PLANIFICARE ANUALĂ

PROFESOR: POPP ALEXANDRU UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN” AN DE STUDIU: 2013 - 2014 DISCIPLINA: limba latină CLASA: a IX-a D Filiera: teoretică, Profil: uman, Specializarea: filologie Număr de ore pe săptămână: 1

COMPETENŢE GENERALE: 1. Receptarea textelor auzite sau scrise în diferite situaţii de comunicare; 2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte; 3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă; 4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 1. Ecaterina Giurgiu, Iancu Fischer, Limba latină. Manual pentru clasa a IX-a, EDP, Bucureşti, 2006 2. ***, Ghid metodologic de aplicare a programei de limbă latină, CNC-MEC, Bucureşti, 2002 3. OMECT Nr. 3458/09.03.2004, PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A IX-A – CICLUL INFERIOR AL LICEULUI. LIMBA LATINĂ – CURRICULUM DIFERENŢIAT. Filiera teoretică, profil umanist (sursa: www.edu.ro)

Lecţii de predareînvăţare Semestrul I (18 săptămâni) Semestrul II (18 săptămâni) 15 ore 15 ore

Lecţii de recapitulareevaluare 3 ore 3 ore

Total ore

18 ore 18 ore

1

SEMESTRUL I Nr. crt. 1 Unitatea de învăţare Limba latină Competenţe specifice 1.1 1.2 1.3 1.5 4.3 1.3 4.1 1.1 1.3 1.5 3.1 3.2 4.2 1.1 1.3 1.5 2.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 3.1 3.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 3.1 3.2 4.2 Conţinuturi Istoria limbii latine Scrierea şi pronunţarea Textul: „Laus Romae” Oraşul Roma. Declinările Indicativul prezent al verbului esse Textul: „Dialogus” Funcţiile nominativului Pronumele personal şi reflexiv Nr. ore 1 Săptămâna 16 – 22 IX Obs.

2

3

Monumente ale Romei antice Dialogus

1

23 - 29 IX 30 IX – 6 X

Test

1

4

Epistula

Textul: „Epistula” Realia (Pliniu cel Tânăr, Epistula, Cursus publicus) Verbul – cele patru conjugări Indicativul prezent activ Textul: „Amicitia” Realia (Casa romană, Amicitia, Ennius) Declinarea I Cazurile limbii latine Prepoziţiile

2

7 – 13 X 14 - 20 X

5

Amicitia

1

21 – 27 X

6

Sapientia et doctrina

Textul: „Sapientia et doctrina” Realia (Cartea Proverbelor, Sapientia, Şcoala romană) Imperativul prezent activ Funcţiile vocativului.

1

28 X – 3 XI

2

4.3 7 Ioca Ciceronis 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 3.1 3.2 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 Textul: „Ioca Ciceronis” Realia (Cicero, Macrobius, Cina Romană) Declinarea a II-a Textul: „Apotheosis Romuli” Realia (Romulus, Alba Longa, Vestale, Marte, Quirinus, Titus Livius) Adjectivele cu trei terminaţii Pronumele şi adjectivul posesiv Recapitulare decl. I si decl. a II-a Textul: „Sabinae mulieres pacem obtinent (I)” Realia (Răpirea sabinelor, Sabinii, Regii Romei) Declinarea a III-a imparisilabică Textul: „Sabinae mulieres pacem obtinent (II)” Realia (Căsătoria romană) Declinarea a III-a parisilabică Funcţiile acuzativului 2 4 XI – 10 XI 11 - 17 XI

8

Apotheosis Romuli

3

18 – 24 XI 25 XI - 1 XII 2 XII – 8 XII

Teză

9

Sabinae mulieres pacem obtinent (I)

1

9- 15XII

10

Sabinae mulieres pacem obtinent (II)

1

16 – 22 XII

11

Cum amicis in itinere...

