Errata do druku nr 2434

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

.

ERRATA DO SPRAWOZDANIA KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( druk nr 2376 ).
Konkluzja Komisji Nadzwyczajnej po rozpatrzeniu tego projektu ustawy powinna brzmieć: Komisja wnosi:

W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 29 października 2009 r.

Sprawozdawca /-/ Marek Wójcik

Przewodniczący Komisji /-/ Waldy Dzikowski

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful