INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS IPOH

UP_R06

BORANG RUMUSAN KEHADIRAN PRAKTIKUM
PROGRAM : PISMP / KPLI /DPLI/ KDPM / _______
SEKOLAH
: ..........................................................
ALAMAT
: ………………………………………………………
NO. TELEFON PELAJAR / GURU PELATIH:
…………………………….
Perhatian: Sila tanda kehadiran dengan tanda ( / ) di dalam ruangan yang disediakan

NAMA PELAJAR / GURU
PELATIH

TARIKH PERSEKOLAHAN
MINGGU 1

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

MINGGU 5

MINGGU 6

MINGGU 7

MINGGU 8

MINGGU 9

MINGGU 10

MINGGU 11

MINGGU 12

MINGGU 13

MINGGU 14

KURSUS

OPSYEN

TEMPOH PRAKTIKUM

CATATAN
* Praktikum 1 / Praktikum 2 /
Praktikum 3 / Internship

RUMUSAN
Bilangan hari
A
praktikum
Jumlah hadir B
Peratus Kehadiran (B/A) x 100% =

* PISMP Sahaja (Potong yang tidak berkenaan).

Nama dan Tandatangan Pelajar:
1.
2.
3.

Tandatangan Guru Besar:

Setiap pelajar hendaklah menghantar borang kehadiran yang telah lengkap diisi kepada Unit Praktikum sebaik sahaja tamat praktikum.
Rumusan kehadiran ini mestilah selaras dengan Laporan Kehadiran Praktikum LAM-PT12-11.
Setiap cuti mestilah disertakan dengan salinan Slip Cuti Sakit (M.C) atau surat kebenaran yang disahkan oleh Guru Besar.

http://praktikum.ipgmipoh.net

. 3.. Rumusan kehadiran ini mestilah selaras dengan Laporan Kehadiran Praktikum LAM-PT12-11.. 2. http://praktikum.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH ………. Setiap pelajar hendaklah menghantar borang kehadiran yang telah lengkap diisi kepada Unit Praktikum sebaik sahaja tamat praktikum.ipgmipoh..…………………....net UP_R06 ( ) ...C) atau surat kebenaran yang disahkan oleh Guru Besar....... Setiap cuti mestilah disertakan dengan salinan Slip Cuti Sakit (M. …………………………………………. ( ) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful