Capitolul 4

00:50

Auditul intern şi guvernanţa corporativă
4.1 Guvernanţa corporativă 4. 2 Necesitatea existenţei comitetului de audit şi a funcţiei de audit intern 4.3 Responsabilităţile comitetului de audit 4.4 Structura comitetului de audit 4.5 Implementarea funcţiei de audit intern
Timp necesar: 50 minute

Parcurgând acest capitol vom afla:  Care este semnificaţia şi importanţa noţiunii de guvernanţă corporativă;  Care este rolul şi structura comitetului de audit;  Care sunt responsabilităţile comitetului de audit;  Care sunt etapele de aplicare a funcţiei de audit intern. 4.1 Guvernanţa corporativă Guvernanţa controlată. Guvernanţa corporativă reprezintă modalităţile prin care fu rnizorii de resurse financiare ai unei companii se asigură că vor primi beneficiile la care se aşteaptă făcând această investiţie. Guvernanţa corporativă poate fi definită ca ansamblul relaţiilor unei companii cu acţionarii săi, sau mai pe larg, cu societatea pe ansamblu. Guvernanţa corporativă specifică distribuţia drepturilor şi corporativă sau conducerea corporativă

(corporate governance) este sistemul prin care o companie este condusă şi

responsabilităţilor dintre diferitele categorii de persoane implicate în companie cum ar fi: consiliul de administraţie, directorii, acţionarii şi alte

28

categorii, şi stabileşte regulile şi procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii. [OECD aprilie 1999 preluată din Cadbury Cod, 1992, pagina 15] Guvernanţa corporativă este un set de reguli conform cărora firmele sunt conduse şi controlate, este rezultatul unor norme, tradiţii şi modele comportamentale dezvoltate de fiecare sistem legislativ. Guvernanţa corporativă se referă la promovarea corectitudinii, transparenţei şi responsabilităţii la nivel de companie. Guvernanţa corporativă studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri instituţionale cum ar fi actele constitutive, organigramele şi cadrul legislativ. În cele mai multe cazuri se limitează la studii privind modul în care deţinătorii de acţiuni pot să asigure şi să motiveze directorii companiilor astfel încât să primească beneficiile aşteptate de pe urma investiţiilor lor. (www.encycogov.com, Mathiesen, 2002). Conceptul de „Guvernanţa corporativă“ (CG) a apărut în 1992 în raportul Cadbury din Marea Britanie. Guvernanţa corporativă este definită ca fiind managementul întregului sistem de relaţii între consiliu de conducere, management, acţionari şi alţi „stakeholderi“. 4. 2 Necesitatea existenţei comitetului de audit şi a funcţiei de audit intern In ultimii ani au aparut, la nivel mondial, numeroase reglementari privind guvernanţa corporativă, în cadrul cărora se menţionează obligativitatea existenţei unui comitet de audit. De exemplu, în Statele Unite, legea Sarbanes-Oxley din 2002 obligă companiile listate pe toate bursele (NYSE, NASDAQ etc.) să aibă comitete

29

În Marea Britanie. asupra valorii acţiunilor. toate societăţile listate să aibă comitet de audit. La nivel european. IOSCO (Organizaţia Internaţională a Burselor de Valori) şi DECO (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica) au arătat că văd in comitetul de audit un instrument puternic. Problema cu care se confruntă multe societaţi în acest moment. demonstrează că organizaţiile care au avut o abordare strategică şi au ştiut să utilizeze potenţialul acestor două elemente la adevarata lor valoare au avut un avantaj competitiv. în final. au contribuit la îmbunatăţirea performanţelor şi au contribuit la atingerea obiectivelor acestora. a adaugat un plus de valoare organizaţiei. de asemenea. articolul 41 al Directivei a 8-a (2006/43/EC din 17 mai 2006) impune şi existenţa unui comitet de audit pentru entitaţile de interes public în toate statele membre. care a avut un impact semnificativ asupra investitorilor şi. este că nici reglementarile legale şi nici lucrările de specialitate nu oferă detalii despre modalitatea practică în care ar putea fi implementate şi modul în care ar trebui să funcţioneze comitetul 30 . atât în Romania. obligativitatea existenţei unui comitet de audit este introdusă de legea 441 din 27 noiembrie 2006. Existenţa unui comitet de audit si a auditului intern activ.de audit. In ţara noastră. legislaţia referitoare la guvemanţă corporativă. care poate îmbunătăţi transparenta şi fiabilitatea raportării financiare. respectiv în cadrul consiliului de supraveghere pentru societăţile care au un sistem dualist de administrare. Experienţa internaţională. din iulie 2003 obligă. cât şi la nivel global. In cazul societ ăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară este obligatorie crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administraţie.

1). 31 31 . 4/2007. probleme de conformitate. regularitate şi etică Controlul intrn Manangementul riscului Fig.3 Responsabilităţile comitetului de audit In sens larg.de audit şi funcţia de audit intern. managementul riscului.1 Soluţia poate fi obţinută prin definirea corectă a obiectivelor organizaţiei şi a aşteptărilor pe care aceasta le are de la comitetul de audit şi de la funcţia de audit intern. Atribuţiile principale ale comitetului de audit se refera la raportarea financiară. coordonarea şi supervizarea auditului intern. 4. Implementarea strategică a comitetului de audit şi a funcţiei de audit intern. pag. nr. sistemul de control intern. Raportarea financiară Auditul intern Auditul extern Comitetul de audit Conformitate. Comitetul de audit reprezintă o punte de legatură între conducerea organizaţiei şi acţionarii acesteia.1 Atribuţiile comitetului de audit 1 Nadir ALI. relaţia cu auditul extern. 4. rolul comitetului de audit este de a oferi asistenţă consiliului de administraţie. Prezentăm în continuare rolul pe care ar trebui să îl joace comitetul de audit şi o modalitate de implementare a funcţiei de audit intern. regularitate şi etică (figura 4. Audit financiar.

3. trebuie introdus ca etapa distincta in calendarul de elaborare şi publicare a situatiilor financiare şi a altor materiale publice.1 Raportarea financiara Comitetul de audit este de regula responsabil.3.4. în numele consiliului de administraţie. din lipsa de experienta in domeniul financiar. Aceste verificari trebuie sa fie suficiente pentru a permite comitetului de audit sa explice celorlalţi membri ai consiliului de administraţie modul în care societatea işi propune sa raporteze rezultatele financiare. Timpul pentru aceste verificari şi activitaţi de monitorizare. Prin urmare pentru a putea analiza situatiile financiare in mod eficient. Una dintre sarcinile principale ale comitetului de audit este de a asigura integritatea sistemului de control intern al societaţii. Acest rol important include verificarea inainte de publicare a situatiilor financiare şi a altor informatii importante.2 Managementul riscurilor şi controalele interne Un sistem de control bine proiectat şi implementat ofera mediul propice pentru derularea eficienta a operaţiunilor entitaţii. membrii comitetului trebuie sa inteleaga conceptele contabile care afecteaza raportarea şi. care pot avea impact pe piata. 4. de asigurarea integritatii situatiilor financiare ale societatii. trebuie sa implice in mod constructiv conducerea şi auditorul extern in abordarea unor aspecte din domenii complexe sau subiective. Exista cazuri in care. Procesul de gestionare a riscurilor incepe cu stabilirea strategiilor şi de evaluarea riscurilor de afaceri şi include controalele interne pe care conducerea le-a implementat in vederea gestionarii şi diminuarii acestor 32 . comitetul de audit apeleaza la experţi externi cu rol consultativ. de asemenea.

