ol( creşte după le8ile proprii( atunci toate calită6ile şi tră"ăturile de caracter bărbăteşti a"upra cărora 7editea'ă :or apărea 9n e<i"ten6a "a "ub 5or7a "o6ului ideal& @)nteli8en6a in5inită atra8e pentru 7ine un bărbat pre8ătit pentru că"ătorie şi care re"pectă di:inul ce ne 7odelea'ă pe .cea"ta e"te ade:ărata "e7ni5ica6ie a cu:=ntului Bibliei: Ca a împreunat Dumnezeu.i a a"8o2i47"ii .tra8e7 al6i oa7eni 9n 5unc6ie de lun8i7ea noa"trl de undă "piritual-"u5ietea"că% doi oa7eni de acelaşi 5el "i atra8& *piritul no"tru deter7ină trăirile noa"tre& Trebuie "i ne creă7 echi:alentul "piritual a ceea ce dori7 9n :ia6a( Ki acea"ta o reali'ă7 dacă 7edită7 linişti6i şi cu interei a"upra "itua6iei pe care o dori7% aşa reuşi7 "ă produce7 9n noi ace"t echi:alent "piritual ce creea'ă 7iracole& Ki acea"ta e"te :alabil şi pentru dorin6a noa"tră de iubire şi 97plinire( pentru atra8erea partenerului ideal 9n dra8o"te( 9n că"nicie( pentru 5ericirea 9n doi printr-o 5u'iune de ini7i& Că"nicia e"te o acordare cu idealurile di:ine( e"to ar7onie şi inocen6ă a inten6iilor& .+/ i&_&i-ii_7_i_ S_n-i -i <i S i-L_ _ i_)) SSi&J##J#### ______?_i_ii&n-n_i& Jos p! Mu"p!# 7 _S_m L 0 a at"a(:i i .r7onia( cin"tea( iubirea şi inte8ritatea trebuie "ă e<i"te cu anticipa6ie 9n ini7ilo bărbatului şi a 5e7eii& Că"nicia e"te unirea a două ini7i 9n iubire şi re"pect reciproc& Dacă 9ntre doi oa7eni a?a:ut loco unire "pirituală reală( nu 7ai poate apărea di:or6ul( pentru că niciunul dintre ei nu ) doreşte& Cei doi "e contope"c "piritual( "u5leteşte şi trupeşte& .

P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5

,0

to6i& El e"te 9n'e"trat "piritual( cin"tit( credincio"( capabil( bo8at şi plin de "ucce"& El "e ar7oni'ea'ă cu 7ine pe deplin nt=t pe plan "piritual-"u5lete"c( c=t şi 5i'ic& )ubeşte idealurile inele( iar eu pe ale "ale& El nu doreşte "ă 7ă "chi7be şi 7i nu :reau "ă-0 7odi5ic pe el& 9ntre noi do7neşte iubirea( libertatea şi re"pectul reciproc& El :ine 5ără a 5i "tin8herit in :reun 5el& E"te un act al pro:iden6ei care 9nnoieşte totul& )nteli8en6a ener8iei co"7ice dinlăuntrul 7eu ne apropie pe n7=ndoi 9ntr-o 97binare di:ină&@ ;"i8ură-te că nu te 9ndoieşti de ni7ic din ce ai a5ir7at& >eali'area dorin6ei i':orăşte nu7ai din credin6a ta pro5undă Hi nu "u5eră 9ndoieli& ;lt5el( lucrurile ar "ta la 5el ca 9ntr-un n"cen"or 9n care ac6ione'i conco7itent butonul de urcare şi de cobor=re& >e5lectea'ă un ti7p a"upra 9n"uşirilor tale bune( "pune-6i că eşti cin"tită( "inceră( iubitoare şi prietenoa"ă& ;precie'i un că7in 5ru7o"( o :ia6ă co7ună ar7onioa"ă& Eşti 9n'e"trată cu calită6i naturale& Eşti :e"elă& Po6i "ă ră"5e6i un bărbat( "ă-0 iubeşti( "ă-0 ad7iri şi "ă-i 5ii de real 5olo"& G=ndeşte-te la toate calită6ile tale 7inunate şi per7ite-le "ă 5ie 7e"a8erul tău "piritual& Nu eşti o cicălitoare( nici prea 8eloa"ă( nu Eoci căr6i şi nu oşti alcoolică& Di7potri:ă: ai de dat at=ta iubire şi 5ericire( 2Q in8ăşie şi ad7ira6ie( a7abilitate şi prietenie( 9nc=t( con5or7 le8ii reciprocită6ii( :ei atra8e pe acel bărbat care te iubeşte( te ră"5a6ă şi te ad7iră&

Atitu3i2 a pot"i5it7 p 2t"u a al 0 = 8 ia i3 al7
Dacă eşti bărbat şi cau6i şi chiar :rei "ă 8ă"eşti o 5e7eie iubitoare( 9ntreabă-te 7ai 9nt=i ce-i po6i o5eri tu& Fpreşte-te a"upra 9n"uşirilor tale bune: eşti cin"tit( "incer( credincio"&

+2

Jos p! Mu"p!#

ai un :enit bun şi po6i o5eri o con:ie6uire ar7onioa"ă& [i n li7pede că nu-i :ei "pune 5e7eii iubite ni7ic dur "au Ei8nitor( nu-i :ei 5ace ni7ic rău( deoarece doreşti ca "o6ia ta "ă 5io 5ericită şi "enină şi "ă "e reali'e'e "in8ură& >oa8ă-te liniştit şi plin de o con:in8ere ce i':orăşte din ad=ncul "u5letului tău: @)nteli8en6a in5inită atra8e pentru 7ine 5e7eia potri:ită( aptă de că"ătorie& Ea e"te 8ra6ioa"ă( 9nc=ntătoare( cin"tită( "inceră( credincioa"ă şi plină do re"pect pro5und 5a6ă de 7arile( :eşnicele ade:ăruri alo Do7nului& 9ntre noi do7neşte o dra8o"te reciprocă( libertato şi re"pect& *piritual şi "u5leteşte( "unt 9ntru totul de acord cu ace"te calită6i ale 5e7eii pe care o caut şi ştiu că ace"ta calită6i( c=nd 7edite' a"upra lor( pătrund 9n "ubconştientul 7eu şi( 9ntr-o 97binare di:ină( :or atra8e 5e7eia :i"urilor 7ele( care 9ntruchipea'ă idealul 7eu@& 9ntăreşte( con5ir7ă ace"te ade:ăruri "eara şi di7inea6a( 9n linişte şi 9n 7od participati:& Dacă 96i i7a8ine'i tot ceea ce 8=ndeşti( eşti ca şi reali'at: :ei atra8e 9n 7od auto7at 5e7eia potri:ită şi 9ntre :oi :a do7nMo dra8o"te reciprocă şl 9n6ele8ere& N C=nd "e plantea'ă o "ă7=n6ă 9n "ol;ea 9nt=i 7oare şi tran"5eră propria ener8ie unei alte 5or7e d/ e<i"ten6ă a "a& 9n 7od "i7ilar "unt 7ateriali'ate calită6ile 5e7eii ideale a"upra cărora re5lecte'i şi( apoi( 9n6elepciunea şi E puterea ener8iei co"7ice :ă aduc pe a7=ndoi 9ntr-o 97binare di:ină&
D

iu2irea .i a3 57"ata (a8a"a3 "i su(t posi9il (!ia" ;i >2 Ea2ii 3 au"E
;utorul ace"tei căr6i a 9ncheiat( 9n calitate de preot( 7ulte că"nicii 9ntre bărba6i şi 5e7ei care a:eau şapte'eci( opt'eci şi( 9n două ca'uri( chiar nouă'eci de ani& #ul6i bărba6i recuno"c a 5i i7poten6i din punct de :edere "e<ual% totuşi(

Q

P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5

+@

S)ru8o"tea du7ne'eia"că i-a unit cu 5e7eia alea"ă( pentru că pur şi "i7plu au 5o"t cin"ti6i( "inceri şi corec6i unul cu altul& i u alte cu:inte: 9ntre bărbat şi 5e7eie do7nea o 9n6ele8ere Vloplină& Cin"tea( "inceritatea( dreptatea şi re"pectul "unt copiii 000 birii% de aceea( ace"te că"nicii au 5o"t 9ncheiate cu :enera6ie( in 7od calculat şi cu o deplină 9n6ele8ere a "e7ni5ica6iei lor IQ3irituale& ;ceşti oa7eni căutau o co7panie iubitoare cu care 7i 97partă bucuriile şi trăirile( 5ericirea& ;"e7enea că"nicii 7int ade:ărate uniuni a două "u5lete ce-şi caută dru7ul "pre 97plinire 9n :ia6a pă7=nteană&

Ea >2t" 97R Es7 3i5o": 4FE
E"te :orba aici de un ca' ce nu "uportă 8enerali'are& Di:or6ul poate con"titui uneori o "olu6ie bună( alteori nu& 2iricine 6i-ar putea "pune "ă di:or6e'i% ade"ea 9n"ă( acea"ta n"te o "olu6ie tot at=t de proa"tă ca şi o că"ătorie 5or6ată pentru un "olitar( care ar pre5era "ă trăia"că "in8ur& F 5e7eie di:or6ată e"te de 7ulte ori 7ai cin"tită( 7ai nobilă şi 7ai "inceră dec=t 7ulte dintre prietenele "ale 7ăritate( care duc o :ia6ă de 7inciună( 9n loc "ă pri:ea"că nde:ărul 9n 5a6ă şi "ă-şi a"u7e con"ecin6ele& #ul6i 5olo"e"c 7oti:a6ii şi "cu'e& Din punct de :edere idi8io"( politic "au 5inanciar( o de"păr6ire pare i7po"ibilă Sau 5oarte proa"tă& ;l6ii "pun că( 5ie din cau'a copiilor( 5ie din alte 7oti:e ra6ionale( nu di:or6ea'ă& Dar( con5or7 tuturor e<perien6elor de p=nă acu7( e"te pre5erabil ca un copil "ă ia7=nă cu unul dintre părin6i( care 9l iubeşte cu ade:ărat( 9n loc "ă trăia"că "ub in5luen6a a7bilor părin6i care "e ceartă şi #L duş7ăne"c 5ără 9ncetare& Copiii cre"c con5or7 i7a8inii şi a"e7enea celor :ă'ute aca"ă pe plan "piritual şi e7o6ional& Ma un 7o7ent dat 7-a con"ultat o 5e7eie( că"ătorită

a şi săv%rşit adulter cu ea în inima lui 2#atei 1( 2. du"-o 9n cele 7ai ele8ant@ re"taurante( teatre şi localuri de lu< din oraş şi i-a 5ăcui cadouri "cu7pe& Con5or7 "pu"elor "ale( era cercetător indZY pendent( dar( 7ai t=r'iu( c=nd erau deEa că"ători6i( ea n de"coperit 9n 8entile "ale de :oiaE cocaină( 7ariEuana şi all&u dro8uri& C=nd l-a con5runtat cu realitatea( el a ad7i" că e7 co7erciant de dro8uri şi că 5ăcea de"eori călătorii 9n #e<n pentru a-şi procura "ub"tan6e& . săv%rşeşte adulter0 şi cine s)a însurat cu cea lăsată săv%rşeşte adulter 2#atei 0+( +3& Căci 9n Biblie "e "pune 7ai departe: 1Că oricine "e uită la o femeie. poftind)o.3& Pentru ace"t bărbat 7ărturi"irea 9n "ine a 9n"e7nat deEa eliberarea şi :indecarea de co7ple<ul "ău de :ino:ă6ie& Ni "e . în afară de pricina de des fr%nare. şi "e va însura cu alta. .+A Jos p! Mu"p!# 9n *an Granci"co& M-a cuno"cut pe "o6ul ei cu apro<i7aii: şa"e luni 9nainte de că"ătorie& .cea"ta nu era o că"nicie ade:ărată( căci el şi-a 7in6it "o6ia 9ntr-o proble7ă 5unda7entală& Ea a 5o"t 9nşelată păcălită& După "5atul 7eu( ea "-a adre"at unui a:ocat şi cerut di:or6ul& Era bo8ată şi prin po'i6ia "a a:ea o oareca: in5luen6ă politică şi( aşa cu7 ad7i"e "o6ul ei ulterior( ace" era ade:ăratul 7oti: pentru care a cerut-o de ne:a"tă a"e7enea că"ătorie nu repre'intă dec=t o 9nşelătorie can 9n intere"ul 5e7eii pro5und decep6ionate( trebuia de7a"ca6i şi lichidată c=t 7ai rapid& Cu1 i(te(si0i%& e$ 2u%uria 4( %&s(i%ie Un bărbat di:or6at( care "-a că"ătorit cu o 5e7eie de al6ii con5e"iune reli8ioa"ă( "e "i76ea :ino:at% şi "e te7ea că :a li pedep"it( căci( 9n opinia "a( păcătui"e&!Era con5u' datori6ii unei interpretări de5ectuoa"e a :er"etului biblic: 1Iar Eu zic vouă că oricine va lăsa pe femeia sa.

preacur:eşte şi co7ite adulter& Un bărbat care "e conda7nă "in8ur şi 9ntre6ine ura şi duş7ănia( "e co7place 6i participă la rău şi( prin acea"ta ."e 5ace :ino:at de preacur:ie şi adulter 5a6ă de le8ile :eşnice ale "piritului& El e"te deEa di:or6at( căci nu 7ai are le8ătură cu curentul păcii( al ar7oniei şi al iubirii& 9nainte de toate( i-a7 e<plicat 9n"ă bărbatului că Du7ne'eu( ca principiu de :ia6ă şi dătător al ener8iei ro"7ice( nu conda7nă şi nu pedep"eşte niciodată& .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 +B pune că "ă:=rşirea adulterului e"te o proble7ă de @ini7ă@( i7@ini7ă@ e"te un ter7en 7ai :echi pentru "ubconştient& )nuna e"te "ediul e7o6iilor( deci al :ie6ii e7o6ionale şi al :io6ii "pirituale inconştiente a o7ului& .biblic :orbind ."ta o )n cern noi 9nşine( prin 7odul no"tru de 8=ndire şi "i76ire& Ac8ulile( obiceiurile şi "oarta că"niciilor "e deo"ebe"c de l&i o 6ară la alta( de la o cultură la alta& Dar toate au 5o"t i7pre8nate de repre'entările reli8ioa"e 5unda7entale ale di5eritelor con5e"iuni şi şi-au 8ă"it e<pre"ia 9n datini şi le8i& )ubirea nu cunoaşte con5e"iuni( nu cunoaşte do87e "au le8i( 7ei ra"ă "au na6ionalitate& )ubirea 7er8e după propriile )# le8i dea"upra tuturor ace"tor lucruri& Du7ne'eu e"te )7per"onal şi nu pri:eşte per"oana& Bărbatul hotăr9 "ă "e ierte că @a po5tit-o pe cealaltă 9n "pirit@ şi că( 9n cele din ur7ă( după di:or6( "-a că"ătorit cu .biblic :orbind .c6iunile trupului 7int deter7inate de pornirile "piritului& )-a7 e<plicat o7ului i a 5e7eile şi bărba6ii a7inti6i 9n Biblie repre'intă "i7bolic )nterac6iunea 9ntre conştient şi inconştient& Conştientul I:%t&e repre'entat 9n Biblie ca bărbat( iar "ubconştientul ca liVineie& Biblia repre'intă un te<t "u5lete"c-"piritual şi trebuie 9n6elea"ă ca atare& Ea "u8erea'ă că o7ul care crede 9n 'ei l&ilşi "au care "cor7oneşte 9n un8herele 7urdare ale "piritului W&&iu "e i7pre8nea'ă cu răul 9n propriul lui "pirit( adică .

9n care ieri( a"tă'i şi 7=ine ră7=n 7ereu aceleaşi .I +6 Jos p! Mu"p!# ea& 9ncepea "ă "e 9ndrepte e<clu"i: către bucuria de a tr%@u *e ru8a: @)ubirea Do7nului ne uneşte& Hăd pre'en6a lui Du7ne'eu 9n "o6ia 7ea( iar ea o :ede 9n 7ine& Fri de calo ori 7ă 8=nde"c la ea( :oi "pune: IDu7ne'eu te iubeşte şi 9l(i poartă de 8riEăJ@& .u"ati(7 la 2o"o( >2 (7s2i(i .u trecut ani de atunci& Că"nicia celor doi de:eni tot 7in 5ericită& El "-a :indecat de credin6ele 5al"e( de "uper"ti6ie şi de co7ple<ul de :ină ce re'ultă din ele& *o6ia "a 7i-a "pu" @După ani de re7uşcare( de 7=hnire( ne-a 5o"t dat 7iracolul 97plinirii@& Cu8 a?u2s o = 8 i u.ce"t principiu del :ia6ă "e a5lă departe de orice pedeap"ă şi( di7potri:ă( 9ncearcă 9n orice "itua6ie "ă te :indece şi "ă-6i re"tabilea"că inte8ritatea@& Dacă( de e<e7plu( aplici eronat re8ulile nlate7aticii( nu-6i ie" calculele& Dacă le 5aci 9n 7od corect( ob6ii i7ediat re'ultatul bun& Tot aşa( dacă( prin 8=ndirea ta( 9ncepi "ă-6i 5olo"eşti "piritul 9n 7od corect( 9n "en"ul ade:ărurilor :eşnice .du-6i 9n 5a6a ochilor ade:ărurile "upre7e deo"ebit dIi7portante pentru tine: @*ă te ier6i pe tine 9n"u6i 9n"ea7nn ar7onie "pirituală şi pace "u5letea"că& *ă te conda7ni şi "ii te pedep"eşti pe tine 9n"u6i 9n"ea7nă 7i'erie şi "u5erin6ă& Du7ne'eu "au dătătorul ener8iei co"7ice e"te principiul de :ia6ă care 9n"u5le6eşte toate lucrurile( ?-are "ălăşluieşte 9n interiorul tău şi al 5iecărui o7& Dacă te ar'N principiul de :ia6ă reduce ede7ul şi 5or7ea'ă piele nouă şi oa"e& Dacă te tai( ace"t 7inunat principiu de :ia6ă 5or7eaE'ă din celule noi o punte şi :indecă rana& ."ubconştientul tău :a reac6iona i7ediat la noul 7od de 8=ndire( trecutul :a 5i uitat şi :ei 9ncepe o :ia6ă nouă( 7ai 5ericită& .

ş 9ncepe o :ia6ă nouă( 7-aş 7i9rita( aş :rea "ă 5iu iubită şi re"pectată( "ă a7 un "o6( o ru"ă şi copii& Ce "ă 5acD *unt conda7natăD@& )-a7 ră"pun" că( 9n 7o7entul 9n care a aEun" la o hotăr=re t7 7ă 9n ce o pri:eşte şi doreşte "ă 5ie "inceră cu ea 9n"ăşi( i76a atotputernică :a reac6iona şi :a 9ndeplini :i"urile "ale& .3& *ocietatea şi 9ntrea8a lu7e pot "ă critice( iar tu te po6i &upune 9n:inuirii 5a6ă de tine 9n"u6i( dar: 'atăl nu $udecă 5. 'u nu poţi privi P ipăsarea 2.M nimeni.7 De :reo c=6i:a ani( o 5e7eie care "e dădea 9n :=nt după plăceri uşoare( 7ă 9ntrebă: @.7 accentuat ade:ărul "i7plu că Du7ne'eu( principiul :ie6ii 6i dătătorul de ener8ie co"7ică( nu conda7nă pe ni7eni& IO*hii 'ăi sunt prea curaţi ca să vadă răul. ci toată $udecata a dat)o Kiului 2)oan 1( 223& Giul n"Me "piritul tău& .pace( libertate( de7nitate( iubire( că"nicie( loricire& Dacă :a 5ace acea"ta( Du7ne'eu( 9n ne7ăr8inita WSa dra8o"te( :a reac6iona& Un abur al păcii( i-a7 adău8at( :a 9n:ălui "piritul şi "u5letul "ău( ca o rouă cerea"că( şi un Z:urent de ener8ie co"7ică :a 9nlătura toate ur7ele 5ricii şi ale :inei& C=nd :a 9nceta "ă "e conda7ne pe ea 9n"ăşi( lu7ea :a 7ceta "ă o pone8rea"că& Ea "punea ade"ea ur7ătoarea ru8ăciune: @#ă iert pe deplin şi( ori de c=te ori :oi "i76i 9nclinarea către ni7icire şi ură( :oi a5ir7a: IMaud pe Do7nul ce "ălăşluieşte 9n 7ineJ& Du7ne'eu 7ă iubeşte şi "e 9n8riEeşte de 7ine& Pacea "ă u7ple "u5letul 7eu şi iubirea "ă pătrundă 9n toată 5iin6a 7ea& 9n "pirit "unt 7ăritată cu un bărbat de o deo"ebită .I i i Practica &ân'irii (o)iti*e .colo 96i dai :erdictul a"upra ta 9n"u6i: prin 2landurile tale te ier6i pe tine 9n"u6i( prin aceea că tu cree'i ni tine o at7o"5eră de pace( iubire şi ar7onie& )-a7 "pu" 5e7eii că trebuia "ă "e 9ndepărte'e co7plet ilo trecut şi "ă de:ină( "piritual şi 9n "i76ire( una cu "copul :ie6ii "ale .:acu7 0( 0.

Hu te)a os%ndit niciunulIar ea a zis* Hiciunul.cu7 duce o :ia65l 5ericită& *-a că"ătorit cu un pro5e"or uni:er"itar şi de cur=nd a nă"cut doi 8e7eni "ănătoşi& Kemeie. "i Isus i)a zis* Hu te os%ndesc nici Eu.++ Jos p! Mu"p!# noble6e "pirituală şi 9ntre noi do7neşte ar7onia( pacea 4J 9n6ele8erea& #ul6u7e"c pentru că"nicia 7ea 5ericită( ca"a 7ea 7inunată şi cei doi copii ai 7ei@& Di"cur"ul "ău interior era de aşa 7anieră( ca şi cu7 ar 5i 5o"t 9ntr-ade:ăr 7ăritată( ca şi cu7 ar 5i a:ut un că7in şl doi copii& Toate dorin6ele "ale "-au 97plinit& . #ergi0 de acum s% nu mai păcătuieşti 2)oan .( 00-003& . unde sunt părăsii tăi. rug&%iu(e pe(tru %ei %&s&tori'i Gericirea 9n că"nicie depinde de iubirea( "inceritatea( credin6a( 9n6ele8erea şi dorin6a reciprocă de a "e 9năl6a "piritual( "u5leteşte şi 9n orice prr:in6ă&`N Dra8o"tea nu conduce o 5e7eie 9ntr-iin 7otel ur=t( de cate8oria a treia% ade:ărata iubire nu e"te ei<pri7ată nici de @Eocul dublu@ a"cun"( inter'i"( ce "e de"5ăşoară 9ntr-un hotel de lu<( di"cret pla"at& Pentru a :ă a"i8ura o că"nicie 5ericită ar trebui "ă :ă ru8a6i 97preună şi atunci :e6i ră7=ne 97preună& >u8a6i-:ă ade"ea: @)ubirea du7ne'eia"că( ar7onia( pacea şi deplina 9n6ele8ere ac6ionea'ă acu7 9n că"nicia noa"tră 5ericită& Di7inea6a( la pr=n' şi "eara( 5iecare din noi "alută Di:inul din celălalt şi toate dru7urile "unt căi ale iubirii( bucuriei şi păcii@& . Doamne.

ti(a 0123i"ii po4iti5 +. I3 i =o":7 0& F că"nicie( pentru a putea 5i pe deplin reali'ată( liobuie "ă "e ba'e'e 9n pri7ul r=nd pe un 5unda7ent "piritual& Giecare "o6 trebuie "ă "i7tă re"pect 9n 5a6a Di:inului care ne-a creat& )ubirea trebuie "ă unea"că două ini7i& Un preot( un pa"tor "au un rabin "in8ur nu 2on5eră :alabilitatea unei că"nicii% că"ătoria "e 9ncheie )n ini7ile celor doi& 2& Cine "e a"ea7ănă "e adună& Pentru a atra8e bărbatul potri:it 9n :ia6a ta( trebuie "ă re5lecte'i a"upra iilributelor şi a"upra calită6ilor pe care le ad7iri la un bărbat& Dacă 96i :ei repre'enta ace"te calită6i inten" şi )r :ei 8=ndi 7ereu şi 7ereu la ele( ace"tea :or cobor9( n"e7eni "ă7=n6ei( 9n "ubconştientul tău şi cu "i8uran6ă :oi 9nt=lni şi :ei atra8e bărbatul per"oni5icat 9n 7od )deal de către tine& Giecare "ă7=n6ă creşte 9n 5elul ei& -& 9ntreabă-te cin"tit: @ce pot eu "ă-i o5er unui bărbatD@& G=ndeşte-te la toate calită6ile tale( la talentele ffJ capacită6ile tale şi la"ă-le "ă ac6ione'e ca e7i"arul tău% unde:a e<i"tă un bărbat care recep6ionea'ă "e7nalele liile& Noi to6i recep6ionă7 şi e7ite7 pe plan "piritual( ai ceea ce cau6i 9ntotdeauna te caută pe tine& .& C=nd un bărbat caută o 5e7eie( ar trebui "ă "e 8=ndea"că la acele calită6i pe care le ad7iră la acea"ta& )Vrintr-o con"iderare "pirituală a ace"tor atribute şi calită6i( prin concreti'area lor 9n "pirit( 9n6elepciunea )n5inită a "ubconştientului "ău 9i :a aduce 5a6ă 9n 5a6ă Qie cei doi& 1& Că"nicia e"te cea 7ai "5=ntă dintre toate )n"titu6iile pă7=ntului& De aceea ar trebui păşit 9ntr-o .

& Dacă o 5e7eie e"te 9nşelată 9n 7od 5unda7ental şi de"coperă că "o6ul ei 7altratea'ă 5e7ei "au 9şi c=şti8ă e<i"ten6a 9n 7od necin"tit( ca şi co7erciantul de dro8uri din *an Granci"co ../ Jos p! Mu"p!SK că"nicie cu :enera6ie( calculat şi cu deplină 9n6ele8ere i "e7ni5ica6iei "ale "pirituale& Că"nicia e"te un uni"on iJJ ini7ilor şi idealurilor di:ine( e"te ar7onie şi inocen6i a inten6iei& Nu7eroşi bărba6i şi 5e7ei .chiar bunici "aul bunicu6e( :ădu:i "au :ădu:e .ea ar trebui "ă lichide'e 7inciuna ne9nt=r'iat% căci 9n realitate nicio că"nicie nu a e<i"tat doar ca o "i7plă @unire a două ini7i@& +& Dacă unul din "o6i .9n 7od obli8atoriu el :a 5i credincio" şi partenerului .bărbat "au 5e7eie .8ă"e"c bucuria m 5ericirea 9ntr-o co7uniune tardi:ă a :ie6ii lor& Ma 7ul6lQ 5ocul iubirii 5i'ice e"te "tin"% dacă "unt 9n"ă cin"ti6i( "inceri şi corec6i unul 5a6ă de altul( atunci o a"e7enea că"nicie repre'intă tot o că"ătorie din dra8o"te( căci dreptatea( cin"tea( re"pectul şi 9n6ele8erea "unt copiii iubirii& Dra8o"tea( ade:ărul( 5ru7u"e6ea( ar7onia şl pacea nu cuno"c :=r"ta: "unt ate7porale( 5ără :=r"tă( :eşnice& /& 7& 9n ca'ul unui di:or6( proble7a nu poate 5i 8enerali'ată& 9n unele "itua6ii( di:or6ul e"te "in8ura "olu6ie( 9n "chi7b 9n altele e"te total contraindicat& Unui di:or6 nu i "e a"ocia'ă 9n 7od obli8atoriu un "ti87at& Ge7eile di:or6ate "unt uneori 7ai nobile şl 7ai cin"tite dec=t altele( care_pre5eră "ă trăia"că 9ntr-o continuă 7inciună şi tri"te 9nşelătorii dec=t "ă pri:ea"că ade:ărul 9n 5a6ă şi "ă "uporte con"ecin6ele& .e"te credincio" şi plin de dăruire 5a6ă de dătătorul de ener8ie co"7ică pre'en6a lui Du7ne'eu 9n el .

cea"ta o 5ace7 noi 9nşine( prin abu' la le8ile 8=ndirii $l ale credin6ei( prin 8=ndirea ne8ati:ă şi interpretarea 2Ereşită a le8ilor :ie6ii& )ubirea nu cunoaşte con5e"iuni Iau do87e( ra"e "au na6ionalită6i& )ubirea trece dincolo de toate ace"tea& Du7ne'eu e"te iubire şi nu ia 9n con"iderare per"oana& 00& *ă te ier6i pe tine 9n"u6i repre'intă ar7onie "pirituală şi pace "u5letea"că& . te da7na pe tine 9n"u6i repre'intă 7i'erie şi "u5erin6ă& Principiul :ie6ii nu cunoaşte pedeap"ă şi te aEută totdeauna indi5erent că lo-ai ar"( te-ai tăiat "au ai 7=ncat ce:a alterat& *piritul tău e"te un principiu& Dacă ti7p de cinci'eci de ani ai aplicat 8reşit un principiu 7ate7atic şi apoi 9ncepi "ă-0 aplici 9n 7od corect( ob6ii i7ediat re'ultate e<acte& )a 5el "e petrec lucrurile şi pe tăr=7 "piritual-"u5lete"c& 9ncepe "ă 8=ndeşti corect( "ă "i76i corect şi a"t5el :ei proceda corect& 9ncepe "ă te ro8i corect şi atunci :ei ob6ine din partea "ubconştientului tău o reac6ie core"pun'ătoare dorin6ei tale şi trecutul :a 5i uitat& Nu trebuie dec=t "ă te ier6i pe tine 9n"u6i şi "ă te hotărăşti "ă nu 7ai repe6i 8reşelile 5ăcute 9n trecut& .I i$ $$ $$ $$ $ Practica 8=ndirii po'iti:e +0 Ii4u( şe5ului "ău 9n "er:iciu( copiilor "ăi şi 6ării "ale& )tlblia ne 9n:a6ă că o7ul ce crede 9n 'ei 5alşi co7ite un adulter şi 9n culcuşul "piritului "ău participă la rău& 5El cel ce "e la"ă 9n bra6ele conda7nării şi pedep"irii )n Ha de propria per"oană şi culti:ă ura "au duş7ănia #J ntra "a co7ite un adulter( şi anu7e( 97potri:a "piritului& El e"te di:or6at( "eparat( căci 9n "u5letul Niiu e"te de"păr6it de iubire( pace( ar7onie şi bucurie( ituperea că"ătoriei şi adulterul "e co7it a"t5el 9n "pirit 6i 97potri:a "piritului& 00& Du7ne'eu .nu conda7nă şi nu pedep"eşte niciodată& .5urni'orul ener8iei "au principiului I)o :ia6ă .

.2 Jos p! Mu"ul 02& Dacă o 5e7eie uşuratică 9ncetea'ă de a "e 7&ili conda7na( dacă "e hotărăşte 9n 7od "erio" "ă ducă ol :ia6ă nouă( 5ericită şi 97plinită şi dacă 9şi 7ateriali'ea'ă 9n 7od re8ulat şi "i"te7atic ade:ărurile di:in o( "ubconştientul "ău :a reac6iona 9n 7od core"pun'ător( F a"e7enea 5e7eie a recuno"cut că nu Du7ne'eu din ceruri a pedep"it-o ci ea 9n"ăşi era cau'a tuturor celor ce i "-au 9nt=7plat& Ea a luat hotăr=rea de a "b "chi7ba şi de a duce o :ia6ă nouă( 9n Du7ne'eu( "ă "a că"ătorea"că( "ă aibă un că7in şi copii& >e'ultatul I 5o"t pe 7ă"ura hotăr=rii& C=nd a 9ncetat a "e 9n:ino:ă6i( lu7ea a 9ncetat "ă o conda7ne şi ea n-a 7ai ră7a" e<clu"ă de )a bine5acerile :ie6ii şi de la 5ericirea iubirii şi a unei că"nicii& 0-& Gericirea 9n că"nicie depinde de iubirea( loialitatea( "inceritatea( 9n6ele8erea şi dorin6a de a "o 9năl6a reciproc pe plan "piritual( "u5lete"c şi 9n orico altă pri:in6ă& Pentru a-şi a"i8ura o că"nicie 5ericită( partenerii ar trebui "ă "e roa8e 97preună( atunci :or ră7=ne 97preună şi :or 5i 5erici6i& .

KLMMM Capitolul + CUM CREŞTE PROSPERITATEA TA CU AJUTORUL PRINCIPIULUI INFINITEI EVOLUŢII Pe"te tot 9n lu7e( oa7enii 9ncercă "ă-şi "porea"că şi "ă ii7pli5ice tot ce e bun 9n :ia6a lor& F cerin6ă dată de Do7nul li 97pin8e "ă "e de':olte( "ă crea"că( "ă "e ridice c=t 7ai "u"& )u 8rani6ele cu8etării( şi "ă le depăşea"că& Cu "i8uran6ă că şi tu 96i doreşti "porirea bunurilor tale p&i7=nteşti( a banilor( a şan"elor pro5e"ionale şi a prietenilor i&ii& Ca to6i oa7enii şi ca 7ine( 96i doreşti şi tu "ă te bucuri de lucrurile plăcute ale :ie6ii& Dru7ul "i8ur "pre 7ateriali'area ace"tor dorin6e trece prin cunoaşterea le8ilor uni:er"ale ale "piritului( cu al cărui aEutor 5iecare o7 poate "ă "e conecte'e la inco7en"urabila co7oară din interiorul "ău şi( prin acea"ta( lă capete acce" la "piritul in5init de di7en"iune co"7ică& Pă7=ntul 7ultiplică şi "poreşte( con5or7 naturii "ale( "ă7=n6a pe care o "e7eni& Dacă "e7eni 8hindă( po6i 5i "i8ur că după ani de 'ile :a apărea o pădure de "teEari: Dumnezeu a fEăcut)o să crească 2Corinteni -( /3& >e6eaua "ubconştientului tău per7ite de':oltarea la 5el ca "olul: prin repre'entarea 9n )7a8ini a bună"tării şi bo8ă6iei şi printr-o 8=ndire concentrică inten"ă la ar7onie şi 5ericire( "ubconştientul tău :a 5i acti:at &SEi 9n 7od obli8atoriu pe ecranul ca7erei( adică 9n :ia6a ta( :or de:eni :i'ibile bo8ă6ii interioare şi e<terioare& Con5or7 cu acea"ta( creşterea 9n"ea7nă că 9n orice do7eniu i7a8inabil al :ie6ii te de':ol6i po'iti:& Giecare ZQ=nd e"te lu7ină :erde pentru ac6iune( e"te o ac6iune care .

0 de ani( care a a"cultat cu intere" di"cu6ia noa"tră( 7i-a po:e"tit( după plecarea :i'itatorilor( că 9n ur7ă cu 7ul6i ani 9şi bătea capul cu "ărăcia "a şi 9şi 5ăcea 8riEi 9n le8ătură cu "ărăcia şi ne:oile 7ultor altor oa7eni& C=nd( de pildă( 9şi :i'ita din ti7p 9n ti7p rudele( "e ciocnea totdeauna de lip"a lor de bani( de "ărăcia şi bolile lor& De a"e7enea( "e 9ntreba( 9n 7od con"tant de ce nu pro8re"a( deşi "e ru8a 9n 7od re8ulEat la Du7ne'eu( pentru un :iitor 7ai bun& 9ntr-o bună 'i con"ultă un p"ihoterapeu6 cu 9nalte :ederi "pirituale& .la"4a& 9n portul oraşului canadian Hictoria au :enit la 7ine pe :apor 0.ce"ta i-a e<plicat că totul "e . tineri care "-au 9n"cri" la un "tudiu de ştiin6a "piritului& Ti7p de trei ore ne-a7 9ntre6inut de"preJ 9n6elepciunea şi 7inunile "ubconştientului% doi dintro :i'itatori au raportat că "oarta lor "-a "chi7bat 5unda7ental după lecturarea căr6ii 7ele NP+terea e7traor'inar3 a s+bcon6tient+l+i t3+N 29n traducere ro7=nea"că la Editura Deceneu3 şi aplicarea punctelor de :edere şi a principiilor reco7andate de 7ine% ei duceau acu7 o :ia6ă 7ult 7ai 5ericită( 7ai bo8ată( 7ai plină& Un bărbat de apro<i7ati: .$i$i$$i$$$$$$$$$$ .A Jos p! Mu"p!# 9ncepe şi pa"ul hotăr=tor pentru atin8erea bo8ă6iilor a5latJ 9n "ubconştientul tău& O3at7 (u >2(" 3 " a >2 5olu:ia saC s >89o07:i Cu ani 9n ur7ă( a7 6inut un "e7inar pe :a"ul co7ercial @Prince"" )talia@( care 5ăcea un circuit prin 7ai 7ulte porturi din .atcreKte 8=ndirii "ale& Dacă nu 8=ndea dec=t la 7i'eria şi "ărăcia 9n care trăiau el şi at=6ia al6i oa7eni( neutrali'a( prin 8=ndirea "a( care era creatoare( propriile "ale ru8ăciuni şi "e lip"ea pe "ine 9n"uşi de ac6iunea lor binecu:=ntată& Bărbatul 7i-a "pu" că a "i76it @că-i cade :ălul de pe ochi@& De atunci( el a5ir7ă cu 5er7ă con:in8ere I .

la"4a( di"pune de a:ionul "ău particular şi de o n:ere con"iderabilă& .la"4a: vaporul ce se întoarce la fratele meu se întoarce şi la mine.cea"tă 9n6elepciune e"te cuprin"ă şi 9ntr-o :eche locu6iune indiană a locuitorilor din .la"4a a participat şi un pro5e"or do i"torie cu care 7-a7 9ntre6inut 9n 7od 9n"u5le6it 9ntr-o dupăa7ia'ă& El atribuia "ucce"ul "ău pro5e"ional şi a"cen"iunea la titlul de pro5e"or .cu7( cunoaşte ac6iunea 7iraculoa"ă a 7ult practicatei re8uli de aur care "e ba'ea'ă pe un ade:ăr ad=nc 5unda7entat p"iholo8ic: ce doreşti altora( 96i doreşti l(lo 9n"u6i& .5ară de acea"ta( "-a obişnuit( con5or7 Ilatului pri7it de la p"ihoterapeut( "ă-i dorea"că oricărui o7 i oi ieşea 9n cale pacea Do7nului şi belşu8& 9ntre ti7p( a de:enit un recuno"cut şi pro"per o7 de ni aceri 9n .B W ii Du7ne'eu 9l la"ă pe el şi pe to6i ceilal6i oa7eni "ă pro"pere pe 7ice cale i7a8inabilă& .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 .bia t=r'iu( după ani de 'ile( 7ărturi"ea el( şi-a dat "ea7a că( prin 5aptul că "e bucura "incer de norocul şi "ucce"ul cole8ilor "ăi( "-a 9ncuraEat şi pro7o:at pe "ine& G=ndurile şi "enti7entele "ale "e "ădeau 9n "ubconştientul "ău şi ceea ce e"te 9ntipărit acolo poate 5i 9ntor" 9n"utit( chiar 9n7iit( "pre propria bucurie( "pre propria 5ericire& *i7paticul bărbat ce 7i-a po:e"tit ace"te lucruri e"te a"tă'i cel 7ai l&=năr pro5e"or la cole8iul "ău& Bucură-te şi tu la 8=ndul bo8ă6iei şi belşu8ului "e7enilor Măi şi atunci principiul e:olu6iei :a de:eni acti: şi 9n :ia6a ta& . C i ( s 9u(u"7 3 su(( sul alto"aC 5olu a47 Ma călătoria cu :aporul 9n .ceea ce oricu7 era deEa 5oarte con:in8ător nu nu7ai hărniciei şi cunoştin6elor "ale( ci şi 5aptului că( aşa după cu7 "punea( "e bucura 9n 7od conştient şi "i"te7atic de "ucce"ele cole8ilor "ăi& Totdeauna pro7o:ările cole8ilor "ăi 9l u7pleau de 7ul6u7ire( "ati"5ac6ie şi "peran6ă& .

poi a "pu": @.la"4a a:=nd un "in8ur dolar 9n bu'unar& .7 ad7irat dolarul de ar8int din 7=na 7ea şi 7i-a7 'i": ITotul pe lu7e :ine de la Du7ne'euJ& .poi( "tr=n8=nd dolarul 9n 7=nă( 7ia7 repetat ti7p de o oră: IDo7nul 9n7ul6eşte dolarul 7eu pe"te 7ă"ură( căci El e"te cel ce la"ă totul "ă "porea"că şi 9n7ul6eşte totulJ@& Cu un dolar 9n bu'unar a :i'itat( pe Eo"( oraşul( nou pentru el( şi a 8ă"it pe "tradă o bancnotă de 000 de dolari( care i-a per7i" "ă tra8ă la un hotel& Ma "curt ti7p 9şi 8ă"i de lucru 9ntrun re"taurant şi( 9ntruc=t trăia 7ode"t( putu "ă econo7i"ea"că ce:a bani& Mua ore de 'bor( 9şi procură cur=nd( la un pre6 7odic( un a:ion şi 9şi a"i8ură o "ur"ă de :enit "upli7entar ca pilot& Chiar şi a"tă'i 7ai pli7bă oca'ional turişti pe"te 8he6ari şi 7un6i( "pre curio'ită6ile şi locurile de intere" din .la"4a& 9n şapte ani a adunat o 7ică a:ere nu 9n ulti7ul r=nd prin acea"tă 7e"erie "ecundară( car-d( colac pe"te pupă'ă( 9i 5ace şi plăcere& *ucce"ul "ău continuu şi-0 e<plică prin 5aptul că trăieşte 9n aşteptarea de ne'druncinat aEainerai a reuşitei şi 'ilnic 7ul6u7eşte lui Du7ne'eu( ca "ur"ă a turaror bine5acerilor& Nu e"te o @7inune@ că bo8ă6iile Do7nului cur8 9n :ia6a "a& P"osp "itat a s a=l7 la >23 812a o"i(ui Q Ma 5el ca orice o7( po6i 5olo"i le8ile uni:er"al :alabile ale 8=ndirii şi credin6ei pentru a pro"pera şi a creşte 9n orice pri:in6ă& Dă din tine tot ce ai 7ai bun( adică 5ii atent( a7abil( prieteno" şi "ociabil 5a6ă de oa7enii din anturaEul tău( 9nt=7pină-i cu bunătate şi iubire& .la"4a( patronul unei pră:ălii arătoa"e 7i-a "pu" 9ntr-o di"cu6ie că 9n ur7ă cu şapte ani a aEun" 9n ..6 ::::-N:OPMPMN"P":PMN -7 :" "1: :1 P OP 77 P7 PMP :" Q: "11 : Jos p! Mu"p!# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":" : ]t 0 Mi"a(uloasa spo"i" a ulti8ului s7u 3ola" Ma !uneau( 9n .

7 :i'itat acolo i7po'anta Giralda( 7inaretul de altădată( şi actualul turn al Catedralei( cele 7ai noi con"truc6ii bi"ericeşti ale 8oticului t=r'iu din lu7e( unde( 9n 0.n8ele" i-a tri7i" un e<e7plar al căr6ii 7ele NQe&ile &ân'irii 6i cre'inţeiN# pe care a "tudiat-o 9n 7od inten"& Toc7ai 9şi 9ncheia "tudiile uni:er"itare şi aplică una din tehnicile .li P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 Nu 5i 7e"chin 9n 8=ndire( ci 7ăre6& E:ocă-6i 9n i7a8ini principiul belşu8ului şi al e:olu6iei( de care te lo:eşti 9n orice clipă& 9ncu:iin6ea'ă ceea ce 5aci& Gaptele tale actuale "unt un pa" 9nainte( şi 5iecare pa" te duce "pre "ucce"e tot 7ai 7ari& >ecunoaşte :aloarea ta reală şi doreşte-6i 9n 7od conştient bună"tare( a:an"are şi apreciere& )7a8inea'ă-te concret 9n "itua6ii ce core"pund 7ateriali'ării dorin6elor tale& Bucură-te ile ceea ce ai atin" pe plan 7ental& Dar 5ii atent "ă doreşti tuturor celor cu care :ii 9n contact -lie că 6i-e şe5 "au cole8( 5ie că e client "au prieten .++( oa"ele lui Cri"tophor Colu7b şi-au 8ă"it( 9n 5ine( odihna :eşnică& Ki aici a7 cuno"cut un bărbat de 27 ani( ce pro:enea din Ecuador şi :orbea 7inunat on8le'a( "paniola şi portu8he'a& F7ul 7i-a relatat o 9nt=7plare 5a"cinantă care "e petrecu"e cu cinci ani 9nainte& Un prieten din Mo" .pro"peritate "i bună"tare& C=nd te ro8i( nu uita( 9n 9ncheiere( "ă-i inclu'i in ru8ăciunile tale pe "e7enii tăi& Gă-6i din acea"ta un obicei( WEi ele "e :or 9ntipări 9n "ubconştientul tău& Per"oanele din anturaEul tău :or "i76i ener8iile ar7oniei interioare( ale bună:oin6ei( ale bunelor urări pe care le ră"p=ndeşti şi principiul atrac6iei ce ac6ionea'ă con5or7 le8ilor "piritului it(i :a o5eri "ute de po"ibilită6i& R p" 4 2ta" a sa a a2ti(ipat 5iito"ul 9n ti7pr0 unei călătorii 9n *pania şi Portu8alia( a7 a:ut o 9nt=lnire 5oarte intere"antă la *e:illia& .

i (u8 a s(!i89at a( ast7 sta" 9n ur7ă cu c=6i:a ani( un co7erciant de articole de papetărie 97i "pu"e( plin de reproş( că$"e ru8a pentru "ucce"( belşu8 şi bună"tare( dar nu ob6inea nici cel 7ai ne9n"e7nat re'ultat 9n acea"tă direc6ie& 9n cur=nd a7 de"coperit că( 9n realitate( "e lăuda cu "ărăcia "a ca şi cu o :irtute( iar pe de altă parte( atribuia :ina pentru "itua6ia "a penibilă pre"iuniiV ..+ ?os p! Mu"p!# de"cri"e 9n acea"tă carte& 9n 5iecare "eară 9nainte de a ador7i 9şi 9nchipuia 9n 7od pla"tic că era 8hid şi 9n"o6ea 9n acea"tă calitate 8rupuri indi:iduale de turişti 9n *pania şi Portu8alia& 9n i7a8inile "ale era 8hidul turi"tic ce-şi dorea a 5i& Ktia că 9n6elepciunea din "ubconştientul "ău 9i :a indica dru7ul "pre 7ateriali'area dorin6ei "ale şi trăia cu ad=ncă con:in8ere 9n acea"tă idee& >e'ultatul e"te i7pre"ionant: unul dintre pro5e"orii "ăi 0-a 9ntrebat 9ntr-o 'i dacă n-ar 5i intere"at "ă conducă o pereche canadiană prin penin"ula )berică( 9n calitate de 8hid şi interpret& De"i8ur( a acceptat o5erta& De atunci "e a5lă pe penin"ulă( căci perechea re"pecti:ă 0-a reco7andat unor prieteni( pentru care lucrea'ă acu7 ca 8hid( şo5er şi interpret& Pe l=n8ă ocupa6ia "a( intere"antă 9n "ine( care 9i aduce un :enit con"iderabil( poate "ă-şi "acri5ice un ti7p deloc ne8liEabil( după cu7 97i "punea cu bucurie( de"ă:=rşirii 9n i"toria culturii& 9n "tartul către lu7ea bo8ă6iilor interioare( nu-6i "tă ni7ic 9n cale& Tot ceea ce 9ndră'neşti "ă-6i i7a8ine'i cu ochiul tău "piritual( cu 9ncredere 9n le8ile uni:er"ale ale "piritului( şi anticipe'i a"t5el ca 5apt real 9n :ia6a ta( toate ace"tea le po6i 7ateriali'a& ((-_-& i C >i >20"73 a 5olu:ia .

