test_mate_5

TEST-MATEMATICĂ varianta 5

1) Dacă A=
1
2
2
9
335
)] 6 ( , 0 [ ) 6 ( , 0
3
1
2
3
1
2 ) 6 ( , 0
3
1
2

|
.
|

\
|

(
(
¸
(

¸

+ ⋅ +
|
.
|

\
|

(
¸
(

¸

− şi
B=
( )
3 3
1
3
2 3
3
5 2 3
3 2 2
2

|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|
+
− ⋅ atunci:
A) A=B; B) A<B; C) 3A+B=0; D) 2A-B=0; E) A
2
+B
2
=3.
2) Un număr n, n≤500, împărţit la 12,14 şi 15 dă de fiecare dată restul 2.
Atunci n este:
A) 422; B) 432; C) 400; D) 326; E) 498.
3) Se ştie că funcţia de gradul întâi f : R→R, f(x) = ax+b taie axele în
A(
2
5
,0) şi B(0,5). Atunci mulţimea valorilor lui x∈R pentru care expresia
) x ( f
) x ( f 6 −
este număr natural este:
A) {1,2,3}; B) {1,3,
2
7
}; C) {1,
2
9
,
2
7
}; D) {2,
2
3
,3}; E) {3,
2
9
,
2
7
}
4) Soluţia (x
0
,y
0
) a sistemului
¦
¹
¦
´
¦
= +
=
6
13
y
3
x
2
6 xy
îndeplineşte condiţia: x
0
+y
0

aparţine mulţimii:
A)
)
`
¹
¹
´
¦
6
25
, 7 ; B)
)
`
¹
¹
´
¦
6
35
, 5 ; C)
)
`
¹
¹
´
¦
3
35
, 5 ; D) { } 6 , 5 ; E)
)
`
¹
¹
´
¦
5 ,
10
49
.
5) Dacă 5x
2
-13xy+6y
2
=0, y≠0 atunci raporul
y
x
aparţine mulţimii:
A)
)
`
¹
¹
´
¦
2 ,
5
3
; B)
)
`
¹
¹
´
¦
1 ,
5
2
; C) { } 2 , 1 ; D)
)
`
¹
¹
´
¦
6 ,
5
1
; E)
)
`
¹
¹
´
¦
5
1
,
5
2
.
6) În triunghiul ABC se duce mediana AM, M∈[BC] iar în triunghiul AMB
mediana BN, N∈[AM] intersectează AC în P. Atunci raportul
NB
NP
este:
A)
4
1
; B)
3
2
; C)
3
1
; D)
2
1
; E)
5
2
.
7) În trapezul ABCD de baze AB şi CD se dau AB=8cm, CD=4cm şi
înălţimea trapezului de 6cm. Dacă diagonalele se intersectează în O
atunci aria triunghiului ADO este:
A) 9cm
2
; B) 8cm
2
; C) 6cm
2
; D) 12cm
2
; E) 10cm
2
;
8) Un con circular drept are raza bazei de 9cm şi înălţimea de 0,(6) din
diametrul bazei. Atunci masura unghiului sectorului circular obţinut prin
desfăşurarea suprafeţei laterale a conului este:
A) 200
°
; B) 235
°
; C) 150
°
; D) 180
°
; E) 216
°
.
9) Într-un paralelipiped dreptunghic suma celor trei dimensiuni este 12cm
iar diagonala lui are 9cm. Atunci aria sa totală este:
A) 48cm
2
; B) 65cm
2
; C) 63cm
2
; D) 75cm
2
; E) 70cm
2
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful