You are on page 1of 9

Lovely Professional University, Punjab

MIS: B.Tech(ME) and B.Tech (ME)-Honors (Passi


* Total No. of students with %age between 60 and 75 in all classes (10th, 12th and B.Tech) = 119

Sr. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Registration
Student Name
Number
11002172
11008546
11011508
11009144
11004832
11011998
11110004
11007347
11006459
11008772
11012679
11012099
11013442
11004451
11011813
11010278
11007784
11009824
11006495
11007050
11006637
11007284
11008708
11004531
11005525
11008610
11006835
11009288
11010788
11004770
11007592
11004643
11007697
11002725
11001722
11006883
11010510
11010027

Abhay Kumar Yadav


Abhaykant Suman
Abhinaw Kumar Jaiswal
Abhishek Anand Jha
Abhishek Jain
Abhishek Kumar
Abhishek Kumar Singh
Abhishek Pandey
Abhishek Singh
Ajay Kumar
Ajay Kumar Vaishya
Ajay Pandey
Ajay pandey
Akshay Kumar Jha
Akshay Mishra
Alok Kumar Maurya
Amardeep Singh
Amit Kumar
Amit Kumar Mandal
Amit Kumar Mishra
Amit Kumar Singh
Amit Kumar Singh
Amit Raj
Amit Sinha
Amitesh Kumar pandey
Amrendra Maddheshia
Anand Chandiwall
Anjan Kumar Tiwary
Ankit
Ankit Kumar Mishra
Anshu Pandit
Anurag Singh Bhadouria
Arpit Srivastava
Arvind Kumar Agnihotri
Ashish Barwal
Ashutosh Patel
Awadhesh Kumar
Azad Khan

Parent
Gender
Section

DOB
27-02-1992
04-10-1992
12-07-1992
14-08-1991
30-09-1993
10-01-1991
21-06-1990
26-07-1992
13-09-1992
27-11-1991
02-07-1991
25-02-1993
04-07-1992
26-01-1994
30-10-1992
15-07-1992
25-07-1992
05-04-1991
20-02-1992
02-03-1993
04-12-1992
01-01-1992
01-02-1993
11-01-1992
03-02-1992
05-07-1994
14-07-1992
19-12-1992
02-05-1991
16-11-1992
13-10-1993
05-09-1992
10-01-1994
15-06-1992
24-08-1992
19-07-1992
06-03-1992
07-06-1994

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

M2012
M1007
M2005
M1005
M2012
M2011
M3118
M2009
M3005
M2002
M3009
M2008
M2010
M3005
M2002
M2003
M3010
M1004
M2009
M3009
M3010
M2010
M3006
M1005
M2006
M3004
M2005
M3005
M3001
M3004
M2004
M1004
M2012
M1004
M3004
M2007
M2001
M2006

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

11007020
11006269
11001400
11006886
11005364
11005678
11007834
11000039
11010811
11003115
11003152
11013319
11007881
11001478
11011377
11004437
11009109
11009793
11005477
11010775
11113552
11003420
11010034
11000672
11001064
11008129
11008331
11006685
11005352
11003094
11006494
11006442
11012886
11013935
11008223
11002597
11010480
11009311
11011719
11008982
11007808
11007116
11001471
11009852
11003548
11012529
11001556

Brijesh Upadhyay
Chandan Kumar
Darshan Singh
Deepak Kumar Singh
Deepanshu Pandey
Dheeraj Gupta
Dheeraj Kumar
Gautam Kumar Shukla
Gurdeep Singh
Gyan Chandra Kumar
Jagdeep Singh
Jasmendra Pal Singh Yadav
Jaspal Singh
Jatin Popli
Kamaldeep Singh
Kamlesh Kumar
Krishna Kumar Pandey
Kumar Alok Priyadarshi
Kundan Kumar Verma
Mahesh Kumar Nyati
Manvendra Kumar
Mohd Abid
Mohd. Akramul Haque
Monty Singh
Mukesh Tak
Murad Hasan
NARINDER SINGH
Naveen Chaurasia
Naveen Kumar
Navjot singh
Navjot Singh Mand
Nikhil Patidar
Nilesh Kumar Dubey
Niraj Kumar
Omprakash Patwari
Palash Nigam
Pankaj Jasrotia
Pankaj kumar
Pankaj Kumar Mishra
Pervej Alam
Prajapati Mukesh
Pranjal Borah
Prateek Nagvanshi
Praveen Kumar
Praveen singh Padiyar
Raghunath Chauhan
Rahul Bhalla