JJI= P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 E i7po'itelor şi( 9n 8eneral( 9ntre8ului "i"te7 politic& *e con"idera o :icti7ă a "ocietă6ii @"tricate@ şi a circu7"tan6elor pur e<terioare& )-a7 e<plicat că prin per7anenta "a :ăicăreala şi 8ălă8ie nu 5ace dec=t "ă-şi 9nrăută6ea"că "itua6ia 5inanciară& )-a7 "pu" ci "ubconştientul "ău a7pli5ică e<act ceea ce el 8=ndeşte şi crede 'ilnic& Ma reco7andarea 7ea( şi-a 7odi5icat con6inutul 2landurilor şi al credin6ei& De 7ai 7ulte ori pe 'i a5ir7a plin de con:in8ere: @.cea"tă putere ac6ionea'ă acu7 şi aici& *unt de"chi" pentru e:olu6ie 6i bună"tare& 9n 7a8a'inul 7eu intră oa7eni care pro"peră( iar eu( de a"e7enea( pro"per c=t "e poate de bine& Din ic'aurul "piritului in5init( bo8ă6iile Do7nului( interioare şi e<terioare( cur8 "pre 7ine din belşu8@& .5acerea pro"peră şi după c=te:a luni "itua6ia "a 5inanciară "e 97bunătă6i"e 7ult& F7ul a recuno"cut că "ecretul( cheia "ucce"ului 5inanciar con"tă 9n 9nchipuirea pla"tică a bo8ă6iilor Do7nului& =Cere'i .i /i se /a da= După obişnuita :i'itare a obiecti:elor din binecuno"cuta localitate portu8he'ă Gati7a( a7 5ăcut o pau'ă de pr=n' prelun8ită( 97preună cu 9n"o6itorul 7eu colu7bian( pe care de alt5el 9l cunoştea7 de 7ai 7ultă :re7e& Toc7ai c=nd ne-a7 co7andat 7=ncarea( o ele:ă :eni la 7a"a noa"tră( "e pre'entă şi "pu"e: @Do7nule dr& #urph$( :ă 7ul6u7e"c 5oarte 7ult pentru "cri"oarea du7nea:oa"tră şi ru8ăciunile pe care 7i le-a6i tri7i" anul trecut& .5acerea 7ea e"te a5acerea Do7nului şi ti 5acerea Do7nului creşte şi 9n5loreşte& Percep belşu8ul di:in din Eurul 7eu şi puterea di:ină din interiorul 7eu& .7 ur7at 9ntoc7ai in"truc6iunile du7nea:oa"tră@& .de:ărurile "i7ple ale ace"tei ru8i 7ode"te au 9nceput "ă dea roade 9n :ia6a "a& .

"i dacă #ă voi duce şi vă voi găti loc.cu7 ele:a 97i po:e"ti cu7 a aEun" la 97plinirea :i"ului "ău& F prietenă de şcoală a in:itat-o 9n ca"a părin6ilor "ăi pentru a-şi petrece "5=rşitul "ăptă7=nii& Din :orbă 9n :orbă( a 9n6ele" că tatăl 5etei a:ea inten6ia de a 5ace 9n :ara ur7ătoare o călătorie 9n *pania şi Portu8alia( 9n care ur7a "ă 5ie :i'itată şi localitatea Gati7a& C=nd au'i de dorin6a lui !ane( o in:ită pe loc "ă participe la e<cur"ie& 9n Biblie "e "pune: #ă duc să vă gătesc loc.000 Jos p! Mu"p!# 9ntruc=t nu-7i putea7 a7inti de "cri"oarea 5etei( !ane 7-a pu" 9n te7ă& #i-a "cri" că dorin6a ei ad=ncă era "ă călătorea"că la Gati7a( dar( 9ntruc=t nu a:ea bani( 7ă ru8a "ă-i "criu cu7 trebuia "ă "e roa8e& Dorin6a de a :i'ita Gati7a i-a tre'it-o o carte( dar părin6ii "ăi( ce locuiau 9n *an Granci"co( nu a:eau 7iEloace de a-i o5eri o a"e7enea călătorie& !ane 7i-a arătat o copie a ru8ăciunii pe care i-a7 tri7i"-o atunci: @Do7nul 97i de"chide calea ca( 9n "upunere di:ină( prin puterea iubirii di:ine( "ă pot :i'ita locul de pelerinaE Gati7a@& 9n "cri"oarea 7ea i-a7 reco7andat ca 9n 5iecare "eară 9nainte de a ador7i "ă-şi rela<e'e trupul şi apoi "ă-şi i7a8ine'e pe :iu cu7 coboară din a:ion 9n Mi"abona( arată poli6iei de 8rani6ă paşaportul "ău şi pleacă "pre locul de pelerinaE& #ai apoi( c=nd 9n 8=nd păşeşte 9n bi"erica din Gati7a( "ă aibă "enti7entul că 9ntr-ade:ăr "e a5lă acolo% "ă :adă şi "ă audă ce "e petreco acolo şi "ă "e bucure pro5und de pre'en6a "a 9n bi"erică& Dacă adoar7e "eară de "eară cu acea"tă repre'entare :ie( "e :a 9ntre'ări cu certitudine o cale& . iarăşi voi veni şi vă voi lua la #ine.( 2--3& Ele:a şi-a @pre8ătit@ lăcaşurile pe care dorea "ă le :i'ite'e printr-o repre'entare :ie 9n 5a6a ochilor a "itua6iei pe care şi-o dorea& *ubconştientul ei( a"t5el i7pre8nat( şi-a 9n"uşit dorin6a "a şi a de"chi" calea& Tatăl prietenei a de:enit calea pentru ră"pun"ul la ru8ăciunea "a& ! . ca să fiţi şi voi unde sunt Eu 2)oan 0.

4 Peste tot 5n l+me oamenii 56i 'oresc 'e)*oltarea4 O cerinţ3 'at3 'e Domn+l 5i 5m(in&e s3 se 'e)*olte# s3 atin&3 limita c+&et3rii 6i s3 o 'e(36easc34 Racor'ea)3.te la te)a+r+l nem3s+rat 'in interior+l t3+# ca (rin aceasta s3 &3se6ti acces la bo&3ţiile acestei l+mi4 .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 000 Bucuria ace"tei 5ete o de"crie cu:=ntul biblic: "i paharul meu este plin de dă peste el 2P"al7 2-(13( pro7i"iunea 97plinirii( alta pentru 5iecare dintre noi: Cereţi şi vi se va da 2#atei 7(73& O =o"8ul7 3 8 3ita:i p 2t"u (o2 (ta" a 2oast"7 la su(( s Ur7ătorul e<erci6iu de 7edita6ie te aEută 9n dru7ul "pre "ucce" pro5e"ional "au 9n a5aceri& @Eu 7edite' acu7 a"upra o7nipre'en6ei şi a acti:ită6ii necontenite a Do7nului& Ktiu că 9n6elepciunea in5inită a Do7nului e"te acti:ă 9n orice 7o7ent( 9n orice punct al Uni:er"ului& Ktiu că a7 parte de 9n6elepciunea *a in5inită& Cred şi ştiu că Di:inul e"te 9n 7ine( "pirit din "piritul *ău& Ktiu că 5aptele şi ac6iunile 7ele "unt condu"e de acea"tă pre'en6ă di:ină din interiorul 7eu& #oti:ele 7ele "unt plăcute Do7nului şi cin"tite& E<pri7 9n per7anen6ă 9n6elepciunea Do7nului( ade:ărul şi 5ru7u"e6ea *a& .toateştiutorul din 7ine ştie ce trebuie 5ăcut şi c=nd trebuie 5ăcut& 9n a5acerea "au "er:iciul 7eu "unt condu" şi 9ndru7at pe deplin de 9n6elepciunea şi iubirea Do7nului& #i-e "ortită 9ndru7area di:ină( cuno"c ră"pun"ul Do7nului( căci 9n 7ine do7neşte pacea&@ I3 i =o":7 .

002 Jos p! Mu"p!# 2& E:olu6ia 9n"ea7nă "porirea a tot ce e"te bun 9n toate do7eniile şi 9n toate pri:in6ele pentru tine şl pentru to6i oa7enii cu care ai de-a 5ace& -& Nu :orbi de "ărăcia "au boala altor oa7eni -5ără di"cu6ie că ace"te "tări :or pătrunde 9n propria ta :ia6ă& Di7potri:ă( a5ir7ă cu pro5undă con:in8ere că Du7ne'eu te la"ă "ă pro"peri( pe tine şi pe ceilal6i( pe orice cale i7a8inabilă& Nu te 7ai 8=ndi nici la di5icultă6ile 5inanciare& )ndreaptă-6i 7ai de8rabă aten6ia a"upra bo8ă6iilor tale interioare şi e<terioare( care te 9nconEoară 9ntr-o abunden6ă dorită de Do7nul& .96i e"te o5erit de "piritul in5init& Un patron bine "ituat din .chiar şi banii .& Bucură-te "incer de norocul( "ucce"ele şi bo8ă6iile oa7enilor din anturaEul tău& Gii 5ericit c=nd reali'e'i că al6i oa7eni 5ac :i'ibile bo8ă6iile Do7nului( căci 9n 5elul ace"ta atra8i bene5icii de toate 5elurile a"upra ta& G=ndirea ta e"te creatoare şi ceea ce 8=ndeşti de"pre al6ii :alori5ici pentru tine 9n"u6i& 1& *ă-6i 5ie li7pede că totul .la"4a( ce nu po"eda cu şapte ani 7ai de:re7e dec=t un "in8ur dolar( 9şi a5ir7a cu pro5undă con:in8ere: @Du7ne'eu 9n7ul6eşte ceea ce a7 pe"te 7ă"ură( căci Du7ne'eu e"te Cel care per7ite e:olu6ia şi a7pli5ică totul@& *ubconştientul "ău i-a de"chi" cur=nd por6ile "pre o co7oară con"iderabilă& /& Ma locul tău de 7uncă dă tot ce ai 7ai bun şi :ei pri7i 9napoi ceea ce e"te 7ai bun& Gii pre:enitor( a7abil( prieteno" şi bine:oitor 5a6ă de al6ii& *e7enii tăi :or "i76i ar7oniile iradiate din tine şi "i7patia 96i : de"chide noi po"ibilită6i& 7& Concentrea'ă 8=ndirea ta a"upra a ceea ce a dori "ă 5ii( "ă 5aci "au "ă ai& Gii con:in" că 9n6elepciune .

iJra%ti%a g3(dirii po-iti/e

00-

&ubconştientului tău te :a "priEini& Nu te 9ndepărta de 9nchipuirile tale şi atunci "ubconştientul tău le :a de':olta şi le :a 5ace "e"i'abile 9n :ia6a ta& ,& Un co7erciant de articole de papetărie "e ru8a pentru "ucce"( belşu8 şi bună"tare& Dar atribuia nereuşita "a 5inanciară unor cau'e e<terioare& După Z:e recuno"cu darul *piritului Uni:er"al( 7odi5ică con6inutul 8=ndirii "ale şi tre'i cu con:in8ere ab"olută lor6a in5inită din interiorul "ău& ;5acerea "a cuno"cu un a:=nt 97bucurător& Po6i aEun8e 9n ur7ătoarea "itua6ie: :rei "ă călătoreşti( dar nu di"pui de 7iEloacele 5inanciare nece"are& *ă nu renun6i la planul tău( ci "ă a5ir7i cu con:in8ere: @Du7ne'eu 97i de"chide calea 9n "upunere di:ină( 9n :irtutea iubirii di:ine@ şi "ă-6i i7a8ine'i 9n 7od pla"tic locul pe care doreşti "ă-0 :i'ite'i& ;"t5el rodul i7a8ina6iei tale "e i7pre8nea'ă "ubconştientului )au şi ace"ta :a prelua dorin6a ta: Cereţi şi vi se va da 2#atei 7( 73&
+&

00& E<erci6iul de 7edita6ie indicat te aEută pe calea "pre un "ucce" 7ai 7are 9n pro5e"ie "au a5aceri&

Capitolul , FORŢA INFINITĂ %N ARMONI-AREA RELAŢIILOR TALE CU SEMENII
;ce"t capitol l-a7 "cri" pe 7inunata in"ulă #aui( cZY apar6ine lan6ului de in"ule ale "tatului a7erican CaBal( Fa7enii de acolo "pun: @Nu ai trăit dacă n-ai :ă'ut CaBai@( Unul dintre cele 7ai 7ari puncte de atrac6ie pe #aui e"to :ulcanul "tin" Calea Aala( ceea ce 9n"ea7nă @ca"a "oarelui@( 9nalt de pe"te trei 7ii de 7etri& Ma picioarele "ale "e de"5ăşoară :ia6a liniştită %i băştinaşilor& Mocuitorii in"ulei CaBai prelucrea'ă 7icile loi o8oare Taro după tehnica 5olo"ită de 9naintaşii lor( iar peştelr e"te şi a"tă'i ali7entul de ba'ă 9n hrana lor& Pe in"ula CaBai 9nt=lneşti oa7eni din cele 7ai di:er"e% na6iuni şi apar6in=nd unor culte reli8ioa"e di5erite& Dar to6i trăie"c 9n pace şi "e bucură 97preună de "oarelo binecu:=ntatei in"ule& Băştinaşul ce 7-a condu" de la aeroport la hotel 7i-a "pu" că 9naintaşii "ăi erau irlande'i( portu8he'i( 8er7ani( Eapone'i şi chine'i% de 7ulte 8enera6ii( apar6inătorii a di5erite popoare "-au că"ătorit 9ntre ei( iar proble7e ra"iale nu e<i"tă( nu "e cuno"c&

Cu1 te des%ur%i %u a$'ii
Unul dintre 7oti:ele de ba'ă pentru care 7ul6i oa7eni nu pro"peră 9n :ia6ă con"tă 9n aceea că nu ştiu "ă "e de"curce cu "e7enii lor& 9i "upără aproape cu obli8ati:itate pe al6ii "au

P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5
))

001

inco7odea'ă& ;titudinea lor e"te ade"ea aro8antă( lip"ită de tact şi "upărătoare& Cea 7ai bună cale pentru o "olu6ie ar7onioa"ă cu al6i oa7eni con"tă 9n aceea de a lăuda Di:inul din ei şi de a te lă7uri că 5iecare bărbat "au 5e7eie con"tituie chinte"en6a "au un e<e7plu al 9ntre8ii "pecii u7ane& Giecare o7 ce trăieşte pe pă7=nt e"te un copil al Du7ne'eului Celui :iu% P$J dacă re"pectă7 şi cin"ti7 Di:inul din noi 9nşine( atunci 9n 7od auto7at :o7 re"pecta şi :o7 cin"ti pre'en6a di:ină 9n al6i oa7eni&

Cu8 a p"o8o5at u2 (! l2 " >2 postul 3 3i" (to"
9ntr-un hotel din 8ol5ul Aoanapali de pe in"ula #aui a7 purtat o di"cu6ie 5oarte bo8ată 9n in5or7a6ii cu un chelner& )ii 7i-a po:e"tit că de ani de 'ile in"ula era :i'itată de un 7ilionar a7erican e<centric( un o7 9n8ro'itor( care n-ar 5i dat bacşiş unui o"pătar "au unui picolo& ;ce"t 7u"a5ir era nu nu7ai '8=rcit( dar şi ur"u'( bădăran şi necioplit& Ni7ic nu-0 7ul6u7ea( "e pl=n8ea 7ereu de 7=ncare şi de "er:iciul acordat şi repe'ea pe 5iecare chelner care 9l "er:ea& @;7 recuno"cut 9n el@ 7i-a "pu" chelnerul( @un o7 bolna:& Aahuna 2preotul băştinaşilor haBaieni3 al no"tru( "u"6inea că un o7 care "e co7portă a"t5el e"te ro" de ce:a 9n interiorul "ău& De aceea 7a7 hotăr=t "ă-0 9n:in8 prin prietenie&@ Chelnerul 9l 9nt=7pina şi 9l trata 9ntotdeauna pe o7 cu deo"ebită polite6e( prietenie şi re"pect& 9n "inea lui "e 8=ndea: @Du7ne'eu 9l iubeşte& Hăd Di:inul din el şi el :ede Di:inul din 7ine@& ;cea"tă tehnică a 5olo"it-o apro<i7ati: o lună& 9ntr-o bună 'i e<centricul 7ilionar 9i "pu"e: @Bună di7inea6a( ToniL Cu7 e"te :re7eaD Eşti cel 7ai bun chelner care 7-a "er:it :reodată@&

00/ .

ni7eni nu reac6ionea'ă cu "upărare "au indi8nare( tot aşa nu trebuie "ă te 9ntăr=te "au "ă te "upere un o7 cu handicap p"ihic "au cu un 7od de 8=ndire 9ntortocheat( perturbat& Di7potri:ă( 5a6ă de un a"e7enea o7 trebuie . şi c%t e de bună vorba spusă la locul ei5 2Pro:erbe 01( 2-3& Un cu:=nt e"te un 8=nd e<pri7at& Cu:intele 28=ndurilo3 ace"tui chelner "-au 9ndreptat toate către "u5letul 2"ubconştientul3 7u"a5irului plin de toane şi certăre6( au topit 8hea6a din ini7a "a şi el a reac6ionat cu prietenie& Toni a de7on"trat că( dacă :e'i pre'en6a Do7nului 9n interlocutorul tău( atunci po6i recolta chiar şi "ati"5ac6ii 7ateriale& 8 4('e$ege totu$ 4(sea1(& a ierta totu$ .ce"t a5ori"7 con6ine un ade:ăr pro5und& 9ntr-unui din hotelurile din #aui a7 di"cutat de"pre ace"t "ubiect cu o t=nără care or8ani'a e<cur"ii şi di"trac6ii pentru 7u"a5iri& Ea 97i po:e"tea că atunci c=nd "punea: @Ce 'i 7inunată e"te a"tă'iL@( cel adre"at 9i ră"pundea uneori: @Ki la ce-7i 5olo"eşte acea"taD&&& :re7ea de aici( ni7ic nu-7i place aici@& 9ntr-un a"e7enea ca'( ştia i7ediat că 7u"a5irul e"te perturbat e7o6ional( că 9l chinuiau "i76ă7inte nera6ionale( contrare bunului-"i76& Ea "tudia"e p"iholo8ia 9n Conolulu şi 9şi a7intea per5ect de7on"tra6iile unui anu7e pro5e"or& .de e<e7plu o cocoaşă .ce"ta e<plica"e că( aşa cu7 5a6ă de un o7 cu un handicap 2i)ic .ce"ta era cadoul de de"păr6ire al di5icilului 7u"a5ir( care( ulterior( a aranEat pentru Toni un po"t de director adEunct 9ntr-un hotel din Conolulu( la care 7ilionarul era coac6ionar& /mul se bucură pentru un răspuns bun ieşit din gura lui.Jos p! Mu"p!# Toni 7i-a 7ărturi"it: @Era "ă leşin& #ă aştepta7 la o "ăpuneală şi 9n locul ace"teia a7 pri7it un co7pli7ent( #i-a dat o h=rtie de cinci "ute de dolari@& .

de nlt5el( ca şi al6i oa7eni .libertatea de a binecu:=nta "au de n "upăra pe al6i oa7eni( iar ea a ale" pri7a cale& Pentru ea n de:enit li7pede că răul 6i-0 produci "in8ur( prin orientarea 5E=ndirii tale( şi că acea"tă 8=ndire e"te 9n 9ntre8i7e "ub propriul tău control& # Su9(o2."ta 9n"ea7nă că ea de6ine .ti 2tul u2ui 8u4i(ia2 a =7(ut 8i"a(ol p 2t"u a( sta Un t=năr 7u'ician( care c=nta "eara la contraba" 9ntr-o 5or7a6ie la hotel pentru a-şi a"i8ura ta<ele la Uni:er"itatea llaBai( 7i-a 7ărturi"it că a a:ut o di"pută cu un pro5e"or "i că de atunci( la e<a7ene( 5ie "cri"e( 5ie orale( 7e7oria 9i Eoacă 5e"te& Deborda de ură şi era 5oarte ten"ionat& )-a7 e<plicat că "ubconştientul "ău are o 7e7orie per5ectă pentru orice citeşte "au a"cultă( dar dacă conştientul "ău e"te ten"ionat pe"te 7ă"ură( 9n6elepciunea "ubconştientului nu poate ră'bate la "upra5a6ă şi nu poate aEun8e 9n conştientul "ău& Ma reco7andarea 7ea( 9ncepu "ă "e roa8e 9n 5iecare di7inea6ă şi "eară: @9n6elepciunea ce "ălăşluieşte 9n "ubconştientul 7eu 97i de':ăluie tot ce trebuie "ă ştiu şi( 9n "tudiul 7eu( "unt condu" de 5or6a di:ină& Către pro5e"orii 7ei e7it iubire şi prietenie şi a7 9ncheiat pace cu ei& Pro7o:e' toate e<a7enele 9n "upunere di:ină@& .8u P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 "i76ită co7pa"iune& Dacă eşti conştient de di"po'i6ia "a ulletea"că( practic( po6i trece uşor cu :ederea ace"t lucru Yi po6i "ă-0 ier6i& T=năra e"te 5er7ecătoare( 9nc=ntătoare( prietenoa"ă şi iubitoare% aparent ni7ic nu o poate "coate din cal7ul "ău& Ki-a creat un 5el de i7unitate pri:ile8iată şi ştie că nu7ai ea lin8ură 9şi poate cau'a răul& .

7 plecat 9ntr-acolo cu un 8rup de oa7eni caro pro:eneau din re8iuni 5oarte di5erite( ca Pitt"bur8( To4io( *toc4hol7 şi .00.ce"ta ar con"titui cel 7ai bun 7edica7ent de care are ne:oie& #edicul a 5ăcut-o 9ntr-ade:ăr şi( cu ti7pul( "en"ul . Jos p! Mu"p'# După trei "ăptă7=ni a7 pri7it o "cri"oare de la el( Ln care "cria că a pro7o:at cu brio cel 7ai i7portant e<a7en ni "ău şi că a:ea acu7 cele 7ai bune rela6ii cu pro5e"orii "ăi& Prin repetarea ru8ăciunii pe care i-a7 o5erit-o( t=nărul n reuşit "ă "ădea"că 9n "ubconştientul "ău repre'entarea :io n unei 7e7orii per5ecte& )ubirea şi prietenia pe care le iradia acu7 au 5o"t recep6ionate 9n 7od "ubconştient de pro5e"orii "ăi şi au du" la rela6ii ar7onioa"e& U2 8 3i( s$a 5i23 (at 3 sup7"a" a ( $i p"o5o(a 9oala H=r5ul 9nalt de pe"te -000 7 Calea4ala e"te ră7ăşi6a răcită 9n 5or7ă de con a unui :ulcan acti:( aducător do 7oarte& .u"tralia& 9n ti7pul călătoriei a7 şe'ut l=n8ă un doctor au"tralian şi "o6ia ace"tuia& #edicul a po:e"tit( că 9n :ia6a "a au e<i"tat i'bucniri cu ur7ări de:a"tatoare a"e7ănătoare cu cele pro:ocate de erup6iile :ulcanului( deoarece a:u"e"e obiceiul "ă Eudece oa7enii din Eurul "ău cu prea 7ultă a"pri7e& .de"ea e<ploda din cau'a 7=niei( iar Eurnaliştii 5ăceau cuno"cute 5aptele "ale& Parla7entarilor( şe5ilor de 9ntreprinderi şi altor oa7eni repre'entati:i din "ocietate le "cria totdeauna "cri"ori otră:itoare( Ei8nitoare& .8ita6ia "a interioară a du" la trei @erup6ii@ corporale( "ub 5or7a a două in5arcte cardiace şi a unui atac uşor de apople<ie& Ki-a re:enit de 5iecare dată şi( 9n 5inal( şi-a dat "ea7a că el 9n"uşi şi-a pro:ocat ace"te acce"e& 9n "pital( una din a"i"tente i-a "pu" "ă citea"că P"al7ul +0& .

(i2 ti(a 0123i"ii po4iti5 00+ ihr7a6iilor p"al7ului a pătrun" 9n "u5letul 2"ubconştientul3 .cu7 ştie: "ă 9n6ele8i totul 9n"ea7nă "ă ier6i totul& R 8 3iul p 2t"u u2 97"9at ( u"a p Du82 4 u 9ntr-o 5ru7oa"ă di7inea6ă 7er8ea7( 97preună cu un bărbat( de la hotel "pre 7are( pentru a 9nota& F7ul 7or7ăi: @"unt aici pentru a 7ă "u"tra8e tuturor lucrurilor@& Critica oa7enii de la 5er7a "a( apoi in"ulta 8u:ernul( chiar şi 97potri:a lui Du7ne'eu părea "ă 5ie plin de ură& Chiar "pu"e că( după părerea "a( "-ar 5i de"curcat 7ai uşor 9n :ia6ă dacă Du7ne'eu l-ar lă"a 9n pace& 9n cele din ur7ă( 9ntrebă: @Ce pot 5ace pentru a 97bunătă6i rela6iile 7ele cu aceşti oa7eni răutăcioşi şi pentru a 7ă de"curca 9n :reun 5el cu eiD@ )-a7 ră"pun" că( aşa cu7 a do:edit ştiin6a( di5icultă6ile 9n rela6iile interu7ane "e reduc de 7ulte ori la aceea că o7ul ce luptă cu a"e7enea proble7e "e 5ereşte cu "tricte6e "ă caute 9n "ine 9n"uşi cau'a ace"tor neaEun"uri& Pri7ul pa" con"tă 9n a te de"curca cu propriul Eu& M-a7 lă7urit pe o7 că proble7ele "ale cu cole8ii şi an8aEa6ii 9şi a:eau rădăcinile 9n propria per"oană şi că ceilal6i oa7eni puteau( 9n cel 7ai bun ca'( "ă con"tituie cau'e de ordinul doi& El 9ncu:iin6ă că deborda de ură şi duş7ănie a"cun"ă( iar 9n ce pri:eşte planurile "ale a7bi6ioa"e de :ia6ă "i76ea o pro5undă decep6ie& După e<plica6iile 7ele( recuno"cu 9n 5inal . recuno"cut că lu7ea noa"tră e"te o hune a oa7enilor nede"ă:=rşi6i( condi6iona6i 9n 7od di5erit( S &ire pot doar "ă tindă la de"ă:=rşirea di:ină& . 9n6ele" "ă 5ie credincio" Di:inului din şinele "ău şi "ă ro"pecte Di:inul din ceilal6i oa7eni& .ni4 9ntre ti7p( după cu7 "punea( a 9n:ă6at "ă "e poarte ini7o" cu oa7enii& .

7$i$$$$$ 000 !o"eph #urph$ că ura "a repri7ată trebuia "ă producă la cei din anturaEul "ău o duş7ănie latentă 9ndreptată 97potri:a "a& )-a de:eniL li7pede că ceea ce 9n6ele8ea el prin duş7ănia şi ura cole8ilui şi an8aEa6ilor "ăi nu o8lindea 9n 5ond altce:a dec=t propria "n decep6ie şi duş7ănie& )-a7 "cri" o re6etă "pirituală pe care "ă o aplice 9n 7od re8ulat şi "i"te7atic: @E<i"tă o le8e a cau'ei şi e5ectului şi eu ştiu acea"ta& &l&ii at7o"5era pe care o deter7in eu( di"po'i6ia pe care o a7 97i "unt 9napoiate 9n rela6iile 7ele cu "e7enii& #i-e clar că urn şi a6=6area cau'ea'ă la oa7eni( ba chiar şi la ani7ale( 5uriJ şi duş7ănie& Ktiu că tot ceea ce 7i "e 9nt=7plă are un "uport "piritual conştient "au inconştient& .de:ăratul 7eu Eu e"te Di:in şi ace"t Eu nu poate 5i rănit( "tin8herit "au :ătă7at& #i-e clar că eu 9n"u7i 7-a7 .şa cu7 8=nde"c şi "i7t( aşa "unt( aşa 7ă e<pri7( aşa 7ă port( aşa "unt e<perien6eiJ 7ele& 97i ad7ini"tre' ace"t re7ediu "piritual-"u5lete"c de 7al 7ulte ori pe 'i& G=nde"c( :orbe"c şi procede' acu7 prin pri"7a Di:inului din 7ine& Pentru to6i oa7enii din anturaEul 7eu şi de pretutindeni "i7t iubire şi prietenie& )n5initul 'ăbo:eşte "ur='ător 9n 7ine& Pacea e"te puterea Do7nului şl pacea lui Du7ne'eu "e re:ar"ă 9n "piritul 7eu( 9n ini7a 7ea( 9n 9ntrea8a 7ea 5iin6ă& *unt una cu in5inita pace a Do7nului& *piritul 7eu e"te "pirit din "piritul Do7nului& Ktiu şi recuno"c că niciun o7( nicio 97preEurare şi nicio 5aptă din lu7e nu au capacitatea de a 7ă 9ntăr=ta 5ără :oia 7ea( de a 7ă "upăra "au de a 7ă nelinişti& G=ndirea 7ea e"te creatoare% 9n 7od conştient şi 9n deplină cunoştin6ă( 9ndepărte' de la 7ine toate 8=ndurile ne8ati:e( toate "u8e"tiile ne8ati:e& Con5ir7 că Du7ne'eu 7ă conduce şi are 8riEă de 7ine& Ktiu că Do7nul e"te Cel ce-7i o5eră 7unca şi că eu lucre' pentru El& .

P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 8 urnit prin conda7narea şi de5ăi7area 7ea& *i7t iubire şi liucurie pentru to6i oa7enii şi ştiu că bunătatea( ade:ărul 6i 5ru7u"e6ea 7ă :or 9n"o6i 9n toate 'ilele :ie6ii 7ele( căci locuie"c pentru :eşnicie 9n ca"a Do7nului@& .u trecut trei "ăptă7=ni şi a7 pri7it o "cri"oare de )n re"pecti:ul bărbat& 97i "cria că prin aplicarea ace"tui icinediu "piritual-"u5lete"c a "ub"tituit "tarea "a de "pirit h&iotică( @incendiară@( prin "eninătate( linişte şi cal7& O atitu3i2 =ilo4o=i(7 9i2 (u512tat7 =a:7 3 al:ii Un a5aceri"t Eapone'( pe care l-a7 9nt=lnit pe in"ula llaBai( a:ea propria "a 5ilo'o5ie& #i-a pre'entat-o: @De cinci'eci de ani 7ă ocup de a5aceri şi a7 călătorit 7ult& .7 9n:ă6at că oa7enii "unt 9n 8eneral cu7"ecade şi cin"ti6i& Ei Io deo"ebe"c 7ult 9ntre ei( au acu7ulat cunoştin6e di5erite( nu 5o"t condi6iona6i di5erit şi "unt produ"ul propriei lor oduca6ii( al şcolari'ării şi 7odului propriu de 8=ndire& 9n n5Vară de acea"ta( au cerin6e şi con:in8eri reli8ioa"e di5erite( 9ntruc=t ştiu că pe un client nu-0 po6i "chi7ba "upăr=ndu-te pe ol( nu 7ă la" "co" din liniştea 7ea& Nu accept "ă 5iu "upărat de cine:a& Me dore"c tuturor binele şi-7i :ăd de dru7ul 7eu@& !apone'ul 7i-a arătat o li"tă cu nu7ele a 'ece clien6i care-i datorau "u7e 7ari de bani şi care nici nu au reac6ionat la 7ultiplele "ale aten6ionări& *pu"e: @Di7inea6a şi "eara 7ă ro8 pentru ei( ca Do7nul "ă-i la"e "ă pro"pere şi "ă le 7ultiplice c=şti8ul& #ă ro8 ca 5iecare din ei "ă-şi achite datoria cu plăcere( ca 5iecare "ă 5ie cin"tit( "incer şi 5a:ori'at( 9n orice pri:in6ă& .7 9nceput acea"tă ac6iune acu7 două luni& 9ntre l&i7p( opt dintre ei au plătit şi "-au "cu'at pentru 9nt=r'iere& .u 7ai ră7a" doar doi( dar ştiu că şi ei :or plăti@& .

şa cu7 "punea Aahuna: @Ce:a 9l roade po dinăuntru@& Durerea "u5letea"că 9l roade pe un a"e7enea o7( 5ii con:in" de acea"ta& .de:ăratul tău Eu e"te de natură di:ină( 9n niciun 7od el nu poate 5i rănit( deranEat "au 97po:ărat& Dacă o per"oană din anturaEul tău 96i pare di5icilă( la"-o 9n plata Di:inului( declară că eşti liber 9n Du7ne'eu şi 9ncredin6ea'ă-0 pe ace"t o7 pa'ei Do7nului& .ţi 2ie lim(e'e c3 2iecare om este +n co(il al l+i D+mne)e+4 Dac3 cinste6ti 6i res(ecţi Di*in+l 'in tine# 5n mo' a+tomat *ei cinsti (re)enţa Domn+l+i 5n semenii t3i4 -4 n c:elner ce treb+ia s3 ser*easc3 +n oas(ete .4 n+l 'intre moti*ele (rinci(ale (entr+ care om+l n+ reali)ea)3 mare l+cr+ 5n *iaţa 'e )i c+ )i este inca(acitatea sa 'e a se acomo'a altora4 84 %3.ce"t a5aceri"t a con"tatat că( 7odi5ic=ndu-şi atitudinen 5a6ă de datornicii "ăi( :a ob6ine totodată "chi7barea atitudinii ace"tora 5a6ă de el& C! ia p 2t"u " la:ii i2t "u8a2 9u2 Tratea'ă-i pe oa7eni cu re"pect& Fnorea'ă şi "alută Di:inul din ei& 9ndreaptă "pre "e7enii tăi iubire şi prietenie& Con:in8e-te că niciun o7 bine inten6ionat nu reac6ionea'ă 9ntrun 7od duş7ăno"( plin de ură( nu e"te certăre6 "au 97bu5nat& Cel ce o 5ace "u5eră de un con5lict "u5lete"c: "au "piritual& ."t5el( 6i "e :a părea că eşti 9n paradi" şi ai băut din apa :ie6ii& I3 i =o":7 .002 Jos p! Mu"p!# .

titudinea chelnerului topi 8hea6a din ini7a ace"tui 7u"a5ir şi-i adu"e chelnerului un c=şti8 bo8at( at=t "u5lete"c( c=t şi 7aterial& .@ cu toane( necioplit şi totdeauna ne7ul6u7it( 9l trată pe Ice"ta cu prietenie( polite6e şi re"pect deoarece 9şi dădu "ca7a că ace"ta "u5erea de @ini7ă rea@& ..& 1& *ă-6i 5ie li7pede că ni7eni nu-6i poate răni "enti7entele( că ni7eni nu te poate 9ntăr=ta "au "upăra( acea"ta are loc doar prin inter7ediul propriilor tale 2E=nduri& Ki ace"t lucru e"te 9n 9ntre8i7e "ub controlul lău& /& Grecuşurile( 7=nia şi 'buciu7ul interior ac6ionea'ă dăunător a"upra cunoştin6elor tale( a"upra 7e7oriei tale( deoarece 9n6elepciunea "piritului )nterior nu poate urca la "upra5a6a conştientului( dacă eşti 9ncordat şi duş7ăno"& >e:ar"ă iubirea şi bună:oin6a a"upra altora p=nă c=nd( 9nt=lnindu-i 9n "pirit( te :ei "i76i cu5undat 9ntr-o pace deplină& 7& #arile "upărări şi 7=nia pot declanşa in5arcte "au alte "u5erin6e cu7plite& Pentru a neutrali'a a"e7enea "enti7ente dăunătoare citeşte P"al7ul +0& #editea'ă a"upra ade:ărurilor con6inute 9n ace"ta şi la"ă-le "ă pătrundă 9n "ubconştientul tău& Prin acea"ta alun8i orice duş7ănie şi ură repri7ată& 9n şinele tău( ră7=i credincio" ade:ărurilor Do7nului şi :ei trăi 9n pace şi bucurie& .propiindu-"e de clientul "ău( 9şi 9ntărea con:in8erea: @Du7ne'eu 9l )ubeşte@& .I I P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 . 9n6ele8e totul 9n"ea7nă a ierta totul& Dacă 9n6ele8i cau'a de'echilibrului interior al unui alt o7( :ei a:ea 7ai 7ultă 7ilă şi 9n6ele8ere pentru el& Tu ştii că celălalt procedea'ă 9ntoc7ai pentru că a 5o"t educat şi condi6ionat 9n 7od core"pun'ător& .

. lucrul îl vei izbuti.r 5i po"ibil ca re"pin8erea şi duş7ănia cu cai o 7ă 9nt=7pină al6ii "ă nu 5ie dec=t re5lectarea propriiloi 7ele de'a7ă8iri şi o"tilită6ii 7eleD Tran"5or7ă-te( rYl rela6iile tale cu aproapele "e :or tran"5or7a şi ele& +& E<i"tă o le8e a cau'ei şi e5ectului( care ac6ionea'ă oriunde şi oric=nd& .."t5el( lucrurile neplăcute şi "upărătoare din rela6iile tale cu ceilal6i :or di"părea& C%nd te vei hotărî să faci un lucru. 2Cartea lui )o: 22( 2.& Pri7ul pa" pentru "tabilirea unor raporturi buntJ cu al6i oa7eni con"tă 9n a te cu5unda 9n tine 9n"u6i şi a )o 9ntreba: .t7o"5era ce o declanşe'i( atitudinea pe care o ai "e 9ntorc a"upra ta prin reac6iile oa7enilor& 00& 9n:a6ă "ă iei oa7enii aşa cu7 "unt şi nu 9ncerca "ă-i "chi7bi pe al6ii& Fa7enii ac6ionea'ă core"pun'ător educa6iei pri7ite( a condi6ionărilor şi 7odului lor do a 8=ndi& Binecu:=ntea'ă-i pe al6ii şi intere"ea'ă-te do propriile tale a5aceri& 00& C=nd al6ii 96i datorea'ă bani( ar trebui "ă te ro8i pentru ei "ă le 7ear8ă bine( "ă aibă "ucce" şi noroc& *u8erea'ă-6i că 5iecare dintre aceştia e"te "incer şi cin"tit şi 9şi :a plăti datoriile 9n "upunere di:ină& 02& Cheia rela6iilor ar7onioa"e cu al6i oa7eni "e a5lă 9n re"pectul "incer( "ănăto" pentru Di:inul ce "ălăşluieşte 9n tine 9n"u6i şi 9n ceilal6i& Dacă un o7 pre'intă un co7porta7ent di5icil( 9ncredin6ea'ă-0 pe deplin lui Du7ne'eu şi declară că eşti liber 9n Do7nul& .A Jos p! Mu"p!# .3& 0-& ...

"tare pro:enită dintr-o cau'ă "ecundară .ar 5i o cau'ă pri7ară e"te 8reşită& P"i2 s(!i89a" a (" 3i2: i sal C a p7"7si s(au2ul (u "otil 9n ur7ă cu c=te:a 'ile( a7 purtat o di"cu6ie intere"antă cu un şo5er de ta<i& #i-a po:e"tit că 7a7a "a a:ea obiceiul .proape 9n 5iecare "pital po6i :edea aceleaşi "u5erin6e şi aceeaşi "i7pto7atolo8ie a bolilor& Bine9n6ele"( ace"te boli( de"cri"e deEa 9n Biblie( poartă a"tă'i denu7iri ştiin6i5ice( ce pro:in din ter7inolo8ia 7edicală& D sp" 9a4a 5i23 (7"ii o"i(7" i 9oli Frice :indecare are loc 9n raport cu credin6a indi:idului& *ubconştientul e"te capacitatea creatoare din noi şi ace"t lucru 5ace :i'ibil ceea ce 9i 9ntipăreşte conştientul% 8=ndirea conştientă 9i i7pri7ă 8=ndurile "ale% 8=ndurile "unt e<teriori'ări ale credin6ei% ceea ce 9i e"te 9ntipărit "ubconştientului de:ine acti: 9n :ia6ă( potri:it credin6ei noa"tre& Con:in8erea( lar8 ră"p=ndită( că boala .&0 &\I: pi" ./ SURSA MIRACULOASĂ A VINDECĂRII >apoarte a"upra bolilor 5i'ice şi p"ihice ale o7ului( aşa cu7 "unt cele a7intite 9n 7are 7ă"ură 9n Biblie( au e<i"tat din ti7puri i7e7oriale şi e<i"tă şi a"tă'i& .vf " Capitolul .

ş dori "ă te ro8i t&u pentru 7ine@& #edicul curent 9i de':ălui"e t=nărului că 7a7a "a a:ea "ă ră7=nă tot re"tul :ie6ii 9n "caunul cu rotile& După lecturarea căr6ii şi "u8e"tiile 9ncuraEatoaro ale 5iului "ău( 5e7eia recuno"cu ce i-a pro:ocat artrita propriul "ubconştient& Deoarece ace"ta e"te i7per"onal şi toc7ai de aceea reali'ea'ă 9n 7od autono7 ceea ce i "o 9ntipăreşte( "ubconştientul 5e7eii accepta"e a5ir7a6iile ne8ati:i"te repetate 9n 7od curent: @eu cred că :oi căpăta o artrită la 5el ca 7a7a şi bunica 7ea@& 9ntr-ade:ăr( aşa după cu7 a recuno"cut şi ea( şi-a autoindu" boala( deoarece "ubconştientul ne 9n6ele8e ad)litteram. Ge7eia recuno"cu: era nece"ar "ă-şi 7odi5ice co7plet 7odul de 8=ndire% de aceea repeta( de 7ai 7ulte ori pe 'i( anu7ite ade:ăruri pe care "ubconştientul "ău a:ea "ă le accepte& )-a7 "cri" ur7ătoarea ru8ăciune: @*piritul cel :iu din interiorul 7eu con"tituie o in5inită pre'en6ă :indecătoare& )7pre8ne' acu7 "ubconştientul 7eu cu o repre'entare a inte8rită6ii( a :italită6ii şi a unei depline "ănătă6i& )ubirea di:ină 7ă "trăbate şi ea di'ol:ă tot ceea ce nu o e8alea'ă& Pacea di:ină u7ple "u5letul 7eu& Ener8ia co"7ică din "ur"a in5initei pre'en6e :indecătoare 7ă cuprinde şi coboară 9n pro5un'i7ile "ubconştientului 7eu& Ktiu că( de 5iecare dată c=nd ro"te"c acea"tă ru8ăciune( 9ntăre"c "ubconştientul 7eu 9n acea"tă credin6ă( p=nă c=nd :oi putea din nou "ă u7blu ne"tin8herită şi plină de bucurie@& .00/ Jos p! Mu"p!# de a "pune: @Eu cred că 7ă :oi 97bolnă:i c=nd:a de artritil şi 7ă :oi pipernici la 5el ca 7a7a şi bunica 7ea@& Ca t=năr( nu şi-a bătut capul cu ace"te a5ir7a6ii( p=nă c=nd :eni 'iun c=nd 7a7a lui "-a pipernicit 9ntr-ade:ăr datorită artritei şl 5u internată 9n "pital& El i-a du" un e<e7plar din cartea 7ea NP+terea e7traor'inar3 a s+bcon6tient+l+i t3+N şi o ru8ă: @#a7a( citeşte a"ta@& Ea 5ăcu acea"ta şi 9i "pu"e: @.

T ti(a 0123i"ii po4iti5 007 Giul ei "e ru8a pentru ea 9ntr-un 7od "i7ilar& .1 2Corinteni )) : 1( 73& Ea 9şi in"truia "piritul şi ştia că i7a8inea con"tructi:ă pe care şi-a 5ăurit-o 9n "pirit . ieşit din ipital pe "caunul cu rotile( dar după o lună "-a 9n"ănătoşit cloplin& K U89la8 p"i2 (" 3i2:7C 2u p"i2 5 3 " . nu prin vedere.u8u"tin 9ntreba: la ce "luEeşte credin6a( dacă nu la a crede ceea ce nu "e :edeD Ge7eia şi-a a"u7at "arcina de a de7on"tra 7area "a credin6ă 9n "ur"a ener8iei co"7ice( lia a:ea cunoştin6e re7arcabile 9n pri:in6a le8ilor "u5lete"c-"pirituale şi-7i "pu"e: @Ktiu( deşi 7ărturia "i76urilor 7ele o conte"tă( că( at=ta ti7p c=t o pă"tre' 9n cu8et( ru8ăciunea 7ea plină de credin6ă "e :a ad=nci 9n "ubconştientul 7eu şi "e :a 7ateriali'a@& De trei-patru ori pe 'i( 9ntr-o totală rela<are( şi-0 9nchipuia "piritual pe 5iul "ău( 9l :edea a:an"=nd "pre ea şi 9l au'ea "pun=nd: @#a7ă( Du7ne'eu 7-a :indecat& #ă "i7t 7inunat@& Ea "e a8ă6a cu putere de acea"tă i7a8ine şi( după o lună( t=nărul era co7plet :indecat de cri'ele "ale con:ul"i:e de a"t7& Citatul ei pre5erat era: 1Căci umblam prin credinţă.cu7 c=te:a luni( a7 putut "ă con"tat ce re'ultate 7inunate a ob6inut o 7a7ă ce credea 9n e<i"ten6a in5initei puteri de :indecare din "ubconştientul "ău& Ea :eni la 7ine iu 5iul ei de cinci ani& 97i părea un t=năr "ănăto"( "plendid% dar 7a7a "punea că "u5eră de acce"e cu7plite de a"t7 şi 7edica7entul pe care 9l lua nu putea 9nlătura totdeauna acce"ele& Tatăl băiatului deceda"e cur=nd după naşterea copilului% cri'ele au 9nceput cu circa şa"e luni 9nainte de a "e pre'enta la 7ine& )-a7 "pu" 5e7eii că 5iul "ău "-ar putea 9n"ănătoşi& *5=ntul .

