You are on page 1of 311

aciunea Rug

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Prefa ta
Scriptura ne sf atuie ste s a ne rug am f ar a ncetare. Acest fapt nu nseamn a c a trebuie s a ne petrecem tot timpul pe genunchi, ntr-o rug aciune formal a, ci nseamn a c a trebuie s a tr aim s i s a-I slujim Domnului nostru ntr-o atmosfer a a rug aciunii. Rug aciunea este mijlocul de comunicare ntre suet s i Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbe ste prin Cuvntul S au, noi i r aspundem prin rug aciunile noastre, iar El ne ascult a ntotdeauna. Noi nu putem s a-L obosim sau s a-L mpov ar am prin mesajele noastre, transmise adesea de la inim a la inim a. Am ajuns n vremuri serioase. Evenimentele din lumea noastr a cer ca ecare urma s al lui Hristos s a e dedicat pe deplin unei rela tii st aruitoare cu Dumnezeu. Pentru a nt ari rela tia aceasta s i pentru a mplini nevoile noastre emo tionale s i spirituale, trebuie s a ajungem s a cunoa stem puterea rug aciunii. Trebuie s a-L rug am pe Domnul, -ne s asemenea ucenicilor din vechime, spunnd: Doamne, nva ta a ne rug am. Faptul c a Dumnezeu este doritor s i este gata s a aud as i s a r aspund a n orice situa tie la rug aciunile noastre sincere este foarte lini stitor. El este un Tat a iubitor, interesat de noi att cnd lucrurile merg bine, ct s i atunci cnd vicisitudinile vie tii vin asupra noastr a ca ni ste lovituri devastatoare s i ngrozitoare. Cnd sim tim c a am vrea s a strig am: Dumnezeule, unde e sti?, este bine s as tim c a El de noi. este doar la o rug aciune distan ta Un scriitor spunea: Prin rug aciune sunt s avr site mai multe lucruri dect viseaz a lumea aceasta. Acela si lucru este valabil s i pentru biseric a. Renvierea adev aratei evlavii n mijlocul nostru este nevoia cea mai mare s i mai urgent a dintre toate. C autarea ei ar trebui s a e prima noastr a lucrare (Selected Messages 1:121). Dac a ne rug am, Dumnezeu va face pentru noi lucruri pe care nu le va face, dac a nu le cerem (Tragedia veacurilor, 535). Noi ne d am seama c a avem nevoie de rev arsarea Duhului Sfnt. Totu si aceasta poate s a e realizat a numai dac a ne rug am personal s i mpreun a cu ceilal ti. iv

Cnd cei ce alc atuiesc poporul lui Dumnezeu se vor ruga st aruitor s i sincer att personal, ct s i mpreun a cu al tii, Dumnezeu va r aspunde. Lumea va sim ti impactul venirii Duhului Sfnt pentru a nzestra cu putere poporul S au. Credem c a aceast a carte va avea o primire bun a n rndul oamenilor din toate categoriile. Cnd vom citi pasajele selectate din scrierile lui Ellen G. White cu privire la subiectul vital al rug aciunii, vom constata c a inima noastr a va tulburat a ntr-o modalitate stranie, dar plin a de c aldur a. Mesajele acestea vor ajunge n adncul suetului nostru. Convingerile exprimate cu privire la multiplele aspecte ale rug aciunii si vor g asi locul n inima noastr a, evocnd un r aspuns care se va ridica la n al timea chem arii adresate nou a de de rug Dumnezeu pentru o via ta aciune mai adnc as i mai bogat a. Tat al nostru ceresc a steapt a s a reverse asupra noastr a plin atatea binecuvnt arii Sale. Noi avem privilegiul de a bea din fntna dragostei nem arginite. Este de mirare c a ne rug am a sa de pu tin. Dumnezeu este gata s i este dispus s aud a rug aciunea sincer a a celui mai umil dintre copiii S ai. . . . De ce ii s i icele lui Dumnezeu sunt a sa de re tinu ti cu privire la rug aciune, cnd rug aciunea este cheia aat a n mna credin tei, care deschide vistieriile cerului, unde sunt adunate resursele nem arginite ale celui Atotputernic? (Calea c atre Hristos, 94, 95). Consiliul de administrare al Funda tiei Ellen G. White. [2]

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Prefa ta Capitolul 1 Dumnezeu ne invit a s a ne rug am . . . . . . . . . . . . . . 8 Capitolul 2 Nevoia de a ne ruga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Capitolul 3 Dumnezeu ascult a rug aciunea . . . . . . . . . . . . . . . 33 Capitolul 4 Rug aciunea s i c stigarea de suete . . . . . . . . . . . 39 Capitolul 5 F ag aduin tele lui Dumnezeu cu privire la rug aciune45 Capitolul 6 Rug aciunea credin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Capitolul 7 Rug aciunea s i ascultarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Capitolul 8 Rug aciunea biruitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Capitolul 9 Puterea rug aciunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Capitolul 10 Motive pentru a ne ruga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Capitolul 11 Rug aciuni ascultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Capitolul 12 Rug aciunea s i nviorarea spiritual a . . . . . . . . . 112 Capitolul 13 Oameni al rug aciunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Enoh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Avraam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Iacov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Moise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Ilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Solomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Ezechia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Neemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Ioan Botez atorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Petru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Capitolul 14 Rug aciunea zilnic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Capitolul 15 Exemplul lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Capitolul 16 Rug aciunea n particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Capitolul 17 Rug aciunea n cercul familiei . . . . . . . . . . . . . . 181 Capitolul 18 Rug aciunea s i nchinarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Capitolul 19 Atitudinea n rug aciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 vi

Cuprins

vii

Capitolul 20 Rug aciunea n numele lui Isus . . . . . . . . . . . . . Capitolul 21 Rug aciunea pentru c al auzire divin a ......... Capitolul 22 Rug aciunea pentru bolnavi . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 23 Rug aciunea pentru iertare . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 24 Rug aciunea de mijlocire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 25 Rug aciunea s i ngerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 26 Rug aciuni false . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 27 Rug aciunea s i Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 28 Rug aciunea n zilele sfr sitului . . . . . . . . . . . . . Capitolul 29 Privilegiul rug aciunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 30 Rug aciunea Domneasc a .................. Iat a dar cum trebuie s a v a ruga ti (Matei 6, 9) . . . . . . . . . . . Cnd v a ruga ti, s a zice ti: Tat al nostru (Luca 11, 2) . . . . Sn teasc a-se numele t au (Matei 6, 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . Vie mp ar a tia ta (Matei 6, 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fac a-se voia ta precum n cer s i pe p amnt (Matei 6, 10) . Pinea noastr a cea de toate zilele, d a-ne-o nou a ast azi (Matei 6, 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si ne iart a noua gre selile noastre, precum s i noi iert am gre si tilor no stri(Luca 11, 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si nu ne duce n ispit a, ci izb ave ste-ne de cel r au (Matei 6, 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C aci a ta este mp ar a tia s i puterea s i slava (Matei 6, 13) . . Capitolul 31 Cernd pentru a da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 32 Rug aciunea s i credin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208 213 219 229 234 241 247 255 261 267 276 276 277 279 280 281 282 284 286 289 291 301

Capitolul 1 Dumnezeu ne invit a s a ne rug am


a n leg atur a cu Dumnezeu prin rug aciune Este minunat c ne putem ruga ecient, c a in tele muritoare, nevrednice, au puterea de a- si n al ta cererile spre Dumnezeu. Ce putere mai nalt a ca aceasta si poate dori omul s a intre n leg atur a cu Dumnezeul cel innit? Omul slab s i p ac atos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul lui. Noi putem vorbi cu Isus, n timp ce mergem pe drum, iar El ne spune: Eu sunt la dreapta ta (vezi Psalmii 16, 8). Putem avea comuniune cu Dumnezeu n inima noastr as i putem merge pe drum nso ti ti de Domnul Hristos. Cnd suntem angaja ti n munca noastr a de zi cu zi, ne putem exprima dorin tele inimii, neauzite de nicio ureche omeneasc a, dar cuvintele noastre nu se vor stinge n t acere s i nici nu se vor pierde. Ele se ridic a deasupra tumultului str azii, deasupra zgomotelor. Noi i vorbim lui Dumnezeu, iar rug aciunea noastr a este auzit a. , n Prin urmare, cere ti s i ve ti primi. Cere ti umilin ta telepciune, . Fiecare rug curaj s i mai mult a credin ta aciune sincer a va primi un r aspuns. Poate c a r aspunsul nu va veni exact a sa cum dori ti sau n timpul n care l a stepta ti, dar va veni n modalitatea s i n timpul care [8] se vor potrivi cel mai bine cu nevoia voastr a. Dumnezeu r aspunde rug aciunilor pe care le n al ta ti n singur atate, cnd sunte ti istovi ti s i ispiti ti, de si nu ntotdeauna n conformitate cu a stept arile voastre, dar ntotdeauna spre binele vostru. Slujitorii evangheliei, 258. Isus ne invit a s a ne rug am Domnul ne d a privilegiul de a-L c auta personal prin rug aciune sincer a, eliberndu-ne naintea Lui suetul nc arcat de povar as i neascunznd nimic de Acela care ne-a adresat invita tia: Veni ti la Mine, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a. O, ct de recunosc atori ar trebui s a m pentru c a Domnul Isus dore ste s i este n stare s a poarte toate neputin tele noastre, s a vindece s i s a ne nt areasc a n urma tuturor bolilor noastre, dac a acest lucru este spre binele nostru s i spre slava Numelui S au. Lucrarea misionar a medical a, 14 8

Dumnezeu ne invit a s a ne rug am

Invita tia Sa este: Veni ti la Mine. Oricare ar temerile s i ncerc arile voastre, aduce ti cazul vostru naintea Domnului. Hristos, Lumina lumii, 329. Spune ti-I lui Isus toate nevoile voastre Sunt pu tini aceia care apreciaz as i folosesc cum se cuvine pre tiosul privilegiu al rug aciunii. Noi trebuie s a mergem la Domnul Isus s i s a-I spunem toate nevoile noastre. S a-I prezent am micile noastre griji s i nedumeriri, precum s i marile noastre necazuri. Orice probleme s-ar ivi, care ne-ar tulbura sau ne-ar ntrista, s a venim cu ele la Domnul, n rug aciune. Cnd sim tim c a avem nevoie de prezen ta Domnului Hristos la ecare pas, atunci Satana va avea pu tine ocazii de a interveni cu ispitele lui. Efortul s au atent este acela de a ne tine departe de cel mai bun s i cel mai n teleg ator prieten al nostru. Nu ar trebui s a avem alt condent, dect pe Domnul Isus. Noi putem s a mp art as im cu El tot ce avem n inima noastr a. M arturii pentru comunitate 5:200, 201. Deschiderea inimii ca naintea unui prieten Rug aciunea este deschiderea inimii noastre naintea lui Dumnezeu ca naintea unui prieten. Nu pentru c a ar necesar s a-I vorbim despre noi, ci pentru a ne face capabili s a l accept am. Rug aciunea nu-L coboar a pe noi la El. pe Dumnezeu la noi, ci ne nal ta Cnd a fost pe p amnt, Domnul Isus i-a nv a tat pe ucenici cum s a se roage. El i-a sf atuit s a- si prezinte nevoile zilnice naintea lui Dumnezeu s i s a a seze toat a povara lor asupra Lui. Asigurarea pe [9] care le-a dat-o, c a rug aciunile lor vor ascultate, este valabil as i pentru noi. Calea c atre Hristos, 93. Noi Dumnezeu ne spune bun venit n camera de audien ta am primit invita tia special a de a veni la Dumnezeu, iar El a steapt a . Primii ucenici care s a ne spun a bun venit n camera Sa de audien ta L-au urmat pe Isus nu s-au mul tumit cu o conversa tie gr abit as i ocazional a; ei au spus: Rabi, unde locuie sti? . . . S-au dus s i au v azut unde locuia s i n ziua aceea au r amas la El (Ioan 1, 38-39). Tot astfel putem s i noi accepta ti pentru a avea o rela tie mai strns a cu Dumnezeu s i pentru comuniunea cu El. Cel ce st a sub ocrotirea Celui Preanalt se odihne ste la umbra Celui Atotputernic (Psalmii 91, 1). To ti cei care doresc binecuvntarea lui Dumnezeu s a bat a la u sa harului s i s a a stepte cu o ncredere neclintit a, spunnd: Pentru c a

10

Rug aciunea

Tu, o, Doamne, ai zis: Cine cere cap at a, cine caut a g ase ste; celui ce bate, i se va deschide. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 131. Un privilegiu nalt Cnd sunt n ncurc atur as i cnd sunt asalta ti de ispite nemiloase, copiii lui Dumnezeu au privilegiul de a se ruga. Ce privilegiu nalt! Prin mijlocirea Domnului Hristos, rn f apturile m arginite, din praf s i ta a, sunt primite n camera de a celui Preanalt. Prin aceste practici spirituale, suetul audien ta este adus n apropiere sfnt a de Dumnezeu, cuno stin ta s i adev arata evlavie sunt nnoite s i nt arite mpotriva atacurilor vr ajma sului. An Appeal to Mothers, 24. Rug aciunea este att o nevoie spiritual a, ct s i un privilegiu Aceia care au declarat c a l iubesc pe Domnul Hristos nu au n teles rela tia care exist a ntre ei s i Dumnezeu. . . Ei nu si dau seama ce privilegiu mare s i ce nevoie constituie rug aciunea, poc ain ta s i ndeplinirea lucr arilor lui Hristos. Selected Messages 1:134. Rug aciunea ne face n stare s a tr aim n lumina prezen tei lui Dumnezeu Noi avem privilegiul de a ne deschide inima s i de [10] a l asa lumina prezen tei lui Hristos s a intre n ea. Fratele meu, sora mea, sta ti n fa ta luminii. Veni ti n prezen ta real as i personal a a lui n toare s Hristos, ca s a pute ti exercita o inuen ta al ta i nvior atoare. Credin ta voastr a s a e puternic a, statornic as i curat a. Recuno stin ta de Dumnezeu s fa ta a umple inima voastr a. Cnd v a trezi ti diminea ta, ngenunchea ti pe marginea patului s i cere ti-I lui Dumnezeu s a v a dea puterea necesar a pentru a ndeplini datoriile zilei s i pentru a nfrunta ispitele ei. Cere ti-I s a v a ajute s a aduce ti frumuse tea caracterului lui Hristos n lucrarea voastr a. Cere ti-I s a v a ajute s a rosti ti cuvinte care s le vor inspira speran ta i curaj celor din jurul vostru s i v a vor aduce mai aproape de Mntuitorul. Fii s i ice ale lui Dumnezeu, 199. Rug aciunile noastre nu l obosesc s i nu l mpov areaz a pe Dumnezeu Rug aciunea pentru c al auzirea lui Dumnezeu poate s a e n al tat a n orice timp s i n orice loc. Nu exist a timp sau loc nepotrivit pentru a ne n al ta cererile spre Dumnezeu. Nu exist a nimic care s a ne poat a mpiedica s a facem ca inima s a ne e cuprins a de tor al rug spiritul n al ta aciunii st aruitoare. n aglomera tia str azilor, n mijlocul ocupa tiilor zilnice, noi putem s a aducem cererile noastre naintea lui Dumnezeu, pentru ca El s a ne acorde c al auzirea divin a, a sa cum a f acut Neemia, cnd i-a adresat cererea sa mp aratului Artaxerxe. Un loc retras pentru rug aciune poate g asit oriunde

Dumnezeu ne invit a s a ne rug am

11

, ne-am aa. Noi ar trebui s a avem u sa inimii deschis a n permanen ta adresnd mereu invita tia ca Domnul Hristos s a vin as i s a locuiasc a n ea ca oaspete ceresc. De si n jurul nostru ar putea o atmosfer a corupt a, nu trebuie s a respir am miasmele ei otr avitoare, ci putem s a tr aim respirnd aerul curat al cerului. Prin n al tarea inimii noastre n prezen ta lui Dumnezeu, n rug aciune sincer a, noi putem nchide por tile min tii, mpiedicnd intrarea oric arui gnd imoral s i nesfnt. Cei a c aror inim a este deschis a pentru a primi sprijinul s i binecuvntarea lui Dumnezeu vor umbla ntr-o atmosfer a mai sfnt a dect aceea a p amntului s i vor avea o continu a comuniune cu cerul. Trebuie s a ajungem la convingeri mai clare despre Domnul Hristos s i la o n telegere mai ampl a a valorii realit a tilor ve snice. Frumuse tea sn teniei trebuie s a umple inima copiilor lui Dumnezeu; iar, pentru ca acest lucru s a se realizeze, trebuie s a ne rug am ca Dumnezeu s a ne descopere lucrurile cere sti. S a ng aduim ca inima noastr a s a e atras as i n al tat a spre Dumnezeu, pentru ca El s a ne poat a mp art as i atmosfera cereasc a. Noi putem men tine o leg atur a att de apropiat a cu Dumnezeu, nct, n ecare ncercare nea steptat a, gndul nostru s a se ntoarc a spre El tot [11] att de natural cum se ntorc orile spre soare. Adu naintea lui Dumnezeu nevoile, bucuriile, necazurile, grijile s i temerile tale. Tu nu l vei putea face s a Se simt a mpov arat; nici nu l vei face s a Se simt a obosit. Dac a El tine socoteal a pn as i de nevoile de perii capului t au, atunci nu va r amne indiferent fa ta copiilor S ai. Domnul este plin de mil as i ndurare (Iacov 5, 11). Inima Sa iubitoare este mi scat a de necazurile noastre s i ne ascult a cnd i vorbim despre ele. S a aducem la El orice dicultate cu care ne confrunt am. Nimic nu este prea greu pentru El, deoarece El tine lumile s i guverneaz a toate lucr arile universului. Nimic din ce are leg atur a, ntr-un fel oarecare, cu pacea noastr a nu este att de nensemnat, nct s a nu e luat n considerare de El. n experien ta noastr a, nu exist a niciun capitol att de ntunecat, nct El s a nu-L poat a citi s i nici ncurc aturi a sa de mari, nct El s a nu le poat a rezolva. . . Leg aturile dintre Dumnezeu s i ecare suet sunt a sa de intime s i profunde, ca s i cnd n-ar mai pe p amnt niciun alt om de care s a Se ngrijeasc as i pentru care s a-L dat pe Fiul S au mult iubit. Calea c atre Hristos, 99, 100.

12

Rug aciunea

O pregustare a cerului ncredin teaz a-te cu deplin a lini ste n minile Domnului Isus. Contempl a dragostea Sa cea mare s i, n timp ce meditezi la renun tarea Sa de sine, la jertfa Sa nem arginit a adus a pentru noi, ca s a credem n El, inima ta va umplut a de o bucurie sfnt a, de o pace s i de o dragoste de nedescris. Cnd vorbim despre Domnul Isus, cnd l chem am n rug aciune, ncrederea c a El este Mntuitorul nostru personal s i iubitor se va nt ari, iar caracterul S au ni se va p area din ce n ce mai pl acut. . . Noi putem s a ne bucur am de dovezile mbel sugate ale dragostei, iar cnd credem pe deplin c a suntem copiii S ai prin adop tie, putem s a avem o pregus . Domnul tare a cerului. A stepta ti interven tia Domnului cu credin ta atrage suetul nostru n rug aciune s i ne face s a sim tim dragostea Sa pre tioas a. Noi putem s a ne apropiem de El s i s a r amnem ntr-o comuniune pl acut a cu El. Astfel, ajungem la o n telegere clar aa milei s i duio siei Sale, iar inima noastr a mpietrit a este sf armat as i sensibilizat a prin contemplarea dragostei care ne este dat a de El. Sim tim ntr-adev ar locuirea lui Hristos n suet. Noi r amnem n El s i ne sim tim confortabil n prezen ta lui Isus. F ag aduin tele Sale se revars a n suet. Pacea noastr a este ca un ru, val dup a val de slav a se rostogolesc n inim a, iar noi cin am cu adev arat cu Isus s i El cu noi. mnt plin de n Avem un sim ta telegere al dragostei lui Dumnezeu s i [12] ne odihnim n dragostea Sa. Nicio limb a nu poate s a descrie lucrul acesta, pentru c a este dincolo de orice n telegere. Noi suntem una cu Hristos, via ta noastr a este ascuns a cu Hristos n Dumnezeu. Avem asigurarea c a, atunci cnd se va ar ata Acela care este via ta noastr a, vom s i noi cu El n slav a. Putem s a l numim pe Dumnezeu Tat al nostru, cu o convingere puternic a. Comentarii Biblice ale AZS 3, 1147, 1148. ta noastr a Rug aciunea aduce nviorare vie tii spirituale Via trebuie s a e strns legat a de Hristos. Trebuie s a primim continuu putere de la El, s a ne mp art as im din Pinea vie care S-a cobort din cer, s a bem din fntna mereu proasp at a a vie tii s i s a transmitem mai departe f ar a ncetare comorile ei abundente. Dac a l p astr am pe Domnul n aten tia noastr a, ng aduind inimii noastre s a- si exprime mul tumirea s i laudele la adresa Lui, via ta noastr a religioas a si va p astra o stare de nviorare continu a. Rug aciunile noastre vor lua forma unei conversa tii cu Dumnezeu, ca s i cnd am vorbi cu un prieten. El ne va descoperi tainele Sale n mod personal. Adesea,

Dumnezeu ne invit a s a ne rug am

13

mnt fericit al prezen vom tr ai un sim ta tei Domnului Isus, s i inima ne va arde n auntrul nostru, pe m asur a ce Domnul ne va atrage tot mai aproape de El, stabilind o rela tie de comuniune cu noi, a sa cum a , f acut cu Enoli. Cnd cre stinul va tr ai cu adev arat aceast a experien ta , o blnde n via ta lui se va vedea o simplitate, o umilin ta te s i o smerire a inimii, care le vor ar ata tuturor celor cu care se va asocia, c a a fost cu Isus s i c a a nv a tat de la El. Parabolele Domnului Hrisos, 129, 130. Un loc de refugiu care este ntotdeauna deschis. Calea spre scaunul de domnie al lui Dumnezeu este deschis a ntotdeauna. Nu pute ti s a sta ti mereu pe genunchi n rug aciune, dar rug aciunile voastre t acute pot s a se nal te f ar a ncetare spre Dumnezeu, cerndu-I putere s i c al auzire. Cnd ve ti ispiti ti, s i ve ti , pute ti s a alerga ti la locul tainic unde Se a a Cel Preanalt. Bra tele Sale nemuritoare v a vor purta mereu. In Heavenly Places, 86. Secretul puterii spirituale Rug aciunea este respira tia suetului. Este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate nlocui pentru a p astra s an atatea suetului. Rug aciunea aduce inima ntr-o comuniune direct a cu Izvorul vie tii s i nt are ste vigoarea s i tonusul experien tei religioase. A neglija rug aciunea sau a ne ruga [13] ocazional, atunci cnd ne convine, nseamn a a pierde leg atura cu Dumnezeu. nsu sirile spirituale si pierd vitalitatea, iar experien ta religioas a va lipsit a de s an atate s i vigoare.... , c Este un lucru minunat c a ne putem ruga cu ecien ta a noi, muritorii nevrednici s i supu si gre selii, avem capacitatea de a-I prezenta cererile noastre lui Dumnezeu. Ce putere mai mare ca aceasta s i-ar putea dori omul, dect s a aib a leg atur a cu Dumnezeul cel nem arginit? Omul slab s i p ac atos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul s au. Putem pronun ta cuvinte care vor atinge tronul St apnului universului. Putem vorbi cu Isus, mergnd pe cale, iar El ne spune: Eu sunt la dreapta ta. Soliipentru tineret, 249, 250. Rug aciunea tainic a este suetul religiei Nu neglija ti rug aciunea tainic a, deoarece ea este suetul religiei. Cere ti cur a tia inimii, n rug aciune st aruitoare s i erbinte. Ruga ti-v a la fel de serios s i st aruitor, ca s i cnd v-a ti ruga pentru via ta voastr a muritoare, dac a ar n pericol. R amne ti naintea lui Dumnezeu, pn a cnd n suetul vostru se nasc dorin te de nedescris dup a mntuire s i ve ti primi dovada pl acut a a iert arii p acatului. Spiritual Gifts 2, 264.

14

Rug aciunea

Fiecare rug aciune sincer a este auzit a. Pn a n clipa aceea, ucenicii nu cunoscuser a puterea s i posibilit a tile nem arginite ale Mntuitorului lor. El le-a spus: Pn a acum n-a ti cerut nimic n Numele Meu (Ioan 16, 24). El le-a explicat c a secretul succesului lor va depinde de cererea puterii s i a harului n Numele S au. El urma s a e prezent naintea Tat alui pentru a adresa cereri n numele lor. El va prezenta rug aciunea nchin atorului umil, ca s i cum ar dorin ta Sa pentru suetul acela. Orice rug aciune sincer a este auzit a n cer. Poate c a nu este exprimat a curg ator, dar, dac a inima este n ca, rug aciunea se va n al ta spre Sanctuarul n care sluje ste Hristos, iar El o va nf a ti sa Tat alui f ar a niciun cuvnt stngaci, blbit, ci pl acut as i nfrumuse tat a prin parfumul des avr sirii Sale. C ararea sincerit a tii s i cinstei nu este lipsit a de piedici, dar n [14] ecare dicultate, noi trebuie s a vedem o chemare la rug aciune. Nu exist a suet care s a aib a putere, f ar a s a o primit de la Dumnezeu, iar izvorul de unde vine ea este deschis s i pentru cea mai slab a in ta omeneasc a. Orice ve ti cere n Numele Meu, a zis Isus, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. Dac a ve ti cere ceva n Numele Meu, voi face. n Numele Meu a sa i-a ndemnat Hristos pe ucenici s a se roage. In Numele lui Hristos vor sta urma sii Lui n fa ta lui Dumnezeu. Datorit a valorii jertfei aduse pentru ei, au s i ei valoare n fa ta Domnului. Pentru c a li se atribuie neprih anirea lui Hristos, sunt privi ti ca avnd pre t. Pentru Numele lui Hristos, Domnul i iart a pe aceia care se tem de El. El nu vede n ei tic alo sia p acatului. El recunoa ste n ei asem anarea cu Fiul S au, n care ace stia cred. Hristos, Lumina lumii, 667. ngerii consemneaz a rug aciunile noastre s i ne inuen teaz a spre bine. Cnd v a trezi ti diminea ta, sunte ti con stien ti de neajutorarca voastr as i de nevoia de a primi putere de la Dumnezeu? i aduce ti voi Tat s la cuno stin ta alui ceresc nevoile voastre, cu umilin ta i din toat a inima? Dac a face ti a sa, ngerii consemneaz a rug aciunile voastre, iar dac a aceste rug aciuni nu au ie sit de pe buze pref acute, cnd v a aa ti n pericolul de a face un r au f ar a s a v a da ti seama s i de a care i va determina pe al exercita o inuen ta tii s a gre seasc a, ngerul vostru p azitor va lng a voi, sugerndu-v a o calc mai bun a, alegnd cuvintele pentru voi s i inuen tnd faptele voastre.

Dumnezeu ne invit a s a ne rug am

15

Dac a nu v a sim ti ti n niciun pericol s i dac a nu n al ta ti nicio rug aciune pentru a primi ajutorul s i puterea de a v a mpotrivi ispitelor, cu v siguran ta a ve ti r at aci. Faptul ca a ti neglijat datoria va consemnat n cartea lui Dumnezeu n ceruri s i ve ti g asi ti cu lipsuri n ziua ncerc arii. M arturii pentru comunitate 3:363, 364. Asemenea lui Moise, noi putem s a ne bucur am de o comuniune intim a cu Dumnezeu. Mna aceea care a f acut lumea, care tine rn mun tii n locul lor, l ia pe acest om f acut din ta a pe acest om puternic cu o credin ta as i l acoper a cu mil a n cr ap atura stncii. Putem noi s a ne minun am de faptul c a acea slav a de nedescris, care s-a reectat de la Cel Atotputernic, a str alucit pe chipul lui [15] Moise cu o putere a sa de mare, nct oamenii nu au putut s a se uite la el? Experien ta aceasta s i, mai presus de orice altceva, asigurarea c a Dumnezeu va asculta rug aciunea lui s i c a prezen ta aceea divin a l va nso ti a fost pentru Moise, n calitate de conduc ator, de o valoare tura primit mai mare dect nv a ta a n Egipt sau dect toate realiz a tur rile lui n s tiin tele militare. Nicio putere, aptitudine, sau nv a ta a p amnteasc a nu sunt n stare s a nlocuiasc a prezen ta direct a a lui Dumnezeu. n istoria lui Moise, putem s a vedem c a omul are privilegiul de a se bucura de o comuniune intim a cu Dumnezeu. Pentru un nelegiuit, faptul de a c adea n minile Dumnezeului cel viu este ceva nsp aimnt ator. Totu si lui Moise nu i-a fost team a s a stea singur n prezen ta Autorului acelei Legi care fusese rostit a cu o grandoare uluitoare de pe Muntele Sinai, pentru c a suetul s au era n armonie cu voin ta Creatorului s au. Rug aciunea este deschiderea inimii naintea lui Dumnezeu ca naintea unui prieten. Ochiul credin tei l va vedea pe Dumnezeu foarte aproape, iar cel ce se roag a va putea s a primeasc a dovezi de el, Slujitorii pre tioase ale dragostei divine s i ale grijii fa ta evangheliei, 34, 35. Rug aciunea f acut a cu o ndr azneal a sfnt a Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea, cnd v s i vi se va da. Prezenta ti aceast a f ag aduin ta a ruga ti. Ave ti privilegiul de a veni la El cu o ndr azneal a sfnt a. Cnd i cerem cu sinceritate s a ng aduie ca lumina Sa s a str aluceasc a asupra noastr a, El ne va auzi s i ne va r aspunde. Totu si noi trebuie s a tr aim n armonie cu rug aciunile noastre. ndrumarea copilului, 499.

16

Rug aciunea

Cerul este deschis pentru cererile noastre, iar noi suntem invita ti s a ne apropiem cu deplin a ncredere de scaunul harului, ca s a c ap at am ndurare s i s a g asim har, pentru ca s a m ajuta ti la vreme de , convin nevoie. Trebuie s a venim cu credin ta si c a vom primi exact lucrurile pe care I le cerem. Signs of the Times, 18 aprilie 1892. din Rug aciunea pentru nevoile noastre Fiecare f ag aduin ta Cuvntul lui Dumnezeu constituie un subiect de rug aciune s i ne prezint a cuvntul lui Iehova ca garan tie a mplinirii ei. Oricare ar binecuvntarea spiritual a de care avem nevoie, avem privilegiul de a o cere n Numele lui Isus. Putem s a-1 vorbim Domnului cu [16] simplitatea unui copil, cerndu-I exact lucrurile de care avem nevoie. grijile noastre trec Putem s a-I aducem la cuno stin ta atoare, s a-I cerem att pinea s i mbr ac amintea obi snuit a, ct s i pinea vie tii s i haina neprih anirii lui Hristos. Tat al t au ceresc s tie c a ai nevoie de toate acestea s i e sti invitat s a-L rogi cu privire la ele. n Numele lui Isus, ti va acordat a orice favoare. Dumnezeu va onora acest Nume s i va mplini trebuin tele talc, d aruindu- ti f ar a nicio re tinere din bog a tiile Sale. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 133. Cere ti s i crede ti Cnd l ruga ti pe Domnul s a v a ajute, onorati-L pe Mntuitorul vostru, creznd c a primi ti binecuvntarea Sa. Toat a puterea s i toat a n telepciunea ne stau la ndemn a. Tot ce avem de f acut este s a le cerem. Umbla ti nencetat n lumina lui Dumnezeu. Medita ti zi s i noapte la caracterul S au. Atunci, ve ti vedea frumuse tea Lui s i v a ve ti veseli n bun atatea Sa. Inima voastr a va radia sim tind iubirea Sa. Ve ti n al ta ti ca s i cum a ti purta ti de bra te ve snice. Cu puterea s i lumina pe care vi le d a Dumnezeu, ve ti putea n telege s i realiza mai mult dect a ti crezut nainte c a este posibil. Divina vindecare, 514. nainta ti ncrezndu-v a n Dumnezeu Noi trebuie s a ncu vie, pe care Hristos a f raj am unul n cel alalt acea credin ta acut cu s putin ta a o aib a ecare credincios. Lucrarea trebuie s a e adus a la ndeplinire a sa cum Domnul preg ate ste calea. Cnd El i aduce pe cei clin poporul Sau n locuri strmte, atunci ei au privilegiul de a se aduna pentru rug aciune, amintindu- si c a toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Aceia care nc a nu au avut parte de experien tele grele care nso tesc lucrarea n aceste zile de pe urm a, vor trebui s a treac a n curnd prin situa tii care vor pune la ncercare, ntr-o modalitate aspr a, ncrederea lor n Dumnezeu. Tocmai n timpul cnd poporul

Dumnezeu ne invit a s a ne rug am

17

S au nu vede nicio cale pentru a nainta, cnd Marea Ro sie este n fa ta lui s i ostile care l urm aresc sunt napoia lor, atunci Dumnezeu l ndeamn a: Merge ti nainte! El lucreaz a n felul acesta pentru a pune la ncercare credin ta lor. Cnd ajunge ti n astfel de experien te nainta ti ncrezndu-v a n Hristos. Merge ti pas cu pas pe c ararea pe care o traseaz a El. ncerc ari vor veni, ... dar merge ti nainte Acest care va nt fapt va va da o experien ta ari credin ta voastr a n Dumnezeu s i v a va preg ati pentru cea mai credincioas a slujire. M arturii [17] pentru comunitate 9:273.

Capitolul 2 Nevoia de a ne ruga


Rug aciunea este la fel de important a pentru via ta, cum este hrana zilnic a Rug aciunea zilnic a este la fel de necesar a pentru a cre ste n har s i n via ta spiritual a, cum este hrana obi snuit a pentru m adebun astarea noastr a zic a. Ar trebui s a ne obi snuim s a n al ta sea gndurile noastre c atre Dumnezeu n rug aciune. Dac a mintea r at ace ste, trebuie s a o aducem napoi. Printr-un efort perseverent, odat a ce obiceiul este format, ne va u sor s a facem lucrul acesta. Nu putem s a ne desp ar tim nici m acar o clip a de Hristos s i, n acela si . Avem nevoie de prezen timp, s a continu am a n siguran ta ta Lui, avem nevoie ca El s a ne nso teasc a la ecare pas, dar acest lucru va avea loc numai dac a vom respecta condi tiile pe care le-a stabilit El nsu si. Solii pentru tineret, 115. si Domnul HrisRug aciunea este o necesitate spiritual a De tos le-a f ag aduit ucenicilor S ai c a vor primi Duhul Sfnt, acest fapt nu nl atura necesitatea rug aciunii. Ei s-au rugat mult mai st aruitor s i au continuat s a se roage cu un singur gnd. Aceia care sunt angaja ti acum n lucrarea solemn a de a preg ati un popor pentru venirea Domnului trebuie s a continue s a se roage n acela si fel. Slujitorii evangheliei, 371. Ucenicii lui Isus nu ascultaser a avertizarea repetat a: Veghea ti [18] s i ruga ti-v a. La nceput, fuseser a foarte tulbura ti, v azndu-L pe torul lor, care de obicei era foarte calm s nv a ta i plin de demnitate, luptndu-Se cu un necaz ce era mai presus de puterea lor de n telegere. Ei s-au rugat atunci cnd au auzit strig atele puternice ale Suferindului. Nu era inten tia lor s a-L uite pe Domnul, dar se p area c a sunt paraliza ti de o toropeal a de care s-ar putut scutura, doar dac a ar continuat s a se roage lui Dumnezeu. Ei nu au ajuns s a- si dea seama de necesitatea vegherii s i a rug aciunii st aruitoare pentru a putea rezista ispitei. Hristos, Lumina lumii, 688. Experien ta ucenicilor din gr adina Ghetsimani con tine o lec tie pentru cei ce alc atuiesc poporul lui Dumnezeu din zilele noastre.... 18

Nevoia de a ne ruga

19

Ei nu s i-au dat seama de necesitatea de a veghea s i de a se ruga st aruitor pentru a rezista ispitei. Mul ti dintre cei de ast azi dorm la fel de adnc precum au dormit ucenicii. Ei nu vegheaz as i nu se roag a spre a nu c adea n ispit a. S a citim adesea s i s a studiem cu aten tie acele pasaje ale Cuvntului lui Dumnezeu, care au o leg atur a deosebit a cu aceste zile din urm as i indic a pericolele care vor amenin ta poporul lui Dumnezeu. In Heavenly Places, 97. Rug aciunea este via ta suetului Rug aciunea este o necesitate, pentru c a ea este via ta suetului. Rug aciunea n familie s i rug aciunea n public si au locul lor, dar comuniunea n tain a cu Dumnezeu este aceea care sus tine via ta suetului. Educa tie, 258. Rug aciunea este necesar a pentru s an atatea spiritual a De cteva ori pe zi, s a e consacrate momente pre tioase de aur, pentru rug aciune s i studiul Scripturilor, chiar dac a este vorba numai de spiritual memorarea unui text, pentru ca n suet s a existe via ta a. Diferitele interese ale lucr arii ne ofer a subiecte de medita tie s i inspira tie pentru rug aciunile noastre. Comuniunea cu Dumnezeu este foarte important a pentru s an atatea spiritual as i numai prin ea pot ob tinute acea n telepciune s i acea judecat a corect a care sunt a sa de necesare pentru ndeplinirea datoriei de ecare zi. M arturii pentru comunitate 4:459. a Exemplul lui Hristos arat a necesitatea rug aciunii Dac s i-ar da seama de r aspunderea lor naintea lui Dumnezeu, aceia care vestesc soliile solemne de avertizare pentru timpul acesta ar n telege necesitatea rug aciunii erbin ti. Cnd ora sele erau cuprinse de lini stea somnului de la miezul nop tii, cnd ecare om era deja n casa [19] lui, Domnul Hristos, exemplul nostru, Se retr agea pe Muntele M aslinilor, iar acolo, printre copacii umbro si, petrecea ntreaga noapte n rug aciune. Acela care nu a avut nicio pat a de p acat, care a fost o vistierie a binecuvnt arilor, a c arui voce a fost auzit a de ucenicii ngrozi ti deasupra m arii cuprinse de furtun a, rostind binecuvntarea cereasc a n ceasul al patrulea din noapte, s i al c arui cuvnt putea s a-i cheme pe mor ti din mormintele lor, a fost Acela si Isus care Se ruga st aruitor cu plnset puternic s i lacrimi. El nu Se ruga pentru Sine, ci pentru aceia pe care a venit s a-i mntuiasc a. Cnd S-a rugat n calitate de nlocuitor al omului, c autnd s a primeasc a din mna Tat alui S au rezerve noi de putere s i ntorcndu-Se de la rug aciune

20

Rug aciunea

ref acut s i nviorat, El s-a identicat cu suferin ta omenirii s i le-a dat oamenilor un exemplu cu privire la necesitatea rug aciunii. Natura Sa n-a fost ntinat a de nicio pat a a p acatului. Totu si, n calitate de Fiu al omului, El S-a rugat Tat alui, ar atnd c a natura omeneasc a are nevoie de tot sprijinul divin pe care omul poate s a-1 ob tin a, ca s a e nt arit pentru mplinirea datoriei s i preg atit pentru ncercare. Ca Prin t al Vie tii, El a avut puterea lui Dumnezeu s i a biruit pentru poporul S au. Acest Mntuitor, care S-a rugat pentru aceia care nu sim teau nicio nevoie de rug aciune s i a plns pentru aceia care nu sim teau c a au nevoie de lacrimi, Se a a acum naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu spre a primi s i spre a-I prezenta Tat alui S au cererile Sale pentru aceia pentru care S-a rugat pe p amnt. Exemplul Domnului Hristos ne-a fost dat ca s a-I urm am. Rug aciunea este o necesitate n lucrarea noastr a pentru salvarea suetelor. Numai Dumnezeu poate face s a creasc a semin tele pe care le sem an am noi. Slujitorii evangheliei, 73. Isus a adresat ndemnuri cu privire la necesitatea rug aciunii Isus i-a ndemnat pe oameni s a se roage, subliniind necesitatea rii la p rug aciunii, a poc ain tei, a m arturisirii , si a renun ta acat. El i-a nv a tat s a e cinsti ti, r abd atori, milo si, poruncindu-le s a-i iubeasc a nu numai pe aceia care i iubeau, ci s i pe aceia care i urau s i i tratau cu dispre t. Prin acest fapt, Ei le descoperea caracterul Tat alui, care este ndelung r abd ator, milos, plin de har, ncet la mnie, plin de bun atate s i de adev ar. Christian Education, 74. Rug aciunea a fost o necesitate pentru Daniel Daniel a fost supus celor mai puternice ispite care i-ar putea asalta pe tinerii de [20] ast azi. Cu toate acestea, el a fost credincios educa tiei religioase pe care a primit-o n anii dinainte. El a fost nconjurat de inuen te al c aror scop era acela de a-i corupe pe cei care oscilau ntre principii s i nclina tii. Totu si Cuvntul lui Dumnezeu l prezint a pe Daniel ca avnd un caracter f ar a prihan a. El nu a ndr aznit s a se ncread a n propria putere moral a. Rug aciunea era pentru el o necesitate. El a f acut din Dumnezeu t aria lui, iar temerea de Domnul era continuu naintea lui, n toate lucrurile vie tii. Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine, 78. naintarea spiritual a depinde de rug aciune Dac a n via ta noastr a ar fost mai mult a rug aciune, o exercitare mai mare a unei mai mic credin te vii s i o dependen ta a de altcineva care s a aib a

Nevoia de a ne ruga

21

n locul nostru, noi am naintat mult mai departe dect experien ta suntem ast azi n domeniul n telegerii spirituale. Avem nevoie de o spiritual experien ta a personal a profund a, Apoi, vom n stare s a spunem ce face Dumnezeu s i cum lucreaz a El. Avem nevoie de o vie n domeniul lucrurilor lui Dumnezeu, iar dac experien ta a nu vom , nu vom n siguran . Unii au o experien avea aceast a experien ta ta ta bun as i vorbesc despre ea, dar cnd ncepi s a o evaluezi, vezi c a nu corect este o experien ta a, pentru c a nu este n armonie cu un clar a sa zice Domnul. Dac a a fost vreodat a un timp n istorie cnd a trebuit s a ne umilim suetul naintea lui Dumnezeu, timpul acela este acum. Trebuie s a venim la Dumnezeu, ncrezndu-ne n tot ce a f ag aduit n Cuvntul S au, iar apoi s a tr aim n toat a lumina s i puterea pe care le d a El. The Review and Herald, 1 iulie 1909. a nceap a Rug aciunea este necesar a zilnic Religia trebuie s prin golirea s i cur a tirea inimii, iar apoi trebuie s a e cultivat a prin rug aciunea zilnic a. M arturii pentru comunitate 4:535. Pentru noi este la fel de potrivit s i la fel de important s a ne rug am de trei ori pe zi, cum a fost pentru Daniel. Rug aciunea este via ta suetului s i temelia cre sterii spirituale. Voi trebuie s a m arturisi ti adev arul acesta n c aminul vostru, n familia voastr as i n mijlocul tovar as ilor de munc a. Atunci cnd ave ti privilegiul de a v a ntlni cu fra tii n biseric a, vorbi ti-le despre necesitatea de a p astra o cale deschis a de comunicare ntre Dumnezeu s i suet. Spune ti-le c a, dac a vor sim ti ndemnul inimii s i cuvintele necesare pentru a se ruga, Dumnezeu va g asi r aspunsuri pentru rug aciunile lor. Spune ti- [21] le s a nu- si neglijeze datoriile religioase. ndemna ti-i pe fra ti s a se roage. Dac a vrem s a g asim, trebuie s a c aut am, dac a vrem s a primim, trebuie s a cerem, iar dac a vrem s a ni se deschid a, trebuie s a batem. Signs of the Times, 10 februarie 1890. Prin serviciul preo tiei iudaice, ni se aminte ste continuu de jertfa s i mijlocirea Domnului Hristos. To ti aceia care vin la Hristos ast azi trebuie s a si aduc a aminte c a meritele Sale sunt ca mirosul pl acut de t amie care nmiresmeaz a rug aciunile celor ce se poc aiesc de p acatele lor s i primesc iertare, mil as i har. Nevoia noastr a de a benecia de mij- locirea Domnului Hristos este continu a. Inima umil a trebuie s a nal te n ecare zi, diminea ta s i seara, rug aciuni care vor primi ca r aspuns har, pace s i bucurie. Prin El, s a aducem ntotdeauna lui Dumnezeu o jertf a de laud a, adic a rodul buzelor care

22

Rug aciunea

m arturisesc Numele Lui. Si s a nu da ti uit arii binefacerea s i d arnicia; c aci lui Dumnezeu jertfe ca acestea i plac. Comentarii Biblice ale AZS 6, 1078. Ca si patriarhii din vechime, aceia care m arturisesc c a-L iubesc pe Dumnezeu ar trebui s a ridice un altar Domnului oriunde si nal ta cortul. Dac a a fost vreodat a un timp n care ecare cas a ar trebui s a e o cas a de rug aciune, atunci timpul acela este acum. Ta tii s i mamele ar trebui s a- si nal te adesea inimile c atre Dumnezeu n cereri umile pentru ei s i pentru copiii lor. Tat al, ca preot al familiei, s a a seze s pe altarul lui Dumnezeu jertfa de diminea ta i sear a, n timp ce so tia s i copiii se unesc cu el n rug aciune s i laud a. Isus va r amne cu pl acere ntr-un astfel de c amin. Din ecare c amin cre stin ar trebui s a str aluceasc a o lumin a n activitate. Ea trebuie s sfnt a. Iubirea ar trebui s a se dea pe fa ta a se reverse n toate cte au loc n familie, ar atndu-se ntr-o bun atate profund as i o comportare duioas as i neegoist a. Sunt familii unde acest principiu este tr ait, c aminuri n care Dumnezeu este adorat s i unde domne ste cea mai curat a iubire. Din aceste case, rug aciunea s la Dumnezeu ca un parfum pl de diminea ta i sear a se nal ta acut mirositor, iar mila s i binecuvnt arile Lui se revars a ca rou a dimine tii asupra celor pleca ti n rug aciune. Patriarhi s i profe ti, 144. Cnd l urma ti pe Hristos, privindu-L ca ind Autorul s i Des a[22] vr sitorul credin tei voastre, ve ti sim ti c a lucra ti sub ocrotirea Lui, c a sunte ti inuen ta ti de prezenta Lui s i c a El v a cunoa ste motivele. La ecare pas, ve ti ntreba: i va pl acea lui Isus lucrul acesta? Va el pentru slava lui Dumnezeu? Rug aciunile voastre s a se nal te spre Dumnezeu diminea ta s i seara pentru binecuvntarea s i c al auzirea Sa. Rug aciunea adev arat a se prinde de Cel Atotputernic s i v a d a biruin ta. Pe genunchi, cre stinul ob tine putere spre a rezista ispitei. M arturii pentru comunitate 4:615, 616. Cnd preo tii intrau n locul sfnt diminea ta s i seara, la timpul cnd se aducea t amia pe altar, jertfa zilnic a era gata s a e adus a pe altarul din curtea de afar a. Acesta era un timp de mare nsemn atate pentru nchin atorii care se adunau la tabernacol. nainte de a intra n prezen ta lui Dumnezeu prin slujirea preotului, ei trebuiau s a- si ia timp s a- si cerceteze st aruitor inima s i s a- si m arturiseasc a p acatele. Ei se uneau n rug aciune t acut a, cu fe tele ndreptate spre sfntul loca s. n felul acesta, cererile lor se n al tau odat a cu norul de t amie,

Nevoia de a ne ruga

23

n timp ce credin ta se prindea puternic de meritele Mntuitorului f ag aduit, simbolizat prin jertfa de isp as ire. Orele rnduite pentru jertfele de diminea ta s i seara erau socotite ca snte s i au ajuns s a e privite de toat a na tiunea iudaic a asemenea unui timp hot art pentru nchinare. Mai trziu, cnd iudeii au fost mpr as tia ti ca ni ste ri ndep captivi n ta artate, la orele rnduite, ci nc a si ntorceau fe tele spre Ierusalim s i si n al tau rug aciunile c atre Dumnezeul lui Israel, n practica aceasta, cre stinii au un exemplu pentru rug aciunea de diminea ta s i seara. De si condamn a un simplu s ir de ceremonii, lipsite de spiritul nchin arii, Dumnezeu prive ste cu mult a pl acere asupra acelora care-L iubesc s i care se pleac a diminea ta s i seara n rug aciune spre a c auta iertare pentru p acatele f aptuite s i spre a-I prezenta cererile lor pentru binecuvnt arile necesare. Patriarhi s i profe ti, 353, 354. Rug aciunea ne pune n leg atur a cu cerul Aceia care mbrac a toat a arm atura lui Dumnezeu s i consacr a zilnic un timp pentru medita tie, rug aciune s i studiul Scripturilor, vor pu si n leg atur a cu mntuitoare s cerul s i vor avea o inuen ta i transformatoare asupra celor din jurul lor. Ei vor avea gnduri mari, aspira tii nobile, o n te de Dumnezeu. Ei vor avea legere clar a a adev arului s i datoriei fa ta arz o dorin ta atoare dup a cur a tie, lumin as i iubire, precum s i dup a [23] toate darurile na sterii din nou. Rug aciunile lor st aruitoare vor trece dincolo de perdeaua din auntru. Ace sti oameni vor avea o ndr azneal a sim titoare de a veni n prezen ta Celui innit. Ei vor sim ti c a lumina s i slava cerului sunt pentru ei, c a vor ajunge s a e cur a ti ti, n al ta ti s i nnobila ti prin aceast a leg atur a apropiat a cu Dumnezeu. Acesta este privilegiul adev ara tilor cre stini. M arturii pentru comunitate 5:112, 113. a-te lui Rug aciunea s a e prima activitate a zilei Consacr ; aceasta s Dumnezeu n ecare diminea ta a e prima activitate a ta. Roag a-te astfel: O, Doamne, prime ste-m a s a u cu totul al T au! A sez toate planurile mele la picioarele Tale. Folose ste-m a ast azi n serviciul T au. R ami cu mine s i tot ce fac eu s a e f acut prin puterea Ta. Aceast a lucrare trebuie s a e ndeplinit a zilnic. n , consacr ecare diminea ta a-te lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Pune toate planurile tale la dispozi tia Lui, pentru a aduse la ndeplinire sau abandonate, dup a cum va hot ar El n providen ta Sa. n acest fel, zi de zi, ai posibilitatea de a- ti ncredin ta via ta n minile lui

24

Rug aciunea

Dumnezeu s i astfel via ta ta va modelat a, ajungnd s a e tot mai asem an atoare cu via ta Domnului Hristos. Calea c atre Hristos, 70. arz Prima dorin ta atoare a suetului, diminea ta, ar trebui s a e aceea de a avea prezen ta lui Isus. F ar a Mine, spune El, nu pute ti s a face ti nimic. Noi avem nevoie de Isus. Lumina Sa, via ta Sa s i spiritul S au trebuie s a e ale noastre f ar a ncetare. Diminea ta, ar trebui s a ne rug am ca, a sa cum soarele lumineaz a cmpul s i umple lumea cu lumina lui, tot a sa Soarele Neprih anirii s a lumineze nc aperile min tii s i ale inimii s i s a ne fac a s a m cu to tii o lumin a n Domnul. Nicio clip a, nu putem s a facem nimic f ar a prezen ta Sa. Vr ajma sul s tie cnd ne ncepem lucrul f ar a Domnul nostru s i se a a acolo, gata s a ne umple mintea cu sugestiile lui rele, ca s a ne pierdem statornicia. Totu si Domnul dore ste s a r amnem n El clip a de clip as i s a m des avr si ti n El. My Life Today, 15. Rug aciunea este o datorie Nimic nu tinde s a promoveze mai mult s an atatea trupului s i a suetului, a sa cum o face un spirit al recuno stin tei s i laudei. Datoria noastr a categoric a de a ne mpotrivi mintelor de nemul melancoliei, gndurilor s i sim ta tumire este la fel [24] de mare, precum este datoria de a ne ruga. Divina vindecare, 251. Rug aciunea este necesar a cel mai mult cnd sim tim cel mai pu tin dispozi tia de a ne ruga Cnd ne sim tim cel mai pu tin nclina ti de a intra n comuniune cu Isus, atunci s a ne rug am cel mai mult. Dac a vom face a sa, vom distruge capcana lui Satana, norii ntunericului vor disp area s i vom sim ti prezen ta pl acut a a lui Isus. Lift Him Up, 372. ntunericul i nv aluie pe aceia care neglijeaz a rug aciunea Dac a Mntuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a sim tit nevoia de a Se ruga, cu att mai mult noi, ca in te muritoare s i slabe, ar trebui s a sim tim nevoia de a ne ruga zelos s i consecvent. Tat al nostru ceresc a steapt a s a-Si reverse asupra noastr a plin atatea binecuvnt arilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu ndestulare din fntna Iubirii Nem arginite. Este de mirare c a ne rug am a sa de pu tin! Cu toate c a Dumnezeu este binevoitor s i gata s a asculte rug aciunea sincer a a celui mai umil dintre copiii S ai, din partea noastr a se manifest a o mare re tinere s i lips a de interes pentru a-I face cunoscute nevoile noastre. Ce ar putea gndi ngerii cerului despre in tele omene sti s armane, neajutorate s i supuse ispitei care, n ciuda faptului c a inima iubirii innite a lui Dumnezeu se pleac a

Nevoia de a ne ruga

25

spre ele gata s a le dea mai mult dect cer sau gndesc, totu si se roag a ? ngerii se nchin a sa de pu tin s i au att de pu tin a credin ta a naintea lui Dumnezeu cu pl acere s i simt pl acere s a stea aproape de El. Ei consider a comuniunea cu Dumnezeu cea mai marc bucurie a lor; totu si ii acestui p amnt, care au a sa de mult a nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu l poate da, par a mul tumi ti s a umble n afara luminii Duhului S au s i f ar a nso tirea prezen tei Sale. ntunericul celui r au i nv aluie pe aceia care neglijeaz a rug aciunea, s oaptele ispititoare ale vr ajma sului i am agesc la p acat s i toate acestea, pentru c a ei nu folosesc privilegiile pe care li le-a dat Dumnezeu prin comuniunea divin a a rug aciunii. De ce oare copiii lui Dumnezeu sunt a sa reticen ti s i lipsi ti de dispozi tia de a se ruga, s tiind c a rug aciunea este cheia cu care mna credin tei deschide tezaurul cerului, unde se a a depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? Calea c atre Hristos, 93-95. S a evit am neglijarea rug aciunii Fra tilor, veghea ti asupra primului semn de mic sorare a luminii, asupra primei neglij ari a rug aciunii, asupra primului simptom al somnolen tei spirituale. [25] M arturii pentru comunitate 4:124. Trebuie s a veghea ti ca nu cumva activit a tile nc arcate ale vie tii s a v a duc a la neglijarea rug aciunii, tocmai atunci cnd ave ti cea mai mare nevoie de puterea pe care numai rug aciunea poate s ao dea. Evlavia este n pericolul de a scoas a din suet, din cauza preocup arii exagerate cu afacerile vie tii. Este un mare r au s a v a lipsi ti suetul de t aria s i n telepciunea cerului, care a steapt a s a le cere ti. Ave ti nevoie de iluminarea pe care numai Dumnezeu o poate da. Dac a nu are n telepciunea aceasta, nimeni nu este preg atit s a si conduc a afacerile. M arturii pentru comunitate 5:560. Satana i n sal a pe aceia care nu se roag a. To ti aceia care nu cerceteaz a cu seriozitate Scripturile s i care nu- si supun ecare s dorin ta i ecare scop al vie tii acestui test infailibil, to ti aceia care nu l caut a pe Dumnezeu n rug aciune, pentru cunoa sterea voii Sale, se vor abate de la calea cea dreapt as i vor c adea sub n sel aciunile lui Satana. M arturii pentru comunitate 5:192. Ispita face ca rug aciunea s a Re o necesitate Puterea ob tinut a n rug aciunea adresat a lui Dumnezeu, unita cu efortul personal de a educa mintea s a e atent as i grijulie, preg ate ste omul pentru datoriile zilnice s i p astreaz a spiritul p acii n toate circumstan tele

26

Rug aciunea

vie tii, orict de dicile ar . Ispitele la care suntem expu si zi de zi fac ca rug aciunea s a e o necesitate. Ca s a putem p azi ti de , dorin puterea lui Dumnezeu prin credin ta tele inimii trebuie s a se nal te continuu ntr-o rug aciune t acut a pentru ajutor, pentru lumin a, pentru putere s i cunoa stere. Totu si medita tia s i rug aciunea nu pot sa ia locul unei folosiri con stiincioase s i serioase a timpului. n lucrarea pentru des avr sirea caracterului cre stin este nevoie att de lucrare, ct s i de rug aciune. de cuVia ta noastr a trebuie s a cuprind a dou a aspecte o via ta de ac getare, de rug aciune t acut as i o via ta tiune, de munca serioas a ... Dumnezeu ne cere s a m ni ste epistole vii, cunoscute s i citite de to ti oamenii. Suetul care se ndreapt a spre Dumnezeu prin rug aciune zilnic as i st aruitoare spre a primi putere s i sus tinere va avea aspira tii nobile, o n telegere clar a a adev arului s i a datoriei, scopuri nalte n activitate s i o foame s i sete continu a dup a neprih anire. Harul [26] uimitor al lui Dumnezeu, 317. Rug aciunea este mai necesar a acum dect a fost n vremurile de la nceput Dac a vrem s a progres am n via ta spiritual a, trebuie sa ne rug am mai mult. Ct de mult ne rugam cnd solia adev arului a fost vestit a pentru prima dat a! Ct de des, vocea mijlocirii s-a auzit n camer a, n hambar, n livad a sau n dumbrav a! Adesea am petrecut ore ntregi n rug aciuni st aruitoare, doi sau trei mpreun a, cernd mplinirea f ag aduin tei. Adesea, suspinul plnsului era auzit, iar apoi vocea mul tumirii s i a cntecului de laud a. Acum, ziua Domnului este mai aproape dect atunci cnd am crezut prima dat a s i, de aceea, trebuie s a m mai st aruitori, mai zelo si s i mai arz atori, dect am fost n acele zile de nceput. Primejdiile sunt mult mai mari acum dect au fost atunci. Suetele sunt mult mai mpietrite. Avem nevoie sa m plini de spiritul Domnului Hristos s i nu trebuie s a ne odihnim pn a cnd nu-1 vom primi. M arturii pentru comunitate 5:161, 162. C auta ti-L pe Domnul cu toat a inima Rug aciunile noastre ar trebui s a e pline de duio sie s i de dragoste. Cnd vom dori nespus o n telegere mai adnc as i mai vast a a dragostei Mntuitorului, vom striga c atre Dumnezeu, cerndu-I s a ne dea mai mult a n telepciune. Dac a a fost vreodat a nevoie de predici s i rug aciuni care tulbur a suetul, timpul acela este acum. Sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. Oh, daca ara putea s a n telegem a sa cum ar trebui necesitatea de

Nevoia de a ne ruga

27

a-L c auta pe Domnul cu toat a inima! Atunci, L-am g asi. Fie ca Dumnezeu s a-i nve te pe cei din poporul S au cum s a se roage. Harul uimitor al lui Dumnezeu, 92. Rug aciunea nu este o pierdere de vreme n ecare diminea ta, lua ti-v a timp pentru a ncepe lucrul vostru cu rug aciune. Nu considera ti c a acesta este un timp pierdut, pentru c a este un timp care va d ainui n veacurile ve snice. Prin acest mijloc, succesul s i biruin ta spiritual a vor aduse n via ta practic a. Ma sinile de tipar , vor r aspunde la atingerea minii Domnului, Atunci, cu siguran ta binecuvntarea lui Dumnezeu poate cerut a, iar lucrul poate s a e s avr sit bine, numai dac a nceputul este bun. nainte ca Domnul s a poat a folosi cu succes un lucr ator, minile lui trebuie s a e nt arite s i inima lui trebuie s a e cur a tit a. M arturii pentru comunitate 7:194. Pu tini pre tuiesc privilegiul rug aciunii Noi trebuie s a veghem s i s a ne rug am, ca s i cnd aceasta ar ultima zi care ne mai este dat a. Ct de intens as i plin a de zel ar via ta noastr a! Ct de [27] ndeaproape L-am urma noi pe Isus n tot ce spunem s i facem! Pu tini sunt aceia care pre tuiesc s i folosesc cum se cuvine pre tiosul privilegiu al rug aciunii. Noi trebuie s a mergem la Domnul Isus s i s a-I spunem toate nevoile noastre. S a-I prezent am micile noastre griji s i nedumeriri, ca s i marile noastre necazuri. Orice probleme s-ar ivi, care ne-ar tulbura sau ne-ar ntrista, s a venim cu ele la Domnul, n rug aciune. Cnd sim tim c a avem nevoie de prezen ta Domnului Hris-tos la ecare pas, atunci Satana va avea pu tine ocazii s a vin a cu ispitele lui. Efortul s au inten tionat este acela de a ne tine departe de cel mai bun s i cel mai n teleg ator prieten al nostru. Nu ar trebui s a avem alt condent, dect pe Domnul Isus. Noi putem s a mp art as im cu El tot ce este n inima noastr a. M arturii pentru comunitate 5:200, 201. Pe m asur a ce sfr situl se apropie este nevoie de mai mult a rug aciune Pe m asur a ce ne apropiem de sfr situl timpului, confedera tiile vor cre ste ca num ar s i putere. Aceste confedera tii vor crea inuen te potrivnice adev arului, formnd grup ari noi de pretin si credincio si care si vor pune n aplicare teoriile lor am agitoare. , ca s Apostazia va cre ste. Unii se vor lep ada de credin ta a se ali turile dracilor (1 Timotei peasc a de duhuri n sel atoare s i de nv a ta 4, 1). B arba tii s i femeile s-au asociat n confedera tii spre a se m-

28

Rug aciunea

potrivi Dumnezeului cerurilor, iar biserica este numai pe jum atate con stient a de situa tia aceasta. In mijlocul celor ce se declar aa credincio si, este nevoie de mult mai mult a rug aciune s i de un efort mult mai st aruitor. -Selected Messages 2, 383. Dac a a fost vreodat a un timp n care trebuie s a veghem s i s a ne rug am cu o adev arat a seriozitate, acesta este acum. Probabil c a unele lucruri pot p area bune, totu si este necesar s a e cercetate cu aten tie s i cu mult a rug aciune, pentru c a sunt ni ste am agiri iscusite, prin care Satana urm are ste s a conduc a suetele pe o cale care este a sa de apropiat a de calea adev arului, nct abia va putea s a e deosebit a de calea ce duce la sn tire s i la cer. Totu si ochiul credin tei poate discerne lucrurile care deviaz a de la calea cea dreapt a, chiar dac a sunt aproape imperceptibile. La nceput, este posibil ea o idee s a e considerat a corect a, dar, dup a un timp, se vede c a este foarte departe de calea cea sigur a, care conduce la sn tire s i la cer. M arturii [28] pentru pastori, 229. prin rug Biruin ta aciunea zilnic a Prin rug aciuni zilnice c atre Dumnezeu, ei vor primi de la El har s i n telepciune pentru a suporta conictele s i realit a tile dure ale vie tii s i pentru a ie si biruitori din acestea. Senin atatea s i lini stea min tii pot men tinute doar prin veghere s i rug aciune. Solii pentru tineret, 80. ta poate Biruin ta necesit a rug aciune st aruitoare Biruin c stigat a numai prin mult a rug aciune st aruitoare, numai reprimnd rea, clip a de clip a. Voin ta noastr a nu trebuie silit a s a coopereze cu puterea divin a, ci ea trebuie s a se supun a de bun a voie. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 142. Trebuie s a ne lu am timp pentru rug aciune Trebuie ca cu Dumnezeu, punnd la ncercare f acum s a facem cuno stin ta ag aduin tele Sale. ngerii nregistreaz a orice rug aciune sincer as i st aruitoare. Mai degrab a s a ne lipsim de satisfac tiile egoiste, dect s a neglij am comuniunea cu Dumnezeu. Mai bine cea mai neagr a s ar acie, cea mai mare renun tare la sine cu aprobarea Sa, dect bog a tie, onoruri, confort s i prietenie, dar f ar a ea. Trebuie s a ne lu am timp de rug aciune. Tragedia veacurilor, 622. Petrece ti mult timp n rug aciune S a petrece ti mult timp n rug aciune s i n studierea am anun tit a a Cuvntului lui Dumnezeu. To ti s a primeasc a realit a tile credin tei n suetul lor, prin credin ta c a Spiritul Sfnt le va dat, pentru c a au o adev arat a foame s i sete

Nevoia de a ne ruga

29

dup a neprih anire ... S a cerem mai mult s i s a primim mai mult, prin , s credin ta i s a conlucr am mai mult cu Dumnezeu. M arturii pentru comunitate 6:65, 66. Ruga ti-v a ca niciodat a mai nainte Privi ti la Isus n simpli . Privi tate s i credin ta ti la Isus, pn a cnd spiritul cedeaz a din cauza excesului de lumin a. Nu ne rug am nici pe jum atate ct ar trebui s i nu credem nici pe jum atate ct ar trebui. Cere ti s i vi se va da (Luca 11, 9). Ruga ti-v a, crede ti, nt ari ti-v a unul pe altul. Ruga ti-v a cum nu v-a ti rugat niciodat a mai nainte, ca Domnul s a-Si ntind a mna peste voi, ca s a ti n stare s a n telege ti lungimea s i l a timea, adncimea s i n al timea s i s a cunoa ste ti iubirea lui Hristos, care ntrece [29] , a orice cuno stin ta sa nct s a pute ti umplu ti cu toat a plin atatea lui Dumnezeu. M arturii pentru comunitate 7:214. Ruga ti-v a, da, ruga ti-v a cum nu v-a ti rugat niciodat a mai nainte, ca s a nu ti n sela ti de am agirile lui Satana, s a nu v a l asa ti n voia spiritului necugetat, nep as ator s i zadarnic s i s a ajunge ti s a v a ndeplini ti datoriile religioase pentru a v a lini sti con stiin ta. M arturii pentru comunitate 2:144. Ruga ti-v a nencetat Ruga ti-v a nencetat, adic a ti mereu inuen ta ti de spiritul rug aciunii s i, astfel, ve ti preg ati ti pentru venirea Domnului vostru. M arturii pentru comunitate 5:235, a Nevoia de mult a rug aciune Acum este nevoie de mult rug aciune. Domnul Hristos porunce ste: Ruga ti-v a nencetat, adic a p astra ti-v a gndurile ndreptate spre Dumnezeu, izvorul puterii s i al succesului. M arturii pentru pastori, 510. Activitatea nu este un nlocuitor pentru rug aciune Pe m asur a ce activitatea cre ste s i avem succes ntr-o ramur a oarecare a lucr arii pentru Dumnezeu, apare primejdia de a ne ncrede n planurile s i metodele omene sti. Exist a tendin ta de a ne ruga mai pu tin pu s i de a avea credin ta tin a. Ca s i ucenicii, suntem n primejdia de a pierde din vedere dependen ta noastr a de Dumnezeu s i de a c auta s a facem un mntuitor din activitatea noastr a. Trebuie s a privim f ar a ncetare la Isus s i s a ne d am seama c a puterea Lui este aceea care s avr se ste lucrarea. De si trebuie s a lucr am cu seriozitate pentru mntuirea celor pierdu ti, trebuie s a ne lu am timp s i pentru medita tie, pentru rug aciune s i pentru studierea Cuvntului lui Dumnezeu. Numai lucrul s avr sit cu mult a rug aciune s i sn tit prin meritele lui

30

Rug aciunea

Hristos se va dovedi n cele din urm a a folositor spre bine. Hristos, Lumina lumii, 362. Rug aciunea este necesar a pentru a adopta o pozi tie nepopular a Pentru a trece de partea unui adev ar nepopular este nevoie s de curaj, statornicie, hot arre, perseveren ta i foarte mult a rug aciune, Suntem recunosc atori pentru c a putem s a venim la Hristos asemenea acelor s armani suferinzi care au venit la El n templu. [30] Evanghelizarea, 240. Rug aciunea este necesar a pentru a face lucrarea lui Dumnezeu Dac a vrem s a m preg ati ti pentru lucrarea pe care Dumnezeu dore ste s a ne-o ncredin teze, este nevoie de mult a rug aciune s i de cea mai viguroas a exercitare a min tii. Mul ti nu ajung la pozi tia pe care ar putea s a o ocupe, deoarece a steapt a ca Dumnezeu s a fac a pentru ei lucrurile pe care El le-a dat puterea s a le fac a singuri. To ti aceia care sunt preg ati ti s a e folositori n via ta aceasta trebuie s a e instrui ti prin disciplina mintal as i moral a cea mai sever a, iar atunci Dumnezeu i va ajuta prin combinarea puterii divine cu efortul uman. M arturii pentru comunitate 4:611. Rug aciunea este necesar a pentru n telegerea adev arului foarte mare Subiectele cu privire la mntuire sunt de o importan ta s i numai aceia care au o gndire duhovniceasc a pot s a n teleag a adncimea s i semnica tia lor. A st arui asupra adev arurilor Planului de Mntuire nseamn a siguran ta noastr a, via ta noastr as i bucuria noastr a. Pentru a contempla lucrurile adnci ale lui Dumnezeu este . Mintea noastr nevoie de rug aciune s i credin ta a este a sa de limitat a de idei nguste, nct surprindem doar ni ste concep tii reduse cu privire la experien ta pe care avem privilegiul s a o de tinem. Ct de pu tin n telegem noi ce semnic a rug aciunea apostolului care spune: Si-L rog ca, potrivit cu bog a tia slavei Sale, s a v a fac a s a v a nt ari ti n putere, prin Duhul Lui, n omul din l auntru, a sa nct Hristos s a ; pentru ca, avnd r locuiasc a n inimile voastre prin credin ta ad acina s i temelia pus a n dragoste, s a pute ti pricepe mpreun a cu to ti sn tii care este l argimea, lungimea, adncimea s i n al timea; s i s a cunoa ste ti , ca s dragostea lui Hristos, care ntrece orice cuno stin ta a ajunge ti plini de toat a plin atatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucreaz a n noi, poate s a fac a nespus mai mult dect cerem sau gndim noi, a Lui s a e slava n Biseric as i n Hristos tsus, din neam

Nevoia de a ne ruga

31

n neam, n vecii vecilor! Amin. The Review and Herald, 17 noiembrie 1891. Rug aciunea necesar a n c amin Chiar s i n cercul familiei, dragostea nu poate s a e durabil a, dac a voin ta s i nclina tiile nu se mintele conformeaz a cu voia lui Dumnezeu. Toate nsu sirile s i sim ta trebuie s a e aduse n armonie cu nsu sirile Domnului Isus Hristos. Dac as i-ar uni preocup arile, n dragoste s i temere de Dumnezeu, [31] pentru a avea autoritate n c amin, tat al s i mama ar sim ti nevoia de mai mult a rug aciune s i de cugetare serioas as i n teleapt a. n timp ce l caut a pe Dumnezeu, ochii lor vor deschi si spre a vedea solii cere sti, care sunt prezen ti pentru a-i ap ara, ca r aspuns la rug aciunea credin tei, Ei vor birui sl abiciunile din caracterul lor s i vor merge nainte spre des avr sire. C aminul adventist, 315, 316. Rug aciunea este necesar a pentru a p astra leg atura cu Duma neglija ti rug aciunea, sau v a ruga ti ocazional, din nezeu Dac cnd n cnd, dup a cum vi se pare convenabil, ve ti pierde leg atura va ajunge s eu Dumnezeu. Via ta de credin ta a e seac a, iar nsu sirile spirituale nu vor avea nicio putere. Experien ta religioas a va lipsit a de s an atate s i vigoare. Signs of the Times, 31 iulie 1893. Rug aciunea este necesar a pentru a avea putere spiritual a Motivul pentru care unii sunt nelini sti ti este acela c a nu merg la adev aratul izvor al fericirii. Ei se str aduiesc mereu s a g aseasc a f ar a Hristos acea satisfac tie care se g ase ste numai la El. La El nu sunt speran te dezam agite. Oh, ct de mult este neglijat privilegiul pre tios al rug aciunii! Citirea Cuvntului lui Dumnezeu preg ate ste mintea pentru rug aciune. Unul dintre cele mai mari motive pentru care mul ti au o dispozi tie a sa de mic a de a se apropia de Dumnezeu prin rug aciune este acela c as i-au pierdut singuri preg atirea pentru lucrarea aceasta sfnt a prin citirea de povestiri fascinante, care le-au strnit imagina tia s i pasiunile nesnte. Cuvntul lui Dumnezeu a ajuns s a e nepl acut, ora de rug aciune a ajuns s a e pierdut a din vedere. Rug aciunea este puterea cre stinului. Cnd el este singur, de fapt, nu este singur, pentru c a simte prezen ta Aceluia care a spus: Iat a c a Eu sunt cu voi pn a la sfr situl zilelor. The Review and Herald, 11 martie, 1880. Rug aciunea este necesar a pentru a intra n cer Nimeni nu de sine, nes , amuva intra pe por tile cerului prin ng aduin ta abuin ta zament s i egoism, ci numai printr-o veghere continu as i o rug aciune

32

Rug aciunea

nencetat a. Vigilen ta spiritual a pe care o exercit am personal este pre tul siguran tei noastre. Nu v a abate ti de partea lui Satana nici m acar un centimetru, ca nu cumva s a prote de voi. Comentarii [32] Biblice ale AZS 6, 1094. F Rug aciunea ne p astreaz a n credin ta ar a rug aciune nencetat as i f ar a veghere atent a, noi suntem n pericolul de a ajunge nep as atori s i de a ne abate de pe calea cea dreapt a. Vr ajma sul caut a f ar a ncetare s a pun a piedici pe calea spre tronul harului, ca s a nu m st aruitori n rug aciunea s i credin ta care sunt necesare pentru a primi harul s i puterea de a ne mpotrivi ispitei. The Review and Herald, 8 decembrie, 1904. m de Rug aciunea pentru Duhul Sfnt Dac a vrem s a nv a ta la Domnul Hristos, trebuie s a ne rug am a sa cum s-au rugat apostolii cnd Duhul Sfnt a fost rev arsat asupra lor. Avem nevoie de un botez al Duhului lui Dumnezeu. Dac a d am gre s n ascultarea de Cuvntul nici m lui Dumnezeu, nu vom n siguran ta acar o or a. Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine, 537. Sl abiciunea transformat a n putere prin rug aciune Mul ti din poporul lui Dumnezeu nu n teleg importan ta cunoa sterii de sine s i a st apnirii de sine. Ei nu vegheaz as i nu se roag a s a nu cada n ispit a. Dac a ar veghea, ei ar ajunge s a- si cunoasc a punctele slabe n care sunt cei mai nclina ti s a e ataca ti de ispit a. Prin veghere s i rug aciune, punctele lor cele mai slabe pot s a e p azite n a sa fel, nct s a ajung a punctele cele mai puternice, iar ei pot s a ntmpine ispita f ar a s a e birui ti. Fiecare urma s ai lui Hristos trebuie s a se cerceteze zilnic, spre a ajunge s a- si cunoasc a perfect propria purtare. M arturii pentru comunitate 2:511. Rug aciune n orice situa tie n afacerile voastre, n orele de destindere ale p art as ici cu al tii, n c as atorie s i n toate tov ar as iile n care intra ti, s a ncepe ti cu rug aciune sincer a, umil a. Astfel, ve ti ar ata c a l onora ti pe Dumnezeu, iar Dumnezeu v a va onora pe voi. Ruga ti-v a cnd sunte ti cuprin si de team a. Cnd dezn adejdea pune de oameni, nu umbri st apnire pe voi, pecetlui ti-v a buzele fa ta ti calea altora, dar spune ti-I totul lui Isus. Ridica ti-v a minile dup a ajutor. n sl abiciunea voastr a, prinde ti-v a de t aria innit a. Cere ti , n umilin ta telepciune, curaj, sporirea credin tei, ca s a vede ti lucrurile n lumina lui Dumnezeu s i s a v a bucura ti n dragostea Sa.- Divina [33] vindecare, 513,

Capitolul 3 Dumnezeu ascult a rug aciunea


al nostru ceDumnezeu ascult a rug aciunea celor umili Tat resc a steapt a s a-Si reverse asupra noastr a plin atatea binecuvnt arilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu ndestulare din fntna iubirii nem arginite. Este de mirare c a ne rug am a sa de pu tin! Cu toate c a Dumnezeu este binevoitor s i gata s a asculte rug aciunea sincer a a celui mai umil dintre copiii S ai, din partea noastr a se manifest ao mare re tinere s i lips a de interes pentru a-I face cunoscute nevoile noastre. Ce ar putea gndi ngerii cerului despre in tele omene sti s armane, neajutorate s i supuse ispitei care, n ciuda faptului c a inima iubirii innite a lui Dumnezeu se pleac a spre ele, gata s a le dea mai mult dect cer sau gndesc, totu si se roag a a sa de pu tin s i au att de ? ngerii se nchin pu tin a credin ta a naintea lui Dumnezeu cu pl acere s i simt pl acere s a stea aproape de El. Ei consider a comuniunea cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor; totu si, ii acestui p amnt, care au a sa de mult a nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu l poate da, par a mul tumi ti s a umble n afara luminii Duhului S au s i f ar a nso tirea prezen tei Sale. Calea c atre Hristos, 94. Dumnezeu i prime ste pe aceia care au o inim a umil a, ncrez atoare s i poc ait as i ascult a rug aciunile lor, iar cnd Dumnezeu ajut a, toate obstacolele vor nvinse. Ct de mul ti b arba ti cu mari daruri naturale s i cuno stin te nalte nu au reu sit cnd au fost pu si n pozi tii [34] de r aspundere, n timp ce aceia cu un intelect mai slab, care tr aiesc ntr-un mediu mai pu tin favorabil, au avut un succes minunat. Secretul a constat n faptul c a cei dinti s-au ncrezut n ei n si si, iar cei de pe urm a s-au unit cu Acela care este minunat la sfat s i puternic n lucrare spre a-Si ndeplini voin ta. M arturii pentru comunitate 4:538, 539. Dumnezeu ascult a rug aciunile s i r aspunde Dumnezeu ascult a rug aciunile. Domnul Hristos a spus: Dac a ve ti cere ceva n Numele Meu, voi face. De asemenea, El spune: Dac a mi sluje ste cineva, Tat al l va cinsti (Ioan 14, 14; 12, 26). Dac a tr aim n confor pre mitate cu prevederile Cuvntului S au, ecare f ag aduin ta tioas a 33

34

Rug aciunea

pe care a f acut-o El va mplinit a pentru noi. Nu merit am harul S au, dar dac a ne consacr am Lui, El ne prime ste. El va lucra pentru s i prin aceia care l urmeaz a. Divina vindecare, 226, 227. la rug Domnul va asculta s i va r aspunde cu siguran ta aciunile tura. Evanslujitorilor S ai, dac a l vor c auta pentru sfat s i nv a ta ghelizare, 399. Dumnezeu ascult a rug aciunile tuturor acelora care 11 caut a cu adev arat. El de tine puterea de care avem nevoie cu to tii, El umple inima cu dragoste, bucurie, pace s i sn tire. M arturii pentru comunitate 9:169. , dintr-o inim Am v azut cu ecare rug aciune n al tat a cu credin ta a deschis a, va ascultat a de Dumnezeu s i va primi r aspuns, iar cel care a n al tat cererea, va avea binecuvntarea atunci cnd va avea cel mai mult nevoie de ea s i, cel mai adesea, aceasta va dep as i a stept arile sale. Nicio rug aciune a sn tilor credincio si nu este pierdut a cnd , dintr-o inim este n al tat a n credin ta a sincer a. M arturii pentru comunitate 1:121. Dumnezeu ascult a ecare rug aciune Dumnezeul cel nem arginit, a spus Isus, ne-a dat privilegiul de a ne apropia de El, n Numele Tat alui. Trebuie s a n telegem tot ce implic a faptul acesta. Niciun p arinte p amntesc nu a pledat pe lng a copilul lui gre sit, a sa de st aruitor cum pledeaz a Acela care v-a creat, pe lng a omul [35] nelegiuit. Nicio preocupare omeneasc a plin a de dragoste nu s-a ma de cel nepoc nifestat vreodat a fa ta ait s i cu invita tii a sa de duioase. Dumnezeu locuie ste n ecare inim a. El ascult a ecare cuvnt rostit, aude ecare rug aciune n al tat a, simte ntristarea s i dezam agirea ec arui suet, pre tuie ste felul n care este tratat tat al, mama, sora, prietenul sau semenul. El Se ngrije ste de nevoile noastre, iar dragostea, mila s i harul S au se revars a continuu spre a mplini aceste nevoi. Signs of the Times, 28 octombrie, 1903. Dumnezeu ascult a ecare rug aciune sincer a Biblia ni-L prezint a pe Dumnezeu n locul Lui nalt s i sfnt, nu ntr-o stare de inactivitate, nu n t acere s i singur atate, ci nconjurat de zece mii de ori cte zece mii s i mii de f apturi inteligente s i snte, toate a steptnd s a fac a voia Lui. Pe c ai pe care noi nu le putem pricepe, El este n leg atur a vie cu ecare parte a st apnirii Sale. Totu si, interesul S au s i al ntregului cer este concentrat tocmai spre aceast a parte a universului, asupra oamenilor pentru mntuirea c arora L-a dat

Dumnezeu ascult a rug aciunea

35

pe unicul S au Fiu. Dumnezeu Se apleac a de pe tronul S au pentru a asculta strig atele celor ap asa ti. La ecare rug aciune sincer a, El r aspunde: Iat a-M a! El i ridic a pe cei ntrista ti s i obosi ti. n toate durerile noastre, El simte durerea mpreun a cu noi. n ecare ispit a s i n ecare ncercare, ngerul fe tei Sale este aproape, ca s a aduc a eliberare. Hristos, Lumina lumii, 356. Pn a n clipa aceea, ucenicii nu cunoscuser a puterea s i posibilit a tile nem arginite ale Mntuitorului lor. El le-a spus: Pn a acum n-a ti cerut nimic n Numele Meu (Ioan 16, 24). El le-a explicat c a secretul succesului lor va depinde de cererea puterii s i a harului n Numele S au, El urma s a e prezent naintea Tat alui pentru a-I adresa cereri n numele lor. El va prezenta rug aciunea nchin atorului umil ca s i cum ar dorin ta Sa pentru suetul acela. Orice rug aciune sincer a este auzit a n cer. Poate c a nu este exprimat a curg ator, dar, dac a este pornit a din inim a, rug aciunea se va n al ta spre Sanctuarul n care sluje ste Hristos, iar El o va nf a ti sa Tat alui f ar a niciun cuvnt stngaci, blbit, ci nfrumuse tat as i pl acut a prin parfumul propriei des avr siri. C ararea sincerit a tii s i a cinstei nu este lipsit a de piedici, dar, n ecare greutate, noi trebuie s a vedem o chemare la rug aciune. Nu [36] exist a suet care s a aib a putere, f ar a s a o primit de la Dumnezeu, iar izvorul de unde vine ea este deschis s i pentru cea mai slab a in ta omeneasc a. Orice ve ti cere n Numele Meu, a zis Isus, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. Dac a ve ti cere ceva n Numele Meu, voi face. n Numele Meu, i-a ndemnat Hristos pe ucenici s a se roage. n Numele lui Hristos vor sta urma sii Lui n fa ta lui Dumnezeu. Datorit a valorii jertfei aduse pentru ei, au s i ei valoare n fa ta Domnului. Pentru c a li se atribuie neprih anirea lui Hristos, ei sunt privi ti ca avnd pre t. Pentru Numele lui Hristos, Domnul iart a pe aceia care se tem de El. El nu vede n ei tic alo sia p acatului. El recunoa ste n ei asem anarea cu Fiul S au, n care ace stia cred. Hristos, Lumina lumii, 667. ti la cuno stin ta Nicio rug aciune sincer a nu se pierde Aduce Creatorului cererile voastre. Niciunul dintre aceia care au venit la El cu o inim a smerit a nu a fost respins vreodat a. Nicio rug aciune sincer a nu se pierde. De si Se a a n mijlocul imnurilor corurilor cere sti, Dumnezeu aude strig atele celei mai slabe f apturi omene sti.

36

Rug aciunea

Noi ne rev ars am dorin tele inimii n c am aru ta noastr a, rostim o rug aciune cnd mergem pe drum, iar cuvintele noastre ajung la scaunul de domnie al Monarhului universului. Ele pot s a nu e auzite de nicio ureche omeneasc a, dar nu pot s a se risipeasc a n t acere, nici s a se piard a printre activit a tile continue. Nimic nu poate s a sting a dorin ta suetului. Ea se ridic a deasupra zgomotului str azii, deasupra agita tiei mul timii s i ajunge pn a n cur tile cere sti. Dumnezeu este Acela c aruia li vorbim, iar rug aciunea noastr a este auzit a. To ti aceia care v a sim ti ti a cei mai nevrednici nu v a teme ti s a-I ncredin ta ti Lui Dumnezeu cazul vostru. In Heavenly Places, 82. Dumnezeu ascult a mijlocirea lui Isus amestecat a cu rug aa e nlocuitorul ciunile noastre Domnul Hristos S-a angajat s s i Garantul nostru, iar El nu neglijeaz a pe nimeni. Ascultarea Sa des avr sit a ofer a o resurs a inepuizabil a de merite. n ceruri, meritele Sale, renun tarea la sine s i sacriciul de sine pe care le-a manifestat El sunt pre tuite asemenea miresmei de t amie care se n al ta mpre[37] un a cu rug aciunile poporului S au. Cnd rug aciunile sincere s i umile la scaunul de domnie al lui Dumnezeu, Domnul Hristos le se nal ta amestec a mpreun a cu meritele vie tii Sale de ascultare des avr sit a. Rug aciunile noastre sunt f acute s a aib a un parfum pl acut, datorit a meritelor Sale. Domnul Hristos S-a angajat s a mijloceasc a pentru noi, iar Tat al l ascult a ntotdeauna pe Fiul S au. Fii s i ice ale lui Dumnezeu, 22. Dumnezeu r aspunde ntotdeauna, chiar dac a noi nu ne d am seama de lucrul acesta Dac a venim la Dumnezeu, sim tindu-ne dependen ti s i neajutora ti, a sa cum ntr-adev ar suntem, s i dac a i facem cunoscute nevoile noastre, cu umilin ta s i cu ncredere, Cel c este f a arui cuno stin ta ar a margini, care vede toat a crea tiunea Sa s i conduce totul prin voin ta s i cuvntul S au, poate s a asculte s i va asculta strig atele noastre s i va face ca lumina s a str aluceasc a n inima noastr a. Prin rug aciune sincer a, noi suntem adu si n leg atur a cu inima Celui Atotputernic. Poate c a nu vom avea, n momentul acela, dovada clar a c a fa ta Mntuitorului nostru este plecat a asupra noastr a cu o expresie de mil as i dragoste, s i totu si este a sa. Poate c a nu sim tim atingerea Sa vizibil a, dar mna Sa este ndreptat a spre noi cu iubire, mil as i n telegere Calea c atre Hristos, 97. R aspunsurile lui Dumnezeu nu sunt ntotdeauna cele pe care le a stept am noi Prin urmare, cere ti s i ve ti primi. Cere ti

Dumnezeu ascult a rug aciunea

37

, n . Pentru ecare umilin ta telepciune, curaj s i o cre stere n credin ta rug aciune sincer a, va exista un r aspuns, S-ar putea s a nu vin a exact cnd a ti dori, sau la momentul pe care-1 a stepta ti, dar va veni n forma s i la momentul care va mplini cel mai bine nevoile voastre. Rug aciunile pe care le n al ta ti n singur atate, n oboseal as i n ncerc ari, nu vor primi ntotdeauna r aspuns de la Dumnezeu n conformitate cu a stept arile voastre, dar ntotdeauna spre binele vostru. Solii pentru tineret, 250. Dumnezeu ascult a rug aciunile f acute pentru convertirea suetelor Cnd aceia care cunosc adev arul manifest a renun tarea la sine ce a fost poruncit a n Cuvntul lui Dumnezeu, solia va nainta cu putere. Domnul va asculta rug aciunile voastre pentru convertirea suetelor. Lumina celor din poporul lui Dumnezeu va str aluci, iar cei necredincio si, v aznd faptele lor bune, vor sl avi pe Tat al nostru [38] cel ceresc. Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii, 302. Crede ti c a Dumnezeu ascult a rug aciunile voastre Cei care alc atuiesc poporul lui Dumnezeu trebuie s a ac tioneze n telept. S a nu e mul tumi ti, pn a cnd ecare p acat cunoscut nu este m arturisit. Apoi, este privilegiul s i datoria lor s a cread a c a Domnul Isus i prime ste. Ei nu trebuie s a a stepte ca al tii s a-i conduc a s a ias a din ntuneric s i s a c stige n locul lor biruin ta de care ei doar s a se bucure apoi. O astfel de bucurie va dura doar pn a la ncheierea adun arii. Dumnezeu trebuie s a e slujit din principiu, nu din sentiment. Diminea ta s i seara, c stiga ti biruin ta pentru voi n siv a, n familia voastr a. Nu l asa ti ca lucrul zilnic s a v a lipseasc a de aceasta. Lua ti-v a timp s a v a ruga ti s i, in timp ce v a ruga ti, s a crede ti c a Dumnezeu v a ascult a. Amesteca ti credin ta cu rug aciunile voastre. S-ar putea s a nu sim ti ti ntotdeauna r aspunsul imediat, ns a, n acel timp, credin ta este pus a la ncercare. Voi sunte ti ncerca ti pentru a se vedea dac a v a vie s ve ti ncrede n Dumnezeu, dac a ave ti o credin ta i durabil a. Credincios este Cel ce v-a chemat s i El va face lucrul acesta. Umbla ti pe calea cea strmt a a credin tei. Increde ti-v a cu to tii n f ag aduin tele Domnului. Increde ti-v a n Dumnezeu cnd trece ti prin ntuneric. . Totu Acesta este timpul cnd trebuie s a ave ti credin ta si, adesea, voi mintele s l asa ti sim ta a v a st apneasc a. Cnd nu v a sim ti ti mngia ti de Duhul lui Dumnezeu s i sunte ti dispera ti pentru c a nu l pute ti g asi, voi c auta ti merite n voi n siv a. Voi nu v a ncrede ti sucient n Isus, scumpul Domn Isus. Voi nu l asa ti totul pe seama meritelor Lui,

38

Rug aciunea

da, totul Cel mai mare bine pe care sunte ti n stare s a l face ti nu poate s a merite favoarea lui Dumnezeu. Numai prin meritele lui Isus ve ti mntui ti, sngele Lui este singurul care v a va cura ti. Totu si voi ave ti de f acut ni ste eforturi. Trebuie s a face ti ce pute ti n dreptul vostru. Fi ti plini de rvn as i poc ai ti-v a, apoi crede ti. M arturii [39] pentru comunitate 1:167.

Capitolul 4 Rug aciunea s i c stigarea de suete


Rug aciunea este o parte important a a succesului n c stigarea de suete Dac as i-ar pune la lucru puterile min tii spre a alc atui planuri n telepte s i spre a depune eforturi bine orientate, membrii bisericilor ar putea s a fac a pentru Domnul Hristos de o sut a de ori mai mult dect fac n prezent. Dac a ar nainta cu rug aciune st aruitoare, cu blnde tea s i smerenia inimii, c autnd s a le mpart a s i altora cuno stin ta mntuirii, solia ar putea s a ajung a la locuitorii p amntului. The Review and Herald, 11 aprilie 1893. s Noi trebuie s a venim la Dumnezeu cu credin ta i s a aducem naintea Lui cererile noastre, cu ncrederea c a El va lucra pentru noi s i pentru aceia pe care c aut am s a-i salv am. Trebuie s a dedic am mai mult timp pentru rug aciune st aruitoare. Comentarii Biblice ale AZS 3, 1146, 1147. Alege ti un suet, iar apoi nc a unul, c autnd zi de zi c al auzirea lui Dumnezeu, aducnd totul naintea Lui n rug aciune st aruitoare s i lucrnd cu n telepciunea divin a. Dac a ve ti face a sa, ve ti vedea c a Dumnezeu v a va da Duhul Sfnt pentru a-i convinge pe oameni s i v a va da puterea adev arului pentru a converti suete. Lucrarea [40] misionar a medical a, 245. Nu uita c a succesul mustr arii depinde n mare m asur a de spiritul n care este f acut a. Nu neglija rug aciunea serioas a, ca s a po ti avea un duh smerit s i pentru ca ngerii lui Dumnezeu s a mearg a naintea ta pentru a lucra cu inimile la care ncerci s a ajungi, sensibilizndu-le prin impresii cere sti n a sa fel, nct eforturile tale s a poat a de folos. M arturii pentru comunitate 2:53. Dac a mai mul ti credincio si s-ar aduna cu un singur gnd s i, cu inima mpov arat a pentru suetele care pier, ar n al ta rug aciuni erbin ti s i st aruitoare, ele s-ar dovedi eciente. The Review and Herald, 23 August 1892. Rug aciunea pentru suete ne va aduce mai aproape de Dumnezeu Cnd c aut am s a-i c stig am pe al tii pentru Domnul Hristos, cnd sim tim o responsabilitate pentru mntuirea lor s i ne rug am pentru ei, inima noastr a va frem ata de 39

40

Rug aciunea

puterea nvior atoare a harului lui Dumnezeu, fe tele vor radia de zel de credin va deveni o realitate mai divin s i ntreaga noastr a via ta ta vie, mai st aruitoare s i mai plin a de spiritul rug aciunii. Parabolele Domnului Hristos, 354. puternic Cnd eul va muri, va strnit a o dorin ta a pentru mntu care va duce la eforturi perseverente n vederea irea altora, o dorin ta s avr sirii binelui. Semin tele vor sem anate de-a lungul tuturor apelor, iar cererile st aruitoare, rug aciunile insistente, f acute pentru suetele care pier, vor ajunge la cer. Slujitorii evangheliei, 470. Veni ti sa ne rug am mpreun a pentru convertirea suetelor Dac a ntr-un loc se a a numai doi sau trei care cunosc adev arul, ace stia s a alc atuiasc a o grup a de lucr atori. S a- si p astreze leg atura fr a teasc a, depunnd eforturi mpreun a, n dragoste s i unitate s i ncurajndu-se unul pe altul, s a nainteze ecare, primind curaj s i putere din ajutorul oferit de ceilal ti.... Dac a vor lucra s i se vor ruga n Numele lui Hristos, num arul lor va cre ste. M arturii pentru comunitate 7:21. Biserica din Los Angeles s a tin a n ecare zi adun ari de rug a[41] ciune pentru lucrarea care se face. Binecuvntarea Domnului va veni peste acei membri care particip a n felul acesta la lucrare, adunnduse n ecare zi n grupe mici, ca s a se roage pentru succesul ei. Astfel, credincio sii vor primi har pentru ei n si si, iar lucrarea Domnului va nainta. Evanghelizare, 111, 112. S a tinem o adunare de rug aciune, cerndu-l Domnului s a deschid a calea pentru ca adev arul s a p atrund a n fort are tele unde Satana s i-a instaurat scaunul de domnie s i s a alunge ntunericul pe care el 1-a a sternut pe calea celor pe care caut a s a-i am ageasc as i s a-i nimiceasc a. M arturii pentru comunitate 6:80. ti sunt cheFiecare poate s a se roage pentru suete Nu to ma ti s a fac a o lucrare personal a n teritoriile din str ain atate, dar to ti pot s a contribuie spre a ajuta lucrarea misionar a, prin rug aciunile s i prin darurile lor. M arturii pentru comunitate 6:29. Fra ti s i surori, a ti uitat c a rug aciunile voastre trebuie s a-i nso teasc a pe lucr atorii din marile cmpuri de seceri s, ca ni ste seceri ascu tite? M arturii pentru comunitate 3:162. Cei care sunt evlavio si s a stea de vorb a cu suetele acestea. Ruga ti-v a cu ele s i pentru ele. Folosi ti mult timp n rug aciune s i n studierea am anun tit a a Cuvntului lui Dumnezeu. To ti s a primeasc a

Rug aciunea s i c stigarea de suete

41

realit a tile credin tei n suetul lor, prin credin ta c a Spiritul Sfnt le va dat, deoarece ei au o adev arat a foame s i sete dup a neprih anire. M arturii pentru comunitate 6:65. Cnd n avodul Evangheliei este aruncat, s a se vegheze asupra lui cu lacrimi s i rug aciune st aruitoare. Lucr atorii s a se hot arasc a s a nu se lase descuraja ti s i s a nu p ar aseasc a n avodul pn a cnd nu este tras la mal, mpreun a cu roadele muncii lor. Signs of the Times, [42] 16 martie 1882. Cum putem s a-L cinstim pe Dumnezeu, cum putem s a ap ar am Cuvntul S au, dac a nu ne rug am mult, cerndu-I s a-Si manifeste puterea pentru salvarea celor ce pier? The Review and Herald, 23 August 1892. Efortul personal pentru c stigarea suetelor va avea succes prin rug aciune Dar cu ni-ani hot art ca eforturile mele s a nu nceteze deloc, pn a cnd aceste suete scumpe, pentru care eram att de interesat a, nu aveau s a se supun a lui Dumnezeu. Cteva nop ti ntregi le-am petrecut n rug aciune serioas a pentru cei pe care i c autasem s i i adusesem laolalt a spre a lucra s i spre a m a ruga mpreun a cu ei.... La ecare dintre micile noastre ntruniri, cu continuam s a-i rog, s a-i ndemn s i s a m a rog pentru ecare n parte, pn a ce to ti s-au supus lui Isus, recunoscnd meritele iubirii Sale care iart a. To ti au fost converti ti pentru Dumnezeu. M arturii pentru comunitate 1:33, 34. Rug aciunea pentru suete ne abate gndurile de la grijile noastre m arunte Solicita ti rug aciune pentru suetele pentru care lucra ti, prezenta ti-le naintea bisericii ca subiecte speciale de rug aciune. Acest lucru va exact ce are nevoie biserica, spre a- si abate gndurile de la dicult a tile m arunte, ca s a simt a o r aspundere mare s i un interes personal pentru un suet care este gata s a piar a. Lucrarea misionar a medical a, 244. mai mare n c Rug aciunea pentru o ecien ta stigarea de suete Oh, fra tii mei, face ti s a se vad a c a Domnul Isus este n inima voastr a, sus tinnd, nt arind s i mngind! Ave ti privilegiul de a nzestra ti zi de zi cu o m asur a bogat a a Duhului S au Sfnt si de a avea o n telegere mai vast a a importan tei s i a scopului soliei pe care o proclam am n lume. Domnul dore ste s a v a descopere lucruri minunate n Legea Sa. A stepta ti naintea Sa cu o inim a umilit a, [43]

42

Rug aciunea

pentru o n Ruga ti-v a cu cea mai mare st aruin ta telegere a timpurilor n care tr aim, pentru o concep tie mai ampl a cu privire la planul S au mai mare n salvarea suetelor. M s i o ecien ta arturii pentru pastori, 513, 514. nespus Multe suete au o dorin ta a de a primi lumina, siguran ta , si puterea care se a a dincolo de lucrurile pe care au fost n stare s a le n teleag a. Aceste suete au nevoie s a e c autate s i s a se lucreze . Cere pentru ele cu r abdare s i perseveren ta ti-I Domnului ajutorul n rug aciune erbinte. Prezenta ti-L pe Isus a sa cum l cunoa ste ti, ca ind Mntuitorul vostru personal. Dragostea Sa sensibilizatoare, harul S au mbel sugat s a se reverse n cuvintele voastre. Dac a nu sunte ti ntreba ti, nu trebuie s a prezenta ti punctele de doctrin a. Lua ti Cuvntul lui Dumnezeu s i, cu o dragoste delicat as i plin a de duio sie de aceste suete, ar fa ta ata ti-le neprih anirea pre tioas a a lui Hristos, Cel la care trebuie s a veni ti att voi, ct s i ele, pentru a mntui ti, Evanghelizare, 442. Ucenicii se rugau cu un zel st aruitor, ca s a e preg ati ti spre a-i ntmpina pe oameni s i ca s a e n stare s a adreseze, n convorbirile lor de zi cu zi, cuvinte care s a-i conduc a pe cei p ac ato si la Hristos. de ntietate Ei au l asat deoparte orice nen telegeri, orice dorin ta s i s-au adunat ntr-o strns a comuniune cre stin a. Ei s-au apropiat mai mult s i tot mai mult de Dumnezeu s i, f acnd acest lucru, au n teles ce privilegiu avuseser a de a li se ng aduit s a aib a o leg atur a a sa de apropiat a cu Isus. Totu si, cnd se gndeau de cte ori L-au ntristat prin lipsa lor de n telegere cu privire la lucrurile pe care El Se str aduia s a-i nve te spre binele lor, inimile le erau pline de ntristare. Aceste zile de preg atire au fost zile de cercetare adnc a a inimii. Ucenicii s i-au dat seama de nevoia lor spiritual as i au strigat c atre Domnul, cernd ungerea sfnt a care avea s a-i fac a destoinici pentru lucrarea de c stigare a suetelor. Ei nu au cerut o binecuvntare care s a le slujeasc a numai lor. Asupra lor ap asa povara salv arii suetelor. Ei au n teles c a Evanghelia trebuia s a e vestit a lumii s i, n vederea acestui lucru, cereau puterea pe care Domnul Hristos le-a f ag aduit-o. Istoria faptelor apostolilor, 37. Este nevoie de mult a rug aciune pentru a s ti cum s a-i abord am pe oameni pentru a le descoperi adev arul Nu oricine [44] este n stare s a lucreze n telept pentru salvarea suetelor. n lucrarea

Rug aciunea s i c stigarea de suete

43

aceasta este nevoie de o gndire serioas a. Nu trebuie s a ncepem lucrarea Domnului ntr-un mod necugetat, iar apoi s a ne a stept am la succes. Domnul are nevoie de oameni cu o gndire serioas a. Domnul Isus cheam a conlucr atori, nu oameni care fac gafe. Dumnezeu dore ste oameni inteligen ti s i cu o gndire corect a, care s a ndeplineasc a lucrarea cea mare, necesar a pentru salvarea suetelor. Mecanicii, avoca tii, negustorii, oamenii de orice profesie se instruiesc spre a ajunge s a- si st apneasc a bine meseria. Oare urma sii lui Hristos ar trebui s a e mai pu tin cunosc atori s i, n timp ce sunt angaja ti n serviciul Lui, s a e necunosc atori ai c ailor s i mijloacelor pe care trebuie s a le foloseasc a? ndeletnicirea de c stigare a vie tii ve snice este mai presus de orice considera tie p amnteasc a. Spre a conduce suetele la Hristos, este nevoie de cunoa sterea naturii umane s i de studiul min tii omene sti. Se cere mult a cugetare atent a s i rug aciune erbinte spre a s ti cum s a te apropii de b arba ti s i femei pentru a le descoperi marile subiecte ale adev arului. M arturii pentru comunitate 4:67. Rug aciunea realizeaz a pentru c stigarea suetelor mai mult dect doar cuvintele Satana este pe urmele voastre. El este un mpotrivitor iscusit, iar spiritul cel r aut acios pe care l ntlni ti n lucrarea voastr a este inspirat de el. Aceia pe care i conduce el dau glas cuvintelor lui. Dac a v alul ar putea dat la o parte de pe ochii lor, aceia care sunt folosi ti n felul acesta de el l-ar vedea pe Satana, lucrnd cu toat a iscusin ta lui spre a-i ndep arta de adev ar. Cnd lucr am pentru a salva suetele de am agirile lui, realiz am mult mai mult prin rug aciunea umil as i cre stineasc a, dect adresnd multe cuvinte, dar f ar a rug aciune. Evanghelizarea prin literatur a, 81. Dumnezeu cheam a tineri mode sti, lini sti ti s i serio si s i oameni maturi, echilibra ti s i principiali, care se pot ruga la fel de bine precum pot vorbi s i care se vor ridica n picioare n fa ta celor vrstnici s i vor trata cu respect perii albi. Lucrarea lui Dumnezeu sufer a din cauza lipsei de lucr atori n telep ti. Fra tii mei s i surorile mele, Domnul v-a binecuvntat cu nsu siri intelectuale care pot ajunge la mari performan te. Cultiva ti talentele s voastre cu perseveren ta i seriozitate. Educa ti-v as i disciplina ti-v a mintea prin studiu, prin observa tie s i prin medita tie. Dac a nu v a fo- [45] losi ti toate puterile, nu pute ti mplini voia lui Dumnezeu. Dac a ve ti

44

Rug aciunea

s merge s a lucra ti n temere de Dumnezeu, n umilin ta i cu rug aciune st aruitoare, nsu sirile intelectuale se vor nt ari si se vor dezvolta. O tint a bine determinat a va face minuni. Fi ti cre stini sinceri, statornici s i hot ar ti. n al ta ti-L pe Isus, vorbi ti despre dragostea Lui, m arturisi ti despre puterea Lui s i face ti ca lumina voastr a s a str aluceasc a n lume. Schi te din via ta mea, 275. Ruga ti-v a pentru suete Apropia ti-v a de coasta sngernd a a lui Hristos. Face ti ca via ta s a v a e mpodobit a cu un spirit blnd s i lini stit, iar rug aciunile voastre st aruitoare, zdrobite s i smerite s a se nal te spre El, cernd n telepciunea de care ave ti nevoie, ca s a ave ti succes nu numai n salvarea propriului suet, ci s i a altor suete. Cnta ti mai pu tin s i ruga ti-v a mai mult. Nu crede ti c a ave ti mai mult a nevoie de rug aciune dect de cntec? Tineri s i tinere, Dumnezeu v a cere s a lucra ti pentru El. Face ti o schimbare total a n via ta voastr a.-Voi pute ti face o lucrare pe care cei care lucreaz a n rii nu o pot face. Voi pute domeniul predic arii s i al nv a ta ti ajunge la o clas a de oameni la care pastorul nu poate ajunge. M arturii pentru comunitate 1:513. S a ne rug am st aruitor pentru aceia pe care urmeaz a s a-i vizit am vie, n prezen spre a-i aduce, unul cte unul, printr-o credin ta ta lui Dumnezeu. Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a, 169. Lucra ti printre cei umili, s araci s i ap asa ti. Noi ar trebui s a ne rug am cu s i pentru cei neajutora ti, care nu au t aria s i voin ta de as i st apni poftele degradate de patim a. Trebuie s a se fac a eforturi serioase, st aruitoare, pentru mntuirea celor n a c aror inim a s-a [46] trezit un interes. M arturii pentru comunitate 6:84.

