Pengenalan
Archimedes (287-212 B.C.E) dalam risalah bertajuk Measurement of a Circle, telah membuktikan bahawa luas bagi bulatan yang mempunyai jejari r, sama dengan luas dengan segi tiga bersudut tegak yag mempunyai tapak C dan tinggi r, di mana C ialah lilitan bagi bulatan.

Luas segitiga = ½ rC

Beliau telah membuktikan kenyataannya

dengan menentukan rumus bagi luas poligon sekata.

Beliau kemudiannya menunjukkan bahawa poligon sekata boleh dilukis di dalam dan di luar bulatan tersebut.

Selepas itu beliau menggunakan “bukti melalui percanggahan” (proof by contradiction) untuk membuktikan pernyataan beliau

Prinsip Asas .

Poligon di dalam bulatan .

Poligon di luar bulatan -Prinsip yang sama seperti poligon di dalam bulatan .

di mana beliau menyimpulkan bahawa luas bulatan merupakan had kepada luas poligon di dalam bulatan dengan bilangan sisi kepada ketidakterhinggaan (infinity). .-Keseluruhan proses yang dilakukan oleh Archimedes dipanggil "exhaustion".

b b b b b h b b b .Penentuan Luas Poligon Teorem: Luas suatu poligon sekata adalah di mana h ialah jarak berserenjang dari titik tengah ke sisi dan Q ialah perimeter poligon.

Contoh poligon : Oktagon b b h b b A b b b b .

Jadi.Bukti: Luas bagi segi tiga ialah: b b b h b b b Poligon sekata dengan n-gon mempunyai n-sisi. n ialah bilangan segi tiga. Rumus bagi luas poligon sekata n-gon ialah b Oleh itu. . b Di mana Q ialah perimeter bagi bagi poligon sekata n-gon.

Bukti Melalui Percanggahan -Proof by contradiction merupakan pembuktian kesahihan cadangan yang diberikan adalah salah atau palsu dan ini menunjukkan percanggahan . pembuktian dengan anggapan yang bertentangan (proof by assuming the opposite) dan reductio ad absurdum (Latin untuk pengurangan kepada kemustahilan – reduction to absurdity) .juga dikenali dengan pembuktian secara tidak langsung(indirect proof).

Penentuan Luas Bulatan Menggunakan Logik .

# Law of Trichotomy : “For arbitrary real numbers a and b . a>b holds. Kes 2 : A < T.Pembuktian bahawa luas bulatan (A) adalah sama dengan luas segi tiga (T)  Untuk membuktikan bahawa A = T. exactly one of the relations a<b.” . a=b. Archimedes perlu menolak dua syarat bagi “Law of Trichotomy” iaitu: Kes 1 : A > T.

maka: ◦ Semakin bertambah sisi poligon.Kes 1 : A > T  Apabila sesuatu poligon dilakar dengan setiap bucu menyentuh lilitan bulatan (inscribed) ke dalam satu bulatan . luas poligon (G) semakin menghampiri luas bulatan (tetapi G sentiasa kurang daripada A) A>G>T .

T) G<T # Tapi ini adalah bertentangan (contradicts)dengan dakwaan bahawa G > . Q = perimeter poligon    Oleh sebab G di “inscribed” ke dalam bulatan. (Luas poligon.½ rC Luas poligon. maka perimeter poligon (Q) adalah kurang daripada lilitan bulatan (C). Maka. G) ½ hQ < ½ rC (Luas segitiga. h juga adalah kurang daripada r. G= ½ hQ di mana.

G>T (G) ½ hQ > ½ rC (T) # Ini adalah bertentangan dengan dakwaan bahawa G < T. ◦ Dan perimeter poligon (Q) melebihi lilitan bulatan (C)  Maka.Kes 2 : A < T  Apabila sesuatu poligon dilakar dengan setiap sisi poligon menyentuh (circumscribed) sebuah bulatan: ◦ Luas poligon (G) lebih besar daripada luas bulatan (A)  A < G < T ◦ Namun. apothem (h) poligon tetap sama dengan r. .