in sens pozitiv. Consiliul de administrape.care pot afecta organizaţia in diverse moduri (fluxurile de trezorerie.  Responsabilitatea consiliului de administraţie este de a stabili parametrii de determinare a strategiei societaţii . cat şi negative . inclusiv definirea profilului de fisc. Rolul comitetului de audit este de a revizui strategia societatii şi profilul de risc şi de a verifica daca acestea corespund cu activitatile şi procedurile de gestionare a riscurilor implementate de conducere. 33 .  Conducerea organizaţiei este responsabila pentru elaborarea de proceduri de gestionare a riscurilor. inclusiv cele care afecteaza raportarea financiara. Conducerea este cea care defineşte şi implementeaza sistemul de control intern pentru gestionarea riscurilor şi este responsabila pentru funcţionarea acestuia. conducerea şi comitetul de audit indeplinesc roluri diferite. Riscul deriva atat din posibilitatea ca societatea sa fie afectata de un eveniment negativ.cantabile.atat pozitive. dar interdependente in ceea ce priveşte riscurile. Riscurile nu trebuie privite doar in sensul negativ. in conformitate cu politica stabilita de consiliul de administraţie.riscuri. Comitetul de audit trebuie sa inteleaga sistemul de control intern asupra raportarii financiare implementat de catre conducere. Acesta include controale asupra integritaţii evidentelor si sistemelor financiar .inclusiv apetitul la risc al societaţii . precum şi controale care asigura prezentarea justa a informatiilor financiare conform standardelor cantabile. reputaţia etc. Acestea reprezinta evenimente viitoare incerte .). profitabilitatea. profitul acţionarilor.şi de a aproba politicile aferente strategiei respective. cat şi din posibilitatea ca societatea sa nu foloseasca in interesul sau o oportunitate.

De regula.4 Reglementare. in afara de aspectele legate de integritatea informatiilor financiare publicate. ci şi cerinţele legale. politicile interne. revizuirea ariei de aplicabilitate a lucrărilor de audit şi verificarea independentei auditorului extern. precum şi aspectele etice. comitetul de audit nu este responsabil pentru stabilirea standardelor de etica. 4.4. ce prezinta principiile emise de consiliu in ce priveşte practicile acceptabile de afaceri. Comitetul de audit trebuie sa se implice in asigurarea respectarii principiilor de etica. Auditorul extern va discuta toate problemele identificate cu comitetul de audit. Prin urmare. alte cerinţe ale actionarilor. Toate acestea pot avea impact financiar sau pot afecta imagine a societatii respective.3. Comitetul trebuie sa ineleaga nu numai controalele interne referitoare la raportarea financiara. comitetul de audit supraveghează şi aspectele ce ţin de conformitate. Aceasta ar trebui sa fie responsabilitatea consiliului de administraţie. comitetul de audit poate 34 . Rolul său include prezentarea catre consiliul de administraţie a recomandarilor privind numirea unui anumit auditor.3 Auditul extern Comitetul de audit reprezinta principalul punct de legatura dintre societate şi auditorul extern. In anumite situaţii. membrii comitetului trebuie sa cunoasca mai mult decat procesul de raportare financiara. Tot mai multe consilii de administraţie aloca resurse pentru programe de etica şi a devenit o practica obişnuita ca societaţile sa adopte un cod de conduita formal. Imaginea unei societati este un factor esential in determinarea valorii acesteia. alte reglementari specifice din domeniile de activitate relevante. De asemenea.3. convenirea asupra onorariilor de audit. comitetul de audit va lucra in stransa legatura cu auditorul extern in vederea realizarii in bune conditii a auditului. conformitate şi etică De regula.

resursele. acesta se asigura ca nu exista restrictii in ce priveşte aria de acoperire a activitaţilor auditului intern. se pune tot mai mult accent asupra unei linii de raportare direct catre comitetul de audit. functia de audit intern era subordonată. Numai in acest fel funcţia de audit intern poate fi independenta şi libera de presiuni din partea conducerii organizaţei. Prin urmare. cornitetul de audit trebuie sa evalueze eficacitatea şi performanta funcţiei de audit intern. personalul şi structura functiei de audit intern.analiza cazurile specifice de nerespectare a principiilor de etica sau suspiciuni de fraudă şi poate dispune investigatii interne in acest gens. In practica. Cornitetul de audit este responsabil pentru aprobarea cartei de audit intern. inclusiv orice limitari impuse de catre conducere. conducerii şi directorului general. comitetul de audit trebuie să înţeleaga capacitatea tehnica a funcţiei de audit intern. a planurilor de audit. 4. Periodic. O relaţie pozitiva puternica cu auditul intern poate oferi membrilor comitetului de audit o viziune asupra elementelor de control relevante pentru activitatea acestora. de asemenea.3. Comitetul de audit trebuie sa fie singurul in masura sa înlocuiasca din funcţie Directorul de Audit Intern. faţă de criterii predefinite. calificarile. Comitetul de audit este cel care efectueaza selecţia şi nurnirea Directorului de Audit Intern şi. aria de aplicabilitate. de regula. este de asemenea important ca Directorul de audit intern sa aiba 35 . In plus. In prezent. comitetul de audit supervizează activitaţile operaţionale. precum şi constatarile rezultate in urma examinărilor efectuate.5 Auditul intern Traditional. îi stabileşte nivelul salarial. De asemenea. raportarea. a evaluarii riscurilor.