Capitolul 5 F ag aduin tele lui Dumnezeu cu privire la rug aciune


Dumnezeu f ag aduie ste s a asculte rug aciunea s i s a r aspund a Domnul Hristos este puntea de leg atur a ntre Dumnezeu s i om. El a f ag aduit mijlocirea Sa personal a, prin folosirea Numelui S au. El pune toat a virtutea neprih anirii Sale de partea celui ce se roag a. Domnul Hristos pledeaz a pentru om, iar omul, avnd nevoie de ajutorul divin, pledeaz a pentru sine nsu si n prezen ta lui Dumnezeu, a Aceluia care Si-a folosind puterea de inuen ta dat via ta pentru lume. Cnd recunoa stem naintea lui Dumnezeu c a pre tuim meritele lui Hristos, rug aciunile noastre de mijlocire ajung s a e pl acute. Oh, cine poate s a n teleag a valoarea acestui har s i a acestei mari iubiri! Cnd ne apropiem de Dumnezeu n virtutea meritelor lui Hristos, noi suntem mbr aca ti cu ve smintele Sale preo te sti. El ne a saz a aproape, al aturi de El, cuprinzndu-ne cu bra tul S au omenesc, n timp ce Se prinde cu bra tul S au divin de scaunul de domnie al Celui Innit. El pune n c adelni ta din minile noastre meritele Sale, ca pe o t amie pl acut mirositoare, spre a ncuraja cererile noastre. El f ag aduie ste s a asculte s i s a r aspund a rug aciunilor noastre. Comentarii Biblice A.Z.S. 6:107 (1078). Rug aciunile simple, f acute la ndemnul Duhului Sfnt, se vor n al ta prin por tile ntredeschise, prin u sa deschis a despre care Dom pe care niciun om nu poate [47] nul Hristos a declarat: Am deschis o u sa s a o nchid a. Rug aciunile acestea, amestecate cu t amia des avr sirii lui Hristos, se vor n al ta la Tat al asemenea miresmei de t amie pl acut mirositoare, iar r aspunsurile vor veni. M arturii pentru comunitate 6:467. s Am v azut c a ecare rug aciune n al tat a cu credin ta i dintr-o inim a sincer a va ascultat a de Dumnezeu s i va primi r aspuns, iar acela care a n al tat cererea va avea binecuvntarea de care are nevoie cel mai mult s i care, adesea, va ntrece a stept arile lui. Nicio rug aciune a unui sfnt adev arat nu se pierde, dac a este f acut a cu 45

46

Rug aciunea

s credin ta i dintr-o inim a sincer a. M arturii pentru comunitate 1:121. A te ruga a sa cum s-a rugat Neemia n acel ceas de nevoie este o posibilitate la ndemna cre stinului n mprejur ari, n care . Truditorii, n mersul alte forme de rug aciune pot cu neputin ta mpov arat al vie tii, aglomera ti s i aproape cople si ti de ncurc aturi, pot n al ta la Dumnezeu o rug aciune pentru c al auzire divin a. C al atorii pe mare s i pe uscat, cnd sunt amenin ta ti de vreo primejdie, se pot preda n felul acesta protec tiei Cerului. n vremuri de primejdie sau greut a ti nea steptate, inima si poate n al ta strig atul dup a ajutor spre Cel care S-a angajat s a vin a n sprijinul celor credincio si ai S ai, oricnd l cheam a. n orice mprejurare, n orice stare, suetul mpov arat de am ar aciune s i grij a, sau asaltat crunt de ispit a poate g asi asigurare, sprijin s i ajutor n dragostea s i puterea inepuizabil a ale unui Dumnezeu care-Si p astreaz a leg amntul. Profe ti s i regi, 631, 632. Dac a i cerem, Dumnezeu ne va r aspunde O parte a planului lui Dumnezeu este s a ne ofere, ca r aspuns la rug aciunea credin tei, lucruri pe care nu ni le-ar da, daca nu le cerem. Tragedia veacurilor, 525. Dumnezeu ascult a rug aciunea. Hristos a spus: Dac a ve ti cere ceva n Numele Meu, voi face. De asemenea, El spune: Dac a mi sluje ste cineva, (...) Tat al l va cinsti (Ioan 14, 14; 12, 26). Dac a pre tr aim conform Cuvntului S au, ecare f ag aduin ta tioas a pe care [48] a f acut-o se va mplini. Suntem nevrednici de mila Sa, dar, cnd ne consacr am Lui, El ne prime ste. El va lucra pentru s i prin aceia care-L urmeaz a. Divina vindecare, 226, 227. Cnd l ruga ti pe Domnul s a v a ajute, onora ti-L pe Mntuitorul vostru, creznd c a primi ti binecuvntarea Sa. Toat a puterea, toat a n telepciunea ne stau la ndemn a. Tot ce avem de f acut este s a le cerem. Divina vindecare, 514. Dumnezeu are un cer plin de binecuvnt ari pe care vrea s a le reverse asupra acelora care l caut a st aruitor, cernd acel ajutor pe care numai Domnul l poate da. Fii s i ice ale lui Dumnezeu, 123. Isus i prezint a Tat alui rug aciunile noastre chiar dac a sunt formulate n cuvinte stngace Orice rug aciune sincer a se aude n cer. Poate c a nu este exprimat a curg ator, dar, dac a inima este n

F ag aduin tele lui Dumnezeu cu privire la rug aciune

47

ea, ruga se va n al ta spre Sanctuarul n care sluje ste Hristos s i El o va nf a ti sa Tat alui f ar a niciun cuvnt stngaci, blbit, ci pl acut as i nfrumuse tat a prin parfumul propriei des avr siri. Hristos, Lumina lumii, 667. Puterea de a birui ispita le este dat a acelora care se roag a Atta vreme ct ne a am n lumea aceasta s i suntem n timpul de prob a, to ti sunt r aspunz atori pentru faptele lor. To ti au puterea de a- si st apni faptele, dac a doresc. Dac a sunt slabi din punct de vedere al virtu tii s i al cur a tiei gndurilor s i faptelor, ei pot s a primeasc a ajutor de la Prietenul celor neajutora ti. Domnul Isus este obi snuit cu toate sl abiciunile naturii omene sti s i, dac a este rugat, le va da puterea de a birui ispitele cele mai puternice. To ti pot s a ob tin a aceast a putere, . ndrumarea copilului, 466, 467. dac a o caut a cu umilin ta Dumnezeu r aspunde la rug aciunile noastre cnd s i cum consider a El c a este cel mai bine Fiecare sfnt care vine naintea cererile sincere c lui Dumnezeu cu o inim a deschis as i si nal ta atre va primi r El prin credin ta aspuns la rug aciunile sale. Dac a nu vede ti sau nu sim ti ti imediat r aspunsul la rug aciune, credin ta voastr a nu trebuie s a se desprind a de f ag aduin tele lui Dumnezeu. Nu v a e team a s a v a ncrede ti n Dumnezeu. Baza ti-v a pe f ag aduin ta Lui sigur a: Cere ti s i vi se va da. Dumnezeu este prea n telept pentru [49] a gre si s i prea bun pentru a re tine vreun lucru bun de la sn tii S ai, care merg pe o cale dreapt a. Omul gre se ste s i, de si cererile sale sunt n al tate dintr-o inim a sincer a, el nu cere ntotdeauna lucrurile care sunt bune pentru el, sau care vor aduce slav a lui Dumnezeu. Cnd este a sa, Tat al nostru cel n telept s i bun neascult a cererile s i, uneori, ne va r aspunde imediat. Totu si El ne d a lucrurile care contribuie cel mai mult pentru binele nostru s i care sunt spre slava Sa. Dumnezeu ne d a binecuvnt ari. Dac a am putea observa planul S au, am vedea limpede c a El s tie ce este cel mai bine pentru noi s i c a rug aciunile noastre sunt ascultate. El nu ne d a nimic care s a e d aun ator. n loc s a ne dea un lucru pe care noi l-am cerut, dar care nu este spre binele nostru, ci ne va face r au, El ne d a tocmai binecuvntarea de care avem nevoie. Am v azut c a, dac a nu primim r aspuns imediat la rug aciuni, noi ar trebui s a ne men tinem credin ta s i s a nu ng aduim descurajarea, c aci aceasta ne va desp ar ti de Dumnezeu. Dac a credin ta noastr a s ov aie, nu vom primi nimic de la El. ncrederea noastr a n Dumnezeu

48

Rug aciunea

trebuie s a e puternic a, iar cnd vom avea cel mai mult nevoie de aceasta, binecuvntarea va c adea asupra noastr a ca un ropot de ploaie. M arturii pentru comunitate 1:120, 121. Dumnezeu ofer a n telepciune, ca r aspuns la rug aciune, Domnul ne-a f ag aduit: Dac a vreunuia dintre voi i lipse ste n telepciunea, s-o cear a de la Dumnezeu, care d a tuturor cu mn a larg as i f ar a mustrare, s i ea i va dat a. Rnduiala lui Dumnezeu este ca to ti aceia care poart a r aspunderi s a se adune adesea pentru a se sf atui unii cu al tii s i pentru a se ruga st aruitor, cernd n telepciunea pe care numai El este capabil s a o ofere. Uni ti-v a n rug aciune s i spune ti-I lui Dumnezeu dicult a tile voastre. Vorbi ti mai pu tin. Mult timp pre tios este pierdut n conversa tii care nu aduc nicio lumin a. Fra tii s a se uneasc a n rug aciune s i post pentru a cere n telepciunea pe care Dumnezeu a f ag aduit s a le-o dea f ar a re tineri. M arturii pentru pastori, 499. Harul lui Hristos este disponibil chiar nainte de a ne ruga Chiar nainte ca rug aciunea s a e rostit a, ... harul care vine de la Hristos iese n ntmpinarea harului care lucreaz a asupra suetului [50] omenesc. Parabolele Domnului Hristos, 206. Putem s a cerem cu ndr azneal a mplinirea f ag aduin telor Sale Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea s i vi se va da. Prezenta ti aceast a f ag adu cnd v in ta a ruga ti, Ave ti privilegiul de a veni la El cu o ndr azneal a sfnt a. Cnd i cerem cu sinceritate s a ng aduie ca lumina Sa s a str aluceasc a asupra noastr a, El ne va auzi s i ne va r aspunde. Totu si, noi trebuie s a tr aim n armonie cu rug aciunile noastre. Dac a tr aim contrar lor, ele nu au nicio valoare. Am v azut un tat a care, dup a ce citea un pasaj din Scriptur as i se ruga, adesea, aproape ndat a ce se ridica de pe genunchi, ncepea s a-i certe pe copii. Cum putea Dumnezeu s a r aspund a la rug aciunea pe care o f acuse? Dac a, dup a ce i ceart a pe copiii s ai, un tat a se roag a, oare rug aciunea aceea le face bine copiilor? Nu, cu excep tia faptului c a este o rug aciune de m arturisire a p acatului naintea lui Dumnezeu. ndrumarea copilului, 499. sti pe ngerii ne vor ajuta, ca r aspuns la rug aciune Cnd e punctul de a vorbi p atima s, taci din gur a. Nu rosti niciun cuvnt, Roag a-te nainte de a vorbi, iar ngerii vor veni n ajutorul t au s i i vor respinge pe ngerii r ai, care vor s a te determine s a-L dezonorezi

F ag aduin tele lui Dumnezeu cu privire la rug aciune

49

pe Dumnezeu, s a faci de ru sine lucrarea Lui s i s a ti sl abe sti propria putere sueteasc a. M arturii pentru comunitate 2:82. ngerii vor veni de partea noastr a ca r aspuns la rug aciune Tuturor acelora care vor lucra n armonie cu c aile lui Dumnezeu s i vor urma planurile Sale, le este garantat a paza ngerilor. Noi putem s a cerem n rug aciune st aruitoare s i smerit a ca ajutoarele cere sti s a vin a de partea noastr a. O stirile invizibile ale luminii s i puterii vor lucra m-preun a cu omul smerit s i blnd. Selected Messages 1, 97. Evanghelia va face un progres rapid ca rezultat al rug aciunii Dumnezeu ar lucra cu putere pentru poporul S au ast azi, dac a acesta s-ar a seza pe deplin sub c al auzirea Sa. Credincio sii au nevoie de locuirea f ar a ncetare a Duhului Sfnt n ei. Dac a n adun arile acelora care poart a r aspunderi ar mai mult a rug aciune, mai mult a smerire a inimii naintea lui Dumnezeu, am vedea dovezi mai abundente ale conducerii divine s i lucrarea noastr a ar face un progres [51] rapid. M arturii pentru comunitate 8:238. Rug aciunea va aduce puterea de a birui Noi trebuie s a mbr ac am ntreaga armur a a lui Dumnezeu s i s a m gata n ecare clip a pentru lupta cu puterile ntunericului. Cnd ispitele s i ncerc arile n av alesc asupra noastr a, s a mergem la Dumnezeu s i s a ne rug am st aruitor. El nu ne va l asa s a plec am napoi cu suetul gol, ci ne va da harul s i puterea de a birui s i va sf arma puterea vr ajma sului. Experien te s i viziuni, 46. Binecuvnt arile vor direct propor tionale cu credin ta noass tr a Ruga ti-v a cu credin ta i asigura ti-v a c a via ta voastr a este n armonie cu cererile voastre, ca s a pute ti primi binecuvnt arile pentru care v a ruga ti. Nu ng adui ti s a v a scad a credin ta, pentru c a binecuvnt arile primite sunt propor tionale cu credin ta exercitat a. , Fac a-vi-se dup a credin ta voastr a! Tot ce ve ti cere cu credin ta prin rug aciune, ve ti primi (Matei 9, 20; 21:22). Ruga ti-v a, crede ti s i bucura ti-v a! Cnta ti laude lui Dumnezeu, pentru c a El a r aspuns la rug aciunile voastre, Crede ti-L pe cuvnt, c aci credincios este Cel ce a f acut f ag aduin ta (Evrei 10, 23). Nicio rug aciune sincer a nu este pierdut a. Calea este deschis a, iar valul binecuvnt arii se revars a. El regeneratoare, are propriet a ti vindec atoare, oferind o putere de via ta [52] s an atate s i mntuire. M arturii pentru comunitate 7:274.

Capitolul 6 Rug aciunea credin tei


Rug aciunea este mijlocul cerului pentru succesul n biruirea p acatului Mul ti dintre aceia care se str aduiesc s a asculte de poruncile lui Dumnezeu au pu tin a pace s i bucurie. Aceast a lips a n experien ta lor este urmarea faptului c a nu s i-au exercitat credin ta. Ei se comport a ca s i cum ar tr ai ntr-o tar a cu p amntul s arat, ntr-o pustie prjolit a de soare. Ei cer pu tin, n timp ce ar putea s a cear a mult, pentru c a f ag aduin tele Iui Dumnezeu nu au nicio limit a. Astfel de oameni nu reprezint a sn tirea ce vine prin ascultarea de adev ar. Dumnezeu ar dori ca to ti ii s i icele Sale s a e ferici ti, n pace s i ascult atori. Prin exercitarea credin tei, cel credincios ajunge n poate mplinit posesia acestor binecuvnt ari. Prin credin ta a orice lips a a caracterului, poate cur a tit a orice pat a, poate corectat a orice gre seal as i poate dezvoltat a orice nsu sire aleas a. Rug aciunea este mijlocul rnduit de cer pentru a avea succes n lupta cu p acatul s i n dezvoltarea caracterului cre stin. Inuen ta divin a, care vine ca r aspuns la rug aciunea credin tei, va mplini n suetul celui care se roag a tot ce a cerut el. Noi putem cere iertare pentru p acate, putem cere Duhul Sfnt, o re asemenea lui Hristos, n telepciune s i t arie pentru a face lucrarea Sa s i orice dar pe care [53] El l-a promis, iar f ag aduin ta este: Ve ti primi. Istoria faptelor apostolilor, 563, 564. Dumnezeu dore ste nespus s a fac a lucruri mari pentru noi Partea noastr a este s a ne rug am s i s a credem. Veghea ti n rug aciune. Veghea ti s i coopera ti cu Dumnezeu care ascult a rug aciunile. P astra ti mereu n minte faptul c a noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9). Vorbi ti s i lucra ti n armonie cu rug aciunile voastre. Aceasta va constitui diferen ta innit a cnd ncercarea va dovedi autenticitatea credin tei voastre sau va ar ata c a rug aciunile voastre sunt doar o form a. Cnd se ivesc necazuri s i sunte ti confrunta ti cu dicult a ti, nu c auta ti ajutorul oamenilor. ncredin ta ti totul lui Dumnezeu. Obiceiul de a le spune altora greut a tile noastre ne face doar mai slabi, dar nu 50

Rug aciunea credin tei

51

ne aduce nicio putere de a le rezolva. Prin aceasta, a sez am asupra lor o povar a a neputin telor noastre spirituale, pe care ei nu o pot u sura. Noi c aut am putere din partea unor oameni gre si ti s i limita ti, n timp ce putem avea puterea unui Dumnezeu innit, care nu gre se ste. Nu trebuie s a merge ti pn a la marginile p amntului n c autarea n telepciunii, c aci Dumnezeu este aproape. Nu capacit a tile pe care le ave ti acum sau pe care le ve ti avea vreodat a sunt cele care v a vor da succesul, ci lucrurile pe care le poate face Domnul pentru voi. Trebuie s a avem mult mai pu tin a ncredere n ce poate face omul s i mult mai mult a ncredere n ce poate face Dumnezeu pentru e-care suet care crede. El dore ste cu ardoare ca voi s a-L c auta ti . Dumnezeu vrea s prin credin ta a a stepta ti lucruri mari de la El. El dore ste cu ner abdare s a v a ofere att n telegerea lucrurilor p amnte sti, trec atoare, ct s i a lucrurilor spirituale. Domnul poate ascu ti mintea voastr a. El v a poate da tact s i ndemnare. Pune ti la lucru talentele voastre, cere ti-I lui Dumnezeu n telepciune s i v a va dat a. Parabolele Domnului Hristos, 146. Rug aciunea s i credin ta vor face lucruri minunate M a tem c a nu avem credin ta aceea care este esen tial a. De ce nu lupt am mpotriva dezam agirilor s i a ispitei de a ne descuraja? Dumnezeu este plin de mil a, iar dac a adev arul nnobileaz as i cur a te ste via ta noastr a, aducn-du-ne bucurie, suntem n stare s a ndeplinim o lucrare serioas as i temeinic a pentru Dumnezeu. Rug aciunea s i credin ta vor face minuni. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e arma noastr a de lupt a. Prin Cuvntul acesta pot s a e s avr site minuni, pentru c a el este de [54] folos n toate privin tele. Evanghelizare, 489. Credin ta s a e amestecat a cu rug aciunile noastre Cei care alc atuiesc poporul lui Dumnezeu trebuie s a ac tioneze n telept. S a nu e mul tumi ti pn a cnd ecare p acat cunoscut nu este m arturisit. Apoi, este privilegiul s i datoria lor s a cread a c a Domnul Isus i prime ste. Ei nu trebuie s a a stepte ca al tii s a-i conduc a s a ias a din ntuneric s i s a c stige biruin ta de care ei s a se bucure apoi. O astfel de bucurie va dura doar pn a la ncheierea adun arii. Dumnezeu trebuie s a e slujit din principiu, nu din sentiment. Diminea ta s i seara, c stiga ti biruin ta pentru voi n siv a, n familia voastr a. Nu l asa ti ca lucrul zilnic s a v a lipseasc a de aceasta. Lua ti-v a timp s a v a ruga ti s i, n timp ce v a ruga ti, s a crede ti c a Dumnezeu v a ascult a. Amesteca ti credin ta cu rug aciunile voastre. S-ar putea s a nu sim ti ti

52

Rug aciunea

ntotdeauna r aspunsul imediat, ns a, n acel timp, credin ta este pus a la ncercare. Voi sunte ti ncerca ti pentru a se vedea dac a v a ve ti ncrede vie s n Dumnezeu, dac a ave ti o credin ta i durabil a, Credincios este Cel ce v-a chemat s i El va face lucrul acesta. Umbla ti pe calea cea strmt a a credin tei. ncrede ti-v a cu to tii n f ag aduin tele Domnului. ncrede ti-v a n Dumnezeu, cnd trece ti prin ntuneric. . Totu Acesta este timpul cnd trebuie s a ave ti credin ta si, adesea, voi mintele s l asa ti sim ta a v a st apneasc a. Cnd nu v a sim ti ti mngia ti de Duhul lui Dumnezeu s i sunte ti dispera ti pentru c a nu l pute ti g asi. voi c auta ti merite n voi n siv a. Voi nu v a ncrede ti sucient n Isus. scumpul Domn Isus, Voi nu l asa ti totul pe seama meritelor Lui, da, totul. Cel mai mare bine pe care l pute ti face nu poate s a merite favoarea lui Dumnezeu. Numai prin meritele lui Isus ve ti mntui ti, sngele Lui este singurul care v a va cur a ti. Totu si voi ave ti de f acut ni ste eforturi. Trebuie s a face ti ce pute ti n dreptul vostru. Fi ti plini de rvn as i poc ai ti-v a, apoi crede ti. Nu confunda ti credin ta cu sentimentul. Acestea sunt distincte. Credin ta trebuie s a e exercitat a. Noi trebuie s a punem aceast a la lucru f credin ta ar a ncetare. S a credem continuu. Credin ta voastr a s a v a inspire convingerea c a ve ti primi binecuvntarea, iar aceasta va a voastr a. Sentimentele voastre nu au nimic de a face cu aceast a . Cnd credin credin ta ta aduce binecuvntare inimii voastre s i voi v a bucura ti de aceast a binecuvntare, bucuria aceasta pe care o sim ti ti , ci sentiment. M nu mai este credin ta arturii pentru comunitate 1:167. Rug aciunea s i credin ta se bazeaz a pe puterea lui Dumnezeu s Ct de puternice sunt adev arata credin ta i adev arata rug aciune! Ele sunt ca minile cu care rug atorul se prinde de puterea Iubirii nseamn [55] Innite. A avea credin ta a a avea ncredere n Dumnezeu, a crede c a El ne iube ste s i s tie ce este spre binele nostru. Prin urmare, n loc de a merge pe propria cale, credin ta ne determin a s a alegem calea Sa. In locul ignoran tei noastre, ea accept a n telepciunea Sa; n locul sl abiciunii noastre, puterea Sa; n locul p ac ato seniei noastre, nepri h anirea Sa. Via tanoastr a, noi n sine suntem deja ai S ai. Credin ta recunoa ste dreptul S au de proprietate s i prime ste binecuvnt arile ei. Adev arul, dreptatea, cur a tia moral a sunt eviden tiate ca . Dar credin ind secretele succesului n via ta ta este cea care ne pune n posesia acestor atribute. Fiecare ndemn sau aspira tie spre bine

Rug aciunea credin tei

53

este darul lui Dumnezeu. Credin ta prime ste de la Dumnezeu acea care poate produce adev . unic a via ta arata cre stere s i ecien ta Slujitorii evangheliei, 259. Via ta noastr a trebuie s a e n armonie cu cererile noastre s Ruga ti-v a cu credin ta i asigura ti-v a c a v a pune ti via ta n armonie cu cererile voastre, ca s a pute ti primi binecuvnt arile pentru care v a ruga ti. Nu ng adui ti s a v a scad a credin ta, pentru c a binecuvnt arile primite sunt propor tionale cu credin ta exercitat a. Fac a-vi-se , prin rug dup a credin ta voastr a! Tot ce ve ti cere cu credin ta aciune, ve ti primi (Matei 9, 29; 21, 22). Ruga ti-v a, crede ti s i bucura ti-v a! Cnta ti laude lui Dumnezeu, pentru c a El a r aspuns la rug aciunile voastre. Crede ti-L pe cuvnt, c aci credincios este Cel ce a f acut f ag aduin ta (Evrei 10, 23). Nicio rug aciune sincer a nu este pierdut a. Calea este deschis a, iar valul binecuvnt arii se revars a. El are propri , s et a ti vindec atoare, oferind o putere regeneratoare de via ta an atate s i mntuire. M arturii pentru comunitate 7:274. Dumnezeu prime ste rug aciunea credin tei Rug aciunea credin tei, care este umil a, inteligent as i vine de pe buze nepref acute, este ntru totul bine primit a de Dumnezeu. Rug aciunea f acut a din toat a inima este auzit a n ceruri s i este r aspl atit a printr-un r aspuns pe p amnt. Iat a spre cine mi voi ndrepta privirile: spre cel ce sufer a s i are duhul mhnit, spre cel ce se teme de cuvntul Meu. C aci este ve a sa vorbe ste Cel Preanalt, a c arui locuin ta snic as i al c arui Nume este sfnt. Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie, dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite, s i s a mb arb atez inimile zdrobite. Jertfele pl acute lui Dumnezeu sunt [56] un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispre tuie sti o inim a zdrobit as i mhnit a. Signs of the Times, 3 decembrie 1896. Dumnezeu va totul St arui ti n rug aciune, cu credin ta pentru noi, dac a i vom ng adui s a e. Rug aciunile noastre apatice, rostite cu o jum atate de inim a, nu ne vor aduce rezultate din ce , s ruri. Oh, trebuie s a st aruim n rug aciune! S a cerem cu credin ta a , s , s a stept am eu credin ta a primim cu credin ta a ne bucur am n n adejde, pentru c a oricine caut a g ase ste. Fi ti serio si n privin ta aceasta. C auta ti-L pe Dumnezeu cu toat a inima. Oamenii si pun tot suetul s i seriozitatea n lucrurile trec atoare pe care vor s a le realizeze pn a cnd eforturile lor sunt ncununate de succes. nv a ta ti cu toat a seriozitatea ndeletnicirea de a c auta binecuvnt arile pe care Dum-

54

Rug aciunea

nezeu le-a f ag aduit s i, printr-un efort perseverent s i hot art, ve ti avea lumina Sa, adev arul S au s i harul S au mbel sugat. Striga ti dup a Dumnezeu cu sinceritate s i cu o foame a suetului. Lupta ti cu solii cere sti, pn a cnd ve ti avea biruin ta. Pune ti-v a toat a f aptura n minile Domnului, trup, sullet s i spirit, s i hot ar ti-v a s a ti slujitorii S ai iubitori s i consacra ti, condu si de voin ta s i gndirea Sa s i p atrun si de Duhul S au. Spune ti-I lui Isus dorin tele voastre cu toat a sinceritatea suetului. Nu vi se cere s a ave ti o conversa tie lung a cu Dumnezeu sau s a-l tine ti o predic a, dar spune ti-I cu inima plin a de ntristare pentru p acatele voastre astfel: Scap a-m a, Doamne, sau voi pieri!. Pentru asemenea . Ele vor c suete exist a speran ta auta, vor cere, vor bate s i vor g asi. Cnd Domnul Isus va ridica povara p acatului care zdrobe ste suetul vostru, ve ti tr ai experien ta binecuvnt arii p acii lui Hristos. Our High Calling, 131. Dumnezeu trimite putere ca r aspuns la rug aciunea credin tei Cnd oamenii vor la fel de consacra ti ca Ilie s i vor avea credin ta pe care a avut-o el, Dumnezeu li Se va descoperi, a sa cum S-a descoperit atunci. Cnd oamenii se vor ruga Domnului a sa cum s-a rugat Iacov, rezultatele care s-au v azut atunci se vor vedea din nou. Dumnezeu va trimite putere ca r aspuns la rug aciunea credin tei. [57] Slujitorii evangheliei, 255. n telege ti s tiin ta rug aciunii Rug aciunea s i credin ta sunt strns legate s i trebuie s a e studiate mpreun a. n rug aciunea cre divin pe care trebuie s-o n din tei exist as tiin ta a, o s tiin ta teleag a orice plin om care vrea s a tr aiasc a o via ta a de succes. Domnul Hristos spune: De aceea v a spun c a orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit s i-1 ve ti avea (Marcu 11, 24). El ne spune clar c a lucrurile pe care le cerem trebuie s a e n conformitate cu voin ta lui Dumnezeu. Noi trebuie s a cerem lucrurile pe care ni le-a f ag aduit, iar tot ce primim trebuie s a e folosit pentru a mplini voia Sa. Cnd sunt mplinite condi tiile, f ag aduin ta este sigur a. Putem cere iertarea p acatului, Duhul Sfnt, un temperament cre stin, n telepciune s i putere pentru a face lucrarea Sa, orice dar pe care El 1-a f ag aduit. Apoi, urmeaz a s a credem c a vom primi ce am cerut s i s a-I mul tumim lui Dumnezeu pentru primirea acelui lucru. Educa tie, 257, 258.

Rug aciunea credin tei

55

Rug aciunea n tain a sus tine via ta suetului Nu avem nevoie s a c aut am vreo dovad a exterioar a a binecuvnt arii. Darul se s a a n f ag aduin ta i putem s a ncepem lucrul asigura ti c a Dumnezeu este n stare s a mplineasc a tot ce a promis s i c a darul se a a deja n posesia noastr as i va disponibil cnd vom avea cel mai mult nevoie de el. A tr ai n acest fel dup a Cuvntul lui Dumnezeu nseamn a a-I supune Lui toat a via ta noastr a. Vom avea un sentiment continuu de , o atrac nevoie s i dependen ta tie a inimii c atre Dumnezeu. Rug aciunea este o necesitate, pentru c a ea este via ta suetului. Rug aciunea n familie s i rug aciunea public a, amndou a si au locul lor, dar comuniunea n tain a cu Dumnezeu este cea care sus tine via ta suetului. Pe munte cu Dumnezeu, Moise a v azut modelul acelei construc tii minunate, care urma s a e locul slavei Sale. Pe munte cu Dumnezeu ntr-un loc tainic, de comuniune urmeaz a s a contempl am idealul S au glorios pentru neamul omenesc. Astfel, vom ajunge n stare s a ne ducem la bun sfr sit zidirea caracterului, a sa nct s a se poat a mplini pentru noi f ag aduin ta: Eu voi locui s i voi umbla n mijlocul lor, Eu voi Dumnezeul lor s i ei vor poporul Meu (2 Corinteni [58] 6, 16). Tocmai n orele de rug aciune solitar a, Domnul Isus a primit n telepciune s i putere n timpul vie tii Sale p amnte sti. Tinerii s a urmeze exemplul S au s i s a g aseasc a, diminea ta s i la apus, un timp lini stit pentru comuniunea cu Tat al lor din ceruri. Pe parcursul ntregii zile s a- si nal te inimile c atre Dumnezeu. La ecare pas pe care-1 facem pe calea noastr a, El spune: C aci Eu sunt Domnul, Dumnezeul t au, care te iau de mna dreapt as i- ti zic: Nu te teme de nimic, Eu ti vin n ajutor! (Isaia 41, 13). Dac a ar putea nv a ta copiii no stri aceste lec tii n zorii anilor lor, ce prospe time s i putere, ce bucurie s i ging as ie ar aduse n vie tile lor! Educa tie, 258, 259. aduce binecuvnt Rug aciunea f acut a cu credin ta ari mbeli prin rug as ugate Prin cuvintele pe care le spunem oamenilor s m, Dumnezeu dore ciunile pe care le n al ta ste s a prezent am o dovad a spiritual inconfundabil a c a avem o via ta a. Noi nu ne bucur am de plin atatea binecuvnt arii pe care Domnul a preg atit-o pentru noi, de . Dac oarece nu cerem cu credin ta a am exercita credin ta n Cuvntul viului Dumnezeu, am avea cele mai mbel sugate binecuvnt ari. Noi , de aceea l dezonor am pe Dumnezeu prin lipsa noastr a de credin ta

56

Rug aciunea

, aducnd o m nu le putem mp art as i altora via ta arturie vie s i n al ta toare. Noi nu putem da ce nu avem. M arturii pentru comunitate 6:63. s Cere ti cu credin ta i apoi primi ti Noi putem s a ob tinem putere de la Dumnezeu. El este n stare s a ne ajute. El poate s a ne , ve dea har s i n telepciune cereasc a. Dac a ve ti cere cu credin ta ti primi, dar trebuie s a veghea ti n vederea rug aciunii. Veghea ti, ruga tiv a, lucra ti acestea s a e cuvintele voastre de ordine. M arturii pentru comunitate 2:427. Credin ta consider a c a are binecuvntarea nainte de a o vedea sau sim ti Am v azut adesea c a mul ti copii ai Domnului neglijeaz a prea mult rug aciunea, ndeosebi rug aciunea n tain a, s i am v azut c a mul ti nu exercit a credin ta aceea pe care au att privile mnt giul, ct s i datoria de a o exercita, a steptnd adesea acel sim ta pe care numai credin ta poate s a-1 aduc a. Sentimentul nu este cre . Cele dou din ta a sunt deosebite. Voi trebuie s a v a exercita ti credin ta, dar Dumnezeu este acela care d a sentimentul de bucurie s i binecuvntarea. Harul lui Dumnezeu vine n suet prin intermediul unei [59] credin te vii, iar noi avem capacitatea de a exercita credin ta aceasta. s Credin ta cea adev arat a se bazeaz a pe f ag aduin ta i consider a c a are binecuvntarea nainte de a o vedea sau sim ti. Trebuie s a , iar apoi, trimitem cererile noastre n Sfnta Sntelor cu credin ta credin ta noastr a trebuie s a se bazeze pe binecuvntarea f ag aduit a s i s a considere c a am primit-o. Dup a aceea, trebuie s a credem c a primim binecuvntarea, deoarece credin ta noastr a a primit-o deja s i, n conformitate cu Scriptura, ea este a noastr a. Orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit s i-1 ve ti avea (Marcu 11, 24). Aceasta este credin ta adev arat a a crede c a primim binecuvntarea chiar nainte de a o vedea. Cnd binecuvntarea f ag aduit a este v azut as i ne bucur am de ea, credin ta a pierit. Totu si mul ti presupun mare cnd se mp c a au o credin ta art as esc ntr-o mare m asur a de , dect dac Duhul Sfnt s i c a nu pot s a aib a credin ta a simt puterea Duhului. Astfel de oameni confund a credin ta cu binecuvntarea care . Timpul cnd trebuie s vine prin credin ta a exercit am credin ta este tocmai timpul cnd ne sim tim lipsi ti de Duhul Sfnt. Cnd norii gro si ai ntunericului par s a planeze asupra min tii, atunci este timpul vie s ca aceast a credin ta a str apung a ntunericul s i s a mpr as tie norii. Credin ta adev arat a se bazeaz a pe f ag aduin tele aliate n Cuvntul

Rug aciunea credin tei

57

iui Dumnezeu s i numai aceia care urmeaz a Cuvntul pot s a cear a mplinirea f ag aduin telor lui pline de slav a. Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea s i vi se va da (Ioan 15, 7). Orice vom cere, vom c ap ata de la El, indc a p azim poruncile Lui s i facem ce este pl acut naintea Lui (1 Ioan 3, 22). Experien te s i viziuni, 72, 73, Nu v a cl atina ti, dac a nu primi ti r aspuns imediat la rug aciune Credin ta voastr a nu trebuie s a se desprind a de f ag aduin tele lui Dumnezeu, dac a nu vede ti sau nu sim ti ti imediat r aspunsul la rug aciune. Nu v a e team a s a v a ncrede ti n Dumnezeu. Baza ti-v a pe f ag aduin ta Lui sigur a: Cere ti s i vi se va da. Dumnezeu este prea n telept pentru a gre si s i prea bun pentru a re tine vreun lucru bun de la sn tii S ai care merg pe o cale dreapt a. M arturii pentru comunitate 1:120. Ruga ti-v a, apoi l asa ti rezultatele n grija lui Dumnezeu s Lucra ti cu credin ta i l asa ti rezultatele n grija lui Dumnezeu. Ruga ti , iar taina providen v a n credin ta tei Sale va aduce r aspunsul. Uneori, vi se va p area c a nu pute ti avea succes. Lucra ti s i crede ti, punnd n , n eforturile voastre credin ta adejde s i curaj. Dup a ce a ti f acut tot ce [60] a ti putut, a stepta ti-L pe Domnul, m arturisind credincio sia Lui, iar El va face s a se mplineasc a Cuvntul S au. A stepta ti nu cu o ngrijorare neclintit nelini stit a, ci cu o credin ta as i cu ncredere nezguduit a. M arturii pentru comunitate 7:245. aciunea credin tei, f acut a din Ruga ti-v a cu ncredere Rug toat a inima, este auzit a n ceruri s i prime ste r aspuns pe p amnt. Dumnezeu n telege nevoile omenirii. El s tie ce dorim nainte s a-I cerem. El vede lupta suetului cu ndoiala s i ispita. El observ a sinceritatea celui ce se roag a. El va primi umilin ta s i triste tea suetului. Iat a spre cine mi voi ndrepta privirile, declar a El, spre cel ce sufer as i are duhul mhnit, spre cel ce se teme de cuvntul Meu. Avem privilegiul de a ne ruga cu ncredere, dup a cum ne ndeamn a Duhul Sfnt. Noi trebuie s a-I spunem Domnului nevoile noastre cu simplitate s i s a cerem mplinirea f ag aduin tei Sale. Harul uimitor al lui Dumnezeu, 92. Isus este la fel de doritor s a asculte rug aciunea ast azi, cum a fost cnd era pe p amnt n telepciunea omeneasc a spune c a pretind c rug aciunea nu este esen tial a. Oamenii de s tiin ta a nu poate exista un r aspuns real la rug aciune, c a acest fapt ar o c alcare a

58

Rug aciunea

legilor naturii, o minune, s i c a minuni nu exist a. Universul, spun ei, este guvernat de legi xe s i nici chiar Dumnezeu nu poate face nimic mpotriva acestor legi. n felul acesta, ei l reprezint a pe Dumnezeu ca ind legat de propriile legi ca s i cnd ac tiunea unei legi divine tur ar exclude libertatea divin a. O astfel de nv a ta a este contrar a m arturiei Scripturii. N-au f acut minuni Hristos s i apostolii S ai? Acela si Mn-tuitor milostiv tr aie ste s i ast azi s i este tot att de doritor s a asculte rug aciunea credin tei ea atunci cnd a tr ait vizibil printre oameni, Tragedia veacurilor, 525. Rug aciunea credin tei exprim a nevoile simple ale suetului Rug aciunea nu este un act de isp as ire a p acatului, ea nu este o virtute, sau un merit. Cele mai alese s i mai frumoase cuvinte sincer nu nseamn a nimic n compara tie cu o dorin ta as i sfnt a. Dac a nu exprim a adev aratele sentimente ale inimii, chiar s i cele mai elocvente rug aciuni sunt doar ni ste cuvinte f ar a rost. Dar rug aciunea [61] care izvor as te dintr-o inim a sincer a. si exprim a nevoile simple ale suetului, ca s i cnd i-am cere o favoare unui prieten, cu ncrederea c a ne va acordat a aceasta este rug aciunea credin tei. Dumnezeu nu dore ste complimentele noastre formale, dar strig atul nerostit al mntul p inimii frnte s i cople site de sim ta ac ato seniei s i al unei neputin te totale ajunge pn a la Tat al oric arei ndur ari. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 86, 87. Rug aciunea l determin a pe Dumnezeu s a ac tioneze Prin , voi pute rug aciunile voastre erbin ti, f acute cu credin ta ti s a mi sca ti bra tul care conduce lumea. Voi pute ti s a-i nv a ta ti pe copiii vo stri s a se roage ecient atunci cnd ngenuncheaz a al aturi de voi. n al ta tiv a rug aciunile spre scaunul de domnie al lui Dumnezeu, spunnd: Doamne, ndur a-Te de poporul T au! Nu da de ocar a mo stenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce s a se zic a printre neamuri: Unde este Dumnezeul lor? Dumnezeu este la lucru. El face minuni s i, chiar dac a Se a a n naltul cerurilor, rug aciunea poate s a ajung a la scaunul S au de domnie. Acela care conduce totul, Acela care poate s a fac a lucruri minunate, va lua n considerare rug aciunea smerit a a credin tei, care vine chiar s i de la cel mai umil dintre copiii S ai. The Review and Herald, 23 aprilie 1889. Dumnezeu nu poate s a r aspund a rug aciunilor care nu-I sunt adresate Rug aciunea s i credin ta vor face lucruri pe care

Rug aciunea credin tei

59

nicio putere de pe p amnt nu le poate s avr si. Rareori suntem pu si de dou a ori n aceea si situa tie, din toate punctele de vedere. Trebuie s a trecem f ar a ncetare prin evenimente s i ncerc ari noi, n care experien ta din trecut nu poate s a e o c al auz a sucient a. Trebuie s a avem lumina continu a care vine de la Dumnezeu. Domnul Hristos le trimite mereu solii celor care ascult a vocea Sa. O parte a planului lui Dumnezeu este aceea de a ne da, ca r aspuns la rug aciunea credin tei, binecuvnt ari pe care nu ni le-ar d arui, dac a nu I le-am cere. My Life Today, 15. Pastorii s a se roage neobosit nainte de a se angaja n lucrarea ele a-i ajuta pe al tii, pastorii ar trebui s a- si preg ateasc a inima, deoarece poporul este cu mult naintea multora dintre pastori. Ei trebuie s a lupte neobosit n rug aciune pn a cnd Domnul i binecuvnteaz a. Cnd iubirea lui Dumnezeu va arde pe altarul inimii [62] lor, nu vor predica pentru a- si etala propria iste time, ci pentru a-L prezenta pe Hristos care ridic a p acatele lumii. M arturii pentru comunitate 5:166. , rug Remediul pentru descurajare este credin ta aciune s i lucrare Exist a un singur remediu pentru to ti cei descuraja ti rug aciunea, credin ta s i lucrarea. M arturii pentru comunitate 6:438. Rug aciunea este arma cu care ne mpotrivim vr ajma sului Domnul Hristos este singura noastr a n adejde. Veni ti la Dumnezeu n Numele Aceluia care Si-a dat via ta pentru lume. Baza ti-v a pe ecien ta jertfei Sale. Ar ata ti c a dragostea s i bucuria Lui se a a n suetul vostru s i c a, din motivul acesta, bucuria voastr a este deplin a. Dumnezeu este puterea noastr a. Ruga ti-v a mult! Rug aciunea este via ta suetului. Rug aciunea credin tei este arma cu care putem s a ne mpotrivim cu succes ec arui atac al vr ajma sului. Signs of the Times, 24 august 1904. Rug aciunea nu se pierde, chiar dac a nu prime ste r aspunsul a sa cum l a stept am Rug aciunea credin tei nu se pierde niciodat a, dar este o ncumetare s a arm am c a ea va primi ntotdeauna r aspunsul, exact n modalitatea pe care am a steptat-o s i prin lucrul precis pe care l-am cerut. M arturii pentru comunitate 1:231. Mngietorul vine ca r aspuns la rug aciunea credin tei Oricnd s i n orice loc, n toate ntrist arile s i n toate necazurile, cnd mprejur arile sunt ntunecoase s i viitorul este plin de tulbur ari, iar noi ne sim tim f ar a putere s i singuri, Mngietorul va trimis

60

Rug aciunea

ca r aspuns la rug aciunea credin tei. mprejur arile ne pot desp ar ti de orice prieten p amntesc, dar nici mprejurarea, nici dep artarea nu ne pot desp ar ti de Mngietorul ceresc. Oriunde am , oriunde am merge, El Se a a totdeauna la dreapta noastr a ca s a ne sprijine, s a ne ajute, s a ne ridice s i s a ne mb arb ateze. Hristos, Lumina lumii, 669, 670. ngerii duc rug aciunile noastre n Sanctuarul ceresc n[63] gerii aud jertfa de laud as i rug aciunea credin tei, iar ei duc cererile la Acela care sluje ste n Sanctuar pentru poporul S au s i prezint a meritele Sale n favoarea lor. Rug aciunea adev arat a se bazeaz a pe Cel Atotputernic s i le d a oamenilor biruin ta. A sezat pe genunchi, cre stinul ob tine puterea de a se mpotrivi ispitei. The Review and Herald, 1 februarie 1912. Rug aciunea st aruitoare va z ad arnici eforturile cele mai pui, n mod ternice ale lui Satana Omul este robul lui Satana s natural, este nclinat s a urmeze sugestiile lui s i s a fac a tot ce i porunce ste el. n el nsu si, omul nu are nicio putere de a se mpotrivi cu succes p acatului. El poate ndr azni s a nfrunte un vr ajma s a sa de vie, ngrozitor numai dac a Hristos locuie ste n el printr-o credin ta care s a-i inuen teze dorin tele s i s a-1 nt areasc a oferindu-i putere de sus. Orice alte mijloace de ap arare sunt zadarnice. Numai prin Hristos se poate limita puterea lui Satana. Acesta este un adev ar foarte important, pe care to ti ar trebui s a-1 n teleag a. Satana este ocupat n ecare clip a, mergnd ncoace s i ncolo, n sus s i n jos pe p amnt, c autnd pe cine s a nghit a. Totu si rug aciunea plin a de zel a credin tei va z ad arnici eforturile sale cele mai puternice. A sadar, fra tilor, lua ti scutul credin tei cu care ve ti putea stinge toate s age tile arz atoare ale celui r au, M arturii pentru comunitate 5:294. Rug aciunea credin tei c stig a biruin ta asupra lui Satana Rug aciunea credin tei constituie cea mai mare putere a cre stinului, pe Satana. Acesta este motivul iar aceasta l va nvinge cu siguran ta pentru care el insinueaz a c a nu avem nevoie de rug aciune. El detest a Numele lui Isus, Ap ar atorul nostru, iar atunci cnd venim st aruitor naintea Lui, cernd ajutor, o stirea lui Satana intr a n panic a. Dac a neglij am rug aciunea, o facem spre c stigul lui, c aci atunci, minunile [64] lui mincinoase sunt primite mai u sor. M arturii l, 296.

Capitolul 7 Rug aciunea s i ascultarea


a st am ntr-o stare de Ruga ti-v as i lucra ti! Noi nu trebuie s a steptare lini stit a a asupririi s i necazului s i s a ne mpreun am minile, f ar a s a facem nimic spre a abate r aul. Strig atele noastre unite s a se nal te spre cer. Ruga ti-v as i lucra ti, lucra ti s i ruga ti-v a! Totu si nimeni s a nu ac tioneze pripit. nv a ta ti, ca niciodat a mai nainte, c a trebuie s a ti blnzi s i smeri ti cu inima. Selected Messages 2:370, 371. Trebuie s a ne rug am, s a lucr am s i s a credem. Domnul este cel care ne d a succesul. Evanghelizare, 438. Ve ti nevoi ti s a lupta ti cu multe dicult a ti, s a purta ti poveri, s a sf atui ti, s a alc atui ti planuri s i s a le ndeplini ti c autndu-L f ar a ncetare pe Dumnezeu pentru ajutor. Ruga ti-v as i lucra ti, lucra ti s i ruga ti-v a, nv a ta ti de la Domnul Isus ca ni ste elevi n s coala Sa! M arturii pentru pastori, 498, 499. Rug aciunea este planul Cerului pentru a avea succes mpotriva p acatului Mul ti dintre aceia care se str aduiesc s a asculte de poruncile lui Dumnezeu au pu tin a pace s i bucurie. Aceast a lips a n experien ta lor este rezultatul faptului c a nu reu sesc s a si exercite credin ta. Ei se comport a ca s i cum ar tr ai ntr-o tar a cu p amntul s arat, ntr-o pustie prjolit a de soare. Ei cer pu tin, n timp ce ar putea s a [65] cear a mult, pentru c a f ag aduin tele lui Dumnezeu nu au nicio limit a. Astfel de oameni nu reprezint a sn tirea ce vine prin ascultarea de adev ar. Dumnezeu ar dori ca to ti ii s i icele Sale s a e ferici ti, n pace s i ascult atori. Prin exercitarea credin tei, cel credincios ajunge n poate mplinit posesia acestor binecuvnt ari. Prin credin ta a orice lips a a caracterului, poate cur a tit a orice pat a, poate corectat a orice gre seal as i poate dezvoltat a orice nsu sire aleas a. Rug aciunea este mijlocul rnduit de Cer pentru a avea succes n lupta cu p acatul s i n dezvoltarea caracterului cre stin. Inuen ta divin a, care vine ca r aspuns la rug aciunea credin tei, va mplini n suetul celui care se roag a tot ce a cerut el. Noi putem cere iertare pentru p acate, putem cere Duhul Sfnt, o re asemenea lui Hristos, 61

62

Rug aciunea

n telepciune s i t arie pentru a face lucrarea Sa s i orice dar pe care El 1-a promis, iar f ag aduin ta este: Ve ti primi. Istoria faptelor apostolilor, 563, 564. Ispitele zilnice fac din rug aciune o necesitate Puterea ob tinut a n rug aciunea adresat a lui Dumnezeu, unit a cu efortul individual n educarea min tii pentru a atent as i precaut a, l preg ate ste pe om pentru ndatoririle zilnice s i p astreaz a spiritul de pace n toate mprejur arile, orict de critice ar acestea. Ispitele la care suntem expu si zilnic fac din rug aciune o necesitate. Ca s a putem p azi ti de puterea , dorin lui Dumnezeu prin credin ta tele suetului s a se nal te continuu n rug aciune t acut a pentru ajutor, pentru lumin a, pentru putere, pen . Totu tru cuno stin ta si gndul s i rug aciunea nu pot lua locul folosirii serioase s i judicioase a timpului. Att lucrarea, ct s i rug aciunea sunt necesare pentru lucrarea de des avr sire a caracterului cre stin. M arturii pentru comunitate 4:459. Rug aciunea zilnic a schimb a gre selile n biruin te Dac ao persoan a care comunic a zilnic cu Dumnezeu se abate de pe cale, dac a nceteaz a pentru o clip a s a priveasc a statornic la Domnul Isus, acest lucru nu se ntmpl a deoarece p ac atuie ste cu voia, pentru c a, atunci cnd si n telege gre seala, se ntoarce din nou s i si a tinte ste privirile c atre Isus, iar faptul c a a gre sit nu o face s a e mai pu tin drag a [66] inimii lui Dumnezeu, El s tie c a persoana aceea are o comuniune cu Mntuitorul, iar cnd este mustrat a pentru gre seala ei, ea nu pleac a sup arat as i nu se plnge de Dumnezeu, ci schimb a gre seala ntr-o . Ea nva lec biruin ta ta tia aat a n cuvintele Domnului s i ia aminte, ca s a nu e am agit a din nou. The Review and Herald, 12 mai 1896. Hristos este mijlocitorul rug aciunii, stnd ntre noi s i Dumnezeu Domnul Hristos este puntea de leg atur a ntre Dumnezeu s i om. El a f ag aduit mijlocirea Sa personal a, El pune toat a virtutea neprih anirii Sale de partea celui care se roag a. Domnul Hristos pledeaz a pentru om, iar omul, avnd nevoie de ajutorul divin, pledeaz a pentru sine nsu si n prezen ta lui Dumnezeu, folosind puterea de in a Aceluia care Si-a uen ta dat via ta pentru lume. Cnd recunoa stem naintea lui Dumnezeu c a pre tuim meritele lui Hristos, rug aciunile noastre de mijlocire ajung s a e pl acute. Oh, cine poate s a n teleag a valoarea acestui har s i a acestei mari iubiri! Cnd ne apropiem de Dumnezeu n virtutea meritelor lui Hristos, noi suntem mbr aca ti

Rug aciunea s i ascultarea

63

cu ve smintele Sale preo te sti. El ne a saz a aproape, al aturi de El, cuprinzndu-ne cu bra tul S au omenesc, n timp ce cu bra tul S au divin Se prinde de scaunul de domnie al Celui Innit. El pune n c adelni ta din minile noastre meritele Sale, ca pe o t amie pl acut mirositoare, pentru a ncuraja cererile noastre. El f ag aduie ste s a asculte s i s a r aspund a la rug aciunile noastre. Da, Hristos a devenit mijlocitorul rug aciunii, stnd ntre om s i Dumnezeu. El a devenit s i mijlocitorul binecuvnt arii ntre Dumnezeu s i om. El a unit cele dumnezeie sti cu cele omene sti. Oamenii trebuie s a conlucreze cu El pentru mntuirea propriului lor suet s i apoi s a fac a eforturi puternice s i st aruitoare, penlru a-i salva pe aceia care sunt gata s a piar a. M arturii 8, 178. Dup a cum marele preot stropea sngele cald asupra tronului harului, n timp ce norul de t amie pl acut mirositoare se n al ta naintea lui Dumnezeu, tot a sa, cnd ne m arturisim p acatele s i cerem mijlocirea sngelui isp as itor al Domnului Hristos, rug aciunile noastre se ia cer nso nal ta tite de meritele caracterului Mntuitorului nostru, n ciuda nevredniciei noastre, noi trebuie s a ne aducem aminte c a exist a Cineva care poate s a ndep arteze p acatul s i care este doritor s i ner abd ator s a-1 mntuiasc a pe cel p ac atos. El a pl atit cu sngele S au pedeapsa pentru to ti cei gre si ti. El va nl atura ecare p acat recunoscut cu o inim a smerit a naintea lui Dumnezeu. De vor p acatele voastre cum e crmzul, se vor face albe ca z apada, de vor [67] ro sii ca purpura, se vor face ca lna The Review and Herald, 29 septembrie 1896. Rug aciunea nu valoreaz a nimic dac a n inim a se a a neleaci harul lui Dumnezeu, care aduce giuire s avr sit a cu voia C s-o rupem mntuire pentru to ti oamenii, a fost ar atat s i ne nva ta cu p agn atatea s i cu poftele lume sti s i s a tr aim n veacul de acum cu cump atare, dreptate s i evlavie. Hristos spune: Voi ti dar des avr si ti, dup a cum s i Tat al vostru cel ceresc este des avr sit. Ce poate face mul timea rug aciunilor voastre, dac a p acatul este pre tuit n inimile voastre? Dac a nu face ti o schimbare total a, nu peste mult timp, ve ti ajunge s atui de mustrare ca s i copiii lui Israel s i, ca s i ei, v a ve ti lep ada de Dumnezeu. Unii dintre voi recunoa ste ti mustrarea prin cuvinte, dar nu o accepta ti n inim a. Face ti acelea si lucruri ca s i mai nainte, numai c a sunte ti mai pu tin sensibili la inuen ta Duhului lui Dumnezeu, ajungnd din ce n ce mai orbi ti, avnd mai pu tin a

64

Rug aciunea

n telepciune, mai pu tin a st apnire de sine, mai pu tin a putere moral a s i mai pu tin zel s i atrac tie pentru lucrurile religioase, iar dac a nu v a converti ti, n cele din urm a ve ti renun ta de tot s a v a tine ti de Dumnezeu. Cnd a ti fost mustra ti, voi n-a ti f acut schimb ari decisive n via ta voastr a, pentru c a n-a ti v azut s i nu v-a ti dat seama de defectele voastre de caracter s i de contrastul cel mare dintre via ta voastr as i via ta lui Hristos. Tactica voastr a a fost aceea de a v a a seza ntr-o pozi tie din care s a nu pierde ti ntru totul ncrederea fra tilor vo stri. M arturii pentru comunitate 4:332. Rug aciunea nu tine locul ascult arii Pentru mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu exist a anumite condi tii, iar rug aciunea nu poate lua niciodat a locul ndeplinirii datoriei. Dac a M a iubi ti, spune Domnul Hristos, ve ti p azi poruncile Mele. Cine arc poruncile Mele s i le p aze ste, acela M a iube ste s i cine M a iube ste va iubit de Tat al Meu. Eu l voi iubi s i M a voi ar ata lui (Ioan 14, 15.21). Cei care aduc cererile lor naintea lui Dumnezeu, solicitnd mplinirea f ag aduin tei Sale, dar nu se conformeaz a condi tiilor, l insult a pe Iehova. Ei folosesc Numele lui Hristos ca garan tie a mplinirii f ag aduin tei, dar nu ndeplinesc acele lucruri care demonstreaz a credin ta de El. [68] lor n Hristos s i dragostea fa ta Mul ti ignor a condi tia accept arii lor de c atre Tat al ceresc. Trebuie s a examin am mai atent faptele credin tei prin care ne apropiem de Dumnezeu. Dac a suntem neascult atori, i aducem Domnului un ordin de plat a, pe care i cerem s a l onoreze, n timp ce noi nu am ndeplinit condi tiile care l fac s a e pl atibil. Noi i prezent am lui Dumnezeu f ag aduin tele Sale s i l rug am s a le ndeplineasc a, dar, dac a le-ar ndeplini, El Si-ar dezonora propriul Nume. F ag aduin ta este: Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi Cuvintele Melc, cere ti orice ve ti vrea s i vi se va da (Ioan 15, 7). Iar apostolul Ioan declar a: Si prin aceasta s tim c a l cunoa stem, dac a p azim poruncile Lui. Cine zice: l cunosc s i nu p aze ste poruncile Lui este un mincinos s i adev arul nu este n el. Dar cine p aze ste Cuvntul Lui, n el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns des avr sit a; prin aceasta s tim c a suntem ai Lui (Ioan 2, 3-5). Parabolele Domnului Hristos, 143, 144. Noi trebuie s a credem c a Dumnezeu ne aude, iar apoi s a tr aim n conformitate cu rug aciunile noastre Copiii s i tinerii pot veni la Hristos cu poverile s i nel amuririle lor, iar eu s tiu c a El va

Rug aciunea s i ascultarea

65

r aspunde cererilor lor s i le va da exact ce au nevoie. Fii st aruitor, i hot art. Prezint a f ag aduin ta lui Dumnezeu, iar apoi crede f ar a nicio minte deosebite, nainte de a crede ndoial a. Nu te a stepta s a ai sim ta c a Dumnezeu r aspunde. Nu ncerca s a stabile sti modalitatea precis a n care crezi c a Dumnezeu trebuie s a lucreze pentru tine, nainte s a crezi c a ai s i primit lucrurile pe care I le-ai cerut, ci ncrede-te n Cuvntul Lui s i las a ntreaga problem a n minile Domnului, cu ncredin tarea deplin a c a rug aciunea ta va onorat as i c a r aspunsul va veni exact la momentul s i n modalitatea n care Tat al ceresc crede c a este mai bine pentru tine, iar apoi tr aie ste n conformitate cu rug aciunile tale. Fii umilit s i continu a s a naintezi! Solii pentru tineret, 123. Rug aciunea pentru harul de a rezista ispitei n via ta de zi cu zi, te vei ntlni cu surprize nea steptate, dezam agiri s i ispite. Ce spune Cuvntul? mpotrivi ti-v a diavolului, bazndu-v a cu putere pe Dumnezeu, si el va fugi de la voi. Apropia ti-v a de Dumnezeu s i El Se va apropia de voi. Dac a vor c auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine. Prive ste la Domnul Hristos n orice timp s i n orice loc, n al tndu- ti rug aciunea dntro inim a sincer a, ca s as tii s a faci voia Sa. Apoi, cnd vr ajma sul [69] n av ale ste ca un potop, Duhul lui Dumnezeu va ridica mprejurul t au un scut mpotriva lui. Cnd e sti pe punctul de a ceda, de a- ti pierde r abdarea s i st apnirea de sine, de a aspru s i mustr ator, de a g asi gre seli s i de a acuza acesta este momentul cnd trebuie s a nal ti c atre cer urm atoarea rug aciune: Ajut a-m a, o, Doamne, s a rezist ispitei, s a alung din inima mea orice am ar aciune, orice mnie s i orice vorbire de r au. Da-mi blnde tea Ta, iubirea Ta, neprih anirea Ta, r abdarea Ta. Nu m a l asa s a-L dezonorez pe R ascump ar atorul meu, s a interpretez gre sit cuvintele so tiei mele, ale copiilor mei, ale . Ajut fra tilor s i surorilor mele de credin ta a-m a s a u milos, sensibil, iert ator. Ajut a-m a ca ntr-adev ar s a i unesc pe cei din casa mea s i s a reprezint n fa ta semenilor caracterul Domnului Hristos. C aminul adventist, 214, 215. Noi s tim c a pericolele s i ispitele care i tulbur a pe tineri n prezent nu sunt nici pu tine, nici mici.... Tr aim ntr-un veac, cnd de r mpotrivirea fa ta au cere veghere s i rug aciune continu a. Cuvntul pre tios al lui Dumnezeu este standardul pentru tinerii care doresc de mp s a e credincio si fa ta aratul cerurilor. Ei trebuie s a studieze

66

Rug aciunea

Scripturile. S a memoreze text dup a text s i s a cunoasc a lucrurile pe care le-a spus Domnul.... Iar cnd trec prin ncerc ari, tinerii s a , deschid a Cuvntul lui Dumnezeu s i, cu inima umilit as i cu credin ta s a-I cear a Domnului n telepciune spre a descoperi calea Sa s i putere de a merge pe ea. The Youths Instructor, 3 August 1887. Tinerii no stri trebuie s a porneasc a o lupt a mpotriva oric arui obicei r au, care prezint a chiar s i cel mai mic pericol de a ndep arta suetul de la datorie s i devotament. S a aib a ocazii prestabilite pentru s rug aciune s i s a nu le neglijeze niciodat a, dac a le este cu putin ta a evite a le neglija. Dac a vor ncepe s a lupte cu obiceiurile vicioase pe care s i le-au ng aduit, la fel cum au luptat nainte de a- si declara p art as ia cu Hristos, ci vor c adea curnd, ca o prad a u soar a pentru uneltirile lui Satana. Totu si, dac a vor narma ti cu Cuvntul lui Dumnezeu, pe care l-au adunat ca pe o comoar a n minte s i n inim a, ei vor trece prin toate atacurile vr ajma silor lui Dumnezeu s i [70] ai omului, f ar a s a e atin si. My Life Today, 315.

Capitolul 8 Rug aciunea biruitoare


Nu v a desprinde ti de f ag aduin tele lui Dumnezeu Fiecare sfnt care vine naintea lui Dumnezeu cu o inim a sincer as i si nal ta , va primi r cererile sincere c atre El, prin credin ta aspuns la rug aciunile sale. Credin ta voastr a nu trebuie s a se desprind a de f ag aduin tele lui Dumnezeu, dac a nu vede ti sau nu sim ti ti imediat r aspunsul la rug aciune. Nu v a e team a s a v a ncrede ti n Dumnezeu. Baza ti-v a pe f ag aduin ta Lui sigur a: Cere ti s i vi se va da. Dumnezeu este prea n telept pentru a gre si s i prea bun pentru a re tine vreun lucru bun de la sn tii S ai, care merg pe o cale dreapt a. Omul gre se ste s i, de si cererile sale sunt n al tate dintr-o inim a sincer a, el nu cere ntotdeauna lucrurile care sunt bune pentru el, sau care vor aduce slav a lui Dumnezeu, n aceste cazuri, Tat al nostru cel n telept s i bun ne ascult a cererile s i uneori ne va r aspunde imediat. Totu si El ne d a lucrurile care sunt cel mai mult spre binele nostru s i spre slava Sa. Dumnezeu ne d a binecuvnt ari. Dac a am putea observa planul S au, am vedea limpede c a El s tie ce este cel mai bine pentru noi s i c a rug aciunile noastre sunt ascultate. Nu ne d a nimic care s a ne e v at am ator, ci tocmai binecuvntarea de care avem nevoie, n loc s a ne dea un lucru pe care noi l-am cerut, dar care nu este spre binele nostru, ci pentru a ne face r au. Am v azut c a, dac a nu primim imediat r aspuns la rug aciuni, noi ar trebui s a ne men tinem credin ta s i s a nu ne l as am cuprin si de descurajare, c aci aceasta ne va desp ar ti de Dumnezeu. Dac a credin ta noastr as ov aie, nu vom primi nimic de la El. ncrederea noastr a n [71] Dumnezeu trebuie s a e puternic a, iar cnd vom avea cel mai mult nevoie de aceasta, binecuvntarea va c adea asupra noastr a ca un ropot de ploaie. M arturii pentru comunitate 1:120, 121. Rug aciunile noastre s a e erbin ti s i st aruitoare Dumnezeu nu spune: Cere ti o singur a dat as i ve ti primi. El ne ndeamn a s a cerem n continuare. St arui ti n rug aciune f ar as ov aire. Perseveren ta n rug aciune l aduce pe cel care se roag a la o atitudine mai serioas a tot mai mare de a primi lucrurile pe care le cere s i i d a o dorin ta 67

68

Rug aciunea

La mormntul lui Laz ar, Domnul Hristos i-a spus Mariei: Nu ti-am spus c a, dac a vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? (Ioan 11, 40). vie. Acesta este motivul pentru care nu Dar mul ti nu au o credin ta v ad o manifestare mai mare a puterii lui Dumnezeu. Sl abiciunea lor este rezultatul necredin tei. Ei au mai mult a ncredere n ac tiunile lor, dect n lucrarea lui Dumnezeu pentru ei. Ace sti oameni si asum a r aspunderea de a- si purta singuri de grij a. Ei fac multe planuri s i proiecte, dar se roag a pu tin s i au doar o mic a ncredere real a n , dar aceasta este doar un Dumnezeu, Ei consider a c a au credin ta impuls de moment. Pentru c a nu reu sesc s a- si n teleag a propria nevoie s i nici dispozi tia lui Dumnezeu de a d arui, ei nu. continu a . s a- si aduc a cererile lor naintea Domnului cu st aruin ta Rug aciunile noastre trebuie s a e tot a sa de insistente s i de perseverente ca rug aciunea acelui prieten care cerea cteva pini n miez de noapte. Cu ct vom cere mai st aruitor s i mai statornic, cu att leg atura noastr a spiritual a cu Domnul Hristos va mai strns a. Noi vom primi tot mai multe binecuvnt ari, pentru c a vom avea o tot mai mare. credin ta Partea noastr a este s a ne rug am s i s a credem. Veghea ti n rug aciune. Veghea ti s i coopera ti cu Dumnezeu care ascult a rug aciunile. P astra ti mereu n minte faptul c a noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9). Vorbi ti s i lucra ti n armonie cu rug aciunile voastre. Aceasta va constitui diferen ta innit a cnd ncercarea va dovedi autenticitatea credin tei voastre sau va ar ata c a rug aciunile voastre sunt doar o form a. Parabolele Domnului Hristos, 145, 146. Rug aciunea st aruitoare valoreaz a mult Rug aciunea care vine dintr-o inim a st aruitoare s i credincioas a este acea rug aciune ecient as i erbinte, care valoreaz a mult. Dumnezeu nu r aspunde totdeauna la rug aciuni a sa cum a stept am, pentru c a este posibil ca [72] noi s a nu cerem lucruri care ar spre cel mai mare bine al nostru, dar, n iubirea s i n telepciunea Lui nem arginit a, El ne va da acele lucruri de care noi avem cea mai mare nevoie. M arturii pentru comunitate 4:531. Nu v a desprinde ti prea repede de bra tul lui Dumnezeu s L-am ntrebat pe nger de ce nu s-a manifestat mai mult a credin ta i putere n Israel. El a spus: Voi v a desprinde ti prea repede de bra tul

Rug aciunea biruitoare

69

cererile voastre naintea scaunului Domnului. Aduce ti cu insisten ta puternic S au de domnie s i rezista ti printr-o credin ta a. F ag aduin tele Sale sunt sigure. Crede ti c a primi ti lucrurile pentru care v a ruga ti s i le ve ti avea. Apoi, aten tia mi-a fost ndreptat a spre Ilie. El a fost supus acelora si sl abiciuni ca s i noi, dar s-a rugat st aruitor. El s-a rugat de s apte ori Domnului, iar ultima oar a s-a v azut norul. Am v azut c a noi ne ndoiser am de f ag aduin tele sigure s i l r aniser am pe Mntuitorul, . ngerul a spus: mbrac prin lipsa noastr a de credin ta a armura s i, mai presus de orice, ia scutul credin tei, c aci el va p azi inima s i ns as i via ta de s age tile arz atoare ale celui r au. Dac a vr ajma sul i poate face pe cei descuraja ti s a- si abat a privirile de la Domnul Isus, s a priveasc a la ei n si si s i s a se gndeasc a numai la propria nevrednicie, n loc de a se gndi la vrednicia lui Isus, la dragostea Sa, la meritele Sale s i la mila Sa cea mare, el va da la o parte scutul credin tei s i si va atinge scopul, iar ei vor expu si ispitelor lui nemiloase. Prin urmare, cei slabi trebuie s a priveasc a la Isus s i s a se ncread a n El. A sadar, ei trebuie s a- si exercite credin ta. Experien te s i viziuni, 73. St arui ti n rug aciune f ar as ov aire Cnd un om i adreseaz a lui Dumnezeu o rug aciune foarte st aruitoare n Numele lui Isus (Isus Hristos este singurul Nume de sub cer prin care putem s a m s mntui ti), n acea st aruin ta i seriozitate se g ase ste un angajament al lui Dumnezeu, asigurndu-1 c a El este gata s a r aspund a la rug aciune ntr-o m asur a nespus de mbel sugat a, mai mult dect putem noi s a cerem sau s a gndim. Noi nu trebuie s a ne rug am doar n Numele lui Isus, ci s i prin inspira tia s i ndemnurile erbin ti ale Duhului Sfnt. Acest fapt explic a semnica tia cuvintelor: Duhul nsu si mijloce ste pentru noi cu suspine negr aite. Rug aciunile trebuie sa e n al tate cu serioas o credin ta a. Atunci, ele vor ajunge la tronul harului. St arui ti n rug aciune f ar as ov aire. Dumnezeu nu spune: Ruga ti-v a o dat a, iar Eu v a voi r aspunde. El spune: Ruga ti-v a nencetat, creznd c a ave ti lucrurile pe care le cere ti s i le ve ti primi, iar Eu v a voi r aspunde. [73] The Gospel Herald, 28 mai 1902. Este nevoie de rug aciuni arz atoare, nu de rug aciuni slabe s i f ar a tragere de inim a Este nevoie de rug aciune de cea mai serioas a, arz atoare s i chinuitoare rug aciune o rug aciune ca aceea n al tat a de David, cnd a exclamat: Cum dore ste un cerb izvoarele de ap a, a sa Te dore ste suetul meu pe Tine, Dumnezeule. Mi se

70

Rug aciunea

tope ste suetul de dor dup a legile Tale. Suspin dup a mntuirea Ta. Suetul meu suspin as i tnje ste dup a cur tile Domnului, inima s i carnea mea strig a c atre Dumnezeul cel viu. Iat a, doresc s a mplinesc poruncile Tale. Acesta este spiritul rug aciunii lupt atoare, asemenea celui de care a fost st apnit psalmistul rege. Daniel s-a rugat lui Dumnezeu nu n al tndu-se pe sine sau revendicnd vreo virtute: Ascult a, Doamne! Iart a, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucreaz as i nu z abovi, din dragoste pentru Tine. Aceasta este rug aciunea pe care Iacov o nume ste ecient as i erbinte. Despre Hristos este scris: A ajuns ntr-un chin ca de moarte s i a nceput s a Se roage s i mai erbinte. n ce contrast cu aceast a mijlocire din partea Maiest a tii cerului sunt rug aciunile slabe, f ar a tragere de inim a, care sunt n al tate c atre Dumnezeu! Mul ti sunt mul tumi ti cu o sincer slujire a buzelor s i pu tini au o dorin ta a, serioas as i plin a de dragoste dup a Dumnezeu. M arturii pentru comunitate 4:534. Rug aciunea biruitoare nu trebuie s a con tin a lacrimi s i lupte Multe suete se zbat pentru biruin te speciale s i binecuvnt ari deosebite, ca s a poat a s avr si unele lucruri mari. n scopul acesta, ele simt ntotdeauna c a trebuie s a duc a lupte pline de agonie s i lacrimi n rug aciune. Dac a vor cerceta Scripturile, rugndu-se s a cunoasc a voin ta explicit a a lui Dumnezeu s i apoi vor face voia Sa din de sine, aceste persoane vor g inim a, f ar a re tineri sau ng aduin ta asi pacea. Nici chiar toat a agonia, toate lacrimile s i luptele lor nu le vor aduce binecuvntarea pe care o doresc a sa de st aruitor. Eul trebuie s a e supus n ntregime lui Dumnezeu. Aceste suete trebuie s a fac a lucrarea care li se prezint a, nsu sindu- si bel sugul de har pe care . Dumnezeu a f ag aduit c a-1 va da tuturor celor ce l cer cu credin ta M arturii pentru comunitate 9:165. a Rug aciunea erbinte s i continu a este o necesitate Dac Mntuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a sim tit nevoia de a Se ruga, cu att mai mult noi, ca in te muritoare s i slabe, ar trebui s a sim tim [74] nevoia de a ne ruga zelos s i consecvent. Tat al nostru ceresc a steapt a s a-Si reverse asupra noastr a plin atatea binecuvnt arilor Sale. Este privilegiu nostru acela de a bea cu ndestulare din fntna Iubirii Nem arginite. Este de mirare c a ne rug am a sa de pu tin! Cu toate c a Dumnezeu este binevoitor s i gata s a asculte rug aciunea sincer a a celui mai umil dintre copiii S ai, din partea noastr a se manifest a o mare re tinere s i lips a de interes pentru

Rug aciunea biruitoare

71

a-I face cunoscute nevoile noastre. Ce ar putea gndi ngerii cerului despre in tele omene sti s armane, neajutorate s i supuse ispitei, care, n ciuda faptului c a inima iubirii innite a lui Dumnezeu se pleac a spre eie gata s a le dea mai mult dect cer sau gndesc, totu si se roag a ? ngerii se nchin a sa de pu tin s i au att de pu tin a credin ta a naintea lui Dumnezeu cu bucurie s i simt pl acere s a stea aproape de El. Ei consider a comuniunea cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor; totu si ii acestui p amnt, care au a sa de mult a nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu l poate da, par a mul tumi ti s a umble n afara luminii Duhului S au s i f ar a nso tirea prezen tei Sale. ntunericul celui r au i nv aluie pe aceia care neglijeaz a rug aciunea. Soaptele ispititoare ale vr ajma sului i am agesc la p acat; s i toate acestea, pentru c a ei nu folosesc privilegiile pe care li le-a dat Dumnezeu prin comuniunea divin a a rug aciunii. De ce oare copiii lui Dumnezeu sunt a sa reticen ti s i lipsi ti de dispozi tia de a se ruga, s tiind c a rug aciunea este cheia cu care mna credin tei deschide tezaurul cerului, unde se a a depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? F ar a rug aciune continu as i f ar a veghere atent a, suntem n pericolul de a deveni din ce n ce mai nep as atori s i de a ne abate de la calea cea dreapt a. Vr ajma sul mntuirii se str aduie ste f ar a ncetare s a ne blocheze calea spre tronul milei, ca s a nu putem , harul s ob tine, prin rug aciuni st aruitoare s i credin ta i puterea de a rezista ispitei. Calea c atre Hristos, 93, 94. ti st aruitori s i Lupta ti n rug aciune asemenea lui Iacov Fi sinceri. Rug aciunea erbinte valoreaz a mult. Lupta ti n rug aciune asemenea lui Iacov. Agoniza ti. Dac a, n gr adin a, Domnul Isus S-a rugat pn a cnd sudoarea I s-a f acut ca stropii mari de snge, s i voi trebuie s a face ti un efort. Nu p ar asi ti c am aru ta tainic a pn a cnd nu v a sim ti ti puternici n Dumnezeu, apoi veghea ti s i, atta vreme ct veghea ti s i v a ruga ti, ve ti putea r amne netulbura ti, iar harul lui Dumnezeu va putea s a se arate n voi. M arturii pentru comunitate [75] 1:158. Iacov a biruit pentru c a a fost st aruitor s i hot art. Experien ta vie tii sale e.ste o m arturie cu privire la puterea rug aciunii st aruitoare. m aceast Acum trebuie ca noi s a nv a ta a lec tie a rug aciunii biruitoare, a credin tei care nu las a loc ndoielii. Cele mai mari biruin te ale bisericii lui Hristos sau ale cre stinului nu sunt acelea care se ob tin prin talent s i educa tie, prin avere sau prin favoarea oamenilor, ci

72

Rug aciunea

cu sunt acele biruin te care sunt c stigate n camera de audien ta Dumnezeu, cnd credin ta st aruitoare pn a la agonie se prinde strns de bra tul cel tare al puterii. Aceia care nu sunt dispu si s a p ar aseasc a orice p acat s i s a caute binecuvntarea lui Dumnezeu nu o vor primi. Dar to cu st aruin ta ti aceia care se vor baza pe f ag aduin tele lui Dumnezeu, a sa cum a f acut Iacov, s i care sunt dispu si s a e tot a sa de sinceri s i de st aruitori cum a fost el vor birui a sa cum a biruit el. Patriarhi s i profe ti, 203. Lupta ti n rug aciune pn a cnd vine biruin ta Dumnezeu va totul pentru noi, dac a i vom ng adui s a e. Rug aciunile noastre apatice, rostite cu o jum atate de inim a, nu ne vor aduce rezultate din , ceruri, Oh, trebuie s a st aruim n rug aciune! S a cerem cu credin ta , s , s s a a stept am cu credin ta a primim cu credin ta a ne bucur am n n adejde, pentru c a oricine caut a g ase ste. Fi ti serio si n privin ta aceasta. C auta ti-L pe Dumnezeu cu toat a inima. Oamenii si pun tot suetul s i seriozitatea n lucrurile trec atoare pe care vor s a le realizeze pn a cnd eforturile lor sunt ncununate de succes. nv a ta ti cu toat a seriozitatea ndeletnicirea de a c auta binecuvnt arile pe care Dumnezeu le-a f ag aduit s i, printr-un efort perseverent s i hot art, ve ti avea lumina Sa, adev arul S au s i harul S au mbel sugat. Striga ti dup a Dumnezeu cu sinceritate s i cu o foame a suetului. Lupta ti eu solii cere sti pn a cnd ve ti avea biruin ta. Pune ti-v a toat a f aptura n minile Domnului: trup, suet s i spirit s i hot ar ti-v a s a ti slujitorii S ai iubitori s i consacra ti, condu si de voin ta s i gndirea Sa s i p atrun si de Duhul S au. Spune ti-I lui Isus dorin tele voastre cu toat a sinceritatea suetului. Nu vi se cere s a ave ti o conversa tie lung a cu Dumnezeu, sau s a-I tine ti o predic a, dar spune ti-I cu inima plin a de ntristare pentru p acatele voastre astfel: Scap a-m a, Doamne, sau voi pieri. Pentru . Ele vor c asemenea suete exist a speran ta auta, vor cerc, vor bate s i vor g asi. Cnd Domnul Isus va ridica povara p acatului care zdrobe ste suetul vostru, ve ti tr ai experien ta binecuvnt arii p acii lui Hristos. [76] Our High Calling, 131, azire a inimii, treRuga ti-v a f ar a ncetare n lucrarea de p buie s a ne rug am nencetat s i s a trimitem neobosit cererile noastre c atre tronul harului, pentru a primi sprijin. Aceia care poart a Nus , mele lui Hristos trebuie s a vin a la Dumnezeu cu st aruin ta i umilin ta cernd ajutor. Mntuitorul ne-a spus s a ne rug am f ar a ncetare. Cre s-

Rug aciunea biruitoare

73

tinul nu poate s a stea mereu n pozi tia de rug aciune, dar gndurile s i dorin tele lui pot s a e ndreptate f ar a ncetare spre cer. Dac a am vorbi mai pu tin s i ne-am ruga mai mult, ncrederea de sine s-ar risipi. Fii s i ice ale lui Dumnezeu, 99. Fiecare respira tie ar trebui s a e o rug aciune Motivul pentru care a sa de mul ti sunt l asa ti singuri n locuri ale ispitei este c a nu l p astreaz a ntotdeauna pe Domnul n aten tia lor. Cnd ng aduim ca p art as ia noastr a cu Dumnezeu s a e ntrerupt a, atunci ne pierdem ap ararea. Toate scopurile voastre bune, toate inten tiile voastre bune nu v a vor ajuta s a v a mpotrivi ti r aului. Trebuie s a ti oameni ai rug aciunii. Cererile voastre nu trebuie s a e slabe, ocazionale s i de form a, ci din toat a inima, perseverente s i continue. Nu este ntotdeauna necesar s a v a pleca ti pe genunchi pentru a v a ruga. Cultiva ti obiceiul de a vorbi cu Mntuitorul cnd sunte ti singuri, cnd merge ti pe drum s i cnd sunte ti ocupa ti cu munca zilnic a. Inima voastr a s a se nal te nencetat, cernd n t acere ajutor, lumin a, t arie, cunoa stere. Fiecare respira tie s a e o rug aciune. Divina vindecare, 510, 511. neclintit Ruga ti-v a cu o credin ta a Ruga ti-v a, da, ruga ti neclintit v a cu o credin ta a! ngerul Leg amntului, chiar Domnul nostru Isus Hristos, este Mijlocitorul care Se asigur a c a rug aciunile credincio silor S ai sunt primite. M arturii pentru comunitate 8:179. Ruga ti-v a cu ndr azneal a De ce nu v a ruga ti ca s i cum a ti avea con stiin ta liber as i ca s i cum a ti putea s a veni ti la tronul s harului cu umilin ta i totu si cu ndr azneal a sfnt a, n al tnd spre cer mini curate, f ar a mnie s i ndoial a? Nu v a pleca ti capetele s i nu v a acoperi ti fa ta, ca s i cum a ti avea ceva de ascuns, ci ridica ti-v a ochii spre Sanctuarul ceresc, unde Hristos, Mijlocitorul vostru, st a naintea Tat alui pentru a-I prezenta rug aciunile voastre, mpletite cu [77] meritele Sale s i neprih anirea Sa, ca un miros de t amie. Sunte ti invita ti s a veni ti, s a cere ti, s a c auta ti, s a bate ti s i sunte ti asigura ti c a nu va n zadar: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide. C aci ori sicine cere cap at a; cine caut a g ase ste; s i celui ce bate, i se deschide. (Matei 7, 7.8). Sfaturi pentru p arin ti, educatori s i elevi, 241, 242. ca o mireasm Rug aciunea erbinte se nal ta a pl acut a Ei au suportat de bun avoie greut a ti s i lipsuri, au vegheat s i s-au rugat pentru succesul lucr arii lui Dumnezeu. Darurile s i sacriciile lor exprim a recuno stin ta erbinte s i laudele inimii lor adresate Aceluia

74

Rug aciunea

care i-a chemat din ntuneric la lumina Sa minunat a. Nu exist ao mireasm a mai pl acut a care se poate n al ta spre cer. Rug aciunile ca o aducere aminte naintea lui s i imnurile lor de laud a se nal ta Dumnezeu. Selected Messages 2:212. Doi heruvimi ncnt atori, cte unul la ecare cap at al chivotului, st ateau n picioare cu aripile ntinse deasupra lui s i atingndu-se deasupra capului lui Isus, n timp ce El st atea naintea tronului ndu n fa s r arii. Ei st ateau fa ta ta i priveau in jos spre chivot, reprezentnd toate o stirile ngere sti care privesc Legea lui Dumnezeu cu interes. ntre heruvimi se aa altarul de aur al t amierii, iar cnd rug aciu , se n nile sn tilor, rostite cu credin ta al tau spre Domnul Isus. El le prezenta Tat alui S au s i un nor de t amie mirositoare se ridica de pe altar, sem annd cu un fum n culorile cele mai frumoase. Deasupra locului unde st atea Domnul Isus, naintea chivotului, era o slav a att de str alucitoare, nct nu am putut s a o privesc. Ea p area la fel de str alucitoare ca scaunul de domnie al Iui Dumnezeu. Cnd t amia se n al ta spre Tat al, slava nespus a pornea de la scaunul de domnie al lui Isus s i se rev arsa asupra acelora ale c aror rug aciuni se n al taser a asemenea fumului de t amie pl acui mirositor. Lumina se rev arsa cu mbel sugare asupra lui Isus s i acoperea tronul harului, iar slava umplea templul. Nu am mai putut s a privesc mult a vreme str alucirea nespus de mare. Niciun limbaj nu poate s a o descrie. Am fost cople sit as i m-am ntors din prezen ta maiest a tii s i a slavei acelei [78] priveli sti. Experien te s i viziuni, 252. Noi trebuie s a imit am exemplul Domnului Hristos de rug aciune nencetat a Puterea lui Hristos a stat n rug aciune. El a luat natura omeneasc a, a purtat sl abiciunile noastre s i S-a f acut p acat pentru noi. Domnul Hristos Se retr agea n dumbr avi sau n mun ti, departe de mul time s i de orice altceva. Acolo era singur cu Tat al S au, puternic si rev arsa cererile cu o st aruin ta as i c auta cu toat a puterea suetului S au s a Se prind a de mna Celui Innit. Cnd n fa ta Lui se g aseau ncerc ari noi s i mari, El se retr agea n singur atatea mun tilor s i petrecea noaptea ntreag a, rugndu-Se Tat alui S au ceresc. Pentru c a Domnul Hristos este exemplul nostru n toate lucrurile, dac a noi imit am acest model de rug aciune st aruitoare s i nencetat a, cernd, n Numele Aceluia care nu a cedat niciodat a ispitelor lui Satana, puterea de a ne mpotrivi am agirilor du smanului cel viclean, nu vom birui ti de el. The Youths Instructor, 1 aprilie 1873.

Rug aciunea biruitoare

75

Efortul perseverent s i rug aciunea ne preg atesc pentru datoriile zilnice Cei care l caut a pe Dumnezeu n locul lor tainic, pentru a-I vorbi despre nevoile lor s i pentru a-I cere ajutor, nu se vor ruga n zadar. Tat al t au, care vede n ascuns, ti va r aspl ati. Cnd Domnul Hristos va ajunge s a e tovar as ul nostru de zi cu zi, vom sim ti c a puterile unei lumi nev azute sunt prezente pretutindeni n jurul nostru; s i, privind la Isus, vom deveni asemenea Lui. Privind la El suntem schimba ti. Caracterul nostru devine sensibil, blnd s i curat, ind preg atit pentru mp ar a tia cereasc a. Rezultatul sigur al rela tiei noastre de prietenie cu Domnul va o sporire a evlaviei, a cur a tiei morale s i a devotamentului. Rug aciunea noastr a va ajunge s a e din ce n ce mai inteligent a. Noi vom primi o educa tie divin a, caracterizat s iar aceasta se va vedea printr-o via ta a de srguin ta i zel. Cel care se ndreapt a n ecare zi spre Dumnezeu, prin rug aciuni st aruitoare s i serioase, pentru a primi ajutor, sprijin s i putere de la El, va avea aspira tii nobile, o n telegere limpede a adev arului s i a responsabilit a tii personale, obiective nalte de ac tiune s i o continu a foame s i sete dup a neprih anire. Prin men tinerea unei leg aturi permanente cu Dumnezeu, vom deveni capabili s a le transmitem s i mntul celor cu care venim n contact, lumina, pacea, lini stea s i sim ta care domnesc n inima noastr de siguran ta a. Puterea dobndit a n rug aciunea adresat a lui Dumnezeu, unit a cu efortul perseverent de educare a min tii n ce prive ste sensibilitatea, aten tia s i grija fa ta de nevoile altora, l preg ate ste pe om pentru ndatoririle zilnice s i [79] men tine o stare de pace a spiritului, care r amne aceea si, indiferent de circumstan te. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 85. Nimic s a nu ne abat a de la studiul Bibliei s i de la rug aciunea st aruitoare Nu ng adui ti niciunui lucru, orict de drag, orict de mintele s iubit, s a v a absoarb a gndurile s i sim ta i s a v a abat a de la studiul Cuvntului lui Dumnezeu sau de la rug aciunea st aruitoare, Veghea ti n vederea rug aciunii! Tr ai ti n conformitate cu cererile voastre! M arturii pentru comunitate 8:53. Un alt element al Rug aciunea biruitoare implic a credin ta rug aciunii biruitoare este credin ta. C aci cine se apropie de Dumnezeu trebuie s a cread a c a El este s i c a r aspl ate ste pe cei ce-L caut a (Evrei 11, 6). Orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit s i-1 ve ti avea (Marcu 11, 24). Calea c atre Hristos, 96.

76

Rug aciunea

Credin ta este un element esen tial al rug aciunii biruitoare. C aci cine se apropie de Dumnezeu trebuie s a cread a c a El este s i c a r aspl ate ste pe cei ce-L caut a. ndr azneala pe care o avem la El este c a, dac a cerem ceva dup a voia Lui, ne ascult a. Si dac as tim c a ne ascult a, orice i-am cere, s tim c a suntem st apni pe lucrurile pe care I le-am cerut (Evrei 11, 61; Ioan 5, 14.15). Cu credin ta st aruitoare a lui Iacov, cu st aruin ta neab atut a a lui Ilie, s a prezent am rug aciunile noastre Tat alui, cernd tot ce a f ag aduit El. Onoarea tronului S au este pus a n joc pentru mplinirea cuvntului S au. Profe ti s i regi, 157, 158. Rug aciunea dovede ste ncrederea noastr a n Dumnezeu Domnul ne spune: Cheam a-M a n ziua necazului (Psalmii 50, 15). El ne invit a s a aducem naintea Lui greut a tile, trebuin tele noastre s i nevoia noastr a de ajutor divin. El ne ndeamn a s a ne rug am cu , ndat sinceritate s i st aruin ta a ce se ivesc dicult a tile. Prin rug aciunile noastre insistente, noi ne dovedim ncrederea puternic a n Dumnezeu. Con stientizarea nevoii noastre ne determin a s a ne rug am st aruitor, iar Tat al nostru ceresc este mi scat de rug aciunile noastre [80] erbin ti. Parabolele Domnului Hristos, 172. Dumnezeu r aspunde la rug aciunile st aruitoare. Numai cnd privim la Isus, dorim s a m ca El, ... numai cnd ne rug am erbinte, Dumnezeu ne va mplini dorin ta suetului. Slujitorii evangheliei, 255. Dup a ce v a ruga ti, continua ti s a a stepta ti mplinirea f ag aduin tei, Dup a ce rug aciunea a fost f acut a, dac a r aspunsul nu este n teles imediat, nu obosi s a a step ti s i nu deveni nestatornic. Nu te ndoi. Prinde-te de f ag aduin ta: Cel ce v-a chemat este credincios s i va face lucrul acesta. Ca s i v aduva st aruitoare, sus tine- ti cazul, urm arindu- ti ferm scopul. Este lucrul pe care l ceri foarte important pentru tine? Hot art c a este. Atunci nu te ndoi, deoarece credin ta ta poate ncercat a. Dac a lucrul pe care l dore sti are valoare, atunci merit a un efort puternic s i serios. Tu ai f ag aduin ta, a sadar, vegheaz a s i roag a-te! Fii statornic, iar rug aciunea va primi r aspuns, pentru c a nu este, oare, Dumnezeu Acela care a f ag aduit? Dac a te cost a ceva pentru a-1 ob tine, l vei pre tui mai mult dup a ce l vei primi. Ti se spune clar c a, dac a te ndoie sti, nu te po ti a stepta s a prime sti ceva de la Domnul. Aici este adresat avertismentul de a nu obosi, ci de a te

Rug aciunea biruitoare

77

. Dac ntemeia ferm pe f ag aduin ta a ceri, El ti va da cu mn a larg as i f ar a mustrare. M arturii pentru comunitate 2:131. Dumnezeu nu ne va l asa s a plec am napoi f ar a r aspuns. Cnd ispitele s i ncerc arile n av alesc asupra noastr a, s a mergem la Dumnezeu s i s a lupt am cu El n rug aciune. El nu ne va l asa s a plec am napoi f ar a r aspuns, ci ne va da harul s i puterea de a birui s i va sf arma puterea vr ajma sului. Experien te s i viziuni, 46. vie nu valoreaz Rug aciunea f ar a o credin ta a nimic. Credin ta nu este un sentiment. Si credin ta este o ncredere neclintit a n lucrurile n ad ajduite, o puternic a ncredin tare despre lucrurile cari nu nu este asociat se v ad (Evrei 11, 1). Adev arata credin ta a n niciun este ferit fel cu ncumetarea. Numai cel care are adev arata credin ta de ncumetate, deoarece ncumetarea este contrafacerea lui Satana . pentru credin ta Credin ta cere mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu s i aduce roade prin ascultare. ncumetarea, de asemenea, cere mplinirea f ag aduin telor, dar le folose ste a sa cum le-a folosit Satana, spre a scuza nelegiuirea. Credin ta i-ar determinat pe primii no stri p arin ti [81] s a se ncread a n iubirea lui Dumnezeu s i s a respecte poruncile Sale. ncumetarea i-a determinat s a ncalce Legea Sa, creznd c a marea Sa iubire i va salva de consecin tele p acatului lor. Nu credin ta este cea care cere favoarea Cerului, f ar a a se conforma condi tiilor prin care urmeaz a a acordat a mila. A vorbi despre religie doar ocazional s i a te ruga f ar a foamea su vie nu valoreaz formal etului s i iar a o credin ta a nimic. O credin ta a, care l accept a pe Hristos doar ca Mntuitor al lumii, nu va putea s a aduc a niciodat a vindecare pentru suet. Credin ta care duce la mn mnt intelectual acordat adev tuire nu este doar un consim ta arului. Cel care a steapt a s a cunoasc a totul nainte de a- si exercita credin ta nu va primi binecuvntarea de la Dumnezeu. Nu este sucient s a crezi ceva despre Hristos, noi trebuie s a care ne va de folos este aceea care credem n El. Singura credin ta l accept a pe Hristos ca Mntuitor personal s i prin care ne nsu sim meritele Sale. Mul ti trateaz a credin ta ca pe o p arere. Dar credin ta mntuitoare este un contract prin care cei care l primesc pe Hristos vie intr a ntr-o rela tie cu Dumnezeu, bazat a pe leg amnt, O credin ta nseamn a o cre stere a puterii, o ncredere deplin a, prin care suetul biruitoare. Slujitorii evangheliei, 260, 261. devine o for ta

78

Rug aciunea

Rug aciunea va biruitoare mpotriva lui Satana. Rug aciunea credin tei constituie cea mai mare putere a cre stinului, iar pe Satana. Acesta este motivul aceasta l va nvinge cu siguran ta pentru care el insinueaz a c a nu avem nevoie de rug aciune. El detest a Numele lui Isus, Ap ar atorul nostru, iar atunci cnd venim st aruitor naintea Lui, cernd ajutor, o stirea lui Satana intr a n panic a. Dac a neglij am rug aciunea, o facem spre c stigul lui, c aci atunci minunile lui mincinoase sunt primite mai u sor. M arturii pentru comunitate 1:296. Rug aciunea aduce biruin tele cele mai mari Cele mai mari biruin te pentru cauza lui Dumnezeu nu sunt rezultatul unor argumente elaborate, al facilit a tilor ample, al inuen tei vaste sau al abunden tei de mijloace nanciare, ci ele sunt ob tinute n camera de a lui Dumnezeu, cnd oamenii credin audien ta tei se sprijin a cu st as ruin ta i n agonie pe bra tul S au puternic. Slujitorii evangheliei, [82] 259.

Capitolul 9 Puterea rug aciunii


Rug aciunea aduce o putere spiritual a sporit a Cei care l caut a pe Dumnezeu n locul lor tainic pentru a-I vorbi despre nevoile lor s i pentru a-I cere ajutor nu se vor ruga n zadar. Tat al t au, care vede n ascuns, ti va r aspl ati. Cnd Domnul Hristos va deveni tovar as ul nostru de zi cu zi, vom sim ti c a puterile unei lumi nev azute sunt prezente pretutindeni n jurul nostru; s i, privind la Isus, vom ajunge asemenea Lui. Privind la El suntem schimba ti. Caracterul nostru devine sensibil, blnd s i curat, ind preg atit pentru mp ar a tia cereasc a. Rezultatul sigur al rela tiei noastre de prietenie cu Domnul va o sporire a evlaviei, a cur a tiei morale s i a devotamentului. Rug aciunea noastr a va deveni din ce n ce mai inteligent a. Noi vom primi o educa tie divin a, iar aceasta se va vedea printr-o via ta s caracterizat a de srguin ta i zel. Cel care se ndreapt a n ecare zi spre Dumnezeu, prin rug aciuni st aruitoare s i serioase, pentru a primi ajutor, sprijin s i putere de la El, va avea aspira tii nobile, o n telegere limpede a adev arului s i a responsabilit a tii personale, obiective nalte de ac tiune s i o continu a foame s i sete dup a neprih anire. Prin men tinerea unei leg aturi permanente cu Dumnezeu, vom deveni capabili s a le transmitem s i mntul celor cu care venim n contact, lumina, pacea, lini stea s i sim ta care domnesc n inima noastr de siguran ta a. Puterea dobndit a n rug aciunea adresat a lui Dumnezeu, unit a cu efortul perseverent de [83] educare a min tii n ce prive ste sensibilitatea, aten tia s i grija fa ta de nevoile altora, l preg ate ste pe om pentru ndatoririle zilnice s i men tine o stare de pace a spiritului, care r amne aceea si indiferent de circumstan te. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 85. Puterea s i harul pot g asite n rug aciune. Dragostea sincer a trebuie s a e principiul care conduce inima. C aminul adventist, 127. Consacr a- ti mintea lucrurilor spirituale. Ab tine-te de a te mai gndi la tine ns a ti. Cultiv a un duh mul tumit s i bine dispus. Vorbe sti . Nu c prea mult despre lucruri f ar a importan ta stigi nicio putere spi79

80

Rug aciunea

ritual a din aceasta. Dac a puterea folosit a n discu tii ar consacrat a rug aciunii, ai primi putere spiritual as i I-ai cnta lui Dumnezeu n inima ta. M arturii pentru comunitate 2:434, 435. Cea mai mare binecuvntare pe care Dumnezeu poate s a o dea omului este spiritul rug aciunii st aruitoare. Tot cerul este deschis naintea omului rug aciunii.... Dup a ce vor venit naintea lui Dumnezeu n rug aciune st aruitoare, ambasadorii lui Hristos vor avea putere n lucrarea cu oamenii. The Review and Herald, 20 octombrie 1896. Noi nu pre tuim puterea rug aciunii a sa cum ar trebui Noi nu pre tuim puterea s i ecien ta rug aciunii a sa cum ar trebui. Rareori suntem pu si de dou a ori n aceea si situa tie, din toate punctele de vedere. Trebuie s a trecem f ar a ncetare prin evenimente s i ncerc ari noi, n care experien ta din trecut nu poate s a e o c al auz a sucient a. Trebuie s a avem continuu lumina care vine de la Dumnezeu. Domnul Hristos le trimite mereu solii acelora care ascult a vocea Sa. Divina vindecare, 509. Rug aciunea ne pune sub protec tia lui Dumnezeu. Puterea primit a prin rug aciunea adresat a lui Dumnezeu ne va preg ati pentru ndatoririle zilnice. Ispitele la care suntem expu si zilnic fac din rug aciune o necesitate. Pentru a putea p azi ti de puterea lui Dumnezeu , gndurile ar trebui s prin credin ta a e n al tate f ar a ncetare ntr-o rug aciune t acut a. Cnd suntem nconjura ti de inuen te menite s a [84] ne conduc a departe de Dumnezeu, cererile noastre pentru ajutor s i putere trebuie s a e neobosite. Altfel, nu vom reu si niciodat a s a avem succes n a ne ngenunchea mndria s i a birui puterea ispitei poftelor p ac atoase, care ne tin departe de Mntuitorul. Lumina adev arului, sn tind via ta, va descoperi celui care o prime ste pasiunile p ac atoase ale suetului, care lupt a s a-1 st apneasc as i care l oblig a s a- si exercite toate puterile pentru a i se mpotrivi Iui Satana, a sa nct s a poat a birui prin meritele lui Hristos. Solii pentru tineret, 248. Puterea divin a i a steapt a pe aceia care o doresc. Pute ti mnt adnc s avea un sim ta i continuu cu privire la lucrurile ve snice de omenire, pe care Domnul Hristos a ar s i acea iubire fa ta atat-o n via ta Sa. O leg atur a strns a cu cerul va da un ton corect credincio siei mntul vostru de voastre si va temelia succesului vostru. Sim ta v dependen ta a va aduce la rug aciune s i sim tul datoriei v a va chema la efort. Rug aciunea s i efortul, efortul s i rug aciunea vor ocupa tia

Puterea rug aciunii

81

vie tii voastre. Trebuie s a v a ruga ti, ca s i cnd reu sita s i lauda s-ar datora ntru totul lui Dumnezeu s i s a lucra ti, ca s i cnd toat a datoria ar a voastr a. Dac a dori ti s a ave ti putere, o pute ti avea, pentru c a ea v a a steapt a. Numai s a crede ti n Dumnezeu, crede ti-L pe Cuvnt, s ac tiona ti prin credin ta i binecuvnt arile vor veni. M arturii pentru comunitate 4:538, 539. Chiar s i o rug aciune scurt a este n stare s a aduc a putere spiritual a Neemia a zis: M-am rugat Dumnezeului cerurilor. n rug aciunea aceea scurt a, Neemia a intrat n prezen ta mp aratului mp ara tilor s i a c stigat de partea lui o putere care este n stare s a schimbe inimile, a sa cum sunt schimbate cursurile rurilor. A te ruga a sa cum s-a rugat Neemia n acel ceas de nevoie este o posibilitate la ndemna cre stinului n mprejur ari, n care alte forme . Profe de rug aciune pot cu neputin ta ti s i regi, 631. Rug aciunea este secretul puterii spirituale. Rug aciunea este respira tia suetului. Este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate nlocui spre a p astra s an atatea suetului. [85] Rug aciunea aduce inima ntr-o leg atur a strns a cu Izvorul vie tii s i nt are ste experien ta religioas a. Dac a ve ti neglija rug aciunea, sau v a ve ti ruga ocazional, cnd s i cnd, dup a cum vi se pare convenabil, ve ti pierde dependen ta de Dumnezeu. nsu sirile spirituale si vor pierde vitalitatea, iar experien ta religioas a va lipsit a de s an atate s i de vigoare. Solii pentru tineret, 249, 250. Rug aciunea aduce putere de la Dumnezeu Omul va primi putere de la Dumnezeu ca r aspuns la rug aciunea credin tei. M arturii pentru comunitate 4:402. aciunea Rug aciunea aduce succes n lupta cu p acatul Rug este mijlocul rnduit de cer pentru a avea succes n lupta cu p acatul s i n dezvoltarea caracterului cre stin. Inuen ta divin a, care vine ca r aspuns la rug aciunea credin tei, va mplini n suetul celui care se roag a tot ce a cerut el. Noi putem cere iertarea p acatului, Duhul Sfnt, o re asemenea lui Hristos, n telepciune s i t arie pentru a face lucrarea Sa s i orice dar pe care El 1-a promis, iar f ag aduin ta este: Ve ti primi. Istoria faptelor apostolilor, 563, 564. Rug aciunea se prinde de puterea innit a Credin ta adev arat as i rug aciunea adev arat a ct de puternice sunt acestea! Ele sunt asemenea celor dou a bra te cu care cel ce se roag a se prinde de puterea Dragostei Innite. Slujitorii evangheliei, 259.

82

Rug aciunea

Rug aciunea ne nt are ste mpotriva ispitelor lui Satana Satana le nf a ti seaz a tinerilor multe ispite. El face totul pentru a le c stiga suetul s i nu las a nencercat niciun mijloc pentru a-i am agi s i pentru a-i ruina. Totu si Dumnezeu nu-i las a s a lupte f ar a ajutor mpotriva ispititorului. Ei au un Ajutor atotputernic. Acela care l-a nfruntat s i l-a biruit pe Satana, cnd a fost n lumea aceasta n natura omeneasc a, este mult mai puternic dect vr ajma sul tinerilor s i se mpotrive ste ec arei ispite care vine la ei. El este Fratele lor mai mare. El simte pentru ei un interes adnc s i duios. [86] El vegheaz a continuu asupra lor s i Se bucur a cnd ei se str aduiesc s a-L mul tumeasc a. Atunci cnd ei se roag a, El amestec a rug aciunile lor cu t amia neprih anirii Sale s i le aduce naintea lui Dumnezeu, ca pe o jertf a nmiresmat a. Prin puterea Sa, tinerii pot s a suporte greut a tile ca ni ste buni solda ti ai crucii. nt ari ti de puterea Sa, ei sunt f acu ti n stare s a ating a idealurile nalte care se a a naintea lor. Jertfa adus a pe Golgota este garan tia biruin tei lor. Solii pentru tineret, 95, 96. Rug aciunile noastre ajung pn a la scaunul de domnie al lui , Dumnezeu Prin rug aciunile voastre erbin ti, f acute cu credin ta voi pute ti s a mi sca ti bra tul care conduce lumea. Voi pute ti s a-i nv a ta ti pe copiii vo stri s a se roage ecient atunci cnd ngenuncheaz a al aturi de voi. n al ta ti-v a rug aciunile spre scaunul de domnie al lui Dumnezeu, spunnd: Doamne, ndur a-Te de poporul T au! Nu da de ocar a mo stenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce s a se zic a printre neamuri: Unde este Dumnezeul lor? Dumnezeu este la lucru. El face minuni s i, chiar dac a El Se a a n naltul cerurilor, rug aciunea noastr a poate s a ajung a la scaunul S au de domnie. Acela care conduce totul, Acela care poate s a fac a lucruri minunate, va lua n considerare rug aciunea smerit a a credin tei, care vine chiar s i de la cel mai umil dintre copiii S ai. The Review and Herald, April 23 aprilie 1889. Vocea noastr a ajunge pn a la urechile lui Dumnezeu. Cuvintele spuse lui Isus la Iordan Acesta este Fiul Meu preaiubit, n care mi g asesc pl acerea cuprind ntregul neam omenesc. Dumnezeu I-a vorbit lui Isus ca reprezentant al nostru. Orict am de p ac ato si si de slabi, noi nu suntem arunca ti ca ind f ar a valoare. El ne-a primit n Prea iubitul Lui (Efeseni 1, 6). Slava a sezat a de noi. asupra lui Hris-tos este o garan tie a iubirii lui Dumnezeu fa ta

Puterea rug aciunii

83

Ea ne vorbe ste despre puterea rug aciunii cum poate ajunge vocea omeneasc a la ureehea lui Dumnezeu s i cum sunt primite cererile noastre n cur tile cere sti. Prin p acat, p amntul a fost desp ar tit de cer s i nstr ainat de leg aturile cu el, dar Isus 1-a legat din nou de tronul slavei. Iubirea Lui 1-a nconjurat pe om s i a ajuns la cerurile preanalte. Lumina care a venit asupra Mntuitorului nostru prin por tile deschise ale cerului va veni s i asupra noastr a cnd ne rug am pentru ajutorul de a ne mpotrivi ispitei. Vocea care i-a vorbit lui Isus i spune ec arui suet credincios: Acesta este Fiul Meu preaiubit, [87] n care mi g asesc pl acerea. Hristos, lumina lumii, 113. Trebuie s a lupt am cu Dumnezeu n rug aciune Vrem noi s a ducem mai departe lucrarea n conformitate cu calea Domnului? Suntem noi dispu si s a ne l as am nv a ta ti de Dumnezeu? Vrem noi s a lupt am cu Dumnezeu n rug aciune? Vrem s a primim botezul Duhului Sfnt? Acestea sunt lucrurile de care avem nevoie s i pe care putem s a le avem acum. Astfel, vom merge mai departe eu o solie de la Domnul, iar lumina adev arului va str aluci asemenea unui sfe snic n aprins, ajungnd n toate p ar tile lumii. Dac a vom tr ai cu umilin ta leg atur a cu Dumnezeu, El va al aturi de noi. S a ne umilim suetul s i atunci vom vedea mntuirea Sa. The Review and Herald, 1 iulie 1909. Cele mai mari biruin te sunt c stigate prin rug aciune st aruitoare Iacov a biruit pentru c a a fost st aruitor s i hot art. Experien ta vie tii sale este o m arturie cu privire la puterea rug aciunii st aruitoare. m aceast Acum trebuie ca noi s a nv a ta a lec tie a rug aciunii biruitoare, a credin tei ce nu las a loc ndoielii. Cele mai mari biruin te ale bisericii lui Hristos sau ale cre stinului nu sunt acelea care se ob tin prin talent s i educa tie, prin avere sau prin favoarea oamenilor. cu Ci sunt acele biruin te care sunt c stigate n camera de audien ta Dumnezeu, cnd credin ta st aruitoare pn a la agonie ,se prinde strns de bra tul cel tare al puterii. Aceia care nu sunt dispu si s a p ar aseasc a orice p acat s i s a caute binecuvntarea lui Dumnezeu nu o vor primi. Dar to cu st aruin ta ti aceia care se vor baza pe f ag aduin tele lui Dumnezeu, a sa cum a f acut Iacov, s i care sunt dispu si s a e tot a sa de sinceri s i de st aruitori cum a fost el vor birui, a sa cum a biruit el. Patriarhi s i profe ti, 203. Lauda s i recuno stin ta aduc putere rug aciunilor noastre Oare toate exerci tiile noastre dcvotionale s a constea numai n a

84

Rug aciunea

cere si a primi? S a ne gndim oare ntotdeauna la nevoile noastre s i niciodat a la ce primim? S a m oare primitori ai milei Sale s i niciodat a s a nu-L l aud am pentru ce a f acut El pentru noi? De rugat nu ne rug am prea mult, dar suntem prea zgrci ti n a-I aduce mul tumiri. [88] Dac a iubirea plin a de bun atate a lui Dumnezeu ar strni mai mult a s mul tumire, recuno stin ta i laud a, noi am avea mult mai mult a putere n rug aciune. Vom avea mai mult s i tot mai mult din iubirea lui Dumnezeu s i vom avea mai multe cuvinte de laud a pe care s aI le adres am. Voi, cei care v a plnge ti c a Dumnezeu nu v a ascult a rug aciunile, schimba ti ordinea prezent a a lucrurilor s i amesteca ti lauda cu cererile voastre, Atunci cnd v a ve ti gndi la bun atatea si mila Sa, ve ti constata c a El va lua n considerare nevoile voastre. M arturii pentru comunitate 5:317. Puterea rug aciunii aduce roade n lucrarea noastr a pentru a n ntunericul ideilor false sunt Dumnezeu Aceia care se a r ascump ara ti eu sngele lui Hristos. Ace sti oameni sunt roadele suferin telor Sale s i trebuie s a se lucreze pentru ei. Colportorii no stri trebuie s as tie c a ei lucreaz a pentru naintarea mp ar a tiei lui Hristos. El i va nv a ta ce s a fac a atunci cnd vor merge s a ndeplineasc a lucrarea pe care le-a rnduit-o Dumnezeu spre a avertiza lumea cu privire la judecata care vine curnd. Dac a este nso tit a de puterea convingerii, de puterea rug aciunii s i de puterea dragostei lui Dumnezeu, lucrarea evanghelistului nu va s i nu va putea s a e lipsit a de roade. Gndi ti-v a la interesul pe care l au Tat al s i Fiul fat a de lucrarea acesta. Dup a cum Tat al l iube ste pe Fiul, tot a sa Fiul i iube ste pe cei ce sunt ai S ai cei care lucreaz a a sa cum a lucrat El pentru salvarea suetelor care pier. Nimeni nu trebuie s a simt a c a este lipsit de putere, pentru c a Domnul Hristos declar a: Toat a puterea Mi-a fost dat a n cer s i pe p amnt. El a f ag aduit c a le va da lucr atorilor S ai puterea acesta. Puterea Sa trebuie s a ajung a puterea lor. Evanghelizarea prin literatur a, 108. Satana nu poate s a biruiasc a pe cineva care se roag a Vr ajma sul nu poate s a-1 biruiasc a pe elevul umil al lui Hristos, pe acela care tr aie ste ntr-un spirit de rug aciune naintea Domnului. Hristos Se a saz a ntre el s i atacurile celui r au, ca un ad apost, un loc de sc apare. F ag aduin ta este: Cnd va n av ali vr ajma sul ca un r au, Duhul Domnului l va pune pe fug a.., n toat a o stirea satanic a nu exist a nicio putere care s a e n stare s a nimiceasc a suetul care manifest a

Puterea rug aciunii

85

o ncredere simpl a n n telepciunea care vine de la Dumnezeu. [89] My Life Today, 316. Rug aciunea aduce puterea de a rezista ispitei F ar a rug aciune continu as i f ar a veghere atent a, suntem n pericolul de a deveni din ce n ce mai nep as atori s i de a ne abate de la calea cea dreapt a. Vr ajma sul mntuirii se str aduie ste f ar a ncetare s a ne blocheze calea spre tronul milei, ca s a nu putem ob tine, prin rug aciuni st aruitoare s i , harul s credin ta i puterea de a rezista ispitei. Calea c atre Hristos, 95. Neglijarea rug aciunii s i studiului Bibliei ne face vulnerabili la ispite ispitele par adesea irezistibile pentru c a, prin neglijarea rug aciunii s i a studiului Bibliei, cel ispitit nu- si poate aminti cu f u surin ta ag aduin tele lui Dumnezeu s i nu-1 poate ntmpina pe Satana cu armele Scripturii. Dar ngerii sunt n jurul acelora care sunt gata s a se lase nv a ta ti n lucrurile dumnezeie sti s i, n timp de mare dicultate, ei si vor aminti chiar acele adev aruri de care au nevoie. Tragedia veacurilor, 600. Lui Satana i este fric a, dac a ne rug am n rug aciune se a a o mare putere. Vr ajma sul nostru caut a f ar a ncetare s a tin a suetul tulburat departe de Dumnezeu. Un apel c atre Cer f acut de cel mai umil dintre sn ti l nsp aimnt a pe Satana mai mult dect hot arrile din guverne sau poruncile mp ara tilor. In Heavenly Places, 82. Izvorul puterii n timpul Reforma tiunii a fost rug aciunea Din locul ascuns al rug aciunii a venit puterea care a zguduit lumea n marea Reform a. Acolo, n lini ste sfnt a, slujitorii Iui Dumnezeu s i-au sprijinit picioarele pe stnca f ag aduin telor Sale. n timpul luptei de la Augsburg, Luther nu l asa s a treac a nicio zi, f ar a s a consacre cel pu tin trei ore pentru rug aciune s i erau ceasurile cele mai potrivite pentru studiu. n c am aru ta lui retras a, era auzit rev arsndu- si suetul naintea lui Dumnezeu n cuvinte pline de adorare, team as i n adejde, ca s i cnd ar vorbit cu un prieten. Tragedia [90] veacurilor, 210.

Capitolul 10 Motive pentru a ne ruga


Rug aciunea ilumineaz a mintea cu privire la adev ar De ce nu primim mai mult de la Acela care este izvorul luminii s i al puterii? Noi a stept am prea pu tin. Oare Si-a pierdut Dumnezeu dragostea pentru om? Oare dragostea aceasta nu se revars a nc a peste p amnt? Si-a pierdut El dorin ta de a Se dovedi plin de putere n lupt pentru poporul S au? Domnul Hristos ne va da biruin ta a. Cine se poate ndoi de lucrul acesta, cnd noi s tim c a El Si-a l asat la o parte mantia s i coroana mp ar ateasc as i a venit n lumea aceasta n ve smntul natu-rii omene sti spre a putea nlocuitorul s i garantul omului? Noi nu pre tuim a sa cum ar trebui puterea s i ecien ta rug aciunii. Duhul ne ajut a n sl abiciunea noastr a: c aci nu s tim cum trebuie s a ne rug am. Dar nsu si Duhul mijloce ste pentru noi cu suspine negr aite. Dumnezeu dore ste s a venim la El n rug aciune, ca s a poat a ilumina mintea noastr a. Numai El poate s a ofere o n telegere clar aa adev arului. Numai El poate s a sensibilizeze s i s a supun a inima. El poate s a m areasc a inteligen ta noastr a, ca s a facem deosebire ntre adev ar s i ideile false. El poate s a nt areasc a mintea s ov aitoare s i s a-i care vor rezista ncerc dea o cunoa stere s i o credin ta arii. Prin urmare, ruga ti-v a f ar a ncetare. Domnul care a auzit rug aciunea lui Daniel va auzi s i rug aciunile voastre, dac a v a ve ti apropia de El asemenea [91] lui Daniel. The Review and Herald, 24 martie 1904. Rug aciunea ne ajut a s a-L cunoa stem pe Tat al Oh, l cunoa stem noi oare pe Dumnezeu a sa cum ar trebui? Ce mngiere, ce bucurie am avea, dac a am nv a ta zi de zi lec tiile pe care El dore ste s a m! Noi trebuie s personal le nv a ta a l cunoa stem din experien ta a. Va de mare folos pentru noi s a petrecem mai mult timp n rug aciune tainic a, personal a, cunoscndu-L pe Tat al nostru ceresc. Lucrarea misionar a medical a, 102. Rug aciunea aduce unitate ntre noi s i Dumnezeu Rug aciunea ne une ste unii cu al tii s i cu Dumnezeu. Rug aciunea l aduce pe Domnul Isus de partea noastr as i i d a suetului dezorientat s i ajuns 86

Motive pentru a ne ruga

87

la epuizare o putere nou a pentru a birui lumea, rea p amnteasc a , si pe diaRug aciunea ndep arteaz a atacurile lui Satana. Parabolele Domnului Hristos, 250. Rug aciunea ne face n stare s a rezist am ispitei De ce oare copiii Iui Dumnezeu sunt a sa reticen ti s i lipsi ti de dispozi tia de a se ruga, s tiind c a rug aciunea este cheia cu care mna credin tei deschide tezaurul cerului, unde se a a depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? F ar a rug aciune continu as i f ar a veghere atent a, suntem n pericolul de a deveni din ce n ce mai nep as atori s i de a ne abate de la calea cea dreapt a. Vr ajma sul mntuirii se str aduie ste f ar a ncetare s a ne blocheze calea spre tronul milei, ca s a nu putem , harul s ob tine, prin rug aciune st aruitoare s i prin credin ta i puterea de a rezista ispitei. Calea c atre Hristos, 94, 95. Domnul Hristos este singura noastr a n adejde. Veni ti la Dumnezeu, n Numele Aceluia care Si-a dat via ta pentru lume. Baza ti-v a pe ecien ta jertfei Sale. Ar ata ti c a dragostea s i bucuria Lui se a a n suetul vostru s i c a, din motivul acesta, bucuria voastr a este deplin a. Dumnezeu este puterea noastr a. Ruga ti-v a mult! Rug aciunea este via ta suetului. Rug aciunea credin tei este arma cu care putem s a ne mpotrivim cu succes ec arui atac al vr ajma sului. Selected Messages 1:88. Rug aciunea ne preg ate ste pentru a membri ai bisericii din cer Pentru suetul umil s i credincios, Casa lui Dumnezeu de pe p amnt este poarta cerului. Cntecul de laud a, rug aciunea, cuvintele rostite de reprezentan tii Domnului Hristos sunt instrumentele rnduite de Dumnezeu ca s a preg ateasc a un popor pentru biserica din cer, pentru acea nchinare nalt a, n care nu poate intra nimic ce [92] ntineaz a. M arturii pentru comunitate 5:491. Rug aciunea nt are ste convingerile noastre Convingerile noastre trebuie s a e nt arite zilnic prin rug aciune smerit as i sincer a s i prin citirea Cuvntului. In timp ce ecare dintre noi are o individualitate, n timp ce ecare trebuie s a si sus tin a convingerile cu t arie, noi trebuie s a le sus tinem ca ind adev arul lui Dumnezeu s i cu puterea pe care o d a Dumnezeu. Dac a nu facem lucrul acesta, vom nceta s a mai m st apni pe ele. M arturii pentru comunitate 6:401. Rug aciunea mpline ste nevoile trec atoare Fiecare f ag adu din Cuvntul lui Dumnezeu constituie un subiect de rug in ta aciune

88

Rug aciunea

s i ne prezint a cuvntul lui Iehova ca pe o garan tie a mplinirii ei. Oricare ar binecuvntarea spiritual a de care avem nevoie, avem privilegiul de a o cere n Numele lui Isus. Putem s a-I vorbim Domnului cu simplitatea unui copil, cerndu-I exact lucrurile de care avem grijile noastre trec nevoie. Putem s a-I aducem la cuno stin ta atoare, s a-I cerem att pinea s i mbr ac amintea obi snuit a, ct s i pinea vie tii s i haina neprih anirii lui Hristos. Tat al t au ceresc s tie c a ai nevoie de toate acestea s i e sti invitat s a-L rogi cu privire la ele. n Numele lui Isus, ti va acordat a orice favoare, Dumnezeu va onora acest Nume s i va mplini trebuin tele tale, d aruindu- ti f ar a nicio re tinere din bog a tiile Sale. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 133. Fiecare suet are privilegiul de a-I spune Domnului propriile nevoi deosebite s i de a-I aduce mul tumirile personale pentru binecuvnt arile pe care le prime ste zi de zi. M arturii pentru comunitate 9:278, 279. Rug aciunea nu-I ofer a lui Dumnezeu informa tii noi Rug aciunea nu este n teleas a a sa cum ar trebui. Rug aciunile noastre nu au scopul de a-L informa pe Dumnezeu cu privire la ceva ce El nu cunoa ste. Domnul este familiarizat cu tainele ec arui suet. Rug aciunile noastre nu trebuie s a e lungi s i rostite cu voce puternic a. Dumnezeu cunoa ste gndurile ascunse. Noi putem s a ne rug am n tain a, iar Acela care s tie tainele ne va asculta s i ne va r aspunde pe . Solii pentru tineret, 247. fa ta Rug aciunea zilnic a ofer a harul divin Aceia care, n Ziua Cinci-zecimii, au fost nzestra ti cu putere de sus nu au fost scuti ti mai departe de ispite s i ncerc ari. n timp ce m arturiseau despre adev ar s i neprih anire, ei au fost asalta ti n repetate rnduri de vr ajma sul [93] adev arului, care c auta s a le r apeasc a experien ta cre stin a. Ei erau nevoi ti s a lupte cu toate puterile date lor de Dumnezeu, pentru a ajunge la starea de b arba ti s i femei n Hristos Isus. Ei se rugau zilnic pentru noi resurse de har, ca s a poat a ajunge mai sus s i tot mai sus pe calea spre des avr sire. Sub lucrarea Duhului Sfnt, exercitnd credin ta n Dumnezeu, chiar s i cei mai slabi nv a tau s a- si dezvolte puterile care le-au fost ncredin tate s i s a ajung a sn ti ti, cura ti s i nnobila ti. , ei se supuneau inuen n umilin ta tei modelatoare a Duhului Sfnt, primeau plin atatea dumnezeirii s i erau modela ti, f acu ti asemenea dumnezeirii. Istoria faptelor apostolilor, 49, 50.

Motive pentru a ne ruga

89

Rug aciunea ofer a n telepciune Noi trebuie sa c aut am n telepciune de sus, ca s a putem rezista n aceste zile ale am agirii s i ale ideilor false. Experien te s i viziuni, 87, 88. Ruga ti-v a ct se poate de st aruitor pentru a n telege vremurile n care tr aim, ca s a ave ti o concep tie deplin a cu privire la scopul S au s i s a ave ti un succes mai mare n salvarea suetelor. Selected Messages 2:399. Botezul Duhului Sfnt este dat prin rug aciune Solii credincio si ai lui Dumnezeu trebuie s a se str aduiasc a s a duc a mai departe lucrarea Domnului pe calea rnduit a de El. Ei trebuie s a tor, ca s intre ntr-o rela tie strns a cu Marele nv a ta a poat a nv a ta ti zilnic de Dumnezeu. S a lupte cu Dumnezeu n rug aciune st aruitoare, ca s a primeasc a botezul Duhului Sfnt, a sa nct s a e n stare s a mplineasc a nevoile unei lumi care piere n p acat. Celor ce nainteaz a ncrez atori, proclamnd Evanghelia ve snic a, le este f ag aduit a toat a puterea. Atunci cnd slujitorii lui Dumnezeu vor vesti lumii solia vie s i nou a, care vine de la tronul de slav a, lumina adev arului va str aluci pn a la mari dep art ari, ca o candel a aprins a ce lumineaz a n toate p ar tile lumii. In felul acesta, ntunericul gre selii s i al necredin tei va alungat din mintea celor cu inima sincer a, care l caut a acum pe Dumnezeu si se silesc s a-L g aseasc a bjbind. M arturii pentru pastori, 459, 460. Rug aciunea asigur a mplinirea nevoilor zilei de ast azi, Adev arul lui Dumnezeu primit n inim a este n stare s a te fac a n telept pentru mntuire. Dac a vei crede n el s i i te vei supune, [94] vei primi har sucient pentru ndatoririle s i ncerc arile de azi. Nu ai nevoie de har pentru mine. Ar trebui s a sim ti c a ai de-a face numai cu ziua de ast azi. Ob tine biruin ta ast azi, nvinge eul ast azi, vegheaz as i roag a-te pentru ast azi, prime ste biruin te n Dumnezeu pentru ast azi. M arturii pentru comunitate 3:333. Nevoile lucr arii lui Dumnezeu sunt mplinite prin rug aciune Diferitele interese ale lucr arii lui Dumnezeu ne ofer a subiecte pentru medita tie s i o inspira tie pentru rug aciunile noastre. M arturii pentru comunitate 4:459. R aspunsurile primite la rug aciune sunt un motiv de laud a s i mul tumire n capitolul al doilea din 1 Samuel este redat a rug aciunea unei femei consacrate, care i slujea lui Dumnezeu s i l sl avea. Ea se ruga: Mi se bucur a inima n Domnul, puterea mea

90

Rug aciunea

a fost n al tat a de Domnul; mi s-a deschis larg gura mpotriva vr ajma silor mei, c aci m a bucur de ajutorul T au. Nimeni nu este sfnt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu dect Tine; nu este stnc a a sa ca Dumnezeul nostru. Jertfa de mul tumire a Anei pentru r aspunsul primit la rug aciunea ei este o lec tie pentru aceia care primesc ast azi r aspunsuri la cererile lor. Oare neglij am noi s a-I adres am laude s i mul tumiri lui Dumnezeu pentru bun atatea Sa iubitoare? David declar a: Iubesc pe Domnul, c aci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El Sia plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toat a via ta mea. Bun atatea manifestat a de Dumnezeu prin faptul c a ascult a rug aciunile noastre s i le r aspunde ne face s a avem obliga tia serioas a de a ne exprima recuno stin ta pentru favorurile pe care ni le ofer a. Ar trebui s a-L l aud am pe Dumnezeu mai mult dect o facem. Binecuvnt arile primite ca r aspuns Ia rug aciune trebuie s a e recunoscute cu promptitudine. Raportul lor trebuie s a e scris n jurnalul nostru, pentru ca, atunci cnd lu am cartea n mn a, s a ne aducem aminte de bun atatea Domnului s i s a l aud am Numele S au sfnt. The Review and Herald, 7 mai 1908. Caracterul nostru poate s a e schimbat Schimbarea de care avem nevoie este o schimbare a inimii, jar aceasta poate s a e ob tinut a, numai dac a l c aut am pe Dumnezeu personal, cernd bine-cuvntarea s i puterea Sa, rugndu-ne erbinte ca harul S au s a [95] vina asupra noastr a, a sa nct caracterul nostru s a poat a schimbat. Aceasta este schimbarea de care avem nevoie ast azi, iar pentru realizarea unei asemenea experien te ar trebui s a depunem un efort din toat perseverent s i s a manifest am o st aruin ta a inima. S a ne ntreb am cu toat a sinceritatea: Ce trebuie s a fac pentru a mntuit? Noi trebuie s as tim bine care sunt pa sii pe care i facem pe calea spre ceruri. Selected Messages 1:187. n telegerea Cuvntului Iui Dumnezeu este m arit a prin ru nici m g aciune Niciun om nu este n siguran ta acar o zi sau o or a, f ar a rug aciune. n mod deosebit trebuie s a-L rug am pe Domnul pentru n telepciunea de a n telege Cuvntul S au. Aici sunt descoperite ade-menirile ispititorului s i mijloacele prin care putem s a ne mpotrivim lui cu succes. Satana este expert n citarea Scripturii s i n a- si pune propria interpretare asupra pasajelor prin care n ad ajduie ste s a ne fac a s a c adem. Trebuie s a studiem Biblia cu inima smerit as i s a nu pierdem niciodat a din vedere dependen ta noastr a de Dumnezeu.

Motive pentru a ne ruga

91

n timp ce trebuie s a m continuu aten ti la planurile lui Satana, : Si trebuie s a ne rug am continuu n credin ta nu ne duce n ispit a. Tragedia veacurilor, 530. Biblia nu ar trebui s a e studiat a niciodat a f ar a rug aciune. Numai Duhul Sfnt poate s a ne fac a n stare s a sim tim importan ta acelor lucruri u sor de n teles sau s a ne fereasc a de interpretarea tenden tioas a a adev arurilor greu de n teles, Lucrarea ngerilor cere sti este aceea de a preg ati inima pentru a n telege Cuvntul lui Dumnezeu, astfel nct s a m ncnta ti de frumuse tea lui, mustra ti de adev arurile lui sau nsue ti ti s i nt ari ti de f ag aduin tele lui. Cererea psalmistu-lui trebuie s a e s i a noastr a: Deschide-mi ochii, ea s a v ad lucrurile minunate ale Legii Tale! (Psalmii 119, 18). Ispitele par adesea irezistibile pentru c a, prin neglijarea rug aciunii s i a studiului Bibliei, f cel ispitit nu- si poate aminti cu u surin ta ag aduin tele lui Dumnezeu s i nu-1 poate ntmpina pe Satana cu armele Scripturii. Dar ngerii sunt n jurul acelora care sunt gata s a se lase nv a ta ti n lucrurile dumnezeie sti, iar ei si vor aminti chiar acele adev aruri care le sunt necesare n timp de mare nevoie. n felul acesta, cnd vr ajma sul va n av ali ca un ru. Duhul Domnului l va pune pe fug a (Isaia 59, 19). [96] Tragedia veacurilor, 599, 600.

Capitolul 11 Rug aciuni ascultate


telepciunea Dac a vom cere, Dumnezeu ne va r aspunde n omeneasc a spune c a rug aciunea nu este esen tial a. Oamenii de s tiin ta pretind c a nu poate exista un r aspuns real la rug aciune, c a acest fapt ar o c alcare a legilor naturii, o minune, s i c a minuni nu exist a. Universul, spun ei, este guvernat de legi xe s i nici chiar Dumnezeu nu poate face nimic mpotriva acestor legi. n felul acesta, ei l reprezint a pe Dumnezeu ca ind legat de propriile legi ca s i cnd ac tiunea unei legi divine ar exclude libertatea divin a. O astfel tur de nv a ta a este contrar a m arturiei Scripturii. N-au fost f acute minuni de c atre Hristos s i apostolii S ai? Acela si Mntuitor milostiv tr aie ste s i ast azi s i este tot att de doritor s a asculte rug aciunea credin tei ca atunci cnd a tr ait vizibil printre oameni. O parte a planului lui Dumnezeu este s a ne ofere, ca r aspuns la rug aciunea credin tei, lucruri pe care nu ni le-ar da, dac a nu le cerem. Tragedia veacurilor, 525. Cnd ave ti privilegiul de a-i ntlni pe fra tii vo stri la biseric a, vorbi ti-le despre necesitatea de a p astra deschis a calea de comunicare dintre Dumnezeu s i suet. Spune ti-le c a, dac a ei vor asculta ndemnul inimii s i se vor ruga, Dumnezeu va g asi r aspunsuri pen[97] tru cererile lor. Spune ti-le s a nu- si neglijeze ndatoririle religioase. ndemna ti-i pe fra ti s a se roage. Dac a vrem s a g asim, trebuie s a c aut am. Dac a vrem s a primim, trebuie s a cerem s i dac a vrem s a ni se , trebuie s deschid a o u sa a batem. Signs of the Times, 10 februarie 1890. Domnul Isus nu ne cerc s a-L urm am, pentru ca dup a aceea s a ne p ar aseasc a. Dac a ne consacr am via ta n slujba Sa, nu vom. niciodat a ntr-o situa tie pentru care Dumnezeu nu a prev azut dinainte resursele necesare. Oricare ar situa tia n care ne a am, noi avem un Sf atuitor sigur. Oricare ar necazul nostru, ntristarea sau nsingurarea, noi avem un Prieten plin de simpatie. Dac a gre sim , Domnul Hristos nu ne p din ne stiin ta ar ase ste.... 92

Rug aciuni ascultate

93

, prin rug Tot ce ve ti cere cu credin ta aciune, ve ti primi (Matei 21, 22). Slujitorii evangheliei, 263. Binecuvntarea lui Dumnezeu va veni ca rezultat al credintei umile O strns a leg atur a cu cerul va da un ton corect cre mntul dincio siei voastre s i va temelia succesului vostru. Sim ta v vostru de dependen ta a va aduce la rug aciune s i sim tul datoriei v a va chema la efort. Rug aciunea s i efortul, efortul s i rug aciunea vor ocupa tia vie tii voastre. Trebuie s a v a ruga ti, ca s i cnd reu sita s i lauda s-ar datora ntru totul lui Dumnezeu s i s a lucra ti, ca s i cnd toat a datoria ar Ei a voastr a. Dac a dori ti s a ave ti putere, o pute ti avea, pentru c a ea v a a steapt a. Numai s a crede ti n Dumnezeu, crede ti-L s pe Cuvnt, ac tiona ti prin credin ta i binecuvnt arile vor veni. Dumnezeu i prime ste pe aceia care au o inim a umil a, ncrez atoare s i poc ait as i ascult a rug aciunile lor, iar cnd Dumnezeu ajut a, toate obstacolele vor nvinse. Ct de mul ti b arba ti cu mari daruri naturale s i cuno stin te nalte nu au reu sit cnd au fost pu si n pozi tii de r aspundere, n timp ce aceia cu un intelect mai slab, care tr aiesc ntr-un mediu mai pu tin favorabil, au avut un succes minunat. Secretul a constat n faptul c a cei dinti s-au ncrezut n ei n si si, iar cei de pe urm a s-au unit cu Acela care este minunat la sfat s i puternic n lucrare spre a-Si ndeplini voin ta. M arturii pentru comunitate 4:538, 539. Rug aciunile simple, f acute la ndemnul Duhului Sfnt, se vor n al ta prin por tile ntredeschise, prin u sa deschis a despre care Dom- [98] pe care nimeni n-o poate nul Hristos a declarat: Am deschis o u sa nchide. Rug aciunile acestea, amestecate cu t amia des avr sirii lui Hristos, se vor n al ta la Tat al asemenea fumului de t amie pl acut mirositor, iar r aspunsurile vor veni. M arturii pentru comunitate 6:467. Rug aciunile f acute cu simplitatea unui copil vor ascultate Dac a nseteaz a cineva, s a vin a dup a Mine s i s a bea. Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, n veac nu-i va sete; ba nc a, apa pe care i-o voi da Eu se va preface n el ntr-un izvor de ap a, care va t sni n via ta ve snic a (Ioan 7, 37; 4, 14). Dac a, avnd f ag aduin tele acestea naintea noastr a, alegem totu si s a r amnem usca ti s i oli ti din lips a de apa vie tii, este vina noastr a. Dac a am veni la Hristos cu simplitatea unui copil care vine la p arin tii

94

Rug aciunea

s ai p amnte sti s i am cere cele ce El a f ag aduit, creznd c a le primim, noi le-am avea. M arturii pentru comunitate 9:179. Ruga ti-v as i crede ti Dumnezeu nu spune: Cere ti o singur a dat as i ve ti primi. El ne ndeamn a s a cerem n continuare. St arui ti n rug aciune f ar as ov aire. Perseveren ta n rug aciune l aduce pe cel tot mai care se roag a la o atitudine mai serioas as i i d a o dorin ta mare de a primi lucrurile pe care le cere. La mormntul lui Laz ar, Domnul Hristos i-a spus Martei: Nu ti-am spus c a, dac a vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? (Ioan 11, 40). vie. Acesta este motivul pentru care nu Dar mul ti nu au o credin ta v ad o manifestare mai mare a puterii lui Dumnezeu. Sl abiciunea lor este rezultatul necredin tei. Ei au mai mult a ncredere n ac tiunile lor, dect n lucrarea lui Dumnezeu pentru ei. Ace sti oameni si asum a r aspunderea de a- si purta singuri de grij a. Ei fac multe planuri s i proiecte, dar se roag a pu tin s i au doar o mic a ncredere real a n , dar aceasta este doar un Dumnezeu. Ei consider a c a au credin ta impuls de moment. Pentru c a nu reu sesc s a- si n teleag a propria nevoie s i nici dispozi tia lui Dumnezeu de a d arui, ei nu continu a . s a- si men tin a cererile naintea Domnului cu perseveren ta Rug aciunile noastre trebuie s a e tot a sa de insistente s i de perseverente ca rug aciunea acelui prieten care cerea cteva pini n miez de noapte. Cu ct vom cere mai st aruitor s i mai statornic, cu att leg atura noastr a spiritual a cu Domnul Hristos va mai strns a. Noi vom primi tot mai multe binecuvnt ari, pentru c a vom avea o tot mai mare. [99] credin ta Partea noastr a este s a ne rug am s i s a credem. Veghea ti n rug aciune. Veghea ti s i coopera ti cu Dumnezeu care ascult a rug aciunile. P astra ti mereu n minte faptul c a noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9). Vorbi ti s i lucra ti n armonie cu rug aciunile voastre. Aceasta va constitui diferen ta innit a cnd ncercarea va dovedi autenticitatea credin tei voastre sau va ar ata c a rug aciunile voastre sunt doar o form a. Parabolele Domnului Hristos, 145, 146. , iar r tiile Ruga ti-v a cu credin ta aspunsurile vor veni Lec pe care ni le trimite Dumnezeu, dac a sunt bine nv a tate, ne vor ntotdeauna de ajutor la timpul potrivit. Pune ti-v a ncrederea n Dumnezeu. Ruga ti-v a mult s i crede ti. ncrezndu-v a, n ad ajduind,

Rug aciuni ascultate

95

creznd, tinnd tare mna Puterii Nem arginite, voi ve ti mai mult dect biruitori. . Uneori, ei Adev ara tii lucr atori umbl as i lucreaz a prin credin ta obosesc urm arind naintarea lent a a lucr arii, cnd lupta se d a cu putere ntre for tele binelui s i ale r aului. Dar, dac a refuz a s a renun te sau s a e descuraja ti, vor vedea cum norii se dau la o parte s i cum se mpline ste f ag aduin ta eliber arii. Prin cea ta cu care. i-a nconjurat Satana, ei vor vedea str alucirea razelor vii ale Soarelui Neprih anirii. s Lucra ti cu credin ta i l asa ti rezultatele n grija lui Dumnezeu. , iar taina providen Ruga ti-v a n credin ta tei Sale va aduce r aspunsul. Uneori, vi se va p area c a nu pute ti avea succes. Lucra ti s i crede ti , n punnd n eforturile voastre credin ta adejde s i curaj. Dup a ce a ti f acut tot ce a ti putut, a stepta ti-L pe Domnul, m arturisind credincio sia Lui, iar El va face s a se mplineasc a Cuvntul S au. A stepta ti nu neclintit cu o ngrijorare nelini stit a, ei cu o credin ta as i ncredere nezguduit a. M arturii pentru comunitate 7:245. Noi putem s a ob tinem putere de la Dumnezeu. El este n stare s a ne ajute. El poate s a ne dea har s i n telepciune cereasc a. Dac a , ve ve ti cere cu credin ta ti primi, dar trebuie s a veghea ti n vederea rug aciunii. Veghea ti, ruga ti-v a, lucra ti acestea s a e cuvintele voastre de ordine. M arturii pentru comunitate 2:427. Dumnezeu ne-a trimis s a lucr am n via Sa. Datoria noastr a este s a facem tot ce putem. Diminea ta seam an a- ti s amn ta s i pn a seara nu l asa mna s a ti se odihneasc a, indc a nu s tii ce va izbuti, aceasta [100] . Noi i punem limite sau aceea. Noi avem prea pu tin a credin ta Sfntului lui Israel. Ar trebui s a m recunosc atori c a El Se coboar a pn a acolo, nct s a foloseasc a pe vreunul dintre noi ca unealt aa va primi un Sa. Fiecare rug aciune st aruitoare f acut a cu credin ta r aspuns. Acesta poate s a nu vin a ntocmai cum l-am a steptat, dar va veni exact atunci cnd vom avea cea mai mare nevoie de el. Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea s i vi se va da. The Review and Herald, 23 martie 1897. Dac a g asim timp s a ne rug am, Dumnezeu va g asi timp s a aciune st aruitoare pentru har s i putere va r aspund a Fiecare rug primi r aspuns... Cere ti-I lui Dumnezeu s a fac a pentru voi lucrurile pe care nu pute ti s a le face ti singuri. Spune ti-I lui Isus totul. mp art as i tiI tainele inimii voastre, pentru c a ochii S ai cerceteaz a nc aperile cele mai ascunse ale suetului s i cunoa ste gndurile voastre ca pe o carte

96

Rug aciunea

deschis a. Dup a ce a ti cerut lucrurile necesare pentru binele suetului vostru, crede ti c a le ve ti primi s i le ve ti avea. Primi ti darurile Sale cu toat a inima, pentru c a Isus a murit ca s a pute ti avea lucrurile pre tioase ale cerului s i s a g asi ti, n cele din urm a, un c amin al aturi de ngerii din mp ar a tia lui Dumnezeu. Dac a ve ti g asi timp s i cuvinte s a v a ruga ti, Dumnezeu va g asi timp s i cuvinte s a v a r aspund a. My Life Today, 16. Bucura ti-v a c a Dumnezeu a r aspuns la rug aciunile voastre s Ruga ti-v a cu credin ta i asigura ti-v a c a v a pune ti via ta n armonie cu cererile voastre, ca ,s a pute ti primi binecuvnt arile pentru care v a ruga ti. Nu ng adui ti s a v a scad a credin ta, pentru c a binecuvnt arile primite sunt propor tionale cu credin ta exercitat a. Fac a-vi-se , prin rug dup a credin ta voastr a! Tot ce ve ti cere cu credin ta aciune, ve ti primi (Matei 9, 29; 21, 22). Ruga ti-v a, crede ti s i bucura ti-v a. Cnta ti laude lui Dumnezeu, pentru c a El a r aspuns Ia rug aciunile voastre. Crede ti-L pe cuvnt, c aci credincios este Cel ce a f acut f ag aduin ta (Evrei 10, 23). Nicio rug aciune sincer a nu este pierdut a. Calea este deschis a, far valul binecuvnt arii se revars a. El are propri , s et a ti vindec atoare, oferind o putere regeneratoare de via ta an atate [101] s i mntuire. M arturii pentru comunitate 7:274. ns as i st aruin ta voastr a n rug aciune este o garan tie c a a lui DumDumnezeu va r aspunde Cnd un om i adreseaz nezeu o rug aciune foarte st aruitoare (Isus Hristos este singurul nume s de sub cer prin care putem s a m mntui ti), n acea st aruin ta i seriozitate se g ase ste un angajament al lui Dumnezeu, asigurndu-l c a El este gata s a r aspund a la rug aciune ntr-o m asur a nespus de mbel sugat a, mai mult dect putem noi s a cerem, sau s a gndim. Noi nu trebuie s a ne rug am doar n Numele lui Isus, ci s i prin inspira tia s i ndemnurile erbin ti ale Duhului Sfnt. Acest fapt explic a semnica tia cuvintelor: Duhul nsu si mijloce ste pentru noi cu suspine serioas negr aite. Rug aciunile trebuie s a e n al tate cu o credin ta a. Atunci, ele vor ajunge la tronul harului. St arui ti n rug aciune f ar a s ov aire. Dumnezeu nu spune: Ruga ti-v a o dat a, iar Eu v a voi r aspunde. El spune: Ruga ti-v a nencetat, creznd c a ave ti lucrurile pe care le cere ti s i le ve ti primi, iar Eu v a voi r aspunde. The Gospel Herald, 28 mai 1902. Condi tiile pentru ascultarea rug aciunii Noi ne putem a stepta ca Dumnezeu s a asculte s i s a r aspund a rug aciunilor noastre,

Rug aciuni ascultate

97

dar exist a anumite condi tii. Prima dintre aceste condi tii este s a sim tim nevoia dup a ajutorul S au. El a f ag aduit c a va turna ape peste p amntul nsetat s i ruri peste p amntul uscat (Isaia 44, 3). Cei care amnzesc s i nseteaz a dup a neprih anire, care doresc erbinte mp acarea cu Dumnezeu, pot siguri c a vor s atura ti. Pentru ca binecuvntarea lui Dumnezeu s a poat a primit a, inima trebuie s a e deschis a inuen tei Duhului Sfnt. Marea noastr a nevoie de ajutor constituie prin ea ns as i un argument s i pledeaz a n modul cel mai elocvent n favoarea noastr a. Totu si, ca s a fac a toate aceste lucruri pentru noi, Dumnezeu trebuie s a e c autat s i rugat. El spune: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi. Si El care n-a cru tat nici chiar pe Fiul S au, ci L-a dat pentru noi to ti, cum nu ne va da, f ar a plat a, mpreun a cu El, toate lucrurile? (Matei 7, 7; Romani 8, 32). m de Dac a iubim nelegiuirea din inima noastr a, dac a ne ata sa vreun p acat cunoscut, Dumnezeu nu ne va asculta, dar rug aciunea inimii c aite s i zdrobite va ascultat a ntotdeauna. Cnd ne-am corectat toate gre selile cunoscute, putem avea meredere c a Dumnezeu va r aspunde cererilor noastre. Propriile merite nu ne vor recomanda niciodat a bun avoin tei lui Dumnezeu. Numai meritele lui Hristos ne vor mntui s i numai sngele S au ne va cura ti. Totu si noi avem de f acut o lucrare, s i anume aceea de a mplini condi tiile cerute pentru [102] a accepta ti de Dumnezeu. Un alt element al rug aciunii cu succes este credin ta. C aci cine se apropie de Dumnezeu trebuie s a cread a c a El este s i c a r aspl ate ste pe cei ce-L caut a (Evrei 11, 6). Domnul Hristos le-a spus ucenicilor S ai: Orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit s i-1 ve ti avea (Marcu 11, 24). l credem noi oare pe Dumnezeu pe cuvnt? F ag aduin ta aceasta este cuprinz atoare s i nelimitat as i Cel care a dat-o este credincios n mplinirea ei. Dac a nu primim lucrurile pe care leam cerut chiar atunci cnd ne-am rugat, trebuie totu si s a credem c a Dumnezeu aude s i c a va r aspunde rug aciunilor noastre. Noi suntem att de supu si gre selii s i avem o n telegere att de limitat a, nct uneori cerem lucruri care nu ar o binecuvntare pentru noi, Totu si, pentru c a ne iube ste, Tat al nostru ceresc r aspunde rug aciunilor noastre, dndu-ne lucrurile care sunt cu adev arat spre binele nostru s i pe care noi n sine am dori s a le avem, dac a, ilumina ti

98

Rug aciunea

ind de Duhul lui Dumnezeu, le-am putea vedea a sa cum sunt ele n realitate. Cnd ni se pare c a rug aciunile noastre nu primesc un r aspuns, trebuie s a r amnem ncrez atori n f ag aduin tele snte, c aci timpul r aspunsului va veni n mod sigur s i vom primi binecuvntarea de care avem cea mai mare nevoie. Totu si a pretinde ca rug aciunea s a e ntotdeauna mplinit a exact n felul dorit de noi constituie o ncumetare, o ndr azneal a necuvenit a din partea noastr a. Dumnezeu este prea n telept ca s a poat a gre si s i prea bun ca s a re tin a vreun bine de la cei ce umbl a n neprih anire. Deci nu te teme s a te ncrezi n El, chiar dac a nu vezi imediat un r aspuns la rug aciunile tale. Ai ncredere n f ag aduin ta Lui sigur a: Cere ti s i vi se va da. Dac a ne l as am c al auzi ti de ndoielile s i de temerile noastre sau dac a nu suntem dispu si s a credem pn a cnd nu reu sim s a g asim r aspuns la orice problem a pe care nu o n telegem cu claritate, dicult a tile noastre vor ajunge s a e tot mai multe s i mai complicate. Dar, dac a venim la Dumnezeu sim tindu-ne dependen ti s i neajutora ti, a sa cum ntr-adev ar suntem, s i dac a i facem cunoscute nevoile noastre, s este f cu umilin ta i cu ncredere, Cel a c arui cuno stin ta ar a margini, care vede toat a crea tiunea Sa s i conduce totul prin voin ta s i Cuvntul S au poate s a asculte s i va asculta strig atele noastre s i va face ca lumina s a str aluceasc a n inima noastr a. Prin rug aciune sincer a, noi suntem adu si n leg atur a cu inima Celui Atotputernic. Poate c a nu vom avea, n momentul acela, dovada clar a c a fa ta Mntuitorului nostru este plecat a asupra noastr a cu o expresie de mil as i dragoste, s i totu si este a sa. Poate c a nu sim tim atingerea Sa vizibil a, dar mna [103] Sa este ndreptat a spre noi cu iubire, mil as i n telegere. Cnd venim s a cerem mila s i binecuvntarea lui Dumnezeu, trebuie s a avem un spirit iubitor s i iert ator. Oare cum ne putem ruga: si ne iart a nou a gre selile noastre, precum s i noi iert am gre si tilor no stri s i totu si s a nutrim un spirit neiert ator? (Matei 6, 12). Dac a ne a stept am ca rug aciunile noastre s a e ascultate, trebuie s a-i iert am pe al tii n acela si fel s i n aceea si m asur a n care sper am s a m ierta ti noi. O alt a condi tie a ascult arii rug aciunii este perseveren ta. Dac a dorim s a cre stem n credin ta s i experien ta cre stin a, trebuie s a ne rug am nencetat. S a m st aruitori n rug aciune, s a st aruim n rug aciune, veghind n ea cu mul tumiri (Romani 12, 1.2; Coloseni 4, 2). Apostolul Petru i sf atuia pe credincio si s a e n telep ti s i

Rug aciuni ascultate

99

s a vegheze n vederea rug aciunii (1 Petru 4, 7). Pavel sf atuia: n orice lucru, aduce ti cererile voastre la cuno stin ta lui Dumnezeu, prin rug aciuni s i cereri, cu mul tumiri (Filipeni 4, 6). Dar voi, preaiubi tilor, spunea apostolul Iuda, ... ruga ti-v a prin Duhul Sfnt s i tine ti-v a n dragostea lui Dumnezeu (Iuda 20.21). Calea c atre Hristos, 95-97. Dac a i aducem lui Dumnezeu doar o ascultare par tial a, cu o jum atate de inim a, f ag aduin ta Sa nu va mplinit a pentru noi. Divina vindecare, 227. Dac a vrem ca rug aciunile noastre s a e ascultate, trebuie s a tr aim n conformitate cu ele Noi trebuie s a ne rug am s i s a n via veghem, ca s a nu e nicio lips a de consecven ta ta noastr a. S a nu d am gre s n a le ar ata altora c a noi n telegem c a a veghea n vederea rug aciunii nseamn a a tr ai naintea lui Dumnezeu n conformitate cu rug aciunile noastre, pentru ca El s a le poat a asculta. Selected Messages 1:116, 117. Rug aciunea nu are nicio valoare, dac a via ta nu este tr ait a n conformitate cu ea Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea s i vi se va da. Prezenta ti cnd v aceast a f ag aduin ta a ruga ti. Ave ti privilegiul de a veni la El cu o ndr azneal a sfnt a. Cnd Ii cerem cu sinceritate s a ng aduie ca lumina Sa s a str aluceasc a asupra noastr a, El ne va auzi s i ne va r aspunde. Totu si noi trebuie s a tr aim n armonie cu rug aciunile noastre. Dac a tr aim contrar lor, ele nu au nicio valoare. Am v azut un tat a care, dup a ce citea un pasaj din Scriptur as i se ruga, adesea aproape ndat a ce se ridica de pe genunchi, ncepea s a-1 certe pe copil. Cum putea Dumnezeu s a r aspund a la rug aciunea pe care o [104] f acuse? Dac a, dup a ce i ceart a pe copiii s ai, un tat a se roag a, oare rug aciunea aceea le face bine copiilor? Nu, cu excep tia faptului c a este o rug aciune de m arturisire a p acatului naintea lui Dumnezeu. ndrumarea copilului, 499. Dac a vrem s a primim r aspuns la rug aciune, trebuie s a includem n ea laudele noastre Oare toate exerci tiile noastre devo tionale s a constea numai n a cere s i a primi? S a ne gndim oare totdeauna la nevoile noastre s i niciodat a la ce primim? S a m oare primitori ai milei Sale s i niciodat a s a nu-L l aud am pentru ce a f acut El pentru noi? De rugat, nu ne rug am prea mult, dar suntem prea zgrci ti n a-I aduce mul tumiri. Dac a iubirea plin a de bun atate a lui

100

Rug aciunea

s Dumnezeu ar strni mai mult a mul tumire, recuno stin ta i laud a, noi am avea mult mai mult a putere n rug aciune. Vom avea tot mai mult din iubirea lui Dumnezeu s i mai multe cuvinte de laud a pe care s a I le adres am. Voi, cei care v a plnge ti c a Dumnezeu nu v a ascult a rug aciunile, schimba ti ordinea prezent a a lucrurilor s i amesteca ti lauda cu cererile voastre. Atunci cnd v a ve ti gndi la bun atatea s i mila Sa, ve ti constata c a El va lua n considerare nevoile voastre. Ruga ti-v a, ruga ti-v a cu ardoare s i f ar a ncetare, dar nu uita ti s a aduce ti laude. M arturii pentru comunitate 5:317. Lipsa credincio siei n ispr avnicie poate face ca rug aciunile s a nu e ascultate Ca D at ator al tuturor binecuvnt arilor, Dumnezeu pretinde o parte din tot ce avem. Acesta este planul S au pentru sus tinerea predic arii Evangheliei. Noi trebuie s a ar at am faptul c a apreciem darurile Sale, napoindu-I lui Dumnezeu partea Sa. Dar, dac a re tinem pentru noi ceea ce i apar tine Lui, cum ne putem a stepta ca El s a ne ncredin teze lucrurile cere sti? Probabil c a aici se a a taina rug aciunilor la care nu s-a primit r aspuns. Parabolele Domnului Hristos, 144. Cnd cerem mplinirea f ag aduin telor, f ar a a ndeplini condi tiile, noi l insult am pe Dumnezeu Pentru mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu exist a anumite condi tii, iar rug aciunea nu poate lua niciodat a locul ndeplinirii datoriei. Dac a M a iubi ti, spune Domnul Hristos, ve ti p azi poruncile Mele. Cine are poruncile Mele s i le p aze ste, acela M a iube ste, s i cine M a iube ste va iubit [105] de Tat al Meu, Eu l voi iubi s i M a voi ar ata lui (Ioan 14, 15.21), Cei care aduc cererile lor naintea lui Dumnezeu, solicitnd mplinirea f ag aduin tei Sale, dar nu se conformeaz a condi tiilor, l insult a pe Iehova. Ei folosesc Numele lui Hristos ca garan tie a mplinirii f ag aduin tei, dar nu ndeplinesc acele lucruri care eviden tiaz a credin ta lor de El. Parabolele Domnului Hristos, n Hristos s i dragostea fa ta 143. Dac a sunt ndeplinite condi tiile, f ag aduin ta r aspunsului la rug aciune este de net ag aduit Rug aciunea s i credin ta sunt strns legate s i trebuie s a e studiate mpreun a. n rug aciunea credin tei divin pe care trebuie s-o n exist as tiin ta a, o s tiin ta teleag a orice om plin care vrea s a tr aiasc a o via ta a de succes. Domnul Hristos spune: De aceea v a spun c a orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit s i-1 ve ti avea (Marcu 11, 24). El ne spune clar c a

Rug aciuni ascultate

101

lucrurile pe care le cerem trebuie s a e n conformitate cu voin ta lui Dumnezeu. Noi trebuie s a cerem lucrurile pe care ni le-a f ag aduit s i tot ce primim trebuie s a e folosit pentru a mplini voia Sa. Cnd sunt mplinite condi tiile, f ag aduin ta este sigur a. Putem cere iertarea p acatului, Duhul Sfnt, un temperament cre stin, n telepciune s i t arie pentru a face lucrarea Sa, orice dar pe care l-a f ag aduit. Apoi, urmeaz a s a credem c a vom primi ce am cerut s i s a-I mul tumim lui Dumnezeu pentru primirea acelui lucru. Nu avem nevoie s a c aut am vreo dovad a exterioar a a binecuvns t arii. Darul se a a n f ag aduin ta i putem merge la lucrarea noastr a, asigura ti c a Dumnezeu poate mplini ceea ce a promis s i c a darul care se a a deja n posesia noastr a, l vom primi cnd vom avea cel mai mult nevoie de el. Educa tie, 257, 258. Rug aciunile noastre nu sunt ni ste porunci adresate lui Dumtim c a El ne ascult a, dac a vom cere n conformitate nezeu Noi s cu voia Sa. Cererile noastre nu trebuie s a preia forma unei porunci, ci aceea a unei mijlociri n care l rug am s a fac a lucrurile pe care dorim ca El s a le fac a. M arturii pentru comunitate 2:149. Rug aciunile nu primesc ntotdeauna r aspuns imediat Dumnezeu are un cer plin de binecuvnt ari pentru aceia care vor conlucra cu El. To ti cei ce l ascult a pot s a cear a cu ncredere mplinirea [106] f ag aduin telor Sale. Dar noi trebuie s a manifest am o ncredere ferm as i neab atut a n Dumnezeu. Adesea, El ntrzie s a ne r aspund a pentru a pune la ncercare ncrederea noastr a sau pentru a verica sinceritatea dorin tei noastre. Dac a am cerut dup a Cuvntul S au, trebuie s a credem n s f ag aduin ta Sa s i s a continu am cu insisten ta a-I adres am cererile noastre, avnd convingerea c a nu vor respinse. Parabolele Domnului Hristos, 145. Cnd aceia care cunosc adev arul practic a renun tarea la sine poruncit a n Cuvntul lui Dumnezeu, solia va nainta cu putere. Domnul va auzi rug aciunile noastre pentru convertirea suetelor. Lumina celor care alc atuiesc poporul lui Dumnezeu va str aluci cu putere, iar cei necredincio si, v aznd faptele lor bune, vor da slav a Tat alui nostru ceresc. Solii pentru tineret, 315. Cele dou a zile de ntrziere ale lui Hristos, dup a ce a auzit c a Laz ar era bolnav, nu au fost o neglijare sau un refuz din partea Sa. Scopul S au a fost acela de a r amne acolo unde era, pn a dup a

102

Rug aciunea

moartea lui Laz ar, ca s a le poat a da oamenilor o dovad a cu privire la divinitatea Sa nu prin vindecarea unui om aat pe moarte, ci prin nvierea unui om care fusese nmormntat. Aceasta ar trebui s a e o ncurajare pentru noi. Uneori suntem ispiti ti s a credem c a f ag aduin ta Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide nu se mpline ste dac a r aspunsul nu vine imediat dup a ce am adresat cererea. Noi avem privilegiul s a cerem binecuvnt ari speciale s i s a credem c a ele ne vor date. Totu si, dac a binecuvnt arile cerute nu ne sunt acordate imediat, s a nu credem c a rug aciunile noastre nu sunt auzite. Le vom primi, chiar dac a r aspunsul este amnat pentru o vreme. n mplinirea Planului de Mntuire, Domnul Hristos vede n oameni suciente motive de descurajare. Totu si El nu Se descurajeaz a. n mila s i dragostea Sa, El continu a s a ne ofere ocazii favorabile s i privilegii. R aspunsul la rug aciunile noastre ar putea s a nu vin a a sa de repede cum dorim s i ar putea s a nu e ntocmai lucrul pe care l-am cerut, totu si, dac a nu s ajungem lipsi ti de credin ta i descuraja ti, Acela care s tie ce este cel mai bine pentru copiii S ai ne va da un bine mult mai mare dect [107] acela pe care l-am cerut. The Youths Instuctor, 6 aprilie 1899. Noi to ti dorim r aspunsuri imediate s i directe la rug aciunile noastre s i suntem ispiti ti s a ne descuraj am cnd r aspunsul ntrzie sau sose ste ntr-o form a nea steptat a. ns a Dumnezeu este prea n telept s i bun ca s a r aspund a ntotdeauna la rug aciunile noastre exact cnd s i cum dorim noi. El va face mai mult s i mai bine pentru noi dect s a ne mplineasc a toate dorin tele. Pentru c a ne putem ncrede n n telepciunea s i iubirea Sa, nu ar trebui s a-I cerem s a e de acord cu voin ta noastr a, ci s a c aut am s a p atrundem s i s a mplinim scopul S au. Dorin tele s i interesele noastre ar trebui s a se piard a n voin ta Sa. Aceste experien te care ne pun la prob a credin ta sunt spre binele nostru. Prin ele se descoper a dac a credin ta noastr a este dreapt as i sincer a, sprijinindu-se numai pe Cuvntul lui Dumnezeu sau dac a, depinznd de mprejur ari, este nesigur as i schimb atoare. Credin ta este nt arit a prin exerci tiu. Trebuie s a l as am r abdarea s a si fac a lucrarea sa des avr sit a, amintindu-ne c a exist a n Scripturi f ag aduin te pre tioase pentru aceia care l a steapt a pe Domnul. Divina vindecare, 230, 231. Am v azut c a slujitorii lui Dumnezeu s i biserica s-au descurajat prea u sor. Dup a ce I-au cerut Tat alui lor din ceruri lucrurile de care

Rug aciuni ascultate

103

au crezut c a au nevoie, pentru c a ele nu au venit imediat, credin ta mintele de murmurare au lor a s ov ait, s i-au pierdut curajul s i sim ta pus st apnire pe ei. Am v azut c a faptul acesta nu I-a pl acut lui Dumnezeu. Fiecare sfnt care vine la Dumnezeu cu toat a inima, cu credin ta s i i adreseaz a cereri sincere va primi r aspuns la rug aciunile lui. Dac a ei nu v ad, sau nu simt, un r aspuns imediat la rug aciunile lor, credin ta lor nu trebuie s a renun te la f ag aduin tele lui Dumnezeu. Nu v a e team a s a v a ncrede ti n Dumnezeu. Baza ti-v a pe f ag aduin ta Lui sigur a: Cere ti s i vi se va da. Dumnezeu este prea n telept ca s a gre seasc as i prea bun ca s a re tin a vreun lucru bun de la sn tii corect S ai care tr aiesc o via ta a. Omul este supus gre selii s i, de si cererile lui vin dintr-o inim a sincer a, nu cerc ntotdeauna lucruri care sunt bune pentru el sau care i vor da slav a lui Dumnezeu. Cnd se ntmpl a a sa, Tat al nostru cel bun s i n telept va auzi rug aciunile noastre s i va r aspunde uneori imediat, dar ne va da lucrurile care sunt cele mai bune pentru noi s i care sunt spre slava Sa. Dac a ar putea s a vad a planul S au, copiii lui Dumnezeu ar s ti c a lucrurile pe care li le d a El sunt acele lucruri care vor pentru binele lor cel mai mare. De si ei ar putea s a nu primeasc a ntocmai lucrurile [108] pe care le-au a steptat sau le-au cerut, totu si rug aciunile lor vor ascultate. Nu le va dat nimic d aun ator; n locul unui lucru pe care l-au cerut, dar care nu ar fost bun pentru ei, ci le-ar f acut r au, le va dat a binecuvntarea de care au nevoie cel mai mult. Am v azut c a, dac a nu sim tim imediat un r aspuns la rug aciunile s noastre, trebuie s a r amnem neclinti ti n credin ta i s a nu l as am ndoiala s a p atrund a n inima noastr a, pentru c a ea ne va desp ar ti de Dumnezeu. Dac a credin ta noastr a este s ov aitoare, nu vom primi nimic de la El. ncrederea noastr a n Dumnezeu trebuie s a e puternic a, iar binecuvntarea va veni peste noi ca o ploaie atunci cnd vom avea cea mai mare nevoie de ea. Cnd slujitorii lui Dumnezeu se roag a pentru Duhul s i binecuvntarea Sa, acestea vin uneori imediat, dar nu sunt d aruite ntotdeauna chiar atunci. n aceste situa tii, s a nu v a cl atina ti! Credin ta voastr a s a se bazeze cu putere pe f ag aduin ta c a lucrurile cerute vor veni. ncrede ti-v a pe deplin n Dumnezeu, iar binecuvntarea va veni adesea cnd ave ti cea mai mare nevoie de ea, iar cnd le vorbi ti celor necredincio si despre adev ar, ve ti primi ajutor de la Dumnezeu pe

104

Rug aciunea

nea steptate s i ve ti n stare s a prezenta ti cuvntul cu claritate s i cu putere. Mi-a fost ar atat c a noi suntem asemenea copiilor care cer o binecuvntare de la p arin tii lor p amnte sti, care i iubesc. Ei cer un lucru despre care p arintele s tie c a le va face r au, dar n locul acelui lucru pe care copiii l-au dorit, el le d a lucruri care vor bune s i s an atoase pentru ei. Am v azut c a ecare rug aciune adresat a cu s credin ta i dintr-o inim a sincer a va auzit a de Dumnezeu s i va primi r aspuns, iar cel care s-a rugat va avea binecuvntarea atunci cnd va cea mai mare nevoie de ea, iar binecuvntarea va ntrece adesea a stept arile lui. Nicio rug aciune rostit a de un sfnt adev arat nu . Spiritual se pierde, dac a vine dintr-o inima sincer a, cu credin ta Gifts 4b, 7-9. Dup a ce rug aciunea a fost f acut a, dac a r aspunsul nu este n teles imediat, nu obosi s a a step ti s i nu deveni nestatornic. Nu te ndoi. Prinde-tc de f ag aduin ta: Cel ce v-a chemat este credincios s i va face lucrul acesta. Ca s i v aduva st aruitoare, sus tine- ti cazul, urm arindu ti ferm scopul. Este lucrul pe care l ceri foarte important pentru tine? Hot art c a este. Atunci nu te ndoi, deoarece credin ta ta poate ncercat a. Dac a lucrul pe care l dore sti are valoare, atunci merit a un efort puternic s i serios. Tu ai f ag aduin ta, a sadar, vegheaz as i roa-g a-te. Fii statornic s i rug aciunea va primi r aspuns, pentru c a nu [109] este, oare, Dumnezeu Acela care a f ag aduit? Dac a te cost a ceva spre a-1 ob tine, l vei pre tui mai mult dup a ce l vei primi. Ti se spune clar c a, dac a te ndoie sti, nu te po ti a stepta s a prime sti ceva de la Domnul. Aici este adresat avertismentul de a nu obosi, ci de a te . Dac ntemeia ferm pe f ag aduin ta a ceri, El ti va da cu mn a larg as i f ar a mustrare. M arturii pentru comunitate 2:131. Cere ti s i ve ti primi. Asigurarea este vasta s i nelimitat a, iar Acela care a f acut f ag aduin ta este credincios. Uneori, noi s ov aim n , pentru c credin ta a n telepciunea Innit a nu se potrive ste gndirii noastre. Dac a, din vreun motiv oarecare, nu primim ntocmai lucrurile pe care le cerem s i atunci cnd le cerem, trebuie s a continu am s a credem c a Domnul ne ascult as i c a El ne va da acele lucruri care sunt cele mai bune pentru noi. Slava Sa ns as i este un motiv sucient pentru a nu ne da lucrurile pe care le cerem s i pentru a r aspunde la rug aciunile noastre ntr-o modalitate pe care nu am a steptat-o. Noi , deoarece timpul r trebuie s a ne prindem de f ag aduin ta aspunsului

Rug aciuni ascultate

105

va veni s i vom primi binecuvnt arile de care avem cea mai mare nevoie. Signs of the Times, 21 august 1884. Dumnezeu nu r aspunde ntotdeauna a sa cum ne a stept am, dar r aspunde ntotdeauna spre binele nostru Prin urmare, , n cere ti s i vi se va da. Cere ti umilin ta telepciune, curaj s i o cre stere . n credin ta Pentru ecare rug aciune sincer a, va exista un r aspuns. S-ar putea s a nu vin a exact cnd a ti dori, sau la momentul pe care-1 a stepta ti, dar va veni n forma s i la momentul care va mplini cel mai bine nevoile voastre. Rug aciunile pe care le n al ta ti n singur atate, n oboseal as i n ncerc ari, nu vor primi ntotdeauna r aspuns de la Dumnezeu n conformitate cu a stept arile voastre, dar ntotdeauna spre binele vostru. Solii pentni tineret, 250. Cnd te-ai rugat n necazul t au, cernd pace de la Hristos, un nor de ntuneric a p arut c a se a sterne peste mintea ta. Pacea s i lini stea nu au venit a sa cum te-ai a steptat. Uneori, credin ta ta a p arut c a este ncercat a pn a la extrem. Cnd ai privit napoi la via ta ta din trecut, ai v azut triste te s i dezam agire, iar cnd ai privit n viitor, totul a fost nesigur. Mna divin a te-a condus ntr-o modalitate minunat a, ca s a te aduc a la cruce s i s a te nve te c a Dumnezeu este cu adev arat un . Dumnezeu care i r aspl ate ste pe aceia care l caut a cu perseveren ta Aceia care cer dup a voia lui Dumnezeu vor primi. Aceia care caut a vor g cu credin ta asi. Experien ta c stigat a n cuptorul ncerc arii s i [110] al necazului valoreaz a mai mult dect toat a durerea s i disconfortul care au nso tit-o. Rug aciunile pe care le-ai n al tat n singur atatea ta, cnd te sim teai ncercat s i trudit, nu au primit ntotdeauna r aspuns de la Dumnezeu n conformitate cu a stept arile tale, dar ntotdeauna spre binele t au. Tu nu ai avut concep tii clare s i corecte cu privire la fra tii t ai, nici nu te-ai v azut pe tine nsu ti ntr-o lumin a corect a. Totu si, n providen ta Sa, Dumnezeu a lucrat spre a r aspunde rug aciunilor pe care le-ai n al tat n necazul t au, ntr-o modalitate care tea salvat s i a dat slav a Numelui S au. Pentru c a nu te-ai cunoscut pe tine nsu ti, nu ai cerut lucrurile care erau cele mai bune pentru tine. Dumnezeu a ascultat rug aciunile tale sincere, dar binecuvntarea pe care ti-a dat-o a fost foarte diferit a de a stept arile tale. n providen ta Sa, Dumnezeu a pl anuit s a te aduc a ntr-o leg atur a mai apropiat a cu biserica Sa, ca s a

106

Rug aciunea

ajungi s a te ncrezi mai pu tin n tine nsu ti s i s a te ncrezi mai mult n aceia pe care El i conduce n vederea naint arii lucr arii Sale. Dumnezeu ascult a ecare rug aciune sincer a M arturii pentru comunitate 3:415, 416. Dumnezeu r aspunde la rug aciune la timpul rnduit de El Pe ntregul parcurs al c as atoriei lui, Zaharia se rugase pentru un u. Acum, el s i so tia lui erau b atrni s i, chiar dac a rug aciunea lor r am asese f ar a r aspuns, ei nu au murmurat. Dumnezeu nu uitase, ci avusese timpul rnduit de El pentru a r aspunde acestei rug aciuni, , Zaharia a primit r iar cnd situa tia p area f ar a speran ta aspunsul. Comentarii Biblice ale AZS 5, 1114. De ce r aspunsurile la rug aciune ar putea s a e amnate Dumnezeu nu r aspunde ntotdeauna de prima dat a cnd ne rug am, pentru c a, dac a ar face a sa, noi am putea crede c a avem dreptul s a primim toate binecuvnt arile s i favorurile pe care le-a rev arsat asupra noastr a. In loc s a ne cercet am inima pentru a vedea dac a nutrim vreun r au, dac a ne ng aduim vreun p acat, noi am ajunge s a m neglijen ti s i nu am reu si s a ne d am seama de dependen ta noastr a de El s i de nevoia noastr a de a primi ajutorul S au. The Review and Herald, 9 iunie 1891. n Scripturi se a a f ag aduin te pre tioase pentru aceia care a steapt a ajutorul Domnului. Cu to tii dorim un r aspuns imediat la rug aciunile noastre s i, dac a ele nu primesc un r aspuns imediat, suntem ispiti ti [111] s a ne descuraj am. A sadar, experien ta m-a nv a tat c a aceasta este o gre seal a mare. Amnarea r aspunsului este pentru binele nostru deosebit. Noi avem ocazia de a vedea dac a credin ta noastr a este adev arat as i sincer a sau schimb atoare ca valurile m arii. Trebuie s a ne leg am pe altar cu funiile puternice ale credin tei s i dragostei s i s a l as am r abdarea s a- si ndeplineasc a lucrarea ei des avr sit a. Credin ta se nt are ste printr-o exercitare continu a. A steptarea aceasta nu nseamn a c a, dac a i cerem Domnului vindecarea, noi nu avem nimic de f acut. Dimpotriv a, noi trebuie s a folosim ct mai bine mijloacele pe care Domnul, n bun atatea Sa, le-a pus la dispozi tie pentru mplinirea nevoilor noastre. Sfaturi pentru s an atate, 380, 381. Continua ti s a v a ruga ti, chiar dac a r aspunsul nu vine Uneori, r aspunsurile la rug aciunile noastre vin imediat. Alteori, trebuie s a a stept am cu r abdare s i s a continu am s a cerem st aruitor

Rug aciuni ascultate

107

lucrurile de care avem nevoie, asemenea acelui om din pild a care . Dac a cerut pine cu insisten ta a unul dintre voi are un prieten s i tura aceasta se duce la el la miezul nop tii s i-i zice ... etc. nv a ta nseamn a mai mult dect putem s a ne imagin am. Noi trebuie s a continu am s a cerem, chiar dac a nu vedem r aspunsul imediat la rug aciunile noastre. De aceea s i Eu v a spun: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide. Fiindc a oricine cere cap at a; cine caut a g ase ste; s i celui ce bate, i se deschide (Luca 11, 9.10). Avem nevoie de har, avem nevoie de iluminarea divin a, pentru ca, prin ajutorul Duhului, s as tim cum s a cerem lucrurile de care avem nevoie, Dac a vor inspirate de ndemnurile Domnului, cererile noastre vor primi r aspuns. Sfaturi pentru s an atate, 380. egoismul nostru R aspunsuri amnate pentru a da pe fa ta Acela care l-a binecuvntat pe slujba sul mp ar atesc din Capernaum vrea tot a sa de mult s a ne binecuvnteze s i pe noi. Dar, la fel ca tat al ndurerat, noi l c aut am pe Mntuitorul de multe ori, din dorin ta de a c stiga bunuri p amnte sti. Noi avem ncredere n iubirea Lui numai cnd ni se mplinesc cererile. Mntuitorul vrea s a ne dea binecuvnt ari mai mari dect acelea pe care le cerem s i ntrzie cu r aspunsul, ca s a ne poat a ar ata r autatea din inim as i ct de mult m la egoismul care ne [112] avem nevoie de harul Lui. El vrea s a renun ta determin a s a-L c aut am. Cnd m arturisim starea noastr a rea s i lipsa noastr a de putere, trebuie s a ne ncredem cu totul n iubirea Lui. Slujba sul mp ar atesc voia s a vad a mplinirea rug aciunii sale nainte ca s a cread a, dar el a trebuit s a primeasc a asigurarea lui Isus c a rug aciunea lui era ascultat as i binecuvntarea era dat a. Noi m acela trebuie s a nv a ta si lucru. Nu trebuie s a credem pentru c a vedem sau sim tim c a Dumnezeu ne ascult a. Trebuie s a ne neredem , ecare cerere n f ag aduin tele Lui. Cnd venim la El n credin ta p atrunde n inima lui Dumnezeu. Cnd am cerut binecuvnt arile Lui, trebuie s a credem n acela si timp c a le primim s i s a-I mul tumim c a le-am primit. Apoi s a ne vedem de ndatoririle noastre, ind siguri c a binecuvntarea se va da, atunci cnd vom avea mai mare nevoie de ea. Cnd am nv a tat s a facem lucrul acesta, vom s ti c a rug aciunile noastre au fost ascultate. Dumnezeu va face pentru noi nespus mai mult, potrivit cu bog a tia slavei Sale s i dup a lucrarea puterii t ariei Lui (Efeseni 3, 20.16; 1,19), Hristos, Lumina lumii, 200.

108

Rug aciunea

Rug aciunile la cure aparent nu primim r aspuns ar putea s a e printre binecuvnt arile noastre cele mai mari n grija Sa de noi, adesea, Cel care ne n iubitoare s i n interesul ar atat fa ta telege mai bine dect ne n telegem noi n sine refuz a s a ne lase s a c aut am n mod egoist satisfacerea propriei ambi tii. El nu ne permite s a trecem pe lng a ndatoririle comune, dar snte, care se a a chiar lng a noi. Adesea, aceste ndatoriri reprezint a tocmai preg atirea esen tial a pentru o lucrare mai nalt a. Deseori, planurile noastre dau gre s numai pentru a avea succes acelea pe care le are Dumnezeu pentru noi. Nu suntem niciodat a chema ti s a facem cu adev arat un sacriciu pentru Dumnezeu. El ne cere s a-I ced am multe lucruri, dar dac a m dect la ceva ce ne mpiedic facem a sa, nu renun ta a n calea noastr a m la acele lucruri care spre cer. Chiar s i cnd ni se cere s a renun ta sunt bune n ele nsele, putem siguri c a Dumnezeu ne preg ate ste un bine s i mai mare. n via ta viitoare, tainele care aici ne-au nec ajit s i dezam agit ni se vor deslu si. Vom vedea c a rug aciunile noastre aparent neascultate s i a stept arile noastre zadarnice s-au num arat printre binecuvnt arile cele mai mari. Trebuie s a privim ecare ndatorire ca ind sfnt a, orict de umil a ar , pentru c a ea este o parte din slujirea adus a lui Dumnezeu. Rug aciunea noastr a zilnic a ar trebui s a e: Doamne, ajut a-m a s a -m [113] fac tot ce pot mai bine. Inva ta a cum s a fac o lucrare mai bun a. D a-mi energie s i voio sie. Ajut a-m a s a aduc n slujirea mea spiritul iubitor eu care a slujit Mntuitorul. Divina vindecare, 473, 474. Uneori, Dumnezeu nu ne d a lucrurile pe care le cerem, deoa arece are ceva mai bun pentru noi Cnd venim la El, trebuie s ne rug am s a m f acu ti n stare s a mplinim scopul S au s i s a cerem ca dorin tele s i interesele noastre s a poat a pierdute n ale Lui. Trebuie s a recunoa stem c a accept am voin ta Sa, nu s a ne rug am ca El s a e de acord cu voin ta noastr a. Este mai bine pentru noi c a Dumnezeu nu r aspunde ntotdeauna la rug aciunile noastre exact cnd dorim s i n modalitatea pe care o dorim noi. El va face pentru noi mai mult s i mai bine dect s a mplineasc a toate dorin tele noastre, pentru c a n telepciunea noastr a nu este bun a. M arturii pentru comunitate 4:148. Rug aciunea care vine dintr-o inim a st aruitoare s i credincioas a este acea rug aciune ecient as i erbinte, care valoreaz a mult. Dum-

Rug aciuni ascultate

109

nezeu nu r aspunde totdeauna la rug aciuni a sa cum a stept am, pentru c a noi nu putem cere lucruri care ar spre cel mai mare bine al nostru, dar, n iubirea s i n telepciunea Lui nem arginit a, El ne va da acele lucruri de care noi avem cea mai mare nevoie. M arturii pentru comunitate 4:531. Noi trebuie s a conlucr am cu Dumnezeu n r aspunsul la rug aciunile noastre n Cuvntul lui Dumnezeu sunt reprezentate dou a tabere opuse, care inuen teaz as i conduc ac tiunile omene sti din lumea noastr a. Aceste tabere lucreaz a cu ecare f aptur a omeneasc a. Aceia care se a a sub conducerea lui Dumnezeu s i sunt inuen ta ti de ngerii S ai vor n stare s a vad a lucr arile viclene ale puterilor nev azute ale ntunericului. Aceia care doresc s a e n armonie cu slujitorii cere sti vor foarte serio si n mplinirea voin tei lui Dumnezeu. Ei nu trebuie s a acorde niciun loc lui Satana s i ngerilor lui. Dac a nu veghem f ar a ncetare, vom birui ti de vr ajma sul. De si tuturor ne-a fost f acut a o descoperire solemn a a voin tei lui Dumnezeu cu privire la noi, totu si cunoa sterea voin tei Sale nu nl atur a nevoia de a-I adresa cereri st aruitoare pentru ajutor s i de a c auta srguincios s a conlucr am cu El n r aspunsul la rug aciunile n al tate. El si ndepline ste scopurile prin intermediul uneltelor omene sti. [114] Comentarii Biblice ale AZS 6, 1119. Rug aciunile f acute cu jum atate de inim a nu vor aduce r aspunsuri Dumnezeu va totul pentru noi, dac a i vom ng adui s a e. Rug aciunile noastre apatice, rostite cu jum atate de inim a, nu ne vor aduce rezultate din ceruri. Oh, trebuie s a st aruim n rug aciune! , s , s , S a cerem cu credin ta a a stept am cu credin ta a primim cu credin ta s a ne bucur am n n adejde, pentru c a oricine caut a g ase ste. Fi ti serio si n privin ta aceasta. C auta ti-L pe Dumnezeu cu toat a inima. Oamenii si pun tot suetul s i seriozitatea n lucrurile trec atoare pe care vor s a le realizeze, pn a cnd eforturile lor sunt ncununate de succes. nv a ta ti cu toat a seriozitatea ndeletnicirea de a c auta binecuvnt arile pe care Dumnezeu le-a f ag aduit s i, printr-un efort perseverent s i hot art, ve ti avea lumina Sa, adev arul S au s i harul S au mbel sugat. Striga ti dup a Dumnezeu cu sinceritate s i cu foame a suetului. Lupta ti cu solii cere sti pn a cnd ve ti avea biruin ta. Pune ti-v a toat a f aptura n minile Domnului: trup, suet s i spirit s i hot ar ti-v a s a ti slujitorii S ai iubitori s i consacra ti, condu si de voin ta s i gndirea Sa s i p atrun si de Duhul S au.

110

Rug aciunea

Spune ti-I lui Isus dorin tele voastre cu toat a sinceritatea suetului. Nu vi se cere s a ave ti o conversa tie lung a cu Dumnezeu sau s a-I tine ti o predic a, dar spune ti-I cu inima plin a de ntristare pentru p acatele voastre astfel: Scap a-m a, Doamne, sau voi pieri!. Pentru . Ele vor c asemenea suete exist a speran ta auta, vor cere, vor bate s i vor g asi. Cnd Domnul Isus va ridica povara p acatului care zdrobe ste suetul vostru, ve ti tr ai experien ta binecuvnt arii p acii lui Hristos. Our High Calling, 131. Rug aciunea pentru iertare prime ste ntotdeauna un r aspuns imediat n unele cazuri de vindecare, Isus n-a dat ndat a binecuvntarea cerut a. Totu si, n cazuri de lepr a, cnd I se cerea ajutorul, cererea era ascultat a de ndat a. Atunci cnd ne rug am pentru binecuvnt ari p amnte sti, r aspunsul la rug aciune poate s a ntrzie sau este posibil ca Dumnezeu s a ne dea altceva dect lucrul pe care l cerem, dar nu a sa se ntmpl a cnd cerem s a m sc apa ti de p acat. Dorin ta Lui este tocmai s a ne cur a teasc a de p acat, s a fac a din noi sfnt copii ai Lui s i s a ne dea putere pentru a tr ai o via ta a. Hristos S-a dat pe Sine nsu si pentru p acatele noastre, ca s a ne smulg a din acest veac r au, dup a voia Dumnezeului nostru s i Tat al (Galateni [115] 1, 4). ndr azneala pe care o avem la El este c a, dac a cerem ceva dup a voia Lui, ne ascult a. Si dac as tim c a ne ascult a, orice I-am cere, s tim c a suntem st apni pe lucrurile pe care I le-am cerut (1 Ioan 5, 14.15). Dac a ne m arturisim p acatele, El este credincios s i drept ca s a ne ierte p acatele s i s a ne cur a teasc a de orice nelegiuire (1 Ioan 1, 9). Hristos prezint a rug aciunile noastre naintea Tat alui, ca s i a ce se apropie de tronul harului, cnd ar cererile Sale ndat orice copil al lui Dumnezeu ajunge s a e clientul marelui Avocat. La cea dinti rostire a p arerii lui de r au s i a cererii lui de iertare, Hristos preia cazul lui ca ind al S au, prezentnd rug amintea naintea Tat alui, ca s i cnd ar cererea Sa. M arturii pentru comunitate 6:364. Mul tumi ti s i l auda ti pe Dumnezeu pentru rug aciunile ascultate n capitolul al doilea din 1 Samuel este redat a rug aciunea unei femei consacrate, care i slujea lui Dumnezeu s i l sl avea. Ea se ruga: Mi se bucur a inima n Domnul, puterea mea a fost n al tat a de Domnul; mi s-a deschis larg gura mpotriva vr ajma silor mei, c aci m a bucur de ajutorul T au. Nimeni nu este sfnt ca Domnul; nu este

Rug aciuni ascultate

111

alt Dumnezeu dect Tine; nu este stnc a a sa ca Dumnezeul nostru. Jertfa de mul tumire a Anei pentru r aspunsul primit la rug aciunea ei este o lec tie pentru aceia care primesc ast azi r aspunsuri la cererile lor. Oare neglij am noi s a-i adres am laude s i mul tumiri lui Dumnezeu pentru bun atatea Sa iubitoare? David declar a: Iubesc pe Domnul, c aci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El Si-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toat a via ta mea. Bun atatea manifestat a de Dumnezeu prin faptul c a ascult a rug aciunile noastre s i r aspunde ne face s a avem obliga tia serioas a de a ne exprima recuno stin ta pentru favorurile pe care ni le ofer a. Ar trebui s a-L l aud am pe Dumnezeu mai mult dect o facem. Binecuvnt arile primite ca r aspuns la rug aciune trebuie s a e recunoscute cu promptitudine. Raportul lor trebuie s a e scris n jurnalul nostru, pentru ca, atunci cnd lu am cartea n mn a, s a ne aducem aminte de bun atatea Domnului s i s a l aud am numele S au [116] sfnt. The Review and Herald, 7 mai 1908.

Capitolul 12 Rug aciunea s i nviorarea spiritual a


nviorarea va veni numai ca r aspuns la rug aciune Cea mai mare s i cea mai urgent a dintre toate nevoile noastre este o nviorare a adev aratei evlavii n rndurile noastre. Trebuie s a depunem un efort st aruitor pentru a ob tine binecuvntarea Domnului, nu pentru c a Dumnezeu nu este doritor s a reverse binecuvntarea Sa asupra noastr a, ci pentru c a noi suntem nepreg ati ti s a o primim. Tat a! nostru ceresc este mai doritor s a le dea Duhul S au cei Sfnt celor ce l cer, dect sunt p arin tii p amnte sti doritori s a le dea daruri bune copiilor lor. Cu toate acestea, lucrarea noastr a este aceea de a ne m arturisi p acatul, de a ne umili, de a ne poc ai s i de a ne ruga st aruitor, ndeplinind astfel condi tiile pe care le-a pus Dumnezeu cnd a f ag aduit c a ne va da binecuvntarea Sa. nviorarea spiritual a trebuie s a e a steptat a numai ca r aspuns la rug aciune. Selected Messages 1:121. n zilele noastre este nevoie de o nviorare a acelei religii tr aite din toat a inima, a sa cum a fost aceea pe care au experimentat-o israeli tii din vechime. Asemenea lor, trebuie s a aducem roade vrednice de , s m la p poc ain ta a renun ta acatele noastre, s a cur a tim templul ntinat al inimii, pentru ca Domnul Isus s a poat a domni n el. Este nevoie de rug aciune de o rug aciune st aruitoare s i biruitoare. Mntuitorul nostru a l asat f ag aduin te pre tioase pentru cei ce se roag as i sunt [117] poc ai ti cu adev arat. Astfel de oameni nu vor c auta fa ta Sa n zadar. De asemenea, prin exemplul propriu, El ne-a nv a tat despre necesitatea rug aciunii. El nsu si, ca Maiestate a cerului, a petrecut ntreaga noapte n comuniune cu Tat al S au. Dac a R ascump ar atorul lumii nu S-a considerat prea neprih anit, prea n telept, prea sfnt pentru a mai c auta ajulor de la Dumnezeu, atunci noi, muritori supu si gre selii, s , avem o nevoie absolut a de ajutorul divin. n poc ain ta i cu credin ta ecare cre stin adev arat va merge adesea la scaunul harului, ca s a capete ndurare s i s a g aseasc a har s i s a e ajutat n vreme de nevoie. Signs of the Times, 26 ianuarie l882. 112

Rug aciunea s i nviorarea spiritual a

113

Rug aciunea ne aduce n leg atur a cu Dumnezeu Dac a venim la Dumnezeu, sim tindu-ne dependen ti s i neajutora ti, a sa cum ntr-adev ar suntem, s i dac a i facem cunoscute nevoile noastre, cu s este f umilin ta i cu ncredere, Cel a c arui cuno stin ta ar a margini, care vede toat a crea tiunea Sa s i conduce totul prin voin ta s i Cuvntul S au, poate s i va asculta strig atele noastre s i va face ca lumina s a str aluceasc a n inima noastr a. Prin rug aciune sincer a, noi suntem adu si n leg atur a cu inima Celui Atotputernic. Poate c a nu vom avea, n momentul acela, dovada clar a c a fa ta Mntuitorului nostru este plecat a asupra noastr a cu o expresie de mil as i dragoste, s i totu si este a sa. Poate c a nu sim tim atingerea Sa vizibil a, dar mna Sa este ndreptat a spre noi cu iubire, mil as i n telegere. Calea c atre Hristos, 97. la cer udate cu sngele cur Rug aciunile noastre se nal ta aaciunile, laudele, titor al lui Hristos Serviciile religioase, rug ale p de la credincio m arturisirile pline de c ain ta acatului se nal ta sii cei adev ara ti pn a la Sanctuarul ceresc, asemenea unei jertfe de t amie. Totu si, pentru c a vin de la f apturi omene sti c azute, ele sunt a sa de ntinate, nct, dac a nu ar cur a tite de sngele lui Hristos, nu ar putea s a aib a niciodat a valoare naintea lui Dumnezeu. Ele nu se ntr-o stare de cur nal ta a tie deplin as i, dac a nu ar Mijlocitorul care Se a a la dreapta lui Dumnezeu, ca s a le cur a teasc a prin neprih anirea Sa s i s a le prezinte, nu ar bine primite de Dumnezeu. Toate jertfele din sanctuarele p de t amie care se nal ta amnte sti trebuie s a e udate cu stropii cur a titori ai sngelui lui Hristos. El tine naintea Tat alui S au c adelni ta cu meritele Sale, n care nu exist a nicio urm a de degradare p amnteasc a. El adun a n c adelni ta aceasta rug aciunile, laudele s i m arturisirile poporului S au s i, al aturi de ele, pune propria [118] neprih anire des avr sit a. Apoi, nmiresmat a de meritele isp as irii lui Hristos, t amia ajunge naintea lui Dumnezeu ind sfnt as i ntru totul vrednic a de primit. Dup a aceea, sunt trimise napoi r aspunsuri pline de har. Selected Messages 1, 344. n rug aciune sim tim prezen ta lui Isus Dac a l p astr am pe Domnul n aten tia noastr a, ng aduind inimii noastre s a- si exprime mul tumirea s i laudele la adresa Lui, via ta noastr a religioas a si va p astra o stare de nviorare continu a. Rug aciunile noastre vor lua forma unei conversa tii cu Dumnezeu, ca s i cnd am vorbi cu un prieten.

114

Rug aciunea

El ne va descoperi tainele Sale n mod personal. Adesea, vom mnt fericit al prezen tr ai un sim ta tei Domnului Isus. Parabolele Domnului Hristos, 129. Duhul Sfnt a venit n Ziua Cincizecimii ca r aspuns la rug aciune Asupra ucenicilor care a steptau s i se rugau, Duhul Sfnt a venit cu o asemenea plenitudine, nct a cuprins ecare inim a. Cel Innit S-a manifestat cu putere n biserica Sa. Era ca s i cum aceast a putere fusese z avort a de veacuri, iar acum, Cerul se bucura de faptul c a putea s a reverse asupra bisericii bog a tiile harului Dus hului Sfnt. Sub inuen ta Duhului Sfnt, cuvintele de poc ain ta i m arturisire se amestecau cu imnuri de laud a pentru p acatele iertate. Se auzeau cuvinte de mul tumire s i profe tii. Cerul ntreg s-a cobort s a priveasc as i s a adore n telepciunea f ar a egal s i de necuprins a iubirii. Cuprin si de uimire, apostolii au exclamat: Iat a, aceasta este dragostea. Ei au ajuns s a e con stien ti de darul care le-a fost dat. Care a fost urmarea? Sabia Duhului, proasp at ascu tit a cu putere s i . Mii au sc aldat a n fulgerele cerului, s i-a croit drum prin necredin ta fost converti ti ntr-o zi. Istoria faptelor apostolilor, 38. Ar trebui s a ne rug am pentru Duhul Sfnt a sa cum s-au rugat ucenicii la Cincizecime Inima trebuie s a e golit as i cur a tit a de orice ntinare, pentru ca Duhul Sfnt s a locuiasc a n ea. Cu ocazia Cinzecimii, primii ucenici s-au preg atit pentru rev arsarea Duhului [119] Sfnt, m arturisindu- si p acatele s i renun tnd la ele, rugndu-se s i consacrndu-se lui Dumnezeu. Aceea si lucrare este necesar a acum, dar ntr-o m asur a mai mare.... Dac a nu progres am zilnic n exemplicarea virtu tilor cre stine, nu vom recunoa ste manifestarea Duhului Sfnt n ploaia trzie. Este posibil ca aceasta s a vin a n inima tuturor celor din jurul nostru, dar noi nu o vom discerne s i nici nu o vom primi.... Harul divin este necesar la nceput, harul divin este necesar la ecare pas al naint arii s i numai harul divin este n stare s a des avrs easc a lucrarea. Nu exist a niciun moment n care ne putem relaxa ntr-o atitudine neglijent a. S a nu uit am niciodat a avertiz arile lui Hristos; Veghea ti n rug aciune, Veghea ti ... s i ruga ti-v a nencetat. Leg atura cu Dumnezeu n ecare clip a este esen tial a pentru progresul nostru. Chiar dac a am avut o m asur a a Duhului lui Dumnezeu, totu si trebuie s a c aut am f ar a ncetare s a primim tot mai mult, prin . M rug aciune s i prin credin ta arturii pentru pastori, 507, 508. Noi

Rug aciunea s i nviorarea spiritual a

115

ar trebui s a ne rug am tot a sa de st aruitor pentru coborrea Duhului Sfnt, cum s-au rugat ucenicii n Ziua Cincizecimii. Dac a ei au avut nevoie de Duhul Sfnt n timpul acela, cu att mai mult avem noi nevoie ast azi. F ar a Duhul s i puterea lui Dumnezeu, ar zadarnic s a lucr am pentru a prezenta adev arul. Australasian Union Conference Record, 1 aprilie 1898. mplinirea f Cere ti prin credin ta ag aduin tei Duhului Sfnt Duhul Sfnt le este dat numai acelora care caut a cu umilin ta pe Dumnezeu, care urmeaz a c al auzirea s i harul S au. Puterea Iui Dumnezeu a steapt a s a e cerut as i primit a. Aceast a binecuvntare , aduce cu sine toate celelalte f ag aduit a, dac a este cerut a prin credin ta binecuvnt ari. Ea se d a potrivit cu bog a tiile harului lui Hristos, iar El este gata s a dea ec arui suet att ct poate s a primeasc a. Hristos, Lumina lumii, 673. Ruga ti-v a pentru ploaia trzie Trebuie s a ne rug am ca Dumnezeu s a deschid a izvoarele apei vie tii. Fiecare trebuie s a primeasc a apa vie pentru el nsu si. Acum, n timpul ploii trzii, s a ne rug am cu inima smerit as i cu toat a st aruin ta, pentru ca torentele harului s a se poat a rev arsa peste noi. S a ne rug am cu ocazia ec arei adun ari, s a ne rug am lui Dumnezeu s a dea chiar acum suetului [120] nostru c aldura s i umiditatea necesar a germin arii semin tei. n timp ce ne rug am lui Dumnezeu pentru Duhul Sfnt, El va realiza n noi con blnde tea s i smerenia inimii, o dependen ta stient a de El pentru a primi ploaia trzie care ne des avr se ste. Dac a vom cere cu cre binecuvntarea, o vom primi, a din ta sa cum a f ag aduit Dumnezeu. M arturii pentru pastori, 508. Fi ti plini de zel n rug aciune s i n puterea Duhului Sfnt Avem nevoie de inuen ta nvior atoare a Duhului Sfnt al lui Dumnezeu. Nu prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul o stirilor. Ruga ti-v a nencetat s i veghea ti, lucrnd n armonie cu rug aciunile voastre. Cnd v a ruga ti, ncrede ti-v a n Dumnezeu. Este timpul ploii trzii, cnd Domnul va da o m asur a bogat a a Duhului S au. Fi ti plin de zel n rug aciune s i veghea ti n Duhul Sfnt. M arturii pentru pastori, 512. Satana se teme cnd poporul lui Dumnezeu se roag a pentru Duhul Sfnt Satana nu se teme de nimic a sa de mult cum se teme c a poporul lui Dumnezeu va elibera calea, ndep artnd orice

116

Rug aciunea

piedic a, a sa nct Domnul s a poat a rev arsa Duhul S au asupra unei biserici olite s i asupra unei adun ari nepoc aite. Dac a Satana s i-ar mplinit scopul, nu ar avut loc niciodat a o alt a nviorare spiritual a, mare sau mic a, pn a la sfr situl timpului. Totu si noi nu suntem n cu privire la metodele lui. Noi putem s ne stiin ta a ne mpotrivim puterii lui. Cnd calea va preg atit a pentru Duhul lui Dumnezeu, binecuvntarea va veni. Satana nu poate s a mpiedice o ploaie de binecuvnt ari care coboar a asupra poporului lui Dumnezeu, a sa cum nu poate s a nchid a ferestrele cerului, pentru ca ploaia s a nu poat a c adea pe p amnt. Oamenii r ai s i diavolii nu sunt n stare s a mpiedice lucrarea lui Dumnezeu sau s a ndep arteze prezen ta Sa din adun arile celor ce alc atuiesc poporul S au, dac a ei si m arturisesc p acatele s i le nl atur a cu o inim a supus as i smerit as i dac a ei cer cu credin ta mplinirea f ag aduin telor Sale. Selected Messages 1, 124. Duhul nso te ste ecare rug aciune sincer a Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care duce la Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie s a m n ascu ti din Duhul Sfnt. El va cur a ti [121] inima s i va nnoi mintea, dndu-ne o nou a putere de a-L cunoa ste s i a-Liubi pe Dumnezeu. El ne va face s a ascult am de bun avoie de toate cerin tele Lui. Aceasta este adev arata nchinare. Ea este rodul lucr arii Duhului Sfnt, Toate rug aciunile sincere sunt inspirate de Duhul si asemenea rug aciuni sunt pl acute Iui Dumnezeu. Oriunde un suet l lucrarea Duhului, iar Dumnezeu caut a pe Dumnezeu, se d a pe fa ta Se descoper a acelui suet. Deoarece asemenea nchin atori caut a, El a steapt a s a-i primeasc as i s a fac a din ei ii s i icele Lui. Hristos, Lumina lumii, 189. Rug aciunea lipsit a de o activitate st aruitoare pentru ceilal ti conduce la formalism Dumnezeu nu dore ste ca vreunul dintre noi sa se fac a pustnic sau c alug ar s i s a se retrag a din lume pentru a face numai rug aciuni. Via ta noastr a trebuie s a se asemene vie tii Domnului Hristos att cnd era pe munte n rug aciune, ct s i dup a aceea, cnd era n mijlocul mul timii. Cel care doar se roag a, nef acnd nimic alt-ceva, n curnd va nceta s i s a se roage sau rug aciunile lui vor ajunge s a e o simpl a formalitate. Cnd oamenii se retrag din via ta social a, departe de sfera ndatoririlor cre stine s i de purtarea crucii, cnd nceteaz a s a lucreze cu zel pentru Domnul care a lucrat cu zel pentru ei, ajung s a nu mai aib a pentru ce s a

Rug aciunea s i nviorarea spiritual a

117

mntul nevoii de rug se roage s i pierd sim ta aciune. Rug aciunile lor devin individualiste s i egoiste. Ei nu se pot ruga pentru nevoile omenirii sau pentru n al tarea s i edicarea mp ar a tiei Iui Dumnezeu, cernd putere pentru aceast a lucrare. Calea c atre Hristos, 101. Progresul spiritual depinde de rug aciune Dac a vrem s a progres am n via ta spiritual a, trebuie s a ne rug am mai mult. Ct de mult ne rugam cnd solia adev arului a fost vestit a pentru prima dat a! Ct de des vocea mijlocirii s-a auzit n camer a, n hambar, n livad a sau n dumbrav a! Adesea am petrecut ore ntregi n rug aciuni st aruitoare, doi sau trei mpreun a, cernd mplinirea f ag aduin tei. Adesea, suspinul plnsului era auzit, iar apoi, vocea mul tumirii s i a cntecului de laud a. Acum, ziua Domnului este mai aproape dect atunci cnd am crezut prima dat as i de aceea, trebuie s a m mai doritori, mai zelo si s i mai erbin ti dect n acele zile de nceput. Primejdiile sunt mult mai mari acum dect atunci. M arturii pentru [122] comunitate 5:161, 162.

