03_12_2012__53002_ro

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. 133 alin.

1 din Constituţie, republicată)

Inspecţia Judiciară

GHIDUL PERSOANELOR INTERESATE SĂ SE ADRESEZE INSPECŢIEI JUDICIARE I. Inspecţia Judiciară. Rol şi atribuţii:

Potrivit art. 65 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, Inspecţia Judiciară funcţionează ca structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi este condusă de un inspector-şef, ajutat de un inspector-şef adjunct. Conform alin. (3) al aceluiaşi articol, Inspecţia Judiciară acţionează potrivit principiului independenţei operaţionale, îndeplinind, prin inspectori judiciari numiţi în condiţiile legii, atribuţii de analiză, verificare şi control în domeniile specifice de activitate. Competenţele Inspecţiei judiciare sunt date de atribuţiile stabilite prin Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, potrivit art. 74 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, inspectorii judiciari au următoarele atribuţii: a) în materie disciplinară, dispun şi efectuează cercetarea disciplinară în vederea exercitării acţiunii disciplinare faţă de judecători, procurori, inclusiv 1
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei Nr. 141 B, Sector 6 Fax:322.62.96 Web: www.csm1909.ro

precum şi faţă de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. 1 din Constituţie. redactarea şi comunicarea actelor procedurale şi informează Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. e) verifică sesizările adresate Inspecţiei Judiciare sau se sesizează din oficiu în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor.62. Calea Plevnei Nr. formulând propuneri adecvate. redactarea şi comunicarea hotărârilor. respectarea termenelor.96 Web: www. republicată) Inspecţia Judiciară faţă de cei care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. repartizarea aleatorie a dosarelor.ro . 133 alin. stabilirea termenelor. pe care le prezintă secţiei corespunzătoare. b) efectuează verificări la instanţele de judecată în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor. inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al 2 Adresa: Bucureşti. în condiţiile prezentei legi. semnalează deficienţele constatate şi formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora. continuitatea în lucrările repartizate şi independenţa procurorilor. înaintarea dosarelor la instanţele competente. c) efectuează verificări la parchete în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea şi înregistrarea lucrărilor. procurorilor. formulând propuneri adecvate. Sector 6 Fax:322. repartizarea dosarelor pe criterii obiective. d) verifică eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţei şi a parchetului. continuitatea completului de judecată. pronunţarea. punerea în executare a hotărârilor penale şi civile şi informează Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 141 B.csm1909. a calităţii corespunzătoare a serviciului.

62. prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul cuprinzând rezultatul verificărilor. în condiţiile legii.ro . Sector 6 Fax:322. d) se efectuează din oficiu sau la solicitarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ori a secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii. ori în legătură cu încălcarea obligaţiilor profesionale ale acestora. 3 Adresa: Bucureşti. 141 B. 1 din Constituţie. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. aceştia pot sesiza Inspecţia Judiciară în legătură cu abaterile disciplinare săvârşite de judecători şi procurori. Calea Plevnei Nr. republicată) Inspecţia Judiciară Magistraturii şi a magistraţilor-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. h) efectuează orice alte verificări sau controale dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. verificări privind condiţia bunei reputaţii.96 Web: www.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt titulari ai acţiunii disciplinare. secţiile Consiliului Superior al Magistraturii sau de inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare. b). pentru judecătorii şi procurorii în funcţie. (1) lit. g) efectuează verificările dispuse de Plenul Consiliului Sup erior al Magistraturii pentru soluţionarea cererilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei judecătorilor. preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau. II. 133 alin. c). Cine se poate adresa Inspecţiei Judiciare: În cazurile în care ministrul justiţiei. la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii. f) efectuează. după caz.csm1909.

csm1909. republicată). Calea Plevnei Nr.ro .62. Sector 6 Fax:322. Pentru ce vă puteţi adresa Inspecţiei Judiciare: Inspecţiei judiciare îi pot fi semnalate aspecte în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor. cu modificările şi completările ulterioare). 303/2004.96 Web: www.NU POATE pune în discuţie soluţiile pronunţate prin hotărâri judecătoreşti (care sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege). 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 141 B. în legătură cu abaterile disciplinare săvârşite de judecători şi procurori (art. aceasta se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată în scris şi motivat de orice persoană interesată. 133 alin. 97 4 Adresa: Bucureşti. potrivit art. (1) din Legea nr. privind statutul judecătorilor şi procurorilor. inclusiv de Consiliul Superior al Magist raturii. III. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. republicată) Inspecţia Judiciară În cazul în care Inspecţia Judiciară este titulară a acţiunii disciplinare. 97 alin. (art. încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare. DE REŢINUT !: În procedura de soluţionare a petiţiilor. 1 din Constituţie. .NU POATE interveni în soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor şi parchetelor.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. Inspecţia Judiciară: . republicată.

republicată) Inspecţia Judiciară alin. Cum vă puteţi adresa Inspecţiei Judiciare: 1.NU POATE efectua acte de urmărire penală. 304/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Sector 6 Fax:322. republicată. . republicată. 1 din Constituţie. adresa completă).ro . . cu modificările şi completările ulterioare). Direct Inspecţiei Judiciare.descrierea faptelor sesizate. 133 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 5 Adresa: Bucureşti. printr-o petiţie formulată în scris şi transmisă prin poştă sau fax. .NU POATE pune în discuţie măsurile şi soluţiile emise de către procurori. IV. 141 B.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art.NU POATE încălca principiile independenţei judecătorului şi autorităţii de lucru judecat. (2) din Legea nr. 64 alin.csm1909. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.datele de identificare ale petiţionarului (nume. . prenume. cu modificările şi completările ulterioare).96 Web: www. . republicată. (2) din Legea nr. 304/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. care sunt supuse controlului procurorului ierarhic şi instanţei competente să judece cauza în fond (conform art. 67 alin. Aceasta trebuie să cuprindă: . Calea Plevnei Nr.NU POATE pune în discuţie concluziile procurorilor în instanţele de judecată (conform art.NU POATE acorda asistenţă juridică. .62.

Sector 3. Prin conducătorii instanţelor ori parchetelor: Orice semnalare privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor. . prenume. adresa completă). .ro. din 6 Adresa: Bucureşti. 1 din Constituţie. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege. va fi înaintată Inspecţiei judiciare în termen de 5 zile de la înregistrare (art.semnătura electronică a petiţionarului.ro .descrierea faptelor sesizate. se clasează. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. sau . petiţia trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: .96 Web: www.datele de identificare ale petiţionarului (nume. Aleea Căuzaşi.data şi semnătura petiţionarului. modificată prin Legea nr. 133 alin. existând posibilitatea de a se formula o nouă sesizare. . potrivit dispoziţiilor legale.62. greşit îndreptată la instanţe şi parchete. Sector 6 Fax:322. la adresa: Bucureşti. printr-o rezoluţie de clasare care este definitivă. 57 B.prin poştă.prin poşta electronică.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. Calea Plevnei Nr. care nu îndeplineşte cumulativ aceste condiţii. VI. În cazul în care petiţia este transmisă prin intermediul poştei electronice. republicată) Inspecţia Judiciară . la adresa inspectie@csm1909. Sesizarea.csm1909. 141 B. 2. nr.la Registratura generală a Consiliului Superior al Magistraturii. Petiţia trebuie transmisă: . 233/2002).

