OBIECTIVE STRATEGICE

DIRECȚII DE ACȚIUNE A. Contractarea a cât mai multor proiecte independente

2014 1 2 3 4 1

2015 2 3 4 1

2016 2 3 4 1

2017 2 3 4 1

2018 2 3 4 1

2019 2 3 4 1

2020 2 3 4 1

2021 2 3 4 1

2022 2 3 4 1

2023 2 3 4

1. ASIGURAREA STABILITĂȚII FINANCIARE SI VIABILIZAREA FIRMEI

B. Realizarea de activități conexe proiectării prin subcontractare (machetare, grafică 2D/3D) C. Participarea și câștigarea unor premii la concursurile de arhitectură

2. CONSOLIDARE POZITIE PE PIATA, OBȚINEREA RENUMELUI ÎN DOMENIU 3. LĂRGIREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE A FIRMEI

D. Realizarea unui portofoliu de proiecte cât mai variat E. Lărgirea bazei de resurse umane prin angajarea de personal F. Participarea la cursuri de specializare (seminarii perfectionari) G. Crearea unor relații si a parteneriatelor cu entitati din domeniul proiectării și din mediul investitional H. Afilierea la Ordinul Arhitecților din România

4. OBȚINEREA CONTRACTELOR DE COLABORARE ȘI A PARTENERIATELOR 5. OBȚINEREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ A CELOR 6 ASOCIAȚI

actiune putin puternica actiune permanenta

actiune puternica

actiune auxiliara

servicii conexe (consultanță.eventual în jointventure.Identificarea tuturor oportunităților care să permită atragerea de venituri din toate domeniile conexe pe care le putem aborda 3. OBȚINEREA RENUMELUI ÎN DOMENIU Impunerea unui standard ridicat de calitate al serviciilor prestate 2. Utilizarea. oferind servicii de subproiectare 2.a.Oferirea unor pachete de servicii complete arhitectură .Respectarea cu rigurozitate a termenelor de predare 4.c. prezentări etc. a fondului construit existent 1.Implicarea în faza de construcție și urmărirea acesteia prin vizite pe șantier 1.Evaluarea constantă a situației financiare 7.OBIECTIVE Obiectivul 1 : ASIGURAREA STABILITĂȚII FINANCIARE SI VIABILIZAREA FIRMEI POLITICI Prevenirea situațiilor de criză prin încercarea de anticipare a fluctuației economice.Obținerea de proiecte în mod constant 4. dezvoltare bază materială) DURATA 2014-2023 Obiectivul 2 : CONSOLIDARE POZITIE PE PIATA. pe cât se poate.Practicarea unei arhitecturi sustenabile.Identificarea modalităților de atragere a fondurilor structurale europene pentru dezvoltarea întreprinderilor. Respectarea normelor în vigoare privind eficiența energetică 2014-2017 . de calitate.Exploatarea oricăror oportunități care apar în mediul extern-păstrarea și consolidarea unor relații deja stabilite 6. Aplicarea pentru obținerea de finanțare pentru dezvoltarea firmei (sediu.Impunerea ca standard de firmă a unui mod plăcut de relaționare cu beneficiarul 5. Aplicarea pentru obținerea de credite de lucru pentru a putea aborda proiecte de mai mare anvergură 8.) 3. 1.Asigurarea unui contract de parteneriat pe bază permanentă cu o firmă importantă prezentă pe piața proiectarii. 5.Stabilirea unei strategii de dezvoltare pe termen lung 8. atât în mediul extern cât și în mediul intern PROGRAME 1. Integrarea materialelor ecologice și tehnicilor tradiționale de construcție intr-un limbaj arhitectural contemporan 1.a.b.Încercarea atragerii cât mai multor proiecte de mare amploare .a. în concordanță cu cerințele actuale PROIECTE 7.

Participarea la "incentives" (informare și team-building) 2015-2020 Obiectivul 4 : OBȚINEREA CONTRACTELOR DE COLABORARE ȘI A PARTENERIATELOR Obiectivul 5 : OBȚINEREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ A CELOR 6 ASOCIAȚI Utilizarea relațiilor dobândite în timpul facultății în urma diverselor experiențe profesionale.Participarea la conferințe. atât pe plan intern cât și pe plan internațional Efectuarea celor 2 ani de stagiatură și susținerea examenului necesar obținerii dreptului de semnătură 2014-2023 2016 . în funcție de interesele fiecăruia 6.Menținerea politicii de parteneriat și jointventure cu firme de anvergură din domeniu în vederea participării la proiecte de amploare. într-o primă fază) pe piața de specialitate în țări ale Uniunii Europene. cursuri și workshop-uri de specialitate precum si la anualele de arhitectura 3.Identificarea modalităților de pătrundere (ca și colaborator.Urmarea de cursuri post-universitare pe diverse specializări.Informarea constantă prin abonamente la reviste de specialitate 2.Obiectivul 3 : LĂRGIREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE A FIRMEI Formare profesională constantă. în vederea menținerii unui nivel ridicat de pregătire în segmente cât mai variate ale proiectării de arhitectură și atragerea de noi resurse umane specializate 1. 4. 5.