You are on page 1of 6

Ayat Tanya

Ayat yang digunakan untuk meminta maklumat atau untuk mendapatkan jawapan.
Dalam tulisan, ayat tanya diakhiri dengan tanda soal (?)

Ayat tanya boleh dibahagikan kepada 2 jenis


1. Ayat tanya Ayat tanya berdasarkan tanpa kata struktur tanya Wujud dengan mengekalkan bentuk ayat penyata tetapi berbeza dari segi intonasi penyampaiannya dan tanda soal (?) pada akhir ayat. i. Mereka pelajar universiti itu?

ii.

Datuk masih sakit?

Menerima partikel Cth: tanya kah tetapi tidak a. Aiman sudah mandikah? boleh diletakkan b. Sudah mandikah dihujung ayat. Aiman? Ayat pasif dapat dijadikan ayat tanya pasif dalam susunan biasa atau songsang i. Beg ini akan diambil oleh abang. (a.p) ii. Beg ini akan diambil oleh abang? (s.b) iii. Akan diambil oleh abangkah beg ini? (s.s)

Ayat tanya boleh dibahagikan kepada 2 jenis


1. Ayat tanya Ayat tanya berdasarkan dengan unsur struktur tanya Ayat tanya dengan kata tanya ; Bila, bagaimana, mengapa, kenapa, berapa . i. Peperiksaan akhir bila? (s.b)

ii.

Bilakah peperiksaan akhir? (s.s)

Ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya Apa, siapa, mana.

i. ii.

Bungkusan itu apa? Apakah bungkusan itu?

Ayat tanya dengan frasa i. sendi nama tanya ii. iii. Di mana, dari mana, ke mana, sejak bila, dengan siapa, untk siapa, dengan siapa dsb.

Kamu tinggal di mana? Di mana kamu tinggal? Di manakah kamu tinggal?

Ayat tanya
2. Ayat tanya Ayat tanya berdasa tertutup rkan jawapa n yang dikehen daki Dapat dijawab dengan perkataan ya, tidak, tak atau bukan. i. Adakah dia bapa Ali?

Jwpn: Ya, dia bapa Ali. Kata tanya adakah pada awal Bukan, dia bukan ayat. bapa Ali. ii. Dia anak Abdullah, bukan?

Ayat tanya Menghendaki jawapan yang terbuka berupa penjelasan atau penerangan.
Ditandai dengan kata tanya seperti apa, bagaimana, berapa, bila siapa, mana, kenapa, dan frasa sendi nama tanya seperti yang mana, di mana, sejak bila dsb.

i. i.

i.

Siti membeli apa? -Siti membeli sayur. Bapa Rahmat siapa? Bapa Rahmat pegawai polis. Dari manakah lelaki itu berasal? Lelaki itu berasal dari Kedah.

Ayat Perintah
Digunakan untuk memberi perintah, suruhan, silaan, ajakan, keinginan, harapan, atau larangan untuk melakukan sesuatu.

Ayat perintah ditujukan kepada orang kedua.


Kata ganti nama orang kedua sebagai subjek ayat sering digugurkan.

Ayat perintah 1. Ayat suruhan Digunakan untuk memberi arahan 2. Ayat Silaan Menjemput atau mempersilakan seseorang. Ditandai oleh kata silaan seperti sila, sudi, dan jemput Digunakan untuk menegah seseorang daripada melakukan sesuatu. Jangan, usah atau tak usah diletak dihadapan kata kerja. Digunakan untuk meminta atau memohon seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Spt tolong, mohon dan minta. Digunakan untuk mengajak seseorang. Mari, ayuh, dan jom. i. ii. Pergi dari situ. Berdiri di situ.

i. Sila masuk. ii. Jemput makan. iii. Sudilah masuk ke dalam. i. ii. iii. iv. v. i. ii. Jangan bising. Janganlah Usah bersedih. Usahlah Tak usah ungkit perkara lama. Harap jangan pergi. Dilarang bercakap. Tolong tutup tingkap itu. Mohon beri perhatian. Minta semua bersabar.

3. Ayat larangan

4. Ayat permintaan

5. Ayat ajakan

i. Mari pergi sekarang. ii. Ayuh pergi ke sana. iii. Jom kita buat kerja itu.