You are on page 1of 3

PORTAR I POSAR L’AIGUA DE L’ESMORZAR

MIRAR EL TEMPS

RECOLLIR BRAÇALETS DELS RACONS

REPARTIR MATERIAL

PORTAR LA CISTELLA DEL PATI

POSAR LA DATA

ORDENAR LLIBRES

ORDENAR TAULES I CADIRES

MAQUINISTA PASSAR LLISTA