  

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice obţinute la cursurile de Finisaje şi Construcţii prin observarea atentă a unor exemple interesante de detaliere de arhitectură. Înţelegerea rolului pe care materialele şi tehnologiile, integrate într-o concepţie arhitecturală unitară, îl au în crearea unei arhitecturi de calitate. Documentarea acestor observaţii prin fotografii reprezentative, desen şi text. Cele mai reprezentative subansambluri vor fi prezentate sub formă de desen de detaliu la scara 1:10.

Pentru echivalarea excursiei de studii organizate de UAUIM cu Practica anului III, studenţii trebuie să depună o cerere de echivalare, iar apoi să elaboreze un caiet de practică pentru colocviu. Se vor vizita clădiri reprezentative pentru arhitectura istorică şi contemporană, la care studenţii trebuie să urmărească soluţiile constructive şi materialele folosite. Studenţii trebuie să aibă asupra lor un aparat de fotografiat cu spaţiu suficient de stocare a informaţiei şi un caiet de schiţe, în care să noteze informaţiile relevante şi, pe cât posibil, să deseneze detalii de arhitectură. Poate fi utilă şi o mică ruletă, acolo unde detaliile pot fi măsurate (de exemplu scări, balustrade.) La întoarcerea acasă, poate fi necesară documentarea suplimentară cu privire la obiectivele vizitate, pentru a înţelege corect materialele şi soluţiile constructive văzute la faţa locului. Apoi, studenţii vor elabora caiete de practică pe care le vor prezenta şi preda pentru notare la colocviul care va avea loc în timpul semestrului, la o dată care se va stabili ulterior. La colocviu, studenţii prezintă pe scurt conţinutul caietului şi primesc câteva întrebări de la examinatori.

Caietul de practică se va redacta pe planşe A3, paginate orizontal, legate pe stânga, cu numele şi grupa studentului trecute clar în colţul din dreapta jos. Se recomandă imprimarea în alb-negru şi o concepţie grafică minimalistă, care ordoneze şi să pună în valoare conţinutul, nu să distragă (fără fond negru). Conţinutul grafic (fotografii, desene) trebuie să fie lizibil (să aibă acurateţe). Fiecare fotografie sau piesă desenată trebuie însoţită de un text explicativ. Conţinutul caietului de practică: A. Documentarea cu fotografii de ansamblu şi detaliu a trei obiecte de arhitectură considerate interesante din punct de vedere al concepţiei de arhitectură şi al detaliilor constructive.

Fotografiile de la fiecare clădire trebuie să reprezinte minimum trei subansambluri constructive. Se pot include şi schiţe la mâna liberă (desen de observaţie). B. Documentarea cu fotografii a trei categorii de elemente sau subansambluri constructive (ca de exemplu scări, balustrade, copertine, învelitori şi streşini, finisaje de pereţi, pardoseli, tâmplării de uşi şi ferestre etc.) Fiecare categorie trebuie ilustrată cu cinci-şase exemple (în medie). Se pot include şi schiţe la mâna liberă (desen de observaţie). C. Reprezentarea grafică la scara 1:10 a trei subansambluri constructive interesante din punct de vedere al concepţiei, în dublă proiecţie (secţiune verticală şi orizontală, secţiune longitudinală şi transversală, secţiune şi vedere etc.) sau axonometrie (care poate fi secţionată), desenate la teu şi echer sau la mâna liberă, explicitate (funcţia şi pe cât posibil materialul şi dimensiunile fiecărui element reprezentat) şi cotate (chiar dacă cu aproximaţie). Aceleaşi subansambluri trebuie reprezentate şi fotografic. Pentru toate cele trei puncte, dar în mod special pentru punctul C, se vor alege pe cât posibil subansambluri cu o alcătuire cât de cât complexă, pentru a avea subiect de studiu. De exemplu, se va studia o balustradă din metal şi sticlă şi nu un simplu parapet din beton armat.

  

Coerenţa şi claritatea prezentării caietului de practică în general şi a pieselor desenate de la subiectul al treilea în mod special. Înţelegerea corectă a alcătuirilor reprezentate în fotografii şi desene, demonstrată prin explicaţiile corecte care însoţesc fiecare imagine şi prin corectitudinea reprezentării grafice. Alegerea unor exemple de subansambluri care să reprezinte un subiect de studiu interesant (a se vedea ultimul paragraf din secţiunea „Cerinţe”).

   

Fotografiile prea mici şi/sau prea neclare pentru a transmite informaţia dorită. Lipsa explicaţiilor pentru fotografii şi desene (şi răspunsul „nu ştiu” la întrebările examinatorilor). Neconcordanţele dintre fotografii şi/sau desene şi/sau text. Orice altă nerespectare a temei. Elaborat, Coordonator practică, asist. dr. arh. Ana Botez 15 aprilie 2013

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful