You are on page 1of 5

JU254ADMIN@YES.

MY

PROSES TRANSER IN DAN TRANSFER OUT


Proses menyahaktifkan @ mengaktifkan pengguna di dalam Frog Vle Proses mengeluarkan @ memasukkan pengguna di dalam Frog Vle Proses dilakukan apabila pengguna berpindah keluar @ berpindah masuk ( Sama ada murid , guru dan ibu bapa ) PENGGUNA FROG VLE : 1.Guru 2.Murid @ Pelajar 3.Ibu bapa

1
- Hanya admin sahaja boleh melakukan proses ini . - Log masuk sebagai admin . - Klik ikon Resource Manager yang terdapat pada frogbar .
1

JU254ADMIN@YES.MY

1. Lihat bahagian kiri dalam resource manager . Klik pada Aplications 2. Pilih ikon Users untuk memulakan proses transfer out .

JU254ADMIN@YES.MY

1. Terdapat 3 tab di dalam aplikasi user: A. Student ( Hanya memaparkan pengguna murid @ pelajar ) B. Teachers ( Hanya memaparkan pengguna guru ) C. Users ( Fungsi tab ini ialah menukar kata laluan pengguna , menyahaktifkan pengguna , menggaktifkan semula pengguna dan juga transfer in dan transfer out ) . 2. Bahagian ini memaparkan nama penuh pengguna 3. Bahagian ini memaparkan ID pengguna 4. Bahagian ini memaparkan status pengguna
3

JU254ADMIN@YES.MY

1. Pilih tab Student . 2. Pilih pelajar @ murid yang ingin dikeluarkan dari Frog VLE sekolah . Salin semula ( copy ) YES ID pelajar @ murid tersebut . Klik kanan dan highlight pada id , salin ( Proses copy n paste ) .

JU254ADMIN@YES.MY

1. Di dalam ruangan User Type , pilih student ( sekiranya murid @ pelajar yang ingin keluar ) . 2. Masukkan ID pengguna yang ingin dikeluarkan ( Paste sahaja ID dari student list ) . 3. Pilih Disabled untuk menyahaktifkan pengguna terlebih dahulu . 4. Pilih Transfer Out . 5. Klik Save untuk menyimpan maklumat yang telah diubahsuai . Proses ini juga boleh dilakukan pada guru yang akan berpindah keluar Proses ini juga sama seperti proses transfer in ( pengguna yang baru berpindah ke sekolah anda ) . Pada turutan kerja ke-4 , pilih Transfer In . Pastikan ID pengguna baru telah dimasukkan pada ruangan Username . Masukkan kata laluan , set status pengguna pada enabled . Akhir sekali , klik Save Sekiranya gagal , semak dengan sekolah terdahulu pengguna . Proses Transfer Out mesti dilakukan terlebih dahulu . Ibu bapa juga turut dikeluarkan bersama murid @ pelajar ( Transfer out pelajar sahaja )
5