ro . conform programului săptămânal de audienţe. consacrată de Constituţia României . 1 din Constituţie. 141 B. în mod concret.în cadrul audienţei acordate de consilierii juridici din cadrul Biroului relaţii cu publicul al Consiliului Superior al Magistraturii. Calea Plevnei. în conţinutul petiţiei trebuie indicate. prin modul de adresare. Conţinutul sesizării: Pentru a putea fi efectuate verificările prealabile. sesizările. 57. Calea Plevnei Nr. aspectele în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor. republicată) Inspecţia Judiciară Bucureşti. să conţină datele de identificare ale autorului faptei sau indicii cu privire la 7 Adresa: Bucureşti.00 . care.00. VI. de luni până vineri. nr. în art.csm1909. Este de preferat să de indicaţi a cărui în cuprinsul sesizării numele judecătorului/procurorului activitate sunteţi nemulţumit. care ar p utea fi calificate drept abateri disciplinare. Sector 6 Fax:322. cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună -credinţă.141 B.62.96 Web: www. între orele 10. 133 alin. fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. De asemenea. instanţa/parchetul unde acesta activează şi numărul dosarului. sector 6.14. ce anume obligaţii profesionale au încălcat aceştia sau ce anume fapte au săvârşit. trebuie să respecte drepturile şi libertăţilor celorlalte persoane.” Sesizarea adresată Inspecţiei Judiciare trebuie să fie semnată. prevede că „cetăţenii români. .„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. Aceasta reprezintă de fapt o îndatorire fundamentală a oricărui cetăţean.

8 Adresa: Bucureşti. Calea Plevnei Nr. martori. 1 din Constituţie. b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii. constituie abateri disciplinare: a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei.csm1909. e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile.62. justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii. republicată) Inspecţia Judiciară identificarea situaţiei de fapt care a determinat sesizarea. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. memoriile sau actele depuse de părţile din proces. 133 alin. d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu. VII. 141 B. f) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu. g) nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior. date în scris şi în conformitate cu legea. Faptele care pot constitui abateri disciplinare Potrivit art.96 Web: www. c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi. republicată cu modificările şi completările ulterioare. inspectori judiciari. experţi. celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează. Sector 6 Fax:322.ro . săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu. concluziile. avocaţi.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art.

l) imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. republicată) Inspecţia Judiciară h) nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor. m) nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter admin istrativ prevăzute de lege sau regulamente. Calea Plevnei Nr. 141 B. k) absenţe nemotivate de la serviciu. altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii. j) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter. cu excepţia celor de interes public. 133 alin.csm1909. din motive imputabile.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. precum şi formularea de cereri repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză. 1 din Constituţie. în condiţiile legii. care are ca efect tergiversarea judecăţii. în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea instanţei ori a parchetului. i) nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul sau procurorul ştie că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abţinerea sa. precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei. n) folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil din partea autorităţilor sau intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri.62.96 Web: www.ro . pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane. Sector 6 Fax:322. 9 Adresa: Bucureşti.

t) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. în mod grav. în condiţiile legii. neîndoielnic şi nescuzabil. 991 din Legea nr. există rea-credinţă atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori procesual. urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. s) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic. 1 din Constituţie. Conform art.csm1909. prin orice mijloace. q) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal. 141 B. cu modificările şi completările ulterioare. de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de magistrat. 133 alin. există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul nesocoteşte din culpă. p) obstrucţionarea activităţii de inspecţie a inspectorilor judiciari. ş) nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale ori a deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii. 10 Adresa: Bucureşti.ro . jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor. republicată. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. normele de drept material ori procesual.96 Web: www. Calea Plevnei Nr.62. r) lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului. Sector 6 Fax:322. De asemenea. republicată) Inspecţia Judiciară o) nerespectarea în mod grav sau repetat a dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor.

317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.96 Web: www. Calea Plevnei Nr. Inspectorul şef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificărilor prealabile. republicată. (4) din Legea nr. (3) din Legea nr. inclusiv conducătorilor instanţelor sau parchetelor. Sector 6 Fax:322. verificările prealabile se efectuează prin inspectorii judiciari din cadrul Inspecţiei Judiciare. 133 alin.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. 46 alin. 45 alin. inspectorii judiciari pot solicita. la 11 Adresa: Bucureşti. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. date. (1) din Legea nr. 72 alin.csm1909. În baza art. dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. republicată. republicată. republicată. în condiţiile legii. Potrivit art. cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. în termen de 45 de zile de la data solicitării formulate de titularul acţiunii disciplinare. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. cu cel mult 45 zile. 73 alin. documente sau pot face verificările pe care le consideră necesare în v ederea efectuării cercetării disciplinare ori a exercitării celorlalte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente. 141 B. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. republicată) Inspecţia Judiciară VIII.ro . inspectorii judiciari îşi desfăşoară activitatea în mod independent şi imparţial. 1 din Constituţie. verificările pot fi efectuate şi prin judecători anume desemnaţi de preşedintele instanţei. Cine efectuează verificările În conformitate cu dispoziţiile art.62. orice informaţii.

