You are on page 1of 3

Drepturile fundamentale O realitate pentru cetenii europeni

Published on: May 21 2013 by Bianca Lobont

Carta drepturilor fundamentale reunete ansamblul drepturilor civice, politice, economice i sociale ale cet enilor europeni i ale tuturor celor care locuiesc pe teritoriul !niunii" #ceste drepturi sunt descrise $n %& de articole 'rupate $n ase capitole principale: (emnitatea, Libert ile, )'alitatea, *olidaritatea, +et enia i ,usti ia" -dat cu intrarea $n vi'oare a .ratatului de la Lisabona la 1 decembrie 200/, +arta drepturilor 0undamentale a !niunii )uropene a dob1ndit 0or 2uridic obli'atorie" +arta enumer drepturile 0undamentale 3 precum libertatea de e4primare i protec ia datelor cu caracter personal 3 care re0lect valorile comune ale )uropei i tradi iile sale constitu ionale" Drepturile fundamentale reprezint temelia care st la baza Uniunii Europene: ele trebuie protejate i consolidate n permanen; asta ateapt cetenii din partea noastr a declarat 5iviane 6edin', vicepreedinte al +omisiei )uropene" 7n acest scop au 0ost luate msuri pentru a pune $n aplicare drepturile 0undamentale $n orice domeniu" #spectele care in de drepturile 0undamentale cel mai 0recvent invocate de ctre cet eni au 0ost libera circula ie i libertatea de edere, accesul la 2usti ie, libertatea de ale'ere a ocupa iei i dreptul la munca, inte'rarea persoanelor cu di8abilit i, promovarea e alitii de en si protec ia datelor cu caracter personal" !"arta drepturilor fundamentale a UE nu este un simplu document# ci devine o realitate pentru cei $%% de milioane de ceteni ai Europei& 'cest lucru se datorete i instanelor naionale# care# din ce n ce mai mult# dau via "artei&

Cum este implementat Carta in Statele Membre? 7n cadrul !), protecia drepturilor 0undamentale este asi'urat de un sistem cu dou straturi" Primul este sistemul naional ba8at pe constituiile statelor membre i obli'a iile le'ale in ernaionale, precum +onvenia )uropean a (repturilor -mului 9+)(-:" +el de;al doilea este sistemul !) ba8at pe +art, care intr $n 0unciune numai $n ceea ce privete ac iunile institu iilor !), sau atunci c1nd statele membre pun $n aplicare le'islaia !)" +arta completea8 sistemele e4istente de protec ie a drepturilor 0undamentale, 0r a le $nlocui" Prevederile +artei se adresea8 *tatelor Membre numai atunci c1nd acestea pun $n aplicare le'isla ia !), i nici +arta, nici .ratatul, nu creea8 competen e noi ale !) $n domeniul drepturilor 0undamentale"

Dou modaliti de a transforma Carta ntr-o realitate

1. Msurile luate de Comisie pentru a promova Carta 7n ca8urile $n care !) are competen a de a ac iona, Comisia poate propune le islaie !" care s asi'ure e0ecte concrete ale drepturilor i principiilor $nscrise $n +art" )4emple de propuneri pre#entate de Comisie $n cursul anului 2012:

propunerea de re0orm ma2or a normelor !) $n materie de protec ie a datelor cu caracter personal 9<P=13=&>:? abordarea proactiv menit s accelere8e pro'resul spre asi'urarea unui mai bun echilibru de 'en $n consiliile de administra ie ale $ntreprinderilor europene cotate la burs 9<P=12=120%:? msurile luate $n vederea protec iei drepturilor procedurale i a drepturilor victimelor 9<P=12=%@%, <P=12=1200:"

7n calitate de 'ardian al tratatelor, +omisia este hotr1t s intervin $n ca8ul $n care este necesar pentru a se asi'ura c statele membre pun $n aplicare le'isla ia !) $n mod e0icace, respect1nd, $n acelai timp, +arta" )4emple de proceduri de constatare a nendeplinirii obli aiilor n $%1$:

ac iunea +omisiei de contestare a pensionrii anticipate a apro4imativ 2@& de 2udectori i procurori din !n'aria cau8ate de o reducere brusc a v1rstei obli'atorii de pensionare pentru aceast pro0esie, de la @0 la >2 de ani" +urtea de ,usti ie a !) a con0irmat aprecierea +omisiei 9M)M-=12=A32: c aceast pensionare obli'atorie este incompatibil cu le'isla ia !) privind e'alitatea de tratament 9(irectiva privind inter8icerea discriminrii pe motive de v1rst i articolul 21 din +art:? ac iunea $n ne$ndeplinirea obli'a iilor pentru a pune $n aplicare dreptul partenerilor de acelai se4 sau al partenerilor $nre'istra i de a se altura cet enilor !) i de a locui $mpreun cu acetia $n Malta 9$n temeiul (irectivei !) privind libera circula ie,<P=11=/A1:"

$. &nstanele care invoc n 'otr(rile lor Carta (up doar trei ani de la intrarea $n vi'oare a +artei ca le'isla ie primar, invocarea acesteia de ctre instanele naionale atunci c1nd este implicat dreptul !) poate 0i considerat un semn po8itiv" (e e4emplu, +urtea +onstitu ional a #ustriei a pronun at o hotr1re de re0erin privind aplicarea +artei $n cadrul controlului 2urisdic ional intern al constitu ionalit ii" <nstan a austriac a hotr1t c persoanele 0i8ice pot invoca drepturile i principiile din +arta !) $n ca8urile de contestare a le'alit ii actelor le'islative interne" Bi Curtea de )ustiie a !niunii "uropene a men ionat din ce $n ce mai des +arta $n hotr1rile sale: numrul hotr1rilor care 0ac trimitere la +art $n motivarea lor s;a dublat, de la &3 $n 2011 la A@ $n 2012" (e asemenea, atunci c1nd au adresat +ur ii de ,usti ie $ntrebri 9cereri de pronun are a unei hotr1ri preliminare:, instan ele na ionale au 0cut din ce $n ce mai mult trimitere la +art: $n 2012, numrul acestor trimiteri a crescut cu peste %0 C 0a de 2011, de la 2@ la &1" .rimiterile din ce $n ce mai numeroase la +art repre8int un pas important ctre un sistem mai coerent de protec ie a drepturilor 0undamentale, care s 'arante8e uni0ormitatea drepturilor i a protec iei $n toate statele membre, oriunde este pus $n aplicare dreptul !)"

Protec ia drepturilor 0undamentale va 0i consolidat $n continuare odat cu aderarea !" la Convenia european a drepturilor omului" De'ocierile privind acordul de aderare au 0ost 0inali8ate" Erecven a ca8urilor $n care +arta este invocat de +urtea de ,usti ie !):

Erecven a ca8urilor $n care +arta este invocat de instan ele na ionale:

<n0ormaii practice privind aplicarea drepturilor 0iecrui cetean pot 0i consultate prin intermediul portalului european e;2ustiie"

*ursa: 6epre8entan a +omisiei )uropene $n 6om1nia http:==ec"europa"eu=romania=neFs=0/0%2013GcartaGueGro"htm +omisia )uropean http:==europa"eu=rapid=press;releaseGM)M-;13;&11Gen"htm