You are on page 1of 4

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PARI 31450 MENGLEMBU

KERTAS KERJA SAMBUTAN HARI KOKURIKULUM 2013 Tarikh: Rab ! 13 N"#$%b$r 2013 Ma&a: '(00 )a*i T$%)a+: Ka,+i, S$k"-ah

ilawati bt.&bdullah Puan /oora.1(0 PEN.ik !uhammad -alleh bin -hihabuddin +n. 2.&hmad 'amli (uru )esar % +n.linda bt.(ha.ali .ik &bu )akar bin Penolong Kanan Pentadbiran % +n. 2(0 OBJEKTI/ 2.1 Jawatankuasa Kokurikulum telah bersetuju Kokurikulum peringkat sekolah bagi tahun 2013.ik -a.!ohd.1 $nit Kokurikulum 4(0 JA0ATANKUASA Pengerusi *imbalan Pengerusi /aib Pengerusi " /aib Pengerusi "" -etiausaha &hli Jawatankuasa % Puan &ini Hayati bt.# Penghargaan kepada murid yang melibatkan diri dalam akti iti kokurikulum.0ubil &hmad 0aidi bin )aharuddin +n.y -uhaily bt.2 Kertas kerja ini disediakan bagi melengkapkan perjalanan dan perbelanjaan untuk digunakan oleh murid dan guru bagi menjayakan Hari Kokurikulum tersebut.1 Penyertaan ini adalah untuk mendedahkan kepada murid-murid betapa pentingnya melibatkan diri dalam akti iti kokurikulum yang disediakan oleh unit kokurikulum.Khalim Puan 'a.3 "a juga untuk meningkatkan ketrampilan diri murid.2 !engembangkan bakat di kalangan murid-murid sekolah 2.ik &bdul 'au1 bin 0ainuddin Puan -u.ali bin -alleh Penolong Kanan Kokurikulum % +n.AHULUAN 1. 3(0 PENGANJUR 3.ik 0awawi % Puan &.rin bt. untuk mengadakan Hari 1. 2.

AHMAD RAMLI GURU BESAR. *empat % 'abu2 13 /o ember2 2013 % mulai jam 3.3.2.SALLEH .5(0 TENTATI/ PROGRAM 7. 4ANG TERLIBAT !urid *ahun #2 4 dan 5 seramai 143 orang '(0 SUMBER PERBELANJAAN )antuan Kokurikulum 6)KK7 berjumlah '! 1 285.00 PAGI . T161+K16)&/6)")2 7L!"#6/%P!&!28)#* 1(0 TARIKH .1.UCAPAN PERASMIAN OLEH PUAN AINI HAYATI BT. S/4/" RIMUP P!&/*56#( D#!&#+ K/*(# U(#&# 4. 3. !asa #. *arikh #. AJK K!"#$%P!&'#()#*T#+)* .NYANYIAN LAGU NEGARA KU .45 PAGI 8.#*B!&)*/01&2T#+)* .00 pagi % Kantin -ekolah 3(0 BILANGAN MURI.AN A2ARA SAMBUTAN #. SK. -.BACAAN DOA OLEH UTZ MOHD.KUALA PARI PERSEMBAHAN TAHUN 4 M PENYAMPAIN SIJIL KOKURIKULUM .#4 .MURID DAN GURU BERKUMPUL DALAM DEWAN . S/4/" RIMUP Z1* 5. AJK B#. NEGERI PERAK .

00 1#0.... 6&09"/:& )*........ 5.. 8.. Kanan Kokurikulum :isahkan oleh% .....00 30..etakan sijil )anner Plug *okoh Kokurikulum Hadiah "ringan $rusetia 6Photostat7 J$!9&H JUMLAH HARGA6RM7 500... 2.....0$)"'7 -etiausaha KoKurikulum :isokong oleh% .....00 5....00 400. 6-&0&9" )"/ -&99+H7 Pen..... 6&"/" H&<&*" )*........#4 1 285..#4 :isediakan oleh% ....&H!&: '&!9"7 (uru )esar2 . 3.5(0 ANGGARAN PERBELANJAAN BIL( 1.. PERKARA Per..