nivelul remuneraţiilor şi numeşte preşedintele comitetului de audit. toti membrii comitetul de audit trebuie sa fie administratori neexecutivi. precum şi sugestii constructive. din care cel putin unul sa fie expert in raportare financiara. comitetul de audit trebuie sa se asigure ca acesta dispune de resurse financiare şi de o infrastructura adecvata desfaşurarii a ctivitatii conform planului de audit.4 Structura comitetului de audit De regula. 4. selectati de regula dintre membrii consiliului de administratie. un comitet de audit cuprinde de la 2 la 6 membri.acces permanent la membrii cornitetului de audit. pentru a le prezenta problemele identificate. Conform Legii 441/2006. spirit iscoditor şi raţionament independent.  integritate. a obiectului de activitate. Pentru a asigura independenta şi obiectivitatea auditului intern. Atributele membrilor comitetului de audit trebuie sa includă:  capacitatea de întelegere a modului de organizare şi funcţionare a entităţii.  Capacitatea de a oferi perspective noi şi diferite. Comitetul de audit are dreptul sa angajeze consultanţi externi pentru a putea aborda problemele mai complexe.  Cunoştinte financiare (capacitatea de a citi şi înţelege situaţiile 36 . disponibilitate din punct de vedere al timpului şi energiei. de cunoaştere a produselor şi serviciilor acesteia. De asemenea. consiliul de administratie stabileşte durata mandatului. Membrii comitetului de audit sunt numiti de consiliul de administratie.

Intr-un mediu economic dinamic.  Creşte diferenţa între aşteptările acţionarilor şi beneficiile aduse de auditul intern în realitate. Acest tip de audit intern se axeaza pe trecut.  Procesele auditate devin necompetitive şi greoaie. consecintele auditului intern „tradiţional“. auditul intern „tradiţional“ are ca obiectiv principal verificarea tranzactiilor. este similar cu a conduce 37 . fiecare audit aduce din ce in ce mai puţina valoare. cu atribuţii limitate la verificarea legalităţii şi regularităţii întocmirii situatiilor financiare şi a modului de gestionare a patrimoniului organizatiei.  Auditul tinde sa acopere doar aspectele financiar-contabile. Periodic. a situatiilor financiare şi se concentreaza pe identificarea iregularitatilor şi corectarea efectului acestora. iar rezultatele se materializeaza in constatari şi recomandari.5 Implementarea funcţiei de audit intern In trecut. Ca urmare. 4. auditul intern a fost asimilat funcţiei de cenzor. precum şi cursuri de dezvoltare a aptitudinilor membrilor existenţi.financiare şi politicile contabile). Un audit intern „tradiţional“. prin introducerea unui numar din ce in ce mai mare de controale interne.  De la an la an. axat pe trecut. comitetul de audit trebuie să se autoanalizeze şi să asigure cursuri de pregătire pentru membrii noi. axat pe trecut sunt:  Creşterea birocratiei.  Auditorii interni sunt priviţi şi tind sa se comporte ca „politişti“ ai organizaţiei.

In schimb. 4. Daca in mod tradiţional. Intrebările care se pun nu mai sunt limitate la gestiunea patrimoniului organizaţiei şi la legalitatea intocmirii situaţiilor financiare. Risc total Aria de cuprindere Bazat pe risc Tradiţional Risc financiar Poliţist Partener Atitudine şi percepţie Fig. cat şi in modul in care aceştia sunt percepuţi de catre organizaţie. In loc sa verifice tranzactiile si contabilizarea acestora. Majoritatea tehnicilor de gestionare a riscului se bazeaza pe controalele interne. Aceasta evoluţie a auditului intern necesita şi o schimbare atat in mentalitatea auditorilor. acum el trebuie sa fie perceput ca un „partener de afaceri“. auditorul intern va identifica riscurile afacerii şi va evalua eficacitatea şi eficienta mecanismelor prin care societatea gestioneaza aceste riscuri.2 Rolul auditului intern 38 . iar auditorul intern trebuie sa priveasca spre viitor şi sa işi puna intrebarea „Cat de bine sunt gestionate aceste riscuri?“ în loc de „A fost patrimoniul gestionat corespunzator?“ şi „Sunt situaţiile financiare corect întocmite?“.un autovehicul privind în oglinda retrovizoare. auditul intern bazat pe risc. auditorul intern era vazut ca un „poliţist“ al organizatiei. priveşte spre viitor.

implementarea cu succes a unei functii strategice de audit intern implica resurse şi costuri semnificative. abordarea tactica trebuie sa rezulte din strategie. articole şi materiale care ofera o perspectiva vastă asupra rolului şi importanţei auditului intern. organizatia trebuie sa determine modul in care aceasta funţiie va furniza serviciul dorit. Sub presiunea urgenţei implementarii pot fi trecute cu vederea aspecte strategice importante. Prin acest proces.tactica. 39 . 4. Rezultatul final poate fi in mod nefericit o functie de audit intern .5. Implementarea cu succes a unei functii eficiente de audit intern presupune parcurgerea a zece etape. Exista numeroase exemple care demonstreaza ca cele mai multe organizaţii au dificultaţi in a aplica in practica aceste concepte şi nu reuşesc sa implementeze o funcţie de audit intern capabila sa adauge cu adevarat valoare.  evaluarea controalelor interne. In procesul de implementare a functiei de audit intern. cat şi in tara noastra au fost publicate lucrari ştiintifice. Totuşi. aflata in cautarea unei strategii. Aceste rezultate pot sa includă:  managementul riscului. dar mai ales o abordare corectă. strategice şi tactice (figura 3).Atat pe plan mondial.  conformitatea cu legile şi reglementarile relevante. şi nu invers. entitatea trebuie sa defineasca rezultatele pe care se aşteapta sa le obţina de la noua funcţie. infiintarea functiei de audit intern are loc ca raspuns la o necesitate tactica de moment.1 Definirea aşteptărilor Pentru a crea o functie eficienta de audit intern. De cele mai multe ori.  capacitatea de a raspunde la evenimente urgente.

3 Etapele de aplicare a funcţiei de audit intern Adaptat după Nadir ALI. Începutul muncii de teren 7. valoarea neta generata de investiţia in auditul intern. Definirea aşteptărilor 2.  reducerea onorariilor cu auditul. Stabilirea bugetului 6.  promovarea culturii de management al riscului în organizaţie. Evaluarea experienţei necesare 8. Evaluarea performanţelor Fig. Dezvoltarea infrastructurii. Stabilirea protocoalelor de comunicare 10. aşteptarile organizaţiei trebuie reanalizate şi ajustate periodic.  mediu pentru dezvoltarea viitorilor manageri. Definirea misiunii 3. nr. metodologiei şi a TACTIC tehnologiei 9.  rol consultativ in probleme complexe. Evaluarea riscului şi planul de audit 5. 4/2007 40 . Dupa crearea funcţiei de audit intern. Implementarea strategiei comitetului de audit şi a funcţiei de audit intern. Dezvoltarea planului 4. prin colaborarea cu auditorul extern. STRATEGIC 1. Audit financiar.