..tunci c=nd te 8=ndeşti la iubitul tău( 9n "ubconştientul tău nu e<i"tă li7ite "pa6iale "au te7porale: de aceea el pri7eşte 7e"aEele tale de inte8ritate( 5ru7u"e6e( :italitate şi iubire( iar ace"te "i76ă7inte "unt tre'ite la :ia6ă 9n Kinele "ău& Prin 8=ndurile tale( ac6iunea pleacă din conştientul tău( ( iar tran"5erul către prietenul "au iubitul tău "e 5ace prin "ubconştientul tău% capacitatea "a de recep6ie e"te e<pri7ată 9n raport cu tine& Gurni'orul ener8iei co"7ice "au ceea ce repre'intă "piritul :iu .+ Jos p! Mu"p!?' "ub 5or7a unui 7odel in:i'ibil a:ea "ă "e concreti'e'e şi ".e"te pre'ent conco7itent pe"te tot( 9n totalitatea "a& Dacă 5olo"eşti tehnica :indecării la di"tan6ă( prin aceea că te ro8i pentru o per"oană ab"entă din punct de :edere 5i'ic( po6i co7anda "ubconştientului J E celui bolna: inte8ritate şi :italitate( ca şi cu7 ace"ta ar 5i 6E proprietatea ta şi( 9n 5unc6ie de credin6a ta şi a con:in8erii tale( :or apărea re'ultate& E Vi23 (a" a 8i"a(uloas7 a u2ui (opil 9ol2a5 3 = 9"7 )n ti7p ce lucra7 la ace"t capitol( a7 pri7it un tele5on din Geor8ia& Per"oana de la capătul 5irului "u"6inea că a:ea un copil care e"te pe 7oarte şi că 7edica7entele pre"cri"e 6 nu-i 7icşorau 5ebra% părea că nu 7ai e<i"tă nicio "peran6ă& 9 . "e ade:erea"că& T !2i(a 5i23 (7"ii la 3ista2:7 Ener8ia co"7ică repre'intă o re:ăr"are a acelui principiu :ital care 9n"u5le6eşte to6i oa7enii& Dacă( de e<e7plu( 5ratele tău "e a5lă 9n "trăinătate şi tu :rei "ă te ro8i pentru el( trebuie "ă te 8=ndeşti că 9ntre di5erite per"oane nu e<i"tă linii de de7arcare de5inite( căci( :orbind "ubiecti:( to6i "unte7 una& .Du7ne'eu .

l treilea pa" con"tă 9n pre6uirea puterii :indecătoare a Do7nului 9n 9n"uşi bolna:ul re"pecti:& 9n ace"t 7od( producerea de to<ine din trupul tău "au al per"oanei pentru care te ro8i( 9ncetea'ă& Con"ideră di"po'i6ia bolna:ului ca 5iind 5al"ă& 9nal6ă-0 9n "piritul tău .e"te :ia6a copilului 7eu& )Vlu<ul de pace al Do7nului "trăbate 9ntrea8a 5iin6ă a 5iicei 7ele( iubirea di:ină u7ple "u5letul "ău& Gor6a ar7onioa"ă dătătoare de :ia6ă a Do7nului de:ine e:identă 9n "u5letul şi l&rupul "ău& Hitalitatea din ea e"te reche7ată la :ia6ă şi eu 7ul6u7e"c pentru acea"ta@& Ea repetă acea"tă ru8ăciune 5ără 9ncetare( ti7p de o Eu7ătate de oră% căci ştia că "ubconştientul copilului :a 5i pătrun" de cunoaşterea( de 9n6ele8erea puterii :indecătoare din Kinele "ău şi că "ănătatea 5iicei "ale "e :a re"tabili& După o Eu7ătate de oră te7peratura copilului re:eni la :aloarea nor7ală şi 7edicul 9i "pu"e 7a7ei: @F putere 7ai 9naltă a reali'at ace"t lucru@& Copila ceru "a-şi :adă c=inele şi dori "ă 7ăn=nce& Cel slab să zică* 1Eu sunt viteaz1 2)oil .( 003& Pa.i >2 5i23 (a" a su=l t s($spi"itual7 Pri7ul pa" con"tă 9n aceea că( chiar din ace"t 7o7ent( re5u'i "ă-6i 5ie tea7ă de "i7pto7ele :i'ibile ale bolii& .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 00+ l-a7 e<plicat că 7icu6a 25eti6a a:ea şa"e ani3 :a reac6iona la credin6a ei şi la 9ncrederea "a 9n pre'en6a in5initei puteri :indecătoare a Do7nului 9n copil& )-a7 reco7andat 7a7ei "ăşi "u"tra8ă aten6ia de la ur7ărirea 5ebrei( de la "i7pto7ele bolii şi de la orice lucru 5i'ic şi( 9n 7od conştient şi cu 9n"u5le6ire( "ă "e roa8e: @Gurni'orul 9ntre8ii ener8ii co"7ice -Du7ne'eul Cel :iu şi atotputernic .l doilea pa" trebuie "ă ducă la recunoaşterea 5aptului că di"po'i6ia bolna:ului e"te doar o con"ecin6ă a 8=ndurilor "ale ne8ati:& .

di"cu6ia ta cu tine( 8=ndul 5ără de cu:inte( trebuie "ă coincidă cu "copul "au dorin6a pe care o ai& Totdeauna( liniştea ta interioară :a de:eni :i'ibilă 9n e<terior( dorin6a ta "e :a reali'a& 9n ca'ul ace"tei 5a7ilii li7baEul interior a coinci" cu dorin6a de inte8ritate( "ănătate şi bună"tare& Iar Eu.020 Jos p! Mu"p şi pri:eşte-0 aşa cu7 ar trebui "ă 5ie . Eu ştiam că întotdeauna #ă asculţi 2)oan 00( . c%nd .23& De trei-patru ori pe 'i "e deconecta de orice( 9şi liniştea 8=ndurile şi "e rela<a pro5und& .poi 9şi 9nchipuia că :orbeşte cu pre'en6a :indecătoare a Do7nului din interiorul "ău% 9n di"cur"ul "ău interior 'icea: @96i 7ul6u7e"c( Părinte( pentru 7iraculoa"a :indecare a "o6iei 7ele@& >epeta acea"ta ne9ntrerupt p=nă c=nd "e "i76ea pătrun" de un ad=nc "enti7ent de 7ul6u7ire& *o6ia "a aplică aceeaşi tehnică& După o lună "puta şi celelalte anali'e au 5o"t ne8ati:e& . îţi mulţumesc că #)ai ascultat.ri'ona( unde şi-a petrecut 9ntrea8a :ară& Preotul( un prieten de-al 7eu( şi-a e<tra" un pa"aE din Biblie: Iarlsus şi)a ridicat ochii în sus şi a zis* .tunci c=nd a7=ndoi şi-au 9năl6at "piritul şi ini7a către in5inita putere :indecătoare a Do7nului ce "ălăşluia 9n ei( au pu" 9n libertate 5or6ele :indecătoare& Mi7baEul lor interior a coinci" cu "copul lor& Totdeauna li7baEul interior .0-. *o6ia "a( bolna:ă de tuberculo'ă( nu a reac6ionat po'iti: la niciun trata7ent 7edica7ento"( nici la cli7a din Tuc"on( .ărinte.5ericit( "enin( libo Trăieşte 9n 9ntruchiparea dorin6ei tale şi @cu:=ntul car de:ine@( adică 8=ndurile şi "i76ă7intele tale( "e :a 97plini Cu1 e$i2era u( preot puterea /i(de%&toare Un preot din NeB ^or4 7i-a po:e"tit că a ob6inut re'ultai( 5anta"tice prin 5olo"irea căr6ii 7ele NMiracol+l s(irit+l+ t3+N 2Editura 7ristonA.

a(ti(a 0123i"ii po4iti5 020 #o voi înălţa de pe păm%nt. -23& Cheia spre /i(de%area su0$etes%-spiritua$& >eali'area ideală a :indecării "u5lete"c-"pirituale con"tă in a pără"i 9n totalitate 8=ndurile le8ate de "i7pto7ele 5i'ice ele bolii şi a con"idera per"oana pentru care te ro8i doar SEpiritual% cu alte cu:inte( a-0 con"idera totuna cu 5iin6a "a "pirituală şi cu ener8ia co"7ică dinlăuntrul "ău şi a cere ca i eea ce "e potri:eşte "piritului "ă "e potri:ea"că şi per"oanei li'ice pe care :rei "-o aEu6i& Ma acea"tă tehnică( recunoşti că *piritul din "ur"a ener8iei co"7ice 2Du7ne'eu3 e"te atotputernic şi co7plet liber de "ubordonarea 5a6ă de orice "itua6ie "au "tare& *u"6ii că pacientul 9şi 7ani5e"tă :italitatea( inte8ritatea şi puterea( care "unt atribute ale *piritului& Pacientul e"te recepti: la a5ir7area ade:ărului( el recep6ionea'ă 8=ndurile laie din "pirit 9n "pirit şi "ubconştientul "ău "e u7ple cu con6inutul con"tructi: al 8=ndurilor :indecătoare& )nte8ritatea( :italitatea şi 5or6a "unt redeşteptate( "ănătatea 9nlocuieşte boala& *e/e(irea sa de pe pragu$ 1or'ii 9ntr-o 'i( o 5e7eie "e pre'entă la 7ine pentru că bărbatul ei "u5erea de deliriu7 tre7en"& )ni7a "a pre'enta 5ibrila6ii( o7ul halucina& #edicii "puneau că 7oartea e"te o che"tiune de 'ile( dacă nu chiar de ore& #-a ru8at "ă 7ă duc cu ea la "pital% el 7ă "olicită( 9ntruc=t 9n 5iecare di7inea6ă a"culta e7i"iunea 7ea la radio& F7ul "e a5la "ub 7or5ină( dar totuşi :orbea clar şi lo8ic& Era alcoolic şi( 9n di"cu6ia purtată l=n8ă patul de "u5erin6ă( 9şi recuno"cu păcatele co7i"e .9n nu7ăr i7pre"ionant( un . îi voi trage pe toţi la #ine 2)oan J ?.

022 Jos p! Mu"p!# ade:ărat rău5ăcător& *pu"e: @*unt ter7inat& Trebuie "ă 7or( Hoi aEun8e 9n iadD@& Deşi de 7ul6i ani nu 7ai intra"e 9ntr-o bi"erică( repre'entările "ale erau con5or7e :echilor nor7o bi"ericeşti& )-a7 e<plicat că principiul "upre7 de :ia6ă ."tă'i o7ul e"te plin de :ia6ă( de :italitate şi debordea'ă de entu'ia"7& . no7inali'at :reo 'ece per"oane& 9ntr-o ru8ăciune co7ună a7 9nceput "ă adre"ă7 5iecăreia dintre ace"tea iubirea Do7nului( pacea şi bucuria( toate binecu:=ntările :ie6ii şi a7 "i76it 5lu<ul de ener8ie co"7ică& Deodată o7ul a5lat pe pra8ul 7or6ii 5ăcu o i7pre"i radioa"ă( 5ericită& #oti:ul era că acu7 a:ea credin6ă pro5undă că @acolo "u"@( după cu7 "punea el( nu e<i"ta o putere car "ă-0 pedep"ea"că& *i76ea că "-a 97păcat cu Du7ne'eu şi cu o7enirea şi că toate i-au 5o"t iertate& *-a rela<at şi era pre8ătit pentru ceea ce el nu7ea @cerul@& #edicul curant şi a"i"tentele 7edicale au ob"er:at o 97bunătă6ire a "tării "ale 5i'ice şi :erdictul era că :a "upra:ie6ui& După c=te:a 'ile era pe deplin "ănăto"& .Du7ne'eu nu conda7nă niciodată( că 5iecare "entin6ă e"te 9ncredin6a6ii o7ului 9n6ele8=nd prin acea"ta "piritul no"tru( iar noi ne conda7nă7 "in8uri( ne creă7 iadul 2ca 9n8rădire( c%i 9nlăn6uire3 "au cerul 2ca pace( ar7onie( "ănătate3& )-a7 e<plicat( 7ai departe( că trebuie "ă-şi ierte "in8ur 8reşelile trecute şi "ă hotăra"că 9n "u5letul "ău "ă nu le co7ită din nou% 9n a5ară de acea"ta( ar putea( 9n uniune cu 7ine( "ă de'le8e pe to6i cei 97potri:a cărora "i76ea ură şi 7=nie& )-a7 "pu" că ru8ăciunea "uper5icială nu e"te o "olu6ie% nu7ai o reală "chi7bare a "enti7entelor per7ite o 9ndeplinire con5or7ă cu dorin6a% din cea 7ai a"cun"ă pro5un'i7e( ar trebui "ă le dorea"că "ănătate( noroc( pace şi toate binecu:=ntările :ie6ii tuturor celor pe care i-a ur=t şi i-a di"pre6uit& .

le8e ceea ce e"te bun şi binele :a 5i re'ultatul "elec6iei tale& Po6i "ă-6i 9ndeplineşti dorin6ele 5ără a le'a pe altul& *5=ntul Pa:el 'icea: Iubirea nu face rău aproapelui0 iubirea este deci împlinirea legii 2>o7ani 0-(003& .cea"ta 9n"ea7nă că( dacă 8=ndeşti( "i76i şi procede'i corect( :ei aplica le8ea 9n 7od con"tructi: şi :ei 9nt=7pina pe 5iecare cu bună:oin6ă& .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 02- .cea"tă le8e e"te i7per"onală& Du7ne'eu nu pri:eşte o7ul& *oarele lu7inea'ă pe cei nedrep6i ca şi pe cei drep6i& Ploaia cade pe cei buni ca şi pe cei răi& Me8ea "piritului nu con6ine niciun 5el de 7orală& E"te totdeauna nepartinică( i7per"onală şi neutră& #orala depinde de 7oti:a6ia ta 2şi de 7odul 9n care "e"i'e'i le8ea "piritului3& G=ndirea ta poartă ră"plata 9n "ine& )deea ta( dorin6a( planul "au "copul tău "unt bune "au rele 9n 5unc6ie de natura lor& . a5lat prin proprie e<perien6ă că a te conda7na pe tine 9n"u6i repre'intă iadul( iar "ă te ier6i pe tine 9n"u6i cerul( pacea "piritual-"u5letea"că& C R7splata st 5i23 (a" a Me8ea ce deter7ină "ubconştientul tău nu are ni7ic de-a 5ace cu a 5i bun "au rău( cu do87ele "au con:in8erile reli8ioa"e& .de:ărul că "-a iertat pe "ine( că le-a iertat "e7enilor 8reşelile( po'i6ia "a detaşată şi de:ota7entul 5a6ă de Du7ne'eu au eliberat i7ediat "u5letul şi trupul "ău de durere( 5rică( 9n:inuire şi ură& Trupul "ău a reac6ionat 7tr-un 7od 7inunat 5a6ă de acea"tă nouă atitudine "pirituală& *enti7entele "ale interioare de libertate şi pace "u5letea"că au di"ponibili'at puterea :indecătoare a 5urni'orului ener8iei co"7ice şi a de:enit un nou o7 9ntru Do7nul& .cea"tă de"chidere a ini7ii tale pentru al6ii( acea"tă ini7ă lar8ă :a duce la aceea că cei ce te 9nconEoară :or reac6iona 9n 7od "i7ilar 5a6ă de tine& .

cea"ta e"te o e<pri7are "i7bolică şi "e7ni5ică dv IM 7ie de ori pe 'i( dacă e"te ne:oie% 9n"ea7nă "ă 5ii plin Zlt& "piritul totdeauna iertător( ceea ce repre'intă conco7itent( n dăruire per7anentă& *piritul tău e"te un principiu şi( dacă-l aplici corect( 9n "piritul tău nu :a 5i loc pentru 7=nie( :in5t "au pedeap"ă& Dacă( de pildă( ai aplicat odată eronat "au 9n necunoştin6ă de cau'ă principiile 7ate7aticii( chi7iol "au electricită6ii( 9ncep=nd din 7o7entul 9n care :ei aplicn 9n 7od corect ace"te principii nu :ei 7ai "u5eri daune "au "tricăciuni& Un nou 9nceput repre'intă un nou "cop& Du7ne'eu nu conda7nă şi nu pedep"eşte& 9n realitate( te pedep"eşti "in8ur prin 5olo"irea 8reşită a le8ii şi prin 8=ndirea ne8ati:ă& #inunatul ade:ăr pe care trebuie "ă-0 9n:e6i 'ice: te ier6i "in8ur pe ba'a unei le8i "pirituale( e5icace( a unui 7ecani"7 do:edit ştiin6i5ic( 9n te7eiul căruia "ubconştientul tău 9şi 9ntoarce auto7at ac6iunea ta 9n 5a:oarea ta( 9n 7o7entul 9n care 9ncepi "ă 8=ndeşti corect& )ndi5erent că eşti un alcoolic( narco7an( t=lhar( ho6( "adic "au uci8aş( le8ea "ubconştientului tău nu 9ntre6ine 7=nie contra ta( nu te conda7nă şi nu te pedep"eşte şi nici nu reac6ionea'ă ne8ati: din clipa 9n care ai luat hotăr=rea "ă de:ii alt o7 şi "ă aplici şi "ă trăieşti ade:ărurile di:ine( care au 5o"t( "unt şi :or ră7=ne 9n :eci i7uabile& Toate ratările noa"tre( ne8liEen6ele( cri7ele( duş7ăniile şi "enti7entele de ură "e atin8 atunci c=nd ne "chi7bă7 ini7ile şi recunoaşte7 că iubirea şi ar7onia di:ină deter7ină :ia6a noa"tră& Dacă iubirea di:ină( ar7onia şi pacea di:ină .P"---------P--------"-----------------------P :"":P""""""""""""""""""-"""""""" :M-:: ----..2A ----------. ci de şaptezeci de ori c%te şapte 2#atei Ci( 223& .AO P----------"-----"" Jos p! Mu"p!# P OP-ii -""""""""""""""""""""Ka Vi23 (a" a p 9a4a u2ui 8 (a2is8 i8p "ios 9n Biblie "e "pune că: Qis)a lui Iisus* nu zic ţie p%nft de şapte ori.

la răsplata chemării de sus 2lVilipeni -(0. alerg la ţintă.3& U I3 i =o":7 .6i s+&ere)e constant# sistematic 6i con6tient c3 ener&ia cosmic3 'in s+rsa ine(+i)abilei 2orţe *in'ec3toare ar str3bate.eti%a g3(dirii po-iti/e 021 ăp=ne"c "piritul şi ini7a ta( le8ea "ubconştientului tău( o liuEe i7perioa"ă( te :a con"tr=n8e "ă laşi "ă de:ină :i'ibile S &iracteri"ticile şi atributele Di:ine% ace"tea :or prinde i &idăcini 9n :ia6a ta& Toate dru7urile tale :or 5i căi ale bucuriei &0 :or conduce la pace& Dar una fac* uit%nd cele ce sunt în urma mea şi tinz%nd I2itre cele dinainte.a sc:imbat conce(ţia 6i 5nce(+ s3.s+2iete6ti4 84 Orice *in'ecare in'i*i'+l+i sa+ a cel+i este me'i+l creati* 6i ce &ân'irea con6tient3 t3+# acesta 'in +rm3 *a cre'inţei tale4 are loc con2orm cre'inţei ce. tratea)34 %+bcon6tient+l *in'ec3tor+l tr+(+l+i4 Ceea 5nti(3re6te s+bcon6tient+l+i '+ce la 5n'e(linire con2orm -4 Mama +n+i ta7imetrist citi RP+terea e7traor'inar3 a s+bcon6tient+l+i t3+N ?carte a(3r+t3 la E'it+ra Decene+@ 6i rec+nosc+ c3 s..o s+b 2orm3 'e armonie# *italitate 6i inte&ritate 6i c3 se 5ns3n3to6e6te4 56i ima&ina (ro(ri+l ei tr+( s3n3tos 6i ca(abil 'e a 2ace toate acti*it3ţile coti'iene4 >i+l ei se r+&a (entr+ ea ca .4 Pe 5ntre&+l ma(amon'# b3rbaţi 6i 2emei 'e cele mai 'i*erse cre'inţe 6i &ra'e 'e c+noa6tere 5nce( s3 rec+noasc3 c3 re)+ltate tera(e+tice 'eosebite se obţin (rin a(licarea le&ilor s(irit+al.a a6te(tat constant 6i c+ team3 s3 se 5mboln3*easc3 'e artrit3# 'eoarece mama 6i b+nica ei s+2eriser3 'e aceast3 boal34 Ea 6i.

& Ener8ia co"7ică e"te o re:ăr"are a acelui principiu :ital de care "unt 9n"u5le6i6i to6i oa7enii& .02/ !o"eph #urph$ iubirea di:ină( pacea şi ar7onia di:ină "ă u7ple "piritul şi ini7a 7a7ei "ale& 9n 7od con"tant :edea 9n 5a6J ochilor pe 7a7a "a( :ioaie( plină de :ia6ă( 9n"u5le6iin de "pirit( ce "e a5la aca"ă& )7a8inea "a coincidea cu ru8ăciunea "a şi 7iracolul "e produ"e& Ge7eia 9şi rec=şti8ă 7obilitatea şi trăieşte plină de bucurie& .tunci c=nd :rei "ă te ro8i pentru un 5rate "au un prieten( a5la6i la 7ll de 4ilo7etri( trebuie "ă te 8=ndeşti că 9n "pirit nu e<i"t5t nici ti7p( nici "pa6iu& *piritul "e a5lă pe"te tot 9n acelaşi ti7p şi dacă :rei "ă-6i aEu6i prietenul( replia'ă-to 9n tine 9n"u6i( e<a7inea'ă inte8ritatea( 5ru7u"e6ea( :italitatea( inteli8en6a şi puterea Do7nului şi a5ir7ă-6l că tot ceea ce e"te potri:it pentru Do7nul e"te ni7erii şi pentru prietenul tău& Gă acea"ta p=nă te "i76i liniştit şi rela<at şi ai "en'a6ia că 9n clipa re"pecti:ă nu po6i 5ace 7ai 7ult& #ai t=r'iu( c=nd "i76i i7boldul de a te ru8a( repetă procedeul ca şi cu7 ai "pune ru8ăciunea pentru pri7a dată& De 5iecare dată caută "ă pătrun'i 7ai ad=nc 9n "ubconştientul tău şi al prietenului tău şi el :a trăi 97plinirea a ceea ce "i76i şi cre'i tu& 1& 0 7a7ă( al cărei copil era a7enin6at "ă 7oară din cau'a 5ebrei şi nu reac6iona la niciun 7edica7ent( 9şi 9ndepărtă 8=ndurile de la 5ebră şi de la boala copilului& .lături de copil( "e ru8ă plină de credin6ă şi 9ncredere: @Glu<ul de pace di:ină "trăbate 9ntrea8a 5iin6ă a 5iicei 7ele& Puterea 9n:iorătoare( :indecătoare( ar7oni'atoare a Do7nului de:ine acu7 e:identă 9n "u5letul şi trupul ei@& După o Eu7ătate de oră de ru8ăciune continuă( 5ebra copilului "că'u la :alori nor7ale& *ubconştientul copilului a 5o"t pătrun" de ade:ărurile a5ir7ate cu tărie de 7a7ă şi re'ultatele "-au in"talat cur=nd& .