În acelaşi sens. şi prin procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (4) lit. procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (pentru această instituţie). republicată) Inspecţia Judiciară cererea Inspecţiei Judiciare. aspectele semnalate sunt supuse unei cercetări disciplinare prealabile de către Inspecţia Judiciară.ro . pot fi efectuate. 72 din acelaşi act normativ. 133 alin. Sector 6 Fax:322.62. procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel (pentru situaţiile care privesc parchetele respective şi unităţile subordonate acestora). 65 din aceeaşi lege. Potrivit art. preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în situaţia în care aceştia au sesizat Inspecţia Judiciară. verificările la parchetele din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În materie disciplinară. Conform art.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. verificările la un anumit parchet pot fi efectuate. Calea Plevnei Nr. cu o propunere de clasare.csm1909. la cererea Inspecţiei Judiciare. 1 din Constituţie. a) şi b) din Legea nr. în cadrul căreia se stabileşte dacă există indiciile săvârşirii vreunei abateri disciplinare. 45 alin. şi de către procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (pentru această instituţie). rezultatul verificărilor prealabile se transmite de către inspectorul judiciar în termen de 10 zile de la finalizare ministrului justiţiei. 12 Adresa: Bucureşti. 141 B.96 Web: www. în cazul procurorilor. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. republicată. dacă în urma efectuării verificărilor prealabile se constată că nu există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare. potrivit art. la cererea Inspecţiei Judiciare.

ro .96 Web: www. inspectorul judiciar dispune. inspectorul judiciar transmite autorului sesizării. dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. 1 din Constituţie.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. dacă Inspecţia Judiciară este titulară a acţiunii disciplinare. se constată că nu există indiciile comiterii unei abateri disciplinare. propunerea de începere a cercetării disciplinare prealabile. preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. dacă Inspecţia Judiciară a fost sesizată de către ministrul justiţiei. 45 alin. Conform art. începerea cercetării disciplinare prealabile. 133 alin. sesizarea se clasează. Calea Plevnei Nr. iar. În cazul în care se constată că există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare. prin rezoluţie. Sector 6 Fax:322. procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate dispune începerea cercetării disciplinare. Primind propunerea de începere a cercetării prealabile. iar rezultatul se comunică direct persoanei care a formulat sesizarea şi persoanei vizate de sesizare. 141 B.62. republicată. din verificările prealabile. (6) din Legea nr. după caz. republicată) Inspecţia Judiciară Dacă Inspecţia Judiciară este titulară a acţiunii disciplinare. Cercetarea disciplinară se poate prelungi cu cel mult 30 de zile. 13 Adresa: Bucureşti. iar. se constată că există indiciile comiterii unei abateri disciplinare. în termen de 7 zile de la finalizarea verificării prealabile. din verificările prealabile. Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de 60 de zile de la data dispunerii acesteia cu excepţia situaţiei în care intervine suspendarea. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. ministrul justiţiei preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau.csm1909.