Oleh itu, sudah terbukti bahawa A = T

(luas bulatan adalah sama dengan luas segitiga bersudut tegak) - seperti yang dinyatakan pada awal pembentangan:

• Untuk membuktikan bahawa A = T, Archimedes perlu menolak dua syarat bagi “Law of Trichotomy” iaitu:  Kes 1 : A > T.

 Kes 2 : A < T.

Kesimpulan Archimedes
Lilitan bulatan, C = 2r Luas segi tiga, T = ½ r C = ½ r (2r) = r²

C

Pernyataan: - Luas bulatan dengan jejari r adalah r².

Penentuan Luas Bulatan
Menggunakan Pengiraan

maka panjang AB adalah sama dengan BC Dengan menggunakan AC sebagai hipotenus (2r).Percubaan Pertama Oleh kerana ABC merupakan segi tiga sama kaki. . panjang AB dan BC dapat ditentukan.

.

Percubaan Kedua .

.

Percubaan Ketiga .

.

.

Prinsip asas: Archimedes menggunakan poligon untuk menentukan luas bulatan  Poligon sekata dilukis di dalam dan di luar bulatan  Archimedes mengatakan bahawa semakin besar sisi poligon. semakin hampir poligon tersebut kepada bulatan  Rumus luas poligon ialah  .

A < Ac <A  Ac ialah luas bulatan  A ialah luas poligon di dalam bulatan A ialah luas poligon di luar bulatan < < .

Penentuan A Poligon sekata dengan sisi n terdiri daripada n segitiga sama kaki  Oleh itu:  r ialah jejari  bulatan  b ialah panjang sisi poligon  h ialah apothem  ialah sudut bagi segitiga sama kaki .

Langkah 1  Cari nilai h dengan menggunakan pengetahuan trigonometri .

Langkah 2  Cari nilai b dengan menggunakan pengetahuan trigonometri .

Langkah 3  Masukkan nilai h dan b ke dalam rumus luas poligon : .

Masukkan nilai h: .

Masukkan nilai b: .

.

A .

Jika n = 8 .

Jika n = 64 .

Jika n = 1 000 .

Jika n = 10 000 .

Jika n = 50 000 .

n 8 64 1 000 10 000 50 000 Luas .

.Penentuan A    Poligon sekata dengan sisi n yang merangkumi bulatan adalah terdiri daripada n segitiga sama kaki Sebagai contoh. oktagon terdiri daripada 8 segitiga sama kaki. oktagon mempunyai 8 sisi. Maka.

Formula luas poligon di luar bulatan ialah 1 .

 Luas poligon di luar bulatan boleh di tentukan menggunakan formula A = 2 .

.LANGKAH 1 : Menentukan h Nilai h=r kerana h bagi segitiga di dalam poligon tersebut adalah jejari bulatan.

LANGKAH 2 : Menentukan b b Nilai b ditentukan dengan menggunaka n hukum trigonometri .

.

Masukkan nilai h dan b ke dalam Persamaan 1 .

luas poligon luar bulatan ialah A .Maka.

maka luas bulatan : .Jika n =8 .

maka luas bulatan : .Jika n =64 .

maka luas bulatan : .Jika n =1000 .

Jika n =10000 . maka luas bulatan : .

Jika n =50000 . maka luas bulatan : .

.

Maka. secara umumnya: A < Ac <A < Ac < .

139r < Ac < 2 3.142r .-Archimedes hanya meneruskan pengiraan sehingga n = 96. Berapakah luas poligon dalam dan luar bulatan jika n = 96? Mari kira…. A < Ac <A -Archimedes mendapati bahawa bagi n= 96 ialah 2 3.

Kesimpulan  Luas bulatan ialah 2 r .

.Sekian .

Related Interests