Tradiţional Echilibrat ORIENTAREA AUDITULUI INTERN Îmbunătăţirea Îmbunătăţirea Consilierea controlului proceselor conducerii intern Acoperirea relativă a riscului Detectarea erorilor şi fraudei Actual (progresiv) Facilitarea autoevaluării riscurilor Cuprinzător Managementul riscului organizaţiei Axat pe tranzacţii Managementul riscului de conformitate Limitat Audit financiar de conformitate Analiza Consultanţă Managementul proceselor şi asupra continuu al celor mai riscului riscului bune practici REZULTATELE ACTIVITĂŢII AUDITULUI INTERN 41 . O misiune care nu îşi propune îndeplinirea aşteptărilor entităţii şi care nu este definită în mod clar şi direct poate împiedica atingerea performantelor entităţii.2 Definirea misiunii Dupa definirea aşteptarilor de la funcţia de audit intern. mărimea statutului (misiunii) şi nivelul detaliilor pot fi diferite. În funcţie de entitate. ca un document formal.5. Diagrama de mai jos ilustreaza orientarea activităţii auditului intern. Directorul de Audit Intern trebuie sa colaboreze cu conducerea şi cu Comitetul de Audit pentru a defini misiunea funcţiei de audit intern. în funcţie de modificarile aşteptărilor entităţii.4. are rolul de a descrie obiectivele acestei funcţii şi furnizeaza baza pentru evaluarea performanţelor auditului intern. dar fiecare trebuie să specifice măsura în care resursele auditului intern vor fi alocate spre auditul „tradiţional“ sau către activităţile care adaugă valoare. Misiunea auditului intern delimiteaza autoritatea şi responsabilitaţile acestei funcţii şi reflecta prioritaţile conducerii si ale Comitetului de Audit. Misiunea (sau statutul) auditului intern.

beneficiarii principali ai acesteia şi valoarea adăugată pe care o va crea în prezent şi in viitor. iar modificările trebuie aprobate de Comitetul de Audit. Nu exista un singur raspuns corect in ceea ce priveşte decizia unei organizatii de a stabili misiunea auditului intern.3 Dezvoltarea strategiei auditului Strategia auditului defineşte obiectivele noii funcţii. ci şi la cele strategice. Riscul trebuie privit din toate perspectivele care afecteaza organizaţia. de mediu etc. Strategia auditului reprezintă şi un criteriu pe baza caruia vor fi măsurate deciziile şi rezultatele viitoare. Acesta ar trebui analizată şi actualizată anual.5. Aceasta decizie depinde de mediul economic. profesionale ale auditorilor interni trebuie sa evolueze odata cu creşterea complexitatii aşteptarilor. IT. o funcţie de audit intern fără un plan dă naştere la suspiciuni. 4. de resurse umane.5. apetitul pentru risc şi nivelul de asigurare urmărit. reputaţionale. operationale. Evaluarea riscurilor îi permite auditorului intern sa ia in 42 . Auditul intern nu trebuie sa se refere doar la riscurile financiare. 4. este esenţială o abordare sistematica a analizei riscurilor de afaceri.4 Evaluarea riscurilor şi elaborarea planului de audit Pentru a putea fi controlabile. In mod similar. O iniţiativă de afaceri care nu este susţinuta de un plan de afaceri solid va fi pusa sub semnul întrebării de catre auditul intern. cât şi pe un orizont de 3-5 ani. Strategia auditului defineşte necesitaţile de investitii şi resurse umane atât iniţiale.Este evident faptul ca şi capacitaţile tehnice.

Acesta include toate structurile organizaţiei. In etapa urmatoare. Apoi. prin discutii cu factorii implicaţi. precum şi principalele obiectivele de afaceri. auditorul trebuie sa identifice riscurile inerente la care este expusa organizaţia. Evaluarea riscurilor incepe cu definirea universului auditului. o perioada de un an. dar este recomandabil sa 43 . auditorul trebuie sa inteleaga modul de funcţionare al organizaţiei in contextul mediului in care activeaza.considerare modul in care evenimentele posibile pot afecta atingerea obiectivelor organizaţiei. de regula. care acopera. precum şi planul de audit trebuie prezentate şi supuse aprobarii Comitetului de Audit. Trebuie acordata o atenţie deosebita legaturii dintre competentele tehnice necesare pentru executarea planului şi cele existente in departamentul de audit intern.5. nu de disponibilitatea competenţelor. 4. auditorul este in masura sa identifice ariile care prezinta cel mai mare risc Pe baza acestei evaluari.5 Stabilirea bugetului Dupa finalizarea etapelor 1-4. vor fi disponibile suficiente informaţii pentru a permite elaborarea bugetului pe termen lung şi mediu. procesele şi domeniile de activitate. Limitele auditului trebuie sa fie reprezentate de nivelul riscurilor. Efortul de audit va fi alocat pe diferitele componente ale universului auditului in funţie de nivelul riscului identificat. Ca urmare a evaluarii riscurilor. Evaluarea riscului. Bugetul trebuie sa ofere funcţiei de audit intern suficiente resurse pentru a -şi putea duce la indeplinire planul de audit aprobat. auditorul elaboreaza planul operational de audit.