după caz. Calea Plevnei Nr.96 Web: www. nu conţine datele de identificare ale autorului sau indicii cu privire la identificarea situaţiei de fapt care a determinat sesizarea. Hotărârea Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti este irevocabilă. în cazul în care se constată. rezoluţia de clasare este definitivă. 1 din Constituţie. cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.62.respingerea sesizării.csm1909. 141 B. republicată) Inspecţia Judiciară În cazul în care Inspecţia Judiciară este titulară a acţiunii disciplinare.ro . (4) lit. inspectorul judiciar poate dispune. 133 alin. Sector 6 Fax:322. 45 alin. că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acţiunii. preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau. în urma efectuării cercetării disciplinare. b).admiterea sesizării. în cazul în care aceasta nu este semnată. . În această situaţie se poate face o nouă sesizare. În situaţia în care cercetarea disciplinară a fost dispusă de către ministrul justiţiei. prin rezoluţie scrisă şi motivată: . Soluţiile pe care le poate pronunţa Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti sunt respingerea contestaţiei sau admiterea contestaţiei şi desfiinţarea rezoluţiei de respingere a sesizării şi trimiterea dosarului pentru continuarea procedurii disciplinare.clasarea sesizării. de 14 Adresa: Bucureşti. fără îndeplinirea unei proceduri prealabile. Rezoluţia de respingere a sesizării poate fi contestată de persoana care a formulat sesizarea la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti. în termen de 15 zile de la comunicare. prin exercitarea acţiunii disciplinare şi sesizarea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. precum şi în cazul prevăzut la art.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. .

republicată. X. Inspecţia Judiciară comunică rezultatul cercetării prealabile titularului acţiunii disciplinare în termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia. Dacă apreciază că cercetarea este incompletă. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost solicitată şi se comunică titularului acţiunii disciplinare în termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia. titularul acţiunii disciplinare poate solicita o singură dată Inspecţiei Judiciare completarea acesteia. ministrul justiţiei. Sector 6 Fax:322. republicată) Inspecţia Judiciară către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.62. dar nu mai târziu de 2 ani de la data la care fapta a fost săvârşită.96 Web: www. 46 alin. Termenul de soluţionare a lucrării de către Inspecţia Judiciară Potrivit art. acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de 30 de zile de la finalizarea cercetării disciplinare. Competenţa altor instituţii 15 Adresa: Bucureşti. După primirea rezultatului cercetării prealabile. Calea Plevnei Nr.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.csm1909. 1 din Constituţie. 141 B. procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate exercita acţiunea disciplinară prin sesizarea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. IX. după caz. (7) din Legea nr.ro . 133 alin.

ro . 133 alin. . Ministerul Justiţiei. căi de atac: instanţa pe rolul căreia se află dosarul. 1 din Constituţie. Sector 6 Fax:322. concluzii. ● nemulţumiri faţă de activitatea: . 16 Adresa: Bucureşti. Calea Plevnei Nr. expert criminalist.Constituţia României. cereri. XI. ● nemulţumiri faţă de activitatea personalului auxiliar din cadrul instanţelor şi parchetelor: preşedintelui curţii de apel sau procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta. republicată) Inspecţia Judiciară Înainte de a vă adresa Inspecţiei Judiciare. 141 B. excepţii. personalul Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor: Ministerul Justiţiei.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. Legislaţia incidentă . după cum urmează: ● apărări.unui executor judecătoresc: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.unui expert judiciar. ● plângeri penale: organelor de cercetare penală.unui notar public: Uniunea Notarilor Publici.96 Web: www. Ministerul Justiţiei. Uniunea Naţională a Barourilor din România.unui avocat: baroul în care este înscris avocatul contestat. ● consultanţă juridică: avocaţi. vă rugăm să verificaţi dacă sesizarea nu este de competenţa altor instituţii.62. . ● plângere împotriva măsurilor adoptate de procuror: conducătorilor parchetelor/instanţelor de judecată.csm1909. .

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Sector 6 Fax:322. republicată. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. Calea Plevnei Nr. 1 din Constituţie.„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. republicată.csm1909.Legea nr. . 233/2002. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. completată şi modificată inclusiv prin Legea nr. republicată. . a petiţiilor. 133 alin. republicată) Inspecţia Judiciară . 24/2012. pentru modificarea şi completarea Legii nr.Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. 141 B.Legea nr.96 Web: www.Legea nr.ro . aprobată cu modificări prin Legea 17 Adresa: Bucureşti. . 304/2004 privind organizarea judiciară.62. cu modificările şi completările ulterioare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful