VARARTA Ate.n.tiE ma:xim&!

NR.4 MATEMATICA

iutre *oluflile propuce, notate cu ai, b), c] dJ de ta fiecare **rin{fr wreufi. in conseeinfi, in*inte de nawai wra este {marcatii cr cifre ee Ii I Ia 9'S a marcff in foaia tip pentru rflspuns una dintre literele corcspunzitoare solu$ei corecte, studiszf, cu ateofie ffecare varisuf{ de ri*puns $i nu eziia sfi folosegticiornE pentru a-S clariliea op$uneaMarcarea rispunsurilcr se face numai cn eerne*li alh*strai {stilou lau ceriuf$' nu pix). Daei mar*hezi douf, san mai multe rispun$uri pentru aceeagi ce acordi nici un fel de puncfaj. esteegal5cu: I. Sedaunumerelel8 gi ?2. Media lor geomebicE n| 45; 'k;)36; c) 90; d)34.

{ 7}' 6-r -' 2. Dac5 1 :i atu,.' cl valoarea *t*' expreslel sr*+t ;, 10 * t1 '2 b)s I c'il s d'iq S

(Ox) itt 3. Graficul fincliei f : R-+R, f(x) : 3x-2 intergecteasi axaabsciselor Bunctul;

n)N(1;0)i . aiN(i,a); c)N(0, il,otmtl,ott '3' " '22' eu i; 2 qi 4, Mt{sunle ungiriuriiorunui riunghi sunt direct prop,r4ionaie iespcctiv 3. Atunci unshi$rile triilnshiului sunt: . a) -tilq; i00e 45r;90c *i 500; 6G*; 600; +c0; 9dt d; ?cn; 90r b) 450; 5. Dupao seumpire iei. Prefuicnr{iifuaiate de o carte costd!000t10 cu25-tlo
cnrr'ntrite ,.r.a .

a) t25000lei

.b) 90ffiSiei

lei e) 70000

iei d) 8000S

Numereienaturale 36. Se efinsi{iere DacA1e1:45r-. b) 153. in paralelipipedul ABCDAts'C'D'se dau AB = 3 cm.288.432. latI aretcaternucftiilcie lringime2-rt3 tn+nghi*lari regr: +. cu: BC:4 cm 9i AA':5cm.BC atuncirniilinlea din E a triurghiului ABE este: iii 6cm. O prrar*idd Ahrirci aiia totalfl a pireirldei esteegalflcu: :a!8-. b) 9cm. cuprinseinhe t00 gi 500carelmpi4ite pe r6*d la 24.E}dcm. di :. ?. Aruncidlsts4ade la A ia A'C asteegal5 a) :i:cm.441.279. ' bl izJ: crut. c) 12crn:.CF-4cm gi iniilime 3cra. _r b) Scm.e|153. S. d) 135. drepfurrghic f. *) l0cm. c] 4 cm.459. .F cm:.29i.in. ftapezulABCD debazeA.G c*r?. a] 8cm.48 datrde fiecaredati restul9 qi c8turilenenutesunt: 306.423" s) 145. d) 10 em.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful