P. 1
Tema Restaurare_Chiajna 2014

Tema Restaurare_Chiajna 2014

|Views: 40|Likes:
Published by Iulia Ivan
chiajna
chiajna

More info:

Published by: Iulia Ivan on Apr 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DEPARTAMENTUL ISTORIA, TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI.

DISCIPLINA CONSERVAREA PATRIMONIULUI

TEMA PROIECTULUI DE RESTAURARE AN IV – Aprilie / Mai 2014

OBIECTIVE GENERALE Proiectul de restaurare are drept obiectiv fixarea şi aplicarea cunoştinţelor predate la cursul „Protecţia şi conservarea patrimoniului arhitectural” în cazul concret al unei construcţii monument istoric. SUBIECTUL PROIECTULUI Proiectul propune abordarea unor probleme specifice restaurării monumentelor, în cazul concret al ansamblului istoric al Mănăstirii Chiajna - Giuleşti. Construită la jumătatea secolului al XVIII-lea, mănăstirea a funcţionat o perioadă scurtă, până spre sfârşitul secolului, când a fost abandonată. Astăzi se mai păstrează în elevaţie doar ruinele bisericii. Campania de cercetări arheologice desfăşurate aici în anii ’70 a pus în evidenţă un corp de chilii situat la vest de biserică şi câteva morminte la sud, în apropiere de biserică. Valorile culturale multiple ale ansamblului - clasat ca monument arheologic, înscris în Lista Monumentelor Istorice / 2010 a Municipiului Bucureşti la nr. 88, cod B-I-s-A-17884, sub denumirea Mănăstirea Chiajna-Giuleşti şi ca monument arhitectural, înscris la nr. 1956, cod B-II-m-A-19650, sub denumirea Ruinele Mănăstirii „Chiajna” de la Giuleşti - justifică şi fac necesară desfăşurarea unei intervenţii de restaurare. Valoarea ansamblului ca loc de cult a fost recent recuperată prin reînfiinţarea mănăstirii şi iniţierea lucrărilor de construire în vecinătatea bisericii ruinate a unei noi biserici şi a clădirilor necesare desfăşurării vieţii monahal e. TEMA În contextul actual, se propune ca scenariu de lucru pentru proiectul de restaurare conservarea ruinei şi atribuirea unei utilizări culturale. În virtutea acestui scenariu funcţional se vor realiza lucrări de conservare, asanare, reîntregire, restaurare, ale căror rezultate vor fi prezentate grafic prin planşele proiectului şi prin explicaţiile care le însoţesc. În urma analizării elementelor de istoric, a vizitei la faţa locului, şi a tuturor elemente documentare disponibile (prin cercetare individuală), studenţii vor trebui să răspundă, respectând principiile Cartei de la Veneţia, la 3 probleme ale conservării şi reabilitării clădirii - subiect, şi anume: 1. Care trebuie să fie modalitatea de rezolvare a acoperirii spaţiilor şi elementelor constructive ale bisericii, acoperire generală sau locală, construcţii sau amenajări, astfel încât să fie exprimată mărturia istorică şi identitatea arhitecturală-artistică şi religioasă a ansamblului. 2. Care trebuie să fie modalitatea de intervenţie în zona separaţiilor dintre spaţii (pronaos-naos, naos-altar): reconstituire, reconstruire, restituţie, construcţii noi, reîntregiri cu adăugare de expresie plastică contemporană sau uzul analogiei istorice etc. 3. Care trebuie să fie modalitatea de intervenţie directă pe suprafeţele arhitecturale: integrare, reconstituire, reîntregiri cu adăugare de expresie plastică contemporană sau uzul analogiei istorice etc. CONŢINUTUL STUDIULUI 1. a) b) c) d) 2. 3. METODA DE ABORDARE constă în : Analiza şi interpretarea informaţiilor conţinute în: documentaţia istorică; analiza arhitecturală specifică despre edificiu, documentare la faţa locului; bibliografia despre construcţiile epocii şi releveu; Identificarea elementelor valoroase din punct de vedere istoric şi arhitectural; Stabilirea modului în care se păstrează diversele elemente: conservare, restaurare, reproducere, precum şi a limitelor în care se pot modifica sau se pot elimina/adăuga elemente;

1/100 soluţiilor propuse 3. incluzând desfăşurate interioare şi exterioare.2 4. PREDARE: Vineri 23. Perspective interioare şi exterioare Sc. sinteza studiului şi stabilirea tipurilor de intervenţie: planşă la nivel de schiţă de lucru. Colectivele care nu îndeplinesc aceasta condiţie nu vor fi primite la judecată.2014 orele 12. respectiv Miercuri 7 mai) În această fază se vor discuta propunerile concrete de soluţionare a celor 3 probleme ale studiului. cu marcarea concluziilor studiului şi a tipurilor de intervenție prevăzute. documentare privind intervenţii de conservare-restaurare . . Secţiune transversală prin pronaos. Fiecare colectiv trebuie să realizeze cel puţin o corectură la fiecare fază a proiectului.23 Mai 2014. documentare şi teorie. Secţiune longitudinală prin biserică. Plan la cota + 2 m. DESFĂŞURAREA STUDIULUI Studiul se desfăşoară. respectiv 7 mai) În această perioadă se vor forma echipele de lucru (câte doi studenţi) şi vor fi parcurşi următorii paşi: documentare directă a monumentului: schiţe şi notiţe. Faţade (sud şi vest) 6.05. Cele 2 corecturi sunt obligatorii şi condiţionează primirea proiectului la judecată. cu explicaţii şi scheme în tehnică la alegere.30. 1/200 5. cu reprezentarea boltirii Sc. cu evidenţierea particularităţilor constructive şi a Sc. analiză arhitecturală: releveu (pe suportul anexat temei) prelucrat şi interpretat. 2 detalii semnificative care să surprindă relaţia dintre elementele constructive existente dimensiune sau scară şi cele propuse prin proiect convenabilă Planşele vor fi color. organizarea şi prezentarea bazei documentare: documentare arhitecturală . FAZELE STUDIULUI Studiul cuprinde 2 faze: Faza 1 (între 10 aprilie şi 6 mai. în conformitate cu programa stabilită pentru Anul IV. detaliind propunerile şi motivându-le prin precedente (exemple). 1/100 - 7.analogii din arhitectura epocii în Ţara Românească. REDACTAREA STUDIULUI: Studiul va fi redactat pe format A2 şi va cuprinde: a)   b)   c)  d)  1. în cadrul orelor de atelier prevăzute în orar în cursul zilelor de marţi şi miercuri. documentare bibliografică şi arhivistică. Faza 2 (începând de Marţi 6 mai.30. Proiectele redactate digital vor fi predate obligatoriu şi pe CD/DVD.analogii. Stabilirea rezolvărilor de arhitectură corespunzătoare utilizării imobilului şi a celor tehnice de conservare şi punere în valoare relativ la cele 3 probleme ce fac obiectul studiului. cu evidenţierea particularităţilor constructive şi a Sc. 1/100 2. în perioada 10 Aprilie . la Departamentul Istoria şi Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului.14. Plan de acoperire a bisericii Sc. 1/50 soluţiilor propuse 4. cu condiţia lizibilităţii şi vor avea existentul prezentat după caz în colaj fotografic rectificat ori prin colorit diferit ori haşuri. pentru seria A şi respectiv B. documentar fotografic interpretat. ORGANIZAREA LUCRULUI Proiectul se realizează în echipe de câte 2 studenţi.

Noul stil românesc din veacul al XVIII-lea. Dinu C. Irina IAMANDESCU 44 A 44 B 45 A 45 B 46 A 46 B PREZENTAREA: Prezentarea temei este programată Joi 10. dr. Ştefan Bâlici . Atlas-Ghid. 1978. p. Adrian CRĂCIUNESCU Lect.  Aristide Ştefănescu. Daniela ENESCU Conf. Bibliografie  Ilie Corfus. 213. în Amfiteatru. „Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea din Cîmpia Română”. p. Ioana VULTUR Lect. care au fost intervenţiile propuse. Bucureşti. 147-166. în Bucureşti. dr. 1971.  Marin Popescu-Spineni. 748-749. Bucureşti. Craiova. Irina IAMANDESCU Lect. din care să se poată desprinde ce şi cum s -a păstrat. Adrian CRĂCIUNESCU Asist. Aprilie 2014 Prof. / Stud.  Gradul de aprofundare a studiului şi calitatea redactării. în Glasul Bisericii 8.  Neculai Ionescu-Ghinea. p.arh. precum şi relevanţa lor pentru respectul autenticităţii. dr. Ioana VULTUR 41 A 41 B 42 A 42 B 43 A 43 B Lect. în Bucureşti. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pînă astăzi.criteriu principal. Învelişurile vechilor noastre biserici. arhitecturale şi memoriale poate fi completată prin intervenţii noi. Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti. 515-516.  Păstrarea valorilor istorice.  Gheorghe Vasilescu. dr. 1936. Grupa: ÎNDRUMĂTOR Data: 2014 ÎNDRUMAREA STUDIULUI Dr. România în izvoare geografice şi cartografice.30. 1972. Bucureşti. arhitecturale şi memoriale pe care situl le deţine.  Nicolae Ghika-Budeşti. Materiale de istorie şi muzeografie IV. Giurescu. august.04. Vol. Materiale de istorie şi muzeografie IX. Însemnările Androneştilor. p.  Ion Popescu-Cilieni. Alexandra TEODOR Asist. Bucureşti. Diana MIHNEA.arh. Calitatea şi utilitatea intervenţiilor contemporane reprezintă un criteriu important de apreciere. Ştefan BÂLICI Lect. Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia.Disciplina conservarea patrimoniului CONŢINUT PLANŞĂ Scara: Scara: ELABORAT Stud. Asist. dr. 163-171. Petru MORTU Asist. 1958. I.STUDIU DE RESTAURARE COORDONATOR UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” Departamentul Istoria şi Teoria Arhitecturii . Giurescu. 1945.  Virgiliu Popescu. „Despre biserica fostei mănăstiri Giuleşti”. Diana MIHNEA Asist. Istoria şi arhitectura lăcaşurilor de cult din Bucureşti din cele mai vechi timpuri până astăzi. Bucureşti . Sergiu Nistor Conf. 1999. „Din istoricul cartierului Giuleşti”. IV.2014 ora 14. Gabriel PANASIU Lect.  Nicolae Stoicescu.3 CARTUŞ (obligatoriu) Ansamblul Mănăstirii Chiajna. 1947.  Constantin C. dr. dr. p. 1966. ÎNTOCMIT. în cadrul cursului Protecţia patrimoniului. CRITERII DE APRECIERE  Respectarea statutului de monument istoric al clădirii . în spiritul Cartei de la Veneţia şi al legislaţiei naţionale. Din acest statut decurge obligativitatea conservării valorilor istorice. 1961. BCMI XXIX. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->