27-01-20U

HRVATSKI SABOR KLASA: 021-12/14-18/07 URBROJ: 65-14-02 Zagreb, 23. siječnja 2014.

I

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu u pu ću jem zastu pničko pitanje dr. se. Mirele Holy, zastu pnice u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno.

i/f
Si'

PREDSJED^K J W

P

V J &

MIRELA HOLY, zastupnica u Hrvatskom saboru Zagreb, 22. siječnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA ©5 - H R V A T S K I SABOR Z A G R E B , Trg Sv M a r k a 6
Primljeno
Kldsmkacijska M/lana
r I!mrt5hfini b \vn\ Urudžbeni oj

TTWWT
j
'

Org jed
Vri]

!£. mt^jt^ef-4Pril

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Leko, malim Vas da i femeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moj'e zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću, a koje se nalazi u privitku ovoga

(
r \

Spoštovanjefh,

dr. se. Mirela Holy Prilog: kao u tekstu

MIRELA HOLY, zastupnica u Hrvatskom saboru Zagreb, 22. siječnja 2014. PREDSJEDNIK VLADE RH GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE
>

Poštovani predsjedniče Vlade,

obratili su mi se stanovnici i vikendaši iz Malinske na otoku Krku koji ^u ogorčeni zbog nekvalitetno izvedene kanalizacije u nasefju. Naime, fekalne vode iz kanalizacije izbacuju se u more na nekjh 60-tak metara udaljenosti-od kopna u području intenzivnih podmorskih strujanja koja fekalne vode vraćaju natrag pfema kopnu. Zbog nekvalitetno izvedene kanalizacije često se događa da more poprimi žućkastu boju te da se širi nesnosan smrad. Napominjem kako se radi o turistički atraktivnom mjestu koje zbog ovako izvedene kanalizacije može trpjeti velike šfcete.

Slijedom prethodno rečenog molim Vas dami odgovorite na sljedeća pitanja:

t

Jesu li Vlada i nadležna ministarstva i inspekcijski službe upoznati s ovim slučajem ikako ' planirate reagirati?f Je li prilikom planiranja projekta izrađena karta podmorskih strujanja?- kako su izvedeni kanalizacijski kolektori i ,kojorti /im metodom/ama se provodi pročišćavanje otpadnih fekalrtihvoda? '

S.eoštovaroern, dr. se. Mirela \