Eu ştiam că întotdeauna mă asculţi 2)oan 00( .0-.cea"tă atitudine W"pirituală conduce la :indecare& 7& Un preot a ob6inut o 7iraculoa"ă :indecare a -&o6iei "ale( bolna:ă de tuberculo'ă( prin 7edita6ie a"upra unui :er"et din Biblie( pe care 0-a repetat at=ta li 7p( p=nă c=nd "ubconştientul "ău şi al "o6iei "ale au a"i7ilat :er"etul 9n totalitate& El "-a orientat 9nlăuntrul "ău( ca şi cu7 ar 5i :orbit cu "piritul in5init( şi "e ru8a: lEărinte.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 027 /& Pri7ul pa" 9n :indecarea "u5lete"c-"pirituală ron"tă 9n a nu pre'enta niciun 5el de tea7ă 5a6ă de lioală "au "i7pto7ele ace"teia& .& Cheia :indecării "piritual-"u5ieteşti con"tă 9n a te deconecta de "u5erin6ele trupeşti ale bolna:ului şi de a te 8=ndi doar la 5iin6a "a "pirituală şi pre'en6a Do7nului dinlăuntrul "ău( iar apoi( a te ru8a cu con:in8ere( cer=nd ca "enti7entul de iubire( ar7onie( inte8ritate şi :italitate din "ur"a ener8iei co"7ice "ă :itali'e'e( "ă 9ntărea"că( "ă re"tabilea"că şi "ă :indece per"oana pentru care te ro8i& Trebuie( de a"e7enea( "ă 6i-o 9nchipui pe re"pecti:a per"oană aşa cu7 doreşti "ă 5ie ea 5ericită( inte8ră( :itală( pe deplin "ănătoa"ă& )7a8inea ta "pirituală trebuie "ă coincidă totdeauna cu ru8ăciunea ta şi( pe 7ă"ura credin6ei tale( :ei :edea şi re'ultatele& . îţi mulţumesc ca m)ai ascultat.l treilea Z on"tă 9n a pre6ui puterea :indecătoare a Do7nului( i lu<ul de ener8ie co"7ică din bolna:& . conducă la recunoaşterea 5aptului că di"po'i6ia bolna:ului e"te doar o ur7are a 8=ndirii ne8ati:e Z &ireia( 9n :iitor( nu-i 7ai e"te de"e7nat loc& .23& El continuă "ă 7ul6u7ea"că Do7nului pentru 7iraculoa"a :indecare a "o6ie "ale% căci ştia că o ini7ă recuno"cătoare 9i "tă totdeauna aproape Do7nului& Tuberculo'a a di"părut in totalitate& .l doilea pa" trebuie I.

"tă'i e"te un alt& o7& >ecuno"cu 9n cele din ur7ă că a te ierta pe tine 9n"u6i deter7ină cerul( adică pacea( iar a te conda7na pe tine 9n"u6i( iadul( adică "tr=7torarea( 9ncătuşarea( li7itarea& 00& Me8ea iertării con"tituie un 7ecani"7 do:edit ştiin6i5ic( "piritul tău e"te un principiu şi( dacă 9ncepi "ă-0 utili'e'i corect( ur7ea'ă o reac6ie i7ediată a "ubconştientului tău( ce core"punde 8=ndirii tale conştiente& De aceea chiar şi rău5ăcătorii ce 7ani5e"tă o inten"ă dorin6ă de "chi7bare( de a de:eni oa7eni 9ntru Do7nul( de"coperă că :ia6a lor "-a "chi7bat& De"i8ur( acea"ta nu "e ob6ine printr-o ru8ăciune "uper5icială( ci nu7ai dacă 9n interior are loc o tran"5or7are reală& Un nou 9nceput e"te un nou "cop& 00& . ur7at o :indecare "urprin'ătoare şi( după c=te:a 'ile( el putu pără"i "pitalul& . ierta de şapte'eci de ori c=te şapte e"te o e<pri7are "i7bolică a Bibliei( care e<pri7ă 5aptul că :ia6a ar trebui "ă 5ie "tăp=nită de un "pirit al :eşnicei iertări şi( a"t5el( al unei per7anente dăruiri& 9nlocuieşte 8=ndurile per"i"tent ne8ati:e prin altele con"tructi:e( ar7onioa"e şi a"t5el te :ei ierta ne9ntrerupt pe tine 9n"u6i& Ceea ce 8=ndeşti şi le doreşti altora( aceea 'ă7i"leşti 9n propriul tău trup( 9n concep6ia şi e<i"ten6a ta( 9n trăirile tale& .02. Jos p! Mu"p!# +& Un alcoolic era bolna:( "e "i76ea :ino:at şi "a te7ea de 7oarte& C=nd i "-a e<plicat că el "in8ur 9şi crea at=t cerul( c=t şi iadul( 9n:ă6ă le8ea iertării şi acceptă că ni7eni nu-0 pedep"eşte şi că 7=nia şi ura "a l-au otră:it( deoarece tot ce 8=ndea de"pre al6ii "e re5lecta a"uprii propriei "ale :ie6i& Cotăr9 "ă "e ierte at=t pe el( c=t şl pe al6ii& )ubirea u7plu "u5letul "ău şi pacea 9i inunda "piritul& *i76ea că e"te 97păcat şi că toate i-au 5o"t& iertate& .

8S . în veac este mila Lui şi din neam în neam adevărul Lui ?Psalm SS#.@4 .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 .84 Toate (3catele 6i li(s+rile noastre s+nt (e 'e(lin iertate# 'ac3 i+birea# armonia 6i (acea Domn+l+i Nt3(ânesc 5nl3+ntr+l nostr+9 at+nci s+bcon6tient+l nostr+ reacţionea)3 5n mo' cores(+n)3tor 6i# 5ntr+cât mecanism+l s(irit+l+i nostr+ este ire*ersibil# ne 5n're(t3ţe6te obli&atori+ (e calea s(re b+c+rie 6i (ace4 Căci bun este Domnul.

rugăndu)vă.. %NVAŢĂ CUM SĂ TE RO&I EFICIENT De aceea =ă zic vouă* 'oate c%te cereţi.Ca(itol+l .i o pre8ătire bună( di"pui de capacită6i deo"ebite& Crede-7ă( eşti 5oarte potri:it pentru a5aceriL *in8urul lucru ce te 97piedecă e"te con:in8erea ta că ni7ic nu-6i reuşeşte& Nu trebuie "ă 5aci ni7ic altce:a dec=t "ă te con:in8i pe tine 9n"u6i de dotarea ta creatoare& Dacă reuşeşti ace"t lucru( cur"ul :ie6ii tale "e :a "chi7ba& 9n lu7ea noa"tră nu e<i"tă diletan6i "au rata6i( 5iecare o7 are locul "ău şi de tine e"te ne:oie& Nu te 9ntreabă ni7eni de :=r"ta ta( de părul tău V 8ri'onat( ci de capacită6ile tale( de talentele şi e<perien6a Y ta de 7uncă pe care ai acu7ulat-o de-a lun8ul anilor& Gii L con:in" de acea"ta: e<i"tă un 9ntreprin'ător care are ne:oie de tine tot at=t de 7ult c=t ai tu ne:oie de un loc de 7uncă şi trebuie "ă cre'i acu7 că 5or6a "ubiecti:ă a "ubconştientului tău 96i :a arăta calea "pre şan"a potri:ită& )a 9n con"iderare . să credeţi că le)aţi primit şi le veţi avea. ca şi 'atăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşelile voastre 2#arcu 00( 2.-213& 9n ti7pul unui şir de con5erin6e pe care le-a7 6inut 9n ToBn Cali din NeB ^or4( 9n 7ai 0+/1( un bărbat 7i-a "olicitat( o audien6ă& *e pl=n8ea că şo7ea'ă de şa"e luni şi nu-şi putea 8ă"i un )oc de 7uncă& Era că"ătorit şi a:ea trei 5iice& #i "-a părut că o7ul credea că nu-şi poate 8ă"i de lucru şi "e con"idera un ratat şi "e te7ea de :iitor& )-a7 9ntipărit 9n conştiin6ă: @. iertaţi orice aveţi împotriva cuiva. Iar c%nd staţi du vă rugaţi.

7 5o"t an8aEat i7ediat @& ."t5el( ru8ăciunea e5icientă trebuie "ă "e ba'e'e pe .7 5o"t 9ntr-ade:ăr 9ndru7at "pre locul potri:it( a7 8ă"it cu:intele potri:ite şi a7 5ăcut e:ident o i7pre"ie bună patronului 7eu& . După pu6in ti7p( 97i tele5ona la hotelul .l8onXuin( unde locuie"c ori de c=te ori 6in con5erin6e la NeB ^or4( şi 97i "pu"e plin de bucurie: @.2(ti(a 0123i"ii po4iti5 0-0 ade:ărul ace"tor a5ir7a6ii şi uşile 6i "e :or de"chideL Hia6a 0(0 a 5o"t dată pentru 9ndeplinirea unui anu7it "cop şi ace"t 7l prede"tinat 6ie trebuie "ă-0 recunoşti& Crede că 9n acea"tă i lipă calea ce trebuie "ă o ur7e'i 96i e"te deEa indicată şi cu &i8uran6ă o :ei 8ă"i@& )-a7 "cri" te<tul unei ru8ăciuni ce core"pundea con6inutului "5aturilor 7ele şi l-a7 "5ătuit "ă repete 5iecare cu:=nt al ace"tei ru8ăciuni cu :oce tare şi cu con:in8ere& 0 a7 e<plicat că a crede 9n"ea7nă "ă accep6i ce:a ca ade:ărat& >u8ăciunea pe care i-a7 "cri"-o 'icea: @Ktiu că e<i"tă o le8e &i cererii şi o5ertei& DeEa din ace"t 7o7ent "unt 9n le8ătură cu iot ceea ce 97i e"te nece"ar& *unt 9ndru7at "pre locul potri:it S(%i inter:in 9n 7od pre"tabilit cu capacită6ile 7ele lucrati:e( lac 7unca pe care o iube"c( a7 un :enit e<cep6ional( pe care ii c=şti8 9n 7od cin"tit şi corect@ & C=nd o7ul 7ă pără"i( "tarea lui de "pirit era deEa "chi7bată& Mip"a de 9ncredere cu care :eni"e ceda"e locul con:in8erii că e<i"tă o ieşire din di5icultă6ile "ale( o "olu6ie pentru proble7a "a 21 ă credeţi că le)aţi primit1A.ce"t bărbat a trăit 5ericirea copleşitoare( pe care to6i o pute7 ob6ine( dacă 9n:ă6ă7 "ă ne ru8ă7 7ai e5icient& &123u"il tal su2t "u07(iu2 a ta 9n 5ond( orice 8=nd al tău( orice "enti7ent e"te o ru8ăciune& 9ntr-un 5el "peci5ic( ru8ăciunea e"te contactul conştient către puterea di:ină atotcuprin'ătoare dinlăuntrul tău& .

7 9ncercat "ă-i e<plic că 9ncă e"te le8ată de 5o"tul ei .0-2 Jos p! Mu"p= pre'u76ia că 9n noi 9nşine e<i"tă o putere 7ai 9naltă( care o# 9n "tare "ă reali'e'e ceea ce dori7( 9n 7ă"ura 9n care credci 9n ade:ărata e<i"ten6ă a ace"tei 5or6e& >u8ăciunea e5icieni e"te deci identică cu o "tare de "pirit "inceră( con"olid&il? care pro:ine şi creşte din con:in8ere& Dacă dorin6a ta a io-acceptată 9n totalitate de către "ubconştientul tău( ea :&& ac6iona ca parte a le8ii crea6iei căreia i "e "upune :ia6a )n Ceea ce :rei "ă cre'i( trebuie "ă cre'i cu ade:ărat şi( d%n WY ai 5ăcut acea"ta( 6i-ai in5luen6at e5ecti: "ubconştientul% el :n reac6iona core"pun'ător ace"tei in5luen6e& 7ertarea %a pre-u1'ie pe(tru rug&%iu(ea e0i%ie(t& F patroană 5oarte atracti:ă 7-a căutat nu de7ult( "ă-7i ceară "5atul& G=nduri de "inucidere roiau 9n Eurul el( o do7inau( deoarece "e "i76ea 5oarte obo"ită( plicti"ită şl de'8u"tată de :ia6ă& Po:e"tea :ie6ii "ale era a7ară: pe c=nd era 8ra:idă( "o6ul ei o pără"i( plec=nd cu a7anta 9n Canada& *o6ia pără"ită a a:ut de luptat cu cele 7ai 7ari di5icultă6i% trebuia "ă lucre'e şi totodată "ă-şi educe copilul& *o6ul nu-i tri7itea bani( di7potri:ă( a 5u8it lu=nd tot "oldul din contul co7un ce-0 a:eau 9n bancă şi pe dea"upra şterpelind şi inelul cu briliante al "o6iei "ale& Ea nu pri7i niciun "e7n de :ia6ă do la el& 9n cele din ur7ă( că"nicia a 5o"t de"5ăcută şi bărbatul trăia acu7 9n Canada% după cu7 a a5lat de la cunoştin6e co7une( "e că"ători"e cu a7anta& *u5letul ace"tei 5e7ei era plin de 8riEi şi a7ărăciune( era roa"ă de ură şi de o duş7ănie pro5undă& 97i "pu"e: @97preEurul 7eu e"te plin de 5e7ei 5ericite 9n că"nicie şi care au "o6i iubitori( dar pe l=n8ă 7ine :ia6a trece 5ără ro"t& 97bătr=ne"c şi "unt "in8ură&&& Totul e"te at=t de nedrept @& .

şi anu7e( prin ciudă( o duş7ănie prăpă"tioa"ă şi o ură nd=nc 9nrădăcinată& @.cea"tă 5e7eie "-a eliberat de 9ntrea8a ură şi toată duş7ănia şi 0-a iertat 9n totalitate pe 5o"tul ei "o6& Ea "e "upu"e cerin6ei: c%nd staţi şi vă rugaţi. iertaţi şi . Trebuie "ă-0 elibera6i pe e<-"o6ul d:"& şi "ă-0 ierta6i( i adi5erent ce :-ar 5i 5ăcut& .P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 0-- #J6( .cea"ta :ă :a elibera de "enti7entul de :ino:ă6ie şi de a:er"iune contra d:"& 9nşi:ă( căci ace"te i"7o6ii "unt cau'a inten6iei d:"& de "inucidere& 9ncerca6i "ă-0 hinecu:=nta6i pe 5o"tul "o6 şi "ă :ă ru8a6i pentru el@& 9n cele din ur7ă ea "e hotăr9 pentru ur7ătoarea ru8ăciune: @9i redau e<-"o6ului 7eu toată libertatea& 9n acea"tă clipă 9l iert din toată ini7a şi 9i dore"c o iubire "inceră( pace şi 5ericire cu Sictuala "a "o6ie& #ă bucur de "ucce"ul "ău şi de 5aptul că 9i 7er8e bine& 9i dore"c "ănătate( bună"tare şi pace interioară( 9i dore"c tot ceea ce 97i dore"c 7ie 9n"ă7i şi 9i dore"c toate ace"tea 9n 7od "incer şi cin"tit& Ktiu că "ubconştientul 7eu :a recep6iona ace"te ade:ăruri& 9n ini7a 7ea nu 7ai e<i"tă niciun "pin& )ubirea 7-a eliberat de el@& C=te:a luni 7ai t=r'iu ea 97i "cria: @*-a petrecut o 7inuneL #-a7 ru8at pentru 5o"tul 7eu "o6( aşa cu7 7-a6i "5ătuit& Toc7ai 7i-a tele5onat din euebec( Canada( pentru a "e intere"a de 5iica noa"tră( pe care 9ncă n-a :ă'ut-o& *punea că( de c=te:a "ăptă7=ni( 9l chinuia 8=ndul la co7porta7entul 7i'erabil a:ut 5a6ă de copilul "ău( la a cărui creştere nu a contribuit niciodată& #i-a tri7i" un cec de /000 de dolari şi ioreşte "ă o 9ntre6ină pe 5iica noa"tră la cole8iu& Totul pare un :i"( un 7iracolL@& Cu "i8uran6ă nu era un 7iracol( ci era re'ultatul unei ru8ăciuni e5iciente& .cea"ta deter7ină 9n du7nea:oa"tră )) 00 co7ple< ad=nc 9nrădăcinat de :ină( care duce la chinuirea propriei per"oane şi tea7ă 9n 5a6a :iitorului@& )-a7 "pu": 9ncă nu "unte6i pre8ătită pentru o nouă că"nicie& 9n Biblie lă "cri": C%nd staţi şi vă rugaţi. iertaţi orice aveţi împotriva i niva.

2#atei R. R)>SA0 7ai 7ult: e"te :orba de 7ateriali'area oricărei ru8ă7in6i( a oricărei cerin6e şi a oricărei ru8ăciuni& Cere6i( căuta6i şi bate6i la uşă p=nă c=nd ob6ine6i ră"pun"ul 9n "ubconştientul :o"tru( pentru că( prin natura "a( el ră"punde şi reac6ionea'ă 9n per7anen6ă& Inel+l c+ briliante (ier'+t Hă :oi da un e<e7plu de toate 'ilele de"pre cu7 poate aEuta ru8a e5icientă: F doa7nă din Mo" .n8ele" şi-a pierdut un inel 7inunat cu briliante şi era de-a dreptul '8uduită . /ricine cere ia0 cel care caută află şi celui care bate i se va deschide0 cine este omul acela între voi care.0-. Jos p! Mu"p!# "ubconştientul "ău a reac6ionat la actul iertării& 9n decur"ul c=tor:a luni( :ia6a ace"tei 5e7ei "-a "chi7bul din te7elii: a:ocatul ei o ceru de "o6ie şi eu i-a7 cununai( Ge7eia nu "e 9ndoia că 7ariaEul "ău era re'ultatul unei lo8l di:ine( anu7e a le8ii puterii o7eneşti de atrac6ie: ace"t cuplu "e potri:ea 9ntr-ade:ăr ideal& Ge7eia a5lă a"t5el că o ru8ăciune e5icientă poate aduce 97plinirea unei dorin6e abia 9ntre'ărite( %+bcon6tient+l t3+ c+noa6te reţeta 9n "ubconştientul tău lucrea'ă o 5or6ă creatoare ce reac6ionea'ă la 8=ndurile şi 9nchipuirile "piritului tău( Bine9n6ele"( la hotăr=rea 5inală trebuie "ă aEun8i 9n 7od conştient& Trebuie "ă te hotărăşti ce anu7e :rei şi "ă te 9ncre'l 9n "ubconştientul tău& Dacă 96i 9ndrep6i re:endicarea "pre "ubconştientul tău( trebuie "-o 5aci cu con:in8erea ab"olută că ace"ta di"pune de o @re6etă@ pentru a-6i 9ndeplini cererea& 9n Biblie "tă "cri": Cereţi şi vi se va da0 căutaţi şi veţi afla0 bateţi şi vi se va deschide. oare el îi va da piatră sau de)i va cere peşte. oare el îi va da şarpe. de va cere fiul său p%ine.

P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 0-1 ilt9 acea"tă pierdere& 9n cele din ur7ă( "e 9ntrebă: @Ce "-a 9nt=7plat cu ace"t inel( cu ade:ăratD@& Ki şi-a ar8u7entat 9n 7odul ur7ător: @*ubconştientul 7eu ştie unde "e a5lă inelul ).i pi "3 "il =i2a2(ia" pot =i >23" ptat De cur=nd un a5aceri"t din cercul cunoştin6elor 7ele a 5o"t e"crocat de 01&000 dolari& Un e"croc 9l con:in"e "ă in:e"tea"că aceşti bani 9ntr-o 7ină care nici 7ăcar nu e<i"ta& .5lă( 7ult prea t=r'iu( că ac6iunile pe care şi le procura"e repre'entau doar h=rtii 5ără :aloare& E"crocul di"păru"e şi poli6ia nu a putut pune 7=na pe el& După acea"tă 9nt=7plare( a5aceri"tul 9şi 9nchipui o "ucce"iune de ade:ăruri ele7entare pe care le-a :eri5icat: anu7e( că nu putea "u5eri o pierdere( dacă nu o accepta 9n "piritul "ău& .J 7ă :a conduce "pre el@& Pe"te pu6ine 7inute a năpădit-o "en'a6ia că trebuie neapărat "ă "e 9ntoarcă la "ta6ia de autobu' de pe bule:ardul f&&& Ki acolo 8ă"i( 9ntr-ade:ăr( pe "tradă( 5oarte aproape de V&ta6ie( inelul pierdut& *e pare că i-a alunecat din de8et 9n l&i7p ce căuta 7ărun6iş pentru biletul de autobu'& Ali2i " a spi"itului Dacă :rei "ă te ro8i e5icient( trebuie "ă-6i acorde'i "piritul cu ade:ărurile co"7ice ale Do7nului( care nu "e "chi7bă niciodată& *ă-6i 5ie li7pede că nu cerşeşti( nu i7plori şi nu le ro8i cu u7ilin6ă& De 5apt( 96i alinie'i "piritul alt5el şi te oriente'i "pre ade:ăr& C!ia" .şa că şi-a "u8erat ur7ătoarele: @9n 5ond( ni7ic nu "-a pierdut şi "piritul 7eu( corect orientat( :a reuşi "ă co7plete'e din nou contul 7eu 9n bancă@& .

.i" a ( "tu"ilo" Dacă 9n 5a7ilia ta "au la locul tău de 7uncă apar di:er8en6e şi certuri( repetă-6i că Du7ne'eu repre'intă .ce"t epi"od din :ia6a 7arelui pionier al 'borului "ă-6i dea şi 6ie 9ncredere 9n 7inunatele 5or6e dinlăuntrul tău& D p7.ce"te entită6i 5anto7atice păreau prietenoa"e( a:eau :oci o7eneşti( i-au dat indica6ii corecte a"upra na:i8ării( l-au liniştit şi lau con"olat 9n ti7pul 9ntre8ului 'bor& .cea"tă pă6anie a lui Charle" Mindber8h ilu"trea'ă 5or6ele i7en"e ale "piritului u7an: dacă ai 9ncredere deplină 9n "ubconştientul tău( el :a reac6iona 9ntotdeauna la cerin6ele tale& 9n 5ond( Mindber8h nu era capabil "ă pă"tre'e orientarea a:ionului 9n "o7n .@6 Jos p! Mu"p!# 9ntr-ade:ăr( după "curt ti7p( o7ul reuşi "ă recupere'J banii prin alte in:e"ti6ii& C!a"l s Li239 "0! Ki Charle" Mindber8h cunoştea :aloarea unei ru8ăciuni e5iciente& .şi totuşi: c=nd "e tre'i( de"coperi dede"ubtul "ău )rlanda şi nu de:ia"e de la cur"ul de 'bor "tabilit( iar abaterea nu era dec=t de c=6i:a 4ilo7etri& .cu ochii de"chişi W şi a5lă puterea "ubconştientului "ău( care a condu" "piritul şi trupul "ău( le-a do7inat şi le-a controlat( a condu" cu "i8uran6ă a:ionul 9n 7o7entele de pericol şi 0-a i7pul"ionat "ă ac6ione'e atunci c=nd era ne:oie& 9n acea"tă "tare( 9n care conştientul "ău era deconectat prin "o7n( Mindber8h de"coperi entită6i :a8i( tran"parente( care 9l 9n"o6eau& *-a e<pri7at per"onal: @Capul 7eu e"to un "in8ur ochi 7are@& .tlanticul 5ără copilot( radio "au paraşută( orient=ndu-"a doar după bu"olă& El ador7i 9n a:ion .proape toată lu7ea cunoaşte rapoartele a"uprn binecuno"cutului "ău 'bor la Pari": Mindber8h a tra:er"at .