19-04-1993
10-06-1993
25-12-1992
03-08-1992
04-12-1992
11-07-1990
13-04-1993
17-12-1992
19-01-1993
10-02-1992
07-08-1992
05-08-1993
25-12-1990
06-06-1990
11-06-1990
02-09-1993
20-08-1992
05-02-1994
08-02-1991
14-12-1993
07-07-1990
10-10-1992
06-03-1991
11-11-1993
04-02-1993
09-08-1990
21-10-1991
19-09-1992
24-06-1992
09-09-1992
09-02-1993
15-06-1992
13-08-1990
09-06-1992
07-05-1990
11-08-1992
04-10-1992
08-02-1993
28-05-1992
21-02-1993
20-06-1992
21-12-1991
22-12-1993
02-10-1991
13-01-1992
02-04-1993
04-03-1991

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

M2010
M2010
M3001
M3009
M3010
M3005
M2006
M3005
M2008
M3001
M1008
M3004
M1007
M3009
M1010
M2009
M2006
M1002
M2001
M3009
M3119
M2007
M3004
M3010
M1013
M2008
M1008
M2006
M2006
M3005
M3010
M2005
M3004
M2012
M2004
M1001
M2006
M3005
M3007
M2009
M2006
M3007
M1002
M1001
M1005
M1008
M1012

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

11007261
11010890
11005766
11005469
11007106
11006208
11000120
11005372
11006370
11001984
11008030
11010779
11011275
11003326
11009972
11010743
11012772
11011195
11010094
11008952
11010799
11006059
11011872
11003828
11010679
11013015
11003366
11005741
11010189
11001927
11004534
11004186
11012528
11000216

Rahul kumar
Rajat Yadav
Rajeev Kumar
Rajeev Ranjan
Rajendra Kumar
Ramesh Kumar
Ranjeet Kumar
Ravi Chaudhary
Ravi Kumar Yadav
Rohit Harchand
Rohit Kumar Tirkey
Rohit Sinha
Roshan Bhardwaj
Rupendra Soni
Sagar Kumar Bhadani
Sajjad Ali
Sajjan Kumar
Samarpita Dutta Choudhury
Saurabh Kumar Bharadwaj
Shailendra Pandey
Shalabh Garg
Shankar Sharma
Shashi Shekhar Ram Suman
Shaurya Bharadwaj
Shivam Kumar Maheshwari
Sujit Kumar
Sumit Negi
Takshay Naradbhai Bhalara
Vijay Bhan Yadav
Vikas Daiya
Vikas Kumar
Vinod Kumar Gupta
Vishal Kumar
Yashwant Kumar

15-05-1993
19-01-1992
01-04-1990
23-06-1991
15-05-1992
01-05-1994
10-09-1992
06-09-1991
31-12-1991
26-06-1993
04-02-1992
01-07-1992
19-08-1992
04-08-1992
17-09-1992
06-02-1993
03-09-1992
01-04-1991
17-08-1993
08-12-1992
22-12-1991
15-11-1991
02-02-1993
24-10-1992
27-10-1992
12-03-1992
15-01-1993
15-05-1992
15-08-1990
13-03-1994
15-09-1992
09-07-1992
07-05-1992
09-10-1990

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

M2008
M1011
M1003
M1004
M1004
M3011
M3005
M3002
M3010
M3010
M1004
M3008
M1004
M3011
M2012
M2006
M1002
M2007
M2004
M1011
M2008
M3001
M3001
M3007
M1010
M2011
M1012
M2007
M1003
M2009
M2011
M2004
M1008
M3009

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Lovely Professional University, Punjab

) and B.Tech (ME)-Honors (Passing Out Batch-2014)