Textul: „Cum amicis in itinere...” Realia (Francesco Petrarca) Adjectivele de declinarea a III-a Recapitularea decl. a III-a

2

6 – 12 I 13 – 19 I

Test

12

Apollinis oraculum

Textul: „Apollinis oraculum” Realia (Apuleius, Psyche, Amor, Phoebus Apollo, Oracole, Iuppiter) Gradele de comparaţie ale
3

1

20 I - 26 I

13

Psyche nubet Amori

2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 3.2 4.2 4.3

adjectivului Declinarea adjectivului la comparativ

Textul: „Psyche nubet Amori” Realia (Bacchus, Vulcan, Hore, Muze, Venus) Timpuri derivate din tema prezentului; imperfectul activ Funcţiile genitivului

1

27 I – 2 II

SEMESTRUL II Nr. Unitatea de crt. învăţare 14 Servi somnia Competenţe specifice 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 Conţinuturi Text: „Servi somnia” Realia (Plaut, Sclavii) Indicativul viitor activ Nr. ore 1 Săptămâna 10 - 16 II Obs.

15

De modo divitiarum

Text: „De modo divitiarum” Realia (Seneca, Epicur) Pronumele relativ şi cel interogativ

1

17 – 23 II

4

16

Exempla civium illustrium

17

Marius, homo novus

18

Aetas aurea

19

Pater familias

20

Atticus, amicus omnium

4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 2.2 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1

Text: „Exempla civium illustrium” Realia (Cicero, Brutus, Camillus, Scipio) Conjunctivul prezent activ Conjunctivul imperfect activ Textul: „Marius, homo novus” Realia (Marius, Homo novus, Cursus honorum, Magistraţii, Consulii, Sallustius) Pronumele demonstrativ (I) Recapitularea temei prezentului Textul: „Aetas aurea” Realia (Ianus, Saturn, Saturnalii, Vârsta de aur) Tema perfectului Indicativul perfect activ Indicativul mai mult ca perfect activ Indicativul viitor anterior activ Textul: „Pater familias” Realia (Cato cel Bătrân, Pietas, Larii şi Penaţii) Conjunctivul perfect activ Conjunctivul mai mult ca perfect activ Infinitivul perfect Textul: „Atticus, amicus omnium” Realia (Atticus, Cornelius Nepos) Pronumele demonstrativ (II) Valorile conjuncţiei „cum” Valorile conjuncţiei „ut” Recapitulare: pronumele, verbul – moduri predicative Textul: „Cincinnatus” Realia (Cincinnatus, Virtus, Dictatură, Fides) Declinarea a IV-a Declinarea a V-a

1

24 II - 2 III

2

3 - 9 III 10 - 16 III

Test

1

17 – 23 III

1

24 III - 30 III

3

31 III – 6 IV 7 IV – 13 IV 21 - 27 IV

Şcoala altfel

21

Cincinnatus

1

28 IV - 4 V

5

22

Veris acies

23

Stabat mater

24

Cura educandi pueros

25

Augustus et veteranus

26

Quattuor sorores

3.1 3.2 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2

Textul: „Veris acies” Realia (Carmina Burana, Calendarul roman) Funcţiile ablativului Recapitularea substantivului

2

5 V – 11 V 12 – 18 V

Teză

Textele: „Stabat Mater”; „Pater noster” Realia (Stabat mater) Moduri nepersonale (I) Moduri nepersonale (II) Textul: „Cura educandi pueros” Realia (Quintilianus, Cornelia, Laelia, Retorica) Funcţiile dativului Adverbul

1

19 – 25 V

1

26 V– 1 VI

Textul: „Augustus et veteranus” Realia (Augustus, Veteranii, Armata romană) Numeralul cardinal Numeralul ordinal

1

2 - 8 VI

Textele: „Quattuor sorores” şi „Epigramma”

1

9 – 15 VI

6

27

De Traiani morte

1.3 1.5 2.1 2.2 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 3.2 4.2 4.3

Realia (Symphosius, Marţial) Recapitularea sintaxei cazurilor

Textul: „De Traiani morte” Realia (Traian, Ceremonia funerară) Recapitulare finală

1

16 – 22 VI

7