You are on page 1of 3

Apakah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat syifa'? Syifa' bermaksud penyembuhan.

Di dalam al-Quran, terdapat kalimah syifa' di dalam beberapa ayat al-Quran yang boleh digunakan untuk tujuan merawat penyakit. Berikut adalah 6 ayat-ayat syifa' yang boleh diamalkan berdasarkan amalan perubatan Islam:

1. Ayat pertama: Surah At-Taubah ayat 14.

2. Ayat kedua: Surah Yunus ayat 57

3. Ayat ketiga: Surah An-Nahl ayat 69

4. Ayat keempat: Surah Al-lsra' ayat 82 5. Ayat kelima: Surah Asy-Syu'ara' ayat 80

6. Ayat keenam: Surah Fussilat ayat 44.