Capitolul 13 Oameni al rug aciunii


Enoh Rug aciunea a fost respira tia suetului s au Printr-o astfel de comuniune cu Dumnezeu, Enoh a ajuns s a reecte din ce n ce mai mult chipul divin. Fa ta lui radia de o lumin a sfnt a, aceea si lumin a care a str alucit pe chipul Domnului Isus. Dup a ce revenea din aceste perioade de comuniune divin a, chiar s i cei nereligio si vedeau cu uimire amprenta Cerului pe chipul lui. Odat a cu trecerea secolelor, credin ta lui a devenit tot mai puternic as i iubirea lui tot mai arz atoare. Pentru Enoh, rug aciunea era ca o respira tie a suetului. El tr aia n atmosfera cerului. Slujitorii evangheliei, 52. Chinuit de cre sterea stric aciunii celor nelegiui ti s i temndu-se ca de Dumnezeu, nu cumva necredin ta lor s a sl abeasc a respectul lui fa ta Enoh a evitat leg atura continu a cu ei s i a petrecut mai mult timp n singur atate, consacrndu-se medita tiei s i rug aciunii. Astfel, el z abovea naintea Domnului, c autnd o cunoa stere mai clar a a voii Sale, ca s a o poat a mplini. Pentru el, rug aciunea era respira tia suetului. El tr aia chiar n atmosfera cerului. Patriarhi s i profe ti, [123] 85. Enoh a umblat cu Dumnezeu prin rug aciune A s dori s a ntip aresc n mintea celor care lucreaz a pentru Dumnezeu marea nevoie a rug aciunii continue s i st aruitoare. Ei nu pot s a stea pe genunchi tar a ncetare, dar pot s a si nal te inima spre Dumnezeu. Aceasta a fost modalitatea n care Enoh a umblat cu Dumnezeu. The Review and Herald, 10 noiembrie 1885. n timp ce suntem angaja ti n lucrarea noastr a zilnic a, ar trebui m suetul c s a ne n al ta atre Cer, n rug aciune. Aceste cereri t acute se vor n al ta ca fumul de t amie naintea tronului harului, iar du smanul va pus n ncurc atur a. Cre stinul a c arui inim a este ndreptat a n felul acesta spre Dumnezeu nu poate s a e biruit. Niciun lucru r au nu poate s a-i distrug a pacea. Toate f ag aduin tele din Cuvntul lui 118

Oameni al rug aciunii

119

Dumnezeu, toat a puterea harului divin, toate resursele lui Iehova sunt promise pentru asigurarea eliber arii lui. Astfel s-a ntmplat cnd Enoh a umblat cu Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu el, un ajutor prezent n vreme de nevoie. Solii pentru tineret, 249. Oamenii l c autau pe Enoh pentru rug aciune Enoh a ajuns un predicator al neprih anirii, f acndu-le cunoscut oamenilor ce i descoperise Dumnezeu. Aceia care se temeau de Domnul l c autau turile s pe acest om sfnt pentru ca ei s a le mp art as easc a nv a ta i rug aciunile lui. Patriarhi s i profe ti, 86. Cu ct activitatea lui Enoh era mai intens a, cu att rug aciu comunile lui erau mai erbin ti Enoh a men tinut cu st aruin ta niunea cu Dumnezeu, n mijlocul unei vie ti de munc a activ a. Cu ct activitatea lui era mai intens as i mai presant a, cu att rug aciunile lui erau mai constante s i mai erbin ti. La anumite intervale, ei continua s a se retrag a din societate. Dup a ce r amnea un timp ntre oameni, n mijlocul societ a tii, lucrnd n favoarea lor prin sfat s i exemplu, el se retr agea pentru a petrece un timp n singur atate, amnzind s i nsetnd dup a cuno stin ta divin a pe care numai Dumnezeu o poale da. Patriarhi s i profe ti, 86, 87. Avraam Rug aciunea zilnic a s a se nal te c atre Dumnezeu ca o mita lui Avraam, prietenul lui Dumnezeu, a reasm a pl acut a Via de rug fost o via ta aciune. Oriunde si a seza cortul, aproape de el era construit s i un altar pe care se aduceau jertfele de diminea ta s i de [124] seara. Cnd si muta cortul, altarul r amnea. Iar canaanitul nomad, cnd ajungea la altarul acela, s tia cine fusese acolo. Dup a ce si ntindea cortul, repara altarul s i se nchina Dumnezeului celui viu. Tot la fel, c aminele cre stinilor ar trebui s a e ni ste lumini n lume. Din ele, diminea ta s i seara ar trebui s a se nal te rug aciuni c atre Dumnezeu, ca o mireasm a pl acut a. ndur arile s i binecuvnt arile Sale . vor cobor asupra celor pleca ti n rug aciune, ca rou a de diminea ta s Ta tilor s i mamelor, n ecare diminea ta i n ecare sear a, aduna ti-v a copiii n jurul vostru s i, n cerere umil a, n al ta ti-v a inima c atre Dumnezeu, dup a ajutor. Cei scumpi ai vo stri sunt expu si ispitei. H ar tuieli zilnice tulbur a calea celor tineri s i a celor b atrni. plin Aceia care doresc s a duc a o via ta a de r abdare, iubire s i voie

120

Rug aciunea

bun a trebuie s a se roage. Numai primind ajutor nentrerupt de la asupra eului. Dumnezeu, putem ob tine biruin ta , voi s n ecare diminea ta i copiii vo stri, consacra ti-v a lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Nu face ti socoteli pentru luni s i ani. Nu v a apar tin. Vou a vi se d a o zi scurt a. Lucra ti n cursul orelor ei pentru Domnul, ca s i cum aceasta ar ultima voastr a zi pe p amnt. Pune ti toate planurile voastre n fa ta lui Dumnezeu pentru a aduse la ndeplinire sau p ar asite, a sa cum v a va ar ata providen ta Lui. Primi ti planurile Lui n locul planurilor voastre, chiar dac a primirea lor cere p ar asirea celor mai dragi proiecte ale voastre. n felul acesta, via ta va modelat a tot mai mult dup a exemplul divin s i pacea lui Dumnezeu, care ntrece orice pricepere, v a va p azi inimile s i gndurile n Hristos Isus (Filipeni 4, 7). M arturii pentru comunitate 7:44. , n ciuda situa Avraam s-a rugat eu credin ta tiilor dicile Avraam nu a putut s a explice felul n care l c al auzea Providen ta, el nu ajunsese la mplinirea a stept arilor lui, dar s i-a p astrat statornic ncrederea n f ag aduin ta aceasta: Te voi binecuvnta; ti voi face un nume mare s i vei o binecuvntare. El s-a rugat st aruitor, gndindu-se cum s a apere via ta oamenilor s i a turmelor sale, dar nu a ng aduit ca situa tiile n care s-a aat s a-i zguduie credin ta n cuvntul lui Dumnezeu. Conict and Courage, 45. Avraam s-a rugat lui Dumnezeu cu ncrederea cu care se roag a un copil cnd i cere ceva tat alui s au Doi dintre solii [125] cerului au plecat, l asndu-l pe Avraam singur cu Acela pe care l cuno stea acum ca ind Fiul lui Dumnezeu. Omul credin tei a mijlocit n favoarea locuitorilor Sodomei. Cndva i salvase cu sabia sa, acum, el se str aduia s a-i salveze prin rug aciune. Lot s i familia lui locuiau nc a acolo, iar iubirea neegoist a care l determinase pe Avraam s a-i scape de elami ti c auta acum s a-i salveze, dac a era voia lui Dumnezeu, de furtuna judec a tii divine. , el s Cu profund respect s i cu umilin ta i-a nceput mijlocirea: Iat a, am ndr aznit s a vorbesc Domnului, eu, care nu sunt dect praf . Nu era nicio ncredere n sine, nicio mndrie cu propria s i cenu sa neprih anire. El nu a cerut vreo favoare pe temeiul ascult arii sale sau al sacriciilor pe care le-a f acut supunndu-se voii lui Dumnezeu. Fiind el nsu si p ac atos, a mijlocit n favoarea p ac ato silor. Un astfel cei care se vor apropia de Dumnezeu. Totu de spirit vor da pe fa ta si o ncredere ca a unui copil care se roag Avraam a dat pe fa ta a unui

Oameni al rug aciunii

121

tat a iubitor. El s-a apropiat de solul ceresc s i I-a prezentat cererea sa cu c aldur a. de suetele pieritoare a inspirat rug Iubirea fa ta aciunea lui Avraam. Cu toate c a i era scrb a de p acatele acelei cet a ti corupte, el dorea ca p ac ato sii s a poat a salva ti. Profundul s au interes pentru Sodoma ne nf a ti seaz a nelini stea pe care ar trebui s-o sim tim pentru de p cei nepoc ai ti. Noi ar trebui s a cultiv am ur a fa ta acat, dar mil as i de cei p iubire fa ta ac ato si. Patriarhi s i profe ti, 139, 140. Iacov importan Experien ta lui Iacov ne nva ta ta rug aciunii biruitoare Iacov a biruit pentru c a a fost st aruitor s i hot art. Experien ta vie tii sale este o m arturie cu privire la puterea rug aciunii st aruitoare. m aceast Acum trebuie ca noi s a nv a ta a lec tie a rug aciunii biruitoare, a credin tei ce nu las a loc ndoielii. Cele mai mari biruin te ale bisericii lui Hristos sau ale cre stinului nu sunt acelea care se ob tin prin talent s i educa tie, prin avere sau prin favoarea oamenilor, cu ci sunt acele biruin te care sunt c stigate n camera de audien ta Dumnezeu, cnd credin ta st aruitoare pn a la agonie se prinde strns de bra tul cel tare al puterii. Aceia care nu sunt dispu si s a p ar aseasc a orice p acat s i s a caute binecuvntarea lui Dumnezeu nu o vor primi. Dar to cu st aruin ta ti aceia care se vor baza pe f ag aduin tele iui Dumnezeu, a sa cum a f acut [126] Iacov, s i care sunt dispu si s a e tot a sa de sinceri s i st aruitori cum a fost el vor birui a sa cum a biruit el. Patriarhi s i profe ti, 203. Moise Urma ti exemplul lui Moise cu privire la rug aciune Vorbi ti mai pu tin. Mult timp pre tios este pierdut n discu tii care nu aduc nicio lumin a. Fra tii trebuie s a posteasc as i s a se roage mpreun a pentru n telepciunea pe care Dumnezeu a f ag aduit c a o va da cu mn a larg a. Face ti-I cunoscute lui Dumnezeu necazurile voastre. Spune ti asemenea lui Moise: Eu nu pot s a conduc acest popor dac a prezen ta Ta nu va cu mine. Apoi, cere ti mai mult. Cere ti a sa cum a cerut Moise: Arat a-mi slava Ta! (Exodul 33, 18). Ce este aceast a

122

Rug aciunea

slav a? Este caracterul lui Dumnezeu. A sa I-a spus Dumnezeu lui Moise. Slujitorii evangheliei, 417. Moise a mijlocit cu succes pentru Israel Leg amntul lui Dumnezeu cu poporul S au fusese abrogat s i El i-a spus lui Moise: Acum, las a-M a; mnia Mea are s a se aprind a mpotriva lor; s i-i voi mistui; dar pe tine te voi face str amo sul unui neam mare. Poporul , avea s Israel, ndeosebi mul timea pestri ta a e pornit ntotdeauna s a se r azvr ateasc a mpotriva lui Dumnezeu. Ei urmau s a crteasc a s i mpotriva conduc atorului lor s i s a-l nec ajeasc a prin necredin ta s i nc ap a tnarea lor, iar lucrarea de a-i conduce pn a n Tara F ag aduin tei avea s a e grea s i chinuitoare pentru suet. P acatele i f acuser a deja s a piard a favoarea cerului, iar dreptatea cerea nimicirea lor. De aceea, Domnul a propus nimicirea lor, iar pe Moise s a-1 fac a un neam mare. Las a-M as i-i voi mistui, au fost cuvintele lui Dumnezeu. Dac a Dumnezeu Si-a propus s a-1 nimiceasc a pe Israel, cine putea mijloci pentru el? Ct de pu tini ar fost aceia care s a nu voit s a-i lase pe.p ac ato si s a- si urmeze soarta lor, ct de pu tini ar fost aceia care s a nu schimbat cu bucurie munca cea grea, povara s i sacriciul, s care erau r aspl atite cu nerecuno stin ta i crtire, pentru o pozi tie u de via ta soar as i de cinste, cnd nsu si Dumnezeu era Acela care oferea lucrul acesta! Dar Moise a g asit temei pentru n adejde acolo unde se vedeau numai descurajare s i mnie. El a n teles cuvintele lui Dumnezeu, las a-M a, nu n sensul c a interziceau mijlocirea, ci n sensul c ao ncurajau, n telegndu-se c a numai rug aciunile lui Moise l puteau salva pe Israel, iar dac a ar fost rugat astfel, Dumnezeu Si-ar [127] cru tat poporul.... n timp ce Moise mijlocea pentru Israel, timiditatea lui a disp arut de aceia pentru spre a face loc unui interes profund s i iubirii fa ta care, n minile lui Dumnezeu, el fusese unealta prin care se f acuse att de mult. Domnul a ascultat cererile lui s i a mplinit rug aciunea lui neegoist a. Dumnezeu l pusese la ncercare pe slujitorul S au. El pusese la prob a credincio sia s i iubirea lui pentru acest popor plin de gre seli s i nerecuno stin ta, iar Moise a trecut aceast a ncercare cu noble te. Interesul s au pentru poporul Israel nu izvora dintr-un motiv egoist. Prosperitatea poporului ales al lui Dumnezeu i era mai scump a dect onoarea personal a, mai scump a dect privilegiul de a

Oameni al rug aciunii

123

deveni tat al unei na tiuni puternice. Lui Dumnezeu I-a pl acut credincio sia lui, smerenia inimii sale s i integritatea sa s i i-a ncredin tat, ca unui p astor credincios, marea ns arcinare de a duce poporul Israel n Tara F ag aduin tei. Patriarhi s i profe ti, 318, 319. Moise a continuat s a insiste n cererile adresate lui Dumnestea foarte bine perversitatea s i orbirea acelora zeu Moise cuno care se aau sub conducerea lui. El s tia dicult a tile cu care trebuia s a e confruntat. Totu si Moise nv a tase c a, pentru a o scoate la cap at cu poporul, trebuia s a e ajutat de Dumnezeu. El a cerut o descoperire mai clar a a voin tei lui Dumnezeu, precum s i asigurarea prezen tei Sale: Iat a, Tu mi zici: Du pe poporul acesta! Si nu-mi ar a ti pe cine vei trimite cu mine. ns a, Tu ai zis: Eu te cunosc pe nume s i ai c ap atat trecere naintea Mea. Acum, dac a am c ap atat trecere naintea Ta, arat a-mi c aile Tale; atunci Te voi cunoa ste s i voi avea trecere naintea Ta. Si gnde ste-Te c a neamul acesta este poporul T au. R aspunsul a fost: Voi merge Eu nsumi cu tine s i ti voi da odihn a. Dar Moise nu era satisf acut. Asupra suetului s au, ap asa mnt al urm un sim ta arilor ngrozitoare, n cazul n care Dumnezeu l-ar l asat pe Israel prad a mpietririi s i nepoc ain tei. El nu putea s a sufere ca interesele sale s a e desp ar tite de acelea ale fra tilor s ai s i s-a rugat ca favoarea lui Dumnezeu s a poat a redat a poporului S au s i ca semnele prezen tei Sale s a continue s a c al auzeasc a peregrin arile lor: Dac a nu mergi Tu nsu ti cu noi, nu ne l asa s a plec am de aici. Cum se va s ti c a am c ap atat trecere naintea Ta, eu s i poporul T au? Oare [128] nu cnd vei merge Tu cu noi s i cnd prin aceasta vom deosebi ti, eu s i poporul T au, de toate popoarele de pe fa ta p amntului? Si Domnul a zis: Voi face s i ceea ce-Mi ceri acum, c aci ai c ap atat trecere naintea Mea s i te cunosc pe nume. Dar profetul nu a ncetat s a se roage. Fiecare rug aciune n al tat a primise r aspuns, dar el nseta dup a o dovad a mai puternic a a bun avoin tei lui Dumnezeu. omeneasc El adreseaz a acum o cerere pe care nicio in ta a nu o f acuse vreodat a pn a atunci. Arat a-mi slava Ta! , ci au fost Domnul nu l-a mustrat pentru cererea sa ndr aznea ta rostite cuvinte pline de bun atate: Voi face s a treac a pe dinaintea ta toat a bun atatea Mea. Niciun om muritor nu poate privi slava descoperit a a lui Dumnezeu s i s a tr aiasc a, dar Moise a fost asigurat c a va vedea din slava divin a, att ct va putea suporta s a vad a. El

124

Rug aciunea

a fost chemat din nou s a se urce pe munte, apoi, mna care a f acut lumea s i care mut a mun tii deodat a si-i r astoarn a n mnia Sa (Iov f rn 9, 5) 1-a luat pe Moise, aceast a in ta acut a din ta a, acest puternic b arbat al credin tei, s i 1-a a sezat ntr-o cr ap atur a n stnc a n timp ce slava lui Dumnezeu s i toat a bun atatea Lui au trecut pe dinaintea sa. mai presus de toate celelalte f Aceast a experien ta ag aduin te f acute, n sensul c a prezen ta divin a l va nso ti a fost pentru Moise o asigurare a succesului n lucrarea ce-i st atea nainte s i el a socotito ca ind de o valoare innit mai mare dect toat a n telepciunea Egiptului sau dect orice realizare a sa ca om de stat sau conduc ator sau pricepere nu militar. Nicio putere p amnteasc a, nicio iscusin ta pot lua locul prezen tei continue a lui Dumnezeu. Patriarhi s i profe ti, 327, 328. Sub stres, rug aciunea lui Moise a fost aproape o plngere Inima lui Moise s-a ntristat. El mijlocise ca Israel s a nu e nimicit, chiar dac a urma sii s ai ar putut astfel ajunge o mare na tiune. n iubirea sa pentru ei, el se rugase ca mai bine s a e s ters numele s au din cartea vie tii, dect s a e l asa ti s a piar a. Pentru ci riscase totul, iar acum acesta era r aspunsul. Toate necazurile lor, chiar s i suferin tele lor imaginare, le puneau pe seama lui, iar crtirile lor tic aloase i f aceau ndoit de grea povara grijii s i a r aspunderii sub care se cl atina, n necazul s au, era ispitit s a nu mai aib a ncredere [129] nici n Dumnezeu. Rug aciunea lui era aproape o plngere: Pentru ce mhne sti Tu pe robul T au s i pentru ce n-am c ap atat eu trecere naintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor ntreg? De unde s a iau carne, ca s a dau la tot poporul acesta? C aci ei se plng la mine, zicnd: D a- ne carne s a mnc am! Eu singur nu pot s a port pe tot poporul acesta, c aci este prea greu pentru mine. Domnul i-a ascultat rug aciunea s i i-a spus s a cheme s aptezeci de b arba ti dintre b atrnii lui Israel oameni nu doar nainta ti n vrst a, . Adu-i la ci s i cu demnitate, cu judecat a s an atoas as i experien ta cortul ntlnirii, a zis El, si s a se nf a ti seze acolo mpreun a cu tine. Eu M a voi pogor s i- ti voi vorbi acolo, voi lua din duhul care este peste tine s i-1 voi pune peste ei ca s a poarte mpreun a cu tine sarcina poporului s i s a n-o por ti tu singur. Patriarhi s i profe ti, 379, 380. Moise a mijlocit pentru Israel Moise s-a sculat s i a intrat n sfntul loca s. Domnul i-a spus: i voi lovi cu cium as i-i voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mare. Dar Moise s-a rugat din nou

Oameni al rug aciunii

125

pentru poporul s au. Nu se putea nvoi ca ei s a e nimici ti, iar el s a ajung a un neam mare. Apelnd la mila lui Dumnezeu, el a zis: S a se arate puterea Domnului n m arimea ei, cum ai spus cnd ai zis: Domnul este ncet la mnie s i bogat n bun atate.... Iart a deci f ar adelegea poporului acestuia, dup a m arimea ndur arii Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt pn a aici!. Domnul a f ag aduit s al cru te pe Israel de o nimicire imediat a, dar, din cauza necredin tei s i la sit a tii lor, El nu putea s a-Si manifeste puterea de a-i supune pe vr ajma sii lor. De aceea, n ndurarea Lui, le-a poruncit s a se napoieze c atre Marea Ro sie, ca ind singura cale sigur a. Patriarhi s i profe ti, 390, 391. Rug aciunile lui Moise i-au ferit pe israeli ti de judec a tile lui Dumnezeu Cnd au privit la b arbatul acesta naintat mult n vrst a, care n foarte scurt a vreme urma s a e luat de la ei, izraeli tii [130] s i-au amintit cu to tii, cu o nou as i mai adnc a pre tuire a iubirii lui p arinte sti, de sfaturile lui n telepte, de munca lui care nu cuno stea oboseala. De attea ori, cnd p acatele lor atr ageau cuvenita pedeaps a de Ia Dumnezeu, rug aciunile lui Moise pentru ca ei s a e cru ta ti biruiser a! Durerea lor a crescut din cauza remu sc arilor. Cu amar a s c ain ta i-au amintit c a stric aciunea lor l dusese pe Moise la p acat s i din aceast a cauz a el trebuia s a moar a. Patriarhi si profe ti, 470. Ultima rug aciune a lui Moise a fost mplinit a pe Muntele nainte de a se ar Schimb arii la fa ta atat n jertfa Domnului Hristos, dreptatea s i iubirea lui Dumnezeu nu s-au manifestat niciodat a mai izbitor, ca n purtarea Lui cu Moise. Dumnezeu l-a exclus tur pe Moise din Canaan pentru a da o nv a ta a care nu trebuie s a e uitat a niciodat a, s i anume c a El cere ascultare strict as i c a oamenii nu trebuie s a- si nsu seasc a o cinste care I se cuvine Creatorului lor. El nu a putut s a asculte rug aciunea lui Moise de a avea parte de mo stenirea lui Israel, dar nu l-a uitat s i nu 1-a p ar asit pe slujitorul S au. Dumnezeul cerului a n teles durerea ncercat a de Moise. El notase ecare fapt a de slujire credincioas a n decursul anilor lungi de lupt as i ncercare. Pe n al timile muntelui Pisga, Dumnezeu I-a dect aceea a chemat pe Moise la o mo stenire innit mai m area ta Canaanului p amntesc. , Moise s-a ar Pe Muntele Schimb arii la fa ta atat mpreun a cu Ilie care fusese prosl avit. Ei au fost trimi si ca purt atori de lumin as i slav a de la Tat al c atre Fiul S au. Astfel a fost mplinit a n cele din urm a

126

Rug aciunea

rug aciunea pe care Moise o f acuse cu attea sute de ani mai nainte, El st atea pe muntele cel bun, n mijlocul mo stenirii poporului s au s i m arturisea despre Acela care este esen ta tuturor f ag aduin telor lui Israel. Aceasta este ultima scen a descoperit a privirilor oamenilor, din via ta acestui b arbat att de onorat de cer. Patriarhi s i profe ti, 479. Ana Exemplul Anei este o ncurajare pentru ecare mam a De la Silo, Ana s-a ntors lini stit a acas a, la Rama, s i 1-a l asat pe copilul [131] Samuel pentru a educat n vederea slujbei n casa Domnului, sub conducerea marelui preot. Ea l nv a tase pe copil, nc a de la primele lic ariri ale min tii, s a-L iubeasc as i s a-L onoreze pe Dumnezeu s i s a se socoteasc a proprietatea Domnului. Prin toate cele cunoscute din jurul lui, ea c autase s a-i nal te gndurile spre Creator. Cnd a fost desp ar tit a de copil, iubirea ei nu a ncetat. n ecare zi, el era obiectul rug aciunilor ei. n ecare an, i lucra cu mna ei o h ainu ta s i cnd, mpreun a cu so tul ei, urca la Silo ca s a se roage, i d adea era copilului aceast a amintire a iubirii ei. Fiecare r din h ainu ta mpletit cu o rug aciune ca el s a e curat, nobil s i sincer. Ea nu a cerut n rug aciune m arire lumeasc a pentru ul ei, dar a st aruit cu toat a rvna ca el s a ajung a la m arirea aceea pe care o pre tuie ste Cerul s a-L onoreze pe Dumnezeu s i s a e o binecuvntare pentru semenii lui. Ce r aspl atire a avut Ana! Ce ncurajare spre credincio sie este exemplul ei! Fiec arei mame i-au fost ncredin tate ocazii de o valoare ce nu poate m asurat as i interese nem arginit de scumpe. Cercul modest de activitate s i ndeplinirea unor datorii f ar a str alucire, pe care multe femei le privesc ca pe o sarcin a obositoare, trebuie s a e . Este privilegiul mamei s socotite ca o lucrare nobil as i m area ta a devin a o binecuvntare pentru omenire prin inuen ta ei, iar ndeplinirea acestei ndatoriri va aduce bucurie propriei inimi. Ea poate s a netezeasc a drumul care, prin soare s i umbr a, duce spre n al timi m are te. Mama poate n ad ajdui s a formeze caracterul copiilor ei dup a chipul divin, numai atunci cnd ea ns as i caut a s a urmeze n pro nv turile Domnului Hristos. Lumea e plin pria via ta a ta a de inuen te d aun atoare. Moda s i moravurile exercit a o mare putere asupra ti-

Oameni al rug aciunii

127

neretului. Dac a mama este del as atoare n ce prive ste datoria ei de a-i nv a ta, ndruma s i nfrna pe copii, ei vor accepta de la sine r aul s i se vor ndep arta de bine. Fiecare mam a s a se nf a ti seze ct mai -ne ce s des naintea Mntuitorului cu rug aciunea: nva ta a p azim cu privire la copil s i ce avem de f acut! S a ia seama la ndrum arile date de Dumnezeu n Cuvntul S au s i va primi n telepciune, dup a cum va avea nevoie. Patriarhi s i profe ti, 572, 573, Ana a fost o femeie a rug aciunii Ana nu i-a adus niciun repro s so tului ei pentru c as atoria lui nen teleapt a. Ea a mers la Tat al ei ceresc cu durerea pe care nu putea s a o mp art as easc a niciunui [132] prieten de pe p amnt s i a cerut mngiere de la Acela care a spus: Cheam a-M a n ziua necazului s i Eu te voi izb avi. n rug aciune se a a o putere minunat a. Marele nostru vr ajma s caut a f ar a ncetare s a tin a suetul tulburat departe de Dumnezeu. Satana se teme de un apel adresat Cerului de c atre sfntul cel mai umil, mai mult dect de hot arrile guvernelor sau de poruncile mp ara tilor. Rug aciunea Anei nu a fost auzit a de urechile oamenilor muritori, dar a ajuns la urechile Domnului o stirilor. Ea L-a rugat st aruitor pe Dumnezeu s a nl ature ru sinea ei s i s a-i acorde acea favoare care era cea mai pre tuit a de femeile din acea vreme binecuvntarea de a mam a. Pe cnd se lupta n rug aciune, vocea ei nu scotea niciun sunet, dar buzele i se mi scau, iar nf a ti sarea ei ar ata o emo tie adnc a. Astfel, femeia umil a care se ruga avea s a treac a acum printro nou a ncercare. Cnd a z arit-o, Eli, marele preot, a tras concluzia pripit a c a ea era sub inuen ta b auturilor alcoolice. Petrecerile de s arb atori nlocuiser a aproape cu totul evlavia cea adev arat a din mijlocul poporului Israel. Cazurile de necump atare erau destul de frecvente chiar s i printre femei, iar acum Eli a fost hot art s a-i adreseze o mustrare pe care o considera binemeritat a. Pn a cnd vei beat a? Du-te de te treze ste. Ana era n comuniune cu Dumnezeu. Ea a crezut c a a fost ascultat a, iar pacea lui Hristos i-a umplut inima. Pentru c a avea o re n teleapt as i amabil a, nu s-a l asat cuprins a nici de ntristare, nici de indignare la auzul acuza tiei nedrepte c a ar beat a n casa Domnu de unsul Domnului, ea a respins calm lui. Cu respectul cuvenit fa ta acuza tia s i a declarat cauza emo tiei ei. Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care sufere n inima ei s i n-am b aut nici vin, nici b autur a ame titoare, ci mi v arsam suetul naintea Domnului. S a nu iei pe

128

Rug aciunea

roaba ta drept o femeie stricat a, c aci numai prea multa mea durere s i sup arare m-a f acut s a vorbesc pn a acum. Convins c a mustrarea lui fusese nedreapt a, Eli a r aspuns: Du-te n pace s i Dumnezeul lui Israel s a asculte rug aciunea pe care I-ai f acut-o! n rug aciunea ei, Ana f acuse un leg amnt c a, dac a i va ascultat a cererea, 1 va consacra pe copilul ei n slujba lui Dumnezeu. Ea a f acut cunoscut acest leg amnt so tului ei, iar el l-a conrmat [133] printr-un act solemn de nchinare, nainte de a pleca de la Silo. Rug aciunea Anei a fost ascultat a, iar ea a primit darul pentru care se rugase a sa de st aruitor. Cnd a privit la dovada favorii divine, i-a dat copilului numele de Samuel Dumnezeu a ascultat. Signs of the Times, 27 octombrie 1881. Ilie Ilie s-a rugat pentru poc ain ta lui Israel n mun tii Galaadului, la r as arit de Iordan, tr aia n zilele lui Ahab un om al credin tei s i al rug aciunii, a c arui lucrare nenfricat a era destinat a s a opreasc a r aspndirea rapid a a apostaziei n Israel. Departe de orice ora s renumit s i neavnd o pozi tie nalt a n societate, Ilie Ti sbitul s i-a nceput misiunea ncrez ator n planul lui Dumnezeu de a preg ati calea naintea lui s i de a-i da succes deplin. Cuvntul credin tei s i al puterii era era consacrat pe buzele lui s i ntreaga lui via ta a lucr arii de reform a. Glasul lui era al unuia care striga n pustie pentru a mustra p acatul s i pentru a respinge valul r aului. De si a venit la oameni ca mustr ator al p acatului, totu si solia lui oferea balsamul de Galaad suetelor bolnave de p acat ale celor care doreau s a e vindeca ti. Cnd Ilie l-a v azut pe Israel afundndu-se din ce n ce mai mult n idolatrie, suetul s au a fost ndurerat s i indignarea l-a cuprins. Dumnezeu f acuse lucruri mari pentru poporul S au. l eliberase din robie s i i d aduse p amnturile neamurilor.... ca s a p azeasc a poruncile Lui s i s a tin a legile Lui (Psalmii 105, 44.45). Dar planurile pline de ndurare ale lui lehova erau acum aproape uitate. Necredin ta l desp ar tea cu repeziciune pe poporul ales de Izvorul puterii lui. Cnd a v azut aceast a apostazie, din locuin ta lui retras a de la munte, Ilie a fost cople sit de am ar aciune. Cu groaz a n suet, el L-a implorat pe Dumnezeu s a opreasc a poporul favorizat de odinioar a de pe calea lui p ac atoas a, s a i trimit a pedepse, dac a este nevoie, ca s a poat a

Oameni al rug aciunii

129

determinat s a vad a n adev arata lumin a ndep artarea lui de Cer. El nainte ca ei s dorea s a-i vad a pe israeli ti adu si la poc ain ta a ajung a att de departe n nelegiuirea lor, nct s a-L provoace pe Dumnezeu [134] s a-i distrug a cu totul. Rug aciunea lui Ilie a fost ascultat a. Apelurile repetate adesea, . Venise mustr arile s i avertiz arile nu-1 aduseser a pe Israel la poc ain ta timpul cnd Dumnezeu trebuia s a i vorbeasc a prin judec a ti. Atta timp ct nchin atorii lui Baal pretindeau c a darurile cerului, rou as i ploaia, nu veneau de la Iehova, ci de la puterile ce dirijau natura s i c a p amntul era mbog a tii s i f acut s a rodeasc a din bel sug prin energia creatoare a soarelui, blestemul lui Dumnezeu avea s a cad a greu rii ntinate. Semin asupra ta tiilor apostaziate ale lui Israel trebuia s a li se arate nebunia ncrederii n puterea lui Baal pentru binecuvnt ari p amnte sti. Pn a cnd nu se vor ntoarce la Dumnezeu cu poc ain ta s i nu-L vor recunoa ste ca izvor al tuturor binecuvnt arilor, nu va c adea pe p amnt nici rou a, nici ploaie. Profe ti s i regi, 119, 120. Temerea de Dumnezeu era din ce n ce mai pu tin a n Israel. Dovezile blasfematoare ale idolatriei lor oarbe se vedeau n mijlocul Israelului lui Dumnezeu. Nu era nimeni care s a ndr azneasc a s a idolatriei blasfematoare s i ri ste via ta pentru a se mpotrivi pe fa ta care predomina. Altarele lui Baal s i preo tii lui Baal care aduceau jertfe soarelui, lunii s i stelelor atr ageau aten tia pretutindeni. Ei aveau temple s i dumbr avi consacrate, unde se aau obiecte de nchinare f acute de mini omene sti. Binefacerile pe care Dumnezeu le-a dat acestui popor nu l determinau s a aduc a nicio mul tumire D at atorului. Ei atribuiau favorii zeilor lor toate binecuvnt arile Cerului, izvoarele, praiele, rou as i ploaia care nviorau p amntul s i f aceau cmpurile lor s a aduc a roade abundente. Suetul credincios al lui Ilie era ndurerat. El a fost cuprins de indignare s i gelos pentru slava lui Dumnezeu. El a v azut c a Israel era cufundat ntr-o apostazie ngrozitoare. Ilie a fost cople sit de uimire s i de durere, v aznd apostazia poporului, n timp ce si aducea aminte de lucrurile cele mari pe care Dumnezeu le f acuse pentru ace sti oameni. Totu si cei mai mul ti uitaser a toate aceste lucruri. El a mers s naintea lui Dumnezeu cu suetul plin de suferin ta i L-a rugat s a si salveze poporul, chiar s i prin pedepse, dac a era necesar. El L-a rugat pe Dumnezeu s a nceteze a-i trimite acestui popor nerecunosc ator [135] rou as i ploaie, comorile cerului, pentru ca Israelul apostaziat s a

130

Rug aciunea

a stepte n zadar de la idolii lui de aur, lemn s i piatr a, de la soare, lun as i stele, de la zeii lor, s a ude p amntul s i s a-1 fac a s a aduc a roade mbel sugate. Dumnezeu i-a spus lui Ilie c a auzise rug aciunea lui. Dumnezeu urma s a re tin a de la poporul S au rou as i ploaia, pn a . The Review and cnd acesta se va ntoarce la El, n poc ain ta Herald, 16 septembrie 1873. n anii lungi de secet as i foamete, Ilie s-a rugat st aruitor ca inima celor din Israel s a se ntoarc a de la idolatrie la slujirea lui Dumnezeu. Prorocul a a steptat cu r abdare, n timp ce mna Domnului ap asa cu putere peste tara lovit a. Cnd a v azut dovezile suferin tei s i lipsei nmul tindu-se n toate p ar tile, inima lui a fost cople sit a de durere s i dorea nespus puterea care s a aduc a reforma ct mai grabnic. nsu si Dumnezeu si aducea la ndeplinire planul, iar tot ce putea s a fac a s slujitorul S au era s a se roage cu credin ta i s a a stepte timpul pentru o ac tiune hot art a. Profe ti s i regi, 133. Ilie este exemplul de om care a biruit prin rug aciune st aruitoare Noi ar trebui s a petrecem mult timp n rug aciune tainic a. Domnul Hristos este vi ta, noi suntem ml adi tele. Dac a dorim s a cre stem s i s a aducem roade, trebuie s a lu am continuu seva s i hrana de la , pentru c , nu avem nicio putere. Adev arata Vi ta a, desp ar ti ti de Vi ta L-am ntrebat pe nger de ce nu s-a manifestat mai mult a credin ta s i putere n Israel. El a spus: Voi v a desprinde ti prea repede de cererile voastre naintea bra tul Domnului. Aduce ti cu insisten ta puternic scaunului S au de domnie s i rezista ti printr-o credin ta a. F ag aduin tele Sale sunt sigure. Crede ti c a primi ti lucrurile pentru care v a ruga ti s i le ve ti avea. Apoi, aten tia mi-a fost ndreptat a spre Ilie, El a fost supus acelora si sl abiciuni ca s i noi, dar s-a rugat st aruitor. El s-a rugat de s apte ori Domnului, iar ultima oar a s-a v azut norul. Am v azut c a noi ne ndoiser am de f ag aduin tele . sigure s i l r aniser am pe Mntuitorul prin lipsa noastr a de credin ta ngerul a spus: mbrac a armura s i, mai presus de orice, ia scutul credin tei, c aci el va p azi inima s i ns as i via ta de s age tile arz atoare ale celui r au. Dac a vr ajma sul i poate face pe cei descuraja ti s as i abat a privirile de la Domnul Isus, s a priveasc a la ei n si si s i s a [136] se gndeasc a numai la propria nevrednicie, n loc de a se gndi la vrednicia lui Isus, la dragostea Sa, la meritele Sale s i la mila Sa cea mare, el va da la o parte scutul credin tei s i si va atinge scopul, iar ei vor expu si la ispitele lui nemiloase. Prin urmare, cei slabi trebuie

Oameni al rug aciunii

131

s a priveasc a la Isus s i s a se ncread a n El. A sadar, ei trebuie s a- si exercite credin ta. Experien te s i viziuni, 73. Dac a doresc s a aib a succes n lucrarea lor, solii lui Dumnezeu trebuie s a z aboveasc a mult n prezen ta Sa. Se spune de.spre o femeie n vrst a din Lancashire c a asculta motivele men tionate de vecinele ei pentru succesul pastorului lor. Ele vorbeau despre darurile Iui, despre stilul lui de predicare, despre manierele lui. Nu, a spus atunci femeia n vrst a, v a voi spune eu care este motivul. Omul vostru este foarte aproape de Cel Atotputernic. Cnd oamenii sunt consacra ti a sa cum a fost Ilie s i au credin ta pe care a avut-o el, Dumnezeu Se va descoperi a sa cum S-a descoperit atunci. De asemenea, cnd oamenii se vor ruga Domnului a sa cum s-a rugat Iacov, rezultatele care au fost v azute atunci se vor vedea din nou. Puterea va veni de la Dumnezeu ca rezultat al rug aciunii credin tei. Slujitorii evangheliei, 255. Rug aciunea lui Ilie pe Muntele Carmel a primit un r aspuns vizibil Ilie i-a reamintit poporului apostazia ndelungat a care strnise mnia iui Iehova, chemndu-i pe oameni s a- si umileasc a inimile s i s a se ntoarc a la Dumnezeul p arin tilor lor, pentru ca blestemul s a e ndep artat din tara lui Israel. Apoi, plecndu-se cu respect minile c naintea Dumnezeului nev azut, si n al ta atre cer s i rosti o rug aciune simpl a, Preo tii lui Baal s ariser a, tipaser a, f acuser a spume, pn de diminea ta a trziu dup a-amiaz a, dar cnd Ilie se rug a, niciun tip at f ar a rost nu r asun a pe n al timea Carmelului. El se ruga ca s i cum s tia c a Iehova este acolo, martor la scen a, s i ascult a cererea lui. Prorocii lui Baal s-au rugat proste ste, f ar a niciun n teles. Ilie se rug a simplu s i cu c aldur a, cernd lui Dumnezeu s a-Si arate superioritatea asupra lui Baal, pentru ca Israel s a poat a determinat s a se ntoarc a la El. Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac s i Israel! se ruga profetul, F a s a se s tie ast azi c a Tu e sti Dumnezeu n Israel, c a eu sunt slujitorul T au s i c a toate aceste lucruri le-am f acut dup a porunca Ta. Ascult a-m a, Doamne, ascult a-m a, pentru ca s a cunoasc a poporul acesta c a Tu, Doamne, e sti adev aratul Dumnezeu s i s a le ntorci [137] astfel inima spre bine. O t acere ap as atoare se a sternu peste to ti. Preo tii lui Baal tremurau de groaz a. Con stien ti de vinov a tia lor, se a steptau acum la o pedeaps a grabnic a.

132

Rug aciunea

Nici nu s-a sfr sit rug aciunea lui Ilie, c a ac ari de foc, ca ni ste fulgere str alucitoare de lumin a, au cobort din cer peste altarul n al tat, mistuind jertfa, secnd apa din s an ts i mistuind chiar s i pietrele altarului. Str alucirea focului a iluminat muntele s i a orbit ochii mul timii. n v aile de jos, unde mul ti priveau cu ncordare ngrijorat a mi sc arile celor de sus, coborrea focului s-a v azut clar s i to ti au fost uimi ti de priveli ste, Aceasta sem ana cu stlpul de foc care, la Marea Ro sie, a desp ar tit pe copiii lui Israel de oastea egiptean a. Profe ti s i Regi 152, 153. , mplinirea f Rug aciunile lui Ilie au cerut, prin credin ta ag aduin telor lui Dumnezeu Odat a cu uciderea prorocilor lui Baal, s-a deschis calea pentru aducerea la ndeplinire a unei puternice reforme spirituale n cele zece semin tii ale regatului de nord. Ilie prezentase poporului apostazia lui, l chemase s a- si umileasc a inima s i s a se ntoarc a la Domnul. Judec a tile Cerului fuseser a aduse la ndeplinire, poporul si m arturisise p acatele s i l recunoscuse pe Dumnezeul p arin tilor s ai ca ind Dumnezeul cel viu, iar acum blestemul Curului avea s a e retras, iar binecuvnt arile vremelnice ale vie tii s a e rennoite. Tara urma s a e nviorat a cu ploaie. Suie-te de m annc as i bea, i-a spus Ilie lui Ahab, c aci se aude vuiet de ploaie. Apoi prorocul s-a urcat n vrful muntelui s a se roage. Nu pentru c a se ar atase vreo dovad a exterioar a a ploii care era gata s a cad a, a putut Ilie s a-i ndemne att de sigur pe Ahab s a se preg ateasc a de ploaie. Prorocul n-a v azut niciun nor pe cer, n-a auzit niciun tunet. El a rostit numai cuvntul pe care Duhul Domnului l-a ndemnat s a-i spun a ca r aspuns la credin ta lui cea puternic a. Toat a ziua se conformase neab atut voin tei lui Dumnezeu, iar acum, dup a ce f acuse tot ce fusese n puterea lui, s tia c a Cerul va rev arsa din [138] bel sug binecuvnt arile promise. Acela si Dumnezeu care trimisese seceta, f ag aduise o ploaie mbel sugat a ca r asplat a a ndeplinirii drept a tii, iar acum Ilie a stepta rev arsarea f ag aduit a. ntr-o atitudine de , cu fa umilin ta ta ntre genunchi, el mijlocea naintea lui Dumnezeu n favoarea Israelului poc ait. Din nou s i din nou, Ilie 1-a trimis pe solul s au ntr-un loc de unde se putea vedea Marea Mediteran a, ca s a vad a dac a este vreun semn vizibil c a Dumnezeu i-a ascultat rug aciunea. De ecare dat a, robul se ntorcea spunnd: Nu este nimic. Prorocul nu s i-a pierdut r abdarea s i nici credin ta, ci a continuat cererea lui st aruitoare. De

Oameni al rug aciunii

133

s ase ori, robul s-a ntors cu r aspunsul c a nu vede niciun nor de ploaie pe cerul ca anima. Nedescurajat, Ilie I-a trimis nc a o dat a, dar de data aceasta robul s-a ntors zicnd: Iat a c a se ridic a un nor mic din mare, ca o palm a de om. Acest fapt era sucient. Ilie nu a a steptat s a se ntunece tot cerul, , o ploaie mbel n acel mic nor, el a v azut, prin credin ta sugat as i a ac tionat potrivit credin tei sale, trimi tnd de ndat a pe slujitorul s au la Ahab, cu solia: nham as i pogoar a-te, ca s a nu te opreasc a ploaia. , Dumnezeu Deoarece Ilie a fost un b arbat cu o mare credin ta 1-a putut folosi n aceast a criz a din istoria lui Israel. n timp ce se ruga, mna credin tei sale a prins f ag aduin tele Cerului s i a st aruit n rug aciune pn a cnd cererile sale au fost ascultate. El nu a a steptat o dovad a deplin a c a Dumnezeu 1-a ascultat, ci a fost gata s a se avnte riscnd totul la cel mai slab semn al bun avoin tei divine. Totu si lucrul pe care el a fost n stare s a l fac a prin puterea lui Dumnezeu, pot s a l fac a to ti n domeniul lor de activitate n slujba Iui Dumnezeu, c aci despre prorocul din Mun tii Galaadului st a scris: Ilie era un om s supus acelora si sl abiciuni ca s i noi s i s-a rugat cu st aruin ta a nu plou as i nu a plouat n tar a trei ani s i s ase luni (Iacov 5, 17). ca aceasta este necesar O credin ta a n lume ast azi credin ta care se prinde de f ag aduin tele Cuvntului lui Dumnezeu s i nu se las a ca aceasta ne leag pn a cnd Cerul nu r aspunde. O credin ta a strns cu Cerul s i ne aduce putere pentru a lupta cu for tele ntunericului. , copiii lui Dumnezeu au cucerit mp Prin credin ta ar a tii, au f acut dreptate, au c ap atai f ag aduin te, au astupat gurile leilor, au stins [139] puterea focului, au sc apat de ascu ti sul s abiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji n r azboaie, au pus pe fug a ostile vr ajma se (Evrei 11, 33.34), Prin credin ta, s i noi ast azi trebuie s a atingem n al timile planului fui Dumnezeu pentru noi! Tu zici: Dac a po ti! Toate celui ce crede! (Marcu 9, 23). lucrurile sunt cu putin ta Credin ta este un element esen tial al rug aciunii biruitoare. C aci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie s a cread a c a El este s i c a r aspl ate ste pe cei ce-L caut a (Evrei 11, 6). ndr azneala pe care o avem la El este c a, dac a cerem ceva dup a voia Lui, ne ascult a. Si dac as tim c a ne ascult a, orice I-am cere, s tim c a suntem st apni pe lucrurile pe care I le-am cerut (1 Ioan 5, 14.15). Cu credin ta st aruitoare a lui Iacov, cu st aruin ta neab atut a a lui Ilie, s a prezent am rug aciunile noastre Tat alui, cernd tot ce El a f ag aduit. Onoarea

134

Rug aciunea

tronului S au este pus a n joc pentru mplinirea cuvntului S au. Profe ti s i regi, 155-158. Ilie a perseverat n rug aciune, pn a cnd r aspunsul a venit n experien ta lui Ilie ne sunt prezentate lec tii importante. Cnd s-a aat pe Muntele Crmei s i s-a rugat pentru ploaie, credin ta lui a fost pus a la ncercare, dar el a perseverat, continund s a-I adreseze lui Dumnezeu cererea lui. El s-a rugat st aruitor de s ase ori s i totu si nu a fost niciun semn c a rug amintea lui a fost ascultat a, dar el a continuat puternic cu o credin ta a s a trimit a insistent cererea lui c atre tronul harului. Dac a ar renun tat descurajat a s asea oar a, rug aciunea lui nu ar fost ascultat a, ns a el a perseverat pn a cnd r aspunsul a venit. Noi avem un Dumnezeu a c arui ureche nu este astupat a fa ta de cererile noastre, iar dac a punem la ncercare cuvntul S au, El va onora credin ta noastr a. El dore ste ca toate interesele noastre s a e mpletite cu interesele Sale s i atunci va putea s a ne binecuvnteze , pentru c n siguran ta a nu ne vom sl avi pe noi n sine cnd vom primi binecuvntarea, ci i vom aduce lui Dumnezeu toat a lauda. Dumnezeu nu ascult a ntotdeauna rug aciunile noastre de prima dat a cnd i vorbim, pentru c a, daca ar face a sa, noi am putea s a credem c a am avut dreptul la toate binecuvnt arile s i favorurile pe care le-a rev arsat asupra noastr a. n loc de a ne cerceta inima pentru a vedea dac a exist a vreun r au pe care l nutrim, vreun p acat pe care l ndr agim, noi am ajunge s a m neaten ti s i nu am reu si s a ne d am seama de dependen ta noastr a de El s i de nevoia pe care o avem de [140] ajutorul S au. Ilie s-a umilit pn a cnd s-a aat n situa tia n care nu avea s a si atribuie sie si slava. Aceasta este condi tia cu care Domnul ascult a rug aciunea, pentru c a atunci noi i vom da slav a Lui. Obiceiul de a-i l auda pe oameni are ca rezultat un mare r au. Unul l laud a pe altul, iar astfel oamenii sunt determina ti s a simt a c a slava s i cinstea le apar tin. Cnd i n al ta ti pe oameni, voi pune ti o capcan a pentru suetul lor s i face ti exact ce dore ste Satana. Ar trebui s a-L l auda ti pe Dumnezeu cu toat a inima, suetul, cugetul s i puterea voastr a, pentru c a numai Dumnezeu este vrednic de slav a. Comentarii Biblice ale AZS 2, 1034, 1035. In timp ce Ilie s-a rugat, slujitorul lui a vegheat. El sa ntors de s ase ori din locul de veghere, spunnd: Nu este nimic, niciun nor, niciun semn de ploaie. Totu si profetul nu s-a descurajat. El a

Oameni al rug aciunii

135

continuat s a si revizuiasc a via ta pentru a vedea dac a d aduse gre s n a-L cinsti pe Dumnezeu. El s i-a m arturisit p acatele s i a continuat s a si smereasc a suetul naintea lui Dumnezeu, n timp ce a stepta un semn c a rug aciunea lui a primit r aspuns. Pe cnd si cerceta inima, i se p area c a este tot mai mic att n ochii lui, ct s i n ochii lui Dumnezeu. Lui Ilie i s-a p arut c a era nimic s i c a Dumnezeu era rii totale la sine, n timp ce totul, iar cnd a ajuns n punctul renun ta se prindea de Mntuitorul ca ind singura Iui putere s i neprih anire, r aspunsul a venit. The Review and Herald, 26 mai 1891. David C aderea lui David este o avertizare de a nu neglija rug aciunea Dumnezeu dore ste ca istoria c aderii lui David s a serveasc a drept avertizare, pentru ca nici chiar aceia pe care El i-a binecuvntat s s i favorizat foarte mult s a nu se simt a n siguran ta i s a nu neglijeze , au rug aciunea s i vegherea. A sa a s i fost cu aceia care, n umilin ta c autat s a nve te lec tia pe care Dumnezeu vrea s a o dea. n felul acesta, genera tie dup a genera tie, mii de oameni au ajuns s a- si dea seama de primejdia n care se aau n fa ta puterii ispititorului. C aderea lui David om att de mult onorat de Dumnezeu a trezit de eul personal. Ei s n ei nencredere fa ta i-au dat seama c a numai . Pentru Dumnezeu poate s a-i sus tin a prin puterea Lui, prin credin ta c a au s tiut c a la El se a a puterea s i siguran ta lor, ei s-au temut [141] s a fac a pn as i un singur pas pe terenul lui Satana. Patriarhi s i profe ti, 724. Dumnezeu a r aspuns la rug aciunea lui David pentru iertare Una dintre cele mai st aruitoare rug aciuni raportate n Cuvntul lui Dumnezeu este aceea a lui David, cnd a cerut: Zide ste n mine o inim a curat a, Dumnezeule. R aspunsul lui Dumnezeu la o asemenea rug aciune este: I ti voi da o inim a nou a. Lucrarea aceastanu poate s a e f acut a de niciun om limitat. B arba tii s i femeile trebuie s a nceap a nc a din prima clip a s a-I cear a lui Dumnezeu ct cre se poate de st aruitor s a Ie dea o experien ta stin a adev arat a. Ei trebuie s a simt a puterea creatoare a Duhului Sfnt. Ei trebuie s a primeasc a o inim a nou a, care este p astrat a sensibil as i duioas a prin harul Cerului. Spiritul egoist trebuie s a e cur a tit din suet. Ei , ecare cerndu-I lui trebuie s a lucreze cu seriozitate s i cu umilin ta

136

Rug aciunea

Isus c al auzire s i ncurajare. Apoi, zidirea, bine alc atuit as i potrivit a, va cre ste ajungnd un templu sfnt n Domnul. Comentarii Biblice ale AZS 4, 1165. Solomon m lec Trebuie s a nv a ta tia aat a n rug aciunea smerit a a lui Solomon La nceputul domniei sale, Solomon s-a rugat: Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul T au s a mp ar ateasc a n locul tat alui meu David, s i eu nu sunt dect un tn ar, nu sunt ncercat (1 Regi 3, 7). Solomon urmase tat alui s au David la tronul lui Israel. Dumnezeu l-a onorat mult s i, a sa cum s tim, el a ajuns n anii de mai trziu cel mai mare, cel mai bogat s i cel mai n telept mp arat care a stat vreodat a pe un scaun de domnie p amntesc. De timpuriu, n anii de nceput ai domniei sale, Solomon a fost impresionat de Duhul Sfnt cu privire la solemnitatea r aspunderilor sale s i, de si era bogat n talente s i capacit a ti, el s i-a dat scama c a, f ar a ajutor dumnezeiesc, era tot att de neajutorat pentru a le duce la ndeplinire, ca un copila s. Solomon n-a fost niciodat a att de bogat, sau att de n telept, sau realmente att de mare, ca atunci cnd a m arturisit Domnului: Eu nu sunt dect un tn ar (engl.: un copil), nu sunt ncercat.... Cererea aceasta a lui Solomon a pl acut Domnului. Si Dumne[142] zeu a zis: Fiindc a lucrul acesta l ceri, indc a nu ceri pentru tine lung nici via ta a, nici bog a tii, nici moartea vr ajma silor t ai, ci ceri pricepere, ca s a faci dreptate, voi face dup a cuvntul t au. I ti voi da o inim a n teleapt as i priceput a, a sa cum n-a fost nimeni naintea ta s i nu se va scula nimeni niciodat a ca tine. Mai mult, ti voi da s i ce n-ai cerut, bog a tii s i slav a, a sa nct tot timpul vie tii tale nu va niciun mp arat ca tine. Si dac a vei umbla n c aile Mele, p azind legile s i poruncile Mele, cum a f acut David, tat al t au, ti voi lungi zilele.. To ti aceia care ocup a locuri de r aspundere au nevoie s a nve te lec tia ce se cuprinde n smerita rug aciune a lui Solomon. Ei nu trebuie s a uite c a pozi tia pe care o ocup a nu va schimba niciodat a caracterul s i nici nu-l va face pe om infailibil. Cu ct pozi tia pe care o ocup a un om este mai nalt a, cu ct este mai mare r aspunderea pe care o are de purtat, cu att mai extins a va inuen ta pe care o exercit as i cu att mai mare va nevoia sa de a- si sim ti dependen ta

Oameni al rug aciunii

137

de n telepciunea s i de puterea lui Dumnezeu s i de a cultiva caracterul cel mai bun s i cel mai sfnt. M arturii pentru comunitate 9:281, 282. Exemplul lui Solomon este o lec tie cu privire la vegherea n vederea rug aciunii n cazul lui Solomon, el, care a fost puternic, ndr azne t, ferm s i hot art din re, ind zguduit de puterea ispitei, a ajuns slab s i oscilant ca o trestie b atut a de vnt! Cum a fost dobort de furtuna ispitei un cedru b atrn s i noduros din Liban, un stejar nalt din Basan! Ce lec tie este aceasta pentru to ti aceia care doresc s a- si salveze suetul, ca s a vegheze nencetat n vederea rug aciunii! Ce avertizare este aceasta, ca s a p astreze mereu harul lui Hristos n inima lor s i s a lupte cu dec aderea din auntru s i cu ispitele din afar a! Manuscript Releases 21, 383. Ezechia Ezechia s-a rugat pentru r am as i ta lui Israel Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeaps as i de ocar a, a fost cuvntul pe care regele i l-a trimis. Poate c a Domnul, Dumnezeul t au, a auzit toate cuvintele lui Rab sache, pe care 1-a trimis mp aratul Asiriei, st apnul [143] s au, s a batjocoreasc a pe Dumnezeul cel viu s i, poate c a Domnul, Dumnezeul t au, l va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. dar o rug nal ta aciune pentru ceilal ti care au mai r amas (2 Regi 19, 3.4). mp aratul Ezechia s i prorocul Isaia, ul lui Amo t, au nceput s a se roage pentru lucrui acesta s i au strigat c atre cer. (2 Cronici 32, 20). Dumnezeu a r aspuns la rug aciunile slujitorilor S ai. Lui Isaia i-a fost dat a solia pe care s-o transmit a lui Ezechia: A sa vorbe ste Domnul: Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit s i prin care M-au batjocorit slujitorii mp aratului Asiriei. Voi pune n el un duh care l va face ca, la auzul unei ve sti pe care o va primi, s a se ntoarc a n tara lui; s i-l voi face s a cad a ucis de sabie n tara lui (2 Regi 19, 6.7). Profe ti s i regi, 354. Rug aciunea lui Ezechia a fost n armonie cu planul lui Dumnezeu Cnd a primit scrisoarea batjocoritoare, mp aratul lui Iuda a luat-o la templu, a ntins-o naintea Domnului puternic (Vers. 14) s i s-a rugat cu o credin ta a pentru ajutor din cer, pentru ca popoarele p amntului s as tie c a Dumnezeul evreilor nc a

138

Rug aciunea

tr aie ste s i domne ste. Era n joc onoarea lui Iehova. Numai El putea aduce eliberarea. Doamne, Dumnezeul lui Israel, care s ezi pe heruvimi, s-a rugat Ezechia. Tu e sti singurul Dumnezeu al tuturor mp ara tilor p amntului! Tu ai f acut cerurile s i p amntul. Doamne, pleac a-Ti urechea s i ascult a! Doamne, deschide-Ti ochii s i prive ste! Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rab sache s a batjocoreasc a pe Dumnezeul cel viu. Da, Doamne, este adev arat c a mp ara tii Asiriei au nimicit rile s neamurile s i le-au pustiit ta i c a au aruncat n foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucr ari f acute de mna omului, erau lemn s i piatr a; s i i-au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izb ave ste-ne din mna lui Sanherib. ca s as tie toate mp ar a tiile p amntului c a numai Tu e sti Dumnezeu, Doamne (Vers. 15-19). Rug aciunile lui Ezechia n favoarea lui Iuda, s i pentru onoarea Conduc atorului lor suprem, erau n armonie cu planul lui Dumnezeu. Solomon, n binecuvntarea rostit a la consacrarea templului, [144] se rugase Domnului s a fac a n tot timpul dreptate robului S au s i poporului S au Israel, pentru ca toate popoarele p amntului s a poat a cunoa ste c a Domnul este Dumnezeu s i c a nu este alt Dumnezeu afar a de El (1 Regi 8, 59.60). Domnul avea s a-Si arate favoarea ndeosebi atunci cnd, n vreme de r azboi sau de nfrngere, c apeteniile lui Israel aveau s a intre n casa de rug aciune s i trebuia s a se roage pentru izb avire (Vers. 33, 34). Ezechia n-a fost l asat f ar a n adejde. Isaia a fost trimis la el s a-i spun a: A sa vorbe ste Domnul, Dumnezeul lui Israel: Am auzit rug aciunea pe care Mi-ai f acut-o cu privire la Sanherib, mp aratul Asiriei. Profe ti s i regi, 355, 356, 359. Ezechia, vindecat ca r aspuns la rug aciune Din zilele lui David, nu mai domnise niciun mp arat care s a f acut pentru zidirea mp ar a tiei lui Dumnezeu n timp de apostazie s i descurajare, a sa de mult cum f acuse Ezechia. Domnitorul aat pe moarte l slujise pe Dumnezeul s au cu credincio sie s i f acuse mult pentru a nt ari ncrederea poporului n Iehova, ca ind Conduc atorul lui suprem. Asemenea lui David, el a putut s a se roage: S-ajung a rug aciunea mea naintea Ta! Ia aminte la cererile mele; c aci mi s-a s aturat suetul de rele s i mi se apropie via ta de locuin ta mor tilor. C aci Tu e sti n adejdea mea, Doamne, Dumnezeule! n Tine m a ncred din tinere tea mea. Pe Tine m a sprijinesc.... Nu m a lep ada la vremea

Oameni al rug aciunii

139

b atrne te!, cnd mi se duc puterile, nu m a p ar asi!... Dumnezeule, nu Te dep arta de mine! Dumnezeule, vino degrab a n ajutorul meu!... Nu m a p ar asi, Dumnezeule, chiar la b atrne te c arunte, ca s a vestesc t aria Ta neamului de acum s i puterea Ta, neamului de oameni care va veni! (Psalmii 88, 2.3; 71,5-18). Acela ale c arui ndur ari nu sunt la cap at (Plngerile lui Ieremia 3, 22) a auzit rug aciunea slujitorului S au. Isaia, care ie sise, n-ajunsese nc a n curtea din mijloc cnd cuvntul Domnului i-a vorbit astfel: ntoar-ce-te s i spune lui Ezechia, c apetenia poporului Meu: A sa vorbe ste Domnul, Dumnezeul tat alui t au David: Ti-am auzit rug aciunea s i ti-am v azut lacrimile. Iat a c a te voi face s an atos; a treia zi te vei sui la Casa Domnului. Voi mai ad auga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izb avi, pe tine s i cetatea aceasta, din mna mp aratului Asiriei s i voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea s i din pricina robului Meu David (2 Regi 20, 4-6). The Review [145] and Herald, 6 mai 1915. Daniel Rug aciunea ecient as i erbinte a lui Daniel Daniel s-a rugat lui Dumnezeu nu n al tndu-se pe sine sau revendicnd vreo virtute: Ascult a, Doamne! Iart a, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucreaz as i nu z abovi, din dragoste pentru Tine. Aceasta este rug aciunea pe care Iacov o nume ste ecient as i erbinte. Despre Hristos este scris: A ajuns ntr-un chin ca de moarte s i a nceput s a Se roage de aceast s i mai erbinte. n ce contrast fa ta a mijlocire din partea Maiest a tii cerului sunt rug aciunile slabe, f ar a tragere de inima, care sunt n al tate de unii c atre Dumnezeu! Mul ti sunt mul tumi ti cu o sincer slujire a buzelor s i pu tini au o dorin ta a, serioas as i plin a de dragoste dup a Dumnezeu. M arturii pentru comunitate 4:534. Daniel a r amas credincios n rug aciune, n ciuda persecu tiilor. Oare a ncetat Daniel s a se roage din cauza poruncii acesteia care avea s a e impus a? Nu, ci tocmai acela a fost timpul cnd a avut nevoie s a se roage mai mult. Cnd a aat Daniel c a s-a isc alit porunca, a intrat n casa lui, unde ferestrele od aii de sus erau deschise nspre Ierusalim, s i de trei ori pe zi ngenunchea, se ruga s i l auda pe Dumnezeul lui, cum f acea s i mai nainte. Daniel nu a c autat s a- si de Dumnezeu. El nu s-a rugat doar n inima ascund a loialitatea fa ta

140

Rug aciunea

lui, ci s-a rugat cu voce tare, cu fereastra deschis a spre Ierusalim. Apoi, vr ajma sii lui au venit cu reclama tia lor naintea mp aratului, iar Daniel a fost aruncat n groapa leilor. Totu si Fiul lui Dumnezeu a fost acolo. ngerul Domnului a t ab art n jurul slujitorului Domnului, iar diminea ta, cnd mp aratul a venit s i a ntrebat: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul t au, c aruia li sluje sti necurmat, s a te scape de lei?, Daniel a zis mp aratului: Ve snic s a tr aie sti, mp arate! Dumnezeul meu a trimis pe ngerul S au s i a nchis gura leilor, care nu mi-au f acut niciun r au, pentru c a am fost g asit nevinovat naintea Lui. Si nici naintea ta, mp arate, n-am f acut nimic r au! Lui Daniel nu i s-a f acut niciun r au, iar el L-a pream arit pe Domnul Dumnezeul cerurilor. The Review and Herald, 3 mai 1892. s Rug aciunile lui Daniel au fost caracterizate de st aruin ta i asur a ce se apropia ncheierea celor s aptezeci de ani de zel Pe m [146] robie, gndurile lui Daniel au ajuns foarte preocupate de profe tiile lui Ieremia. El a n teles c a se apropia timpul cnd Dumnezeu i va acorda o nou as ans a poporului S au ales s i a mijlocit pentru Israel na , rugndu-se astfel: intea Dumnezeului cerurilor, cu post s i umilin ta Doamne, Dumnezeule mare s i nfrico sate, Tu, care tii leg amntul s i dai ndurare celor ce Te iubesc s i p azesc poruncile Tale! Noi am p ac atuit, am s avr sit nelegiuire, am fost r ai s i nd ar atnici, ne-am ab atut de la poruncile s i ornduirile Tale. N-am ascultat pe robii T ai prorocii, care au vorbit n Numele T au mp ara tilor no stri, c apete rii (Daniel 9, niilor noastre, p arin tilor no stri s i c atre tot poporul ta 4-6). Cnd st a naintea Domnului, Daniel nu si declar a propria credincio sie. n loc s a pretind a c a este curat s i sfnt, acest profet onorat cu Israelul p se identic a plin de umilin ta ac atos. n telepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o era a sa de nalt a fal a de n telepciunea oamenilor mari ai lumii, pe ct este de str alucitoare lumina soarelui de steaua cea mai rav aat pe cer la miezul zilei, fa ta a. Totu si s a cuget am la rug aciunea care a ie sit de pe buzele acestui om a sa de , cu lacrimi s mult favorizat de Cer. Cu o adnc a umilin ta i cu inima frnt a, ei se roag a pentru sine s i pentru poporul s au. El si deschide suetul naintea lui Dumnezeu, m arturisindu- si propria nevrednicie s i recunoscnd m are tia s i maiestatea Domnului.

Oameni al rug aciunii

141

s Ce st aruin ta i zel au caracterizat rug aciunile lui! Mna credin tei s-a ntins spre cer spre a se prinde de f ag aduin tele Celui Preanalt, care nu dau gre s niciodat a. Suetul lui se zbate n agonie. Apoi, prime ste dovada c a rug aciunea lui este ascultat a. El s tie c a biruin ta i-a fost dat a. Dac a noi, ca popor, ne-am ruga a sa cum s-a rugat Daniel s i am lupta a sa cum a luptat el, umilindu-ne suetul naintea lui Dumnezeu, am vedea r aspunsuri la fel de evidente la rug aciunile noastre, cum au fost acelea care i-au fost date lui Daniel. Iat a cum si prezint a el cazul naintea cur tii cerului: Pleac a urechea, Dumnezeule, s i ascult a! Deschide ochii s i prive ste la d arm aturile noastre s i la cetatea peste care este chemat Numele T au! C aci nu pentru neprih anirea noastr a ti aducem noi cererile noastre, ci pentru ndur arile Tale cele mari. Ascult a, Doamne! Iart a, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucreaz as i nu z abovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! C aci Numele T au este chemat [147] peste cetatea Ta s i peste poporul T au! (versetele 18,19). Omul lui Dumnezeu se ruga, cernd ca binecuvntarea Cerului s a vin a peste poporul lui s i pentru a primi o cunoa stere mai clar aa voin tei divine. Povara inimii lui era pentru Israelul care nu p azea Legea lui Dumnezeu n sensul cel mai strict. El recuno stea c a toate a c nenorocirile veniser a asupra lor ca o consecin ta alc arilor acelei Legi snte. El spune: Noi ani p ac atuit, am s avr sit nelegiuire.... C aci din pricina p acatelor noastre s i din pricina nelegiuirilor p arin tilor no stri, este Ierusalimul s i poporul T au de ocara tuturor celor ce ne nconjoar a (versetele 15, 16). Iudeii si pierduser a caracterul sfnt s i deosebit de popor ales al lui Dumnezeu. Ascult a dar acum, Dumnezeul nostru, rug aciunea s i cererile robului T au s i, pentru dragostea Domnului, f a s a str aluceasc a Fa ta Ta peste sfntul T au loca s pustiit! (versetul 17). Inima lui Daniel se ndreapt a cu un dor puternic spre sanctuarul pustiit al lui Dumnezeu. El s tie c a prosperitatea lui poate s a e restabilit a numai dac a izraeli tii se vor poc ai de c alc arile Legii iui Dumnezeu s i vor ajunge s a e smeri ti, credincio si s i ascult atori. n timp ce rug aciunea lui Daniel se n al ta spre cer, ngerul Gabriel a cobort n grab a din cur tile cere sti pentru a-i spune c a toate cererile lui au fost auzite s i ascultate. Acest nger puternic primise ns arcinarea de a-i da n telepciune s i n telegere, de a-i descoperi tainele veacurilor viitoare. Prin urmare, n timp ce se str aduia st aruitor

142

Rug aciunea

s a cunoasc as i s a n teleag a adev arul, Daniel a fost pus n leg atur a cu solul trimis de Cer. Ca r aspuns la cererea lui, Daniel nu a primit numai lumina s i cunoa sterea adev arului de care aveau nevoie att el, ct s i poporul lui, ci s i o viziune a marilor evenimente viitoare chiar pn a la venirea R ascump ar atorului lumii. Aceia care pretind c a sunt sn ti ti, de si nu de a cerceta Scripturile sau de a lupta cu Dumnezeu au nicio dorin ta n rug aciune, cernd o n telegere mai clar a a adev arului Bibliei, nu s tiu ce este sn tirea adev arat a. Sn tirea vie tii, 46-49. Neemia Rug aciunea lui Neemia este un exemplu pentru poporul lui Dumnezeu din zilele noastre Inima acelora care sus tin lucrarea aceasta trebuie s a e plin a de Duhul lui Isus. Numai Marele Medic [148] poate s a aplice balsamul din Galaad. Dac a oamenii ace stia ar citi cartea lui Neemia, cu inima smerit as i atins a de Duhul Sfnt, ideile principii corecte, iar starea lor false ar schimbate, s-ar da pe fa ta actual a a lucrurilor ar schimbat a. Neemia s-a rugat lui Dumnezeu pentru ajutor, iar Dumnezeu a auzit rug aciunea lui. Domnul i-a determinat pe mp ara tii p agni s a vin a n ajutorul lui. Cnd vr ajma sii lucrau cu zel mpotriva lui, Domnul a lucrat prin mp ara ti spre a-Si aduce la ndeplinire scopul S au s i spre a r aspunde la numeroasele rug aciuni ce se n al tau c atre El, cernd ajutorul de care aveau atta nevoie. The Review and Herald, 23 martie 1911. Rug aciunea a f acut s a e mai puternice credin ta s i curajul lui Neemia Prin mesageri din Iudeea, evreul patriot a aat c a peste Ierusalim, cetatea aleas a, veniser a zile grele. Robii ntor si sufereau dispre ts i necaz. Templul s i p ar ti din cetate fuseser a rezidite, dar lucrarea de restatornicire era stnjenit a, slujbele templului erau tulburate, iar poporul era tinut ntr-o alarm a continu a de faptul c a zidurile cet a tii erau nc a ntr-o mare m asur a n ruin a. Cople sit de am ar aciune, Neemia nu putea nici s a m annce s i nici s a bea: Am plns s i m-am jelit multe zile s i am postit. n durerea lui, s-a ndreptat c atre Ajutorul divin. M-am rugat, zicea , el a m el, naintea Dumnezeului cerurilor. Cu credin ta arturisit p acatele lui s i ale poporului lui. El a st aruit ca Dumnezeu s a sus tin a

Oameni al rug aciunii

143

cauza lui Israel, s a-i redea curajul s i puterea s i s a-1 ajute s a cl adeasc a locurile pustii ale lui Iuda. Pe m asur a ce Neemia se ruga, credin ta s i curajul lui cre steau. Cuvintele lui au prezentat o mul time de argumente snte. El a ar atat c atre dezonoarea care avea s a e aruncat a asupra lui Dumnezeu, dac a poporul S au, care acum se ntorsese c atre El, avea s a e l asat n sl abiciune s i ap asare s i a st aruit de Domnul s a-Si mplineasc a f ag aduin ta: Dac a v a ve ti ntoarce la Mine s i dac a ve ti p azi poruncile Mele s i le ve ti mplini, atunci, chiar dac a ve ti izgoni ti la marginea cea mai ndep artat a a cerului, de acolo v a voi aduna s i va voi aduce napoi iar as i n locul pe care l-am ales, ca s a locuiasc a Numele Meu acolo (Neemia 1, 9; Vezi s i Deuteronom 4, 29-31). Aceast a i fusese dat f ag aduin ta a lui Israel prin Moise nainte de a intrat n [149] Canaan s i, de-a lungul secolelor, ea r am asese neschimbat a. Poporul s , iar lui Dumnezeu se ntorsese acum la El, n poc ain ta i credin ta f ag aduin ta nu avea s a r amn a nemplinit a. Neemia si rev arsase deseori suetul n rug aciune n favoarea poporului s au. Dar acum, pe cnd se ruga, un plan sfnt a luat in ta mntul n mintea lui. A hot art c a, dac a va putea primi consim ta mp aratului s i ajutorul necesar pentru a procura unelte s i materiale, si va asuma personal sarcina recl adirii zidurilor Ierusalimului s i a restatornicirii puterii na tionale a lui Israel. El I-a cerut Domnului s a-i dea trecere naintea mp aratului, pentru ca acest plan s a poat a mplinit. D a, ast azi, izbnd a robului T au, s-a rugat el, si f a-l s a capete trecere naintea omului acestuia! Patru luni de zile a a steptat Neemia o ocazie favorabil a pentru a prezenta cererea sa mp aratului. n tot acest timp, de si inima i era ap asat a de durere, el s-a str aduit s a se poarte cu voio sie n prezen ta mp aratului. n acele s ali pline de str alucire s i splendoare, to ti trebuiau s a arate ferici ti s i cu inima liber a. Necazul nu trebuia s a- si arunce umbra pe fa ta niciunuia care venea la mp ar a tie. Totu si, n clipele n care se putea retrage, ascuns de vederea oamenilor, ct de multe erau rug aciunile, m arturisirile s i lacrimile pe care le auzeau s i la care erau martori Dumnezeu s i ngerii! Profe ti s i Regi, 628-630. Neemia s i-a recunoscut p acatele personale n rug aciunile lui Neemia nu a spus c a numai Israel p ac atuise, ci a recunoscut plin de c poc ain ta a el s i casa tat alui s au p ac atuiser a. Te-am sup arat, spune

144

Rug aciunea

el, a sezndu-se n rndul acelora care l dezonoraser a pe Dumnezeu, pentru c a nu r am aseser a neclinti ti de partea adev arului.... Neemia s-a umilit naintea lui Dumnezeu s i a acordat slava cuvenit a Numelui S au. Tot a sa a f acut s i Daniel n Babilon. S a c studiem rug aciunile acestor oameni. Ele ne nva ta a trebuie s a ne umilim s i s a nu s tergem niciodat a linia de separare dintre poporul lui Dumnezeu, care respect a poruncile, s i aceia care nu au niciun [150] respect pentru Legea Sa. Comentarii Biblice ale AZS 3, 1136. Neemia s-a rugat cu siguran ta c a Dumnezeu va mplini f a , Neemia s-a prins cu putere de g aduin tele Sale Prin credin ta f ag aduin ta divin as i a pus la piciorul tronului harului rug aciunile lui, cernd ca Dumnezeu s a sus tin a cauza poporului S au poc ait, s a refac a puterea lui s i s a zideasc a locurile lui devastate. Cnd poporul S au se desp ar tise de El, Dumnezeu fusese credincios n mplinirea rilor Sale, l mpr amenin ta as tiase printre popoare, n conformitate cu cele declarate n Cuvntul S au. Neemia a g asit tocmai n faptul acesta o asigurare c a El va la fel de credincios s i n mplinirea f ag aduin telor Sale. Comentarii Biblice ale AZS 3, 1136. Neemia s i-a formulat rug aciunile n conformitate cu nevoile momentului Prezentarea st arii Ierusalimului a de steptat simpatia monarhului, f ar a s a-i trezeasc a prejudec a tile. O alt a ntrebare i-a dat ocazia pe care Neemia o a steptase de mult a vreme: Ce ceri? Dar omul lui Dumnezeu n-a ndr aznit s a r aspund a pn a nu a primit ndrumarea de la Unul mai mare dect Artaxerxe. El avea de ndeplinit o ns arcinare sfnt a, pentru care cerea ajutorul mp aratului, s i s i-a dat seama c a depindea mult de felul n care prezenta problema, n a sa fel, nct s a-i c stige aprobarea s i s a primeasc a ajutor. M-am rugat, zice el, Dumnezeului cerurilor. n rug aciunea aceea scurt a, Neemia a intrat n prezen ta mp aratului mp ara tilor s i a c stigat de partea lui o putere care poate abate inimile, a sa cum sunt ab atute rurile de ap a. Profe ti s i regi, 631. hot Rug aciunile lui Neemia au fost nso tite de o voin ta art a n biserica din zilele noastre este nevoie de oameni ca Neemia nu de oameni care pot numai s a predice s i s a se roage, ci de oameni hot ale c aror predici s i rug aciuni sunt nso tite de o voin ta art as i n ac arat a. Signs of the Times, 6 decembrie 1883. Noi putem s a ne rugam n orice timp s i n orice loc, asemenea lui Neemia A te ruga a sa cum s-a rugat Neernia n acel ceas de nevoie este o

Oameni al rug aciunii

145

posibilitate la ndemna cre stinului, n mprejur ari cnd alte forme [151] de rug aciune pot cu neputin ta. Truditorii, n mersul mpov arat al vie tii, aglomera ti s i aproape cople si ti de ncurc aturi, pot n al ta c atre Dumnezeu o rug aciune pentru c al auzire divin a. C al atorii pe mare s i pe uscat, cnd sunt amenin ta ti de vreo primejdie, se pot ncredin ta n felul acesta protec tiei cerului. n vremuri de primejdie sau greut a ti nea steptate, inima si poate n al ta strig atul dup a ajutor c atre Acela care S-a angajat s a vin a n sprijinul celor credincio si ai S ai, oricnd l cheam a. In orice mprejurare, n orice stare, suetul mpov arat cu am ar aciune s i grij a sau asaltat crunt de ispit a poate g asi asigurare, sprijin s i ajutor n dragostea s i puterea inepuizabil a ale unui Dumnezeu care-Si p astreaz a leg amntul. n acea clip a scurt a de rug aciune c atre mp aratul mp ara tilor, Neemia a fost ncurajat s a-i spun a lui Artaxerxe dorin ta lui de a eliberat pentru o vreme de ndatoririle de la curte s i a cerut autorizarea de a recl adi locurile pustiite ale Ierusalimului s i de a face din nou din el o cetate puternic as i ap arat a. Urm ari importante pentru na tiunea iudaic a depindeau de aceast a cerere. Si, declar a Neemia, mp aratul mi-a dat. c aci mna cea bun a a Dumnezeului meu era peste mine. Profe ti s i regi, 631-633. n providen ta Sa, Dumnezeu nu ne ng aduie s a cunoa stem sfrs itul de la nceput, dar El ne d a lumina Cuvntului S au spre a ne c al auzi pe m asur a ce naint am pe cale s i ne porunce ste s a ne p astr am gndurile a tintite spre Isus. Oriunde suntem, oricare ar ocupa tia noastr a, inima trebuie s a ne e n al tat a spre Dumnezeu, n rug aciune. Aceasta nseamn a a te ruga nencetat. Nu trebuie s a a stept am, pn a cnd putem s a ngenunchem nainte de a ne ruga. ntr-o ocazie, cnd Neemia a venit naintea mp aratului, acesta 1-a ntrebat de ce ar ata a sa de ntristat s i care era cererea pe care urma s a o adreseze. Totu si Neemia nu a ndr aznit s a r aspund a ndat a. n joc erau interese importante. Soarta unei na tiuni depindea de impresia pe care trebuia s a o fac a atunci asupra min tii mp aratului, iar nainte de a ndr azni s a-i r aspund a mp aratului, Neemia a n al tat o rug aciune rapid a c atre Dumnezeul Cerurilor. Rezultatul a fost acela c a a ob tinut tot ce a cerut s i tot ce a dorit. Signs of the Times, 20 octombrie 1887. [152] Nu exist a timp sau loc nepotrivit pentru a ne n al ta cererile spre Dumnezeu. Nu exist a nimic care s a ne poat a mpiedica s a facem tor al rug ca inima s a ne e cuprins a de spiritul n al ta aciunii st aru-

146

Rug aciunea

itoare, n aglomera tia str azilor, n mijlocul ocupa tiilor zilnice, noi putem s a aducem cererile noastre naintea lui Dumnezeu, pentru ca El s a ne acorde c al auzirea divin a, a sa cum a f acut Neemia, cnd i-a adresat cererea sa mp aratului Artaxerxe. Un Ioc retras pentru rug aciune poate g asit oriunde ne-am aa. Noi ar trebui s a avem u sa , adresnd mereu invita inimii deschis a n permanen ta tia ca Domnul Hris-tos s a vin as i s a locuiasc a n ea, ca oaspete ceresc. De si n jurul nostru ar putea o atmosfer a corupt a, nu trebuie s a respir am miasmele ei otr avitoare, ci putem s a tr aim respirnd aerul curat al cerului. Prin n al tarea inimii noastre n prezen ta lui Dumnezeu, n rug aciune sincer a, noi putem nchide por tile min tii, mpiedicnd intrarea oric arui gnd imoral s i nesfnt. Cei a c aror inim a este deschis a pentru a primi sprijinul s i binecuvntarea lui Dumnezeu vor umbla ntr-o atmosfer a mai sfnta dect aceea a p amntului s i vor avea o continu a comuniune cu Cerul. Calea c atre Hristos, 99. Neemia s-a rugat st aruitor toat a noaptea n tain as i n lini ste, Neemia a f acut nconjurul zidurilor. El declar a: Dreg atorii nu s tiau unde fusesem s i ce f aceam. Pn a n clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preo tilor, nici mai marilor, nici dreg atorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. In aceast a cercetare dureroas a, Neemia nu a dorit s a le atrag a aten tia nici prietenilor, nici du smanilor, ca s a nu se creeze agita tie, iar zvonurile r aspndite s a poat a nfrnte sau, cel pu tin, s a nu mpiedice lucrarea sa. El s i-a dedicat rug aciunii timpul r amas din noapte, c aci diminea ta trebuia s a fac a un efort serios pentru a-i sensibiliza s i pentru a-i uni pe concet a tenii lui descuraja ti s i dezbina ti. Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a, 174. Succesul lui Neemia ne arat a puterea rug aciunii n lucrarea lor, Ezra s i Neemia s-au umilit naintea Iui Dumnezeu, m arturisin-du- si p acatele lor s i p acatele poporului lor s i cernd iertare, ca s i cnd ei ar fost c alc atorii Legii. S-au luptat, s-au rugat s i au suferit cu r abdare. Ceea ce a f acut ca lucrarea lor s a e att de a p [153] grea nu a fost ostilitatea f a ti sa agnilor, ci mpotrivirea ascuns a a pretin silor prieteni care, punnd inuen ta lor n slujba r aului, au nzecit povara slujitorilor lui Dumnezeu. Ace sti tr ad atori au pus la ndemna vr ajma silor lui Dumnezeu un material pe care s a-l foloseasc a n lupta mpotriva poporului S au. Patimile lor rele s i voin ta

Oameni al rug aciunii

147

lor r azvr atit a erau ntr-o continu a lupt a cu cerin tele l amurite ale lui Dumnezeu. Succesul care a nso tit eforturile lui Neemia arat a ce pot realiza rug aciunea, credin ta s i o ac tiune energic as i n teleapt a. Neemia nu era preot; el nu era profet; nu avea vreun titlu nalt. El a fost un reformator ridicat pentru o vreme important a. Scopul Iui a fost s a-1 aduc a pe popor n armonie cu Dumnezeu. Inspirat de o tint a nalt a, el s i-a concentrat toat a puterea in tei pentru ndeplinirea ci. Integritatea nalt a, neab atut a, a caracterizat eforturile Iui. Cnd venea n leg atur a de bine, el lua o atitudine att de cu p acatul s i mpotrivirea fa ta categoric a, nct oamenii erau ndemna ti s a lucreze cu o rvn as i un curaj nou. Ei nu-i puteau nega credincio sia, patriotismul s i dragostea de Dumnezeu s profund a fa ta i, v aznd lucrul acesta, erau gata s a-1 urmeze acolo unde i conducea. Profe ti s i regi, 675, 676>. Ioan Botez atorul Ioan a petrecut timp n medita tie s i rug aciune spre a cunoa ste voia lui Dumnezeu pentru via ta lui Ioan ns a nu ducea de lenevie, de triste o via ta te ascetic a sau de nstr ainare egoist a. Din timp n timp, el c auta s a se amestece printre oameni s i era ntotdeauna un observator interesat de cele ce se petreceau n lume. Din locul lui retras, ci urm area desf as urarea evenimentelor. Cu o putere de pricepere luminat a de Duhul Sfnt, el studia caracterul oamenilor, ca s as tie cum sa ajung a la inima lor cu solia cerului. Povara misiunii sale l ap asa. In singur atate, prin medita tie s i rug aciune, c auta s a- si nt areasc a suetul pentru lucrarea care-1 a stepta. Hristos, Lumina lumii, 102. Rug aciunea i-a dat Iui Ioan putere a de a-i nfrunta pe mp ara tii p amntului Ioan Botez atorul a fost nv a tat de Dumnezeu n timpul vie tuirii lui n pustie. El a cercetat descoperirile lui Dumnezeu din natur a. Sub ndrumarea Spiritului divin, el a cercetat sulurile [154] profe tilor. Zi s i noapte, Hristos a fost studiul lui pn a ce mintea, inima s i suetul au fost pline de glorioasa viziune. El L-a privit pe mp arat, n toat a frumuse tea Sa, s i s-a pierdut din vedere pe sine. El a privit m are tia sn teniei s i s-a recunoscut ca nedestoinic s i nedemn. El urma s a vesteasc a solia lui Dumnezeu. El urma s a stea n puterea s i neprih anirea lui Dumnezeu. El era gata

148

Rug aciunea

s a porneasc a, n calitate de sol al Cerului, nenfricat de tot ce este omenesc, deoarece el v azuse Divinitatea. El putea sta nenfricat naintea monarhilor p amnte sti, deoarece se plecase cu tremur naintea mp aratului mp ara tilor. M arturii pentru comunitate 8:331, 332. Petru Dumnezeu a r aspuns la rug aciunea lui Petru de a o nvia pe tea lor, inima apostolului a fost Dorca Pe cnd privea la triste cuprins a de mil a. Apoi, dup a ce a cerut ca prietenii care plngeau s a e sco si din camer a, el a ngenuncheat s i s-a rugat erbinte lui s Dumnezeu ca s-o readuc a la via ta i.s an atate pe Dorea. ntorcnduse spre trupul ei, el a spus: Tabita, scoal a-te! Ea a deschis ochii s i, cnd a v azut pe Petru, a stat n capul oaselor. Dorea fusese de mare ajutor bisericii, iar Dumnezeu a socotit potrivit s a o aduc a napoi din tara vr ajma sului, pentru ca priceperea s i puterea ei s a poat a mai departe o binecuvntare pentru al tii s i, de asemenea, pentru ca, prin aceast a manifestare a puterii sale, lucrarea lui Hristos s a e nt arit a. [155] Istoria faptelor apostolilor, 132.

Capitolul 14 Rug aciunea zilnic a


a Rug aciunea este la fel de esen tial a ca hrana zilnicii Dac dorim sa ne dezvolt am un caracter pe care Dumnezeu poate s a-1 accepte, trebuie s a ne form am obiceiuri corecte n via ta religioas a. Rug aciunea zilnic a este la fel de esen tial a pentru a cre ste n har s i chiar pentru via ta spiritual a ns as i, precum este hrana trec atoare m adepentru bun astarea zic a. Trebuie s a ne obi snuim s a ne n al ta sea gndurile spre Dumnezeu n rug aciune. Dac a mintea r at ace ste, trebuie s a o aducem napoi. Prin efort perseverent, n cele din urm a, . Desp ne vom obi snui s a facem lucrul acesta cu u surin ta ar ti ti de nicio clip Hristos, nu putem s a m n siguran ta a. Noi putem s a avem prezen ta Sa, care s a ne nso teasc a la ecare pas, numai prin respectarea condi tiilor pe care le-a pus El nsu si. Solii pentru tineret, 114,115. Nevoia de rug aciune zilnic a To ti aceia care vin la Hristos ast azi trebuie s a si aduc a aminte c a meritele Sale sunt asemenea miresmei de t amie care se mplete ste cu rug aciunile celor care se poc aiesc de p acatele lor s i primesc iertare, mil as i har. Nevoia noastr a de a benecia de mijlocirea Domnului Hristos este continu a. Inima umil a trebuie s a nal te n ecare zi, diminea ta s i seara, rug aciuni care vor primi ca r aspuns har, pace s i bucurie. Prin El, s a aducem ntotdeauna lui Dumnezeu o jertf a de laud a, adic a rodul buzelor care [156] m arturisesc Numele Lui. Si s a nu da ti uit arii binefacerea s i d arnicia; c aci lui Dumnezeu, jertfe ca acestea i plac. Comentarii Biblice ale AZS 6, 1078. ncepe ti ziua cu rug aciune Noi avem privilegiul de a ne deschide inima s i de a l asa lumina prezen tei lui Hristos s a intre n ea. Fratele meu, sora mea, sta ti n fa ta luminii! Veni ti n prezen ta real a n toare s i personal a a lui Hristos, ca s a pute ti exercita o inuen ta al ta s i nvior atoare. Credin ta voastr a s a e puternic a, statornic as i curat a! de Dumnezeu s Recuno stin ta fa ta a umple inima voastr a! Cnd v a trezi ti diminea ta, ngenunchea ti pe marginea patului s i cere ti-I lui Dumnezeu s a v a dea puterea necesar a, pentru a ndeplini datoriile 149

150

Rug aciunea

zilei s i pentru a nfrunta ispitele ei. Cere ti-I s a v a ajute s a aduce ti frumuse tea caracterului lui Hristos n lucrarea voastr a. Cere tiI s a s v a ajute s a rosti ti cuvinte care le vor inspira speran ta i curaj celor din jurul vostru s i v a vor aduce mai aproape de Mntuitorul. Fii s i ice ale lui Dumnezeu, 199. , lua n ecare diminea ta ti-v a timp pentru a ncepe lucrul vostru cu rug aciune. Nu considera ti c a acesta este un timp pierdut, pentru c a este un timp care va d ainui n veacurile ve snice. Prin mijlocul acesta, succesul s i biruin ta spiritual a vor aduse n via ta practic a. Ma sinile din tipograe vor r aspunde la atingerea minii Domnului. , binecuvntarea lui Dumnezeu poate cerut Atunci, cu siguran ta a, iar lucrul poate s a e s avr sit bine numai dac a nceputul este bun. nainte ca Domnul s a poat a folosi eu succes un lucr ator, minile lui trebuie s a e nt arite s i inima lui trebuie s a e cur a tit a. M arturii pentru comunitate 7:194. Fra ti s i surori, b atrni s i tineri, cnd ave ti o or a liber a, deschide ti Biblia s i mbog a ti ti-v a mintea cu adev arurile ei pre tioase. Cnd sunte ti angaja ti n lucru, p azi ti-v a mintea, p astra ti-v a gndurile ndreptate spre Dumnezeu, vorbi ti mai pu tin s i medita ti mai mult. Aduce ti-v a aminte c a: n ziua judec a tii, oamenii vor da socoteal a de orice cuvnt nefolositor, pe care-1 vor rostit. Cuvintele voastre s a e alese, acest fapt va nchide u sa n fa ta vr ajma sului suetelor. Face ti ca ziua voastr a s a nceap a cu rug aciune. Lucra ti ca n prezen ta lui Dumnezeu. ngerii Lui se a a ntotdeauna al aturi de voi, nregistrnd cuvintele, comportamentul s i felul n care este f acut a lucrarea voastr a. Dac a v a ndep arta ti de sfatul cel bun, alegnd s a v a [157] asocia ti cu cei pe care ave ti motiv s a-i b anui ti c a nu sunt nclina ti spre cele religioase, eu toate c a ei m arturisesc a cre stini, curnd ve ti deveni asemenea lor. Voi v a a seza ti n calea ispitei, pe terenul de lupt a al lui Satana, iar dac a nu sunte ti p azi ti continuu, ve ti birui ti de am agirile lui. M arturii pentru comunitate 4:588, 589. Cere ti zilnic de la Domnul sfat s i c al auzire. Depinde ti de Dumnezeu pentru lumin as i c al auzire. Ruga ti-v a pentru acest sfat s i aceast a lumin a, pn a cnd le ob tine ti. Nu este de folos s a cere ti ceva, iar apoi s a uita ti ce a ti cerut n rug aciune. Mintea s a r amn a la rug aciunea pe care a ti n al tat-o. Pute ti face acest lucru n timp ce lucra ti cu minile.

Rug aciunea zilnic a

151

Pute ti spune: Doamne, eu cred; eu cred cu toat a inima mea. F a ca puterea Duhului Sfnt s a vin a asupra mea! Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine, 531. Cnd l urma ti pe Hristos, privindu-L ca ind Autorul s i Dcs avr sitorul credin tei voastre, ve ti sim ti c a lucra ti sub ocrotirea Lui, c a sunte ti inuen ta ti de prezen ta Lui s i c a El v a cunoa ste motivele. La ecare pas, ve ti ntreba: i va pl acea lui Isus lucrul acesta? l va sl avi el pe Dumnezeu? Rug aciunile voastre s a se nal te spre Dumnezeu diminea ta s i seara pentru binecuvntarea s i c al auzirea Sa. Rug aciunea adev arat a se prinde de Cel Atotputernic s i v a d a biruin ta. Pe genunchi, cre stinul ob tine putere spre a rezista ispitei. M arturii pentru comunitate 4:615, 616. Dedica ti un anumit timp n ecare zi pentru rug aciune Aceia care mbrac a toat a arm atura lui Dumnezeu s i consacr a zilnic un timp pentru medita tie, rug aciune s i studiul Scripturilor, vor mntuitoare s pu si n leg atur a cu Cerul s i vor avea o inuen ta i transformatoare asupra celor din jurul lor. Ei vor avea gnduri mari, de aspira tii nobile, o n telegere clar a a adev arului s i datoriei fa ta arz Dumnezeu. Ei vor avea o dorin ta atoare dup a cur a tie, lumin as i iubire, precum s i dup a toate darurile na sterii din nou. Rug aciunile lor st aruitoare vor trece dincolo de perdeaua din auntru. Ace sti oameni vor avea o ndr azneal a sn titoare de a veni n prezen ta Celui innit. Ei vor sim ti c a lumina s i slava cerului sunt pentru ei, c a vor ajunge s a e cur a ti ti, n al ta ti s i nnobila ti prin aceast a leg atur a apropiat a cu [158] Dumnezeu. Acesta este privilegiul adev ara tilor cre stini. Medita tia abstract a nu este sucient a, ac tiunea gr abit a nu ajunge. Ambele sunt esen tiale pentru formarea caracterului cre stin. Puterea ob tinut a n rug aciunea st aruitoare s i tainic a ne preg ate ste s a rezist am atrac tiilor am agitoare ale societ a tii. Totu si noi nu trebuie s a ne izol am de lume, deoarece experien ta noastr a cre stin a trebuie s a e lumina lumii. Societatea necredincio silor nu ne va face niciun r au dac a ne amestec am printre ei cu scopul de a-i lega de Dumnezeu s i dac a suntem destul de puternici din punct de vedere spiritual pentru a ne mpotrivi inuen telor lor. M arturii pentru comunitate 5:112, 113. Rezultatele rug aciunii zilnice Cel care se ndreapt a n ecare zi spre Dumnezeu, prin rug aciuni st aruitoare s i serioase, pentru a primi ajutor, sprijin s i putere de la El, va avea aspira tii nobile,

152

Rug aciunea

o n telegere limpede a adev arului s i a responsabilit a tii personale, obiective nalte de ac tiune s i o continu a foame s i sete dup a neprih anire. Prin men tinerea unei leg aturi permanente cu Dumnezeu, vom deveni capabili s a le transmitem s i celor cu care venim n contact, mntul de siguran care domnesc n lumina, pacea, lini stea s i sim ta ta inima noastr a. Puterea dobndit a n rug aciunea adresat a lui Dumnezeu, unit a cu efortul perseverent de educare a min tii, n ce prive ste de nevoile altora, l preg sensibilitatea, aten tia s i grija fa ta ate ste pe om pentru ndatoririle zilnice s i men tine o stare de pace a spiritului, care r amne aceea si, indiferent de circumstan te. Dac a ne apropiem de Dumnezeu, El va pune cuvintele Sale pe buzele noastre, ca s a vorbim pentru El s i s a l aud am numele Lui. El ne va nv a ta melodia cntecului ngeresc pentru a-I mul tumi Tat alui nostru ceresc. Lumina s i dragostea Mntuitorului care locuie ste n inima noastr a se vor dezv alui n ecare fapt a a vie tii. Dicult a tile s i tr tulbur arile trec atoare nu pot afecta nicio via ta ait a prin credin ta n Fiul lui Dumnezeu. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 85. Rug aciunea este necesar a zilnic, spre a-i rezista lui Satana Sn tirea nu este o lucrare de o clip a, de o or a sau de o zi. Este o continua cre stere n har. Noi nu s tim ast azi ct de aprig a va lupta mine. Satana tr aie ste s i este activ s i, n ecare zi, noi trebuie s a dup strig am cu st aruin ta a ajutor la Dumnezeu s i dup a t arie pentru a [159] putea s a ne mpotrivim lui. Atta timp ct st apne ste Satana, trebuie s a ne supunem eul. Avem de ntmpinat obstacole s i nu exist a loc pentru z abav as i punct n care s a putem ajunge s i s a spunem c a am atins tinta. M arturii pentru comunitate 1:340. Rug aciunea zilnic a va con tine att nevoile spirituale, ct s i pe cele zice Rug aciunea pentru pinea cea de toate zilele nu se refer a doar la hrana pentru sus tinerea trupului, ci s i la hrana spiritual a, care mpline ste nevoile suetului n vederea vie tii ve snice. Domnul Isus ne ndeamn a: Lucra ti nu pentru mncarea picritoare, ci pentru mncarea care r amne pentru via ta ve snic a (Ioan 6, 27). El spune: Eu sunt Pinea vie, care S-a pogort din cer. Dac a m annc a cineva pinea aceasta, va tr ai n veac (Ioan 6, 51). Mntuitorul nostru este Pinea vie tii s i, cnd contempl am iubirea Lui s i o primim n suet, ne hr anim cu Pinea care S-a cobort din cer. Noi l primim pe Hristos prin intermediul Cuvntului S au, iar Duhul Sfnt ne este dat pentru a ne ajuta s a n telegem Cuvntul

Rug aciunea zilnic a

153

lui Dumnezeu s i pentru a s adi adev arurile Lui n inima noastr a. n ecare zi, trebuie s a ne rug am ca, atunci cnd citim Cuvntul S au. Dumnezeu s a trimit a Duhul Sfnt, ca s a ne descopere acele adev aruri nevoilor zilei. care vor nt ari suetul nostru pentru a face fa ta s Prin faptul c a ne nva ta a cerem n ecare zi binecuvnt arile necesare att n domeniul material, trec ator, ct s i n cel spiritual, Dumnezeu inten tioneaz a s a ne fac a un bine. Dumnezeu dore ste s a con stientiz am dependen ta noastr a de grija Sa nencetat a, deoarece Se str aduie ste s a ne aduc a ntr-o rela tie de comuniune permanent a cu El. Prin comuniunea cu Hristos, prin rug aciune s i prin studiul adev arurilor mari s i pre tioase ale Cuvntului S au, cei amnd spiritual este hr anit, iar cel nsetat este nviorat de apa Izvorului vie tii. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 112, 113. Asemenea primilor cre stini, noi trebuie s a ne rug am zilnic pentru Duhul Sfnt Aceia care n Ziua Cincizecimii au fost nzestra ti cu putere de sus nu au fost scuti ti mai departe de ispite s i ncerc ari. n timp ce m arturiseau despre adev ar s i neprih anire, ci au fost asalta ti n repetate rnduri de vr ajma sul adev arului, care c auta s a le r apeasc a experien ta cre stin a. Ei erau nevoi ti s a lupte cu toate puterile date lor de Dumnezeu pentru a ajunge la starea de b arba ti s i femei n Hristos Isus. Ei se rugau zilnic pentru noi [160] resurse de har, ca s a poat a ajunge mai sus s i tot mai sus pe calea spre des avr sire. Sub lucrarea Duhului Sfnt, exercitnd credin ta n Dumnezeu, chiar s i cei mai slabi nv a tau s a- si dezvolte puterile ce le-au fost ncredin tate s i s a ajung a sn ti ti, cura ti s i nnobila ti. n , ci se supuneau inuen umilin ta tei modelatoare a Duhului Sfnt, primeau plin atatea Dumne-zeirii s i erau modela ti, f acu ti asemenea Dumnezeirii. Trecerea vremii nu a adus nicio schimbare n ce prive ste f ag aduin ta f acut a de Hristos la desp ar tire, c a va trimite Duhul Sfnt ca reprezentant al S au. Nu din pricina vreunei restric tii din partea lui Dumnezeu bog a tiile harului S au nu se revars a pe p amnt asupra oamenilor. Dac a mplinirea f ag aduin tei nu se vede a sa cum ar putea v azut a, acest fapt este din cauz a c a f ag aduin ta nu este pre tuit a a sa cum ar trebui s a e. Dac a ar voi, ar cu to tii umplu ti cu Duhul Sfnt. Oriunde nevoia dup a Duhul Sfnt este o problem a de s mai mic a importan ta i preocupare, acolo se vede secet a spiritual a, ntuneric spiritual, dec adere s i moarte spiritual a. Ori de cte ori

154

Rug aciunea

probleme minore ocup a aten tia, lipse ste puterea divin a, care este necesar a pentru cre sterea s i prosperitatea bisericii s i care ar aduce cu ea toate celelalte binecuvnt ari, de si ea este oferit a n toat a innita ei plin atate. Deoarece acesta este mijlocul prin care trebuie s a primim putere, de ce nu amnzim s i nu nset am dup a darul Duhului? De ce nu vorbim despre el, de ce nu ne rug am pentru el s i nu predic am despre el? Domnul este mult mai binevoitor s a dea Duhul Sfnt celor care i slujesc, dect sunt p arin tii s a dea daruri bune copiilor lor. Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfnt, ecare lucr ator ar trebui s a nal te rug aciunile lui c atre Dumnezeu. Grupuri de lucr atori cre stini ar trebui s a se adune pentru a cere un ajutor deosebit, n telepciune cereasc a, ca s as tie cum s a pl anuiasc as i cum s a aduc a la ndeplinire aceste planuri cu n telepciune. n mod deosebit, ei ar trebui s a se roage ca Dumnezeu s a-i boteze pe ale sii S ai trimi si n cmpurile misionare cu o bogat a m asur a a Duhului S au. Prezen ta Duhului Sfnt n lucr atorii lui Dumnezeu va da vestirii adev arului o putere pe care nici toat a puterea sau slava lumii n-o pot da. Istoria faptelor apostolilor, 49-51. Ruga ti-v a pentru har n vederea mplinirii nevoilor ec arei zile Adev arul lui Dumnezeu primit n inim a este n stare s a te [161] fac a n telept pentru mntuire. Dac a vei crede n el s i i te vei supune, vei primi har sucient pentru ndatoririle s i ncerc arile de azi. Nu ai nevoie de har pentru mine. Ar trebui s a sim ti c a ai de-a face numai cu ziua de ast azi. Ob tine biruin ta ast azi, nvinge eul ast azi, vegheaz as i roag a-te pentru ast azi, prime ste biruin te n Dumnezeu pentru ast azi. mprejur arile s i locurile nconjur atoare, schimb arile care au loc zilnic n jurul nostru s i Cuvntul lui Dumnezeu care deosebe ste s i veric a toate lucrurile, toate acestea sunt suciente pentru a ne nv a ta care ne este datoria s i ce anume ar trebui s a facem n ecare zi. n loc s a ng adui ca mintea s i gndurile s a ti alunece pe un f aga s din care nu vei avea nimic de c stigat, ar trebui s a studiezi zilnic Scripturile s i s a ndepline sti acele datorii ale vie tii de zi cu zi, care pot plictisitoare acum pentru tine, dar pe care cineva tot trebuie s a le fac a. M arturii pentru comunitate 3:333. Ruga ti-v a zilnic pentru n telegerea Bibliei! Aceia care m arturisesc a crede n Isus ar trebui s a se ndrepte mereu spre lumin a. Ei ar trebui s a se roage zilnic pentru ca lumina Duhului Sfnt s a

Rug aciunea zilnic a

155

str aluceasc a asupra paginilor c ar tii snte, a sa nct s a e f acu ti n stare s a n teleag a lucrurile Duhului Sui Dumnezeu. Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine, 188, 189. Ruga ti-v a zilnic pentru binecuvntarea pe care o aduce Sabatul To ti aceia care consider a c a Sabatul este un semn ntre ei s i Dumnezeu, ar atnd c a El este Dumnezeul care-i sn te ste, vor reprezenta principiile guvern arii Sale. Ei vor aduce legile mp ar a tiei Sale n via ta lor zilnic a. n ecare zi, rug aciunea lor va ca sn tirea Sabatului s a r amn a asupra lor. n ecare zi, ei vor avea tov ar as ia lui des Hristos s i vor da pe fa ta avr sirea caracterului S au. n ecare zi, lumina lor va str aluci n fa ta altora n fapte bune. M arturii pentru comunitate 6:353. Rug aciunea zilnic a a unui p arinte Face ti ca munca voastr a s a e pl acut a prin cntece de laud a. Dac a dori ti s a ave ti un raport curat n c ar tile cerului, nu ti niciodat a irita ti s i aspri. Rug aciunea -m voastr a zilnic a s a e: Doamne, nva ta a s a fac tot ce pot mai bine. -m nva ta a cum s a fac o lucrare mai bun a. D a-mi putere s i voio sie.... [162] Aduce ti-L pe Hristos n tot ce face ti. Atunci, via ta voastr a va .... S umplut a de str alucire s i recuno stin ta a facem tot ce putem mai bine, naintnd cu voio sie n slujba Domnului, cu inima plin a de bucuria Sa. ndrumarea copilului, 148. Tinerii s a se roage zilnic pentru n telepciune s i har Domnul Hristos a suportat tar a s a murmure ncerc arile s i lipsurile de care se plng a sa de mul ti tineri. Disciplina aceasta este tocmai experien ta de care tinerii au nevoie, care va da fermitate caracterului lor s i i va face s a e asemenea lui Hristos, puternici spiritual spre a se mpotrivi ispitei. Dac a se vor desp ar ti de inuen ta acelora care vor s a-i duc a n r at acire s i s a corup a moralitatea lor, ei nu vor birui ti de am agirile lui Satana. Prin rug aciuni zilnice c atre Dumnezeu, ei vor primi de la El har s i n telepciune pentru a suporta conictele s i realit a tile dure ale vie tii s i vor ie si biruitori din acestea. Senin atatea s i lini stea min tii pot men tinute doar prin veghere s i rug aciune. Via ta Domnului Hristos a fost un exemplu de energie perseverent a, c areia nu i s-a ng aduit s a e diminuat a de repro suri, ridiculiz ari, lipsuri sau greut a ti. A sa trebuie s a e s i via ta tinerilor. Dac a ncerc arile prin care trec se m aresc, ei pot s as tie c a Dumnezeu pune la ncercare credincio sia lor. Exact n m asura n care si vor p astra integritatea caracterului

156

Rug aciunea

cnd sunt cuprin si de descurajare, vor cre ste s i t aria sueteasc a, statornicia s i puterea de a r abda, iar ei vor ajunge s a aib a un spirit puternic. Solii pentru tineret, 80. Nevoia educatorului de a se ruga zilnic Fiecare educator turi de la Hristos s trebuie s a primeasc a zilnic nv a ta i s a lucreze f ar a ncetare sub c al auzirea Sa. Dac a nu petrece mult timp cu Dumnezeu n rug aciune, i va imposibil s a n teleag a corect sau s a- si mplineasc a lucrarea. Educatorul poate spera s a- si fac a lucrarea n telept s i bine, numai prin ajutorul divin, mpletit cu un efort sr-guincios s i renun tare la sine. Dac a nu n telege nevoia de rug aciune s i nu- si smere ste inima naintea lui Dumnezeu, educatorul va pierde ns as i esen ta educa tiei. El trebuie s as tie cum s a se roage s i ce limbaj s a foloseasc a n rug aciune. Eu sunt Vi ta, spunea Isus, voi sunte ti ml adi tele. Cine [163] r amne n Mine s i n cine r amn Eu aduce mult a road a; c aci desp ar ti ti de Mine, nu pute ti face nimic (Ioan 15, 5). Educatorul trebuie s a lase ca road a credin tei s a se manifeste n rug aciunile lui. El trebuie s a nve te cum s a vin a la Domnul s i s a pledeze pn a cnd prime ste asigurarea c a cererile lui sunt auzite. Sfaturi pentru ispr avnicie, 321. n timpurile Vechiului Testament, izraeli tii se rugau zilnic Cnd preo tii intrau n locul sfnt diminea ta s i seara, la timpul cnd se aducea t amia pe altar, jertfa zilnic a era gata s a e adus a pe altarul din curtea de afar a. Acesta era un timp de mare nsemn atate pentru nchin atorii care se adunau la tabernacol. nainte de a intra n prezen ta lui Dumnezeu prin slujirea preotului, ei trebuiau s a- si ia timp s a- si cerceteze st aruitor inima s i s a- si m arturiseasc a p acatele. Ei se uneau n rug aciune t acut a, cu fe tele ndreptate spre sfntul loca s. n felul acesta, cererile lor se n al tau odat a cu norul de t amie, n timp ce credin ta se prindea puternic de meritele Mntuitorului f ag aduit, simbolizat prin jertfa de isp as ire. Orele rnduite pentru jertfele de diminea ta s i seara erau socotite ca snte s i au ajuns s a e privite de toat a na tiunea iudaic a asemenea unui timp hot art pentru nchinare. Mai trziu, cnd iudeii au fost mpr as tia ti ca ni ste ri ndep captivi n ta artate, la orele rnduite, ei nc a si ntorceau fe tele spre Ierusalim s i si n al tau rug aciunile c atre Dumnezeul lui Israel, n practica aceasta, cre stinii au un exemplu pentru rug aciunea de diminea ta s i seara. De si condamn a un simplu s ir de ceremonii,

Rug aciunea zilnic a

157

lipsite de spiritul nchin arii, Dumnezeu prive ste cu mult a pl acere asupra acelora care-L iubesc s i care se pleac a diminea ta s i seara n rug aciune, pentru a c auta iertare pentru p acatele f aptuite s i pentru a-I prezenta cererile lor pentru binecuvnt arile necesare. Patriarhi s i profe ti, 353, 354. Rug aciunea zilnic a cultiv a experien ta noastr a religioas a Religia trebuie s a nceap a cu golirea s i cur a tirea inimii s i trebuie s a e cultivat a prin rug aciunea zilnic a M arturii pentru comunitate 4:535. de rug O via ta aciune zilnic a necesit a un efort serios O de rug via ta aciune s i laud a zilnic a la adresa lui Dumnezeu, o via ta care revars a lumin a asupra c aii altora nu poate s a e men tinut a f ar a [164] eforturi serioase. Totu si astfel de eforturi vor da roade pre tioase, ind o binecuvntare nu numai pentru primitor, ci s i pentru cel care d aruie ste. Spiritul unei munci neegoiste n favoarea altora d a caracterului o profunzime, stabilitate s i frumuse te asemenea caracterului Domnului Hristos, aducnd pace s i fericire celui ce l de tine. Aspira tiile sunt n al tate. Nu exist a loc pentru trnd avie sau egoism. Cei care exercit a harul cre stin vor cre ste. Ei vor avea tendoane s i mu schi spirituali s i vor puternici spre a lucra pentru Dumnezeu. Ei vor ferm avea o n telegere spiritual a clar a, o credin ta a, crescnd as i o putere biruitoare n rug aciune. Cei care vegheaz a asupra suetelor, care se consacr a n totul mntuirii celor gre si ti, lucreaz a n modul cel mai sigur pentru propria mntuire. M arturii pentru comunitate 5:607. Voi ave ngerii noteaz a rug aciunea de diminea ta ti o inu asupra min en ta tii s i caracterului altora e spre bine, e spre r au. Inuen ta pe care o exercita ti este scris a n c ar tile cerului. Un nger v a nso te ste s i noteaz a cuvintele s i faptele voastre. Cnd v a trezi ti diminea ta, sim ti ti neajutorarea voastr as i nevoia de a primi putere Tat de la Dumnezeu? i aduce ti voi la cuno stin ta alui ceresc nevoile s voastre, cu umilin ta i din toat a inima? Dac a face ti a sa, ngerii consemneaz a rug aciunile voastre, iar dac a aceste rug aciuni nu au ie sit de pe buze pref acute, cnd v a aa ti n pericolul de a face un r au, f ar a care i va determina pe s a v a da ti seama, s i de a exercita o inuen ta al tii s a gre seasc a, ngerul vostru p azitor va lng a voi, sugerndu-v a o cale mai bun a, alegnd cuvintele pentru voi s i inuen tnd faptele voastre.

158

Rug aciunea

Dac a nu v a sim ti ti n niciun pericol s i dac a nu n al ta ti nicio rug aciune pentru ajutorul s i puterea de a v a mpotrivi ispitelor, cu v siguran ta a ve ti r at aci. Faptul ca a ti neglijat datoria va consemnat n cartea lui Dumnezeu n ceruri s i ve ti g asi ti cu lipsuri n ziua ncerc arii. M arturii pentru comunitate 3:363, 364. Practica rug aciunii zilnice nu trebuie s a se desf as oare la ntmplare nchinarea n familie s a nu e condus a de circumstan te. Nu trebuie s a v a ruga ti ocazional s i s a neglija ti rug aciunea cnd ave ti [165] o zi de munc a nc arcat a. Dac a proceda ti a sa, i determina ti pe copiii deosebit vo stri s a considere c a rug aciunea nu are nicio importan ta a. Rug aciunea nseamn a foarte mult pentru copiii lui Dumnezeu, iar jertfele de mul tumire ar trebui s a se nal te spre Dumnezeu diminea ta s i seara. Psalmistul spune: Veni ti s a cnt am cu veselie Domnului s i s a strig am de bucurie c atre Stnca mntuirii noastre. S a mergem naintea Lui cu laude, s a facem s a r asune cntece n cinstea Lui! Ta ti s i mame, orict de presante ar treburile voastre, nu uita ti s a v a aduna ti familia n jurul altarului lui Dumnezeu. Cere ti paza ngerilor sn ti n c aminul vostru. Aminti ti-v a c a iubi tii vo stri copii sunt expu si ispitelor. n eforturile noastre de a asigura confortul s i fericirea oaspe tilor, de Dumnezeu. nu trebuie s a uit am de obliga tiile pe care le avem fa ta Ora de rug aciune nu trebuie s a e neglijat a pentru niciun motiv. Nu vorbi ti s i nu v a amuza ti pn a cnd ajunge ti s a ti prea obosi ti spre a v a bucura de ora de rug aciune. A face acest lucru nseamn a a-I oferi lui Dumnezeu o jertf a schilodit a. Seara, devreme, cnd ne rug am f ar a grab as i inteligent, ar trebui s a prezent am cererile noastre s i s a m vocile noastre n laude pline de fericire s la n al ta i recuno stin ta adresa lui Dumnezeu. To ti cei care i viziteaz a pe cre stini s a n teleag a faptul c a ora de rug aciune este cea mai pre tioas a, cea mai sfnt as i cea mai fericit a n toare or a din zi. Aceste ocazii de rug aciune exercit a o inuen ta al ta asupra tuturor celor care particip a la ele. Ele aduc o pace s i o odihn a binemeritat a suetului. ndrumarea copilului, 520, 521. la Dumnezeu ca o mireasm Rug aciunea zilnic a se nal ta a pl acut a Via ta lui Avraam, prietenul lui Dumnezeu, a fost o via ta de rug aciune. Oriunde si a seza cortul, aproape de el era construit s i un altar pe care se aduceau jertfele de diminea ta s i de seara. Cnd si muta cortul, altarul r amnea. Iar canaanitul nomad, cnd ajungea

Rug aciunea zilnic a

159

la altarul acela, s tia cine fusese acolo. Dup a ce si ntindea cortul, repara altarul s i se nchina Dumnezeului celui viu. Tot la fel, c aminele cre stinilor ar trebui s a e ni ste lumini n lume. Din ele, diminea ta s i seara ar trebui s a se nal te rug aciuni spre Dumnezeu ca o mireasm a pl acut a. ndur arile s i binecuvnt arile Lui vor cobor asupra celor pleca ti n rug aciune, ca rou a de dimi . Ta s nea ta tilor s i mamelor, n ecare diminea ta i n ecare sear a, [166] adu-na ti-v a copiii n jurul vostru s i, n cerere umil a, n al ta ti-v a inima la Dumnezeu dup a ajutor. Cei scumpi ai vo stri sunt expu si ispitei. H ar tuieli zilnice tulbur a calea celor tineri s i a celor b atrni. Aceia plin care doresc s a duc a o via ta a de r abdare, iubire s i voie bun a trebuie s a se roage. Numai primind ajutor nentrerupt de la Dumnezeu, asupra eului. putem ob tine biruin ta , voi s n ecare diminea ta i copiii vo stri, consacra ti-v a lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Nu face ti socoteli pentru luni s i ani; acestea nu sunt ale voastre. Vou a vi se d a o zi scurt a. Lucra ti n cursul orelor ei pentru Domnul, ca s i cum aceasta ar ultima voastr a zi pe p amnt. Pune ti toate planurile voastre n fa ta lui Dumnezeu, pentru a aduse la ndeplinire sau p ar asite, a sa cum va ar ata providen ta Lui. Primi ti planurile Lui n locul planurilor voastre, chiar dac a primirea lor cere p ar asirea celor mai dragi proiecte ale voastre. n felul acesta, via ta va modelat a tot mai mult dup a exemplul divin s i pacea lui Dumnezeu, care ntrece orice pricepere, v a va p azi inimile s i gndurile n Hristos Isus (Filipeni 4, 7). M arturii pentru comunitate 7:44. Pentru ce s a v a ruga ti zilnic Trebuie s a privim ecare ndatorire ca ind sfnt a, orict de umil a ar , pentru c a ea este o parte din slujirea adus a lui Dumnezeu. Rug aciunea noastr a zilnic a ar tre -m bui s a e: Doamne, ajut a-m a s a fac tot ce pot mai bine! nva ta a cum s a fac o lucrare mai bun a. D a-mi energie s i voio sie! Ajut a-m a sa aduc n slujirea mea spiritul iubitor cu care a slujit Mntuitorul. Divina vindecare, 474. ; aceasta s Consacr a-te lui Dumnezeu n ecare diminea ta a e prima activitate a ta. Roag a-te astfel: O, Doamne, prime ste-m a s a u cu totul al T au! A sez toate planurile mele la picioarele Tale. Folosc ste-m a ast azi n serviciul T au. R ami cu mine s i tot ce fac eu s a e f acut prin puterea Ta. Aceast a lucrare trebuie s a e ndeplinit a , consacr zilnic. In ecare diminea ta a-te lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Pune toate planurile tale la dispozi tia Lui, pentru a aduse

160

Rug aciunea

la ndeplinire sau abandonate, dup a cum va hot ar El n providen ta Sa. n acest fel, zi de zi, ai posibilitatea de a- ti ncredin ta via ta n minile lui Dumnezeu s i astfel, via ta ta va modelat a, ajungnd s a e tot mai asem an atoare cu via ta Domnului Hristos. Calea c atre [167] Hristos, 70.

Capitolul 15 Exemplul lui Isus


Urma ti exemplul lui Isus, ncepnd ziua cu rug aciune Tocmai n orele de rug aciune solitar a, Domnul Isus a primit n telepciune s i putere n timpul vie tii Sale p amnte sti. Tinerii s a urmeze exemplul S au s i s a g aseasc a diminea ta s i la apus un timp lini stit pentru comuniune cu Tat al lor din ceruri. Pe parcursul ntregii zile s a- si nal te inimile c atre Dumnezeu. La ecare pas pe care-1 facem pe calea noastr a, El spune: C aci Eu sunt Domnul, Dumnezeul t au, care te iau de mna dreapt as i- ti zic: Nu te teme de nimic, Eu ti vin n ajutor! (Isaia 41, 13). Dac a ar putea nv a ta copiii no stri aceste lec tii n zorii vie tii lor, ce prospe time s i putere, ce bucurie s i ging as ie ar aduse n via ta lor! Educa tie, 259. Rug aciunile st aruitoare ale lui Isus sunt n contrast cu rug aciunile noastre slabe Despre Hristos este spus: A ajuns ntr-un chin ca de moarte s i a nceput s a Se roage s i mai erbinte. n ce contrast cu aceast a mijlocire din partea Maiest a tii cerului sunt rug aciunile slabe, f ar a tragere de inim a, care sunt n al tate c atre Dumnezeu! Mul ti sunt mul tumi ti cu o slujire a buzelor s i pu tini au o sincer dorin ta a, serioas as i plin a de dragoste dup a Dumnezeu. [168] M arturii pentru comunitate 4:534. Dac a Isus a avut nevoie de rug aciune cnd a fost pe p amnt, cu ct mai mult avem noi nevoie! Cnd a fost pe p amnt, Domnul Isus i-a nv a tat pe ucenici cum s a se roage. El i-a sf atuit s a- si prezinte nevoile zilnice naintea lui Dumnezeu s i s a a seze toat a povara lor asupra Lui. Asigurarea pe care le-a dat-o, c a cererile lor vor ascultate, este valabil as i pentru noi. Domnul nsu si S-a rugat des atunci cnd a tr ait printre oameni. Mntuitorul nostru S-a identicat cu nevoile s i sl abiciunea noastr a s i astfel a devenit un rug ator zelos, care c auta s a primeasc a de la Tat al S au rezerve noi de putere, pentru a-Si mplini datoria s i pentru a rezista ncerc arilor. El este exemplul nostru n toate lucrurile. n ceea ce prive ste neputin tele noastre, El este un frate care n toate lucrurile a fost ispitit ca s i noi. Dar avnd n vedere c a El era f ar a 161

162

Rug aciunea

p acat, natura Lui se ndep arta cu repulsie de la s avr sirea r aului. El a ndurat toate luptele s i fr amnt arile omului care tr aie ste ntr-o lume a p acatului. Datorit a naturii Lui omene sti, rug aciunea a fost pentru Domnul o necesitate s i un privilegiu. El a g asit mngiere s i bucurie n comuniunea cu Tat al S au. Iar dac a Mntuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a sim tit nevoia de a Se ruga, cu att mai mult noi in te muritoare s i slabe ar trebui s a sim tim nevoia de a ne ruga zelos s i consecvent. Calea c atre Hristos, 93, 94. Domnul Hristos a luptat n rug aciune st aruitoare. Cu strig at puternic s i lacrimi, El a n al tat c atre Tat al cererile sale pentru aceia pentru a c aror mntuire p ar asise cerul s i venise pe p amntul acesta. Prin urmare, ct de potrivit s i ct de important este ca oamenii s a se roage s i s a nu cedeze! The Review and Herald, 1 aprilie 1890. Domnul Isus S-a rugat pentru puterea de a ndura ncerc atini vor urma exemplul Mntuitorului nostru cu privire rile Pu la rug aciunea st aruitoare s i frecvent a c atre Dumnezeu, spre a primi puterea de a ndura ncerc arile s i de a ndeplini datoriile zilnice ale vie tii acesteia. Domnul Hristos este C apetenia mntuirii noastre s i, s prin propria suferin ta i prin sacriciu, El le-a dat urma silor S ai un exemplu care le arat a c a vegherea, rug aciunea s i efortul perseverent sunt necesare din partea lor, dac a vor s a reprezinte corect dragostea din suetul S au pentru neamul omenesc c azut. The Review and [169] Herald, 23 februarie 1886. Puterea lui Isus a venit din rug aciune Puterea lui Hristos a constat n rug aciune. El a luat natura omeneasc a, a purtat sl abiciunile noastre s i s-a f acut p acat pentru noi. Domnul Hristos Se retr agea n dumbr avi sau n mun ti, departe de mul time s i de orice altceva. Acolo era singur cu Tat al S au s i si rev arsa cererile cu o st aruin ta puternic as i c auta cu toat a puterea suetului S au s a se prind a de mna Celui Innit. Cnd n fa ta Lui se g aseau ncerc ari noi s i mari, El Se retr agea n singur atatea mun tilor s i petrecea noaptea ntreag a rugndu-Se Tat alui S au ceresc. Pentru c a Domnul Hristos este exemplul nostru n toate lucrurile, dac a noi imit am acest model de rug aciune st aruitoare s i nencetat a, cernd n Numele Aceluia care nu a cedat niciodat a ispitelor lui Satana puterea de a ne mpotrivi am agirilor du smanului cel viclean, nu vom birui ti de el. The Youths Instructor, 1 aprilie 1873.

Exemplul lui Isus

163

cu totul devotat ntr-o via ta a pentru binele altora, Mntuitorul a considerat c a este necesar s a lase la o parte oboseala c al atoriei s i s a Se retrag a din mijlocul mul timii care-L urma n ecare zi. El trebuia de nencetat s a Se retrag a dintr-o via ta a activitate s i de contact direct cu nevoile omene sti, pentru a c auta un loc lini stit s i o comuniune nentrerupt a cu Tat al S au. Fiind una cu noi, p arta s la nevoile s i sl abiciunile noastre, El era cu totul dependent de Dumnezeu s i, n locul tainic al rug aciunii, c auta putere divin a, ca s a poat a merge mai departe, narmat, pentru a-Si mplini datoria s i pentru a nfrunta ncerc arile. ntr-o lume de p acat, Isus a avut de suportat lupte s i chinuri suete sti. n comuniunea cu Dumnezeu, El a putut s a Se despov areze de ntrist arile care l zdrobeau. Aici, El g asea mngiere s i bucurie. n Hristos, strig atul omenirii ajungea la P arintele milei nem arginite. Ca om, n al ta cereri la tronul lui Dumnezeu pn a cnd natura Sa omeneasc a era nc arcat a de un curent ceresc, care trebuia s a lege natura omeneasc a de cea dumnezeiasc a. Printr-o continu a comu de la Dumnezeu, ca s lumii. niune, El a primit via ta a poat a da via ta Experien ta Lui trebuie s a e s i experien ta noastr a. Veni ti singuri la o parte, ne ndeamn a El. Dac a vom lua seama la cuvintele Lui, vom mai puternici s i mai folositori. Ucenicii L-au c autat pe Isus s i I-au spus totul, iar El i-a ncurajat s i i-a nv a tat. [170] Dac a azi ne-am lua timp s a mergem la Isus s i s a-I spunem nevoile noastre, n-am dezam agi ti. Hristos, Lumina lumii, 362, 363. Omul ntrist arii a nceput s a-Si reverse cererile, cu strig ate mari s i cu lacrimi. El Se ruga pentru putere, ca s a reziste ncerc arii, pentru binele omenirii. El nsu si avea nevoie de o nou a leg atur a cu Cel Atotputernic, deoarece numai n felul acesta putea privi viitorul. El si rev arsa dorin tele inimii pentru ucenicii S ai, pentru ca, n ceasul puterii ntunericului, credin ta lor s a nu scad a. Rou a se a sternea cu mbel sugare peste in ta Lui plecat a, dar El nu lua seama. Umbrele nop tii se adunau tot mai dese n jurul Lui, dar El nu privea la triste tea lor. Hristos, Lumina lumii, 419, 420. Cnd a ajuns n pustie, Domnul Isus a fost nconjurat de slava Tat alui. Absorbit de comuniunea cu Dumnezeu, El a fost n al tat mai presus de sl abiciunea omeneasc a. Totu si slava s-a ndep artat, iar El a fost l asat s a lupte cu ispita. Ea ap asa asupra Lui clip a de clip a.

164

Rug aciunea

Natura Sa omeneasc a era cuprins a de groaz a n fa ta conictului care l a stepta. Timp de patruzeci de zile a postit s i S-a rugat. Sl abit s i epuizat de foame, obosit s i palid din cauza agonici suete sti, fa ta Lui era att de schimonosit a, ... s i att de mult se deosebea nf a ti sarea Lui de a ilor oamenilor, nct aceea a fost ocazia favorabil a a lui Satana. El a presupus c a poate s a-L biruiasc a pe Hristos. Selected Messages 1:227, 228. Lucr atorul consacrat simte o mngiere minunat a atunci cnd s tie c a nsu si Hristos, n via ta Sa pe p amnt, l c auta zilnic pe Tat al S au pentru a primi de la El noi rezerve de har s i, dup a aceast a comuniune cu Dumnezeu, mergea s a-i nt areasc as i s a-I binecuvnteze pe al tii. Privi ti-L pe Fiul lui Dumnezeu a sezat pe genunchi, rugndu-Se Tat alui S au! De si este Fiul lui Dumnezeu, El si nt are ste credin ta prin rug aciune s i, prin comuniunea cu Dumnezeu, prime ste puterea de a se opune r aului s i de a sluji nevoilor oamenilor. Ca Frate mai mare al familiei noastre omene sti, El cunoa ste nevoile celor care, [171] cuprin si de nedes avr sire s i tr aind ntr-o lume a p acatului s i a ispitei, nc a doresc s a-I slujeasc a. El s tie ca solii pe care i consider a potrivi ti pentru a-I trimite s a vesteasc a solia Sa sunt ni ste oameni slabi s i gre si ti, dar tuturor celor care se consacr a pe deplin n slujba Sa, El le f ag aduie ste ajutorul divin, Exemplul S au este o asigurare c a rug a ciunea erbinte s i st aruitoare, n al tat a spre Dumnezeu cu o credin ta de El s care conduce la deplina dependen ta i cu o consacrare f ar a rezerve pentru lucrarea Sa, va reu si s a le aduc a oamenilor ajutorul Duhului Sfnt n lupta contra p acatului. Fiecare lucr ator care urmeaz a exemplul Domnului Hristos va preg atit s a primeasc as i s a foloseasc a puterea pe care Dumnezeu a f ag aduit-o bisericii Sale pentru a preg ati seceri sul p amntului. n , cnd vestitorii Evangheliei ngenuncheaz ecare diminea ta a na de El, Domintea Domnului s i si nnoiesc votul consacr arii fa ta nul le acord a prezen ta Duhului S au, cu puterea Sa nvior atoare s i sn titoare. Cnd merg s a ndeplineasc a ndatoririle zilnice, ei au asigurarea c a prezen ta nev azut a a Duhului Sfnt i face n stare s a e ni ste mpreun a lucr atori cu Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9). Slujitorii evangheliei, 510, 511. Rug aciunea L-a nt arit pe Isus pentru ncerc ari Domnul Hristos, Mntuitorul nostru, a fost ispitit n toate lucrurile ca s i noi,

Exemplul lui Isus

165

totu si a fost f ar a p acat. El a luat natura omeneasc a, ind asemenea omului la nf a ti sare, iar nevoile Sale au fost nevoile unui om. El a avut nevoi trupe sti care trebuiau s a e mplinite s i a sim tit oboseala care cerea odihn a. Rug aciunea a fost mijlocul prin care Tat al S au L-a nt arit pentru mplinirea datoriei s i pentru ncerc ari. Zi dup a zi. El Si-a ndeplinit s irul ndatoririlor, c autnd s a salveze suete.... Apoi, petrecea nop ti ntregi n rug aciune pentru cei ispiti ti.... Orele de rug aciune din noapte, pe care Mntuitorul le petrecea pe munte sau n pustie, erau esen tiale spre a-L preg ati pentru ncerc arile pe care trebuia s a le nfrunte n ziua urm atoare. El a sim tit nevoia de mprosp atare s i nviorare a suetului s i a trupului, ca s a poat a ntmpina ispitele lui Satana, iar aceia care se str aduiesc s a tr aiasc a asemenea Lui trebuie s a simt a aceea si nevoie. Maranatha, 85. Cnd Ierusalimul era cuprins de lini ste, iar ucenicii se ntorseser a la casele lor spre a benecia de odihna somnului, Domnul Isus nu [172] dormea. Cererile Sale divine se n al tau spre Tat al S au pentru ucenici, ca s a e p azi ti de inuen tele rele pe care aveau s a le ntlneasc a zi de zi n lume s i pentru ca suetul Lui s a e nt arit pentru datoriile s i ncerc arile zilei urm atoare. The Review and Herald, 17 August 1886. Rug aciunea l nviora pe Isus Ziua era foarte ocupat cu slujirea nevoilor nenum ara tilor oameni care Ii cereau, n mod insistent, ajutorul s i cu demascarea teoriilor false s i periculoase ale rabinilor, iar munca aceasta necontenit a l istovea adesea ntr-o asemenea m asur a, nct mama s i fra tii Lui s i chiar ucenicii se temeau c a si va pune via ta n pericol. Totu si, cnd Se ntorcea de la orele de rug aciune prin care si ncheia ziua de munc a obositoare, ei observau c a p expresia chipului S au era plin a de pace s i ntreaga Lui in ta area str ab atut a de nviorare. Dup a acele ore pe care le petrecea n e n comuniune cu Dumnezeu, El ie aducea oamenilor care diminea ta lumina cerului. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 102. Rug aciunea sus tinea via ta spiritual a a lui Isus Nu numai pe cruce S-a jertt Hristos pentru omenire. A sa cum umbla din loc n loc s i f acea bine (Faptele Apostolilor 10, 38), experien ta ec arei zile era o rev arsare a propriei vie ti. ntr-un singur fel putea . Isus tr de Dumnezeu s sus tinut a o asemenea via ta aia n dependen ta i n comuniune cu El. n locul tainic al Celui Preanalt, la umbra Celui Atotputernic, oamenii se refac din cnd n cnd, r amn acolo pentru

166

Rug aciunea

o vreme, iar rezultatul se arat a prin fapte nobile. Apoi, credin ta lor scade, comuniunea este ntrerupt as i lucrarea vie tii este p atat a. Totu si de ncredere nencetat via ta lui Isus a fost o via ta a, sus tinut a prin comuniune nentrerupt a, iar slujirea Sa pentru cer s i p amnt a fost f ar a gre seli sau ezit ari. Ca om, El st aruia cu rug amin ti erbin ti la tronul lui Dumnezeu, pan a cnd natura Sa uman a era nc arcat a cu un curent ceresc care de la Dumnezeu, El oferea lega omenescul de divin. Primind via ta oamenilor. Educa [173] via ta tie, 80, 81. Via ta de rug aciune a lui Isus descoper a secretul puterii spi de comurituale Via ta Mntuitorului pe p amnt a fost o via ta niune cu natura s i cu Dumnezeu. In comuniunea aceasta, El ne-a descoperit secretul puterii spirituale. Sfaturi pentru s an atate, 162. Isus Se preg atea pentru lucr ari speciale, prin rug aciune Cnd Se preg atea pentru o mare ncercare sau o lucrare important a, Isus Se retr agea n singur atatea din mun ti s i si petrecea noaptea rugndu-Se Tat alui S au. O noapte de rug aciune a precedat alegerea , agonia apostolilor, la fel predica de pe munte, schimbarea la fa ta din sala de judecat a, crucea s i slava nvierii. Noi, de asemenea, trebuie s a avem un timp pus deoparte pentru medita tie s i rug aciune s i pentru a primi nviorare spiritual a. Noi nu pre tuim puterea s i ecien ta rug aciunii a sa cum ar trebui s-o facem. Divina vindecare, 509. Natura uman a a lui Isus a f acut clin rug aciune o necesitate n timp ce avea natur a uman a, El sim tea nevoia de putere de ia Tat al S au. El a ales locuri de rug aciune. i pl acea s a aib a leg atur a cu Tat al S au n singur atatea muntelui. Sfntul Lui suet uman era nt arit pentru ndatoririle s i necazurile zilei. Mntuitorul nostru S-a identicat cu nevoile s i sl abiciunile noastre, astfel c a a devenit un om al rug aciunii, care si petrecea noaptea, cernd de la Tat al S au provizii proaspete de putere, pentru a nt arit s i nviorat pentru ndatoriri s i ncerc ari. El este exemplul nostru n toate privin tele. El ne este Frate n sl abiciunile noastre, dar nu prin faptul c a a avut acelea si patimi ca noi. Pentru c a a fost Cel f ar a p acat, natura Lui s-a ferit de r au. El a ndurat lupte s i chin suetesc ntr-o lume a p acatului. Natura Lui uman a a f acut din rug aciune o necesitate s i un privilegiu. El a cerut tot ajutorul divin puternic s i mngierea pe care Tat al S au era gata s a I le mp art as easc a Aceluia care, pentru folosul

Exemplul lui Isus

167

omului, a p ar asit bucuriile cerului s i Si-a ales c aminul ntr-o lume rece s i nerecunosc atoare. Hristos a g asit mngiere s i bucurie n leg atura cu Tat al S au. Aici putea El s a-Si descarce inima de durerile care l zdrobeau. El a fost un om al durerii s i obi snuit cu suferin ta. [174] n cursul zilei, El muncea cu zel s a fac a bine altora, s a salveze oameni de nimicire. i vindeca pe bolnavi, i mngia pe cei ntrista ti s i aducea bucurie s i n adejde celor dispera ti. Pe mor ti, i-a adus la . Dup via ta a ce si ncheia lucrarea de peste zi, El pleca, sear a de sear a, departe de tumultul ora sului s i ngenunchea ntr-o dumbrav a retras a, n rug aciune erbinte c atre Tat al S au. Uneori, razele luminoase ale lunii str aluceau asupra f apturii Lui aplecate. Apoi, din nou, norii s i ntunericul ndep artau toat a lumina. n timp ce Se g asea aplecat n rug aciune, rou as i bruma nop tii se a sezau pe capul s i pe barba Sa. Adesea, El continua cu cererile Lui pe parcursul nop tii ntregi. El este pilda noastr a. Dac a ne-am putea aduce aminte de acest lucru s i l-am imita, am mult mai puternici n Dumnezeu. Dac a Mntuitorul oamenilor, cu puterea Lui divin a, a sim tit nevoia de rug aciune, cu ct mai mult muritorii slabi s i p ac ato si ar trebui s a simt a nevoia de rug aciune erbinte, constant a! Cnd a fost atacat de ispita cea mai nemiloas a, Hristos nu a mncat nimic. El S-a predat lui Dumnezeu s i, prin rug aciune st aruitoare s i supunere des avr sit a de voin fa ta ta Tat alui S au, a ie sit biruitor. Cei care m arturisesc adev arul n aceste zile de pe urm a, mai presus de oricare alt a categorie de cre stini, trebuie s a-L imite pe Marele Model n rug aciune. torul lui s Ajunge ucenicului s a e ca nv a ta i robului s a e ca domnul lui. Mesele noastre sunt adesea pline cu mnc aruri de lux, care nu sunt nici s an atoase, nici necesare, pentru c a iubim aceste lucruri mai mult dect iubim renun tarea la sine, eliberarea de boal a s i s an atatea min tii. Isus a c autat st aruitor putere de la Tat al S au. Fiul divin al lui Dumnezeu a considerat c a lucrul acesta era, chiar s i pentru Sine, de o valoare mai mare dect s a stea la masa cea mai mbel sugat a. El ne-a prezentat dovada c a rug aciunea este important a ca s a primim puterea necesar a spre a lupta cu puterile ntunericului s i a face lucrarea care ne este ncredin tat a. Puterea noastr a este sl abiciune, dar puterea pe care o d a Dumnezeu i face pe to ti cei care o ob tin s a e mai mult dect biruitori. M arturii pentru comunitate 2:201-203.

168

Rug aciunea

Domnul Isus Si-a luat timp pentru rug aciune, indiferent ct de ocupat sau obosit era Domnul Hristos nu a ndeplinit o lu[175] crare par tial a. El nu Si-a m asurat munca prin num arul orelor. Timpul S au, inima Sa, suetul s i puterea Sa, toate erau dedicate lucr arii pentru binele omenirii. El trudea pe parcursul zilelor obositoare s i petrecea nop ti ndelungate n rug aciune pentru harul s i rezisten ta necesare spre a face o lucrare mai mare. Cu strig ate puternice s i lacrimi, El trimitea cererile Sale c atre cer, pentru ca natura Sa omeneasc a s a e nt arit a, s a e f acut n stare s a nfrunte toate lucr arile am agitoare ale vr ajma sului celui viclean s i s a primeasc a puterea necesar a spre a-Si ndeplini misiunea de a ridica omenirea c azut a. El le spune slujitorilor S ai: V-am dat o pild a, ca s i voi s a face ti cum am f acut Eu (Ioan 13, 15). Divina vindecare, 500. tii l Isus Se ruga diminea ta devreme Adesea, zorii dimine g aseau pe Isus n vreun loc retras, meditnd, cercetnd Scripturile, sau rugndu-Se. El spunea bun venit dimine tii cntnd. si nviora ceasurile prin cnt ari de mul tumire s i le aducea voio sia cerului acelora care erau trudi ti s i descuraja ti. Sfaturi pentru s an atate, 162. Isus a avut anumite locuri pentru rug aciune Trebuie s a ave ti un loc pentru rug aciunea tainic a. Domnul Isus a avut anumite locuri pentru comuniunea cu Dumnezeu s i tot a sa ar trebui s a avem s i noi. Adesea, avem nevoie s a ne retragem ntr-un loc anume, orict de umil, unde putem s a m singuri cu Dumnezeu. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 84. Isus S-a rugat pentru noi Din cauza muncii nencetate, a rii la sine s renun ta i a jertrii de sine, Domnul Isus era adesea prea s obosit pentru a-i binecuvnta pe cei aa ti n suferin ta i n nevoie. Ei petrecea nop ti ntregi n rug aciune pe mun tii singuratici nu din pricina sl abiciunilor s i nevoilor Sale, ci pentru c a a v azut s i a sim tii sl abiciunea rilor voastre de a se mpotrivi ispitelor vr ajma sului, chiar n acele puncte n care sunte ti birui ti acum. El a s tiut c a ve ti de primejdii s indiferen ti fa ta i c a nu ve ti sim ti nevoia rug aciunii. El Si-a rev arsat rug aciunile c atre Tat al S au n locul nostru, cu strig ate [176] puternice s i lacrimi. M arturii pentru comunitate 3:379. Ucenicii lui Isus erau impresiona ti de obiceiul S au de a Se ruga Fiul omului n-a venit s a I se slujeasc a, ci El s a slujeasc a. El nu a tr ait, a meditat s i S-a rugat pentru Sine nsu si, ci pentru

Exemplul lui Isus

169

, El venea din locul tainic al rug al tii. n ecare diminea ta aciunii, unde petrecuse ore cu Dumnezeu, spre a le aduce oamenilor lumina cerurilor. El primea zilnic un nou botez cu Duhul Sfnt. n orele ale ec de diminea ta arei zile noi, Domnul l trezea din somn, iar suetul s i buzele Sale erau unse cu har, ca s a-1 poat a mp art as i altora. El primea din cur tile cere sti solii noi, cuvinte pe care putea s a le adreseze la timpul potrivit celor obosi ti s i asupri ti. Domnul Dumnezeu Mi-a dat, spunea El, o limb a iscusit a, ca s as tiu s a nviorez cu vorba pe cel dobort de ntristare. El mi treze ste n , El mi treze ecare diminea ta ste urechea, s a ascult cum ascult a ni ste ucenici. Ucenicii S ai erau foarte impresiona ti de rug aciunile Lui s i de obiceiul Lui de a intra n comuniune cu Dumnezeu. Dup a ce au lipsit pentru un scurt timp din prezen ta Domnului lor, a doua zi, ei L-au g asit absorbit n rug aciune. El a p arut c a nu si d a seama de prezen ta lor s i a continuat s a Se roage cu voce tare, Inima ucenicilor a fost mi scat a adnc. Dup a ce a ncetat s a Se roage, ei au exclamat: -ne s Doamne, nva ta a ne rug am! The Review and Herald, 11 August 1910. Rug aciunea domneasc a arat a frumuse tea simplit a tii Domnul Isus i-a nv a tat pe ucenicii S ai c a numai o rug aciune care se de pe buze nepref nal ta acute, determinat a de nevoile reale ale suelului, este o rug aciune adev arat a, care i va aduce binecuvntarea cerului aceluia care se roag a. El le-a prezentat ucenicilor o rug aciune scurt as i cuprinz atoare. Datorit a simplit a tii ei frumoase, rug aciunea aceasta este f ar a egal. Ea este o rug aciune perfect a pentru a rostit a att n public, ct s i n particular. Ea este nobil as i plin a de demnitate, s i totu si a sa de simpl a, nct s i copilul de pe genunchii mamei lui poate s a o n teleag a. Copiii lui Dumnezeu au repetat rug aciunea aceasta de-a lungul secolelor, s i totu si str alucirea ei nu s-a mic sorat. Asemenea unei comori de pre t, ea continu a s a e ndr agit as i bine primit a. Rug aciunea aceasta este minunat alc atuit a. Dac a principiile con tinute n ea vor incluse n rug aciunile noastre, nimeni nu se va ruga n zadar. Rug aciunile noastre n public trebuie s a e scurte s i s a exprime numai dorin tele reale ale suetului, cernd cu simpli- [177] tate s i cu o ncredere simpl a tocmai lucrurile de care avem nevoie. Rug aciunea unei inimi umile s i poc aite este respira tia vital a a unui

170

Rug aciunea

suet care amnze ste dup a neprih anire. Signs of the Times, 3 decembrie 1896. Isus Se ruga n genunchi Att n nchinarea public a, ct s i n cea particular a, atunci cnd aducem cererile noastre naintea Domnului, noi avem privilegiul de a ne pleca pe genunchi. Domnul Isus, exemplul nostru, a ngenuncheat s i S-a rugat. Despre ucenicii S ai este scris c as i ei, de asemenea, au ngenuncheat s i s-au rugat. Pavel declar a: mi plec genunchii naintea Tat alui Domnului nostru Isus Hristos. Ezra a ngenuncheat m arturisind naintea lui Dumnezeu p acatele lui Israel. Daniel de trei ori pe zi ngenunchea, se ruga s i l auda pe Dumnezeul lui. Solii c atre tineret, 251. turile lui Isus cu privire la Gndi ti-v a cu aten tie la nv a ta turile Domnului Hristos cu privire la rug rug aciune nv a ta aciune ar trebui luate n considerare s i studiate cu mult a aten tie. n rug aciune divin exist aos tiin ta a, iar ilustra tia prezentat a de El aduce n aten tie principii pe care trebuie s a le n teleag a to ti oamenii. Domnul ne despre arat a care este adev aratul spirit al rug aciunii. El ne nva ta necesitatea perseveren tei n rug aciunile adresate lui Dumnezeu s i ne asigur a de bun avoin ta s i dispozi tia Sa de a ne asculta s i de a ne [178] r aspunde. Parabolele Domnului Hristos, 142.

Capitolul 16 Rug aciunea n particular


a rug aciunea Rug aciunea n particular este esen tial a Dac nu este o practic a special a personal a, este imposibil ca suetul s a prospere. Numai rug aciunea n familie sau n public nu este sucient a. Rug aciunea n tain a este foarte important a. n singur atate, suetul este deschis naintea ochiul cercet ator al lui Dumnezeu s i ecare motiv este cercetat ndeaproape. Rug aciunea tainic a! Ce pre tioas a este! Suetul, comunicnd cu Dumnezeu! Rug aciunea n tain a trebuie s a e auzit a numai de Dumnezeu, Acela care aude n tain a, Nicio ureche curioas a nu trebuie s a primeasc a povara unor astfel de cereri. In rug aciunea n tain a, suetul este liber de inuen ta din jur, liber de emo tie. Lini stit a, dar erbinte, ea se va n al ta c autndu-L pe Dumnezeu. Rug aciunea n tain a este adesea denaturat a, iar scopul ei pl acut este pierdut prin rug aciunea cu voce tare. n locul ncrederii calme s i lini stite n Dumnezeu, n care suetul este deschis n tonuri umile s i ncete, vocea este ridicat a la mare n al time, este ncurajat a o stare de agita tie, iar rug aciunea n tain a si pierde inuen ta lini s minte, o furtun titoare s i sfnt a. Se manifest a o furtun a de sim ta a de cuvinte, care fac imposibil de sesizat vocea lini stit as i blnd a ce i vorbe ste suetului angajat ntr-o adev arat a devo tiune tainic a s i sincer a. Dac a este ndeplinit a cum trebuie, rug aciunea n tain a aduce mult bine. Totu si rug aciunea care este f acut a n public, n prezen ta familiei s i a vecinilor nu este rug aciunea n tain a, chiar dac a se crede a , s i prin ea nu se prime ste putere divin a. Ct de dulce s i [179] constant a va inuen ta care eman a de la Acela care vede n ascuns s i a c arui ureche este deschis a spre a r aspunde rug aciunii care se din inim calm nal ta a. Prin credin ta as i simpl a, suetul tine leg atura cu Dumnezeu s i adun a pentru sine raze de lumin a spre a-1 nt ari s i sprijini, ca s a reziste luptelor cu Satana. Dumnezeu este turnul t ariei noastre. M arturii pentru comunitate 2:189, 190. Rug aciunea n particular, rug aciunea n familie, rug aciunea n adun arile publice de nchinare naintea lui Dumnezeu toate sunt importante. Noi 171

172

Rug aciunea

trebuie s a punem n practic a rug aciunile noastre. S a cooper am cu Domnul Hristos n lucrarea Sa. M arturii pentru comunitate 7:239. To ti trebuie s a vegheze s i s a se roage nencetat R aul nsu si a nceput prin neglijarea vegherii s i a rug aciunii tainice. Apoi, a urmat neglijarea altor ndatoriri religioase s i, astfel, s-a deschis calea pentru toate p acatele care au urmat. Fiecare cre stin va asaltat de am agirile lumii, de manifest arile rii p amnte sti s i de ispitele . Indiferent care a directe ale lui Satana. Nimeni nu este n siguran ta fost experien ta noastr a n trecut, indiferent ct de nalt a este starea noastr a actual a, trebuie s a veghem s i s a ne rug am f ar a ncetare. Noi trebuie s a m condu si zi de zi de Duhul lui Dumnezeu, pentru c a altfel vom condu si de Satana. M arturii pentru comunitate 5:102. Ruga ti-v a n orice vreme. Cultiva ti obiceiul de a vorbi cu Dumnezeu cnd sunte ti singuri, cnd merge ti pe drum s i cnd sunte ti ocupa ti cu treburile zilnice. Inima s a v a e n al tat a f ar a ncetare ntro cerere t acut a pentru ajutor, lumin a, putere s i cunoa stere. Fiecare respira tie s a e o rug aciune. Temperan ta, 135. Calea spre tronul lui Dumnezeu este deschis a ntotdeauna. De si nu pute ti s a sta ti f ar a ncetare pe genunchi, n rug aciune, totu si cererile voastre t acute pot s a se nal te continuu spre Dumnezeu, pentru putere s i c al auzire. Cnd sunte ti ispiti ti, s i ve ti , pute ti s a alerga ti n locul tainic al Celui Preanalt. Bra tele Sale ve snice v a vor [180] sus tine. Sfaturi pentru s an atate, 362. Rug aciunea tainic a este potrivit a oriunde s i oricnd Roag a-te n c am aru ta ta s i n timp ce mergi la lucrul t au zilnic, inima ta s a e mereu n al tat a spre Dumnezeu. A sa a umblat Enoh la tronul harului, cu Dumnezeu. Aceste rug aciuni t acute se nal ta asemenea mirosului pre tios al jertfei de t amie. Satana nu poate s a-1 nfrng a pe acela a c arui inim a se sprijin a n felul acesta pe Dumnezeu. Nu exist a timp sau loc nepotrivit pentru a ne n al ta cererile spre Dumnezeu. Nu exist a nimic care s a ne poat a mpiedica s a facem ca tor al rug inima s a ne e cuprins a de spiritul n al ta aciunii st aruitoare, n aglomera tia str azilor, n mijlocul ocupa tiilor zilnice, noi putem aduce cererile noastre naintea lui Dumnezeu, pentru ca El s a ne acorde c al auzirea divin a, a sa cum a f acut Neemia cnd i-a adresat cererea sa mp aratului Artaxerxe. Un loc retras pentru rug aciune poate g asit oriunde ne-am aa. Noi ar trebui s a avem u sa inimii

Rug aciunea n particular

173

, adresnd mereu invita deschis a n permanen ta tia ca Domnul Hristos s a vin as i s a locuiasc a n ea, ca oaspete ceresc. Calea c atre Hristos, 98, 99. Rug aciunea ne aduce n prezen ta lui Dumnezeu nsu si Rug aciunea, indiferent dac a este n al tat a ntr-o adunare public a, la altarul familial sau n tain a, l pune pe om direct n prezen ta lui Dumnezeu. Printr-o rug aciune nencetat a, tinerii pot s a si nsu seasc a principii a sa de neclintite, nct nici ispitele cele mai puternice nu de Dumnezeu. My Life i vor atrage departe de supunerea fa ta Today, 18. Rug aciunea ne p astreaz a n leg atur a cu Hristos Noi ar trebui s a petrecem mult timp n rug aciune tainic a. Domnul Hristos este Vi ta, voi sunte ti ml adi tele. Dac a dorim s a cre stem s i s a aducem , roade, trebuie s a lu am continuu seva s i hrana de la Adev arata Vi ta , nu avem nicio putere. pentru c a, desp ar ti ti de Vi ta L-am ntrebat pe nger de ce nu s-a manifestat mai mult a credin ta s i putere n Israel. El a spus: Voi v a desprinde ti prea repede de bra tul cererile voastre naintea scaunului Domnului. Aduce ti cu insisten ta puternic S au de domnie s i rezista ti printr-o credin ta a. F ag aduin tele Sale sunt sigure. Experien te s i viziuni, 73. Rug aciunea tainic a sus tine suetul A tr ai n acest fel dup a Cuvntul lui Dumnezeu nseamn a s a-I supunem Lui toat a via ta , [181] noastr a. Vom avea un sentiment continuu de nevoie s i dependen ta o atrac tie a inimii c atre Dumnezeu. Rug aciunea este o necesitate, pentru c a ea este via ta suetului. Rug aciunea n familie s i rug aciunea public a, amndou a si au locul lor, dar comuniunea n tain a cu Dumnezeu este cea care sus tine via ta suetului. Educa tie, 258. Rug aciunea tainic a este necesar a pentru a ajunge s a-L cunoa stem pe Dumnezeu personal Oh, l cunoa stem noi oare pe Dumnezeu a sa cum ar trebui? Ce mngiere, ce bucurie am avea, m! Noi daca am nv a ta zi de zi lec tiile pe care El dore ste s a le nv a ta personal trebuie s a l cunoa stem din experien ta a. Va de mare folos pentru noi s a petrecem mai mult timp n rug aciune tainic a, personal a, cu-noscndu-L pe Tat al nostru ceresc. Lucrarea misionar a medical a, 102. Poporul lui Dumnezeu neglijeaz a rug aciunea tainic a Am v azut adesea c a mul ti copii ai Domnului neglijeaz a ntru totul prea mult rug aciunea, ndeosebi rug aciunea n tain a, s i am v azut c a mul ti

174

Rug aciunea

nu exercit a credin ta aceea pe care au att privilegiul, ct s i datoria mnt pe care numai de a o exercita, a steptnd adesea acel sim ta . Cele dou credin ta poate s a-1 aduc a. Sentimentul nu este credin ta a sunt deosebite. Experien te s i viziuni, 72. Creatorul nostru cere devotamentul nostru suprem, supunerea noastr a deplin a, Orice lucru care tinde s a abat a dragostea noastr a de Dumnezeu sau s fa ta a se interpun a n slujirea pe care o dator am Lui ajunge s a e un idol n sine nsu si. Pentru unii, p amnturile, casele, afacerile sunt ni ste idoli. ntreprinderile lor comerciale sunt urm arite cu zel s i energie, n timp ce slujirea adus a lui Dumnezeu secundar ajunge s a aib a o importan ta a. nchinarea n familie este neglijat as i rug aciunea n tain a este uitat a. Comentarii Biblice ale AZS 2, 1011, 1012. ti aten ti la felul n Neglijarea rug aciunii este progresiv a Fi care neglija ti rug aciunea lainic as i studiul Cuvntului lui Dumnezeu. Acestea sunt armele voastre mpotriva aceluia care lupt a s a mpiedice naintarea voastr a pe calea spre ceruri. Prima neglijare a rug aciunii s i a studiului Bibliei face ca a doua neglijare s a e mai u soar a. Prima de ndemnurile Duhului preg mpotrivire fa ta ate ste calea pentru o a [182] doua mpotrivire. In felul acesta, inima este mpietrit a, iar con stiin ta devine insensibil a. Solii pentru tineret, 96. Rug aciunea sporadic a v a va face s a pierde ti dependen ta de Dumnezeu- Rug aciunea este respira tia suetului. Este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate nlocui pentru a p astra s an atatea suetului. Rug aciunea aduce inima ntr-o comuniune direct a cu Izvorul vie tii s i nt are ste vigoarea s i tonusul experien tei religioase. A neglija rug aciunea sau a ne ruga ocazional, atunci cnd ne convine, nseamn a a pierde leg atura eu Dumnezeu. nsu sirile spirituale si pierd vitalitatea, experien ta religioas a va lipsit a de s an atate s i vigoare. Idem, 249, 250. Rug aciunea particular a trebuie s a e tainic a n rug aciunea particular a, to ti au privilegiul s a se roage ct de mult doresc s i s a e ct de explici ti le place. Ei se pot ruga pentru toate rudele s i pentru to ti prietenii lor. O adunare obi snuit a pentru a ne nchina lui Dumnezeu nu este locul pentru comunicarea tainelor inimii. M arturii pentru comunitate 2:578. Rug aciunile noastre, rostite n momentele de devo tiune tainic a, trebuie s a e auzite numai de Dum-

Rug aciunea n particular

175

nezeu. Nicio ureche curioas a nu trebuie s a primeasc a povara acestui gen de cereri. Cnd te rogi, intr a n od ai ta ta. Pentru rug aciunea tainic a este necesar s a avem un loc special. Domnul Isus avea locuri alese special pentru comuniunea cu Dumnezeu, iar noi trebuie s a proced am n acela si fel. Adesea trebuie s a ne retragem ntr-un loc anume, orict de umil ar , unde s a putem singuri cu Dumnezeu. Roag a-te Tat alui t au, care este n ascuns. Cnd ne rug am n Numele lui Isus, putem veni n prezen ta lui Dumnezeu cu ncrederea unui copil. Nu avem nevoie de niciun mijlocitor omenesc. Prin Domnul Isus, ne putem deschide inima naintea lui Dumnezeu ca naintea unei persoane care ne cunoa ste s i ne iube ste. n locul tainic al rug aciunii, unde ne poate vedea s i auzi doar Dumnezeu, putem s a-I dest ainuim P arintelui ndur arii s i al n telegerii innite cele mai tainice dorin te s i n azuin te ale noastre, iar, n lini stea [183] s i t acerea suetului, acel glas care nu z above ste niciodat a s a r aspund a strig atului nevoii omene sti va vorbi inimii noastre. Domnul este plin de mil as i de ndurare (Iacov 5, 11). Cu o iubire neobosit a, El a steapt a s a aud a m arturisirile celor gre si ti, care I s-au mpotrivit, s i s a accepte poc ain ta lor. Domnul a steapt a s a vad a un semn de mul tumire din partea noastr a, a sa cum a steapt a o mam a s a vad a zmbetul de recunoa stere al copilului ei drag. El ar dori s a ne fac a s a n telegem ct de arz ator este dorul inimii Lui pentru noi. Domnul ne invit a s a aducem ncerc arile noastre n aten tia simpatiei m necazurile noastre iubirii Sale, s i n telegerii Sale, s a ncredin ta s a primim vindecarea Sa pentru r anile noastre, puterea Sa pentru sl abiciunea noastr a, s a l as am ca prezen ta Lui s a umple golul din inima noastr a. Niciun om care a venit la El nu a fost dezam agit vreodat a. Cnd ti ntorci privirile spre El, te luminezi de bucurie s i nu ti se umple fa ta de ru sine (Psalmii 34, 5). Cei care l caut a pe Dumnezeu n locul lor tainic, pentru a-I vorbi despre nevoile lor s i pentru a-I cere ajutor, nu se vor ruga n zadar. Tat al t au, care vede n ascuns, ti va r aspl ati. Cnd Domnul Hristos va deveni tovar as ul nostru de zi cu zi, vom sim ti c a puterile unei lumi nev azute sunt prezente pretutindeni n jurul nostru s i, privind la Isus, vom ajunge asemenea Lui. Privind la El suntem schimba ti. Caracterul nostru devine sensibil, blnd s i curat, ind preg atit pentru mp ar a tia cereasc a. Rezultatul sigur al rela tiei noastre

176

Rug aciunea

de prietenie cu Domnul va o sporire a evlaviei, a cur a tiei morale s i a devotamentului. Rug aciunea noastr a va deveni din ce n ce mai inteligent a. Noi vom primi o educa tie divin a, iar aceasta se va vedea caracterizat s printr-o via ta a de srguin ta i zel. Cel care se ndreapt a n ecare zi spre Dumnezeu, prin rug aciuni st aruitoare s i serioase, pentru a primi ajutor, sprijin s i putere de la El, va avea aspira tii nobile, o n telegere limpede a adev arului s i a responsabilit a tii personale, obiective nalte de ac tiune s i o continu a foame s i sete dup a neprih anire. Prin men tinerea unei leg aturi permanente cu Dumnezeu, vom deveni capabili s a le transmitem s i mntul celor cu care venim n contact lumina, pacea, lini stea s i sim ta care domnesc n inima noastr de siguran ta a. Puterea dobndit a n rug aciunea adresat a lui Dumnezeu, unit a cu efortul perseverent de educare a min tii n ce prive ste sensibilitatea, aten tia s i grija fa ta de nevoile altora, l preg ate ste pe om pentru ndatoririle zilnice s i men tine o stare de pace a spiritului, care r amne aceea si, indiferent [184] de circumstan te. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 84, 85. M a tem c a unii nu aduc necazurile lor la Dumnezeu n rug aciune tainic a, ci le p astreaz a pentru adunarea de rug aciune, iar acolo si fac rug aciunea pentru mai multe zile. Ace stia pot numi ti uciga si ai adun arilor de predicare s i rug aciune. Ei nu transmit nicio lumin a, nu ajut a pe nimeni. Rug aciunile lor reci, nghe tate s i lungi s i m arturiile c aderilor lor arunc a o umbr a. To ti sunt bucuro si cnd au terminat s i este aproape imposibil s a ndep artezi r aceala s i ntunecimea pe care rug aciunile s i ndemnurile lor le-au adus n adunare. Din lumina pe care am primit-o, adun arile noastre trebuie s a e spirituale s i sociale, dar nu prea lungi. Rezerva, mndria, vanitatea s i frica de oameni trebuie s a e l asate acas a. Micile nen telegeri s i prejudec a tile nu trebuie s a e luate cu noi la aceste adun ari. Ca ntr-o familie unit a, simplitatea, blnde tea, ncrederea s i iubirea trebuie s a existe n inimile fra tilor s i surorilor care se adun a mpreun a spre a remprosp ata ti s i nt ari ti, aducnd lumina lor laolalt a. M arturii pentru comunitate 2:578, 579. Rug aciunea tainic a ofer a o imagine de sine clar a. Nimic nu va oferi o concep tie a sa de clar a cu privire la sine, cum o face rug aciunea tainic a. Acela care vede n locurile tainice s i cunoa ste toate lucrurile va ilumina n telegerea noastr as i va r aspunde la cererile

Rug aciunea n particular

177

noastre. ndatoririle simple s i clare care nu trebuie s a e neglijate v a vor descoperite. M arturii pentru comunitate 5:163. Rug aciunea tainic a va cultiva un caracter nobil n mijlocul pericolelor din aceste zile ale sfr sitului, singura cale de a pentru tineri const n siguran ta a ntr-o veghere tot mai atent as i n rug aciune. Tn arul care si g ase ste pl acerea n citirea Cuvntului lui Dumnezeu s i n ora de rug aciune va nviorat continuu de apa pe care o bea din fntna vie tii. El va atinge o n al time a excelen tei morale s i o l argime a gndirii, pe care al tii nu pot s a o conceap a. Comuniunea cu Dumnezeu ncurajeaz a gndurile bune, aspira tiile nobile, n telegerea clar a a adev arului s i scopurile nalte ale ac tiunilor lui. Aceia care se a a ntr-o astfel de leg atur a cu Dumnezeu sunt recunoscu ti de El ca ind ii s i icele Sale. Ei ajung nencetat mai sus s i tot mai sus, nsu sindu- si concep tii mai clare despre Dumnezeu s i despre ve snicie, pn a cnd Dumnezeu i face s a e ni ste mijloace [185] de r aspndire a luminii s i n telepciunii pentru lume. Totu si rug aciunea nu este n teleas a a sa cum ar trebui s a e. Rug aciunile noastre nu au scopul de a-L informa pe Dumnezeu cu privire la ceva ce El nu cunoa ste. Domnul este familiarizat cu tainele ec arui suet. Rug aciunile noastre nu trebuie s a e lungi s i rostite cu voce puternic a. Dumnezeu cunoa ste gndurile ascunse. Noi putem s a ne rug am n tain a, iar Acela care s tie tainele ne va asculta s i ne va . r aspunde pe fa ta Rug aciunile care i sunt adresate lui Dumnezeu pentru a-I vorbi despre starea noastr a jalnic a, n timp ce noi nu ne sim tim deloc ntr-o stare jalnic a, sunt rug aciuni ipocrite. Domnul acord a aten tie numai rug aciunilor smerite. C aci a sa vorbe ste Cel Preanalt, a c arui este ve locuin ta snic as i al c arui Nume este sfnt: Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie; dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite s i s a mb arb atez inimile zdrobite. The Youths Instructor, 18 August 1898. Puterea spiritual a vine prin rug aciunea tainic a Aceia care m-brac a toat a arm atura lui Dumnezeu s i consacr a zilnic un timp pentru medita tie, rug aciune s i studierea Scripturilor vor pu si n le mntuitoare s g atur a cu cerul s i vor avea o inuen ta i transformatoare asupra celor din jurul lor. Ei vor avea gnduri mari, aspira tii nobile, de Dumnezeu. Ei o n telegere clar a a adev arului s i a datoriei fa ta arz vor avea o dorin ta atoare dup a cur a tie, lumin as i iubire, pentru

178

Rug aciunea

toate darurile na sterii din nou, Rug aciunile lor st aruitoare vor trece dincolo de perdeaua din auntru. Ace sti oameni vor avea o ndr azneal a sim titoare de a veni n prezen ta Celui innit. Ei vor sim ti c a lumina s i slava cerului sunt pentru ei, c a vor ajunge s a e cur a ti ti, n al ta ti s i nnobila ti prin aceast a leg atur a apropiat a cu Dumnezeu. Acesta este privilegiul adev ara tilor cre stini.- M arturii pentru comunitate 5:112, [186] 113. Dumnezeu prime ste rug aciunea t acut a Domnul va primi chiar s i rug aciunea t acut a a unei inimi mpov arate. Comentarii Biblice ale AZS 2, 1014. Rug aciunea trebuie s a precead a m arturisirea Efortul personal pentru binele altora trebuie s a e precedat de mult a rug aciune n tain a, deoarece, pentru a n telege s tiin ta salv arii de suete, este necesar a o mare n telepciune. nainte de a vorbi cu oamenii, vorbi ti cu Domnul Hristos. Ob tine ti de la tronul ceresc preg atirea necesar a pentru a sluji nevoilor oamenilor. Parabolele Domnului Hristos, 149. Noi trebuie s a primim lumin as i binecuvntare, ca s a avem s a le mp art as im altora, Fiecare lucr ator are privilegiul de a vorbi mai nti cu Dumnezeu n locul tainic al rug aciunii, iar apoi de a le vorbi oamenilor n calitate de purt ator de cuvnt al lui Dumnezeu. B arba tii s i femeile care au o comuniune cu Dumnezeu s i n inima c arora r amne Hristos fac ns as i atmosfera din jurul lor s a e sfnt a, deoarece ei conlucreaz a cu ngerii sn ti. Asemenea martori sunt necesari pentru vremea aceasta. M arturii pentru comunitate 6:52. Lucrarea s i rug aciunea trebuie s a e combinate Noi tre n care s buie s a tr aim o via ta a se mpleteasc a dou a aspecte medita tia s i ac tiunea, rug aciunea tainic a, dar s i o lucrare serioas a.... Suetul care apeleaz a la Dumnezeu pentru puterea s i sprijinul S au, prin rug aciune zilnic as i st aruitoare, va avea aspira tii nobile, o n telegere clar a a adev arului s i datoriei, scopuri nalte de ac tiune s i o foame s i o sete continu a dup a neprih anire. M arturii pentru comunitate 4:459, 460. Dac a graba muncii este l asat a s a ne ndep arteze de scopul de a-L c auta pe Domnul zilnic, vom face gre selile cele mai mari s i vom suferi pierderi, pentru c a Domnul nu va cu noi. Noi am nchis u sa, astfel c a El nu poate avea acces la suetele noastre. Totu si, dac a ne rug am chiar atunci cnd minile noastre sunt ocupate, urechea

Rug aciunea n particular

179

lui Dumnezeu este deschis a s a ne asculte cererile.... Dumnezeu are grij a de voi n locul n care este de datoria voastr a s a ti. Totu si n locuri unde pute asigura ti-v a c a ve ti merge ct mai des cu putin ta ti [187] s a v a ruga ti. Lucrarea misionar a medical a, 216. Folosi ti un limbaj simplu n rug aciune Un limbaj bombastic nu este potrivit n rug aciune, indiferent dac a ea este rostit a de la amvon, n cercul familiei sau n tain a. ndeosebi cel care se roag a n public ar trebui s a foloseasc a un limbaj simplu, a sa nct ceilal ti s a n teleag a ce se spune s i s a e de acord cu rug aciunea. este auzit Rug aciunea rostit a din inim as i cu credin ta a n ceruri s i prime ste r aspuns pe p amnt. Slujitorii evangheliei, 177. Avem privilegiul s a ngenunchem la rug aciune Att n nchinarea public a, ct s i n cea particular a, atunci cnd aducem cererile noastre naintea Domnului, noi avem privilegiul de a ne pleca pe genunchi. Domnul Isus, exemplul nostru, a ngenuncheat s i Sa rugat (Luca 22, 41). Despre ucenicii S ai este scris c as i ei, de asemenea, au ngenuncheat s i s-au rugat (Faptele Apostolilor 9, 40). Pavel declar a: mi plec genunchii naintea Tat alui Domnului nostru Isus Hristos. Ezra a ngenuncheat m arturisind naintea lui Dumnezeu p acatele lui Israel (vezi Ezra 9, 5). Daniel de trei ori pe zi ngenunchea, se ruga s i l auda pe Dumnezeul lui (Daniel 6, 10). Profe ti s i regi, 48. Nu v a angaja ti n distrac tii care v a descalic a pentru rug atie n care v a pute ti angaja cernd, ciunea tainic a Orice distrac , binecuvntarea lui Dumnezeu, nu va periculoas n credin ta a. Dar orice amuzament care v a descalic a pentru rug aciunea tainic a, pentru devo tiunea de la altarul rug aciunii, sau pentru a lua parte la adun arile de rug aciune, nu este unul sigur, ci unul periculos. Solii pentru tineret, 386. Dumnezeu ne vede n locul tainic al rug aciunii Asemenea lui Natanael, noi avem nevoie s a studiem Cuvntul lui Dumnezeu pentru noi n sine s i s a ne rug am pentru iluminarea Duhului Sfnt. Cel care l-a v azut pe Natanael sub smochin ne va vedea s i pe noi n locul tainic al rug aciunii. ngerii porni ti din lumea de lumin a sunt , caut aproape de aceia care, plini de umilin ta a c al auzirea divin a. Hristos, Lumina lumii, 141. Rug aciunile noastre nu pot s a se piard a Este minunat c a ne putem ruga ecient, c a in tele muritoare s i nevrednice au puterea de

180

Rug aciunea

[188] a- si n al ta cererile spre Dumnezeu. Ce putere mai nalt a ca aceasta si poate dori omul s a intre n leg atur a cu Dumnezeul cel innit? Omul slab s i p ac atos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul lui. Noi putem vorbi cu Isus n timp ce mergem pe drum, iar El ne spune: Eu sunt la dreapta la (vezi Psalmii 16, 8). Putem avea comuniune cu Dumnezeu n inima noastr as i putem merge pe drum nso ti ti de Domnul Hristos. Cnd suntem angaja ti n munca noastr a de zi cu zi, ne putem exprima dorin tele inimii, neauzite de nicio ureche omeneasc a, dar cuvintele noastre nu se vor stinge n t acere s i nici nu se vor pierde. Ele se ridic a deasupra larmei str azii, deasupra zgomotelor. Noi i vorbim lui Dumnezeu, iar rug aciunea noastr a este auzit a. , n Prin urmare, cere ti s i ve ti primi. Cere ti umilin ta telepciune, . Fiecare rug curaj s i mai mult a credin ta aciune sincer a va primi un r aspuns. Poate c a r aspunsul nu va veni exact a sa cum dori ti sau n timpul n care l a stepta ti, dar va veni n maniera s i n timpul care se vor potrivi cel mai bine cu nevoia voastr a. Dumnezeu r aspunde rug aciunilor pe care le n al ta ti n tain a, cnd sunte ti istovi ti s i ispiti ti, de si nu ntotdeauna n conformitate cu a stept arile voastre, dar ntotdeauna spre binele vostru. Slujitorii evangheliei, 258. To ti cei care sufer a sau sunt trata ti nedrept s a strige c atre Dumnezeu, ndep arta ti-v a de aceia ale c aror inimi sunt ca o telul s i face ti-I cunoscute cererile voastre Creatorului. Nimeni dintre cei care vin la El cu inima zdrobit a nu va respins. Nicio rug aciune sincer a nu se va pierde. De si este nconjurat de osanalele n al tate de corurile cere sti, Dumnezeu aude strig atele celei mai slabe in te omene sti. Cnd ne deschidem inima n c am aru ta noastr a, prezentn-du-I dorin ta noastr a lui Dumnezeu sau cnd s optim o rug aciune mergnd pe drum, cuvintele noastre ajung pn a la tronul St apnului Universului. Poate c a nu sunt auzite de nicio ureche omeneasc a, dar ele nu se pot stinge neauzite s i nici nu se pot pierde n nv alm as eala preocup arilor zilnice. Nimeni s i nimic nu poate n abu si rug aciunea suetului. Ea se ridic a mai presus de zgomotul str azii, mai presus de tumultul mul timii s i ajunge n cur tile cere sti. Noi i vorbim lui Dumnezeu s i de aceea rug aciunile noastre sunt ascultate. Parabolele Domnului [189] Hristos, 174.

Capitolul 17 Rug aciunea n cercul familiei


Membrii familiei s a se roage mpreun a n ecare diminea ta s i sear a nchinarea n familie s a nu e condus a de circumstan te. Nu trebuie s a v a ruga ti ocazional s i s a neglija ti rug aciunea cnd ave ti o zi de munc a nc arcat a. Dac a proceda ti a sa, i determina ti pe copiii deosebit vo stri s a considere c a rug aciunea nu are nicio importan ta a. Rug aciunea nseamn a foarte mult pentru copiii lui Dumnezeu, iar jertfele de mul tumire ar trebui s a se nal te spre Dumnezeu diminea ta s i seara. Psalmistul spune: Veni ti s a cnt am cu veselie Domnului s i s a strig am de bucurie c atre Stnca mntuirii noastre. S a mergem naintea Lui cu laude, s a facem s a r asune cntece n cinstea Lui! Ta ti s i mame, orict de presante ar treburile voastre, nu uita ti s a v a aduna ti familia n jurul altarului lui Dumnezeu. Cere ti paza ngerilor sn ti n c aminul vostru. Aminti ti-v a ca iubi tii vo stri copii sunt expu si ispitelor. n eforturile noastre de a asigura confortul s i fericirea oaspe tilor, de Dumnezeu. nu trebuie s a uit am de obliga tiile pe care le avem fa ta Ora de rug aciune nu trebuie s a e neglijat a pentru niciun motiv. Nu vorbi ti s i nu v a amuza ti pn a cnd ajunge ti s a ti prea obosi ti spre a v a bucura de ora de rug aciune. A face acest lucru nseamn a a-I oferi [190] lui Dumnezeu o jertf a schilodit a. Seara devreme, cnd ne rug am f ar a grab as i inteligent, ar trebui s a prezent am rug amin tile noastre s i s a m vocile noastre n laude pline de fericire s la n al ta i recuno stin ta adresa lui Dumnezeu. To ti cei care i viziteaz a pe cre stini s a n teleag a faptul c a ora de rug aciune este cea mai pre tioas a, cea mai sfnt as i cea mai fericit a n toare or a din zi. Aceste ocazii de rug aciune exercit a o inuen ta al ta asupra tuturor celor care particip a la ele. Ele aduc o pace s i o odihn a binemeritat a suetului. ndrumarea copilului, 520, 521. Domnul este deosebit de interesat de familiile copiilor S ai de pe p amnt. ngerii aduc jertfele de t amie pl acut mirositoare pentru sn tii care se roag a. A sadar, diminea ta s i n ceasul r acoros al apusului, n toate familiile noastre, s a se nal te rug aciuni c atre cer, 181

182

Rug aciunea

prezentnd naintea lui Dumnezeu meritele Mntuitorului n dreptul ec aruia. Diminea ta s i seara, cerul noteaz a ecare c amin care se roag a. My Life Today, 29. Diminea ta s i seara, cerul prive ste la ecare familie care se roag a, iar ngerul cu t amia care reprezint a sngele isp as irii, si g ase ste intrare la Dumnezeu. Comentarii Biblice ale AZS 7, 971. Diminea ta, primele gnduri ale cre stinului trebuie s a e ndreptate spre Dumnezeu. Lucrul vremelnic s i interesele proprii trebuie s a e pe plan secundar. Copiii s a e nv a ta ti s a respecte ora de rug aciune.... P arin tii cre stini au datoria de a ridica un zid de ap arare n perseverent jurul copiilor lor, rugndu-se st aruitor s i cu o credin ta a, diminea ta s i seara. Ei trebuie s a-i educe cu r abdare, nv a tndu-i cu bun atate s i neobosit cum s a tr aiasc a pentru a pe placul lui Dumnezeu. ndrumarea copilului, 519. n ecare c amin cre stin, Dumnezeu trebuie s a e onorat s prin jertfele de diminea ta i de sear a ale rug aciunii s i laudei Copiii trebuie s a e nv a ta ti s a respecte s i s a pre tuiasc a acest [191] timp al rug aciunii. P arin tii cre stini au datoria ca, diminea ta s i seara, perseverent prin rug aciune sincer as i credin ta a, s a ridice un zid de ap arare n jurul copiilor lor. n biserica de acas a, copiii trebuie s a nve te s a se roage s i s a se ncread a n Dumnezeu. nv a ta ti-i s a repete poruncile lui Dumnezeu. Referitor la acestea, izraeli tii au fost instrui ti astfel: S a le ntip are sti n mintea copiilor t ai s i s a vorbe sti de ele cnd vei acas a, cnd vei pleca n c al atorie, cnd te vei culca s i cnd te vei scula. , cu o inim (Deuteronom 6, 7). Veni ti cu umilin ta a plin a de duio sie, n telegnd ispitele s i pericolele ce stau n fa ta voastr as i a copiilor , apropia s i, prin credin ta ti-i de altar, cernd pentru ei ocrotirea Domnului. nv a ta ti-i pe copii s a se roage n cuvinte simple. Spune ti-le c a Dumnezeu Se bucur a auzindu-i cum apeleaz a la El. Sfaturi pentru p arin ti, educatori s i elevi, 110. nainte de a pleca de acas a la lucru, ntreaga familie trebuie s a se adune, iar tat al, sau mama n absen ta tat alui, trebuie s a se roage lui Dumnezeu s cu st aruin ta a-i ocroteasc a pe parcursul zilei. Veni ti , cu o inim cu umilin ta a plin a de duio sie, con stien ti de pericolele s i ispitele care v a a steapt a pe voi s i pe copiii vo stri. Aduce ti-i la altar , implornd grija Domnului pentru ei. ngerii slujitori i cu credin ta

Rug aciunea n cercul familiei

183

vor ocroti pe copiii care sunt consacra ti lui Dumnezeu n felul acesta. [192] ndrumarea copilului, 520. Rug aciunea n familie este important a Rug aciunea n particular, rug aciunea n familie, rug aciunea n adun arile publice de nchinare naintea lui Dumnezeu toate sunt importante. Noi trebuie s a punem n practic a rug aciunile noastre. S a cooper am cu Domnul Hristos n lucrarea Sa. M arturii pentru comunitate 7:239. Nimic nu este a sa de trist ca un c amin f ar a rug aciune Nu s tiu niciun lucru care s a-mi aduc a a sa de mult a triste te cum o face un c amin f ar a rug aciune. ntr-o asemenea cas a nu m a simt n siguran ta nici m acar o singur a noapte s i nu a s r amne, dac a nu ar speran ta de a-i ajuta pe p arin ti s a- si dea seama de nevoia lor s i de neglijen ta lor trist a. Copiii arat a rezultatul acestei neglijen te, pentru c a temerea de Dumnezeu nu se a a n aten tia lor. ndrumarea copilului, 518. Fiecare cas a trebuie s a e o cas a de rug aciune Dac aa fost vreodat a un timp cnd ecare cas a ar trebui s a e o cas a de rug aciune, timpul acesta este acum. M arturii pentru comunitate 7:42. Rug aciunea n familie ne pune n prezen ta direct a a lui Dumnezeu Rug aciunea, indiferent dac a este n al tat a ntr-o adunare public a, la altarul familial sau n tain a, l pune pe om direct n prezen ta lui Dumnezeu. Printr-o rug aciune nencetat a, tinerii pot s a si nsu seasc a principii a sa de neclintite, nct nici ispitele cele mai de Dumnezeu. puternice nu i vor atrage departe de supunerea lor fa ta My Life Today, 18. Rug aciunea n familie aduce putere s i binecuvntare Ar trebui s a ne rug am lui Dumnezeu mai mult dect o facem. n rug aciunea pe care o facem mpreun a cu copiii no stri s i pentru ei, se a a o mare putere s i binecuvntare. Cnd copiii mei gre seau, vorbeam cu ei cu bun atate, iar apoi m a rugam cu ei. Dup a aceea, nu am constatat niciodat a c a este necesar s a-i pedepsesc. Inima lor era sensibilizat a s i nduio sat a de Duhul Sfnt, care venea ca r aspuns la rug aciune. ndrumarea copilului, 525. Limbajul simplu este cel mai potrivit pentru rug aciune Un limbaj bombastic nu este potrivit n rug aciune, indiferent dac a ea este rostit a de la amvon, n cercul familiei sau n tain a. ndeosebi cel [193] care se roag a n public ar trebui s a foloseasc a un limbaj simplu, a sa nct ceilal ti s a n teleag a ce se spune s i s a e de acord cu rug aciunea.

184

Rug aciunea

este auzit Rug aciunea rostit a din inim as i cu credin ta a n ceruri s i prime ste r aspuns pe p amnt. Slujitorii evangheliei, 177. nv a ta ti-i pe copiii vo stri s a respecte timpul pentru rug aciune Copiii vo stri ar trebui s a e educa ti s a e buni, aten ti cu ceilal ti, blnzi, u sor de ndemnat s i, mai presus de toate, s a respecte lucrurile religioase s i s a n teleag a importan ta cerin telor lui Dumnezeu. Ei trebuie s a e nv a ta ti s a respecte ora de rug aciune, s a li se spre a prezen cear a s a se scoale n ecare diminea ta ti la rug aciunea a familiei. ndrumarea copilului, 521. de diminea ta Rug aciunile pentru familiile noastre s a e f acute cel mai bine acas a Noi nu ar trebui s a venim n casa lui Dumnezeu spre a ne ruga pentru familiile noastre, afar a de cazul cnd un sim mnt profund ne conduce s ta a facem acest lucru, n timp ce Duhul lui Dumnezeu lucreaz a convingerea asupra noastr a. n general, locul potrivii spre a ne ruga pentru familiile noastre este la altarul familial. Cnd cei care constituie subiectele rug aciunilor noastre sunt pleca ti, c am aru ta este locul cel mai potrivit de a-L ruga pe Dumnezeu pentru ei. Cnd suntem n casa lui Dumnezeu, trebuie s a ne rug am pentru o binecuvntare potrivit a pentru acel moment s i s a ne a stept am ca Dumnezeu s a ne asculte s i s a ne r aspund a la rug aciuni. Acest fel . M de ntlniri vor interesante s i pline de via ta arturii pentru comunitate 1:145, 146. Domnul nu accept a un serviciu de nchinare n familie, care a ajuns o simpl a formalitate n multe cazuri, rug aciunea de diminea ta s i cea de seara sunt doar eu pu tin mai mult dect o simpl a formalitate, o repetare monoton a, rece, de propozi tii n care spiritul mntul nevoii nu- recuno stin tei s i sim ta si g asesc nicio exprimare. Domnul nu accept a o asemenea slujire, dar nu va dispre tul cererile unei inimi umile s i ale unui spirit smerit. Adev arata rug aciune este deschiderea inimii c atre Tat al nostru ceresc, recunoa sterea dependen tei noastre depline, exprimarea nevoilor noastre s i omagiul iubirii . ndrumarea copilului, 518. [194] pline de recuno stin ta P arin tii trebuie s a se roage pentru n telepciunea necesar a spre a- si educa bine copiii Fiecare familie s a se adune n jurul altarului ei de rug aciune, n telegnd c a temerea de Dumnezeu este ncepului n telepciunii. Dac a sunt n lume oameni care au nevoie de puterea s i ncurajarea pe care le d a religia, atunci ace stia sunt cei r aspunz atori de educarea copiilor. Ei nu- si pot face lucrarea ntr-o

Rug aciunea n cercul familiei

185

modalitate bine primit a de Dumnezeu, n timp ce exemplul lor de pe aceia care i caut zi cu zi i nva ta a pentru c al auzire c a pot s a tr aiasc a f ar a Dumnezeu. Dac a i educ a pe copiii lor spre a tr ai doar pentru via ta aceasta, ei nu se vor preg ati pentru ve snicie. Copiii lor vor muri a sa cum au tr ait, adic a f ar a Dumnezeu, iar p arin tilor li se va cere socoteal a pentru pierderea mntuirii lor. Ta ti s i mame, trebuie s a-L c auta ti pe Dumnezeu diminea ta s i seara la altarul familiei, ca s a nv a ta ti cum s a-i educa ti pe copiii vo stri cu n telepciune, duio sie s i iubire. ndrumarea copilului, 517. A ti adus pe lume copii care n-au putut s a se pronun te n leg atur a . Voi singuri v-a cu aducerea lor la existen ta ti f acut r aspunz atori, n mare m asur a, pentru fericirea lor viitoare, pentru bun astarea lor ve snic a. Fie c a sim ti ti sau nu, voi ave ti r aspunderea de a-i educa pe ace sti copii pentru Dumnezeu, de a urm ari cu mare grij a prima apropiere a vr ajma sului cel viclean s i de a preg ati ti s a v a mpotrivi ti lui. Construi ti n jurul copiilor vo stri un zid de ap arare prin rug aciune s i , supraveghea credin ta ti-i cu aten tie. Voi nu sunte ti siguri nicio clip a mpotriva atacurilor lui Satana. M arturii pentru comunitate 2:397, 398. P arin tii s a caute c al auzirea lui Dumnezeu n lucrarea lor. Pleca ti pe genunchi naintea Lui, ei vor dobndi o adev arat a n telegere a marilor lor responsabilit a ti, iar acolo si pot ncredin ta copiii Aceluia care niciodat a nu d a gre s n sfat s i ndemnare. C aminul adventist, 321. P arin tii trebuie s a ridice un zid de ap arare n jurut copiilor lor, prin rug aciune sincer as i st aruitoare. Ei ar trebui s a se roage cu deplin credin ta a ca Dumnezeu s a r amn a cu copiii lor s i ca ngerii sn ti s a-i p azeasc a de puterea nemiloas a a lui Satana. M arturii [195] pentru comunitate 7:42, 43. Cu r abdare, cu iubire, ca ni ste ispravnici credincio si ai harului felurit al Domnului Hristos, p arin tii trebuie s a- si fac a lucrarea ncredin tat a lor. De la ei se a steapt a s a e g asi ti credincio si n lucrarea lor. . Ei trebuie s Totul trebuie s a e f acut cu credin ta a se roage necurmat, pentru ca Dumnezeu s a reverse harul S au asupra copiilor lor. S a nu ajung a niciodat a obosi ti, ner abd atori, sau iritabili, n lucrarea lor. Ei trebuie s a se apropie de copiii lor s i de Dumnezeu.

186

Rug aciunea

Dac a lucreaz a cu r abdare s i iubire, str aduindu-se cu seriozitate s a-i ajute pe copiii lor s a ating a cel mai nalt standard al cur a tiei s i modestiei, p arin tii vor reu si. C aminul adventist, 208. F ar a efortul omenesc, efortul divin este n zadar. Dumnezeu va lucra cu putere cnd p arin tii vor con stien ti de responsabilitatea plin de El, sfnt a pe care o au s i, cu o dependen ta a de ncredere fa ta vor c auta s a- si educe copiii corect. El va coopera cu acei p arin ti care i vor educa pe copiii lor cu grij as i cu rug aciune, lucrnd pentru mntuirea proprie s i a copiilor lor. El va lucra n ei att voin ta, ct s i . C n f aptuirea, dup a buna Sa voin ta aminul adventist, 206, 207. P arin ti, lucra ti voi cu o energie ne sov aitoare pentru copiii vo stri? Dumnezeul cerurilor observ a preocuparea voastr a, lucrarea voastr a serioas as i vegherea continu a. El aude rug aciunile voastre. Educa ti-i pe copiii vo stri pentru Domnul, cu r abdare s i duio sie. Tot cerul este interesat de lucrarea voastr a. ngerii luminii se vor uni cu voi, cnd v a ve ti str adui s a-i conduce ti pe copiii vo stri spre ceruri. Dumnezeu Se va uni cu voi, ncoronnd cu succes eforturile voastre. Domnului Hristos i place s a onoreze familia cre stin a, pentru c a o astfel de familie este un simbol al familiei din ceruri. The Review and Herald, 29 ianuarie 1901. a rug Marea importan ta aciunilor unei mame Aceia care minte p azesc Legea lui Dumnezeu privesc asupra copiilor lor cu sim ta s de speran ta i, totodat a, cu team a de nedescris, ntrebndu-se ce rol [196] vor juca ace stia n marele conict care se alia n fa ta lor. Mama grijulie se ntreab a: Ce pozi tie vor lua? Ce pot face eu pentru a-i preg ati s a ac tioneze bine, pentru a putea vase ale slavei ve snice? Mamelor, asupra voastr a se a a r aspunderi mari. De si nu ave ti un loc n consiliile na tionale, ... voi pute ti face o lucrare mare pentru Dumnezeu s i pentru tara voastr a. Voi pute ti s a-i educa ti pe copiii vo stri. i pute ti ajuta s a- si formeze caractere care nu pot inuen tate sa fac a r aul, ci i vor inuen ta pe al tii s a fac a binele. Prin rug aciunile , voi pute voastre erbin ti s i pline de credin ta ti pune n mi scare bra tul care conduce lumea. C aminul adventist, 264. Inuen ta unei mame tem atoare de Dumnezeu, care se roag a, va r amne de-a lungul ve sniciei. Poate c a ea va muri, dar lucrarea ei va r amne. M arturii pentru comunitate 4:500. Dac as i-ar da seama de importan ta misiunii lor, mamele ar petrece mult timp n rug aciune tainic a, prezentndu- si copiii Domnului

Rug aciunea n cercul familiei

187

Isus, implornd binecuvntarea Sa asupra lor s i cernd n telepciunea de a s ti cum s a ndeplineasc a bine datoriile snte pe care le au. Mama s a foloseasc a orice ocazie de a modela s i forma nclina tiile s i obiceiurile copiilor ei. S a vegheze cu grij a dezvoltarea caracterului lor, st apnind acele tr as aturi care sunt prea pronun tate s i ncurajndu-le pe cele decitare, Via ta ei s a e un exemplu curat pe care o are n grij s i nobil pentru pre tioasa in ta a. Mama trebuie s a- si nceap a lucrarea cu mult curaj s i energie, bazndu-se continuu pe ajutorul divin n toate eforturile ei. S a nu g aseasc a niciodat a odihn a, pn a cnd nu vede o cre stere continu a n un caracterul copiilor ei s i pn a cnd ace stia nu au n via ta tel mai nalt dect doar acela de a c auta propria pl acere. Puterea inuen tei unei mame care se roag a este imposibil de estimat. Ea l recunoa ste pe Dumnezeu n toate c aile ei. Ea si duce copiii naintea tronului harului s i i prezint a naintea Domnului Isus, implornd binecuvntarea Sa asupra lor. Inuen ta acelor rug aciuni pentru acei copii. Aceste rug este un izvor de via ta aciuni, n al tate , constituie sprijinul s cu credin ta i puterea mamei cre stine. A neglija [197] datoria de a ne ruga mpreun a cu copiii no stri nseamn a a pierde una dintre cele mai mari binecuvnt ari care se a a la ndemna noastr a, unul dintre cele mai mari ajutoare n mijlocul fr amnt arilor, grijilor s i poverilor vie tii. Puterea rug aciunilor mamei nu poate estimat a. Mama care ngenuncheaz a lng a ul s i ica ei n perioada plin a de greut a ti a copil ariei, n tinere te, cnd sunt attea primejdii, nu va cunoa ste niciodat a, pn a n ziua judec a tii, inuen ta pe care au avut-o rug a de ciunile sale n via ta copiilor ei. Dac a este legat a prin credin ta Fiul lui Dumnezeu, mna duioas a a mamei l poate mpiedica pe u s a ajung a sub puterea ispitei, iar pe ic a s a si ng aduie p acatul. Cnd pasiunea s i pofta lupt a pentru suprema tie, puterea iubirii, a inuen tei restrictive, serioase s i hot arte a mamei poate echilibra suetul s ov aielnic, punndu-1 de partea cea dreapt a. C aminul adventist, 265, 266. Rug aciunile marnelor cre stine nu sunt desconsiderate de Tat al tuturor, care L-a trimis pe Fiul S au pe p amnt spre a r ascump ara un de cererile popor care s a e al S au. El nu-Si va ntoarce spatele fa ta voastre, l asndu-v a pe voi s i pe ai vo stri n voia atacurilor lui Satana n marea zi a conictului nal. Voi trebuie s a lucra ti cu simplitate

188

Rug aciunea

s i credincio sie, iar Dumnezeu va nt ari lucrarea minilor voastre. ndrumarea copilului, 526. Rug aciunea n familie este important a, dar s i alte tipuri de rug aciune sunt tot a sa de necesare Numai rug aciunea n familie sau n public nu este sucient a, Rug aciunea n tain a este foarte important a. In singur atate, suetul este deschis naintea ochiului cercet ator al lui Dumnezeu s i ecare motiv este cercetat ndeaproape. Rug aciune tainic a! Ce pre tioas a este! Suetul comunicnd cu Dumnezeu! Rug aciunea n tain a trebuie s a e auzit a numai de Dumnezeu, Acela care aude n tain a. Nicio ureche curioas a nu trebuie s a primeasc a povara unor astfel de cereri, M arturii pentru comunitate [198] 2:189, 190.

Capitolul 18 Rug aciunea s i nchinarea


Rug aciunea s i nchinarea sunt importante pentru cre sterea spiritual a Caut a s a folose sti orice ocazie de a merge acolo unde rug aciunea este dorit a. Cei care caut a cu adev arat comuniunea cu Dumnezeu vor v azu ti n adun arile de rug aciune, ndeplinindu- si cu credincio sie datoria, ind plini de zel s i dornici de a culege toate binecuvnt arile care le sunt oferite. Ei vor folosi orice ocazie pe care o au, pentru a se a seza n acel loc n care pot primi razele luminii cere sti. Calea c atre Hristos, 98. Rug aciunea n particular, rug aciunea n familie, rug aciunea n adun arile publice de nchinare naintea lui Dumnezeu toate sunt importante. Noi trebuie s a punem n practic a rug aciunile noastre. S a cooper am cu Domnul Hristos n lucrarea Sa. M arturii pentru comunitate 7:239. n adun arile pentru devo tiune, vocile noastre s a exprime, prin de Tat rug aciuni s i laude, adorarea fa ta al ceresc, pentru ca to ti s a s tie c a noi ne nchin am lui Dumnezeu n simplitate, n adev ar s i n frumuse tea sn tirii. Sfaturi pentru p arin ti, educatori s i elevi, 245. Credincio sii s a se adune n mici grupe seara, la prnz sau dimi- [199] nea ta devreme, pentru a studia Biblia. S a aib a un timp de rug aciune, ca s a poat a nt ari ti, lumina ti s i sn ti ti de Duhul Sfnt. Domnul Hristos dore ste ca lucrarea aceasta s a se realizeze n inima ec arui lucr ator. Dac a voi n siv a ve ti deschide u sa pentru a o primi, o mare binecuvntare va veni asupra voastr a. ngerii lui Dumnezeu vor prezen ti n adunarea voastr a. V a ve ti hr ani cu frunzele pomului vie tii. Ce m arturie ve ti putea prezenta cu privire la cuno stin ta plin a de iubire pe care a ti f acut-o cu tovar as ii vo stri de lucru n aceste ocazii pre tioase, cnd a ti c autat binecuvntarea lui Dumnezeu! Fiecare s a- si povesteasc a experien ta n cuvinte simple. Acest fapt va aduce suetului mai mult a mngiere s i bucurie, dect toate instrumentele muzicale care ar putea s a e aduse n biserici. Domnul Hristos va veni n inima voastr a. Numai n felul acesta v a pute ti men tine integritatea. M arturii pentru comunitate 7:195. 189

190

Rug aciunea

Preg ate ste-te pentru ve snicie cu un astfel de zel, cum nu ai manifestat nc a pn a acum. Educ a- ti mintea spre a-i pl acea Biblia, adunarea de rug aciune, ora de medita tie s i, mai presus de toate, ora cnd suetul intr a n comuniune cu Dumnezeu. Caut a s a ai nclina tii cere sti, dac a dore sti s a te al aturi corului ceresc din loca surile de sus. M arturii pentru comunitate 2:267. Cnd Duhul lui Dumnezeu va lucra asupra inimii cur a tind templul suetului de ntinarea lumeasc as i de dragostea de pl aceri, to ti vor v azu ti la adunarea de rug aciune, ndeplinindu- si datoria cu credincio sie s i ob tinnd cu ner abdare tot beneciul pe care pot s a-l de Domnul lui va folosi orice ob tin a. Lucr atorul credincios fa ta ocazie de a se a seza direct sub razele de lumin a ce vin de la tronul lui Dumnezeu, iar lumina aceasta va reectat a asupra altora. M arturii pentru comunitate 4:461. Prezen ta lui Dumnezeu face ca timpul de rug aciune s i nchi de Dumnezeu este innare s a e sfnt Adev aratul respect fa ta mnt al m spirat de un sim ta are tiei Sale innite s i de o con stientizare a prezen tei Sale. Inima ec arui copil ar trebui s a e impresionat a profund de acest sentiment al prezen tei Celui Nev azut. Copilul ar trebui s a e nv a tat s a priveasc a ora s i locul rug aciunii s i serviciul [200] divin public ca ind snte, pentru c a Dumnezeu este acolo. Cnd mntul respectul se manifest a n atitudine s i comportament, sim ta care l inspir a se va adnci. Educa tie, 242, 243. Rug aciunea public a ne aduce n prezen ta lui Dumnezeu Rug aciunea, indiferent dac a este n al tat a ntr-o adunare public a, la altarul familial sau n tain a, l pune pe om direct n prezen ta lui Dumnezeu. Printr-o rug aciune nencetat a, tinerii pot s a si nsu seasc a principii a sa de neclintite, nct nici ispitele cele mai puternice nu i de Dumnezeu. My Life vor atrage departe de supunerea lor fa ta Today, 18. Rug aciunile publice nu trebuie s a e lungi s i seci n calitate de copii ai mp aratului ceresc, ar trebui s a v a educa ti pentru a prezenta m arturia cu o voce clar as i distinct as i ntr-o asemenea modalitate, nct nimeni s a nu aib a impresia c a sunte ti re tinu ti n a vorbi despre milostivirile Domnului. In adun arile sociale, rug aciunea s a e rostit a n a sa fel nct to ti s a e zidi ti suete ste, iar aceia care iau parte la ea s a urmeze exemplul dat de rug aciunea frumoas a pe care Domnul a f acut-o pentru lume. Rug aciunea lui Isus este simpl a,

Rug aciunea s i nchinarea

191

clar a, cuprinz atoare, s i totu si nu este a sa de lung as i de lipsit a de cum sunt rug via ta aciunile seci care se rostesc adesea n public. Ar s mai bine ca aceste rug aciuni lipsite de via ta a nu e rostite, pentru c a ele nu reu sesc nici s a zideasc a, nici sa binecuvnteze, ci sunt ni ste simple formalit a ti f ar a putere. Christian Education, 129. Rug aciunile prezentate n public trebuie s a e scurte s i la subiect. Dumnezeu nu dore ste ca adunarea de rug aciune s a e obositoare din cauza cererilor lungi.... Cteva minute sunt suciente pentru o rug aciune public a obi snuit a. Evanghelizare, 146. Rug aciunile s i adun arile noastre sociale ar trebui s a e ocazii de ajutor special s i ncurajare. Fiecare are de f acut o lucrare pentru ca . aceste adun ari s a devin a ct mai interesante s i folositoare cu putin ta O astfel de lucrare poate realizat a cel mai bine printr-o experien ta zilnic a n lucrurile lui Dumnezeu s i prin dispozi tia de a vorbi f ar a ezitare despre iubirea Sa n adun arile poporului S au. Dac a nu ve ti ng adui ca ntunericul sau necredin ta s a p atrund a n inima voastr a, [201] ele nu se vor manifesta nici n adun arile voastre. ntlnirile noastre trebuie s a e f acute foarte interesante. Ele trebuie s a e cuprinse de atingerea cerului. S a nu e vorbiri lungi, seci s i rug aciuni formale, numai de dragul de a ocupa tim Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a, 211. La altarul familiei [n Sabat] s a participe s i copiii. To ti s a- si aduc a Biblia s i ecare s a citeasc a un verset sau dou a. Apoi, s a se cnte un imn cunoscut, urmat de rug aciune. Hristos ne-a dat un model n acest sens. Rug aciunea Domneasc a nu a fost dat a cu scopul de a repetat a ca o formul a, ci este o ilustra tie cu privire la felul cum trebuie s a e rug aciunile noastre simple, st aruitoare s i cuprinz atoare. Printr-o rug aciune simpl a, spune ti-I Domnului nevoile voastre si exprima ti-v a recuno stin ta pentru ndur arile Sale. n felul acesta, l invita ti pe Isus ca pe un oaspete binevenit n casa s i n inima voastr a. Rug aciunile lungi s i pentru subiecte ndep artate nus i au locul n familie. Ele fac ora de rug aciune obositoare, n ciuda faptului c a ar trebui s a e privit a ca un privilegiu s i o binecuvntare. Face ti ca ocazia s a e plin a de interes s i bucurie. ndrumarea copilului, 524. Cuvnt arile s i rug aciunile lungi s i prozaice sunt nepotrivite oriunde, dar ndeosebi la adun arile sociale. Ele i obosesc att pe ngeri, ct s i pe oamenii care le ascult a. Rug aciunile noastre s a e scurte s i la subiect. Duhul lui Dumnezeu trebuie s a p atrund a

192

Rug aciunea

inima ascult atorilor, iar El va nl atura orice formalitate s i monotonie. The Review and Herald, 10 octombrie 1882. Unul sau dou a minute sunt suciente pentru orice rug aciune obi snuit a. M arturii pentru comunitate 2:581. Rug aciunile lungi fac nchinarea s a e obositoare n e care familie ar trebui s a e un timp precis pentru altarul de diminea ta s i cel de sear a. Ct de bine este ca p arin tii s a- si adune copiii n jurul , s lor naintea mesei de diminea ta a-I mul tumeasc a Tat alui ceresc pentru ocrotirea Sa din timpul nop tii s i s a-I cear a ajutor, c al auzire s i protec tie pentru timpul zilei! Ct de potrivit este, de asemenea, ca atunci cnd vine seara, p arin tii s i copiii s a se adune nc a o dat a n [202] fa ta Lui s i s a-I mul tumeasc a pentru binecuvnt arile zilei trecute! Tat al, iar n lipsa lui marna, s a conduc a serviciul de nchinare, alegnd un pasaj din Scriptur a care este interesant s i u sor de n teles. Serviciul s a e scurt. Dac a se cite ste un capitol lung s i se roste ste o rug aciune lung a, serviciul devine obositor s i ncheierea lui aduce un mnt de u sim ta surare. Dumnezeu este dezonorat cnd minutele de nchinare devin seci s i nepl acute s i cnd sunt a sa plictisitoare s i att de lipsite de interes, nct copiii se tem de acest serviciu. Ta tilor s i mamelor, face ti ca ora de nchinare s a e ct se poate de interesant a. Nu exist a motiv pentru care ora aceasta s a nu e cea mai pl acut as i frumoas a din zi. Pu tin a medita tie pentru preg atirea ei v a va ajuta s a o face ti plin a de interes s i de folos. Din cnd n cnd, face ti acest serviciu divin s a e variat. Se pot pune ntreb ari cu privire la pasajul citit din Scriptur as i se pot face cteva observa tii potrivite. Se poate cnta o cntare de laud a. Rug aciunea rostit a s a e scurt as i la subiect. n cuvinte simple s i c alduroase, acela care rug nal ta aciunea s a aduc a laud a lui Dumnezeu pentru bun atatea Lui s i s a cear a ajutor. Dac a mprejur arile ng aduie, ar bine s a ia s i copiii parte la citit s i la rug aciune. Numai ve snicia va dezv alui tot binele pe care l-au adus aceste ocazii de rug aciune. M arturii pentru comunitate 7:43, 44. Rug aciunile noastre n public trebuie s a e scurte s i s a exprime numai dorin tele reale ale suetului, cernd cu simplitate s i cu o ncredere simpl a tocmai lucrurile de care avem nevoie. Rug aciunea unei inimi umile s i poc aite este respira tia vital a a unui suet care amnze ste dup a neprih anire. Signs of the Times, 3 decembrie 1896.

Rug aciunea s i nchinarea

193

Din lumina pe care am avut-o cu privire la acest subiect, am stabilit c a, atunci cnd ne adun am s a ne nchin am Lui, Dumnezeu nu dore ste ca aceste ocazii s a e plictisitoare s i obositoare, prin faptul c a r amnem pe genunchi un timp destul de ndelungat, ascultnd cteva rug aciuni lungi. Cei cu s an atatea s ubred a nu pot s a suporte acest efort, f ar a s a ajung a extrem de obosi ti s i epuiza ti. Din cauz a c a st a n genunchi a sa de mult timp, trupul obose ste, iar ce este s i mai r au este faptul c a mintea ajunge s a e a sa de obosit a de rug aciunea continua, nct nu se mai prime ste nicio nviorare spiritual a, iar adunarea este pentru oameni mai rea dect o pierdere. Ei ajung obosi ti din punct [203] de vedere mintal s i zic, f ar a s a ob tinut nicio putere spiritual a. Adun arile pentru predicare s i rug aciune nu trebuie s a e plictisitoare. Dac a este posibil, to ti s a e prezen ti la ora stabilit as i, dac a unii ntrzie s i vin cu o jum atate de or a sau chiar cu cincisprezece minute dup a timpul stabilit, nu trebuie s a e a stepta ti. Dac a sunt prezen ti numai doi, ace stia pot s a cear a mplinirea f ag aduin tei. Dac a este posibil, adunarea trebuie s a nceap a la ora stabilit a, indiferent dac a sunt prezen ti pu tini sau mul ti. Formalitatea s i rigiditatea rece trebuie s a e l asate la o parte, iar to ti trebuie s a si ndeplineasc a datoria cu promptitudine. La ocaziile obi snuite, timpul pentru rug aciune s a nu dureze mai mult de zece minute. Dup a ce a avut loc o schimbare de pozi tie, iar o cntare sau un ndemn au ndep artat monotonia, dac a vreunul simte nevoia de a se ruga, atunci s a se roage. To ti trebuie sa simt a ca ind o datorie cre stin a s a se roage scurt. Spune-I Domnului exact ce dore sti, f ar a s a nconjori toat a lumea. n rug aciunea particular a, to ti au privilegiul s a se roage ct de lung doresc s i s a e ct de explici ti le place. Ei se pot ruga pentru toate rudele s i pentru to ti prietenii lor. O adunare obi snuit a pentru a ne nchina lui Dumnezeu nu este locul pentru comunicarea tainelor inimii. Care este scopul venirii noastre mpreun a? Oare este acela de a-L informa pe Dumnezeu sau de a-L nv a ta, spunndu-I n rug aciune tot ce s tim? Noi ne adun am spre a ne zidi suete ste unul pe altul minte, spre a aduna putere, lumin prin schimbul de idei s i sim ta as i curaj prin cunoa sterea speran telor s i aspira tiilor celorlal ti, iar prin , primim rug aciunile noastre zeloase s i sincere, n al tate prin credin ta remprosp atare s i vigoare de la Izvorul t ariei noastre. Adun arile

194

Rug aciunea

acestea ar trebui s a e cele mai pre tioase ocazii s i trebuie s a e f acute interesante pentru to ti aceia care au o nclina tie spre lucrurile religioase. M a tem c a unii nu aduc necazurile lor la Dumnezeu n rug aciune tainic a, ci le p astreaz a pentru adunarea de rug aciune, iar acolo si fac rug aciunea pentru mai multe zile. Ace stia pot numi ti uciga si ai adun arilor de predicare s i rug aciune. Ei nu transmit nicio lumin a, nu ajut a pe nimeni. Rug aciunile lor reci, nghe tate s i lungi s i m arturiile [204] c aderilor lor arunc a o umbr a. To ti sunt bucuro si cnd au terminat s i este aproape imposibil s a ndep artezi r aceala s i ntunecimea pe care le-au adus n adunare rug aciunile s i ndemnurile lor. Din lumina pe care am primit-o, adun arile noastre trebuie s a e spirituale s i sociale, dar nu prea lungi. Rezerva, mndria, vanitatea s i teama de om trebuie s a e l asate acas a. Micile nen telegeri s i prejudec a tile nu trebuie s a e luate cu noi la aceste adun ari. Ca ntr-o familie unit a, simplitatea, blnde tea, ncrederea s i iubirea trebuie s a existe n inima fra tilor s i surorilor care se adun a mpreun a, pentru a remprosp ata ti s i nt ari ti, aducnd lumina lor laolalt a. M arturii pentru comunitate 2:577-579. Rug aciunile publice s a e rostite distinct s i clar Aceia care se roag as i aceia care vorbesc trebuie s a pronun te cuvintele a sa cum se cuvine s i s a vorbeasc a n tonuri clare, distincte s i uniforme. Rug aciunea, dac a e f acut a a sa cum se cuvine, este o putere spre bine. Ea este unul dintre mijloacele folosite de Domnul pentru a transmite oamenilor comorile pre tioase ale adev arului. Totu si rug aciunile nu sunt ce ar trebui s a e, din cauza vocilor defectuoase ale acelora care le rostesc. Satana se bucur a cnd rug aciunile n al tate c atre Dumnezeu aproape nici nu se aud. Poporul lui Dumnezeu trebuie s a nve te s a vorbeasc as i s a se roage, a sa nct s a reprezinte bine marile adev aruri pe care le posed a. M arturiile prezentate s i rug aciunile oferite s a e clare s i distincte. n felul acesta, Dumnezeu va sl avit. M arturii pentru comunitate 6:382. Cnd v a ruga ti n public, s a folosi ti un limbaj simplu Un limbaj bombastic nu este potrivit n rug aciune, indiferent dac a ea este rostit a de la amvon, n cercul familiei sau n tain a. ndeosebi cel care se roag a n public ar trebui s a foloseasc a un limbaj simplu, a sa nct ceilal ti s a n teleag a ce se spune s i s a e de acord cu rug aciunea.

Rug aciunea s i nchinarea

195

este auzit Rug aciunea rostit a din inim as i cu credin ta a n ceruri s i prime ste r aspuns pe p amnt. Slujitorii evangheliei, 177. Rug aciunile noastre s a e ordonate Am v azut c a Domnului nu i place o stare de confuzie s i c a n rug aciune s i n cntare trebuie s a e ordine. Noi nu ar trebui s a venim n casa lui Dumnezeu spre a ne ruga pentru familiile noastre, afar a de c azui cnd un sim mnt profund ne conduce s ta a facem acest lucru, n timp ce Duhul lui Dumnezeu lucreaz a convingerea asupra lor. n general, locul [205] potrivit unde ne putem ruga pentru familiile noastre este la altarul familial. Cnd cei care constituie subiectele rug aciunilor noastre sunt pleca ti, c am aru ta este locul cel mai potrivit pentru a-L ruga pe Dumnezeu pentru ei. Cnd suntem n casa Domnului, trebuie s a ne rug am pentru o binecuvntare potrivit a pentru acel moment s i sa ne a stept am ca Dumnezeu s a asculte s i s a r aspund a la rug aciuni. Acest . M fel de ntlniri vor interesante s i pline de via ta arturii pentru comunitate 1:145, 146. S a ne apropiem de Dumnezeu n rug aciune cu respect Unii cred c a a se ruga lui Dumnezeu ntr-o manier a obi snuit a, ca . Ei profaneaz s i cnd ar vorbi cu un om, este un semn de umilin ta a Numele S au cnd rostesc n rug aciunile lor expresii cum ar Dumnezeule Atotputernic cuvinte snte s i pline de or, care nu ar trebui s a ias a niciodat a de pe buzele cuiva, f ar a un ton umilit s i f ar a mnt de respect s un sim ta i venera tie. Slujitorii evangheliei, 176. Avem privilegiul de a ngenunchea n rug aciunea public a Att n nchinarea particular a, ct s i n nchinarea public a, cnd i adres am lui Dumnezeu cererile noastre, noi avem datoria de a ne pleca pe genunchi. Acest gest arat a dependen ta noastr a de Dumnezeu. Selected Messages 2, 312. n conformitate cu lumina care mi-a fost dat a, lui Dumnezeu I-ar pl acea ca pastorii s a ngenuncheze ndat a ce urc a la amvon s i sa cear a cu solemnitate ajutorul lui Dumnezeu. Ce impresie ar face mntul solemnit faptul acesta? Oamenii ar cuprin si de sim ta a tii s i venera tiei. Pastorul lor este n comuniune cu Dumnezeu s i se consacr a Lui, nainte de a ndr azni s a stea n picioare n fa ta oamenilor. Solemnitatea se a sterne asupra oamenilor, iar ngerii lui Dumnezeu sunt adu si foarte aproape. Primul lucru pe care trebuie s a-l fac a pastorii cnd vin la amvon este acela de a-L c auta pe Dumnezeu,

196

Rug aciunea

spunndu-le astfel tuturor: Dumnezeu este izvorul puterii mele. M arturii pentru comunitate 2:612. Cnd intr a, pastorul trebuie s a o aib a o expresie demn as i solemn a. ndat a ce urc a la amvon, el trebuie s a se plece n genunchi, n rug aciune t acut a, s i s a cear a st aruitor ajutorul lui Dumnezeu. Ce mntul impresie va face lucrul acesta? Oamenii ar cuprin si de sim ta [206] solemnit a tii s i venera tiei. Pastorul lor este n comuniune cu Dumnezeu s i se consacr a Lui nainte de a ndr azni s a stea n picioare, n fa ta oamenilor. Solemnitatea este asupra tuturor s i ngerii lui Dumnezeu sunt foarte aproape. De asemenea, to ti cei din adunare care se tem de Dumnezeu ar trebui s a plece capul, uni ti ntr-o rug aciune t acut a mpreun a cu el, cernd lui Dumnezeu s a binecuvnteze ntlnirea cu prezen ta Lui s i s a dea putere adev arului S au vestit de buze omene sti. Cnd adunarea este deschis a prin rug aciune, ecare genunchi trebuie s a se plece n prezen ta Celui Sfnt s i ecare inima ar trebui s a se nal te la Dumnezeu ntr-o devo tiune t acut a. Rug aciunile nchin atorilor vor auzite s i prezentarea Cuvntului se va dovedi ecient a. a nchin Atitudinea lipsit a de via ta atorilor din Casa Iui Dumnezeu este unul dintre marile motive pentru care pastorul nu reu se ste s a fac a mai mult bine. Melodia cntecului, rev arsat a din multe inimi n exprim ari clare, este unul dintre instrumentele lui Dumnezeu n lucrarea de salvare a suetelor. Toate serviciile trebuie s a e conduse cu solemnitate s i team a sfnt a, ca n prezen ta vizibil a a Domnului. M arturii pentru comunitate 5:492, 493. Att n nchinarea public a, ct s i n cea particular a, atunci cnd aducem cererile noastre naintea Domnului, noi avem privilegiul de a ne pleca pe genunchi. Domnul Tsus, exemplul nostru, a ngenuncheat s i S-a rugat (Luca 22, 41). Despre ucenicii S ai este scris c as i ei, de asemenea, au ngenuncheat s i s-au rugat (Faptele Apostolilor 9, 40). Pavel declar a: mi plec genunchii naintea Tat alui Domnului nostru Isus Hristos. Ezra a ngenuncheat m arturisind, naintea lui Dumnezeu, p acatele lui Israel (vezi Ezra 9, 5). Daniel de trei ori pe zi ngenunchea, se ruga s i l auda pe Dumnezeul lui (Daniel 6, 10). Profe ti s i regi, 48. Rug aciunea public a este important a, dar nu este sucient a Numai rug aciunea n familie sau n public nu este sucient a. Rug aciunea n tain a este foarte important a. n singur atate, suetul este deschis naintea ochiului cercet ator al lui Dumnezeu s i ecare

Rug aciunea s i nchinarea

197

motiv este cercetat ndeaproape. Rug aciune tainic a! Ce pre tioasa este! Suetul comunicnd cu Dumnezeu! Rug aciunea in taina trebuie s a e auzit a numai de Dumnezeu, Acela care aude n tain a Nicio ureche curioas a nu trebuie s a primeasc a povara unor astfel de cereri. [207] M arturii pentru comunitate 2:189, 190.

Capitolul 19 Atitudinea n rug aciune


Atitudinea potrivit a pentru rug aciunea public a Am primit scrisori n care sunt ntrebat a cu privire la atitudinea potrivit a pe care trebuie s a o aib a o persoan a care se roag a Suveranului Universului. De unde au preluat fra tii no stri ideea c a trebuie s a stea n picioare cnd se roag a lui Dumnezeu? Un credincios care fusese educat cinci ani la Battle Creek a fost chemat s a conduc a rug aciunea nainte ca sora White s a le vorbeasc a oamenilor. Totu si, cnd l-am v azut stnd n picioare n timp ce buzele lui erau pe punctul de a rosti rug aciunea c atre Dumnezeu, suetul mi s-a tulburat s i i-am adresat o mustrare public a. L-am chemat pe nume s i i-am spus: Pleac a-te pe genunchi. Aceasta este ntotdeauna pozi tia potrivit a.... Atitudinea potrivit a pe care trebuie s a o avem cnd ne rug am lui Dumnezeu este aceea de a ngenunchea, Acest act de nchinare a fost cerut de la cei trei robi evrei din Babilon.... Totu si un asemenea act era un omagiu care trebuia s a-I e adus numai lui Dumnezeu Suveranul lumii, Conduc atorul Universului, iar cei trei evrei au refuzat s a acorde o astfel de onoare vreunui idol, chiar dac a era f acut din aur curat. Dac a ar f acut a sa, n realitate, ei s-ar nchinat mp aratului Babilonului. Pentru c a au refuzat s a fac a a sa cum le poruncise mp aratul, ei au suferit pedeapsa s i au fost arunca ti n [208] cuptorul aprins. Totu si Domnul Hristos a venit personal s i a umblat al aturi de ei n foc, iar lor nu li s-a ntmplat niciun r au. Att n nchinarea particular a, ct s i n cea public a, atunci cnd i adres am lui Dumnezeu cererile noastre, noi avem datoria de a ne pleca pe genunchi. Acest act arat a dependen ta noastr a de Dumnezeu.... Unde a fost educat Fratele H.? La Battle Creek. Cum este posibil ca, n ciuda ntregii lumini pe care Dumnezeu i-a dat-o poporului S au cu privire la subiectul respectului, pastorii, educatorii s i profesorii din s colile noastre s a-i nve te pe tineri, prin cuvntul s i exemplul lor, s a stea n picioare cnd se roag a, a sa cum f aceau fariseii? Oare s a consider am faptul acesta ca ind un semn al mul198

Atitudinea n rug aciune

199

tumirii de sine s i al mndriei? Oare trebuie ca tr as aturile acestea s a ajung a s a e remarcate?... Sper am c a, atunci cnd se apropie de singurul Dumnezeu viu s i adev arat, fra tii no stri nu vor manifesta mai pu tin respect s i venera tie, de idolii lor zei, pentru c dect manifest a p agnii fa ta a, dac a vor face a sa, oamenii ace stia vor judec atorii no stri n ziua hot arrii nale, A s vrea s a m a adresez tuturor celor care ocup a locul de prolesor n s colile noastre. Fra ti s i surori, nu l dezonora ti pe Dumnezeu prin lipsa voastr a de respect s i prin ngmfare. Nu sta ti n picioare, n fariseismul vostru, cnd v a ruga ti lui Dumnezeu. Nu v a ncrede ti n propria putere. Nu depinde ti de ea, ci ngenunchea ti adesea naintea lui Dumnezeu s i nchina ti-v a Lui. Cnd v a aduna ti pentru a v a nchina lui Dumnezeu, nu uita ti s a ngenunchea ti naintea Lui. Acest act s a dovedeasc a faptul c a ntregul suet, trup s i spirit sunt supuse Duhului adev arului. Cine a cercetat Cuvntul cu aten tie spre a g asi exemple s i ndrum ari cu privire la subiectul acesta? n cine putem s a ne ncredem, n calitate rile str de profesori n s colile noastre din America s i din ta aine? Oare, dup a ani de studii, studen tii no stri trebuie s a se ntoarc a n tara lor cu idei denaturate cu privire la respectul, cinstea s i reveren ta care trebuie s a-I e date lui Dumnezeu s i s a simt a c a nu au nicio obliga tie de a-i cinsti pe oamenii cu p arul c arunt, pe oamenii cu experien ta s i pe slujitorii lui Dumnezeu, care au fost implica ti n lucrarea Sa pe aproape tot parcursul vie tii lor? i sf atuiesc pe to ti aceia care frecventeaz as colile din America sau din orice alt loc s a nu deprind a spiritul lipsei de respect. Asigura ti-v a c a n telege ti personal de ce fel de educa tie ave ti nevoie, ca s a-i pute ti educa s i pe al tii pentru a [209] dobndi un caracter potrivit, care va rezista ncerc arii ce va adus a n curnd asupra tuturor celor care tr aiesc pe p amnt. R amne ti n tori sau elevi tov ar as ia celor mai serio si cre stini. Nu alege ti nv a ta ngmfa ti, ci pe aceia care arat a evlavia cea mai adnc a, aceia care au un spirit de n telegere a lucrurilor lui Dumnezeu. Tr aim n vremuri periculoase. Adventi stii de ziua a s aptea se declar a a poporul lui Dumnezeu, care p aze ste poruncile, dar ei si fa de Dumpierd spiritul de devo tiune. Acest spirit de reveren ta ta pe oameni cum s nezeu i nva ta a se apropie de Creatorul lor nu prin ei n cu un respect sfnt, prin credin ta si si, ci printr-un Mijlocitor. n felul acesta, omul r amne statornic, oricare ar si-

200

Rug aciunea

tua tiile n care ar pus. Omul trebuie s a vin a pe genunchi, ca un supus al milei, un rug ator aat la piciorul tronului harului. n timp ce prime ste milostivirile zilnice din mna lui Dumnezeu, el trebuie s a cultive mereu recuno stin ta n inima lui s i s a o exprime n cuvinte de mul tumire s i laud a pentru aceste favoruri nemeritate.ngerii i-au p azit calea de-a lungul ntregii lui vie ti, iar el a fost sc apat din multe capcane pe care nici nu le-a v azul. EI trebuie s a mul tumeasc a n ecare rug aciune pentru lucrarea f acut a de Dumnezeu spre binele lui, pentru aceast a ocrotire din partea acelor ochi care nu a tipesc s i nici nu dorm niciodat a. Selected Messages 2, 311-315. ngenuncherea n rug aciune arat a respectul s i reveren ta de Dumnezeu Fie ca Dumnezeu s a-i nve te pe credincio sii fa ta S ai cum s a se roage. Profesorii din s colile noastre s i pastorii din bisericile noastre s a nve te zilnic n s coala lui Hristos. Dac a vor face a sa, ei se vor ruga cu zel s i seriozitate, iar cererile lor vor auzite s i vor primi r aspuns. Atunci, Cuvntul va proclamat cu putere. Att n nchinarea noastr a particular a, ct s i n cea public a, atunci cnd adres am rug aciunile noastre, avem privilegiu! de a ngenunchea naintea lui Dumnezeu. Domnul Isus, exemplul nostru, a ngenuncheat s i a nceput s a Se roage. Despre ucenicii S ai este raportat c a, de asemenea, ei au ngenuncheat s i s-au rugat, Pavel a declarat: mi plec genunchii naintea Tat alui Domnului nostru Isus Hristos. Cnd a m arturisit p acatele lui Israel naintea lui Dumnezeu, Ezra a ngenuncheat. Daniel, de trei ori pe zi, ngenunchea, se ruga s i l auda pe Dumnezeul lui, cum f acea s i mai nainte. de Dumnezeu este determinat de un Adev aratul respect fa ta mnt al m sim ta are tiei Sale innite s i de n telegerea faptului c a El este prezent. Fiecare inim a ar trebui s a e adnc impresionat a de a Celui Nev [210] aceast a prezen ta azut. Ora s i locul rug aciunii sunt snte, deoarece Dumnezeu este prezent acolo s i, n timp ce atitudinea mntul pe care l s i comportamentul nostru exprima respect, sim ta inspir a va mai profund. Psalmistul declar a: Numele Lui este sfnt s i nfrico sat (Psalmii 111, 9). Cnd rostesc Numele acesta, ngerii si acoper a fa ta. Prin urmare, ce respect ar trebui s a manifest am cnd rostim acest Nume, noi, care suntem ni ste oameni c azu ti s i p ac ato si! Ar bine ca att tinerii, ct s i cei n vrst a s a mediteze la acele cuvinte ale Scripturii, care arat a cum ar trebui s a e privit locul n care se manifest a prezen ta special a a Iui Dumnezeu. Nu te apropia

Atitudinea n rug aciune

201

mintea din picioare, c de locul acesta, scoate- ti nc al ta aci locul pe care calci este un p amnt sfnt. Dup a ce a avut o viziune a ngerilor, Iacov a exclamat, Cu adev arat, Domnul este n locul acesta s i eu n-am s tiut.... Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor! Slujitorii evangheliei, 178, 179. Umilin ta lui Solomon la vremea cnd a nceput s a poarte r aspunderile statului, cnd a recunoscut naintea lui Dumnezeu: Eu sunt doar un tn ar necercat (1 Regi 3, 7), dragostea lui adnc a fa ta de Dumnezeu, respectul lui profund pentru lucrurile snte, nencrederea n sine, precum s i faptul c a n al ta cu adev arat pe Creatorul cel innit al tuturor lucrurilor toate aceste tr as aturi de caracter n lucr cu adev arat demne de urm arit s-au dat pe fa ta arile legate de dedicarea templului, cnd, n timpul rug aciunii sale de consacrare, a ngenuncheat n pozi tia umil a a unuia care cere. Urma sii lui Hristos de ast azi s a se fereasc a de tendin tele de a pierde spiritul de respect s i pe oameni cum s de team a sfnt a. Scripturile i nva ta a se apropie de s ntr-un Mijlocitor F ac atorul lor cu umilin ta i temere, prin credin ta divin. Profe ti s i regi, 47, 48. n mijlocul cur tii templului, fusese n al tat a o treapt a de aram a, sau o platform a lung a de cinci co ti, lat a de cinci co ti s i nalt a de trei co ti, Solomon a stat pe ea s i, cu minile ridicate, a binecuvntat mul timea cea mare din fa ta lui si toat a adunarea lui Israel st atea n picioare (2 Cronici 6, 13.3). Binecuvntat s a e Domnul Dumnezeul lui Israel, a exclamat Solomon, care a mplinit prin puterea Sa ce spusese cu gura Sa tat alui meu David cnd a zis: Am ales Ierusalimul, pentru ca n el [211] s a locuiasc a Numele Meu (2 Cronici 6, 4-6). Apoi, Solomon a ngenuncheat pe platform as i, n auzul ntregului popor, a n al tat rug aciunea de consacrare. Ridicndu- si minile c atre cer, n timp ce adunarea era plecat a cu fa ta la p amnt, mp aratul s-a rugat: Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca Tine nici sus n ceruri, nici jos pe p amnt. Tu tii leg amntul s i de robii T ndurarea fa ta ai, care umbl a naintea Ta din toat a inima lor. Profe ti s i regi, 39, 40. mp aratul Solomon a stat pe un postament de aram a n fa ta altarului s i a binecuvntat poporul. Apoi a ngenuncheat s i, cu minile ridicate, a prezentat naintea lui Dumnezeu o rug aciune erbinte s i solemn a n timp ce adunarea se plecase cu fa ta la p amnt. Dup a ce

202

Rug aciunea

s i-a ncheiat Solomon rug aciunea, a cobort foc din cer s i a consumat jertfa. Istoria mntuirii, 194. Mintea ti-a fost dat a ca s a po ti n telege cum s a lucrezi. Ochii ti-au fost da ti ca s a po ti receptiv s i s a sesizezi ocaziile oferite de Dumnezeu. Urechile tale sunt pentru a asculta de poruncile lui Dumnezeu. Genunchii t ai sunt pentru a te pleca de trei ori pe zi ntr-o rug aciune f acut a din toat a inima. Picioarele tale sunt ca s a alergi pe calea poruncilor lui Dumnezeu. M arturii pentru comunitate 6:297. Pastorii s a ngenuncheze n rug aciune nainte de a predica n conformitate cu lumina care mi-a fost dat a, lui Dumnezeu I-ar pl acea ca pastorii s a ngenuncheze ndat a ce urc a la amvon s i s a cear a cu solemnitate ajutorul lui Dumnezeu, Ce impresie ar face mntul solemnit faptul acesta! Oamenii ar cuprin si de sim ta a tii s i venera tiei. Pastorul lor este n comuniune cu Dumnezeu s i se consacr a Lui nainte de a ndr azni s a stea n picioare n fa ta oamenilor. Solemnitatea se a sterne asupra oamenilor, iar ngerii lui Dumnezeu sunt adu si foarte aproape. Primul lucru pe care trebuie s a-l fac a pastorii cnd vin la amvon este acela de a-L c auta pe Dumnezeu, spunndu-le astfel tuturor; Dumnezeu este izvorul puterii mele. M arturii pentru comunitate 2:612. Cnd intr a, pastorul trebuie s a o aib a o expresie demn as i so[212] lemn a. ndat a ce urc a la amvon, El trebuie s a se plece n genunchi, n rug aciune t acut as i s a cear a st aruitor ajutorul lui Dumnezeu. Ce mnimpresie va face lucrul acesta! Oamenii vor cuprin si de sim ta tul solemnit a tii s i al venera tiei. Pastorul lor este n comuniune cu Dumnezeu s i se consacr a Lui nainte de a ndr azni s a stea n picioare, n fa ta oamenilor. Solemnitatea este asupra tuturor s i ngerii lui Dumnezeu sunt totu si foarte aproape. De asemenea, to ti cei din adunare care se tem de Dumnezeu ar trebui s a- si plece capetele uni ti ntr-o rug aciune t acut a mpreun a cu el, cernd lui Dumnezeu s a binecuvnteze ntlnirea cu prezen ta Lui s i s a dea putere adev arului S au vestit de buze omene sti. Cnd adunarea este deschis a prin rug aciune, ecare genunchi trebuie s a se plece n prezen ta Celui Sfnt s i ecare inim a ar trebui s a se nal te la Dumnezeu ntr-o devo tiune t acut a. Rug aciunile nchin atorilor vor ascultate s i prezentarea Cuvntului a nchin se va dovedi ecient a. Atitudinea lipsit a de via ta atorilor din Casa lui Dumnezeu este unul dintre marile motive pentru care pasto-

Atitudinea n rug aciune

203

rul nu reu se ste s a fac a mai mult bine. Melodia cntecului, rev arsat a din multe inimi n exprim ari clare, este unul dintre instrumentele lui Dumnezeu n lucrarea de salvare de suete. Toate serviciile trebuie s a e conduse cu solemnitate s i team a sfnt a, ca n prezen ta vizibil a a Domnului o stirilor. M arturii pentru comunitate 5:492, 493. Pozi tia n genunchi nu este cerut a ntotdeauna cnd ne rug am Nu putem s a m mereu pe genunchi n rug aciune, dar calea spre tronul harului este deschis a mereu. n timp ce suntem angaja ti n munca activ a, noi putem s a cerem ajutor, iar Acela care nu ne va am agi niciodat a ne-a f ag aduit: Ve ti primi. Cre stinul va g a.si timp pentru rug aciune. Daniel a fost un om de stat, asupra lui se aau responsabilit a ti grele, totu si el l c auta pe Dumnezeu de trei ori pe zi, iar Domnul i-a dat Duhul Sfnt. Tot a sa, ast azi, oamenii se pot retrage n ad apostul tainic al Celui Preanalt s i pot s a simt a siguran ta f ag aduin tei Sale: Poporul meu va locui n locuin ta p acii, n case f ar a grij as i n ad aposturi lini stite (Isaia 32, 18). To ti aceia care doresc cu adev arat lucrul acesta pot s a g aseasc a un loc pentru comuniunea cu Dumnezeu, unde nicio ureche nu poate s a aud a, ci numai aceea care este deschis a pentru a auzi strig atele celor neajutora ti, tulbura ti s i nevoia si urechea Aceluia care s tie chiar s i . Ei spune: Voi sunte cnd cade o vr abiu ta ti mai de pre t dect multe [213] vr abii (Matei 10, 31). Sfaturi pentru s an atate, 423, 424. Motivul pentru care a sa de mul ti sunt l asa ti singuri n locuri ale ispitei este c a nu l p astreaz a ntotdeauna pe Domnul n aten tia lor. Cnd ng aduim ca p art as ia noastr a cu Dumnezeu s a e ntrerupt a, atunci ne-am pierdut ap ararea. Toate scopurile voastre bune, toate inten tiile voastre bune nu v a vor ajuta s a v a mpotrivi ti r aului. Trebuie s a ti b arba ti s i femei ale rug aciunii. Cererile voastre nu trebuie sa e slabe, ocazionale s i de form a, ci din toat a inima, perseverente s i continue. Nu este ntotdeauna necesar s a v a pleca ti pe genunchi pentru a v a ruga. Cultiva ti obiceiul de a vorbi cu Mntuitorul cnd sunte ti singuri, cnd merge ti pe drum s i cnd sunte ti ocupa ti cu munca zilnic a. Inima voastr a s a se nal te nencetat, cernd n t acere ajutor, lumin a, t arie, cunoa stere. Fiecare respira tie s a e o rug aciune. Divina vindecare, 510, 511 n lucrarea de pazire a inimii, trebuie s a ne rug am nencetat s i s a trimitem neobosit cererile noastre c atre tronul harului, pentru a primi sprijin. Aceia care poart a Numele lui Hristos trebuie s a vin a

204

Rug aciunea

s , cernd ajutor. Mntuitorul la Dumnezeu cu st aruin ta i umilin ta ne-a spus s a ne rug am f ar a ncetare. Cre stinul nu poate s a stea mereu n pozi tia de rug aciune, dar gndurile s i dorin tele lui pot s a e ndreptate f ar a ncetare spre cer. Dac a am vorbit mai pu tin s i ne-am rugat mai mult, ncrederea de sine s-ar risipit. Fii s i ice ale lui Dumnezeu, 99. Calea spre tronul lui Dumnezeu este deschis a ntotdeauna. De si nu pute ti s a sta ti f ar a ncetare pe genunchi, n rug aciune, totu si cererile voastre t acute pot s a se nal te continuu spre Dumnezeu pentru putere s i c al auzire. Cnd sunte ti ispiti ti, s i ve ti , pute ti s a alerga ti n locul tainic al Celui Preanalt. Bra tele Sale ve snice v a vor sus tine. Cuvintele acestea s a v a nvioreze suetul: Totu si ai n Sardes cteva nume care nu s i-au mnjit hainele. Ei vor umbla mpreun a cu Mine, mbr aca ti n alb, indc a sunt vrednici. Sfaturi pentru s an atate, 362. Dac a to ti lucr atorii no stri ar putea s a petreac a n ecare zi cteva ore, f acnd o munc a n aer liber s i s-ar sim ti liberi s a fac a aceasta, ar o binecuvntare pentru ei s i ar n stare s a- si aduc a la ndeplinire cu mai mult succes ndatoririle chem arii lor. Dac a nu au timp pentru o relaxare deplin a, ei ar putea s a pl anuiasc as i s a se roage n timp ce [214] fac o munc a zic a, iar apoi s-ar ntoarce la munca lor pastoral a cu trupul s i mintea nviorate. Slujitorii evangheliei, 240. Rug aciunea adev arat a nu depinde de timp, de loc sau de a-te n c am aru ta ta s i, n timp ce mergi la circumstan te Roag lucrul t au ziinic, inima ta s a e mereu n al tat a spre Dumnezeu, A sa a umblat Enoh cu Dumnezeu. Aceste rug aciuni t acute se nal ta la tronul harului, asemenea mirosului pre tios al jertfei de t amie. Satana nu poate s a-1 nfrng a pe acela a c arui inim a se sprijin a n felul acesta pe Dumnezeu. Nu exist a timp sau loc nepotrivit pentru a ne n al ta cererile spre Dumnezeu. Nu exist a nimic care s a ne poat a mpiedica s a facem ca tor al rug inima s a ne e cuprins a de spiritul n al ta aciunii st aruitoare. In aglomera tia str azilor, n mijlocul ocupa tiilor zilnice, noi putem aduce cererile noastre naintea lui Dumnezeu, pentru ca El s a ne acorde c al auzirea divin a, a sa cum a f acut Neemia, cnd i-a adresat cererea sa mp aratului Artaxerxe. Un loc retras pentru rug aciune poate g asit oriunde ne-am aa. Noi ar trebui s a avem u sa inimii , adresnd mereu invita deschis a n permanen ta tia ca Domnul Hristos

Atitudinea n rug aciune

205

s a vin as i s a locuiasc a n ea ca oaspete ceresc. Calea c atre Hristos, 98, 99. Oriunde suntem, oricare ar ocupa tia noastr a, inima trebuie s a ne e n al tat a spre Dumnezeu n rug aciune. Aceasta nseamn a a te ruga nencetat. Nu trebuie s a a stept am, pn a cnd putem s a nge-nunchem nainte de a ne ruga. ntr-o ocazie, cnd Neemia a venit naintea mp aratului, acesta 1-a ntrebat de ce ar ata a sa de ntristat s i care era Cererea pe care urma s a o adreseze. Totu si Neemia nu a ndr aznit s a r aspund a ndat a. n joc erau interese importante. Soarta unei na tiuni depindea de impresia pe care trebuia s a o fac a atunci asupra min tii mp aratului s i, nainte de a ndr azni s a-i r aspund a, Neemia a n al tat o rug aciune rapid a c atre Dumnezeul cerurilor. Rezultatul a fost acela c a a ob tinut tot ce a cerut s i tot ce a dorit, Signs of the Times, 20 octombrie 1887. Toate scopurile s i inten tiile voastre bune nu v a vor face n stare s a rezista ti la ncercarea ispitei. Voi trebuie s a ti ni ste oameni ai rug aciunii. Cererile voastre s a nu e vagi, sporadice s i ocazionale, ci serioase, perseverente s i constante. Nu este necesar s a ti singuri, sau s a v a apleca ti pe genunchi pentru a v a ruga, ci, n timpul muncii, [215] suetul vostru se poate n al ta deseori spre Dumnezeu, ba-zndu-v a pe puterea Sa, iar atunci ve ti ni ste oameni cu scopuri nalte s i snte, cu o integritate nobil a, care nu va ab atut a de niciun considerent de la adev ar, corectitudine s i dreptate. M arturii pentru comunitate 4:542, 543. Trebuie s a ne rug am continuu, cu o inim a umil as i un spirit blnd s i smerit. Nu trebuie s a a stept am ocazia de a ngenunchea naintea lui Dumnezeu. Noi putem s a ne rug am s i s a vorbim cu Domnul oriunde am . Selected Messages 3, 266. Rug aciunile n public s a e scurte s i s a e caracterizate de un ton natural al vocii Rug aciunile lungi f acute de unii pastori au fost o mare nereu sit a. A te ruga considerabil de lung, a sa cum fac unii, este cu totul nepotrivit. Ei fac r au gtului s i organelor vocale, iar apoi spun c as i-au ruinat s an atatea din cauza muncii lor grele. Ei si fac r au lor n si si cnd nu este necesar. Mul ti simt c a rug aciunea face mai mult r au organelor vocale dect conversa tia. Aceasta este urmarea pozi tiei nenaturale a corpului s i a modului de tinere a capului. Ei pot s a stean picioare s i s a discute f ar a s a se simt a afecta ti. Pozi tia la rug aciune trebuie s a e perfect natural a.

206

Rug aciunea

Rug aciunea lung a obose ste s i nu este conform a cu Evanghelia lui Hristos. O jum atate sau chiar un sfert de or a este ntru totul prea mult. Timp de cteva minute este destul de mult pentru a aduce cazul vostru naintea lui Dumnezeu s i a-I spune ce dori ti, iar oamenii pot s a vi se al ature n rug aciune f ar a s a-i obosi ti s i s a le mic sora ti interesul pentru devo tiune s i rug aciune. Ei pot s a e remprosp ata ti s i nt ari ti, n loc s a e epuiza ti. Mul ti au f acut o gre seal a n exerci tiile lor religioase, rugndu-se lung s i predicnd lung, pe un ton nalt, cu glas for tat, cu un efort s i un ton nenatural al vocii. M arturii pentru comunitate 2:617. Vorbi ti clar s i distinct n rug aciune nv a ta ti-i pe copii, prin propriul exemplu, s a se roage cu o voce clar as i inteligibil a. nv a ta ti-i s a nu stea cu capul pe scaun s i s a nu- si acopere fa ta cu minile. n felul acesta, ei pot s a nalte rug aciunile lor simple, repetnd n cor [216] rug aciunea domneasc a. ndrumarea copilului, 522, 523. Disciplinarea min tii spre a- si men tine aten tia pe parcursul rug aciunii Rug aciunea zilnic a este la fel de important a pentru cre sterea n har s i chiar pentru via ta spiritual a ns as i, precum este de important a hrana pentru bun astarea zic a. Ar trebui s a ne obi s m adesea gndurile c nuim s a n al ta atre Dumnezeu n rug aciune. Dac a mintea r at ace ste, trebuie s a o aducem napoi s i, printr-un efort . perseverent, ne vom obi snui s a facem lucrul acesta cu u surin ta Sn tirea vie tii, 93. Rug aciunea nu trebuie s a e lung a sau cu voce puternic a Rug aciunea nu este n teleas a a sa cum ar trebui. Rug aciunile noastre nu au scopul de a-L informa pe Dumnezeu cu privire la ceva ce El nu cunoa ste. Domnul este familiarizat cu tainele ec arui suet. Rug aciunile noastre nu trebuie s a e lungi s i rostite cu voce puternic a. Dumnezeu cunoa ste gndurile ascunse. Noi putem s a ne rug am n tain a, iar Acela care s tie tainele ne va asculta s i ne va r aspunde pe . Solii c fa ta atre tineret, 247. S a nu ncerc am s a-I poruncim lui Dumnezeu n rug aciune Rug aciunile noastre nu trebuie s a ia forma unei porunci adresate lui Dumnezeu, ci aceea a unei mijlociri, n care i cerem s a fac a lucrurile pe care le dorim de la El. Sfaturi pentru s an atate, 379. Ruga s Ruga ti-v a cu credin ta ti-v a cu credin ta i asigura tiv a c a v a pune ti via ta n armonie cu cererile voastre, ca s a pute ti primi binecuvnt arile pentru care v a ruga ti. Nu ng adui ti s a v a scad a

Atitudinea n rug aciune

207

credin ta, pentru c a binecuvnt arile primite sunt propor tionale cu credin ta exercitat a. Fac a-vi-se dup a credin ta voastr a! Tot ce ve ti , prin rug cere cu credin ta aciune, ve ti primi (Matei 9, 29; 21, 22). Ruga ti-v a, crede ti s i bucura ti-v a. Cnta ti laude lui Dumnezeu, pentru c a El a r aspuns la rug aciunile voastre. Crede ti-L pe cuvnt, c aci credincios este Cel ce a f acut f ag aduin ta (Evrei 10, 23). Nicio rug aciune sincer a nu este pierdut a. Calea este deschis a, iar valul binecuvnt arii se revars a. El are propriet a ti vindec atoare, oferind , s o putere regeneratoare de via ta an atate s i mntuire. M arturii pentru comunitate 7:274. . Rug aciunile voastre s a e caracterizate de sinceritate s i credin ta Domnul este doritor sa fac a pentru noi nespus mai mult dect credem sau gndim noi (Efeseni 3, 20). Vorbi ti despre lucrul acesta . Nu ne putem ng s i ruga ti-v a pentru el. Nu exprima ti necredin ta adui s a-1 l as am pe Satana s a vad a c a are putere s a ne ntunece fa ta s i s a [217] ne ntristeze via ta. M arturii pentru comunitate 7:273.

Capitolul 20 Rug aciunea n numele lui Isus


Numele lui Isus este puntea de leg atur a, n rug aciune, n la Tat tre omenire s i Dumnezeu Cererile noastre se nal ta al, n Numele iui Hristos. El mijloce ste n favoarea noastr a, iar Tat al descoper a comorile harului S au, pentru ca noi s a ni le nsu sim, s a ne bucur am de ele s i s a le mp art as im altora. Cere ti n Numele Meu, zice Hristos. Nu v a spun c a Eu voi ruga pe Tat al pentru voi; c aci Tat al nsu si v a iube ste. Folosi ti-v a de Numele Meu. Aceasta va da izbnd a rug aciunilor voastre s i Tat al v a va da bog a tiile harului S au. De aceea, cere ti s i ve ti c ap ata, pentru ca bucuria voastr a s a e deplin a. Domnul Hristos este puntea de leg atur a ntre Dumnezeu s i om. El a f ag aduit mijlocirea Sa personal a. El pune toat a virtutea neprih anirii Sale de partea celui care se roag a. Domnul Hristos pledeaz a pentru om, iar omul, avnd nevoie de ajutorul divin, pledeaz a pentru a sine nsu si n prezen ta lui Dumnezeu, folosind puterea de inuen ta Aceluia care Si-a dat via ta pentru lume. Cnd recunoa stem naintea lui Dumnezeu c a pre tuim meritele lui Hristos, rug aciunile noastre de mijlocire ajung s a e pl acute. Oh, cine poate s a n teleag a valoarea acestui har s i a acestei mari iubiri! Cnd ne apropiem de Dumnezeu prin virtutea meritelor lui Hristos, noi suntem mbr aca ti cu ve smintele Sale preo te sti. El ne a saz a aproape, al aturi de El, cuprinzndu-ne cu bra tul S au omenesc, n timp ce Se prinde cu bra tul S au divin de [218] scaunul de domnie al Celui Innit. El pune n c adelni ta din minile noastre meritele Sale, ca pe o t amie pl acut mirositoare, spre a ncuraja cererile noastre. El f ag aduie ste s a asculte rug aciunile noastre s i s a r aspund a. Da, Hristos a devenit mijlocitorul rug aciunii, stnd ntre om s i Dumnezeu. El a devenit s i mijlocitorul binecuvnt arii ntre Dumnezeu s i om. El a unit cele dumnezeie sti cu cele omene sti. Oamenii trebuie s a conlucreze cu El pentru mntuirea propriului lor suet s i apoi s a fac a eforturi puternice s i st aruitoare pentru a-i salva pe aceia care sunt gata s a piar a. M arturii pentru comunitate 8:178. 208

Rug aciunea n numele lui Isus

209

Pn a n clipa aceea, ucenicii nu cunoscuser a puterea s i posibilit a tile nem arginite ale Mntuitorului lor. El le-a spus: Pn a acum, n-a ti cerut nimic n Numele Meu (Ioan 16, 24). El le-a explicat c a secretul succesului lor va depinde de cererea puterii s i a harului, n Numele S au. El urma s a e prezent naintea Tat alui pentru a adresa cereri n numele lor. El a promis c a va prezenta rug aciunea nchin atorului umil ca s i cum ar dorin ta Sa pentru suetul acela. Orice rug aciune sincer a este auzit a n cer. Poate c a nu este exprimat a curg ator, dar, dac a inima este n ea, rug aciunea se va n al ta spre Sanctuarul n care sluje ste Hristos, iar El o va nf a ti sa Tat alui f ar a niciun cuvnt stngaci sau blbit, ci pl acut as i nfrumuse tat a prin parfumul des avr sirii Sale. Hristos, Lumina lumii, 667. Ucenicii aveau s a duc a mai departe lucrarea lor n Numele lui Hristos. Fiecare cuvnt s i fapt a a lor trebuia s a ndrepte aten tia asupra Numelui S au, care are acea putere vital a prin care cei p ac ato si pot s a e mntui ti. Credin ta lor trebuia s a si aib a centrul n Acela care este izvorul ndur arii s i al puterii. Ei trebuiau s a prezinte cererile lor Tat alui n Numele lui Isus, iar apoi urmau s a primeasc a r aspuns. Ei trebuiau s a boteze n Numele Tat alui, al Fiului s i al Duhului Sfnt. Numele lui Hristos trebuia s a constituie parola, cuvntul lor de ordine, semnul prin care s a e deosebi ti, leg atura unirii lor, autoritatea activit a tii lor, precum s i izvorul succesului lor. Istoria faptelor apostolilor, 28. n Sfnta Sntelor am v azut un chivot. Partea de sus s i p ar tile laterale erau din aurul cel mai curat. La ecare margine a chivotului se aa un heruvim frumos, cu aripile ntinse deasupra lui. Fe tele lor erau ndreptate una spre cealalt as i priveau n jos. ntre ngeri [219] de aur. Deasupra chivotului, acolo unde st se aa o c adelni ta ateau ngerii, era o slav a nespus de str alucitoare, care p area a asemenea unui scaun de domnie pe care s edea Dumnezeu. Domnul Isus st atea lng a chivot s i, cnd rug aciunile sn tilor ajungeau la El, t amia din ncepea s c adelni ta a ard a, iar Domnul aducea rug aciunile lor naintea Tat alui mpreun a cu fumul de t amie. Experien te s i viziuni, 32. Ce nseamn a a te ruga n Numele lui Isus A te ruga n Numele lui Hristos nseamn a ... a primi caracterul S au, a da pe fa ta spiritul S au s i a s avr si lucr arile Sale. F ag aduin ta Mntuitorului este condi tionat a, Dac a M a iubi ti, zice El, ve ti p azi poruncile Mele. El nu i mntuie ste pe oameni n p acat, ci din p acat, iar aceia care

210

Rug aciunea

l iubesc si vor dovedi iubirea prin ascultare. Hristos, Lumina lumii, 668. Domnul Hristos a spus: n ziua aceea, ve ti cere n Numele Meu s i nu v a zic c a voi ruga pe Tat al pentru voi. C aci Tat al nsu si v a iube ste, pentru c a M-a ti iubit s i a ti crezut c a am ie sit de la Dumnezeu.... Eu v-am ales pe voi.... pentru ca orice ve ti cere la Tat al, n Numele Meu, s a v a dea (Ioan 16, 26.27; 15,16). Rug aciunea f acut a n Numele Domnului Hristos nseamn a ceva mai mult dect simpla rostire a Numelui S au, la nceputul s i la sfr situl unei rug aciuni. A ne ruga n Numele Domnului Hristos nseamn a a ne ruga n spiritul s i puterea lui Hristos, ca unii care credem n f ag aduin tele Sale, ne ncredem n harul S au s i mplinim lucr arile Sale. Calea c atre Hristos, 100, 101. Dumnezeu ne invit a s a venim la El n Numele lui Isus, Sunte ti invita ti s a veni ti, s a cere ti, s a c auta ti, s a bate ti s i sunte ti asigura ti c a nu va n zadar: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide. C aci oricine cere cap at a; cine caut a g ase ste; s i celui ce bate, i se deschide. (Matei 7, 7.8). Domnul Hristos ilustreaz a bun avoin ta lui Dumnezeu de a binecuvnta, prin bun avoin ta unui tat a de a da copilului s au ce i cere. Cine este tat al acela dintre voi, care, dac a-i cere ul s au o pine, s a-i dea o piatr a? Ori, dac a cere un pe ste, s a-i dea un s arpe n loc de pe ste? Sau, dac a cere un ou, s a-i dea o scorpie? Deci, dac a voi care sunte ti r ai s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult [220] Tat al vostru cel din ceruri va da Duhul Sfnt celor ce I-L cer! (Luca 11, 1-3). Noi venim la Dumnezeu, n Numele lui Isus, prin invita tie special a, iar El ne prime ste cu pl acere n camera Lui de audien te, El n Hristos, prin care este ofer a suetului smerit s i c ait acea credin ta ndrept a tit. Isus i s terge ca pe un nor rav vina s i, mngiat a, inima exclam a: Te laud, Doamne, c aci ai fost sup arat pe mine, dar mnia Ta s-a potolit s i m-ai mngiat! (Isaia 12, 1). Sfaturi pentru p arin ti, educatori s i elevi, 241, 242. Ruga ti-v a att n Numele lui Isus, ct s i prin inspira tia Duhului Sfnt Cnd un om i adreseaz a lui Dumnezeu o rug aciune foarte st aruitoare (Isus Hristos este singurul nume de sub cer prin s care putem s a m mntui ti), n acea st aruin ta i seriozitate se g ase ste un angajament al lui Dumnezeu, c a El este gata s a r aspund a

Rug aciunea n numele lui Isus

211

la rug aciune ntr-o m asur a nespus de mbel sugat a, mai mult dect putem noi s a cerem sau s a gndim. Noi nu trebuie s a ne rug am doar n Numele lui Isus, ci s i prin inspira tia s i ndemnurile erbin ti ale Duhului Sfnt. Acest fapt explic a semnica tia cuvintelor: Duhul nsu si mijloce ste pentru noi cu suspine negr aite. Rug aciunile trebuie serioas s a e n al tate cu o credin ta a. Atunci, ele vor ajunge la tronul harului. St arui ti n rug aciune f ar as ov aire. Dumnezeu nu spune: Ruga ti-v a o dat a, iar Eu v a voi r aspunde. El spune: Ruga ti-v a nencetat, creznd c a ave ti lucrurile pe care le cere ti s i le ve ti primi, iar Eu v a voi r aspunde. The Gospel Herald, 28 mai 1902. n Numele lui Isus, noi putem s a ne apropiem de Dumnezeu ta s i respectul ar trebui s a caracterizeze purcu ncredere Umilin tarea tuturor acelora care vin n prezen ta lui Dumnezeu. n Numele lui Isus, noi putem veni naintea Sa cu ncredere, dar nu trebuie s a ne apropiem de El cu ndr azneal as i ncumetare, ca s i cnd El ar pe aceea si treapt a cu noi. Sunt unii oameni care se adreseaz a marelui, atotputernicului s i sfntului Dumnezeu, care locuie ste ntr-o lumin a de care nu te po ti apropia, ca s i cnd s-ar adresa cuiva care este deopotriv a cu ei sau chiar unuia mai prejos dect ei. Sunt unii oameni care se poart a n casa Lui cum nu s-ar ncumeta s a se poarte a unui conduc n camera de audien ta ator p amntesc. Ace stia s a- si aduc a aminte c a se a a n fa ta Aceluia pe care l ador a seramii s i n prezen ta c aruia ngerii si acoper a fe tele. Patriarhi s i profe ti, 252. [221] Cnd ne rug am n Numele lui Isus, putem veni n prezen ta lui Dumnezeu cu ncrederea unui copil. Nu avem nevoie de niciun mijlocitor omenesc. Prin Domnul Isus, ne putem deschide inima naintea lui Dumnezeu ca naintea unei persoane care ne cunoa ste s i ne iube ste. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 84. Dumnezeu va onora Numele lui Isus n rug aciunile noastre din Cuvntul lui Dumnezeu constituie un Fiecare f ag aduin ta subiect de rug aciune s i ne prezint a cuvntul lui Iehova ca garan tie a mplinirii ei. Oricare ar binecuvntarea spiritual a de care avem nevoie, avem privilegiul de a o cere n Numele lui Isus. Putem s a-I vorbim Domnului cu simplitatea unui copil, cerndu-I exact lucrurile grijile noastre de care avem nevoie. Putem s a-I aducem la cuno stin ta trec atoare, s a-I cerem att pinea s i mbr ac amintea obi snuit a, ct s i pinea vie tii s i haina neprih anirii lui Hristos. Tat al t au ceresc s tie c a ai nevoie de toate acestea s i e sti invitat s a-L rogi cu privire la ele,

212

Rug aciunea

n Numele lui Isus, ti va acordat a orice favoare. Dumnezeu va onora acest Nume s i va mplini trebuin tele tale, d aruindu- ti f ar a nicio re tinere din bog a tiile Sale. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 133. Noi nu trebuie s a ne rug am doar n Numele Domnului Hristos, ci s i prin inspira tia Duhului Sfnt. Aceasta este explica tia arma tiei c a Duhul mijloce ste pentru noi cu suspine negr aite (Romani 8, 26). Lui Dumnezeu i face pl acere s a r aspund a la astfel de rug aciuni. Cnd rostim o rug aciune n Numele lui Hristos, cu seriozitate s i c aldur a, chiar n insisten ta aceasta se a a o garan tie din partea lui Dumnezeu, c a El este pe punctul de a ne r aspunde, d aruindu-ne nespus mai mult dect cerem sau gndim noi (Efeseni 3, 20). Domnul Hristos a zis: Orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit s i-l ve ti avea (Marcu 11, 24). Si orice ve ti cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul (Ioan 14, 13). Iar ucenicul iubit, Ioan, inspirat de Duhul Sfnt, deplin declar a cu claritate s i siguran ta a: ndr azneala pe care o avem la El, este c a, dac a cerem ceva dup a voia Lui, ne ascult a. Si dac as tim c a ne ascult a, orice I-am cere, s tim c a suntem st apni pe lucrurile pe care I le-am cerut (1 Ioan 5, 14.15). Prin urmare, adresa ti-I Tat alui , n Numele Domnului Isus, Dumnezeu cererile voastre, cu insisten ta [222] va onora acest Nume, Parabolele Domnului Hristos, 147, 148.

Capitolul 21 Rug aciunea pentru c al auzire divin a


Prin rug aciune, putem s a atf am voia lui Dumnezeu pentru noi Domnul nu lucreaz a la ntmplare. C auta ti-L ct se poate de st aruitor n rug aciune. El v a va impresiona mintea s i v a va da cuvintele pe care trebuie s a le rosti ti. Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie s a e nv a ta ti s a nu se ncread a n inven tiile omene sti s i n testele nesigure, ca ind mijloacele de a aa voia lui Dumnezeu cu privire la ci. Satana s i slujitorii lui sunt gata ntotdeauna s a intervin a n orice ocazie, pentru a ndep arta suetele de la principiile curate ale Cuvntului lui Dumnezeu. Oamenii care sunt condu si s i nv a ta ti de Dumnezeu nu vor acorda niciun loc acelor planuri care nu sunt sus tinute de un A sa zice Domnul. Selectd Messages 2:326. Rug aciunea pentru c al auzirea lui Dumnezeu Trebuie s a ti educi judecata, pentru a nu slab s i inecient. Tu trebuie sa te rogi pentru c al auzire s i s a ti ncredin tezi via ta n mna Domnului. de orice nes s S a ti nchizi inima fa ta abuin ta i orice p acat s i s ao tii cereasc deschis a pentru orice inuen ta a. Trebuie s a folose sti ct mai bine ocaziile s i timpul pentru a- ti dezvolta un caracter echilibrat. [223] Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine, 302. n ecare familie ar trebui s a e un timp precis pentru altarul s de diminea ta i cel de sear a. Ct de bine este ca p arin tii s a- si adune , s copiii n jurul lor naintea mesei de diminea ta a-I mul tumeasc a Tat alui ceresc pentru ocrotirea Sa din timpul nop tii s i s a-I cear a ajutor, c al auzire s i protec tie pentru timpul zilei! Ct de potrivit este, de asemenea, ca atunci cnd vine seara, p arin tii s i copiii s a se adune nc a o dat a n fa ta Lui s i s a-I mul tumeasc a pentru binecuvnt arile zilei trecute! M arturii pentru comunitate 7:43. ; aceasta s Consacr a-te lui Dumnezeu n ecare diminea ta a e prima activitate a ta. Roag a-te astfel: O, Doamne, prime ste-m a s a u cu totul al T au! A sez toate planurile mele la picioarele Tale. Folose ste-m a ast azi n serviciul T au. R ami cu mine s i tot ce fac eu s a e f acut prin puterea Ta. Aceast a lucrare trebuie ndeplinit a , consacr zilnic. n ecare diminea ta a-te lui Dumnezeu pentru ziua 213

214

Rug aciunea

aceea. Pune toate planurile tale la dispozi tia Lui, pentru a aduse la ndeplinire sau abandonate, dup a cum va hot ar El n providen ta Sa. n acest fel, zi de zi, ai posibilitatea de a- ti ncredin ta via ta n minile lui Dumnezeu si astfel, via ta ta va modelat a, devenind tot mai asem an atoare vie tii Domnului Hristos. Calea c atre Hristos, 70. Trebuie s a nve ti s a vezi att cu ochii, ct s i cu mintea. S a ti educi judecata n a sa fel nct s a nu e slab as i inecient a. Trebuie s a te rogi pentru c al auzire s i s a ti ncredin tezi via ta n mna Domnului. de orice nes s S a ti nchizi inima fa ta abuin ta i orice p acat s i s ao tii cereasc deschis a pentru orice inuen ta a. Trebuie s a folose sti ct mai bine ocaziile s i timpul pentru a- ti dezvolta un caracter echilibrat. Fii s i ice ale lui Dumnezeu, 283. Rug aciunea pentru c al auzirea lui Dumnezeu poate s a e a timp sau loc n al tat a n orice timp s i n orice loc Nu exist nepotrivit pentru a ne n al ta cererile spre Dumnezeu. Nu exist a nimic care s a ne poat a mpiedica s a facem ca inima s a ne e cuprins a tor al rug de spiritul n al ta aciunii st aruitoare. n aglomera tia str azilor, n mijlocul ocupa tiilor zilnice, noi putem aduce cererile noastre naintea lui Dumnezeu, pentru ca El s a ne acorde c al auzirea divin a, [224] a sa cum a f acut Neemia, cnd i-a adresat cererea sa mp aratului Arta-xcrxe. Un loc retras pentru rug aciune poate g asit oriunde , ne-am aa. Noi ar trebui s a avem u sa inimii deschis a n permanen ta adresnd mereu invita tia ca Domnul Hristos s a vin as i s a locuiasc a n ea ca oaspete ceresc. Calea c atre Hristos, 99. A te ruga a sa cum s-a rugat Neemia n acel ceas de nevoie este o posibilitate la ndemna cre stinului n mprejur ari cnd alte forme . Truditorii, n mersul mpov de rug aciune pot cu neputin ta arat al vie tii, aglomera ti s i aproape cople si ti de ncurc aturi, pot n al ta la Dumnezeu o rug aciune pentru c al auzire divin a. C al atorii pe mare s i pe uscat, cnd sunt amenin ta ti de vreo primejdie, se pot preda n felul acesta protec tiei cerului. n vremuri de primejdie sau greut a ti nea steptate, inima si poate n al ta strig atul dup a ajutor spre Acela care S-a angajat s a vina n sprijinul celor credincio si ai S ai oricnd l cheam a. In orice mprejurare, n orice stare, suetul mpov arat cu am ar aciune s i grij a sau asaltat crunt de ispit a poate g asi asigurare, sprijin s i ajutor n dragostea s i puterea inepuizabil a ale unui Dumnezeu care-Si p astreaz a leg amntul. Profe ti s i regi, 631, 632.

Rug aciunea pentru c al auzire divin a

215

ngerii lui Dumnezeu sunt gata s a ne ajute cnd c aut am c al auzirea lui Dumnezeu Asemenea lui Natanael, noi avem nevoie s a studiem Cuvntul lui Dumnezeu pentru noi n sine s i s a ne rug am pentru iluminarea Duhului Sfnt. Cel care 1-a v azut pe Natanael sub smochin ne va vedea s i pe noi n locul tainic al rug aciunii. ngerii porni ti din lumea de lumin a sunt aproape de aceia care, plini de , caut umilin ta a c al auzirea divin a. Hristos, Lumina lumii, 141. Lumea vizibil as i invizibil a sunt ntr-o strns a leg atur a. Dac a s-ar putea da v alul la o parte, i-am vedea pe ngerii cei r ai, adunnd ntunericul lor de jur mprejurul nostru s i lucrnd cu toat a puterea s a n sele s i s a distrug a. Oamenii nelegiui ti sunt nconjura ti, inuen ta ti s i ajuta ti de spiritele rele. Omul credin tei s i al rug aciunii s i-a supus suetul c al auzirii divine, iar ngerii lui Dumnezeu i aduc lumin as i [225] nt arire din ceruri. M arturii pentru comunitate 5:199. Cunoa sterea adev arului nu depinde att de mult de capacitatea intelectual a, ct de sinceritatea scopului s i de simplitatea s i fervoarea unei credin te care se bazeaz a pe ajutorul lui Dumnezeu. ngerii lui Dumnezeu se apropie de to ti cei ce caut a c al auzirea divin a, ntr . Ei primesc Duhul Sfnt pentru a le dezv un spirit de umilin ta alui comorile adev arului. Parabolele Domnului Hristos, 59. Putem s a cerem n rug aciune tot ce avem nevoie Fiecare din Cuvntul lui Dumnezeu constituie un subiect de ruf ag aduin ta g aciune s i ne prezint a cuvntul lui Iehova ca garan tie a mplinirii ei. Oricare ar binecuvntarea spiritual a de care avem nevoie, avem privilegiul de a o cere n Numele lui Isus. Putem s a-I vorbim Domnului cu simplitatea unui copil, cerndu-I exact lucrurile de care avem grijile noastre trec nevoie. Putem s a-I aducem la cuno stin ta atoare, s a-I cerem att pinea s i mbr ac amintea obi snuit a, ct s i pinea vie tii s i haina neprih anirii lui Hristos. Tat al t au ceresc s tie c a ai nevoie de toate acestea s i e sti invitat s a-L rogi cu privire la ele. n Numele lui Isus, ti va acordat a orice favoare. Dumnezeu va onora acest Nume s i va mplini trebuin tele tale, d aruindu- ti f ar a nicio re tinere din bog a tiile Sale. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 133, aP arin tii s a se roage pentru c al auzirea lui Dumnezeu P rin ti, umili ti-v a inima naintea lui Dumnezeu. ncepe ti o lucrare cuprinz atoare pentru copiii vo stri. Ruga ti-L pe Domnul s a ierte faptul c a a ti desconsiderat Cuvntul S au, neglijnd s a-i nv a ta ti pe copii calea pe care trebuie s a mearg a. Cere ti lumin as i c al auzire, o con sti-

216

Rug aciunea

sensibil in ta as i un discern amnt limpede, ca s a n telege ti gre selile s i nereu sitele. Dumnezeu va asculta rug aciunile venite dintr-o inim a umil a. ndrumarea copilului, 577. Aceia care doresc s a e c al auzi ti de Dumnezeu vor putea s a cunoasc a voia Sa Domnul le descoper a voia Sa acelora care sunt serio si s i ner abd atori s a e c al auzi ti. Motivul lipsei voastre de succes este acela c a a ti renun tat la ideea de a cunoa ste s i de a face voia lui Dumnezeu, iar ca urmare nu s ti ti nimic n mod categoric. [226] M arturii pentru comunitate 1:466. Cerceta ti Scripturile cu rug aciune pentru c al auzirea divin a Aceia care nu vor s a primeasc a adev arurile Biblici, clare s i t aioase, caut a necontenit povestiri pl acute, care s a le aduc a la t acere turile prezentate sunt mai pu con stiin ta. Cu ct nv a ta tin spirituale, s cer mai pu tin a umilin ta i renun tare la sine, cu att mai mare este favoarea cu care sunt primite. Ace sti oameni si njosesc puterile intelectuale, pentru a sluji dorin telor lor re sti. Deoarece se consider a prea n telep ti pentru a cerceta Scripturile cu inima smerit as i cu rug aciune st aruitoare, pentru c al auzirea divin a, ei nu au niciun scut mpotriva am agirii. Satana este gata s a mplineasc a dorin ta inimii s i plaseaz a am agirile lui n locul adev arului. Tragedia veacurilor, 523. ncrede ti-v a n Dumnezeu, iar El v a va ndruma pe cale Mul ti sunt incapabili s a fac a planuri hot arte pentru viitor. Via ta lor nu este lini stit a. Ei nu pot vedea rezultatul afacerilor, iar faptul acesta i umple adesea de nelini ste s i team a. S a ne amintim c a via ta copiilor de peregrin, Nu avem lui Dumnezeu n aceast a lume este o via ta n telepciune s a ne planic am propriile vie ti. Nu este treaba noastr a , Avraam, cnd a fost chemat s a ne model am viitorul. Prin credin ta s a plece ntr-un loc pe care avea s a-1 ia ca mo stenire, a ascultat s i a plecat, f ar a s as tie unde se duce (Evrei 11, 8). n via ta Sa pe p amnt, Hristos nu a f acut niciun plan pentru Sine. A acceptat planurile lui Dumnezeu pentru El, iar Tat al si descoperea planurile zi dup a zi. Tot a sa ar trebui s a depindem s i noi de Dumnezeu, pentru ca vie tile noastre s a poat a lucrarea simpl aa m c voin tei Sale. Dac a ncredin ta aile noastre n seama Lui, El ne va c al auzi pa sii. Prea mul ti fac planuri pentru un viitor str alucit, dar ajung la un e sec total. L asa ti-L pe Dumnezeu s a fac a planuri pentru voi. Ase-

Rug aciunea pentru c al auzire divin a

217

menea unui copila s, ave ti ncredere n c al auzirea Lui, care va p azi pa sii preaiubi tilor Lui (1 Samuel 2, 9). Dumnezeu nu-Si conduce niciodat a copiii altfel dect ar alege ei n si si s a e condu si, dac a ar putea vedea sfr situl de la nceput s i dac a ar z ari slava scopului pe care l mplinesc ca mpreun a lucr atori cu El. Divina vindecare, 478, 479. Dac a te-ai consacrat Iui Dumnezeu, ca s a ndepline sti lucrarea Lui, nu ai niciun motiv de ngrijorare pentru ziua de mine. Domnul [227] c aruia i sluje sti cunoa ste sfr situl de la nceput. Evenimentele viitorului, care sunt ascunse ochilor t ai, sunt ca o carte deschis a pentru Cel ce este Atotputernic. Cnd lu am n minile noastre administrarea lucr arilor pe care trebuie s a le facem s i ne baz am pe propria n telepciune pentru a avea succes, noi lu am pe umeri o povar a pe care Dumnezeu nu ne-a dat-o s i ncerc am s a o purt am f ar a ajutorul Lui. Ne asum am o responsabilitate care i apar tine lui Dumnezeu s i astfel ne a sez am, realmente, n locul Lui. Cnd anticip am pericolul s i nereu sita s i avem toate motivele s a m siguri c a vor veni, putem s a ne ngrijor am, pe bun a dreptate. Dar, dac a vom crede cu adev arat c a Dumnezeu ne iube ste s i vrea s a ne fac a bine, vom nceta s a ne temem de viitor. Ne vom ncrede n Dumnezeu, cum se ncrede un copil n p arintele s au iubitor. Atunci, tulbur arile s i obsesiile noastre chinuitoare vor disp area, pentru c a voin ta noastr a este absorbit a de voin ta lui Dumnezeu. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 100, 101. Eliezer s-a rugat pentru c al auzirea divin as i a primit-o Eliezer s i-a adus aminte de cuvintele lui Avraam, s i anume c a Dum pentru nezeu va trimite pe ngerul S au cu el, s i s-a rugat cu st aruin ta o c al auzire precis a. n familia st apnului s au fusese deprins cu manifestarea continu a a bun at a tii s i ospitalit a tii, iar acum el s-a rugat ca semnul care s a i-o arate pe tn ara aleas a de Dumnezeu s a e un . act de bun avoin ta Nici nu terminase bine de rostit rug aciunea, c a r aspunsul a s i venit. Printre femeile care erau strnse la fntn a, purtarea pl acut a a uneia dintre ele i atrase aten tia. Pe cnd aceasta se ntorcea de la fntn a, str ainul i ie si n ntmpinare, cerndu-i ap a din vadra pe , la care care o purta pe um ar. Cererea a fost mplinit a cu bun avoin ta s-a ad augat oferta de a scoate, de asemenea, ap as i pentru c amile, o lucrare ce era un lucru obi snuit chiar s i pentru icele de prin ti, cnd

218

Rug aciunea

trebuiau ad apate turmele s i cirezile tat alui lor. n felul acesta a fost [228] dat s i semnul dorit. Patriarhi si profe ti, 172.

Capitolul 22 Rug aciunea pentru bolnavi


Rug aciunea f acut a pentru bolnavi s a e n al tat a cu o cre lini din ta stit a Mi-a fost ar atat c a, atunci cnd exist a o ndrumare clar a de a se n al ta rug aciuni pentru cel bolnav, cazul trebuie s a lini e ncredin tat Domnului cu o credin ta stit a. Numai El cunoa ste trecutul vie tii celui n cauz as i s tie care va viitorul lui. Acela care cunoa ste inima tuturor oamenilor s tie dac a, n caz de vindecare, persoana va sl avi Numele S au sau l va necinsti prin c adere s i apostazie. Tot ce ni se cere s a facem este s a-I cerem lui Dumnezeu s a-1 vindece pe bolnav, dac a faptul acesta este n conformitate cu voin ta Sa, creznd c a El aude motivele prezentate de noi s i rug aciunile arz atoare m. Dac pe care le n al ta a vede c a faptul acesta va cinstea cea mai mare pentru El, Domnul va r aspunde rug aciunilor noastre. Totu si de nu este corect s a insist am asupra vindec arii, f ar a o supunere fa ta voin ta Sa. M arturii pentru comunitate 2:147, 148. Dup a ce i-am acordat celui bolnav toate tratamentele medicale, s a se nal te rug aciuni erbin ti pentru binecuvntarea vindec arii. Noi trebuie s a-1 ndrum am pe bolnav la Mntuitorul cel plin de mil a, ar atndu-i puterea Sa de a ierta s i de a vindeca. Selected Messages [229] 3, 296. Aceia care se angajeaz a n lucrarea din cas a n cas a vor g asi ocazii favorabile de a sluji n multe feluri. Ei trebuie s a se roage pentru cei bolnavi s i s a fac a tot ce Ie st a n putere pentru a-i elibera . M de suferin ta arturii pentru comunitate 6:83, 84. Mntuitorul dore ste ca noi s a-i ncuraj am pe cei bolnavi, pe cei dezn ad ajdui ti s i pe cei nec aji ti s a se ncread a n puterea Sa. Prin s credin ta i rug aciune, camera bolnavului poate transformat a ntr-un Betel. Divina vindecare, 226, c Dac a suferim de boli, cu siguran ta a este potrivit s a ne ncredem n Domnul, adresndu-I lui Dumnezeu cereri pentru cazul nostru, iar dac a ne sim tim nclina ti s a le cerem altora n care avem ncredere s a ni se al ature n rug aciunea adresat a lui Isus, Marele Vindec ator, 219

220

Rug aciunea

. Lucrarea ajutorul va veni negre sit, cnd ne vom ruga cu credin ta misionar a medical a, 16. m cereri umile pentru cei bolnavi s Noi n al ta i suferinzi, care s i-au pierdut speran ta n via ta aceasta. Cnd prezent am cazul acesta naintea Domnului, sim tim asigurarea dragostei Iui Dumnezeu chiar s i n mijlocul suferin tei. The Review and Herald, 11 octombrie 1887. Noi am uns copilul s i ne-am rugat pentru el, creznd c a Domnul le va da pace att copilului, ct s i mamei. A sa a fost. Strig atele copilului au ncetat s i i-am l asat pe amndoi bine. Spiritual Gifts 2, 110, 111. Cei bolnavi vor condu si la Hristos prin aten tia r abd atoare a surorii medicale care anticipeaz a nevoile lor s i care ngenuncheaz a n rug aciune s i i cere Marelui Misionar Medical s a priveasc a plin de mil a asupra celui suferind s i s a fac a n a sa fel, nct inuen ta harului S au s a e sim tit as i puterea Sa vindec atoare s a e exercitat a. Lucrarea misionar a medical a, 191, 192. Cnd ngrijesc de cei bolnavi s i alin a suferin ta celor s araci, surorile medicale misionare vor g asi multe ocazii de a se ruga mpreun a cu ei, de a le citi din Cuvntul lui Dumnezeu s i de a ie vorbi despre n via [230] Mntuitorul.... Ele pot s a aduc a o raz a de speran ta ta celor nfrn ti s i descuraja ti. Lucrarea misionar a medical a, 246, 247. Dac a n sanatoriile noastre s-ar n al ta mai multe rug aciuni pentru vindecarea bolnavilor, puterea minunat a a Vindec atorului ar v azut a. Mult mai mul ti oameni ar nt ari ti s i binecuvnta ti s i mult mai mul ti bolnavi grav ar vindeca ti. Selected Messages 3, 295. Putem veni naintea Domnului cu rug aciunea: Doamne, noi nu putem s a cunoa stem inima acestui bolnav, dar tu s tii dac a este pentru binele acestui suet s i pentru slava Numelui T au s a-i redai s an atatea. n marea Ta bun atate, ai mil a de cazul acesta s i f a ca lucrarea vindec atoare s a aib a loc n organismul acesta. Lucrarea trebuie s a e ntru totul a Ta, Healthful Living, 239. Vocea rug aciunii pentru cei bolnavi s a e auzit a n institu tiile noastre, pentru ca ei s a se a seze ntr-o pozi tie n care pot s a conlucreze cu Cel care este n stare s a salveze att suetul, ct s i trupul. Manuscript Releases 6:379. n trecut am fost binecuvnta ti cu institu tii unde cei bolnavi au putut s a primeasc a ajutor pentru suferin ta lor s i, prin tratamente

Rug aciunea pentru bolnavi

221

n Dumnezeu, noi atente s i rug aciuni st aruitoare n al tate cu credin ta am rezolvat cu succes cazurile care p areau a cele mai disperate. n El. Ast azi, Dumnezeu i invit a pe cei suferinzi s a aib a credin ta Nevoia omului este ocazia lui Dumnezeu de a interveni, Selected Messages 3, 295, 296. Tot ce se poate face prin rug aciunea pentru cei bolnavi este s a l implor am st aruitor pe Dumnezeu pentru ei s i s a a sez am cu o ncredere deplin a problema n minile Sale. Dac a privim la nelegiuirea din inima noastr a, Domnul nu ne va asculta. El poate s a fac a tot ce voie ste cu aceia care sunt ai S ai. M arturii pentru comunitate 2:148. Adesea am avut privilegiul de a m a ruga mpreun a cu cei bolnavi. Ar trebui s a facem lucrul acesta mai des dect l facem. Selected [231] Messages 3:295. Lucrarea noastr a este aceea de a-i aduce pe cei bolnavi s i suferinzi la Hristos, purtndu-i pe bra tele credin tei noastre.... Ar trebui s a ne baz am pe f ag aduin ta Sa s i s a ne rug am pentru manifestarea puterii Sale. Vindecarea este ns as i esen ta Evangheliei, iar Mntuitorul dore ste s a-i ndemn am pe cei bolnavi, dispera ti s i suferinzi s a se bazeze pe puterea Sa. Hristos, Lumina lumii, 824, 825. Rug aciunea pentru bolnavi este prea important a spre a li aciunea pentru cei bolnavi este un sutratat a cu neaten tie Rug biect prea important spre a tratat cu neaten tie. Cred c a trebuie s a aducem totul la Domnul s i s a-I facem cunoscut lui Dumnezeu toat a sl abiciunea noastr a, spunndu-i cu claritate care sunt dicult a tile noastre. Lucrarea misionar a medical a, 16. Rug aciunea pentru bolnavi este la fel de ecient a ast azi, ca n vremurile Bibliei Vindec atorul divin este prezent n camera bolnavilor. El aude ecare cuvnt al rug aciunilor care i sunt adresate cu simplitatea unei credin te adev arate. Ucenicii S ai de ast azi trebuie s a se roage pentru bolnavi, tot a sa de direct cum s-au rugat ucenicii din vechime. Si vor avea loc vindec ari, deoarece rug aciunea f acut a va mntui pe cel bolnav. Slujitorii evangheliei, 215. cu credin ta Dumnezeu este la fel de doritor s a refac a s an atatea celor bolnavi acum, ca s i atunci cnd Duhul Sfnt a rostit aceste cuvinte prin psalmist. Domnul Hristos este ast azi acela si Medic plin de mil a care a fost s i n timpul lucr arii Sale p amnte sti. n El se g ase ste balsamul vindec ator pentru ecare boal a, puterea vindec atoare pentru orice

222

Rug aciunea

. Ucenicii S suferin ta ai de ast azi trebuie s a se roage pentru cei bolnavi cu acela si zel cu care s-au rugat ucenicii din vechime. Vor avea loc vindec ari, c aci rug aciunea credin tei i va salva pe cei bolnavi. Avem puterea Duhului Sfnt s i siguran ta netulburat a a credin tei, care poate cere mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu. F ag aduin ta Domnului: si vor pune minile peste cei bolnavi s i ei se vor ns an ato si (Marcu 16, 18) este tot att de demn a de ncredere acum, cu n zilele apostolilor. Ea arat a privilegiul pe care l au copiii lui Dumnezeu, iar credin ta noastr a ar trebui s a se bazeze pe tot ce cuprinde f ag aduin ta aceasta. Slujitorii lui Hristos sunt ni ste mijloace ale lucr arii Sale s i, prin ei, El dore ste s a-Si exercite puterea vindec atoare. Lucrarea noastr a este aceea de a-i aduce pe cei bolnavi s i suferinzi naintea lui Dumnezeu, purtndu-i pe bra tele credin tei m s noastre. Trebuie s a-i nv a ta a cread a n marele Vindec ator. [232] Divina vindecare, 226. Rug aciunea pentru bolnavi trebuie s a ia n considerare voia lui Dumnezeu Cnd ne rug am pentru cei bolnavi, ar trebui s a ne amintim c a nu s tim cum trebuie s a ne rug am (Romani 8, 26). Nu s tim dac a binecuvntarea pe care o dorim va sau nu cea mai bun a. De aceea, rug aciunile noastre ar trebui s a includ as i acest gnd: Doamne, Tu s tii ecare tain a a suetului. Tu cuno sti aceste persoane. Isus, Ap ar atorul lor, Si-a dat via ta pentru ele. Dragostea Sa pentru ele este mult mai mare dect ar putea dragostea noastr a pentru ele. De aceea, dac a este pentru slava Ta s i spre binele celor suferinzi, cerem ca, n Numele lui Isus, s a li se redea s an atatea. Dac a nu este voia Ta ca ei s a e ns an ato si ti, cerem ca harul T au s a-i poat a mngia, iar prezen ta Ta s a-i sprijine n suferin tele lor. Dumnezeu s tie sfr situl de la nceput. El cunoa ste inima tuturor oamenilor. El cite ste ecare secret al sunetului. El s tie dac a aceia rug pentru care se nal ta aciunea vor sau nu n stare s a ndure ncerc arile care ar veni asupra lor, dac a ar tr ai. El s tie dac a vie tile lor ar o binecuvntare sau un blestem pentru ei n si si s i pentru lume. Acesta este un motiv pentru care, atunci cnd prezent am cu seriozitate cererile noastre, ar trebui s a spunem: Totu si fac a-se nu voia Mea, ci a Ta (Luca 22, 42). Divina vindecare, 229, 230. Cnd ne rug am pentru cei bolnavi, trebuie s a ne rug am ca, dac a este voia lui Dumnezeu, s a li se redea s an atatea, iar dac a nu este voia Lui aceasta, atunci s a le dea harul prin care s a e mngia ti, iar

Rug aciunea pentru bolnavi

223

prezen ta Lui s a-i sus tin a n suferin ta lor. Mul ti care s i-ar putea pune casa n rnduial a, neglijeaz a s a fac a lucrul acesta, atta vreme ct au speran ta c a vor ns an ato si ti ca r aspuns al rug aciunii. Sprijini ti fals de aceast a speran ta a, ei nu simt nevoia de a le adresa ndemnuri s i sfaturi copiilor, p arin tilor sau prietenilor lor, iar acesta este un mare r au. Pentru c a sper a c a vor vindeca ti prin rug aciune, ei nu ndr aznesc s a spun a nimic despre felul n care s a e mp ar tit a proprietatea lor, cum s a se poarte de grij a familiei lor s i nici nu si cu privire la lucrurile despre care ar vorbi, dac exprim a vreo dorin ta a s-ar gndi c a vor muri. n felul acesta, asupra familiei s i prietenilor sunt aduse dezastre, deoarece multe lucruri care ar trebui s a e n telese sunt l asate nemen tionate, deoarece ei se tem c a a vorbi [233] despre aceste puncte ar nsemna o negare a credin tei lor. Creznd c a vor ns an ato si ti prin rug aciune, ei dau gre s n a folosi m asurile medicale pe care sunt capabili s a le foloseasc a, de team a c a faptul acesta ar o negare a credin tei lor. General Conference Daily Bulletin, 26 februarie 1897. Ne-am unit n rug aciune st aruitoare n jurul patului de suferin ta al b arba tilor, femeilor s i copiilor s i am sim tit c a ne-au fost reda ti din moarte, ca r aspuns la rug aciunile noastre erbin ti. n aceste rug aciuni, am considerat c a trebuie s a m pozitivi s i c a, dac a ne exercitam credin ta, nu trebuia s a cerem nimic altceva mai pu tin dect ns as i via ta. Nu am ndr aznit s a spunem: Dac a lucrul acesta l va sl avi pe Dumnezeu, de team a c a astfel am recunoa ste un fel de exprimare a ndoielii. Am vegheat cu ner abdare asupra acelora care ne-au fost reda ti chiar din pragul mor tii. Am v azut c a unii dintre cei c arora le-a fost redat a s an atatea, ndeosebi cei tineri, L-au uitat dup a dezordonat aceea pe Dumnezeu, au tr ait o via ta a, cauznd ntristare p s i suferin ta arin tilor s i prietenilor lor s i au ajuns s a e o ru sine pentru aceia care s-au temut s a se roage. Ei nu au tr ait spre cinstea s i slava lui Dumnezeu, ci pentru a un blestem la adresa Lui, prin via ta lor vicioas a. Noi am ncetat s a ne tras am calea sau s a c aut am s a-i aducem Dom-nului dorin tele noastre. Dac a via ta celor bolnavi poate s a-I aduc a slav a, ne rug am ca ci s a tr aiasc a, totu si, nu dup a cum vrem noi, ci dup a cum vrea El. Credin ta noastr a poate s a e tot a sa de neclintit a s i de temeinic a, ncredin tndu-I dorin ta noastr a Dumnezeului cel Atotn telept, f ar a o ner abdare febril a, ci cu o ncredere deplin a. Noi

224

Rug aciunea

avem f ag aduin ta. Noi s tim c a El ne ascult a, dac a i cerem ceva dup a voia Sa. Sfaturi pentru s an atate, 378. 379. Dumnezeu r aspunde la rug aciunile pentru bolnavi Nicio putere omeneasc a nu este n stare s a-i salveze pe cei bolnavi, dar, prin rug aciunea credin tei, Marele Vindec ator Si-a mplinit f ag aduin ta fa ta de aceia care au chemat Numele S au. Selected Messages 3, 36. S a facem a sa cum au f acut ucenicii lui Hristos. S a ne rug am pentru cei bolnavi, deoarece mul ti nu pot avea avantajele sanatoriilor noastre. Domnul va ndep arta bolile, ca r aspuns la rug aciune. [234] Lucrarea misionar a medical a, 242. Perseveren ta n rug aciune este necesar a cnd ne rug am penam pentru cei bolnavi, este important tru cei bolnavi Cnd ne rug , pentru c cu des a avem credin ta a acest lucru este n concordan ta clara tia Cuvntului lui Dumnezeu: Mare putere are rug aciunea erbinte a celui neprih anit (Iacov 5, 16). Nu putem s a respingem rug aciunea pentru cei bolnavi s i ar trebui s a ne sim tim foarte tri sti, dac a nu am avea privilegiul de a ne apropia de Dumnezeu pentru a a seza naintea Sa toate sl abiciunile s i neputin tele noastre s i pentru a-I vorbi Mntuitorului cel plin de mil a despre toate aceste lucruri, cu credin ta c a El ascult a cererile noastre. Uneori, r aspunsurile la rug aciunile noastre vin imediat. Alteori, trebuie s a a stept am cu r abdare s i s a continu am s a cerem st aruitor lucrurile de care avem nevoie, , prezentat de Isus asemenea omului care a cerut pine cu insisten ta ntr-o pild a: Dac a unul dintre voi are un prieten s i se duce la el la tura aceasta nseamn miezul nop tii s i-i zice ... etc. nv a ta a mai mult dect putem s a ne imagin am. Noi trebuie s a continu am s a cerem, chiar dac a nu vedem r aspunsul imediat la rug aciunile noastre. De aceea s i Eu v a spun: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide. Fiindc a oricine cere cap at a; cine caut a g ase ste; s i celui ce bate, i se deschide (Luca 11, 9.10). Avem nevoie de har, avem nevoie de iluminarea divin a, pentru ca, prin ajutorul Duhului, s as tim cum s a cerem lucrurile de care avem nevoie. Dac a vor inspirate de ndemnurile Domnului, cererile noastre vor primi r aspuns. Sfaturi pentru s an atate, 380. Dac a dorim r aspuns la rug aciunea pentru vindecare, p acatul trebuie s a e nl aturat Celor care se roag a pentru restabilirea s an at a tii lor ar trebui s a li se explice clar c a orice c alcare a Legii lui Dumnezeu, e cea zic a, e cea spiritual a, este p acat s i, pentru ca

Rug aciunea pentru bolnavi

225

ei s a primeasc a binecuvntarea Sa, p acatul trebuie s a e m arturisit s i p ar asit. Scriptura ne ndeamn a: M arturisi ti-v a unii altora p acatele s i ruga ti-v a unii pentru al tii, ca s a ti vindeca ti (Iacov 5, 16). Celui care cere s a se nal te rug aciuni pentru el s a-i e puse nainte gnduri ca acestea: Noi nu putem s a citim n inima ta, sau s a cunoa stem secretele vie tii tale. Acestea sunt cunoscute numai de tine s i de Dumnezeu. Dac a te poc aie sti de p acatele tale, este datoria ta s a le [235] m arturise sti. Divina vindecare, 228. n rug aciunea pentru cei bolnavi, ncumetarea se a a foarte Am v aproape de credin ta azut c a, n rug aciunea pentru cei bolnavi, lucrurile sunt duse pn a la extrem ntr-o m asur a a sa de mare, nct am sim tit c a aceast a parte a experien tei noastre cere o gndire temeinic as i sn tit a, ca s a nu ntreprindem ac tiuni pe care am putea s a le consider am a o expresie a credin tei, dar care n realitate nu sunt nimic mai mult dect o ncumetare. Persoanele trebuie s doborte de suferin ta a e sf atuite cu n telepciune, ca s a poat a ac tiona cu aten tie s i, atunci cnd vin naintea lui Dumnezeu ca s a se fac a rug aciuni pentru vindecarea lor, s a nu adopte concep tia c a metodele de refacere a s an at a tii care sunt n armonie cu legile naturii trebuie s a e neglijate. Dac a ei adopt a concep tia c a, atunci cnd se roag a pentru vindecare, nu trebuie s a foloseasc a remediile simple pe care le-a oferit Dumnezeu pentru a alina suferin ta s i pentru a ajuta organismul n lucrarea lui de refacere, ca nu cumva s a e o negare a credin tei, ei se a saz a pe o pozi tie lipsit a de n telepciune. Folosirea remediilor nu este o negare a credin tei, ci este ntr-o armonie strict a cu planurile lui Dumnezeu. Cnd Ezechia a fost bolnav, profetul lui Dumnezeu i-a adus solia c a va muri. El a strigat c atre Domnul, iar Domnul 1-a ascultat pe slujitorul S au s i a f acut o minune pentru el, trimi tndu-i solia c a vor ad auga ti cincisprezece ani la via ta lui. Doar un cuvnt de la Dumnezeu, o atingere a degetului divin l-ar vindecat instantaneu pe Ezechia, totu si i-au fost date ndrum ari speciale de a lua o turt a de smochine s i de a o pune pe zona afectat a a corpului, iar Ezechia s i-a redobndit s an atatea. In tot ce facem, trebuie s a lucr am n conformitate cu providen ta lui Dumnezeu. s Omul trebuie s a aib a credin ta i s a conlucreze cu puterea divin a, folosind ecare facilitate, protnd de tot ce este benec pentru el,

226

Rug aciunea

n conformitate cu s tiin ta pe care o are s i lucrnd n armonie cu legile naturale, iar faptul acesta nu este nici negare s i nici o piedic a . Sfaturi pentru s pentru credin ta an atate, 381, 382. tur n Cuvntul lui Dumnezeu avem o nv a ta a cu privire la rug aciunea special a pentru ns an ato sirea celor bolnavi. Totu si n al tarea unei asemenea rug aciuni este unul dintre cele mai solemne lucruri s i nu trebuie s a e nceput a f ar a o evaluare atent a. In multe cazuri de rug aciune pentru vindecarea celor bolnavi, exprimarea credin tei nu este nimic altceva dect o ncumetare. Multe persoane aduc asupra lor boala prin ng aduin ta de sine. Ele [236] nu au tr ait n armonie cu legile trupului sau cu principiile cur a teniei des avr site. Al tii au nesocotit legile s an at a tii prin obiceiurile lor de a mnca s i de a bea, de a se mbr aca sau de a munci. Adesea, o form a de viciu este cauza sl abiciunii min tii sau corpului. Dac a aceste persoane ar dobndi binecuvntarea s an at a tii, multe dintre ele ar continua s a urmeze aceea si cale nep as atoare de nc alcare a legilor trupe sti s i spirituale ale lui Dumnezeu, gndind c a, dac a Dumnezeu i ns an ato se ste ca r aspuns la rug aciune, au libertatea de a- si continua practicile nes an atoase s i de a- si ng adui f ar a nicio re tinere apetitul pervertit. Dac a ar face o minune s i le-ar reda acestor persoane s an atatea, Dumnezeu ar ncuraja p acatul. Este o munc a pierdut a aceea de a-i nv a ta pe oameni s a priveasc a la Dumnezeu ca vindec ator al neputin telor lor, dac a nu sunt nv a ta ti s i s a lase deoparte practicile lor nes an atoase. Pentru a primi binecuvntarea Sa ca r aspuns la rug aciune, ei trebuie s a nceteze s a fac a r aul s i s a nve te s a fac a binele. Mediul n care tr aiesc trebuie s a e curat, obiceiurile lor de vie tuire s a e s an atoase. Ei trebuie s a tr aiasc a n armonie cu Legea lui Dumnezeu att pentru trup, ct s i pentru spirit. Divina vindecare, 227, 228. Rug aciunea pentru vindecare miraculoas a poate s a duc a la fanatism De ce, ntreab a unul sau altul, nu se fac rug aciuni pentru vindecarea miraculoas a a celor bolnavi, n loc de a nin ta a sa de multe sanatorii? Dac a s-ar face a sa, n rndul nostru ar ap area un mare fanatism. Aceia care au mult a ncredere n sine ar porni la ac tiune. Evanghelizare, 594, 595. M asurile corespunz atoare nu sunt o negare a credin tei n rug aciunea pentru vindecare Mul ti care caut a ndurarea vindec atoare a Domnului cred c a sau trebuie s a primeasc a un r aspuns

Rug aciunea pentru bolnavi

227

direct s i imediat la rug aciunile lor sau, dac a nu se ntmpl a a sa, credin ta lor este defectuoas a. Din acest motiv, cei care sunt sl abi ti din pricina bolii trebuie s a e sf atui ti cu n telepciune, pentru a putea ac tiona cu discern amnt, Ei nu ar trebui s a nesocoteasc a datoria pe de prietenii lor care ar putea s care o au fa ta a le supravie tuiasc a sau s a neglijeze s a foloseasc a mijloacele naturale pentru restabilirea s an at a tii. Adesea exist a pericolul de a gre si aici. Deoarece cred c a vor vindeca ti ca r aspuns la rug aciune, unii se tem s a fac a orice ar . ns putea p area o lips a de credin ta a ei nu ar trebui s a neglijeze s a- si pun a lucrurile n rnduial a, a sa cum ar dori s-o fac a dac a s-ar [237] a stepta moar a. Nici nu ar trebui s a se team a s a adreseze cuvintele de ncurajare s i sfat pe care ar dori s a le spun a celor dragi n ceasul desp ar tirii. Divina vindecare, 231. Dup a ce m-am rugat st aruitor pentru cei bolnavi, ce s a fac? Oare sa ncetez s a fac tot ce pot pentru vindecarea lor? Nu. Eu voi lucra mai serios, cu mult a rug aciune, cernd Domnului s a binecuvnteze mijloacele pe care le-a oferit mna Sa, ca s a mi dea o n telepciune sn tit a spre a coopera cu El pentru vindecarea celor bolnavi. Healthful Living, 240[1897, 1898]. Tratamentele medicale s a e folosite mpreun a cu rug aciua vindecarea prin rug aciune nea pentru vindecare Cei care caut nu ar trebui s a neglijeze folosirea mijloacelor de tratament, aate la ndemna lor. Folosirea unor astfel de mijloace pe care Dumnezeu lea pus la dispozi tie pentru a alina durerea s i pentru a ajuta organismul n lucrarea lui de refacere nu este o negarea a credin tei. A coopera cu Dumnezeu s i a te a seza n condi tia cea mai favorabil a pentru vindecare nu nseamn a o negare a credin tei. Dumnezeu ne-a dat puterea de a ob tine cunoa sterea legilor vie tii, Cunoa sterea aceasta a fost pus a la ndemna noastr a pentru a o folosi. Noi trebuie s a folosim ecare mijloc de refacere a s an at a tii, s a prot am de ecare avantaj posibil s i s a lucr am n armonie cu legile naturale. Dup a ce ne-am rugat pentru vindecarea celor bolnavi, putem s a lucr am cu s i mai mult a energie, mul tumindu-I lui Dumnezeu c a avem privilegiul de a colabora cu El s i cernd binecuvntarea Sa asupra mijloacelor pe care le-a oferit El nsu si. Divina vindecare, 231, 232. ncrede ti-v a n Dumnezeu oricare ar rezultatul rug aciunii Dup a ce ne-am rugat pentru vindecarea celor bolnavi, s a nu ne

228

Rug aciunea

pierdem credin ta n Dumnezeu, oricare ar rezultatul. Dac a ni se va cere s a nfrunt am o pierdere, s a accept am cupa amar a, amintindu-ne c a mna Tat alui o tine la buzele noastre. ns a, dac a s an atatea ar reveni, n-ar trebui s a uit am c a paharul ndur arii vindec atoare este de Creator. Divina vindecare, ntins sub o obliga tie rennoit a fa ta [238] 233.

Capitolul 23 Rug aciunea pentru iertare


Rug aciunea pentru iertare prime ste ntotdeauna r aspuns imediat Cnd ne rug am pentru binecuvnt ari p amnte sti, r aspunsul la rug aciune poate s a ntrzie sau este posibil ca Dumnezeu s a ne dea altceva dect lucrurile pe care le cerem, dar nu a sa se ntmpl a cnd cerem s a m elibera ti de p acat. Dorin ta Lui este tocmai s a ne cur a teasc a de p acat, s a fac a din noi copii ai Lui s i s a ne dea sfnt putere, pentru a tr ai o via ta a. Hristos S-a dat pe Sine nsu si pentru p acatele noastre, ca s a ne smulg a din acest veac r au, dup a voia Dumnezeului nostru s i Tat al (Galateni 1, 4). Si ndr azneala pe care o avem la El este c a, dac a cerem ceva dup a voia Lui, ne ascult a. Si dac as tim c a ne ascult a, orice I-am cere, s tim c a suntem st apni pe lucrurile pe care I le-am cerut (1 Ioan 5, 14.15). Dac a ne m arturisim p acatele, El este credincios s i drept ca s a ne ierte p acatele s i s a ne cur a teasc a de orice nelegiuire (1 Ioan 1, 9). Hristos, Lumina lumii, 266. ndat a ce un copil al lui Dumnezeu se apropie de tronul harului, el ajunge s a e clientul marelui Avocat. La cea dinti rostire a p arerii lui de r au s i a cererii lui de iertare, Hristos preia cazul lui ca ind al S au, prezentnd rug amintea naintea Tat alui ca s i cnd ar cererea [239] Sa. M arturii pentru comunitate 6:364. Spune ti-I lui Isus dorin tele voastre cu toat a sinceritatea suetului, Nu vi se cere s a ave ti o conversa tie lung a cu Dumnezeu sau s a-I tine ti o predic a, dar spune ti-I cu inima plin a de ntristare pentru p acatele voastre astfel: Scap a-m a, Doamne, sau voi pieri. Pentru . Ele vor c asemenea suete exist a speran ta auta, vor cere, vor bate s i vor g asi. Cnd Domnul Isus a ridicat povara p acatului care zdrobe ste suetul vostru, ve ti tr ai experien ta binecuvnt arii p acii lui Hristos. Our High Calling, 131. Dac a, atunci cnd vedem p ac ato senia faptei noastre, c adem neajutora ti naintea crucii s i cerem iertare s i putere, rug aciunea noastr a este auzit as i prime ste r aspuns. Aceia care i adreseaz a lui Dumnezeu cererile lor n Numele lui Hristos nu vor respin si niciodat a. 229

230

Rug aciunea

Domnul spune: Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi da afar a. El va lua aminte la rug aciunea celui nevoia s. Ajutorul nostru vine de la Acela care tine toate lucrurile n minile Sale. Pacea pe care ne-o trimite este asigurarea c a El ne iube ste. Nimeni nu poate mai neajutorat s i totu si mai invincibil ca omul care si simte nimicnicia s i se bazeaz a ntru totul pe meritele unui Mntuitor r astignit s i nviat. Dumnezeu va trimite to ti ngerii din cer pentru a-1 ajuta pe acela care simte c a, n loc s a si ng aduie sa e biruit, depinde ntru totul de Hristos. Signs of the Times, 29 octombrie 1902. Aceia care caut a iertarea trebuie s a aib a ei n si si o atitudine a cerem mila s i binecuvntarea Iui Dumiert atoare Cnd venim s nezeu, trebuie s a avem un spirit iubitor s i iert ator. Oare cum ne putem ruga: si ne iart a nou a gre selile noastre, precum s i noi iert am gre si tilor no stri, s i totu si s a nutrim un spirit neiert ator? (Matei 6, 12). Dac a ne a stept am ca rug aciunile noastre s a e ascultate, trebuie s a-i iert am pe al tii, n acela si fel s i n aceea si m asur a n care sper am s a m ierta ti noi. Calea c atre Hristos, 97. Dup a ce a ncheiat rug aciunea domneasc a, Isus a ad augat: Dac a [240] ierta ti oamenilor gre selile lor, s i Tat al vostru cel ceresc v a va ierta gre selile voastre. Dar, dac a nu ierta ti oamenilor gre selile lor, nici Tat al vostru nu v a va ierta gre selile voastre (Matei 6, 14.15). Cel care este neiert ator nchide ns as i calea prin care el nsu si poate primi mila lui Dumnezeu. Nu ar trebui s a credem c a, dac a aceia care ne-au prejudiciat nu si m arturisesc gre seala, noi suntem ndrept a ti ti s a nu-i iert am. F ar a ndoial a, partea lor este s a- si umileasc a inima s prin poc ain ta i m arturisire, dar noi trebuie s a avem un spirit de mil a de aceia care au gre de noi, indiferent dac s i n telegere fa ta sit fa ta a ei si m arturisesc gre selile sau nu le m arturisesc. The Faith I Live By, 131. n rug aciunea pe care Hristos i-a nv a tat pe ucenicii S ai s ao rosteasc a era s i cererea: Si ne iart a nou a gre selile noastre, precum s i noi iert am gre si tilor no stri. Nu putem repeta aceast a rug aciune din inim as i, n acela si timp, s a ndr aznim a neiert atori, pentru c a noi l rug am pe Domnul s a ne ierte gre selile f acute mpotriva Lui, n acela si fel n care i iert am pe cei ce gre sesc mpotriva noastr a ns a pu tini si dau seama de adev arata semnica tie a acestei rug aciuni. Dac a ar n telege profunzimea sensului ei, aceia care sunt neiert atori

Rug aciunea pentru iertare

231

nu ar ndr azni s a o repete s i s a-I cear a lui Dumnezeu s a Se poarte cu ei, a sa cum ei n si si se poart a cu semenii lor muritori. M arturii pentru comunitate 3:95. Cnd ne preg atim s a venim naintea lui Dumnezeu n rug aciune, trebuie s a ne cercet am inima, ca s as tim ce fel de spirit ne motiveaz a. Dac a nu i iert am pe aceia care au gre sit mpotriva noastr a, rug aciunile noastre pentru iertare nu vor ascultate, Si ne iart a gre selile noastre, precum s i noi iert am gre si tilor no stri. Cnd ne apropiem de tronul harului, ca ni ste p ac ato si, nu putem s a exprim am cererea ceasta, f ar a s a-i iert am n inima noastr a pe aceia care ne-au adus un prejudiciu. Cu privire la cererea aceasta, Domnul Isus face urm atorul comentariu: Dac a ierta ti oamenilor gre selile lor, s i Tat al vostru cel ceresc v a va ierta gre selile voastre. Dar dac a nu ierta ti oamenilor gre selile lor, nici Tat al vostru nu v a va ierta gre selile voastre, Signs of the Times, 21 august, 1884. M arturisirea trebuie s a e specic a M arturisirea adev arat a are ntotdeauna un caracter specic s i recunoa ste ecare p acat n parte. P acatele pot s a e de o asemenea natur a, nct s a e aduse [241] numai naintea lui Dumnezeu, pot s a e gre seli care ar trebui s a e m arturisite naintea persoanelor care au suferit prejudicii din cauza lor sau pot s a aib a un caracter general s i atunci ar trebui s a e m arturisite n adunare. Totu si toate m arturisirile trebuie s a e denite s i la subiect, recunoscnd tocmai p acatele de care sunte ti vinova ti. M arturii pentru comunitate 5:630. Isus ascult a rug aciunea simpl a pentru iertare Nu este esen tial ca to ti s a e n stare s a precizeze cu certitudine cnd au fost iertate p acatele lor. Copiii s a e nv a ta ti c a gre selile lor trebuie s a e aduse la Isus nc a din fraged a copil arie. nv a ta ti-i s a-I cear a iertare zilnic pentru orice gre seal a f acut as i spune t-le c a Isus ascult a rug aciunea simpl a a inimii poc aite s i c a i va ierta s i i va primi, a sa cum i-a primit pe copiii care au fost adu si la El cnd era pe p amnt. ndrumarea copilului, 494, 495. Prin urmare, copii, veni ti la Domnul Isus. Da ti-I lui Dumnezeu s darul cel mai pre tios pe care v a este cu putin ta a I-1 oferi ti; da ti-I inima voastr a. El v a vorbe ste spunnd: Fiul meu, ica mea, d a-Mi inima ta! De vor p acatele voastre cum c purpura, Eu le voi face albe ca z apada, pentru c a v a voi cur a ta cu sngele Meu. V a voi face membri ai familiei Mele copii ai mp aratului ceresc. Primi ti

232

Rug aciunea

iertarea Mea, pacea Mea pe care v-o dau, f ar a re tinere. Eu v a voi mbr aca n neprih anirea Mea haina de nunt as i v a voi face s a ti preg ati ti pentru osp a tul de nunt a al Mielului. Dac a ve ti mbr aca ti n neprih anirea Mea, prin rug aciune, prin veghere, prin studiul atent al Cuvntului Meu, ve ti n stare s a atinge ti un.standard nalt. Ve ti n telege adev arul, iar caracterul vostru va modelat de inuen ta divin a, pentru c a aceasta este voia lui Dumnezeu, s i anume s a ti sn ti ti. Comentarii Biblice ale AZS 3, 1162. Este foarte important s a ne rug am, ca s a primim putere de sus [242] pentru a vedea ispitele vr aj sma sului s i pentru a ne mpotrivi lor , totu si Satana caut a mereu s a-i mpiedice pe oameni s a se roage, umplndu-le timpul cu afaceri ori pl aceri sau ducndu-i ntr-o ase de a se ruga. menea nelegiuire, nct s a nu mai aib a nicio dorin ta Domnul Isus a deschis cerul pentru to ti aceia care vor s a vin a la El s i i invit a pe copii s i pe tineri s a vin a. El a spus: L asa ti copila sii s a vin a la Mine s i nu-i opri ti, c aci a lor este mp ar a tia lui Dumnezeu. Isus vrea ca to ti copiii s i tinerii s a vin a la El cu aceea si ncredere cu care merg la p arin tii lor. A sa cum copilul i cere mamei sau tat alui lui pine cnd i este foame, tot a sa, Domnul dore ste ca voi s a-I cere ti lucrurile de care ave ti nevoie. Dac a p acatele voastre v a apas a greu inima, trebuie s a veni ti la Dumnezeu s i s a spune ti: n Numele lui Hristos, iart a p acatele melc. Fiecare rug aciune sincer a va auzit a n cer s i ecare cerere st aruitoare dup a har s i putere va primi r aspuns. The Youths Instructor, 7 iulie 1892. Rug aciunea pentru iertare trebuie s a se dovedeasc a a sincer a Nu m a lep ada de la Fa ta Ta s i nu lua de la mine Duhul T au cel Sfnt. Poc ain ta, la fel ca iertarea, este un dar al lui Dumnezeu prin Hristos. Noi suntem convin si de p acat s i sim tim nevoia de a ierta ti numai prin inuen ta Duhului Sfnt. Numai aceia care se poc aiesc sunt ierta ti, dar harul Domnului este acela care face inima s a se poc aiasc a. El este obi snuit cu sl abiciunile s i neputin tele noastre, de aceea, ne va ajuta. El va auzi rug aciunea credin tei, dar sinceritatea rug aciunii poate s a e dovedit a numai prin eforturile noastre de a ne aduce n armonie cu marele standard moral prin care va pus la ncercare caracterul ec arui om. Trebuie s a ne deschidem inima fa ta de inuen ta Duhului s i s a tr aim experien ta puterii transformatoare. The Review and Herald, 24 iunie 1884. Cere ti s i vi se va da, c auta ti s i ve ti g asi, bate ti s i vi se va deschide. Oare de ce nu l

Rug aciunea pentru iertare

233

credem pe Dumnezeu pe cuvnt? A cere s i a primi sunt dou a fapte lucrurile pe strns legate unul de altul. Dac a ve ti cere cu credin ta care Dumnezeu le-a f ag aduit, le ve ti primi. Cere ti-I lui Isus lucrurile de care ave ti nevoie. Cere ti-I iertare pentru p acate, iar, cnd ve ti cerc [243] , inima voastr cu credin ta a va sensibilizata s i i ve ti ierta pe aceia care v-au f acut r au, apoi cererile voastre se vor n al ta la Dumnezeu pline de frumuse tea iubirii. mpreun a cu rug aciunea, vine vegherea s i ecare gnd, cuvnt s i fapt a vor n armonie cu cererile voastre st aruitoare pentru schimbarea vie tii. Rug aciunea credin tei va aduce rezultate corespunz atoare. Totu si simplele cuvinte rostite de form a, erbinte de a primi ajutor, f ar a o sinceritate st aruitoare s i o dorin ta tar a nicio a steptare a celor cerute, nu vor avea nicio valoare. Aceia care vin la Dumnezeu trebuie s a cread a c a El este s i c a i r aspl ate ste pe aceia care l caut a cu toat a silin ta. The Review and Herald, 28 [244] martie 1912.