12th and B.Tech) = 119

Stream
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical

Passing
Batch Year
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Current
10th
10+2
Diploma
Course
Percentage Percentage Percentage
Percentage
68.67
72.40
62.40
NA
68.49
73.60
64.80
NA
61.11
72.00
68.00
NA
63.36
61.20
71.00
NA
63.72
67.50
73.69
NA
70.02
72.80
73.80
NA
74.16
61.60
63.60
79.60
66.42
70.20
72.80
NA
65.61
67.60
73.80
NA
69.93
66.20
71.80
NA
74.43
71.00
67.40
NA
71.91
66.20
68.60
NA
67.23
67.00
72.60
NA
63.36
75.00
65.20
NA
64.98
73.00
73.40
NA
71.91
71.00
71.00
NA
68.76
69.00
67.78
NA
72.09
73.00
62.40
NA
64.89
65.60
64.00
NA
72.36
74.20
62.00
NA
61.29
69.00
71.40
NA
71.82
73.80
61.60
NA
72.09
66.40
71.60
NA
65.97
73.20
72.00
NA
68.58
74.60
75.00
NA
69.12
65.80
66.80
NA
70.47
75.00
70.00
NA
60.84
71.00
69.20
NA
63.09
70.00
62.40
NA
64.98
72.00
75.00
NA
63.36
74.40
64.00
NA
74.25
67.60
70.80
NA
61.92
61.00
73.40
NA
68.76
72.00
72.40
NA
62.37
68.00
73.40
NA
72.00
74.40
64.60
NA
62.46
68.00
73.40
NA
70.83
64.00
67.20
NA

B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech (Hons.) - Mechanical Engineering (ME)
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech (Hons.) - Mechanical Engineering (ME)
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech (Hons.) - Mechanical Engineering (ME)

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

69.57
63.99
61.20
74.70
66.33
68.94
71.82
64.26
63.63
62.64
69.57
64.08
63.72
72.99
66.69
71.91
68.76
62.64
70.38
73.35
72.27
70.47
64.26
67.41
67.86
68.13
67.50
66.78
63.90
65.61
66.78
73.17
62.91
62.46
60.48
64.08
70.20
61.20
66.24
65.07
67.14
63.18
68.85
66.60
69.30
61.11
63.99

67.00
61.00
69.80
73.00
74.00
69.80
70.20
72.00
64.00
70.00
61.00
72.00
72.60
74.20
70.50
68.00
68.00
60.60
69.00
72.50
62.10
70.00
69.40
74.10
70.30
62.00
72.40
64.10
60.00
63.40
65.00
65.00
71.50
72.80
69.00
71.60
67.00
70.20
68.80
75.00
63.30
74.60
64.80
63.00
74.80
73.80
70.00

71.80
70.80
69.00
66.80
73.60
70.60
71.20
73.20
68.20
66.33
62.00
70.77
72.40
71.20
71.33
75.00
74.00
71.20
71.60
70.92
61.20
60.80
74.40
67.80
72.15
62.60
70.60
60.50
61.00
61.40
69.40
72.60
72.00
61.60
72.60
71.60
70.40
71.40
67.60
66.00
69.23
71.40
75.00
62.00
62.20
70.60
70.20

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
72.10

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

B.Tech - Mechanical
B.Tech (Hons.) - Mechanical Engineering (ME)
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech (Hons.) - Mechanical Engineering (ME)
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech (Hons.) - Mechanical Engineering (ME)
B.Tech - Mechanical
B.Tech (Hons.) - Mechanical Engineering (ME)
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical
B.Tech - Mechanical

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

67.86
62.91
67.23
69.48
74.34
70.74
73.17
60.75
61.29
65.34
60.03
62.46
66.69
67.41
66.69
65.70
63.27
61.83
73.35
70.65
61.02
66.06
69.03
67.14
69.66
63.36
63.54
61.47
64.44
61.74
67.77
67.41
61.02
73.35

67.60
71.00
71.00
62.20
72.00
64.40
71.80
62.00
70.00
70.00
71.00
60.00
69.40
74.80
75.00
68.20
62.00
72.80
74.20
70.00
73.00
73.60
67.20
71.00
73.00
70.00
68.00
71.10
72.60
72.00
73.20
66.80
68.00
63.10

72.80
61.00
71.20
70.80
67.40
69.80
71.00
67.60
67.20
72.89
60.00
69.20
69.00
71.40
74.40
71.00
62.80
68.20
70.40
70.00
64.40
71.40
73.80
60.80
70.60
68.40
72.00
66.00
70.40
65.40
71.20
71.80
71.60
62.22

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Backlog
Count
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0