şi acea"tă credin6ă nu repre'intă altce:a dec=t a trăi conştient de pre'en6ei Do7nului 9nlăuntrul tău& Ti5ul !ai2 i Cunoşti 7inunata po:e"te din capitolul opt al E:an8heliei lui Muca( ce po:e"teşte de"pre 5e7eia ce "u5erea de .cea"tă atitudine core"punde unei ru8ăciuni e5iciente( )ar cunoaşterea ade:ărului pro5und te :a aEuta 9n reali'area nr7oniei 9n rela6iile cu "e7enii tăi& Solu:ia p 2t"u toat p"o9l 8 l Du7ne'eu e"te denu7irea pentru cel 7ai nobil şi cel 7ai iru7o" "enti7ent din :ia6a ta( denu7irea pentru principiile ?i le8ile după care e"te condu" "piritul tău( "ubconştientul l&ău( unde do7neşte iubirea Do7nului( pacea *a( ar7onia şi bucuria *a( unde nu e<i"tă ne5ericire( nedreptate "au boală& *olu6ia tuturor proble7elor tale "e a5lă deci 9n recunoaşterea pre'en6ei Do7nului dinlăuntrul tău şi 9n aplicarea ace"tei recunoaşteri& Dar aplicare 9n"ea7nă: u7ple-6i "u5letul de iubirea( pacea şi puterea Do7nului& De"i8ur( dacă tu cre'i 9n boală( "u5erin6ă şi nenorocire( :ei a:ea chiar tu 9n"u6i parte de re'ultatul ace"tei credin6e& #arile ade:ăruri ale Do7nului "unt de"chi"e tuturor( ele ne "luEe"c la 5el ca "oarele care "trăluceşte a"upra celor buni şi a celor răi& Ceea ce-i trebuie o7ului e"te credin6a ad=ncă 9n Du7ne'eu .P"a(ti(a g3(dirii po-iti/e 0-7 &00 7onia ab"olută care "tăp=neşte at=t 9n "piritul tău c=t şi 9n ni oricărui alt o7& Heri5ică-6i 8=ndirea şi orientea'ă-6i repre'entările şi reac6iile "pre acea"tă ar7onie interioară& Dacă de"coperi ură in al6i oa7eni( 9ncrede-te 9n ştiin6a ta că iubirea Do7nului poate 9nlătura tot ceea ce nu-i con:ine at=t 9n "piritul( c=t şi 9n ini7a o7ului re"pecti:( şi chiar :a 5ace ace"t lucru& .

3& 9n li7baEul 7eta5oric al Bibliei( acea"ta 9n"ea7nă: orice o7 care-şi caută cu per"e:eren6ă dru7ul prin de"işul de concep6ii şi credin6e 5al"e şi al tuturor te7erilor dinlăuntru i "ău( 5iecare o7 care 9nlătură hă6işul ace"ta ce opreşte :indecarea şi "e la"ă 9n 7od "incer 9n :oia Do7nului :n a:ea parte de acea"tă 7inunată reac6ie& Ge7eia bolna:ă diiM Biblie "-a 9ncredin6at 9n 9ntre8i7e pre'en6ei Do7nului( iai Du7ne'eu i-a ră"pun" şi i-a tri7i" 5or6a "a :indecătoare car! a eliberat-o de "u5erin6ă& ) E.( .ti la 3is(" :ia Do82ului I Te-ai predat 9n totalitate Do7nuluiD Cre'i( 9n 7od necondi6ionat( că Du7ne'eu .Du7ne'eu& Dacă 9ntrea8a ta aten6ie o 9ndrep6i "pre Do7nul şi iubirea *a( atunci crede că El( care te-a creat( te poate :indeca& Gii "incer şi cin"tit şi 9ndreaptă-te "pre Du7ne'eu cu toată 5or6a şi "upunerea& Nu7ai aşa te po6i lă"a 9n totalitate la di"cre6ia Do7nului& 9ncepe "ă-6i 5olo"eşti corect "piritul& F5eră-i putere a"upra ta doar atotputernicului "pirit ce trăieşte 9nlăuntrul tău( "piritul di:in&& .. Jos p! Mu"p!# doi"pre'ece ani de @"cur8erea de "=n8e@ 2probabil cancci i şi nu putea 5i :indecată de 7edicii ti7purilor "ale& 9n Biblie "tă scris* 7propiindu)se pe la spate.tunci 96i :a 7er8e şi 6ie ca 5e7eii bolna:e din Biblie( care a reuşit "ă 9nlăture de"işul de preEudecă6i şi te7eri din şinele "ău şi "ă 8ă"ea"că 9n "ine puterea :indecătoare a Do7nului& . s)a atins de poala haiiu)i (ui şi îndată s)a oprit curgerea s%ngelui ei 2Muca .te poate aEuta "ă te :indeci( "ă-6l re'ol:i proble7ele( "ă aEun8i la 5ericirea şi pacea interioarăD Dacă tu cre'i 9ntr-ade:ăr ace"tea( atunci( de 5apt( te-ai predat Eu-lui tău "uperior .0-."au atotcuprin'ătoarea puteri de :ia6ă dinlăuntrul tău .

cea"tă 5or6ă trăieşte in line( ea 6i-a creat trupul şi ea poate "ă te :indece& .l doilea pa": trebuie "ă 5ii 5er7 con:in" că 9n a5ară de nu7ne'eu nu e<i"tă o altă 5or6ă căreia "ă i te predai& Nu ai 7ie "ă atribui lu7ii aparen6elor e<terioare( oa7enilor "au 97preEurărilor nicio putere a"upra ta& .@.:rei "ă ob6ii :indecarea unei boli de ini7ă( nu te 8=ndi la ini7a ta ca la un or8an bolna:& Dacă te 8=ndeşti la ini7a ta bolna:ă "au la hiperten"iunea ta( 96i :ei "u8era şi 7ai 7ulte "i7pto7e de boală dec=t ai deEa& Nu te opri a"upra "i7pto7elor de boală( a"upra or8anelor . Pat"u pa.l treilea pa": indi5erent de proble7ele şi di5icultă6ile pe cnre le ai "au de bolile de care "u5eri( deconectea'ă-te de ele 6i a"i8ură-te pe tine 9n"u6i: @Du7ne'eu trăieşte şi puterea "a Hindecătoare 7ă "trăbate 9n ace"t 7o7ent& Ea 7ă :indecă şi tnă 9n:ie din te7elie& Du7ne'eu trăieşte 9n 7ine ca ră"pun"( ca atitudine corectă( ca libertate di:ină@& .l patrulea pa": 7ul6u7eşte cu bucurie pentru "olu6ia lVoricită: @Tată( 96i 7ul6u7e"c pentru ră"pun"ul co7plet( ştiu că deEa 9n acea"tă clipă Du7ne'eu ac6ionea'ă 9n 7ine& *piritul 7eu a atin" ti:ul hainei *ale şi a7 "i76it 9n 7ine reac6ia co7pletă a pre'en6ei şi puterii *ale@& O "u07(iu2 p 2t"u (a4 3 9oal7 Frientea'ă-te plin de 9ncredere "pre 5or6a di:ină dinlăuntrul tău( 8=ndeşte-te la pacea *a( la ar7onia *a( la per5ec6iunea *a şi neli7itata *a iubire& Gii pe deplin conştient de 5aptul că Du7ne'eu te iubeşte şi are 8riEă de tine& Dacă te -Vei ru8a a"t5el( tea7a ta :a di"părea& C=nd te ro8i şi .i sp" "u07(iu2 a =i(i 2t7 Pri7ul pa" con"tă 9n "upunerea totală 5a6ă de "in8ura i )) i tere ce e<i"tă cu ade:ărat: Du7ne'eu& .de pildă .="lltl(a 0123i"ii po4iti5 .

i 'ore6ti tot ceea ce.0.4 n+i om c3r+ia *rei sincer s3.i ierţi ce*a treb+ie s3.4 Cre'e c3 'eBa 5n moment+l 5n care te ro&i ai 6i obţin+t 5n'r+marea Domn+l+i# 6i c+ si&+ranţ3 o *el c3(3ta4 84 Orice &ân' 6i orice simţ3mânt s+nt 5n 2inal o r+&3ci+ne4 -4 R+&3ci+nea e2icient3 este o atit+'ine (o)iti*3 (erse*erent3 a s(irit+l+i# care te '+ce la con*in&eri (+ternice4 .ţi 'ore6ti ţie 5ns+ţi4 Dore6te.i (ace# s3n3tate 6i toate binec+*ânt3rile *ieţii4 /4 Cre'inţa ta treb+ie s3 se ba)e)e (e c+noa6terea 2a(t+l+i c3# ori 'e câte ori te a'rese)i 2orţei creatoare a Domn+l+i 'inl3+ntr+T t3+# *ei (rimi 23r3 nicio 5n'oial3 +n r3s(+ns4 U4 Roa&3# ca+t3 6i bate (erse*erent la +63# 6i .cceptă 9n totalitate acea"tă recunoaştere şi( 9n nu7ele iubirii di:inei( orice boală :a di"părea& lăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru 2Corinteni /( 203& I3 i =o":7 .0 ?os p! Mu"p!# "au a altor neaEun"uri trupeşti& #ai bine 9ndreaptă "piritul tău 9n totalitate "pre Do7nul şi "pre iubirea *a& Conştienti'ea'ă 7ereu că e<i"tă o "in8uBt 5or6ă :indecătoare şi o "in8ură putere& Nu e<i"tă nicio foi4J care ar putea in5luen6a ac6iunea Do7nuluiL >oa8ă-te "incoi şi plin de dăruire ca 5or6a 9năl6ătoare şi :indecătoare o Do7nului "ă te u7ple şi "ă 9nnoia"că 5iecare celulă a trupului tău& >ecunoaşte şi percepe că ar7onia Do7nului "e 7ani5e"t&J 9n tine ca putere de :ia6ă( 5ru7u"e6e şi "ănătate& .

etica 8=ndirii po'iti:e 5oconştientul tău :a reac6iona la acea"ta&

0.0

7& ;t=ta ti7p c=t nu accep6i o pierdere din punctul lJ :edere al "piritului tău( 5ii "i8ur că nu :ei "u5eri o tare pierdere nici 9n plan 5i'ic& ,& Dacă te 9ncre'i 9n 5or6a "ubconştientului tău( :ei ri7i totdeauna ră"pun"& +& Do:ada pre'en6ei Do7nului 9n interiorul tău Con"tă 9n perceperea păcii interioare( a echilibrului( a bucuriei de :ia6ă( a "ănătă6ii& 00& Du7ne'eu e"te denu7irea a tot ce e 7ai uialt şi 7ai 5ru7o" 9n :ia6a ta( denu7irea le8ilor 5unda7entale şi a conlucrării ar7onioa"e 9ntre "pirit -(J"ubconştient& 00& *upune-te 5ără re'er:e pre'en6ei di:ine dinlăuntrul tău( iar Du7ne'eu 96i :a ră"punde şi te :ei :indeca& 02& Dacă cre'i că puterea creatoare care te-a creat poate "ă te :indece( 9n"ea7nă că te-ai lă"at 9n :oia Do7nului& 0-& Cei patru paşi pentru ru8ăciunea e5icientă: a3 Totală "upunere 5a6ă de Unica Putere( b3 >ecunoaşterea puterii :indecătoare a Do7nului( c3 ;cceptarea plină de 9ncredere a ade:ărului( d3 #ul6u7irea( ca ră"pun" al tău& 0.& )8noră "i7pto7ele bolii& >ecunoaşte şi "i7te că puterea :indecătoare a Do7nului ac6ionea'ă 9nlauntrul tău şi 96i o5eră pace( "ănătate şi :indecare&

Capitolul .2 TINEREŢE FĂRĂ )ĂTR6NEŢE
*ubconştientul nu ştie ce 9n"ea7nă neputin6a bătr=ne6ii căci el e"te etern& *ubconştientul 5ace parte din 7inton uni:er"ală( care nu "-a nă"cut niciodată şi nici nu :a 7uri :reodată& De aceea( obo"eala( neputin6a şi boala bătr=ne6ii nu repre'intă dec=t re'ultatele directe ale propriiloi du7nea:oa"tră ac6iuni 8reşite& Calită6ile cu ade:ănil "pirituale( cu7 ar 5i: ar7onia( bună:oin6a( u7ilin6a( ade:ănil( pacea( toate ace"tea nu 97bătr=ne"c şi nu "e de7odea'&i niciodată& Culti:a6i cu per"e:eren6ă ace"te calită6i şi :ă :el(i 7en6ine "u5letul t=năr& 97i a7inte"c că a7 citit odată un articol de"pre un 8rup de 7edici e7inen6i din Cincinatti 2Fhio3( care declara"eră că anii nu "unt "in8urii re"pon"abili de neca'urile "clero'ei şi ale altor boli& Nu at=t ti7pul( c=t 7ai ale" tea7a de ti7p ne a5ectea'ă 7intea şi apoi corpul 5i'ic& 97bătr=nirea pre7atură apare deci ca ur7are a 5ricii ob"edante de e5ectele ti7pului& ;7 "tudiat bio8ra5iile unor oa7eni celebri care şi-au continuat acti:itatea de cercetare "au de crea6ie p=nă la :=r"te 5oarte 9naintate& Unii dintre ei nu au de:enit celebri dec=t la :=r"ta "enectu6ii& ;7 a:ut( de a"e7enea( pri:ile8iul "ă cuno"c oa7eni "i7pli şi :i8uroşi care( 9n 5elul lor 7ode"t( do:edeau că bătr=ne6ea nu a5ectea'ă 5or6a creatoare a o7ului&

P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5

0.-

Mo3ul 2ost"u "o2at 3 a 0123i st ( l (a" 3 t "8i27 >897t"12i" a p" 8atu"7
;cu7 c=6i:a ani a7 :i'itat un :echi prieten la Mondra( #ire a:ea pe"te ,0 de ani( era 5oarte bolna: şi( 9n 7od e:ident( SZY re"e7na"e 9n 5a6a "u5erin6ei& 9n ti7pul di"cu6iei 7i-a7 dat na7a că "lăbiciunea nu era nu7ai 5i'ică( ci şi p"ihică( 9n &un"ul că bătr=nul a:ea un "enti7ent acut de 5ru"trare şi S )o di"perare 9n 5a6a 7or6ii& *unt edi5icatoare cu:intele "ale: VNe naşte7( creşte7( 97bătr=ni7 şi nu 7ai "unte7 buni de ni7ic&@ *en'a6ia că era inutil con"tituia cau'a principală a Stării "ale deplorabile& ;ştepta letar8ic "ă "e 97plinea"că &oarta& *e 97bătr=ni"e "in8ur prin inter7ediul 8=ndurilor Wale pe"i7i"te&

)7t"12 : a " p" 4i2t7 si89olul >2: l p(iu2ii
Din ne5ericire( 7ul6i oa7eni 8=nde"c precu7 prietenul 7eu& Ei "e te7 de ceea ce "e nu7eşte 9n 8eneral @bătr=ne6e@( 7oarte( "tin8ere( "5=rşit( dar acea"ta arată că "e te7 9n 5apt "ă-şi a"u7e plini de curaE şi de ini6iati:ă re"pon"abilită6ile :ie6ii( cu alte cu:inte( le e"te 5rică "ă trăia"că& Hia6a nu are "5=rşit( iar bătr=ne6ea nu 9n"ea7nă obli8atoriu neputin6ă( ci şi 9n6elepciune& 9n6elepciunea "e dob=ndeşte prin e<perien6ă( prin 9n6ele8erea pro5undă a 5eno7enelor care "e petrec 9n "ubconştient şi a 7odalită6ii prin care pot 5i ace"tea 5olo"ite pentru a aduce 5ericirea şi 97plinirea& 9nceta6i "ă 7ai pri:i6i :=r"tele de /1( 71 şi ,1 de ani ca 5iind "inoni7e cu "5=rşitul& Ele pot de:eni( di7potri:ă( 7o7ente de 9nceput ale unei :ie6i noi( 7ai acti:e( 7ai libere& #entali'a6i 9n 7od con"tructi: şi aştepta6i plini de 9ncredere( căci "ubconştientul :ă :a dărui ceea ce dori6i at=t de 7ult&

cu7 e"te perioada 9n care el reali'ea (. că e<i"tă "en'a6ii in5init 7ai nuan6ate dec=t cele percepu6i prin inter7ediul "i76urilor 5i'ice& Pri:ită din punct de :edere "piritual( Hia6a e"te eternii( F7ul nu e"te obli8at "ă 97bătr=nea"că şi "piritual( aşa cu7 nici Du7ne'eu nu poate 97bătr=ni& 9n Biblie "e "pune c5t Du7ne'eu e"te Hia6a( .0. Jos p! Mu"p!# W 97bătr=nirea nu e"te o tra8edie ine<orabilă( ci ninl de8rabă o "chi7bare& Trebuie 9n6elea"ă ca o etapă a :ie6ii ca un dru7 "pre "5=rşit& F7ul a5lat la :=r"ta a treia punn 7ai pu6in pre6 pe trup şi 7ai 7ult pe "u5let( pe 5or6ele "alo p"ihice şi 7entale& . singurul Dumnezeu adevărat 2)oan( 07:-3& F7ul care con"ideră că :ia6a con"tă nu7ai 9n "ucce"iunea naşterii( tinere6ii( 7aturită6ii şi bătr=ne6ii( 9ncheiată cu 7oartea( e"te cu ade:ărat de7n de o pro5undă co7pa"iune& Un a"t5el de o7 nu cunoaşte "peran6a( iar di7en"iunea ..de:ărul şi Calea& Hia6a "e naşte din ea 9n"ăşi( e"te eternă( inde"tructibilă şi e"te "in8ura reală& Cercetările 5ăcute 9n do7eniu de către "a:an6ii din #area Britanie con5ir7ă e<i"ten6a :ie6ii după 7oarte& E<i"tn la in"titutele re"pecti:e nenu7ărate :olu7e cu proce"J Y :erbale care de"criu e<perien6e 5oarte intere"ante de"prn "upra:ie6uirea conştiin6ei după aşa-'i"a 7oarte& F doa7nă 0-a 9ntrebat odată pe Tho7a" Edi"on ce e"te electricitatea( iar el i-a ră"pun": @Doa7nă( electricitatea e<i"tă& Golo"i6i-o&@ Chiar dacă nu cunoaşte7 9n pro5un'i7e ori8inile ace"tei 5or6e( i7portant e că şti7 cu7 "ă o utili'ă7 9n 5olo"ul no"tru& Niciun "a:ant nu a :ă'ut cu ochii "ăi electronul( dar to6i 9l acceptă ca pe o realitate ştiin6i5ică( "in8ura care poate e<plica anu7ite ob"er:a6ii e<peri7entale& 9n 7od a"e7ănător( nu pute7 :edea :ia6a( dar şti7 că trăi7& Gără 9ndoială( :ia6a e<i"tă şi "unte7 aici pentru a ne bucura de 5ru7u"e6ea ei& Biblia "pune: şi aceasta este viaţa veşnică* să 'e cunoască pe 'ine.

de ani& .7 5ăcut opera6ii 9n 5iecare di7inea6ă( după-a7ia'a :enea7 din nou "ă con"ult pacien6ii( iar "eara "cria7 articole pentru re:i"tele 7edicale@& .7 .i 5 :i "7812 t127" 3a(7 57 5 :i si8:i t127" Un chirur8 97 "punea odată: @.c6ion=nd 9n 7od inteli8ent şi 9n "piritul le8ilor i7uabile ale naturii( per"onalitatea du7nea:oa"tră( "piritualitatea( credin6a( nu :or 5i atin"e niciodată de decrepitudine&@ Su2t :i ..iN"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 0.1 pirituală a :ie6ii nici nu e<i"tă pentru el& Teoria lui dă n&iştere la 5ru"trări( "ta8nare( cini"7 şi unui "enti7ent de ih"perare care duce la ne:ro'e şi la alte abera6ii 7entale( l Jacă nu pute6i Euca teni" la 5el de bine ca al6ii "au nu pute6i inota repede ca un o7 t=năr( dacă 7er"ul :ă e"te acu7 7ai 7oale şi nu 7ai pute6i aler8a la 5el ca 9n tinere6e( a7inti6i-:ă i %i :ia6a repre'intă de 5apt un pro8re" continuu& Ceea ce 2la7enii nu7e"c 7oarte nu e"te dec=t o trecere către o :ia6ă nouă( 9n altă di7en"iune a Hie6ii& 9n cadrul con5erin6elor 7i-a7 "5ătuit per7anent auditorii Să accepte cu "eninătate :=r"ta a treia( care are 5ru7u"e6ea ci "peci5ică& )ubirea( bucuria( pacea lăuntrică( ace"tea nu 97bătr=ne"c niciodată& >alph Ualdo E7er"on( poet şi 5ilo'o5 de 5runte( a5ir7ă: @F7ul nu-şi nu7ără anii dec=t atunci c=nd nu are altce:a de i 77ărat& .ce"t o7 re7arcabil n-a capitulat niciodată 9n 5a6a anilor% 'icea că e"te ne7uritor şi adău8a: @Dacă totuşi :oi 7uri 7=ine ştiu că acolo unde 7ă :oi a5la( :oi opera nu cu bi"turiul( ci cu aEutorul 7edicinii 7entale şi "pirituale@& .titudinea "a de7on"tra că "e "i76ea 5oarte util şi a"ta 0-a aEutat "ă "e 7en6ină t=năr& După cu7 re7arca"e -l 9n"uşi( 9ntr-ade:ăr o7ul e"te puternic 9n 7ă"ura 9n care crede 5er7 ace"t lucru şi e"te util dacă "e "i7te util& .

0.cea"taL de7on"trea'ă un 5apt tra8ic: i7aturitatea p"ihică şi 7entală a publicului& .ce"t lucru duce la pre5erarea cu orice pre6 al per"oanelor tinere( chiar "5id=nd co7peten6a şi bunul "i76& Q T a8a 3 97t"12 : ./ Jos p! Mu"p!# D 8uit o"iC p7"ul al9 (o2stitui u2 a5a2ta? Nu renun6a6i la acti:itatea du7nea:oa"tră "pun=nd-@Hoi ieşi la pen"ie% "unt bătr=n% "unt un o7 ter7inat@( căci a"t5el che7a6i "in8uri către du7nea:oa"tră bătr=ne6ea &Dl 7oartea& .0 de ani& După părerea 7ea( acea"tă atitudine e"te nede7nă şi arată lip"ă de o7enie şi 9n6ele8ere& Deşi to6i con"ideră că tinere6ea e"te un a:antaE( abia după -0--1 de ani( o7ul atin8e ade:ărata 7aturitate din toate punctele de :edere& Dacă patronii "-ar 8=ndi 7ai bine şi-ar da "ea7a că nu părul alb contea'ă( ci talentul( e<perien6a şi inteli8en6a an8aEa6ilor& 9n6elepciunea şi e<perien6a dob=ndite p=nă la acea :=r"tă ar con"titui un 7are a:antaE pentru 5ir7ă( căci o7ul 7atur di"pune de 7ai 7ult di"cernă7=nt 9n luarea deci'iilor( 5iind capabil chiar "ă coordone'e acti:itatea celor tineri& Un "cenari"t de la Col$Bood 7i-a 7ărturi"it că eraE obli8at "ă "crie ca şi c=nd ar 5i a:ut inteli8en6a unui copil de 02 ani( pentru ca "cenariile "ale "ă 5ie acceptate& .bia atunci c=nd :ă hotăr=6i "ă capitula6i de:enill un o7 9ntrade:ăr inutil& Unii oa7eni "unt deEa bătr=ni la -0 de ani( 9n ti7p ce al6ii "e 7en6in tineri şi la .0 de ani #intea con"tituie ade:ăratul arhitect al corpului& Geor8o Bernard *haB ducea o :ia6ă acti:ă şi la +0 de ani( talentul "ău 7en6in=ndu-"e 9n :i8oare& Unii patroni nu 7ai an8aEea'ă pe cine:a dacă a5lă că a depăşit .7 cuno"cut un bărbat de /1 de ani care "e "trăduia cu di"perare "ă pară 7ai t=năr: 7er8ea 9n toate Bee4-end-urile .

ce"ta e"te "ecretul tinere6ii :eşnice& .:ea cel 7ai 5ru7o" chip pe care-0 :ă'u"e7 :reodată& Părea tran"5i8urat de o lu7ină care iradia din interiorul "ău& Fchii lui a:eau o a"e7enea claritate şi "eninătate 9nc=t oricine 9şi putea da "ea7a că "u5letul 9i ră7ă"e"e t=năr şi plin de 5ericire& .cu7 c=6i:a ani( c=nd a7 6inut o "erie de con5erin6e la Bo7ba$( a7 cuno"cut un o7 care a:ea 000 ani& .7 i&i 9not 97preună cu un 8rup de tineri( 5ăcea pli7bări lun8i pe in"( Euca teni" şi 9şi etala 7ereu 5or6a 5i'ică( "pun=nd: @Hede6i( ZV nc=nd pot "ă 7ă 7ă"or cu cei 7ai tineri dintre tineri&@ Dar ace"t i i%8i7 de :ia6ă 9n care "e "olicita e<ce"i: nu-0 aEuta cu ade:ărat a "e 7en6ină tănăr& *ecretul con"tă 9n ace"t 7are ade:ăr: F7ul de:ine ceea ce 8=ndeşte 9n pro5un'i7ile "u5letului S&&iu@& Nu7ai "chi7barea atitudinii 7entale ne poate aEuta "ă i&J7=ne7 7ereu tineri( căci "ubconştientul e"te tiparul 5idel al W landurilor du7nea:oa"tră& Dacă :ă orienta6i per7anent către Z oea ce e"te 5ru7o"( bun( "ubli7( :ă :e6i 7en6ine 9n 5or7ă WWUd=nd calendarul şi trecerea ti7pului& #ul6i oa7eni "e te7 de neaEun"urile :=r"tei a treia( 7ai ale" de "clero'ă şi cu c=t Wo te7 7ai 7ult( cu at=t 7ai 7ult "e apropie 9n 7od penibil de &larea re"pecti:ă& De 5apt( pute6i "pune că "unte6i cu ade:ărat bătr=ni abia atunci c=nd :-a6i pierdut bucuria de a trăi( c=nd i nceta6i "ă 7ai :i"a6i( c=nd nu 7ai a:e6i ni7ic de de"coperit& .tactica &ân'irii (o)iti*e 0.t=t ti7p c=t :ă pă"tra6i 7intea de"chi"ă "pre idei noi( at=t ti7p c=t per7ite6i ca lu7ina şi in"pira6ia "ă :ă pătrundă 9ntrea8a liin6ă( :e6i ră7=ne 7ereu tineri şi plini de :ia6ă& Gie că a:e6i /1 "au +1 de ani( trebuie "ă şti6i că 7ai a:e6i 7ult de dăruit ace"tei lu7i( de e<e7plu( 9i pute6i aEuta şi călău'i pe cei tineri şi 5ără e<perien6ă& *au pute6i 97părtăşi celorlal6i din cunoştin6ele du7nea:oa"tră( din e<perien6a pe care a6i acu7ulat-o 9n at=6ia ani de :ia6ă( dar la 5el de bine( pute6i pri:i 9nainte( căci :ia6a e"te ne"5=rşită şi 7ai a:e6i 7ulte de 9n:ă6at& Ur7ări6i ca 9n 5iecare 'i "ă a5la6i "au "ă 5ace6i ce:a nou& .

0.ce"t 7od 8reşit de a 8=ndi nu re5lectă realitatea& .de:ărul e"te că ceea ce 9n6ele8e6i c=nd a:e6i :=r"ta de +0 de ani nu pute6i 9n6ele8e la /0 de ani( 9ntruc=t a6i dob=ndit 9ntre ti7p o anu7ită 9n6elepciune şi e<perien6ă de :ia6ă& Un :ecin de-al 7eu a 5o"t obli8at "ă ia"ă la pen"ie la :=r"ta de /1 de ani& )ată cu:intele "ale: @Cred că retra8erea din "er:iciu e"te un pa" 9nainte( ca şi c=nd aş 5i 5o"t la 8rădini6ă şi acu7 "unt licean&@ Conclu'ia "a a 5o"t că trebuia "ă 9nceapă o :ia6ă nouă( "ă re 9n:e6e "ă trăia"că& .7 cuno"cut per"oane at=t de a5ecta )o de pen"ionare( 9nc=t şi-au pierdut treptat puterea( 7urind 9n c=te:a luni& De"i8ur( ace"t lucru "e 9nt=7plă deoarece oa7enii con"ideră( 9n 8eneral( că ieşirea la pen"ie 7archea'ă "5=rşitul :ie6ii& Dar de ce "ă nu :ă 8=ndi6i că 9ncepe6i o :ia6ă nouă( că totul "e 97plineşte şi "unte6i liberi& E"te 5oarte depri7ant "n au'i: @Ce a7 "ă 7ă 5ac acu7( c=nd "unt pen"ionarD@% adică( alt5el "pu" @*unt un o7 7ort din punct de :edere p"ihic şi 7ental& Nu 7ai a7 nicio idee nouă@& .cu7( după ce a ur7at un cur" de artă 5oto8ra5ică( a pornit 9ntr-o călătorie 9n Eurul lu7ii pentru a 5oto8ra5ia locuri celebre& Duce 7ereu o :ia6ă acti:ă( 6ine con5erin6e( a 5or7at un 8rup de tineri "tuden6i şi e"te "olicitat de di:er"e cluburi pentru a le 97părtăşi 7e7brilor ace"tora din e<perien6a "a& Nu tre2uie s& /& %o(sidera'i u( pri-o(ier a0 so%iet&'ii >ecent "-a publicat 9n 'iarele cali5o7iene o "tati"tică 9n care "e arată că a cre"cut nu7ărul per"oanelor 9n :=r"tă 9n . Jos p! Mu"p!# 9e(sia: o nouă aventură Dacă a6i ieşit la pen"ie( nu 9n"ea7nă că tot re"l&ul :ie6ii trebuie "ă :i-0 petrece6i 9ntr-o "tare de inacti:italn şi "o7nolen6ă& Pă"tra6i-:ă 7ereu "piritul :iu& Gi6i 7erou recepti:i la ideile noi& ..

3& S (" tul ti2 " :ii Pentru a :ă redob=ndi tinere6ea( 9n:ă6a6i "ă conştienti'a6i puterea curati:ă şi 7iraculoa"ă care "ălăşluieşte 9n "ubconştient şi care :ă pătrunde 9n 7od per7anent& *i76i6i cu7 acea"tă ener8ie pro5und bene5ică :ă in"piră( :ă ele:ea'a şi :ă re:itali'ea'ă& )radia6i entu'ia"7 şi bucurie ca 9n 'ilele tinere6ii( retrăind cu toată 5iin6a "tarea binecu:=ntată de atunci& #edita6i a"upra "trălucitoarei lu7ini de dea"upra capului( care e"te toc7ai inteli8en6a di:ină% ea :ă :a in"pira& . dacă aş fi încă o dată ca în lunile de mai înainte.0 de a7 H=r"ta 9naintată nu e "inoni7ă 9ntotdeauna 000 bătr=ne6ea& Un o7 de /1 ani poate a:ea "piritul 7ai t=năr dec=t unul de -0 de ani& E"te ridicol "ă "pui unui o7 capabil Z ă nu-0 po6i an8aEa pentru că depăşeşte . eu străbăteam prin întuneric5 De ce nu sunt încă o dată ca în zilele toamnei mele.0 de ani% ce ar trebui S&ă 5acă aceşti oa7eni 9n a"e7enea condi6iiD *ă-şi 9n8roape pentru totdeauna ideile şi talentulD 9n 7od e:ident( patronii care 9i re5u'ă nu-şi dau "ea7a că "e păcăle"c "in8uri& F7ul ar trebui "ă 5ie con"tructorul "ocietă6ii 9n care trăieşte şi nu pri'onierul ei& E"te ade:ărat că pe 7ă"ură ce 9naintea'ă 9n :=r"tă( corpul i "e 9n8reunea'ă şi 7işcările de:in din ce 9n ce 7ai lente( dar 7intea ră7=ne la 5el de a8eră şi acti:ă( căci e"te in"pirată de către "ubconştient( care ac6ionea'ă ne"tin8herit de in5luen6a ti7pului& 9n ace"t "en"( Biblia ne tran"7ite cu:intele lui )o:: /.P"a(ti(a 0123i"ii po4iti5 0. ca în zilele în care Dumnezeu mă ocrotea.+ Parla7ent şi Con8re"& Deci( 8la"ul celor de :=r"ta a treia :a 7cepe "ă 5ie au'it şi luat 9n con"iderare& Poate :a 5i :otată o le8e care "ă deter7ine patronii "ă pri7ea"că şi an8aEa6i poşte . luminat de ea. ca atunci c%nd El ţinea deasupra capului meu candela a strălucitoare şi. c%nd Dumnezeu ţinea parte corpului meu5 2)o:( 2+: 2-.

4 P+tem consi'era b3trâneţea ca 2iin' moment+l .o c+ oc:ii# 'ar c+ toate acestea s+nteţi absol+t si&+ri c3 tr3iţi4 .+n artist# 5ntr.. cen+634 Vi oamenii (ot s3 se menţin3 tineri 6i *ii# '+(3 mo'el+l 'i*in4 84 %+nt nen+m3rate 'o*e)ile care con2irm3 e7istenţa *ieţii 'e '+(3 moarte4 N+ a*eţi 'eci 'e ce s3 *3 temeţi 'e moarte# care re(re)int3 'oar +n (as c3tre o 'imensi+ne c+ tot+l no+34 -4 N+ *3 (+teţi *e'ea s(irit+l# 'ar s+nteţi con*in6i c3 acesta e7ist34 N+ (+teţi *e'ea %(irit+l %+(rem# 'ar 5i (+teţi rec+noa6te re2lectarea 5ntr.4 D+mne)e+ este 5ns36i Viaţa4 De aceea# *iaţa este etern3 6i in'estr+ctibil3# ren3scân' 'in (ro(ria.+n orator# 5ntr. +n m+ncitor4 De asemenea# s+nteţi ca(abili s3 simţiţi b+n3tatea# a'e*3r+l# 2r+m+seţea# 'e6i nimeni n+ *i le.010 Jos p! Mu"p!# :ă :a pune 9n re'onan6ă cu Binele( red=ndu-:ă 7i"terele $ "ecretele Hie6ii "pirituale& Mă"a6i-:ă călău'i6i de 9n6elepciune(L "ubconştientului du7nea:oa"tră( care poate alun8a orieJ u7bră a răului şi a "u5erin6ei& 9n loc "ă "pune6i: @*uni bătr=n@( a5ir7a6i plini de 5or6ă: @*unt per7anent "u"6inut diY 9n6elepciunea şi Puterea di:ină@& Nu per7ite6i "tati"ticileJ şi nici 'iarelor "ă :ă @97bătr=nea"că@& Decrepitudinon( "enilitatea şi "enti7entul de inutilitate nu au nicio le8ăturii cu du7nea:oa"tră& Nu :ă lă"a6i hipnoti'a6i de propa8=ndJ 5ăcută prin inter7ediul 7a""-7ediei& Che7a6i cu pute7 :ia6a la du7nea:oa"tră& G=ndi6i tot ti7pul că "unte6i 5erici6i( radioşi( plini de "ucce" şi puternici& I'ei 2orţ3 .a ar3tat *reo'at34 Qa 2el 6i *iaţaF n+ 6tiţi +n'e se a2l3 s3la6+l ei# n+ aţi *3)+t.

& Nici terapiile inten"i:e şi nici e<erci6iile 5i'ice e<a8erate nu "unt cele care :ă 7en6in tineri( ci propria du7nea:oa"tră atitudine 7entală căci o7ul de:ine ceea ce 8=ndeşte& +& .iată ade:ărata tinere6e 5ără bătr=ne6e& .etica 8=ndirii po'iti:e 010 in care conte7plarea ade:ărurilor di:ine "e reali'ea'ă illntr-un punct de :edere şi o per"pecti:ă 9n 8eneral "uperioară tinere6ii& De aceea "ati"5a6iile :=r"tei a iicia "unt 7ai co7plete dec=t cele ale tinere6ii& Deşi corpul 5i'ic de:ine 7ai lent 9n 7işcări( a:e6i acu7 po"ibilitatea "ă 7edita6i 7ult 7ai pro5und a"upra lucrurilor "pirituale& 1& Un o7 nu 9şi nu7ără anii dec=t atunci c=nd nu 7ai are ni7ic de nu7ărat& 9n"uşirile :eritabile precu7 Z redin6a( pro5un'i7ea 7in6ii( nu 97bătr=ne"c niciodată& /& *unte6i tineri 9n 7ă"ura 9n care :ă con"idera6i tineri& *unte6i puternici 9n 7ă"ura 9n care :ă con"idera6i puternici& Cu aEutorul 8=ndurilor :ă pute6i 7odela caracterul şi de"tinul& 7& Părul alb con"tituie un a:antaE căci e<pri7ă de 7ulte ori 9n6elepciunea şi e<perien6a acu7ulate 9n decur"ul anilor& .de:ărata cau'ă a 97bătr=nirii re'idă 9n tea7a de neaEun"urile bătr=ne6ii& De ce :ă te7e6i 7ai 7ult( de aceea nu "căpa6i& 00& C=nd 9nceta6i "ă 7ai "pera6i( c=nd :ia6a 9ncetea'ă "ă 7ai 5ie o "urpri'ă pentru du7nea:oa"tră( atunci "unte6i deEa bătr=ni& Pute6i recunoaşte ace"t lucru atunci c=nd :ă irita6i pentru orice şi nu :ă place ni7ic 9n Eur& #edita6i 7ereu a"upra ade:ărurilor di:ine şi dărui6i tuturor lu7ină şi iubire .

& #ul6i 5ilo'o5i( artişti( "a:an6i "au "criitori a:i aEun" celebri abia la :=r"ta "enectu6ii& 01& Gructelepre6ioa"ealebătr=ne6ii"unt:bunătatea( credin6a( u7ilin6a( cal7ul şi răbdarea& Bucura6i-:ă do toate ace"te :irtu6i "pirituale& 0/& *unte6i 5ii ai Hie6ii in5inite( "unte6i copiii Eternului& *unte6i 7inuna6i( de"ă:=rşi6i& G=ndi6i cu putere toate ace"te lucruri şi le :e6i 9ntruchipa ne8reşit 9n propria du7nea:oa"tră 5iin6ăL *Gg>K)T .012 Jos p! Murphţ 00& )eşirea la pen"ie poate 5i pri:ită ca 5iind 9nceputul unei noi a:enturi& Fr8ani'a6i-:ă ti7pul libIJi a"t5el 9nc=t "ă 5ace6i acu7 ceea ce nu :-a6i per7U niciodată( 9ndeplinindu-:ă :echile du7nea:oa"tră a"pira6ii& 9n:ă6a6i "ă trăi6i plenar( din toată 5iin6a şi din tot "u5letul du7nea:oa"tră& 02& Ur7ări6i "ă 5i6i con"tructorii( nu pri'onierii "ocietă6ii& Nu :ă 9n8ropa6i talentele şi ideile 9n preceptele şi preEudecă6ile eronate ale celorlal6i& 0-& *ecretul per7anentei tinere6i 9l :e6i 8ă"i 9n iubire( 5ericire şi 9n cal7ul lăuntric& 9n"uşi6i-:ă ace"te calită6i şi :e6i ră7=ne 7ereu tineri& 0.

ne "e7nalea'ă că 9ncălcă7 ar7onia uni:er"ală şi ne arată 9n ce 7od şi 9n ce pri:in6ă o 5ace7& Nu e"te o pedeap"ă ne7eritată( ci con"ecin6a 5aptelor şi atitudinilor noa"tre& Ne o8lindeşte de5ectele& Ne pune 5a6ă 9n 5a6ă cu noi 9nşine& Nu e"te un accident( nu e"te ce:a "trăin( ci ne repre'intă& Ne 9ndea7nă "ă ne "e"i'ă7 neaEun"urile şi "ă ne a"cultă7 i7boldurile pro5unde ale "u5letului& Hindecarea e"te po"ibilă doar 9n 7o7entul 9n care ne conştienti'ă7 hibele şi ne 7obili'ă7 pentru a le tran"5or7a 9n calită6ile core"pondente& Boala nu ne e"te un duş7an( ci( parado<al( cel 7ai bun prieten( căci are curaEul "ă ne "pună :erde 9n 5a6ă ce( unde şi cu7 8reşi7& .#ENTEME #ED)C)NE) N.TU>.ME Partea ) . 7 8S* 9 !#E Dorin Dra8oş GUND.CR* # 7 .ME 0i1%$a1aii%a$3 1edi%i(a> (atura$e Boala e"te o aten6ionare .P>)NC)P)) GENE>.

Iar cu cel care #ă pune înaintea întregii lumi şi care #ă iubeşte."t5el :orbeşte acu7 Do7nul Du7ne'eu pentru 5iecare( şi acea"ta e"te per5ect ade:ărat( e<act şi clar: Cine doreşte a vorbi cu #ine. .CUH)NTEME MU) ))*U* Din noile re:ela6ii ale lui !a4ob Morber :olu7ul 0 . vor auzi glasul #eu. ale căron inimi sunt pline de smerenie. să vină la #ine şi Eu ti voi pună răspunsul chiar în inima sa0 cu toate acestea. /ric%nd el #ă va vedea precum îl vede un frate pe celălalt frate şi aşa cum Eu îl privesc de$a de o veşnicie. dinainte chiar ca el să fi eTistat. voi merge braţ la braţ. doar cei curaţi.

*tephen .N*GF>#.( .>E. PE>*FN. K) T>.>#.rro$o A.*T>FMFG).Mh :olu7ul 0 F carte ce re:olu6ionea'ă :i'iunea cla"ică a"upra a"trolo8iei prin accentuarea :alorilor "ale "pirituale& .rro$o( precur"or al a"tro-p"iholo8iei 7oderne( inte8rea'ă 5iin6a u7ană 9n conte<tul e:olu6iei( a 97plinirii de"tinului& E"te o lucrare 9n care "unt ar7onio" 97binate ele7entele tradi6ionale şi e"oterice cu re'ultatele cercetărilor din "5era p"iholo8iei şi p"ihanali'ei( iar acea"ta ne re:elea'ă o nouă 5or7ă de abordare 9n "tudiul şi aplicarea ace"tei ştiin6e 7ulti7ilenare& Con"ider că poate 5i 5olo"ită ca un real 7anual de ini6iere şi apro5undare practică( at=t pentru 9ncepători( c=t 7ai ale" pentru a:an"a6i& .

rro$o "urprinde 9n 7od ui7itor rela6ia dintre cau'ă şi e5ect( ur7ărind "ă ne 5a7iliari'e'e cu "i7boli"7ul 7i"terio" al ener8iei 9nceputului& Totul are un 9nceput şi un "5=rşit( iar 9n realitate ni7ic nu 7oare( totul "e tran"5or7ă& E<perien6a :a"tă a p"ihanali"tului a7erican 9n do7eniul rela6iilor interu7ane ne aEută "ă 9n6ele8e7 lu7ea a"trelor din per"pecti:a practică a tran"5or7ării şi de':oltării per"onalită6ii& .>#.>E.*T>FMFG).N*GF>#. PE>*FN :olu7ul 2 Stap=(' A""o#o unui( mmunm ( #$i$)1i$$i$ ru.i(ii .%te(:en ArroWo A. K) T>."trolo8ia e"te o o8lindă a "u5letului( de'le8=nd prin li7baEul ci5rat al a"trelor @de ce@-urile care "e na"c 9n 5iin6a noa"tră& .( .

oţi avea totul "unt lo8ice& Ele p=r chiar "i7ple 9n 7ă"ura 9n care te laşi 9ndru7at de ele& E"te re:i8orant "ă citeşti acea"tă carte& Ca un duş rece 9ntr-o 'i toridă( cartea . TFTUM .şi rolul pe care 9l Eoacă 5iecare dintre noi 9n cadrul "ău& To6i ne ale8e7 :ia6a pe care "ă o trăi7( iar pentru cei care chiar dore"c "ă trăia"că o :ia6ă caracteri'ată de echilibru şi abunden6ă( acea"tă carte :a 5i cu "i8uran6ă un in"tru7ent 5oarte e5icace& .HE.7old #& Patent PF[) .oţi avea totul e"te proa"pătă( reiter=nd conştienti'area 5ru7u"e6ii şi per5ec6iunii Uni:er"ului . rno# # & Patut PF[) =l5e4 Principiile Uni:er"ale e<plicate 9n cartea ..

*oi4 0 W 0.& tephen 7rro4o . >FN . .Aar7a a"trolo8ia şi tran"5or7area per"onală -:ol&2I 0.#area E:an8helie a lui loan . >FN 00& BaNob (orber ) Cele trei 'ile petrecute de li"u" la Te7plu W + >FN 02& /livia .8M 89 S*!#T 0& Uami hivananda ) Puterea 8=ndului W 00 >FN 2& Uami hivananda .*ecrete a7oroa"e e"en6iale pentru cuplurile $o8hine care a"piră "ă 5ie 5ericite W 20 >FN +& Dorin Dragoş ) Gunda7entele 7edicinei naturale: Partea ) -Principii 8enerale W -0 >FN 00& BaNob (orber .Cucerirea 7in6ii W 0/ >FN 1& Uami hivananda . >FN . >FN .#i"terele şi controlul 7in6ii W 00 >FN -& Uami hivananda ) Po:e"tiri di:in in"pirate W + >FN ."trolo8ia erotică W + >FN 0-& Boseph #urph4 ) Puterea e<traordinară a "ubconştientului tău I0.& Lregorian 6ivolaru .*ănătate şi 5ericire W 02 >FN /& 7rnold#..atient ) Po6i a:ea totul I0/ >FN 7& tephen 7rro4o ) Aar7a a"trolo8ia şi tran"5or7area per"onală -:ol&l I0.& Uami hivananda .

enn4 linger .&Hefzani .:oi& 2 W 0.aduNa . >FN 0.*ecretele a7orului tran"5i8urator e<tatic 9n tantra $o8a .W 0.enn4 linger ) *ecretele a7orului tran"5i8urator e<tatic 9n tantra $o8a .*ecretele a7orului tran"5i8urator e<tatic 9n tantra $o8a .&HiN Douglas.:oi& .anchaNaA W + >FN 0/&7rthur 7valon .0.enn4 linger .#ahanir:ana Tantra W + >FN 07&HiN Douglas. >FN 20&BaNob (orber ) Cu:intele lui )i"u" de"pre 7edita6ie :ol&lJ00>FN . . . . >FN 0+&HiN Douglas.:oi& 0 W 0.Grădina de"5ătărilor W + >FN 01&De"crierea celor şa"e centri "ubtili de 5or6ă 2 hatchaNra nirupandA R Tronul cu cinci picioare al *upre7ului Guru 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.