Capitolul 24 Rug aciunea de mijlocire


a ne str aduim s a umbl am n luRug aciunea pentru al tii S min a, pentru c a Hristos este n lumin a. Domnul 1-a eliberat pe Iov cnd acesta s-a rugat nu numai pentru sine, ci s i pentru aceia care i st se mpotriveau. Cnd a sim tit o dorin ta aruitoare ca suetele care de el s gre siser a fa ta a poat a ajutate, Iov nsu si a primit ajutor. S a nu ne rug am doar pentru noi n sine, ci s i pentru aceia care ne-au f acut r au s i care continu a s a ne fac a r au. Ruga ti-v a ndeosebi n gndul vostru. Nu-I da ti pace Domnului, pentru c a urechile Sale sunt deschise pentru rug aciunile sincere s i nentrerupte, cnd suetul celui ce se roag a este umilit naintea Sa. Comentarii Biblice ale AZS 3, 1141. Voi trebuie s a ti mijlocul prin care Dumnezeu i va vorbi suetului. Lucrurile pre tioase vor readuse n memoria voastr as i, cu inima plin a de dragostea lui Isus, ve ti rosti cuvinte de o importan ta s i un interes vital, Simplitatea s i sinceritatea voastr a vor elocven ta cea mai nalt a, iar cuvintele voastre vor scrise n ceruri ca ind ni ste cuvinte potrivite, asemenea unor mere de aur ntr-un co s de cereasc argint. Dumnezeu le va face s a e un potop de inuen ta a , iar Domnul Isus vindec atoare, care vor inspira convingere s i dorin ta [245] va ad auga mijlocirea Sa la rug aciunile voastre, va cere darul Duhului Sfnt pentru cel p ac atos s i l va turna peste suetul lui. ngerii lui Dumnezeu se vor bucura pentru un singur p ac atos care se poc aie ste. Fii s i ice ale lui Dumnezeu, 274. Pretutindeni n jurul vostru, se a a oameni care sufer a nenorociri, care au nevoie de cuvinte de simpatie, dragoste s i duio sie s i de rug aciunile voastre umile s i pline de mil a. M arturii pentru comunitate 3:530. Cnd l numim pe Dumnezeu Tat al nostru, noi i recunoa stem pe to ti copiii S ai ca ind fra tii no stri. Noi suntem o parte din marea tes atur a a omenirii, suntem to ti membri ai unei familii. n cererile noastre trebuie s a-i includem s i pe semenii no stri, ca pe noi n sine. 234

Rug aciunea de mijlocire

235

Niciun om care cere o binecuvntare doar pentru sine nu se roag a corect. Fii s i ice ale tui Dumnezeu, 267. Cnd c aut am s a-i c stig am pe al tii pentru Domnul Hristos, cnd sim tim o responsabilitate pentru mntuirea lor s i ne rug am pentru ei, inima noastr a va frem ata de puterea nvior atoare a harului lui Dumnezeu, sentimentele vor radia de mai mult zel divin s i ntreaga de credin va deveni o realitate mai vie, mai st noastr a via ta ta aruitoare s i mai plin a de spiritul rug aciunii. Parabolele Domnului Hristos, 354. Unele suete s i-au pierdut curajul. Vorbi ti cu ele s i ruga ti-v a pentru ele. Unii au nevoie de pinea vie tii. Citi ti-le din Cuvntul lui Dumnezeu. Exist a o boal a a suetului pe care niciun balsam nu o poate atinge, niciun medicament nu o poate trata. Ruga ti-v a pentru astfel de oameni s i aduce ti-i la Isus Hristos. Domnul Hristos va prezent n toat a lucrarea voastr a pentru a impresiona inima oamenilor. Lucrarea de binefacere, 71. Cei care au nclina tie spre lucrurile spirituale s a stea de vorb a cu suetele acestea. Ruga ti-v a cu ele s i pentru ele. Petrece ti mult timp n rug aciune s i n cercetarea atent a a Cuvntului lui Dumnezeu. To ti s a cunoasc a faptele reale ale credin tei n suetul propriu, prin credin ta c a Duhul Sfnt le va dat, pentru c a au o foame s i o sete [246] adev arat a dup a neprih anire. M arturii pentru comunitate 6:65. erbinte pentru Cnd eul moare, n suet se va trezi o dorin ta care va conduce la un efort perseverent salvarea altora o dorin ta de a face binele. Ve ti sem ana de-a lungul tuturor apelor, iar n cer vor ajunge cereri st aruitoare s i rug aciuni nencetate pentru suetele care pier. Slujitorii evangheliei, 470. Oh, dac a pretutindeni s-ar n al ta aceast a rug aciune a credin tei: D a-mi suetele care sunt ngropate acum n gunoiul ideilor false, sau voi muri! Aduce ti aceste suete la cunoa sterea adev arului, a sa cum este el n Isus. Ast azi cu Dumnezeu, 171. ncepe ti s a v a ruga ti pentru suete. Apropia ti-v a de coasta sngernd a a lui Hristos. Face ti ca via ta s a v a e mpodobit a cu un spirit blnd s i lini stit, iar rug aciunile voastre st aruitoare, zdrobite s i umile s a se nal te spre El, cernd n telepciunea de care ave ti nevoie, ca s a ave ti succes nu numai n salvarea propriului suet, ci s i n salvarea altora. M arturii pentru comunitate 1:513. Mul ti sunt . Aduce lipsi ti de speran ta ti-le napoi lumina soarelui. Mul ti s i-au

236

Rug aciunea

pierdut curajul, Adresa ti-le cuvinte de ncurajare. Ruga ti-v a pentru ei. Profe ti si Regi, 719. C auta ti suetele, ruga ti-v a pentru ele s i lucra ti pentru ele. Adresa ti-le apeluri st aruitoare. n al ta ti rug aciuni erbin ti. Cere trebuie s rile noastre timide s i lipsite de via ta a se schimbe n cereri insistente s i st aruitoare. M arturii pentru comunitate 7:12. Lucrarea aceasta cere ca voi s a veghea ti asupra suetelor, ca unii care vor trebui s a dea socoteal a. Duio sia lui Hristos trebuie s a de suete, ve umple inima lucr atorului. Dac a ave ti dragoste fa ta ti o aten da pe fa ta tie duioas a pentru ele. Ve ti n al ta rug aciuni umile, st aruitoare s i din inim a pentru aceia pe care i vizita ti. Parfumul pl acut al dragostei lui Hristos se va vedea n lucrarea voastr a. Acela care Si-a dat via ta pentru salvarea lumii va conlucra cu lucr atorul lipsit de egoism pentru a impresiona inima oamenilor. M arturii [247] pentru comunitate 6:75, 76. S a lucr am asupra acestui plan s i s a ne rug am unii pentru al tii, aducndu-ne unii pe al tii n prezen ta lui Dumnezeu, printro credin ta vie. The Review and Herald, 28 August 1888. Ruga ti-v a pentru a primi binecuvnt ari, cu scopul de a-i binecuvnta pe al tii Rug aciunile noastre nu trebuie s a e ni ste cereri egoiste, doar pentru beneciul nostru. Noi trebuie s a cerem, ca s a putem oferi. Principiile vie tii Domnului Hristos trebuie s a e principiile noastre: Eu nsumi, spunea El, vorbindu-le ucenicilor, M a sn tesc pentru ei, ca s i ei s a e sn ti ti prin adev ar (Ioan 17, 19). Aceea si devo tiune, acela si sacriciu de sine s i aceea si supunere de cerin fa ta tele Cuvntului lui Dumnezeu, care au fost eviden tiate n via ta lui Hristos, trebuie s a se vad as i n via ta slujitorilor S ai. Misiunea noastr a pentru lume nu este aceea de a ne sluji, sau de a ne pl acea nou a n sine. Noi trebuie s a-1 aducem slav a lui Dumnezeu, coopernd cu El pentru salvarea celor p ac ato si. Trebuie s a cerem binecuvnt ari din partea lui Dumnezeu, ca s a le putem transmite altora. Capacitatea de a primi se men tine doar prin d aruire. Noi nu putem continua s a primim comoara cereasc a, f ar a a o mp art as i celor aa ti n jurul nostru. Parabolele Domnului Hristos, 142, 143. Cnd ne rug am: Pinea noastr a cea de toate zilele d a-ne-o nou a ast azi, noi cerem att pentru al tii, ct s i pentru noi n sine. Astfel, recunoa stem c a lucrurile pe care ni le d a Dumnezeu nu sunt numai pentru noi. Dumnezeu ni le ncredin teaz a, pentru ca noi s a-i putem

Rug aciunea de mijlocire

237

hr ani pe cei amnzi. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 111, 112. Mijloci ti pentru al tii n rug aciunea particular a n rug aciunea particular a, to ti au privilegiul de a se ruga ct de lung doresc s i de a ct de explici ti le place. Ei se pol ruga pentru toate rudele s i prietenii lor. C am aru ta este locul potrivit pentru a vorbi despre toate dicult a tile, ncerc arile s i ispitele lor particulare. O adunare de nchinare obi snuit a nu este locul potrivit pentru comunicarea tainelor inimii. M arturii pentru comunitate 2:578. Ruga ti-v a pentru aceia care predic as i p astoresc n mijlocul poporului lui Dumnezeu din timpul acesta, ar trebui s a aib a loc ocazii frecvente de rug aciune sincer as i st aruitoare. Mintea s a [248] se ae continuu ntr-o atitudine de rug aciune. Att n c amin, ct s i n biseric a, s a e f acute rug aciuni pentru aceia care s-au dedicat predic arii Cuvntului. In Heavenly Places, 87. Cnd tinerii merg s a predice adev arul, ar trebui s a ave ti ocazii de rug aciune pentru ei. Ruga ti-v a ca Dumnezeu s a-i pun a n leg atur a cu Sine s i s a le dea n telepciune, har s i cunoa stere. Ruga ti-v a s a e p azi ti de capcanele lui Satana s i s a e p astra ti cura ti n gndire s i sn ti n inim a. V a ndemn pe to ti aceia care v a teme ti de Domnul s a nu pierde ti timpul n conversa tii nefolositoare sau ntr-o munc a inutil a pentru a mul tumi mndria ori pentru a satisface pofta, Timpul economisit n felul acesta s a e petrecut n lupt a cu Dumnezeu, mijlocind pentru pastorii vo stri. Sus tine ti minile lor, a sa cum au sus tinut Aaron s i Hur minile lui Morse. M arturii pentru comunitate 5:162. Ruga ti-v a pentru tinerii din biseric a Aceia care sunt mai mai mare s n vrst as i au o experien ta a vegheze asupra celor mai tineri, iar cnd v ad c a sunt ispiti ti, s a-i ia deoparte s i s a se roage cu ei s i pentru ei. Solii pentru tineret, 18. Instructorii Scolii de Sabat s a se roage pentru membrii clasei lor n calitate de lucr atori ai lui Dumnezeu, noi vrem s a-L eviden tiem mai mult pe Isus s i mai pu tin pe noi n sine. Ar trebui s a sim tim o r aspundere mai mare pentru suete s i s a ne rug am zilnic, cernd s a ne e dat a puterea s i n telepciunea necesare pentru Sabat. Instructori, ntlni ti-v a cu cei din clasele voastre. Ruga ti-v a cu ei s i nv a ta ti-i cum s a se roage. Inima voastr a s a e sensibilizat a, iar

238

Rug aciunea

cererile voastre s a e scurte s i simple, dar st aruitoare. Lucr atorul Scolii de Sabat, 125. Studen tii s a se roage pentru profesori Studen tii ar trebui s a aib a propriile ore de rug aciune, n care s a- si poat a n al ta cererile lor simple, arz atoare, pentru ca Dumnezeu s a-l binecuvnteze pe directorul s colii cu t arie zic a, minte clar a, putere moral as i discern amnt spiritual s i pentru ca ecare profesor s a e nzestrat cu harul lui Dumnezeu spre a face lucrarea Sa. Principiile fundamentale [249] ale educa tiei cre stine, 293. Ruga ti-v a pentru tovar as ii de lucru cre stini Prea adesea, uit am c a tovar as ii no stri de lucru au nevoie de putere s i ncurajare. n vremuri de dicultate deosebit as i poveri, ave ti grij a s a-i asigura ti de preocuparea s i simpatia voastr a. n timp ce v a str adui ti s a-i ajuta ti prin rug aciunile voastre, spune ti-le c a face ti lucrul acesta. Transmite ti-le lucr atorilor lui Dumnezeu solia aceasta din partea Lui: nt are ste-te s i mb arb ateaz a-te (Iosua 1, 6). M arturii pentru comunitate 7:185. P arin tii s a se roage pentru copiii lor Dumnezeu a f ag aduit , iar El va face sa le dea n telepciune acelora care o cer cu credin ta exact a sa cum a spus. Mama lui Augustin s-a rugat pentru convertirea ului ci. Ea nu v azut nicio dovad a c a Duhul lui Dumnezeu impresioneaz a inima lui, dar nu s-a descurajat. A pus degetul pe textele Scripturii, prezentnd lui Dumnezeu cuvintele Sale, s i s-a rugat a sa cum numai o mam a poate s a se roage. Umilin ta ei adnc a, rug aciunea ei st aruitoare s i credin ta ei neclintit a au biruit, iar Domnul i-a mplinit dorin ta inimii. Ast azi, El este tot a sa de preg atit s a asculte cererile poporului S au. Nu, mna Domnului nu este prea scurt a ca s a mntuiasc a, nici urechea Lui, prea tare ca s a aud a. Dac a p arin tii cre stini l caut a st aruitor, El le va inspira toate argumentele pe care s a le spun as i, pentru Numele S au, El va lucra cu putere n locul lor pentru convertirea copiilor lor. M arturii pentru comunitate 5:322, 323. De ce trebuie s a ne rug am lui Dumnezeu mai mult dect ne rug am? Pentru c a n rug aciunea pe care o facem mpreun a n familiile noastre, cu s i pentru copiii no stri, se a a o mare putere s i o mare binecuvntare. ndrumarea copilului, 525. Domnul Hristos trebuie s a g aseasc a n voi mna Sa de ajutor spre a-Si aduce la ndeplinire scopurile. Prin rug aciune, voi pute ti

Rug aciunea de mijlocire

239

care va face lucrarea pentru copiii vo s a ob tine ti o experien ta stri s a aib a un succes deplin. Idem, 69. Tu nu ai considerat munca grea ca ind o povar a, dac a ti s-ar deschis o cale pentru a putea ngriji de copiii t ai s i de a-i ocroti de nelegiuirea care predomin a n lume, n veacul acesta. Tu ai avut pe inim a r aspunderea de a-i vedea ntorcndu-se la Domnul. Ai mijlocit [250] cu strig ate puternice s i lacrimi naintea lui Dumnezeu, rugndu-te pentru copiii t ai. Ai dorit a sa de mult convertirea lor. Uneori, inima ta sl abea s i era pe punctul de a c adea n disperare, iar tu erai cuprins a de teama c a rug aciunile tale nu vor ascultate. Apoi, i consacrai din nou pe copiii t ai lui Dumnezeu, iar inima ta, cuprins a de o dorin ta erbinte, i aducea din nou pe altar. Cnd au plecat n armat a, rug aciunile tale i-au urmat. Ei au fost p azi ti de r au ntr-un mod minunat. Ei au considerat acest lucru ca ind noroc, dar rug aciunile unei mame, venite dintr-un suet ngrijorat s i mpov arat, care sim tea pericolul copiilor ei de a desp ar ti ti de speran ta aat a n Dumnezeu, au avut o mare leg atur a cu ocrotirea lor. Ct de multe rug aciuni au fost primite n cer, ca ace sti i s a poat a ocroti ti pentru a asculta de Dumnezeu s i pentru a- si consacra via ta spre slava Sa! n ngrijorarea ta pentru copii, L-ai rugat pe Dumnezeu s a-i aduc a din nou la tine s i vei c auta mai serios s a-i conduci pe calea spre sn tire. M arturii pentru comunitate 2:274, 275. Dumnezeu nu va refuza s a asculte acea rug aciune st aruitoare a p arin tilor, care este nso tit a de o munc a perseverent a, pentru ca to ti copiii lor s a e binecuvnta ti de El s i s a ajung a ni ste slujitori credincio si n lucrarea Sa. Cnd si fac datoria pe calea rnduit a de Dumnezeu, p arin tii pot s a e siguri c a rug aciunile pe care le fac pentru a cere ajutorul S au n lucrarea lor din c amin vor ascultate. Signs of the Times, 4 mai 1888. Pentru ca mama s a- si fac a lucrarea a sa cum trebuie, este nevoie de talent, pricepere, r abdare s i grij a atent a. Ea cere rug aciune st aruitoare s i sacriciu de sine. Fiecare mam a trebuie s a se str aduiasc a s a si ndeplineasc a obliga tiile printr-un efort perseverent. S a-i aduc a [251] pe micu tii ei la Isus, purtndu-i pe bra tele credin tei, spunndu-I care este marea ei nevoie s i cerndu-I n telepciune s i har. Sfaturi pentru p arin ti, educatori s i elevi, 128.

240

Rug aciunea

Dac a sunt unite cu un exemplu corect, efortul srguincios, rug aciunea s i credin ta nu vor lipsite de roade. Aduce ti-i pe copiii s vo stri la Dumnezeu cu credin ta i c auta ti s a ntip ari ti n mintea lor mntul obliga de Tat sensibil a sim ta tiei fa ta al ceresc. M arturii pentru comunitate 1:57, 158. Nu v a a stepta ti ca n via ta copiilor vo stri s a aib a loc o schimbare f ar a o munc a r abd atoare s i st aruitoare, mpletit a cu rug aciune erbinte. A studia s i a n telege caracterul lor divers s i a-i modela zi de zi, dup a Modelul divin, constituie o lucrare care cere o mare aten tie, s statornic perseveren ta i mult a rug aciune, nso tite de o credin ta a n f ag aduin tele lui Dumnezeu. Signs of the Times, 4 mai 1888. Chiar s i un copila s aat n bra tele mamei poate s a locuiasc a la umbra celui Atotputernic, prin credin ta s i rug aciunea mamei. Hristos, Lumina lumii, 512. Ta ti s i mame, nu vre ti voi s a v a face ti lucrarea cu energie, perses veren ta i dragoste? Sem ana ti zi de zi semin tele pre tioase, cerndu-I st aruitor lui Dumnezeu s a le ude cu rou a harului s i s a v a asigure un seceri s mbel sugat. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru a r ascump ara un neam p ac atos s i r azvr atit. Oare s a ne d am noi napoi de la orice munc a sau sacriciu posibil pentru a-i salva pe copiii no stri dragi? Signs of the Times, 24 noiembrie 1881. Dup a ce v-a ti f acut cu credincio sie datoria pentru copiii vo stri, aduce ti-i la Dumnezeu s i cere ti-I s a v a ajute. Spune ti-i c a voi v-a ti s f acut partea, iar apoi cere ti-I lui Dumnezeu cu credin ta a si fac a partea Sa, pe care voi nu pute ti s a o face ti. ndrumarea copilului, [252] 256.

Capitolul 25 Rug aciunea s i ngerii


a ngerii nregistreaz a ecare rug aciune sincer a Trebuie s l cunoa stem pe Dumnezeu, punnd la ncercare f ag aduin tele Sale. ngerii nregistreaz a ecare rug aciune sincer as i st aruitoare. Ar trebui mai degrab a s a ne lipsim de ng aduin te egoiste, dect s a neglij am comuniunea cu Dumnezeu. Mai bine cea mai neagr a s ar acie, cea mai mare renun tare la sine, cu aprobarea Sa, dect bog a tie, onoruri, confort s i prietenie, dar f ar a ea. Trebuie s a ne lu am timp s a ne rug am. Tragedia veacurilor, 622. Face ti a sa nct ngerii raportori s a scrie istoria luptelor s i eforturilor snte ale celor ce alc atuiesc poporul lui Dumnezeu, s a scrie rug aciunile s i lacrimile lor, dar nu ng adui ti ca Dumnezeu s a e dezonorat, proclamnd cu buze omene sti: Sunt f ar a p acat. Sunt sfnt. Ni ste buze sn tite nu vor exprima niciodat a asemenea cuvinte pline de ncumetare. Signs of the Times, 23 mai 1895. ngerii pot s a aud a rug aciunile noastre Dac a ar putea privi cu ochi cere sti, oamenii ar vedea legiuni de ngeri care exceleaz a n putere, stnd n jurul acelora care au p azit cuvntul r abd arii lui Hristos. Cu o dragoste plin a de simpatie, ace sti ngeri au fost martorii necazului lor s i le-au auzit rug aciunile. Tragedia veacurilor, 630. [253] ngerii poart a rug aciunile noastre spre cer O familie bine disciplinat a, care l iube ste pe Dumnezeu s i ascult a de El, va voioas as i fericit a. Cnd se ntoarce de la munca zilnic a, tat al nu si va duce dicult a tile n c amin. El va sim ti c a acest c amin, cercul familiei, este prea sfnt pentru a afectat de dicult a ti nefericite. Cnd a plecat de acas a, el nu L-a l asat n urm a pe Mntuitorul s au s i religia sa. Ambii i-au fost tovar as i. Inuen ta pl acut a a c aminului s au, binecuvntarea so tiei sale s i dragostea copiilor s ai fac poverile sale mai u soare, iar el se ntoarce avnd pace n inim as i cuvinte voioase s i ncurajatoare de adresat so tiei s i copiilor lui, care a steapt a cu bucurie s a ntmpine venirea lui. Cnd ngenuncheaz a cu familia lui la altarul rug aciunii, pentru a n al ta spre Dumnezeu mul tumiri pentru grija Sa ocrotitoare ar de ci pline de recuno stin ta atat a fa ta 241

242

Rug aciunea

de cei dragi ai lui pe parcursul zilei, ngerii plutesc n nsu si s i fa ta nc apere s i poart a spre cer rug aciunile erbin ti ale p arin tilor tem atori de Dumnezeu, ca pe o jertf a de t amie pl acut mirositoare, iar ele primesc r aspuns prin binecuvnt arile trimise napoi. Selected Messages 2:439, 440. ngerii aud jertfa de laud as i rug aciunea credin tei s i duc cererile la Acela care sluje ste n Sanctuar pentru poporul S au s i care invoc a meritele Sale n dreptul lor. Rug aciunea adev arat a se bazeaz a pe oamenilor. Pe genunchi, cre cel Atotputernic s i le d a biruin ta stinul ob tine puterea de a se mpotrivi ispitei. The Review and Herald, 1 februarie 1912. Dumnezeu nu-i p ar ase ste pe copiii S ai care sunt slabi n credin ta s i fac multe gre seli. Domnul aude rug aciunea s i m arturia lor. Aceia care privesc la Isus zi de zi s i or a de or a, care vegheaz a n rug aciune, se apropie de El. ngerii cu aripile ntinse a steapt a s a duc a la Dumnezeu rug aciunile lor smerite s i s a le nregistreze n c ar tile cerului, Comentarii Biblice ale AZS 4, 1184. ngerii a steapt a s a r aspund a la rug aciunile noastre Adesea, n ngrijirea bolnavilor, se acord a prea mult a aten tie unor aspecte minore, n timp ce este uitat a nevoia pacien tilor dup a adev arurile m are te s i mntuitoare ale Evangheliei, care ar trebui s a lucreze att [254] asupra suetului, ct s i a trupului. Cnd neglija ti s a v a ruga ti pentru cei bolnavi, i lipsi ti de mari binecuvnt ari; c aci ngerii lui Dumnezeu a steapt a s a slujeasc a acestor suete, ca r aspuns la cererile voastre. Lucrarea misionar a medical a, 195. nainte de a pleca de acas a la lucru, ntreaga familie trebuie s a se adune, iar tat al, sau mama n absen ta tat alui, trebuie s a se lui Dumnezeu s roage cu st aruin ta a-i ocroteasc a pe to ti pe parcursul , cu o inim zilei. Veni ti cu umilin ta a plin a de duio sie, con stien ti de pericolele s i ispitele care v a a steapt a pe voi s i pe copiii vo stri. , implornd grija Domnului pentru Aduce ti-i la altar cu credin ta ei. ngerii slujitori i vor ocroti pe copiii care sunt consacra ti lui [255] Dumnezeu n felul acesta. ndrumarea copilului, 519. Dumnezeu a rnduit ngeri care s a r aspund a la rug aciunile celor umili de pe p amnt s i s a-i c al auzeasc a pe slujitorii S ai, dndu-le sfaturi s i n telepciune. Slujitorii cere sti caut a f ar a ncetare s a le ofere copiilor credincio si ai lui Dumnezeu har, putere s i sfaturi, ca s a- si

Rug aciunea s i ngerii

243

poat a ndeplini partea n lucrarea de r aspndire a luminii n lume. M arturii pentru pastori, 484. ngerii slujitori a steapt a lng a tronul lui Dumnezeu porunca lui Isus Hristos de a r aspunde la ecare rug aciune n al tat a cu o credin ta vie s i st aruitoare. Oh, dac a am putea s a ne d am seama ct de aproape este cerul de p amnt! Chiar dac a nu s tiu lucrul acesta, copiii de pe p amnt au ca tovar as i ngeri ai luminii, pentru c a solii cere sti sunt trimi si s a le slujeasc a acelora care vor mo stenitori ai mntuirii. Un martor t acut vegheaz a asupra ec arui suet viu, c autnd s a-1 c stige s i s a-1 atrag a la Hristos. ngerii nu-i las a niciodat a pe cei ispiti ti s a ajung a o prad a a vr ajma sului care, dac a i s-ar ng adui, ar nimici suetele s oamenilor. Atta vreme ct exist a o speran ta i atta vreme ct nu se mpotrivesc Duhului Sfnt, spre ruina lor ve snic a, oamenii sunt p azi ti de f apturi cere sti inteligente. Oh, dac a to ti ar putea s a-L vad a pe Mntuitorul nostru cel pre tios a sa cum este EI, ca Mntuitor! Dac a mna Lui ar da la o parte v alul care ascunde slava Sa de ochii no stri s i ni S-ar ar ata n locul S au cel nalt s i sfnt, ce am vedea noi? L-am vedea pe Mntuitorul nostru, dar nu stnd n t acere s i inactivitate. El este nconjurat de f apturi cere sti inteligente, heruvimi, serami, de zece ori cte zece mii de ngeri. Toate aceste f apturi cere sti au un scop aat mai presus de toate celelalte, un scop de care sunt foarte preocupate biserica Sa, aat a ntr-o lume a nelegiuirii.... Ele lucreaz a pentru Hristos, avnd [256] de la El ns arcinarea de a-i mntui pn a la cap at pe to ti aceia care l caut as i cred n El. ngerii au ns arcinarea de a veghea asupra turmei lui Hristos. Cnd Satana caut a s a-i n sele prin capcanele lui am agitoare, dac a , chiar s este cu putin ta i pe cei ale si, ngerii ace stia pun n mi scare inuen te care vor salva suetele ispitite dac a ele vor lua aminte la Cuvntul Domnului, si vor da seama de pericolul n care se a as i vor spune: Nu, eu nu voi intra n aceast a capcan a a lui Satana. Eu am un Frate mai mare, aat pe tronul cerului, care a ar atat c a este preocupat de mine cu duio sie, iar eu nu voi ntrista inima Sa plin a de dragoste. De si tr aim nconjura ti de aceste puteri potrivnice, prin exercitarea credin tei s i prin rug aciune, noi putem s a chem am de partea noastr a

244

Rug aciunea

corup un alai de ngeri care ne vor p azi de orice inuen ta atoare. Our High Calling, 23. ngerii observ a rug aciunile noastre s i ne ofer a ajutor Cnd te treze sti diminea ta, sim ti tu propria neajutorare s i nevoia de putere de la Dumnezeu? Te umile sti spunndu-I Tat alui ceresc nevoile tale cu toat a inima? Dac a faci a sa, ngerii observ a rug aciunile tale s i, dac a ele au ie sit de pe buze nepref acute, cnd te vei aa n pericolul de a gre si f ar a s a ti dai seama s i de a exercita o inuen ta care i va determina pe al tii s a gre seasc a, ngerul p azitor va al aturi de tine, ndemnndu-te s a ai un comportament mai bun, alegnd cuvintele pentru tine s i inuen tnd faptele tale. Dac a nu sim ti niciun pericol s i nu nal ti nici-o rug aciune pentru ajutorul s i puterea de a te mpotrivi ispitei, po ti s a fu sigur c a te vei r at aci. Faptul c a ti-ai neglijat datoria va notat n c ar tile cerului, iar n ziua ncerc arii vei g asit prea u sor. Solii pentru tineret, 90. Dumnezeu trimite noi o stiri ngere sti n ajutorul nostru, ca r aspuns la rug aciune Dac a vede c a este n pericol de a pierde un suet, Satana va depune toate eforturile posibile ca s al p astreze. Iar cnd omul si d a seama de pericolul n care se a as i prive ste neputincios s i arz ator spre Isus pentru a primi putere, Satana se teme c a va pierde un captiv s i cere nt ariri din partea ngerilor s ai, ca s a-1 mpresoare pe acel suet s arman s i s a formeze un zid de ntuneric mprejurul lui, astfel ca lumina cerului s a nu poat a ajunge la el. Ins a, [257] dac a cel aat n pericol persevereaz as i, n starea lui de neajutorare, se bazeaz a pe meritele sngelui Domnului Hristos, Mntuitorul nostru ascult a rug aciunea st aruitoare a credin tei s i trimite n ajutor ngeri care exceleaz a n putere pentru a-l elibera. Satana nu poate suporta s a vad a c a se face apel la rivalul lui cel puternic, pentru c a se teme s i tremur a n fa ta puterii s i maiest a tii Sale. ntreaga o stire a lui Satana tremur a la auzirea glasului rug aciunii arz atoare. El continu a s a cheme legiuni de ngeri r ai pentru a aduce la ndeplinire acest obiectiv. Iar, cnd ngeri atotputernici, mbr aca ti n armura cerului, vin n ajutorul suetului istovit s i urm arit, Satana s i o stirea lui se dau napoi, s tiind bine c a b at alia lor este pierdut a. Supu sii de bun avoie ai Iui Satana sunt credincio si, activi s i uni ti n acela si obiectiv. De si se ur asc s i se r azboiesc unul cu altul, totu si ei caut a s a foloseasc a orice ocazie pentru a- si aduce la ndeplinire interesul lor comun.

Rug aciunea s i ngerii

245

ns a marele Comandant din cer s i de pe p amnt a ngr adit puterea lui Satana. M arturii pentru comunitate 1:345, 346. puI-am v azut pe unii rugndu-se lui Dumnezeu cu o credin ta ternic as i cu strig ate pline de agonie. Fa ta lor era palid as i purta semnele unei nelini sti profunde, care ar atau lupta lor interioar a. Fa ta lor exprima fermitate s i o mare seriozitate. Pic aturi mari de transpira tie c adeau de pe fruntea lor. Din cnd n cnd, fa ta li se lumina datorit a semnelor aprob arii lui Dumnezeu, iar apoi, aceea si nf a ti sare solemn a, serioas as i nelini stit a se a sternea pe chipul lor. ngerii cei r ai se ngr am adeau n jurul lor, aducnd ntunericul asupra lor pentru a-i face s a-L piard a din vedere pe Isus s i ochii s a le e atra si spre ntunericul care i nconjura s i astfel, s a e determina ti s a nu se mai ncread a n Dumnezeu s i s a murmure mpotriva Sa. era s Singura cale de a n siguran ta a- si p astreze privirile a tintite spre cer. ngerii lui Dumnezeu primiser a sarcina de a avea grij a de cei din poporul S au s i, cnd atmosfera otr avitoare a ngerilor r ai era adus a asupra acestor oameni cuprin si de nelini ste, ei si uturau [258] continuu aripile asupra lor spre a mpr as tia ntunericul dens. Pe m asur a ce aceia care se rugau continuau n strig atele lor st aruitoare, din cnd n cnd, o raz a de lumin a de la Isus venea la ei pentru a le ncuraja inima s i pentru a le ilumina fa ta. Am v azut c a unii nu au luat parte la aceast a lucrare de agonie s i rug aciune. Ei p areau indiferen ti s i nep as atori. Ei nu se mpotriveau ntunericului din jurul lor, iar acesta i cuprindea ca un nor gros. ngerii lui Dumnezeu i-au p ar asit pe ace stia s i au plecat n ajutorul celor care erau serio si s i se rugau. Am v azut ngerii lui Dumnezeu gr abin-du-se n ajutorul acelora care luptau cu toate puterile pentru a se mpotrivi ngerilor r ai s i care ncercau s a se ajute singuri, rugndu-se lui Dumnezeu . Totu cu perseveren ta si ngerii i-au p ar asit pe aceia care nu f aceau niciun efort s a se ajute singuri s i nu i-am mai v azut. Experien te s i viziuni, 269, 270. Rug aciunile lungi i obosesc pe ngeri Vorbirile s i rug aciunile lungi s i banale nu- si au locul nic aieri s i mai ales n adun ari. Ele i obosesc pe ngeri s i pe cei ce le ascult a, Rug aciunile noastre ar trebui s a e scurte s i la obiect. The Review and Herald, 10 octombrie 1882. ngerii ne vor nv a ta cum s a ne rug am Membrii bisericii, tineri s i vrstnici, ar trebui s a e nv a ta ti s a mearg a s a propov adu-

246

Rug aciunea

, iasc a aceast a ultim a solie pentru lume. Dac a vor merge cu umilin ta ngerii lui Dumnezeu vor merge cu ci, nv a tndu-i cum s a se roage, cum s a cnte s i cum s a vesteasc a solia Evangheliei pentru timpul acesta, Solii pentru tineret, 217. ngerii sunt surprin si c a oamenii se roag a a sa de pu tin Ce ar putea gndi ngerii cerului despre in tele omene sti s armane, neajutorate s i supuse ispitei, care, n ciuda faptului c a inima lui Dumnezeu, plin a de o iubire innit a, se pleac a spre ele, gata s a le dea mai mult dect cer sau gndesc, totu si se roag a a sa de pu tin s i au att de ? ngerii se nchin pu tin a credin ta a naintea lui Dumnezeu cu pl acere s i simt pl acere s a stea aproape de El. Ei consider a comuniunea cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor; totu si ii acestui p amnt, care au a sa de mult a nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu l poate da, par a mul tumi ti s a umble n afara luminii Duhului S au s i [259] f ar a nso tirea prezen tei Sale. Calea c atre Hristos, 94.

Capitolul 26 Rug aciuni false


Nu v a apropia ti de Dumnezeu cu supercialitate n rug aciune Umilin ta s i respectul ar trebui s a caracterizeze purtarea tuturor acelora care vin n prezen ta lui Dumnezeu. n Numele lui Isus, noi putem veni naintea Sa cu ncredere, dar nu trebuie s a ne apropiem de El cu ndr azneal as i ncumetare, ca s i cnd El ar pe aceea si treapt a cu noi. Sunt unii oameni care se adreseaz a Marelui, Atotputernicului s i Sfntului Dumnezeu, care locuie ste ntr-o lumin a de care nu te po ti apropia, ca s i cnd s-ar adresa cuiva care este deopotriv a cu ei sau chiar unuia mai prejos dect ei. Sunt unii oameni care se poart a n casa Lui cum nu s-ar ncumeta s a se poarte n camera de audien ta a unui conduc ator p amntesc. Ace stia s a- si aduc a aminte c a se a a n fa ta Aceluia pe care l ador a seramii s i n prezen ta c aruia ngerii si acoper a fe tele. Patriarhi s i profe ti, 252. Rug aciunile ipocrite Rug aciunile care i sunt adresate lui Dumnezeu pentru a-I vorbi despre starea noastr a jalnic a, n timp ce noi nu ne sim tim deloc ntr-o stare jalnic a, sunt rug aciuni ipocrite. Domnul acord a aten tie numai rug aciunilor smerite. C aci a sa vor este ve be ste Cel Preanalt, a c arui locuin ta snic as i al c arui Nume este sfnt. Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie; dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite s i s a mb arb atez [260] inimile zdrobite. Rug aciunea nu are ca scop s a-L schimbe n vreun fel pe Dumnezeu, ci s a ne aduc a pe noi n armonie cu El. Ea nu ia locul ndeplinirii datoriei. Solii pentru tineret, 247, 248. Rug aciunile care r aspndesc o umbr a rece M a tem c a unii nu aduc necazurile lor la Dumnezeu n rug aciune tainic a, ci le p astreaz a pentru adunarea de rug aciune, iar acolo si fac rug aciunea pentru mai multe zile. Ace stia pot numi ti uciga si ai adun arilor de predi-care s i rug aciune. Ei nu transmit nicio lumin a, nu ajut a pe nimeni. Rug aciunile lor reci, nghe tate s i lungi s i m arturiile c aderilor lor arunc a o umbr a. To ti sunt bucuro si cnd au terminat s i este aproape 247

248

Rug aciunea

imposibil s a ndep artezi r aceala s i ntunecimea pe care le-au, adus n adunare rug aciunile s i ndemnurile lor, Din lumina pe care am primit-o, adun arile noastre trebuie s a e spirituale s i sociale, dar nu prea lungi. Rezerva, mndria, vanitatea s i teama de om trebuie s a e l asate acas a. Micile nen telegeri s i prejudec a tile nu trebuie s a e luate cu noi la aceste adun ari. Ca ntr-o familie unit a, simplitatea, blnde tea, ncrederea s i iubirea trebuie s a existe n inima fra tilor s i surorilor care se adun a mpreun a pentru a remprosp ata ti s i nt ari ti, aducnd lumina lor laolalt a. M arturii pentru comunitate 2:578, 579. A ne a stepta ca rug aciunile noastre s a primeasc a r aspuns ntotdeauna exact n modalitatea n care vrem noi este o ncumetare Rug aciunea credin tei nu se pierde niciodat a, dar este o ncumetare s a arm am c a ea va primi ntotdeauna r aspunsul, exact a sa cum am a steptat s i prin lucrul precis pe care l-am cerut. M arturii pentru comunitate 1:231. Cnd ni se pare c a rug aciunile noastre nu primesc un r aspuns, trebuie totu si s a r amnem ncrez atori n f ag aduin tele snte, c aci timpul r aspunsului va veni n mod sigur s i vom primi binecuvntarea de care avem cea mai mare nevoie. Dar a pretinde ca rug aciunea s a e ntotdeauna mplinit a exact n felul dorit de noi constituie o ncumetare, o ndr azneal a necuvenit a din partea noastr a. Dumnezeu este prea n telept ca s a poat a gre si s i prea bun ca s a re tin a vreun [261] bine de la cei ce umbl a n neprih anire. Deci nu te teme s a te ncrezi n El, chiar dac a nu vezi imediat un r aspuns la rug aciunile tale. Ai ncredere n f ag aduin ta Lui sigur a: Cere ti s i vi se va da. Calea c atre Hristos, 96. Rug aciunea nu de tine n ea ns as i niciun merit pentru a ne cura ti de p acat P agnii considerau c a rug aciunile lor constituiau, prin ele nsele, ni ste merite pentru isp as irea p acatului. Prin urmare, cu ct rug aciunea era mai lung a, cu att meritul era mai mare. Dac a ar reu sit s a devin a sn ti prin propriile eforturi, s-ar putut bucura de o realizare personal a, care le-ar dat un motiv de laud as i n al tare de sine. Aceast a, concep tie cu privire la rug aciune este un rezultat al principiului isp as irii prin sacricii personale, care st a la temelia tuturor sistemelor religioase false. Fariseii adoptaser a o asemenea mentalitate p agn a, care nu a disp arut nici n zilele noastre, ind prezent a chiar printre cei ce se declar a cre stini. Repetarea unor

Rug aciuni false

249

formule tradi tionale, n timp ce inima nu simte nicio nevoie de Dumnezeu, se aseam an a cu bolboroselile p agnilor. Rug aciunea nu este un act de isp as ire a p acatului; ea nu este o virtute sau un merit. Cele mai alese s i mai frumoase cuvinte sincer nu nseamn a nimic n compara tie cu o dorin ta as i sfnt a. Dac a nu exprim a adev aratele sentimente ale inimii, chiar s i cele mai elocvente rug aciuni sunt doar ni ste cuvinte f ar a rost. Dar rug aciunea care izvor as te dintr-o inim a sincer as i exprim a n mod simplu nevoile suetului, ca s i cnd i-am cerc o favoare unui prieten, cu ncrederea c a ne va acordat a aceasta este rug aciunea credin tei. Dumnezeu nu dore ste complimentele noastre formale, dar strig atul nerostit al mntul p inimii frnte s i cople site de sim ta ac ato seniei s i al unei neputin te totale ajunge pn a la Tat al oric arei ndur ari. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 86, 87. Rug aciunea nu este o dovad a a convertirii dac a via ta nu este schimbat a Satana i determin a pe oameni s a cread a c a, dac a au sim tit o stare emo tional a de extaz, sunt converti ti. Totu si experien ta lor nu se schimb a. Faptele lor sunt acelea si ca nainte. Via ta lor nu arat a niciun rod bun. Ei se roag a des s i lung s i men tioneaz a mereu mintele pe care le-au avut cu o ocazie sau alta. Totu sim ta si ei nu nou tr aiesc o via ta a. Ei sunt n sela ti. Experien ta lor nu dep as e ste mintelor lor. Ei zidesc pe nisip, iar, cnd vin vnturile [262] nivelul sim ta potrivnice, casa lor este spulberat a. mintele Multe suete s armane b ajbie n ntuneric, c autnd sim ta despre care al tii spun c a le-au avut n experien ta lor. Ele trec cu vederea faptul c a acela care crede n Hristos trebuie s a lucreze pentru mntuirea lui cu fric as i cutremur. P ac atosul convertit are o credin ceva de f acut. El trebuie s a se poc aiasc as i s a dea pe fa ta ta adev arat a. Cnd vorbe ste despre o inim a nou a, Domnul Isus se refer a la s minte, la via ta i la ntreaga f aptur a. A avea o inim a schimbat a de lume s nseamn a a- ti retrage dragostea fa ta i a o ndrepta asupra lui Hristos. A avea o inim a nou a nseamn a a avea o minte nou a, scopuri noi s i motive noi. Care este semnul unei inimi noi? O schimbat de via ta a. Aceasta este o moarte zilnic a, ceas de ceas, fa ta egoism s i mndrie. Solii pentru tineret, 71, 72. Rug aciunea nu este un nlocuitor pentru ascultare De si se a a n fa ta poruncilor celor mai categorice ale lui Dumnezeu,

250

Rug aciunea

oamenii si urmeaz a propria nclina tie, iar apoi ndr aznesc s a se roage cu privire la acel subiect, pentru a-L convinge pe Dumnezeu s a le ng aduie s a ac tioneze contrar voin tei Sale explicite. Dumnezeu nu este mul tumit de asemenea rug aciuni. Satana vine al aturi de ei, a sa cum a venit la Eva n Eden, s i le impresioneaz a mintea, iar ei minte pe care le relateaz tr aiesc anumite sim ta a ca ind o experien ta inegalabil de minunat a pe care Domnul le-a dat-o. The Review and Herald, 27 iulie 1886. Comuniunea cu Dumnezeu mp art as e ste suetului o cunoa stere personal a a voin tei Lui. Totu si mul ti care m arturisesc credin ta nu a s tiu ce este adev arata convertire. Ei nu au avut nicio experien ta comuniunii cu Tat al, prin Isus Hristos, s i nu au sim tit niciodat a puterea harului divin de a sn ti inima. Rug aciune s i p ac atuire, p ac atuire s i rug aciune, via ta lor este plin a de r autate, n sel aciune, invidie s i dragoste de sine. Rug aciunile acestei categorii de oameni sunt o urciune naintea lui Dumnezeu. Rug aciunea adev arat a angajeaz a energiile suetului s i inuen teaz a via ta. Acela care si deschide suetul naintea lui Dumnezeu, spunndu-I nevoile lui, simte nimicnicia oric arui alt lucru de sub cer. M arturii pentru comunitate [263] 4:534, 535. Pentru mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu exist a anumite condi tii, iar rug aciunea nu poate lua niciodat a locul ndeplinirii datoriei. Dac a M a iubi ti, spune Domnul Hristos, ve ti p azi poruncile Mele. Cine are poruncile Mele s i le p aze ste, acela M a iube ste, s i cine M a iube ste va iubit de Tat al Meu. Eu l voi iubi s i M a voi ar ata lui (Ioan 14, 15.21). Cei care aduc cererile lor naintea lui Dumnezeu, solicitnd mplinirea f ag aduin tei Sale, dar nu se conformeaz a condi tiilor, l insult a pe Iehova. Ei folosesc Numele lui Hristos ca o garan tie a mplinirii f ag aduin tei, dar nu ndeplinesc acele lucruri de El. care eviden tiaz a credin ta lor n Hristos s i dragostea fa ta Parabolele Domnului Hristos, 143. Rug aciunea este deschiderea inimii naintea lui Dumnezeu ca naintea unui prieten. Ochiul credin tei l va vedea pe Dumnezeu foarte aproape s i cel care se roag a poate s a ob tin a dovada pre tioas a a dragostei divine s i a purt arii de grij a pentru el. Totu si, de ce sunt attea rug aciuni care nu primesc r aspuns niciodat a? David spune: Am strigat c atre El cu gura mea s i ndat a lauda a fost pe limba mea, Dac a a s cugetat lucruri nelegiuite n inima mea, nu m-ar ascultat

Rug aciuni false

251

Domnul. Printr-un alt profet, Domnul ne d a f ag aduin ta: M a ve ti c auta s i M a ve ti g asi, dac a M a ve ti c auta cu toat a inima. Din nou, El vorbe ste despre unii care nu strig a c atre Mine, din inim a. Astfel de cereri sunt rug aciuni de form a, doar ni ste mi sc ari ale buzelor, pe care Domnul nu le accept a. M arturii pentru comunitate 4:533. Rug aciunile ocazionale, f acute n grab a, nu sunt o comuniune real a cu Dumnezeu. Cerul nu este nchis n fa ta rug aciunilor erbin ti ale celor neprih ani ti, Ilie a fost un om supus acelora si sl abiciuni ca s i noi, totu si Domnul a auzit cererile lui s i i-a r aspuns n modul cel mai uimitor. Singurul motiv pentru faptul c a ne lipse ste puterea pe care ar trebui s a o primim de la Dumnezeu trebuie s a se ae la noi n sine. Dac a via ta interioar a a multora care m arturisesc adev arul , ei nu ar pretinde c ar dat a pe fa ta a sunt cre stini. Ei nu cresc n cte o rug har. Ei nal ta aciune gr abit a din cnd n cnd, dar nu au o comuniune real a cu Dumnezeu. Dac a vrem s a progres am n via ta spiritual a, trebuie s a ne rug am mai mult. Ct de mult ne rugam cnd solia adev arului a fost [264] vestit a pentru prima dat a! Ct de des vocea mijlocirii s-a auzit n camer a, n hambar, n livad a sau n dumbrav a! Adesea am petrecut ore n rug aciuni st aruitoare, doi sau trei mpreun a, cernd mplinirea f ag aduin tei. Adesea, era auzit suspinul plnsului s i apoi, vocea mul tumirii s i a cntecului de laud a. M arturii pentru comunitate 5:161, 162. de rug Dumnezeu simte repulsie fa ta aciunile celor egoi sti Am v azut c a printre aceia care declar a c a l a steapt a pe Domnul lor, unii sunt ca Iuda. Satana i conduce, dar ei nu s tiu lucrul acesta. Dumnezeu nu poate s a aprobe nici cea mai mic a m asur a de invidie de rug sau egoism s i simte repulsie fa ta aciunile s i ndemnurile acelora care si ng aduie aceste tr as aturi rele. Pentru c a vede c a timpul lui este scurt, Satana i determin a pe oameni s a e tot mai egoi sti s i invidio si, iar apoi tresalt a cnd i vede nchi si n ei n si si, zgrci ti s i egoi sti. Dac a ochii unor astfel de oameni ar putea deschi si, ei ar putea s a-1 vad a pe Satana n triumful lui demonic, exaltnd s i rznd de ei s i de lipsa de minte a acelora care accept a sugestiile lui s i intr a n capcanele lui. Experien te s i viziuni, 268. Rug aciunile seci s i nvechite nu ajut a pe nimeni Biserica are nevoie de experien ta proasp at as i vie a membrilor care au obiceiul de a intra n comuniune cu Dumnezeu. M arturiile s i rug aciunile seci

252

Rug aciunea

s i nvechite, lipsite de manifestarea lui Hristos n ele, nu sunt un ajutor pentru oameni. Dac a to ti aceia care se pretind a copii ai lui , de lumin , ce m Dumnezeu ar plini de credin ta as i de via ta arturie minunat a le-ar vestit a acelora care vin s a asculte adev arul! Ct de multe suete ar putea s a e c stigate la Hristos! M arturii pentru comunitate 6:64. Toate comorile cerului I-au fost ncredin tate lui Isus, ca s a poat a mp art as i aceste daruri c aut atorului srguincios s i perseverent. El a fost f acut de Dumnezeu pentru noi n telepciune, neprih anire, sn tire s i r ascump arare (1 Corinteni 1, 30). Totu si, chiar s i rug aciunile spre bine. multora sunt att de formale, nct nu au nicio inuen ta . [265] Ei nu r aspndesc o mireasm a de via ta Dac a profesorii s i-ar umili inima naintea lui Dumnezeu s i s i-ar da seama de responsabilit a tile pe care le-au acceptat prin faptul C a au luat n grija lor tinerii cu scopul de a-i educa pentru via ta viitoare nemuritoare, n atitudinea lor s-ar vedea curnd o schimbare , ci ei s-ar remarcabil a. Rug aciunile lor nu ar seci s i lipsite de via ta ruga cu toat a seriozitatea unor suete care simt c a se a a n pericol. Sfaturi pentru p arin ti, educatori s i elevi, 371, 372. Avertizare mpotriva rug aciunilor care au ca surs a eul Rug aciunile noastre nu ar trebui s a vin a din inimi care sunt pline de aspira tii egoiste. Dumnezeu ne ndeamn a s a alegem acele daruri care vor sluji slavei Sale. El ar vrea ca noi s a alegem lucrurile cere sti n locul celor p amnte sti. El ne descoper a posibilit a tile s i avantajele unui comer t ceresc. El ncurajeaz a tintele noastre cele mai nalte, siguran ta celei mai alese comori pe care o avem. Cnd propriet a tile lume sti sunt spulberate, credinciosul se va bucura de comoara lui cereasc a, de bog a tiile care nu pot s a se piard a n niciun dezastru p amntesc. Fii s i ice ale lui Dumnezeu, 188. Rug aciunea adev arat as i cea fals a puse n contrast S armanul vame s din parabola Domnului, care se ruga: Dumnezeule, ai mil a de mine, p ac atosul (Luca 18, 13), se considera ca ind un om foarte p ac atos, iar ceilal ti l vedeau n aceea si lumin a; dar el era con stient de nevoia lui spiritual as i a venit naintea lui Dumnezeu cu povara vinov a tiei s i a ru sinii lui, cernd ndurare. Inima lui era deschis a pentru ca Duhul lui Dumnezeu s a si poat a ndeplini lucrarea Sa minunat a, eliberndu-1 de sub puterea p acatului. Rug aciunea fariseului, plin a de mndrie s i de ncredere n propria neprih anire,

Rug aciuni false

253

de inuen a dovedit c a inima lui era nchis a fa ta ta Duhului Sfnt. mntul Datorit a ndep art arii sale de Dumnezeu, el nu avea sim ta propriei nelegiuiri, care era n contrast cu des avr sirea sn teniei divine. El nu sim tea c a ar avea nevoie de ceva s i de aceea nu a primit nimic. Calea c atre Hristos, 30, 31. Sunt dou a feluri de rug aciune: rug aciunea de form as i rug aciunea credin tei. Rug aciunea formal a este repetarea unui set de expresii obi snuite, n timp ce inima nu simte nicio nevoie de Dumnezeu.... Ar trebui s a m extrem de aten ti [266] ca, n toate rug aciunile noastre, s a exprim am nevoile inimii s i s a spunem doar ce inten tion am. Toate cuvintele norite de care dispu sfnt nem nu sunt echivalente nici m acar cu o singur a dorin ta a. Dac a mintele adev nu exprim a sim ta arate ale inimii, rug aciunile cele mai elocvente sunt numai ni ste repeti tii inutile. Totu si rug aciunea care vine dintr-o inima serioas a, cnd dorin tele simple ale suetului sunt exprimate ca s i cum i-am cere o favoare unui prieten de pe p amnt, a steptnd ca ea s a e oferit a aceasta este rug aciunea credin tei. Vame sul care s-a dus la templu pentru a se ruga este un exemplu bun cu privire la un nchin ator sincer s i devotat. El a sim tit c a era p ac atos s i nevoia lui cea mare 1-a determinat s a izbucneasc a n exprimarea dorin tei lui arz atoare: Dumnezeule, ai mil a de mine, p ac atosul! My Life Today, 19. Despre Hristos este spus: A ajuns ntr-un chin ca de moarte s i a nceput s a Se roage s i mai erbinte. n ce contrast cu aceast a mijlocire din partea Maiest a tii cerului sunt rug aciunile slabe, f ar a tragere de inim a, care sunt n al tate c atre Dumnezeu! Mul ti sunt sincer mul tumi ti cu o slujire a buzelor s i pu tini au o dorin ta a, serioas a s i plin a de dragoste dup a Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu mp art as e ste suetului o cunoa stere personal a a voin tei Lui. Totu si mul ti care m arturisesc credin ta nu a cos tiu ce este adev arata convertire. Ei nu au avut nicio experien ta muniunii cu Tat al prin Isus Hristos s i nu au sim tit niciodat a puterea pe care o are harul divin de a sn ti inima. Rug aciune s i p ac atuire, p ac aluire s i rug aciune, via ta lor este plin a de r autate, n sel aciune, invidie s i dragoste de sine. Rug aciunile acestei categorii de oameni sunt o urciune naintea lui Dumnezeu. Rug aciunea adev arat a angajeaz a energiile suetului s i inuen teaz a via ta, Acela care si deschide suetul naintea lui Dumnezeu, spunndu-I nevoile lui, simte nimicnicia oric arui alt lucru de sub cer. David a spus: Doamne, toate

254

Rug aciunea

dorin tele mele sunt naintea Ta s i suspinele mele nu-Ti sunt ascunse. Suetul meu nseteaz a dup a Dumnezeu, dup a Dumnezeul cel viu. Cnd m a voi duce s i m a voi ar ata naintea lui Dumnezeu? Miaduc aminte s i-mi v ars tot focul inimii n mine. M arturii pentru [267] comunitate 4:534, 535.

Capitolul 27 Rug aciunea s i Satana


Satana ncearc a s a mpiedice rug aciunea noastr a s a ajung a la Dumnezeu ntunericul celui r au i nv aluie pe aceia care neglijeaz a rug aciunea. Soaptele ispititoare ale vr ajma sului i am agesc la p acat s i toate acestea, pentru c a ei nu folosesc privilegiile pe care li le-a dat Dumnezeu prin comuniunea divin a a rug aciunii. De ce oare copiii lui Dumnezeu sunt a sa reticen ti s i lipsi ti de dispozi tia de a se ruga, s tiind c a rug aciunea este cheia cu care mna credin tei deschide tezaurul cerului, unde se a a depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? F ar a rug aciune continu as i f ar a veghere atent a, suntem n pericolul de a deveni din ce n ce mai nep as atori s i de a ne abate de la calea cea dreapt a. Vr ajma sul mntuirii se str aduie ste tar a ncetare s a ne blocheze calea spre tronul milei, ca s a nu putem , harul s ob tine, prin rug aciuni st aruitoare s i credin ta i puterea de a rezista ispitei. n rug aciune se a a o putere minunat a. Marele nostru vr ajma s caut a f ar a ncetare s a tin a suetul tulburat departe de Dumnezeu. Satana este mai nsp aimntat de un apel adresat Cerului de c atre sfntul cel mai umil, dect de hot arrile guvernelor sau de poruncile [268] mp ara tilor. Comentarii Biblice ale AZS 2, 1008. Vr ajma sul v a re tine pe mul ti dintre voi de la rug aciune, spunndu-v a c a nu sim ti ti ce v a ruga ti s i c a ar mai bine s a a stepta ti pn a cnd v a ve ti da seama c a ave ti un spirit de mijlocire mai mare, ca nu cumva rug aciunile voastre s a e o batjocur a. Totu si voi trebuie s a-i spune ti lui Satana: Este scris c a oamenii trebuie s a se roage nencetat s i s a nu se lase. Ar trebui s a ne rug am pn a cnd vom sim ti povara nevoilor noastre ap asnd asupra suetului, iar dac a vom persevera, o vom sim ti. Domnul ne va umple cu Duhul S au Sfnt. Domnul s tie, dup a cum s i diavolul s tie, c a noi nu putem s a ne mpotrivim ispitelor lui Satana dac a nu avem putere din cer. Din motivul acesta, cel r au caut a s a ne mpiedice s a ne baz am pe Acela care este puternic s i ne poate mntui. Domnul nostru ne-a ncredin tat datoria s i ne-a dat privilegiul de a uni sl abiciunea noastr a, ne stiin ta 255

256

Rug aciunea

s i nevoia noastr a cu puterea, n telepciunea s i neprih anirea Sa. El une ste puterea Sa innit a cu efortul f apturilor limitate, pentru ca ele s a poat a mai mult dect biruitoare n lupta cu vr ajma sul suetului lor. Nimeni s a nu e descurajat, pentru c a Isus tr aie ste spre a mijloci pentru noi. Avem de c stigat un cer s i trebuie sa sc ap am de iad, iar Hristos este interesat de bun astarea noastr a. Domnul i va ajuta pe to ti aceia care apeleaz a la El. Toate rug aciunile noastre trebuie s a . Noi nu putem s e f acute cu credin ta a-L aducem pe Hristos la noi, , putem s m pe noi n dar, prin credin ta a ne n al ta sine, ajungnd n unitate s i armonie cu standardul des avr sit al neprih anirii. Avem de nfruntat s i de biruit un vr ajma s viclean, dar putem s a facem lucrul acesta n Numele celui Atotputernic. The Review and Herald, 30 octombrie 1888. Nu l asa ti ca sugestiile lui Satana s a v a re tin a de la rug aciune Nu trebuie s a m a sa de cople si ti de gndul p acatelor s i gre selilor noastre, nct s a ncet am s a ne rug am. Unii si dau seama de marea lor sl abiciune s i de p acatul lor s i se descurajeaz a. Satana si a sterne umbrele ntunecate ntre ei s i Domnul Isus, jertfa lor isp as itoare. Ei spun: Este inutil s a m a rog. Rug aciunile mele sunt a sa de amestecate cu gnduri rele, nct Domnul nu le va asculta. Sugestiile acestea sunt de la Satana. n natura Sa omeneasc a, Domnul Hristos a nfruntat aceast a ispit as i i S-a mpotrivit, iar El s tie cum s a-i ajute pe cei care sunt ispiti ti astfel. El a n al tat pentru [269] noi rug aciuni s i cereri cu strig ate mari s i lacrimi (Evrei 5, 7). Mul ti nu n teleg c a ndoielile lor vin de la Satana s i, de aceea, ajung s a e dispera ti s i nfrn ti n lupt a. Nu nceta ti s a v a ruga ti, din cauza faptului c a gndurile voastre sunt rele. Dac a am n stare s a ne rug am corect prin propria putere s i n telepciune, atunci am n stare s i s a tr aim corect s i nu am mai avea nevoie de nicio jertfa isp as itoare. Totu si to ti oamenii sunt nedes avr si ti. Educa tiv as i forma ti-v a mintea, a sa nct s a-I pute ti spune cu simplitate Domnului ce ave ti nevoie. Dac a n al ta ti c atre Dumnezeu cererile voastre, c autnd iertarea pentru p acat, suetul vostru va nconjurat de o atmosfer a mai curat as i mai sfnt a. In Heavenly Places, 78. Rug aciunea z ad arnice ste eforturile cele mai puternice ale lui Satana Omul este robul lui Satana s i, n mod natural, este nclinat s a urmeze sugestiile lui s i s a fac a tot ce el i porunce ste.

Rug aciunea s i Satana

257

n el nsu si, omul nu are nicio putere de a se mpotrivi cu succes p acatului. El poate ndr azni s a nfrunte un vr ajma s a sa de teribil vie, care s numai dac a Hris-tos locuie ste n el printr-o credin ta a-i inuen teze dorin tele s i s a-1 nt areasc a oferindu-i putere de sus. Orice alte mijloace de ap arare sunt zadarnice. Numai prin Hristos se poate limita puterea lui Satana. Acesta este un adev ar foarte important, pe care to ti ar trebui s a-1 n teleag a. Satana este ocupat n ecare clip a, mergnd ncoace s i ncolo, n sus s i n jos pe p amnt, c autnd pe cine s a nghit a. Totu si rug aciunea plina de zel a credin tei va z ad arnici cele mai puternice eforturi ale sale. A sadar, fra tilor, lua ti scutul credin tei cu care ve ti putea stinge toate s age tile arz atoare ale celui r au. M arturii pentru comunitate 5:294. Rug aciunea nl atur a atacurile lui Satana Rug aciunea ne une ste unii cu al tii s i cu Dumnezeu. Rug aciunea l aduce pe Isus de partea noastr as i i d a suetului sl abit s i ncurcat o putere nou a de a birui lumea, rea p amnteasc as i pe diavolul. Rug aciunea nl atur a atacurile lui Satana. Parabolele Domnului Hristos, 250. Noi trebuie s a mbr ac am ntreaga armur a a lui Dumnezeu s i s a m gata n ecare clip a pentru lupta cu puterile ntunericului. Cnd ispitele s i ncerc arile n av alesc asupra noastr a, s a mergem la Dumnezeu s i s a ne rug am st aruitor. El nu ne va l asa s a plec am napoi cu Suetul gol, ci ne va da harul s i puterea de a birui s i va sf arma [270] puterea vr ajma sului. Experien te s i viziuni, 46. a vede c a este Satana tremur a la sunetul rug aciunii Dac n pericol de a pierde un suet, Satana va depune toate eforturile posibile spre a-1 p astra. Iar cnd omul si d a seama de pericolul n care se a as i prive ste neputincios s i arz ator spre Isus pentru a primi putere, Satana se teme c a va pierde un captiv s i cere nt ariri din partea ngerilor s ai, ca s a-1 mpresoare pe acel suet s arman s i s a formeze un zid de ntuneric mprejurul lui, astfel ca lumina cerului s a nu poat a ajunge la el. ns a, dac a cel aat n pericol persevereaz as i, n starea lui de neajutorare, se bazeaz a pe meritele sngelui Domnului Hristos, Mntuitorul nostru ascult a rug aciunea st aruitoare a credin tei s i trimite n ajutor ngeri care exceleaz a n putere, pentru a-1 elibera. Satana nu poate suporta s a vad a c a se face apel la rivalul lui cel puternic, pentru c a se teme s i tremura n fa ta puterii s i maiest a tii Sale. ntreaga o stire a lui Satana tremur a la auzirea glasului rug aciunii arz atoare. El continu a s a cheme legiuni de ngeri r ai pentru a aduce

258

Rug aciunea

la ndeplinire acest obiectiv. Iar cnd ngerii atotputernici, mbr aca ti n armura cerului, vin n ajutorul suetului istovit s i urm arit, Satana s i o stirea lui se dau napoi, s tiind bine c a b at alia lor este pierdut a. Supu sii de bun avoie ai lui Satana sunt loiali, activi s i uni ti n acela si obiectiv. De si se ur asc s i se r azboiesc unul cu altul, totu si ei caut a s a foloseasc a orice ocazie pentru a- si aduce la ndeplinire interesul lor comun. ns a marele Comandant din cer s i de pe p amnt a ngr adit puterea lui Satana. M arturii pentru comunitate 1:345, 346. Satana este nsp aimntat de rug aciunea celui mai umil sfnt n rug aciune se a a o putere minunat a. Marele nostru vr ajma s caut a f ar a ncetare s a tin a suetul tulburat departe de Dumnezeu. Satana este mai nsp aimntat de un apel adresat Cerului de c atre sfntul cel mai umil, dect de hot arrile guvernelor, sau de poruncile mp ara tilor. Comentarii Biblice ale AZS 2, 1008. Rug aciunea este o arm a mpotriva lui Satana. Fi ti aten ti la felul n care neglija ti rug aciunea tainic as i studiul Cuvntului [271] lui Dumnezeu. Acestea sunt armele voastre mpotriva aceluia care lupt a s a mpiedice naintarea voastr a pe calea spre ceruri. Prima neglijare a rug aciunii s i a studiului Bibliei face ea a doua neglijare de ndemnurile Duhului s a e mai u soar a. Prima mpotrivire fa ta preg ate ste calea pentru o a doua mpotrivire. n felul acesta, inima este mpietrit a, iar con stiin ta devine insensibil a. Solii pentru tineret, 96. tim Rug aciunea nvinge capcana lui Satana Cnd ne sim cel mai pu tin nclina ti de a intra n comuniune cu Isus, atunci s a ne rug am cel mai mult. Dac a vom face a sa, vom distruge capcana lui Satana, norii ntunericului vor disp area s i vom sim ti prezen ta pl acut a a lui Isus. Lift Him Up, 372. aciuRug aciunea este biruitoare mpotriva lui Satana Rug nea credin tei constituie cea mai mare putere a cre stinului, iar aceasta pe Satana. Acesta este motivul pentru care l va nvinge cu siguran ta el insinueaz a c a nu avem nevoie de rug aciune. El detest a Numele lui Isus, Avocatul nostru, iar atunci cnd venim st aruitor naintea Lui cernd ajutor, o stirea lui Satana intr a n panic a. Dac a neglij am rug aciunea, o facem spre c stigul lui, c aci atunci minunile lui mincinoase sunt mai u sor primite. M arturii pentru comunitate 1:296. Rug aciunea este necesar a ndeosebi n momentele critice ale luptei noastre cu Satana n lupta cu slujitorii satanici sunt mo-

Rug aciunea s i Satana

259

mente decisive care hot ar asc dac a victoria va de partea lui Dumnezeu sau de partea prin tului lumii acesteia. Dac a aceia care sunt angaja ti n conict nu sunt foarte serio si s i vigilen ti, rugndu-se pentru n telepciune s i veghind n rug aciune, Satana iese biruitor, n ciuda faptului c a ar putut pus pe fug a de o stirile Domnului.... Str ajerii credincio si ai lui Dumnezeu nu trebuie s a dea niciun avantaj puterilor r aului. Comentarii Biblice ale AZS 6, 1094. Satana este nfuriat de rug aciunea arz atoare Satana i determin a pe mul ti s a cread a c a rug aciunea adresat a lui Dumnezeu este inutil as i nu este altceva dect o form a. El s tie ct de folositoare sunt medita tia s i rug aciunea pentru a-i tine treji pe urma sii lui Hristos spre a se mpotrivi vicleniei s i am agirii lui. Prin am agirile sale, el vrea s a distrag a mintea de la aceste lucruri importante, cu scopul ca suetul s a nu se bazeze pe Cel Atotputernic pentru a primi ajutor s i [272] putere de sus, ca s a reziste atacurilor sale. Mi-au fost ar atate rug aciunile arz atoare, eciente, ale poporului lui Dumnezeu din vechime. Ilie era un om supus acelora si sl abiciuni ca s i noi; s i s-a rugat cu . Daniel se ruga Dumnezeului s st aruin ta au de trei ori pe zi. Satana este nfuriat la auzul rug aciunii arz atoare, pentru c as tie c a va pierde. M arturii pentru comunitate 1:295. Satana se bucur a cnd rug aciunile sunt rostite neclar Aceia care se roag as i aceia care vorbesc trebuie s a pronun te cuvintele a sa cum se cuvine s i s a vorbeasc a n tonuri clare, distincte s i uniforme. Rug aciunea, dac a e f acut a a sa cum se cuvine, este o putere spre bine. Ea este unul dintre mijloacele folosite de Domnul, pentru a transmite oamenilor comorile pre tioase ale adev arului. Totu si rug aciunile nu sunt ce ar trebui s a e, din cauza vocilor defectuoase ale acelora care le rostesc. Satana se bucur a cnd rug aciunile n al tate c atre Dumnezeu aproape nici nu se aud. Poporul lui Dumnezeu trebuie s a nve te s a vorbeasc as i s a se roage, a sa nct s a reprezinte bine marile adev aruri pe care le posed a. M arturiile prezentate s i rug aciunile n al tate s a e clare s i distincte. n felul acesta, Dumnezeu va sl avit. M arturii pentru comunitate 6:382. Satana ncearc a s a ne conving a de faptul ca rug aciunea nu este necesar a Ideea c a rug aciunea nu este important a constituie una dintre am agirile cele mai pline de succes ale Iui Satana, pentru a ruina suetele. Rug aciunea este comuniunea cu Dumnezeu, Izvorul n telepciunii, Sursa puterii, a p acii s i a fericirii. ndrumarea

260

Rug aciunea

copilului, 518. Satana i vede pe slujitorii lui Dumnezeu mpov ara ti din cauza ntunericului spiritual, care i nv aluie pe oameni. El aude rug aciunile lor st aruitoare, cernd har s i putere divin a, pentru a rupe vraja indiferen tei, a neglijen tei s i a indolen tei. Atunci si folose ste iscusin ta cu un zel nou. El i ispite ste pe oameni n leg atur a cu ng aduirea poftei sau cu alte forme ale ng aduin tei de sine s i, n felul acesta, le amor te ste sim turile, ca s a nu mai aud a lucrurile pe care au [273] o nevoie a sa de mare s a le nve te. Satana s tie bine c a to ti aceia pe care i poate duce la neglijarea rug aciunii s i a cercet arii Scripturilor vor nvin si de atacurile lui. De aceea, n ascoce ste orice plan posibil pentru a le preocupa mintea, ntotdeauna a existat o categorie de oameni care declar a c a sunt evlavio si, dar care, n loc s a nainteze n cunoa sterea adev arului, si fac o religie din c autarea gre selilor de caracter ale acelora pe care nui agreeaz a. Ace stia sunt mna dreapt a a lui Satana. Prtorii fra tilor nu sunt pu tini s i sunt totdeauna activi atunci cnd Dumnezeu este la lucru s i cnd slujitorii Lui i aduc o nchinare adev arat a. Ei vor da un sens fals cuvintelor s i faptelor acelora care iubesc s i ascult a adev arul. i vor nf a ti sa pe cei mai st aruitori, pe cei mai zelo si s i mai smeri ti slujitori ai lui Hristos ca ind am agi ti sau am agitori. Lucrarea lor este s a reprezinte gre sit motivele oric arei fapte nobile s i cinstite, s a r aspndeasc a insinu ari s i s a strneasc a ndoiala n mintea . Pe orice cale posibil celor f ar a experien ta a, ei vor c auta s a fac a a sa nct tot ce este curat s i neprih anit s a e privit ca nebunie s i am agire. [274] Tragedia veacurilor, 519.

Capitolul 28 Rug aciunea n zilele sfr sitului


Aceia care tr aiesc n zilele din urm a au o nevoie deosebit a de rug aciune Dac a Mntuitorul oamenilor, cu puterea Lui divin a, a sim tit nevoia de rug aciune, cu ct mai mult ar trebui s a simt a muritorii slabi s i p ac ato si nevoia de rug aciune erbinte s i constant a! Cnd a fost atacat de ispita cea mai nemiloas a, Hristos nu a mncat nimic. El S-a predat lui Dumnezeu s i, prin rug aciune st aruitoare s i de voin supunere des avr sit a fa ta ta Tat alui S au, a ie sit biruitor. Cei care m arturisesc adev arul n aceste zile de pe urm a, mai presus de oricare alt a categorie de cre stini, trebuie sa-L imite pe Marele Model n rug aciune. Diet as i hran a, 52, 53. Poporul lui Dumnezeu are responsabilitatea de a se ruga pentru a mai primi c tiva ani de har nainte de venirea sfrs itului Trebuie s a e mai mult a spiritualitate, o mai profund a de Dumnezeu s consacrare fa ta i un zel n lucrarea Sa, cum nu a fost nc a atins pn a acum. Trebuie s a e petrecut mult timp n rug aciune, pentru ca hainele caracterului nostru s a poat a sp alate s i albite n sngele Mielului. n mod deosebit, ar trebui sa-L c aut am pe Dumnezeu cu o cre ne din ta sov aitoare, pentru ca poporul S au s a primeasc a har s i putere acum. Noi nu credem c a a sosit ntr-adev ar timpul ca El s a ng aduie restrngerea libert a tii noastre. Profetul a v azut patru ngeri, care [275] st ateau n picioare n cele patru col turi ale p amntului, ca s a nu sue vnt pe p amnt, nici pe mare, nici peste vreun copac. Un alt nger, care se suia dinspre r as arit, a strigat cu glas tare la ei: Nu v at ama ti p amntul, nici marea, nici copacii, pn a nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Acest fapt scoate n evi lucrarea pe care o avem de f den ta acut acum. O mare responsabilitate este pus a asupra b arba tilor s i femeilor din ntreaga tar a pentru a se ruga, cerndu-I lui Dumnezeu s a tin a n fru norul r aului s i s a mai ng aduie c tiva ani de har n care s a lucreze pentru El. Sa strig am la Dumnezeu ca ngerii s a tin a nc a cele patru vnturi pn a cnd vor trimi si misionari n toate p ar tile lumii, ca s a rosteasc a avertiz ari 261

262

Rug aciunea

mpotriva celor ce nu ascult a de Legea lui Iehova. M arturii pentru comunitate 5:717, 718. Rug aciunea n timp de pace i va preg ati pe cei ce alc atuiesc poporul lui Dumnezeu pentru vremurile de necaz de la sfr sit Slujitorii lui Hristos nu trebuiau s a preg ateasc a discursuri pe care s a le rosteasc a atunci cnd erau du si la judecat a. Preg atirea lor trebuia s a se fac a n ecare zi, adunnd adev arurile pre tioase din Cuvntul lui Dumnezeu s i nt arindu- si credin ta prin rug aciune. Cnd erau adu si la judecat a, Duhul Sfnt urma s a le reaminteasc a exact adev arurile de care aveau nevoie. zilnic O st aruin ta a, plin a de rvn a, de a-L cunoa ste pe Dumnezeu s i pe Isus Hristos, pe care L-a trimis El, avea s a aduc a puterea s i priceperea pentru suet. Cuno stin ta c stigat a prin cercetarea zeloas a a Scripturilor va veni ca un fulger n minte, la timpul potrivit. Totu si, dac a unii au neglijat s a ia seama la cuvintele lui Hristos, dac a nu au pus la prob a puterea harului S au n ncercare, nu se pot a stepta ca Duhul Sfnt s a le aminteasc a de cuvintele Lui. Ei trebuie s a-I slujeasc a lui Dumnezeu n ecare zi cu o iubire nemp ar tit as i apoi s a se ncread a n El. Hristos, Lumina lumii, 355. Tr aim n perioada cea mai solemn a a istoriei acestei lumi. Viitorul mul timilor care suprapopuleaz a p amntul este gata s a se hot arasc a. Bun astarea noastr a viitoare s i chiar mntuirea altor suete [276] depind de calea pe care o alegem acum. Avem nevoie s a m c al auzi ti de Duhul adev arului. Orice urma s al lui Hristos trebuie s a ntrebe cu sinceritate: Doamne, ce vrei s a fac? Avem nevoie s a ne umilim naintea Domnului, cu post s i cu rug aciune, s i s a cuget am mult la Cuvntul S au, n mod deosebit la scenele judec a tii. Ar trebui s a vie s c aut am acum o experien ta i profund a n lucrurile lui Dumnezeu. vital Nu avem nicio clip a de pierdut. Evenimente de importan ta a au loc n jurul nostru; ne g asim pe terenul fermecat al lui Satana. Tragedia veacurilor, 601. Timpul de ncercare s i de groaz a din fa ta noastr a va cere o care s credin ta a suporte oboseala, amnarea s i foamea o credin ta care nu va sl abi, chiar dac a va aspru ncercat a. Tuturor le este oferit timpul de har spre a se preg ati pentru vremea aceea. Iacov a biruit pentru c a a fost st aruitor s i hot art. Biruin ta lui este o dovad a a puterii rug aciunii st aruitoare. To ti aceia care se vor prinde de f ag aduin tele lui Dumnezeu, a sa cum a f acut el, s i vor sinceri s i

Rug aciunea n zilele sfr sitului

263

st aruitori, a sa cum a fost el, vor reu si asemenea lui. Aceia care nu sunt gata s a renun te la ei n si si, s a lupte din r asputeri naintea lui Dumnezeu s i s a se roage mult s i st aruitor pentru binecuvntarea Sa nu o vor primi. A te lupta cu Dumnezeu ct de pu tini s tiu ce nseamn a lucrul acesta! Ct de pu tini sunt aceia care s i-au n al tat att de intens suetul c atre Dumnezeu cu o dorin ta a, pn a la limita oric arei puteri! Cnd valurile unei disper ari pe care nicio limb a nu o poate exprima se revars a peste cel care se roag a, ct de pu tini statornic se prind cu credin ta a de f ag aduin tele lui Dumnezeu! Tragedia veacurilor, 621, Rug aciunea pentru a p azi ti pn a la sfr sit Pn a la ncheierea luptei, vor mereu unii care se vor dep arta de Dumnezeu. Satana va preg ati mprejur arile n a sa fel nct, dac a nu suntem p azi ti de puterea divin a, ele vor sl abi aproape imperceptibil nt ariturile suetului. Trebuie se ne ntreb am la ecare pas: Este aceasta calea Domnului? Atta timp ct va dura via ta, va nevoie de p azirea nici hot art a a afec tiunilor s i pasiunilor. Nu putem n siguran ta o clip a dect dac a ne baz am pe Dumnezeu s i via ta noastr a este ascuns a cu Hristos n Dumnezeu. Vegherea s i rug aciunea sunt paznicii cur a tiei morale. To ti aceia care vor intra n cetatea lui Dumnezeu vor intra pe poarta cea ngust a printr-un efort chinuitor, c aci nimic ntinat nu va [277] intra n ea (Apocalipsa 21, 27). Totu si niciunul dintre aceia care au c azut nu trebuie s a se lase prad a disper arii. B arba ti n vrst a, care odinioar a L-au onorat pe Dumnezeu, s i-au ntinat suetul, jertnd virtutea pe altarul poftei, dar dac a se poc aiesc, p ar asesc p acatul s i se pentru ci. Acela care declar ntorc la Dumnezeu, nc a este speran ta a: Fii credincios pn a la moarte s i ti voi da cununa vie tii adreseaz a invita tia: S a se lase cel r au de calea lui s i omul nelegiuit s a se lase de gndurile lui, s a se ntoarc a la Domnul, care va avea mil a de el, la Dumnezeul nostru care nu obose ste iertnd (Apocalipsa 2, 10, Isaia 55, 7). Dumnezeu ur as te p acatul, dar l iube ste pe cel p ac atos. Le voi vindeca v at amarea adus a de neascultarea lor, spune El, i voi iubi cu adev arat (Osea 14, 4). Profe ti s i regi, 83, 84. Un mic grup se va ruga pentru biseric a n timpul celui mai mare pericol prin care trece Aluatul evlaviei nu s i-a pierdut ntru totul puterea. n timpul cnd pericolul s i descurajarea bisericii sunt cele mai mari, mica grup a care st a n lumin a va geme s i va

264

Rug aciunea

suspina pentru nelegiuirile ce au loc n tar a. Totu si rug aciunile lor se vor n al ta ndeosebi pentru biseric a, deoarece membrii ei se comport a a sa cum se comport a lumea. Rug aciunile st aruitoare ale acestui num ar mic de credincio si nu vor n zadar. Cnd Domnul va veni ca un r azbun ator, El va veni, de asemenea, ca un protector al acelora care au p astrat credin ta n toat a de lume. ntr-un cur a tia ei s i s-au p astrat pe ei n si si nentina ti fa ta timp ca acesta, Dumnezeu, de si a avut mult a r abdare cu ci a f ag aduit sa-i r azbune pe ale sii S ai care strig a zi s i noapte la El. M arturii pentru comunitate 5:209, 210. Rug aciunea pentru Duhul Sfnt n timpul ploii trzii Noi nu putem s a depindem de forme sau de cele exterioare. Avem nevoie de inuen ta sensibilizatoare a Duhului Sfnt al lui Dumnezeu. Nu prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul o stirilor. Ruga ti-v a f ar a ncetare s i veghea ti lucrnd n conformitate cu rug aciunile voastre. Cnd v a ruga ti, ncrede ti-v a n Dumnezeu. Este timpul ploii trzii, cnd Domnul va da Duhul S au ntr-o mare m asur a. Fi ti zelo si n rug aciune s i veghea ti n Duhul. The Review [278] and Herald, 2 martie 1897. Rug aciunea este singura cale a cre stinului n timpul sfr si tului I-am v azut pe unii rugndu-se lui Dumnezeu cu o credin ta puternic as i cu strig ate pline de agonie. Fa ta lor era palid as i purta semnele unei nelini sti profunde, care ar atau lupta lor interioar a. Fa ta lor exprima fermitate s i o mare seriozitate. Pic aturi mari de transpira tie c adeau de pe fruntea lor. Din cnd n cnd, fa ta li se lumina datorit a semnelor aprob arii lui Dumnezeu, iar apoi aceea si expresie solemn a, serioas as i nelini stit a se a sternea pe chipul lor. ngerii cei r ai se ngr am adeau n jurul lor, aducnd ntunericul asupra lor pentru a-i face s a-L piard a din vedere pe Isus s i ochii s a le e atra si spre ntunericul care i nconjura s i astfel s a e determina ti s a nu se mai ncread a n Dumnezeu s i s a murmure mpotriva Sa. era s Singura cale de a n siguran ta a- si p astreze privirile a tintite spre cer. ngerii lui Dumnezeu primiser a sarcina de a avea grij a de cei din poporul S au s i, cnd atmosfera otr avitoare a ngerilor r ai era adus a asupra acestor oameni cuprin si de nelini ste, ei si uturau continuu aripile asupra lor spre a mpr as tia ntunericul dens. Pe m asur a ce aceia care se rugau continuau cu strig ate st aruitoare, din cnd n cnd, o raz a de lumin a de la Isus venea la ei pentru

Rug aciunea n zilele sfr sitului

265

a le ncuraja inima s i pentru a le ilumina fa ta. Am v azut c a unii nu au luat parte la aceast a lucrare de agonie s i rug aciune. Ei p areau indiferen ti s i nep as atori. Ei nu se mpotriveau ntunericului din jurul lor, iar acesta i cuprindea ca un nor gros. ngerii lui Dumnezeu i-au p ar asit pe ace stia s i au plecat n ajutorul celor care erau serio si s i se rugau. Am v azut ngerii lui Dumnezeu gr abindu-se n ajutorul acelora care luptau cu toate puterile spre a se mpotrivi ngerilor r ai s i care ncercau s a se ajute singuri, rugndu-se lui Dumnezeu cu per . Totu severen ta si ngerii i-au p ar asit pe aceia care nu f aceau niciun efort spre a se ajuta singuri s i nu i-am mai v azut. Experien te s i viziuni, 269, 270. Poporul lui Dumnezeu se va ruga s i va birui n timpul sfrs itului, a sa cum a f acut Iacov Iacov s i Esau reprezint a dou a categorii de oameni. Iacov i reprezint a pe cei neprih ani ti, iar Esau, pe cei nelegiui ti. Tulburarea pe care a sim tit-o Iacov, cnd a aat c a Esau venea n mar s mpotriva lui mpreun a cu patru sute de b arba ti, reprezint a necazul prin care vor trece neprih ani tii cnd se va da decretul de a omor ti, chiar nainte de venirea Domnului. Cnd cei nelegiui ti se vor aduna n jurul lor, ei vor cuprin si de chinuri, deoarece, asemenea lui Iacov, ei nu vor vedea nicio sc apare pentru via ta lor. ngerul a venit naintea lui Iacov, iar Iacov s-a prins de el, [279] 1-a tinut s i a luptat cu el toat a noaptea. Tot a sa, n timpul lor de necaz s i de chin, cei neprih ani ti vor lupta cu Dumnezeu n rug aciune, a sa cum a luptat Iacov cu ngerul. n tulburarea lui, Iacov s-a rugat toat a noaptea pentru a eliberat din mna lui Esau. n chinul lor suetesc, cei neprih ani ti vor striga c atre Dumnezeu zi s i noapte, cernd s a e elibera ti din mna celor nelegiui ti care i nconjoar a. Iacov s i-a m arturisit nevrednicia. Eu sunt prea mic pentru toate de robul ndur arile s i pentru toat a credincio sia pe care ai ar atat-o fa ta mnt adnc T au. n tulburarea lor, cei neprih ani ti vor avea un sim ta al nevredniciei lor, si vor recunoa ste cu multe lacrimi deplina lor nimicnicie s i, asemenea lui Iacov, vor cere mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu, prin Hristos, f acute tocmai pentru astfel de p ac ato si neajutora ti, dependen ti cu totul de El s i poc ai ti. n tulburarea lui, Iacov s-a prins cu putere de nger s i nu L-a l asat s a plece. n timp ce el implora cu lacrimi, ngerul i-a amintit de gre selile lui din trecut s i a ncercat s a scape de Iacov pentru a-1 pune la ncercare. Tot a sa, n ziua chinului lor, cei neprih ani ti vor

266

Rug aciunea

pu si la ncercare, ca s a- si manifeste puterea credin tei, perseveren ta s i ncrederea nezguduit a n puterea lui Dumnezeu de a-i elibera. Iacov nu a vrut s a e respins. El a s tiut c a Dumnezeu este milos s i a apelat la harul S au. El a ar atat spre ntristarea s i poc ain ta pentru gre selile din trecut s i a cerut insistent s a e eliberat din mna lui toat Esau. n felul acesta, a continuat s a se roage cu insisten ta a noaptea. Cnd s i-a rev azut gre selile din trecut, a ajuns aproape la disperare. Totu si el s tia c a, dac a nu va primi ajutor de la Dumnezeu, va pieri. S-a tinut cu putere de nger s i s-a rugat cu strig ate st aruitoare s i pline de chin pn a cnd a biruit. Tot a sa va s i cu cei neprih ani ti. Cnd vor revedea evenimentele din trecut, speran ta lor aproape c a se va stinge. Totu si, cnd si vor da seama c a sunt ntr-o lupt a pe via ta s i pe moarte, vor striga st aruitor c atre Dumnezeu s i vor face apel umil la El cu ntristare s i poc ain ta a pentru numeroasele lor p acate din trecut, iar apoi si vor aminti f ag aduin ta Sa: Afar a numai dac a vor c auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine. A sa vor n al tate zi s i noapte cererile lor st aruitoare c atre [280] Dumnezeu. Spiritual Gifts 3:131-133.

Capitolul 29 Privilegiul rug aciunii*


Dumnezeu ne vorbe ste prin natur as i revela tie, prin providen ta Sa s i prin inuen ta Duhului S au Sfnt. Dar aceste mijloace prin care Se descoper a Dumnezeu nu ne sunt suciente dac a nu ne deschidem de El. Pentru a avea via spiritual inima fa ta ta as i putere moral a, trebuie s a avem o leg atur a continu as i personal a eu Tat al nostru ceresc. Inima noastr a poate atras a spre El; putem s a medit am la lucr arile Sale, la mila Sa, la binecuvnt arile Sale, dar toate acestea nu nseamn a, n adev aratul sens, a avea comuniune cu Dumnezeu. Pentru a avea comuniune cu Dumnezeu, trebuie s a avem ceva s a-I spunem cu privire la via ta noastr a de ecare zi. Rug aciunea este deschiderea inimii noastre naintea lui Dumnezeu ca naintea unui prieten. Nu pentru c a ar necesar s a-I vorbim despre noi, ci pentru a ajunge noi n stare s a l primim. Rug aciunea pe noi la El. nu-L coboar a pe Dumnezeu la noi, ci ne nal ta Cnd a fost pe p amnt, Domnul Isus i-a nv a tat pe ucenici cum s a se roage. El i-a sf atuit s a- si prezinte nevoile zilnice naintea lui Dumnezeu s i s a a seze toat a povara lor asupra Lui. Asigurarea pe care le-a dat-o, c a rug aciunile lor vor ascultate, este valabil as i pentru noi. Domnul nsu si S-a rugat des atunci cnd a tr ait printre oameni. Mntuitorul nostru S-a identicat cu nevoile s i sl abiciunea noastr a s i, astfel, a devenit un rug ator zelos, care c auta s a primeasc a de la Tat al S au rezerve noi de putere, pentru a-Si mplini datoria s i pentru [281] a rezista ncerc arilor. El este exemplul nostru n toate lucrurile. In ce prive ste neputin tele noastre, El este un Frate care n toate lucrurile a fost ispitit ca s i noi. Totu si, avnd n vedere c a El era f ar a p acat, natura Lui se ndep arta cu repulsie de la s avr sirea r aului. El a ndurat toate luptele s i fr amnt arile omului care tr aie ste ntr-o lume a p acatului. Din cauza naturii Lui omene sti, rug aciunea a fost pentru Domnul o necesitate s i un privilegiu. El a g asit mngiere s i bucurie n comuniunea cu Tat al S au. Dac a Mntuitorul lumii, Fiul
* Capitolul

acesta apare n Calea c atre Hristos, paginile 93-104.

267

268

Rug aciunea

lui Dumnezeu, a sim tit nevoia de a Se ruga, cu att mai mult noi, ca in te muritoare s i slabe, ar trebui s a sim tim nevoia de a ne ruga zelos s i consecvent! Tat al nostru ceresc a steapt a s a-Si reverse asupra noastr a plin atatea binecuvnt arilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu ndestulare din fntna Iubirii Nem arginite. Este de mirare c a ne rug am a sa de pu tin! Cu toate c a Dumnezeu este binevoitor s i gata s a asculte rug aciunea sincer a a celui mai umil dintre copiii S ai, din partea noastr a se manifest a o mare re tinere s i lips a de interes pentru a-I face cunoscute nevoile noastre. Ce ar putea gndi ngerii cerului despre in tele omene sti s armane, neajutorate s i supuse ispitei, care, n ciuda faptului c a inima Iubirii Innite se pleac a spre ele, gata s a le dea mai mult dect cer sau gndesc, totu si se roag a a sa ? ngerii se nchin de pu tin s i au att de pu tin a credin ta a naintea iui Dumnezeu cu pl acere s i simt pl acere s a stea aproape de El. Ei consider a comuniunea cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor; totu si ii acestui p amnt, care au a sa de mult a nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu l poate da, par a mul tumi ti s a umble n afara luminii Duhului S au s i f ar a nso tirea prezen tei Sale. ntunericul celui r au i nv aluie pe aceia care neglijeaz a rug aciunea. Soaptele ispititoare ale vr ajma sului i am agesc la p acat s i, toate acestea, pentru c a ei nu folosesc privilegiile pe care li le-a dat Dumnezeu prin comuniunea divin a a rug aciunii. De ce oare copiii lui Dumnezeu sunt a sa reticen ti s i lipsi ti de dispozi tia de a se ruga, s tiind c a rug aciunea este cheia cu care mna credin tei deschide tezaurul cerului, unde se a a depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? F ar a rug aciune continu as i f ar a veghere atent a, suntem n pericolul de a deveni din ce n ce mai nep as atori s i de a ne abate de la calea cea dreapt a. Vr ajma sul mntuirii se str aduie ste f ar a ncetare s a ne blocheze calea spre tronul milei, ca s a nu putem , harul s ob tine, prin rug aciuni st aruitoare s i credin ta i puterea de a [282] rezista ispitei. Noi ne putem a stepta ca Dumnezeu s a ascuite s i s a r aspund a rug aciunilor noastre, dar exist a anumite condi tii. Prima dintre aceste condi tii este s a sim tim nevoia dup a ajutorul S au. El a f ag aduit: voi turna ape peste p amntul nsetat s i ruri, peste p amntul uscat (Isaia 44, 3). Cei care amnzesc s i nseteaz a dup a neprih anire, care doresc erbinte mp acarea cu Dumnezeu, pot siguri c a vor

Privilegiul rug aciunii

269

s atura ti. Pentru ca binecuvntarea lui Dumnezeu s a poat a primit a, inima trebuie s a e deschis a inuen tei Duhului Sfnt. Marea noastr a nevoie de ajutor constituie prin ea ns as i un argument s i pledeaz a n modul cel mai elocvent n favoarea noastr a. Totu si, ca s a fac a toate aceste lucruri pentru noi, Dumnezeu trebuie s a e c autat s i rugat. El spune: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi. Si El, care n-a cru tat nici chiar pe Fiul S au, ci L-a dat pentru noi to ti, cum nu ne va da f ar a plat a, mpreun a cu El, toate lucrurile? (Matei 7, 7; Romani 8, 32). m de Dac a iubim nelegiuirea din inima noastr a, dac a ne ata sa vreun p acat cunoscut, Dumnezeu nu ne va asculta, dar rug aciunea inimii c aite s i zdrobite va ascultat a ntotdeauna. Cnd ne-am corectat toate gre selile cunoscute, putem avea ncredere c a Dumnezeu va r aspunde cererilor noastre. Propriile merite nu ne vor recomanda niciodat a bun avoin tei lui Dumnezeu. Numai meritele lui Hristos ne vor mntui s i numai sngele S au ne va cura ti. Totu si noi avem de f cut o lucrare, s i anume aceea de a mplini condi tiile cerute pentru a accepta ti de Dumnezeu. Un alt element al rug aciunii cu succes este credin ta. C aci cine se apropie de Dumnezeu trebuie s a cread a c a El este s i c a r aspl ate ste pe cei ceL caut a (Evrei 11, 6). Domnul Hristos le-a spus ucenicilor S ai: Orice lucru ve ti cere, cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit s i-1 ve ti avea (Marcu 11, 24). l credem noi oare pe Dumnezeu pe cuvnt? F ag aduin ta aceasta este cuprinz atoare s i nelimitat as i Cel care a dat-o este credincios n mplinirea ei. Dac a nu primim lucrurile pe care le-am cerut chiar atunci cnd ne-am rugat, trebuie totu si s a credem c a Dumnezeu aude s i c a va r aspunde rug aciunilor noastre. Noi suntem att de supu si gre selii s i avem o n telegere att de limitat a, nct uneori cerem lucruri care nu ar o binecuvntare pentru noi. Totu si, pentru c a ne iube ste, Tat al nostru ceresc r aspunde rug aciunilor noastre, dndu-ne lucrurile care sunt cu adev arat spre binele nostru s i pe care noi n sine am dori s a le avem, dac a, ilumina ti ind de Duhul lui Dumnezeu, le-am putea vedea a sa cum sunt ele [283] n realitate. Cnd ni se pare c a rug aciunile noastre nu primesc un r aspuns, trebuie s a r amnem ncrez atori n f ag aduin tele snte, c aci timpul r aspunsului va veni n mod sigur s i vom primi binecuvntarea de care avem cea mai mare nevoie. Totu si a pretinde ca rug aciunea

270

Rug aciunea

s a e ntotdeauna mplinit a exact n felul dorit de noi constituie o ncumetare, o ndr azneal a necuvenit a din partea noastr a. Dumnezeu este prea n telept ca s a poat a gre si s i prea bun ca s a re tin a vreun bine de la cei ce umbl a n neprih anire. Deci nu te teme s a te ncrezi n El, chiar dac a nu vezi imediat un r aspuns la rug aciunile tale. Ai ncredere n f ag aduin ta Lui sigur a: Cere ti s i vi se va da. Dac a ne l as am c al auzi ti de ndoielile s i de temerile noastre, sau dac a nu suntem dispu si s a credem pn a cnd nu reu sim s a g asim r aspuns la orice problem a pe care nu o n telegem cu claritate, dicult a tile noastre vor ajunge s a e tot mai multe s i mai complicate. Dar, dac a venim la Dumnezeu, sim tindu-ne dependen ti s i neajutora ti, a sa cum ntr-adev ar suntem, s i dac a i facem cunoscute nevoile s este f noastre, cu umilin ta i cu ncredere, Cel a c arui cuno stin ta ar a margini, care vede toat a crea tiunea Sa s i conduce totul prin voin ta s i Cuvntul S au, poate s a asculte s i va asculta strig atele noastre s i va face ca lumina s a str aluceasc a n inima noastr a. Prin rug aciune sincer a, noi suntem adu si n leg atur a cu inima Celui Atotputernic. Poate c a nu vom avea, n momentul acela, dovada clar a c a fa ta Mntuitorului nostru este plecat a asupra noastr a cu o expresie de mil as i dragoste, s i totu si este a sa. Poate c a nu sim tim atingerea Sa vizibil a, dar mna Sa este ndreptat a spre noi cu iubire, mil as i n telegere. Cnd venim s a cerem mila s i binecuvntarea lui Dumnezeu, trebuie s a avem un spirit iubitor s i iert ator. Oare cum ne putem ruga: si ne iart a nou a gre selile noastre, precum s i noi iert am gre si tilor no stri s i totu si s a nutrim un spirit neiert ator? (Matei 6, 12). Dac a ne a stept am ca rug aciunile noastre s a e ascultate, trebuie s a-i iert am pe al tii, n acela si fel s i n aceea si m asur a n care sper am s a m ierta ti noi. O alt a condi tie a ascult arii rug aciunii este perseveren ta. Dac a dorim s a cre stem n credin ta s i experien ta cre stin a, trebuie s a ne rug am nencetat. S a m st aruitori n rug aciune, s a st aruim n rug aciune, veghind n ea cu mul tumiri (Romani 12, 12; Coloseni 4, 2). Apostolul Petru i sf atuia pe credincio si s a e n telep ti s i s a vegheze n vederea rug aciunii (1 Petru 4, 7). Pavel statuia: n orice lucru, aduce ti cererile voastre la cuno stin ta lui Dumnezeu, [284] prin rug aciuni s i cereri cu mul tumiri (Filipeni 4, 6). Dar voi, preaiubi tilor, spunea apostolul Iuda, ruga ti-v a prin Duhul Sfnt

Privilegiul rug aciunii

271

s i tine ti-v a n dragostea lui Dumnezeu (Iuda 20.21). Rug aciunea continu a este leg atura nentrerupt a a suetului cu Dumnezeu, pentru ca via ta care vine de la Dumnezeu s a se reverse n via ta noastr a, iar, ca r aspuns, din via ta noastr a s a se nal te spre Dumnezeu dovada sn tirii s i a cur a tiei morale. n ce prive ste rug aciunea, este necesar s a m consecven ti; nimeni s i nimic s a nu ne mpiedice de fa rug aciune. Trebuie s a depunem orice efort pentru a men tine o comuniune permanent a ntre noi s i Domnul Hristos. Caut a s a folose sti orice ocazie de a merge acolo unde rug aciunea este dorit a. Cei care caut a cu adev arat comuniunea cu Dumnezeu vor v azu ti n adun arile de rug aciune, ndeplinindu- si cu credincio sie datoria, ind plini de zel s i dornici de a culege toate binecuvnt arile ce le sunt oferite. Ei vor folosi orice ocazie pe care o au pentru a se a seza n acel loc n care pot primi razele luminii cere sti. Trebuie s a ne rug am n cercul familiei s i, mai presus de toate, nu trebuie s a neglij am rug aciunea n tain a, pentru c a aceasta este via ta suetului. Este imposibil s a cre stem n cele spirituale, dac a rug aciunea este neglijat a. Rug aciunea n al tat a doar n familie sau n public nu este sucient a. Deschide- ti inima naintea ochiului cercet ator al lui Dumnezeu, n t acerea singur at a tii. Rug aciunea n tain a trebuie s a e auzit a numai de Dumnezeu. Nicio ureche curioas a nu trebuie s a se ncarce cu povara unor astfel de cereri. n rug aciunea tainic a, mintea este ferit a de inuen tele nconjur atoare s i este eliberat a de agita tie. Astfel, rug aciunea se va n al ta la Dumnezeu n mod lini stit, dar erbinte. De la Cel care vede n ascuns, a c arui ureche este deschis a ca s a aud a rug aciunea care porne ste din inim a, va veni o simpl ncurajare durabil as i pl acut a. Printr-o credin ta as i lini stit a, suetul p astreaz a comuniunea cu Dumnezeu s i si adun a raze de lumin a dumnezeiasc a, pentru a nt arit s i sus tinut n conictul cu Satana. Dumnezeu este cet a tuia puterii noastre. Roag a-te n c am aru ta ta s i, n timp ce mergi la lucrul t au zilnic, inima ta s a e mereu n al tat a spre Dumnezeu. A sa a umblat Enoh la tronul harului, cu Dumnezeu. Aceste rug aciuni t acute se nal ta asemenea mirosului pre tios al jertfei de t amie. Satana nu poate s a-1 nfrng a pe acela a c arui inim a se sprijin a n felul acesta pe Dumnezeu.

272

Rug aciunea

Nu exist a timp sau loc nepotrivit pentru a ne n al ta cererile spre Dumnezeu. Nu exist a nimic care s a ne poat a mpiedica s a facem ca tor al rug inima s a ne e cuprins a de spiritul n al ta aciunii st aruitoare, [285] n aglomera tia str azilor, n mijlocul ocupa tiilor zilnice, noi putem sa aducem cererile noastre naintea lui Dumnezeu, pentru ca El s a ne acorde c al auzirea divin a, a sa cum a f acut Neemia, cnd i-a adresat cererea sa mp aratului Artaxerxe. Un loc retras pentru rug aciune poate g asit oriunde ne-am aa. Noi ar trebui s a avem u sa inimii , adresnd mereu invita deschis a n permanen ta tia ca Domnul Hristos s a vin as i s a locuiasc a n ea ca oaspete ceresc. De si n jurul nostru ar putea o atmosfer a corupt a, nu trebuie s a respir am miasmele ei otr avitoare, ci putem s a tr aim respirnd aerul curat al cerului. Prin n al tarea inimii noastre n prezen ta lui Dumnezeu, n rug aciune sincer a, noi putem nchide por tile min tii, mpiedicnd intrarea oric arui gnd imoral s i nesfnt. Cei a c aror inim a este deschis a pentru a primi sprijinul s i binecuvntarea lui Dumnezeu vor umbla ntr-o atmosfer a mai sfnt a dect aceea a p amntului s i vor avea o continu a comuniune cu Cerul. Trebuie s a ajungem la convingeri mai clare despre Domnul Hristos s i la o n telegere mai ampl a a valorii realit a tilor ve snice. Frumuse tea sn teniei trebuie s a umple inima copiilor lui Dumnezeu; iar, pentru ca acest lucru s a se realizeze, trebuie s a ne rug am ca Dumnezeu s a ne descopere lucrurile cere sti. S a ng aduim ca inima noastr a s a e atras as i n al tat a spre Dumnezeu, pentru ca El s a ne poat a mp art as i atmosfera cereasc a. Noi putem men tine o leg atur a att de apropiat a cu Dumnezeu, nct, n ecare ncercare nea steptat a, gndul nostru s a se ntoarc a spre El tot att de natural cum se ntorc orile spre soare. Adu naintea lui Dumnezeu nevoile, bucuriile, necazurile, grijile s i temerile tale. Tu nu l vei putea face s a Se simt a mpov arat; nici nu l vei face s a Se simt a obosit. Dac a El tine socoteal a pn as i de nevoile de perii capului t au, atunci nu va r amne indiferent fa ta copiilor S ai. Domnul este plin de mil as i ndurare (Iacov 5, 11). Inima Sa iubitoare este mi scat a de necazurile noastre s i ne ascult a cnd i vorbim despre ele. S a aducem la El orice dicultate cu care ne confrunt am. Nimic nu este prea greu pentru El, deoarece El tine lumile s i guverneaz a toate lucr arile universului.

Privilegiul rug aciunii

273

Nimic din ce are leg atur a, ntr-un fel oarecare, cu pacea noastr a nu este att de nensemnat, nct s a nu e luat n considerare de El. n experien ta noastr a, nu exist a niciun capitol att de ntunecat, nct El s a nu-L poat a citi s i nici ncurc aturi a sa de mari, nct El s a nu le poat a rezolva.,. Leg aturile dintre Dumnezeu s i ecare suet sunt a sa de intime s i profunde, ca s i cnd n-ar mai pe p amnt niciun alt om de care s a Se ngrijeasc as i pentru care s a-L dat pe Fiul S au mult iubit. Domnul Hristos a spus: n ziua aceea, ve ti cere n Numele Meu s i nu v a zic c a voi ruga pe Tat al pentru voi. C aci Tat al nsu si v a iube ste, pentru c a M-a ti iubit s i a ti crezut c a am ie sit de la Dumnezeu.... Eu v-am ales pe voi ... pentru ca orice ve ti cere la Tat al, n Numele Meu, s a v a dea (Ioan 16, 26.27; 15,16). A ne ruga n Numele Domnului Hristos nseamn a ceva mai mult dect simpla rostire a Numelui S au la nceputul s i la sfr situl unei rug aciuni. A [286] ne ruga n Numele Domnului Hristos nseamn a a ne ruga n spiritul s i puterea lui Hristos, ca unii care credem n f ag aduin tele Sale, ne ncredem n harul S au s i mplinim lucr arile Sale. Dumnezeu nu dore ste ca vreunul dintre noi s a se fac a pustnic sau c alug ar s i s a se retrag a din lume pentru a face numai rug aciuni. Via ta noastr a trebuie s a se asemene vie tii Domnului Hristos att cnd era pe munte n rug aciune, ct s i dup a aceea, cnd era n mijlocul mul timii. Cel care doar se roag a, nef acnd nimic altceva, n curnd va nceta s i s a se roage sau rug aciunile lui vor ajunge s a e o simpl a formalitate. Cnd oamenii se retrag din via ta social a, departe de sfera ndatoririlor cre stine s i de purtarea crucii, cnd nceteaz a s a lucreze cu zel pentru Domnul, care a lucrat cu zel pentru ci, ajung mntul nevoii de s a nu mai aib a pentru ce s a se roage s i pierd sim ta rug aciune. Rug aciunile lor devin individualiste s i egoiste. Ei nu se pot ruga pentru nevoile omenirii sau pentru n al tarea s i edicarea mp ar a tiei lui Dumnezeu, cernd putere pentru aceast a lucrare. Dac a neglij am privilegiul de a ne aduna pentru a ne nt ari s i ncuraja unul pe altul s i pentru a-I sluji lui Dumnezeu, vom suferi pierderi. Adev arurile Cuvntului S au si vor pierde claritatea s i importan ta pentru noi. Inima noastr a va nceta s a e iluminat as i trezit a prin inuen ta lor sn titoare s i puterea noastr a spiritual a va sc adea. n rela tiile noastre, ntre cre stini, pierdem foarte mult prin de altul. Cine se izoleaz lipsa de simpatie unul fa ta a de ceilal ti,

274

Rug aciunea

pentru a tr ai doar pentru sine, nu se a a n pozi tia n care 1-a chemat Dumnezeu. Cultivarea aptitudinilor noastre naturale de a stabili [287] rela tii sociale ne face capabili s a sim tim cu al tii s i constituie mijlocul prin care ne dezvolt am n slujba lui Dumnezeu. Cnd cre stinii se adun a, pentru a vorbi despre iubirea lui Dumnezeu s i despre pre tioasele adev aruri ale mntuirii, inima lor se nvioreaz as i ei se ncurajeaz a unii pe al tii. n ecare zi, putem nv a ta tot mai mult despre Tat al nostru ceresc, dobndind o nou a experien ta a harului S au; ca urmare, vom dori s a vorbim despre iubirea Lui, iar inima noastr a va nc alzit as i ncurajat a. Dac a vom gndi s i vom vorbi mai mult despre Domnul Hristos s i mai pu tin despre noi n sine, vom sim ti mai mult prezen ta Sa. Dac a ne-am gndi la Dumnezeu ori de cte ori vedem dovezile grijii Sale pentru noi, atunci L-am p astra ntotdeauna n gndurile noastre s i am sim ti o pl acere deosebit a s a-I vorbim s i s a-1 aducem laud a. Noi vorbim despre lucrurile trec atoare, pentru c a ne intereseaz a. Vorbim despre prietenii no stri, pentru c a i iubim s i mp ar tim cu ei bucuriile s i necazurile noastre. Totu si avem innit mai multe s i mai mari motive de a-L iubi pe Domnul Dumnezeu, dect acelea de a-i iubi pe prietenii no stri p amnte sti. A-L a seza pe Dumnezeu n centrul gndurilor noastre, a vorbi despre bun atatea lui Dumnezeu s i a le spune altora despre puterea Sa ar trebui s a e pentru noi lucrul cel mai natural din lume. Darurile bogate pe care le-a rev arsat El asupra noastr a nu ne-au fost date cu scopul de a ne absorbi att de mult gndurile s i iubirea, nct s a nu mai r amn a nimic pentru Dumnezeu; dimpotriv a, ele ar trebui s a ne reaminteasc a ntotdeauna de El s i s a ne lege de Binef ac atorul nostru ceresc prin leg aturile iubirii s i ale recuno stin tei. Noi ne ocup am prea mult de cele de jos. S a ne ridic am ochii spre u sa deschis a a Sanctuarului de sus, unde lumina slavei lui Dumnezeu str aluce ste pe fa ta Domnului Hristos, care poate s a mntuiasc a n chip des avr sit pe cei ce se apropie de Dumnezeu, prin El (Evrei 7, 25). Trebuie s aL l aud am mai mult pentru bun atatea Lui s i pentru de ii oamenilor (Psalmii 107, 8). Actele noastre minunile Lui fa ta de devo tiune nu ar trebui s a constea numai n a cere s i a primi. la nevoile noastre s S a nu ne gndim n permanen ta i niciodat a la binecuvnt arile pe care le primim. Noi nu spunem niciodat a c a am cerut prea mult, dar suntem prea zgrci ti atunci cnd trebuie s a

Privilegiul rug aciunii

275

mul tumim. Primim f ar a ncetare harul lui Dumnezeu s i, cu toate i ar acestea, ct de pu tin a recuno stin ta at am, ct de pu tin l l aud am [288] pentru ceea ce a f acut pentru noi. n vremurile de demult, Dumnezeu i-a poruncit poporului Israel atunci cnd se aduna pentru serviciul divin: s a mnca ti naintea Domnului, Dumnezeului vostru, s i s a v a bucura ti cu familiile voastre de toate lucrurile cu care v a va binecuvntat Domnul, Dumnezeul vostru (Deuteronom 12, 7). Tot ce este f acut pentru slava lui Dumnezeu trebuie f acut eu bucurie, cu cntece de laud as i mul tumire, nu cu triste te s i pesimism. Dumnezeul nostru este un Tat a bun s i milostiv; serviciul adus lui Dumnezeu n-ar trebui s a e considerat o activitate mpov ar atoare s i chinuitoare. Pentru noi, ar trebui s a e o pl acere s a ne nchin am lui Dumnezeu s i s a lu am parte la lucrarea Sa. Dumnezeu nu dore ste din partea copiilor Lui, pentru care a realizat o mntuire att de mare, s a se comporte ca s i cnd El ar un supraveghetor aspru s i nenduplecat. Dumnezeu este cel mai bun prieten al lor s i, cnd se nchin a naintea Lui, El dore ste s a e cu ci, s a-i binecuvnteze s i s a-i mngie umplndu-le inima cu bucurie s i dragoste. El vrea ca aceia care sunt copiii Lui s a g aseasc a mngiere n serviciul S au s i s a aib a, n lucrarea Sa, mai multe satisfac tii dect greut a ti. Dumnezeu dore ste ca aceia care vor veni s a I se nchine s a plece napoi, ducnd cu ei gnduri pre tioase despre iubirea s i purtarea Sa de grij a, ca s a e astfel nt ari ti n toate problemele vie tii de ecare zi, s a primeasc a har s i s a ndeplineasc a, n mod cinstit s i cu credincio sie, toate lucrurile. S a ne ndrept am aten tia spre crucea de pe Golgota. Hristos, s i El r astignit, s a e subiectul medita tiei, al conversa tiei s i al celor mai alese sentimente ale noastre. S a p astr am n memorie amintirea ec arei binecuvnt ari pe care o primim de la Dumnezeu s i, cnd n de noi, suntem dispu m telegem marea Lui iubire fa ta si s a ncredin ta totul n mna care a fost pironit a pe cruce pentru noi. Pe aripile rug aciunii mul tumitoare, inima noastr a se poate n al ta mai aproape de cer. n cur tile cere sti, Dumnezeu este adorat cu cnt ari de laud a; s i cnd i aducem mul tumirile noastre, serviciul nostru divin se aseam an a cu adorarea o stilor cere sti cine aduce mul tumiri ca jertf a, acela M a prosl ave ste (Psalmii 50, 23). S a venim deci naintea Creatorului nostru cu bucurie s i adnc a nchinare, cu [289] mul tumiri s i cnt ari de laud a (Isaia 51, 3).

Capitolul 30 Rug aciunea Domneasc a*


Iat a dar cum trebuie s a v a ruga ti (Matei 6, 9) Rug aciunea domneasc a a fost prezentat a de Mntuitorul nostru de dou a ori: mai nti pentru mul timea care asculta Predica de pe Munte s i a doua oar a, cteva luni mai trziu, doar pentru ucenici. Dup a ce fuseser a pleca ti pu tin timp departe de Domnul lor, la ntoarcere, L-au g asit n comuniune cu Dumnezeu. El a continuat s a Se roage cu glas tare, p arnd c a nu observ a prezen ta lor. Chipul Mntuitorului era luminat de o str alucire cereasc a. P area c a Se a a chiar n prezen ta Celui Nev azut, iar n cuvintele Sale era o putere n fa cu Dumnezeu. vie, ca s i cnd vorbea fa ta ta Inima ucenicilor care ascultau a fost profund mi scat a. Ei observaser a ct de adesea petrecea Domnul ore lungi n singur atate, n comuniune cu Tat al S au. Ziua era foarte ocupat cu slujirea nenum ara tilor oameni care i cereau n mod insistent ajutorul s i cu demascarea teoriilor false s i periculoase ale rabinilor, iar munca aceasta necontenit a l istovea adesea ntr-o asemenea m asur a, nct mama s i fra tii Lui, s i chiar ucenicii, se temeau c a si va pune n peri[290] col via ta. Totu si, cnd Se ntorcea de la orele de rug aciune prin care si ncheia ziua de munc a obositoare, ei observau c a expresia chipului S au era plin a de pace s i prezen ta Lui p area c a aduce nviorare. n comuniune Dup a acele ore pe care le petrecea n ecare diminea ta eu Dumnezeu, El le aducea oamenilor lumina cerului. Ucenicii ncepuser a s a fac a o leg atur a ntre orele Sale de rug aciune s i puterea cuvintelor s i lucr arilor Lui. Acum, n timp ce ascultau rug aciunea Lui st aruitoare, se sim teau smeri ti s i plini de respect s i uimire. Cnd El a ncetat s a se roage, convin si de nevoia lor profund a, ucenicii au -ne s exclamat: Doamne, nva ta a ne rug am! (Luca 11, 1). Domnul nu le-a prezentat ucenicilor un nou model de rug aciune. El a repetat ceea ce i nv a tase deja, ca s i cnd le-ar zis: Trebuie s a
* Capiloiul

acesta apare n Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, paginile 102-122.

276

Rug aciunea Domneasc a

277

n telege ti ce v-am spus mai nainte. Pentru c a ceea ce v-am nv a tat arc o semnica tie profund a, pe care voi nc a nu a ti descoperit-o. Cu toate acestea, Mntuitorul nu ne limiteaz a obligndu-ne s a folosim exact cuvintele Lui. Deoarece S-a identicat cu nevoile oamenilor, El a prezentat idealul S au cu privire la rug aciune n cuvinte att de simple, nct s a poat a folosite chiar s i de copila si, s i totu si att de cuprinz atoare nct nici cele mai luminate min ti nu vor putea n telege vreodat a pe deplin semnica tia lor. Noi suntem nv a ta ti s a venim naintea lui Dumnezeu, s a-I aducem tributul recuno stin tei noastre, s a-I facem cunoscute dorin tele s i nevoile noastre, s a ne m arturisim p acatele s i s a cerem harul S au, potrivit cu f ag aduin ta Sa. Cnd v a ruga ti, s a zice ti: Tat al nostru (Luca 11, 2) s Domnul Isus ne nva ta a-L numim pe Tat al S au, Tat al nostru. Lui nu-I este ru sine s a ne considere fra tii S ai (Evrei 2, 11). Att de binevoitoare s i de doritoare este inima Mntuitorului s a ne spun a bun-venit, ca membri ai familiei lui Dumnezeu, nct a saz a, chiar n primele cuvinte pe care trebuie s a le folosim cnd ne adres am lui Dumnezeu, un apelativ ce exprim a siguran ta nrudirii noastre cu El: Tat al nostru. Aici este f acut cunoscut acel adev ar minunat, att de plin de ncurajare s i mngiere, c a Dumnezeu ne iube ste, a sa cum l iube ste pe Fiul S au. Aceasta spunea Domnul Isus n ultima Sa rug aciune pentru ucenici, prin cuvintele: Tu i-ai iubit ... cum M-ai iubit pe Mine (Ioan 17, 23). Prin lucrarea Sa mare s i uimitoare, Domnul Isus a nv aluit cu dragostea Lui lumea aceasta pe care Satana o revendicase ca ind proprietatea lui s i pe care o st apnea cu o tiranie nemiloas as i a [291] ref acut leg atura cu tronul lui Dumnezeu. Cnd biruin ta aceasta a fost c stigat a, heruvimii, seramii s i o stirile nenum arate ale lumilor nec azute au cntat imnuri de laud a n cinstea lui Dumnezeu s i a Mielului. Ei s-au bucurat pentru c a fusese deschis a o cale de salvare a neamului omenesc dec azut s i p amntul urma s a e r ascump arat s i eliberat de blestemul p acatului. Cu ct mai mult ar trebui s a se bucure cei care sunt obiectul unei iubiri att de impresionante s i uimitoare!

278

Rug aciunea

Cum am putea s a ne ndoim vreodat a, s a m nesiguri s i s a ne sim tim orfani? Domnul Isus a luat asupra Sa natura omeneasc a, tocmai pentru aceia care c alcaser a Legea Sa; El a devenit asemenea pentru ve nou a, pentru ca noi s a putem avea pace s i siguran ta snicie. Avem n cer un Mijlocitor s i oricine l prime ste ca Mntuitor personal nu este p ar asit ca un orfan, l asat s a- si poarte singur povara p acatelor. Preaiubi tilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Si, dac a suntem copii, suntem s i mo stenitori; mo stenitori ai lui Dumnezeu s i mpreun a mo stenitori cu Hristos, dac a suferim cu adev arat mpreun a cu El ca s a m prosl avi ti mpreun a cu El. Si ce vom nu s-a ar atat nc a. Dar s tim c a, atunci cnd Se va ar ata El, vom ca El, pentru c a l vom vedea a sa cum este (1 Ioan 3, 2; Romani 8, 17). Chiar primul pas al apropierii noastre de Dumnezeu const a n a de noi (1 Ioan 4, 16), deoarece cunoa ste s i a crede n iubirea Lui fa ta tocmai puterea de atrac tie a iubirii Sale este cea care ne determin a s a venim la El. m la n telegerea iubirii lui Dumnezeu ne determin a s a renun ta egoism. Prin faptul c a l numim pe Dumnezeu Tat al nostru, noi i consider am pe to ti copiii Lui ca ind fra tii no stri. Fiecare dintre noi este un r n marea tes atur a a omenirii s i to ti suntem membri ai unei singure familii. Cnd ne rug am, trebuie s a-i amintim s i pe semenii no stri. Niciun credincios care caut a binecuvnt ari numai pentru sine nu se roag a a sa cum trebuie. Dumnezeul cel innit, a spus Isus, v a acord a privilegiul de a v a adresa Lui cu numele de Tat a. Trebuie s a n telege ti toate implica tiile acestui fapt. Niciun p arinte p amntesc nu s i-a chemat napoi copilul r at acit, a sa cum l cheam a Tat al ceresc pe cel p ac atos. Niciodat a, grija omeneasc a iubitoare nu i-a adresat unui p ac atos nd ar atnic invita tii att de duioase s i insistente. Dumnezeu locuie ste n ecare [292] casa; El aude ecare cuvnt rostit, ascult a ecare rug aciune, ia parte la ntrist arile s i dezam agirile ec arui suet s i vede modul n care ne comport am cu tat al, mama, sora, prietenul s i aproapele nostru. El Se ngrije ste de trebuin tele noastre, iar dragostea, mila s i harul Lui se revars a necontenit pentru a mplini nevoile noastre. Dac a l numi ti pe Dumnezeu Tat al vostru, voi recunoa ste ti c a sunte ti copiii Lui, ca s a ti c al auzi ti de n telepciunea Lui s i s a v a supune ti voin tei Lui n toate lucrurile, s tiind c a iubirea Lui este neschimb atoare. Prin urmare, ve ti accepta planul S au pentru via ta

Rug aciunea Domneasc a

279

voastr a. n calitate de copii ai lui Dumnezeu, sus tinerea onoarei Sale, a caracterului S au, a familiei s i lucr arii Sale va constitui cea mai important a preocupare a voastr a. Ve ti recunoa ste cu bucurie s i ve ti trata cu respect rela tia voastr a cu Tat al ceresc s i cu ecare membru al familiei Sale. Ve ti ndeplini cu voio sie orice fapt a, orict de umil a ar ea, dac a este menit a s a contribuie la prosl avirea Lui sau la bun astarea semenilor vo stri. Tat al nostru care e sti n ceruri. Acela pe care Domnul Hristos ne ndeamn a s a-L numim Tat al nostru este n cer, El face tot ce m f vrea (Psalmii 115, 3). Putem s a ne ncredin ta ar a nicio rezerv a grijii Sale, spunnd: Ori de cte ori m a tem, eu m a ncred n Tine (Psalmii 56, 3). Sn teasc a-se numele t au (Matei 6, 9) Pentru a sn ti Numele lui Dumnezeu, cuvintele pe care le rostim la adresa Lui trebuie s a e caracterizate de respect s i supunere. Numele Lui este sfnt s i nfrico sat (Psalmii 111, 9). Niciodat as i n niciun fel, s a nu trat am titlurile s i numele Divinit a tii cu lips a de a considera tie. Cnd ne rug am, noi intr am n camera de audien ta m naintea Lui cu un respect Celui Preanalt s i trebuie s a ne nf a ti sa sfnt. n prezen ta Lui, ngerii si acoper a fa ta. Heruvimii s i seramii se apropie de tronul S au cu o venera tie solemn a. Cu ct mai mult noi, ni ste in te p ac atoase s i m arginite, ar trebui s a venim naintea s Domnului, Creatorul nostru, plini de umilin ta i de respect! Dar a sn ti numele Domnului nseamn a mult mai mult dect aceasta. Asemenea iudeilor din zilele lui Hristos, putem s a manifest am cel mai mare respect exterior, s i totu si s a profan am f ar a ncetare Numele lui Dumnezeu. Numele Domnului este plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie, care iart a f ar adelegea, r azvr atirea s i p acatul (Exodul 34, 5-7). Despre biserica lui Hristos este scris: Si iat a cum l vor numi: Domnul, [293] Neprih anirea noastr a (Ieremia 33, 16). Acest nume i este atribuit ec arui urma s al lui Hristos. El este mo stenirea copiilor lui Dumnezeu, Membrii familiei Sale poart a numele Tat alui. n timpul suferin telor ap as atoare s i al necazului poporului Israel, profetul Ieremia s-a rugat astfel: Numele T au este chemat peste noi. De aceea, nu ne p ar asi (Ieremia 14, 9).

280

Rug aciunea

ngerii cerului s i locuitorii lumilor f ar a p acat sn tesc acest Nume. Cnd te rogi: Sn teasc a-se Numele T au, ceri ca Dumnezeu s a e sn tit n lumea aceasta s i n via ta ta. El te-a recunoscut, naintea oamenilor s i a ngerilor, ca ind copilul S au. Roag a-te s a nu dezonorezi frumosul nume pe care l por ti (Iacov 2, 7). Dumnezeu te face reprezentantul S au n lume. Fiecare fapt a a vie tii tale trebuie s a e demn a de Numele lui Dumnezeu. Aceast a rug aciune ti impune s a ai un caracter asemenea Lui. Nu po ti sn ti Numele Lui, nu po ti s a-L reprezin ti naintea lumii, dac a via ta s i caracterul t au nu reprezint a ns as i via ta s i caracterul lui Dumnezeu. Dar, numai dac a accep ti harul s i neprih anirea Domnului Hristos, vei putea realiza lucrul acesta. Vie mp ar a tia ta (Matei 6, 16) Dumnezeu este Tat al nostru care ne iube ste s i Se ngrije ste de noi, ca de copiii Lui. n acela si timp, El este marele mp arat al Universului. Interesele mp ar a tiei Lui sunt interesele noastre s i, prin urmare, trebuie s a lucr am pentru consolidarea s i extinderea ei. Ucenicii lui Hristos a steptau venirea imediat a a mp ar a tiei slavei Sale, dar, prezentndu-le aceast a rug aciune, Isus le-a ar atat c a mp ar a tia nu urma s a e instaurat a atunci. Ucenicii trebuiau s a se roage pentru venirea ei, ca pentru un eveniment care nc a apar tinea viitorului. Dar aceast a rug aciune era pentru ei s i o asigurare. De si nu trebuiau s a a stepte venirea mp ar a tiei n timpul vie tii lor, faptul c a Isus i-a ndemnat s a se roage pentru ea constituie o dovad a c a mp ar a tia Lui va veni n mod sigur, la timpul stabilit de Dumnezeu. mp ar a tia harului lui Dumnezeu se instaureaz a chiar acum, prin faptul c a, zi de zi, inimile care au fost pline de p acat s i de r azvr atire se supun suveranit a tii iubirii Sale. Totu si instaurarea deplin a a mp ar a tiei slavei Sale nu va avea loc, pn a la cea de a doua venire a [294] lui Hristos. Domnia, st apnirea s i puterea tuturor mp ar a tiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sn tilor Celui Preanalt (Daniel 7, 27). Ei vor mo steni mp ar a tia care le-a fost preg atit a de la ntemeierea lumii (Matei 25, 34). Iar Domnul Hristos si va manifesta marea Sa putere s i va domni. Por tile cere sti se vor deschide din nou s i Mntuitorul va veni cu de zece mii de ori zece mii s i mii de mii de sn ti, ca mp arat al

Rug aciunea Domneasc a

281

mp ara tilor s i Domn al domnilor. Iehova, Emanuel, va mp arat peste tot p amntul. n ziua acea, Domnul va singurul Domn s i Numele Lui va singurul Nume (Zaharia 14, 9). Cortul lui Dumnezeu va cu oamenii, si El va locui cu ci s i ei vor poporul Lui s i Dumnezeu nsu si va cu ei. El va Dumnezeul lor (Apocalipsa 21, 3). Totu si Domnul Isus a spus c a, nainte de venirea Sa, Evanghelia aceasta a mp ar a tiei va propov aduit a n toat a lumea, ea s a slujeasc a de m arturie tuturor neamurilor (Matei 24, 14). mp ar a tia Sa nu va veni pn a cnd ve stile bune ale harului s i iubirii Sale nu vor r aspndite pe ntregul p amnt. Prin urmare, dac a ne consacr am lui Dumnezeu si c stig am suete pentru El, noi gr abim venirea mp ar a tiei Sale. Numai aceia care se dedic a slujirii Sale spunnd: at a*m a, trimite-m a! (Isaia 6, 8), pentru a deschide ochii orbilor s i pentru a-i ntoarce pe oameni de la ntuneric la lumin as i de sub puterea lui Satana la Dumnezeu, ca s a primeasc a ... iertare de p acate s i mo stenirea mpreun a cu cei sn ti ti (Faptele Apostolilor 26, 18) numai aceia se roag a cu sinceritate: Vie mp ar a tia Ta!. Fac a-se voia ta precum n cer s i pe p amnt (Matei 6, 10) Voia lui Dumnezeu este exprimat a n preceptele Legii Sale snte, iar principiile acestei Legi sunt principiile cerului. Cea mai nalt a cunoa stere la care pot ajunge ngerii este cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu, iar ndeplinirea voin tei Sale constituie slujirea cea mai nalt a n care se pot angaja cu toate puterile lor. Cu toate acestea, n ceruri, nimeni nu sluje ste ntr-un spirit al legalismului. Cnd Satana s-a r azvr atit mpotriva Legii lui Iehova, ideea c a ar exista o Lege era pentru ngeri ceva cu totul uimitor, la [295] care nici nu se gndiser a. ngerii nu slujesc asemenea unor robi, ci asemenea unor i. ntre ei s i Creatorul lor exist a o unitate des avr sit a. Pentru ngeri, ascultarea nu este o corvoad a. Dragostea de Dumnezeu face ca slujirea lor s a e o bucurie. Tot a sa, ecare suet n care locuie ste Hristos, N adejdea slavei, repet a nencetat cuvintele Sale: mi place s a fac voia Ta, Dumnezeule, s i Legea Ta este n adncul inimii mele (Psalmii 40, 8). Cererea Fac a-se voia Ta precum n cer s i pe p amnt exprim a rug amintea ca domnia r aului de pe acest p amnt s a nceteze, p acatul

282

Rug aciunea

s a e nimicit pentru totdeauna s i s a e instaurat a mp ar a tia p acii. Atunci, p amntul s i cerul vor pline cu toat a buna pl acere a bun at a tii Sale (Vezi 2 Tesaloniceni 1, 11), Pinea noastr a cea de toate zilele, d a-ne-o nou a ast azi (Matei 6, 11) Prima jum atate a rug aciunii domne sti se refer a la Numele, mp ar a tia s i voia lui Dumnezeu pentru ca Numele Lui s a e onorat, mp ar a tia Lui s a e instaurat as i voia Lui s a e mplinit a. Astfel, dup a ce ai acordat slujirii aduse lui Dumnezeu locul principal ntre toate preocup arile tale, po ti s a-I adresezi cererile proprii, cu ncrederea c a nevoile tale vor mplinite. Dac a ai renun tat la tine nsu ti s i te-ai consacrat lui Hristos, ai devenit un membru al familiei lui Dumnezeu s i tot ce este n casa Tat alui. ti apar tine. Toate bog a tiile lui Dumnezeu ti sunt puse la dispozi tie att n lumea prezent a, ct s i n cea viitoare. Lucrarea ngerilor, darul Duhului S au, eforturile slujitorilor Lui toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot ce este n ea, este a ta n m asura n care poate s a- ti fac a bine. Pn as i du sm ania celor nelegiui ti se va dovedi a o binecuvntare pentru tine, prin faptul c a te educ a, te disciplineaz as i te preg ate ste pentru cer. Dac a sunte ti ai lui Hristos, toate lucrurile sunt ale voastre (1 Corinteni 3, 23.21). Tu e sti asemenea unui copil care nu a ajuns nc a n posesia mo stenirii ce i se cuvine. Dumnezeu nu ti ncredin teaz a nc a st apnirea propriet a tii tale valoroase, pentru ca nu cumva Satana, prin ispitele lui iscusite, s a te am ageasc a, a sa cum a f acut cu prima pereche de oa, meni din Eden. Domnul Hristos o p astreaz a pentru tine n siguran ta departe de posibilitatea de a furat a sau degradat a. Asemenea unui copil, zi de zi, vei primi cele necesare pentru mplinirea nevoilor tale. n ecare zi, trebuie s a te rogi: Pinea noastr a cea de toate [296] zilele, d a-ne-o nou a ast azi. S a nu te ntristezi, dac a nu ti r amne sucient pentru ziua de mine. F ag aduin ta Lui te asigur a: El ti va da tot ce- ti dore ste inima; Am fost tn ar s i am mb atrnit, dar n-am v azut pe cel neprih anit p ar asit, nici pe urma sii lui ccr sindu- si pinea (Psalmii 37, 4.25). Dumnezeu, care a trimis corbii s a l hr a de neasc a pe Ilie pe malurile prului Cherit, nu va nep as ator fa ta nicunul dintre copiii Lui umili s i credincio si. Despre cel neprih anit

Rug aciunea Domneasc a

283

este scris: I se va da pine s i apa nu-i va lipsi (Isaia 33, 16). Ei nu r amn de ru sine n ziua nenorocirii, ci au de ajuns n zilele de foamete (Psalmii 37, 19). El, care n-a cru tat nici chiar pe Fiul S au, ci L-a dat pentru noi to ti, cum nu ne va da, f ar a plat a, mpreun a cu El, toate lucrurile? (Romani 8, 32). Acela care a u surat poverile s i necazurile mamei Sale v aduve, ajutnd-o s a ngrijeasc a gospod aria din Nazaret, trateaz a cu simpatie s i n telegere ecare mam a care se lupt a s a asigure hrana pentru copiii ei. Cel c aruia I-a fost mil a de gloate pentru c a erau nec ajite s i risipite, ca ni ste oi f ar a p astor (Matei 9, 36), nc a mai are mil a de s armanii suferinzi. Bra tul S au este ntins spre ei n semn de binecuvntare. Si, chiar n rug aciunea s pe care Ie-a prezentat-o ucenicilor S ai, El ne nva ta a ne aducem aminte de cei s araci. Cnd ne rug am: Pinea noastr a cea de toate zilele, d a-ne-o nou a ast azi, cerem nu numai pentru noi, ci s i pentru al tii. Noi n telegem s i suntem de acord c a lucrurile pe care le primim de la Dumnezeu nu ne sunt destinate doar nou a. Dumnezeu ni le ncredin teaz a, ca s a putem avea grij a de cei amnzi. n bun atatea Sa, El a preg atit cele necesare pentru oamenii s armani (Psalmii 68, 10). Dumnezeu spune: Cnd dai un prnz sau o cin a, s a nu chemi pe prietenii t ai, nici pe fra tii t ai, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii boga ti.... Ci, cnd dai o mas a, cheam a pe s araci, pe schilozi, pe s chiopi, pe orbi. Si va ferice de tine, pentru c a ei n-au cu ce s a- ti r aspl ateasc a; dar ti se va r aspl ati la nvierea celor neprih ani ti (Luca 14, 12-14). Si Dumnezeu poate s a v a umple cu orice har, pentru ca, avnd totdeauna n toate lucrurile din destul, s a prisosi ti n orice fapt a bun a. S as ti ti: cine seam an a pu tin, pu tin, va secera; iar cine sea[297] m an a mult, mult, va secera (2 Corinteni 9, 8, 6). Rug aciunea pentru pinea cea de toate zilele nu se refer a doar la hrana pentru sus tinerea trupului, ci s i la hrana spiritual a care mpline ste nevoile suetului n vederea vie tii ve snice. Domnul Isus ne ndeamn a: Lucra ti nu pentru mncarea pieritoare, ci pentru mncarea care r amne pentru via ta ve snic a (Ioan 6, 27). El spune: Eu sunt Pinea vie care S-a pogort din cer. Dac a m annc a cineva pinea aceasta, va tr ai n veac (Ioan 6, 51). Mntuitorul nostru este Pinea vie tii s i, cnd contempl am iubirea Lui s i o primim n suet, ne hr anim cu Pinea care S-a cobort din cer.

284

Rug aciunea

Noi l primim pe Hristos prin intermediul Cuvntului S au, iar Duhul Sfnt ne este dat, pentru a ne ajuta s a n telegem Cuvntul lui Dumnezeu s i pentru a s adi adev arurile Lui n inima noastr a. n ecare zi, trebuie s a ne rug am ca, atunci cnd citim Cuvntul S au, Dumnezeu s a trimit a Duhul Sfnt, ca s a ne descopere acele adev aruri nevoilor zilei. care vor nt ari suetul nostru pentru a face fa ta s Prin faptul c a ne nva ta a cerem n ecare zi binecuvnt arile necesare att n domeniul material, trec ator, ct s i n cel spiritual, Dumnezeu inten tioneaz a s a ne fac a un bine. Dumnezeu dore ste s a con stientiz am dependen ta noastr a de grija Sa nencetat a, deoarece Se str aduie ste s a ne aduc a ntr-o rela tie de comuniune permanent a cu El. Prin comuniunea cu Hristos, prin rug aciune s i prin studiul adev arurilor mari s i pre tioase ale Cuvntului S au, cel amnd spiritual este hr anit, iar cel nsetat este nviorat de apa Izvorului vie tii. Si ne iart a noua gre selile noastre, precum s i noi iert am gre si tilor no stri(Luca 11, 4) c Domnul Isus ne nva ta a putem ierta ti de Dumnezeu, numai dac a i iert am s i noi pe al tii. Iubirea lui Dumnezeu este cea care ne atrage la Sine, iar aceast a iubire nu ne poate atinge inima, f ar a a face de fra s a se nasc a n ea iubirea fa ta tii no stri. Dup a ce a ncheiat rug aciunea domneasc a, Domnul Isus a ad augat: Dac a ierta ti oamenilor gre selile lor, s i Tat al vostru cel ceresc v a va ierta gre selile voastre. Dar dac a nu ierta ti oamenilor gre selile lor, nici Tat al vostru nu v a va ierta gre selile voastre (Matei 6, 14). [298] Cel care are un spirit neiert ator distruge tocmai acel unic mijloc prin care poate primi harul lui Dumnezeu. Nu ar trebui s a consider am c a, dac a cei care ne-au prejudiciat sau ne-au f acut r au nu si m arturisesc gre seala, suntem ndrept a ti ti s a nu le acord am iertarea. Desigur, este s datoria lor s a- si umileasc a inima prin poc ain ta i m arturisire; dar noi de trebuie s a manifest am un spirit de n telegere s i compasiune fa ta cei care au gre sit mpotriva noastr a, indiferent dac a si m arturisesc sau nu gre selile. Orict de dureroase ar r anile pe care ni le-au pro de ei, compl dus, nu trebuie s a cultiv am resentimente fa ta acndu-ne ntr-o stare de auto-comp atimire; ci, a sa cum sper am ca Dumnezeu s a ne ierte pentru ofensele aduse mpotriva Lui, s i noi trebuie s a i iert am pe to ti aceia care ne-au f acut r au.

Rug aciunea Domneasc a

285

Totu si iertarea arc o semnica tie mai cuprinz atoare dect presupun mul ti. Cnd Dumnezeu spune c a nu obose ste iertnd, El arat a c a n telesul acestei f ag aduin te dep as e ste limitele n telegerii oric arui om, ad augnd: C aci gndurile Mele nu sunt gndurile voastre s i c aile voastre nu sunt c aile Mele1, zice Domnul. Ci ct de p sunt de sus cerurile fa ta amnt, att sunt de sus c aile Mele fa ta de gndurile voastre (Isaia de c aile voastre s i gndurile Mele fa ta 55, 7-9). Iertarea acordat a de Dumnezeu nu este doar un simplu act juridic, prin care suntem scuti ti de pedeaps a. El nu ne ofer a doar iertarea de p acat, ci s i eliberarea din p acat. Acesta este rezultatul iubirii r ascump ar atoare, care transform a inima. David a n teles corect ce nseamn a iertarea s i s-a rugat: Zide ste n mine o inim a curat a, Dumnezeule, pune n mine un duh nou s i statornic (Psalmii 51, 10). De asemenea, el spunea: Ct este de departe r as aritul de apus, att de mult ndep arteaz a El f ar adelegile noastre de la noi (Psalmii 103, 12). n Hristos, Dumnezeu S-a jertt pe Sine pentru p acatele noastre. El a suferit moartea nemiloas a pe cruce, a purtat pentru noi povara vinov a tiei, Cel drept, pentru cei nedrep ti, ca s a ne poat a dezv alui iubirea Sa s i s a ne atrag a la Sine. Iar Domnul spune: Fi ti buni unii cu al tii, milo si s i ierta ti-v a unul pe altul, cum v-a iertat s i Dumnezeu pe voi, n Hristos (Efeseni 4, 32). Fie ca Domnul Hristos, via ta cea divin a, s a locuiasc a n voi s i s a descopere, prin voi, acea iubire n suetul celor dispera divin a, ce inspir a speran ta ti s i aduce pacea cerului n inima celor tulbura ti de p acat. Cnd venim la Dumnezeu, condi tia care ni se impune nc a de la nceput este ca, dup a ce primim harul Lui, s a ne dedic am lucr arii de a le descoperi s i altora mila s i dragostea Lui. Singurul element esen tial pentru noi, ca s a putem primi s i s a [299] putem oferi mai departe iubirea iert atoare a lui Dumnezeu, este s a de noi s cunoa stem dragostea Sa fa ta i s a credem n ca (1 Ioan 4, 16). Satana lucreaz a folosind toate mijloacele de am agire de care dispune, pentru a ne mpiedica s a n telegem aceast a iubire. El ne va ndemna s a consider am c a gre selile s i nelegiuirile noastre sunt att de grave, nct Domnul nu va acorda nicio aten tie rug aciunilor noastre, nu ne va binecuvnta s i nu ne va mntui. Tot ce putem vedea n noi n sine este doar sl abiciune, nu exist a nimic care s a ne recomande naintea lui Dumnezeu, iar Satana ne spune c a nu avem nicio s ansa; c a nu

286

Rug aciunea

ne putem corecta defectele de caracter. Cnd ncerc am s a venim la Dumnezeu, vr ajma sul ne va s opti: Nu are niciun sens s a te rogi; nu s tii c a ai f acut acea fapta rea? Nu s tii c a ai p ac atuit mpotriva lui Dumnezeu s i ti-ai c alcat con stiin ta? Dar noi i putem r aspunde vr ajma sului: Sngele lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, ne cur a ta de orice p acat (1 Ioan 1, 7). Cnd sim tim c a nu ne putem ruga, pentru c a am p ac atuit, tocmai atunci este momentul s a ne rug am. Orict de ru sine ne-ar s i orict de adnc umili ti am , trebuie s a ne rug am s i s a credem. O, adev arat s i cu totul vrednic de primit este cuvntul care zice: Hristos a venit n lume ca s a mntuiasc a pe cei p ac ato si, dintre care cel dinti sunt eul (1 Timotei 1, 15). Iertarea s i mp acarea cu Dumnezeu nu ne sunt acordate ca o r asplat a pentru faptele noastre. Ele nu i sunt date celui p ac atos datorit a meritelor lui, ci reprezint a un dar oferit pe temeiul neprih anirii des avr site a lui Hristos. Nu trebuie s a ne scuz am p acatul, ncercnd s a mic sor am vinov a tia noastr a, ci s a accept am gravitatea lui, a sa cum l consider a Dumnezeu, orict de teribil ar . Numai Golgota poate descoperi ct de ngrozitor este p acatul. Dac a ar trebuit s a purt am povara vinov a tiei noastre, aceasta ne-ar strivit. Dar Cel f ar a p acat a luat locul nostru, de si nu meritam, El a purtat nelegiuirile noastre. Dac a ne m arturisim p acatele, Dumnezeu este credincios s i drept ca s a ne ierte p acatele s i s a ne cur a teasc a de orice nelegiuire (1 Ioan 1, de propria Lege, s 9). Ce adev ar m are t! El r amne drept fa ta i totu si i ndrept a te ste pe to ti cei ce cred n Isus. Care Dumnezeu este ca Tine, care ier ti nelegiuirea s i treci cu vederea p acatele r am as i tei mo stenirii Tale? El nu-Si tine mnia pe vecie, ci i place ndurarea [300] (Mica 7, 18). Si nu ne duce n ispit a, ci izb ave ste-ne de cel r au (Matei 6, 13) Ispita este ademenirea la p acat, iar aceasta nu vine de la Dumnezeu, ci de la Satana s i din r aul care exist a n inima noastr a. Dumnezeu nu poate ispitit ca s a fac a r au s i El nsu si nu ispite ste pe nimeni (Iacov 1, 13). Satana caut a s a ne ispiteasc a, a sa nct r aul din caracterul nostru s a e descoperit naintea oamenilor s i a ngerilor, iar el s a poat a

Rug aciunea Domneasc a

287

pretinde c a suntem ai lui. n profe tia simbolic a a lui Zaharia, Satana este v azut stnd la dreapta ngerului Domnului s i acuzndu-1 pe Io-sua, marele preot, care este mbr acat n ve sminte murdare. Satana se mpotrive ste lucr arii pe care ngerul dore ste s a o ndeplineasc a pentru Iosua. Aceast a scen a reprezint a atitudinea lui Satana fa ta de ecare om pe care Hristos caut a s a-1 atrag a la Sine. Vr ajma sul ne conduce la p acat, iar apoi, tot el ne acuz a naintea universului, ca ind nevrednici de dragostea lui Dumnezeu. Dar Domnul a zis Satanei: Domnul s a te mustre Satano! Domnul s a te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un t aciune scos din foc? Si lui Iosua i-a zis: Iat a c a ndep artez de la tine nelegiuirea s i te mbrac cu haine de s arb atoare (Zaharia 3, 1-4). n marea Sa iubire, Dumnezeu caut a s a dezvolte n noi darurile pre tioase ale Duhului S au. El ng aduie s a ne confrunt am cu dicult a ti, persecu tie s i greut a ti, dar acestea nu sunt un blestem,. ci constituie cea mai mare binecuvntare a vie tii noastre. Fiecare ispit a nvins a, ecare ncercare suportat a n mod curajos ne ofer a s o nou a experien ta i constituie un progres n lucrarea de formare a caracterului. Cel care nvinge ispita, prin puterea lui Dumnezeu, i descoper a att lumii, ct s i ntregului univers, ecien ta harului lui Hristos. Chiar dac a nu trebuie s a ne descuraj am datorit a ncerc arilor, orict de amare ar , totu si trebuie s a ne rug am ca Dumnezeu s a nu ng aduie s a ajungem n situa tii n care dorin tele rele ale inimii noastre s a ne ndep arteze de El. Cnd rostim rug aciunea pe care m pe deplin am nv a tat-o de la Domnul Hristos, noi ne ncredin ta c al auzirii lui Dumnezeu, cerndu-I s a ne conduc a pe c ai sigure. Nu putem adresa aceast a rug aciune n mod sincer s i n acela si timp s a lu am hot arrea de a merge pe orice cale aleas a de noi. Ci vom a stepta s a m condu si de bra tul S au s i vom asculta glasul S au care spune: Iat a drumul, merge ti pe el! (Isaia 30, 21). Dac a ne permitem s a contempl am avantajele care ar putea ob tinute prin acceptarea sugestiilor lui Satana, vom n pericol. P acatul nseamn a dezastru s i dezonoare pentru orice suet care se [301] complace n p acat. Prin natura lui, p acatul orbe ste s i am age ste s i ne va ademeni prezentndu-ne perspective ncnt atoare. Dac a ne aventur am pe terenul lui Satana, nu avem nicio asigurare a protec tiei

288

Rug aciunea

de puterea lui. n m fa ta asura n care depinde de noi, trebuie s a nchidem orice cale prin care ar putea s a p atrund a ispititorul. Rug aciunea nu ne duce n ispit a constituie n ea ns as i o f ag a . Dac duin ta a ne supunem lui Dumnezeu, avem asigurarea: El, care este credincios, nu va ng adui s a ti ispiti ti peste puterile voastre, ci, mpreun a cu ispita, a preg atit s i mijlocul s a ie si ti din ea, ca s-o pute ti r abda (1 Corinteni 10,13). mpotriva r Singura posibilitate de a n siguran ta aului este locuirea lui Hristos n inim a, prin credin ta n neprih anirea Lui. Ispita are putere asupra noastr a datorit a egoismului care exist a n inim a. Dar, cnd contempl am marea iubire a lui Dumnezeu, egoismul ni se nf a ti seaz a n caracterul lui hidos s i resping ator s i dorim s a e alungat din suet. Cnd Duhul Sfnt l prosl ave ste pe Hristos, inima noastr a este sensibilizat as i cucerit a, ispita si pierde puterea, iar harul lui Hristos ne transform a caracterul. Domnul Hristos nu i va abandona niciodat a pe aceia pentru care a murit. Chiar dac a omul este cople sit de ispit as i l p ar ase ste pe Hristos, El nu se va ndep arta niciodat a de cel pe care 1-a r ascump arat cu pre tul vie tii Sale. Dac a ochii no stri spirituali s-ar deschide, am vedea suetele mpov arate asemenea unui car nc arcat sub greutatea snopilor s i aproape s a moar a din cauza descuraj arii. Am vedea ngerii care zboar a repede pentru a veni n ajutorul celor ispiti ti, care sunt pe marginea pr apastiei. ngerii cerului resping cu putere o stirile r aului care mpresoar a aceste suete s i tot ei le c al auzesc pa sii spre temelia cea sigur a. Luptele care au loc ntre cele dou a o stiri sunt tot att de reale ca b at aliile dintre armatele de pe p amntul aceasta, iar destinul ve snic al tuturor depinde de deznod amntul acestui conict spiritual. Cuvintele adresate lui Petru ne sunt adresate s i nou a: Satana v-a cerut s a v a cearn a ca grul. Dar Eu M-am rugat s a nu se piard a credin ta ta (Luca 22, 31-32). Mul tumiri e aduse lui Dumnezeu, c a nu suntem l asa ti singuri. Acela care att de mult a iubit lumea, c a [302] a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a (Ioan 3, 16), nu ne va l asa singuri n lupta cu vr ajma sul lui Dumnezeu s i al omului. Iat a, zice El, v-am dat putere s a c alca ti peste s erpi s i peste scorpii s i peste toata puterea vr ajma sului s i nimic nu v a va v at ama (Luca 10, 19).

Rug aciunea Domneasc a

289

Tr ai ti n leg atur a cu Hristos cel viu, iar El v a va tine de mn a cu putere s i nu v a va l asa sa c ade ti niciodat a. Dac a ve ti c auta s a de voi, ve cunoa ste ti s i s a crede ti n iubirea lui Dumnezeu fa ta ti n ; aceast de nenvins pentru toate siguran ta a iubire este o fort area ta atacurile s i am agirile lui Satana. Numele Domnului este un turn tare, cel neprih anit fuge n el s i st a la ad apost (Proverbe 18, 10). C aci a ta este mp ar a tia s i puterea s i slava (Matei 6, 13) Ultima propozi tie a rug aciunii domne sti, ca s i prima, ne ndreapt a aten tia spre Tat al nostru, ca ind mai presus de orice st apnire, orice autoritate s i orice nume care ar putea rostit. Mntuitorul vedea viitorul ucenicilor S ai s i s tia c a anii care urmau nu erau a sa cum visau ei, plini de str alucirea prosperit a tii s i onoarei lume sti, ci ntuneca ti de furtunile urii omene sti s i ale furiei satanice. n mijlocul conictelor s i al dec aderii na tionale, pa sii ucenicilor aveau s a e pndi ti de pericole s i inima lor urma s a e adesea cuprins a de team a. Ei aveau s a vad a Ierusalimul pustiit, templul distrus, serviciile lui religioase rile ncheiate pentru totdeauna, iar poporul Israel mpr as tiat n toate ta rm pustiu. Isus a zis: lumii, ca r am as i tele unui vas naufragiat pe un ta Ve ti auzi de r azboaie s i ve sti de r azboaie. Un neam se va scula mpotriva altui neam s i o mp ar a tie mpotriva altei mp ar a tii; s i pe alocurea vor cutremure de p amnt, foamete s i ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor dect nceputul durerilor (Matei 24, 6-8). Totu si urma sii lui Hristos nu trebuiau s a se team a c a vor r amne sau c f ar a speran ta a Dumnezeu a p ar asit p amntul. Puterea s i slava i apar tin Aceluia ale c arui planuri mari merg nainte nestingherite pn a la mplinirea lor. n rug aciunea care exprim a nevoile lor zilnice, ucenicii Domnului Hristos erau ndruma ti s a priveasc a mai presus de orice putere s i st apnire a r aului, spre Domnul Dumnezeul lor, a C arui mp ar a tie guverneaz a totul s i care este Tat al s i Prietenul lor [303] ve snic. D armarea Ierusalimului este un simbol al distrugerii nale a p amntului. Profe tiile care s-au mplinit par tial cu ocazia c aderii Ierusalimului se vor mplini pe deplin n ultimele zile ale istoriei. Ne a am n pragul unor evenimente mari s i solemne. n fa ta noastr a se a a o criz a cum nu s-a mai v azut niciodat a n lume. Dar, a sa cum a fost s i pentru primii ucenici, ct de pl acut a este pentru noi asigurarea

290

Rug aciunea

c a mp ar a tia lui Dumnezeu domne ste mai presus de toate. Planul evenimentelor viitoare se a a n minile Creatorului. Maiestatea Cerului Se ocup a, n mod personal, att de soarta popoarelor, ct torul divin i spune ec s i de interesele bisericii Sale. nv a ta arei persoane implicate n mplinirea planurilor Sale, a sa cum i-a spus lui Cir: Eu te-am ncins nainte ca tu s a M a cuno sti (Isaia 45, 5). n viziunea profetului Ezechiel, sub aripile heruvimului se aa nf a ti sarea unor mini. Aceast a viziune este menit a s a-i nve te pe slujitorii lui Dumnezeu c a puterea Sa divin a este cea care le acord a succesul. Cei pe care Dumnezeu i folose ste ca soli ai S ai nu trebuie s a considere c a lucrarea Sa depinde de ei. Fiin tele limitate nu sunt l asate s a poarte singure povara acestei r aspunderi. Acela care nu doarme, care lucreaz a f ar a ncetare pentru ndeplinirea planurilor Lui, si va duce lucrarea nainte. El va mpiedica realizarea inten tiilor celor nelegiui ti s i va ncurca planurile celor ce uneltesc mpotriva poporului S au. Cel care este mp aratul, Domnul o stirilor, si are scaunul de domnie n mijlocul heruvimilor s i continu a nc a s a-Si protejeze copiii, n mijlocul conictelor s i al fr amnt arilor dintre na tiuni. Acela care domne ste n ceruri este Mntuitorul nostru. El cnt are ste greutatea ec arei ncerc ari. El vegheaz a cuptorul aprins n care trebuie s a e vericat ecare credincios. Cnd fort are tele regilor vor doborte, cnd s age tile mniei vor str apunge inima n vr ajma silor lui Dumnezeu, poporul Lui se va aa n siguran ta minile Sale. Ale Tale sunt, Doamne, m arirea, puterea s i m are tia, ve snicia s i slava, c aci tot ce este n cer s i pe p amnt este al T au.... n mna Ta sunt t aria s i puterea s i mna Ta poate s a m areasc as i s a nt areasc a [304] toate lucrurile (1 Cronici 29, 11.12).

Capitolul 31 Cernd pentru a da*


Domnul Hristos primea continuu de la Tat al soliile pe care urma s a ni le transmit a nou a. Cuvntul pe care l auzi ti, spunea El, nu este al Meu, ci al Tat alui care M-a trimis (Ioan 14, 24). Pentru c a nici Fiul omului n-a venit s a I se slujeasc a, ci El s a slujeasc a (Matei 20, 28). El a tr ait, a gndit s i S-a rugat, dar nu pentru Sine, ci pentru , Domnul Se ntorcea de la orele petrecute al tii. n ecare diminea ta n comuniune cu Dumnezeu, pentru a le aduce oamenilor lumina cerului. Zi de zi, El primea un nou botez cu Duhul Sfnt. n primele ceasuri ale ec arei noi zile, Dumnezeu l trezea din somnul S au, iar suetul s i buzele Sale erau binecuvntate cu harul pe care urma s a-L ofere altora. Cuvintele pe care le rostea i erau date chiar atunci din cur tile cerului, ca s a le poat a spune la timpul potrivit celor trudi ti s i mpov ara ti. Domnul Dumnezeu Mi-a dat, spunea El, o limb a iscusit a, ca s as tiu s a nviorez cu vorba pe cel dobort de ntristare. El mi treze ste urechea, s a ascult cum ascult a ni ste ucenici (Isaia 50, 4). Ucenicii erau foarte impresiona ti de rug aciunile Sale, precum s i de obiceiul S au de a intra n comuniune cu Dumnezeu. ntr-o zi, dup a ce fuseser a pu tin a vreme departe de Domnul lor, cnd s-au ntors, L-au g asit absorbit n rug aciune. P arnd c a nu observ a prezen ta [305] lor, El a continuat s a Se roage cu voce tare. Inimile ucenicilor au fost profund mi scate. Cnd a ncetat s a Se roage, ei au exclamat: -ne s Doamne, nva ta a ne rug am! Ca r aspuns, Domnul Hristos Ie-a repetat rug aciunea domneasc a, a sa cum o prezentase n Predica de pe Muntele Fericirilor. Apoi, tura pe care dorea s a ilustrat nv a ta a le-o dea, prezentndu-le o parabol a. Care dintre voi, le-a spus El, dac a are un prieten s i se duce la el n miezul nop tii s i-i zice: Prietene, mprumut a-mi trei pini, c aci a venit de pe drum un prieten al meu s i n-am ce-i pune nainte s i, dac a din auntrul casei lui, prietenul acesta i r aspunde: Nu m a
* Capitolul

acesta apare n Parabolele Domnului Hristos, paginile 139-149.

291

292

Rug aciunea

tulbura; acum u sa este ncuiat a, copiii mei sunt cu mine n pat, nu pot s a m a scol s a- ti dau pini, v a spun: chiar dac a nu s-ar scula s a i le dea pentru c a-i este prieten, totu si, m acar pentru st aruin ta lui sup ar atoare, tot se va scula s i-i va da tot ce-i trebuie. Aici, Domnul Hristos vorbe ste despre un om care se roag a cernd, pentru ca, la rndul lui, s a poat a da mai departe, altuia. El trebuie s a ob tin a pine, deoarece altfel nu poate mplini nevoia c al atorului amnd s i obosit care a venit noaptea trziu. De si vecinul lui nu este dispus s a se deranjeze, el continu a s a-1 roage, pentru c a foamea prietenului s au trebuie potolit a. n cele din urm a, insisten ta lui este r aspl atit a, iar cererea i este mplinit a. n acela si fel trebuiau s a caute s i ucenicii binecuvnt arile lui Dumnezeu. Att n hr anirea mul timii, ct s i n predica despre Pinea venit a din cer, Domnul Hristos le-a descoperit ucenicilor lucrarea pe care trebuiau s a o ndeplineasc a n calitate de reprezentan ti ai S ai. Ei trebuiau s a le dea oamenilor Pinea vie tii. Acela care le ncredin tase aceast a lucrare a v azut ct de adesea urma s a le e ncercat a credin ta. Deseori, aveau s a ajung a n situa tii neprev azute s i s a- si dea seama de neputin ta lor omeneasc a. Suete care amnzesc dup a pinea vie tii urmau s a vin a la ei, iar ci aveau s a se simt a lipsi ti s i neajutora ti. Ei trebuiau s a primeasc a hrana spiritual a, deoarece altfel nu ar avut ce s a le ofere altora. Cu toate acestea, ucenicii nu trebuiau s a trimit a napoi niciun suet, f ar a s a-1 hr aneasc a. Domnul Hristos i-a ndrumat spre sursa din care puteau primi cele necesare. Omul din pild a nu s i-a respins prietenul care a venit la el pentru a g azduit, n ciuda faptului c a era miezul nop tii, El nu avea nimic de [306] mncare pentru a-i pune pe mas a, dar s-a dus la un vecin care avea sucient a hran as i a insistat cu rug amin tile lui, pn a cnd acesta i-a dat cele necesare. Oare Dumnezeu, care i-a trimis pe slujitorii Lui s ai hr aneasc a pe cei amnzi, nu le va mplini nevoile lor, oferindu-le cele necesare chiar pentru lucrarea Sa? Vecinul egoist din parabol a nu reprezint a caracterul lui Dumnezeu. Lec tia parabolei nu este expus a prin compara tie, ci prin contrast. Chiar s i un om egoist va r aspunde unei cereri urgente pentru a sc apa de cineva care i tulbur a odihna. Dar lui Dumnezeu i place s a dea. El este plin de mil as i dore ste din toat a inima s a r aspund a la rug aciunile . El ne d celor ce vin la El cu credin ta a, ca s a le putem sluji altora s i prin aceast a lucrare s a devenim asemenea Lui.

Cernd pentru a da

293

Domnul Hristos declar a: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide. Fiindc a oricine cerc cap at a; cine caut a g ase ste s i celui ce bate i se va deschide (Luca 11, 9.10). Mntuitorul continu a: Cine este tat al acela dintre voi, care, dac ai cere ul s au pine, s a-i dea o piatr a? Ori, dac a cere un pe ste, s a-i dea un s arpe n loc de pe ste? Sau, dac a cere un ou, s a-i dea o scorpie? Deci, dac a voi, cari sunte ti r ai, s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult Tat al vostru cel din ceruri va da Duhul Sfnt celor ce I-L cer! Pentru a nt ari ncrederea noastr a n Dumnezeu, Domnul Hristos s ne nv a ta a ne adres am cu un nume nou, un nume mpletit cu rela tia cea mai drag a a inimii omene sti. El ne acord a privilegiul de a-L numi pe Dumnezeul cel innit Tat al nostru. Acest nume este un semn al iubirii s i ncrederii noastre n El s i o garan tie a considera tiei Sale s i a rela tiei cu noi. Cnd ne adres am lui Dumnezeu n acest fel, cerndu-I o favoare sau o binecuvntare, numele de Tat a este foarte pl acut n auzul lui Dumnezeu. Iar pentru ca noi s a nu credem c a este o ncu-metare s a ne adres am Lui cu acest nume, Domnul I-a repetat mereu s i mereu. El dore ste ca noi s a ne familiariz am cu apelativul Tat al nostru. Dumnezeu ne consider a copiii Lui. El ne-a r ascump arat din aceast a lume nep as atoare s i ne-a ales s a m membri ai familiei Sale mp ar ate sti, i s i ice ale mp aratului ceresc. Dumnezeu ne invit a s a ne ncredem n El cu o ncredere mai profund as i mai puternic a de tat dect aceea a unui copil fa ta al lui. P arin tii si iubesc copiii, dar iubirea lui Dumnezeu este mai profund as i mai vast a dect ar putea [307] vreodat a iubirea omeneasc a. Ea nu poate m asurat a. Prin urmare, dac a p arin tii de pe p amnt s tiu cum s a le dea daruri bune copiilor lor, cu ct mai mult va s ti Tat al nostru ceresc s a le dea Duhul Sfnt celor care l cer de la El? n Domnului Hristos cu privire la rug aciune ar trebui luate n considerare s i studiate cu mult a aten tie. n rug aciune exist aos ti divin in ta a, iar ilustra tia prezentat a de El aduce n aten tie principii pe care trebuie s a le n teleag a to ti oamenii. Domnul ne arat a care despre necesitatea este adev aratul spirit al rug aciunii. El ne nva ta perseveren tei n rug aciunile adresate lui Dumnezeu s i ne asigur a de bun avoin ta s i dispozi tia Sa de a ne asculta s i de a ne r aspunde.

294

Rug aciunea

Rug aciunile noastre nu trebuie s a e ni ste cereri egoiste, doar pentru beneciul nostru. Noi trebuie s a cerem, ca s a putem oferi. Principiile vie tii Domnului Hristos trebuie s a e principiile noastre: Eu nsumi, spunea El vorbindu-le ucenicilor, M a sn tesc pentru ei, ca s i ei s a e sn ti ti prin adev ar (Ioan 17, 19). Aceea si de cedevo tiune, acela si sacriciu de sine s i aceea si supunere fa ta rin tele Cuvntului lui Dumnezeu, care au fost eviden tiate n via ta lui Hristos, trebuie s a se vad as i n via ta slujitorilor S ai. Misiunea noastr a pentru lume nu este aceea de a ne sluji sau de a ne pl acea nou a n sine. Noi trebuie s a-I aducem slav a lui Dumnezeu, coopernd cu El pentru salvarea celor p ac ato si. Trebuie s a cerem binecuvnt ari din partea lui Dumnezeu, ca s a le putem transmite altora. Capacitatea de a primi se men tine doar prin d aruire. Noi nu putem continua s a primim comoara cereasc a, f ar a a o mp art as i celor aa ti n jurul nostru. n parabol a, cel care cerea a fost respins de repetate ori, dar nu a renun tat la cererea sa. Tot astfel, rug aciunile noastre par s a nu primeasc a ntotdeauna un r aspuns imediat, dar Domnul Hristos c ne nva ta a trebuie s a nu ncet am a ne ruga. Rug aciunea nu arc scopul de a schimba planul lui Dumnezeu, ci de a ne aduce pe noi n armonie cu El. Cnd i adres am o cerere, El poate vedea c a este necesar s a ne cercet am inima s i s a ne poc aim de p acat. Prin urmare, , pentru ca noi s El ne trece prin ncerc ari, ne conduce la umilin ta a putem vedea ce anume mpiedic a lucrarea Duhului S au Sfnt prin noi. Pentru mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu exist a anumite condi tii, iar rug aciunea nu poate lua niciodat a locul ndeplinirii datoriei. Dac a M a iubi ti, spune Domnul Hristos, ve ti p azi poruncile [308] Mele. Cine are poruncile Mele s i le p aze ste, acela M a iube ste s i cine M a iube ste va iubit de Tat al Meu. Eu l voi iubi s i M a voi ar ata lui (Ioan 14, 15.21). Cei care aduc cererile lor naintea lui Dumnezeu, solicitnd mplinirea f ag aduin tei Sale, dar nu se conformeaz a condi tiilor, l insult a pe Iehova. Ei folosesc Numele lui Hristos ca o garan tie a mplinirii f ag aduin tei, dar nu ndeplinesc acele lucruri de El. care eviden tiaz a credin ta lor n Hristos s i dragostea fa ta Mul ti ignor a condi tia accept arii de c atre Tat al ceresc. Trebuie s a examin am mai atent faptele credin tei prin care ne apropiem de Dumnezeu. Dac a suntem neascult atori, i aducem Domnului un

Cernd pentru a da

295

ordin de plat a pe care i cerem s a l onoreze, n timp ce noi nu am ndeplinit condi tiile care l fac s a e pl atibil. Noi i prezent am lui Dumnezeu f ag aduin tele Sale s i l rug am s a le ndeplineasc a, dar dac a le-ar ndeplini, El Si-ar dezonora propriul Nume. F ag aduin ta este: Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi Cuvintele Mele, cere ti orice vre ti vrea s i vi se va da (Ioan 15, 7). Iar apostolul Ioan declar a: Si prin aceasta s tim c a l cunoa stem, dac a p azim poruncile Lui. Cine zice: l cunosc s i nu p aze ste poruncile Lui este un mincinos s i adev arul nu este n el. Dar cine p aze ste Cuvntul Lui, n ei, dragostea lui Dumnezeu a ajuns des avr sit a; prin aceasta s tim c a suntem ai Lui (1 Ioan 2, 3-5). Una dintre ultimele porunci pe care Domnul Hristos le-a dat ucenicilor S ai a fost: S a v a iubi ti unii pe al tii, cum v-am iubit Eu (Ioan 13, 34). Respect am noi aceast a porunc a sau ng aduim ca n caracterul nostru s a existe tr as aturi aspre s i necre stine sti? Dac a iam ntristat sau r anit pe al tii n vreun fel, datoria noastr a este s a ne m arturisim gre seala s i s a c aut am mp acarea. Aceasta constituie o preg atire esen tial a ca s a putem veni naintea lui Dumnezeu cu , pentru a cere binecuvntarea Sa. credin ta Mai exist a un aspect, prea adesea neglijat de cei care l caut a pe Domnul n rug aciune. A ti fost cinsti ti cu Dumnezeu? Prin profetul Maleahi, Domnul declar a: Din vremea p arin tilor vo stri, voi v-a ti ab atut de la poruncile Mele s i nu le-a ti p azit. ntoarce ti-v a la Mine s i M a voi ntoarce s i Eu la voi, zice Domnul o stirilor. Dar voi ntreba ti: n ce trebuie s a ne ntoarcem? Se cade s a n sele un om pe Dumnezeu, cum M a n sela ti voi? Dar voi ntreba ti; Cu ce Te-am [309] n selat? Cu zeciuielile s i darurile de mncare. (Maleahi 3, 7.8). Ca D at ator al tuturor binecuvnt arilor, Dumnezeu pretinde o parte din tot ce avem. Acesta este planul S au pentru sus tinerea predic arii Evangheliei. Noi trebuie s a ar at am faptul c a apreciem darurile Sale, napoindu-I lui Dumnezeu partea Sa. Dar, dac a re tinem pentru noi ceea ce i apar tine Lui, cum putem cere binecuvntarea Sa? Dac a suntem ni ste ispravnici necredincio si ai lucrurilor p amnte sti, cum ne putem a stepta ca El s a ne nzestreze cu lucrurile cere sti? Probabil c a aici se a a taina rug aciunilor la care nu s-a primit r aspuns. Dar, n mila Sa cea mare, Domnul este gata s a ierte s i spune: Aduce ti ns a la casa vistieriei toate zeciuielile, ca s a e hran a n Casa Mea; pune ti-M a astfel la ncercare, zice Domnul o stirilor, s i

296

Rug aciunea

ve ti vedea dac a nu v a voi deschide z agazurile cerurilor s i dac a nu voi turna peste voi bel sug de binecuvntare. Si voi mustra pentru voi pe cel ce m annc a (l acusta) s i nu v a va nimici roadele p amntului s i vi ta nu va neroditoare n cmpiile voastre.... Toate neamurile v a vor ferici atunci, c aci ve ti o tar a pl acut a, zice Domnul o stirilor (Maleahi 3, 10-12). a lui Dumnezeu. Toate darurile Tot a sa este s i cu orice alt a cerin ta Sale sunt f ag aduite cu condi tia ascult arii. Dumnezeu de tine un cer plin de binecuvnt ari pentru cei care vor colabora cu El. To ti cei care l ascult a pot cere cu ncredere mplinirea f ag aduin telor Sale. Dar noi trebuie s a manifest am o ncredere ferm as i neab atut a n Dumnezeu. Adesea, El ntrzie s a ne r aspund a pentru a pune la ncercare ncrederea noastr a sau pentru a verica sinceritatea dorin tei noastre. Dac a am cerut dup a Cuvntul S au, trebuie s a credem n s f ag aduin ta Sa s i s a continu am cu insisten ta a-I adres am cererile noastre, avnd convingerea c a nu vor respinse. Dumnezeu nu spune: Cere ti o singur a dat as i ve ti primi. El ne ndeamn a s a continu am s a cerem. Persevera ti n rug aciune f ar a s ov aire. Perseveren ta n rug aciune l aduce pe cel care se roag a ia tot mai mare de a primi o atitudine mai serioas as i i d a o dorin ta lucrurile pe care le cere. La mormntul lui Laz ar, Domnul Hristos i-a spus Martei: Nu ti-am spus c a, dac a vei crede, vei vedea slava [310] lui Dumnezeu? (Ioan 11, 40). vie. Acesta este motivul pentru care nu Dar mul ti nu au o credin ta v ad o manifestare mai mare a puterii lui Dumnezeu. Sl abiciunea lor este rezultatul necredin tei. Ei au mai mult a ncredere n ac tiunile lor dect n lucrarea lui Dumnezeu pentru ei. Ace sti oameni si asum a r aspunderea de a- si purta singuri de grij a. Ei fac multe planuri s i proiecte, dar se roag a pu tin s i au doar o mic a ncredere real a n , dar aceasta este doar un Dumnezeu. Ei consider a c a au credin ta impuls de moment. Pentru c a nu reu sesc s a- si n teleag a propria nevoie s i nici dispozi tia lui Dumnezeu de a d arui, ei nu continu a . s a- si men tin a cererile naintea Domnului cu perseveren ta Rug aciunile noastre trebuie s a e tot a sa de insistente s i de perseverente ca rug aciunea acelui prieten care cerea cteva pini n miez de noapte. Cu ct vom cere mai st aruitor s i mai statornic, cu att leg atura noastr a spiritual a cu Domnul Hristos va mai strns a.

Cernd pentru a da

297

Noi vom primi tot mai multe binecuvnt ari, pentru c a vom avea o tot mai mare. credin ta Partea noastr a este s a ne rug am s i s a credem. Veghea ti n rug aciune! Veghea ti s i coopera ti cu Dumnezeu care ascult a rug aciunile! P astra ti mereu n minte faptul c a noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9). Vorbi ti s i lucra ti n armonie cu rug aciunile voastre, Aceasta va constitui diferen ta innit a ntre ncercarea care dovede ste autenticitatea credin tei voastre sau aceea care arat a c a rug aciunile voastre sunt doar o form a. Cnd se ivesc necazuri s i sunte ti confrunta ti cu dicult a ti, nu c auta ti ajutorul oamenilor. ncredin ta ti totul lui Dumnezeu. Obiceiul de a le spune altora greut a tile noastre ne face doar mai slabi, dar nu ne aduce nicio putere de a le rezolva. Prin aceasta, a sez am asupra lor o povar a a neputin telor noastre spirituale, pe care ei nu o pot u sura. Noi c aut am putere la ni ste oameni gre si ti s i limita ti, cnd putem s a o primim de la Dumnezeul innit care nu gre se ste. Nu trebuie s a merge ti pn a la marginile p amntului n c autarea n telepciunii, c aci Dumnezeu este aproape. Nu capacit a tile pe care le ave ti acum sau pe care le ve ti avea vreodat a sunt cele care v a vor da succesul, ci lucrurile pe care le poate face Domnul pentru voi. Trebuie s a avem mult mai pu tin a ncredere n ce poate face omul s i mult mai mult a ncredere n ce poate face Dumnezeu pentru ecare suet care crede. El dore ste cu ardoare ca voi s a-L c auta ti . Dumnezeu vrea s prin credin ta a a stepta ti lucruri mari de la El. El dore ste cu ner abdare s a v a ofere att n telegerea lucrurilor p amnte sti, trec atoare, ct s i a lucrurilor spirituale. Domnul poate ascu ti [311] intelectul vostru. El v a poate da tact s i ndemnare. Pune ti la lucru talentele voastre, cere ti-I lui Dumnezeu n telepciune s i v a va dat a. Lua ti Cuvntul lui Hristos ca garan tie pentru voi. Oare nu v-a invitat Domnul s a veni ti la El? S a nu v a permite ti niciodat a s a vorbi ti . Dac ntr-o manier a descurajatoare s i lipsit a de speran ta a ve ti face a sa, ve ti pierde mult. Privind la aparen te s i lamentndu-v a cnd vin dicult a ti s i sunte ti ap asa ti de necazuri, voi dovedi ti o credin ta slab as i bolnav a. Trebuie s a vorbi ti s i s a ac tiona ti ca s i cnd credin ta voastr a ar invincibil a. Domnul este bogat n resurse, deoarece ! Privi lumea este a Lui. Privi ti spre cer prin credin ta ti la Acela care are lumina, puterea s i ecien ta!

298

Rug aciunea

n credin ta adev arat a exist a o voio sie, o statornicie n principii s i o fermitate n atingerea scopului propus, pe care nici timpul, nici oboseala nu le pot sl abi. Fl ac aii obosesc s i ostenesc, chiar tinerii se clatin a, dar cei ce se ncred n Domnul si nnoiesc puterea, ei zboar a ca vulturii; alearg as i nu obosesc, umbl as i nu ostenesc (Isaia 40, 30.31). Mul ti doresc din toat a inima s a-i ajute pe al tii, dar simt c a nu au nicio putere spiritual as i nicio lumin a de mp art as it. Ace sti oameni trebuie s a- si prezinte cererile naintea tronului harului. S a se roage pe care a pentru Duhul Sfnt. Dumnezeu sus tine ecare f ag aduin ta f acut-o, Cu Biblia n mn a, spune ti: Am f acut a sa cum mi-ai spus. ti prezint f ag aduin ta pe care ai rostit-o: Cere ti s i vi se va da, c auta ti s i ve ti g asi, bate ti s i vi se va deschide!. Noi nu trebuie s a ne rug am doar n Numele Domnului Hristos, ci s i prin inspira tia Duhului Sfnt. Aceasta este explica tia arma tiei c a Duhul mijloce ste pentru noi cu suspine negr aite (Romani 8, 26). Lui Dumnezeu i face pl acere s a r aspund a la astfel de rug aciuni. Cnd rostim o rug aciune n Numele lui Hristos, cu seriozitate s i c aldur a, chiar n insisten ta aceasta se a a o garan tie din partea lui Dumnezeu c a El este pe punctul de a ne r aspunde, d aruindu-ne nespus mai mult dect cerem sau gndim noi (Efeseni 3, 20). Domnul Hristos a zis: Orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit s i-1 ve ti avea (Marcu 11, 24). Si orice [312] ve ti cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul (Ioan 14, 13). Iar ucenicul iubit, Ioan, inspirat de Duhul Sfnt, deplin declar a cu claritate s i siguran ta a: ndr azneala pe care o avem la El este c a, dac a cerem ceva dup a voia Lui, ne ascult a. Si dac as tim c a ne ascult a orice I-am cere, s tim c a suntem st apni pe lucrurile pe care T le-am cerut (1 Ioan 5, 14.15). Prin urmare, adresa ti-I Tat alui , n Numele Domnului Isus. Dumnezeu cererile voastre, cu insisten ta va onora acest Nume. Curcubeul care nconjoar a tronul divin este o asigurare c a Dumnezeu este consecvent, c a la El nu exist a schimbare, nici umbr a de mutare. Noi am p ac atuit mpotriva lui Dumnezeu s i nu merit am favoarea Sa, totu si El nsu si a a sezat pe buzele noastre cea mai frumoas a dintre rug aciuni: Pentru Numele T au, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita, nu rupe leg amntul T au cu noi (Ieremia 14, 21). Domnul ne garanteaz a c a, atunci

Cernd pentru a da

299

cnd venim la El m arturisindu-ne p acatul s i nevrednicia, ne va asculta strig atul. ns as i onoarea tronului S au este n joc n mplinirea de noi. Cuvntul S au fa ta Asemenea lui Aaron, care l simboliza pe Domnul Hristos, Mntuitorul nostru duce n inima Sa, n Locul Preasfnt, numele tuturor celor din poporul S au. Marele nostru Preot si aduce aminte de toate cuvintele prin care ne-a ncurajat s a ne ncredem n El. Domnul nu uit a niciodat a leg amntul S au. To ti cei care l vor c auta l vor g asi. Tuturor celor care vor bate, li se va deschide. Nim anui nu i se va r aspunde cu scuza: Nu M a deranja, poarta este ncuiat a, nu vreau s a o deschid. Niciodat a nu i se va spune cuiva: Nu pot s a te ajut. Cei care cer pine n miez de noapte, ca s a hr aneasc a suetele amnde, vor avea succes. n parabol a, omul care cere pine pentru vizitatorul s au prime ste tot ce-i trebuie. A sadar, n ce m asur a ne va d arui Dumnezeu lucrurile pe care urmeaz a s a le mp art as im altora? Dup a m asura darului lui Hristos (Efeseni 4, 7). ngerii vegheaz a cu un interes profund pentru a vedea cum se comport a oamenii cu semenii lor. Cnd v ad de cel gre pe cineva manifestnd simpatic fa ta sit, asemenea Domnului Hristos, ngerii vin al aturi de el s i i aduc n minte cuvintele pe care trebuie s a le rosteasc a, iar aceste cuvinte vor ca pinea vie tii pentru acel suet. Prin urmare, Dumnezeu Se ngrije ste de toate trebuin tele voastre, dup a bog a tia Sa, n slav a, n Isus Hristos (Filipeni 4, 19). M arturisirea voastr a sincer as i adev arat a va f acut a de El plin a de puterea vie tii ve snice. Cuvntul Domnului va pe [313] buzele voastre adev ar s i neprih anire. Efortul personal pentru binele altora trebuie s a e precedat de mult a rug aciune n tain a, deoarece, pentru a n telege s tiin ta salv arii de suete, este necesar a o mare n telepciune. nainte de a vorbi cu oamenii, vorbi ti cu Domnul Hristos. Ob tine ti de la tronul ceresc preg atirea necesar a pentru a sluji nevoilor oamenilor. Inima voastr a trebuie s a se frng a de dorin ta arz atoare dup a Dumnezeul cel viu. Via ta Domnului Hristos a ar atat ce poate face naturii divine. Noi putem avea tot natura uman a, dac a este p arta sa ce a primit s i Domnul Hristos de la Dumnezeu. A sadar, cere ti s i ve ti perseverent ferm primi. Cu o credin ta a ca a lui Iacov, cu o st aruin ta a ca a lui Ilie, cere ti-I lui Dumnezeu s a mplineasc a pentru voi tot ce a f ag aduit.

300

Rug aciunea

L asa ti ca gnduri pline de slav a despre Dumnezeu s a st apneasc a mintea voastr a. Via ta voastr a s a e unit a prin leg aturi tainice cu via ta lui Isus. Cel care i-a poruncit luminii s a str aluceasc a n ntuneric dore ste s a str aluceasc a n inima voastr a, s a v a dea lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Isus Hristos. Duhul Sfnt va lua lucrurile lui Dumnezeu s i vi le va descoperi, aducndu-le ca pe o putere vie n inima celui ascult ator. Domnul Hristos v a va conduce pn a la hotarul ve sniciei. Ve ti putea contempla slava care se a a dincolo de perdeaua desp ar titoare a Templului ceresc s i le ve ti descoperi oamenilor atotputernicia Celui care tr aie ste ve snic, ca [314] s a mijloceasc a pentru noi.

Capitolul 32 Rug aciunea s i credin ta*


Credin ta nseamn a s a nu ne ndoim de Dumnezeu s a credem c a El ne iube ste s i s tie precis ce este spre binele nostru. Astfel, ea ne conduce s a alegem calea Sa, n loc s a o alegem pe a noastr a. n locul ne stiin tei noastre, ea prime ste n telepciunea Sa; n locul sl abiciunii noastre, puterea Sa; n locul p ac ato seniei noastre, neprih anirea Sa. Via ta noastr a, noi n sine suntem deja ai Lui. Credin ta recunoa ste faptul ca i apar tinem s i prime ste binecuvntarea Sa. Adev arul, cur a tia, integritatea caracterului au fost indicate ca ind secrete ale . Credin succesului n via ta ta ne pune n posesia acestor principii. Fiecare impuls sau aspira tie bun a reprezint a un dar de la Dum care nezeu. Credin ta prime ste de la Dumnezeu singurul fel de via ta . poate produce o adev arat a cre stere s i ecien ta Modalitatea de exercitare a credin tei ar trebui s a e f acut a foarte a lui Dumnezeu are condi clar a. Fiecare f ag aduin ta tii. Dac a suntem dispu si s a mplinim voia Sa, toat a puterea Lui este a noastr a. Orice dar promite, se a a n promisiunea ns as i. S amn ta este Cuvntul Iui Dumnezeu (Luca 8, 11). La fel de sigur cum se a a stejarul n ghind a, tot a sa, darul lui Dumnezeu se a a n f ag aduin ta Sa. Daca primim f ag aduin ta, avem darul. Credin ta care ne face n stare s a primim darurile lui Dumnezeu este ea ns as i un dar oferit ec arei f apturi omene sti ntr-o m asur a mai mic a sau mai mare. Ea cre ste pe m asur a ce este exercitat a, n [315] timp ce ne nsu sim Cuvntului lui Dumnezeu. Pentru a ne nt ari credin ta, trebuie s a o aducem adesea n leg atur a cu Scriptura. n studiul Bibliei, cercet atorul ar trebui s a e ndrumat s a vad a puterea Cuvntului lui Dumnezeu. La Crea tiunc, El zice s i se face; . El cheam porunce ste s i ce porunce ste ia in ta a lucrurile care nu sunt ca s i cum ar (Psalmii 33, 9; Romani 4, 17), pentru c a, atunci cnd le cheam a, ele sunt. Ct de adesea, cei care s-au ncrezut n Cuvntul lui Dumnezeu, puterii lumii de si total lipsi ti de putere prin ei n si si, au f acut fa ta
* Capitolul

acesta apare n Educa tie, paginile 253-261.

301

302

Rug aciunea

sfnt ntregi Enoh, cu o inim a curat a, cu o via ta a, tinndu- si strns credin ta n triumful neprih anirii mpotriva unei genera tii stricate s i batjocoritoare; Noe s i familia sa, mpotriva oamenilor din vremea fui, oameni care aveau cea mai mare putere zic as i intelectual a, dar erau complet imorali; copiii lui Israel la Marea Ro sie, o mul time de robi neajutora ti, ngrozi ti, mpotriva celei mai puternice armate a celei mai tari na tiuni de pe glob; David, un tn ar p astor care avea f ag aduin ta Iui Dumnezeu c a va urca pe tron, mpotriva lui Saul, monarhul ales care era hot art s a nu dea drumul din mn a puterii; Sadrac s i tovar as ii Iui n foc s i Nebucadne tar pe tron; Daniel printre lei, iar vr ajma sii lui n locurile nalte ale mp ar a tiei; Isus pe cruce, iar preo tii s i conduc atorii iudei for tndu-1 chiar s i pe guvernatorul roman s a le mplineasc a voia; Pave n lan turi, mpins c atre o moarte ce se cuvenea unui criminal, iar Nero ca despot al unui imperiu mondial. Asemenea exemple nu se g asesc numai n Biblic. Ele abund a n orice raport al istoriei umanit a tii. Valdenzii s i hugheno tii, Wycliffe s i Hus, Ieronim s i Luther, Tyndale s i Knox, Zinzendorf s i Wesley, al aturi de mul ti, mul ti al tii au dat m arturie despre puterea Cuvntului lui Dumnezeu mpotriva puterii s i politicii omene sti care sprijin a r aul. Aceasta este adev arata nobilime a lumii. Aceasta este linia sa princiar a. n aceast a linie sunt chema ti s a- si ocupe locurile tinerii de ast azi. tot att n problemele m arunte ale vie tii este nevoie de credin ta de mult ca s i n cele mari. n interesele s i activit a tile noastre de ecare zi, puterea lui Dumnezeu care ne sus tine devine un lucru real pentru noi, printr-o ncredere neab atut a. Privit a din perspectiva ei uman a, via ta este pentru to ti o c arare nencercat a, o c arare pe care, n ce prive ste experien ta noastr a pro omeneasc [316] fund a, ecare merge singur. Nicio alt a in ta a nu poate intra pe deplin n via ta noastr a interioar a. Cnd copila sul porne ste n acea c al atorie n care, mai devreme sau mai trziu, va trebui s a- si aleag a propriul drum, hot arnd singur pentru ve snicie care va destinul vie tii sale, ct de serios ar trebui s a e efortul de a-i ndrepta ncrederea c atre Ajutorul s i C al auza cea sigur a! Ca scut mpotriva ispitei s i inspira tie c atre puritate s i adev ar, nu poate egala sentimentul prezen nicio alt a inuen ta tei lui Dumnezeu.

Rug aciunea s i credin ta

303

Totul este gol s i descoperit naintea ochilor Aceluia cu care avem de-a face. Ochii T ai sunt a sa de cura ti, c a nu pot s a vad a r aul s i nu po ti s a prive sti nelegiuirea! (Evrei 4, 13; Habacuc 1, 13). Acest gnd a fost scutul Iui losif cnd se aa n mijlocul stric aciunii din Egipt. n fa ta ispitelor, r aspunsul s au a fost ferm: Cum a s putea s a fac eu un r au att de mare s i s a p ac atuiesc mpotriva lui Dumnezeu? (Geneza 39, 9). Dac a este cultivat a, credin ta va aduce un astfel de scut ec arui suet. mntul prezen Numai sim ta tei lui Dumnezeu poate alunga teama care i-ar face via ta o povar a copilului timid. El s a- si xeze n memorie f ag aduin ta: ngerul Domnului t ab ar as te n jurul celor ce se tem de EI s i-i scap a din primejdie (Psalmii 34, 7). S a citeasc a acea povestire minunat a a lui Elisei, aat n cetatea de pe munte, cnd ntre ei s i o stirile de vr ajma si narma ti se aa un cordon puternic de ngeri cere sti. S a citeasc a despre felul cum ngerul i s-a ar atat lui Petru, care era ntemni tat s i condamnat la moarte; Cum l-a condus ngerul pe slujitorul lui Dumnezeu, trecnd de g n siguran ta arzile narmate, de u sile masive s i de marea poart a de er, cu to ti drugii s i z avoarele lor. S a citeasc a despre acea scen a de pe marc, cnd Pavel, obosit de munc a, veghere s i post ndelungat, a rostit aceste m are te cuvinte de ncurajare s i n adejde pentru solda tii s i marinarii arunca ti ncoace s i ncolo de furtun a: Acum, v a sf atuiesc s a ti cu voie bun a pentru c a niciunul din voi nu va pieri.... Un nger al Dumnezeului al c aruia sunt eu s i c aruia i slujesc mi s-a ar atat azi noapte s i mi-a zis; Nu te teme, Pavele; tu trebuie s a stai naintea cezarului; s i iat a c a Dumnezeu ti-a d aruit pe to ti cei ce merg cu , Pavel corabia mpreun a cu tine. ncrez ator n aceast a f ag aduin ta s i-a asigurat tovar as ii de drum: Nu vi se va pierde niciun p ar din cap. A sa s-a s i ntmplat. Pentru c a n corabia aceea exista un om prin care Dumnezeu putea lucra, to ti cei de la bord, solda ti p agni [317] s i marinari, au fost cru ta ti. Au ajuns to ti teferi la uscat (Faptele Apostolilor 27, 22-24.34.44). Aceste lucruri nu au fost scrise doar ca s a le citim s i s a ne care a lucrat n slujitorii din minun am, ci pentru ca aceea si credin ta vechime ai lui Dumnezeu s a poat a lucra s i n noi. El va lucra ast azi ntr-un mod special, ea s i atunci, oriunde se vor aa inimi pline de care s credin ta a e mijloace de r aspndire a puterii Sale.

304

Rug aciunea

Cei care nu au ncredere n ei n si si, a c aror lips a de ncredere n for tele proprii i face s a evite grijile s i responsabilit a tile, s a e nv a ta ti s a se ncread a n Dumnezeu. Astfel, mul ti care altminteri nu ar dect un nimeni n lume, poate doar o povar a neajutorat a, vor putea spune al aturi de apostolul Pavel: Pot toiul n Hristos, care m a nt are ste (Filipeni 4, 13). De asemenea, credin ta arc lec tii pre tioase pentru copilul care nu poate suferi nedrept a tile. nclina tia de a se mpotrivi r aului sau de a se r azbuna pentru ce este r au este adesea determinat a de un mnt ascu sim ta tit al drept a tii s i un spirit activ, plin de energic. Un asemenea copil s a e nv a tat c a Dumnezeu este Garantul etern al drept a tii. El poart a de grij a cu ging as ie f apturilor pe care le-a iubit att de mult, nct s a-L dea pe iubitul S au Fiu pentru a le salva. El Se va ocupa de ecare nelegiuit. C aci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui (Zaharia 2, 8). ncredin teaz a- ti soarta n mna Domnului, ncrede-te n El s i Ei va lucra.... Va face s a str aluceasc a dreptatea ta ca lumina s i dreptul t au, cu soarele la amiaz a (Psalmii 36, 5.6). Domnul este sc aparea celui asuprit, sc apare la vreme de necaz. Cei ce cunosc Numele T au se ncred n Tine, c aci Tu nu p ar ase sti pe cei ce Te caut a, Doamne! (Psalmii 9, 9.10), Dumnezeu ne ndeamn a s a ar at am s i noi altora compasiunea pe noi. Cei impulsivi, cei mndri, cei r care o manifest a El fa ta azbun atori s a priveasc a la Cel care este blnd s i smerit cu inima, asemenea unui miel dus la t aiere, lipsit de gndul r azbun arii, precum o oaie care nu scoate niciun sunet naintea celor ce o tund. S a priveasc a la Acela care a fost str apuns pentru p acatele noastre s i a purtat durerile [318] noastre s i vor nv a ta s a rabde, s a suporte ndelung s i s a ierte. a caracterului poate Prin credin ta n Hristos, orice decien ta reparat a, ecare ntinare poate cur a tit a, ecare gre seal a poate corectat a, ecare lucru n care excel am poate dezvoltat. Voi ave ti totul deplin n El (Coloseni 2, 10). Rug aciunea s i credin ta sunt strns legate. si trebuie s a e studiate divin pe mpreun a. n rug aciunea credin tei exist as tiin ta a, o s tiin ta care trebuie s-o n teleag a orice om care vrea s a fac a din via ta sa un succes. Hristos spune: De aceea v a spun c a, orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit s i-1 ve ti avea (Marcu

Rug aciunea s i credin ta

305

11, 24), El face clar faptul c a lucrurile pe care le cerem trebuie s a e conform voin tei lui Dumnezeu. Trebuie s a cerem lucrurile pe care ni le-a f ag aduit s i orice primim trebuie s a e folosit pentru a atunci cnd mplini voia Sa. Nu trebuie s a ne ndoim de f ag aduin ta sunt mplinite condi tiile. Putem cere iertarea p acatului, Duhul Sfnt, un temperament cre stin, n telepciune s i t arie pentru a face lucrarea Sa, orice dar pe care l-a f ag aduit; urmeaz a apoi s a credem c a vom primi ceea ce am cerut s i s a-I mul tumim lui Dumnezeu pentru primirea acelui lucru. Nu avem nevoie s a c aut am vreo dovad a exterioar a a binecuvns t arii. Darul se a a n f ag aduin ta i putem merge la lucrarea noastr a asigura ti c a Dumnezeu poate mplini ce a promis s i c a darul care se a a deja n posesia noastr a l vom primi cnd vom avea cel mai mult nevoie de el. A tr ai n acest fel dup a Cuvntul Iui Dumnezeu nseamn a s a-I pred am Lui toat a via ta noastr a. Vom sim ti continuu un sentiment de , o atrac nevoie s i dependen ta tie a inimii c atre Dumnezeu. Rug aciunea este o necesitate, pentru c a ea este via ta suetului. Rug aciunea n familie, rug aciunea public a, amndou a si au locul lor, ns a comuniunea n tain a cu Dumnezeu este cea care sus tine via ta suetului. Pe munte cu Dumnezeu, a v azut Moise modelul acelei construc tii minunate, care urma s a e locul slavei Sale. Pe munte cu Dumnezeu ntr-un loc tainic de comuniune urmeaz a s a contempl am idealul S au glorios pentru neamul omenesc. Vom ajunge n stare s a ne ducem la bun sfr sit zidirea caracterului, astfel nct s a se poat a mplini pentru noi f ag aduin ta: Eu voi locui s i voi umbla n mijlocul lor; Eu voi Dumnezeul lor, s i ei vor poporul Meu (2 Corinteni [319] 6, 16). n orele de rug aciune tainic a, Isus a primit n timpul vie tii Sale p amnte sti n telepciune s i putere. Tinerii s a urmeze exemplul Sau s i s a g aseasc a diminea ta s i la apus un timp lini stit pentru comuniune cu Tat al lor din ceruri. Iar n cursul ntregii zile, s a- si nal te inimile c atre Dumnezeu. La ecare pas pe care-1 facem pe calea noastr a, El spune: C aci Eu sunt Domnul, Dumnezeul t au, care te iau de mna dreapt as i- ti zic: Nu te teme de nimic, Eu ti vin n ajutor! (Isaia 41, 13). Dac a ar putea nv a ta copiii no stri aceste lec tii n zorii anilor lor, ce prospe time s i putere, ce bucurie s i ging as ie ar aduse n vie tile lor!

306

Rug aciunea

Acestea sunt lec tii pe care nu le poate preda dect cel care Ie tura Scripturii nu are un efect mai mare a nv a tat el nsu si. nv a ta tori asupra tinerilor tocmai pentru c a att de mul ti p arin ti s i nv a ta m arturisesc credin ta n Cuvntul lui Dumnezeu, n vreme ce vie tile lor i t ag aduiesc puterea. Din cnd n cnd, tinerii sunt adu si n situa tii n care simt puterea Cuvntului. Ei v ad ct de pre tioas a este dragostea lui Hristos. V ad frumuse tea caracterului S au, posibilit a tile unei vie ti n slujba Sa. Ei v ad n schimb via ta celor care m arturisesc c a au respect pentru preceptele lui Dumnezeu. n dreptul multora, sunt adev arate cuvintele rostite c atre prorocul Ezechiel: Fiul omului! Copiii poporului t au vorbesc de tine pe lng a ziduri s i pe la u sile caselor s i zic unul altuia, ecare fratelui s au: Veni ti dar s i asculta ti care este cuvntul ie sit de la Domnul! Si vin cu gr amada la tine, stau naintea ta ca popor al Meu, ascult a cuvintele tale, dar nu le mplinesc, c aci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umbl a tot dup a poftele lor. Iat a c a tu e sti pentru ei ca un cnt are t pl acut, cu un glas frumos s i iscusit la cntare pe coarde. Ei ti ascult a cuvintele, dar nu le mplinesc deloc (Ezechiel 33, 30-32). turi morale, pe Una este s a trat am Biblia ca ind o carte de nv a ta care s a le ascult am atta vreme ct se potrivesc cu spiritul timpurilor pe care le tr aim s i cu pozi tia pe care o avem n lume, s i cu totul altceva e s a o privim ca ind exact ceea ce este de fapt Cuvntul Dumnezeului celui viu, Cuvntul care este via ta noastr a, Cuvntul care trebuie s a ne modeleze ac tiunile, vorbele s i gndurile. A aborda Cuvntul lui Dumnezeu ca ind orice mai pu tin dect att nseamn a a-1 respinge. Aceast a respingere din partea celor ce m arturisesc credin ta n el este cauza principal a a scepticismului s i a necredin tei [320] tinerilor. O agita tie cum n-a mai fost v azut a vreodat a pn a acum pune st apnire pe lume. n distrac tii, c stigul de bani, ntrecerea pentru , exist teribil putere, chiar n lupta pentru existen ta a o for ta a, care absoarbe s i trupul, s i mintea, s i suetul. n mijlocul acestei goane nnebunitoare, Dumnezeu vorbe ste: Opri ti-v as i s as ti ti c a Eu sunt Dumnezeu (Psalmii 46, 10). Mul ti, chiar n clipele lor de nchinare, nu reu sesc s a primeasc a binecuvntarea unei adev arate comuniuni cu Dumnezeu. Sunt ntr-o grab a prea mare. Cu pa si gr abi ti, ncearc a s a intre n cercul prezen tei iubitoare a lui Hristos, z abovind poate o clip a n atmosfera sacr a,

Rug aciunea s i credin ta

307

torul nea steptnd ns a s a primeasc a sfat. Nu pot r amne cu nv a ta divin, din lips a de tim Cu poverile lor, se ntorc la munc a. Ace sti oameni muncitori nu vor putea dobndi niciodat a cel mai care este secretul puterii. Trebuie nalt succes, pn a cnd nu nva ta s a- si fac a timp pentru a gndi, a se ruga, a a stepta ca Dumnezeu s a le rennoiasc a puterea zic a, mintal as i spiritual a. Ei au nevoie toare a Duhului S de inuen ta n al ta au. Primind acestea, ei vor nnoit nviora ti printr-o via ta a. Constitu tia ostenit as i creierul obosit vor mprosp atate, s i inima mpov arat a va u surat a. Nevoia noastr a nu este aceea de a ne opri o clip a n prezen ta Sa, ci de a avea un contact personal cu Hristos, de a ne a seza s i a n tov ar as ia Sa. O mare fericire se va rev arsa peste copiii din casele noastre s i peste studen tii din s colile noastre cnd p arin tii s i profesorii vor nv a ta n propriile lor vie ti experien ta pre tioas a, zugr avit a n aceste cuvinte din Cntarea Cnt arilor: Ca un m ar ntre copacii p adurii, a sa este preaiubitul meu ntre tineri. Cu a sa drag stau la umbra lui s i rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus n casa de osp a ts i dragostea era steagul uturat peste mine (Cntarea Cnt arilor 2, 3.4).