şi nu sunt dispuşi sa aştepte până cand totul este pregatit in cele mai mici detalii. 4. in primele 100 zile de la infiintarea formală a Departamentului de Audit Intern. In acest caz. Ideal. costurile pregatirii profesionale. multe societati apeleaza la resurse externe pentru inceput.6 Munca în teren Inceperea muncii de teren trebuie sa se realizeze cât mai curand posibil. Insa trebuie avut in vedere ca este posibil ca membrii unui departament de audit intern nou infiintat sa nu posede experienta necesara pentru a finaliza cu succes primele misiuni de audit.7 Evaluarea experienţei necesare Evaluarea experientei necesare in cadrul functiei de audit intern se 44 . misiunea şi planul strategic al auditului intern.aşteptarile. conducerea şi comitetul de audit doresc rezultate cat mai repede. tacticilor. organizatiile urmaresc sa aiba implementata toata infrastructura şi sa finalizeze recrutarea inainte de a incepe munca de audit pe teren. 4. Bugetul trebuie sa corespunda mai întâi strategiei şi.5. Acţionarii.5. apoi. bugetul strategic ar trebui sa acopere o perioada de 3-5 ani şi sa ia in calcul evoluţia viitoare a organizaţiei. pana cand aceştia işi vor dezvolta capacitatea de a-şi desfaşura activitatea independent. O lansare rapida a funcţiei de audit s-ar concretiza prin finalizarea a 35 misiuni de audit in zonele cele mai riscante.includa şi un grad de flexibilitate pentru a putea raspunde schimbarilor survenite în afacere. Aceasta poate fi o eroare majora. urmand ca acestea sa transfere treptat cunotintele necesare catre auditorii interni ai societatii. De multe ori. dar şi viteza de rotaţie a salariatilor departamentului de audit intern.

45 . o entitate poate sa nu aiba nevoie de un auditor intern specializat in IT angajat cu contract permanent de muncă. conducerea entităţii şi comitetul de audit se concentreaza asupra numarului de angajaţi ai departamentului de audit intern şi mai putin asupra cunoştintelor şi experienţei acestora.bazeaza pe obiectivele stabilite de catre comitetul de audit. necesare pentru gestionarea riscurilor prioritare. şi auditorii interni vad aceasta profesie ca o rampă de lansare pentru o poziţie de conducere in cadrul organizaţiei. au caştigat experienta in mai multe domenii ale afacerii. In consecinţă. De exemplu. in general. Procesul de recrutare si selectie a unui director de audit intern sau a unor auditori cu experienta poate sa dureze cateva luni. implica şi costuri mai mari. pentru a asigura continuitatea in eventualitatea plecarii unor membrii experimentaţi. care trebuie definite in fazele iniţiale ale procesului. mai ales a celor specializate. De asemenea. In condiţile economice din Romania. Este ştiut ca auditorii interni constitui e o sursa importanta de specialişti cu experienta. In aceste conditii. O problema cu care se confrunta departamentele de audit intern este viteza de rotaţie a personalului. care sa prezinte un mix de capacitaţi tehnice. poate fi mai eficient pentru entitatea respectiva sa apeleze la resurse externe experimentate pentru durate mai scurte de limp. De multe ori. nu se justifica angajarea permanenta a unor astfel de resurse. atragerea unor auditori interni competenti. au avut expunere la persoane din conducere şi dovedesc calitaţi deosebite de lucru cu oamenii. care. misiunea departamentului şi planificarea strategica. datorita faptului ca. In anumite situatii. experienta profesionala practica şi abilitaţi personale adecvate este un obiectiv dificil de atins. ar trebui sa existe un plan de succesiune in cadrul auditului intern. de regula. sunt bine pregatiţi profesional.

