You are on page 1of 1

Mata pelajaran / Masa / kelas

Kandungan

Catatan / impak

Pend.Moral 6P/6I 8.00 8.30

Tajuk : Khidmat ditabur masyarakat sejahtera. Nilai : Hemah Tinggi. Objekti ! "i ak#ir pembelajaran murid dapat ! I. Mengenalpasti tingkah laku yang berkhemah. II. Menytakan perasaan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi. $kti%iti ! a. Guru meminta semua murid dan bersoaljawab denagn murid perasaan murid ketika senyum. b. Guru mengaitkan dengan pdp hari in. c. Murid diminta menceritakan pengalaman mengikut keluarga berurusan dengan pekerja di pasar atau pasar raya. d. Guru menerangkan kepentingan berkhemah e. Murid membaca kandungan teks. . Guru dan murid berbincang untuk memahami kandungan teks. g. Guru bersoaljawab dengan murid mengenali gambar tersebut. h. Murid menyalin nota yang diberikan dan menjawap lembaran kerja.

Pend.Kesi#atan Modul ! : Kesihatan "i#ikal &' Tajuk : $enjagaan gigi (.00 (.30 )tandard Kandungan ! !.% Mengetahui penjagaan kebersihan diri. )tandard Pembelanjaran ! !.%.& : Menjaga kesihatan gigi'mengosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. )tandard Prestasi : *3"&'+ 'Mk : Kreati(iti )bjekti $embelajaran : I. Mengetahui cara menjaga gigi dengan betul. *kti(iti : a. Guru berbincang dengan murid tentang penjaggan gigi yang betul. b. Murid melakukan akti(iti menggosok gigi dengan teknik yang betul secar indi(idu berpandukan poster. c. Guru mengedarkan lembaran kerja ! dan %.

Pend.Moral ,I &&.+0-&&.,0

Tajuk : Kesanggupan dan kerelaan berkorban demi kejayan . Nilai : Kerajinan. Objekti ! "i ak#ir pembelajaran murid dapat ! I. Menyatakan sikap yang perlu ada untuk +erjaya dalam sesuatu peertandingan.