permitand auditorilor sa se concentreze asupra muncii efective.Procesul de implementare a funcţiei de audit intern nu este liniar. este foarte important sa fie definite:  metodologia de evaluare a riscului. Inainte de efectuarea investitiilor in infrastructura. calitatea şi consecventa procesului de audit.  modul de adoptare a celor mai bune practici.  procedura de planificare a auditului. iar timpul pentru documentarea muncii de audit se poate reduce semnificativ. Infrastructura de audit intern poate fi dezvoltata in totalitate de catre organizatie sau poate fi obtinuta din exterior. metodologiei şi a tehnologiei O altă eroare in crearea unui departament de audit intern consta in inceperea procesului prin investirea unor fonduri prea mari in infrastructura. Deciziile strategice şi tactice trebuie luate simultan. exista pe piata o serie de aplicatii pentru gestionarea electronica a documentelor de audit. Tehnologiile existente pot imbunatati dramatic eficienta. De exemplu. procesul de documentare şi verificare. Aceste investitii ar trebui determinate numai de obiectivele şi de profilul de risc al organizatiei.  gestionarea resurselor umane.5.  procesul de asigurare a calităţii auditului.8 Dezvoltarea infrastructurii. Prin utilizarea acestor aplicatii se poate renunţa la dosarele clasice pe suport de hartie. 4. proiectate special pentru auditul intern. monitorizare şi rezolvare a problemelor identificate.  procesul de comunicare. 46 .

Din acest motiv. obiectivele şi misiunea acestei functii.5. pentru ca numai astfel se poate comunica contribuţia pozitiva adusa organizaţiei si se poate obţine sprijinul intregii organizaţii. Este important ca performanţele auditului intern sa fie masurate periodic in relaţie cu aşteptările consiliului de administraţie.9 Stabilirea protocoalelor de comunicare Studii recente arata ca in multe organizatii exista probleme de comunicare intre conducerea executiva şi auditul intern. este necesarr un sistem de evaluare a performanţelor strâns legat de aşteptarile. auditul intern trebuie sa demonstreze rezultate concrete.10 Evaluarea performanţelor Pentru a fi credibil. Activitatea auditului intern trebuie sa fie transparenta. pentru a asigura conformitatea activitatii auditului intern atat cu metodologia interna a societatii. dezvoltand o legatura puternica şi clara intre misiunea auditului intern şi problemele şi riscurile strategice ale organizaţiei.In cadrul functiei de audit intern trebuie sa existe şi un proces intern de asigurare a calitatii. In acest scop. Directorul de Audit Intern trebuie sa defineasca linii şi proceduri clare de comunicare cu toate componentele organizaţiei şi sa monitorizeze permanent modul in care se desfaşoara comunicarea. cat şi cu Standardele de Audit Intern şi Normele Profesionale ale Auditului Intern adoptate de CAFR. chiar şi in afara misiunilor de audit planificate.5. 4. Auditul intern trebuie sa intre in dialog permanent cu conducerea. Exista o legatura puternica intre comunicare şi modul in care conducerea organizaţiei percepe activitatea şi performanţa auditului intern. ale comitetului de audit şi ale conducerii. este esenţial ca departamentul de audit intern sa comunice eficient cu toţi factorii relevanţi din organizaţie. 4. Un instrument util pentru masurarea 47 .

Care sunt etapele de aplicare a funcţiei de audit intern? 5. misiunea şi planul strategic de audit. comitet de audit. In acest context. Vocabular: guvernanţă corporativă. 1. dezvoltat de profesorii Robert Kaplan şi David Norton în 1992 şi care este în prezent utilizat de mii de organizaţii in toata lumea. definirea unui comitet de audit eficace şi competent este o condiţie esenţiala pentru implementarea unei funcţii de audit intern. Care sunt responsabilităţile comitetului de audit? 4.performanţei auditului intern este "Balanced Scorecard". Fiecare organizaţie trebuie sa işi dezvolte un model specific de evaluare. in funcţie de obiectivele. Cheia implementarii cu succes a unei funcţii de audit intern consta in combinarea cadrului strategic cu execuţia tactica şi cooperarea la nivelul intregii organizatii. Care sunt misiunile care pot fi încredinţate spre îndeplinire auditului intern? 48 . Care este semnificaţia şi importanţa noţiunii de guvernanţă corporativă? 2. Care este rolul şi structura comitetului de audit? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful